Lista Monumente de Arh Bucuresti

download Lista Monumente de Arh Bucuresti

of 205

description

Lista Monumente de Arh Bucuresti

Transcript of Lista Monumente de Arh Bucuresti

 • MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE

  LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Municipiul Bucureti

  Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 1 B-I-s-B-17858 Chitila - Aezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Chitila, la cca. 300 m V sec. VI-VII p. Chr. de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; UT i SR(*) 2 B-I-s-B-17859 Chitila - Struleti Lac - Aezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Struleti, la cca. 300 m. sec. VI-VII p. Chr. E de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; SR(*) 3 B-I-s-B-17860 Chitila - Livada - Aezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Struleti; carou cadastral sec. VI-VII p. Chr. 3' - 2' i 1' - 0; SR(*) 4 B-I-s-B-17861 Struleti Pod Cartierul Struleti, ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti, la cca. 150 m E de intersecia Bd. Bucuretii Noi cu os. Bucureti-Trgovite i os. Gh. Ionescu-Siseti; carou cadastral 3' - 2'; PO i NM(*) 5 B-I-m-B-17861.01 Aezare Cartierul Struleti, ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. sec. VI-VII p. Chr. Ionescu-Siseti, la cca. 150 m E de intersecia Bd. Bucuretii Noi cu os. Bucureti-Trgovite i os. Gh. Ionescu-Siseti; carou cadastral 3' - 2'; PO i NM(*) 6 B-I-m-B-17861.02 Aezare Cartierul Struleti, ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. sec. II-IV p. Chr. Ionescu-Siseti, la cca. 150 m E de intersecia Bd. Bucuretii Noi cu os. Bucureti-Trgovite i os. Gh. Ionescu-Siseti; carou cadastral 3' - 2'; PO i NM(*)

  7 B-I-s-A-17862 Struleti - Micneti ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; carou cadastral 3' - 2'; NM(*) 8 B-I-m-A-17862.01 Necropol ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; sec. XV-XVI carou cadastral 3' - 2'; NM(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 1

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 9 B-I-m-A-17862.02 Necropol ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; sec. XIV-XV carou cadastral 3' - 2'; NM(*) 10 B-I-m-A-17862.03 Aezare ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; sec. XV-XVI carou cadastral 3' - 2'; NM(*) 11 B-I-m-A-17862.04 Aezare ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; sec. X carou cadastral 3' - 2'; NM(*) 12 B-I-m-A-17862.05 Aezare ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; sec. VI-VII p. Chr. carou cadastral 3' - 2'; NM(*) 13 B-I-m-A-17862.06 Aezare ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; sec. II-IV p. Chr. carou cadastral 3' - 2'; NM(*) 14 B-I-m-A-17862.07 Aezare ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; Epoca bronzului - carou cadastral 3' - 2'; NM(*) cultura Tei 15 B-I-m-A-17862.08 Aezare ntre malul nordic al Lacului Grivia i os. Gh. Ionescu-Siseti; Epoca bronzului - carou cadastral 3' - 2'; NM(*) cultura Glina III 16 B-I-s-B-17863 Bneasa - Vatra Nou - Aezare Cartierul Bneasa, la N i S de os. Gh. Ionescu-Siseti; carou sec. IX-XI cadastral 3' - 2'; LK(*) 17 B-I-s-B-17864 Bneasa - La Stejar Cartierul Bneasa, pe malul nordic al Lacului Grivia; carou cadastral 3' - 2' i 1' - 0; LK(*) 18 B-I-m-B-17864.01 Aezare Cartierul Bneasa, pe malul nordic al Lacului Grivia; carou cadastral sec. VI-VII p. Chr. 3' - 2' i 1' - 0; LK(*) 19 B-I-m-B-17864.02 Aezare Cartierul Bneasa, pe malul nordic al Lacului Grivia; carou cadastral Hallstatt 3' - 2' i 1' - 0; LK(*) 20 B-I-m-B-17864.03 Aezare Cartierul Bneasa, pe malul nordic al Lacului Grivia; carou cadastral Epoca bronzului - 3' - 2' i 1' - 0; LK(*) cultura Tei 21 B-I-s-B-17865 Bucuretii Noi - trand Cartierul Bucuretii Noi, ntre malul sud-vestic al lacului Grivia i str. Fabrica de Crmid; carou cadastral 1' - 0; NM i LK(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 2

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 22 B-I-m-B-17865.01 Aezare Cartierul Bucuretii Noi, ntre malul sud-vestic al lacului Grivia i sec. XIV-XVI str. Fabrica de Crmid; carou cadastral 1' - 0; NM i LK(*) 23 B-I-m-B-17865.02 Aezare Cartierul Bucuretii Noi, ntre malul sud-vestic al lacului Grivia i Latene, cultura geto- str. Fabrica de Crmid; carou cadastral 1' - 0; NM i LK(*) dacic 24 B-I-m-B-17865.03 Aezare Cartierul Bucuretii Noi, ntre malul sud-vestic al lacului Grivia i Neolitic str. Fabrica de Crmid; carou cadastral 1' - 0; NM i LK(*) 25 B-I-s-B-17866 Dmroaia Cartierul Dmroaia, ntre malul sudic al Lacului Grivia, str. Neajlovului la S, str. Elocinei la V i Cimitirul Dmroaia la E; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; LK(*) 26 B-I-m-B-17866.01 Aezare Cartierul Dmroaia, ntre malul sudic al Lacului Grivia, str. sec. XVIII Neajlovului la S, str. Elocinei la V i Cimitirul Dmroaia la E; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; LK(*) 27 B-I-m-B-17866.02 Aezare Cartierul Dmroaia, ntre malul sudic al Lacului Grivia, str. sec. VI p. Chr. Neajlovului la S, str. Elocinei la V i Cimitirul Dmroaia la E; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; LK(*) 28 B-I-m-B-17866.03 Aezare Cartierul Dmroaia, ntre malul sudic al Lacului Grivia, str. sec. II-I a. Chr. Neajlovului la S, str. Elocinei la V i Cimitirul Dmroaia la E; Latene, cultura geto- carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; LK(*) dacic 29 B-I-s-B-17867 Dmroaia - Pod Cartierul Dmroaia, ntre os. Struleti la E, str. Coralilor la S i malul Lacului Grivia la V; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH(*) 30 B-I-m-B-17867.01 Aezare Cartierul Dmroaia, ntre os. Struleti la E, str. Coralilor la S i Latene, cultura geto- malul Lacului Grivia la V; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH(*) dacic 31 B-I-m-B-17867.02 Aezare Cartierul Dmroaia, ntre os. Struleti la E, str. Coralilor la S i Epoca bronzului malul Lacului Grivia la V; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH(*) 32 B-I-s-B-17868 Bneasa Sat - aezare Cartierul Bneasa, la intersecia Bd. Ion Ionescu de la Brad cu str. sec. IX-XI C. Dobrogeanu Gherea; carou cadastral 1' - 0; IH i GF(*) 33 B-I-s-B-17869 Bneasa Lac Cartierul Dmroaia, pe malul sudic al Lacului Bneasa; suprapus de str. Liliacului, Nufrului i Bujorului; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 3

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 34 B-I-m-B-17869.01 Aezare Cartierul Dmroaia, pe malul sudic al Lacului Bneasa; suprapus sec. IX-XI de str. Liliacului, Nufrului i Bujorului; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*) 35 B-I-m-B-17869.02 Aezare Cartierul Dmroaia, pe malul sudic al Lacului Bneasa; suprapus sec. VI-VII p. Chr. de str. Liliacului, Nufrului i Bujorului; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*) 36 B-I-m-B-17869.03 Aezare Cartierul Dmroaia, pe malul sudic al Lacului Bneasa; suprapus sec. III-IV p. Chr. de str. Liliacului, Nufrului i Bujorului; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*) 37 B-I-m-B-17869.04 Aezare Cartierul Dmroaia, pe malul sudic al Lacului Bneasa; suprapus Epoca bronzului de str. Liliacului, Nufrului i Bujorului; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*) 38 B-I-m-B-17869.05 Locuire Cartierul Dmroaia, pe malul sudic al Lacului Bneasa; suprapus Paleolitic de str. Liliacului, Nufrului i Bujorului; carou cadastral 1' - 0 i 1 - 2; IH i GF(*) 39 B-I-s-B-17870 Bneasa Cartierul Bneasa, ntre Lacul Bneasa i str. Grlei la NE; carou cadastral 1 - 2; GF(*) 40 B-I-m-B-17870.01 Aezare Cartierul Bneasa, ntre Lacul Bneasa i str. Grlei la NE; carou sec. VI p. Chr. cadastral 1 - 2; GF(*) 41 B-I-m-B-17870.02 Aezare Cartierul Bneasa, ntre Lacul Bneasa i str. Grlei la NE; carou Latene, cultura geto- cadastral 1 - 2; GF(*) dacic 42 B-I-s-B-17871 Vestigiile curii Vcretilor La N de triajul Grii Bneasa, avnd la NV os. Struleti i str. sec. XVIII-XIX Biculeti i la E Lacul Bneasa; carou cadastral 1 - 2; GF(*) 43 B-I-s-B-17872 Pivnia Palatului Bibescu Cartierul Bneasa, pe malul sudic al Lacului Bneasa, ntre os. prima jum. sec. XIX Bucureti - Ploieti la E i Aleea Mateloilor la NV; carou cadastral 1 - 2; GF(*) 44 B-I-s-B-17873 Pepiniera Nordului La circa 75 m est de os. Nordului

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 4

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 45 B-I-m-B-17873.01 Aezare La circa 75 m est de os. Nordului Latene

  46 B-I-m-B-17873.02 Aezare La circa 75 m est de os. Nordului Epoca bronzului

  47 B-I-s-B-17874 Herstru - locuire Parcul Herstru, avnd la N, V i S, Lacul Herstru; carou Paleolitic cadastral 3 - 4; GF i ED(*) 48 B-I-s-B-17875 Bordei Parcul Floreasca, ntre malul sudic al Lacului Floreasca i str. Dante Aligheri; carou cadastral 5 - 6; CB(*) 49 B-I-m-B-17875.01 Aezare Parcul Floreasca, ntre malul sudic al Lacului Floreasca i str. sec. VI p. Chr. Dante Aligheri; carou cadastral 5 - 6; CB(*) 50 B-I-m-B-17875.02 Aezare Parcul Floreasca, ntre malul sudic al Lacului Floreasca i str. Neolitic Dante Aligheri; carou cadastral 5 - 6; CB(*) 51 B-I-s-B-17876 Lacul Tei (Debarcader) Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Caroieni, Tuzla, Glodeni i Olteului; carou cadastral 5 - 6; AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*) 52 B-I-m-B-17876.01 Necropol Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. sec. III p. Chr. Caroieni, Tuzla, Glodeni i Olteului; carou cadastral 5 - 6; AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*) 53 B-I-m-B-17876.02 Necropol Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Latene, cultura geto- Caroieni, Tuzla, Glodeni i Olteului; carou cadastral 5 - 6; AA' i dacic B'C'; 7 - 8; B'C'(*) 54 B-I-m-B-17876.03 Aezare Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. sec. VI p. Chr. Caroieni, Tuzla, Glodeni i Olteului; carou cadastral 5 - 6; AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*) 55 B-I-m-B-17876.04 Aezare Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. sec. II-IV p. Chr. Caroieni, Tuzla, Glodeni i Olteului; carou cadastral 5 - 6; AA' i B'C'; 7 - 8; B'C'(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 5

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 56 B-I-m-B-17876.05 Aezare Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Latene, cultura geto- Caroieni, Tuzla, Glodeni i Olteului; carou cadastral 5 - 6; AA' i dacic B'C'; 7 - 8; B'C'(*) 57 B-I-m-B-17876.06 Aezare Cartierul Tei, pe malul sud-vestic al Lacului Tei, suprapus de str. Epoca bronzului, Caroieni, Tuzla, Glodeni i Olteului; carou cadastral 5 - 6; AA' i cultura Tei B'C'; 7 - 8; B'C'(*) 58 B-I-s-B-17877 Pepiniera Toboc - aezare Pe malul vestic al vii Saulei, la S de C.F. Bucureti-Constana; Epoca bronzului carou cadastral 3 - 4; D'E'(*) 59 B-I-s-B-17878 Pipera - Andronache Pe malul estic al vii Saulei, la S de C.F. Bucureti-Constana i la V de str. Gherghiei; carou cadastral 1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*) 60 B-I-m-B-17878.01 Aezare Pe malul estic al vii Saulei, la S de C.F. Bucureti-Constana i la sec. IX-XI V de str. Gherghiei; carou cadastral 1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*) 61 B-I-m-B-17878.02 Aezare Pe malul estic al vii Saulei, la S de C.F. Bucureti-Constana i la sec. IV p. Chr. V de str. Gherghiei; carou cadastral 1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*) 62 B-I-m-B-17878.03 Aezare Pe malul estic al vii Saulei, la S de C.F. Bucureti-Constana i la Latene, cultura geto- V de str. Gherghiei; carou cadastral 1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*) dacic 63 B-I-m-B-17878.04 Aezare Pe malul estic al vii Saulei, la S de C.F. Bucureti-Constana i la Hallstatt V de str. Gherghiei; carou cadastral 1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*) 64 B-I-m-B-17878.05 Aezare Pe malul estic al vii Saulei, la S de C.F. Bucureti-Constana i la Epoca bronzului V de str. Gherghiei; carou cadastral 1 - 2 i 3 - 4; D'E'(*) 65 B-I-s-B-17879 Str. Soldat Ghivan Nicolae Pe malul sudic al Lacului Fundeni, n zona str. Marian Cristescu i Drguin Deleanu; carou cadastral 9 - 10; E'G'(*) 66 B-I-m-B-17879.01 Aezare Pe malul sudic al Lacului Fundeni, n zona str. Marian Cristescu i sec. III-IV p. Chr. Drguin Deleanu; carou cadastral 9 - 10; E'G'(*) 67 B-I-m-B-17879.02 Aezare Pe malul sudic al Lacului Fundeni, n zona str. Marian Cristescu i sec. II-I a.Chr. Drguin Deleanu; carou cadastral 9 - 10; E'G'(*) Latene, cultura geto- dacic

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 6

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 68 B-I-m-B-17879.03 Aezare Pe malul sudic al Lacului Fundeni, n zona str. Marian Cristescu i Epoca bronzului Drguin Deleanu; carou cadastral 9 - 10; E'G'(*) 69 B-I-s-B-17880 Ziduri-ntre-vii Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni

  70 B-I-m-B-17880.01 Fundaii palat Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni sec. XVII

  71 B-I-m-B-17880.02 Aezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Epoca migraiilor

  72 B-I-m-B-17880.03 Aezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Latene, cultura geto- dacic 73 B-I-m-B-17880.04 Aezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Epoca bronzului

  74 B-I-m-B-17880.05 Aezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Neolitic

  75 B-I-m-B-17880.06 Aezare Pe malul sud-vestic al lacului Fundeni Paleolitic

  76 B-I-s-B-17881 Fundenii Doamnei Pe malul nordic al lacului Fundeni

  77 B-I-m-B-17881.01 Aezare Pe malul nordic al lacului Fundeni Epoca migraiilor

  78 B-I-m-B-17881.02 Aezare Pe malul nordic al lacului Fundeni Epoca bronzului

  79 B-I-s-B-17882 Parcul Pantelimon Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu, la cca. 500 m de intersecia acesteia cu os.Pantelimon i cu Bd. Biruinei; carou cadastral 11' - 12'; O'P' i 13 - 14; O'P', R'S'(*) 80 B-I-m-B-17882.01 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu, sec. III-IV p. Chr. la cca. 500 m de intersecia acesteia cu os.Pantelimon i cu Bd. Biruinei; carou cadastral 11' - 12'; O'P' i 13 - 14; O'P', R'S'(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 7

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 81 B-I-m-B-17882.02 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu, sec. II-I a. Chr. la cca. 500 m de intersecia acesteia cu os.Pantelimon i cu Bd. Latene, cultura geto- Biruinei; carou cadastral 11' - 12'; O'P' i 13 - 14; O'P', R'S'(*) dacic 82 B-I-m-B-17882.03 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu, Epoca bronzului, la cca. 500 m de intersecia acesteia cu os.Pantelimon i cu Bd. cultura Glina III Biruinei; carou cadastral 11' - 12'; O'P' i 13 - 14; O'P', R'S'(*) 83 B-I-s-B-17883 Celu Nou Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu; carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) 84 B-I-m-B-17883.01 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu; sec. VI-VII p. Chr. carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) 85 B-I-m-B-17883.02 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu; sec. II-III p. Chr. carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) 86 B-I-m-B-17883.03 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu; Latene, cultura geto- carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) dacic 87 B-I-m-B-17883.04 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu; Hallstatt carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) 88 B-I-m-B-17883.05 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu; Epoca bronzului, carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) cultura Tei 89 B-I-m-B-17883.06 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu; Epoca bronzului, carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) cultura Glina III 90 B-I-m-B-17883.07 Aezare Pe malul sudic al Lacului Pantelimon, ntre lac i os. Grii Celu; Neolitic, cultura Boian carou cadastral 13 - 14; R'S'(*) 91 B-I-s-A-17884 Mnstirea Chiajna Giuleti Cartierul Giuleti, pe malul nordic al Dmboviei, suprapus de oseaua de centur i de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*) 92 B-I-m-A-17884.01 Ruinele mnstirii Chiajna Cartierul Giuleti, pe malul nordic al Dmboviei, suprapus de sec. XVIII oseaua de centur i de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 8

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 93 B-I-m-A-17884.02 Aezare Cartierul Giuleti, pe malul nordic al Dmboviei, suprapus de sec. XVIII oseaua de centur i de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*) 94 B-I-m-A-17884.03 Aezare Cartierul Giuleti, pe malul nordic al Dmboviei, suprapus de sec. IX-XI oseaua de centur i de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*) 95 B-I-m-A-17884.04 Aezare Cartierul Giuleti, pe malul nordic al Dmboviei, suprapus de sec. III-IV p. Chr. oseaua de centur i de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*) 96 B-I-m-A-17884.05 Aezare Cartierul Giuleti, pe malul nordic al Dmboviei, suprapus de Epoca bronzului, oseaua de centur i de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; cultura Tei UT(*) 97 B-I-m-A-17884.06 Aezare Cartierul Giuleti, pe malul nordic al Dmboviei, suprapus de Neolitic, cultura Boian oseaua de centur i de str. Poiana Trestiei; carou cadastral 3 - 4; UT(*) 98 B-I-s-B-17885 Institutul Pasteur - aezare Cartierul Giuleti, pe malul nordic al Lacului Dmbovia, ntre str. sec. II-IV p. Chr. Crinului, Pomilor i baza de antrenament a clubului Rapid; carou cadastral 7 - 8; PO i NM(*) 99 B-I-s-A-17886 Militari - Cmpul Boja Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) 100 B-I-m-A-17886.01 Aezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea sec. XVIII-XIX Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) 101 B-I-m-A-17886.02 Aezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea sec. IX Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) 102 B-I-m-A-17886.03 Aezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea sec. VI-VII p. Chr. Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 9

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 103 B-I-m-A-17886.04 Aezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea sec. III p. Chr. Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) 104 B-I-m-A-17886.05 Aezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea sec. IV-III a. Chr. Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge Latene, cultura geto- spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) dacic 105 B-I-m-A-17886.06 Aezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea Epoca bronzului, Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge cultura Tei spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) 106 B-I-m-A-17886.07 Aezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea Epoca bronzului, Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge cultura Glina III spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) 107 B-I-m-A-17886.08 Aezare Cartierul Militari, pe malul sudic al Lacului Dmbovia, ntre Aleea Neolitic Lacul Morii la N i str. Dmboviei la S, strpuns de canalul Arge spre V; carou cadastral 9 - 10 i 11 - 12; PO 11 - 12; NM(*) 108 B-I-s-A-17887 Dealul Ciurel Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dmbovia, ntre acesta, str. Dmbovia la S i os. Virtuii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*) 109 B-I-m-A-17887.01 Aezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dmbovia, ntre sec. XVI-XVII acesta, str. Dmbovia la S i os. Virtuii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*) 110 B-I-m-A-17887.02 Aezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dmbovia, ntre sec. IX-XI acesta, str. Dmbovia la S i os. Virtuii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*) 111 B-I-m-A-17887.03 Aezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dmbovia, ntre sec. VI-VII acesta, str. Dmbovia la S i os. Virtuii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*) 112 B-I-m-A-17887.04 Aezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dmbovia, ntre Latene, cultura geto- acesta, str. Dmbovia la S i os. Virtuii la E; carou cadastral 11 - dacic 12; NM(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 10

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 113 B-I-m-A-17887.05 Necropol Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dmbovia, ntre Hallstatt acesta, str. Dmbovia la S i os. Virtuii la E; carou cadastral 11 - 12; NM(*) 114 B-I-m-A-17887.06 Aezare Cartierul Militari, pe malul sud-estic al Lacului Dmbovia, ntre Epoca bronzului, acesta, str. Dmbovia la S i os. Virtuii la E; carou cadastral 11 - cultura Glina III 12; NM(*) 115 B-I-s-B-17888 Universitatea Politehnic din Bucureti ntre Bd. Iuliu Maniu la S, Universitatea Politehnic la N i str. Baia de Arie la V; carou cadastral 13 - 14; LK(*) 116 B-I-m-B-17888.01 Necropol ntre bd. Iuliu Maniu la S, Universitatea Politehnic la N i str. Baia sec. XVI-XVIII de Arie la V; carou cadastral 13 - 14; LK(*) 117 B-I-m-B-17888.02 Aezare ntre bd. Iuliu Maniu la S, Universitatea Politehnic la N i str. Baia sec. XVI-XVIII de Arie la V; carou cadastral 13 - 14; LK(*) 118 B-I-m-B-17888.03 Aezare ntre bd. Iuliu Maniu la S, Universitatea Politehnic la N i str. Baia Epoca bronzului de Arie la V; carou cadastral 13 - 14; LK(*) 119 B-I-s-B-17889 Tunel de refugiu al Conacului Golescu Grant str. ible 64, pe malul stng al Dmboviei, ntre str. Zinica sec. XVIII-XIX Golescu i str. Adrian Fulga; carou cadastral 9 - 10; IH(*) 120 B-I-s-B-17890 Vatra satului Cotroceni Cartierul Cotroceni, pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Iuliu sec. XVI Maniu i Vasile Milea la S i os. Grozveti la E; carou cadastral 13 - 14; IH(*) 121 B-I-s-B-17891 Mnstirea Antim - necropol ntre str. Justiiei, George Georgescu i Antim Ivireanu; carou sec. XVIII-XIX cadastral 15 - 16; CB(*) 122 B-I-s-B-17892 Piaa Unirii n Piaa Unirii; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

  123 B-I-m-B-17892.01 Vestigiile Palatului Brncoveanu n Piaa Unirii; carou cadastral 15 - 16; CB(*) sec. XVII-XVIII

  124 B-I-m-B-17892.02 Aezare n Piaa Unirii; carou cadastral 15 - 16; CB(*) sec. IX-XI

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 11

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 125 B-I-s-B-17893 Piaa Universitii n Piaa Universitii; carou cadastral 13 - 14; CB(*)

  126 B-I-m-B-17893.01 Fundaiile ansamblului "Sf. Sava" n Piaa Universitii; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. XVII-XVIII

  127 B-I-m-B-17893.02 Necropol n Piaa Universitii; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. XVI-XVII

  128 B-I-s-B-17894 Bd. I. C. Brtianu, nr. 1 Sub carosabilul Bd. I. C. Brtianu i n curtea Spitalului Colea; carou cadastral 13 - 14; CB(*) 129 B-I-m-B-17894.01 Fundaiile turnului Colea Sub carosabilul Bd. I. C. Brtianu i n curtea Spitalului Colea; carou cadastral 13 - 14; CB(*) 130 B-I-m-B-17894.02 Necropol Sub carosabilul Bd. I. C. Brtianu i n curtea Spitalului Colea; sec. XVIII-XIX carou cadastral 13 - 14; CB(*) 131 B-I-s-B-17895 Biserica Sf. Gheorghe Nou ntre Bd. I. C. Brtianu, str. Lipscani, Bniei i Cavafii Vechi; carou cadastral 13 - 14; AA'(*) 132 B-I-m-B-17895.01 Necropol ntre Bd. I. C. Brtianu, str. Lipscani, Bniei i Cavafii Vechi; carou Epoca medieval cadastral 13 - 14; AA'(*) 133 B-I-m-B-17895.02 Fundaiile caselor egumeneti ntre Bd. I. C. Brtianu, str. Lipscani, Bniei i Cavafii Vechi; carou sec. XVII cadastral 13 - 14; AA'(*) 134 B-I-m-B-17895.03 Fundaiile hanului "Sf. Gheorghe Nou" ntre Bd. I. C. Brtianu, str. Lipscani, Bniei i Cavafii Vechi; carou sec. XVII cadastral 13 - 14; AA'(*) 135 B-I-s-A-17896 Curtea Veche ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*)

  136 B-I-m-A-17896.01 Ruinele Palatului domnesc ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. XV-XVIII

  137 B-I-m-A-17896.02 Fundaiile cetii Bucuretilor ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. XV

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 12

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 138 B-I-m-A-17896.03 Aezare ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. IX-XI

  139 B-I-m-A-17896.04 Aezare ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. VI-VII

  140 B-I-m-A-17896.05 Aezare ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) sec. III-IV

  141 B-I-m-A-17896.06 Aezare ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) Latene, cultura geto- dacic 142 B-I-m-A-17896.07 Aezare ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) Epoca bronzului

  143 B-I-m-A-17896.08 Aezare ntre str. Covaci i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) Neolitic

  144 B-I-s-B-17897 Piaa de Flori - fundaiile Bisericii Sf. Anton ntre str. epcari i str. Francez; carou cadastral 13 - 14; CB(*) prima jum. sec. XVIII

  145 B-I-s-B-17898 Dealul Patriarhiei Pe malul drept al Dmboviei, la E de Bd. Regina Maria, suprapus de Aleea Dealul Mitropoliei i de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - 16; CB(*) 146 B-I-m-B-17898.01 Necropol Pe malul drept al Dmboviei, la E de Bd. Regina Maria, suprapus sec. XVII-XIX de Aleea Dealul Mitropoliei i de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - 16; CB(*) 147 B-I-m-B-17898.02 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, la E de Bd. Regina Maria, suprapus Epoca bronzului, de Aleea Dealul Mitropoliei i de str. Patriarhiei; carou cadastral 15 - cultura Glina III 16; CB(*) 148 B-I-s-B-17899 Dealul Radu Vod Pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Mreti, Splaiul Unirii i str. Oielor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) 149 B-I-m-B-17899.01 Necropol Pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Mreti, Splaiul Unirii i sec. XV-XVIII str. Oielor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 13

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 150 B-I-m-B-17899.02 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Mreti, Splaiul Unirii i a doua jum. sec. XV - str. Oielor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) sec. XVI 151 B-I-m-B-17899.03 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Mreti, Splaiul Unirii i sec. IX-XI str. Oielor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) 152 B-I-m-B-17899.04 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Mreti, Splaiul Unirii i sec. VI-VII str. Oielor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) 153 B-I-m-B-17899.05 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Mreti, Splaiul Unirii i sec. IV p. Chr. str. Oielor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) 154 B-I-m-B-17899.06 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Mreti, Splaiul Unirii i Latene, cultura geto- str. Oielor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) dacic 155 B-I-m-B-17899.07 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, ntre Bd. Mreti, Splaiul Unirii i Epoca bronzului, str. Oielor; carou cadastral 15 - 16; AA'(*) cultura Glina III 156 B-I-s-B-17900 Biserica Rzvan ntre Calea Moilor, str. Cavafii Vechi i Florescu; carou cadastral 13 - 14; AA'(*) 157 B-I-m-B-17900.01 Necropol ntre Calea Moilor, str. Cavafii Vechi i Florescu; carou cadastral sec. XVII-XIX 13 - 14; AA'(*) 158 B-I-m-B-17900.02 Aezare meteugreasc ntre Calea Moilor, str. Cavafii Vechi i Florescu; carou cadastral sec. XV-XVI 13 - 14; AA'(*) 159 B-I-s-B-17901 Biserica Slobozia str. Leon Vod, nr. 3, la intersecia Bd. Mreti cu Bd. Dimitrie Cantemir i Calea erban Vod; carou cadastral 15 - 16; CB(*) 160 B-I-m-B-17901.01 Mormntul colectiv al btliei din 1631, str. Leon Vod, nr. 3, la intersecia Bd. Mreti cu Bd. Dimitrie condus de Matei Aga din Brncoveni Cantemir i Calea erban Vod; carou cadastral 15 - 16; CB(*) 161 B-I-m-B-17901.02 Necropol str. Leon Vod, nr. 3, la intersecia Bd. Mreti cu Bd. Dimitrie sec. XVII-XIX Cantemir i Calea erban Vod; carou cadastral 15 - 16; CB(*) 162 B-I-m-B-17901.03 Aezare str. Leon Vod, nr. 3, la intersecia Bd. Mreti cu Bd. Dimitrie sec. XVII-XIX Cantemir i Calea erban Vod; carou cadastral 15 - 16; CB(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 14

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 163 B-I-s-B-17902 Foiorul Mavrocordailor Pe malul stng al Dmboviei, spre str. Brnduelor, la intersecia str. Foiorului cu Rentregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*) 164 B-I-m-B-17902.01 Fundaiile casei Mavrocordailor Pe malul stng al Dmboviei, spre str. Brnduelor, la intersecia sec. XVIII str. Foiorului cu Rentregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*) 165 B-I-m-B-17902.02 Necropol Pe malul stng al Dmboviei, spre str. Brnduelor, la intersecia sec. XVIII-XIX str. Foiorului cu Rentregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*) 166 B-I-m-B-17902.03 Aezare Pe malul stng al Dmboviei, spre str. Brnduelor, la intersecia sec. XVII-XIX str. Foiorului cu Rentregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*) 167 B-I-m-B-17902.04 Aezare Pe malul stng al Dmboviei, spre str. Brnduelor, la intersecia sec. VI-VII str. Foiorului cu Rentregirii; carou cadastral 17 - 18; B'C'(*) 168 B-I-s-B-17903 Biserica Dobroteasa ntre Calea Vcreti, str. V. Stanciu i Piscului; carou cadastral 17 - 18; AA'(*) 169 B-I-m-B-17903.01 Necropol ntre Calea Vcreti, str. V. Stanciu i Piscului; carou cadastral 17 sec. XVI-XVIII - 18; AA'(*) 170 B-I-m-B-17903.02 Aezare ntre Calea Vcreti, str. V. Stanciu i Piscului; carou cadastral 17 sec. XVI-XVIII - 18; AA'(*) 171 B-I-s-A-17904 Dealul Piscului Parcul Tineretului, pe malul drept al Dmboviei, ntre Lacul Tineretului la NV, str. Dmbului la S; carou cadastral 19 - 20 i 21 - 22; AA'(*) 172 B-I-m-A-17904.01 Necropol Parcul Tineretului, pe malul drept al Dmboviei, ntre Lacul sec. XIV-XVI Tineretului la NV, str. Dmbului la S; carou cadastral 19 - 20 i 21 - 22; AA'(*) 173 B-I-m-A-17904.02 Necropol Parcul Tineretului, pe malul drept al Dmboviei, ntre Lacul sec. III-IV Tineretului la NV, str. Dmbului la S; carou cadastral 19 - 20 i 21 - 22; AA'(*) 174 B-I-m-A-17904.03 Aezare Parcul Tineretului, pe malul drept al Dmboviei, ntre Lacul sec. IX-XI Tineretului la NV, str. Dmbului la S; carou cadastral 19 - 20 i 21 - 22; AA'(*)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 15

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 175 B-I-m-B-17904.04 Aezare Parcul Tineretului, pe malul drept al Dmboviei, ntre Lacul Latene, cultura geto- Tineretului la NV, str. Dmbului la S; carou cadastral 19 - 20 i 21 - dacic 22; AA'(*) 176 B-I-m-A-17904.05 Aezare Parcul Tineretului, pe malul drept al Dmboviei, ntre Lacul Epoca bronzului, Tineretului la NV, str. Dmbului la S; carou cadastral 19 - 20 i 21 - cultura Tei 22; AA'(*) 177 B-I-m-A-17904.06 Aezare Parcul Tineretului, pe malul drept al Dmboviei, ntre Lacul Neolitic Tineretului la NV, str. Dmbului la S; carou cadastral 19 - 20 i 21 - 22; AA'(*) 178 B-I-s-B-17905 Mrior Cartierul Vcreti, pe malul drept al Dmboviei, ntre Calea Vcreti, str. Mrior i Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*) 179 B-I-m-B-17905.01 Necropol Cartierul Vcreti, pe malul drept al Dmboviei, ntre Calea sec. XVIII Vcreti, str. Mrior i Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*) 180 B-I-m-B-17905.02 Aezare Cartierul Vcreti, pe malul drept al Dmboviei, ntre Calea sec. XVIII Vcreti, str. Mrior i Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*) 181 B-I-m-B-17905.03 Aezare Cartierul Vcreti, pe malul drept al Dmboviei, ntre Calea Latene, cultura geto- Vcreti, str. Mrior i Simigiului; carou cadastral 21 - 22; B'C'(*) dacic 182 B-I-s-B-17906 Lunca Brzeti Pe malul drept al Dmboviei, imediat la N de str. Svineti; carou cadastral 23 - 24; D'E'(*) 183 B-I-m-B-17906.01 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, imediat la N de str. Svineti; carou sec. XVIII-XIX cadastral 23 - 24; D'E'(*) 184 B-I-m-B-17906.02 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, imediat la N de str. Svineti; carou sec. VI p. Chr. cadastral 23 - 24; D'E'(*) 185 B-I-m-B-17906.03 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, imediat la N de str. Svineti; carou sec. II-IV p. Chr. cadastral 23 - 24; D'E'(*) 186 B-I-m-B-17906.04 Aezare Pe malul drept al Dmboviei, imediat la N de str. Svineti; carou Epoca bronzului, cadastral 23 - 24; D'E'(*) cultura Tei

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 16

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 187 B-I-s-B-17907 CET Dudeti Cartierul Titan, pe malul stng al Dmboviei, la E de C.E.T. Dudeti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca Veche, Drumul Lunca Cetii, Drumul Mierii i Drumul Malul Spart; carou cadastral 23 - 24; AA' i B'C'(*) 188 B-I-m-B-17907.01 Aezare Cartierul Titan, pe malul stng al Dmboviei, la E de C.E.T. Latene, cultura geto- Dudeti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca dacic Veche, Drumul Lunca Cetii, Drumul Mierii i Drumul Malul Spart; carou cadastral 23 - 24; AA' i B'C'(*) 189 B-I-m-B-17907.02 Aezare Cartierul Titan, pe malul stng al Dmboviei, la E de C.E.T. Epoca bronzului, Dudeti, suprapus de str. Drumul Lunca Dochiei, Drumul Lunca cultura Glina III Veche, Drumul Lunca Cetii, Drumul Mierii i Drumul Malul Spart; carou cadastral 23 - 24; AA' i B'C'(*)

  190 B-I-m-B-17908 Ruinele Hanului Stavropoleos str. Potei col cu str. Stavropoleos 1722-1724

  191 B-II-s-A-17909 Centrul istoric delimitare: la Nord - Bd. Elisabeta (de la intersecia cu Calea sec. XVI - XX Victoriei), Bd. Carol (pn la intersecia cu str. Hristo Botev); la Est - str. Hristo Botev (de la intersecia cu Bd. Carol pn la intersecia cu Bd. Corneliu Coposu); la Sud - Bd. Corneliu

  192 B-II-s-B-17910 Sit I Splaiul Independenei - str. Vasile Prvan - str. Berzei - str. Buzeti - str. Sevastopol - str. Grigore Alexandrescu - str. Polon - str. Mihai Eminescu - 193 B-II-s-B-17911 Sit II Splaiul Independenei - Bd. Libertii - Piaa Maria - Bd. George Cobuc - str. Gazelei - str. Mitropolit Filaret - Piaa Grii Filaret - str. Dr. C. Istrati - Piaa Libertii - Bd. Mreti - Bd. Dimitrie Cantemir - Piaa Unirii - str. Halelor 194 B-II-s-B-17912 Sit III Splaiul Independenei - Piaa Unirii - Bd. Unirii - Bd. Libertii

  195 B-II-s-B-17913 Parcelarea Bazilescu Bd. Laminorului - str. Fabrica de Crmid -str. Elocinei - str. sf. sec. XIX - prima Neajlovului - str. Coralilor - str. Piatra Morii - Bd. Gloriei - str. jum. sec. XX Triumfului - str. Lstriului - str. Mandolinei - str. Renaterii - os. Chitila

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 17

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 196 B-II-s-B-17914 Parcelarea Grant os. Giuleti - str. Alizeului - str. Dr. Cristian Pascal - str. 1912 Chibzuinei - str. Larisa - str. Stoica Vizitiul - Bd. Regiei - os. 197 B-II-s-B-17915 Parcelarea Progresul os. Giurgiului - str. Turnu Mgurele - str. Pogoanelor - Drumul prima jum. sec. XX Bercenarului 198 B-II-s-B-17916 Parcelarea Dristor str. Caloian Judeul - str. lt. Aurel Botea - str. Dristor - Intr. 1915-1919 Amazoanei - str. Cercelu - str. Diligenei - str. Negoiu 199 B-II-s-B-17917 Parcelarea Clrai-Hrjeu Piaa Eudoxiu Hurmuzachi - Bd. Basarabia - str. Arh. D. Hrjeu - str. 1926 Arh. Gheorghe Sterian - str. Maior Coravu - os. Mihai Bravu 200 B-II-s-B-17918 Parcelarea Iancului os. Iancului - str. Lt. Victor Manu- str. Vatra Luminoas - str. Dr. 1913 mr. Laureniu Claudian 201 B-II-s-B-17919 Parcelarea Iancului str. Gheorghe Folescu - str. Vatra Luminoas - str. Sarafineti - prima jum. sec. XX os. Iancului 202 B-II-s-B-17920 Parcelarea Gara Obor, fost Ferdinand I str. Baicului - Bd. Gara Obor - Bd. Ferdinand - str. Eufrosin Poteca nc. sec. XX

  203 B-II-s-B-17921 Parcelarea Negroponte Calea Floreasca - str. Glucozei - str. Rahmaninov - str. Grditea prima jum. sec. XX Floretilor 204 B-II-s-B-17922 Parcelarea Fabrica de Chibrituri str. Fabrica de Chibrituri - os. Viilor (parial) - Intr. nvoirii sf. sec. XIX

  205 B-II-s-B-17923 Parcelarea Villacrosse str. Bniei - str. Cavafii Vechi - str. Colei - Bd. I. C. Brtianu 1848

  206 B-II-s-A-17924 Parcelarea Jianu-Bordei (U.C.B.) str. Armindenului - str. Jean Monet - Bd. Mircea Eliade - Bd. prima jum. sec. XX

  207 B-II-s-B-17925 Parcelarea Dorobani Bd. Aviatorilor - Bd. Iancu de Hunedoara - Calea Dorobanilor - str. prima jum. sec. XX Ermil Pangratti - str. Aviator Gh. Demetriade - Piaa Aviatorilor 208 B-II-s-B-17926 Parcelarea Pieptnari str. Ion Biculescu - os. Viilor - str. Dumitru Botez - str. Constantin prima jum. sec. XX Mnescu- Bd. Pieptnari - str. Tudor Dragu

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 18

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 209 B-II-s-B-17927 Parcelarea erban Vod Calea erban Vod - str. soldat Ilie erban - str. Nicopole prima jum. sec. XX

  210 B-II-s-B-17928 Parcelarea Verziori str. Verziori nc.sec.XIX

  211 B-II-m-B-17929 Casa Nifon Mitropolitul Str. 11 iunie 2 sector 4 sf. sec. XIX

  212 B-II-m-B-17930 Imobil (PMB) Str. Academiei 3 -5 sector 1 sf. sec. XIX

  213 B-II-m-A-17931 Biserica "Sf. Nicolae - Dintr-o zi Str. Academiei 22 sector 1 1702, 1915

  214 B-II-m-B-17932 Cas Str. Afluentului 30 sector 1 1900

  215 B-II-m-B-17933 Cas Str. Albac 25 sector 1 prima jum. sec. XX

  216 B-II-m-B-17939 Casa Gh. Cantacuzino Str. Alecsandri Vasile 1 -3 sector 1 1935

  217 B-II-m-B-17940 Cas Str. Alecsandri Vasile 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 218 B-II-m-B-17941 Cas Str. Alecsandri Vasile 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 219 B-II-m-B-17942 Cas Str. Alecsandri Vasile 7 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 220 B-II-m-B-17943 Cas Str. Alecsandri Vasile 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 221 B-II-m-B-17944 Cas Str. Alecsandri Vasile 9 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 19

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 222 B-II-m-B-17945 Cas Str. Alecsandri Vasile 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 223 B-II-m-B-17946 Cas Str. Alecsandri Vasile 13 sector 1 1900

  224 B-II-m-B-17947 Muzeul Frederick i Cecilia Cuescu Storck Str. Alecsandri Vasile 16 sector 1 1914

  225 B-II-m-B-17948 Cas Str. Alecsandri Vasile 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 226 B-II-m-B-17949 Cas Str. Alecsandri Vasile 20 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 227 B-II-m-B-17950 Casa Iulia Constantinescu Str. Alexandrescu Grigore 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 228 B-II-m-B-17951 Cas Str. Alexandrescu Grigore 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 229 B-II-m-B-17952 Cas Str. Alexandrescu Grigore 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 230 B-II-m-B-17953 Cas Str. Alexandrescu Grigore 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 231 B-II-m-B-17954 Cas Str. Alexandrescu Grigore 26 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 232 B-II-m-B-17955 Cas Str. Alexandrescu Grigore 28 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 233 B-II-m-B-17956 Cas Str. Alexandrescu Grigore 32 -34 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 234 B-II-m-B-17957 Cas Str. Alexandrescu Grigore 39 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 20

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 235 B-II-m-B-17958 Cas Aleea Alexandru 4 sector 1 prim. jum. sec. XX

  236 B-II-m-B-17959 Cas Aleea Alexandru 5 sector 1 prim. jum. sec. XX

  237 B-II-m-B-17960 Cas Aleea Alexandru 6 sector 1 prim. jum. sec. XX

  238 B-II-m-B-17961 Cas Aleea Alexandru 7 sector 1 prim. jum. sec. XX

  239 B-II-m-B-17962 Cas Aleea Alexandru 8 sector 1 prim. jum. sec. XX

  240 B-II-m-B-17963 Cas Aleea Alexandru 14 sector 1 prim. jum. sec. XX

  241 B-II-m-B-17964 Cas Aleea Alexandru 19 sector 1 prim. jum. sec. XX

  242 B-II-m-B-17965 Cas Aleea Alexandru 22 sector 1 prim. jum. sec. XX

  243 B-II-m-B-17966 Cas Aleea Alexandru 23 sector 1 prim. jum. sec. XX

  244 B-II-m-B-17967 Cas Aleea Alexandru 33 sector 1 prim. jum. sec. XX

  245 B-II-m-B-17968 Cas Aleea Alexandru 34 sector 1 prim. jum. sec. XX

  246 B-II-m-B-17969 Cas Aleea Alexandru 35 sector 1 prim. jum. sec. XX

  247 B-II-m-B-17970 Cas Aleea Alexandru 37 sector 1 prim. jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 21

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 248 B-II-m-B-17971 Cas Aleea Alexandru 38 sector 1 prim. jum. sec. XX

  249 B-II-m-B-17972 Cas Aleea Alexandru 40 sector 1 prim. jum. sec. XX

  250 B-II-m-B-17973 Cas Aleea Alexandru 41 sector 1 prim. jum. sec. XX

  251 B-II-m-B-17974 Cas Aleea Alexandru 43 sector 1 prim. jum. sec. XX

  252 B-II-m-B-17975 Cas Aleea Alexandru 44 sector 1 prim. jum. sec. XX

  253 B-II-m-B-17976 Cas Aleea Alexandru 45 sector 1 prim. jum. sec. XX

  254 B-II-m-B-17977 Cas Aleea Alexandru 47 sector 1 prim. jum. sec. XX

  255 B-II-m-B-17978 Cas Intr. Alexe Marin 2 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 256 B-II-m-B-17979 Cas Intr. Alexe Marin 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 257 B-II-m-B-17980 Cas Intr. Alexe Marin 6 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 258 B-II-m-B-17981 Cas Intr. Alexe Marin 8 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 259 B-II-m-B-17982 Cas Str. Aman Theodor pictor 1 sector 1 sf. sec. XIX

  260 B-II-m-B-17983 Cas Str. Aman Theodor pictor 2 sector 1 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 22

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 261 B-II-m-B-17984 Cas Str. Aman Theodor pictor 3 -5 sector 1 sf. sec. XIX

  262 B-II-m-B-17985 Cas Str. Aman Theodor pictor 4 sector 1 sf. sec. XIX

  263 B-II-m-B-17986 Cas Str. Aman Theodor pictor 6 sector 1 sf. sec. XIX

  264 B-II-m-B-17987 Cas Str. Aman Theodor pictor 8 sector 1 sf. sec. XIX

  265 B-II-m-B-17988 Cas Str. Aman Theodor pictor 9 A sector 1 sf. sec. XIX

  266 B-II-m-B-17989 Cas Str. Aman Theodor pictor 10 sector 1 sf. sec. XIX

  267 B-II-m-B-17990 Cas Str. Aman Theodor pictor 16 sector 1 sf. sec. XIX

  268 B-II-m-B-17991 Cas Str. Aman Theodor pictor 18 sector 1 sf. sec. XIX

  269 B-II-m-B-17992 Cas Str. Aman Theodor pictor 23 -25 sector 1 sf. sec. XIX

  270 B-II-m-B-17993 Casa Theodor Aman Str. Aman Theodor pictor 27 sector 1 sf. sec. XIX

  271 B-II-m-B-17994 Cas Str. Aman Theodor pictor 30 sector 1 sf. sec. XIX

  272 B-II-m-B-17995 Cas Str. Aman Theodor pictor 31 sector 1 sf. sec. XIX

  273 B-II-m-B-17996 Cas Str. Aman Theodor pictor 38 sector 1 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 23

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 274 B-II-m-B-17997 Cas Str. Aman Theodor pictor 40 sector 1 sf. sec. XIX

  275 B-II-m-B-19101 Cas Str. Andri Ivo 1 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 276 B-II-m-B-19102 Cas Str. Andri Ivo 2 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 277 B-II-m-B-19103 Cas Str. Andri Ivo 3 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 278 B-II-m-B-19104 Cas Str. Andri Ivo 4 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 279 B-II-m-B-19105 Cas Str. Andri Ivo 5 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 280 B-II-m-B-17998 Cas Str. Ankara 2 sector 1 prim. jum.sec.XX

  281 B-II-m-B-17999 Cas Str. Ankara 4 sector 1 prim. jum.sec.XX

  282 B-II-m-A-18000 Casa Oprea Soare Str. Apolodor 1 sector 5 1914

  283 B-II-m-A-18001 Arcul de Triumf Piaa Arcul de Triumf f.n. sector 1 1936

  284 B-II-m-B-18002 Imobil Str. Armeneasc 10 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 285 B-II-m-B-18003 Cas Str. Armeneasc 35 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 286 B-II-m-B-18004 Casa Dimitrie Gusti Str. Armindenului 4 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 24

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 287 B-II-m-B-18005 Cas Str. Armindenului 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 288 B-II-m-B-18006 Cas Str. Atelierului 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 289 B-II-m-B-18007 Cas Str. Atelierului 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 290 B-II-m-B-18008 Cas Str. Atelierului 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 291 B-II-m-B-18009 Cas Str. Atelierului 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 292 B-II-m-B-18010 Cas Str. Atelierului 19 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 293 B-II-m-B-18011 Cas Str. Atelierului 20 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 294 B-II-m-B-18012 Cas Str. Atelierului 21 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 295 B-II-m-B-18013 Cas Str. Atelierului 22 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 296 B-II-m-B-18014 Cas Str. Atelierului 24 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 297 B-II-m-B-18015 Vil Str. Atena 2 bis sector 1 sf. sec. XX

  298 B-II-m-B-18016 Vil Str. Atena 3 sector 1 sf. sec. XX

  299 B-II-m-B-18017 Vil Str. Atena 4 sector 1 sf. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 25

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 300 B-II-m-B-18018 Vil Str. Atena 6 sector 1 sf. sec. XX

  301 B-II-m-B-18019 Vil Str. Atena 8 sector 1 sf. sec. XX

  302 B-II-m-B-18020 Vil Str. Atena 12 sector 1 sf. sec. XX

  303 B-II-m-B-18021 Vil Str. Atena 16 sector 1 sf. sec. XX

  304 B-II-m-B-18022 Vil Str. Atena 18 sector 1 sf. sec. XX

  305 B-II-m-B-18023 Vil Str. Atena 20 sector 1 sf. sec. XX

  306 B-II-m-B-18024 Vil Str. Atena 22 sector 1 sf. sec. XX

  307 B-II-m-B-18025 Vil Str. Atena 24 -26 sector 1 sf. sec. XX

  308 B-II-a-B-18026 Centrul de Plasament "Sfnta Ecaterina" Bd. Averescu Al. mareal 17 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 309 B-II-m-B-18027 Restaurantul Pescru Bd. Aviatorilor f.n. sector 1 (n incinta Parcului Herstru) prima jum. sec. XX

  310 B-II-m-B-18028 Institutul de Istorie "Nicolae Iorga Bd. Aviatorilor 1 sector 1 prima jum. sec. XX

  311 B-II-m-B-18029 Cas Bd. Aviatorilor 3 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 312 B-II-m-B-18030 Cas Bd. Aviatorilor 5 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 26

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 313 B-II-m-B-18031 Cas Bd. Aviatorilor 7 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 314 B-II-m-B-18032 Cas Bd. Aviatorilor 8 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 315 B-II-m-B-18033 Cas Bd. Aviatorilor 9 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 316 B-II-m-B-18034 Cas Bd. Aviatorilor 11 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 317 B-II-m-B-18035 Cas Bd. Aviatorilor 13 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 318 B-II-m-B-18036 Fostul garaj regal Bd. Aviatorilor 16 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 319 B-II-m-B-18037 Cas Bd. Aviatorilor 24 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 320 B-II-m-B-18038 Cas Bd. Aviatorilor 32 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 321 B-II-m-B-18039 Cas Bd. Aviatorilor 40 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 322 B-II-m-B-18040 Cas Bd. Aviatorilor 42 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 323 B-II-m-B-18041 Cas Bd. Aviatorilor 46 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 324 B-II-m-B-18042 Cas Bd. Aviatorilor 50 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 325 B-II-m-B-18043 Cas Bd. Aviatorilor 51 -53 sector 1 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 27

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 326 B-II-m-B-18044 Cas Str. Avram Iancu 1 sector 2 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 327 B-II-m-B-18045 Cas Str. Avram Iancu 5 -5A sector 2 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 328 B-II-m-B-18046 Fost cinematograf Str. Avrig 1 sector 2 sf. sec. XIX-prim. jum. sec. XX 329 B-II-m-B-18047 Cas Str. Avrig 3 sector 2 prima jum. sec. XX

  330 B-II-m-B-18048 Fosta Fabric de vopsele Str. Avrig 5 sector 2 prima jum. sec. XX

  331 B-II-m-B-18049 Cas Str. Avrig 6 sector 2 prima jum. sec. XX

  332 B-II-m-B-18050 Imobil Str. Avrig 18 sector 2 prima jum. sec. XX

  333 B-II-m-B-18051 Cas Str. Avrig 78 sector 2 prima jum. sec. XX

  334 B-II-m-B-18052 Cas Str. Avrig 80 A sector 2 prima jum. sec. XX

  335 B-II-m-B-18053 Cas Str. Axinte Uricariul 23 sector 1 prima jum. sec. XX

  336 B-II-m-B-18054 Cas Str. Axinte Uricariul 25 -27 sector 1 prima jum. sec. XX

  337 B-II-m-B-18055 Casa George Bacovia Str. Bacovia George 63 sector 4 prima jum. sec. XX

  338 B-II-a-B-18056 Ansamblul de arhitectur "Str. Baia de Fier Str. Baia de Fier sector 3 sf. sec. XIX nr. 1-7"

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 28

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 339 B-II-m-B-18057 Cas Str. Baia de Fier 1 A sector 3 sf. sec. XIX

  340 B-II-m-B-18058 Cas Str. Baia de Fier 3 sector 3 sf. sec. XIX

  341 B-II-m-B-18059 Cas Str. Baia de Fier 4 sector 3 sf. sec. XIX

  342 B-II-m-B-18060 Cas Str. Baia de Fier 5 sector 3 sf. sec. XIX

  343 B-II-m-B-18061 Cas Str. Baia de Fier 6 sector 3 sf. sec. XIX

  344 B-II-m-B-18062 Cas Str. Baia de Fier 8 sector 3 sf. sec. XIX

  345 B-II-m-B-18063 Imobil Str. Baia de Fier 10 sector 3 sf. sec. XIX

  346 B-II-m-B-18064 Cas Str. Balaban Emil 6 sector 1 nc. sec.XX

  347 B-II-m-B-18065 Cas Str. Balaban Emil 8 sector 1 nc. sec.XX

  348 B-II-m-B-18066 Cas Str. Balaban Emil 9 sector 1 nc. sec.XX

  349 B-II-m-B-18067 Cas Str. Balaban Emil 11 sector 1 nc. sec.XX

  350 B-II-m-B-18068 Cas Str. Baldovin Prclabul 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 351 B-II-m-B-18069 Cas Str. Baldovin Prclabul 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 29

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 352 B-II-m-B-18070 Cas Str. Baldovin Prclabul 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 353 B-II-m-B-18071 Cas Str. Baldovin Prclabul 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 354 B-II-m-B-18072 Cas Str. Baldovin Prclabul 20 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 355 B-II-m-B-18073 Primria Sectorului 1 Bd. Banul Manta 9 sector 1 1927 - 1929

  356 B-II-m-B-18074 Cldire (anex Palat tirbei, Calea Victoriei Str. Banului 2 sector 1 sf. sec. XIX nr. 107) 357 B-II-m-B-18075 Cas Str. Banului 3 sector 1 sf. sec. XIX

  358 B-II-m-A-18076 Biserica "Sf. Nicolae - Udricani Str. Barasch Iuliu dr. 11 sector 3 1735, 1834, 1940

  359 B-II-m-B-18077 Cas Str. Barasch Iuliu dr. 15 sector 3 sf. sec. XIX

  360 B-II-m-B-18078 Cas Str. Barierei 39 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 361 B-II-a-A-18091 Halele Uzinei Malaxa Bd. Basarabia 256 sector 3 1933

  362 B-II-a-A-18092 Fabrica de evi "Republica Bd. Basarabia 256 A sector 3 1936 - 1938

  363 B-II-a-B-18093 Ansamblul de arhitectur "Str. Batitei" Str. Batitei , ntre str. Jean Louis Calderon i str. Vasile Lascr sf. sec. XIX - prima sector 2 jum. sec. XX 364 B-II-m-B-18094 Casa Nicolae Filipescu Str. Batitei 13 sector 2 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 30

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 365 B-II-m-A-18095 Biserica "Sf. Nicolae - Batite Str. Batitei 21 sector 2 1764, sec.XIX

  366 B-II-m-B-18096 Casa Marmorosch-Blank Str. Batitei 24 A sector 2 1900

  367 B-II-m-B-18097 Cas Str. Batitei 39 sector 2 1897-1911

  368 B-II-a-B-18098 Ansamblul de arhitectur "Str. Bcani" Str. Bcani sector 3 sf. sec. XIX

  369 B-II-m-B-18099 Cas Str. Bcani 3 sector 3 sf. sec. XIX

  370 B-II-m-B-18100 Prvlie Str. Bcani 4 sector 3 sf. sec. XIX

  371 B-II-m-B-18101 Prvlie Str. Bcani 6 sector sf. sec. XIX

  372 B-II-m-B-18102 Cas Str. Blcescu Costache 7 sector 1 sf. sec. XIX

  373 B-II-a-B-18103 Ansamblul de arhitectur "Bd. Nicolae Bd. Blcescu Nicolae , ntre str. C. A. Rosetti i str. Batitei sector prima jum. sec. XX Blcescu" 374 B-II-m-B-18104 Imobil Bd. Blcescu Nicolae 7 -9 sector 1 prima jum. sec. XX

  375 B-II-m-B-18105 Imobil Bd. Blcescu Nicolae 24 sector 1 prima jum. sec. XX

  376 B-II-m-B-18106 Imobil Bd. Blcescu Nicolae 26 sector 1 prima jum. sec. XX

  377 B-II-m-A-18107 Biserica "Prea Sfntul Mntuitor" - Italian Bd. Blcescu Nicolae 28 sector 1 prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 31

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 378 B-II-m-B-18108 Bloc Malaxa-Burileanu Bd. Blcescu Nicolae 35 -35 A sector 1 1935 - 1937

  379 B-II-m-B-18109 Cas Str. Bneasa Ancua 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 380 B-II-a-B-18110 Ansamblul de arhitectur "Str. Bniei" Str. Bniei sector 3 sf. sec. XIX

  381 B-II-m-B-18111 Cas cu prvlie Str. Bniei 3 sector 3 sf. sec. XIX

  382 B-II-m-B-18112 Cas Str. Bniei 11 sector 3 sf. sec. XIX

  383 B-II-m-B-18113 Cas Str. Bniei 15 sector 3 sf. sec. XIX

  384 B-II-m-B-18114 Cas Str. Bniei 17 sector 3 sf. sec. XIX

  385 B-II-m-B-18115 Cas Str. Bniei 19 sector 3 sf. sec. XIX

  386 B-II-m-B-18116 Cas Str. Bniei 21 sector 3 sf. sec. XIX

  387 B-II-m-B-18117 Cas Str. Bniei 23 sector 3 sf. sec. XIX

  388 B-II-m-B-18118 Biserica "Sf. Maria a Darurilor" - Briei Str. Briei 27 sector 3 sec. XVII, 1828

  389 B-II-m-B-18119 Bazarul Nirescher Str. Briei 33 sector 3 sec. XIX

  390 B-II-m-B-18120 Case Str. Briei 46 -48 sector 3 sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 32

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 391 B-II-m-B-18121 Cas Str. Belgrad 4 sector 1 prima jum. sec. XX

  392 B-II-m-B-18122 Cas Str. Belgrad 8 sector 1 prima jum. sec. XX

  393 B-II-m-B-18123 Cas Str. Belgrad 10 -12 sector 1 prima jum. sec. XX

  394 B-II-m-B-18124 Cas Str. Belgrad 14 sector 1 prima jum. sec. XX

  395 B-II-m-B-18125 Cas Str. Berechet 10 A sector 2 prima jum. sec. XX

  396 B-II-m-B-18126 Cas Str. Berthelot H. M. g-ral 5 sector 1 sf. sec. XIX

  397 B-II-m-B-18127 Cas Str. Berthelot H. M. g-ral 7 sector 1 sf. sec. XIX

  398 B-II-m-B-18128 Cas Str. Berthelot H. M. g-ral 8 sector 1 sf. sec. XIX

  399 B-II-m-B-18129 Casa C. Fonilescu Str. Berthelot H. M. g-ral 8 A sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 400 B-II-m-B-18130 Cas Str. Berthelot H. M. g-ral 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 401 B-II-m-B-18131 Casa Robescu Str. Berthelot H. M. g-ral 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 402 B-II-m-A-18132 Catedrala romano-catolic "Sf. Iosif Str. Berthelot H. M. g-ral 17 sector 1 1875-1880

  403 B-II-m-B-18133 Cas Str. Berthelot H. M. g-ral 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 33

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 404 B-II-m-B-18134 Palatul Mitropolitan Romano-Catolic Str. Berthelot H. M. g-ral 19 sector 1 1925

  405 B-II-m-B-18135 Palatul Ministerului Cultelor i Artelor, azi Str. Berthelot H. M. g-ral 28 -30 sector 1 prima jum. sec. XX Ministerul Educaiei i Cercetrii 406 B-II-m-B-18136 Imobil Str. Berthelot H. M. g-ral 36 sector 1 1935

  407 B-II-m-B-18137 Cas Str. Berthelot H. M. g-ral 90 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 408 B-II-m-B-18138 Cas Str. Berzei 42 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 409 B-II-m-B-18139 Cas Str. Berzei 44 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 410 B-II-m-B-18140 Cas Str. Berzei 46 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 411 B-II-m-B-18141 Cas Str. Berzei 58 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 412 B-II-m-B-18142 Cas Str. Berzei 81 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 413 B-II-m-B-18143 Cas Str. Berzei 89 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 414 B-II-m-B-18144 Aezmintele I. C. Brtianu Str. Biserica Amzei 5 -7 sector 1 1908

  415 B-II-m-B-18145 Cas Str. Biserica Amzei 6 sector 1 sf. sec. XIX

  416 B-II-m-A-18146 Casa Mia Biciclista Str. Biserica Amzei 9 sector 1 sf. sec. XIX 1900

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 34

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 417 B-II-m-B-18147 Cas Str. Biserica Amzei 10 sector 1 sf. sec. XIX

  418 B-II-m-B-18148 Biserica Amzei Str. Biserica Amzei 12 sector 1 1898-1901

  419 B-II-m-B-18149 Ambasada Republicii Franceze Str. Biserica Amzei 13 -15 sector 1 sf. sec. XIX

  420 B-II-m-B-18150 Cas Str. Biserica Amzei 14 sector 1 sf. sec. XIX

  421 B-II-m-B-18151 Cas Str. Biserica Amzei 16 -18 sector 1 sf. sec. XIX

  422 B-II-m-B-18152 Cas Str. Biserica Amzei 20 sector 1 sf. sec. XIX

  423 B-II-m-B-18153 Casa Oteteleanu Str. Biserica Amzei 21 -23 sector 1 sf. sec. XIX

  424 B-II-m-B-18154 Cas Str. Biserica Amzei 22 sector 1 sf. sec. XIX

  425 B-II-m-B-18155 Cas Str. Biserica Amzei 24 sector 1 sf. sec. XIX

  426 B-II-m-A-18156 Universitatea de Arhitectur i Urbanism "Ion Str. Biserica Enei 1 sector 1 1912 - 1927 Mincu" - corpul vechi 427 B-II-a-A-18157 Mnstirea Mrcua Str. Biserica Mrcua 8 sector sec.XVI - XVIII

  428 B-II-m-A-18157.01 Biserica "Sf. Arhangheli Mihail i Gavril" Str. Biserica Mrcua 8 sector 2 1587, sec. XVI - XVIII

  429 B-II-m-A-18157.02 Turn clopotni Str. Biserica Mrcua 8 sector 2 sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 35

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 430 B-II-m-A-18157.03 Chilii Str. Biserica Mrcua 8 sector 2 sec. XIX

  431 B-II-a-B-18158 Ansamblul Bisericii Rsvan Intr. Biserica Rsvan 3 sector sec. XVIII

  432 B-II-m-B-18158.01 Biserica "Adormirea Maicii Domnului, "Sf. Intr. Biserica Rsvan 3 sector 3 nc. sec. XVIII 1847 Filofteia - Rsvan 433 B-II-m-B-18158.02 Casa parohial Intr. Biserica Rsvan 3 sector 3 a doua jum.sec. XIX

  434 B-II-m-B-18159 Cas Intr. Bitolia 5 sector 1 prima jum. sec.XX

  435 B-II-m-B-18160 Cas Str. Blank Louis arh. 8 sector 1 1898

  436 B-II-m-B-18161 Casa George Murnu Str. Blank Louis arh. 9 A sector 1 nc.sec.XX

  437 B-II-m-B-18162 Cas Str. Blank Louis arh. 22 sector 1 1898

  438 B-II-m-B-18163 Cas Str. Blank Louis arh. 28 sector 1 1898

  439 B-II-m-B-18164 Cas Str. Blank Louis arh. 32 sector 1 1916

  440 B-II-m-B-18165 Cas Str. Blnari 1 sector 3 sf. sec. XIX

  441 B-II-m-B-18166 Cas Str. Blnari 2 sector 3 sf. sec. XIX

  442 B-II-m-B-18167 Cas Str. Blnari 3 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 36

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 443 B-II-m-B-18168 Cas Str. Blnari 4 sector 3 sf. sec. XIX

  444 B-II-m-B-18169 Cas Str. Blnari 6 sector 3 sf. sec. XIX

  445 B-II-m-B-18170 Cas Str. Blnari 8 sector 3 sf. sec. XIX

  446 B-II-m-B-18171 Cas Str. Blnari 9 sector 3 sf. sec. XIX

  447 B-II-m-B-18172 Cas Str. Blnari 10 -12 sector 3 sf. sec. XIX

  448 B-II-m-B-18173 Imobil (Clubul Arhitecilor) Str. Blnari 14 sector 3 prima jum.sec.XIX - sec.XX 449 B-II-m-B-18174 Biserica "Sf. Nicolae - elari Str. Blnari 16 sector 3 1699-1700, sec.XVIII - XIX 450 B-II-m-B-18175 Cas Str. Blnari 16 sector 3 sf.sec.XIX

  451 B-II-m-B-18176 Cas Str. Boca 2 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 452 B-II-m-B-18177 Cas Str. Boca 4 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 453 B-II-m-B-18178 Cas Str. Boca 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 454 B-II-m-B-18179 Cas de trgove Str. Boca 7 sector 2 1815

  455 B-II-m-B-18180 Casa Theodor Sperania Str. Bolliac Cezar 12 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 37

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 456 B-II-m-B-18181 Imobil Str. Boteanu 3 , 3 A, 3 B sector 1 prima jum. sec. XX

  457 B-II-m-B-18182 Hala Matache Mcelaru Piaa Botescu Haralambie 1 sector 1 1887

  458 B-II-a-B-18183 Ansamblul de arhitectur "Bd. Hristo Botev" Bd. Botev Hristo sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 459 B-II-m-B-18184 Blocul Societatea "Locuine ieftine" Bd. Botev Hristo 1 sector 3 1926

  460 B-II-m-B-18185 Blocul Societatea "Astra Romn Bd. Botev Hristo 2 sector 3 sf. sec. XIX

  461 B-II-m-B-18186 Imobil Bd. Botev Hristo 3 sector 3 1900

  462 B-II-m-B-18187 Imobil Bd. Botev Hristo 4 sector 3 sf. sec. XIX

  463 B-II-m-B-18188 Imobil Bd. Botev Hristo 6 sector 3 sf. sec. XIX

  464 B-II-m-B-18189 Imobil Bd. Botev Hristo 7 sector 3 sf. sec. XIX

  465 B-II-m-B-18190 Imobil Bd. Botev Hristo 8 sector 3 sf. sec. XIX

  466 B-II-m-B-18191 Imobil Bd. Botev Hristo 9 sector 3 sf. sec. XIX

  467 B-II-m-B-18192 Imobil Bd. Botev Hristo 11 sector 3 sf. sec. XIX

  468 B-II-m-B-18193 Imobil Bd. Botev Hristo 12 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 38

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 469 B-II-m-B-18194 Imobil Bd. Botev Hristo 13 sector 3 sf. sec. XIX

  470 B-II-m-B-18195 Imobil Bd. Botev Hristo 14 sector 3 sf. sec. XIX

  471 B-II-m-B-18196 Imobil Bd. Botev Hristo 15 sector 3 sf. sec. XIX

  472 B-II-m-B-18197 Imobil Bd. Botev Hristo 15 A sector 3 sf. sec. XIX

  473 B-II-m-B-18198 coala Comercial "N. Kreulescu" Bd. Botev Hristo 17 -19 sector 3 1889

  474 B-II-m-B-18199 Imobil Bd. Botev Hristo 20 sector 3 sf. sec. XIX

  475 B-II-m-B-18200 Imobil Bd. Botev Hristo 21 sector 3 sf. sec. XIX

  476 B-II-m-B-18201 Imobil Bd. Botev Hristo 22 sector 3 prima jum. sec. XX

  477 B-II-m-B-18202 Imobil Bd. Botev Hristo 24 sector 3 prima jum. sec. XX

  478 B-II-m-B-18203 Cas Bd. Botev Hristo 25 sector 3 sf. sec. XIX

  479 B-II-m-B-18204 Imobil Bd. Botev Hristo 26 sector 3 prima jum. sec. XX

  480 B-II-m-B-18205 Imobil Bd. Botev Hristo 27 sector 3 prima jum. sec. XX

  481 B-II-m-B-18206 Cas Bd. Botev Hristo 28 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 39

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 482 B-II-m-B-18207 Cas Bd. Botev Hristo 29 sector 3 sf. sec. XIX

  483 B-II-m-B-18208 Imobil Bd. Botev Hristo 30 sector 3 nc. sec. XX

  484 B-II-m-B-18209 Blocul "Gold" Bd. Botev Hristo 34 sector 3 nc. sec. XX

  485 B-II-m-B-18210 Cas Bd. Botev Hristo 36 sector 3 sec. XIX

  486 B-II-m-B-18211 Cas Bd. Botev Hristo 38 sector 3 sf. sec. XIX

  487 B-II-m-B-18212 Imobil Bd. Botev Hristo 40 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 488 B-II-m-B-18213 Cas Bd. Botev Hristo 44 sector 3 sf. sec. XIX

  489 B-II-m-B-18214 Cas Str. Botez Corneliu 3 sector 2 1935

  490 B-II-m-B-18215 Cas Str. Brdeti 3 sector 2 nc.sec.XX

  491 B-II-m-B-18216 Cas Str. Brdeti 18 sector 2 nc.sec.XX

  492 B-II-m-B-18217 Cas Str. Brdeti 21 sector 2 nc.sec.XX

  493 B-II-m-B-18218 Cas Str. Brdeti 22 sector 2 nc.sec.XX

  494 B-II-m-B-18219 Fosta Secie Amidon "Fulgerul Bragadiru Str. Brilia 28 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 40

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 495 B-II-m-B-18561 Imobil Str. Brtianu Gheorghe 7 sector 1 prima jum. sec. XX

  496 B-II-m-B-18562 Cas Str. Brtianu Gheorghe 26 sector 1 prima jum. sec. XX

  497 B-II-m-B-18563 Cas Str. Brtianu Gheorghe 28 sector 1 prima jum. sec. XX

  498 B-II-m-B-18564 Cas Str. Brtianu Gheorghe 38 sector 1 prima jum. sec. XX

  499 B-II-m-B-18565 Cas Str. Brtianu Gheorghe 42 sector 1 prima jum. sec. XX

  500 B-II-m-B-18566 Vila Mihaela Str. Brtianu Gheorghe 44 sector 1 prima jum. sec. XX 1927 501 B-II-m-B-18567 Cas Str. Brtianu Gheorghe 46 sector 1 prima jum. sec. XX

  502 B-II-m-B-18568 Cas Str. Brtianu Gheorghe 48 sector 1 prima jum. sec. XX

  503 B-II-a-A-18220 Ansamblul Colea Bd. Brtianu I. C. 1 sector 3 sec. XVIII

  504 B-II-m-A-18220.01 Biserica "Trei Ierarhi - Colea Bd. Brtianu I. C. 1 sector 3 1702

  505 B-II-m-A-18220.02 Spitalul Colea Bd. Brtianu I. C. 1 sector 3 1887

  506 B-II-m-A-18221 Palatul Suu Bd. Brtianu I. C. 2 sector 3 1830, sf. sec.XIX

  507 B-II-m-B-18222 Imobil Bd. Brtianu I. C. 10 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 41

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 508 B-II-m-B-18223 Imobil Bd. Brtianu I. C. 18 sector 3 sf. sec. XIX

  509 B-II-m-B-18224 Imobil Bd. Brtianu I. C. 21 sector 3 sf. sec. XIX

  510 B-II-m-A-18225 Biserica "Sf. Gheorghe Nou Bd. Brtianu I. C. 49 sector 3 sec. XVI-XX 1705

  511 B-II-m-B-18226 Cas Str. Brezoianu Ion 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 512 B-II-m-B-18227 Cas Str. Brezoianu Ion 5 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 513 B-II-m-B-18228 Cas Str. Brezoianu Ion 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 514 B-II-m-B-18229 Imobil Str. Brezoianu Ion 53 sector 1 1935-1940

  515 B-II-m-B-18230 Cas Str. Bucur 5 sector 4 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 516 B-II-m-B-18231 Clubul Diplomailor os. Bucureti-Ploieti f.n. sector 1 (n incinta Parcului Herstru) prima jum. sec. XX

  517 B-II-m-B-18232 Podul Bneasa os. Bucureti-Ploieti f.n. sector 1 prima jum. sec. XX

  518 B-II-m-A-18233 Pivniele Casei Vcrescu os. Bucureti-Ploieti 2 sector 1 sec. XVIII

  519 B-II-m-A-18234 Biserica "Sf. Nicolae - Bneasa os. Bucureti-Ploieti 6 -8 sector 1 1792

  520 B-II-a-B-18235 Ansamblul de arhitectur "Strada General Str. Buditeanu C-tin g-ral sector 1 sf. sec. XIX Constantin Buditeanu "

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 42

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 521 B-II-m-A-18236 Biserica "Sf.Nicolae - Manea Brutaru Str. Buditeanu C-tin g-ral 4 -6 sector 1 1787

  522 B-II-m-B-18237 Cas (foste atenanse ale Palatului tirbei, Str. Buditeanu C-tin g-ral 7 sector 1 sf. sec. XIX Calea Victoriei nr. 107) 523 B-II-m-B-18238 Cas Str. Buditeanu C-tin g-ral 8 sector 1 sf. sec. XIX

  524 B-II-m-B-18239 Cas Str. Buditeanu C-tin g-ral 10 sector 1 sf. sec. XIX

  525 B-II-m-B-18240 Cas Str. Buditeanu C-tin g-ral 12 -14 sector 1 1894

  526 B-II-m-B-18241 Casa Lahovary Str. Buditeanu C-tin g-ral 13 sector 1 sf. sec. XIX

  527 B-II-m-B-18242 Casa Crissovelloni - Cantacuzino Str. Buditeanu C-tin g-ral 15 sector 1 sf. sec. XIX

  528 B-II-m-B-18243 Muzeul Cornel Medrea Str. Buditeanu C-tin g-ral 16 sector 1 sf. sec. XIX

  529 B-II-m-B-18244 Casa g-ral Constantin Buditeanu Str. Buditeanu C-tin g-ral 20 sector 1 sf. sec. XIX

  530 B-II-m-B-18245 Cas Str. Buditeanu C-tin g-ral 28 sector 1 sf. sec. XIX

  531 B-II-m-B-18246 Cas Str. Buditeanu C-tin g-ral 28 bis sector 1 1895

  532 B-II-m-B-18247 Cas Str. Burghelea dr. 1 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 533 B-II-m-B-18248 Cas Str. Burghelea dr. 3 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 43

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 534 B-II-m-B-18249 Cas Str. Burghelea dr. 5 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 535 B-II-m-B-18250 Cas Str. Burghelea dr. 13 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 536 B-II-m-B-18251 Cas Str. Burghelea dr. 14 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 537 B-II-m-B-18252 Cas Str. Burghelea dr. 15 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 538 B-II-m-B-18253 Cas Str. Burghelea dr. 16 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 539 B-II-m-B-18254 Cas Str. Burghelea dr. 17 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 540 B-II-m-B-18255 Cas Str. Burghelea dr. 19 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 541 B-II-m-B-18256 Cas Str. Burghelea dr. 22 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 542 B-II-m-B-18257 Cas Str. Buzeti 2 -4 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 543 B-II-m-B-18258 Hotel Marna Str. Buzeti 3 sector 1 sf. sec. XIX

  544 B-II-m-B-18259 Casa n care a locuit Mihai Eminescu Str. Buzeti 5 sector 1 sf. sec. XIX

  545 B-II-m-B-18260 Cas Str. Buzeti 32 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 546 B-II-m-B-18261 Casa Nicolae Iorga Str. Buzeti 36 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 44

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 547 B-II-m-B-18262 Cas Str. Buzeti 44 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 548 B-II-m-B-18263 Cas Str. Buzeti 46 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 549 B-II-m-B-18264 Biserica "Sf. Nicolae - Buzeti Str. Buzeti 55 sector 1 prima jum. sec.XIX

  550 B-II-m-B-18265 Cas Str. Caimatei 1 sector 2 prima jum. sec. XX

  551 B-II-m-B-18266 Cas Str. Caimatei 2 sector 2 prima jum. sec. XX

  552 B-II-m-B-18267 Cas Str. Caimatei 3 sector 2 prima jum. sec. XX

  553 B-II-m-B-18268 Imobil Str. Caimatei 8 sector 2 1935

  554 B-II-m-B-18269 Cas Str. Caimatei 10 sector 2 1913-1919

  555 B-II-m-B-18270 Cas Str. Caimatei 20 sector 2 prima jum. sec. XX

  556 B-II-m-B-18271 Cas Str. Calderon Jean Louis 7 -9 sector 2 sf. sec. XIX

  557 B-II-m-B-18272 Cas Str. Calderon Jean Louis 16 sector 2 sf. sec. XIX

  558 B-II-a-B-18273 Ansamblul de arhitectur "Str. Radu Str. Calomfirescu Radu sector 3 sf. sec. XIX - nc.XIX Calomfirescu nr. 9-15; 10-16" 559 B-II-m-B-18274 Cas Str. Calomfirescu Radu 1 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 45

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 560 B-II-m-B-18275 Cas Str. Calomfirescu Radu 3 sector 3 sf. sec. XIX

  561 B-II-m-B-18276 Cas Str. Calomfirescu Radu 4 bis sector 3 sf. sec. XIX

  562 B-II-m-B-18277 Cas Str. Calomfirescu Radu 5 sector 3 sf. sec. XIX

  563 B-II-m-B-18278 Cas Str. Calomfirescu Radu 6 sector 3 sf. sec. XIX

  564 B-II-m-B-18279 Bloc locuine Str. Calomfirescu Radu 7 sector 3 1931

  565 B-II-m-B-18280 Cas Str. Calomfirescu Radu 9 sector 3 sf. sec. XIX

  566 B-II-m-B-18281 Cas Str. Calomfirescu Radu 10 sector 3 sf. sec. XIX

  567 B-II-m-B-18282 Cas Str. Calomfirescu Radu 11 sector 3 sf. sec. XIX

  568 B-II-m-B-18283 Casa arh. L. Negresco Str. Calomfirescu Radu 12 sector 3 sf. sec. XIX

  569 B-II-m-B-18284 Cas Str. Calomfirescu Radu 13 sector 3 sf. sec. XIX

  570 B-II-m-B-18285 Cas Str. Calomfirescu Radu 14 sector 3 sf. sec. XIX

  571 B-II-m-B-18286 Casa "cu geamuri bombate", casa N. Str. Calomfirescu Radu 15 sector 3 1861

  572 B-II-m-B-18287 Cas Str. Calomfirescu Radu 16 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 46

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 573 B-II-m-B-18288 Cas Str. Cameliei 1 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 574 B-II-m-B-18289 Cas Str. Cameliei 10 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 575 B-II-m-B-18290 Cas Str. Cameliei 12 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 576 B-II-m-B-18291 Cas Str. Cameliei 14 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 577 B-II-m-B-18292 Cas Str. Cameliei 16 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 578 B-II-m-B-18293 Cas Str. Cameliei 18 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 579 B-II-m-B-18294 Cas Str. Cameliei 22 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 580 B-II-m-B-18295 Cas Str. Cameliei 24 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 581 B-II-m-B-18296 Cas Str. Cameliei 30 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 582 B-II-m-B-18297 Cas Str. Cameliei 34 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 583 B-II-m-B-18298 Cas Str. Cameliei 36 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 584 B-II-m-B-18299 Cas Str. Cameliei 38 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 585 B-II-a-A-18300 Parcul Ioanid Piaa Cantacuzino Gh. f.n. sector 2 (delimitat de str. Polon - Bd. sf. sec. XIX - nc.XX Dacia - str. Dumbrava Roie)

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 47

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 586 B-II-a-B-18301 Grdina Icoanei Piaa Cantacuzino Gh. f.n. sector 2 (delimitat de str. pictor Arthur sf. sec. XIX - nc.XX Verona - str. D.A. Xenopol - str. dr. Dimitrie Gerota) 587 B-II-m-B-18302 Cas Str. Caraca C-tin dr. 3 sector 1 nc.sec.XIX

  588 B-II-m-B-18303 Cas Str. Caraca C-tin dr. 8 sector 1 nc.sec.XIX

  589 B-II-m-B-18304 Cas Str. Caraca C-tin dr. 10 sector 1 nc.sec.XIX

  590 B-II-m-B-18305 Cas Str. Caraca C-tin dr. 13 sector 1 1910

  591 B-II-m-B-18306 Banca de Comer Exterior Str. Carada Eugeniu 1 -3 sector 3 1910

  592 B-II-m-B-18307 Casa I. L. Caragiale Str. Caragiale I. L. 3 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 593 B-II-m-B-18308 Cas Str. Caragiale I. L. 32 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 594 B-II-m-A-18309 Palatul Ministerului Agriculturii i Domeniilor Bd. Carol I 4 sector 3 1896

  595 B-II-m-B-18310 Cas Bd. Carol I 6 sector 3 sf. sec. XIX

  596 B-II-m-B-18311 Cas Bd. Carol I 8 sector 3 sf. sec. XIX

  597 B-II-m-B-18312 Cas Bd. Carol I 10 sector 3 sf. sec. XIX

  598 B-II-m-B-18313 Fostul Imobil "Astra Bd. Carol I 12 sector 3 nc. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 48

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 599 B-II-m-B-18314 Imobil Bd. Carol I 25 sector 2 prima jum. sec. XX

  600 B-II-m-B-18315 Imobil Bd. Carol I 27 sector 2 prima jum. sec. XX

  601 B-II-m-B-18316 Fostul Hotel Naional, azi ASIROM Bd. Carol I 31 -33 sector 2 prima jum. sec. XX

  602 B-II-m-B-18317 Imobil Bd. Carol I 37 sector 2 prima jum. sec. XX

  603 B-II-m-B-18318 Imobil Bd. Carol I 39 sector 2 prima jum. sec. XX

  604 B-II-a-B-18319 Ansamblul Biserica Armeneasc Bd. Carol I 43 sector prima jum. sec. XX

  605 B-II-m-B-18320 Biserica Armeneasc Bd. Carol I 43 sector 2 1911

  606 B-II-m-B-18321 Biblioteca Armeneasc Bd. Carol I 43 sector 2 prima jum. sec. XX

  607 B-II-m-B-18322 Imobil Bd. Carol I 53 sector 2 sf. sec. XIX - nc.XX

  608 B-II-m-B-18323 Imobil Bd. Carol I 55 sector 2 sf. sec. XIX - nc.sec.XX 609 B-II-m-B-18324 Imobil Bd. Carol I 59 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 610 B-II-m-B-18325 Cas Bd. Carol I 64 sector 2 nc. sec. XX

  611 B-II-m-B-18326 Cas Bd. Carol I 66 sector 2 nc. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 49

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 612 B-II-m-B-18327 Imobil Bd. Carol I 72 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 613 B-II-a-B-18328 Ansamblul de arhitectur "Bd. Lascr Bd. Catargiu Lascr sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 614 B-II-m-B-18329 Cas Bd. Catargiu Lascr 8 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 615 B-II-m-B-18330 Casa Dinu Lipatti Bd. Catargiu Lascr 12 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 616 B-II-m-B-18331 Casa g-ral Arion Bd. Catargiu Lascr 15 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 617 B-II-m-B-18332 Casa Amiral Vasile Urseanu Bd. Catargiu Lascr 21 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 618 B-II-m-B-18333 Cas Bd. Catargiu Lascr 29 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 619 B-II-m-B-18334 Casa Henry Coand Bd. Catargiu Lascr 29 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 620 B-II-m-B-18335 Fosta cas I. Cmrescu Bd. Catargiu Lascr 39 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 621 B-II-m-B-18336 Casa Dr. Dobrovici Bd. Catargiu Lascr 40 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 622 B-II-m-B-18337 Cas Bd. Catargiu Lascr 50 sector 1 sf. sec. XIX - nc. sec. XX 623 B-II-m-A-18338 Casa Ing. Vasilescu Bd. Catargiu Lascr 54 sector 1 sf. sec. XIX

  624 B-II-m-B-18339 Cas Bd. Catargiu Lascr 56 sector 1 sf. sec. XIX - nc.XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 50

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 625 B-II-m-B-18340 Cas Bd. Catargiu Lascr 58 sector 1 sf. sec. XIX - nc.XX

  626 B-II-m-B-18341 Cas Str. Cavafii Vechi 11 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 627 B-II-m-B-18342 Cas Str. Cavafii Vechi 13 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 628 B-II-m-B-18343 Cas Str. Cderea Bastiliei 90 sector 1 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 629 B-II-m-B-18344 Imobil Calea Clrailor 34 sector 3 prima jum. sec. XX

  630 B-II-m-B-18345 Imobil Calea Clrailor 36 sector 3 prima jum. sec. XX

  631 B-II-m-B-18346 Imobil Calea Clrailor 36 A sector 3 prima jum. sec. XX

  632 B-II-m-B-18347 Imobil Calea Clrailor 38 sector 3 prima jum. sec. XX

  633 B-II-m-B-18348 Imobil Calea Clrailor 42 sector 3 prima jum. sec. XX

  634 B-II-m-B-18349 Imobil Calea Clrailor 44 sector 3 prima jum. sec. XX

  635 B-II-m-B-18350 Imobil Calea Clrailor 46 sector 3 prima jum. sec. XX

  636 B-II-m-B-18351 Cas Calea Clrailor 48 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 637 B-II-m-B-18352 Cas Calea Clrailor 54 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 51

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 638 B-II-m-B-18353 Cas Calea Clrailor 57 sector 3 sf. sec. XIX

  639 B-II-m-B-18354 Cas Calea Clrailor 57 A sector 3 sf. sec. XIX

  640 B-II-m-B-18355 Cas Calea Clrailor 58 sector 3 sf. sec. XIX

  641 B-II-m-B-18356 Cas Calea Clrailor 59 sector 3 sf. sec. XIX

  642 B-II-m-B-18357 Cas Calea Clrailor 61 sector 3 sf. sec. XIX

  643 B-II-m-B-18358 Cas Calea Clrailor 62 sector 3 sf. sec. XIX

  644 B-II-m-B-18359 Cas Calea Clrailor 64 sector 3 sf. sec. XIX

  645 B-II-m-B-18360 Cas Calea Clrailor 66 sector 3 sf. sec. XIX

  646 B-II-m-B-18361 Cas Calea Clrailor 67 sector 3 sf. sec. XIX

  647 B-II-m-B-18362 Cas Calea Clrailor 69 sector 3 sf. sec. XIX

  648 B-II-m-B-18363 Cas Calea Clrailor 72 sector 3 sf. sec. XIX

  649 B-II-m-B-18364 Cas Calea Clrailor 74 sector 3 sf. sec. XIX

  650 B-II-m-B-18365 Cas Calea Clrailor 77 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 52

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 651 B-II-m-B-18366 Cas Calea Clrailor 78 sector 3 sf. sec. XIX

  652 B-II-m-B-18367 Cas Calea Clrailor 82 sector 3 sf. sec. XIX

  653 B-II-m-A-18368 Biserica "Sf. tefan - Clrai Calea Clrailor 83 sector 3 1768

  654 B-II-m-B-18369 Cas Calea Clrailor 84 sector 3 sf. sec. XIX

  655 B-II-m-B-18370 Imobil Calea Clrailor 85 sector 3 sf. sec. XIX

  656 B-II-m-B-18371 Imobil Calea Clrailor 87 sector 3 sf. sec. XIX

  657 B-II-m-B-18372 Cas Calea Clrailor 88 sector 3 sf. sec. XIX

  658 B-II-m-B-18373 Cas Calea Clrailor 89 sector 3 sf. sec. XIX

  659 B-II-m-B-18374 Cas Calea Clrailor 91 sector 3 sf. sec. XIX

  660 B-II-m-B-18375 Cas Calea Clrailor 92 sector 3 sf. sec. XIX

  661 B-II-m-B-18376 Cas Calea Clrailor 93 sector 3 sf. sec. XIX

  662 B-II-m-B-18377 Cas Calea Clrailor 96 sector 3 sec. XIX-XX

  663 B-II-m-B-18378 Cas de trgove Calea Clrailor 97 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 53

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 664 B-II-m-B-18379 Cas Calea Clrailor 101 sector 3 sf. sec. XIX

  665 B-II-m-B-18380 Cas Calea Clrailor 103 sector 3 sec. XIX-XX

  666 B-II-m-B-18381 Cas Calea Clrailor 105 sector 3 sf. sec. XIX

  667 B-II-m-B-18382 Cas Calea Clrailor 106 sector 3 sf. sec. XIX

  668 B-II-m-B-18383 Cas Calea Clrailor 107 sector 3 sf. sec. XIX

  669 B-II-m-B-18384 Cas Calea Clrailor 108 sector 3 sf. sec. XIX

  670 B-II-m-B-18385 Cas Calea Clrailor 109 sector 3 sf. sec. XIX

  671 B-II-m-B-18386 Cas Calea Clrailor 110 sector 3 sf. sec. XIX

  672 B-II-m-B-18387 Cas Calea Clrailor 111 sector 3 1895

  673 B-II-m-B-18388 Cas Calea Clrailor 124 sector 3 sf. sec. XIX

  674 B-II-m-B-18389 Cas Calea Clrailor 126 sector 3 sf. sec. XIX

  675 B-II-m-B-18390 Cas Calea Clrailor 129 sector 3 sf. sec. XIX

  676 B-II-m-B-18391 Cas Calea Clrailor 130 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 54

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 677 B-II-m-B-18392 Cas Calea Clrailor 132 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 678 B-II-m-A-18393 Hala Traian Calea Clrailor 133 sector 3 1896

  679 B-II-m-B-18394 Cas Calea Clrailor 134 sector 3 sf. sec. XIX

  680 B-II-m-B-18395 Cas Calea Clrailor 136 sector 3 prima jum. sec. XX

  681 B-II-m-B-18396 Imobil Calea Clrailor 137 sector 3 prima jum. sec. XX

  682 B-II-m-B-18397 Cas Calea Clrailor 139 sector 3 sf. sec. XIX

  683 B-II-m-B-18398 Cas Calea Clrailor 141 sector 3 sf. sec. XIX

  684 B-II-m-B-18399 Cas Calea Clrailor 142 sector 3 sf. sec. XIX

  685 B-II-m-B-18400 Imobil Calea Clrailor 144 sector 3 prima jum. sec. XX

  686 B-II-m-B-18401 Cas Calea Clrailor 146 sector 3 sf. sec. XIX

  687 B-II-m-B-18402 Imobil Calea Clrailor 148 sector 3 1909

  688 B-II-m-B-18403 Imobil Calea Clrailor 149 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 689 B-II-m-B-18404 Imobil Calea Clrailor 151 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 55

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 690 B-II-m-B-18405 Imobil Calea Clrailor 152 sector 3 prima jum. sec. XX

  691 B-II-m-B-18406 Fostul Cinematograf "Arta" Calea Clrailor 153 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 692 B-II-m-B-18407 Cas Calea Clrailor 155 sector 3 prima jum. sec. XX

  693 B-II-m-B-18408 Cas Calea Clrailor 163 sector 3 prima jum. sec. XX

  694 B-II-m-B-18409 Cas Calea Clrailor 255 sector 3 prima jum. sec. XX

  695 B-II-a-B-18410 Ansamblul de arhitectur "Str. Cldrari" Str. Cldrari sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 696 B-II-m-B-18411 Casa George Clinescu Str. Clinescu George 53 sector 1 prima jum. sec. XX

  697 B-II-m-B-18412 Cas Str. Cuzai 26 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 698 B-II-m-B-18413 Cas Str. Cuzai 29 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 699 B-II-m-B-18414 Cas Str. Cuzai 31 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 700 B-II-m-B-18415 Cas Str. Cuzai 33 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 701 B-II-m-B-18416 Cas Str. Cuzai 38 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 702 B-II-m-B-18417 Cas Str. Cuzai 40 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 56

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 703 B-II-m-B-18418 Cas Str. Cuzai 43 sector 3 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 704 B-II-m-B-18419 Casa Mtsaru Str. Cmpia Turzii 12 sector 1 1927

  705 B-II-m-B-18420 Imobil Str. Cmpineanu Ion 2 sector 1 1920

  706 B-II-m-B-18421 Fostul Hotel Negoiu Str. Cmpineanu Ion 16 sector 1 prima jum. sec. XX

  707 B-II-m-B-18422 Blocul Adriatica Str. Cmpineanu Ion 20 sector 1 sf. sec. XIX

  708 B-II-m-B-18423 Sala Palatului Str. Cmpineanu Ion 28 sector 1 jum. XX

  709 B-II-a-B-18429 Ansamblul de arhitectur "Str. Chile" Str. Chile sector 1 prima jum. sec. XX

  710 B-II-m-B-18430 Cas Str. Chile 4 sector 1 prima jum. sec. XX

  711 B-II-m-B-18431 Cas Str. Chile 8 sector 1 prima jum. sec. XX

  712 B-II-m-B-18432 Cas Str. Chile 10 sector 1 prima jum. sec. XX

  713 B-II-m-B-18433 Cas Str. Chiristigiilor 22 sector 2 sf. sec. XIX - prima jum. sec. XX 714 B-II-m-B-18434 Imobil Str. Chiristigiilor 24 sector 2 nc.sec.XX

  715 B-II-m-B-18435 Imobil Str. Clemenceau Georges 2 sector 1 1890

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 57

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 716 B-II-m-B-18436 Cas Str. Clemenceau Georges 5 sector 1 sf. sec. XIX

  717 B-II-m-B-18437 Cas Str. Clopotarii Vechi 4 sector 1 sf. sec. XIX

  718 B-II-m-B-18438 Casa George Oprescu Str. Clunet dr. 16 sector 5 prima jum. sec. XX

  719 B-II-a-B-18439 Ansamblul de arhitectur "Str. Henri Coand" Str. Coand Henri sector 1 sf. sec. XIX

  720 B-II-m-B-18440 Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Str. Coand Henri 11 sector 1 sf. sec. XIX Prvan" 721 B-II-m-B-18441 Casa Alex. G. Florescu Str. Coand Henri 22 sector 1 sf. sec. XIX

  722 B-II-m-B-18442 Casa Maria i George Severeanu Str. Coand Henri 26 sector 1 sf. sec. XIX

  723 B-II-m-B-18443 Casa Argetoianu Str. Coand Henri 36 sector 1 sf. sec. XIX

  724 B-II-a-B-18444 Parcul Plumbuita os. Colentina f.n. sector 2 (delimitat de str. Doamna Ghica - os. sf. sec. XIX Colentina - str. Fabrica de Ghea - Lacul Plumbuita) 725 B-II-m-B-18445 Imobil Str. Colei 1 sector 3 sf. sec. XIX

  726 B-II-m-B-18446 Imobil Str. Colei 2 sector 3 sf. sec. XIX

  727 B-II-m-B-18447 Cas Str. Colei 3 sector 3 sf. sec. XIX

  728 B-II-m-B-18448 Cas Str. Colei 4 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 58

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 729 B-II-m-B-18449 Cas Str. Colei 5 sector 3 sf. sec. XIX

  730 B-II-m-B-18450 Cas Str. Colei 6 sector 3 sf. sec. XIX

  731 B-II-m-B-18451 Cas Str. Colei 7 sector 3 sf. sec. XIX

  732 B-II-m-B-18452 Locuin cu prvalie, faad 1848 Str. Colei 8 sector 3 1848

  733 B-II-m-B-18453 Imobil Str. Colei 9 sector 3 sf. sec. XIX

  734 B-II-m-B-18454 Cas Str. Colei 16 sector 3 sf. sec. XIX

  735 B-II-m-B-18455 Cas Str. Colei 18 sector 3 sf. sec. XIX

  736 B-II-m-B-18456 Cas Str. Colei 20 sector 3 cca. 1865

  737 B-II-m-B-18457 Cas Str. Colei 21 sector 3 sf. sec. XIX

  738 B-II-m-B-18458 Cas Str. Colei 22 sector 3 sf. sec. XIX

  739 B-II-m-B-18459 Fostul magazin Star & Cohn Str. Colei 24 sector 3 sf. sec. XIX

  740 B-II-m-B-18460 Imobil Str. Colei 25 sector 3 sf. sec. XIX

  741 B-II-m-B-18461 Imobil Str. Colei 26 sector 3 sf. sec. XIX

  MINISTERUL CULTURII I CULTELOR INSTITUTUL NAIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 59

 • Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adres Datare 742 B-II-m-B-18462 Im