Locuinta Pm

download Locuinta Pm

of 29

Transcript of Locuinta Pm

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  1/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  1.Date generale i de identificare a investi iei

  1.1.Denumirea i tema roiectului! Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil.

  1.".#nvestitor! Vornicu #oan Marian, domiciliat $n sat. Dumbrvi a, com. Vadu

  Moldovei, jud. Suceava.

  1.%.Localizare! &erenul e care urmeaz s fie construit locuin a se gse te $n sat.

  Dumbravita, com. Vadu moldovei, jud. Suceava ' entru localizare a se vedea lanurile de

  situa ie ane(ate

  1.).Proiectant general!

  1.*.aracteristicile amlasamentului! &erenul cu surafa a de 1)-,-- m, se afl $n

  intravilanul satului Dumbrvi a i rezint o conficura ie toografic relative uniform, cu

  declivit i i diferen e de nivel mici. &erenul va avea acces auto i ietonal din drumul

  comunal.

  o onfirm studiului geotenic efectuat $n zon, terenul este stabil i neinundabil, acetul bun

  de fundare este constituit din argil nisioas, de culoare galben, lastic consistent. Se oate

  funda la ad/ncime de 1," m, du dea irea solului vegetal i a umluturilor. Din unctde vedere al sturii solul vegetal se $ncadreaz la teren mijlociu, iar argila nisioas se

  $ncadreaz la teren tare. 0d/ncimea ma(im de $nge in aceast zona este de 1--11- cm de

  la nivelul terenului amenajat, conform S&0S -*)233.o onform r ii de macrozonare seismic din normativul 4od de roiectare seismic! Partea #

  ' P1-- ' 12"-1%, revederi de roiectare entru cldiri5, construc ia este caracterizat rin

  accelera ia de roiectare a terenului a g6-,"g i erioada de colt & c6-,3s. Prezentul normative

  $ncadreaza construc ia $n clasa de importa IV 7ldiri de mica imortan entru siguran a

  ublic, cu grad redus de ocuare i2sau de mica imortan economic, construc ii agricole,

  locuin e unifamiliale8, iar valoarea factorului de imortan I =0,8.

  o 9n conformitate cu 4od de roiectare! :valuarea ac iunii zezii asura construc iilor,

  indicative ; 11%2"-1"5, amlasamentul se situeaz $n zona caracterizat rintro

  intensitate normal a $ncrcrii date din zaad 7greutate de referin 8 Sk =200 daN/m2.

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  2/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  o 9n conformitate cu 4od de roiectare! :valuarea ac iunii v/ntului asura construc iilor,

  indicative ; 11)2"-1"5, amlasamentul se situeaz $n zona caracterizat rintro resiune

  dinamic de baz qb=0,5 kPa. 0v/nd #M;6*- ani.1..actorideterminan?i

  riterii asociate=ivelulareciat

  PunctajPar?ial @lobal

  -. 1 " % ) *

  1#mortan?avitala

  oameni imlica?i direct $n cazul unor disfunc?ii ale construc?ieiA mediu "

  "oameni imlica?i indirect $n cazul unor disfunc?ii ale

  construc?ieiAmediu "

  caracterul evolutiv al efectelor ericuloase, $n cazul unor

  disfunc?ii ale construc?ieiAredus 1

  #mortan?asocialeconomica Biculturala

  mrimea comunit?ii care aeleaz la func?iunile construc?iei

  Bi2sau valoarea bunurilor materiale adostite de construc?ieA redus 1

  1onderea e care func?iunile construc?iei o au $n comunitatea

  resectivAredus 1

  natura Bi imortan?a func?iunilor resectiveA redus 1

  #mlicareaecologica

  msura $n care realizarea Bi e(loatarea construc?iei intervine $n

  erturbarea mediului natural Bi a mediului construitA

  mediu 1

  1gradul de influien? nefavorabil asura mediului natural Bi

  construitAmediu 1

  rolul activ $n rotejarea 2refacerea mediului natural Bi construitA redus 1=ecesitatealuarii inconsiderarea duratei deutilizare7e(isten?a8

  durata de utilizare reconizatA mediu "

  "

  msura $n care erforman?ele alctuirilor constructive deind

  de cunoaBterea evolu?iei ac?iunilor 7solicitrilor8 e durata deutilizareA

  mediu "

  msura $n care erforman?ele func?ionale deinde de evolu?ia

  cerin?elor e durata de utilizareAmediu "

  =ecesitateaadatarii la

  condi?iilelocale deteren Bi demediu

  msura $n care asigurarea solu?iilor

  constructive este deendent de condi?iile locale de teren Bide mediuA

  mediu "

  "msura $n care condi?iile locale de teren Bi de mediu evolueaz

  defavorabil $n timAredus 1

  msura $n care condi?iile locale de teren Bi de mediu determin

  activit?i 2msuri deosebite entru e(loatarea construc?ieiAredus

  1

  Volumul demunca Bi dematerialenecesare

  onderea volumului de munc Bi de materiale $nglobateA mediu "

  "

  volumul Bi comle(itatea activit?ilor necesare entru

  men?inerea erforman?elor construc?iei e durata de e(isten?a acesteiaA

  mediu "

  activit?i deosebite $n e(loatarea construc?iei imuse de

  func?iunile acesteiaAmediu "

  P'N()*+ ))*L !0(*)-I* - I1P)*N* C

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  3/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  ategoriile de imortan? a construc?iilor se stabilesc $n conformitate cu metodologiilearobate de MLP0& 7C.@.;. 3213 entru arobarea unor regulamente rivind calitatea $nconstruc?ii, 0rt.1, ct. c8Stabilirea categoriei de importan a construciilorBi

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  4/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  buctarie ' ardoseal rece ' S13,m"

  dormitor ' ardosea calda ' S613,*m"

  baie ' ardoseal rece ' S6),*m"

  ol+casa scrii ' ardoseal rece ' S61),3m"

  o Mansarddormitor1 ' ardoseal cald ' S61,m"

  dormitor" ' ardoseal cald ' S613,m"

  dormitor% ' ardoseal cald ' S61*,-m"

  dressing ' ardoseal cald ' S6*,Jm"

  baie ' ardoseal rece ' S63,Jm"

  ol+casa scrii ' ardoseal rece ' S6"-,-m"

  %.%.>inisajeo >inisaje e(terioare

  soclu ' iatr naturalere i ' tencuieli decorativejgeaburi i brlane ' tabl vosit$nvelitoare ' tabl cutat ti lindabt/mlrie ' PV

  o >inisaje interioareardoseli ' arcet lamelar2laci ceramiczugrveli ' glet e baza de isos2laci din giscarton2vosele lavabilelacaje ' faian t/mlrie ' u i interioare din lemn

  %.).Filan ul surafe elor arie construit 1)1,-" m"

  arie desfa urat "*1,-" m "

  arie util 131,- m"

  $nl ime construit J,-mregim de $nl ime P+MP

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  5/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  erin a 0 ' re$iste mecaic i stabilitate ! onstruc iile se vor e(ecuta cu

  structura din zidrie ortant din blocuri de F0 confinat cu st/li ori i centuri din b.a. cu

  regim de $nl ime P+MAerin a F ' sec#ritatea la icedi#! Prin solu ia constructive sa iile din interiorul

  construc iei comunic intre ele, construc ia ut/nd fi tratat ca un comartiment de incendiu

  unitar. :lementele constructive din lemn vor fi ignifugate, inainte de e(ecu ieAerin a ' igie, satate i medi# ! Prin realizarea construc iilor se modific

  distan ele fa de construc iile $nvecinate. 9n vecintatea construc iilor studiate sunt edificate

  locuin e i ane(e. Prin lucrrile rouse nu se afecteaz $nsorirea construc iilor $nvecinate.

  De eurile se vor colecta $n ubele metalice i vor fi reluate de societatea secializat. erin a D ' sig#ra a 3 e4ploatare ! Solu iile constructive din documenta ie asigur

  siguran a $n e(loatare rin!balustrade la balcon min 6-,m$nvelitoarea se va e(ecuta cu oritori de zadtretele de acces $n sa iul construit se vor laca cu gresie antideraantcircula ia $ntre $nceri se va realiza far raguri.erin a : ' protec ie 3mpotria $gomot#l#i ! Prin solu ia constructive adotat,

  construc ia este izolat de zgomotele rovenite de la e(terior.erin a > ' ecoomie de eergie i i$olare termic ! Se vor izola termic toata

  anveloa construc iei entru a diminua ierderile de cldur. Se vor etansa ere ii interior si

  e(terior rin tencuieli si lacri. Se va monta tamlarie de calitate medie si ridicata, care s

  coresund e(igen elor.

  *.0;0&:;#S# @:=:;0L: 0L: #=S&0L0 ##L

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  6/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  Pentru aa din f/nt/n, se va ob?ine rin grija beneficiarului, $n momentul e(ecutrii

  f/nt/nii, avizul de otabilitate de la Direc?ia de Sntate Public. 0cesta este obligatoriu,

  entru determinarea gradului de otabilitate al aei.

  :ste obligatorie resectarea condi?iilor igienicosanitare e amlasament, e toat

  erioada de utilizare a aei din f/nt/n. Dimensionarea se va face la solicitarea beneficiarului.

  De?intorii de instala?ii de alimentare cu a otabil au obliga?ia s asigure rin

  mijloace rorii monitorizarea calit?ii aei si s o distribuie numai dac $ntruneste condi?iile

  de calitate stabilite.

  apa cald! se va reara cu ajutorul centralei termice.

  caali$area! Hona nu beneficiaz de re?ea stradal de canalizare.

  Deversarea aelor uzate Bi fecaloide se va face cu luarea msurilor de rotejare a

  mediului Bi snt?ii. Se oate amlasa o fosa setic vidanjabila care oate relua aele

  uzate rezultate $n urma rocesului de func?ionare normal a construc?iei. 0ceasta va fi

  amlasat la o distant de 1-,-- m fat de cas, resect/nd revederile legale 7min. de 1-,-

  m, fa? de cea mai aroiat locuin?8. Se va da o aten?ie deosebit asigurrii antei de

  scurgere minim $ntre cldirile de locuit Bi fosa setic.

  :ste interzis folosirea aelor uzate la irigarea culturilor din grdina rorietate.

  ==&=# #=D#V#DE0L: >

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  7/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  >/nt/na este amlasat astfel $nc/t s asigure accesibilitatea, Bi s fie rotejat de orice

  surs de oluare. #n jurul f/nt/nii trebuie s e(iste o zon de rotec?ie de 1-,-m Bi un

  erimetru de rotec?ie, erimetru amenajat $n ant, Bi imermeabilizat rin betonare,cimentare sau avare, de 1,-- m. Panta va fi de ) * cm la metru sre e(terior.

  Surafe?ele de teren incluse $n aceste zone de rotec?ie ot fi e(loatate agricol cu

  e(ce?ia culturilor de lante utilizate $n sco alimentar sau furajer, care rin fi(area sau

  concentrarea de substan?e oluante 7lumbul si comuBii de lumb, fluorul Bi comuBii si,

  esticide greu degradabile. etc. ot fi vtmtoare entru om sau animale.

  0d/ncimea stratului de a folosit nu trebuie s fie mai mica de ),- m.

  :ste obligatorie imermeabilizarea ere?ilor entru $miedicarea infiltra?iilor laterale.

  Pere?ii f/nt/nii trebuie s revin orice osibilitate de contaminare e(terioar. :i vor fi

  construi?i din material rezistent Bi imermeabil! ciment, crmid, sau iatr, tuburi de beton.

  Pere?ii vor fi revzu?i cu grizduri ce vor avea o $nl?ime de 3- ... 1-- cm deasura solului Bi

  - cm sub nivelul acestuia. @rizdurile se construiesc din materiale rezistente Bi imermeabile,

  iar articularea cu ere?ii f/nt/nii trebuie fcut $n mod etanB.

  :ciarea cu sistem igienic de scoatere a aei 7gleat, om8.

  >/nt/na trebuie s aib caac, iar deasura ei un acoeriB care s o rotejeze $motriva

  reciita?iilor atmosferice.

  Modul de scoatere a aei din f/nt/n trebuie s se fac rintrun sistem care s

  $miedice oluarea ei! gleat rorie sau om.

  Dezinsec?ia f/nt/nii se face cu substan?e clorigene sau orice alt substan?

  dezinfectant care are aviz sanitar de folosire $n acest sco.

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  8/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  #nstala?iile interioare revzute sunt urmtoarele!

  #nstala?ii electrice de iluminat 7ti incandescent Bi fluorescent8

  #nstala?iile electrice secifice locuin?elor, nu difer $n cazul satiilor mansardate de

  cel al satiilor clasice. Se recomand!

  rotec?ia diferen?iat a circuitelor de lumin Bi riz, entru diminuarea riscului de

  incendiuA

  instala?ie de aratrsnet.

  #nstala?ia electric se va realiza conform roiectului de secialitate $ntocmit de

  ersonal autorizat atestat.

  omanda roiectului de alimentare cu energie electrica se va face la cererea

  beneficiarului, conform solu?iei din avizul :

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  9/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  S&;E&E;0

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  10/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  clasa de imortan ' #V redus

  %.Structura construc iei

  Structur de rezisten este alctuit din ere i de bca $n grosime de "* cm este care se

  alic un lacaj cu olistiren esandat de 1- cm grosime entru a sori confortul termic.

  St/liBorii au sec?iunea de "* ( "* cm. La artea inferioar sunt ancora?i $n funda?ie,

  iar la artea suerioar lega?i cu centuri din beton armat cu sec?iunea de "* ( "* cm. 0t/t

  st/liBorii c/t Bi centurile se vor arm cu o?el beton P *" O1) Bi

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  11/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  Stura entru funda ie va fi $nceut numai du semnarea rocesului verbal de

  redare a amlasamentului, entru a reveni deteriorarea conductelor, sau cablurilor

  $ngroate, lanul de trasare va fi avizat de ctre furnizorii de utilit i.

  Stura entru funda ie va dea i stratul de sol vegetal, ad/ncimea de $nge i

  eventualele umluturi. &ala funda iei va fi $ncastrata cu minim "- cm $n stratul bun de

  fundare.

  7.!.2. L#crri di beto armat

  9nainte de turnarea betonului $n blocurile de funda?ie, se vor lasa must?i entru

  ancorajul ere?ilor, resectiv al cuzine?ilor Bi st/lilor.Se recomand ca turnarea unui lanBeu s se fac odat, fr rost de lucru. Dac din

  anumite condi?ii este necesar orirea turnrii, rostul se face la Q din distan?a dintre grinzi.

  7.!.%. L#crri de $idrie

  &oate materialele ce se refer la e(ecutarea zidriei se vor une $n oer numai du

  ce controlul tenic al lucrrii a verificat ca ele coresund cu revederile roiectului Bi

  rescri?iile tenice rivind calitatea 7dimensiuni, marca , clasa caramizilor, iar entru mortar

  ' marca , consistenta, agregate8.

  Se vor $ntocmi roceseverbale de lucrri ascunse.

  La rece?ia lucrrilor de zidrie se va verifica !

  ancorarea zidriei de stliA

  dimensiunile, laneitatea, verticalitatea zidurilorA

  teserea caramizilor $n zid la intersec?ii Bi col?uriA

  vizual, umlerea cu mortat a rosturilorA

  !.7. L#crri de d#lgerie

  La e(ecu?ia structurii din lemn se va da aten?ie la !

  maniularea Bi transortarea elementelor A

  marcarea elementelor Bi verificarea calit?ii lor A

  verificarea trasarii a(elor, marcarea cotelor rinciale $n lan Bi de nivel,

  conform roiectului entru ozitionarea corectaA montajul elementelor asiguranduse stabilitatea elementelor deja montateA

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  12/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  fi(area definitiv cu elementele de fi(are revzute $n roiect ! cuie,

  buloane Bi scoabeA

  ).". &:C=

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  13/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  Vor incee duR verificarea trasRrii si $ntocmirea rocesului verbal resectiv .

  sRRtura generalR se e(ecutR manual, cu taluzele si bancetele necesare, la cotele si

  dimensiunile din roiect .

  recetia terenului si a sRRturilor cu $ntocmirea rocesului verbal entru lucrRri ce

  devin ascuse . &olerante admise 1 cm .

  ).".".% :(ecutarea cofrajelor entru fundatii

  Se e(ecutR dua turnarea betonului simlu $n santurile sRate entru fundatiile izolate

  sau gri nzi de fundare, si recetionarea acestor lucrRri .

  ofrajele se e(ecutR entru elementele din beton ale fundatiilor situate este cota

  suerioarR a sRRturii generale .

  Princialele oeratiuni !

  trasarea ozitiei cofrajului cu ajutorul s$rmelor $ntinse $ntre reerele materializate la

  trasarea sRRturilor A

  transmiterea e verticalR a cotelor se va face cu ajutorul firului cu lumb A cofrajele si srijinirile lor se vor confectiona din lemn si vor fi dimensionate conform

  revederilor normativului =: -1"""-1- A

  $nainte de montare , anourile de cofraj vor fi curRtate si unse A

  duR montare , va fi verificatR ozitia si se va e(ecuta $nceierea definitivR ,

  srijinirea si etansarea .

  0baterea admisibilR la dimensiunile elementului ce se va turna este de % mm.

  ).".".) &urnarea betonului simlu si a betonului armat entru fundatii

  Se vor resecta revederile normativelor =: -1"""-1- si P 1- J, av$nd

  caracteristicile si calitatea revRzute $n roiect.

  La e(ecutarea fundatiilor din beton vor fi avute $n vedere urmRtoarele !

  se e(ecutR controlul sRRturii si al cofrajelor A

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  14/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  se verificR callitatea materialelor ce urmeazR a fi introduse $n lucrare ,care vor

  coresunde indicatiilor din roiect si rescritiilor din standardele ,

  normativele si normele de fabricatie $n vigoare A

  fundatia se va e(ecuta e c$t osibil fRrR $ntreruere e distanta dintre " rosturi de

  tasare A $n cazul c$nd aceastR conditie nu oate fi resectatR se vor revede 4 rosturi de lucru 4

  $n conditiile revRzute de =: -1"""-1-.

  Se fac urmatoarele recizRri!

  nu se admit rosturi de lucru $n fundatiile evazate A

  surafata rostului la fundatia continuR va fi verticalR si la o distantR de 1m de st$l A

  reluarea turnRrii se face duR regRtirea surafetei rosturilor ! curRtire , sRlare cu aR

  turnarea benzilor de fundatie se va face $n straturi orizontale de %- *- cm si numai

  $nainte de $nceerea rizei betonului din stratul inferior .

  ).".".* Decofrarea fundatiilor se face la este " zle de la turnare 7 tin$nd cont de

  temeratura ! este * si cimentul utilizat8.

  7.2.% -9-(')*-* :)ILP:IL L* :'P*:)'()'I*IIL -9)-I*- :I IN)-I*- IN(**1I*

  ).".*.1. :(ecutarea eretilor la surastructura din caramizi.

  Materialele folosite sunt blocuri de F0 cu dimensiunile --("--("*- entru ere ii

  de la arter si --(1*-("*- la mansard. Hidurile e(terioare de la mansard au grosimea de

  "-- mm.

  Maniularea, transortul si deozitarea se face $n acete balotate si acoerite

  Princialele oeratiuni !

  trasarea zidRriilor numai dacR e(istR rocese verbale de recetie a structuriiA

  zidRria se e(ecutR din blocuri si lRci $ntregi sau fractiuni tRiate , teserea se face la

  fiecare r$nd , rosturile verticale vor fi decalate 12% 12* din caramidaA

  colturile si ramificatiile se vor tese A

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  21/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  zidRria se va ancora de structurR cu tije din

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  22/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  1.#dentificarea i descrierea lucrrilor ce ot rezenta riscuri entru sntatea i

  securitatea muncitorilor

  stura entru funda ii ' risc de surare a malurilor

  lucrul la $nl ime ' risc de accidentare rin cdere

  lucrul $n reajma instala iilor de ridicat, scrie i ' risc de cdere a sarcinii

  lucrul $n reajma instala iilor electrice ' risc de electrocutare

  scule electrice de m/n, aarat sudur, rearare beton i mortar cu betoniera ' risc de

  electrocutare

  lucrul cu scule de tiat materiale 7ferstru electric, foarfece de tabl8 ' risc de osibile

  leziuni

  maniulare materiale ' risc de traumatisme

  lucru cu roduse cimice ' risc de into(icare

  utilizare butelie gaz licefiat ' risc de e(lozie, risc de incendiu

  lucru $n condi ii cu degajare de raf ' risc de inalare i iritare a ielii i a ocilor

  transort auto ' risc de accidentare

  condi ii climatice ' risc de $mbolnvire

  lucru $n stare de ebrietate ' risc de accidentare

  ".Msuri secifice de securitate

  o Surri de maluri ! Sturile entru funda ii cu srijiniri de maluri entru a se evita surrile

  de maluri. Dac stura general se va e(ecuta cu utilajul, conductorul auto se va asigura de

  stabilitatea malurilor i va evita aroierea ericuloas de marginea groii entru a nu se

  rsturna. 9n zona de lucru a utilajului nu vor circula i2sau stagna ersoane. Sturile vor fi

  $mrejmuite i vor fi semnalizate entru a se evita cderile i accidentrile Ao deri de obiecte ! Hona de lucru i lucrtorii vor fi roteja o $motriva cderilor de obiecte,

  de fiecare dat c/nd aceasta este tenic osibil, rin mijloace de rotec ie colectiv.

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  23/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  Materialele i eciamentele trebuie s fie amlasate sau deozitate a.$. s se evite rsturnarea

  ori cderea lor.o deri de la $nl ime ! derile de la $nl ime vor fi revenite cu mijloace materiale, $n secial

  cu ajutorul balustradelor de rotec ie solide, suficient de $nalte i av/nd cel u in o bordur, o

  m/na curent i rotec ie intermediar, sau cu un alt mijloc alternativ ecivalent. o Lucrrile la $nl ime nu ot fi efectuate, $n rinciiu, dec/t cu ajutorul eciamentelor

  coresunztoare sau cu ajutorul eciamentelor de rotec ie colectiv, cum sunt balustradele,

  latformele. 9n cazul $n care, datorit naturii lucrrilor, nu se ot utiliza aceste eciamente,

  trebuie revzute mijloace de acces coresunztoare i trebuie utilizate centuri de siguran

  sau alte mijloace sigure de ancorare.o

  Scele+scri ! &oate scelele i scrile vor fi conceute, construite i $ntre inute a.$. s se evite rbu irea sau delasarea lor accidental. Scrile trebuie s aib o rezisten suficient i s

  fie corect $ntre inute. 0cestea vor fi montate $n locuri coresunztoare i conform destina iei

  lor, vor fi corect utilizate.o &oate instala iile de ridicat i toate accesoriile de ridicat trebuie s aib marcat $n mod vizibil

  valoarea sarcinii ma(ime. #nstala iile de ridicat, recum i accesoriile lor nu ot fi utilizate $n

  alte scouri dec/t cele entru care sunt destinate.o ondi ii climatice ! Se vor resecta reglementrile legale rivind temeratura e(terioar $n

  anotimul cald i rece, e tim loios cu reciita ii abundente. o Lucrul $n stare de ebrietate ! 0cest lucru este interzis cu stricte e. 0ccesul ersonalului $n

  incinta antierului $n stare de ebrietate este interzis. onsumul buturilor alcoolice de orice fel

  $n incinta antierului sau $n afara lui este strict interzis. #ntroducerea buturilor alcoolice $n

  incinta antierului este interzis.onductorul locului de munc este direct rsunztor i va lua msurile cuvenite.

  %.Msuri generale entru men inerea antierului $n stare de cur enie !o De eurile rezultate se vor relua de ctre constructor urm/nduse a se trata conform

  refederilor legislative anumerate mai sus, recum i a cerim elor beneficiarului de lucrare

  referitoare la rotec ia mediului.o onstuctorul are obliga ia de a reda terenlui starea i condi iile ini iale. o ;ece ia lucrrilor roiectate este condi ionat de rezentarea de ctre constructor a

  documentelor rin care se atest c de eurile nefavorabile au fost deozitate definitiv, $ntrun

  sa iu autorizat.

  ).#ndica ii ractice rivind acordarea rimului ajutor !Personalul va fi instruit eriodic entru acordarea rimului ajutor entru accidentele

  secifice activit ii desf urate ! traumatisme, arsuri, electocutare.

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  24/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  9ntocmit !

  #=S&;E #E=# D: :PL

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  25/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  - C@ 3* 2 "--J rivind modificarea Bi comletarea C@ nr. 3 2 13 entru arobarea

  unor regulamente rivind calitatea $n construc?iiA

  - C@ "3% 2 "-1) regulament de rece?ie a lucrrilor de construc?ii Bi instala?ii aferente

  acestora. =orme de $ntocmire a cr?ii tenice a construc?iei.

  - P 1%- ' ' =ormativ rivind activitatea de urmrire $n tim a construc?iilor B.a.

  Ermrirea curent a comortrii construc?iei se va efectua rin e(aminare vizual

  direct Bi cu mijloace de msurare de uz curent.

  :=

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  26/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  constructive, aari?ia unor defecte $n func?ionarea $mbinrilor ca forfecarea sau

  smulgerea niturilor Bi Buruburilor, fisurarea sudurilor, slbirea legturilor, etc.

  o Scimbri $n gradul de rotec?ie Bi confort oferite de cldire sub asectul etanBeit?ii, al

  izola?iilor termice, fonice, idrofuge, antivibratorii, antifoc, antiradiante sau sub asect

  estetic, manifestate rin umezirea surafe?elor, infiltra?ii de a, liciefiri ale

  m/ntului du cutremure, e(folierea sau crarea straturilor de rotec?ie, scimbarea

  culorii surafe?elor, aari?ia condensului, ciuercilor, mucegaiurilor nelcute, efectele

  nocive ale vibra?iilor Bi zgomotului asura oamenilor Bi vie?uitoarelor manifestate rin

  stri merg/nd /n la $mbolnvire, etcA

  o Defecte Bi degradri cu imlica?ii asura func?ionabilit?ii obiectelor de construc?ieA

  $nfundarea scurgerilor 7burlane, jgeaburi, drenuri, canale8A orozitate, fisuri Bi

  crturi $n elementele Bi construc?iile etanBe rin destina?ie 7rezervoare, bazine,

  conducte8A

  o Defecte Bi degradri $n structura de rezisten? cu imlica?ii asura siguran?ei obiectelor

  de construc?ie ' fisuri Bi crturi, coroziunea elementelor metalice Bi a armturilor la

  cele din beton armat Bi recomrimat, defecte manifestate rin ete, fisuri, e(folieri,

  eroziuni, etc

  F 9n cadrul activit?ii de urmrire curent se va da aten?ie deosebit!

  o

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  27/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  o :lementele de construc?ie suuse unor solicitri deosebite din artea factorilor de

  mediu natural sau tenologic ' terase $nsorite, mediu marin, zone de construc?ie suuse

  varia?iilor de umiditate ' uscciune.

  o Modificrile $n ac?iunea factorilor de mediu natural Bi tenologic care ot e(rima

  comortarea construc?iilor urmrite.

  o Ermrirea se va realiza rin mijloace de interretare vizual cel u?in odat e an Bi $n

  mod obligatoriu du roducerea unor evenimente deosebite 7seism, inunda?ii,

  incendii, e(lozii, alunecri de teren, etc8.

  o Personalul $nsrcinat cu efectuarea activit?ii de urmrire curent, va $ntocmi raoarte

  ce vor fi men?ionate $n Uurnalul :venimentelor Bi vor fi introduse $n artea &enic a

  onstruc?iei. 9n cazul $n care se constat deteriorri avansate ale structurii construc?iei,

  beneficiarul va solicita $ntocmirea unei e(ertize tenice.

  9n cadrul urmririi curente a construc?iilor, la aari?ia unor deteriorri ce se consider

  c ot afecta rezisten?a, stabilitatea Bi durabilitatea construc?iei rorietarul sau utilizatorul va

  comanda o insectare e(tins asura construc?iei urmat, dac este cazul, de o e(ertiz

  tenic.

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  28/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  S:E;#&0&:0 L0 #=:=D#E

  MISE;# M#=#M: D: S#@E;0= I P;#V#=D S:E;#&0&:0 L0 #=:=D#E

  1.Protec ia la foc fa de vecint i! la nivelul arterului i al mansardei, ere ii e(terior

  sunt incombustibili, din blucuri de F0, i $ntre construc ii sunt asigurate distan tele minime

  necesare care s asigure accesul mijloacelor de interven ieA structura acoeri ului va fi

  ignifugatA

  ".ategoria de ericol de incendiu a func iunii roiectate conf. normativului P11J2A

  %.@radul de rezisten la foc i densitatea sarcinii termice de incendiu! ###A D6)"-J)-

  Mj2mA $n cadrul ane(elor gosodre ti sa iile de deozitare sunt de caacitate redus cca

  3*-g.).i de evacuare i de salvare a ersoanelor, i msuri constructive de rotec ie a

  acestor ci! toate func iunile sunt decomandate i au intrri searateA la locuin , circula ia e

  vertical este asigurat e scara incombustibil din b.a.

  *.:ciarea cu instala ii de detectare, semnalizare, anun are i alarmare $n caz de

  incendiu! caacitatea locuin ei este redus i nu dea e te 1- ersoaneA este suficient un ost

  teleonicA

  .:ciarea cu instala ii de stingere i mijloace de rotec ie i de salvare! nu este cazulA

  3.0sigurarea alimentrii cu a entru stingerea incendiului! conf. normativului #2),

  la locuin a $n cauz nu sunt necesari idran i interior de incendiuA

  J.0limentarea cu energie a consumatorilor aferen i sistemelor de rotec ie! nu este

  cazulA

  .i de acces interioare i e(terioare entru interven ie $n caz de incendiu i msuri de

  securitate a ecielor de interven ie! 0 se vedea unctual * de mai sus!

 • 7/25/2019 Locuinta Pm

  29/29

  Locuin unifamilial P+M i bazin vidanjabil. sat. Dumbrvi a, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava.

  1-.;eguli entru revenirea declan rii i roagrii incendiului!

  se interzice fumatul $n zonele sa iilor de deozitare i desfacereA

  nu se vor folosi instala ii electrice defecte sau imrovizate i siguran e necalibrateA

  cile de evacuare i culoare de circula ie se vor men ine ermanent libereA

  aaratele de $nclzire nu se vor amlasa $n aroierea materialelor inflamabileA

  maniularea materialelor inlamabile 7alcool, lacuri, vosele etc8 se va face cu

  aten ie.

  9n cazul aari iei unui focar de incendiu se va roceda imediat la anun area!

  1.a serviciului voluntarG entru situa ii de urgen al localita ii, si

  ".a serviciului rofesionist la tel. nr. 11". Se vor $nderta materialele combustibile din

  reajm.

  ;esectarea celor de mai sus e(clude ericolul declan rii i roagrii incendiului

  Proiectant de secialitate!