Mic Dic›ionar de Simboluri

download Mic Dic›ionar de Simboluri

of 31

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mic Dic›ionar de Simboluri

 • 8/20/2019 Mic Dicționar de Simboluri

  1/31

  MIC DIC IONAR DE SIMBOLURIȚ

  Alb: Poate fi înţeles , fie ca ,,nicio culoare", fie ca unitatea deplină a tuturor  culorilor spectrului luminii, ca simbol al inocenţei neînsufleţite şi netulburatoare a

  Paradisului primordial sau ca scop final al omului purificat în care este restabilită această stare. Veşmintele albe sau necolorate în general sunt, în numeroase culturi, veşmintele preoţilor. Ele simboliând puritatea şi adevarul. reştinii nou!boteaţi

   purtau veşminte albe. #nimalele sacrificate de culoare albă erau destinate locuitorilor cerului, aşa cum cele nerge erau destinate lumii subpământene. $fantul %u& este repreentat ca un porumbel alb. uloarea albă însă, din punct de vedere simbolic, are şi conotaţii negative, în primul rând din caua ,,îngălbenirii prin moarte". 'n vise ,, calul alb este deseori asociat cu sentimentul de prevestire a

  morţii". ((ălăreţul pe calul bălan)) apare acolo unde se poate produce fatalul" *#eppli+. antomele sunt considerate în multe culturi nişte siluete albe, oarecum ca nişte umbre. !'n simbolistica tradiţională a &inei, albul este culoarea bătrâneţii, a toamnei şi a virginităţii şi a purităţii *,,lotusul alb" este numele unei societăţi secrete care era adepta moravurilor pure+. -n general în &ina albul este considerat culoarea de doliu, cu toate că este vorba de fapt de ,,nonculoarea" veşmintelor de doliu necolorate. !-n alcimie deculoarea sau albirea *albedo+ este demnul ca după înnegrire *nigredo+ materia primară se afla pe drumul spre piatra filosofală.

  Albina  Puţine fiinţe vii oacă în simbolistică un rol atat de mare precum al acestei insecte care trăieşte în colonii. 'ncă din cele mai vec&i timpuri ale omenirii, mierea albinelor sălbatice era adunată. Posibilitatea creşterii albinelor a fost descoperită de timpuriu şi astfel s!a realiat un mare progres în asigurarea e/istenţei: mierea este folosită nu numai pentru îndulcire sau fermecare, ci şi pentru producerea leacurilor0 ceara servea la producerea lumânărilor, iar, mai târiu, şi la turnarea metalelor în forma perdută *a cire perdue+, iar în Egipt c&iar şi mumificare. #ici apicultura era înca de pe la 1233 î. 4r. o ocupaţie, iar albina era simbolul &ieroglific al regalităţii egiptului de 5os. 'n 'ndia unde colectarea mierii albinelor sălbatice era rodnică, apicultura nu a facut nici un progres, însa în &ina ea este foarte vec&e. 'ntrucât denumirea pentru albine *feng+ este consomnată cu cea pentru ,, demnitate nobiliar" este evientă legătura ideatică cu conducatorul de carieră. %e altfel, albina era mai

   puţin simbolică &ărniciei atunci când îi repreenta pe tinerii îndrăgostiţi lacomi de florile!fecioare. $i în basmele &ineeşti, ca şi în Europa, albinele serveau la

 • 8/20/2019 Mic Dicționar de Simboluri

  2/31

  recunoaşterea miresei adevarate *dintre cele trei+. 'n #pus albina era supranumită, de obicei ,,Pasarea ecioarei 6aria" sau ,, pasărea %omunlui" şi era considerată simbolul sufletului. ine vede în vis o albină are în faţa oc&ilor apropierea morţii! sufletul care se înalţă. 'n sc&imb, atunci cand unui mort îi cade o albina în gură

  acesta va fi reînsufleţit. ,,%rumul albinelor" era o e/presie perifrasică germanică  pentru vădu&ul intesat de sufletele morţilor. -n spaţiul 6ării 6editeraneene domneau adesea ideii ciudate cu privire la viaţa albinelor0 ele erau considerate ase/uate şi se spunea ca ar aparea din corpurile descompuse ale animalelor, si ca nu ar avea nici un pic de sânge şi că nu ar respira. 'n comparaţiile antropomorfiate albinele erau amintite ca fiind curaoase, caste, &arnice, curate, trăind în armonie în colonii şi înestrate cu simt artistic *,,păsările muelor"+. Preoţii şi preotesele din Eleusis purtau numele de ,,albine77. -ntrucât &ibernarea albinelor este asociată cu

  moartea, ele erau considerate, de asemenea, simbolul -nvierii. $imbolistica creştinănu se putea lipsi de aceste similitudini. $ârguinţa neobosită a albinelor în munca lor   pentru comunitate era considerată e/emplară. $f. #mbroie compară biserica cu un stup, iar pe enoriaşii evlavioşi cu albinele care din toate florile culegeau numai ce e

   bun şi s temeau de fumurile vanietătţi. 'deea că albinele trăiesc doar cu parfumul florilor a facut din ele simbolul purităţii şi al castităţii, iar pentru 8ernard de lairvau/ simbolul $fantului %u&. 'n spaţiu profan, albina este considerată un simbol regal, întrucăt regina albinelor a fost percepută timp îndelungat ca fiind un rege.

  A!a a potop primordial, în numeroase mituri ale creaţiei, ea este ivorul oricarei forme de viaţă, dar este în acelaşi timp elementul în care materia se diolvă şi în care oamenii se îneacă. %espre !"t"!urile înc&eie ciclurile primordiale ale creaţiei şi distrug formele de viaţă care nu au fost pe placul eilor. %in punct de vedere

   psi&ologic, apa este simbolul straturilor profunde ale inconştientului personalităţii,  populat de forme de viaţă misterioase *v. Peşte+. a unu dintre simbolurile elementare, ea are semnificaţii contradictorii0 pe de o parte însufleţeşte şi

  fertilieaă, pe de altă parte sugereaă scufundarea şi decăderea, asfinţitul. 'n fiecare seară, soarele se cufundă în apele oceanului apusean pentru a încăli pe timpul nopţii împărăţia morţilor, în acest fel apare legată şi de Lumea de Dinc"l". %eseori ,,apele de sub !#m$nt" sunt asociate cu a"sul primordial, în timp ce apa de !l"aie care cade din cer este asociată cu însufleţirea binecuvantată. Vârteurile de apă simbolieaă plastic dificultatile şi rasturnările de situaţie, iar râurile care

 • 8/20/2019 Mic Dicționar de Simboluri

  3/31

  curg liniştit simbolieaă o e/istenţă calmă, netulburată. 'aurile şi balţile, dar în special lacurile , ivoarelor erau considerate în multe civiliaţii drept locuri în care sălăşluiau spiritele naturii *spiralele apelor, nimfele sau demonii apelor de tot felul! uneori c&iar periculoşi+. 'n euc&aristie apa amestecată cu vin este un gen de sistem

  dual, %%&"cul" vinului fiind amestecat cu elementul pasiv apa, aluia la natura dublă a lui 'isus *%umneeu şi om+. $imbolul plastic al cumpătării *9emperanţia+, de

   pildă la cărţile de tar"t, este tot amestecul apei cu vinul. 'n iconografia romană apa  oacă rol de element purificator, care, prin bote, spală păcatele. a element pur era folosită la odraliile vra'it"arel"r, cu credinţa ca vraitoarele legate de mâini şi de

   picioare erau scoase de apă la suprafaţă. %upă această ordalie a apei era considerat nevinovat numai cel care se ducea la fund *şi era tras afara cu o frang&ie+, în timp ce ,,vraitoarele diavolului+ pluteau la suprafaţa apei. 'n spaţiul catolic , apa sfinţită

  are o largă utiliare. Pentru tradiţia religioasă este importantă apa sfinţită, încăneamestecată cu mir !c&risam!, precum şi ,, aua benedicta77 sfinţiat în anumite ile de sarbatoare, pe care credincioşii o iau cu ei acasă pentru a umple micuţele ag&eamatare din pragul uşii. u degetele umeite în apa sfinţită se face semnul crucii acolo unde e/istă obiceiul de a arunca picături din ea în încapere. Picăturile cu apa sfinţită cu care era sfinţit pământul se credea, potrivit unei concepţii larg răspândite, că ar auta ,, sufletele sărmane din Purgat"riu" şi că ar domoli vâlvătaia flacarilor ce le înconoară. 'n cosmogonia europeană nu se întâlneşte acea viiune a Lumii de Dinc"l" văută ca o împrăştiere a apelor, aşa se presupune că ar  vedea!o populaţiile ma;a din foc", lupta celor  doua elemente redând, evident, tensiunile acestui sistem dual. !=arg răspândită este şi venerarea acelei ape care ţâşneşte direct din adancul pământului şi care este considerată un dar al eilor subpământeni, mai ales atunci când este caldă *apele termale+sau are efecte tămăduitoare datorită conţinutului de minerale. 'n Pirinei, în

   preama unor asemenea ivoare, au fost descoperite mai multe peşteri de cult

 • 8/20/2019 Mic Dicționar de Simboluri

  4/31

  datând din epoca glaciară. Venerarea lor a continuat şi în antic&itate, marturie stând ofrandele votive. Venerarea i(v"arel"r sacre era practicată cu precadere în spaţiul celtic , apa lor fiind pusă în legătură cu 6aica ?lie *de pildă eiţa $ulis în caul ivoarelor termale de la 8at&, #nglia+. @biceiul de a arunca monei în fântâni este,

  evident un ecou al ofrandelor simbolice aduse divinitatilor apelor, carora li se atribuia capacitatea de a îndeplini dorinţe, în sensul unor inlănţuiri ideatice apa!

   pământ!fertilitate!noroc şi bogăţie. =a ivoarele venerate prin ritualuri de cult erau adorate nimfele, intruc&ipări ale efectelor binecuvantate dorite. oncepţia potrivit cărorei apa sfinţită da binecuvantarea *efectul în acelaşi timp purificator şi fertiliator al apei fiind integrat unui ritual religios+ nu se limiteă numai la spaţiul catolic, ci este întâlnită şi la civiliaţiile e/traeuropene, de pildă în parsism. 'n 'ndoneia, dansatorii în transă sunt udati cu apă sfinţită pentru a reveni în realitate.

  #pa avea un efect purificator în sens simbolic, print