Mareaschism Abisericiicre Tine

18
Marea Schismă a Bisericii creştine

description

Marea Schisma - Motivele Sciziunii

Transcript of Mareaschism Abisericiicre Tine

Marea Schismă a Bisericii creştine

Biserica în Evul Mediu

Biserica creştină era instituţia cea mai importantă a societăţii feudale.

Ea a furnizat modelul organizării societăţii, care era acela al "cetăţii lui Dumnezeu". După anul 1000, Biserica creştină a

cunoscut profunde transformări. În anul 1054, Biserica Romei şi cea a

Constantinopolului s-au despărţit prin Marea Schismă.

Creştinismul la începutul mil II

A reprezentat suportul ideologic al lumii medievale

S-a extins pe întregul continent prin evanghelizare:

• Vestul, centrul şi nordul Europei au devenit catolice (limba de cult – latina)

• Ortodoxia s-a extins în estul Europei (limba de cult – greaca şi slavona)

În Europa au apărut contradicţii între catolici şi ortodocşi

Creştinii se confruntau şi cu musulmanii

Răspândirea creştinismului

Botezul lui Clovis, regele francilor Botezul lui Vladimir, mare cneaz al Kievului

Creştinarea ruşilor în Nipru După aceea, Vladimir a poruncit să se dea de ştire

în întregul oraş (Kiev): "cei care mâine nu se vor afla pe malul apei, toţi: bogaţi şi săraci, negustori ori

oameni pricepuţi vor fi duşmanii mei". Auzind aceste cuvinte, poporul a venit cu grăbire, bucurându-se şi zicând: "De n-ar fi ceva bun, cneazul nostru şi boierii

nu i-ar fi părtaşi". A doua zi, Vladimir s-a dus împreună cu preoţii, pe

malurile Niprului, unde se adunase mulţime de oameni. Au coborât cu toţii în apă, în vreme ce

preoţii rosteau rugăciunile. După ce poporul a fost botezat, fiecare s-a retras la casa lui. Iar Vladimir s-a bucurat că poporul său l-a cunoscut pe Dumnezeu. (După Nestor – Cronica vremurilor de demult)

Creştinismul în Europa

State catolice

State ortodoxeReligii protestante

Bizanţul şi Roma Cauze politice:

• Destrămarea Imperiului Roman în 395. Biserica a urmat şi ea calea separării.

• Prăbuşirea Imperiului Roman de Apus în 476 a deplasat vremelnic centrul lumii de la

Roma la Constantinopol.• Cuceririle lui Justinian (sec VI) au refăcut

trecător unitatea lumii romane şi l-au subordonat pe papă Constantinopolului.

• Crearea Statului papal (754). Este momentul de declanşare a conflictului.

• Papa, susţinut de împăraţii Carol cel Mare şi Otto I, îşi afirmă tot mai hotărât dorinţa de a

domina lumea creştină.

Imperiul Roman în 395

Imperiul Roman de Apus

Imperiul Roman de Răsărit

Împăratul Teodosius

Imperiul lui Justinian

Cuceririle împăratului Justinian

Imperiul Roman de Răsărit

Statul Papal

Cu sprijinul regelui francilor, Pepin, care i-a dăruit un teritoriu în nordul

Italiei, papa devine suveranul unui stat

(754) şi se eliberează de sub tutela Imperiului

Bizantin.

Papalitatea susţinută de puterea laică

Carol cel Mare şi papa Adrian I

Otto I cel Mare şi papa Ioan al XII-lea

Un conflict între creştini

Cauze religioase:• Biserica Romei, condusă

de Papă, era independentă şi s-a transformat într-o mare putere spirituală, economică şi politică.

• Biserica creştină din răsărit, condusă de Patriarh, se afla sub

autoritatea împăratului Bizanţului.

• Catolicii condamnau fastul liturghiei ortodoxe.

• Cucerirea Constantinopolului de

către cruciaţi în 1024, când Biserica Occidentului a

încercat să subordoneze cu forţa pe ortodocşi.

Patriarhul Fotie şi Papa Nicolae I (sec IX)

Marea Schismă din 1054

Excomunicarea patriarhului

de la Constantinopol

-Mihail I - de către trimişii papei Leon al

IX-lea

Consecinţele Marii Schisme

S-a realizat separarea religioasă a Europei creştine: apusul – catolic, răsăritul –

ortodox. Catolicii au declarat

ortodoxia eretică, schismatică.

Statele catolice s-au depărtat de cele

ortodoxe.

Papa Leon al IX-lea

Idei esenţiale

Creştinarea popoarelor Europei se încheie la sfârşitul mileniului I.

Cauza principală a divergenţelor dintre cele două biserici o reprezintă pretenţia

fiecăreia la supremaţia universală. Diferite contraste din interiorul

comunităţii creştine au dus la separarea între catolici şi ortodocşi, inclusiv a

statelor europene.

Schema Marii SchismeBISERICA CRESTINĂ

1054

MAREA SCHISMĂ

RĂSĂRITUL EUROPEI

APUSUL EUROPEI

CATOLICĂ ORTODOXĂ

PAPA-ROMA PATRIARH - CONSTANTINOPOL

CONDUSĂ DE

Dicţionar Evanghelizare =

convertire la creştinism

Excomunicare = excludere din comunitatea

creştină

Liturghie = slujbă religioasă

Excomunicare - Papa Grigore al IX-lea

Realizat de Prof. Murgu Eugenia-Angela Bibliografie: Manuale alternativa de istorie pentru cl a VI-a M Stan/C Vornicu - Istorie, manual preparator, cl 5-8, Ed

Niculescu, 2004 M Rangu/M Ţugulea/C Boboc - Caiet metodic al profesorului de

istorie, cl a VI-a, Ed Lidana, 2009 Enciclopedia Wikipedia http://www.crestinortodox.ro/diverse/marea-schisma-de-la-1054-9

6495.html http://www.calauzaortodoxa.ro/stiri/16-iulie-2010-956-de-ani-de-la

-marea-schisma-din-1054/