Mathcad - Fundatii Zid de Sprijin

download Mathcad - Fundatii Zid de Sprijin

If you can't read please download the document

description

fr

Transcript of Mathcad - Fundatii Zid de Sprijin

 • Diugan Alina

  Grupa : 32402

  Tip zid: Beton Simplu

  Numar de ordine(n):3

  Proiectarea unui zid de sprijin din beton simplu

  n 3:=

  H' 2.75 0.25 n+ 3.5=:= qk' 15 0.5 n 13.5=:= ' 11 0.15 n 10.55=:=

  10.55 10.55 =:=H H' m 3.5m=:= qk qk'

  kN

  m2

  13.5 kPa=:=

  Strat 1 Praf argilos galbui moale Strat 2 Nisip prafos galben maroniu

  h1' 2 0.2 n+ 2.6=:= h2 10 m 10m=:=

  h1 h1' m 2.6m=:= k2 18.5kN

  m3

  :=

  k1 18kN

  m3

  :='k2 15.5 0.3 n+ 16.4=:=

  'k1 10 0.5 n+ 11.5=:= ck2 22 0.25 n+ 22.75=:=

  ck1 5 0.2 n+ 5.6=:= c'k2 ck2 kPa 22.75 kPa=:=

  c'k1 ck1 kPa 5.6 kPa=:=

  Df 1.1 m 1.1m=:=

  B 3 m 3 m=:=

  1 Verificarea la lunecare conform SR EN 1997-1

  Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici:

  1:= ' 1:= c' 1:= Q 1.5:= G 1.35 1.35=:=

  Strat 1 Praf argilos galbui moale Strat 2 Nisip prafos galben maroniu

  Valoarea de calcul a greutatii volumice:

  d1

  k1

  18kN

  m3

  =:= d2

  k2

  18.5kN

  m3

  =:=

  Valoarea de calcul a unghiului de frecare efectiva:

  'k1 11.5 := 'k2 16.4 :=

  tan 'k2( ) 0.294=tan 'k1( ) 0.203=

  'd1 atantan 'k1( )'

  11.5 =:=tan 'k1( )'

  0.203=tan 'k2( )'

  0.294=

  Valoarea de calcul a coeziunii efective:'d2 atan

  tan 'k2( )'

  16.4 =:=

  c'd1

  c'k1

  c'

  5.6 kPa=:= c'd2

  c'k2

  c'

  22.75 kPa=:=

 • Evaluarea presiunii active si a impingerii pamantului

  Strat 1 Praf argilos galbui moale

  0 :=

  1 'd1 11.5 =:=

  Coeficientul de impingere activa :

  ka1

  cos 'd1 ( )( )2

  cos ( ) cos ( ) cos 1+( ) 1sin 'd1 1+( ) sin 'd1 ( )

  cos 1+( ) cos ( )+

  2

  0.837=:=

  Strat 2 Nisip prafos galben maroniu

  1 0 :=

  2 'd2 16.4 =:= h2 0.4 m:=

  Coeficientul de impingere activa :

  ka2

  cos 'd2 1( )( )2

  cos 1( ) cos 1( ) cos 1 2+( ) 1sin 'd2 2+( ) sin 'd2 ( )cos 1 2+( ) cos 1( )

  +

  2

  0.622=:=

  2' 'd22

  3 10.933 =:= h2' 0.5 m:=

  Coeficientul de impingere activa :

  ka2'

  cos 'd2 1( )( )2

  cos 1( ) cos 1( ) cos 1 2'+( ) 1sin 'd2 2'+( ) sin 'd2 ( )cos 1 2'+( ) cos 1( )

  +

  2

  0.63=:=

  2 28.7 :=

  32

  3'd2 10.933 =:= h3 1.7 m:=

  Coeficientul de impingere activa :

  ka3

  cos 'd2 2( )( )2

  cos 2( ) cos 2( ) cos 2 3+( ) 1sin 'd2 3+( ) sin 'd2 ( )cos 2 3+( ) cos 2( )

  +

  2

  0.434=:=

 • Calulul diagramei de impingere activa:

  pa10 Q qk ka1 G 2 c'd1 ka1 3.117kN

  m2

  =:=

  pa11 Q qk ka1 G d1 h1 ka1 2 c'd1 ka1( )+ 55.999 kPa=:=pa20 Q qk ka2 d1 h1 ka2 2 c'd2 ka2( ) G+ 3.447 kPa=:=pa21 Q qk ka2 d1 h1 ka2 d2 h2 ka2+ 2 c'd2 ka2( ) G+ 9.66 kPa=:=pa20' Q qk ka2' d1 h1 ka2' d2 h2 ka2'+ 2 c'd2 ka2'( ) G+ 10.075 kPa=:=pa21' Q qk ka2' d1 h1 ka2' d2 h2 ka2'+ d2 h2' ka2'+ 2 c'd2 ka2'( ) G+ 17.936 kPa=:=pa30 Q qk ka3 d1 h1 ka3 d2 h2 ka3+ d2 h2' ka3+ 2 c'd2 ka3( ) G+ 5.491 kPa=:=pa31 Q qk ka3 d1 h1 ka3 d2 h2 ka3+ d2 h2' ka3+ d2 h3 ka3+ 2 c'd2 ka3( ) G+ 23.913 kPa=:=Valoarea impingerii active pentru fiecare strat:

  Pa1 pa10 h11

  2pa11 pa10( ) h1+ 76.851

  1

  mkN=:=

  Pa2 pa20 h21

  2pa21 pa20( ) h2+ 2.621

  1

  mkN=:=

  Pa2' pa21' h2'1

  2pa21' pa20'( ) h2'+ 10.933

  1

  mkN=:=

  Pa3 pa31 h31

  2pa31 pa30( ) h3+ 56.311

  1

  mkN=:=

  Descompunerea impingerii active dupa orizontala si verticala :

  Pa1V Pa1 sin 1+( ) 15.322kN

  m=:=

  Pa1H Pa1 cos 1+( ) 75.308kN

  m=:=

  Pa2H Pa2 cos 1 2+( ) 2.515kN

  m=:= Pa2V Pa2 sin 1 2+( ) 0.74

  kN

  m=:=

  Pa2H' Pa2 cos 1 2'+( ) 2.574kN

  m=:= Pa2V' Pa2 sin 1 2'+( ) 0.497

  kN

  m=:=

  Pa3H Pa3 cos 2 3+( ) 53.626kN

  m=:= Pa3V Pa3 sin 2 3+( ) 17.183

  kN

  m=:=

  Calculul actiunii orizontale:

  Hd Pa1H Pa2H+ Pa2H'+ Pa3H+ 134.022kN

  m=:=

  Calculul actiunii verticale:

  drenbalast 19000N

  m3

  19kN

  m3

  =:= beton 24kN

  m3

  :=Az 9.94 m

  2:= Ad 3.3 m

  2:=

  Gz beton Az 238.56kN

  m=:=

  Gu qk 1 m 13.5kN

  m=:=

  pamantumplutura 16kN

  m3

  :=Gd drenbalast Ad 62.7

  kN

  m=:=

  Aumplutura 0.21 m2

  :=

 • Gumplutura pamantumplutura Aumplutura:=

  Vd Gz Gd+ Gu+ Gumplutura+( ) Pa1V+ Pa2V+ Pa2V'+ 334.679kN

  m=:=

  Evaluarea rezistentei la lunecare:

  11.3 := Rh 1:=

  Vd' Vd cos ( ) Hd sin ( )+ 354.452kN

  m=:=

  Hd' Hd cos ( ) Vd sin ( ) 65.845kN

  m=:=

  Rd'

  Vd' tan2

  3'd2

  Rh

  68.471kN

  m=:=

  unghiul planului de lunecare al zidului

  Verifcarea la lunecare :

  Hd' Rd'

  SECTIUNEA ZIDULUI DE SPRIJIN VERIFICA LA LUNECARE

 • 2 Verificarea la capacitate portanta conform SR EN 1997-1

  HD Hd 1 m 134.022 kN=:= Gd 62.7kN

  m= Gz 238.56

  kN

  m= Gumplutura 3.36

  kN

  m=

  VD Vd 1 m 334.679 kN=:=

  ya1 3.6m:= ya3 0.6 m:= xa 2.4m:=

  ya1' 3.17m:= ya3' 0.34 m:= xGdren 1.85m:=

  ya2 2.1 m:= xzid 0.6m:=ya2' 2.04 m:= xumplutura 0.8 m:=ya2'' 1.65 m:=

  ya2''' 1.57 m:=

  MEd pa10 1 m h1 cos 1+( ) ya11

  2pa11 pa10( ) h1

  1 m cos 1+( ) ya1'( )+ pa20 1 m h2 cos (+:=

  eB

  MEd

  Vd 1 m0.075m=:=

  B' B 2 eB 2.85m=:=

  A' B' 1 m 2.85m2

  =:=

  L' 1 m:=

  Capacitatea portanta:

  Nq epi tan 'd2( )

  tan 45'd2

  2+

  2

  4.504=:=

  Nc Nq 1( )1

  tan 'd2( ) 11.907=:=

  N 2 Nq 1( ) tan 'd2( ) 2.063=:=Inclinarea bazei fundatii:

  bq 1 rad tan 'd2( )( )2

  0.887=:=

  bc bq

  1 bq( )Nc tan 'd2( )( )

  0.855=:=

  Forma fundatiei: L'' 5 m:=VD' Vd 5 m 1.673 10

  3 kN=:=

  sq 1B'

  L''

  +

  sin 'd2( ) 0.443=:= HD' Hd 5 m 6.701 105

  N=:=

  s 1 0.3B'

  L''

  0.829=:= A'' B' 5 m 14.249m2

  =:=

  sc

  sq Nq 1( )Nq 1( )

  0.284=:=

 • Inclinarea incarcari:

  m'

  2B'

  L'

  +

  1B'

  L'

  +

  1.26=:= m''

  2L'

  B'

  +

  1L'

  B'

  +

  1.74=:=

  iq 1HD

  VD A' c'd2 cot 'd2( )+( )

  m'

  0.706=:=

  i 1HD

  VD A' c'd2 cot 'd2( )+( )

  m' 1+

  0.535=:=

  ic iq

  1 iq( )Nc tan 'd2( )( )

  0.622=:=

  q' Df d2 20.35kN

  m2

  =:= SUPRASARCINA

  XRd

  A':=

  Rd

  X c'd2 Nc bc sc ic q' Nq bq sq iq+ 0.5 d2 B' N bq s i+( ) 120.212kN

  m2

  =:=

  VD

  A'117.442

  kN

  m2

  =

  VD

  A'

  Rd

  A'

 • 3. Verificare la rasturnare: - se face in starea limita ultima EQU

  Coeficienti de siguranta :

  Actiuni : permanente Gstb 0.9:= pentru actiuni permanente favorabile

  Gdst 1.1:= pentru actiuni permanente nefavorabile

  variabile Qstb 0:= pentru actiuni variabile favorabile

  Qdst 1.5:= pentru actiuni variabile nefavorabile

  Parametrii geotehnici : ' 1.25:= pentru unghiul de frecare interna efectiv

  c' 1.25:= pentru coeziune efectiva

  1= pentru greutatea volumica

  c'd1

  c'k1

  c'( )4.48

  kN

  m2

  =:= d1

  k1

  18kN

  m3

  =:='d1 atan

  tan 'k1( )'

  9.245 =:=

  c'd2

  c'k2

  c'( )18.2

  kN

  m2

  =:= d2

  k2

  18.5kN

  m3

  =:= 'd2 atantan 'k2( )'

  13.249 =:=

  Evaluarea presiunii active si a impingerii pamantului

  Strat 1 Praf argilos galbui moale

  0 := 1 'd1 9.245 =:=

  Coeficientul de impingere activa :

  k'a1

  cos 'd1 ( )( )2

  cos ( ) cos ( ) cos 1+( ) 1sin 'd1 1+( ) sin 'd1' ( )

  cos 1+( ) cos ( )+

  2

  0.856=:=

  Strat 2 Nisip prafos galben maroniu

  1 0 := 2 'd2 13.249 =:= h2 0.4 m:=

  Coeficientul de impingere activa :

 • k'a2

  cos 'd2 1( )( )2

  cos 1( ) cos 1( ) cos 1 2+( ) 1sin 'd2 2+( ) sin 'd2 ( )cos 1 2+( ) cos 1( )

  +

  2

  0.738=:=

  2' 'd22

  3 8.833 =:= h2' 0.5 m:=

  k'a2'

  cos 'd2 1( )( )2

  cos 1( ) cos 1( ) cos 1 2'+( ) 1sin 'd2 2'+( ) sin 'd2 ( )cos 1 2'+( ) cos 1( )

  +

  2

  0.744=:=

  32

  3'd2 8.833 =:= h3 1.7 m:=

  k'a3

  cos 'd2 2( )( )2

  cos 2( ) cos 2( ) cos 2 3+( ) 1sin 'd2 3+( ) sin 'd2 ( )cos 2 3+( ) cos 2( )

  +

  2

  0.572=:=

  Calulul presiunilor active:

  p'a10 Qdst qk k'a1 Gdst 2 c'd1 k'a1 8.22kN

  m2

  =:=

  p'a11 Qdst qk k'a1 Gdst d1 h1 k'a1 2 c'd1 k'a1( )+ 52.302 kPa=:=p'a20 Qdst qk k'a2 d1 h1 k'a2 2 c'd2 k'a2( ) Gdst+ 18.557 kPa=:=p'a21 Qdst qk k'a2 d1 h1 k'a2 d2 h2 k'a2+ 2 c'd2 k'a2( ) Gdst+ 24.567 kPa=:=p'a20' Qdst qk k'a2' d1 h1 k'a2' d2 h2 k'a2'+ 2 c'd2 k'a2'( ) Gdst+ 24.905 kPa=:=p'a21' Qdst qk k'a2' d1 h1 k'a2' d2 h2 ka2'+ d2 h2' k'a2'+ 2 c'd2 k'a2'( ) Gdst+ 31.544 kPa=:=p'a30 Qdst qk k'a3 d1 h1 k'a3 d2 h2 k'a3+ d2 h2' k'a3+ 2 c'd2 k'a3( ) Gdst+ 21.232 kPa=:=p'a31 Qdst qk k'a3 d1 h1 k'a3 d2 h2 k'a3+ d2 h2' k'a3+ d2 h3 k'a3+ 2 c'd2 k'a3( ) Gdst+:=Valoarea impingerii active pentru fiecare strat:

  P'a1 p'a10 h11

  2p'a11 p'a10( ) h1+ 78.679

  1

  mkN=:=

  P'a2 p'a20 h21

  2p'a21 p'a20( ) h2+ 8.625

  1

  mkN=:=

  P'a2' p'a21' h2'1

  2p'a21' p'a20'( ) h2'+ 17.432

  1

  mkN=:=

  P'a3 p'a31 h31

  2p'a31 p'a30( ) h3+ 86.566

  1

  mkN=:=

  Descompunerea impingerii active dupa orizontala si verticala :

 • P'a1V P'a1 sin 1+( ) 12.64kN

  m=:=

  P'a1H P'a1 cos 1+( ) 77.657kN

  m=:=

  P'a2H P'a2 cos 1 2+( ) 8.395kN

  m=:= P'a2V P'a2 sin 1 2+( ) 1.977

  kN

  m=:=

  P'a2H' P'a2 cos 1 2'+( ) 8.522kN

  m=:= P'a2V' P'a2 sin 1 2'+( ) 1.324

  kN

  m=:=

  P'a3H Pa3 cos 2 3+( ) 52.96kN

  m=:= P'a3V P'a3 sin 2 3+( ) 29.419

  kN

  m=:=

  ya1 3.3m:= xa 3.9m:=

  ya1' 2.87m:= xGdren 3.35m:=

  ya2 1.8 m:= xzid 2.09m:=ya2' 1.73 m:=

  xumplutura 0.7 m:=ya2'' 1.35 m:=

  ya2''' 1.27 m:=

  ya3 0.3 m:=

  ya3' 0.03 m:=

  Mdst p'a10 1 m h1 cos 1+( ) ya11

  2p'a11 p'a10( ) h1

  1 m cos 1+( ) ya1'( )+ p'a20 1 m h2 cos+:=

  Mstb P'a1V 1 m xa P'a2V 1 m xa+ P'a2V' 1 m xa+ Gd 1 m xGdren+ Gz 1 m xzid+ Gumplutura 1 m+:=

  Mdst 281.519 kN m=

  Mstb 773.156 kN m=

  Mstb Mdst>

 • Verificarea in sectiunea periculoasa

  -se face in starea limita STR

  A''beton 3.23m2

  := A''dren 3.3m2

  :=

  G''beton beton A''beton 77.521

  mkN=:=

  G''dren A''dren drenbalast 62.71

  mkN=:=

  Vdsp G G''beton G''dren+( ) 1 m 189.297 kN=:=

  Calcularea impingerii active in sectiunea periculoasa:

  ya1 1.65 m:= x''a1 0.64m:=

  ya1' 1.22 m:= x''a2 0.55m:=ya2 0.2 m:=

  ya2' 0.13 m:=

  MEdsp pa10 1 m h1 cos 1+( ) ya11

  2pa11 pa10( ) h1

  1 m cos 1+( ) ya1'( )+ pa20 1 m 0.4 m +:=

  e''b

  MEdsp

  Vdsp

  0.07m=:=

  b'' 1.83m:=

  c''b''

  2e''b 0.845m=:=

 • max

  Vdsp

  b'' m1

  6 e''b

  b''+

  127.072kN

  m2

  =:= VERIFICARE :fctd 1.9

  N

  mm2

  1.9 103

  kN

  m2

  =:=

  min

  Vdsp

  b'' m1

  6 e''b

  b''

  79.81kN

  m2

  =:=Aleg C16/20 =>

  fcd 16N

  mm2

  1.6 104

  kN

  m2

  =:=

  max fcd

 • kPa

 • 2+ ) ya21

  2pa21 pa20( ) h2

  1 m cos 2+( ) ya2'( )+ pa20' 1 m h2' cos 2'+( ) ya2'+1

  2pa21' (

  +

 • bq 1.5:=

 • 'd1' 'k1:=

 • kPa

  41.025 kPa=

 • cos 2+( ) ya21

  2p'a21 p'a20( ) h2

  1 m cos 2+( ) ya2'( )+ p'a20' 1 m h2' cos 2'+( ) ya2'+1

  2p'a21'(

  +

  m xumplutura 773.156 kN m=

 • cos 1+( ) ya21

  2pa21 pa20( ) h1

  1 m cos 1+( ) ya2'( )+ G''beton x''a1 G''dren x''a2+( ) 1 m 13.19=

 • pa20' ) h2' 1 m cos 2'+( ) ya2'''( ) pa30 1 m h3 cos 3+( ) ya3+

  1

  2pa31 pa30( ) h3

  1 m cos 2 +((+

 • a21' p'a20' ) h2' 1 m cos 2'+( ) ya2'''( ) p'a30 1 m h3 cos 3+( ) ya3+

  1

  2p'a31 p'a30( ) h3

  1 m cos((+

 • 13.19 kN m

 • 3+ ) ya3' ) Pa1V 1 m xa Pa2V 1 m xa Pa2V' 1 m xa Gd 1 m xGdren Gz 1 m xzid Gumplutura 1 +

 • 2 3+( ) ya3' ) 281.519 kN m=

 • m xumplutura 25.146 kN m=