TINE Confex 17.11.15

35
Case | TINE

Transcript of TINE Confex 17.11.15

Page 1: TINE Confex 17.11.15

Case | TINE

Page 2: TINE Confex 17.11.15

MONA & MARIANNE

Mona(Senior innholdsrådgiver)

brenner for smart innholdsmarkedsføring og gode interne arbeidsprosesser.

Marianne(Senior strategirådgiver)

Page 3: TINE Confex 17.11.15

Digital transformasjon

TINE

Page 4: TINE Confex 17.11.15
Page 5: TINE Confex 17.11.15
Page 6: TINE Confex 17.11.15
Page 7: TINE Confex 17.11.15

Prosessen

NØKKELTALL

Page 8: TINE Confex 17.11.15

40+ WORKSHOPS

50 PROSJEKT-DELTAKERE

9 AVDELINGER HOS TINE

Page 9: TINE Confex 17.11.15

20 PROSJEKTER

25 PROSJEKTDELTAKERE FRA MAKING WAVES

Page 10: TINE Confex 17.11.15

Hvordan har vi jobbet?

PROSESS

Page 11: TINE Confex 17.11.15
Page 12: TINE Confex 17.11.15
Page 13: TINE Confex 17.11.15
Page 14: TINE Confex 17.11.15
Page 15: TINE Confex 17.11.15
Page 16: TINE Confex 17.11.15
Page 17: TINE Confex 17.11.15
Page 18: TINE Confex 17.11.15
Page 19: TINE Confex 17.11.15
Page 20: TINE Confex 17.11.15

• Skrivebordsundersøkelser• Tilgjengelig forskning • Guerilja-testing• Brukertesting i lab• Ekspertevalueringer

TESTING. TESTING. 1, 2, 3.• Peer-review av skisser• Beta-testing til TINE-panelet • Dybdeintervjuer• Intervjuer av målgruppen i

kontekst

Page 21: TINE Confex 17.11.15

INNHOLDSSTRATEGI

Page 22: TINE Confex 17.11.15
Page 23: TINE Confex 17.11.15

GODT INNHOLD

• Innholdsstrategi tidlig i prosjektet• Bevisstgjørende i forhold til eget innhold og

muligheter• Hadde høy trafikk, men ønsket selvsagt mer• Hvordan skape mer engasjement, hvordan bruke

redaksjonelle grep?• Personalisering av innhold

Page 24: TINE Confex 17.11.15

Slik utvikler vi en innholdsstrategi

1 INNSIKT 4 VEDLIKEHOLDE3 BYGGE2 ANALYSE

Page 25: TINE Confex 17.11.15
Page 26: TINE Confex 17.11.15
Page 27: TINE Confex 17.11.15
Page 28: TINE Confex 17.11.15

OSTERIET –ET DIGITALT MAGASIN

Page 29: TINE Confex 17.11.15
Page 30: TINE Confex 17.11.15

SUKSESSFAKTORER

Page 31: TINE Confex 17.11.15

19 % ØKNING I SIDEVISNINGER

Page 32: TINE Confex 17.11.15

40 % ØKNING I TID PÅ OPPSKRIFTSSIDE

Page 33: TINE Confex 17.11.15

HVA HAR VI LÆRT?

• Ikke undervurdere betydningen av forankringsprosesser

• Tenke langsiktig • Ha gode interne ambassadører, og støtte disse • Tro på prosjektet, selv om kunden ikke helt

forstår konseptet • Begeistring (både internt i teamet + begeistre

kunden)

Page 34: TINE Confex 17.11.15
Page 35: TINE Confex 17.11.15

www.makingwaves.no blog.makingwaves.no facebook.com/makingwavesas instagram.com/makingwavesoslo