locuinta unifamiliala

48
LOCUIŢA AMPLASAMET COSTRAGERI GEERALE SI LOCALE ALE AMPLASAMETULUI - COSTRAGERI ATURALE: - teren: teren plat / in panta: pericol de alunecari de teren structura solului apa subterana seismologie - conditii meteorologice: clima nord continentală - ierni geroase - veri calduroase vanturi principale - nord-est - vest zona climatica adâncimea inghetului - COSTRAGERI LEGALE: - lege civila - constrangeri de vecinatate - regulamente de urbanism - locale POT- procent de ocupare a terenului CUT- coefficient de utilizare a terenului - reguli de proiectare : legi standarde normative

description

locuinta unifamiliala

Transcript of locuinta unifamiliala

Page 1: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢA

AMPLASAME�T

CO�STRA�GERI GE�ERALE SI LOCALE ALE AMPLASAME�TULUI

- CO�STRA�GERI �ATURALE:

- teren: teren plat / in panta: pericol de alunecari de teren

structura solului

apa subterana

seismologie

- conditii meteorologice: clima nord continentală

- ierni geroase

- veri calduroase

vanturi principale

- nord-est

- vest

zona climatica

adâncimea inghetului

- CO�STRA�GERI LEGALE:

- lege civila - constrangeri de vecinatate

- regulamente de urbanism - locale

POT- procent de ocupare a terenului

CUT- coefficient de utilizare a terenului

- reguli de proiectare :

legi

standarde

normative

Page 2: locuinta unifamiliala
Page 3: locuinta unifamiliala
Page 4: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢA: COMPO�E�TE

• Din punct de vedere temporal viata se deruleaza conform unor ritmuri care marcheaza profund

omul si spatiul construit:

- 24 ore: ritmul noapte - zi

- 7 zile: ritmul saptamanal

- 365 zile: perioade active – perioade de vacanta

- 4 anotimpuri

- cadenta generatiilor

• Avand in vedere tipurile de spatii necesare intr-o locuinta, corelate cu ritmul de viata cotidian se

disting doua tipuri:

- ritmul de zi – acces, camera de zi, bucatarie cu spatiu de depozitare, loc de luat masa,

spatiu de depozitare pentru activitati gospodaresti, grup sanitar, logie (balcon);

- ritmul de noapte – dormitor/-oare, baie, spatiu pentru depozitare, balcon (logie).

Page 5: locuinta unifamiliala

ZO�A DE �OAPTE

SPAŢII PE�TRU DORMIT ŞI IGIE�Ă

Page 6: locuinta unifamiliala
Page 7: locuinta unifamiliala
Page 8: locuinta unifamiliala

ZO�A DE ZI

SPAŢII PE�TRU ACTIVITAŢI COMU�E

Page 9: locuinta unifamiliala
Page 10: locuinta unifamiliala
Page 11: locuinta unifamiliala

SPAŢII PE�TRU ALIME�TAŢIE

Page 12: locuinta unifamiliala

TIPURI DE LOCUI�ŢE

• Locuinta urbana este definita pe trei planuri din punct de vedere organizational si spatial,

functional, social:

1. Locuinte pentru o singura familie

2. Locuinte pentru un grup de familii / colective

3. Complex rezidential

Locuintele pentru o singura familie pot fi clasificate:

a) dupa amplasarea pe teren:

- detasate – izolate pe lot

- semidetasate - cuplate

- insiruite (structura in linie)

- covor

- terasate

b) dupa inaltime: - locuinte cu un nivel,

- locuinte cu doua nivele,

- locuinte cu trei nivele

c) dupa tehnica de constructie:

- pereti – din: caramida , beton, lemn,

- cadre de beton

- structuri uşoare din: lemn , metal

Page 13: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE DETAŞATE

- IZOLATE PE LOT –

-

FLEXIBILITATE- adaptabilitate – indeterminare - evolutia in timp a locuintei

SPATII I�TERMEDIARE

- locuinta trebuie vazuta nu ca o coaja, ci ca o membrana permeabila/ semipermeabila/ osmotica,

ca acea “inchidere care se deschide” (�oica,Locuinte pentru om si izotopii lui).

- Terasa de acces ( pridvor) - accesul in interiorul casei presupunea o succesiune de praguri,

deschideri graduale

- Balcoane, terase acoperite, descoperite sau doar protejate.

- Spatiile intermediare ca extensie spatiului interior

TIPOLOGII MORFOLOGICE – L, H, U, compact-semipavilionar, binuclear, curbe, geometrii

noneuclidiene, grupari ciorchine sau in spiralat

AMPLASAME�T

TIPOLOGIE

a1. Izolate/detasate [coeficient de urbanitate: 20-40-80 loc/ha]

a2. Asociate/ semidetasate- insiruite

a21. pe verticala

- suprapuneri de doua apartamente cu intrari separate

a22. pe orizontala

- pe o latura – gemene/cuplate, 150 locuitori/ha

- pe doua laturi – grupate pavilionar in jurul unei curti

– insiruite [parter sau duplexuri], 200-250 locuitori/ha

- pe trei laturi – locuinta covor [200 loc/ha] (locuire compacta cu regim de inaltime redus

(P,P+1, P+1 partial)

a23. pe orizontala si verticala

- pavilionar suprapuse [~4 laturi]

- derivate din insiruite si din covor [400-600 loc/ha]

Page 14: locuinta unifamiliala

LOCUI�TA I�DIVIDUALA –locuinta unifamiliala, izolata pe lot

Conditionari si determinari:

- Topografie: Teren plan, Teren in panta

- Amplasarea terenului in oras : Terenuri mari, peri-urbane – rurale, terenuri mici – urbane

- Morfologia terenului – dimensiuni, deschideri, forme

Reglementari arhitectural-urbanistice urbanistice:

- Regim de inaltime, POT, CUT, aliniamente si retrageri minime, parcele construibile minime

Locuinţa izolate / pavilionara:

- necesită mai mult teren (lot): în mediul rural 500-800 mp - reţele edilitare scumpe, în mediul

urban > 400 mp-alimentare cu apă eficientă

- Loturile – front de 12-17 m (uzual)

- Inaltime redusa – duplex, triplex

- Nu reprezinta o utilizare eficienta a terenului - Casele individuale ocupa in medie de 5 ori mai

mult teren decit un apartament, costurile de construire si intretinere sunt mai mari, retelele

edilitare mai costisitoare. Pierderile de caldura sunt cele mai mari.

- Este posibila orientarea optima si asigurarea unei insoriri favorabile, deschideri vizuale si

comunicari directe cu spatiul exterior.

- Permite evolutia in timp si adaptarea la structura variabila a familiei. Sunt posibile extinderi ale

spatiului util (pe verticala sau pe orizontala) recompartimentari si refunctionalizari ale

incaperilor.

- Densitate urbana mica

- Relatie arhitect-beneficiar directa

- Independenta functionala si constructiva

- acces individual, din spatiul public la cel privat, prin spatii deschise intermediare, divers

caracterizate

Locuinţele cuplate/semidetasate

- doua locuinte adesea simetrice, dispuse in oglinda si cu un perete comun asigura o utilizare mai

eficienta a loturilor urbane mici

- permit micşorarea frontului parcelei la 10-14 m reducerea suprafeţei acestuia

- aşezarea ca în cazul locuinţelor izolate, dar se operează cu loturi cuplate, nu cu parcele separate.

- O categorie aparte este constituita de casele realizate prin alipirea la un calcan existent. Chiar

daca economiile date de gruparea retelelor edilitare nu se mai regasesc, reglementarile

arhitectural-urbanistice se pastreaza.

Page 15: locuinta unifamiliala

LOCUI�TE I�SIRUITE

- Apar in secolul al XIX ca locuinte ieftine destinate muncitorilor din marile centre industriale

- Pornesc de la ideea de serie, tipizare si eficientizare a construitirii si exploatarii

- Presupun o succesiune de cel putin 3 case alipite doua cate doua. Modul de colt permite o

tratare volumetrica si functionala aparte – marcarea punctului final al unui front construit si

deschideri suplimentare ale interiorului.

- Strada de accces devine un spatiu comun, un spatiu intermediar intre zona publica si cea

privata

Caracteristici principale:

- Accese individuale pt fiecare unitate; curte la cota terenului, separata si intimizata

- Doar doua fatade exterioare si deschideri cit mai mici, adancimea este determinata de

conformarea functionala si de posibilitatile de ventilare si luminare naturala directa a tututor

spatiilor locuibile.

- Se disting doua ipostaze : 1. adancime mai mica (10-12m) sau 2. adancime mare (peste

12m) - implica utilizarea de curti interioare

- Utilizarea mai judicioasa a terenului si pastrarea in acelasi timp al confortului si intimitatii

- Construire pe un lot propriu redus ca suprafata

- Nivel de securitate sporit fata de locuirea izolata

- Front la strada continuu, unitar si repetitiv

- Este posibila integrarea de functiuni/dotari complementare locuirii - spatii de birouri si

spatii comerciale cu suprafete reduse, administrate de proprietarul locuintei

- Pot prezenta discontinuitati pentru: facilitarea acceselor in interiorul unei alveole urbane,

integrarea un frontul constructiei noi a unor fragmente/fronturi existente sau pentru

integrarea in acelasi ansamblu urban de locuinte cu caractere diferite de confort – izolate,

semicolective sau colective

- front 5-7 m, suprafaţa cel putin 100-200 mp

- Orientarea est-vest este cea mai avantajoasa, deoarece toate camere vor avea o insorire

favorabila. Orienatea nord-sud conduce la deschiderea cel putin a unui spatiu catre nord.

- Suprafetele mici de fatada exterioara reduc semnificativ costurile finisajelor exterioare si

pierderile de caldura.

- Este cea mai economica forma de locuinda individuala cu gradina proprie

- Locuinte plomba – insertii in zone urbane deja definite, adesea si cu valoare arhitecturala si

istorica

Page 16: locuinta unifamiliala

LOCUI�TE COVOR

- Locuintele covor sunt un sub-tip al casei insiruite, dar ocuparea terenului se face mai mult in

suprafata si mai putin liniar/ in adancime. Aceasta tipologie presupune o deschidere la strada a parcelei

mult mai ampla, frontul minim la stradă este de aprox. 10m

- Locuintele covor sunt realizate in general pe teren plat si sunt realizate din unitati structurale

unifamiliare, organizate in jurul unei curti interioare. Un ansamblu realizat din multiplicarea acest

unitati devine o alcatuire omogena, unde unitatea casa+curte este un modul repetabil, cuplat prin

insiruire si/sau alaturare.

- locuire compacta cu regim de inaltime (P, P+1partial)

- procentul de ocupare al terenului este de peste 50%

- spatiile interioare se deschid in primul rand spre o curte interioara si ocazional spre strada

- pentru asigurarea unei insorii favorabile a curtii este necesară pastrarea unui regim de inaltime

redus

- parcela 100-200mp, densitatea 50-150 (200) loc. / ha

- se folosesc pe terenuri cu suprafeţe mici si în alternanţă cu alte forme de grupare

- asigură o densitate ridicată comparativ cu celelalte clădiri joase de locuit

- acoperisul este in majoritatea cazurilor in terasa – un acoperit in panta ar creea dificultati de

alipire a modulilor

LOCUI�TE TERASATE

- Ofera oportunitatea utilizarii terenurilor cu o panta accentuata ( peste 30 de grade),

considerate mult timp improprii construirii

- Locuinte construite in terase retrase succesiv care preiau panta terenului

- Sunt dispuse pe linia de cea mai mare panta

- Similitudini cu locuinta izolata: acces induvidual, la cota terenului, terasa exterioara proprie,

intimizata, deschideri vizuale ample, contact direct, nemijlocit cu natura

- Locuintele sunt orientate cu latura lunga paralela curbelor de nivel, ceea ce duce la

necesitatea de terenuri cu o latime mai mare

Avantaje:

- recuperarea unor zone urbane altfel neutilizate

- specularea reliefului variat si asigurarea de perspective vizuale si insoriri favorabile

- nu se interpun bariere vizuale care sa blocheze perceperea terenului, locuintele terasate

preiau panta terenului si se muleaza pe topografia aceastuia.

- versantii supusi alunecarilor pot fi astfel consolidati

- Terasele se termina cu jardiniere care asigura izolarea vizuala a teraselor succesive

Page 17: locuinta unifamiliala

- Adancimea optima a teraselor este de 3-5 m

-

Tipologii:

- suprapuneri directe - locuintele sunt suprapuse si retrase succesiv, cu accese individuale

din partea laterala a constructiei; panta terenului este paralela cu linia de cea mai mare panta

a terenului,

- suprapuneri in diagonala – deplasarea/ retragerea pe verticala este dublata de o decalare pe

laterala a volumelor. Se obtin astfel terase succesive pe doua dintre laturile ansamblului.

- Locuintele terasate pot functiona si in sistem duplex.

- Siruri izolate – cu terase cu gradini proprii – o circulatie centrala deserverste accese

bilaterale. Pe una din lateralele volumului este amplasat accesul iar pe cealalta este posibila

relatia directa cu terenul.

- Terasate - cuplate – sunt libere doar o fata laterala (dedicata accesului principal) si fatada

dinspre vale; dispare gradina din laterala casei iar spatiile interioare relationeaza cu

exteriorul exclusiv prin intermediul terasei.

- Terasate tip covor-insiruite – accesul la locuinte se realizeaza prin coridoare transversale

(pe panta terenului). O singura fatada este libera – cea dinspre vale.

- Terasate combinate - in cadrul aceluiasi ansamblu se pot realiza combinatii dintre tipurile

de locuinte terasate mai sus enuntate, dar si integrarea de locuinte colective si de spatii

complementare – parcaje, spatii comerciale.

Tipuri de corelare cu panta terenului terenului:

- Panta terenului este preluata de panta teraselor – unitatile sunt egale ca dimensiune,

repetabile;

- Panta terenului este diferita de panta teraselor – locuintele sunt mai mari la partea inferioara

si mai mici (mai putin adanci) la partea superioară sau invers.

Page 18: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE DETAŞATE

Page 19: locuinta unifamiliala
Page 20: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE BI�UCLEARE

Page 21: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE PE PA�TE MICI

Page 22: locuinta unifamiliala
Page 23: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE

LI�IARE

Page 24: locuinta unifamiliala
Page 25: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE

COMPACTE

Page 26: locuinta unifamiliala
Page 27: locuinta unifamiliala
Page 28: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE

TE�TACULARE

Page 29: locuinta unifamiliala
Page 30: locuinta unifamiliala
Page 31: locuinta unifamiliala
Page 32: locuinta unifamiliala
Page 33: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE COVOR

Page 34: locuinta unifamiliala
Page 35: locuinta unifamiliala
Page 36: locuinta unifamiliala
Page 37: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE

Î�ŞIRUITE

Page 38: locuinta unifamiliala
Page 39: locuinta unifamiliala
Page 40: locuinta unifamiliala
Page 41: locuinta unifamiliala

LOCUI�ŢE U�IFAMILIALE

TERASATE

Page 42: locuinta unifamiliala
Page 43: locuinta unifamiliala
Page 44: locuinta unifamiliala
Page 45: locuinta unifamiliala
Page 46: locuinta unifamiliala
Page 47: locuinta unifamiliala
Page 48: locuinta unifamiliala