Membrana celulara

of 47 /47
MEMBRANA PLASMATICĂ

description

Membrana celulara

Transcript of Membrana celulara

MEMBRANA PLASMATICStructura i organizarea molecularTipuri de tranport!i"eren#ieri mor"ologice Sc$im%uri de in"orma#iiAderen#a celular&onc#iunile intercelulareMEMBRANA PLASMATICSTR'CT'RA (I C)MP)*I+IA BI)C,IMICMem%rana plamatic ete un -n.eli continuu al celulei/ "rontier cu tructur aimetric -ntre mediul intracelular i e0tracelular/ "iind "ormat din dou traturi lipidice i din proteine mem%ranare intrineci i e0trineci1Se caracterizeaz printr2o compozi#ie c$imic .aria%il adaptat "unc#iei regiunii celulare pe care o delimiteazPentru aceeai celul aceat compozi#ie di"er de la o regiune la alta i de aemenea poate "i di"erit de la o celul la altaPrezint continuitate tranzitorie cu mem%ranele itemului endomem%ranar 3reticulul endoplamic/ -n.eliul nuclear/ aparatul 4olgi/ endozomii/ "agozomii/ lizozomii/ .eziculele/ canaliculele i .acuolele5/ prin intermediul .acuolelor de e0ocitozSTR'CT'RA (I C)MP)*I+IA BI)C,IMICMem%rana plamatic ac#ioneaz ca un "iltru cu o mare electi.itateControleaz penetrarea u%tan#elor nutriti.e i e0portul deeurilorMen#ine di"eren#ele de concentra#ie -ntre mediul e0tracelular i intracelular i inter.ine -n $omeotazia mediului intracelularPercepe modi"icrile -ncon6urtoare i capteaz emnalele e0terne modi"ic7ndu2i comportamentul -n "unc#ie de in"orma#iile primite/ pentru a putea e adapteze i rpund adec.at acetor modi"icri1Mem%rana permite comunicarea intercelular/ "enomenele de recunoatere dintre celule i "aciliteaz adezi.itatea "ie -ntre dou celule/ "ie -ntre celule i un u%trat)R4ANI*AREA 4ENERALMem%rana plamatic ete "ormat din trei "oi#e/ dou omo"ile dipue de o parte i de alta de una central omo"o%Ea ete acoperit de o #etur de "i%rile contituind glicocali0ul 3cell coat54roimea total a mem%ranei plamatice ete de 8/9 nm .ariind -n 6urul acetei .alori aproape neemni"icati./ -n "unc#ie de tipul de celulEte alctuit din molecule proteice i lipidice 3model -n mozaic : Singeri NicolonBISTRAT'L LIPI!ICAcet trat contituie o %arier impermea%il pentru moleculele $idroolu%ile4ruprile polare ale lipidelor ocup "a#a e0tern 3"oi#a omo"il e0tern5 i "a#a intern 3"oi#a omo"il intern54ruprile apolare e itueaz -n "oi#a median omo"o%;oi#a omo"il e0tern deeori mai groa dec7t "oi#a intern/ indic aimetria mem%ranei plamatice;oi#a intern intr -n raport cu elementele peri"erice ale citoc$eletului/ corte0ul celular/ "ormat -n pecial din micro"ilamente de actinBISTRAT'L LIPI!IC4roimea "iecreia dintre cele dou "oi#e omo"ile atinge < nm/ -n timp ce groimea "oi#ei omo"o%e ete de =/9 nmBitratul lipidic con#ine proteine mem%ranare intrineci 38>? din totalul proteinelor mem%ranare5 legate tr7n de mem%ran/ ocup7nd o parte au toat groimea mem%raneiAcete proteine unt am"ipatice@ au doi poli $idro"ili -n contact cu "aza apoa e0tracelular i cu "aza apoa citoplamatic i o parte mi6locie $idro"o% plon67nd -n tratul lipidicProteinele mem%ranare e0trineci e dipun "ie pe "a#a e0tern/ "ie pe "a#a intern mem%ranarReprezint apro0imati. =>? din totalul proteinelor mem%ranareSe aociaz cu proteinele intrineci prin legturi la%e 3"or#e electrotatice/ legturi $idro"o%e54lucidele contituie ptura cea mai e0terioar "orm7nd glicocali0ul au glicolema au cell coat 4licocali0ul ete alctuit din "i%rile cu un diametru de A/9 nm care e dipun perpendicular pe upra"a#a mem%ranei4roimea a .ariaz -n "unc#ie de celul/ mai mic pentru $ematie i a6ung7nd la > nm -n cazul enterocituluiBISTRAT'L LIPI!ICPRINCIPALELE LIPI!E MEMBRANARE;o"olipideleColeterolulS"ingolipidele care cuprind galactolipide/ glicolipide neutre/ gangliozide4licolipidele;)S;)LIPI!ELEI C)LESTER)L'L;o"olipidele e0it -n mem%rana plamatic u% di.ere "orme@ acid "o"atidic/ "o"atidilcolin/ "o"atidiletanolamin/ "o"atidilerinColeterolul prezint o grupare polar i o grupare teroidMem%rana celulelor eucariote con#ine cantit#i mari de coleterolMem%rana celulelor procariote nu con#ine coleterol4LIC)LIPI!ELEEteri de "ingozine au "ingoglicolipide/ de glicolipide neutre/ de gangliozide i de galactocere%rozide ale cror lan#uri glicozilate emerg pre glicocali0Receptorii mem%ranari unt -n general de natur proteic au glicoproteic/ dar anumite lipide mem%ranare pot 6uca rolul de receptor mem%ranar/ cum ar "i gangliozidelePR)PRIET+ILE LIPI!EL)R MEMBRANAREAimetria %itratului lipidicNatura gruprilor polare/ gradul de neaturare a lan#urilor $idrocar%onate !itri%u#ie aimetric a arcinilor electrice/ "o"atidilerina/ ingurul "o"olipid cu arcin electric negati. gindu2e -n tratul intern mem%ranarIn monotratul e0tern 2 "ingolipidele/ glicolipidele/ "o"atidilcolineleBn monotratul intern 2 "o"atidiletanolamin i "o"atidilerinMICELII (I LIP)*)MILipidele "ormeaz pontan traturi mono2 i %imoleculare -ntr2un mediu apoMoleculele am"ipatice e organizeaz -n tructuri "erice 3micelii5 au plane 3du%lu trat5Bn am%ele itua#ii pre mediul apo unt regiunile $idro"ile/ iar -n interiorul acetor tructuri e gec gruprile $idro"o%eStructurile -n du%lu trat e pot -nc$ide i "ormeaz nite .ezicule "erice numite lipozomiLIPI!ELE (I ;L'I!ITATEA MEMBRANAR;luiditatea mem%ranei depinde de gradul de neaturare al "o"olipidelor/ de temperaturi decantitatea de coleterolNeaturarea lan#urilor $idrocar%onate crete "luiditatea %itratului lipidicSaturarea lan#urilor $idrocar%onateduce la trecerea tratului %ilipidic din tarea "luid -n tare de gel) cdere a temperaturii produce inteza lipidelor mem%ranare neaturate/ induc7nd at"el creterea "luidit#ii mem%ranei plamaticeLIPI!ELE (I ;L'I!ITATEA MEMBRANARPrin modul cum interac#ioneaz cu "o"olipidele .ecine/ coleterolul -n concentra#ie crecut determin cderea "luidit#ii mem%ranare ceea ce duce la cderea permea%ilit#ii pentru moleculele de ap i la creterea reziten#ei mecanice a tructurilor mem%ranarePrin dimeniunile mici ale gruprilor ale polare/ molecula de coleterol e poate reditri%ui rapid -n %itratul lipidic 3micri "lip2"lop5 "apt ce con"er mem%ranelor caracterul de "le0i%ilitate in"luen#7nd modi"icarea "ormei celulareMICR)!)MENII LIPI!ICE!u%lul trat lipidic ete un "luid %idimenional -n care lipidele i proteinele di"uzeaz li%erE0it -n o CregionalizareD lateral i tran.eral a mem%ranelorEle unt contituite din micro2 i macrodomeniiMem%rana plamatic ete un mozaic de microdomenii lipidice numite !I4 3detergent2inolu%le glEcolipid2enric$ed domain5 "ormate din lipide -n "az de gel i eparate de regiuni non2!I4 3"ormate din lipide -n "az "luid51 !imeniunile acetor microdomenii .ariaz@ ele pot e diocieze au "uzioneze unele cu altele1 M)!'L !E !EPLASARE AL LIPI!EL)R Lipidele e pot deplaa laterali de la un trat la altul ;o"olipidele e pot deplaa lateral/ adic -n acelai plan 3di"uziune lateral5Ele pot e deplaeze de aemenea de la un trat la altul 3micare "lip2"lop au de %acul5Acet tip de micare lent ete rar1 'neimolecule "o"olipidice -i tre%uie de A>> de ori mai mult timp pentru o micare "lip2"lop dec7t pentru o deplaare lateral pentru aceeai ditan# de parcur1 Lipidele pot a.ea de aemenea micri de rota#ie -n 6urul a0ului lor longitudinalPR)TEINElE MEMBRANAREE0it o mare di.eritate de molecule proteice/ reprezint uportul molecular al principalelor "unc#ii ale mem%ranelor celulareMai pu#in numeroe dec7t lipidele 3A>> de lipide la o protein5/ moleculele proteice unt de => la 9> de ori mai .oluminoae dec7t cele lipidiceEle reprezint 9>? din maa mem%raneiAu o e0tremitate amino2terminal 32N,