Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

download Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

of 151

 • date post

  03-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

 • 7/28/2019 Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

  1/151

  ING. URSESCU SORIN CRISTIANEEExxxpppeeerrrttt eeevvvaaallluuuaaatttooorrr bbbuuunnnuuurrriii iiimmmooobbbiiilll iiiaaarrreee mmmeeemmmbbbrrruuu ttt iiitttuuulllaaarrr UUUNNNEEEAAARRRnnnrrr... llleeegggiiitttiiimmmaaaiiieee 111666999444333

  Bacu, str. Energiei, nr. 32, sc. A, ap. 32, et. 6 tel. 0744/649506

  RRRAAAPPPOOORRRTTT DDDEEE EEEXXXPPPEEERRRTTTIIIZZZ---EEEVVVAAALLLUUUAAARRREEETTTEEEHHHNNNIIICCCSSSTTTAAABBBIIILLLIIIRRREEEAAA OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIVVVAAA VVVAAALLLOOORRRIIILLLOOORRR DDDEEECCCIIIRRRCCCUUULLLAAAIIIEEE AAA TTTEEERRREEENNNUUURRRIIILLLOOORRR SSSIIITTTUUUAAATTTEEENNN

  IIINNNTTTRRRAAAVVVIIILLLAAANNNUUULLL IIIEEEXXXTTTRRRAAAVVVIIILLLAAANNNUUULLL LLLOOOCCCAAALLLIIITTTIIILLLOOORRRAAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVTTTEEERRRIIITTTOOORRRIIIAAALLLEEECCCOOOMMMPPPOOONNNEEENNNTTTEEE

  AAALLLEEE JJJUUUDDD... BBBAAACCCUUU

 • 7/28/2019 Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

  2/151

  Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R.

  ING. URSESCU SORIN CRISTIANEEExxxpppeeerrrttt eeevvvaaallluuuaaatttooorrr bbbuuunnnuuurrriii iiimmmooobbbiiilll iiiaaarrreee mmmeeemmmbbbrrruuu tttiiitttuuulllaaarrr UUUNNNEEEAAARRRnnnrrr... llleeegggiiitttiiimmmaaaiiieee 111666999444333

  Bacu, str. Energiei, nr. 32, sc. A, ap. 32, et. 6 tel. 0744/649506

  SCRISOARE DE TRANSMITERE

  Catre : CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACU

  Va transmitem anexat raportul de expertiz - evaluare scris al terenurilordin intravilanul i extravilanul localitilor administrativ teritoriale, componenteale judeului Bacu.

  Lucrarea prezint estimarea orientativ a valorilor medii de circulaie aleterenurilor la nivelul fiecrui teritoriu administrativ, existent la data ntocmiriiexpertizei.

  Inspectia in teren, actualizarea si documentarea informarii cu date depiata precum si intocmirea raportului de evaluare s-a desfasurat in perioada01.10.2012 20.10.2012.

  Datele de referinta pentru care sunt valabile toate calculele, analizele siestimarile efectuate sunt valabile pentru anul 2013.

  In baza datelor, calculelor efectuate, a ipotezelor siconditiilor limitative, valorile medii de circulaie ale

  terenurilor intravilane i extravilane din jud. Bacu suntprezentate n raport ca fiind valori orientative.

  Nota : valorile nu contin TVA.

 • 7/28/2019 Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

  3/151

  Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R.

  DECLARATIE DE CONFORMITATE

  In conformitate cu cerintele prezentate in Standartele Internationale de Evaluare ediia 2011, publicate de ctre IVSC, prin prezenta declaratie de conformitate se confirma ca:Prezentarea faptelor din raport sunt corecte, analizate si reflecta realitatea si

  pertinenta cunostintelor evaluatorului.Analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si conditiile limitative

  prezentate in raport.Onorariul evaluatorului nu este conditionat de nici un aspect al raportului si nu are

  legatura cu valorile raportate.

  Evaluarea a fost efectuata in conformitate cu Codul Deontologic si cu StandardeleInternationale de Evaluare.

  Evaluatorul are experienta in ce priveste evaluarea proprietailor imobiliareprezentate in raport.

  Raportul a fost elaborat pe baza studiilor, calculelor si aprecierilor expertului fara aapela la un sprijin din partea altor persooane calificate in acest sens.

  EXPERT EVALUATORIng. Ursescu Sorin Cristianmembru titular UNEAR

 • 7/28/2019 Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

  4/151

  Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R.

  CUPRINSCapitolul 1 Premisele evaluarii1.1 Obiectul evaluarii. pag.41.2 Scopul si utilizarea evaluarii si utilizatorul evaluarii pag.41.3 Definirea valorii si data evaluarii pag.41.4 Modul de exprimare a valorii de piata. pag.41.5 Ipoteze si conditii limitative. pag.4

  1.6 Sfera evaluarii pag.5Capitolul 2 Prezentarea datelor2.1 Identificarea tipurilor de terenuri,descriere juridical. pag.62.2 Tipul proprietatii si definirea pietii. pag.62.3 Aspecte economice, administrative specifice jud. Bacu. pag.6Capitolul 3 Analiza datelor si concluziile.3.1 Analiza celei mai bune utilizari CMBU pag.8

  3.2 Modul de abordare a evaluarii. pag.83.3 Opinia asupra valorii terenurilor. pag.83.4 Calificarile evaluatorului. pag.9

  AnexeAnexa 1 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia

  teritorial a judectoriei Bacu pag.10Anexa 2 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia

  teritorial a judectoriei Buhui pag.60Anexa 3 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia

  teritorial a judectoriei Moineti pag.70Anexa 4 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia

  teritorial a judectoriei Oneti pag.95Anexa 5 Calcul valorilor orientative ale terenurilor situate n circumscripia

  teritorial a judectoriei Podu Turcului pag.125

  EXPERT EVALUATORING. URSESCU SORIN CRISTIAN

 • 7/28/2019 Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

  5/151

  Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R.

  RAPORT DE EVALUARE

  Capitolul 1 Premisele evaluarii

  1.1. Obiectul evaluarii.Obiectul evaluarii il constituie terenurile din intravilanul i extravilanul localitilor

  administrativ teritoriale componente ale judeului Bacu.

  1.2. Scopul si utilizarea evaluarii si utilizatorul evaluarii.Scopul evaluarii il reprezinta stabilirea unei VALORILOR MEDII DE CIRCULAIE

  adecvate a terenurilor la nivelul fiecrui teritoriu administrativ, compnent al judeului Bacu,BENEFICIARUL prezentului raport este CAMERA NOTARILOR PUBLICI

  BACU, din Bacau, str. Vasile Alecsandri , nr. 64, reprezentat prin preedinte dl. NotarIsache tefan.

  1.3. Definirea valorii si data evaluarii.In concordanta cu scopul evaluarii decis de catre beneficiar si conform cu

  Standardele Internationale deEvaluare tipul de valoare ce va fi estimat ESTE VALOAREADE PIATA definite de IVS1 ca fiind SUMA ESTIMATA PENTRU CARE OPROPRIETATE VA FI SCHIMBATA LA DATA EVALUARII ,INTRE UNCUMPARATOR DECIS SI UN VANZATOR HOTARAT,INTR/O TRANZACTIE CUPRET DETERMINAT OBIECTIV,DUPA O ACTIVITATE DE MARKETINGCORESPUNZATOARE, IN CARE PARTILE IMPLICATE AU ACTIONAT INCUNOSTINTA DE CAUZA, PRUDENT SI FARA CONSTANGERE.

  DATA EVALUARII este 20.10.2012, aceasi cu DATA INTOCMIRIIRAPORTULUI.

  1.4. Modul de exprimare a valorii.Valorile de circulaie estimate sunt raportate in EURO. Pentru elementele de calcul

  ale beneficiarului vor avea la baza cursul valutar stabilit de B.N.R.

  1.5. Ipoteze si conditii limitativePrezentul raport a fost elaborat n urmtoarele ipoteze i condiii limitative : Prezentul raport este ntocmit n baza Contractului de prestri servicii nr. 4340 din

  30.12.2011, incheiat cu beneficiarul ;

 • 7/28/2019 Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

  6/151

  Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R.

  Terenurile au fost evaluate ca fiind neocupate libere sau ocupate cu diferiteconstrucii sau culturi ;

  Se presupune c terenurile sunt n concordan cu toate reglementrile locale irepublicane privind mediul nconjurtor , reglementrile si restriciile urbanistice cuexcepia neconcordantelor ce ar fi expuse in prezentul contract ;

  Nu se detin informatii cu privire la existenta unor materiale periculoase in cadrulterenurilor evaluate . Evaluatorul nu are calitatea , calificarea si nici o obligatie de adepista astfel de substante ;

  Previziunile sau estimarile continute in raport s-au facut in conditiile actuale alepietii ;

  Evaluarea s-a efectuat in conditiile unor valori orientative medii, exprimate n EURO; Evaluatorul, prin natura contractului, poate fi solicitat sa ofere consultanta ulterioara

  n perioada de implementare, maxim trei luni de la data predrii prelurii lucrriipentru a se nltura eventualele imperfeciuni constatate n coninutul expertizei,materializate n : omisiuni, erori de calcul sau transcriere, ncadrarea greit a unortemeni i localiti;

  Datele prezentate n aceast expertiz pot fi folosite de C.N.P. Bacu i de instituiilestabilite de lege ;

  Executantul cedeaz toate drepturile rezultate din raportul de evaluare C.N.P. Bacu,neavnd nici o pretenie asupra modului de utilizare i valorificare ale acestora dectre beneficiar.

  Acest raport de evaluare este confidenial att pentru client cat si pentru evaluator sieste valabil numai pentru scopul menionat in cadrul capitolului I si evaluatorul nu-siasuma nici o responsabilitate daca acesta este transmis altei persoane, fie pentruscopul declarat, sau pentru oricare scop ;

  Previziunile , proieciile si estimrile coninute aici se bazeaz pe condiiile curentede pe piaa, pe factorii cererii si ai ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economientr-o perioad de criz. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimbriicondiiilor viitoare .

  1.6. Sfera evaluariiAvand in vedere scopul evaluarii, evaluatorul a utilizat pentru intocmirea raportului

  informatii culese de pe piata imobiliara locala.S-au mai utilizat informatii despre valorile medii de circulaie a terenurilor care s-au

  tranzactionat sau sunt in curs de tranzactionare obtinute de la Agenii imobiliare din teritoriu,de pe Internet, de la Primriile localitilor administrativ teritoriale componente ale jud.Bacu, din opiniile notarilor publici care activeaz n jud. Bacu i documentele puse ladispoziie de ctre C.N.P. Bacu. Informatiile se considera cu un grad relativ mare de

  li

 • 7/28/2019 Model Raport Expertiza Tehnica Terenuri

  7/151

  Ing. Ursescu Sorin Cristian Membru titular U.N.E.A.R.

  Capitolul 2 Prezentarea datelor.

  2.1. Identificarea tipurilor de terenuri, descriere juridica.Proprietile evaluate fac parte din urmtoa