Manual Matematica Geometrie Cls a 7-A Editura Didactica Si Pedagogica

of 177 /177
tr MINISTERUL iNVATAMANTULUI ION CUCUTESCU CONSTANTIN OTIESCU TAURENIIU N. 6AIU Matematic AN .8N .CP ->i,4--a, 1 ME IIC PA 2' r' ,.ar' ;l lt; AM .8N ,CP MB /'/C PA

Embed Size (px)

description

Manual matematica geometrie clasa a 7-a EDP, scanat

Transcript of Manual Matematica Geometrie Cls a 7-A Editura Didactica Si Pedagogica

tr N MIN IS TE R UiL V A T A M A NT UL UIION CUCUTESCU N. TAURENIIU 6AIU OTIESCU CONSTANTIN

Matematic;l

lt ;

A M .8N ,C P MB /'/C PA

AN.8N .CP ->i,4--a, ME IIC PA 2' r' ,.ar'

1

i

I,

1r'(

EXERCTTI PROBLE E RECAPTTULAT|VE $r OINMATERIA CLASEI VI.A AEXERCTTTI

I1. (oftl) Folosind .uJintele necesar qi su|icient, separst stu impru.r4, etrunlali: a) cazurile decongruenld tiunghiurilor oorecsre. s b) Crzulile decorgruentl a lriunghiurilordrcptunghice. punand evidn{n pe clgc$acteristic.. ir c) Proptiet{ile paralelogmmului, ti 2.{oral)$tim cii intr-untriunghiruna d doudlatlri+) estemsi n,aredecat csa de-a trei& latuI'. Este acasta condilie nc'c$artrpeotru ,,oonrtnrc{i!'r lui? o Saunum&isuficienttr? gi Ssu ti necer4rtr suficienttr? Formulali o propozilic core sd exprimeocert fapt utilizatrd ctrvintele,dacd satrNtmai daid" a0'u ,,dacd $ pentiucai 3. (o&l) Etrunlaliplopriet lile necsare suficiente $ a) unpsralelogram fie romb: sa b) unparalelogram fie dreptun8hii sa c) un dreptunghi fie petrat; sN d) un rcmb strfie ,![at.

,1

A TRIUNGHIUL

4, Ilu3tratigrofici !) Medisnele At tAA'\, l8/1, [CC'] ale triungliulul.4BCin c$rai = 4 .m,' ,C= 6 cm,Cl = 8 crl iatA'e (BC),8'e {CA),C'e @4 $AA'n BB' = {cI. , b) Bisectoarcle IMM', INN', [PP' al triunghiului MNP, ir\ ce'. = MN = 4,2 cnl,rn(