LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă...

37
1 Universitatea Spiru Haret Facultatea de Medicină Veterinară Biblioteca F.M.V. LISTA CĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII VETERINARE Nr crt Autori Titlul cărţii An Editura Loc. Nr ex Cotă (vol,an/sem 0 1 2 3 4 5 6 7 1 Schaller Oskar, ş.a. Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature- xerox 1992 Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1 MV 1 2 Moroşanu N. Curs de propedeutică chirurgicală şi medicină operatorie – vol. I: Propedeutică chirurgicală 1972 [s.n.] Iaşi 1 MV 2(1) 3 May Ioan Patologie medicală veterinară vol. II: Boli de nutriţie 1979 [s.n.] Timişoara 1 MV 3(2) 4 Vinţan Aurel Curs de botanică medicală – uz intern 1970 [s.n.] Timişoara 1 MV 6 5 Anghel Gh., Chirilă C. Curs de botanică medicală uz intern 1972 [s.n.] Bucureşti 1 MV 7 6 Martin Valeriu, ş.a. Îndrumător pentru lucrări practice de nutriţia animalelor domestice şi controlul sanitar-veterinar al furajelor – uz intern 1993 FRM Bucureşti 10 MV 9d 1-10 7 Daneş D., Daneş Mihai Boli infecţioase, specializări clinice Note de curs 1997 [s.n.] Bucureşti 5 MV 17d 1-5 8 Constantin N., Dojană N. L ucrări practice şi demonstraţii de fiziologie veterinară 1996 Centrul editorial poligrafic-USAMV Bucureşti 9 MV 18d 1-9 9 Dumitru Mihai Patologie şi clinică medicală veterinară vol. III 1996 ’’ Bucureşti 10 MV 19 d 1-10 10 Popovici Valentin Morfologie generală – Note de curs 1994 [s.n.] Bucureşti 4 MV 20d 1-4 11 Purcherea Anca, ş.a. Diagnosticul bolilor parazitare ale animalelorGhid de laborator 1996 C. edit. polig.-Bucureşti 1 MV 21 12 Stratulat Gh.., ş.a. Legislaţia sanitară veterinară. Norme în vigoare 1996 C. edit. polig.-… Bucureşti 1 MV 22 13 Teuşdea Valer Igiena animalelor şi protecţia mediului. Igienă specială – vol. III 1996 FRM Bucureşti 9 MV 23d 1-9 14 Dragomirescu Elena, ş.a. Îndrumar pentru lucrări practice de biofizică uz intern 1993 FRM Bucureşti 13 MV 24d 1-13 15 Paul Ioan Morfopatologie generală şi organologie 1985 [s.n.] Iaşi 2 MV 25d 1-2 16 Curcă Dumitru Fiziopatologie vol. I 1995 FRM Bucureşti 10 MV 26 d 1-10 17 Teuşdea Valer Igiena animalelor şi protecţia mediului. Igienă generală 1994 FRM Bucureşti 11 MV 27d 1-11 18 Mitrică Natalia, ş.a. (I. Cantacuzino) Macromolecule biologice. Tehnici de izolarea, caracterizarea şi conservarea macromoleculelor biologice 1975 [s.n.] Bucureşti 1 MV 29 19 Şoltuz Valerian Curs de fizică şi climatologie pentru Facultatea de zootehnie 1971 [s.n.] Cluj 2 MV 30 d 1-2 20 Dragomirescu Elena, Enache L Îndrumar pentru lucrări practice de biofizică 1990 [s.n.] Bucureşti 1 MV 31 0 1 2 3 4 5 6 7 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animală – Partea I: Organizarea moleculară şi macromoleculară a organismului animal – vol. I, II 1979 [s.n.] Bucureşti 1 MV 33(1,2) 22 Şerban Mihai Curs de biochimie animală – Partea I: Organizarea moleculară şi macromoleculară a organismului animal – vol. I, II 1985 [s.n.] Bucureşti 1 MV 34(1,2) 23 Popa Vasile Viorel Semiologie medical veterinară vol. II 1994 FRM Bucureşti 8 MV40(2)d 1-8 24 Ciocârlie Ioan Curs de microbiologie veterinară. Bacteriologie – Virusologie –Micologie 1992 FRM Bucureşti 17 MV41 d 1-17 25 Popa Vasile Viorel Semiologie medical veterinară – vol. I 1993 FRM Bucureşti 12 MV42(1)d 1-12 26 Hillebrand Anton Noţiuni de ecologie veterinară – Note de curs 1992 FRM Bucureşti 17 MV 43d 1-17 27 Ilieş Petru, Ciocârlie Ioan Ghid de lucrări practice de microbiologie – partea I: tehnici de laborator 1992 FRM Bucureşti 13 MV 44(1)d 1-13

Transcript of LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă...

Page 1: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

1

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Medicină Veterinară – Biblioteca F.M.V.

LISTA CĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII VETERINARE

Nr crt

Autori Titlul c ăr ţii An Editura Loc. Nr ex

Cotă (vol,an/sem

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Schaller Oskar, ş.a. Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature- xerox 1992 Ferdinand Enke

Verlag Stuttgart 1 MV 1

2 Moroşanu N. Curs de propedeutică chirurgicală şi medicină operatorie – vol. I: Propedeutică chirurgicală

1972 [s.n.] Iaşi 1 MV 2(1)

3 May Ioan Patologie medicală veterinară – vol. II: Boli de nutriţie 1979 [s.n.] Timişoara 1 MV 3(2) 4 Vinţan Aurel Curs de botanică medicală – uz intern 1970 [s.n.] Timişoara 1 MV 6 5 Anghel Gh., Chirilă C. Curs de botanică medicală – uz intern 1972 [s.n.] Bucureşti 1 MV 7 6 Martin Valeriu, ş.a. Îndrumător pentru lucrări practice de nutriţia animalelor domestice şi

controlul sanitar-veterinar al furajelor – uz intern 1993 FRM Bucureşti 10 MV 9d1-10

7 Daneş D., Daneş Mihai Boli infecţioase, specializări clinice – Note de curs 1997 [s.n.] Bucureşti 5 MV 17d1-5 8 Constantin N., Dojană N. L ucrări practice şi demonstraţii de fiziologie veterinară 1996 Centrul editorial

poligrafic-USAMV Bucureşti 9 MV 18d1-9

9 Dumitru Mihai Patologie şi clinică medicală veterinară – vol. III 1996 ’’ Bucureşti 10 MV 19 d1-10 10 Popovici Valentin Morfologie generală – Note de curs 1994 [s.n.] Bucureşti 4 MV 20d1-4 11 Purcherea Anca, ş.a. Diagnosticul bolilor parazitare ale animalelor–Ghid de laborator 1996 C. edit. polig.-… Bucureşti 1 MV 21 12 Stratulat Gh.., ş.a. Legislaţia sanitară veterinară. Norme în vigoare 1996 C. edit. polig.-… Bucureşti 1 MV 22 13 Teuşdea Valer Igiena animalelor şi protecţia mediului. Igienă specială – vol. III 1996 FRM Bucureşti 9 MV 23d1-9 14 Dragomirescu Elena, ş.a. Îndrumar pentru lucrări practice de biofizică – uz intern 1993 FRM Bucureşti 13 MV 24d1-13 15 Paul Ioan Morfopatologie generală şi organologie 1985 [s.n.] Iaşi 2 MV 25d1-2 16 Curcă Dumitru Fiziopatologie – vol. I 1995 FRM Bucureşti 10 MV 26 d1-10 17 Teuşdea Valer Igiena animalelor şi protecţia mediului. Igienă generală 1994 FRM Bucureşti 11 MV 27d1-11 18 Mitrică Natalia, ş.a. (I. Cantacuzino) Macromolecule biologice. Tehnici de izolarea, caracterizarea şi

conservarea macromoleculelor biologice 1975 [s.n.] Bucureşti 1 MV 29

19 Şoltuz Valerian Curs de fizică şi climatologie pentru Facultatea de zootehnie 1971 [s.n.] Cluj 2 MV 30 d1-2 20 Dragomirescu Elena, Enache L Îndrumar pentru lucrări practice de biofizică 1990 [s.n.] Bucureşti 1 MV 31 0 1 2 3 4 5 6 7 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animală – Partea I: Organizarea moleculară şi

macromoleculară a organismului animal – vol. I, II 1979 [s.n.] Bucureşti 1 MV 33(1,2)

22 Şerban Mihai Curs de biochimie animală – Partea I: Organizarea moleculară şi macromoleculară a organismului animal – vol. I, II

1985 [s.n.] Bucureşti 1 MV 34(1,2)

23 Popa Vasile Viorel Semiologie medical veterinară – vol. II 1994 FRM Bucureşti 8 MV40(2)d1-8 24 Ciocârlie Ioan Curs de microbiologie veterinară. Bacteriologie – Virusologie –Micologie 1992 FRM Bucureşti 17 MV41 d1-17 25 Popa Vasile Viorel Semiologie medical veterinară – vol. I 1993 FRM Bucureşti 12 MV42(1)d1-12 26 Hillebrand Anton Noţiuni de ecologie veterinară – Note de curs 1992 FRM Bucureşti 17 MV 43d1-17 27 Ilieş Petru, Ciocârlie Ioan Ghid de lucrări practice de microbiologie – partea I: tehnici de laborator 1992 FRM Bucureşti 13 MV 44(1)d1-13

Page 2: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

2

28 Ilieş Petru, Ciocârlie Ioan Curs de microbiologie – partea a III-a: Bacteriologie specială. Virusologie specială

1993 FRM Bucureşti 9 MV 45(3)d1-9

29 Ciocârlie Ioan Curs de microbiologie, genetică, ecologie şi infecţie microbiană 1992 FRM Bucureşti 17 MV 46 d1-17 30 Cureu Ioan Genetică şi eredopatologie – Curs pentru studenţii an. II ai FMV 1992 FRM Bucureşti 15 MV 48 d1-15 31 Seiciu Lidia Lucrări practice de morfopatologie 1994 FRM Bucureşti 12 MV 49 d1-12 32 Honţuş Dumitru Economie politică şi management 1996 FRM Bucureşti 10 MV 50 d1-10 33 Mircea N., Vişan I. Practicum de nutriţia animalelor şi controlul sanitar-veterinar al

nutreţurilor 1998 FRM Bucureşti 15 MV 51 d1-15

34 Coman Toma Biologie celulară 1995 FRM Bucureşti 34 MV 52 d1-34 35 Teuşdea Valer Igiena animalelor şi protecţia mediului. Igiena specială 1994 FRM Bucureşti 10 MV 53 d1-10 36 Ghergariu Sabin, Căpăţână Vladimir ş.a. Compendiu de urgenţe medicale chirurgicale şi obstetrică ginecologie la

animale 1996 ALL Bucureşti 3 MV 54 d1-3

37 Răducănescu Helgomar Compendiu de imunopatologie veterinară 1999 FRM Bucureşti 18 MV 55 d1-18 38 Cureu Ioan Compendiu de genetică animală 1999 FRM Bucureşti 18 MV 56 d1-18 39 Popa Vasile Viorel, Vlăgioiu C. Metodologia examinării medicale la animale 1996 CERES Bucureşti 5 MV 57 d1-5 40 Manolescu Nicolae Compendiu de anatomie patologică clinică veterinară 2000 FRM Bucureşti 17 MV 58 d1-17 41 Culea Ctin Zootehnie specială şi ameliorare – (curs): I 1998 FRM Bucureşti 10 MV 59(C)d1-10 42 Culea Ctin Zootehnie specială şi ameliorare – lucrări practice – partea I 1998 FRM Bucureşti 15 MV59(LP)d1-15 43 Avram N. Compendiu de fiziopatologie – vol. I 1999 FRM Bucureşti 17 MV60(1)d1-17 44 Căpăţână Vladimir, Radu Ioan Tehnici în chirurgia veterinară – vol. I 1994 CERES Bucureşti 3 MV 61(1) d1-3 45 Ciudin Elena, Marinescu Dan Animale de laborator – vol. I 1996 ALL Bucureşti 2 MV 62(1) d1-2

46 xxx Cod zoo-sanitar internaţional- mamifere, păsări şi albine 1996 CERES Bucureşti 3 MV 63 d1-3 47 Filea Ivana Ioan, Filea Ivana Simona Ghid felin 1993 CERES Bucureşti 5 MV 64 d1-5 0 1 2 3 4 5 6 7 48 Filea Ivana Ioan, Popescu Ivana Simona Ghid canin 1992 CERES Bucureşti 3 MV 65 d1-3 49 Stancu Ioan, Lupescu Ctin Contravenţiile la normele sanitare veterinare 1998 Cuvântul nostru [s.l.] 5 MV 66d1-5 50 Enache Traian, Paul I., Popescu Ovidiu,

Stănescu V. Medicină legală veterinară 1994 ALL Bucureşti 1 MV 67

51 Enache Traian, Paul I., Popescu Ovidiu Medicină legală veterinară – vol. II: Toxicologie medico-legală 1996 ALL Bucureşti 1 MV 68(2) 52 Enache Traian, Paul I., Popescu Ovidiu Medicină legală veterinară – vol. I. 1997 ALL Bucureşti 2 MV 69(1) d1-2 53 xxx Îndreptar veterinar şi zootehnic 1966 Redacţia rev. agr Bucureşti 4 MV 71 d1-4 54 Stoian N. Dresajul câinelui poliţist 1994 Min. de interne [s.l.] 1 MV 72 55 Dumitrescu-Buşulenga Zoe Câinii noştri – Buletin documentar 1985 [s.n.] Bucureşti 1 MV 73 56 Nestorov Vadim, Benescu Stelian ş.a Păsările de colivie şi volieră. Îngrijire, boli, tratamente 1996 CERES Bucureşti 3 MV 74 d1-3 57 Harwood R., James M. Entomology in Human and Animal Health – 7th edition 1979 Macmillan Co New York 1 MV 75 58 Gheţie V., Paştea E, Riga Ilie Atlas de anatomie comparativă – vol. I (recondiţionată + dublură) 1954 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 2 MV 76 (1) d1-2 59 Gheţie V. Atlas de anatomie comparativă – vol. II (recondiţionată + dublură) 1958 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 2 MV 76 (2) d1-2 60 Gheţie V., Riga Ilie Th., Paştea E. Anatomia sistemului nervos central şi neurovegetativ la animale

domestice 1956 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 1 MV 78

61 Gheţie V., Paştea E, Riga Ilie Anatomia topografică a calului 1955 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 2 MV 79 d1-2 62 Gheţie V., Hillebrand Anton Anatomia animalelor domestice – vol. I: Aparatul locomotor 1971 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 80(1) 63 Nicolau Şt. S. Elemente de inframicrobiologie generală 1956 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 81 64 Alteraş I., Cajal N. ş.a. Metodele laboratorului clinic 1964 Medicală Bucureşti 1 MV 82

Page 3: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

3

65 Vlăduţiu O. Patologia chirurgicală a animalelor domestice – vol. I 1962 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 83(1) 66 Menkes B. Cercetări de embriologie experimentală – vol. I 1958 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 84(1) 67 Ciufecu E. Sânziana Compendiu de virusologie medicală 1995 FRM Bucureşti 4 MV 89 d1-4 68 Ciurea V. Anatomia patologică a animalelor domestice 1964 Did. şi Pedag. Bucureşti 2 MV 90 d1-2 69 Coţofan V., Palicica Radu ş.a. Anatomia animalelor domestice – vol. I: Ap.de susţ. şi mişcare

- vol. II: Organologie (Viscerele) - vol. III: Ap. circ., S. nervos

1999 2007

2000

Orizonturi univ.

Timişoara

6 1+ xerox 5

MV 91(1) d1-6

MV 91(2) d1-2

MV 91(3) d1-5

70 Adameşteanu I. Patologia medicală a animalelor domestice – vol. I: Aparatul digestiv, respirator, circulator

1955 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 2 MV 92(1) d1-2

71 Adameşteanu I. Patologia medicală a animalelor domestice – vol. II 1957 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 2 MV 92(2) d1-2 0 1 2 3 4 5 6 7 72 Adameşteanu I., Poll E. Patologia medicală a animalelor domestice – vol. II 1967 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 1 MV 93(2) 73 Mihai Dumitru Patologie şi clinică medicală veterinară – vol. I: Bolile ap. digestiv. B. ap.

respirator 1994 CERES Bucureşti 4 MV 94(1) d1-4

74 Mihai Dumitru Patologie şi clinică medicală veterinară – vol. II: Bolile ap. cardiovasc.. B. sângelui şi org. hematopoetice. B. ap. urinar. B. sist. nervos

1994 CERES Bucureşti 5 MV 94(2) d1-5

75 Pălămaru Eftimie Sărurile minerale în hrana animalelor 1966 Redacţia rev. agr Bucureşti 1 MV 95 76 Adameşteanu I. Curs de patologie medicală vet. – Ap. respirator şi ap. circulator 1951-

1952 [s.n.] Bucureşti 1 MV 96

77 Bârză Horea ş.a. Diagnostic clinic – vol. I (Semiol. gen., ap circulator, ap respirator şi ap digestiv)

1955 [s.n.] Arad 2 MV 97 (1) d1-2

78 Bârză Horea ş.a. Diagnostic clinic – vol. III (Semiol. sângelui) 1955 Intr. Poligrafică Timişoara 1 MV 97 (3) 79 Constantin N., Cotruţ M., Şonea A. Fiziologia animalelor domestice – vol. I 1998 CORAL SANIVET Bucureşti 1 MV100(1) 80 Constantin N., Cotruţ M., Şonea A. Fiziologia animalelor domestice – vol. II 1998 CORAL SANIVET Bucureşti 5 MV100(2) d1-5 81 Muntean Mircea, Groza Ioan Elemente de fiziologia reproducţiei la animale 1998 GENESIS TIPO Cluj-

Napoca 4 MV103 d1-4

82 Constantinescu Gh. M., Radu C., Palicica R.

Anatomia topografică a mamiferelor domestice 1982 FACLA Timişoara 1 MV 104

83 Adameşteanu I. Tehnopatii la animalele domestice 1975 CERES Bucureşti 1 MV 105 84 Crăciun C. Emil ş. a. Morfopatologia aparatului cardio-vascular 1959 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 106 85 Ghergariu Sabin Bazele patologiei medicale a animalelor – I 1994 METROPOL; ALL Bucureşti 2 MV107(1) d1-2 86 Curcă C. Dumitru Fiziopatologie generală 1999 FRM Bucureşti 12 MV108 d1-12 87 Paul Ioan Etiomorfopatologie veterinară – vol. I 1996 ALL Bucureşti 2 MV109(1) d1-2 88 Adameşteanu I., Nicolau A., Bârză H Semiologie medicală veterinară 1959 Academiei RPR Bucureşti 1 MV110 89 Mesrobeanu I., Berceanu Şt. Imunologie şi imunopatologie 1968 Medicală Bucureşti 2 MV111 d1-2 90 Diculescu I., Onicescu D., Rîmniceanu C. Histologie – vol. II (Histologie specială) 1971 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 113 (2) 91 Coman Toma, Cornilă N. Embriologie veterinară 1999 FRM Bucureşti 17 MV114 d1-17 92 Popa V. Viorel Curs de semiologie şi radiologie – vol. I 1990 [s.n.] Bucureşti 1 MV117 (1) 93 Palicica Radu, Coman Ioan Etologie. Comportamentul animalelor domestice 1998 Orizonturi univ. Timişoara 5 MV 118 d1-5 94 Pop Pavel, Romeo-Theodor Cristina Dermatologie medicală veterinară 1996 MIRTON Timişoara 4 MV 119 d1-4 95 Cernescu Horia Ginecologie veterinară 1995 HELICOM Timişoara 3 MV 120 d1-3

Page 4: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

4

96 Groza Ioan, Muntean Mircea Obstetrica – andrologia fiziologică şi patologică la câine 1998 GENESIS TIPO Cluj-Napoca

5 MV121 d1-5

97 Brauner R. Semiologie şi clinică medicală – vol. II (pt. Fac. de stomatologie 1966 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 124 (2) 98 Ştefănescu Gh. A., Bălăşescu M., ş.a Avicultura – vol. I (Ed. a II-a) 1960 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 3 MV 125(1)d1-3 99 Ştefănescu Gh. A., Bălăşescu M., ş.a Avicultura – vol. II 1961 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 2 MV 125(2)d1-2 0 1 2 3 4 5 6 7

100 Ştefănescu Gh. A., Bălăşescu M., ş.a Avicultura – vol. I (Ed. I) 1956 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 1 MV 126(1) 101 Bălăşescu M., Băltan Gh., Dascălu Al Avicultura 1980 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 128 102 Paştea E. Elemente practice de oculistică veterinară 1961 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 129 103 Furtunescu Al. Zootehnie generală – vol. I 1958 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 2 MV 132(1)d1-2 104 Furtunescu Al. Zootehnie generală – vol. II 1959 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 2 MV 132(2)d1-2 105 Ştefănescu Gh., Pavel M. ş.a Zootehnie specială – manual pentru şcolile tehnice veterinare – anul III 1966 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 135 (3) 106 Popescu – Vifor Şt., Luchian O. Zootehnie generală – manual pentru şcolile tehnice veterinare – anul I 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 136 (1) 107 Popescu – Vifor Şt., Răcuţanu Maria Genetica animală – Aplicaţii practice pentru uzul studenţilor 1985 [s.n.] Bucureşti 1 MV 137 108 Cîrlan V. Marius Elemente de gnetica animală normală 1996 POLIROM Iaşi 2 MV 138 d1-2 109 Gluhovschi N. ş.a. Tulb. genetice la animale – rapoarte şi comunicări- Simpozion organizat

la Timişoara 1968 IPB-Subun. Arad Timişoara 5 MV 139 d1-5

110 Raicu P. Genetica 1964 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 140 111 Raicu P., Anghel I., Stoian Veronica. Genetica – metode de laborator 1983 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 141 140 112 Creţa Valer, Morar Roman, Culea Ctin Zootehnie generală şi specială 1995 Did. şi Pedag. Bucureşti 3 MV 142 d1-3 113 Gluhovschi Şt. N., Bistriceanu M. Eredopatologia veterinară 1971 CERES Bucureşti 2 MV 143 d1-2 114 Manolescu N. Aspecte de patologie celulară comparată – vol. I 1997 CERES Bucureşti 4 MV 144(1)d1-4 115 Motoc D. Microbiologie industrială 1962 Tehnică Bucureşti 1 MV 145 116 Stamatin N. Microbiologie veterinară – vol. I 1956 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 2 MV 146(1)d1-2 117 Stamatin N. Microbiologie veterinară – vol. II – Bacteriologie specială 1957 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 3 MV 146(2)d1-3 118 Stamatin N. Microbiologie veterinară – vol. III – virusuri, rickettsii, borrelomycete,

actinomycete, ciuperci 1958 Agro-Silv. de Stat Bucureşti 3 MV 146(3)d1-3

119 Stamatin N. Microbiologie şi imunologie veterinară 1965 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 149 120 Nicolau Şt. S. Elemente de inframicrobiologie specială 1962 Medicală Bucureşti 1 MV 150 121 Ştirbu Ctin, Turcu Dănuţ Noţiuni de bacteriologie 1999 BRUMAR Timişoara 6 MV 151 d1-6 122 Răpuntean Gh., Răpuntean S. Bacteriologie specială veterinară 1998 [s.n.] Cluj-

Napoca 10 MV 152 d1-10

123 Constantin N., Dojană N. Experimente de fiziologie medicală veterinară 1999 FRM Bucureşti 17 MV153 d1-17 124 Manolescu N. Tratat de hematologie animală – vol. I 1999 FRM Bucureşti 15 MV154(1)d1-15 125 Manolescu N. Tratat de hematologie animală – vol. II 1999 FRM Bucureşti 15 MV154(2)d1-15 126 Popovici Valentin Morfopatologie generală – note de curs 1999 FRM Bucureşti 17 MV155d1-17 127 Vior Ctin Introducere în epidemiologie generală 1999 FRM Bucureşti 17 MV156d1-17 128 Chiricuţă I., Bologa Sandu ş.a. Biologia animalului de laborator şi oncologie comparată – vol. 19 1992 ARDEALUL Cluj-

Napoca 1 MV 157(19)

129 Pop Tiberiu Medicina nucleară în diagnosticul clinic 1979 Militară Bucureşti 1 MV158 130 Stratulat Gh. Deontologia medicală veterinară – vol. 2 1998 CERES Bucureşti 2 MV 159(2)d1-2 0 1 2 3 4 5 6 7

131 Decun M. Sanitaţie veterinară 1995 HELICOM Timişoara 3 MV 160 d1-3

Page 5: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

5

132 Lupu A., Pop Al. Zoonoze – Lucrările I-lui şi celui de al II-lea Simpozion Naţional 1960 Intr. Poligrafică Bucureşti 1 MV 161 133 Tomescu V., Gavrilă I. ş.a. Zoonoze. Boli ale animalelor transmisibile la om 1968 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 162 134 Cozma V., Negrea O. ş.a. Diagnosticul bolilor parazitare 1998 GENESIS Cluj-

Napoca 3 MV 163 d1-3

135 Şuteu Ironim Zooparaziţii şi gazdele parazitare 1998 GENESIS-TIPO Cluj-Napoca

4 MV 164 d1-4

136 Nicolae Şt. Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor (Boli transmisibile de la animale la om şi invers)

2000 FRM Bucureşti 17 MV165d1-17

137 Şuteu Ironim, Vartic N. ş. a. Diagnosticul şi tratamentul parazitozelor la animale 1996 CERES Bucureşti 4 MV 166 d1-4 138 Cornilă N., Manolescu N. Structura şi ultrastructura organelor la animalele domestice 1995 CERES Bucureşti 1 MV 167 139 Coman Sofia Diagnosticul bolilor parazitare 1997 FRM Bucureşti 5 MV 168 d1-5 140 Baba Al. I. Diagnostic necropsic veterinar 1996 CERES Bucureşti 4 MV 169 d1-4 141 Gheorghescu G., Braslă I. Diagnosticul cu radioizotopi în clinica veterinară 1964 Medicală Bucureşti 1 MV 170 142 Vior C., Răducănescu H., Manolescu N Imunitatea şi imunoprofilaxia la animale 1980 CERES Bucureşti 2 MV 171 d1-2 143 Niculescu Al., Didă I. Parazitologie veterinară 1998 CERES Bucureşti 5 MV 172 d1-5 144 Crivineanu V., Râpeanu D., Crivineanu

Maria Toxicologie sanitar veterinară

1996

CORAL SANIVET

Bucureşti

11

MV 173 d1-11

145 Şuţeanu E., Danielescu N. Toxicologie şi toxicoze 1995 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 174 146 Bajenov G. V. Toxicologie veterinară 1954 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 5 MV 175 d1-5 147 Râpeanu M. D., Gavrilă I.M. Toxicologie veterinară 1964 Agro-Silvică Bucureşti 3 MV 176 d1-3 148 Râpeanu M. D. Toxicologie sanitară veterinară 1983 CERES Bucureşti 1 MV 177 149 Linţia Dionisie Păsările RPR – vol. II 1954 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 178 (2) 150 Linţia Dionisie Păsările RPR – vol. III 1955 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 178 (3) 151 Săvulescu Tr. Flora RPR – vol. I 1952 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 180 (1) 152 Săvulescu Tr. Flora RPR – vol. II 1953 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 180 (2) 153 Săvulescu Tr., Săvulescu Olga Tratat de patologie vegetală – vol. I 1959 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 181 (1) 154 Vaşkov V. I. Dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare 1955 Medicală Bucureşti 1 MV 182 155 Ionescu Al., Berca Mihai Ecologie şi protecţia ecosistemelor 1988 I.P. Bacău 1 MV 183 156 Bica Popii Valeria, Răducănescu H. Microbiologie şi imunologie veterinară – L. practice 1966 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 184 157 Niculescu Al., Bădescu C. Gazdele intermediare pentru paraziţi şi depredatorii 1972 CERES Bucureşti 1 MV 185 158 Rusu D. Igiena animalelor domestice 1957 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 2 MV 187 d1-2 159 Gligor V., Ionescu D. Igiena animalelor domestice 1971 Did. şi Pedag. Bucureşti 2 MV 188 d1-2 160 Gligor V., Popescu D., Gurghiş Şt. Igiena animalelor domestice 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 189 161 Enăchescu C. Igiena mintală şi recuperarea bolnavilor psihici 1979 Medicală Bucureşti 1 MV 190 162 Celan B., Laurescu Ctin Igiena şi expertiza san. vet. a alim. de origine animală – vol. I 1956 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 4 MV 191 d1-4 0 1 2 3 4 5 6 7

163 Teuşdea V. Igiena animalelor şi protecţia mediului. Igiena specială – vol. I 1992 [s.n.] Bucureşti 1 MV 192 (1) 164 Teuşdea V. Igiena animalelor şi protecţia mediului. Igiena specială – vol. II 1992 [s.n.] Bucureşti 1 MV 192 (2) 165 Rădulescu I. Igiena piscicolă 1958 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 194 166 Dinulescu Gh., Rădulescu I. Ihtiologia şi igiena piscicolă 1952 E. Stat pt. lit. Ştiin ţ. Bucureşti 1 MV 196 167 Catrani Gh., Curtov I. Determinarea vârstei la animale 1958 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 200 168 Teuşdea V. Protecţia mediului. 2000 FRM Bucureşti 18 MV 201 d1-18 169 Decun M. Igiena veterinară şi protecţia mediului 1997 HELICON Timişoara 2 MV 202 d1-2

Page 6: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

6

170 Ciubăr V. C. Medicină operatoare veterinară 1954 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 2 MV 203 d1-2 171 Adameşteanu I., Căpăţână Vladimir Urgenţe în medicina veterinară 1973 CERES Bucureşti 1 MV 204 172 Ghergariu Sabin, Căpăţână Vladimir Urgenţe medico-chirurvgicale veterinare – vol. I. Urgenţe medicale 1988 CERES Bucureşti 1 MV 205 (1) 173 Căpăţână Vladimir, Ghergariu Sabin,

Enache Tr. Urgenţe medico-chirurvgicale veterinare – vol. II. Urgenţe chirurgicale 1989 CERES Bucureşti 1 MV 205 (2)

174 Stancu Dumitru Clinica şi terapeutica chirurgicală la animale 1984 CERES Bucureşti 1 MV 207 175 Iliescu O. T., Căpăţână Vladimir ş.a. Chirurgia arborelui bronhic. Studii experimentale şi clinice 1960 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 208 176 Stancu Dumitru S. Chirurgie veterinară. Manual pentru şc. Tehnice vet. – an II 1963 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 209(2)d1-2 177 Grinţescu Anatol Castrarea animalelor domestice 1953 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 1 MV 210 178 Leau Tr. Corticoterapia în chirurgia veterinară 1999 FRM Bucureşti 18 MV 211 d1-18 179 Stancu Dumitru Ghid de terapeutica chirurgicală veterinară 1967 Agro-Silvică Bucureşti 6 MV 212 d1-6 180 Coltofeanu N. Patologia bolilor obstetricale 1961 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 213 181 Stancu Dumitru Anestezia animalelor domestice 1978 CERES Bucureşti 2 MV 214 d1-2 182 xxx Aspects importants de l'insuficience veineuse chronique 1971 CIBA-GEIGY S.A. Porto

Cervo 1 MV216

183 Praisler Panait Afecţiuni respiratorii la animale domestice 1984 CERES Bucureşti 1 MV 217 184 Păun R., Ursea N. ş.a. Terapia imunosupresivă 1972 Medicală Bucureşti 1 MV 218 185 Băieşu I., Bran L. Bolile infecţioase ale animalelor domestice – boli virotice 1965 Did. şi Pedag. Bucureşti 3 MV 219 d1-3 186 Marinescu I. Terapeutica veterinară 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 220 187 Vasiu C. Viroze la animale 1998 Dokia Cluj-

Napoca 5 MV 221 d1-5

188 Dumitrescu Horia Atlas citoarhitectonic al creierului de cobai 1959 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 222 189 Mc. Mahon Frank B. Pshychology the hybridScience 1986 The Dorsey Press Chicago 1 MV 223 190 Maros Tiberiu Interrelaţiile viscero-viscerale şi neuroviscerale ale ficatului 1964 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 224 191 Wittenberger C. W. Evoluţia funcţiei musculare la vertebrate 1971 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 225 192 Serratrice Georges Neuromuscular diseases 1984 Raven Press New York 1 MV 226 193 Roy J.H. B. The calf - nutrition and Health 1970 [s.n.] London 1 MV 227 194 Lunca N., Gluhovschi N. Reproducţia animalelor domestice – vol. I 1957 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 229(1)d1-2 0 1 2 3 4 5 6 7

195 Seiciu Fl., Dumitrescu I. Reproducţie, însămânţări artificiale şi patologie obstetricală- Man. pt. licee agricole-an III

1969 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 230 (3)

196 Bogdan A. T., Mantea St. Tratat de reproducţie şi însămânţări artificiale la suine 1999 Tehnică agricolă Bucureşti 1 MV 231 197 Goodman L., Gilman A. Bazele farmacologice ale terapeuticii 1960 Medicală Bucureşti 1 MV 232 198 Voicu Victor, Radu Gh. Farmacologia din ergot 1981 Medicală Bucureşti 1 MV 233 199 Dobrescu Dumitru Asocierea medicamentelor, incompatibilităţi farmacodinamice 1971 Medicală Bucureşti 1 MV 234 200 Stătescu Ctin., Crivineanu V.,

Crivineanu Maria Farmacoterapie veterinară 1997 FRM Bucureşti 6 MV 235 d1-6

201 Licperta Emilian Farmacologie veterinară 1954 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 1 MV 236 202 Gheorghiu P., Stoenescu Val. Elemente de farmacologie aplicată 1965 Medicală Bucureşti 1 MV 238 203 Vinţan A., Schobeschi O. Farmacologie veterinară şi receptivă 1967 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 239 204 Crivineanu Maria, Stătescu Ctin.,

Crivineanu V. Farmacoterapie, farmacotoxicologie şi farmacovigilenţa în medicina veterinară

1999 FRM Bucureşti 16 MV 240d1-14;16-

17

Page 7: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

7

205 Licperta Emilian Farmacologie 1971 Did. şi Pedag. Bucureşti 2 MV 243 d1-2 206 Neagu Eugen, Stătescu Ctin Practicum de fitoterapie şi fitotoxicologieîn medicina veterinară 1985 CERES Bucureşti 1 MV 246 207 Petraşcu Sever, Grou Elvira Analiza preparatelor fitofarmaceutice 1962 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 247 208 Gligor V., Radu A. Creşterea porcilor 1962 Agro-Silvică Bucureşti 3 MV 248 d1-3 209 Şchiopu Bucur Creşterea porcului Landrace în RPR 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 250 210 Contescu D. Creşterea bovinelor 1961 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 252 211 Georgescu Gh. Îndrumător de lucrări practice la tehnologia creşterii bovinelor – vol. I 1985 [s.n.] Bucureşti 1 MV 253 (1) 212 Temişan V. Tehnologia creşterii şi exploatării bovinelor – manual pt. licee agricole -

cls. a XII-a 1978 CERES Bucureşti 1 MV 254

213 Rigani A. Adăpostirea animalelor 1986 CERES Bucureşti 1 MV 255 214 Hopulete O. Creşterea ovinelor 1961 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 256 215 Nica Th., Ştefănescu C. Creşterea oilor 1959 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 2 MV 258 d1-2 216 Popescu Vifor Şt. Creşterea animalelor 1961 Agro-Silvică Bucureşti 3 MV 261 d1-3 217 Furtunescu Al. Cartea specialistului în creşterea animalelor – vol.I - Zootehnie 1966 [s.n.] Bucureşti 2 MV 263(1)d1-2 218 Furtunescu Al. Cartea specialistului în creşterea animalelor – vol.II - Patologie 1966 [s.n.] Bucureşti 2 MV 263(2)d1-2 219 Vrejba S. Eficienţa economică a creşterii intensive a păsărilor 1970 CERES Bucureşti 1 MV 265 220 Popescu N., Lascăr V. Creşterea industrială a păsărilor 1966 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 266 221 Sârbu V., Păstârnac N. Creşterea animalelor pentru blană 1980 CERES Bucureşti 1 MV 267 222 Potecea Elena Sisteme de creştere şi starea de sănătate la porcine 1998 FRM Bucureşti 10 MV 268 d1-10 223 Sârbu Valentin, Nesterov Vadim Creşterea nutriilor 1979 CERES Bucureşti 10 MV 269 d1-10 0 1 2 3 4 5 6 7

224 Spiridon Gh. Alimentaţia păsărilor 1985 CERES Bucureşti 1 MV 270 225 Nicoliciu S., Pălămaru E. Alimentaţia raţională a animalelor domestice 1966 Red. rev. agricole Bucureşti 2 MV 271 d1-2 226 Popov I.S. Alimentaţia animalelor domestice 1950 de Stat [s.l.] 1 MV 272 227 Băia Gh., Pălămaru E., Roşu E. Alimentaţia animalelor domestice 1962 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 273 d1-2 228 Pălămaru E., Marinescu Gh. Hrănirea animalelor după norme şi raţii 1964 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 274 229 Băia Gh.,Teodorescu S., Martin V. Alimentaţia animalelor domestice 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 275 230 Posea Gh., Brătescu A., Spiridon Gh. Nutriţia în sistemele moderne de exploatare a animalelor 1972 CERES Bucureşti 2 MV 276 d1-2 231 Tudor Virgil Îngrăşarea ovinelor 1978 CERES Bucureşti 1 MV 279 232 Eladi Anatolie, Crăiţă M. Îndrumător pentru controlul alimentelor de origine animală în reţeaua

comercială 1979 CERES Bucureşti 1 MV 280

233 Furtunescu Al. Determinarea valorii de ameliorare a reproducătorilor 1975 CERES Bucureşti 1 MV 281 234 Popovici D. Prepararea şi conservarea produselor de origine animală 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 282 235 Popovici D., Luchian O. Tehnologia şi controlul produselor de origine animală. Man. pt. şc. th.

vet.-an III 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 283(3)

236 Şandru Cornelia Costache Alimentele şi analiza lor chimică 1957 Medicală Bucureşti 1 MV 285 237 Popescu M. Băran Aprecierea calităţii animalelor pentru carne 1970 CERES Bucureşti 1 MV 286 238 Popovici D., Tricu I. Controlul alimentelor de origine animală 1959 Agro-Silvică Stat Bucureşti 2 MV 287 d1-2 239 Şindilar Eusebie Controlul igienic al produselor şi subproduselor animale-vol. II 1991 Gh. Asachi Iaşi 1 MV 288(2) 240 Popovici D., Oţel V. Controlul alimentelor de origine animală 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 289 241 Moldoveanu Gh., Radu A. Aprecierea valorii productive a animalelor după exterior 1961 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 290 d1-2 242 Mitrănescu Elena, Savu Ctin Din riscurile poluării mediului şi alimentelor 1998 MAST Bucureşti 1 MV 291 243 Popescu N., Meica S. Produsele apicole şi analiza lor chimică 1997 Diacon Coresi Bucureşti 1 MV 292

Page 8: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

8

244 Popescu N., Meica S. Bazele controlului sanitar vet. al produselor de origine animală 1995 Diacon Coresi Bucureşti 3 MV 293 d1-3 245 Tudor Virgil Ghid practic de alimentaţie şi bază furajeră 1975 CERES Bucureşti 1 MV 294 246 Ghergariu S., Baba I. Al. Patologia nutriţională şi metabolică a animalelor 1990 Academiei Române Bucureşti 1 MV 296 247 Apostol TH., Bălan C. Agrotehnica ierburilor perene 1961 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 297 248 Cuţuhan D.M., Barbu D. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate 1978 CERES Bucureşti 1 MV 298 249 Marinescu Al. Chimizarea în nutriţia animalelor (Aditivi furajeri) 1980 CERES Bucureşti 1 MV 299 250 Băia Gh., Arişanu I. Tehnologia nutreţurilor însilozate 1963 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 301 d1-2 251 Goia V., Mitroi A. Maşini şi instalaţiile zootehnice 1982 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 302 252 Ioancea L., Kathrein Iosif Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime vegetale în

scopuri alimentare. Tehnologii şi instalaţii 1988 CERES Bucureşti 1 MV 303

253 Spiridon Gh., Ciupercescu V. Controlul calităţii nutreţurilor 1981 CERES Bucureşti 1 MV 304 254 Bărbulescu Gh. Producerea şi păstrarea furajelor 1971 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 305 255 Ivanov A.P., Sizov I.A. Ameliorarea şi producerea seminţelor de plante agricole 1954 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 306 0 1 2 3 4 5 6 7

256 Popescu N., Meica S. Noţiuni şi elemente practice de chimie analitică san. veterinară 1993 Diacon Coresi Bucureşti 1 MV 308 257 Percek Arcadie Accidente prin substanţe de contrast 1977 Medicală Bucureşti 1 MV 309 258 Bârzu I., Sava Substanţe de contrast radioopace iodate 1973 Medicală Bucureşti 1 MV 310 259 xxx Romanian drugs. Human and veterinary use 1980 [s.n.] Bucureşti 1 MV 311 260 Basel F. Hoffmann Date istorice şi actualităţi asupra istoricului animalelor utile şi morilor (lb.

germană) 1975 La Roche A.G. [s.l.] 1 MV 312

261 xxx Preservation of fruit and vegetables by radiation 1968 International Atomic Energy Agency (IAEA)

Vienna 1 MV 313

262 Rubin D'Arnold The Medical Clinics of North America – Simposion on Clinical Signs of Blood Disease – vol.57, no. 2

1973 W. B.Saunders Company

Philadel-phia

1 MV 314 (57/2)

263 Popescu P., Vinţan A. Reproducţia animalelor domestice-vol. II – Patologia reproducţiei şi bolile ugerului

1959 Agro-Silvică Stat (EASS)

Bucureşti 1 MV 315 (2)

264 Pârvu Gh., Coste N., Costea N. Nutriţia, răspunsul imun şi sănătatea animalelor 1996 CERES Bucureşti 5 MV 316 d1-5 265 Kaplan O. Nathan, Colowick P. Sidney Methods in enzymology – vol. XLII. Metabolismul carbohidraţilor 1975 Academic Press New York 1 MV 317 266 Nuţă Gh., Buşneag C. Investigaţii biochimice 1977 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 318 267 Duca Sergiu Sindromul biliarilor operaţi 1992 GENESIS Cluj-

Napoca 1 MV 319

268 Jarvis D.C. Produsele apicole şi alte remedii naturale ale reumatismului – vol. 2 – Experienţa şi studiul de o viaţă ale unui medic

1987 Apimondia Bucureşti 1 MV 320 (2)

269 xxx Nutriţia câinelui şi a pisicii. Un manual pentru medici veterinari şi pentru studenţi (Ed. a 2-a)

1988 Pergamon Press Oxford -England

2 MV 321 d1-2

270 Nicolaescu L., Mădularu D. Conservarea alimentelor prin frig-manual pentru şc. tehnice de maiştri 1962 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 322 271 Prodan I., Buia Al. Flora mică ilustrată a RPR 1958 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 323 272 Rey Radu Civilizaţie montană 1985 Ştiinţ. şi Enciclop. Bucureşti 1 MV 325 273 xxx The hand. Primary care of common Problems. (First Edition) 1985 Churchill

Livingstone Inc. New York 1 MV 326

274 Bergstein H., R. Jörgensen, G. Brand Die Wiedemann Kur Heilen durch Regeneration 1989 Graupner &Partner München 1 MV 327 275 Neaga N., Neaga Cătălina Eficienţa economică a activităţilor sanitar veterinare 1984 CERES Bucureşti 1 MV 328

Page 9: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

9

276 Ghiţescu Tiberiu Etica medicală 1992 Edimpex Speranţa Bucureşti 1 MV 329 277 Lush L. Jay Ameliorarea animalelor 1968 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 330 d1-2 278 Ionov P.S. , Kunisiev S. A. Bazele tehnicii terapeutice în medicina veterinară 1959 Agro-Silvică Stat Bucureşti 3 MV 331 d1-3 279 Ionescu V Trichineloza 1995 Medicală Vet. Bucureşti 3 MV 332 d1-3 280 Sărăţeanu D., Cernescu C. Vaccinuri virale 1972 Medicală Bucureşti 1 MV 333 0 1 2 3 4 5 6 7

281 Nicolau A., Bârză H. Semiologie şi diagnostic clinicveterinar 1972 CERES Bucureşti 1 MV 334 282 Popescu A. Liviu, Popescu A. Stresul la animalele de fermă 1990 CERES Bucureşti 4 MV 335 d1-4 283 Olteanu Gh. Fascioloza (Gălbeaza) 1973 CERES Bucureşti 1 MV 336 284 Râpeanu D. Toxice şi toxine din alimente şi furaje 1975 CERES Bucureşti 1 MV 337 285 Barna I., Miclea E., Pârvu Gh. Leucozele animalelor domestice 1978 CERES Bucureşti 4 MV 338 d1-4 286 Ionică C., Ciortea Gr., Miclea Eugenia Tuberculoza animalelor domestice 1974 CERES Bucureşti 1 MV 339 287 Danielo L., Lucaciu V. Cum tratăm Insuficienţa respiratorie 1968 Medicală Bucureşti 1 MV 340 288 xxx Simpozionul naţ. de leptospiroză, leptospira şi alte spirochete 1975 Medicală Bucureşti 1 MV 341 289 Cristescu M, Popa G. Elemente practice de trichineloscopie 1963 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 342 290 Stancu D. Boli chirurgicale ale animalelor domestice 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 343 291 Runcan V. Probleme de hepatologie 1964 Medicală Bucureşti 1 MV 344 292 Waltham Wills M. Josephine, Simpson

M.K. Nutriţia câinelui şi a pisicii 1994 Pergamon [s.l.] 1 MV 345

293 Şultev G. P. Bolile rinichiului 1954 de Stat pt. Lit ştiin ţ. Bucureşti 1 MV 346 294 Martin V., Mihai D. Dismineralozele la animale 1979 CERES Bucureşti 1 MV 347 295 Perianu T. Bolile infecţioase ale animalelor – vol. I - Bacterioze 1996 Fundaţiei Chemarea Iaşi 1 MV 348 (1) 296 Stoenescu V., Niculescu A. Bolile păsărilor 1960 Agro-Silvică Stat Bucureşti 3 MV 350 d1-3 297 Grinţescu A., Iacob Ctin Boli transmisibile de la animale la om 1959 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 351 298 Băies I. Tuberculoza animalelor domestice 1958 Agro-Silvică Stat Bucureşti 4 MV 352 d1-4 299 Nasta Marius Morfologia tuberculozei 1957 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 353 300 Eskenasy Al. Anemiile 1955 Medicală Bucureşti 1 MV 354 301 Tomescu V., Gheorghiu I. Febra aftoasă 1960 Academiei RPR Bucureşti 4 MV 355 d1-4 302 Cernăianu C. Piroplasme şi piroplasmoze – vol. I 1957 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 356 (1) 303 Cernăianu C. Piroplasme şi piroplasmoze – vol. II 1957 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 356 (2) 304 Arhanghelschi I. I. Principalele boli infecţioase ale viţeilor 1953 de Stat pt. Lit ştiin ţ. Bucureşti 2 MV 357 d1-2 305 Bărzoi D., Bârnaure Gh. Pesta porcină africană 1969 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 358 d1-2 306 Andreev P. M. Bolile infecţioase ale porcilor 1950 de Stat Bucureşti 3 MV 359 d1-3 307 Gheorghiu I., Mihăiţă S. Pesta porcină 1958 Academiei RPR Bucureşti 3 MV 360 d1-3 308 Drăghici Dumitru, Popescu Aristide Gastroenteropatiile porcului 1982 CERES Bucureşti 2 MV 361 d1-2 309 Şuteu Ironim, Cristea Gh., Bolile parazitare ale porcinelor şi riscul contaminării omului 1998 CERES Bucureşti 1 MV 362 310 Dabija Gh., Luchian O. Bolile infecţioase ale animalelor domestice 1964 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 363 311 Vlăduţiu O., Tomescu V., Bârză H. Bolile bovinelor 1970 CERES Bucureşti 1 MV 364 312 Bârză Horea, Fromunda V. Bolile compartimentelor gastrice la rumegătoare 1979 CERES Bucureşti 1 MV 365 313 Bârză Horea, Fromunda V. Bolile rumegătoarelor supuse îngrăşării în sistem intensiv 1983 CERES Bucureşti 2 MV 366 d1-2 314 Bercea I., Gogoaşă V. Bolile microbiene şi parazitare ale oilor şi caprelor 1957 Agro-Silvică Stat Bucureşti 3 MV 367 d1-3 0 1 2 3 4 5 6 7

315 Goodman Richard M. Genetic disorders of man 1970 [s.n.] London 1 MV 368

Page 10: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

10

316 Severeanu Igor, Filea Ioana Bolile porumbeilor 1996 LIDER Bucureşti 1 MV 369 317 xxx Patologia tineretului animal – rapoarte, comunicări – vol. 1-Lucrările

Conf. Naţionale de Medicină Veterinară 1971 [s.n.] Bucureşti 1 MV 371 (1)

318 Peţenca – Câmpean Cornelia Bolile glandei mamare la animalele domestice 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 372 319 Rang R. Diagnosticul reticulitei traumatice a bovideelor şi remedierea ei prin

ruminotomie imediată 1955 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 373

320 Spânu V., Bittner J. Tetanosul 1975 Medicală Bucureşti 1 MV 374 321 Mihai Dumitru Boli de nutriţie şi metabolism 1984 CERES Bucureşti 1 MV 376 322 Mihai Dumitru Boli de nutriţie şi metabolism la animale 1996 CERES Bucureşti 11 MV 377 d1-11 323 Pârvu Gh. Bolile de nutriţie şi metabolism la animale 1999 FRM Bucureşti 17 MV 378 d1-17 324 Dărăbuş Gh., Catană N. Bolile infecţioase şi parazitare ale iepurilor 1996 Brumar Timişoara 1 MV 379 325 Mitroiu Petre Micoze şi micotoxicoze la animale 1976 CERES Bucureşti 1 MV 380 326 Nesterov V., Păstârnac N., Sârbu V. Bolile animalelor pentru blană 1981 CERES Bucureşti 2 MV 381 d1-2 327 Nestorescu N. Toxiinfecţiile alimentare 1959 Medicală Bucureşti 1 MV 383 328 Şuteu Ironim Bolile parazitare la ecvine 1994 CERES Bucureşti 3 MV 384 d1-3 329 Grinţescu Anatol Castrarea animalelor domestice 1953 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 385 330 Drăgănescu C. Heterozisul în ameliorarea animalelor 1955 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 386 331 Pop Al, Isac Benedict Bruceloza umană 1954 Medicală Bucureşti 1 MV 388 332 Dulceanu N. Coccidioze şi alte sporozooze la animale 1980 CERES Bucureşti 1 MV 389 333 Nitzulescu V., Bartolomeu T. Elemente de helmintologie şi terapie antihelmintică 1962 [s.n.] Bucureşti 1 MV 390 334 Mihăiescu Ov., Zarcuzon M. Ghid pentru combaterea principalelor epizootii 1966 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 391 335 Donciu Ivanca Cercetări asupra coccidiilor la animalele domestice în RPR 1961 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 392 336 Hanuar M., Şutova Maia., Tută Al. Rozătoarele şi combaterea lor 1968 Agro-Silvică Bucureşti 3 MV 393 d1-3 337 Olteanu Gh., Bărzoi D., Fromunda V. Câinele transmiţător de boli la om şi animale 1964 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 394 338 Crăcea E., Popovici V. Febra Q la om şi la animale 1975 CERES Bucureşti 1 MV 395 339 Popescu P., Oţel V. Diagnosticul gestaţiei la animale 1962 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 396 340 Prişcu A., Tesu G., Juvara I. ş. a. Chistul hidatic pulmonar 1958 Medicală Bucureşti 1 MV 397 341 Stanca C. Avortul spontan. Etiologie - profilaxie 1956 Medicală Bucureşti 1 MV 398 342 Ionescu D. Turbarea 1952 de Stat pt. Lit ştiin ţ. Bucureşti 1 MV 399 343 Băcanu Gh. Medicaţia antidiabetică 1972 [s.n.] Bucureşti 1 MV 401 344 Sărăţeanu D. Ornitoza 1963 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 402 345 Varachiu N., Diculescu I. Protecţia şi primul ajutor la animale-manual pt. personal mediu 1960 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 404 346 Vogel K. Leucoza aviară sub aspectul tumorilor virale aviare 1969 [s.n.] Bucureşti 1 MV 405 347 Creangă E., Dumitrescu A. Cum să luptăm împotriva febrei aftoase 1961 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 406 0 1 2 3 4 5 6 7

348 Udrişte Octavian Gena ancestrală şi originea cancerului 1978 Ştiinţ. şi Enciclop. Bucureşti 2 MV 407 d1-2 349 Cotton E. R. Histopathology 1981 Blackwell Scientific

Publications Oxford 1 MV 408

350 Steward W. M. Immunology official Journal –vol. 54 1985 Blackwell Scientific Publications

Oxford 1 MV 409 (54)

351 Steward W. M. Immunology official Journal –vol. 56 1985 Blackwell Scientific Publications

Oxford 1 MV 409 (56)

352 Dissescu C. A., Luca I. Fizică şi climatologie agricolă 1971 Did. şi Pedag. Bucureşti 3 MV 410 d1-3

Page 11: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

11

353 Neamţu Gavril Biochimie ecologică 1983 Dacia Cluj-Napoca

1 MV 411

354 xxx Biologie-manual pt. învăţământ medical superior 1963 Medicală Bucureşti 1 MV 412 355 Abraham A., Felszeghy E. Biochimie 1972 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 413 356 Soru Eugenia Biochimie medicală – vol. I 1963 Medicală Bucureşti 1 MV 414 (1) 357 Soru Eugenia Biochimie medicală – vol. II 1963 Medicală Bucureşti 1 MV 414 (2) 358 Dragomirescu E., Enache Liviu Biofizică- manual pt. studenţi 1993 Did. şi Pedag. Bucureşti 9 MV 416 d1-9 359 Botnariuc N. Ecologie 1982 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 417 360 Floru R. Contribuţii la studiul mecanismului fiziologic al formelor complexe de

comportament la animale 1953 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 418

361 Dănilă Gh. Chimie farmaceutică – vol. I 1996 ALL Bucureşti 1 MV 419 (1) 362 Dragomirescu E., Rusu Fl. Elemente de biofizică 1979 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 420 363 xxx Culegere de lucrări ale Laboratorului veterinar-Cluj 1968 [s.n.] Bucureşti 2 MV 421 d1-2 364 Ghimpu P., Sârbu C. Combaterea sterilităţii animalelor domestice. Medicamente de uz

veterinar 1965 [s.n.] Iaşi 3 MV 422 d1-3

365 Ştefănescu Gh., Bălăşescu M. Incubaţia artificială 1964 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 423 366 Paraipan V., Balaci P. Infecunditatea şi combaterea ei în complexele de creştere industrială a

porcului. 1974 CERES Bucureşti 4 MV 424 d1-4

367 Alexan A. Roşca L. Ghid practic de selecţie şi dirijare a împerecherilor în fermele de taurine 1988 CERES Bucureşti 4 MV 425 d1-4 368 Oţel V., Paraschivescu M. Fertilitatea şi infertilitatea la animalele de fermă 1967 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 427 d1-2 369 Oţel V., Lunca N. Lupta contra sterilităţii la animalele domestice 1954 Agro-Silvică Stat Bucureşti 2 MV 428 d1-2 370 Poll E., Bârză H. Boli de nutriţie şi metabolism-vol. I (Simpozion) 1972 [s.n.] Bucureşti 1 MV 429 (1) 371 Tacu A. Metode statistice în zootehnie şi medicină veterinară 1968 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 430 372 Neacşu Ctin Ritmurile biologice 1990 Medicală Bucureşti 1 MV 432 373 Carnaţiu E., Stoenescu D. Câinii şi utilitatea lor 1979 CERES Bucureşti 1 MV 433 374 Engelmann C. So leben huhner Tauben-Gause 1972 Neumann Verlag Rostock 1 MV 434 375 xxx Radioisotopes and Radiation in Entomology 1960 International Atomic

Energy Agency Vienna 1 MV 435

0 1 2 3 4 5 6 7 376 Stoenescu V. Diareea albă bacilară a puilor de găină 1956 [s.n.] Bucureşti 1 MV 437 377 Ghimpu P., Dabija Gh. Medicamente şi biostimulatori noi 1967 [s.n.] Bucureşti 3 MV 438 d1-3 378 Ionescu D. Pantelimon Teoria izotopică a sexelor 1979 Litera Bucureşti 1 MV 439 379 Katz Eli Creier uman şi artificial 1977 Ştiinţ. şi Enciclop. Bucureşti 1 MV 440 380 Davidescu David Istoria ştiinţelor în România- şt. agricole 1994 Academiei Române Bucureşti 1 MV 441 381 Bocancea A. Mecanizarea complexă în fermele zootehnice 1959 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 442 382 Codanţu Liubovi Folosirea raţională a păşunilor naturale şi cultivate 1964 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 444 383 Mogoş T. Viorel Colesterolul 1991 Sport-Turism Bucureşti 1 MV 445 384 Mogoş T. Viorel Proteinele 1964 Medicală Bucureşti 1 MV 447 385 Bengeţianu Gh. Antibioticele (Ed. a 3-a) 1958 Medicală Bucureşti 2 MV 448 d1-2 386 Niculescu Gh., Manolescu Em. Practica terapiei medicamentoase 1966 Medicală Bucureşti 1 MV 451 387 Boitor I., Moise D. Ghid practic de homeopatie veterinară 1994 Genesis Cluj-

Napoca 1 MV 452

388 Dumitrescu N., Kaufman S. Tuberculostatice româneşti 1964 [s.n.] [s.l.] 1 MV 453

Page 12: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

12

389 Adameşteanu I., Furtunescu Al. Sulfamidele şi antibioticele în medicina veterinară 1956 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 454 390 Diaconu E., Nichifor M. Antibiotice Beta-lactamice (uz intern) 1988 [s.n.] Bucureşti 1 MV 455 391 xxx Tropofar – eficacitate clinică 1980 [s.n.] Constanţa 1 MV 456 392 Percek Arcadie Mundus medicamenti (Dimensiuni psihologice, sociologice culturale şi

istorice ale medicamentului) 1981 Medicală Bucureşti 2 MV 457 d1-2

393 Timofte Georgeta Medicamente psihotrope moderne 1973 Medicală Bucureşti 1 MV 458 394 Gavrilescu S., Cristodorescu R. Medicaţia aparatului cardio.vascular 1974 Medicală Bucureşti 1 MV 459 395 xxx Practica farmaceutică – vol. I 1973 Medicală Bucureşti 1 MV 460(1) 396 xxx Practica farmaceutică – vol. III 1973 Medicală Bucureşti 1 MV 460 (3) 397 Ghimpu P., Cepleu S. Antibiotice de uz veterinar 1963 [s.n.] Bucureşti 1 MV 461 398 Puşcaş I. Terapia ulcerelor gastroduodenale prin Ulcosilvanil 1982 [s.n.] Bucureşti 1 MV 462 399 Gulian G. I.. Problematica omului (Eseu de antropologie filozofică) 1966 Politică Bucureşti 1 MV 463 400 Popescu N. Metode fizico-chimice pentru examenul de laborator al produselor

alimentare de origine animală 1977 [s.n.] [s.l.] 1 MV 464

401 Harvey William Cercet. anatomică despre mişcarea inimii şi a sângelui la animale 1958 Ştiinţifică Bucureşti 1 MV 465 402 Antal Andrei Igiena şcolară (Ed. a 2-a) 1978 Medicală Bucureşti 1 MV 466 403 Brătescu G. Apărarea sănătăţii ieri şi azi 1984 Medicală Bucureşti 1 MV 467 404 Tudorache Dumitru., Ivan M. Aplicarea mecanismului economico-financiar în agricultură 1989 CERES Bucureşti 1 MV 468 405 Diculescu Adriana Dragostea şi viaţa 1968 Medicală Bucureşti 1 MV 469 406 Adameşteanu I. Noutăţi în medicina veterinară 1969 [s.n.] [s.l.] 1 MV 472 407 Potkay R. Charles, Bem P. Allen Personality: Theory, Research and Applications 1986 Brooks/Cole

Publishing Monterey- California

1 MV 473

0 1 2 3 4 5 6 7 408 Poenaru Văduva Ion Enciclopedia marilor personalităţi-vol. I. Din istoria, ştiinţa şi cultura

românească de-a lungul timpului 1999 Geneze Bucureşti 1 MV 474 (1)

409 Babeş V. Opere alese – vol. I 1954 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 475 410 Mecinikov I. I. Opere alese de biologie 1953 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 476 411 Pavlov I. P. Opere alese – vol. I 1951 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 477 (1) 412 Pavlov I. P. Opere alese – vol. II 1951 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 477 (2) 413 xxx Hommage à la mémoire du professeur Paul Riegler 1957 [s.n.] Bucureşti 1 MV 478 414 Palocsay Rudolf Experienţele mele – noi realizări în aplicarea miciurinismului 1955 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 480 415 Duncan Th., Stuessy F. Tod Cladistic Theory and Methodology 1985 Van Nostrand

Reinhold Company New York 1 MV 481

416 Von Ernst Florey Lehrbuch der Tierphysiologie 1970 Georg Thieme Verlag Stuttgart 1 MV 482 417 Greer G. Joanne, Stuart R. Irving The sexual Aggresor. Current Perspectives onTreatment 1983 Van Nostrand

Reinhold Company New York 1 MV 483

418 Rogojanu V., Chisel H. Manualul inginerului agronom – vol. I 1952 Tehnică [s.l.] 1 MV 484(1) 419 Rogojanu V., Chisel H. Manualul inginerului agronom – vol. V 1956 Tehnică Bucureşti 1 MV 484(5) 420 xxx Patologia tineretului taurin şi suin - simpozion 1976 [s.n.] Cluj-

Napoca 1 MV 487

421 Adameşteanu I., Ciurea V., Diculescu I. Probleme de patologie comparată – vol. I 1967 [s.n.] Bucureşti 2 MV 488(1)d1-2 422 Adameşteanu I., Ciurea V., Diculescu I. Probleme de patologie comparată – vol. IV 1968 [s.n.] Bucureşti 2 MV 488(4)d1-2 423 xxx Legea sanitar veterinară 60/1974 – norme şi măsuri sanitar –veterinare 1976 [s.n.] Bucureşti 1 MV 489

Page 13: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

13

424 xxx Probleme de tuberculoză şi helmintologie la animalele domestice 1956 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 491 (1) 425 xxx Principii şi lucrări de dehelmintizare la animalele domestice 1960 [s.n.] Bucureşti 1 MV 491 (2) 426 xxx Boli de nutriţie şi metabolism – Simpozion13-14 .10.1972-vol. 2 1972 [s.n.] Bucureşti 1 MV 492 (2) 427 Vlăduţiu O., Căpăţână V. Probleme actuale de patologie chirurgicală în marile unităţi zootehnice -

Simpozion 1978 [s.n.] Bucureşti 2 MV 493 d1-2

428 Ioan Paul Morfologia proceselor patologice fundamentale – nr. 19 1989 [s.n.] Bucureşti 1 MV 494 (19) 429 xxx Probleme de reproducţie – Bul. inform.- nr.20 1989 [s.n.] Bucureşti 1 MV 496 (20) 430 xxx Probleme de medicină veterinară – vol. 2 1979 [s.n.] Bucureşti 1 MV 497 (2) 431 Horsch F. Leptospiroza porcilor şi a altor animale domestice 1969 [s.n.] Bucureşti 1 MV 498 432 Balaci P., Popoviciu Aurel Metode şi mijloace noi în terapia aviară 1969 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 499 433 Garrod P. Lawrence Antibiotic and chemotherapy (Ed. a 4-a) 1973 Churchill

Livingstone Edinburg 1 MV 501

434 Alexandru Niculae Investigaţia histologică în diagnostic (Morfopatologie veterinară,) 1995 [s.n.] Bucureşti 1 MV 502 0 1 2 3 4 5 6 7

435 xxx Manual de standarde pentru testele de diagnostic şi vaccinuri-vol 1 1992 [s.n.] Bucureşti 2 MV 503(1)d1-2 436 xxx Manual de standarde pentru testele de diagnostic şi vaccinuri-vol 2 1992 [s.n.] Bucureşti 2 MV 503(2)d1-2 437 Ancateu B., Balaci P. Index terapeutic al medicamentelor indigene şi din import de uz veterinar 1967 Agro-Silvică Bucureşti 4 MV 506 d1-4 438 Dumitrescu Elena, Sârbu Ctin Nomenclatorul medicamentelor de uz veterinar 1985 [s.n.] Bucureşti 2 MV 507 d1-2 439 xxx Al 2-lea Simpozion al medicamentelor de uz veterinar şi al aditivilor

furajeri 1982 [s.n.] Bucureşti 1 MV 508

440 Ciser L. Medicamente româneşti folosite în practica veterinară 1975 [s.n.] Bucureşti 1 MV 509 441 Stătescu Ctin Îndrumător privind utilizarea medicamentului de uz veterinar 1988 [s.n.] Bucureşti 1 MV 510 442 Ţepordei Barbu, Pintilie Gelu, Ţuluş

Iacob Îndreptar practic pentru unităţile zootehnice de industrie alimentară 1979 CERES Bucureşti 1 MV 511

443 Licperta E., Niculescu N. Vademecum terapeutic veterinar 1973 CERES Bucureşti 1 MV 512 444 Ghimpu P., Dabija Gh. Noutăţi terapeutice veterinare 1969 [s.n.] Bucureşti 3 MV 513 d1-3 445 Dumitrel Viorica Nomenclatorul medicamentelor/1965 aprobate pentru utilizare în

terapeutică 1965 Medicală Bucureşti 1 MV 514

446 Dăscălescu Paul., Costea Mihaela Manual de diagnostic pentru bolile animalelor acvatice 1996 [s.n.] Bucureşti 1 MV 515 447 Geavlete Aurelian Colagenoze majore 1985 Medicală Bucureşti 1 MV 516 448 Iorgulescu P., Ciolca Al. Îndreptar de parazitologie veterinară 1958 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV 517 449 Rebreanu L. Creşterea chinchilelor 1982 CERES Bucureşti 1 MV 518 450 Ciurea Viorel Practicum de anatomie patologică veterinară 1969 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 521 451 Voronkov M. G., Zelcian G. I., Lukevit

E. Siliciul şi viaţa 1974 Ştiinţifică Bucureşti 1 MV 522

452 Popa Al. Bolile albinelor şi a viermilor de mătase 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 524 453 Benga Gh. Biologia moleculară a membranelor cu aplicaţii medicale 1979 Dacia Cluj-

Napoca 1 MV 525

454 Moroşanu D. Nicolae Curs de istoria medicinii veterinare 1973 [s.n.] Iaşi 1 MV 527 455 Marinescu Al. Ghid practic – Dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare în fermele zootehnice 1971 CERES Bucureşti 1 MV 528 456 Puia I., Soran V. Agroecosistemele şi alimentaţia omenirii 1981 CERES Bucureşti 1 MV 536 457 Stătescu Ctin Botanică medicală veterinară 1989 CERES Bucureşti 1 MV 545 458 Van Ilie Creşterea şi exploatarea găinilor ouătoare 1999 Publirom S. A. Bucureşti 2 MV 547 d1-2

Page 14: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

14

459 Van Ilie, Damian A., Marin Gh. Creşterea palmipedelor pentru carne, ficat gras şi pene 2000 CORAL SANIVET Bucureşti 2 MV 548 d1-2 460 Hadarag E. A. Chimie biologică 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 549 461 Groza Ioan Făinuri animale folosite ca nutreţ 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 550 462 Adameşteanu I. Noutăţi în medicina veterinară 1969 [s.n.] Bucureşti 1 MV 552 463 Boitor I. Ameliorarea, tehnologia şi patologia rumegătoarelor - seminar 1982 [s.n.] Cluj-

Napoca 1 MV 556

0 1 2 3 4 5 6 7 464 Stratulat Gh. Elemente şi noţiuni necesare pentru însuşirea legislaţiei sanitare

veterinare 1995 CERES Bucureşti 2 MV 557 d1-2

465 Ciolcă Al. Sfaturi privind prevenirea şi combaterea coccidiozei la animale şi păsări 1969 [s.n.] Bucureşti 1 MV 560 466 Oţel V., Arvanitopol N. Sfaturi privind prevenirea şi combaterea tulburărilor de reproducţie la

animale 1967 [s.n.] Bucureşti 1 MV 561

467 Popovici V., Manolescu A. Probleme actuale privind igiena şi controlul sanitar veterinar al produselor alimentare de origine animală şi al furajelor

1979 [s.n.] Bucureşti 2 MV 562 d1-2

468 xxx Merckognost Rapid tests for the practitioer's laboratory 1973 [s.n.] [s.l.] 1 MV 563 469 Vlăduţiu O., Popa G. Culegere de medicină veterinară – vol. 2 1977 [s.n.] Bucureşti 1 MV 564 (2) 470 Popovici V., Vior C. Culegere de medicină veterinară – vol. 3 1978 [s.n.] Bucureşti 1 MV 564 (3) 471 Popovici V., Didă I. Culegere de medicină veterinară – vol. 5 1981 [s.n.] Bucureşti 1 MV 564 (5) 472 Bălănescu I., Teuşdea V. Contribuţia corpului medical veterinar la progresul medicinii gen. 1986 [s.n.] Bucureşti 1 MV 567 473 Popovici V., Stratulat Gh. Probleme de patologie aviară – Buletin informativ, nr. 17 1988 [s.n.] Bucureşti 1 MV 568 (17) 474 Borda Gh., Diaconescu Ligia Embriologie 1984 [s.n.] Bucureşti 2 MV 569 d1-2 475 Korein Julius Brain Death: Interrelated Medical and Social Issues- Annals-vol.315 1978 Academy of Sciences New York 1 MV 570 (315) 476 Siltzbach Louis Seventh International Conference on Sarcoidosis and other granulomatous

disorders – vol. 278 1976 Academy of Sciences New York 1 MV 571 (278)

477 Lungu Tr., Gligor Elisabeta, Bârză H. ş.a. Patologie veterinară şi controlul sanitar veterinar al alimentelor – manual pt. licee agro-industriale-cls. a 12-a

1980 CERES Bucureşti 1 MV 572 (12)

478 Lotthammer K. H., Wittkowski G. Fruchtbarkeit und Gesundheit der Rinder 1994 Ulmer Stuttgart 1 MV 573 479 Hampel Günter Fleischrinder –und Mutterkuhhaltung 1995 Ulmer Stuttgart 1 MV 574 480 Feldhaus Ludger, Sieverding Erwin Putenmast 1995 Ulmer Stuttgart 1 MV 575 481 Brunsch Reiner, Kaufmann Otto Rinderhaltung in Laufställen 1996 Ulmer Stuttgart 1 MV 576 482 Pălămaru E., Marinescu Gh., Brumaru

Gh. Hrănirea animalelor cu nutreţuri fibroase şi grosiere 1962 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 586

483 Mastacan D., Poiată St., Gheorghe Gh., Ciobanu Şt.

Legislaţia şi protecţia muncii în agricultură – manual pentru şcolile tehnice-agric., hortic., vet. Şi mecanică agricolă

1966 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 587

484 Colectiv autori Isotopes and Radiation in Parasitology 1968 International Atomic Energy Agency

Vienna 1 MV 588

485 Râpeanu Carmen Produse farmaceutice [s.a.] [s.n.] Cluj 1 MV 590 486 Ciser L., Dabija Gh., Balaci P., ş. a. Medicamente româneşti folosite în practica veterinară 1974 [s.n.] Bucureşti 1 MV 591 487 Şerban M., Câmpeanu G., Ionescu

Emanuela Metode de laborator în biochimia animală 1993 Did. şi Pedag. Bucureşti 2 MV 594 d1-2

0 1 2 3 4 5 6 7 488 Nancie R. Finnie Handling the Young Cerebral Palsied Child at Home 1975 E. P. Dutton New York 1 MV 595 489 Highland H. Joseph, Fine E. Marcia Malignant Neglect (Neglijenţa malignă) 1980 Vintage Books New York 1 MV 596

Page 15: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

15

490 xxx Catalogue Publications 1996-1999

Karger Switzer-land

1 MV 598

491 Băia Gh. Bazele moderne ale alimentaţiei 1965 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 599 492 Pârvu Gh. Supravegherea nutriţional metabolică a animalelor 1992 CERES Bucureşti 1 MV 600 493 Popa V.Viorel Lucrări practice de Semiologie, radiologie şi laborator clinic 1973 [s.n.] Bucureşti 1 MV 601 494 Tricu I. Alimentaţia animalelor domestice 1960 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 602 495 Gonţea Iancu Bazele alimentaţiei 1963 Medicală Bucureşti 1 MV 603 496 Drugociu Gh., Seiciu Fl., Boitor I., Bilcea

P. Patologia reproducţiei şi clinică obstetricală 1977 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 604

497 Gherman I. Compendiu de histologie 1993 ALL Bucureşti 1 MV 605 498 Popescu Al., Brăslaşu Corneliu Atlas de anatomie radiologică veterinară 2000 S.C. Publirom S.A. Bucureşti 3 MV606 d1-3 499 Popescu Al., Brăslaşu Corneliu, Dobrică

Gh. Atlas de patologieie radiologică veterinară 2000 S.C. Publirom S.A. Bucureşti 3 MV607 d1-3

500 Heinz Jeroch, Drochner W., Simon Ortwin Drochner

Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere 1999 V. E. Ulmer Stuttgart 1 MV 608

501 Pollit Christopher Farbattas Huf-Anatomie und Klinik (Atlas color al piciorului de cal; copita – anatomie şi clinică )

1999 Schlütersche Hannover 1 MV 609

502 Hensel W., Klemme J. H., Rüther F. Viren und Bakterien – neue Bedrohungen 1999 Hagemann Düsseldorf 1 MV 610 503 Burlacu Radu Aplicaţii ale teoriei controlului optimal în probleme de metabol. 2000 Carminis Piteşti 2 MV 611 d1-2 504 Zinca V. Histologie 1967 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 612

505

Hillebrand A.

Manual de anatomie veterinară-vol. 1. Aparatul locomotor -vol. II-A:Splanhnologie (Ap.dig., resp.) -B: Splanhnologie (Ap. urogenital)

2000 2005 2008

FRM

Bucureşti

17 15

10+x

MV613(1)d1-17

MV613(2A)d1-

15

MV613(2B)d1-

11 506 Avram N. Fiziopatologie – Lucrări aplicative 2000 FRM Bucureşti 17 MV 614 d1-17 507 Vâjială Graziela Elena Igienă şi evaluare biologică 2000 FRM Bucureşti 1 MV 615 508 Oprescu N., Radu T. I., Şerdean I. Îndrumător pentru practica pedagogică a studenţilor 2000 FRM Bucureşti 5 MV 616 d1-5 509 Codreanu Mario-Darius Diagnosticul ecografic în bolile interne la animale 2000 Coral-Sanivet Bucureşti 3 MV 635 d1-3 510 Hamalcik Peter Biologische Therapie in der Veterinärmedizin 1990 Aurelia-Verlag Baden 1 MV 636 511 Stützel Klaus Abdominelle Sonographie bei Hund und Katze 1994 Verlag Medicus

Partner Budapest 1 MV 637

512 Mihai Dumitru, Andronie Viorel Medicina internă a animalelor-vol. I - vol. II

2000 2001

Geea Bucureşti 14 10

MV639(1)d1-14

MV639(2)d1-10 513 Iftimovici R., Hillebrand A. Grama S Ecologie şi ecopatologie animală 2000 FRM Bucureşti 18 MV 640 d1-18 514 Ionescu I., Ionescu Silvia. Produse farmaceutice 1988

Medicală Bucureşti 2 MV 641 d1-2

0 1 2 3 4 5 6 7

515 Bînă Mihai - Nicolae Elemente de patologie genitală externă la bărbat 1998 Militară Bucureşti 1 MV 643 516 Bînă Mihai - Nicolae Cancerele urogenitale la bărbat 1999 Matrix Rom Bucureşti 1 MV 644 517 Iftemie Valentin Traumatologie medico-legală buco-maxilo-facială. Repere orientative de

interpretare în traumatismele nemortale 2001 FRM Bucureşti 3 MV 652 d1-3

518 Wilkinson G., Harvey R. Farbatlas der Hauterkrankungen beiKleinen Haustieren (Atlas color al 1999 Schlütersche Hannover 1 MV 662

Page 16: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

16

bolilor de piele la animalele mici – Diagnostic clinic) 519 Launer Peter, Mill Jürgen, Richter

Wilfried Krankheiten der Reitpferde (Bolile cailor de călărie) 1999 Verlag Eugen Ulmer Stuttgart 1 MV 663

520 Riegel J. Ronald, Hakola E. Susan Bild Text – Atlas zur Anatomie und Klinik des Pferdes (Atlas cu figuri şi text privind anatomia şi clinica calului. Aparatul locomotor şi paraliziile)

1999 Schlütersche Hannover 1 MV 664

521 Kessler Martin Kleintieronkologie. Diagnose und Therapie von Tumorerkran- kungen bei Hunden und Katzen (Oncologia animalelor mici. Diagnosticul şi terapia bolilor tumorale la câini şi pisici)

1999/ 2000

Parey Berlin 1 MV 665

522 Stancu I., Teuşdea Valer, Nicolae Şt. Apărarea sănătăţii animalelor şi protecţia mediului în gospodăriile populaţiei. Întrebări şi răspunsuri

2001 Coral-Sanivet Bucureşti 8 MV 666 d1-8

523 Teodorescu Valentin, Alexandrescu Valeria

Terra. Geografia resurselor 2001 FRM Bucureşti 1 MV 667

524 Scott Danny, Miller H. William, Griffin E. Craig

Small Animal Dermatology (5th Edition) 1995 Saunders Company Philadelphia

1 MV 675

525 Lorgue G., Lechenet J., Rivierea Clinical Veterinary Toxicology 2001 Blackwell Science Cambridge 1 MV 676 526 Ionescu V., Nicolae Şt., Ionescu Aurelia Bolile parazitare şi micotice la câini şi pisici 2001 Coral-Sanivet Bucureşti 3 MV 677 d1-3 527 Olteanu Gh. ş. a. Parazitozoonoze – Probleme la sfârşit de mileniu în România 1999 Viaţa medic. român Bucureşti 2 MV 678 d1-2 528 Ciser L., Galiano C., Georgescu I. Indexul medicamentelor de uz veterinar 1995 CERES Bucureşti 3 MV 679 d1-3 529 Dellmann Dieter, Eurell Joann Textbook of Veterinary Histology (5th Edition) 1998 Lippincott Williams

&Wilkins Baltimore 1 MV 680

530 Decun M., Krutsch Hans Werner Vulnerabilitatea şi protecţia animalelor 2001 Mirton Timişoara 8 MV 681 d1-8 531 Plumb C. Donald Veterinary Drug Handbook (3rd Edition) 1999 Iowa State University

Press Ames, Iowa

1 MV 682

532 Tilley Larry P., Smith Francis W. K. The 5-minute Veterinary Consult. Canine and Feline (Second Edition) 2000 Lippincott Williams &Wilkins

Baltimore 1 MV 683

533 Gröber Von Uwe Orthomolekulare Medizin. Ein Leitfaden für Apotheker und Arzte 2000 WissenschaftlicheVerlagsgesellschaft

Stuttgart 1 MV 684

0 1 2 3 4 5 6 7 534 Rimpler Horst Biogene Arzneistoffe. 2 Auflage 1999 Deutscher Apotheker

Verlag Stuttgart 1 MV 685

535 Dingermann Theodor Gentechnik Biotechnik Lehrbuch und Kompendium für Studium und Praxis

1999 WissenschaftlicheVerlagsgesellschaft

Stuttgart 1 MV 686

536 Mutschler E., Derendorf H. Drug Actions. Basic Principles and Therapeutic Aspects 1995 Medpharm Scientific Publishers

Stuttgart 1 MV 687

537 Brăslaşu Corneliu, Popescu Al. Urgenţe cardiovasculare în Medicina Veterinară 2001 Artprint Bucureşti 2 MV 688 d1-2 538 Stancu I., Tudor L., Petcu E. Măsuri privind salubritatea produselor de origine animală 2001 Coral-Sanivet Bucureşti 9 MV 689 d1-9 539 Constantin N. Alma mater veterinaria Bucurescensis la a 140-a aniversare 2001 ALL Bucureşti 3 MV 690 d1-3 540 Popa V. V., Cîlmău Fl. Semiologie veterinară- vademecum 2001 FRM Bucureşti 35 MV 691 d1-35 541 Martin C. Hirsch, Kramer Th. Neuroanatomy - 3D- Stereoscopic Atlas of the Human Brain 1999 Springer Berlin 1 MV 699 542 Roder D. Joseph Veterinary Toxicology (The Practical Veterinarian) 2001 Butterworth

Heinemann Woburn 1 MV 700

543 Kreis Wolfgang, Baron Diethard, Stoll Günther

Biotechnologie der Arzneistoffe Grundlagen und Anwendungen (Biotehnologia substanţelor medicamentoase. Fundamente şi utilizări)

2001 Deutscher Apotheker Verlag

Stuttgart 1 MV 701

544 Sobotta Johannes Atlas der Anatomie des Menschen. Band 1 Kopf, Hals, obere Extremitat 2000 Urban & Fischer Munchen- 1 MV 702(1)

Page 17: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

17

Jena 545 Sobotta Johannes Atlas der Anatomie des Menschen. Band 2 Rumpf, Eingeweide, untere

Extremitat 2000 Urban & Fischer Munchen-

Jena 1 MV 702(2)

546 Löffler Georg, Petrides Petro Biochemie und Pathobiochemie(Ed. a 6-a) 1998 Springer-Verlag Berlin 1 MV 704 547 Miller D. Ronald Anesthesia – vol. 3 (Second Edition) 1986 Churchill

Livingstone New York 1 MV 705

548 Vasiu Ctin Bacterioze la animale 2001 Academic Pres Cluj-Napoca

5 MV706 d1-5

549 Moga Mânzat Radu Boli infecţioase ale animalelor. Bacterioze 2001 Brumar Timişoara 2 MV 707 d1-2 550 Popescu I., Leancu M., Pop M. Medicina veterinară în S-V României, de la începuturi şi până la sfârşitul

mileniului doi 2001 Brumar Timişoara 2 MV 708 d1-2

551 Shepard H. Thomas Catalog of Teratogenic agents (5th Edition) 1986 Johns Hopkins Baltimore 1 MV 709 552 Răpuntean Gh., Boldizsar Emil Virusologie specială veterinară 2002 Academic Pres Cluj-

Napoca 3 MV 710 d1-3

553 Groza I., Muntean M. Elemente de fiziologia reproducţiei la animale 2002 Academic Pres Cluj-Napoca

3 MV 711 d1-3

554

Köpf – Maier Petra

Atlas of Human Anatomy Band 1. Allgemeine Anatomie, Rumpfwand, obere und untere Extremitat (……vol.1: Anatomie generală, pereţii trunchiului, membrele superioare şi inferioare)

2000

Karger

Berlin

1

MV 712(1)

555

Köpf – Maier Petra

Atlas der Anatomie des Menschen Band 2. (……vol.2: Capul, gâtul, toracele abdomenul, cav. pelviană, SNC, ochiul, urechea)

2000

Karger

Berlin

1

MV 712(2)

0 1 2 3 4 5 6 7 556 Bîrţoiu I. Alin, Seiciu Fl. Ginecologie şi andrologie veterinară 2002 FRM Bucureşti 26 MV 714 d1-26 557 Mănescu Sergiu, Diaconescu Mona

Ligia, Andronache Elena Practica igienei mediului 1997 FRM Bucureşti 12 MV 715 d1-12

558 Răuţ Ctin, Raymond, Roşca Mădălina Introducere practică în semiologia medicală 1997 FRM Bucureşti 10 MV 716 d1-10 559 Pop de Popa Ioan Chirurgie cardiovasculară – Curs pentru studenţi 1997 FRM Bucureşti 10 MV 717 d1-10 560 Stanciu Mădălina Neuropeptide implicate în mecanismul memoriei 1996 FRM Bucureşti 10 MV 718 d1-10 561 Dinu Ion Dicţionar poliglot de zootehnie 2000 FRM Bucureşti 2 MV 719 d1-2

562

Popa V. V., Carabulea M., Cîlmău Fl Radiologie medicală veterinară

2002

FRM

Bucureşti

26

MV 729 d1-26

563 Duţescu – Coliban Taina Derivational Morphology 2001 FRM Bucureşti 2 MV 730 d1-2 564 Avram Eugenia Anatomie patologică – Caiet de lucrări practice 2002 FRM Bucureşti 26 MV 735 d1-26 565 xxx Nomenclatorul produselor de uz veterinar 2000 Everest Bucureşti 10 MV737 d1-10 566 Bergheş Carmen Anatomie veterinară – Ghid de disecţie 2002 FRM Bucureşti 19 MV 739 d1-19 567 Nenciu Georgeta Fiziologia generală şi a efortului fizic – vol. 1 2002 FRM Bucureşti 1 MV 741 (1) 568 Potecea Elena Boli infecţioase ale animalelor – vol. 1

- vol. II 2002 2003

FRM Bucureşti 28 30

MV742(1)d1-28

MV742(2)d1-30 569 Cosoroabă Iustin Parazitologie veterinară 2000 Mirton Timişoara 1 MV 743 570 Avram Eugenia Anatomie patologică veterinară specială şi diagnostic necropsic 2001 FRM Bucureşti 17 MV 746 d1-17 571 Stancu Ioan Reprezentanţi de seamă ai medicinii vet. româneşti (1856-2001) 2002 Coral-Sanivet Bucureşti 5 MV 754 d1-5 572 Coman Sofia Bolile parazitare la animalele domestice – vol. 1

– vol. 2 2002 FRM Bucureşti 29

25 MV 755(1)d1-29

MV 755(2)d1-25

Page 18: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

18

573

Savu Ctin

Poluarea mediului şi prezenţa substanţelor toxice în alimente – Controlul calităţii alimentelor

1999

Semne

Bucureşti

3

MV 756 d1-3

574 Hillebrand Anton Lucrări practice de anatomie veterinară. Aparatul locomotor 2002 FRM Bucureşti 61 MV 757d1-61 575 Stătescu Ctin, Negoiţă Cristian Elemente de botanică medicală veterinară. Curs şi lucrări practice 2002 FRM Bucureşti 31 MV 758d1-31 576 Coman Toma, Cornilă N. Structura şi ultrastructura ţesuturilor la animale 2002 FRM Bucureşti 30 MV 762d1-30 577 Popa V. V., Carabulea M. Procedee pentru examinarea clinică a animalelor - compendiu 2002 FRM Bucureşti 26 MV 763d1-26 578 Constantin Nicolae Tratat de Medicină Veterinară – vol. I 2001 Tehnică Bucureşti 2 MV764(1)d1-2 579 Constantin Nicolae Tratat de Medicină Veterinară – vol. II 2002 Tehnică Bucureşti 4 MV 764(2)d1-4 580 Constantin Nicolae Tratat de Medicină Veterinară – vol. III 2003 Tehnică Bucureşti 3 MV 764(3)d1-3 581 Constantin Nicolae Tratat de Medicină Veterinară – vol. IV 2005 Tehnică Bucureşti 4 MV764(4)d1-4 582 Constantin Nicolae Tratat de Medicină Veterinară – vol. V 2009 Tehnică Bucureşti 1 MV764(5)

583

Wolfgang Daubenmerkl

Tierkrankheiten und ihre Behandlung. Hund, Katze, Pferd, Schwein, Rind (Bolile la animale şi tratamentul lor – câine, pisică, cal, porc, taurine)

2002

WissenschaftlicheVerlagsgesellschaft

Stuttgart

1

MV 774

0 1 2 3 4 5 6 7 584 Lunca N., Popescu P., Gluhovschi N. Reproducţia, Obstetrica şi însăm. artificiale la anim. domestice. 1967 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 775 585 Kühnemann Helmut Schafe. Wichtige Rassen, Artgerechte Haltung, Gesundheitsvorsorge

(Oile. ………) 2000 Ulmer Ratgeber

Nutztiere Stuttgart

1 MV 776

586 Celina del Amo Welpenschule der sanfte Weg zum Familienhund (Şcoala căţeilor – drumul neted către un câine de familie)

2000 Ulmer Heimtiere Stuttgart 1

MV 777

587

Burcea P., Bărbulescu Viorica, Bărbulescu C.

Cultura plantelor de nutreţ – manual pentru licee agricole – zootehnie-anul 2

1971

CERES

Bucureşti

1

MV 779(2)

588 Anton Aurelia ş. a. Nomenclator al prod. farmaceutice folosite în terapeutica veter. 1975 [s.n.] [s.l.] 1 MV 780 589 Colectiv autori Seminarul: Actualităţi în patologia animalelor domestice – vol. XII 1987 [s.n.] Cluj-

Napoca 1 MV 781(12)

590

Dojană N.

Cercetări privind enzimele digestive la tineret cunicul crescut în sistem industrial - rezumat

1996

[s.n.]

Bucureşti

1

MV 782

591

xxx

Îndreptar pentru folosirea produselor biologice de uz veterinar. Ed. a 6-a

1974

[s.n.] Bucureşti 1

MV 783

592 Vlăgioiu Ctin Semiologie medical-veterinară 1998 FRM Bucureşti 1 MV 784

593 Paul Ioan

Morfopatologia aparatelor şi a sistemelor organice – Bul. inf. nr. 23-24 1990

[s.n.]

Bucureşti

1

MV 786(23-24)

594 Colectiv autori Învăţătura lui I. P. Pavlov în medicina teoretică şi practică 1953

de Stat pt. Literat. Ştiin ţ.

Bucureşti

1

MV 788

595 Colectiv autori Probleme de combatere a infecundităţii la animalele de producţie 1966 [s.n.] Bucureşti 1

MV 791

596

xxx Recomandări privind prevenirea şi combaterea sterilităţii la anim. 1964

Agro-Silvică

Bucureşti 1

MV 792

597 xxx Metode şi tehnici pentru laboratoarele veterinare 1973 [s.n.] Bucureşti 1 MV 793 598 Fromunda V. ş. a. Aspecte ale combaterii helmintozelor gastro-intestinale la ovine 1971 [s.n.] Bucureşti 1 MV 794

699

xxx

Legea nr. 22/1971 pentru organizarea producerii şi folosirii raţionale a resurselor de nutreţuri

1972

[s.n.]

Bucureşti

1

MV 796

600

Dieter Werner Unseld

Medizinisches Wörterbuch - Medical Dictionary English- German; German - English

1996

WissenschaftlicheVerlagsgesellschaft

Stuttgart 1

MV 800

Page 19: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

19

601 Gheorghiu G., Nicolicin Sv., Catrani Gh., Miclea E.

Îndrumătorul Tehnicianului veterinar 1963

Agro-Silvică

Bucureşti

1

MV 801

602 Ciser Ludovic, Dabija Gh. Medicamente de uz veterinar din import 1973 [s.n.] Bucureşti 1 MV 802

603 Cuparencu Aurel

Culegere de prospecte pentru folosirea medicamentelor de uz veterinar difuzate de ISAAR

1964

Agro-Silvică

Bucureşti

1

MV 803

604 Stătescu Ctin Nomenclatorul produselor farmaceutice de uz veterinar 1993 [s.n.] Bucureşti 1 MV 804

605 Hans Hinrich Sambraus

Gefährdete Nutztierrassen. Ihre Zuchtgeschichte Nutzung und Bewahrung 1994

Verlag Eugen Ulmer Stuttgart

1

MV 805

0 1 2 3 4 5 6 7 606 Tudor Despina, Constantinescu Gh. M. Nomina Anatomica Veterinaria. Ediţie bilingvă- Terminologie

internaţională şi română 2002 Vergiliu Bucureşti 1 MV 806

607 Puşcaş V. International Studies at the Beginning of the 21st Century 2002 Tomorrow's Romania Publishing

House

Bucureşti 1 MV 807

608 Gebrüder Martin, Tuttlingen Gema Chirurgie – Katalog 24 1978 [s.n.] Tuttlingen 1 MV 808 609 Ştirbu Ctin, Turcu D. Elemente de virusologie 2000 Brumar Timişoara 10 MV 809 d1-10 610 Vior C. Tuberculoza aviară 1962 Agro-Silvică Bucureşti 2 MV 810 d1-2 611 Avram N. Compendiu de fiziopatologie specială 2002 FRM Bucureşti 21 MV 819 d1-21 612 Baba Al. I. Oncologie comparată 2002 Academiei Române Bucureşti 2 MV 821 d1-2 613 Filea Ioana Ivana, Enache Tr. Epizootologia animalelor mici cu elemente de epidemiologie 1987 CERES Bucureşti 2 MV 822 d1-2 614 Şerbulescu Luminiţa Merceologia mărfurilor alimentare de export-import 2002 FRM Bucureşti 1 MV 838 615 Stancu D. Ghid de chirurgie în fermele de animale 1988 CERES Bucureşti 2 MV 854 d1-2 616 Thé G., Epstein M. A., Hausen H. Oncogenesis and Herpesviruses II. Part I: Biochemistry of Viral

Replication and in vitro Transformation 1975 [s.n.] Lyon 1 MV 858

617 Simionescu Eugen Contribuţii la studiul spirochetozei aviare- rezumat teză doctorat 1970 [s.n.] Bucureşti 1 MV 859 618 Carol – Dumitru Emilia Studiu imunobiologic al tipurilor de virus variolic aviar – rezumat teză

doctorat 1971 [s.n.] Bucureşti 1 MV 860

619 Ţeveloiu I. Influenţa alimentaţiei acide asupra organismului gestant şi a produsului de concepţie – rezumat teză doctorat

1996 [s.n.] Bucureşti 2 MV 861 d1-2

620 Friesecke H. Pantothenic Acid in Animal Nutrition 1975 Roche Zurich 1 MV 863 621 xxx Resistances bacteriennes aux antibiotiques 1973 ABBOTT [s.l.] 1 MV 864 622 Colectiv autori Însămânţarea artificială şi combaterea sterilităţii la animale – Culegere de

material documentar-vol. XI 1963 [s.n.] Bucureşti 1 MV 865(11)

623 Colectiv autori Simpozion: ,,Metode noi de sporire a producţiei la animale’’ - rezumatele lucrărilor

1978 [s.n.] Iaşi 1 MV 866

624 Gaspar Emilian Criterii de alegere a radionuclizilor utilizaţi în aplicaţii 1972 [s.n.] Bucureşti 1 MV 867 625 Negoescu Irina, Constantinescu Maria,

Dema Iosif ş.a. Manipularea radioizotopilor – Lucrări practice (Ed. a 3-a) 1971 [s.n.] Bucureşti 1 MV 868

626 Gaspar Emilian Iradierea permisă a organismului – Lucrări practice 1971 [s.n.] Bucureşti 1 MV 869 627 Lupu A., Pop Al. Zoonoze – lucrările I-lui şi celui de al II-lea Simpozion Naţional 1960 [s.n.] Bucureşti 1 MV 870 628 Timar Magdalena Pharmacological Bases of rational Liver Therapy 1982 [s.n.] Bucureşti 2 MV 871 d1-2 629 Giurgea Rodica Bursa lui Fabricius 1982 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 872

Page 20: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

20

630 J. K. van der Korst Le pirprofène dans le traitement de la douleur et de l'inflammation 1982 Hans Huber Berne 1 MV 873 631 Beate Egner Blutdruck auf den Punkt gebracht (Presiunea sângelui ……) 2002 IAMS Company

Parey Buchverlag

Berlin 1 MV 875

0 1 2 3 4 5 6 7 632 Otto Bonéus Studies on the Aetiology and Pathogenesis of White Spots in the Liver of

Pigs – vol 7 1966 [s.n.] Stockholm 1 MV 876(7)

633 Gluhovschi N. ş. a. Probleme de patologie veterinară. Rapoarte şi comunicări 1977 [s.n.] Timişoara 1 MV 878 634 Paul Ioan Probleme de Medicină Veterinară din Moldova 1982 [s.n.] Bucureşti 1 MV 879 635 Van O. Ilie Optimizări în tehnica ameliorării liniilor genitoare de broiler – rezumat

teză doctorat 1989 [s.n.] Bucureşti 1 MV 881

636 Panait P. Mihai Cercetări comparative privind însuşirile morfoproductive ale unor hibrizi ouători obţinuţi din încrucişările industriale efectuate în ţara noastră - rezumat teză doctorat

1981 [s.n.] Bucureşti 1 MV 882

637 xxx Tehnologia sanitară veterinară pentru unităţile de îngrăşare a bovinelor 1980 [s.n.] Bucureşti 1 MV 883 638 Popovici Valentin, Manolescu Adrian Culegere de Medicină veterinară – vol. IV: Patologie ovină 1979 [s.n.] Bucureşti 3 MV 884(4)d1-3 639 Barna Ilie Probleme de epizootologie (în Bul. Inform.- Ordine şi instrucţiuni) 1987 [s.n.] Bucureşti 1 MV 885 640 Gluhovschi N., Botărel Silviu, Palicica R. Lucrările Simpozionului: ,,Medicamente noi româneşti utilizate în terapia

bolilor la animale şi aditivi furajeri – în hrana animalelor’’ 1984 [s.n.] Bucureşti 1 MV 886

641 Colectiv autori Simpozion: ,,Boli de nutriţie şi metabolism’’ 1972 [s.n.] Bucureşti 1 MV 887 642 Straub O. C. Infecţii cu retrovirusuri la animale domestice-rezumat 1994 [s.n.] Tübingen 1 MV 888 643 Oţel V. Mortalitatea embrionară, factor de infertilitate la animale 1964 [s.n.] [s.l.] 1 MV 889 644 Popovici V. Ricketsiile şi Miyagawanellele în patologia animală 1965 [s.n.] Bucureşti 1 MV 890 645 xxx Tehnologii moderne în creşterea şi exploatarea ovinelor 1970 [s.n.] Bucureşti 1 MV 891 646 Popovici V., Manolescu A. Lucrările Simpozionului: ,,Reproducţia şi patologia reproducţiei în

creşterea intensivă a animalelor ’’ (8-9 dec. 1978 ) 1980 [s.n.] Bucureşti 1 MV 892

647 Balaci Petre, Popoviciu A. Metode şi mijloace noi în terapia aviară 1969 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 893 648 Radu A., Raita A. Creşterea porcilor – manual pentru ciclul de aprofundare a cunoştinţelor

din învăţământul agrozootehnic de masă 1966 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 894

649 xxx Evaluation des résidusd de certains médicaments vétérinaires dans les aliments

1988 [s.n.] Genève 1 MV 895

650 xxx Contravenţiile la normele sanitare veterinare 1978 [s.n.] Bucureşti 1 MV 897 651 Covalevschi C. L. Îngrijirea animalelor mici de laborator 1952 de Stat pt. Literat.

Ştiinţifică şi Did.

Bucureşti 1 MV 898

652 Barhad Bernard Bolile profesionale şi prevenirea lor 1978 Ştiin ţifică şi Enciclop.

Bucureşti 1 MV 899

653 Gluhovschi N. ş. a. Bolile de creştere şi condiţionate la tineretul animalelor domestice şi patologia perinatală

1971 [s.n.] Timişoara 1 MV 901

0 1 2 3 4 5 6 7 654 Vişan I., Simion Violeta –Elena, Stoica

Liliana Nutriţia şi controlul sanitar-veterinar al furajelor 2002 FRM Bucureşti 28 MV 909 d1-28

655 Sidenco Elena-Luminiţa Coloana vertebrală şi membrul inferior. Evaluare mioarticulară în kinetoterapie şi medicină sportivă

2003 FRM Bucureşti 1 MV 917

Page 21: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

21

656 Sidenco Elena-Luminiţa Evaluare articulară şi musculară a membrului superior. Aplicaţii în kinetoterapie şi în medicina sportivă

2003 FRM Bucureşti 1 MV 918

657 Stănilă Anca-Luiza, Parichi Mihai Solurile României 2003 FRM Bucureşti 1 MV 923 658 Leau Traian Patologie chirurgicală veterinară 2003 FRM Bucureşti 26 MV 934 d1-26 659 Teuşdea Valer Igienă veterinară.Adăpostirea animalelor - I 2003 FRM Bucureşti 5 MV 948(1)d1-5 660 Graffi Arnold, Bielka Heinz Probleme de oncologie experimentală 1961 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 950 661 Berenblum I. Carcinogenesis as a Biological Problem 1974 American Elsevier New York 1 MV 951 662 Foulds Leslie Neoplastic development – vol. I 1969 Academic Press London 1 MV 952(1) 663 Busch Harris Methods in Cancer Research – vol. X 1973 Academic Press New York 1 MV 953(10) 664 Busch Harris Methods in Cancer Research – vol. XII 1976 Academic Press New York 1 MV 953(12) 665 Busch Harris Methods in Cancer Research – vol. XIII 1976 Academic Press New York 1 MV 953(13) 666 Schultz J., Leif R. C. Critical Factors in Cancer Immunology – vol. X 1975 Academic Press New York 1 MV 954 (10) 667 Weiss W. David Immunological Parameters of Host-Tumor Relationship – vol. 2 1973 Academic Press New York 1 MV 955(2) 668 Weiss W. David Immunological Parameters of Host-Tumor Relationship – vol. 3 1974 Academic Press New York 1 MV 955(3) 669 Roxin T., Bujar H. Practica limfografică în clinică 1973 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 956 670 Rosenthal S. Alan Immune Recognition 1975 Academic Press New York 1 MV 957 671 Smith T. Richard, Landy Maurice Immunobiology of the Tumor – Host Relation ship 1974 Academic Press New York 1 MV 958 672 Dixon J. F., Kunkel G. Henry Advances in Immunology – vol. 20 1975 Academic Press New York 1 MV 959(20) 673 Lindahl – Kiessling Kerstin, Osoba

David Lymphocyte Recognition and Effector Mechanisms 1974 Academic Press New York 1 MV 960

674 Mahy B. W., Barry R. D. Negative Strand Viruses – vol. 1 1975 Academic Press New York 1 MV 961(1) 675 Mahy B. W., Barry R. D. Negative Strand Viruses – vol. 2 1975 Academic Press New York 1 MV 961(2) 676 Pollard Morris Antiviral Mechanisms – Perspectiva in Virology – vol IX 1975 Academic Press New York 1 MV 962(9) 677 Kaplan S. Albert Viral Transformation and Endogenous Viruses 1974 Academic Press New York 1 MV 963 678 Decker A. Lillian Worthington Enzyme Manual- enzymes, enzyme reagents, related

biochemicals 1977 Worthington

Biochemi- cal Corporation Free- hold

New Jersey 1 MV 964

679 Knapp G. Rebecca, Miller M. Clinton Clinical Epidemiology and Biostatistics 1992 National Medical Series

Baltimore 1 MV 965

680 Fiti Maria Dozimetria chimică a radiaţiilor ionizante 1973 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 967 681 Wisse E., Daems W. Th., Molenaar I.,

Duijn Van P. Electron Microscopy and Cytochemistry 1974 American Elsevier New York 1 MV 971

0 1 2 3 4 5 6 7 682 Kater B. Stanley, Nicholson Charles Intracellular Staining in Neurobiology 1973 Springer Verlag Berlin 1 MV 972 683 Koehler J. K. ş. a. Advanced Techniques in Biological Electron Microscopy 1973 Springer Verlag Berlin 1 MV 973 684 Beck F., Lloyd B. J. The Cell in Medical Science – vol. 3 – Cellular Specialization 1975 Academic Press London,

New York 1 MV 974(3)

685 Jochen Speck Untersuchung in Deutschland isolierter Hühnerleukosevirusstam- me 1969 [s.n.] Gottingen 1 MV 975 686 Macovschi Eugen Natura şi structura materiei vii 1972 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 976 687 Lewin Benjamin Gene Expression- vol. 2 – Eucaryotic Chromosomes 1975 John Wiley & Sons London,

New York 1 MV 977(2)

688 Gavrilă Lucian, Dăbală I. Genetica diviziunii celulare 1975 Dacia Cluj- 1 MV 978

Page 22: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

22

Napoca 689 Morar Roman, Pusta Dana Liana Zootehnie generală (Ed. a 2-a) 2001 Dacia Cluj-

Napoca 4 MV 979 d1-4

690 Bârză Horea, Cîlmău Fl. Patologie medicală veterinară 1999 FRM Bucureşti 11 MV 986 d2-12 691 Vior Ctin Biotehnologii medicale- Note de curs 2000 FRM Bucureşti 11 MV 987 d1-11 692 Coman Sofia Compendiu de parazitologie veterinară 2001 FRM Bucureşti 9 MV 988 d1-9 693 Ionescu Emanuela, Şerban Mihai Biochimie animală. Organizare moleculară şi macromoleculară 2001 FRM Bucureşti 9 MV 989 d1-9 694 Voicescu S., Seiciu Fl., Bârţoiu A.ş.a Reproducţia normală şi însămânţările artificiale la mamiferele domestice 1996 FRM Bucureşti 3 MV990(1) d1-3 695 Vlăgioiu Ctin, Tudor N. Lucrări practice de semiologie veterinară 19980 FRM Bucureşti 7 MV 991 d1-7 696 Seiciu Fl., Voicescu Sebastian Glanda mamară – morfofiziologie şi patologie 1997 FRM Bucureşti 6 MV 992 d1-6 697 Popa V. Viorel, Nicolae Şt., Lupu

Gabriel Mihai, Durlea Florica Bazele radiobiologiei. Radioecologie 2001 FRM Bucureşti 11 MV 993 d1-11

698 Popovici Valentin Etiomorfopatologie veterinară – note de curs 2001 FRM Bucureşti 10 MV 994 d1-10 699 Pârvu Gh., Nica Daniela, Costea Mihaela Toxicologie veterinară 2003 FRM Bucureşti 30 MV 995 d1-30 700 Tokuzo Kojima, Saito Kuchiro, Kakimi

Shigeo An Electron Microscopic Atlas of Neurons 1975 [s.n.] Tokyo 1 MV 997

701 Crăiniceanu Eugeniu, Matiuţi Marcel Nutriţie generală. Alimentaţia erbivorelor 2002 Brumar Timişoara 1 MV 999 702 Vasiu Ctin Viroze şi boli prionice la animale 2003 Nereamia Napocae Cluj-

Napoca 3 MV 1000 d1-3

703 Andronie Ioana Cristina Igienă veterinară – noţiuni practice 2003 FRM Bucureşti 32 MV 1002 d1-32 704 Pârvu Gh., Costea Mihaela, Pârvu

MariusNicolae B. Tratat de nutriţia animalelor 2003 Coral-Sanivet Bucureşti 5 MV 1004 d1-5

705 Gregory A. Reinhart, Carey P. Daniel Recent Advances in Canine and Feline Nutrition – vol. III 2000 Orange Frazer Press Wilmington-Ohio

1 MV 1005(3)

0 1 2 3 4 5 6 7 706 Wolf Erhardt, Henke Julia, Wilfried

Kraft, Fritz Rupert Blutdruck auf den Punkt gebracht (Presiunea sângelui ……) 2002 IAMS Company

Parey Buchverlag Berlin 1 MV 1006

707 Lyons T. P., K. A. Jacques Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries 2003 University Press Nottingham 1 MV 1007 708 Goetze Eberhard ş. a. Fiziopatologie 1963 Medicală Bucureşti 1 MV 1009 709 Marinescu I. Terapeutica veterinară 1965 Agrosilvică Bucureşti 1 MV 1010 710 Hitchner S. B., Domermuth H.G.,

Purchase H. G., Williams J. E. Izolarea şi identificarea agenţilor patogeni la păsări (uz intern) 1975 Arnold Printing

Corporation, Ithaca [s.l.] 1 MV 1011

711 Larbier M., Leclercq B. Nutriţia şi alimentaţia păsărilor 1994 ALUTUS-D Bucureşti 2 MV 1012 d1-2 712 Beral Edith, Zapan M. Chimie anorganică 1977 Tehnică Bucureşti 1 MV 1013 713 Petrescu A., Ţăpuş N. ş. a. ABC de calculatoare personale şi… nu doar atât- vol. I 1990 Tehnică Bucureşti 1 MV 1015(1) 714 Petrescu A., Ţăpuş N. ş. a. ABC de calculatoare personale şi… nu doar atât- vol. II 1990 Tehnică Bucureşti 1 MV 1015(2) 715 Bâlbă A., Codreanu Mario Osteopatiile nutriţionale la câine 2000 Monitor Prod. Serv Bucureşti 1 MV 1019 716 Tudor V., Strati Ioan Variola, holera 1971 Militară Bucureşti 1 MV 1020 717 Sărăţeanu D., Cernescu C. Vaccinuri virale 1972 Medicală Bucureşti 2 MV 1021 d1-2 718 Miftode V. Migraţiile şi dezvoltarea urbană. O analiză istorică şi prospectivă a rural-

urbanului 1978 Junimea Iaşi 1 MV 1023

719 Radu V. Economia mondială. Drumuri şi etape ale modernizării 1987 Albatros Bucureşti 1 MV 1024 720 Popescu Al. Histologia normală şi patologică a dezvoltării sistemului osos la pasăre. 1997 Charta Bucureşti 1 MV 1026

Page 23: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

23

Microstructuri nou relevate 721 Manolescu N., Păltineanu D., Begnescu

R. Imagini comparative alb-negru şi color de microscopie electronică 1984 Medicală Bucureşti 1 MV 1027

722 Planelies H., Haritonova A. Fenomenele secundare ale antibioticoterapiei infecţiilor bacteriene 1963 Medicală Bucureşti 1 MV 1028 723 Andreani Domenico, Kolb Hubert,

Pozzilli Paolo Immunotherapy of Type 1 Diabetes 1989 John Wiley & Sons New York 1 MV 1029

724 Thomas C. Hall Paraneoplastic Syndromes – vol. 230 1974 Academy of Sciences New York 1 MV 1030(230) 725 Stephen W. Crane, D.V.M. Guest The Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice – vol.

10, nr. 3 1980 W. B. Saunders

Company Philadelph

ia 1 MV 1031(10/3)

726 Abricosov A. I. Anatomia patologică – partea specială 1952 de Stat pt. Literatură Ştiinţifică

Bucureşti 1 MV 1032

727 Velican C., Velican Doina, Carp N. Histochimia şi fiziopatologia mucopolizaharidelor 1963 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 1033 728 xxx Modular Fermenter Handbook 1978 Gallenkamp London 1 MV 1034 729 Judy Pearsall The New Oxford – Dictionary of English 1999 Oxford University

Press Oxford 1 MV 1035

730 Bantaş Andrei Dicţionar român-englez 2003 Teora Bucureşti 2 MV 1036 d1-2 731 Bantaş Andrei Dicţionar englez - român 2003 Teora Bucureşti 1 MV 1037 0 1 2 3 4 5 6 7

732 Potecea Elena Îndrumător pentru crescătorii de porcine 2003 [s.n.] Bucureşti 9 MV 1038 d1-9 733 Cozma V., Şuteu Ironim Practicum parazitologic veterinar 2003 [s.n.] Bucureşti 9 MV 1039d1-9 734 Ivana Simona, Filea Ioan Ivana, Dobre

Mimi Compendiu privind bolile infecţioase la animale 2003 [s.n.] Bucureşti 9 MV 1040 d1-9

735 Roitt Ivan, Jonathan Brostoff, David Male

Immunology (Sixth Edition) 2001 Mosby London 1 MV 1041

736 Popescu L.M., Ursaciuc C., Radu D. L.ş.a.

Dicţionar –imunologie medicală 2002 Universitară ,,Carol Davila’’

Bucureşti 1 MV 1042

737 Pârvu Monica, Cureu I. Îndrumător practic de Genetică animală şi zootehnie generală 2003 FRM Bucureşti 18 MV 1044 d1-18 738 Perianu Tudor Boli infecţioase ale animalelor – vol. I: Bacterioze 2003 Venus Iaşi 1 MV 1045 (1) 739 Perianu Tudor Boli infecţioase ale animalelor – vol. II: Viroze 1997 Chemarea Iaşi 1 MV 1045 (2) 740 Cuc Aurelia Dicţionar enciclopedic- calitatea carcasei şi cărnii 2003 Agrotehnica Bucureşti 2 MV 1046 d1-2 741 Gugiu Ioan Etiopatogenia, diagnosticul, prevenirea şi controlul bolilor virale la

animale 2003 CERES Bucureşti 4 MV 1047 d1-4

742 P. J. Quinn, B. K. Markey, M. E. Carter, W. J. Donnelly,….

Veterinary Microbiology and Microbial Disease 2002 Blackwell Science London 1 MV 1048

743 Michael H. Ross, Lynn J. Romrell, Gordon I. Kaye

Histology. A Text and Atlas (Third Edition) 1995 Lippincott Willi- ams & Wilkins

Baltimore 1 MV 1049

744 Sandu Ana, Muşan Ileana Lidia Nomenclator de produse farmaceutice de uz veterinar înregistrate în România

2003 Omega Print Bucureşti 1 MV 1050

745 Dobrin M., Mareş M. D., Popescu A. Practica şi lucrarea de licenţă (Ce trebuie să ştim pentru a reuşi de prima dată)

2003 FRM Bucureşti 2 MV 1053 d1-2

746 Robert Van Buskirk, Udaya K. Liyanage An electronic companion to molecular cell biology 1997 Cogito Learning Media

New York 1 MV 1054

747 David H. Cormack Essential Histology (2nd Edition) 2001 Lippincott Willi - ams Philadelph 1 MV 1055

Page 24: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

24

& Wilkins ia Baltimore

748 Dudek Ronald W., James D. Fix Embryology (2nd Edition) 1998 Lippincott Willi- ams & Wilkins

Baltimore 1 MV 1057

749 Rădoi I., Leau Simona, Boncea Lucian Boli de nutriţie, metabolism şi adaptare la animale 2003 Printech Bucureşti 2 MV 880 d1-2 750 Thomas D. Pollard, William C. Earnshaw Cell Biology 2002 Saunders Elsevier

Science Philadelph

ia 1 MV 1058

751 David Greenwood, Richard C.B. Slack, John F. Peutherer

Medical Microbiology. A Guide to Microbial Infections: pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control (6th Edition)

2002 Churchill Livingsto ne Elsevier Science

London 1 MV 1059

0 1 2 3 4 5 6 7 752 Dumitru Mihai Patologia cabalinelor 2003 Printech Bucureşti 3 MV 1060 d1-3 753 Alan Stevens, James S. Lowe, Barbara

Young Wheater's Basic Histopathology – a colour atlas and text (5th Edition) 2002 Churchill Livingsto

ne Elsevier Science London 1 MV 1061

754 Pantă Liviu Explorând noi orizonturi/ Expanding horizons

2004 Coral - Sanivet /Alltech

Bucureşti 5 MV1062 d1-5

755 Pârvu Gh., Pădure Adriana Ghid practic de Toxicologie veterinară 2004 FRM Bucureşti 24 MV1063 d1-24 756 Berehoiu – Tamba Radiana, N.

Constantin Particularităţi metabolice ale spermatozoizilor la animalele de fermă- vol I 2000 Monitor Prod Serv Bucureşti 3 MV1064(1)d1-3

757 Povară Rodica Climatologie generală 2004 FRM Bucureşti 1 MV 1067

758 Ionescu Emanuela, Diaconescu Cristi ana, Gâjâilă Iuliana, Şerban Andreea

Chimie generală. Metode şi tehnici de laborator 2004 FRM Bucureşti 30 MV 1070 d1-30

759 Andronie Ioana Cristina Protecţia animalelor 2004 FRM Bucureşti 40 MV 1071 d1-40 760 Staicu Mirela Dreptul mediului înconjurător – Note de curs 2004 FRM Bucureşti 2 MV 1072 d1-2 761 Stancu I., Nedelcu V. Mic dicţionar de zootehnie şi medicină veterinară 2000 ALAS Călăraşi 2 MV 1078 d1-2 762 xxx Să luptăm organizat contra febrei aftoase 1960 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 1079 763 Mitrănescu El., Constantinoiu C.,

Mitrănescu D. Prevenirea şi combaterea bolilor la păsări (Descriere, profilaxie, tratament)

1998 MAST Bucureşti 1 MV 1080

764 Rotaru Elena Infecţii virotice implicate în tulburări de reproducţie la suine 2000 Elisavaros Bucureşti 1 MV 1081 765 Rotaru Elena Dominante în patologia infecţioasă a suinelor şi păsărilor 2002 Elisavaros Bucureşti 1 MV 1082 766 Tudor Despina Din amintirile unui medic veterinar 2000 Vergiliu Bucureşti 1 MV 1083 767 Stancu Ioan Din activitatea profesională şi amintirile unui medic veterinar 2003 Vergiliu Bucureşti 2 MV 1084 d1-2 768 Predoi G., Belu Cr. Anatomia animalelor domestice (Anatomie clinică) 2001 ALL Bucureşti 1 MV 1085 769 Ioniţă Lucian Patologie cardiovasculară veterinară 2003 SITECH Craiova 1 MV 1086 770 Ştefănescu Gh., Domocos Gh. Reman,

Dron Fl., Dron Gabriela Creşterea ovinelor în ferme mici şi mijlocii 2000 CORVIN Deva 1 MV 1087

771 Borda Gh., Diaconescu Ligia Embriologie 1990 [s.n.] Bucureşti 2 MV 1088 d1-2 772 Simion Violeta –Elena , Tănăsescu

Bogdan-Florin, Tănăsescu Veronica Nutriţia şi alimentaţia animalelor de fermă – lucrări aplicative 2004 FRM Bucureşti 25 MV 1089 d1-25

773 Pârvu Gh., Barna Ilie, Teuşdea V. Tehnici, semiologie şi diagnostic hematologic veterinar 1977 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1090 774 Popa Vasile Viorel, Carabulea M. Istoria medicinii veterinare româneşti 2004 FRM Bucureşti 21 MV 1091 d1-21 775 Col. autori Al VII-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară-rezumatele

lucrărilor; Abstracts 1997 Intergraph Voineasa 1 MV 1092

Page 25: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

25

776 Adlersberg L., Brătianu S., Crişan C., Gundisch M.

Histologie – vol. II 1955 Medicală Bucureşti 1 MV 1094(2)

0 1 2 3 4 5 6 7 777 Karen L. Campbell Small Animal Dermatology Secrets 2004 Hanley & Belfus

Elsevier Philadelphi

a 1 MV 1095

778 Lesley G. King Textbook of Respiratory Disease in Dogs and Cats 2004 Saunders Elsevier Philadelphia

1 MV 1096

779 E. Richard King M. D. The Radiologic Clinics of North America Symposium on Nuclear Medicine and Therapeutic Radiology – vol. VII, nr. 2

1969 Elsevier Philadelphia

1 MV 1097(7/2)

780 William S. Seese, Guido H. Daub In Preparation for College Chemistry (Third Edition) 1985 Prentice-Hall New Jersey 1 MV 1098 781 Sidney P. Colowick, Nathan O. Kaplan Methods in Enzymology – vol. 79, Part B: Interferons 1981 Academic Press New York 1 MV1099(79B) 782 Sidney P. Colowick, Nathan O. Kaplan Methods in Enzymology – vol. 84, Part D: Immunochemical Techniques 1982 Academic Press New York 1 MV1100(84D) 783 Austin C. R. Fecundaţia 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 1101 784 Şmidt G. A. Embriologie animală – vol. I: Embriologie generală 1955 Agro-Silvică de Stat Bucureşti 1 MV 565(1) 785 Comănescu Gianina Elemente de morfologie animală – anatomia tractusului digestiv la păsări 1997 [s.n.] Iaşi 1 MV 1102 786 Cotăescu I. Fiziologie celulară normală şi patologică 1971 Medicală Bucureşti 1 MV 1103 787 Papa Ioan Paul al II-lea Cugetări – artă, cultură, credinţă, economie, învăţământ, mass-media,

ştiinţă 2003 FRM Bucureşti 1 MV 1104

788 xxx Nomenclatorul produselor de uz veterinar-Romvac Company S. A. 2002 Omega Print Bucureşti 1 MV 1105 789 Col. autori Agenda medicală '87 1987 Medicală Bucureşti 1 MV1106 790 Joe P. Morgan, Alida Wind, Autumn P.

Davidson Hereditary Bone and Joint Diseases in the Dog. Osteochondroses. Hip dysplasia. Elbow dysplasia

2000 Schlütersche Hannover 1 MV 1107

791 Enache Liviu Biofizica – vol. I 2004 Didactică şi Pedag. Bucureşti 2 MV1108(1)d1-2 792 Enache Liviu Biofizica – vol. II 2005 FRM Bucureşti 20 MV1108(2)d1-20 793 Feţeanu Aurel Labelled Antibodies in Biology and Medicine 1978 McGraw-Hill New York 1 MV 1110 794 Ch. Merieux, E.C. Hulse Biological Standardization. International Symposium on Requirements for

Poultry Virus Vaccines – vol. 25 1974 S. Karger Lyon 1 MV 1111(25)

795 Bîrţoiu I. A., Seiciu Fl. Tratat de reproducţie la animale 2004 BIC ALL Bucureşti 4 MV 1113 d1-4 796 T. Nejat Veziroglu Particulate Phenomena and multiphase Transport – vol. 2 1988 Hemisphere

Publishing Corporation

Miami 1 MV 1114(2)

797 Trestioreanu Al. Caiete metodologice de oncologie – 3. Epidemiologia bolii canceroase 1986 Medicală Bucureşti 1 MV 1115(3) 798 xxx Mic dicţionar – Al II-lea Simpozion Naţ. de Liofilizare. Posibili- tăţi şi

realizări în conservarea prod biologice şi a 1978 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1116

0 1 2 3 4 5 6 7 799 Colectiv autori Proceedings-9th. European Poultry Conference – vol. I 1994 Walker & Connell Glasgow 1 MV 1117(1) 800 Colectiv autori Proceedings-9th. European Poultry Conference – vol. II 1994 Walker & Connell Glasgow 1 MV 1117(2) 801 Colectiv autori Proceedings-XX. World's Poultry Congress- vol. I 1996 Venkateshwara

HatcheriesGroup New Delhi 1 MV 1118(1)

802 Colectiv autori Proceedings-Abstracts- XX. World's Poultry Congress- vol. IV 1996 Venkateshwara HatcheriesGroup

New Delhi 1 MV1118(4)

803 Coman Ioan Viroze respiratorii, digestive şi genitale la taurine 1978 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1119 804 Colectiv autori Lucrările Simpozionului Naţional de Toxicologie veterinară (uz intern) 1982 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1120

Page 26: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

26

805 Colectiv autori Lucrările Simpozionului ,,Probleme actuale ale diagnosticului şi profilaxiei în sistemul de creştere intensivă a animalelor’’

1983 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1121

806 Colectiv autori Lucrările Congresului al XVII – lea Mondial de Avicultură – Helsinki 1984(extrase) –în Buletin Informativ, nr 1/1986

1986 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1122(1)

807 Stephen B. Hitchner Isolation and identification of Avian Pathogens 1975 Arnold Printing Corporation Ithaca

New York 1 MV 1123

808 Colectiv autori Protocols and Applications Guide. The Source for Discovery (Third Edition)

1996 Promega Corporation [s.l.] 1 MV 1124

809 Turcu Dănuţ Microscopia electronică în diagnosticul virozelor la animale 2002 Elisavaros Bucureşti 3 MV 1126 d1-3 810 Cajal N. Tratat de virusologie medicală – vol. I 1990 Medicală Bucureşti 1 MV 1127(1) 811 Preutu Miluţă Energetica corpului animal – vol. I 2004 Moldopress Paşcani 1 MV 1128(1) 812 Preutu Miluţă Energetica corpului animal – vol. II 2004 Moldopress Paşcani 1 MV 1128(2) 813 Olteanu Gh. Vinovaţi fără vină: câinii 2003 Blueprint

International Bucureşti 2 MV 1129 d1-2

814 Bârzoi Dobre, Apostu S. Microbiologia produselor alimentare 2002 Risoprint Cluj-Napoca

1 MV 11

815 Apostu S. Managementul calităţii alimentelor 2004 Risoprint Cluj-Napoca

3 MV 13d1-3

816 Potecea Elena Boli infecţioase la animale – Ghid de lucrări practice-partea I 2004 FRM Bucureşti 29 MV1130(1) d1-

29 817 Potecea Elena, Bădic Elena-Luiza Boli infecţioase la animale – Ghid de lucrări practice-partea a II-a 2007 FRM Bucureşti 26 MV1130(2) d1-

26 818 Turcu Dănuţ Bacteriologie – lucrări aplicative 2004 FRM Bucureşti 20 MV 1131 d1-20 819 Bârză Silviu Iniţiere în Internet şi realizarea paginii WEB 2004 FRM Bucureşti 2 MV 1132 d1-2 820 Avram N., Cucă Daniel Explorări paraclinice – lucrări aplicative 2004 FRM Bucureşti 28 MV 1139 d1-28 821 Coman Sofia Parazitologie veterinară – Ghid de lucrări practice 2004 FRM Bucureşti 25 MV1140 d1-25 822 Coman Sofia Bolile parazitare la animalele domestice – vol. I 2004 FRM Bucureşti 15 MV1141(1) d1-

15 823 Turcu Dănuţ Bacteriologie – Note de curs (printate, xeroxate) 2004 [s.n.] Bucureşti 5 MV1142 d1-5 824 Turcu Dănuţ Virusologie – Note de curs (printate, xeroxate) 2004 [s.n.] Bucureşti 5 MV1143 d1-5 825 Turcu Dănuţ Imunologie – Note de curs (printate, xeroxate) 2004 [s.n.] Bucureşti 4 MV1144 d1-4 0 1 2 3 4 5 6 7

826 Savu Ctin, Georgescu Narcisa Siguranţa alimentelor – riscuri şi beneficii 2004 Semn E Bucureşti 3 MV1145 d1-3 827 Bergheş Carmen Anatomie comparată – Angiologia 2005 FRM Bucureşti 20 MV1146 d1-20 828 Şerbulescu Luminiţa Merceologie industrială (Ed. a 2-a) 2005 FRM Bucureşti 1 MV1149 829 Florea Nadia, Tudorică Roxana Caiet de practică pedagogică (Ed. a 2-a) 2004 FRM Bucureşti 1 MV1154 830 Andronie Ioana Cristina, Furnaris Fl. Evaluarea protecţiei şi bunăstării animalelor şi a protecţiei mediului 2004 FRM Bucureşti 24 MV1155 d1-24 831 xxx Sănătatea depinde de noi 1969 Militară Bucureşti 1 MV1156 832 Paştea E., Bârză H., Vişan C. Deontologie veterinară 1972 CERES Bucureşti 1 MV1158 833 Opriş Tudor Bionica distractivă 1981 Albatros Bucureşti 1 MV1159 834 Pora Eugen Unitatea lumii vii 1980 Ştiinţ. Şi Enciclop Bucureşti 1 MV 1160 835 Bădulescu Alice, Bădulescu Cătălin Pisica mea 2005 Cartea de buzunar Bucureşti 1 MV1162 836 Ganivet Alain Pisica. Totul despre mâţe 2000 Lucman Bucureşti 1 MV1163

Page 27: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

27

837 Văideanu G. Pedagogie - Note de curs (I) 1998 FRM Bucureşti 2 MV1169(1)d1-2 838 Văcaru-Opriş Ioan Tratat de avicultură – vol. II 2002 CERES Bucureşti 1 MV1171(2) 839 Văcaru-Opriş Ioan Tratat de avicultură – vol. III 2004 CERES Bucureşti 1 MV1171(3) 840 Văcaru-Opriş Ioan Tratat de avicultură – vol. I 2007 CERES Bucureşti 1 MV1171(1) 841 Beate, Leopold Peitz Creşterea găinilor 2004 MAST Bucureşti 1 MV1172 842 Palmer S. R., Lord Soulsby, D. I. H.

Simpson Zoonoze – ediţie internaţională 2005 Şt. medicale Oxford 1 MV1173

843 Crivineanu Maria Farmacologie veterinară 2005 Fundis Bucureşti 5 MV1174 d1-5 844 Mânzat Radu Boli virotice şi prionice ale animalelor 2005 Brumar Timişoara 3 MV1175 d1-3 845 xxx Methods for Examining Poultry Biologics and for Identifying and

Quantifying Avian Pathogen 1971 National Academy of

Sciences Washingto

n D.C. 1 MV1176

846 Pop Martin, Vasiu Ctin, Răpuntean Gh. Îndreptar terapeutic de profilaxie şi combatere în boli infecţioase ale animalelor (uz intern)

1985 [s.n.] Cluj-Napoca

1 MV1177

847 Pop Martin Boli infecţioase ale animalelor. Boli bacteriene ale mamiferelor, păsărilor (Curs)

1987 [s.n.] Cluj-Napoca

1 MV1178

848 Pop Martin Curs de boli infecţioase ale animalelor. Boli virale ale mamiferelor, păsărilor. Boli virale şi bacteriene ale albinelor, viermilor de mătase, peştilor

1990 [s.n.] Cluj-Napoca

1 MV1179

849 xxx Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines 1992 [s.n.] [s.l.] 1 MV1180 850 Marinescu Luiza Writing letters in English a Practical Course for Intermediate Students 2005 FRM Bucureşti 1 MV1182 851 Turcu Dănuţ Virusologie – Lucrări aplicative 2005 FRM Bucureşti 26 MV1183d1-26 852 Şmidt G. A. Embriologie animală – vol. I 1955 Agro-Silvică Stat Bucureşti 1 MV115(1) 0 1 2 3 4 5 6 7

853 Mareş M. D., Gabriel Mihai, Mareş Valerica

Informatică generală 2006 FRM Bucureşti 2 MV1184 d1-2

854 Groza I. Şt. Andrologie veterinară 2004 Gryphon Braşov 3 MV1185 d1-3 855 Dox Ida G., John Melloni, Gilbert M.

Eisner, Harper Collins Dicţionar medical ilustrat – Ediţie internaţională 2003 Şt. Medicale Bucureşti 1 MV1186

856 Popa V. V., Comârzan A. Istoria unui secol şi jumătate de medicină veterinară românească 2006 Printech Bucureşti 2 MV1187 d1-2 857 Popa V. V., Sallay Arpad Semiologie şi imagistică medical-veterinară – partea I-Generală 2006 FRM Bucureşti 21 MV11888(1)

d1-21 858 Popa V. V., Sallay Arpad Semiologie şi imagistică medical-veterinară – partea a II-a 2006 FRM Bucureşti 20 MV11888(2)

d1-20 859 Stănescu V. Igiena şi controlul alimentelor. Practicum sanitar-veterinar 2006 FRM Bucureşti 31 MV1189 d1-31 860 Bârţoiu I. Alin, Seiciu Fl. Tratat de patologia reproducţiei la animale (Ed. a 2-a) 2006 BIC ALL Bucureşti 4 MV1190 d2-5 861 xxx Praxis Veterinaria. Veterinaria Story 1992 Bayer-Divisione

Veterinaria Milano 1 MV1191

862 xxx XXXV International Congres of the World Association History of Veterinary Medicine – IV Congresso Italia

2004 Toro Assicurazioni Torino 1 MV 1192

863 Johann Schäffer Veterinary Medicine and Agriculture Lutherstadt Wittenberg Germany 2003 Deutsche Veterinar-medizinische

Gesellschaft(DVG)

Hannover 1 MV 1193

864 Col. autori History of Veterinary Medicine and Agriculture Proceedings 2002 DVG Wittenberg 1 MV 1196

Page 28: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

28

865 Svend Dalgaard-Mikkelsen Historia Medicinae Veterinariae 2002 DVG Luxemburg 1 MV 1197 866 Stătescu Ctin Biologie vegetală – Curs şi lucrări practice 2006 FRM Bucureşti 9 MV1201 d1-9 867 Potecea Elena Boli infecţioase la câini şi pisici 2006 FRM Bucureşti 10 MV 1202 d1-10 868 Ivana Simona Tratat de bacteriologie medical-veterinară şi introducere în micol. 2006 Şt. medicale Bucureşti 4 MV 1203 d1-4 869 Oţeleanu D., Stănescu V. Prepararea medicamentelor în farmacie 1960 Medicală Bucureşti 1 MV 1205 870 Dabija Gh., Bogdan Elena, Georgescu N. Bolile infecţioase ale animalelor domestice- Manual pentru licee agricole,

specialit. veterinară 1971 CERES Bucureşti 1 MV 1206

871 Dinu Cristina Îndrumător de lucrări practice de fiziologie animală 2006 FRM Bucureşti 20 MV 1208 d1-20 872 Ene Dumitru, Burlacu Radu Biomatematică şi informatică 2006 FRM Bucureşti 20 MV 1209 d1-20 873 Tudor Despina Dicţionar de Medicină veterinară 2004 Vergiliu Bucureşti 3 MV 1210 d1-3 874 Constantinescu M. Gh., Palicica Radu Anatomie comparativă (mamifere domestice, păsări, om) şi noţiuni de

fiziologie animală 2006 Orizonturi univers. Timişoara 5 MV 1211 d1-5

875 Apostu Sorin Microbiologia produselor alimentare – vol. I 2006 Risoprint Cluj-Napoca

1 MV 1212(1)

876 Apostu Sorin Microbiologia produselor alimentare – vol. II 2006 Risoprint Cluj-Napoca

1 MV 1212(2)

877 Apostu Sorin Microbiologia produselor alimentare – vol. III: lucrări practice 2006 Risoprint Cluj-Napoca

1 MV 1212(3)

878 Mareş Marius Daniel, Mareş Valerica, Mihai G.

Fundamentele informaticii 2006 FRM Bucureşti 1 MV 1213

0 1 2 3 4 5 6 7 879 Pârvu Monica, Adriana Amfim Îndrumător practic de creşterea şi sănătatea animalelor 2006 FRM Bucureşti 15 MV 1215 d1-15 880 Nichita Georgeta Cantitate şi calitate în nutriţia animalelor 1984 CERES Bucureşti 1 MV 1216 881 Adameşteanu I. Patologia medicală a animalelor domestice – vol. I 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 1217(1) 882 Adameşteanu I. Patologia medicală a animalelor domestice – vol. II 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 1217(2) 883 Turcu Dănuţ Bacteriologie generală 2007 FRM Bucureşti 25 MV 1218 d1-25 884 Răducănescu Helgomar Esenţial de biologie generală şi animală – Note de curs 2007 FRM Bucureşti 25 MV 1220 d1-25 885 Teuşdea Valer Igiena animalelor şi protecţia mediului – vol. I 1996 LIDER Bucureşti 1 MV 1221(1) 886 Falconer D. S. Introducere în genetica cantitativă 1967 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 1222 887 Diaconu Petre De la factorii ereditari la codul genetic 1974 CERES Bucureşti 1 MV 1223 888 Cristea A., Tomaş E., Olinescu R. Procese bioenergetice şi oxidoreducerea enzimatică. Mecanisme şi

modele 1973 Ştiinţifică Bucureşti 1 MV 1224

889 Walter Heinrich Vegetaţia Pământului în perspectivă ecologică 1974 Ştiinţifică Bucureşti 1 MV 1225 890 Grigorescu V., Ivan I. Evidenţa tehnic – operativă în unităţile farmaceutice 1969 Medicală Bucureşti 1 MV 1226 891 Olinescu R., Greabu Maria Chemiluminescenţa şi bioluminescenţa 1987 Tehnică Bucureşti 1 MV 1227 892 Enache Liviu, Tudoreanu Liliana Biofizică – Îndrumar de lucrări practice 2007 FRM Bucureşti 15 MV 1228 d1-15 893 Georgescu Gh., Mărginean Gh. Creşterea tineretului femel de prăsilă pentru producţia de lapte 2006 Agro Tehnica Bucureşti 3 MV 1229 d1-3 894 Văcaru-Opriş I., Apostol L. Th.,

Movileanu Gelu, Usturoi G., Sisteme şi tehnologii de creştere a puilor de carne 2005 CERES Bucureşti 3 MV 1230 d1-3

895 Stoica Liliana Mădălina Bazele fiziologice şi nutriţionale ale producţiei de ouă 2005 Coral-Sanivet Bucureşti 3 MV 1231 d1-3

896 Georgescu Gh., Maftei Marius Îndrumător de lucrări practice pentru exploatarea cabalinelor 2005 Agro Tehnica Bucureşti 3 MV 1232 d1-3 897 Olteanu Gh.; col. autori Poliparazitismul la om, animale, plante şi mediu 2001 CERES Bucureşti 2 MV 1233 d1-2

Page 29: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

29

898 Codreanu Mario-Darius Diagnosticul ecografic în bolile interne la animale 2000 Coral-Sanivet Bucureşti 3 MV 1234 d1-3 899 Stoica I., Stoica Liliana Bazele nutriţiei şi alimentaţiei animalelor 2001 Coral-Sanivet Bucureşti 3 MV 1235 d1-3 900 Pop Martin, Vasiu Ctin Boli infecţioase la solipede 1998 CERES Bucureşti 3 MV 1236 d1-3 901 Gorunescu Elena Dicţionar francez-român 2006 Teora SRL Bucureşti 1 MV 1237 902 Gorunescu Elena Dicţionar român - francez 2007 Teora SRL Bucureşti 1 MV 1238 903 Dulceanu N., Terinte Cristina, Mitrea L.

I., Polcovnicu Carmen Dicţionar enciclopedic de parazitologie 2000 Academiei Române Bucureşti 1 MV 1241

904 Iacob Olimpia Diagnosticul bolilor parazitare la animale 2002 Iaşi 1 MV 1242 905 Grosu Horia, Oltenacu Pascal Programe de ameliorare genetică în zootehnie 2005 CERES Bucureşti 1 MV 1244 906 Tudor Laura Ghid de lucrări practice-Reproducţia, andrologia şi obstetrica animalelor

domestice 2007 FRM Bucureşti 21 MV 1245 d1-21

907 Eladi Anatolie, Crăiţă Mihai Îndrumător pentru medicii veterinari din unităţile de prelucrare şi industrializare a cărnii

1988 CERES Bucureşti 1 MV 1246

0 1 2 3 4 5 6 7 908 Bănăţeanu I. Anton, Ţeveloiu I. Cerinţe sanitare veterinare privind proiectarea, construirea şi dotarea

întreprinderilor pentru industria alimentară 1987 CERES Bucureşti 1 MV 1247

909 Praisler Panait Adaptarea şi bolile de adaptare la animalele domestice – vol. I 1988 CERES Bucureşti 1 MV 1248(1) 910 Călătoiu Aurel Alimentaţia ovinelor pe baza nutreţurilor de volum 1986 CERES Bucureşti 1 MV 1249 911 Stoenescu Andrei, Perianu Tudor Epizootologie generală 1987 CERES Bucureşti 1 MV 1250 912 Nicolau Şt. S., Nastac Elisabeta Virusuri şi tumori 1968 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 1251 913 Mişcalencu D., Mailat- Mişcalencu

Florica Anatomia comparată a vertebratelor 1982 Didactică şi Pedag. Bucureşti 1 MV 1252

914 Sălăjan Gh. Valorificarea unor noi resurse furajere în creşterea şi îngrăşarea animalelor

1988 CERES Bucureşti 1 MV 1253

915 Oneţ Emil Virusuri şi viroze la animale – vol. I 1982 Dacia Cluj-Napoca

2 MV 1254(1)d1-2

916 Neamţu Gavril, Câmpeanu Gh., Enache Aurelia

Dicţionar de biochimie vegetală 1989 CERES Bucureşti 1 MV 1255

917 Budrugeac P. Probleme de chimie 1986 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 1256 918 Popescu Angela Statistică – aplicaţii şi teste grilă 2003 FRM Bucureşti 1 MV 1284 919 Calb Maria Anatomie funcţională şi biomecanică-Sinteze – Partea I 2000 FRM Bucureşti 1 MV 1288(1) 920 Calb Maria, Gavrilescu Dora Anatomie funcţională şi biomecanică-Sinteze – Partea a II-a 2000 FRM Bucureşti 1 MV 1288(2) 921 Mănescu Sergiu, Tănăsescu Gh.,ş. a. Igiena 1991 Medicală Bucureşti 1 MV 1289 922 Poll N. Noţiuni fundamentale de igienă 2002 CNI - Coresi Bucureşti 1 MV 1290 923 xxx Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie (Ed. a 5-a) 1995 Univers enciclopedic Bucureşti 1 MV 1292 924 Leau Traian Propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară 2008 FRM Bucureşti 25 MV 1293 d1-25 925 Abbas Abul K., Andrew H. Lichtman,.. Cellular and Molecular Immunology – 6th Edition 2007 Saunders Elsevier Philadelphi

a 1 MV 1294

926 Coman Sofia Boli parazitare şi micoze la animale de companie 2007 FRM Bucureşti 11 MV 1295 d1-11 927 Stătescu Ctin Farmacie veterinară 2008 FRM Bucureşti 21 MV 1296 d1-21 928 Velicu N., Leau Tr., Bercaru N. Propedeutică, anesteziologie şi tehnici chirurgical veterinare – Lucrări

practice 2008 FRM Bucureşti 23 MV 1297 d1-23

929 Turner A. Simon, Ramey W. David Veterinary Clinics of North America. Equine Practice – vol. 23. no. 2 2007 Saunders Elsevier Philadelphi 1 MV 1298(23/2)

Page 30: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

30

a 930 Thrall E. Donald Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology (5th Edition) 2007 Saunders Elsevier Philadelphi

a 1 MV 1299

931 Schmidt L. Peggy Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice 2007 Saunders Elsevier Philadelphia

1 MV 1300

932 Rock Amanda Veterinary Pharmacology – A Practical Guide for the Veterinary Nurse 2007 Saunders Elsevier Philadelphia

1 MV 1301

933 Porterfield P. Susan, White A. Bruce Endocrine Physiology (3th Edition) 2007 Mosby Elsevier Philadelphia

1 MV 1302

934 Actor K. Jeffrey Elsevier's Integrated Immunology and Microbiology 2007 Mosby Elsevier Philadelphia

1 MV 1303

0 1 2 3 4 5 6 7 935 Muir W. Williamm, John A. E. Hubbell,

Richard M. Bednarski Handbook of Veterinary Anesthesia (4th Edition) 2007 Mosby Elsevier Philadelphi

a 1 MV 1304

936 Lavin M. Lisa Radiography in Veterinary Tecchnology (4th Edition) 2007 Saunders Elsevier Philadelphia

1 MV 1305

937 Samuelson A. Don Textbook of Veterinary Histology 2007 Saunders Elsevier Philadelphia

1 MV 1306

938 Weaver F. Robert Molecular Biology (4th Edition) 2008 McGraw-Hill New York 1 MV1307 939 Alberts Bruce, Al. Johnson, Julian Lewis,

M. Raff Molecular Biology of the Cell (4th Edition) 2002 Garland Science New York 1 MV 1308

940 Honţuş Dumitru Economie rurală 2008 FRM Bucureşti 20 MV 1309 d1-20 941 Colectiv autori European Mycotoxin Seminar Series Evaluating the Impact of

Mycotoxins in Europe 2005 Alltech Bucureşti 1 MV1310

942 Taylor-Pickard J.A., P. Spring Gaining the edge in pork and poultry production. Enhancing efficiency quality and safety

2007 Wagemingen Academic Publishers

Netherlands

1 MV 1311

943 Thews Gerhard, Ernst Mutschler, Peter Vaupel

Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen 1999 Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

Stuttgart 1 MV 1312

944 Langone J. John, Helen Van Vunakis Methods in Enzymology – vol. 93 1983 Academic Press New York 1 MV 1313(93) 945 Pârvu Monica, Amfim Adriana Creşterea şi sănătatea animalelor 2008 FRM Bucureşti 25 MV 1314 d1-25 946 Meyer J. Denny, John W. Harvey Veterinary Laboratory Medicine. Interpretation and Diagnosis (3th

Edition) 2004 Saunders Elsevier Philadelphi

a 1 MV 1315

947 Maddison Jill Small Animal Clinical Pharmacology (2-nd Edition) 2008 Saunders Elsevier Philadelphia

1 MV 1316

948 Colville Thomas, Joanna M. Bassert Clinical Anatomy and Physiology Laboratory Manual for Veterinary Technicians

2009 Mosby Elsevier St. Louis 1 MV 1317

949 Williams L. David Veterinary Clinics of North America Ophtalmic Immunology and Immune – Mediated Disease – vol. 38, nr.2

2008 Saunders Elsevier Philadelphia

1 MV1318(38/2)

950 Ionescu Emanuela, Cristiana Diaconescu, M. Şerban

Biochimie animală. Organizare moleculară şi macromoleculară 2008 FRM Bucureşti 20 MV1319 d1-20

951 Boothe Dawn Merton Veterinary Clinics of North America.Small Animal Practice – vol. 36, No. 5

2006 Saunders Elsevier Philadelphia

1 MV 1320(36/5)

952 Lupescu Ctin Legislaţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 2008 FRM Bucureşti 11 MV 1321 d1-11 953 Bîrţoiu I. A., Seiciu Fl. Ginecologie şi andrologie veterinară 2008 FRM Bucureşti 2 MV 1322 d1-2

Page 31: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

31

954 Petrişor Al. Ionuţ Ecologie urbană, dezvoltare spaţială durabilă şi legislaţie 2008 FRM Bucureşti 5 MV 1323 d1-5 955 Cabassi Enrico, Gaetano Liuzzo L'Insegnamento Medico Veterinario a Parma 2001 Graphital Edizioni Parma 1 MV 1324 956 Neniţescu C. D. Chimie organică – vol. I (Ed. a VIII-a) 1980 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 1325(1) 957 Neniţescu C. D. Chimie organică – vol. II (Ed. a VIII-a) 1980 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV1325(2) 958 Cotea V. Corneliu, Cotea C. Iustin Atlas of Histology 2006 Tehnopress Iaşi 1 MV 1326 959 Dinu Cristina Fiziologia animalelor – vol. I 2009 FRM Bucureşti 10 MV1327(1)d1-10 0 1 2 3 4 5 6 7

960 Dinu Cristina Fiziologia animalelor – vol. II 2010 FRM Bucureşti 5 MV1327(2) d1-5 961 Simion Violeta - Elena Nutriţia şi alimentaţia animalelor de fermă 2009 FRM Bucureşti 10 MV 1328 d1-10 962 Vulpe Vasile Paraziţi şi parazitoze ale peştilor dulcicoli 2007 STEF Iaşi 1 MV 1329 963 Coman I., Constantinescu Maria Elemente de standardizare în micologie şi micotoxicologie 2007 Performantica Iaşi 1 MV 1330 964 xxx Alma Mater Veterinaria Napocensis 2007 Risoprint Cluj-

Napoca 2 MV1331 d1-2

965 Şteica Gh., Bud I., Vlădău Vlad Viorel Igiena şi controlul calităţii produselor acvatice 2009 Risoprint Cluj-Napoca

1 MV1332

966 Stanley H. Done, Peter C. Goody Color Atlas of Veterinary Anatomy- vol.3: The Dog and Cat 2009 Elsevier London 1 MV1333(3) 967 Lance Jepson Exotic Animal Medicine. A Quick Reference Guide 2009 Saunders Elsevier London 1 MV1334 968 Coman Toma, Petruţ Tănase Histologie practică – vol. I: Microscopie. Tehnică histologică - ţesuturi 2009 FRM Bucureşti 10 MV1335(1)d1-10 969 Enache Traian Medicină legală veterinară şi diagnostic necropsic 2009 FRM Bucureşti 9 MV1336 d1-9 970 Velicu N. Note de curs – Propedeutică veterinară (print) 2010 [s.n.] Bucureşti 1 MV1337 971 Simion Violeta-Elena Nutriţie; alimentaţie; agronomie – Note de curs – anul I (print) 2010 [s.n.] Bucureşti 2 MV 1338(1) d1-

2 972 Simion Violeta-Elena Nutriţie; alimentaţie; agronomie – Note de curs – anul II (print) 2010 [s.n.] Bucureşti 1 MV1338(2) 973 Amfim Adriana Curs de toxicologie - – anul IV/2009-2010 (print) 2010 [s.n.] Bucureşti 1 MV1339(4) 974 Condur N. Daniel Note de curs – Patologie medicală: semiologie-radiologie- anul III (print)-

partea I 2010 [s.n.] Bucureşti 1 MV1340(1a-d)

975 Coman Toma Note de curs – Histologie specială 2010 [s.n.] Bucureşti 5 MV1341 d1-5 976 Pârvu Monica Sisteme de producţii animaliere – vol. 2 2010 FRM Bucureşti 5 MV1342(2)d1-5 977 Pârvu Monica Sisteme de producţii animaliere – vol. 1 2010 FRM Bucureşti 5 MV1342(1)d1-5 978 Avram Eugenia Anatomie patologică veterinară (Ediţia a 2-a) 2010 FRM Bucureşti 10 MV1344 d1-10 979 Bartlett R. D. Animale cu sânge rece. Totul despre reptile şi batracieni 2007 Lucman Bucureşti 1 MV1345 980 Banu Ctin, Stoica Al., Bărăscu E. Aplicaţii ale aditivilor şi ingredientelor în industria alimentară 2010 ASAB Bucureşti 1 MV1346 981 Bologa Ursula Lucia, M. Pack Aminoacizi de sinteză în nutriţia animalelor 2001 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV1347 982 Banu Ctin, Nor Violeta Alimentaţie pentru sănătate 2009 ASAB Bucureşti 1 MV1348 983 Dinu I. Suinicultura – Tratat de creştere a suinelor 2002 Coral-Sanivet Bucureşti 2 MV 1349 d1-2 984 László Horváth Peştele şi crescătoriile de peşte 2007 MAST Bucureşti 1 MV 1350 985 Elliott R. Jacobson Infectious Diseases and Pathology of Reptiles 2007 CRC Press Taylor,

Francis London 1 MV 1351

986 Enache Traian Ghidul practic de medicină legală veterinară 2005 Coral-Sanivet Bucureşti 2 MV 1352 d1-2 987 Ionescu Emanuela, Diaconescu Cristiana Procesarea şi conservarea unor produse de origine animală – aspecte

chimice şi biochimice 2010 FRM Bucureşti 10 MV 1353 d1-10

988 Coman Toma Note de curs- Biologie celulară şi moleculară 2010 [s.n.] Bucureşti 5 MV 1354 d1-5 989 Andronie Ioana Cristina Igiena animalelor. Protecţia mediului – Note de curs 2010 [s.n.] Bucureşti 2 MV 1355 d1-2

Page 32: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

32

0 1 2 3 4 5 6 7 990 Andronie Ioana Cristina Igiena unităţilor de industrie alimentară – Note de curs (masterat) 2010 [s.n.] Bucureşti 4 MV 1356 d1-4 991 xxx Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor (rezumate) 2010 FRM Bucureşti 10 MV 1357 d1-10 992 Petruţ Tănase Note de curs – Embriologie. Histologie generală 2010 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1358 993 Andronie Ioana Cristina Bunăstarea şi protecţia animalelor – note de curs- anul III 2010 [s.n.] Bucureşti 3 MV1359(3)d1-3 994 Tudor Despina, Constantinescu Gh. M Nomina Histologica şi Embryologica Veterinaria 2005 Vergiliu Bucureşti 6 MV 1360 d1-6 995 Tudor Despina Câini şi pisici 2008 Vergiliu Bucureşti 1 MV 1361 996 Ionescu Victor Echinococoza/Hidatidoza 2008 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1362 997 Constantin Nicolae Elemente fundamentale de fiziologie a animalelor domestice 2006 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1363 998 Enache Traian, Nicolae Şt., Hălăciugă

Felicia Toxiinfecţii alimentare prin alimente de origine animală contaminate cuShigella spp.

2005 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1364

999 Onţanu Gh., Harbuz L. Legislaţie veterinară aplicată. Identificarea şi înregistrarea animalelor 2003 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1365 1000 Stăncioiu N. Fiziologia animalelor 2003 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1366 1001 Ionescu Victor, Ionescu Aurelia, Nicolae

Şt., Popa Elena Struţul creştere şi patologie 2003 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1367

1002 Onţanu Gh., Harbuz L. Concepte moderne în medicina veterinară. Analiza de risc (Cadru metodologic general)

2004 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1368

1003 Stoica Ioan, Stoica Liliana, Pană Cornel Aditivi furajeri 1999 Coral-Sanivet Bucureşti 2 MV 1369 d1-2 1004 Pană Cornel Octavian Biotehnologii în nutriţia şi alimentaţia animalelor 2000 Coral-Sanivet Bucureşti 2 MV 1370 d1-2 1005 Dojană N., Militaru Manuela şi M.

Dumitru Biologia şi patologia animalelor de laborator – vol. 2 1997 Coral-Sanivet Bucureşti 2 MV1371(2)d1-2

1006 Culea Ctin, Stoica Maria-Angela Prostaglandinele şi feromonii. Stimulente în reproducţia suinelor 1996 Coral-Sanivet Bucureşti 2 MV 1372 d1-2 1007 Stancu Ioan Contravenţiile la normele sanitare veterinare 2006 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1373 1008 xxx Atestarea, înregistrarea şi protecţia prod. agro-alimentare român. 2009 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1374 1009 Dinu I. Dumitru Zootehnia în proverbe, maxime şi glume comentate 2002 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1375 1010 Stoica Ioan Principii privind alimentaţia vacilor de mare productivitate 2006 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1376 1011 Pomohaci Dan, Sorin Lungu, Adrian

Păunescu Internet, surse de documentare în agricultură 1998 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1377

1012 Sandu Gh. Modele experimentale în zootehnie 1995 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1378 1013 Stănescu V., Sorin Apostu Igiena, inspecţia şi siguranţa alimentelor de origine animală-vol. I 2010 Risoprint Cluj-

Napoca 3 MV1379(1)d1-3

1014 Stănescu V., Sorin Apostu Igiena, inspecţia şi siguranţa alimentelor de origine anim.-vol. II 2010 Risoprint Cluj-Napoca

3 MV1379(2)d1-3

1015 Stănescu V., Sorin Apostu Igiena, inspecţia şi sigur. alim. de origine anim.-vol. III-Practicum 2010 Risoprint Cluj-Napoca

3 MV1379(3)d1-3

1016 Dărăbuş Gh., Kálmán Imre Criptosporidioza 2010 Agroprint Timişoara 3 MV 1380 d1-3

0 1 2 3 4 5 6 7 1017 Simion Violeta - Elena Nutriţia şi alimentaţia animalelor de companie 2009 Elisavaros Bucureşti 1 MV 1381 d2 1018 Petruţ Tănase Note de curs-Patologie celulară (print) 2010 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1382 1019 Gheţie Victor Semnale şi receptori în imunologie 1977 Ştiinţ. şi Enciclop Bucureşti 2 MV 1383 d1-2 1020 Turcu Dănuţ Farmacologie -Note de curs (anul III) – 1

- 2 2010 [s.n.] Bucureşti 2

2 MV1384(1)d1-2

MV1384(2)d1-2 1021 Mărgărint Iolanda, Boişteanu P.C., Fiziologia animalelor 2002 Ion Ionescu de la Iaşi 1 MV 1386

Page 33: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

33

Chelaru Ana Brad 1022 Enache Liviu Biofizică 2010 Sitech Craiova 1 MV 1387 1023 Stoian Camil Stomatologie veterinară. Ed. a 2-a 2010 Rafet Rmn. Sărat 1 MV 1388 1024 Simion Violeta - Elena Nutriţie, alimentaţie, agronomie-note de curs – an I, sem 2 2011 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1389(1) 1025 Grigorescu P., Simion Violeta-Elena Caiet de activitate extramurală-Învăţământ zi, licenţă 2011 FRM Bucureşti 5 MV 1390 d1-5 1026 Râpeanu Mitică Toxicoze induse de toxine animale 1988 Ceres Bucureşti 1 MV 1391 1027 Igna Cornel Tehnici chirurgicale veterinare. Ed. a III-a 2005 Brumar Timişoara 1 MV 1393 1028 Palicica R., Mateiu L., Pârvulescu

Lumioniţa, Radu Florina Procesarea laptelui. Elemente de calcul tehnologic şi economic. Ed. a II- a 2010 Orizonturi univ. Timişoara 1 MV 1394 d2

1029 Brăslaşu C. M. Cardiologie veterinară. Diagnosticul bolilor cardiovasc. la animale 2008 Artprint Bucureşti 1 MV 1395 d2 1030 Brăslaşu C. M. Gastroenterologie veterinară 2010 Artprint Bucureşti 1 MV 1396 d2 1031 Codreanu Mario, M. Cornilă, Cristina

Fernoagă Patologie şi clinică medicală veterinară 2011 Printech Bucureşti 1 MV 1397 d2

1032 Iacob Olimpia Parazitologia şi clinica bolilor parazitare la animale. Helmintoze. Ed. a II- a

2010 Ion Ionescu de la Brad

Iaşi 1 MV 1398 d2

1033 Andronie Viorel Patologie medicală veterinară-Bolile ap. urinar Anul IVa –NC -print

2011 [s.n.] Bucureşti 4 MV1399(4a)d1-

4 1034 Andronie Viorel Patologie medicală veterinară-Bolile ap. resp. Anul IVb(print)-NC 2011 [s.n.] Bucureşti 4 MV1400(4b)d1-

4 1035 Sallay Arpad Clinica animalelor de companie. Anul VI. N.C. 2011 [s.n.] Bucureşti 5 MV1401(6)d1-5 1036 Bercaru N. Patologie şi clinică chirurgicală – Note de curs (Anii IV-V) 2011 [s.n.] Bucureşti 5 MV1402(4-

5)d1-5 1037 Silvaş Emil Modernizarea tehnologiilor de creştere a taurinelor 1998 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 1403 1038 Avram Eugenia Clinica păsărilor - compendiu 2012 FRM Bucureşti 10 MV 1404 d1-10 1039 Trudy McKee, James R. McKee Biochemistry – The molecular Basis 2003 McGraw-Hill New York 1 MV 1405 1040 Amfim Adriana, Pârvu Monica Îndrumător practic de genetică animală 2010 FRM Bucureşti 5 MV 1406 d1-5 1041 Pârvu Monica, Nicoleta Ciocârlie Igiena, calitatea şi tehnologia cărnii-Notiţe de curs şi lucrări practice-Anul

IV/1 2011 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1407(4/1)

1042 Pârvu Monica, Nicoleta Ciocârlie Igiena, calitatea şi tehnologia laptelui-Notiţe de curs şi lucrări practice - Anul IV/2

2011 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1408(4/2)

1043 Grigorescu Paul Reproducţie şi obstetrică –Sinteze de curs - Anul IV/1, 2 2011 [s.n.] Bucureşti 3 MV1409(4/1, 2) d1-3

0 1 2 3 4 5 6 7 1044 Grigorescu Paul Patologia reproducţiei –Sinteze de curs - Anul V/1, 2 2011 [s.n.] Bucureşti 3 MV 1410(5/1,

2) d1-3

1045 Amfim Adriana Note de curs – Genetică – Anul I/2 2011 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1411(1/2) 1046 Bărboi Gh. Clinica ecvinelor – Note de curs- Anul VI/1, 2 2011 [s.n.] Bucureşti 1 MV

1412(6/1,2) 1047 Călin Victor Biologie animală şi ecologie – Note de curs – Anul I/1 2011 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1413(1/1) 1048 Amfim Adriana Farmacie şi marketing farmaceutic- curs- Anul VI/1 2012 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1414 (6/1) 1049 Falcă Ctin Medicina internă a animalelor – vol I 2011 Eurostampa Timişoara 1 MV 1415(1)

Page 34: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

34

1050 Falcă Ctin Medicina internă a animalelor – vol II 2011 Eurostampa Timişoara 1 MV 1415(2) 1051 Ivana Simona, Popescu Al. Manual de microbiologie generală 2012 Asclepius Bucureşti 1 MV 1416 1052 Bergheş Carmen, Petruţ Tănase Oncologie – Note de curs – Anul V/2 2012 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1417(5/2) 1053 Lupescu Ctin Legislaţie şi deontologie sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 2013 FRM Bucureşti 4 MV 1418 d1-4 1054 Ciocârlie Nicoleta Inspecţia şi controlul produselor alimentare de origine animală – Note de

curs – Anul V/1 2012 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1419(5/1)

1055 Petruţ Tănase Anatomie patologică – Note de curs – Anul III /1 / 2

2013 [s.n.] Bucureşti 1 1

MV 1420(3/1) MV 1420(3/2)

1056 Bungetzianu Gh. (coord.) Homeopatie veterinară. Materia medica homeopatică aplicată în terapia veterinară

2011 Urban lifestyle Cluj-Napoca

1 MV 1421

1057 Rădoi I. Practicum de clinica suinelor şi supraveghere metabolică 2012 Coral-Sanivet Bucureşti 1 MV 1422 1058 Mareş Mihai Tehnici de laborator în micologia medicală 2007 Pim Iaşi 2 MV 1423 d1-2 1059 Whiteman C. E., Bickford Avian Disease Manual (Second Edition) 1983 [s.n.] Pensylvani

a 1 MV 1424

1060 Jeanne Brugerepicoux, A. Silim Manual de patologie aviară 1992 [s.n.] Quebec 1 MV 1425 1061 Bercea I., C. Cure, A. Popoviciu Boli infecţioase ale animalelor domestice – lucrări practice 1966 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 1426 1062 Adameşteanu I., A. Nicolau, H. Bârză Semiologie, patologie şi clinică medicală veterinară – vol. I-

Semiologie 1966 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV1427(1)

1063 Adameşteanu I. Yatropatiile în medicina veterinară 1974 Ceres Bucureşti 1 MV 1428 1064 Adameşteanu I., Vl. Căpăţână Urgenţe în medicina veterinară 1973 Ceres Bucureşti 1 MV 1429 1065 Brăslaşu Corneliu M., Al. Popescu Urgenţe cardiovasculare în medicina veterinară 2001 Artprint Bucureşti 1 MV 1430 1066 Rădoi I. Patologia nutriţional metabolică a animalelor 2001 Printech Bucureşti 1 MV 1431 1067 Câmpean – Peţanca Cornelia Bolile glandei mamare la animalele domestice 1966 Agro-Silvică Bucureşti 1 MV 1432 1068 Filea Ioan Ivana Zoonoze de la animale mici 1988 Medicală Bucureşti 1 MV 1433 1069 Cătană N. Infecţiile respiratorii ale tineretului bovin 1998 Brumar Timişoara 1 MV 1434 1070 xxx Îndrumător privind utilizarea produselor biologice de uz veterinar 1989 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1435 1071 Voiculescu Ctin, N. Mihancea Virusuri şi reactivitate 1982 Scrisul Romănesc Craiova 1 MV 1436 1072 Duţu Rodica Diagnosticul morfol. al sarcoamelor ţesut. moi şi organelor 1991 Medicală Bucureşti 1 MV 1437

0 1 2 3 4 5 6 7 1073 Drăgănescu N. Diagnosticul de laborator al arbovirozelor 1975 Medicală Bucureşti 1 MV 1438 1074 Savu Ctin, Mara Nicolaescu Gripa aviară 2006 Semne Bucureşti 1 MV 1439 1075 Colectiv de autori Ghid pentru redactarea articolelor ştiinţifice 2010 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1440 1076 Dumitrache I., Horia Iovu Manual pentru autorat ştiinţific 2009 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1441 1077 Savu Ctin, Mara Nicolaescu Gripa acelaşi pericol …….o nouă ameninţare 2006 Academiei Române Bucureşti 1 MV 1442 1078 Păun I. Otiman Dezvoltarea rurală în România 1997 Agroprint Timişoara 1 MV 1443 1079 Herman Sonia Modelarea cibernetică în medicină 2002 Eonia Bucureşti 1 MV 1444 1080 Buhociu Elena Kinetoterapia în afecţiunile endocrino-metabolice 2006 FRM Bucureşti 1 MV 1445 1081 Sarafoleanu C. Rinologie 2003 Medicală Bucureşti 1 MV 1446 1082 Răducănescu Helgomar, Valeriu Bica

Popii Bacteriologie veterinară aplicată 1973 Ceres Bucureşti 1 MV 1447

1083 Stamatin N. Microbiologie şi imunologie veterinară 1965 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 1448 1084 Merchant I. A., Packer R. A. Veterinary Bacteriology and Virology – 7th Edition 1967 [s.n.] Ames 1 MV 1449 1085 Leonida C.I., Natalia Munteanu Ivănuş Diagnosticul de laborator al bacteriilor patogene 1973 Medicală Bucureşti 1 MV 1450

Page 35: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

35

1086 Ţogoe I. , Mimi Dobre, Simona Ivana, Carmen Negoiţă

Bacteriologie veterinară specială-Practicum 2005 Printech Bucureşti 1 MV 1451

1087 Cajal N. Diagnosticul de laborator al inframicrobiozelor umane 1958 Academiei RPR Bucureşti 1 MV 1452 1088 Linsert H., Schimmel D., Kielstein P. Metode de lucru pentru laboratoarele de Medicină Veterinară. Serologie-

Bacteriologie 1970 S. Hirzel Leipzig 1 MV 1453

1089 Berceanu Şt., Păunescu Eugenia Biologia şi patologia imunităţii 1981 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 1454 1090 Feţeanu Aurel Anticorpi marcaţi în biologie şi medicină. Tehnologie şi aplicaţii 1973 Ceres Bucureşti 1 MV 1455 1091 Coman Cristin Reactivitatea sistemului limfoid al mucoasei digestive la şoarecii SPF 2006 Asdpi Bucureşti 1 MV 1456 1092 Eskenasy Al. Imunomorfologia şi imunopatologia plămânului 1972 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 1457 1093 Mesrobeanu I., Berceanu Şt. Imunobiologie, imunochimie, imunopatologie 1975 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 1458 1094 Balş M. G. Imunofluorescenţa şi aplicaţiile ei în inframicrobiologie 1966 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 1459 1095 Coudert Françoise Avian Immunology in Progress 1992 INRA [s.l.] 1 MV 1460 1096 Teodorescu Marius Anticorpii şi limfocitele în apărarea organismului 1975 Ştiinţ. şi Enciclop. Bucureşti 1 MV 1461 1097 Popescu Eugen Mecanisme imune în medicina internă 1986 Ştiinţ. şi Enciclop. Bucureşti 1 MV 1462 1098 Friedman Herman Thymus factors in immunity- vol. 249 1975 The Academy of

Sciences New York 1 MV 1463(249)

1099 Colectiv autori Fungi patogeni; micoze, micotoxicoze (sinteză)-(xerox) 2013 FRM Bucureşti 1 MV 1464 1100 Crivineanu V., Gh. Valentin Goran Toxicologie veterinară 2004 Printech Bucureşti 1 MV 1465 1101 Amfim Adriana, Monica Pârvu Ghid practic de genetică animală 2013 FRM Bucureşti 5 MV 1466 d1-5 1102 Turcu Dănuţ, Mariana Oporanu Practicum de Imunologie veterinară 2010 Elisavaros Bucureşti 2 MV 1467 d1-2

0 1 2 3 4 5 6 7 1103 Amfim Adriana Farmacie şi marketing farmaceutic - Lucrări practice-Anul VI/1 2013 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1468(6/1) 1104 Snedecor George W. Metode statistice aplicate în cercetările de agricultură şi biologie 1968 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 1469 1105 Idu Sorin Marius, Câmpeanu Sandu Electroforeza – tehnică şi clinică 1957 Medicală Bucureşti 1 MV 1470 1106 Pozsgi N., Ghyka Gr. Imunogenetica 1974 Academiei RSR Bucureşti 1 MV 1471 1107 Amfim Adriana Note de curs – Toxicologie-Anul IV/1 2013 [s.n.] Bucureşti 1 MV 1472(4/1) 1108 Bârză H., I. May, S. Ghergariu, N. Hagiu Patologie şi clinică medicală veterinară 1992 Ştiinţa Chişinău 1 MV 1473 1109 Lunca N. Tehnica însămânţării artificiale la animale domestice 1955 [s.n.] [s.l.] 1 MV 116 1110 Miclăuş I., Iuliana Ionaşcu, Jaqueline

Mocanu Oftalmologie veterinară-note de curs 2003 [s.n.] Bucureşti 1 MV 133

1111 xxx Nomenclatorul produselor de uz veterinar 2006 [s.n.] [s.l.] 1 MV 147 1112 Mesrobeanu L., Marx A., Stavri D.,

Teodorescu G. Mediile de cultură în bacteriologia medicală 1961 Medicală Bucureşti 1 MV 148

1113 Peterfi Şt. Creşterea porumbeilor (Ed. a II-a) 1970 Ceres Bucureşti 1 MV 179 1114 Braseur Guy Ghid medical şi practic al columbofilului 1975 [s.n.] [s.l.] 1 MV 206 1115 Paştea Eugeniu Caiet pentru lucrări practice în anatomie, histologie şi embriologia

animalelor domestice-partea a II-a: organologie 1974 [s.n.] Bucureşti 1 MV 264(2)

1116 Repciuc E. Anatomie – angiologie, glande endocrine, sistem nervos şi organe de simţ 1966 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 450 1117 Poenaru Văduva Ion Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme. Din istoria,

ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului- vol. promoţional 1999 Geneze Bucureşti 1 MV 474

1118 Poenaru Văduva Ion Enciclopedia marilor personalităţi. Din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului – vol. II (G-O)

2000 Geneze Bucureşti 1 MV 474(2)

1119 Poenaru Văduva Ion Enciclopedia marilor personalităţi. Din istoria, ştiinţa şi cultura 2009 Geneze Bucureşti 1 MV 474(10)

Page 36: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

36

românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni – vol. X (A-L) 1120 Poenaru Văduva Ion Enciclopedia marilor personalităţi. Din istoria, ştiinţa şi cultura

românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni – vol. XI (M-Z) 2009 Geneze Bucureşti 1 MV 474(11)

1121 Poenaru Văduva Ion Enciclopedia marilor personalităţi. Din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni – vol. XV

2009 Geneze Bucureşti 1 MV 474(15)

1122 Poenaru Văduva Ion Enciclopedia marilor personalităţi. Din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni – vol. XVI

2010 Geneze Bucureşti 1 MV 474 (16)

1123 Papilian Victor Anatomia omului-vol. I: aparatul locomotor 1974 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV 785 1124 Arden Moore Comportamentul câinelui-cartea tuturor răspunsurilor 2008 House of Guides Bucureşti 1 MV 8

0 1 2 3 4 5 6 7 1125 Traian Tandin Adio Ringo! Povestea celebrului câine poliţist 2005 House of Guides Bucureşti 1 MV10 1126 Arden Moore 50 de sfaturi pentru îngrijirea câinelui 2007 House of Guides Bucureşti 1 MV12 1127 Apostu Sorin Managementul calităţii alimentelor 2004 Risoprint Cluj-

Napoca 4 MV13 d1-4

1128 Arden Moore 50 de sfaturi pentru îngrijirea pisicii 2007 House of Guides Bucureşti 2 MV14 d1-2 1129 Călin Mihaela Antonina Fototerapia laser 2010 Bren Bucureşti 1 MV16 d1 1130 Raicu P. Genetica (Ed. a II-a) 1967 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV28 1131 Popescu C. Paul Cytogénétique des mammifères d’élevage 1989 INRA Paris 1 MV32 1132 Manoliu M., Dracea I., Crăciun Pamfile Genetica – Manual pentru studenţii Institutului Agronomic 1965 Did. şi Pedag. Bucureşti 1 MV35 1133 Milcu M. Şt., Maximilian C. Genetica umană 1966 Ştiinţifică Bucureşti 1 MV36 1134 Gavrilă Lucian, Dăbală Ioan Descifrând tainele eredităţii-vol. II 1981 Dacia Cluj-

Napoca 1 MV37(2)

1135 Anghel Ion, Mitrache Liliana Lecţii de genetică-cls. a XII-a 1995 Casa de editură Scaiul SRL

Bucureşti 1 MV38

1136 Simion Violeta - Elena Cercetări privind contaminarea cu fungi a furajelor şi efectele acesteia asupra producţiei şi stării de sănătate a vacilor de lapte din exploataţiile familiale

2009 Elisavaros Bucureşti 1+1(a,b

MV39 d1-2

1137 Călăraşu Romeo, Dimitriu Tiberiu, Safta Daniela

Îndrumar pentru examenul practic în specialitatea ORL şi chirurgie cervico-facială

2013 MSC Bucureşti 1 MV 1474

1138 Gonciarov Magda Bazele epidemiologiei veterinare 2014 Printech Bucureşti 1 MV 1475 1139 Gonciarov Magda Legislaţie şi protecţia consumatorului 2014 Printech Bucureşti 1 MV 1476 1140 Muste Aurel Patologie chirurgicală veterinară generală 2010 Academic Pres Cluj-

Napoca 1 MV1477

1141 Ioniţă Carmen Patologie aviară şi management avicol – vol. I 2014 Sitech Craiova 1 MV1478 1142 Savu Ctin, Carmen Petcu Igiena şi controlul produselor de origine animală 2008 Semn E Bucureşti 1 MV1479 1143 Winfried Hofmann Bolile vacilor – Atlas ilustrat 2009 MAST Bucureşti 1 MV1480 1144 Bâle Alexa Gavril Leacuri pentru vite – Studii de etnoiatrie 2005 Ethnologica Baia Mare 1 MV1481 1145 Stöger Elisabeth, Zollitsch Werner,

Knaus W. Furajarea ecologică a bovinelor 2009 MAST Bucureşti 1 MV1482

1146 Rieder Hugo Creşterea oilor (Ed. a IV-a) 2009 MAST Bucureşti 1 MV1483 1147 Ştefănache Dorina Capra – creştere, exploatare: lapte, carne, piele, păr 2008 Alex-Alex Bucureşti 1 MV1484 1148 Späth Hans, Otto Thume Creşterea caprelor 2008 MAST Bucureşti 1 MV1485 1149 Kiwitt Rudolf Creşterea prepeliţelor. Prepeliţa – creştere, comportare, comercializare 2009 MAST Bucureşti 1 MV1486

Page 37: LISTA C ĂRŢILOR PENTRU PROGRAMUL DE STUDII … · 21 Şerban Mihai Curs de biochimie animal ă – Partea I: Organizarea molecular ă şi macromolecular ă a organismului animal

37

1150 Tei Horaţiu Creşterea ovinelor – o afacere cu o investiţie mică şi profit din I an 2012 Gold [s.l.] 1 MV1487 1151 Tei Horaţiu Creşterea bovinelor – o afacere cu investiţie aproape 0 şi profit din I an 2012 Gold [s.l.] 1 MV1488

Legendă: [s.a.] = fără an [s.n.] = fără editură/ e menţionat Atelierul de material didactic al I. Agronomic din localitatea menţionată [s.l.] = fără localitate MV = Medicină Veterinară d = dublură Obs.: Aşezarea cărţilor s-a făcut în ordinea crescătoare a cotelor; cotele lipsă reprezintă cărţile casate/ cărţi de cultură generală, aparţinând altor specialităţi

diferite de medicina veterinară. Cota cărţilor casate a fost redistribuită, fapt ce explică apariţia unor cifre mici spre sfârşitul tabelului