Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

46

Transcript of Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Page 1: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala
Page 2: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Prezentul „ ”,realizat de Inspectoratul de Stat în Construc

,

Ghid pentru realizarea unei locuinte in mediul ruralŃii se doreste a fi un material util

pentru autorit Ńile publice locale Ńia din mediul rural.Ghidul valorific Ńii

Ńii, realizate de tineri studenŃi ai facult Ńilor de profil din Ńar .

Materialul cuprinde noŃiuni orientative de bazŃiilor, necesare cu atât mai mult cu cât legislaŃia actual

Ńii) excepteaz de la controlul calit Ńiicl Ńe cu parter

Ńin ora

Ńa acumulat î Ńî ŃŃ

eŃii viabile de rezistenŃ

Ńiile arhitecturale ale zonei.

Inspector General de StatProf. dr. ing. Dorina Nicolina ISOPESCU

ăă proiectele câ ătoare la concursul de solu

organizat de Inspectoratul deStat în Construc ă ă

ă, în domeniulconstruc ă (Legea10/1995 privind calitatea în construc ă ă

ădirile de locuin ăre

ă de Inspectoratul de Stat n Construc ii de-alungul timpului, n activitatea de control ne autorizează să atragem aten iaasupra necesita ii respectării regulilor de construire

ătrânită de construire ă se aleagă solu ă

ă, să se respecte tradi

şi populaştig

şi parter plus un etaj şi anexele gospod ştisituate în mediul rural şi în satele ce apar şelor.

Experien

şi în mediul rural, acolounde fondul construit este, în general, îmb şi nevoie, ca în activitateacurent şi consolidare, sşi stabilitate şi, totodat

LocuinŃă unifamilială pentru mediul rural

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 3: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Suprafata construita = 136,60 mp

Fundatii continue betonStructura de rezistenta din stalpi si grinzi din lemn,placare cu rigips, termoizolatie din vata minerala 12 cmsi strat de aer 3cm.Acoperis tip sarpanta din lemn, invelitoaretabla curatata termoizolatafinisaje: tencuieli obisnuite, zugraveli var lavabil,pardoseli parchet laminat, placi mozaicprefabricat in baie-bucatarie, faianta peretibucatarie pe inaltimea de 1,5 m. Tamplarieobisnuita din lemn

din

± 0,00

+ 0,90

+ 2,10

+ 2,55

+ 5,30

+ 6,75

- 0,45

± 0,00

+ 2,83

± 0,00

+ 0,90

+ 2,10

+ 2,55

+ 5,30

+ 6,75

- 0,45

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PERSPECTIVA

SECTIUNE

FATADA

Page 4: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

CAMERA DE ZI

BUCATARIE SILOC DE LUAT MASA

DORMITOR

DORMITOR

DEPOZITARE +CENTRALA TERMICA

BAIE

HOLS=9,58mp

Pardoseala mozaic

VESTIBUL

TERASA

PRISPA

CAMARASAU

CASA SCARII

CAMERA DE ZIS=18,57mp

Pardoseala parchet

BUCATARIE SILOC DE LUAT MASA

S=12,97mpPardoseala mozaic

DORMITORS=12.11mp

Pardoseala parchet

DORMITORS=7,89mp

Pardoseala parchet

DEPOZITARE +CENTRALA TERMICAS=3,68mp

Pardoseala mozaic

BAIES=4,52mp

Pardoseala mozaic

HOLS=9,58mp

Pardoseala mozaic

VESTIBULS=2,12mp

Pardosealamozaic

TERASAS=17,24mp

Pardoseala mozaic

PRISPAS=16,09mp

Pardoseala mozaic

160

210

11

141.5

15

133

120

120

133 298

341

281

90 171 80210 210

131

161

90210

71

80

99

80

11

210

210

90

154

36

210

30

0

80 81210

17 135 17 161131120

131

161 1331955125

428

20

19 19 20

80 36245210

8119 19

133

120

19 19 2052 41 90210

1920150278 57 52120

57 74120

19

133

20

10

19

131

20

22

120

281

17

1719

20

10

150

55

125

CAMARASAU

CASA SCARIIS=4.52mpPardoseala

mozaic

90

41

148

11

hp.=

90

hp.=

90

hp.=

90

hp.=

90

hp.=

140

hp.= 90

hp.= 90 hp.= 90

hp.= 90

hp.= 90

± 0,00

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PLAN PARTER-MOBILARE

PLAN PARTER

Page 5: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

63,20 mp,126,40 mpcontinue beton armatzidarie portanta cu samburi sicenturi de beton armattamplarie exterioara PVC, interioara lemnpardoseala hol-bucatarie-baie mozaic turnatin camp continuu, parchet in camera de zisi dormitoarezugraveli lavabile, faianta pe h=1,5 mfatada tencuiala simplatip sarpanta din lemn de rasinoase cuinvelitoare tabla termoizolata

din

S. construitaS. desfasurataFundatiiStructura

Tamplarie

Finisaje

Acoperis

:

PERSPECTIVA

SECTIUNEREPREZENTATIVA

FATADA INTRARE

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 6: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

PLAN PARTER

PLAN ETAJINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 7: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

S. construitaFundatiiStructura derezistenta

Acoperis

Finisaje:

Tamplarie

= 115,00 mpdin beton armatprofile metalice zincate inchise cu placiOSB, si rigips, termoizolatie cu vataminerala planseu din profile metaliceplacat cu placi OSB si rigips, tencuielisubtiri impermeabiletip sarpanta din profile usoare sau lemn,invelitoare din tabla termoizolatatencuieli driscuite, zugraveli lavabile,pardoseli din lemn tratat, placajegresie si faianta la baie si bucatarie.din PVC si geam termopan

PERSPECTIVA

FATADA INTRARE

Page 8: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

SECTIUNE REPREZENTATIVA

FATADA LATERALA

PLAN PARTER

S= m.p.BUCATARIE

11.30

S= m.p.

BAIE

6.50

S= m.p.

HOL

10.70

S= m.p.

LIVING

19.40

S= m.p.

CAMERA

9.30

S= m.p.

CAMERA

12.70

S= m.p.VERANDA

10.10

S= m.p.

SERA

6.00

S= m.p.

TERASA

7.60

S= m.p.

CAMARA

2.90

S= m.p.MOZAIC

1.80

Page 9: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

S. construitaS. desfasurataFundatiiStructura derezistentaAcoperis

Finisaje:

Tamplarie

= 134.7 mp= 210.5 mpcontinue beton armatzidarie portanta din caramida plinacu stalpisori de beton armattip arpant din lemn rasinoase siinvelitoare din tiglatencuieli obisnuite, vopsitorii lavabile,pardoseala, gresie la baie-bucatarie-hol sipodele laminate în camera de zi - dormitorexterioara PVC cu geam termopan sitamplarie interioara din lemn

din

ş ă

PERSPECTIVA

SECTIUNE

Page 10: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PLAN PARTER

PLAN MANSARDA

FA ADAł

Page 11: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

S. construitaFundatieStructura derezistenta

Acoperis

Finisaje

Tamplarie

134,70 mpcontinua din beton armatzidarie portanta de caramida cu samburi debeton armat, placata cu polistiren,compartimentari interioare din zidarietip sarpanta din lemn de rasinoase, invelitoaredin tabla profilata tip sau membranabituminoasa pe astereala de lemn, termoizolataplaci mozaicate prefabricate la hol baiebucatarie, dusumea scandura la dormitoaresi camera de zi, zugraveli lavabile la pereti,faianta ph = 1,50 m la bucatarie si baie,PVC cu geam termopan si lemn la usileinterioare

, ,

PERSPECTIVA

FATADA INTRARE

Page 12: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

FATADA LATERALA

PLAN PARTER-MOBILARE

SECTIUNE REPREZENTATIVA

Page 13: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

S. construitaFundatiiStructura derezistenta

Acoperis

Finisaje:

Tamplarie

= 135,00 mpcontinue betonzidarie portanta de caramidacu samburi si centuri de betoncompartimentari interioare:panouri rigips pe structurametalica, zidarie 12,5 cm si25 cm grosime, planseu din lemntip sarpanta din lemn, invelitoaretabla cutata termoizolatatencuieli driscuite, zugraveli lavabile,pardoseli din lemn tratat, placajegresie si faianta la baie si bucatarie.obisnuita din lemn

din

PERSPECTIVA

SECTIUNE TRANSVERSALA

Page 14: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PLAN PARTER

PLAN PARTER-MOBILARE

Page 15: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

GHID PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCłII

I. DOCUMENTE NECESARE REALIZARII UNEI CONSTRUCTII CONFORMPREVEDERILOR LEGALE

1. CERTIFICATUL DE URBANISM

2. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii vine în sprijinul cet Ńenilor, prezentând parcursullegal care trebuie urmat pentru realizarea unei construcŃii. Etapele prezentate sunt cuprinseîn legile care reglementeaz

Ńii, republicat

ŃiilorŃii, cu modific

Ńe cu parter

Ńii este permis Ńii deconstruire sau de desfiinŃare, emis Ńin

Ńii, ori a altui act care conferŃare, în temeiul Ńiilor de urbanism, avizate

Ńile publice locale, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice

Ńiilor existente la data solicitŃele urbanistice care urmeaz Ńie de specificul

amplasamentului, precum

Ńilor publice locale cu o cerere care va cuprinde atât elementele deidentificare a imobilului pentru care se solicit

Ńionându-se scopul eliberarii.Certificatul de Urbanism nu confer Ńii.

constituie actul de autoritate al administraŃieipublice locale pe baza c

Ńionarea construcŃiilor.AutorizaŃiile de Construire se emit în temeiul

Ńiilor de urbanism, avizate

Ńiile de Construire se emit în cel mult 30 de zile de la data înregistrŃiei depuse la autorit Ńile publice locale, care va cuprinde:

a) certificatul de urbanism;b) dovada titlului asupra terenului Ńiilor;c) proiectul pentru autorizarea execut Ńii PAC;d) avizele

Ńii PAC, este extras dinproiectul tehnic, elaborat conform conŃinutului cadru

Ńinutului avizelor

Ńia tehnic

ă

ă activitatea de autorizareării lucrărilor de construc ă, cu modificările

ările ulterioare, ormele de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 alministrului transporturilor, construc

ările ările ulterioare. Sunt exceptate de la prevederile Legiinr. 10/1995 clădirile pentru locuin ăre

ărilor de construc ă numai pe baza unei autorizaă la solicitarea de ătorului titlului de proprietate asupra

imobilului teren ă dreptul de construire sau dedesfiin

ăă caz,

avizateării

ă să fie îndeplinite în func

ării.

În vederea eliberării Certificatului de Urbanism orice persoană fizică sau juridică interesatăse va adresa autorită

ă certificatul de urbanism, câtării.

Certificatul de urbanism se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii,men

ă dreptul de a executa lucrări de construc

ăruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare laamplasarea, proiectarea, executarea

ătre presedinteleconsiliului judetean sau de catre primar (veziAnexa).

Autoriza ării cererii,pe baza documenta ă

ării lucrărilor de construc

ării lucrărilor de construc

ă incompletă se restituie solicitantului în termen de 5 zile, învederea completării.

şi construire, respectiv: Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut şicomplet

şi turismului, Legea nr. 10/1995 privind calitatea înconstruc şi complet

şi parter plus un etaj şi anexele gospod ştisituate în mediul rural.

Executarea lucr

şi/sau construcşi cu respectarea prevederilor documenta şi

aprobate conform legii.

constituie actul de informare prin careautorit şi aleregulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup

şi aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimuljuridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construc şi stabilesccerin

şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare învederea autoriz

şi elementele caredefinesc scopul solicit

şi funcşi cu respectarea prevederilor

documenta şi aprobate potrivit legii, de c

şi/sau a construc

şi acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism;e) dovada privind achitarea taxelor legale.

Proiectul pentru autorizarea executşi a prevederilor Certificatului de

Urbanism a con şi acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism, întocmit,semnat şi verificat, conform legii.

Documenta

n

Executarea lucrărilor de construcŃii se poate face numai pe baza Proiectului TehnicŃie.şi a detaliilor de execu

Autoritatea emitentă a Autoriza ă devalabilitate a acesteia de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul esteobligat să înceapă lucrările.

Ńiei de Construire stabileşte o perioad

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 16: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Prelungirea valabilit Ńii AutorizaŃiei de Construire se poate acorda o singur

Ńia s Ńeze autoritatea emitent Ńiei de Construireprecum Ńii asupra datei la care vor începe lucr

Ńia în care în timpul execuŃiei lucrŃiei de Construire, survin modific Ńia autorizat

Ńia de a solicita o nouŃie, potrivit legii.Proiectele pentru autorizarea execut Ńii PAC precum

Ńiilor Ńiilor pentru construcŃii.

Proiectul pentru autorizarea execut Ńii se elaboreaz

Ń Ńele certificatului de urbanism, cu conŃinutul avizelor

Ńinutul cadru al proiectului pentru autorizarea execut Ńiicuprinde piesele scrise

Ńare PAD3. autorizarea execut

lista Ńilor, cu numele completat în clar, calitatea proiectanŃilor, acestora

Ńii

Ń

Ńi, cuprinzând descrierea lucrŃ Ńii, dot Ńii tehnologice, dup

Ńia, cuprinse în anexa la cererea pentruautorizare: suprafata construit Ńimile cl

Ńiilor, procentul de ocupare al terenului POT,coeficientul de utilizare al terenului CUT;

devizul general al lucr

Ńi de Ministerul Transporturilor, ConstrucŃiilorŃinerii avizelor în vederea emiterii Acordului unic din

competenŃa emitentului autorizaŃiei, potrivit legii, cerute prin Certificatul de Urbanism,documentaŃii specifice necesare pentru obŃinerea, prin grija emitentului autorizaŃiei, aavizelor Ńiamediului Ńii populaŃiei, avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, caurmare a condiŃiilor speciale de amplasament sau a funcŃionalit Ńii investiŃiei, obŃinute înprealabil de solicitant, acordul vecinilor, conform prevederilor legale în domeniu, exprimat înform Ńiile noi, amplasate adiacent construcŃiilor existente sau înimediata lor vecin Ńie pentru protejareaacestora, pentru lucr Ńii necesare în vederea schimb Ńiei în cl

Ńii cu alt Ńie decât cea a cl

ă ă datăă nu mai mare de 12 luni.

Investitorul are obliga ă în ă a Autorizaările

autorizate.În situa ărilor,

ări de temă privind construc ă careconduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obliga ăautoriza

ării lucrărilor de construcărora se întocme ă de colective

tehnice de specialitate, se însu ă de cadre tehnice cu pregătiresuperioară numai în domeniul arhitecturii, construc

ării lucrărilor de construc ă decolective tehnice de specialitate, persoane fizice sau juridice

ă cu cerin

ării lucrărilor de construc

ării lucrărilor se întocmesc pentru:1. autorizarea executării lucrărilor de construire PAC2. autorizarea executării lucrărilor de desfiin

ării organizării lucrărilor POE

proiectanăspund ;

memoriu general, cu descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentruautorizarea lucrărilor de construc

ărilor, climaă a obiectivului;

memorii pe specialită ărilor de arhitectură, structură derezisten ă, instala ări ă caz, amenajări exterioare

ă.

date ă investiă desfă ă, construită la sol ă, înăl ădirilor

ărul de niveluri, volumul construc

ărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

anexe la memoriu: studiul geotehnic, referatele de verificare a proiectului, întocmitede verificatori atesta

ărarea civilă, protecănătă

ă

ă autentică, pentru construcătate ă sunt necesare măsuri de interven

ări de construc ării destina ădiriexistente, precum ării de construc ă destina ădirilorînvecinate.

şi pentru operioad

ştiinşi Inspectoratul Teritorial în Construc

şi numai în perioada de valabilitate aAutoriza

şiproiectele tehnice pe baza c şte acestea, se elaboreaz

şesc şi se semneazşi instala

şi este extras din proiectultehnic, în concordan şi alacordurilor cerute prin acesta.

Conşi desenate necesar a fi prezentate spre autorizare.

Proiectele pentru autorizarea execut

şi partea deproiect pentru care r

şi care face referiri la amplasament, topografia locului,trasarea lucr şi fenomenele naturale specifice, geologia şi seismicitatea,categoria de importan

şi instala şisistematizarea vertical

şi indici care caracterizeazşurat şi util şi

num

şi Turismului şi aleşi deinvestitori, fişe tehnice necesare ob

şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apşi a s

şi numai dac

şi în cazul amplas

şi semnăturile

3. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTłII łARE)

3.1 Ńii PAC

(CONSTRUIRE/DESFIINĂRII LUCRĂRILOR DE

CONSTRUC

Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construc

A. Piese scrise :

8

8

8

8

8

8

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 17: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

B.

Ńi:

Piese desenate

Planuri generale:

8

8

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

Planşe pe specialită

8

8

plan de încadrare în teritoriu planşşi Cartografie, la sc

şşi Cartografie, la sc

şi în şimobile de trasare;

amplasarea tuturor construc

şi men

şi destinaşi modul de scurgere a apelor pluviale;

accesele pietonale şi carosabile din incint şi cl

şicanalizare.

şele principale privind arhitecturafiec

şi supraterane, cu indicareafunc şi suprafe

şurilor cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi amodului de colectare a acestora şi cu indicarea materialelor din care se execut

şului, - cotele la coam şi la corniş

şi a finisajelor, a culorilor, cotate şi cuindicarea racord

şi desf şurareastradal

ă pe suport topografic vizat de Oficiul deCadastru, Geodezie ările 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, dupăcaz;

plan de situa ă pe suporttopografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie ările 1:2.000; 1:500;1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

parcela cadastrală pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism, descrisă printotalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafa ă, lungimea laturilor,unghiuri, inclusiv pozi ăl ă a calcanelor limitrofe, pozi

ă sau seconstruiesc;

cotele construc

ărui corp de construcă a terenului

ă ădiri, planta ăzute;planul privind construc

ăăminelor, la scara 1:500.

În cazul lipsei unor re ă, se vor indicainstala ăzute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apă

Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

planurile cotate ale tuturor nivelelor subterane

ă învelitorile;sec ă cuprindă cota +- 0,00 , cotele tuturor nivelelor,

înăl ă ă, funda ădirilorînvecinate la care se alătură construc

ării la nivelul terenului amenajat;în situa ării construc ă

ă prin care se arată modul de integrare în

Ńie privind amplasarea obiectivelor investiŃiei - plan

ŃŃia Ńimea la coam Ńia reperelor fixe

Ńiilor care se menŃin, se desfiinŃeaz

Ńiilor proiectate Ńinute, pe cele trei dimensiuni (cota +- 0.00,cote de nivel, distanŃe de amplasare, axe, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor, etc.);

denumirile Ńiile fiec Ńie;sistematizarea pe vertical

Ńiile prevŃiile subterane va cuprinde amplasarea acestora, în special a

reŃelelor de utilit Ńi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivelprivind poziŃionarea c

Ńele publice de echipare tehnico-edilitarŃiile proprii prev

Ńiunilor, dimensiunilor Ńelor;planurile acoperi

Ńiunile caracteristice, care sŃimile determinante ale acoperi Ńiile cl

Ńiile proiectate;toate faŃadele, cu indicarea materialelor

Ńia integr Ńiei într-un front existent, se va prezentaŃesutul urban existent.

Arhitectură

InstalaŃii

schemele instalaŃiilor se prezint Ńionale aleinstalaŃiilor proiectate;

dot Ńii tehnologice se vor prezenta:- desene de ansamblu;- scheme ale fluxului tehnologic.

ă parametrii principali

ări

şi schemele func

şi instala

=

=

planul funda

Structura

Ńiilor, redactat la scara 1:50, va releva: modul de respectare a condiŃiilordin studiul geotehnic, m Ńiilor cl Ńiilorproiectate, detalii de fundaŃii, proiect de structur Ńii cu mai multesubsoluri şi cel puŃin 10 niveluri.

ăsurile de protejare a funda ădirilor învecinate construcă complet pentru construc

=

8

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 18: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

3.2 Proiectul pentru autorizarea execut Ńare PAD

3.3 Proiectul de organizare a execuŃiei lucr

ării lucrărilor de desfiin

ărilor POE

A. Piese scrise

B. Piese desenate

Plan de încadrare în teritoriu

Ńie a imobilelor

Ńiile subterane

Ńiilor care urmeaz Ńate

8

8

8

8

8

Plan de situa

ă să fie desfiin

4

4

4

4

4

4

4

4

Planul privind construc

Releveul construc

lista Ńilor, cu numele completat în clar, calitatea proiectanŃilor

Ńi, alte date caracteristice, - descrierea structurii, a materialelor constituente, astilului arhitectonic, menŃionarea

Ńadelor, - descrierea lucr

Ńinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic dincompetenŃa emitentului autorizaŃiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.

plan

plan de situaŃie privind amplasarea obiectivelor investiŃiei plan

Ńiilor care se vor menŃine sau se vor desfiinŃa;modul de amenajare a terenului dup Ńarea construcŃiilor;sistematizarea pe vertical

Ńiile existente Ńin dup Ńare.Pe plan Ńeaz

Cuprinde amplasarea acestora, în special a reŃelelor de utilit Ńi urbane din zonaamplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziŃionarea c

Ńele publice de echipare tehnico-edilitarŃiile proprii prev

PlanŃierea spaŃiilor Ńiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeŃelor

Ńiuni: transversal Ńiuni caracteristice;toate faŃadele.

Ńiei lucrŃie. În situaŃia în care acesta nu se prezint

Ńii, se va obŃine o autorizaŃie de construireseparat Ńia propriu-zis

şi semnşi partea de proiect pentru care r

ştericunoscu

şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorativecare se prelev

şe tehnice necesare ob

ş şi Cartografie, lasc

şşi Cartografie, la sc

şi modul de scurgere a apelor pluviale;planta şi care se men

ş şi celepropuse pentru constructie.

şicanalizare.

şele se vor redacta la o scarşi a func şi a

materialelor existente:planurile tuturor nivelelor şi planul acoperişului;principalele sec

ăturile proiectanăspund;

memoriu date generale, cuprinzând: - scurt istoric: anul edificării, me

ă, - fotografii color (9x12) ale tuturor fa ărilor care facobiectul proiectului.

fi

ă pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezieările 1:10.000; 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

ă pe suporttopografic vizat de Oficiul de Cadastru, Geodezie ările 1:2.000; 1:500;1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

parcela cadastrală pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism;amplasarea tuturor construc

ă desfiină a terenului

ă desfiină se indică distinct elementele existente, cele care se desfiin ă

ăăminelor, la sc.

1:500.În cazul lipsei unor re ă, se vor indica

instala ăzute prin proiect, în special cele pentru alimentarea cu apă

ă convenabilă 1:100 sau 1:50, care să permităeviden

ă, longitudinală, alte sec

Proiectul de organizare a execu ărilor POE este necesar în toate cazurile încare se realizează o investi ă împreună cu proiectulpentru autorizarea executării lucrărilor de construc

ă de cea pentru investi ă.

depozitelor de materiale,

A. Piese scrise

8

8

lista şi semnşi partea de proiect pentru care r

şi

ăturile proiectanăspund;

memoriu tehnic care va cuprinde: descrierea lucrărilor provizorii: organizareaincintei, modul de amplasare a construc ărilor

Ńilor, cu numele completat în clar, calitateaproiectanŃilor

Ńiilor, amenaj

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 19: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

B. Piese desenate

II. ACTIVITATEADE PROIECTAREACONSTRUCłIEI

PROIECTUL TEHNIC

II łIALUCR łII

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

I . EXECU ĂRILOR DE CONSTRUC

OBLIGAłIILE ŞI RASPUNDERILE INVESTITORILOR

8

8

8

8

8

8

8

8

OBLIGAłIILE DIRIGINTELUI DE ŞANTIER

ă existenărilor cu privire la verificarea proiectelor

plan general la lucrŃie privind amplasarea obiectivelor investiŃiei

Ńiile provizorii necesare realizL Ńiei lucr

Ńie privind amplasarea obiectivelor investiŃiei.

reprezint Ńia (piese scriseŃiile tehnice Ńii

Ńia (arhitectura, rezistenŃa, instalaŃii, semnalizare, detalii, etc.).În proiectul tehnic trebuie s

Ńa construcŃiei”,program care, în etapa de anunŃare a începerii lucr

Ńii.Proiectul tehnic de execuŃie trebuie s

Ńi pe domeniile respective, conform prevederilor legale. Verificatorii deproiecte sunt ale

Ńeaz Ńii sau intervenŃii laconstrucŃiile existente, în sensul legii Ńii referitoare la calitateaconstrucŃiilor:

stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare Ńie pe bazareglement

Ńinerea avizelor Ńia de construire;asigur Ńi;asigur Ńiei lucr Ńii prin diriginŃi de santier, pe tot

parcursul lucrŃioneaz Ńion Ńilor, a defectelor pe timpul execuŃiei

lucrŃia lucr Ńii la terminarea lucr

Ńie;asigur Ńii Tehnice a construcŃiei

Ńiei de c Ńi tehnici atestaŃi, în situaŃia în carela construcŃii se execut Ńie: reconstruire, transformare, extindere,desfiinŃare parŃial Ńii, care se fac numai în baza unui proiect tehnic avizat deproiectantul iniŃial sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, acesteafiind consemnate obligatoriu în Cartea Tehnic Ńiei.

Ńiei cu privire la produsele pentru construcŃii;asigura utilizarea produselor pentru construcŃii corespunz

ŃaAutorizaŃiei de ConstruireŃa între prevederileAutorizaŃiei de Construire

Ńiei

Ńiilor;

ările de mare amploare se redactează o plan ă întocmităconform planului de situa ările

ării acesteia;a lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execu ărilor vor

putea fi prezentate

ă documenta

ăruia se execută construcă se regăsească propunerile proiectantului privind

„Programul de control în faze determinante pentru stabilitateaărilor este supus avizării organelor

teritoriale ale Inspectoratului de Stat în Construcă fie verificat ătre verificatori de

proiecte atesta

Investitorii sunt persoane care finan ă ă investiătoarele obliga

ărilor tehnice, a studiilor ărilor efectuate;ob

ă verificarea proiectului prin specialiă verificarea execu ărilor de construc

ărilor;ac ă în vederea solu ării neconformită

ărilor;asigură recep ărilor de construc ărilor

ă întocmirea Căr ătreproprietar;

asigură expertizarea construc ătre experă lucrări de interven

ă

ă a construc

ă respectarea legislaătoare si cu certificate de

conformitate sau agrement tehnic;verifică existen

ă concordan

ă împreună cu proiectantul ă a construc

ă executantului terenul rezervat organizării deă proiectul, caietul de sarcini, prevederile privind tehnologiile

ăzute pentru realizarea construc

şşi toate amenaj şi

construc

şi în planul de situa

şi desenate) carecuprinde solu şi economice de realizare a obiectivului de investi şi în bazac

şi siguran

şi ştampilat de c

şi de investitor.

şi realizeazşi au urm

şi execuşi cercet

şi acordurilor precum şi autorizaşti verificatori de proiecte atesta

şi a perioadei degaran

şi predarea acesteia c

şi repara

verific

şi a termenului de valabilitate;verific şi proiectul tehnic;preia amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului;particip şi executantul la trasarea general

şi stabilirea bornelor de reper;pred şantier;studiaz şi procedurile

prevverific Ńa tuturor pieselor scrise

Ńei expertizeitehnice, unde este cazul;

şi desenate, corelarea acestora,respectarea reglement şi a existen

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 20: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

OBLIGAłIILE łILORŞI RĂSPUNDERILE EXECUTAN

verifică existenărilor cu privire la verificarea proiectelor

ă existen ă

ă existen

ăreărilor tehnice în vigoare

ăre ă respectarea tehnologiilor de execu ăriinivelului calitativ prevăzut în documenta ă, în contractul de execu

ărilor de către persoane neautorizate;participă la verificarea lucrărilor în fazele determinante, execută verificările

prevăzute în reglementările tehnice ă documentele întocmite urmareverificărilor;

asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă a materialelorcomponente ale construc

ăre ărilor din punct de vedere tehnic pe tot parcursul execuă numai a lucrărilor executate corespunzător calitativ

ăre ătre investitor a sumei echivalente cu 0,7% din valoareainvesti ătre Inspectoratul de Stat în Construc ării lucrărilor;

transmite către proiectant sesizările proprii sau ale constructorului, dispun oprireaexecu ă caz a lucrărilor executate necorespunzător, înbaza solu

ăre ăsurilor sau a dispoziă Cartea Tehnică a

construcăre ărilor de organizare de ă terenul

de ătorului acestuia;asigură secretariatul comisiei de recepăre

ărilor;predă către investitor/utilizator documentele privind recep ă a

construc ă efectuarea recep

ărilor numai la construcă

ăării;asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerin

ă participe la fazele determinanteării acestora;

solu ă ărute înexecu

ă agremente tehnice, înlocuirea materialelor sauprocedeelor prevăzute în proiect numai pe baza solu

ător;sesizarea, în termen de 24 ore, a Inspectoratului de Stat în Construc

ărilor;supunerea la recep

ărăsurilor dispuse prin actele de

control;remedierea, pe cheltuiala proprie a defectelor calitative apărute din vina sa, în

perioada de execu

Ńa tuturor pieselor scriseŃei expertizei

tehnice, undeeste cazul;

verific Ńa programului de control a calit Ńii, cu precizarea fazelordeterminante, vizat de Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii;

verific ŃaŃiilor impuse de acestea;

urm Ńiilor în conformitate cu prevederile proiectelor, acaietelor de sarcini, ale reglement Ńie;

urm Ńie în vederea asigurŃia tehnic Ńie

Ńiei;urm Ńiei

acestora

Ńiei c Ńii, e

Ńiei, demolarea sau refacerea, dupŃiilor elaborate de proiectant;

urm Ńiilor proiectantului;preia documentele de la constructorŃiei;urm

ŃinŃie Ńie;

urm Ńionarea obiecŃiunilor cuprinse în anexa la procesul verbal de recepŃie laterminarea lucr

ŃiaŃiei, dup Ńiei finale.

începerea execuŃiei lucr Ńii autorizate în condiŃiile legiiŃi; ) sesizarea

investitorilor asupra neconformit Ńilor Ńelor constatate în proiecte, în vedereasoluŃion

Ńelor printr-un sistem propriu decalitate, cu responsabili tehnici cu execuŃia atestaŃi;

convocarea factorilor care trebuie sŃiilor necesare efectu

Ńionarea neconformit Ńilor, a defectelor Ńelor apŃie, numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

utilizarea în execuŃie numai a produselor

Ńiilor stabilite de proiectant cu acordulinvestitorului;

respectarea proiectelor Ńie pentru asigurarea nivelului decalitate corespunz

Ńii în cazulproducerii unor accidente tehnice în timpul execuŃiei lucr

Ńie numai a construcŃiilor care corespund cerinŃelor de calitateŃii Tehnice a construcŃiei;

aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a m

Ńie sau de garanŃie stabilite prin contractul de execuŃie;

şi desenate, corelarea acestora,respectarea reglement şi a existen

şi valabilitatea avizelor şi acordurilor, precum şi modul de preluareprin proiect a condi

şte realizarea construcşi ale contractului de execu

şte şi verificşi în normele

tehnice în vigoare;interzice executarea lucr

şi semneaz

şte realizarea lucrşi admiterea la plat şi

cantitativ;urm şte achitarea de c

şalonat, pe parcursul derul

şte realizarea mşi proiectant şi completeaz

şte dezafectarea lucr şantier şi pred

şi întocmirea actelor de recepşte solu

şi Cartea Tehnic

şinumai pe baz şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atesta

şi neconcordan

şi asigurareacondi

şi a neconcordan

şi procedeelor stabilite prin proiect,certificate sau pentru care exist

şi a detaliilor de execu

şipentru care a predat documentele necesare întocmirii C

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 21: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

I łIALUCR łII łIIAFERENTEV. RECEP ĂRILOR DE CONSTRUC ŞI INSTALA

8

8

1. RECEPłIALATERMINAREALUCRĂRILOR

ă, la terminareaexecu ărilor;

Procesele verbale de recep ărilor se difuzează, prin grijainvestitorului, catre executant, proiectant, organul administra

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniŃialŃiei lucr

Ńie la terminarea lucrŃiei publice locale

emitente aAutorizaŃiei de Construire, organul administraŃiei financiare locale.

RecepŃia este o component Ńii în construcŃii

Ń Ńie se certificŃiile în conformitate cu prevederile contractului Ńiei de

execuŃie.RecepŃia lucr Ńii Ńii aferente se efectueazŃii noi sau la intervenŃiile în timp asupra construcŃiilor existente (reparaŃii

capitale, consolid

Ńia la terminarea lucrŃia final Ńie.

Ńie se nume

Ńiei publice locale; ceilalŃi sunt specialiŃie pentru construcŃii de locuinŃe parter, parter

Ńimea la corni Ńa max. 150 m2,pentru anexele gospod Ńiile provizorii vor fi alc

Ńiei publice locale;investitorul va organiza începerea recepŃiei în max. 15 zile calendaristice de la

notificarea terminŃii executantului

Ńie, având calitatea de invitaŃi;proiectantul, în calitate de autor al proiectului construcŃiei, va prezenta comisiei

punctul s Ńia construcŃiei;la recepŃia cl

Ńi s

Ńiona numai înprezenŃa a cel puŃin 2/3 din membrii numiŃi.

Comisia de recepŃie examineaz ŃiaŃinute în cartea tehnic Ńiei, verificand:

respectarea prevederilor din autorizaŃia de construire precumŃiile impuse;

executarea lucrŃiei de execuŃie, cu respectarea exigenŃelor esenŃiale, conform legii;

referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fostexecutat

Ńie.La terminarea examin Ńiile

ŃieŃiei.

Comisia de recepŃie recomand Ńiei când:se constat Ńa în

exploatare a construcŃiei;construcŃia prezint

Ńiei;exist

Ńie recomand Ńiei dacŃelor

esenŃiale, fiind necesare expertize, reproiect

ă a sistemului calităă că acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve ă aceasta

poate fi dată în folosin ă. Prin actul de recep ă faptul că executantul

ărilor de construc ă laconstruc

ări, modificări, modernizări, extinderi, etc.) ă în douăetape:

recep ărilor;recep ă la expirarea perioadei de garan

executantul trebuie să comunice investitorului, printr-un document scris, dataterminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract;

comisia de recep ătre investitor ătuită din minim 5membrii, dintre care obligatoriu un reprezentant al investitorului

ăl ă de max. 8 m., cel mult 4 apartamente, cu suprafaăre ătuite din 2 membrii:

investitorul sau proprietarul

ării lucrărilor, comunicând data stabilită membrilor comisiei,executantului

ău de vedere privind execuădirilor cuprinse în lista monumentelor istorice, investitorii sunt

obliga ă includă în comisie o persoană desemnată de comisiile locale pentrumonumente, ansambluri

ă prin cercetare vizuală construcă documentele con ă a construc

ărilor în conformitate cu prevederile contractului, aledocumenta

ă lucrarea;terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract

ării, comisia va consemna observa

ă amânarea recepă lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguran

ă vicii a căror remediere este de durată ă nu suntrealizate afectează utilitatea construc

ă dubii cu privire la calitatea lucrărilor ări pentruclarificare.

Comisia de recep ă respingerea recep ă:se constată vicii care nu pot fi înlăturate, împiedicând realizarea exigen

ări, refaceri de lucrări, etc.

şi este actul princare investitorul declar şi c

şi-aîndeplinit obliga şi ale documenta

şi instala

şi se efectueaz

şte de c şi va fi alcşi un reprezentant al

administra şti în domeniu;comisiile de recep şi un etaj, cu

în şşti şi construcşi delegatul administra

şi proiectantului. Reprezentan şi ai proiectantului nu potface parte din comisia de recep

şi situri istorice;comisia se întruneşte la data, ora şi locul stabilit şi poate func

şianalizeaz

şi avizele şicondi

şi în documentaşi concluziile în

Procesul verbal de recep şi în termen de 3 zile îl va înainta investitorului curecomandarea de admitere sau respingere a recep

şi care dac

şi sunt necesare încerc

stabilirea răspunderilor tuturor participanăspundere, colaboratori, subcontractan

ă

Ńilor la procesul de producŃie factori der Ńi conform sistemului propriu de asigurare acalit Ńii şi a prevederilor legale în domeniu.

=

=

=

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 22: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Constructorul este obligat să supună recepăr

Ńiei numai construcŃiile care corespund cerinŃelorde calitate ŃiiTehnice a construcŃiei.

şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii C

2. RECEP IAFINALł Ă

8

8

8

V. CARTEATEHNIC łIEIĂACONSTRUC

Cartea Tehnic Ńiei cuprinde documentaŃia de execuŃie

Ńiei, care are obligaŃia sŃiei sunt obligatorii pentru proprietar

recep ă este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirareaperioadei de garan ăzută în contract;

la recep ă participă investitorul, comisia de recep ă de investitor,proiectantul lucrării, executantul;

comisia de recep ă examinează procesele verbale de recepărilor, finalizarea lucrărilor cerute de recep ărilor, referatul

investitorului privind comportarea construc

ă î ă observaă, înaintat investitorului împreună cu recomandarea de

admitere (cu sau fără obiecă prin grija investitorului organului

administra

ă a construc ă ansamblul documentelor tehnicereferitoare la proiectarea, execu ărirea comportării înexploatarea a construc

ării tehnice aconstruc

ătoare, în scopul protejăriivie ă ător sunt obligatoriirealizarea ă de existen ă a construc ătoarelorcerin ă ă în exploatare, siguran ă la foc, igienă, sănătateaoamenilor, refacerea ă, hidrofugă

ătorii, proiectanătorii

ăării acestora pe baza examinării

lor nemijlocite, în conformitate cu documentele de execuă a construc

ărirea comportării în exploatare a construc ă durata deexisten ă a acestora ă ă sauinvestigarea cu mijloace de observare, în scopul men

ă la lucrări de reconstruire, consolidare,transformare, extindere, desfiin ă precum ări de repara

ă aconstruc

ă ă investiăzute de lege fiind întocmirea Căr

ătre proprietar.

La întocmirea Căr ăător cerin

ărilor tehnice ărilorexecutate, la dispozi

Ńia finalŃie, prev

Ńia final Ńie numit

Ńie final Ńie la terminarealucr Ńia la terminarea lucr

Ńiilor Ńiilor în exploatare pe perioada degaranŃie.

La terminarea recepŃiei, comisia de recepŃie final Ńiile înProcesul verbal de recepŃie final

Ńiuni), de amânare sau respingere a recepŃiei.Procesele verbale de recepŃie finale se difuzeaz

Ńiei publice locale, emitent al autorizaŃiei de construire, executantului.

Cartea Tehnic Ńiei reprezintŃia, recepŃia, exploatarea

Ńiei Ńiilor aferente acesteia, cuprinzând toate datele,documentele Ńele necesare pentru identificarea

Ńiei respective Ńiei acesteia în timp.

Pentru realizarea unor construcŃii de calitate corespunzŃii oamenilor, a bunurilor acestora, a societ Ńii

Ńinerea, pe întreaga durat Ń Ńiilor, a urmŃe: rezistenŃ Ń Ń

Ńia mediului, izolaŃia termicŃia împotriva zgomotului.

Asigurarea acestor cerinŃe revine tuturor factorilor implicaŃi în conceperea,realizarea Ńiilor, precum

Ńi sunt: investitorii, cercet ŃiiŃii, executanŃii

Ńia, experŃii tehnici, proprietarii Ńile publice.RecepŃia construcŃiilor constituie certificarea realiz

ŃieŃiilor.

Ńiilor se face pe toatŃ Ńi privind examinarea direct

Ńinerii cerinŃelor esenŃiale de calitate.

IntervenŃiile la construcŃiile existente se referŃare parŃial Ńii, care se fac

numai pe baza unui proiectŃiei.Investitorii sunt persoane care finanŃeaz Ńii sau intervenŃii la

construcŃii, una dintre obligaŃiile prev Ńii Tehnice aconstrucŃiei

Ńii Tehnice particip Ńii, asigurând prin proiecteŃie nivelul de calitate corespunz Ńelor, cu respectarea

reglement Ńia lucrŃia comisiei în calitate de invitaŃi.

şi instala

şi consemneaz

şi urmşi instala

şi eviden şi determinarea stşi a evolu

şi a mediului înconjurşi men

şi stabilitate, siguranşi protec şi economia de

energie, protec

şi exploatarea construc şi în postutilizarea lor.Factorii implica şi verificatorii de proiecte,

produc şi furnizorii de materiale pentru construc şi responsabilii tehnici cuexecu şi utilizatorii precum şi autorit

şi cu documentele cuprinse înCartea Tehnic

Urmşi cuprinde ansamblul de activit

şi la lucrşi care se vor consemna obligatoriu în Cartea Tehnic

şi realizeaz

şi predarea acesteia c

şi proiectan şidetaliile de execu

şi a clauzelor contractuale, participând la recep

ă a construc

ă proprietarului construc ă o păstreze ă o completeze la zi.Prevederile referitoare la exploatarea construc

şi documenteleprivitoare la realizarea şi exploatarea acesteia, se întocmeşte prin grija investitorului şi sepred şi s

şiutilizator.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 23: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Proprietarii construcŃiilor au obligaŃia p Ńii Tehnice aconstrucŃiei Ńiei, noului proprietar.

Administratorii Ńiilor au de asemenea, obligaŃia folosiriiconstrucŃiilor conform instrucŃiunilor de exploatare prev

Ńiei.Cartea Tehnic Ńiei se compune din ansamblul de documente referitoare

la proiectarea, execuŃia, recepŃia, exploatarea, întreŃinerea, reparareaŃiei Ńia final

Ńiei conŃine documentaŃia de baz

Ńia privind proiectareadocumentaŃia privind execuŃiadocumentaŃia privind recepŃiadocumentaŃia privind exploatarea, întreŃinerea, repararea

a) documente referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcŃiei

Ńia tehnic Ńia respectivŃie pentru elementele structurii de rezistenŃ Ńi de construcŃie care

asigur Ńionalitatea Ńa în exploatare, schemele de instalaŃii realizate, cu toatemodific ŃieiconstrucŃiei);c) breviarele de calcul pe specialit Ńi;d) indicarea distinct Ńelor faŃ Ńie iniŃiale, cu precizareacauzelor care au condus la aceste diferenŃe;e) caietele de sarcini privind execuŃia lucr

a) autorizaŃia de execuŃie/desfiinŃare a construcŃiei;b) procesul verbal de predare al amplasamentului

Ńiei lucr

Ńii de

Ńie teren de fundare, recepŃie fundaŃiiŃ

Ńiilor de mŃiale de la care încep m

Ńiei;g) caietele de ata Ńii, cutremure,temperaturi excesive, etc.).

a) procesele verbale de recepŃie (la terminarea lucrŃie le consider

Ńiei;b) alte acte încheiate urmare cererii comisiilor de recepŃie pentru verific

Ńionarea rezultatelor obŃinute.

Ńiei,instrucŃiunile de exploatare Ńinere, lista prescripŃiilor care trebuie respectate pe timpulexploat

Ńia finalŃiei faŃ Ńial efectiv realizat;

c) actele de constatare a unor deficienŃe ap Ńia executŃie luate;

d) proiectul de urm Ńiei (dac

ăstrării ării la zi a Cărăinarea construc

ăzute în Cartea Tehnică aconstruc

ă a construcărirea

comportării în timp a construc ă înainte de recep ă.Cartea Tehnică a construc ă ătoarelecapitole:

documenta

ărireacomportării în timp precum

ă care se referă la construc ă (caracteristici, detaliide execu ă ăr

ă funcările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execu

ăă a diferen ă de detaliile de execu

ărilor.

ările de calitate efectuate pe parcursul execu ărilor, documente careatestă calitatea lucrărilor: rezultatul încercărilor efectuate, certificatele de calitate, condicade betoane, registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, notele de constatare aleorganelor de control, registrul de comunicări

ă, procese verbale de admitere a fazelor determinante;e) procesele verbale privind montarea instala ăsurare prevăzute prinproiectul de urmărire specială ăsurătorile;f) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare rezultate canecesare urmare unor accidente tehnice sau a unor gre

ăriloră a fi necesar de păstrat în Cartea tehnică a

construcări sau

cercetări suplimentare, cu men

a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construc

ării;b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recep ă a lucrărilor, modificăriale construc ă de proiectul ini

ărute după recep ării lucrărilorăsurile de interven

ărire specială a construc ă este cazul);

şi completşi predarea acesteia, la înstr

şi utilizatorii construc

şi urmşi se definitiveaz

şi cuprinde urm

şi urmşi jurnalul evenimentelor.

şi avize despecialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;b) documenta

şi celelalte pşi siguran

şi reperului de nivelment general;c) înregistr

şi dispozi şantier, procese verbale deprobe specifice şi speciale, etc.;d) procesele verbale de recep şi structura derezisten

şi consemnarea citirilor ini

şeli produse în timpul execuşament, jurnalul principalelor evenimente (inunda

şi cel final) precum şi alte acteanexate pe care comisia de recep

şi între

şim

4

4

4

4

capitolul A

Capitolul B - documenta

ărirea comportării în timp va cuprinde:

capitolul Bcapitolul Ccapitolul D

Ńia privind proiectarea va cuprinde:

Ńia privind execuŃia va cuprinde:

Capitolul C - documentaŃia privind recepŃia va cuprinde:

Capitolul D - documentaŃia privind exploatarea, întreŃinerea, repararea

Capitolul A - documenta

şiurm

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 24: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

e) procesul verbal de predare-primire a instala ăsurare prevăzute prinproiectul de urmărire specială a comportării construc ă este cazul);

ăririi speciale (dacăeste cazul);

ătoare sunt obligatoriirealizarea ă de existen ă a construc ătoarelorcerin ă ă în exploatare; - siguran ă la foc; - igienă,sănătatea oamenilor, refacerea ă, hidrofugă

ătorilor

ăările de construc

ător cerină

ă ă de către investitor prindirigin ă.

Elementele care alcătuiesc o construc ă capitoleimportante: infrastructura

Ńiilor de mŃiei (dac

Ńinerea unor construcŃii de calitate corespunzŃinerea, pe întreaga durat Ń Ńiilor, a urm

Ńe: - rezistenŃ Ń ŃŃia mediului; - izolaŃie termic

Ńie împotriva zgomotului.Aceste obligaŃii revin persoanelor implicate în conceperea, realizarea, exploatarea

Ńiilor, respectiv: investitorilor, proiectanŃilor, verificatorilor deproiecte, produc Ńii, executanŃilor,proprietarilor, utilizatorilor, responsabililor tehnici cu execuŃia, experŃilor tehnici precum

Ńilor publice.Ńie trebuie realizate de personal tehnic specializat, asigurând

nivelul de calitate corespunz Ńelor prin personal propriuŃia atestaŃi, precum Ńii.

Verificarea calit Ńii execuŃiei este obligatorieŃi de specialitate sau prin agenŃi economici de consultanŃ

Ńie se pot grupa în dou

f) referatul cu concluziile anuale

Pentru ob

(Figura 1)

şi finale asupra rezultatelor urm

şi menşi stabilitate; - siguran

şi protec şieconomie de energie; - protec

şi postutilizarea construcşi furnizorilor de materiale de construc

şiautorit

Lucrşi responsabili tehnici cu

execu şi printr-un sistem propriu de asigurarea calitşi se efectueaz

şi suprastructura.

g) procesele verbale de predare-primire a construcŃiei în cazul schimbŃ

Ńieîn cazul constat Ńe, evenimente excepŃionale (cutremure, inundaŃii, incendii,ploi torenŃiale sau c

Ńii tehnice a construcŃiei.

Contractarea execuŃiei lucr Ńii s

Ńiei lucrŃii;

Acordarea de c Ńii a unortermene de garanŃie rezonabile, diferenŃiate pe tipuri de lucr Ńie de materialele

Ńiile tehnologice folosite, conform prevederilor legale în domeniu.Utilizarea materialelor conforme standardelor de calitate instituite în domeniul

construcŃiilor, pentru a asigura:siguranŃa în exploatare a elementelor componente ale construcŃiei;evitarea viciilor structurii de rezistenŃ Ńiei;cre Ńiei;rezistenŃa îndelungat Ńiei.

Executarea instalaŃiilor electrice cu personal autorizat, care s

Ńie împotriva electrocutŃie ale instalaŃiilor electrice.

Prevederea de modalit Ńi ecologice, practiceŃile propriet Ńii.

Asigurarea de mijloace suficiente pentru protecŃia împotriva incendiilorŃilor naturale, în funcŃie de specificul zonei de amplasare a locuinŃei

Ńie, pentru a le folosiîn cazul unei evacu Ń

Ń Ńiei pentru a le folosi învederea protecŃiei membrilor familiei pe timpul eventualelor calamit Ńi naturale.

Declararea valoarii reale a construcŃiei la finalizare pentru a putea beneficia, la ovaloare conform

Î Ńe de asigurare cu firme specializate, pentru a transfera riscurilec Ńei asigur

ăriiproprietarului; jurnalul evenimentelor, respectiv: o eviden ă a verificărilor periodice în cadrulurmăririi comportării în timp ărilor ăsurătorilor, măsurile de interven

ării unor deficienăderi masive de zăpadă, prăbu ări de teren, etc.),procesele

verbale întocmite de organele de verificare, rezultatele controlului privind modul deîntocmire ăstrare a căr

ărilor de construc ă fie efectuată, de regulă, cu firmeautorizate, având în acest caz următoarele beneficii:

asigurarea controlului de specialitate pe tot parcursul execu ării, folosindsisteme acreditate de asigurare a calită

ătre firmele autorizate în efectuarea lucrărilor de construcări, în func

ă a construc

ă a finisajelor interioareă respecte

standardele în domeniu ă instaleze paratrăznete, asigurând totodată luarea măsurilorobligatorii de protec ărilor

ăărie, fără a afecta vecinătă ă

ăăi de acces alternative, spre

ări de urgen ă, precumă rezisten ă a construc

ă

ă cu realitatea, de eventualele despăgubiri acordate de stat în caz decalamitate.

ncheierea de poliătre asigurator, în conformitate cu reglementările legale din domeniu pie ărilor.

şi rezultatele verific şi m

şiri sau alunec

şi de p

şisolu

şterea confortului termic al construcşi exterioare ale construc

şi sşi a incendiilor produse de viciile de

execuşi eficiente de evacuare a deşeurilor

menajere şi a apelor uzate din gospodşi a

calamit şi a gradului derisc seismic; stabilirea c şi dinspre construc

şi mijloace specifice, adaptate acestui scop.Identificarea locurilor de maxim

VI. RECOMAND łIIDIN MEDIUL RURAL

VII. INFORMAłII GENERALE PRIVINDALC łIILOR

ĂRI PENTRU BENEFICIARII PROIECTELOR DE CONSTRUC

ĂTUIREACONSTRUC

8

8

8

8

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 25: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Figura 1

1. FUNDAłIE2. PIETRIŞ3. IZOLARE HIDROFUG

ŞOR DIN BETON ARMAT8. TROTUAR9. CENTUR

10. PLANŞEU

Ă4. SUPORT PARDOSEALĂ5. UMPLUTURĂ6. PĂMÂNT SĂNĂTOS7. STÂLPI

Ă DIN BETON ARMAT

11. IZOLA

ŞTI

łIE TERMICĂ12. PERETE INTERIOR ZIDĂRIE13. PERETE EXTERIOR ZIDĂRIE14. BUIANDRUG15. TÂMPLĂRIE16. GLAF17. POP18. COSOROABĂ19. CĂPRIOR20. CLE

21. PANĂ22. ASTEREALĂ23. ÎNVELITOARE24. JGHEAB25. BURLAN26. SAGEAC27. PAZIE LEMN

Partea de infrastructurşi pere

şeu peste subsol (dac şi sub placa suportpardoseal

şi din înc

ă a unei construc ătuită din: fundaă este cazul), hidroizola ă suport pardoseală parter

sau plan ă este cazul), termoizolaă, strat de ruperea capilarită ă.

ă în contact direct cuterenul bun de fundare, transmi ărcările din greutatea proprie a construc

ărcările accidentale acumulări de zăpadă, utilaje tehnologice, mobilier, persoane.

Ńii este alc Ńii, pereŃi subsol(dac Ńii la fundaŃii Ńii subsolului, plac

Ńii la socluŃii sub placa suport pardoseal

FundaŃia construcŃiei este elementul care se aflŃând acestuia înc Ńiei

(Figura 2)

1. INFRASTRUCTURA

a) FundaŃia

1. PERETE DE ZID

łIE4. SUPORT PARDOSEAL

łIE HIDROFUG

łIE11. TROTUAR12. P

ĂRIE2. SOCLU3. FUNDA

Ă5. STRAT HÂRTIE SAC6. STRAT PIETRI

Ă BINE ÎNDESATĂ8. IZOLA Ă9. MASTIC DE BITUM

10. BORDURĂ + FUNDA

ĂMÂNT SĂNĂTOS

Ş7. UMPLUTUR

Figura 2

Page 26: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

8

8

8

4

4

4

8

8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

b) PereŃii subsolului

Ńii la fundaŃiic) Hidroizola

ă:

ărie, solu ă numai la pere ă la parteasuperioară cu centuri de beton armat;

beton armat; beton armat ărie la interior; sistem mixt: beton, zidărie decărămidă ă; beton armat.

ă pe suprafa ăărie din cărămidă plină, grosime 12,5 cm.;

utilizarea de folie de tip cauciuc plastifiat.

grosimea peretelui, la o înăl ăstraturi de împâslitură bitumată sau carton asfaltat, lipite cu două straturi de bitum.

FundaŃiile sunt grupate funcŃie de terenul de fundare Ń

fundaŃii realizate pe radier general de beton armat.

zid Ńie recomandat Ńii interiori ai subsolului, legat

lipirea de materiale tip folie bituminoas Ńa care trebuie izolat

Ńime de minim 30 cm. de cota trotuarului, realizate din dou

FundaŃiile prin modul de transmitere în terenul de fundare a încŃii directe;

fundaŃii indirecte.Terenul de fundare poate fi de mai multe feluri:

teren normal de fundare;p

Ńii mari (contractil).

Ńii continue realizate sub pereŃi, pe toatŃii izolate (de tip pahar) la stâlpii structurii în cadre

Ńie sub ziduri Ńiile pahar;

PereŃii subsolului se realizeaz Ńii structurali parter ai construcŃieiŃi din:

Ńilor subsolului va fi cel puŃin egal Ńilor de la parter,acceptându-se la nivelul soclului o retragere de max. 5 cm. faŃ

Ńii

Dup , hidroizolaŃiileŃii orizontale

hidroizolaŃii verticale.Lucr Ńii orizontale se execut Ńii interioriŃiei prin izolarea suprafeŃei de rezemare a zid Ńii, pentru oprirea

p Ńii din fundaŃie în zid Ńii p

Ńii orizontale sub ziduri pot fi de tip rigid, executate din mortarde ciment/nisip

Ńime de minim 30 cm. de cota trotuarului, realizate din dou

Ńii orizontale

Ńii verticale sunt lucr Ńaexterioar Ńie pentru protejarea împotriva umezirii prin infiltrareaumidit Ńii din terenul de fundare sau exfiltrarea apei din interior spre exteriorul construcŃiei(de ex. rezervoare de ap

Ńii verticale la subsoluri se aplic Ńele verticale alepereŃilor subsol aflaŃi în contact cu p Ńia împotriva umidit Ńiip Ńiei pân

Ńie sau al terenului.HidroizolaŃiile verticale se pot realiza prin:

soluŃii hidrofuge aplicate prin vopsire pe suprafaŃa de izolat;

Ńii orizontale se execut Ńii interioriŃiei prin izolarea suprafeŃei de rezemare a zid Ńii, pentru oprirea

p Ńii din fundaŃie în zid Ńii p

Ńii orizontale sub ziduri pot fi de tip rigid, executate din mortar deciment/nisip

ărcărilor pot fi:funda

ământuri loesoide;pământuri cu umflări

funda ă lungimea acestora;funda

ă pe funda

ă axat sub pereătui

Grosimea pere ă cu grosimea pereă de zidăria parterului.

Pere ăpostul ALA (Aparare Locala Antiaeriana) se realizeazădin beton armat, conform prevederilor tehnice specifice.

ă locul de realizare se împart în:hidroizola

ările de hidroizola ă la pereăriei pe funda

ătrunderii umidită ărie. Pentru întreruperea capilarită ământului desub stratul de beton suport al pardoselii parter se a

ările de hidroizolaă pe toată

grosimea peretelui, la o înăl ăstraturi de împâslitură bitumată sau carton asfaltat, lipite cu două straturi de bitum.

În cazul unui teren cu nivelul apei subterane ridicat, apropiat de cota pardoseliisubsol, se impune realizarea unei hidroizola ăsubsol.

Lucrările de hidroizola ări de etană a elementelor de construc

ăă).

Lucrările de hidroizola ă pe suprafeământul, pentru a proteja construc ă

ământului ă de la nivelul tălpii funda ă la minim 30 cm. peste nivelultrotuarului de protec

Lucrările de hidroizola ă la pereăriei pe funda

ătrunderii umidită ărie. Pentru întreruperea capilarită ământului desub stratul de beton suport al pardoselii parter se a

ările de hidroizolaă pe

toată

şi contrac

şi grinzi defunda şi care se sprijin

şi potfi alc

şi planşeul peste ad

şi exteriori aiconstruc

şterne un strat de pietriş sau balast, ingrosime de 10 - 12 cm.

Lucrşi apastop sau din materiale bituminoase sub forma de folie montat

şi sub placa suport pardoseal

şare executate pe suprafa

şi se realizeaz

şi exteriori aiconstruc

şterne un strat de pietriş sau balast, ingrosime de 10 - 12 cm.Lucr

şi apastop sau din materiale bituminoase sub forma de folie montat

şi tipul structurii de rezisten

şi zidşi piatr

şiprotejarea acesteia cu zid

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 27: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

În cazul unui teren cu nivelul apei subterane ridicat, apropiat de cota pardoseliisubsol, se impune realizarea unei hidroizolaŃii orizontale

Ńii verticale sunt lucr Ńaexterioar Ńie pentru protejarea împotriva umezirii prin infiltrareaumidit Ńii din terenul de fundare sau exfiltrarea apei din interior spre exteriorul construcŃiei(de ex. rezervoare de ap

Ńii verticale la subsoluri se aplic Ńele verticale alepereŃilor subsol aflaŃi în contact cu p Ńia împotriva umidit Ńiip Ńiei pân

Ńie sau al terenului.HidroizolaŃiile verticale se pot realiza prin:

- soluŃii hidrofuge aplicate prin vopsire pe suprafaŃa de izolat;- lipirea de materiale tip folie bituminoas Ńa care trebuie izolat

Ńiile f

Ńiunilor tehnice din domeniu.Dac Ńia se va monta sub plan

Ńiei precum Ńietrebuie prev

Ńia se monteaz Ńa rece a elementelor de închidere perimetral

Ńii este alc Ńi portanŃi sau structurŃ Ńi de umplutur Ńi desp Ńitori (de compartimentare), centuri,

plan

sunt pereŃii de rezistenŃ Ńii înc

şi sub placa suport pardoseal

şare executate pe suprafa

şi se realizeaz

şiprotejarea acesteia cu zid

ş sau balast cu grosimea de 10 - 12 cm., aşternut peste unstrat termoizolator în vederea reducerii pierderilor de c

şeaz ş un strat de izolare(de ex. hârtie tip kraft).

Se realizeazşi armarea pl şi stabilite de proiectant, conform prevederilor normativelor şiinstruc

şeul peste subsol.Grosimea sau tipul termoizola şi prinderea acesteia pe elementele de construc

şi pereşee şi buiandrugi din beton armat, sc ş (care

poate fi de tip teras şarpant

şi transmit la fundaşee şi acoperiş precum şi înc

ăsubsol.

Lucrările de hidroizola ări de etană a elementelor de construc

ăă).

Lucrările de hidroizola ă pe suprafeământul, pentru a proteja construc ă

ământului ă de la nivelul tălpii funda ă la minim 30 cm. peste nivelultrotuarului de protec

ă pe suprafa ăărie din cărămidă plină, grosime 12,5 cm.;

- utilizarea de folie de tip cauciuc plastifiat.

La construc ără subsol este realizată prin turnarea unei plăci de beton slabarmate pe un strat suport din pietri

ăldură prin placă. Pentru a se evitascurgerea laptelui de ciment din beton se a ă peste stratul de pietri

ă conform prevederilor din proiectul tehnic, grosimea stratului de betonăcii fiind calculate

ă subsolul nu este încălzit, termoizola

ăzute prin proiect.Termoizola ă pe fa ă.

Suprastructura unei construc ătuită din: pere ă derezisten ă în cadre ă, pere ăr

ări de acces la nivelele superioare, acoperiă sau tip ă) cu învelitoare din materiale bituminoase, ceramice

sau din tablă.ă care preiau ărcări

din propria greutate, încărcări provenite de la plan ărcărilemobile provenite de la oameni, mobilier, zăpadă, vânt, cutremur, etc.

c) Plac

Ńii portanŃi

ă suport pardoseală parter

a) Pere

d) Planşeul peste subsol

2 SUPRASTRUCTURA.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

1. PERETE DE ZID

łIE4. ARM

ĂRIE2. STÂLPI

ĂTURĂ ANCORATĂ ÎN FUNDAĂTURĂ ANCORATĂ ÎN ZIDĂRIE

ŞOR DIN BETON ARMAT3. ARM

Figura 3

Page 28: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Pere ădirile de locuit cu subsol, parterărie de cărămizi sau blocuri ceramice arse;

zidărie din blocuri bca;zidărie din blocuri de beton cu agregate u

ă;pere ă mixtă.

Pere ărie de cărămidă ceramică arsă se pot realiza din:cărămizi presate pline - dimensiuni 240x115x63 mm.;cărămizi

ărci minime pt. cărămizi ă aconstruc ărul maxim de niveluri:

La construc ă 8ărămizi de calitatea I-a.

Pere ărie de cărămidă trebuie să îndeplinească condiă prin calcul întocmit de proiectantul de specialitate;

distan ă de înăl ărul de niveluri,tipul plan ă impus de zona de amplasare aconstruc

ă la sarcini verticaleătă ării pere

ărcări) ă prin:înglobarea în zidărie a stâlpi

ă

ă a zidăriei cu armătură înglobată în rosturile orizontale.

Pere ărie bca se pot realiza din blocuri GBN, dimensiuni600x250x200 mm. sau GBC, dimensiuni 490x240x200 mm; se pot utiliza pentru realizareade construc

ăriede umplutură în cazul structurilor în cadre de beton armat.Pentru realizarea zidăriei se utilizează mortar adeziv.

În cazul utilizării la pere ăă pe partea exterioară.

Pere ă cu precădere la construcă

ă ă bună, greutate proprie redusă, u ă lasolicitări seismice. Pentru asigurarea rezisten

ă tratarea cu soluă se iau măsuri de împiedicarea

pătrunderii apei în lemn. Pereă de lemn – PAL,

PFL, OSB, etc. Pere ă cu precădere la realizarea anexelorgospodăre ă de exploatare redusă, curegim de înăl ă în cazul pătrunderii umezelii în masade chirpici. Pentru asigurarea unei durate de exploatare crescută, recomandabil esterealizarea unei funda ăl ă a terenului

ă nu permită umezirea pereă se utilizează la realizarea anexelor gospodăre

Ńii portanŃi la cl

Ńi din lemn;pereŃi din chirpici sau piatr

Ńi cu structur

Ńii portanŃi din zid

Ńie de gradul de protecŃie antiseismicŃiei

Ńiile de gradul de protecŃie antiseismic

Ńii portanŃi din zid Ńiile:grosimea zidurilor, determinat

Ńa între pereŃii portanŃi este determinat ŃimeaŃie antiseismic

Ńiei;amplasarea

Ńiile impuse de prevederile normativelor tehnice privind satisfacerea cerinŃelor destabilitate Ń

Ńirea comport Ńilor la sarcinile verticale (greutatea proprie

Ńiile zidurilorportante;

centuri din beton armat continui, pe tot perimetrul construcŃiei la partea superioar

Ńii portanŃi din zid

Ńii parter sau parter Ńiilor de asigurare lacutremure prin realizarea de stâlpi Ńiile zidurilor sau ca zid

Ńii exteriori se recomand Ńiiexterioare, aplicat

Ńii portanŃi din lemn se utilizeaz Ńii turistice, construcŃiiprovizorii, case de vacanŃ Ńe din zonele montane, având capacitate de izolaretermic Ńa în execuŃie Ńa bun

Ńei în timp la atacul insectelorŃii ignifuge

Ńii din lemn se pot executa din lemn brut, lemn prelucratparŃial, lemn ecarisat (grinzi, stâlpi, dulapi, scânduri) sau din produse pe baz

Ńii portanŃi din chirpici se utilizeazŃelor în mediul rural, de confort

Ńime parter, expuse la o degradare rapid

Ńii din beton în Ńate peste cota generalŃilor prin capilaritate.

PereŃii portanŃi din piatr Ńiilorpentru depozitare.

şi parter şi un etaj se pot realiza din:zid

şoare;pere

şi blocuri ceramice cu goluri verticale dimensiuni: 290x140x88mm., 290x240x138 mm., 365x180x138 mm.

şi mortar, funcşi num

şi 9 se vor prevedea numaic

şi numşeului şi de gradul de protec

şi dimensionarea golurilor mari (uşi – ferestre) se face având în vederecondi

şi siguran şi orizontale;îmbun şi

înc şi la sarcinile orizontale (vânt, cutremur) se realizeazşorilor de beton armat la intersec

şi la toate zidurile;armarea local

şi un etaj, cu respectarea condişori din beton armat la intersec

şi realizarea unei termoizola

şi locuinşi fonic şurin şi rezisten

şi ciupercilorprecum şi asigurarea împotriva incendiului este necesar şiinsecticide. Durabilitatea structurilor din lemn creşte dac

şti şi a locuin şi durat

şi realizareastratului hidroizolator orizontal, care s

şti şi spa

M

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

4

4

4

Gradul 6 Gradul 7 Gradul 8 Gradul 9nr.maximdeniveluri

Marcacărămidă

Marcamortar

Marcacărămidă

Marcamortar

Marcacărămidă

Marcamortar

Marcacărămidă

Marcamortar

1 50 10 50 10 50 25 75 50

3 75 25 75 25 75 50 100 50

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 29: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

PereŃii portanŃi cu structurŃ

Ńi din beton armat monolitŃii de locuit în demisoluri sau subsoluri;pereŃi din piatr Ńi de faŃad

Ńi cu structur Ń

Ńii desp Ńitori au rolul de a asigura compartimentarea spaŃiului interior alconstrucŃiei pe funcŃiunile concepute prin proiectare

Ńii desp Ńitori trebuie sŃiile create. La partea superioar Ńilor din zid

ŃŃiei.

Ńii în terenul bun de fundare.Închiderea Ńiilor se realizeaz

Ń

Ńia golurilor, sebordeaz Ńi pe zid

Ńiei

Ńimeaminim 25 cm. Ńa spre exterior.

Ń Ńiei, realizat pe suprafaŃŃind construcŃia pe vertical

Ń

Ńa de circulaŃie din lemn;- plan Ńi

Ńie.

Ńiei precum

Ńie, grinzi de vang.La realizarea unei sc Ńia între în Ńimea treptelor Ńimea

acestora, respectiv: 2 h + L= 62 - 64Sc Ńie de spaŃiul de amplasare

ă mixtă se realizează prin combinarea diverselormateriale, care asigură preluarea încărcărilor ă termică sporită, durabilitate mareîn timp ăcut, cum sunt:

pere ărămidă la interior, sistem aplicat la realizareaunor spa

ă ărămidă, pentru subsoluri ă, unde pot aveaaspect decorativ;

pere ă mixtă complexă – cărămidă ă pe fiecare fa ă

ărărie de cărămidă

ceramică arsă, zidărie din blocuri bca sau blocuri de beton cu agregate u

ăr ă asigure prin materialele aleseă între spa ă a pere ărie se realizează o

centură din beton armat pentru asigurarea conlucrării cu structura de rezisten ă aconstruc

, estealcătuită dintr-un ansamblu de stâlpi

ărcările permanente ă prin fundaă cu zidărie de umplutură,

ancorată de structura de rezisten ă. Zidăria de umplutură se poate realiza din cărămidăplină, cărămidă cu goluri, blocuri ceramice, blocuri BCA.

ă la partea superioară cu buiandrugi din beton armat, rezema ăria unde esterealizat golul pe lungimea de minim 25 cm. (stânga/dreapta golului).

se realizează la partea superioară a tuturor zidurilorrealizate din zidărie, interioare ătură continuă, la acela

ăă ă.

Centura din beton armat se realizează pe toată grosimea zidului, având înălă termic pe suprafa

ă al construc ă plană,de regulă în plan orizontal, împăr ă ărcărilepermanente ă pe care reazemă – zidărieportantă, grinzi

ărămidă pe grinzi metalice, etc.Dimensionarea plan ă sunt de

beton sau dimensiunile elementelor componente dacă sunt din lemn, se face de către unproiectant autorizat prin proiectul de execu

în clădiri

ă legătura pe verticală între nivelele construcă casa.

Scările pot fi compuse din: rampa, trepte ă,balustrade de protec

ări se are în vedere rela ăl ă

ările pot avea forme diferite, în funcătuită:

scări interioare sau exterioare;scări cu rampe drepte sau rampe curbe;scări principale sau secundare;scări într-o rampă (sau două) sau scări balansate;scări cu trepte înalte sau joase.

şi rezistenşi aspect pl

şi c

şi c şi pere

şi piatr şi un strat debeton la interior.

Pereşi se pot realiza din: zid

şoare, lemn sauproduse din lemn de tip sandwich, panouri rigips.

Pere şi grosimea lor izolareafonic

şi grinzi, care prin intermediul planşeului preiauînc şi utile şi le descarc

şi compartimentarea spa

, indiferent de dimensiunea şi pozi

şi exterioare, asigurând o leg şi nivel,între toate elementele construc şi planşeul din beton armat.

Centura din beton armat este necesar şi în cazul în care planşeul este realizat dinlemn sau alte materiale, care se reazem şi sunt ancorate de centur

şi se izoleaz

este un element de rezistenşi care preia înc

şi utile pe care le transmite elementelor de rezistenşi stâlpi din beton armat sau din lemn.

Planşeele pot fi realizate din:- beton armat monolit;- prefabricate din beton armat;- planşee din lemn, cu grinzi şi suprafa

şee din bol şoare de cşeelor – stabilirea grosimii betonului şi armarea, dac

şi la nivele superioare sunt elemente componente alesuprastructurii, proiectate şi calculate de un proiectantul specializat care a întocmit proiectulcasei şi care asigur şi cu terenul pecare este amplasat

şi contratrepte, podest de odihn

şi l

şi materialele dincare este alc

8

8

8

b) Structura de rezistenŃ

e) Plan

f) Sc

ă în cadre din beton armat, monolit sau prefabricat

c) Golurile de ferestre

d) Centurile din beton armat

ările de acces

şi uşi

şeul

4

4

4

4

4

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 30: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

În funcŃie de materialele din care se realizeaz

Ńel, aluminiu)trepte portante din:

- beton (prefabricate, mozaicate);- lemn (masiv, lamelar, stratificat);- metal (oŃel, aluminiu);- piatr

prezentat în Figura 4,

Ńilor naturali de mediu.Dup

Ńia terasei. AcoperiŃi, jgheaburi

ă componentele structurale, pot fi:scări realizate în sistem unitar, integral din:

beton armat monolit sau prefabricat;lemn;metal;piatră.

scări realizate în sistem mixt, cu:vanguri din:

- beton armat (turnate monolit sau prefabricat);- lemn (masiv, lamelar sau stratificat);- metal (o

ă;- sticlă stratificată.

ădirea la partea superioară, pesteultimul nivel construit.

Învelitoarea este componenta exterioară a acoperi ă clădireaîmpotriva agen

ă panta acoperiă, cu panta sub 7%;

acoperi ă, cu pante mari peste 7%.Acoperi ă este realizat pe plan

ă a materialelor care alcătuiesc hidro ăasigură colectarea

este subansamblul constructiv format dinelemente structurale şi nestructurale care închide cl

şului care protejeaz

şului se împart în:acoperişuri tip teras

şuri tip şarpantşul tip teras şeul peste ultimul nivel, pantele de

scurgere ale apei fiind asigurate prin realizarea unui planşeu înclinat sau prin montarea cupant şi termoizola şul tip şarpant

şi scurgerea apelor prin realizarea de versan şi burlane.

8

8

8

8

4

4

4

4

4

4

g) Acoperişul

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

1. CENTUR DE BETON2. PAN

Ă

Ă4. COSOROABĂ5. CĂPRIOR6. POP ÎNCLINAT7. PANĂ8. CLE

Ă DE COAMĂ11. CO

ŞEU3. IZOLA

ŞTE9. POP VERTICAL

10. PANŞ DE FUM

łIE TERMIC

Figura 4

Page 31: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Tipul de spaŃii aflate direct sub acoperi

Ńia la apŃii curbi.

Suportul direct al învelitorii poate fi alc

Ńii legate de:amplasarea construcŃiei din punct de vedere geografic;media cantit Ńilor de precipitaŃii c

Ńii impuse de specificul local.

Tipuri de învelitori utilizate la acoperiŃ

Ńie este lemnul, în special lemnul de r

Ńigle solzi, Ńigle profilate tip Marsilia, olane;învelitori din carton bitumat, folosite la construcŃii provizorii, în mediul rural, laconstrucŃii cu pant Ń

Ńie, respectiv: stratul de difuzie vaporiŃie, Ńie, protecŃie

hidroizolaŃie.

ş defineşte alegerea sistemului de alcşului şi învelitorii, respectiv:mansarde;poduri circulabile, de utilitate redus

şurilor sunt importante la alegerea tipului de învelitoare pentru carese asigur

şipci din lemn, profile metalice sau din beton armat.

La alegerea materialului pentru învelitoare se au în vedere condi

şi tipul preponderent – ploaie, z

şurile tip şarpantşi şindril şi munte,

unde materialul local de construc şinoase;învelitori din tabl

şurile teras şeul ultimului nivel şi pot fi circulabilesau necirculabile, straturile componente şi ordinea de montare fiind prev

şi barierade vapori, termoizola şap

ătuire aacoperi

ă sau ocazională;poduri necirculabile, fără utilizare;poduri tehnice.

Pantele acoperiă protec ă, în cadrul versantului aceasta poate fi constantă, continuă, cu

rupere de pantă sau variabilă pentru versan

ătuit din:plăci de beton plane sau curbe;astereală din lemn sau alte produse lemnoase;pane, căpriori sau

ă ăzute ăpadă;condi

ă:învelitori din lemn: ă sau ă, folosite cu precădere în zona de deal

ăă: neagră, zincată, de aluminiu, de cupru, din tablă plană sau

profilată, protejată prin vopsire;învelitori ceramice:

ă mică, se remarcă prin durata de via ă redusă;învelitori din materiale plastice dure, armate cu fibră de sticlă tip PAS;învelitori din fibre bitumate protejate cu piatră naturală tip BARDOLIN, ONDULIN.

Acoperi ă se realizează peste planăzute de

proiectantul autorizat prin proiectul de execuă nivelare, strat difuzie vapori, hidroizola

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 32: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Solicitant

Se restituie in 5 zile, dacă:- nu este adresată corect;- nu e completată corect;- nu a plătit taxa;- nu se poate identifica terenul.

Se face publică lista Certificatelor deUrbanismemise

Înscrierea în registrul Certificatelorde Urbanism

Completează şi depune o cerere tip care va cuprindeelementele de identificare a imobilului pentru care se solicităcertificatul de urbanism, cât şi elementele care definescscopul solicitării

Analiză cerere

Eliberarea certificatului de urbanismîn termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menŃionându-seîn mod obligatoriu scopul emiterii acestuia, cu următorul conŃinut:

- Regimul juridic al imobilelor:- situare în intravilan sau extravilan;- dreptul de proprietate asupra imobilului şi serviciile care grevează asupra acestuia;- extras din documentaŃiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentul aprobat care instituie

un regim special asupra imobilului (zone protejate, interdicŃii temporare sau definitive de construire, zonedeclarate de interes public s.a.)

- Regimul economic al imobilelor:- folosinŃa actuală;- destinaŃia stabilită prin documentaŃiile de urbanismşi amenajarea teritoriului, aprobate;- reglementări fiscale specifice localităŃii sau zonei respective

- Regimul tehnic al imobilelor:- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);- coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.);- dimensiunileşi suprafeŃeleminime sau maxime ale parcelelor;- echipare cu utilităŃi;- circulaŃia pietonilor şi autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare;- alinierea terenurilor şi a construcŃiilor faŃă de străzile adiacente terenului şi distanŃele construcŃiilor faŃăde

proprietăŃile vecinilor;- înălŃimea construcŃiilor şi caracteristicile volumetrice ale acestora;- sistemul constructiv şi principalele materiale de construcŃie permise;- înfăŃişarea construcŃiei, expresivitatea arhitecturală, echilibrul compoziŃional, finisajele, etc. – dacă acestea sunt

prevăzute în regulamentele aprobate;- modul de executare al construcŃiilor;- lucrările conexe de interes public necesare funcŃionării obiectivelor.

- EnunŃarea avizelor şi studiilor necesare la depunerea proiectului pentru autorizaŃia de construireCertificatul de urbanism se semnează de către preşedintele Consiliului JudeŃean sau de Primar, după caz, de

Secretar şi de Arhitectul Şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şiurbanismului din aparatul propriu al administraŃiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenindsemnatarilor, potrivit atribuŃiilor stabilite conformlegii.

Se reŃine pentru eliberarea certificatului deurbanism

Consiliu JudeŃean / Primărie

PROCEDURA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM

Page 33: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Solicitant

Se restituie in 5 zile, dacă:- nu este adresată corect;- nu e completată corect;- nu a plătit taxa;- nu se poate identifica terenul.

Completeaza si depune o cerere tip impreuna cu certificatul deurbanism, dovada titlutlui asupra terenului si/sau a constructiilor,proiectul tehnic pentru autorizarea lucrarilor de constructii, avizelesi acordurile legale stabilite prin certificattul de urbanism, dovadaprivind achitarea taxelor legale

Analiză cerere

Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrariicererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Conditii care pot fi puse de emitent:- amplasare, destinatia, alcatuirea functionala si constructive, infatisarea constructiei;- utilizarea domeniului public;- protejarea proprietatilor particulare in vecinatate;- protectia mediului;- prevenirea si stingerea incendiilor.Autorizatia de construire/desfiintare se semneaza de catre presedintele Consiliului Judetean sau de

Primar, dupa caz, de Secretar si de Arhitectul Sef sau de catre persoana cu responsabilitate indomeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al administratiei publice emitente,responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

Se retine pentru eliberarea Autorizatieide Construire

Consiliu JudeŃean / Primărie

Se face publica listaAutorizatiilor de

Construire/Desfiintareemise

Inscrierea in registrulAutorizatiilor de

Construire/Desfiintare

Cu 30 de zile inainteainceperii lucrarilor,

titularul anunta in scrisInspectoraratul de Stat

in Constructii

Cu 5 zile inainte deinceperea lucrarilor,titularul anunta in

scris emitentul AC/AD

PROCEDURA ELIBERĂRII AUTORIZAłIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINłARE

Page 34: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 35: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

PRECIZĂRIprivind completarea formularului

"CEREREPENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM"

1) - Numele şi prenumele solicitantului:- persoană fizică sau- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităŃii solicitantului în cadrulfirmei.

2) - Pentru persoana fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia;- Pentru persoana juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

3) -Alte elemente de identificare, în situaŃia în care adresa poştală nu asigură identificarea imobilului:fişa bunului imobil, sauextras de Carte Funciară, sauelemente de reper, general cunoscute, saunumărul de ordine şi suprafaŃa de teren înscrise în Registrul agricol, sauplan topografic, sauplan de situaŃie din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate în zonă.

Pentru localităŃile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 si 1:2000, cuindicarea imobilului.

4) - Se completează cu elemente care definesc scopul emiterii Certificatului de Urbanism, selectate dinurmătoarele categorii (pozitiile 4.1. - 4.5.):

4.1.1. Lucrări de construire - se vor înscrie denumirea investiŃiei şi se va specifica în care categorie seîncadrează, conform enumerării de mai jos:

a) - lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaŃie sau dereparare a construcŃiilor de orice fel, precum şi a instalaŃiilor aferente acestora;

b) - lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcŃiireprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecŃie, stabilite conform legii;

c) - lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privindcăi de comunicaŃie, reŃele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităŃi de producere, de transport, de distribuŃie aenergiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) - împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaŃii verzi, parcuri, pieŃe şi alte lucrări de amenajare aspaŃiilor publice;

e) - lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecŃiunilorgeologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

f) - lucrări, amenajări şi construcŃii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executăriilucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

g) - organizarea de tabere de corturi, căsuŃe sau rulote;

h) - lucrări de construcŃii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaŃii de expunere situate pecăile şi spaŃiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti aleexploataŃiilor agricole situate în extravilan;

i) - cimitire - noi şi extinderi.

- se va înscrie denumirea construcŃiei/amenajării şi se va specifica în carecategorie se încadrează, conform enumerării de la pct. 4.1.1.

(vânzări, cumpărări, concesionări, cesionări,dezmembrări, parcelări, comasări, partaje, succesiuni, etc.).

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

4.1.Autorizarea executării lucrărilor de construcŃii

4.1.2. Lucrări de desfiinŃare

4. 2. - OperaŃiuni notariale privind circulaŃia imobiliară

4.3. - Adjudecarea prin licitaŃie a proiectării lucrărilor publice.4.4. - Cereri în justiŃie.4.5. - Alte scopuri.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 36: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

R O M A N I ACONSILIUL JUDETEAN / PRIMARIAPRESEDINTE / PRIMARNr ....... din .................

CERTIFICAT DE URBANISMNr. ..............din...................

Urmare cererii adresate de.......................................cu domiciliul /sediu injudetul........................municipiul/orasul/comuna........................satul...........................strada.........................nr.......bl.........sc.....et.......ap.......telefon/fax..............................,email...................................................inregistrata la nr..... .........din.......................

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executariilucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, se

CERTIFICA:

Pentru imobilul teren si /sau constructii situat in judetul...... , municipiul/orasul/comuna........................,satul...................., sectorul......., codpostal..........strada................................nr.........bl............sc........et............ap.........sauidentificat prin .......................In temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr........... /..............., fazaPUG/PUZ/PUD, aprobata cu hotararea Consiliului judetean/local . ....nr........./.....

1 REGIMUL JURIDIC

......................................................................................................................................2. REGIMUL ECONOMIC

......................................................................................................................................3. REGIMUL TEHNIC

......................................................................................................................................Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat / nu poate fi utilizat in scopul declaratpentru/intrucat:......................................................................................................................................

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FIINSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

Titlul asupra imobilului(copie legalizata)

b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructii :PAC PAD POE

c) Fisele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

c.1. Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:□ alimentare cu apa □ canalizare□ alimentare cu energie electrica □ alimentare cu energie termica□ gaze naturale □ telefonie□ salubritate □ transport urban

....................................................

..............

a)

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 37: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Altele□ □

c.2.Avize si acorduri privind:□ securitatea la incendiu □ protectia civila□ protectia mediului □ sanatatea populatiei

Avizele/acordurile si alte documente ce se asigura de catre solicitant:

d.1.Avize /acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau serviciilordescentralizate ale acestora:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d.2.Alte avize/acorduri:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

d.3. Studii de specialitate:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Documentele de plata ale urmatoarelor taxe:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 38: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Către,

Presedintele Consiliului judetean .............................................................

Primarul1

CERERE

PENTRU EMITEREA AUTORIZAłIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINłARE

Subsemnatul1...................................................................,CNP|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

cu în judeŃul ................................................... ...............

satul..................................sectorul..........cod postal..........................strada....................

nr........bl............sc............et.........ap.......telefon/fax..............e-mail ...............................

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării

lucrărilor de construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea

AUTORIZAłIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINłARE

Pentru imobilul-teren şi/sau construcŃii-situat în judeŃul...................

..................satul ................................. sectorul................................

cod poştal ................strada ..................... nr. ................... bl............... sc. .........et. .......ap. ....

Cartea funciară.........................................................................................................................................Fişa bunului imobil.sau numărul cadastral

În vederea executării lucrărilor de : .................................................................................

În valoare de: ..................................................................................................................

respectiv de .................................................... - arhitect/conductor arhitect cu drept de

semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. ,in onformitate

cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de

arhitect, republicata. Proiectul de arhitectura din cadrul documentatiei PAC / PAD a

fost luat in evidenta Filialei teritoriale......................a Ordinului Arhitectilor din Romania

cu nr.............................din............................. respectiv de............................................

- arhitect cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile Legii 184/2001 privind

organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata.

1Se completează, după caz: - Primarul General al municipiului Bucureşti- Primarul sectorului ___ al municipiului Bucureşti- Primarul municipiului...................................................- Primarul oraşului ...................................................- Primarul comunei ......................................................

Page 39: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legiinr. 10/1995 a fost efectuată de

Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectuluipentru autorizarea executării lucrărilor de construc

ă): .....................2. Certificatul de urbanism nr..................................... din ...... (copie)3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construc

ă exemplare, compus din:............................................................................................................................................................................................................................................

4. Urmatoarele „Fise Tehnice” insotite de documentatiile necesareobtinerii avizelor/acordurilor5. cerute din Certificatul de urbanism, in vederea emiterii Acorduluiunic: ..............................................................................................................

6. Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism,altele decat cele cuprinse in

7. Acordul unic:

8. Anexa la „Cererea pentru emiterea Autorizatiei deconstruire/desfiintare” completata cu tate9. elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicitaautorizatia.10. Lista documentelor de plata a taxelor legale in vederea autorizarii:

Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cereresunt exacte si ma angajez sa respect in cunostiinta prevederilor legii,Autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spreneschimbare.

Data....................................Semnatura .....................

(7)

Ńii - PAC/PAD/POE" -anexat prezentei, este de ...................luni/zile.

Anexez prezentei cereri:1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizat

Ńii, îndou

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Page 40: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

R O M A N I ACONSILIUL JUDETEAN / PRIMARIA

PRESEDINTE / PRIMARNr.............din................

Urmare cererii adresate de d-na/d ...................................................................................cu domiciliul/sediul in judetul..............................municipiul/orasul/comuna .........................satul..............., sectorul......................., cod postal...........strada...................nr...............bl.........sc……..et......ap...telefon / fax ..............................,email ..............................inregistrata la nr......................din.......................................

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executariilucrarilor de constructii, republicata, se

.............................................................................................................................................- pe imobilul teren si/sau constructii situat in judetul ...............................

municipiul/orasul/comuna ................................., satul.....................sectorul....,codpostal........ strada…...................... nr….bl..........sc.......et......ap..... .Cartea funciara Fisa bunului imobil sau nr. cadastral

- lucrari in valoare de- in baza proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC)

desfiintare (PAD) nr.: ..................... elaborat de cusediul in judetu localitateastrad nr. bl. sc. et. ap. respectiv de- architect cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privindorganizarea si exercitarea profesiei de architect, republicata.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELEPRECIZARI:

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE /DESFIINTARNr. ....................din.......................

AU T O R I Z EAZA:EXECUTAREALUCRARILOR DE CONSTRUIRE /DESFIINTARE pentru:

E

______________________________

1

2

3

4

5

6

l

.........................................................................................

l____________________ __________________a_________________________

A. DOCUMENTATIA TEHNICA PAC/ PAD VIZATA SPRE NESCHIMBAREIMPREUNA CU AVIZELE SI ACORDURILE OBTINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DINPREZENTA AUTORIZATIE. Nerespectarea intocmai a documentatiei vizata spreneschimbare (inclusiv a avizelor sii acordurilor obtinute) constituie infractiune saucontraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. 1, respectiv art. 26 alin. 1 dinLegea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

______________________________________________________Numele si prenumele solicitantuluiAdresa solicitantuluiDenumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase

din PAC/PADSe completeaza cu datele extrase din Cartea Funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa

cazValoarea lucrarilor, declarata de solkicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculate in

functie de suprafata construita desfasurata a constructiilor ori valoarea lucrarilor deconstructii si instalatii aferente din devizul general al investitieiSe completeaza cu nr. proiectului si data elaborariiSe va semna de arhitectul sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii

teritoriului si urbanismului

1

2

3

4

5

6

*)

Orice alte lucrari sunt interzise. Modificarea PAC/PAD ulterior emiterii autorizatieiconstituie o incalcare a obligatiilor prevazute la art. 20 din Legea nr. 184/2001 privindorganizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata si poate atrage raspundereadisciplinara a arhitectului.

B. TERMENULDE VALABILITATEALAUTORIZATIEI este de luni/ zile de ladata emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.

C. DURATADE EXECUTIEALUCRARILOR este de luni/zile calculata de ladata inceperii effective a lucrarilor ( anuntata in prealabil ), situatie in care perioada devalabilitate a autorizatiei se extinde pe intraga durata de executie a lucrarilor autorizate.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 41: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

D. TITULARULAUTORIZATIEI ESTE OBLIGAT :Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform

formularului anexat autorizatiei (formularul model F.17 ) la autoritatea administratiei publicelocale emitente a autorizatiei. Sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimitereainstiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul model F.18) la Inspectoratulde Stat in Constructii , impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarealucrarilor autorizate.

Sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii, conformformularului anexat autorizatiei (formularul model F. 19) la Inspectoratul de Stat inConstructii al judetului/mun. Bucuresti, odata cu convocarea comisiei de receptie.

Sa pastreze pe santier in perfecta stare autorizatia de construire sidocumentatia vizata spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor decontrol, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor.

4

4

4

In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigiiarheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sausculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic, etc. ), sa sisteze executarea lucrarilor, sa iamasuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si Directiajudeteana pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.

Sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public,precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale.

Sa transporte la materialele carenu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii.

Sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de z i l e d e l aterminarea efectiva a lucrarilor.

La inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil ''Panoul de identificare ainvestitiei” (Vezi anexa nr. 8 la Normele metodologice).

La finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil ''Placuta de identificarea investitiei ''.

In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa soliciteprelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inantea termenului de expirare avalabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).

Sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalteobligatii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei.

Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, laorganele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lorcompleta si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate aAutorizatiei de Construire/ desfiintare ( inclusiv durata de executie a lucrarilor).

Sa solicite “Autorizatia de securitate la incendiu” dupa efectuarea receptiei laterminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinutavizul de securitate la incendiu.

PRIMAR, SECRETAR,numele si prenumele numele si prenumele,

semnatura semnatura

ARHITECT-SEF*,numele si prenumele

semnatura

Taxa de autorizare in valoare de lei ...........................................a fost achitata conform chitantei nr.....................din ...........................................Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct / prin posta la data de.........insotitade..............( ) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele siacordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

4

4

4

4

4

4

4

4

8

4

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 42: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIłIEI*)

ŞANTIER

ÎN LUCRU

Denumirea şi adresa obiectivului ............................................................

Beneficiarul investiŃiei ..............................................................................

(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul)

telefon ......................................................................................................

Proiectant general ....................................................................................

(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul)

telefon ......................................................................................................

Constructor ...............................................................................................

(numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul)

telefon .......................................................................................................

Numărul autorizaŃiei de construire/desfiinŃare şi numărul autorizaŃiei de

organizare de şantier (dacă este cazul) ............... din data de ................

Eliberată de ...............................................................................................

Termenul de execuŃie a lucrărilor, prevăzut în autorizaŃie ........................

Data începerii construcŃiei ........................................................................

Data finalizării construcŃiei ........................................................................

VEDERE

DE ANSAMBLU

NOTĂ:1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum

60 x 90 cm (literele având o înălŃime de cel puŃin 5 cm), confecŃionat dinmateriale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioadalucrărilor.

2. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă, o perspectivăsau o faŃadă reprezentativă (principală) a investiŃiei.___________

*) Modelul pentru panoul de identificare a investiŃiei este cel stabilit prinOrdinului Ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 63/N din 11august 1998.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 43: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

INVESTITOR

Nr.......din.........privind lucrarea.............................................executata in cadrul contractuluinr……………………………...........din ...............................,incheiat intre.............siintre................pentru lucrarile de ....................................... .Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr............. eliberata de.............la.................., cu valabilitate pina la ................................ . Comisia de receptie si-a desfasuratactivitatea in intervalul .............., fiind formata din: ............................... (nume si prenume) .Au mai part icipat la receptie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume si prenume) ..................................(calitatea) . Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:............................................................................................................................................................................................................................................ .Comisia de receptierecomanda urmatoarele:.............................................................................................................................................. .Prezentul proces-verbal, continind .... .file si ... anexe numerotate, cu un total de ... file, a fostincheiat astazi ......................... la .... ..............in ... exemplare. Comisia de receptie*)

Investitor/proprietar:

Delegat al administratiei publice locale:

*) Nume, prenume si semnatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVESTITOR

Nr.....din...…………..privind lucrarea………………………………... autorizata cunr………….....din..........., cu valabilitate pina la ……………......, de catre…………………………………………..... . .Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul …………...........,fiindformata din:...…………………………………

............................................................................... (nume si prenume) .Au mai participat la receptie: ................................ (nume si prenume)..................................................(calitatea) .Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrarii si a documentelor, a constatatu r m a t o a r e l e : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .……………………………………………………………………………………………... .Valoarea obiectului este de……………... lei, conform listei anexa 1. .I n b a z a c o n s t a t a r i l o r f a c u t e , c o m i s i a d e r e c e p t i e f i n a l apropune:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… .

Prezentul proces-verbal, continind ... file si ... anexe numerotate, cu un total de …......file, afost incheiat astazi............. la ..., in .... exemplare.Comisia de receptie finala*)Investitor/proprietar

Delegat al administratiei publice locale:*) Numele, prenumele si semnatura.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 44: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

Preciz zări privind eliberareaAutori atiilor de construire

8

4

4

4

a)

b)

c)

e)

f)

d)

Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările ările ulterioare prevede la art. 4următoarele:

Autoriza

ărilor, după cum urmează:pre ările care se

execută:1. pe terenuri care depă ă

ăreă la 100 mp.

de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administratival acestora, cu excep ă pe terenuri care depă ă

ările care se execută:1. pe terenuri care depă ă a unui sector

ă declasare, potrivit legii;

3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reă, de transport ă/canal,

gaze, electrice, termoficare, telecomunica ă optică, precum ări demodernizare ări pentru străzile care sunt în administrarea primărieimunicipiului Bucure

ările care se execută înteritoriul administrativ al sectoarelor, cu excep

ă ă a sectorului ărilor laconstruc ă de clasare potrivitlegii precum ările de modernizări, reabilitări, extinderi de re

ă, de transportă/canal, gaze, electrice, termoficare, telecomunica ă optică,

precum ări de modernizare ări pentru străzile care sunt în administrareaprimăriei mun. Bucure

ările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepă ă

ă de clasarepotrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în zonele construite protejate, în zonele deprotec ă

ările care se execută:în intravilanul localită ării de locuin

ăreării lucrărilor la celelalte categorii de construc

ă de clasarepotrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în zonele construite protejate, în zonele deprotec ă

ăreă la 100 mp.

şi complet

şedin şti, de primariimunicipiilor, sectoarelor mun. Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarealucr

şedin

şesc limita unei unitşti şi

ale exploata

şesc limita unit

şti, cu avizul primarilor sectoarelormunicipiului Bucureşti, pentru lucr

şesc limita administrativ teritorial şi cele dinextravilan;

2. la construc

şi de distribuşi lucr

şi/sau reabilitşti.

de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucr

şesc limita administrativ teritorial şi cele din extravilan, a lucr

şi la lucrşi de distribu

şi lucr şi/sau reabilitşti, inclusiv branşamente şi racorduri aferente re

şelor, pentru:- lucr

şesc limita unei unit

şi în ansamblurile de arhitectur şisiturile istorice unde solicitantul va ob şi Cultelor, pebaza documenta şi aprobate conform legii şi cu avizul arhitectului-şef al jude

şi aanexelor gospod şti ale acestora, precum şi, cu avizul structurilor de specialitate dincadrul consiliilor jude

şi în ansamblurile de arhitectur şisiturile istorice unde solicitantul va ob şi Cultelor, pebaza documenta şi aprobate conform legii şi cu avizul arhitectului-şef al jude

şti şi aleexploata

Ńiile de Construire/desfiinŃare (Certificatele de Urbanism) se emit depre Ńii consiliilor judeŃene, de primarul general al mun. Bucure

Ńii consiliilor judeŃene, cu avizul primarilor, pentru lucr

Ńi administrativ teritoriale;2. în extravilanul comunelor, cu excepŃia construcŃiilor reprezentând anexe gospod

Ńilor agricole, pân

Ńia celor care se execut Ńiiadministrativ teritoriale.

de primarul general al mun. Bucure

Ńii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedur

Ńele edilitare municipale, detransport urban subteran sau de suprafaŃ Ńie, pentru: ap

Ńii – inclusiv fibr

Ńia: celor care se construiesc pe terenuri caredep

Ńii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedurŃele edilitare

municipale, de transport urban subteran sau de suprafaŃ Ńie,pentru: ap Ńii – inclusiv fibr

Ńelelor edilitare.de primarii ora

Ńia celor realizate peterenuri care dep Ńi administrativ teritoriale;- la construcŃii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedur

Ńie a monumentelor istorice, definite potrivit legiiŃine avizul conform al Ministerului Culturii

Ńiilor de urbanism avizateŃului.de primarii comunelor, pentru lucr

Ńilor componente, în vederea realiz Ńe individuale

Ńene în vederea execut Ńii;la construcŃii reprezentând monumente istorice, clasate sau în procedur

Ńie a monumentelor istorice, definite potrivit legiiŃine avizul conform al Ministerului Culturii

Ńiilor de urbanism avizateŃului.

în extravilanul comunelor pentru construcŃii reprezentând anexe gospodŃiilor agricole, pân

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 45: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

REGLEMENTĂRI TEHNICE ÎN CONSTRUCłII

P 100 - 1/2006 Cod de proiectare seismică Partea I - Prevederi de proiectare pentruclădiri

C 83 – 1975 C 83 - 75 - Îndrumător privind executarea trasării de detaliu in construcŃii

P 7 – 2000 Normativ privind fundarea construcŃiilor pe pământuri sensibile la umezire

P 10 – 1986 Normativ privind proiectarea si executarea lucrărilor de fundaŃii directe laconstrucŃii

NP 001 – 1996 Cod de proiectare si execuŃie pentru construcŃii fundate pe pământuri cuumflări si contracŃii mari

C 169 – 1988 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizareafundaŃiilor construcŃiilor civile si industriale

NE 012 – 1999 Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat sibeton precomprimat

NE 013 – 2002 Cod de practica pentru execuŃia elementelor prefabricate din beton, betonarmat si beton precomprimat

C 11 – 1974 InstrucŃiuni tehnice privind alcătuirea si folosirea in construcŃii a panourilordin placaj pentru cofraje

C 28 – 1983 InstrucŃiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel – beton

P 59 – 1986 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armării cu plase sudatea elementelor de beton

P 85 – 1996 Normativ pentru proiectarea construcŃiilor cu pereŃi structurali de betonarmat

C 130 – 1978 InstrucŃiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor sibetoanelor

P 2 – 1985 Normativ privind alcătuirea, calculul si executarea structurilor din zidărie

CR6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

C 17 – 1982 InstrucŃiuni tehnice privind compoziŃia si prepararea mortarelor dezidărie si tencuiala

P 104 – 1983 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea si executarea pereŃilor siacoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat

P 113 – 1981 InstrucŃiuni tehnice privind proiectarea, executarea si recepŃionareapereŃilor despărŃitori din panouri prefabricate pe baza de produselemnoase

C 193 – 1979 InstrucŃiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatra bruta

C 14 – 1982 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare lalucrările de zidărie

C 150 – 1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din otel , ale construcŃiilorcivile , industriale si agricole

STAS 10.107/0– 90 Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton , beton armat sibeton precomprimat

GP 089 – 2003 Ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor la clădiri

NP 064 – 2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit

NP 063 – 2002 Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilorpentru circulaŃia pietonala in construcŃii

NP 005 – 2003 Normativ pentru proiectarea construcŃiilor din lemn

C 36 – 1986 Îndrumător privind utilizarea in construcŃii a plăcilor din lemn şi a plăcilordin fibre de lemn

GE 030 – 1997 Ghid privind execuŃia protecŃiilor prin hidrofobizate a materialelor deconstrucŃie aparente (lemn, beton, cărămida, piatra naturala si artificiala)

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

Page 46: Ghid Realizare Locuinta Unifamiliala

LEGISLAłIE ÎN CONSTRUCłII

Legea nr. 50/1991republicată, cumodificările şicompletărileulterioare

privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, cumodificările si completările ulterioare precum si Normelemetodologice de aplicare aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 alministrului transporturilor, construcŃiilor si turismului.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcŃii , modificata prin H.G.R. nr. 498 /2001 , privind reactualizarea limitelor amenzilor contravenŃionale siprin Legea nr.587/2002 - pentru modificarea art.40

Legea locuinŃeinr.114/1996 republicata cu modificările si completările ulterioare.

Legea nr.215/2001 Legea administraŃiei publice locale

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; Legea nr. 289/2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privindamenajarea teritoriului şi urbanismul.

Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; Legea nr. 259/2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privindprotecŃia monumentelor istorice; Legea nr. 258/2006 pentrumodificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 43/2000privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situriarheologice ca zone de interes naŃional.

Codul Civil ServituŃi

O.G.R. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor aprobata prin Legea nr. 180/ 2002 cu modificările si completările ulterioare

O.G.R. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităŃilor urbane si rurale si Legea nr. 515/2002 de aprobare a OrdonanŃei

H.G.R. nr.525/1996 Regulament general de urbanism - republicat,cu modificările sicompletările ulterioare

GE 040-1999 Ghidul primarului şi al consilierilor locali. SoluŃii constructivepentru realizarea locuinŃelor în mediul rural cu respectareacerinŃelor din Legea nr. 10/1995.

Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformităŃii produselor cu modificările sicompletările ulterioare si HG de aplicare.

O.G.R. nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent sistimularea economisirii energiei termice , aprobata cu modificări sicompletări prin Legea nr. 325/2002 si O.G.R. nr. 174/2002 , privindinstituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unorclădiri de locuit multietajate

H.G.R. nr.272/1994 Regulament privind controlul de stat al calităŃii in construcŃii

H.G.R. nr.273/1994 Regulament de recepŃie a lucrărilor de construcŃii si instalaŃiiaferente acestora şi H.G. nr. 940/2006 pentru modificarea şicompletarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃiişi instalaŃii aferente acestora

H.G.R. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcŃii

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII