Pentru Tine !

12
PENTRU TINE ! CU ADMIRAŢIE ŞI RESPECT, DE LA DOREL.

Transcript of Pentru Tine !

Page 1: Pentru Tine !

PENTRU TINE !

CU ADMIRAŢIE ŞI RESPECT,

DE LA DOREL.

Page 2: Pentru Tine !

Dacã Dacã iubeşti...iubeşti...

Dacã iubeşti averea şi Dacã iubeşti averea şi simţi c-aşa e binesimţi c-aşa e bine şi luxul şi puterea, şi luxul şi puterea, Nu mã iubi pe mine!Nu mã iubi pe mine!

Page 3: Pentru Tine !

Dacã ţi-s dragi fãloşii şi cei Dacã ţi-s dragi fãloşii şi cei de prin vitrine, modernii şi de prin vitrine, modernii şi

frumoşii, frumoşii, Nu mã iubi pe mine!Nu mã iubi pe mine!

Page 4: Pentru Tine !

De vrei sã fiu ca alţii, De vrei sã fiu ca alţii, atunci când sunt cu tine şi atunci când sunt cu tine şi

iubeşti diplomatii, iubeşti diplomatii, Nu mã iubi pe mine!Nu mã iubi pe mine!

Page 5: Pentru Tine !

De-ai vrea sã fiu mai tare şi De-ai vrea sã fiu mai tare şi sã n-auzi suspine, atuncea sã n-auzi suspine, atuncea

când mã doare, când mã doare, Nu mã iubi pe mine!Nu mã iubi pe mine!

Page 6: Pentru Tine !

Dacã-ţi doreşti plãcere şi Dacã-ţi doreşti plãcere şi uiti de tot când vine, pot uiti de tot când vine, pot

alţii sã ti-o-ofere, alţii sã ti-o-ofere, Nu mã iubi pe mine!Nu mã iubi pe mine!

Page 7: Pentru Tine !

De vrei sã fii nevasta celor De vrei sã fii nevasta celor ce-s buni cu tine, sunt multi ce-s buni cu tine, sunt multi

pe lumea asta, pe lumea asta, Nu mã iubi pe mine!Nu mã iubi pe mine!

Page 8: Pentru Tine !

Doreşti perfecţiune, n-o Doreşti perfecţiune, n-o cãuta în mine. cãuta în mine.

Lumea-i deşertãciune, Lumea-i deşertãciune, Nu mã iubi pe mine!Nu mã iubi pe mine!

Page 9: Pentru Tine !

Dar de iubeşti iubirea ce stã Dar de iubeşti iubirea ce stã ascunsã-n tine, î-ţi dau ascunsã-n tine, î-ţi dau

nemãrginirea: nemãrginirea: Iubeşte-mã pe mine!Iubeşte-mã pe mine!

Page 10: Pentru Tine !

Inima mea-ţi va spune, Inima mea-ţi va spune, cã bate pentru tine. cã bate pentru tine. Şi nime-n astã lume Şi nime-n astã lume Nu te-o iubi ca mine.Nu te-o iubi ca mine.

Page 11: Pentru Tine !

Si dacã-mi simţi iubirea, Si dacã-mi simţi iubirea, închide pumnul bine, închide pumnul bine,

Cã-n mânã-ai fericirea: Cã-n mânã-ai fericirea: Iubirea mea-i în tineIubirea mea-i în tine

Page 12: Pentru Tine !

DacDacăă dore doreşşti, trimite acest ti, trimite acest mesaj celor care mesaj celor care îînseamnnseamnăă

ceva pentru tine...ceva pentru tine...Celor care au lCelor care au lăăsat ceva sat ceva îîn n

viaviaţţa ta a ta îîntr-un fel sau altul...ntr-un fel sau altul...Celor care te-au fCelor care te-au făăcut scut săă r rââzi zi atunci catunci câând ai avut nevoie...nd ai avut nevoie...Celor care te-au fCelor care te-au făăcut scut săă vezi vezi partea bunpartea bunăă a vie a vieţţii, atunci ii, atunci ccâând nu mai aveai sperannd nu mai aveai speranţă ţă şşi, celor ci, celor căărora ai vrea srora ai vrea săă le le spui cspui căă apreciezi prietenia apreciezi prietenia şşi i

dragostea lor.dragostea lor.

Realizat de Dorel azi 14-04-2005Realizat de Dorel azi 14-04-2005