Întrecerea Cu Tine

11
Ora de dirigenţie: Ora de dirigenţie: Întrecerea cu tine Întrecerea cu tine Elena M Elena M î î r r z z a a , diriginte, cl. X-a profil real , diriginte, cl. X-a profil real L.T. “M. Eminescu” Cimişlia L.T. “M. Eminescu” Cimişlia

description

ora de dirigentie

Transcript of Întrecerea Cu Tine

Page 1: Întrecerea Cu Tine

Ora de dirigenţie: Ora de dirigenţie: Întrecerea cu tineÎntrecerea cu tine

Elena MElena Mîîrrzzaa, diriginte, cl. X-a profil real, diriginte, cl. X-a profil real

L.T. “M. Eminescu” CimişliaL.T. “M. Eminescu” Cimişlia

Page 2: Întrecerea Cu Tine

Obiectiv general:

• Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere, autoevaluare şi management al resurselor personale

Page 3: Întrecerea Cu Tine

Obiective operaţionale:Obiective operaţionale: să fii capabil:să fii capabil:

•A analiza avantajele şi dezavantajele continuării traseului educaţional.

•A identifica criteriile generale şi personale de definire a succesului şi insuccesului în dezvoltarea personală.

Page 4: Întrecerea Cu Tine

Saluturile dorite Saluturile dorite • Materiale:Materiale: hîrtie şi pix pentru fiecare hîrtie şi pix pentru fiecare

jucător.jucător.• Se scrie numele pe bileţel şi un mod Se scrie numele pe bileţel şi un mod

original, frumos de salut. Bileţelele sînt original, frumos de salut. Bileţelele sînt colectate, amestecate şi redistribuite. colectate, amestecate şi redistribuite. Fiecare caută proprietarul biletului pe Fiecare caută proprietarul biletului pe care l-a ales şi îl salută în modul indicat. care l-a ales şi îl salută în modul indicat.

Page 5: Întrecerea Cu Tine

Găseşte soluţia: Găseşte soluţia:

Andrei şi-a propus să umple un vas mare Andrei şi-a propus să umple un vas mare cu toate materialele pe care la avea lîngă cu toate materialele pe care la avea lîngă el: pietre mari, nisip, pietre mici, apă, el: pietre mari, nisip, pietre mici, apă, zgură. A încercat în multe feluri, dar de zgură. A încercat în multe feluri, dar de fiecare dată rămînea ceva afară. În cele fiecare dată rămînea ceva afară. În cele din urmă a găsit soluţia potrivită şi a din urmă a găsit soluţia potrivită şi a reuşit să pună toate aceste materiale în reuşit să pună toate aceste materiale în vasul său. Cum credeţi că a procedat?vasul său. Cum credeţi că a procedat?

Page 6: Întrecerea Cu Tine

Căsuţele EU-lui• În centru – cinci valori personale• Trei calităţi personale (puncte tari)• Trei puncte slabe (lucruri pe care ai dori

să le schimbi în viaţa ta)• Trei lucruri pe care le ştii să le faci bine

(abilităţi)• Trei scopuri personale (pe termen

mediu sau lung)

Page 7: Întrecerea Cu Tine

Completează:Completează:

Page 8: Întrecerea Cu Tine

GlosarGlosar Valorile personaleValorile personale sunt principii pe care î sunt principii pe care îţiţi bazezi bazezi

deciziile deciziile şşi care ghidează ceea ce faci. Lucrurile pe i care ghidează ceea ce faci. Lucrurile pe care le găsim valoroase pentru noi sunt cele care ne care le găsim valoroase pentru noi sunt cele care ne vom ghida restul vievom ghida restul vieţţii. Uneori însă descoperim că am ii. Uneori însă descoperim că am pierdut din vedere valorile noastre pierdut din vedere valorile noastre şşi aci acţţionăm pe ionăm pe baza unor valori care nu ne mai reprezintă.baza unor valori care nu ne mai reprezintă.

Calităţi personaleCalităţi personale – însuşiri (bune sau rele) ; fel de a – însuşiri (bune sau rele) ; fel de a

fi (bun sau rău) fi (bun sau rău) AbilitAbilităţi – îndemnare, pricepere, iscusinţă, dibăcieăţi – îndemnare, pricepere, iscusinţă, dibăcie

Page 9: Întrecerea Cu Tine

Ia aminteIa aminte

Un lung tren ne pare viaţa. Ne trezim în el mergîndUn lung tren ne pare viaţa. Ne trezim în el mergîndFără să ne dăm seama, unde ne-am urcat şi cînd.Fără să ne dăm seama, unde ne-am urcat şi cînd.Fericirile sînt staţii, unde stăm doar un minutFericirile sînt staţii, unde stăm doar un minutPînă observăm aceasta sună, pleacă, am trecut...Pînă observăm aceasta sună, pleacă, am trecut...Iar durerile sînt clipe care nu se mai sfîrşescIar durerile sînt clipe care nu se mai sfîrşescŞi în ciuda noastră parcă tot mai multe se ivesc.Şi în ciuda noastră parcă tot mai multe se ivesc.Visători cu nerăbdare, înainte tot privim Visători cu nerăbdare, înainte tot privim Vrem s-ajungem cît mai iute la o gară ce-o dorim. Vrem s-ajungem cît mai iute la o gară ce-o dorim.

Page 10: Întrecerea Cu Tine

Depinde de voinţa TaDepinde de voinţa TaViaţa nu ne cere să mergem Viaţa nu ne cere să mergem Dincolo de forţele noastre Dincolo de forţele noastre Singura cucerire posibilăSingura cucerire posibilăEste aceea de a nu fugi din faţa vieţii.Este aceea de a nu fugi din faţa vieţii.

Dag HammarskjoldDag Hammarskjold

Page 11: Întrecerea Cu Tine

AutoevaluareAutoevaluare

3Ce?3Ce? Ce am luat util de la această orăCe am luat util de la această oră Ce aşi schimba pe viitor în demersul Ce aşi schimba pe viitor în demersul

orelor de dirigenţieorelor de dirigenţie Ce m-a impresionat la această lecţieCe m-a impresionat la această lecţie