Informatia de Calarasi 06.04.2012

of 12 /12
C M Y K Ieri, în comuna Borcea, a fost inaugurată o nouă substaţie SMURD. La eveniment au participat reprezentanţii ISU, ai Serviciului » de Ambulanţă, ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Călărași, prefectul Emil Mușat și “părintele” SMURD, subsecretar în Minsterul Sănătăţii, dr. Raed Arafat. 3 APARE BISĂPTĂMÂNAL | PREŢ 1,5 LEI VIAŢA AȘA CUM E! ANUL I, NR. 11, VINERI, 6 APRILIE 2012 Știrile cele mai calde Ion Iliescu și Doru Ioan Tărăcilă se vor întâlni astăzi la sediul PSD Călărași / Nicolae Dragu își lansează candidatura PUBLICITATE PUBLICITATE Oana e interesată Oana Mizil va candida pen- tru postul de președinte al Consiliului judeţean Călă- rași. Știe că va pierde, pentru că numai inconștientă nu e. Oana Mizil e, însă, interesa- tă. Se gândește de pe acum la alegerile parlamentare, iar prin candidatura la consiliul judeţean urmărește doar să- și crească notorietatea în ju- deţul Călărași. Voia să facă asta pe banii PSD-iștilor că- lărășeni care au mirosit-o și au evacuat-o. Mai nou, e bun și Marian Venghelie ca să plătească o campanie din ca- re iubita sa va ieși învinsă, însă cu o oarecare notorie- tate pentru parlamentare. Cum adevărat interesantă va fi însă, lupta dintre Oana Mizil și Stelian Fuia. Lupta pentru locurile doi și trei, ca- re îi vor urma lui Răducu Fi- lipescu în cursa pentru po- ziţia de președinte al Consi- liului judeţean Călărași. Și asta, pentru că nu știu cine mai crede că Răducu Filipes- cu, creditat astăzi cu peste 75% în intenţia de vot, ar putea fi învins în alegerile ce se apropie. 2 de Cornel DUMITRU OPINIA ZILEI Informaţia de Călărași » apare de două ori pe săptămână, în zilele de marţi și vineri. Ziarul îl puteţi cumpăra » de la toate chioșcurile de ziare din municipiul Călărași. NU UITAŢI! Ion Ștefan: „Am învăţat de la Oana Mizil că nu e bine să minţi!” „Cei care mint se numesc mitomani! Nu degeaba Oana Niculescu Mizil s-a alăturat partidului lui Dan Diaconescu!”, acestea au fost primele fraze ale președintelui interimar al PSD, Ion Ștefan ( foto), după ce marţi, 3 aprilie, la postul de televiziune „OTV” s-a anunţat că, toată organizaţia judeţeană a PSD Călărași s-a alăturat Partidului Poporului-Dan Diaconescu, filiala locală urmând să fie condusă de Maria Dragomir, fost membru PSD, considerată o apropiată a Oanei Mizil. 4 Guvernatorul districtului Silistra, la Călărași 4 Raed Arafat vrea să exindă UPU 5 Fotbal / Liga 3 / etapa a 19-a Dunărea Călărași - CS Balotești 2 - 2 Dunărea, mai bine un punct decât nimic. Condei, omul meciului 10 SUMAR Vremea Vineri 12 0 C | 23 0 C » Sâmbătă 11 0 C | 24 0 C » Duminică 3 0 C | 18 0 C » Luni 1 0 C | 11 0 C » Curs valutar - vineri, 6 aprilie Euro 4,3730 î Dolar SUA 3,3467 ì Lira sterlină 5,2984 ì Franc elveţian 3,6426 ì Leva bulgărească 2,2359 î Û × Û × SMURD Borcea, inaugurată de Raed Arafat SMURD Borcea, inaugurată de Raed Arafat Raed Arafat, alături de primarul Marcel Zăgărin, prefectul Emil Mușat și colonelul Daniel Popa

description

Bisăptămânal de informaţie şi divertisment. Ziarul Călăraşiului!

Transcript of Informatia de Calarasi 06.04.2012

Page 1: Informatia de Calarasi 06.04.2012

CMY K

Ieri, în comuna Borcea, a fost inaugurată o nouă substaţie SMURD. La eveniment au participat reprezentanţii ISU, ai Serviciului»de Ambulanţă, ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Călărași, prefectul Emil Mușat și “părintele” SMURD, subsecretar în MinsterulSănătăţii, dr. Raed Arafat. 3

APARE BISĂPTĂMÂNAL | PREŢ 1,5 LEIVIAŢA AȘA CUM E! ANUL I, NR. 11, VINERI, 6 APRILIE 2012

Știrile cele mai calde Ion Iliescu și Doru Ioan Tărăcilă se vor întâlni astăzi la sediul PSD Călărași / Nicolae Dragu își lansează candidaturaP

UB

LICITAT

E

PU

BLIC

ITATE

Oana einteresatăOana Mizil va candida pen -

tru postul de președinte alConsiliului judeţean Călă-rași. Știe că va pierde, pentrucă numai inconștientă nu e.Oana Mizil e, însă, interesa-tă. Se gândește de pe acumla alegerile parlamentare, iarprin candidatura la consiliuljudeţean urmărește doar să-și crească notorietatea în ju-deţul Călărași. Voia să facăasta pe banii PSD-iștilor că-lărășeni care au mirosit-o șiau evacuat-o. Mai nou, e bunși Marian Venghelie ca săplătească o campanie din ca-re iubita sa va ieși învinsă,însă cu o oarecare notorie-tate pentru parlamentare.

Cum adevărat interesantăva fi însă, lupta dintre OanaMizil și Stelian Fuia. Luptapentru locurile doi și trei, ca-re îi vor urma lui Răducu Fi-lipescu în cursa pentru po-ziţia de președinte al Consi-liului judeţean Călărași. Șiasta, pentru că nu știu cinemai crede că Răducu Filipes-cu, creditat astăzi cu peste75% în intenţia de vot, arputea fi învins în alegerile cese apropie.

2

de Cornel DUMITRU

OPINIAZILEI

Informaţia de Călărași»apare de două oripe săptămână, în zilelede marţi și vineri.

Ziarul îl puteţi cumpăra»de la toate chioșcurile deziare din municipiul Călărași.

NU UITAŢI!Ion Ștefan: „Am învăţat de laOana Mizil că nu e bine să minţi!”• „Cei care mint se numesc mitomani! Nu degeaba Oana Niculescu Mizils-a alăturat partidului lui Dan Diaconescu!”, acestea au fost primelefraze ale președintelui interimar al PSD, Ion Ștefan (foto), după ce marţi,3 aprilie, la postul de televiziune „OTV” s-a anunţat că, toată organizaţiajudeţeană a PSD Călărași s-a alăturat Partidului Poporului-DanDiaconescu, filiala locală urmând să fie condusă de Maria Dragomir, fostmembru PSD, considerată o apropiată a Oanei Mizil. 4

Guvernatorul districtului Silistra, la Călărași 4

Raed Arafat vrea să exindă UPU 5

Fotbal / Liga 3 / etapa a 19-aDunărea Călărași - CS Balotești 2 - 2

Dunărea, mai bine un punct decât nimic. Condei,omul meciului 10

SUMAR

VremeaVineri 120C | 230C »Sâmbătă 110C | 240C »Duminică 30C | 180C »Luni 10C | 110C »

Curs valutar - vineri, 6 aprilieEuro 4,3730 îDolar SUA 3,3467 ìLira sterlină 5,2984 ìFranc elveţian 3,6426 ìLeva bulgărească 2,2359 î

Û×

Û×

SMURD Borcea,inaugurată de Raed Arafat

SMURD Borcea,inaugurată de Raed Arafat

Raed Arafat,alături de primarulMarcel Zăgărin,

prefectul Emil Mușatși colonelulDaniel Popa

Page 2: Informatia de Calarasi 06.04.2012

Vânzătorii de legume și fructe,controlaţi de poliţiști

Poliţiștii Serviciului de Investigarea Fraudelor Călărași, împreună cu comisari»ai Gărzii Financiare și inspectori ANAF au desfășurat o acţiune de control la maimulte depozite și în Piaţa Big pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale încomerţul de legume și fructe. Activităţile au fost desfășurate în cooperare cuofiţeri ai DGIPI.

Au fost verificaţi 12 agenţi economici, fiind aplicate 4 sancţiuni»contravenţionale. Valoarea amenzilor a fost de 17.500 lei.

Comericanţii din Bazar,amendaţi de autorităţi

În urma controlului realizat de poliţiști ieri, în»Bazarul Orizont, au fost verificate 11 societăţicomerciale. Șapte agenţi economici au fostamendaţi pentru comerţ ilicit.

Au fost legitimate 36 de persoane și au fost»confiscate obiecte vestimentare, fără documente deprovenienţă, în valoare de 3.300 lei.

Oana einteresatăOana Mizil va candida

pentru postul de președinteal Consiliului judeţean Că-lărași. Știe că va pierde, pen-tru că numai inconștientănu e. Oana Mizil e, însă, in-teresată. Se gândește de peacum la alegerile parlamen-tare, iar prin candidatura laconsiliul judeţean urmăreș-te doar să-și crească noto-rietatea în judeţul Călărași.Voia să facă asta pe baniiPSD-iștilor călărășeni careau mirosit-o și au evacuat-o. Mai nou, e bun și MarianVenghelie ca să plătească ocampanie din care iubita sava ieși învinsă, însă cu o oa-recare notorietate pentruparlamentare.

Cum adevărat interesantăva fi însă, lupta dintre OanaMizil și Stelian Fuia. Luptapentru locurile doi și trei,care îi vor urma lui RăducuFilipescu în cursa pentru po-ziţia de președinte al Con-siliului judeţean Călărași. Șiasta, pentru că nu știu cinemai crede că Răducu Filipes-cu, creditat astăzi cu peste75% în intenţia de vot, arputea fi învins în alegerilece se apropie.

Rămân așadar în disputălocurile doi și trei pentruOana Mizil și Stelian Fuia.Sincer să fiu, mi-ar plăceasă-l văd pe Stelian Fuia pelocul al doilea, în faţa OaneiMizil, pentru că merită acestlucru și-i doresc să poatăaduna voturile. Dacă OanaMizil se clasează în faţa luiStelian Fuia, atunci încă unmit se va fi destrămat. IarStelian Fuia ar dezamăgimulţi oameni. Poate pe preamulţi! Și vin alegerile parla-mentare, din toamnă...

2 | INFORMATIADECALARASI.RO INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012EVENIMENTE

de Cornel DUMITRU

OPINIAZILEI

Director coordonator Florin DRIGA - 0723-42.70.02 / [email protected]

Redactor-șef Elena MITACHE - 0728-64.44.82 / [email protected] Redactori Monica MĂGUREANU - 0728-28.21.96 / [email protected] Cătălin NIŢU - 0726-28.14.81 / [email protected] Tehnoredactor Ionuţ POPA - 0725-94.22.76 / [email protected] Sesizări și anchete [email protected]

Print ISSN 2284-6891 Online ISSN 2284-6905ISSN-L 2284-6891 ISSN-L 2284-6891

• Conform art. 206 din Codul Penal, responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor publicate în„Informaţia de Călărași” apartine în exclusivitate autorilor.• În cazul unor personalităţi citate sau a reprezentanţilor unor instituţii, responsabilitatea juridică le aparţine acestora.Tiparul este executat la tipografia Mediaprint

Publicaţie bisăptămânală editată de Eagle MediaSediu: str. București 149-151, Călărași, CL, România - Complex Center, etajul 1, cod poștal 910011, Telefon 0342-40.59.59, fax 0342-40.59.60, e-mail [email protected], website www.informatiadecalarasi.ro

Judeţul nostru are în»derulare trei proiectepentru infrastructură,pe Axa prioritară 2:„Îmbunătăţireainfrastructurii detransport regionale șilocale”, în valoare de144.297.628 de lei.

Până în data de 3 aprilie2012, la sediul Agenţiei pen-tru Dezvoltare Regională SudMuntenia au fost depuse 885de proiecte, prin care se soli-cită finanţare nerambursabi-lă prin Regio (Programul Ope -raţional Regional), Planul In-tegrat de Dezvoltare Urbanăpentru Polul de Dezvoltare(PIDU) - Municipiul Pitești,PID-ul Polului de CreșterePloiești și Planuri Integratede Dezvoltare Urbană pentru12 centre urbane. De aseme-nea au fost semnate 358 decontracte de finanţare, cu o va -loare nerambursabilă solici-tată de 2.126.063.501,18 lei.

Pe Axa prioritară 1, „Spri-jinirea dezvoltării durabile aorașelor - poli urbani de creștere(buget 194 milioane de euro),Domeniul 1.1 Planuri integratede dezvoltare urbană, Subdo-meniul ‘Poli de creștere’” au fostdepuse 17 cereri de finanţare,valoarea totală a asistenţeinerambursabile solicitate fi-ind de aproximativ 94,37 mi-lioane de euro.

Trei drumuri judeţene,reabilitate

În cadrul Axei prioritare 2:„Îmbunătăţirea infrastructuriide transport regionale și locale,Domeniul major de intervenţie2.1 Reabilitarea și moderniza-rea reţelei de drumuri judeţene,străzi urbane, inclusiv con-strucţia /reabilitarea șoselelorde centură”, au fost depuse 39de proiecte. Judeţul nostru

are depuse trei proiecte: „Mo-dernizarea și reabilitarea dru-mului judeţean DJ 301, tron-sonul Fundeni - Budești, km13+000 – km 36+578”, în va-loare totală de 43.795.745,88,„Îmbunătăţirea accesului la re-ţeaua rutieră europeană detransport TEN-T7 în judeţulCălărași, prin reabilitarea șimodernizarea DJ 201B, km19+000 – km 39+950, pe tra-seul limita jud. Ialomiţa - ValeaArgovei, și DJ 303, km 26+294- km 48+278, pe traseul ValeaArgovei - Mânăstirea”, ce costă44.944.350,96 de lei și proiec tulprivind „Modernizarea și rea bi li -tarea drumului judeţean DJ303,tronsonul Călăreţi -Va lea Argo -vei, km 0+000 -26+ 294”, carecostă 55.557.533, 56 de lei.

Axa prioritară 3, „Îmbună-tăţirea infrastructurii sociale”

are patru domenii majore deintervenţie. Pe Domeniul ma -jor de intervenţie 3.1 Reabi-litarea/modernizarea/echi-parea infrastructurii servicii-lor de sănătate, alocarea re -gională este de 35,70 milioa-ne de euro.

Au fost depuse 12 proiecte,din care două proiecte se aflăîn precontractare, pentru treicereri de finaţare a fost soli-citată comisie de evaluare teh -nică și financiară, trei sunt înrezervă, un proiect a fost res-pins și trei contracte au fostsemnate. Valoarea totală a a -sistenţei nerambursabile so-licitată este de aproximativ45,35 milioane de euro. Încadrul Domeniului major deintervenţie 3.2, „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea șiechiparea infrastructurii ser-

viciilor sociale”, alocarea re-gională este de 13,88 milioa-ne de euro. Au fost depuse 60de proiecte, valoarea asisten-ţei nerambursabile solicitatefiind de aproximativ 22,86milioane de euro. Pe Dome-niul major de intervenţie 3.3Îmbunătăţirea dotării cu e -chipamente a bazelor opera-ţionale pentru intervenţii însituaţii de urgenţă, alocarearegională este de 13,88 mi-lioane de euro, fiind depus șicontractat un proiect.

La Axa prioritară 4, „Spri-jinirea mediului de afaceri re-gional și local, Domeniul majorde intervenţie 4.1 Dezvoltareadurabilă a structurilor de spri-jinire a afacerilor de importan-ţă regională și locală”, alocarearegională atinge 37,11 de mi-lioane de euro.

S-au depus 25 de proiecte,asistenţa financiară neram-bursabilă solicitată fiind deaproximativ 56,02 milioanede euro.

Pe Axa prioritară 5: „Dez-voltarea și promovarea turis-mului Domeniul major de in-tervenţie 5.1 Restaurarea și va-lorificarea durabilă a patrimo-niului cultural, precum și crea-rea/modernizarea infrastruc-turilor conexe”, alocarea re-gională este de 30,88 milioa-ne de euro. În judeţ avem pro -iectul „Restaurare, consolidare,punere în valoare și introducereîn circuitul turistic al comple-xului arhitectural medieval alfostei mânăstiri Negoiești - Șol-danu, judeţul Călărași”, în va-loare totală de 10.593.303,72 lei,din care, asistenţa neram bur -sabilă este de 5.668.650,68lei.

[email protected]

MONICAMĂGUREANU

Trei drumuri vor fi reabilitate cu bani europeni

Cele mai multe proiecte,accesate pe infrastructură

Lions ClubCălăraşi

are plăcerea să vă invite laBalul Sănătăţii

Organizat cu ocazia Zilei Mondialea Sănătăţii - 6 aprilie 2012,orele 18,00 la Restaurantul

„Queen” din Calarasi.Alături de noi vor fi și reprezentanţiiSERVIER care vor face o scurtă

informare cu privire la abordareamodernă a tratamentului bolilor

cardiovasculare.Acţiunea este organizată în

spiritul prieteniei și solidarităţiicu toţi cei care speră și acţionează

pentru o viaţă sănătoasă.Vă rugăm să confirmaţi prezenţadumneavoastră până la data

de 02.04.2012 la nr. de telefon0723-314.510 - dr. Silviu Drăgan.

Vă așteptăm cu drag! p. Președintele

Lions Club Călărașidr. Silviu Drăgan

Page 3: Informatia de Calarasi 06.04.2012

INFORMATIADECALARASI.RO | 3INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012 EVENIMENT

Ieri, în comuna»Borcea, a fostinaugurată o nouăsubstaţie SMURD. Laeveniment au participatreprezentanţii ISU, aiServiciului deAmbulanţă, ai SpitaluluiJudeţean de UrgenţăCălărași, prefectul EmilMușat și „părintele”SMURD, subsecretarîn Minsterul Sănătăţii,dr. Raed Arafat.

O nouă substaţie a Serviciu -lui Mobil de Urgenţă, Reani-mare și Descarcerare (SMURD)a fost inaugurată ieri, în co-muna Borcea, la o lună de ladeschiderea celei de la Olte-niţa. La eveniment a fost pre-zent subsecretarul de stat înMinisterul Sănătăţii, dr. RaedArafat și inspectorul generalal IGSU, colonel Marcel SorinLucaciu. De la Călărași, i-auîntâmpinat prefectul judeţu-lui, Emil Mușat, primarul co-munei Borcea, Marcel Zăgă-rin, inspectorul șef al Inspec-toratului pentru Situaţii deUrgenţă, colonel Daniel Ghe-orghe Popa, managerul Spi-talului Judeţean, Victor Verin -ceanu și Comandant detașa-ment din cadrul ISU Călărași,maior Adrian Păduraru. Pri-marul comunei, Marcel zăgă-rin, a fost entuziasmat c-afost aleasă localitatea pe careo conduce pentru noua sub-

staţie SMURD, mai ales că s-a străduit foarte mult pentrua atinge acest obiectiv. RaedArafat a spus chiar că formea-ză echipă bună cu acesta și căsperă să meargă totul ca peroate, mai ales că în comunăexistă o gardă de intervenţieaparţinând ISU Călărași.

Întâmpinatcu pâine și sare

Festivităţile s-au desfășuratîn faţa primăriei din localita-te, unde Raed Arafat a fost pri -mit cu multă dragoste de ce-tăţeni, dar și de copiii carepurtau costume naţionale șii-au oferit tradiţionala pâinecu sare. Arafat a stat de vorbăcu cei mici, i-a întrebat dacădoresc să devină pompieri, șichiar s-a lăsat fotografiat cuaceștia. Apoi, a discutat și cuparamedicii SMURD și a fostbucuros să-l revadă pe unuldin cei mai vechi colegi ai săi,de la SMURD Târgu Mureș,Plt. Maj. Cătălin Morariu, ca-re a fost prezent la inaugura-rea SMURD Borcea pentru a-și încuraja colegii. „Domnuleprefect, știţi că el (Cătălin Mo-rariu) este de mai mulţi ani laSMURD. El este din Călărași,și a venit acum doar ca să-i spri-jine în prima pornire, pentru casă fie cu ei. A răpit o mureșeancăși s-a întors la Călărași”, a spuszâmbind Raed Arafat. Medi-cul i-a încurajat pe paramediciși a făcut fotografii cu copiiiveniţi să-l vadă. Subsecretarulde stat în Ministrul Sănătăţiia purtat o discuţie ferită deochii presei, în sediul primă-

riei, cu primarul localităţii,Marcel Zăgărin, cu prefectulEmil Mușat, cu managerul spi -talului Judeţean Călărași, Vic-tor Verinceanu și cu colonelulDaniel Gheorghe Popa, in-spectorul șef al ISU Călărași.

SMURD pentru20.000 de persoane

„Aici vom avea câte trei oa-meni pe patru ture și trei oa-meni sunt de rezervă. Au au-tospecială nouă, un Volswagen,utilat cu tot ceea ce este necesar

pentru intervenţiile în cadruldescarcerărilor, reanimărilor,așa cum îi spune și Servicul Mo-bil de Urgenţă Reanimare șiDescarcerare. Cei mai câștigaţidin tot acest eveniment, bineîn-ţeles că sunt locuitorii acesteicomune, și cei din localităţile în-vecinate, aproximativ 15.000-20.000 de locuitori. Sperăm săintervenim de fiecare dată și mi-siunile noastre să se încheie cusucces”, a declarat plutoniermajor Ovidiu Tătăranu, pur-tător de cuvânt al ISU Călă-rași.

[email protected]

MONICAMĂGUREANU

Raed Arafat, alături de prefectul Emil Mușat, a vorbit cu cei mici

Ambulanţa SMURD, aflată în dotarea substaţiei din comuna Borcea

SMURD Borcea, inauguratăde Raed Arafat

În judeţul Călărași funcţionează»

în prezent patru substaţiiSMURD care sunt amplasate înlocalităţile Călărași, Dragalina,Lehliu Gară și Olteniţa.

În judeţ vor mai fi înfiinţate»

încă două substaţii SMURD înlocalităţile Chiselet și Budești.

SMURD în judeţul Călărași

Page 4: Informatia de Calarasi 06.04.2012

APCîși

lanseazăcandidaţii

la SalaPolivalentă

Vineri, 6 aprilie ac, înce-pând cu ora 11.30, la SalaPolivalentă Alianţa PopularCreștină își va lansa candi-daţii la alegerile locale, din10 iunie a.c., a anunţat Geor -gel Mușat, președintele or-ganizaţiei municipale a PDLCălărași.

Nemulţumirea a venitdin partea contracandida-ţilor. Daniel Drăgulin a afir-mat că, se încalcă din nouhotărârea de Consiliu Localprivind închirierea Sălii Po-livalente și, nu exclude caacest lucru să fie reclamatorganelor competente.

„La 29 septembrie 2011,consilierii locali au aprobatHCL 176/2011 care specificăla articolul 1 că ‘închiriereaSălii Polivalente se face doarpentru competiţii sportive’”,a precizat Drăgulin, adău-gând că în noiembrie anultrecut, a mai fost o acţiunepolitică în această sală.

Întrebat cum motiveazăalegerea locaţiei, GeorgelMusat a răspuns simplu: „Acolo am găsit spaţiu. Nuștiu despre această hotărârede Consiliu Local!”.

Prezentare

La conferinţa de presă dinaceastă săptămână, președin-tele Consiliului judeţean, Ră-ducu Filipescu a ţinut să evi-denţieze avantajele pe carele are pentru a rămâne la șe-fia instituţiei și după alegerilece vin, dar și faptul că nu seteme nicidecum de contra-candidaţii săi. „Îmi tremurăcălcâiele de frică!”, a declaratliderul liberal. „Populaţia din

judeţul Călărași nu cred că estenemulţumită de ceea ce au fă-cut consiliul judeţean și Filipes-cu. Eu consider că ceea cetrebuiafăcut în această peri oadă atâtde grea am făcut. Prostii nu amfăcut, dar dacă am făcut cei careau grijă să le scoată în evidenţăcred că le-au scos deja! Poatemai pregătesc vreo surpriză,dar nu văd care ar fi aceea”, adeclarat Filipescu, punctândtotodată că ceilalţi contra-candidaţi vor fi obligaţi să vi-nă cu realizările lor. „Lumeava avea dreptul să aleagă între

cel care a demonstrat că poateși cei care promit că vor face”-a mai spus șeful PNL Călă-rași. Raducu Filipescu, a afir-mat că a aflat că printre ceicare vor candida la șefia Con-siliului judeţean se află și ac-tualul ministru al Agricultu-rii, Stelian Fuia, despre careliderul PNL spune că nu știedacă acesta va trece de zecela sută. „Probabil că se contu-rează care este bătălia politică.Oana Mizil o să candideze dinpartea nimănui, din parteaPDL-ului probabil, domnul mi-

nistru Fuia, iar din partea USL-ului voi candida eu. Vom fi treicandidaţi”- a punctat RăducuFilipescu.

De asemenea, președinteleCJ Calarasi este convins căva ramâne în continuare înaceastă funcţie cu atât maimult cu cât susţine că nu se te -me de nimeni în această cam-panie electorală. „E o bătăliedeschisă, prima șansă o are celcare e pe funcţie, sper ca primașansă să o am eu. Am certitu-dinea că voi câștiga”, a conchisliderul PNL Călărași.

„Cei care mint se numesc mi-tomani! Nu degeaba Oana Ni-culescu Mizil s-a alăturat par-tidului lui Dan Diaconescu!”,acestea au fost primele frazeale președintelui interimaral PSD, Ion Ștefan, după cemarţi, 3 aprilie, la postul deteleviziune „OTV” s-a anun-ţat că, toată organizaţia jude -ţeană a PSD Călărași s-a ală-turat Partidului Poporului-Dan Diaconescu, filiala localăurmând să fie condusă de Ma -ria Dragomir, fost membruPSD, considerată o apropiatăa Oanei Mizil.

„ Este o exagerare! Nu a fostniciun primar PSD Călărași laacea emisiune, majoritatea suntreprezentanţi ai organizaţieimunicipale de seniori... Din câ-te informaţii am, au fost trans-portaţi și plătiţi să participe laemisiune, iar mâine -poimâine

vin la mine, să ne apucăm detreabă! Au fost oameni de de-cor! Au fost trei viceprimariPSD, din localităţile Radovanu,Crivăt, Vasilaţi. Primul avea șan -sele să fie candidatul USL laalegerile locale. Probabil că Oa-na Mizil le-a promis bani pen-tru campania electorală”, a pre-cizat Ion Ștefan. Acesta sus-ţine că, în toată perioada în ca -re Oana Mizil s-a aflat la con-ducerea organizaţiei PSD Că-lărași, în calitate de om poli-tic, a învăţat un singur lucru,și nume că „nu e bine să minţi!”Președintele interimar al PSDCălărași a mai spus că OanaMizil nu a știut să lucreze șică a vrut de la bun început săcandideze la Consiliul Jude-ţean, indiferent din partea că -rui partid. „Nu a știut cum săfacă, cum să lucreze, să întă -rească organizaţiile locale. Da-că ar fi știut, astăzi am fi fostmulţi alături de ea! Un singurlucru am învăţat de la ea. Nu ebine să minţi, să faci promisiuni

pe care nu le poţi respecta, sărecunoști când greșești!”, a afir-mat președintele interimaral social democraţilor călără-șeni.

În prezent, PSD Călărașinegociază cu PNL și PC pen-tru definitivarea listelor deconsilieri locali și judeţeni.Demisia Oanei Mizil și coop-tarea „fanilor”ei, seduși de pro -misiunile pe care le face, nu afost catalogată de foștii colegica reprezentând o surpriză.„Nu ne-a luat deloc prin sur-prindere! Aveam informaţii, cucine negociază, ce are de gând.Am și acum. Mai sunt și acumcâţiva care vor râcă, dar vă voispune la momentul potrivit!”,a conchis Ion Ștefan.

„Candidatacălărășenilor”?!

Chiar dacă la OTV s-a scan -dat „Oana, Oana!”, în semn desusţinere a celei care s-a auto -intitulat urmașa lui Ștefan cel

Mare, de către PP-DD, aceas-ta lasă de înţeles ca „negocie-rile” pentru o eventuală can-didatură nu s-au încheiat: „Eudacă voi fi, voi fi candidata că-

lărășenilor! Nu am luat niciodecizie până în prezent și nupot să comunic dacă voi candidași pe ce funcţie voi candida șidin partea cărui partid sau for-

maţiune voi candida. Când măvoi hotărî, voi anunţa într-oconferinţă de presa”, a declaratOana Niculescu Mizil, citatăde Agerpres.

4 | INFORMATIADECALARASI.RO INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012ACTUALITATE

Conducerea PSD Călărași afirmă că știa de negocierile pe care le făcea Oana Mizil

Filipescu este convins că va rămâneîn continuare pe fotoliul de președinteal CJ Călărași

[email protected]

ELENAMITACHE

[email protected]

GEORGIANADRAGOMIR

Răducu Filipescu: „Îmi tremură călcâielede frică!”

Miercuri, 4 aprilie»2012, la sediul BirouluiRegional de CooperareTransfrontalierăRomânia-Bulgaria(BRCT), Prefectuljudeţului Călărași, EmilMușat s-a întâlnit cudomnul Nikolay Dimov,Guvernatoruldistrictului Silistra. Laeveniment au participatNicolae Dragu, primarulMunicipiului Călărași șiLiviu Vîrtejanu,vicepreședinteleConsiliului JudeţeanCălărași.

Potrivit Cancelariei Prefec-tului, întâlnirea a avut ca scopdezbaterea unor probleme deinteres comun ale celor două

părţi, fiind abordate următoa-rele teme privind repunerea înfuncţiune a liniei de Ferry-boatCălărași - Silistra, construireaunui pod rutier peste Dunăreîntre Călărași și Silistra și ge-stionarea comună a riscurilorde pe Dunăre.

În ceea ce privește funcţio-narea ferry-boat-ului, partea

română a solicitat operatoruluibulgar analizarea posibilităţiidevierii traficului greu dinspreBulgaria către România prinCălărași, pe rute care să ocoleas-că interiorul localităţii Silistra,respectându-se în acest fel in-dicatoarele de circulaţie ampla-sate în zonă și permiţând efi-cientizarea liniei de transport.Pentru rezolvarea problemelorinterne privind repunerea înfuncţiune a liniei de ferry-boat,Guvernatorul districtului Silis-tra urmează să semnaleze Gu-vernului Bulgar problemeleexistente în vederea adoptăriimăsurilor necesare repuneriiîn funcţiune a acesteia după 2ani de nefuncţionare. Cancela-ria Prefectului informează căîn ceea ce privește construireaunui pod peste Dunăre între Si-listra și Călărași, partea bulgarăa făcut precizarea că acesta esteprevăzut în strategia de dezvol-tare a Silistrei, precum și în pro-gramul de guvernare al Execu-

tivului bulgar. Mai mult decâtatât Ministerul Transporturilordin Bulgaria a demarat un pro-iect pentru realizarea unui stu-diu de fezabilitate în vedereastabilirii locaţiei/locaţiilor în ca-re podul se poate construi.

Structuri comunecare să gestionezesituaţiile de urgenţăapărute pe Dunăre

În cadrul întâlnirii de laBRCT Călărași au fost discu-tate și aspecte legate de gestio-narea comună a riscurilor depe Dunăre, cu referire la inun-daţiile cauzate de creșterea ni-velului apei, braconajul pisci-col, poluarea, producerea unoraccidente pe fluviu, înmulţireapopulaţiilor de ţânţari. Con-form Cancelariei Prefectului,pentru început s-a convenitasupra identificării unei mo-dalităţi de comunicare în timp

real a situaţiilor de urgenţă ca-re apar pe Dunăre, atât cătrePrefectul judeţului Călărași câtși către Guvernatorul distric-tului Silistra, pentru ca aceștiasă aibă cunoștinţă simultandespre producerea unei situa-ţii de urgenţă, putându-secompleta, la nevoie, în ceea ceprivește modul și mijloacelede acţiune. Ulterior urmeazăa se discuta despre posibilita-tea înfiinţării unei structuricomune care să gestioneze si-tuaţiile de urgenţă apărute peDunăre. În acest sens fiecareparte, atât Prefectul judeţuluiCălărași cât și Guvernatoruldistrictului Silistra urmează acontacta structurile de specia-litate din România respectivBulgaria. Aceasta a fost primaîntâlnire dintre Emil Mușat șiNikolay Dimov, următoarearămânând a avea loc la invita-ţia părţii bulgare în localitateaSilitra, la o dată ce va fi stabilităulterior.

Prefectul Mușat și guvernatorul Dimovs-au întîlnit la BRCT Călărași

[email protected]

ELENAMITACHE

Guvernatorul districtului Silistra, la Călărași

[email protected]

GEORGIANADRAGOMIR

Ion Ștefan: „Am învăţat de la Oana Mizilcă nu e bine să minţi!”

Page 5: Informatia de Calarasi 06.04.2012

Recepţia lucrărilor»la secţia de chirurgieși la mansardamedicinei legalea fost făcutăsăptămâna trecută.

Săptămâna trecută a fostuna fructuoasă în ceea ce pri-vește recepţiile lucrărilor dela Spitalul Judeţean Călărași.Astfel, marţi, s-a făcut recep-ţia lucrărilor la secţia de on-cologie, miercuri la cea de chi-rurgie, iar joi, s-a realizat re-cepţia lucrărilor la mansardamedicinei legale. Valoarea to-tală a lucrărilor la secţia dechirurgie este de 2.181.941de lei.

„Lucrările la mansarda me-dicinel legale au început în oc-tombrie, iar în decembrie eraudeja finalizate, făcându-se și oprimă vizionare. Nu s-a făcutatunci recepţia pentru că pom-pierul nu a fost de acord cu anu-mite lucruri și a dat dispoziţiesă se remedieze anumite chestii.Trebuie schimbate niște uși”, ne-adeclarat Victor Verinceanu,managerul Spitalului Jude-ţean de Urgenţă.

Probleme la mutareaoncologiei

După recepţia lucrărilor lasecţia de oncologie, urmeazămutarea mobilierului și a pa-cienţilor din vechea secţie,

în cea nouă. „O să avem cevaprobleme în mutarea secţiei deoncologie, cu tot cu pacienţi șimobilier. Ar trebui realizatăîntr-o singură zi pentru că nupoţi să faci chimioterapia șitratamentele în două secţii.

Cum îi împarţi? Acum sunt laetajul 3 iar ca să-i muţi la unu,cu tot cu pacienţi, e destul decomplicat. Ar trebui realizatăîntr-o zi în care sunt mai puţinipacienţi”, a precizat mana-gerul.

Managerul Spitalului»Judeţean Călărași, VictorVerinceanu se va întâlnicu subsecretarul de statRaed Arafat pentru adiscuta modalitatea deextindere a secţiei deprimiri urgenţe.

Secţia de primiri urgenţe afost gândită, în proiectul ini-ţial, pe un etaj întreg, însă, înmomentul în care s-a decisconstruirea unui alt spital,proiectul s-a redus la jumăta-te. Victor Verinceanu, mana-gerul Spitalului Judeţean deUrgenţă Călărași a discutat întimpul controlului efectuatde Raed Arafat despre extin-derea acestei secţii. „Urmeazăsă avem o altă întrevedere pen-tru a discuta extinderea UPU.Iniţial, în proiect, UPU avea osuprafaţă dublă, însă, ulteriors-a discutat de realizarea unuinou spital, și a rămas ca aceastasă fie micșorată. Acum, dacă totrămâne un singur spital, ar tre-bui să-l facem să aibă tot ce-itrebuie”, a declarat Victor Ve-rinceanu. „Extinderea UPU arînsemna ca tot etajul, până lacapăt, să fie ocupat, și birourilenoastre, aproape se dublează.În plus, va avea și o rampă înfaţă pe care să existe acces directdin stradă iar ambulanţa să ur-

ce până la nivelul nostru. Să numai urcăm cu targa pe rampă.Pentru că dacă plouă sau ningetrebuie să împingi targa pânăsus, lucru destul de greu. Suntniște lucruri serioase dar să ve-dem cum e cu finanţarea acesteilucrări”, a adăugat managerul.

„Au pus o lingurăde beton”

Referitor la spitalul ce tre-buia construit, managerulspitalului a declarat: „Au puso lingură de beton. Au începutlucrările, dar n-au construit ni-mic, n-au turnat fundaţia. A pi-cat proiectul și nu s-a mai finan-ţat. El nu este anulat ca idee, îlfacem. Practic trebuie făcută fi-nanţarea care a picat. A trecutatunci printr-o grămadă de li-citaţii, contestate, răscontesta-te, și când trebuia s-o facă nu s-au mai dat bani nici ăia câţi tre-buiau. S-a făcut fezabilitate, s-afăcut proiect, s-au făcut licita ţii,dar când a trebuit, n-au mai fostbani”, a precizat Verinceanu.

Avem nevoiede 15 medici

La vizita subsecretaruluide stat Raed Arafat, s-a dis-cutat și despre veșnica pro-blemă a lipsei medicilor. „În-cearcă să trimită medicii de anterminal și să vedem dacă ceicare au terminat anul acesta șicare n-au post dacă reușim să-

i aducem încoace. Secţiile în careexistă un deficit de medici suntUPU, cardiologie, medical, ne-onatologie, pediatria. ATI-ul,am rezolvat parţial dar și acoloar fi bine să mai avem câţiva de-ai noștri. Asta în perioada cândDunărea se înfundă. Aţi văzutîn ianuarie, februarie, când n-am putut să aducem ATI-știi.Îmi venea să plâng. Exact atunciîn perioada când e greu, exactatunci nu ai ATI”, ne-a precizatmanagerul spitalului. „Noi amcerut vreo 15 medici. Să vedemacum dacă orașul e în stare să-i și primească, să le dea și lor ocasă, o masă.. Am vorbil la pri-mărie. Promisiunile sunt că sefac, în momentul în care apar, re -zolvă.”, a încheiat Verinceanu.

DSP Vâlcea,în control la UPU

În urma unei acţiuni deru-lată de Ministerul Sănătăţii,la nivel naţional, UPU Călărașieste verificată, în cele mai micidetalii, de către o echipă a Di-recţiei de Sănătate Publică dinVâlcea. Aceștia au sosit lunila Călărași, având în cursulaceleiași zile și o videoconfe-rinţă la care au primit îndru-mările necesare din parteaMinisterului Sănătăţii, pentrua desfășura această acţiune.În același timp, DSP Călărașia fost trimisă în control laUPU Focșani. Verificarea ur-mărește modul de funcţionareși organizare a acestor unităţi,

în conformitate cu prevederilelegislative în vigoare, precumși modul de utilizare a fondu-rilor alocate în 2011 de la bu-getul de stat. „Este a doua mi-siune de control de acest gen, înurmă cu 2 ani am mai derulat oastfel de misiune. Verificărilesunt realizate de către reprezen-tanţi ai direcţiilor de sănătatepublică și durează o săptămânăde zile, cu posibilitatea de pre-lungire a duratei, în cazul în careeste necesar. Am ales variantaîn care echipele de control dintr-un judeţ verifică unitatea de pri-miri urgenţe din alt judeţ, astfelîncât să fie eliminată orice sus-piciune privind rezultatele ob-ţinute”, a declarat dr. RaedArafat, subsecretar de stat în

Ministerul Sănătăţii. OficialulMS a mai declarat că, acesteacţiuni fac parte din strategiaMinisterului Sănătăţii de amonitoriza și îmbunătăţi ac-tivitatea UPU, unităţi care răs-pund și de activitatea medi-cală a echipajelor SMURD.Concluziile rapoartelor decontrol vor fi analizate de că-tre Comisia de Urgenţă a MSși vor sta la baza măsurilor șia deciziilor care se vor lua pen -tru dezvoltarea acestui sectorîn următorii 2 ani. De aseme-nea, în baza datelor obţinute,a nivelului de activitate și a ca-tegoriei din care fac parte, sevor stabili și criteriile standar-dizate de alocare a fondurilorpentru astfel de unităţi.

INFORMATIADECALARASI.RO | 5INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012 ACTUALITATE

[email protected]

MONICAMĂGUREANU

[email protected]

MONICAMĂGUREANU

Secţia de Primiri Urgenţe va avea o capacitate dublă, în urma reorganizării

Luna Pădurii,Ziua Păsărilor

Eco - Calendarul consemnează perioada 15 martie - 15aprilie ca fiind Luna Pădurii. În această perioadă Agenţiapentru Protecţia Mediului Călărași desfășoară activităţide informare – conștientizare dedicate Lunii Pădurii darși Zilei Păsărilor (1 aprilie). Astfel, astăzi 04.04.2012, s-auorganizat activităţi la Școală cu clasele I-VIII GheorgheFlorea Călărași și Grup Școlar Transporturi Auto Călărași.Au participat elevii din clasele a I-a și a II-a sub îndrumaread-nei înv. Toneanu și elevii din clasele XI și XII sub îndru-marea prof. Dudău Victoria. Personalul de specialitate dincadrul compartimentului „Arii Protejate” al Agenţiei pentruProtecţia Mediului Călărași, a prezentat participanţilormateriale referitoare la importanţa pădurilor ca habitatal multor specii de păsări, ariile protejate din judeţul Că-lărași, speciile de păsări periclitate, vulnerabile din siturileNatura 2000, măsurile de protecţie și conservare ale aces-tora, bune practici privind dezvoltarea durabilă.

De asemenea, elevilor le-au fost înmânate materialeeducative privind flora și fauna din judeţul Călărași.

Mediu

Raed Arafat vrea să exindă UPU

Lucrările la chirugie și la mansardamedicinei legale, finalizate

Lucrările la oncologie, chirurgie și mansarda medicinei legale au fost finalizate

Copiii sunt foarte receptivi la informaţiile despre protecţia mediului

Page 6: Informatia de Calarasi 06.04.2012

Un grup de elevi»ai școlii „ConstantinBrâncoveanu” dinCălărași a vizitat, marţi,2 aprilie, BibliotecaJudeţeană Al. Odobescu.

Timp de câteva minute, auputut urmări pe videoproiec-tor, povesti din literatura ro-mână. Activitatea se înscrieîn calendarul „Școala altfel”(2 - 6 aprilie) și, are ca scop prin -cipal atragerea elevilor cătrelectură.

În perioada menţionată,elevii care nu participă laolimpiadele școlare au acti-vităţi extrașcolare.

Acces la lectura online,prin programul„Biblionet”

Biblioteca Judeţeană Al.Odobescu a fost cooptată înproiectul „Biblionet - lumea înbiblioteca mea”, desfășurat de

Fundaţia Bill & Melinda Ga-tes. „Noi suntem la a treia fazaa implementării acestui proiect.Am primit în total 20 de calcu-latoare, 11 laptopuri, alăturide echipamente: imprimantă,căști, router. Își găsesc utilita-tea, pentru că e nevoie de in-formaţie, mai ales în mediul ru-ral. Nu avem voie să le folosimîn alt scop, sunt destinate nu-mai cititorilor. Suntem chiarverificaţi, pentru că timp de șa-se luni de zile acestea sunt bu-nuri trecute într-un contract decomodat, apoi se face actul de

donaţie”, a menţionat a men-ţionat profesorul DumitruGhiţă, directorul BiblioteciiJudeţene „Al. Odobescu”, afir-mând că susţine programulși că acesta este benefic pen-tru elevi, dar totodată esteun adept al studiului detaliat,al lecturii tradiţionale, pentrucă informaţia nu este atât desuperficială. „Citind o carte,îţi poţi face conspectul, adicăstimulează gândirea”, a ţinutsă mai precizeze directorulBibliotecii Judeţene „Al. Odo-bescu”.

A doua ediţie a»concursului MaSTNetworking a avut locla Colegiul EconomicCălărași. În cadrulcompetiţiei, au fostprezentate zeci deproiecte inedite de laelevii a 20 de școli.

Haine confecţionate dinziare sau reviste, papuci șigenţi realizate din dopuri dePET-uri, ghivece de flori dinsticle de plastic, împodobitefrumos, idei practice pentrupavazoarea standului de pre-zentare, depozite de deșeuri,sere ecologice, protecţie lasupratensiuni, energie gene-rată de un măr și multe altelucruri interesante au fostrealizate de elevi și prezen-tate în cadrul proiectuluiMaST Networking. La cea de-a doua ediţie a competiţieiȘcoala MaST-Top, festivalulAtelierelor de Inovare și Crea-tivitate, elevii au avut posi-bilitatea de a concura pentrua-și dezvolta atât spiritul decompetiţie, dar și pentru acâștiga dotări pentru labora-toarele de specialitate. Laeveniment au participat in-spectorul școlar general, pro-fesor Constantin Tudor, pre-fectul judeţului, Emil Mușatși Marian Drăgan, președin-tele Camerei de Comerţ, In-

dustrie și Agricultură din Că-lărași.

Ecoaeroglisor,la Unirea

Unul din cele mai intere-sante proiecte realizate deelevi a aparţinut școlii gene-rale din comuna Unirea. Ace-știa au realizat un ecoaero-glisor, un vehicul pe pernă deaer, având un motor care îm-pinge vertical și unul orizon-tal. „Ecoaeroglisorul este am-fibiu, poate circula atât pe apăcât și pe uscat. Este lucrat deelevii noștri de la școală. Aumuncit destul de mult la el șifuncţionează perfect și adunădeșeurile pe braţul Borcea. 10elevi și patru cadre didactice auparticipat la acest proiect”, ne-a precizat Liviu Moise, pro-fesor la Școala cu clasele I-VIII Unirea.

Seră ecologicăColegiul Agricol Călărași a

avut două ateliere, unul s-aocupat de realizarea unorspoturi și materiale publici-tare, iar cealalt, de creereaunei sere ecologice. „Proiectulse numește ‘Apa, viaţa și agri-cultura ecologică’, plecând dela constatarea că cea mai marecantitate de apă de pe faţa pă-mântului este folosită în agri-cultură. Sunt câteva experi-mente simple pe care copii le-au realizat cu plăcere în labo-rator și de la faptul că trebuie

să mâncăm sănătos, să avem oagricultură ecologică. Avem lo-cul de refracţie, sediul specia-liștilor și locul de experimenta-re, unde are loc plantarea soiu-rilor”, a explicat profesorulde chimie Emilia Hangiu, dincadrul Colegiului Agricol„Sandu Aldea”Călărași. Lucră-rile au fost puse în practicăde 17 elevi de clasa a 9-a.

Mașini pe bazăde sare

Școala generală Roseţi aparticipat la competiţie cuproiectul „Gospodărie ecolo-gică”. „Este o gospodărie în caretotul, de la cap la coadă, este eco -logic. Gunoiul de grajd trece în-tr-o biomasă, gaz, apoi o centra -lă termică alimentată de la gaz.Punctul forte îl reprezintă mași -na cu sare. Avem o mașină care

funcţionează pe bază de sare,făcută de noi, cu electrozi. Fo-tocelule, se aprinde înăuntrul că -suţei totul. Puţ, fântână cu apă,făcute de copii. În realizareaproiectui s-au implicat 15 elevi”,ne-a declarat profesor DanielFelea, directorul Școlii Genera -le cu clasele I-VIII din Roseţi.

Fondurieuropene

Proiectul care se va derulape parcursul a 3 ani, își pro-pune creșterea calităţii edu-caţiei la nivel de sistem și defurnizor prin dezvoltarea ca-pacităţii unităţilor școlare dea dezvolta competenţe fun-damentale de matematică,fizică, chimie, biologie și teh-nologii la elevi.

În cadrul competiţiei s-auînscris 20 de școli din judeţul

Călărași.Pe 6 aprilie vor fi premiate

școlile cu cele mai bune pro-iecte interdisciplinare, pri-mind de asemenea și titlul deȘcoala MaST-Top.

Manifestările în cadrulacestui proiect au loc în cinci

judeţe partenere: Iași, Cluj,Sibiu, Călărași și Mehedinţi.

Proiectul este cofinanţatdin Fondul Social Europeanprin Programul OperaţionalSectorial Dezvoltarea Resur-selor Umane 2007-2013 „In-vestește în Oameni”.

Poliţiștii Serviciului»Rutier Călărași aucontinuat seria deactivităţi în cadrulprogramului „Școalaaltfel”, pentru reducereavictimizării copiilor, încalitatea de participanţila traficul rutier

Marţi 3 aprilie a.c, au avutloc întâlniri cu clasele a VIII aale Școlii nr. 11 Tudor Vladi-mirescu, cu copiii Grădiniţeinr. 5, ambele unităţi de învă-ţământ din municipiul Călă-rași, și cu elevii Școlii generaledin comuna Cuza Vodă. Ieri,poliţiștii Serviciului Rutier Că-lărași au participat la o altă ac-ţiune, de această dată la școalanr. 5 Nicolae Titules cu, dinmunicipiul Călărași, cu peste150 de elevi din clasele I-IV și

învăţătorii - coordonatori aiacestora. Activităţile s-au des-fășurat atât în sălile de clasesau cele de festivităţi, undecopiii au vizionat diverse vi-deoclipuri cu tematică rutierăcum ar fi traversarea drumu-lui public, regulile privind cir-culaţia în calitate de pietoniși bicicliști, utilizarea centuriide siguranţă, cât și în curteașcolii, unde li s-au făcut de-monstraţii cu privire la func-ţionarea aparatelor radar și acelorlalte dotări tehnice aleechipajelor de poliţie. Pentruîntâlnirea cu poliţiștii, elevii

școlii Nicolae Titulescu au pre-gătit indicatoare confecţiona-te din carton și au discutat cuprivire la semnificaţia acesto-ra, la drep turile și obligaţiilecare le revin participanţilor latrafic în momentul în care leîntâlnesc. În cadrul acţiunilordin cadrul programului „Școa-la altfel” pe parcursul zilei dejoi, 5 aprilie, poliţiștii Servi-ciului Rutier au participat laalte activităţi ce s-au derulatla Gimnaziul Carol I din Călă-rași - învăţământ special in-tegrat, și la școala generală dincomuna Grădiștea.

6 | INFORMATIADECALARASI.RO INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012ÎNVĂŢĂMÂNT

[email protected]

GEORGIANADRAGOMIR

[email protected]

ELENAMITACHE

Poliţiștii le-au predat copiilor lecţii cu caracter rutier elevilor

Elevii care nu participă la olimpiadele școlare au activităţi extrașcolare în această perioadă

[email protected]

MONICAMĂGUREANU

Poliţiștii rutierila „Școala altfel”

Elevii din comuna Unirea au realizat un ecoaeroglisor pentru curăţarea deșeurilede pe braţul Borcea

Elevii de clasa a IX-a de la Colegiul Agricol au construit o seră ecologică

Școala din Roseţi a prezentat un proiect foarte interesant cu o gospodărie

Ecoaeroglisoare, sere și alteproiecte, prezentate la MaST

„Școala altfel”, la Bibliotecajudeţeană „Al. Odobescu”

Page 7: Informatia de Calarasi 06.04.2012

Garda Financiară secţia Că -lărași a finalizat, o lucrare re-feritoare la o societate cu se-diul social în municipiul Giur-giu, care a declarat în modfictiv achiziţii de mărfuri dela mai multe societăţi comer-ciale, inclusiv din judeţul Că-lărași, în scopul sustrageriide la plata impozitelor și ta-xelor datorate bugetului destat, producând un prejudiciude 13.744.412 de lei, din careT.V.A. în sumă de 8.246.647lei și impozit pe profit în su-mă de 5.497.765 de lei. În a -ceastă cauză, s-a întocmit se-sizare penală pentru săvâr-șirea infracţiunilor prevăzutede art. 9, alin.1, lit. c din Legeanr. 241/2005 pentru preve-nirea și combaterea evaziuniifiscale, care va fi înaintată Di-recţiei Nationale Anticorup-ţie pentru soluţionare, infor-mează Cancelaria Prefectu-lui.

Un alt caz de evaziune fis-cală s-a înregistrat la o socie-tate călărășeană din dome-niul comercializării produse-lor agricole, constatând că a -ceasta s-a sustras de la efectua -

rea verificărilor financiar-fis-cale specifice prin declarareafictivă sau inexactă a sediuluisocial. Din acest motiv, orga-nele de control nu i-au pututcontacta pe reprezentanţiilegali ai firmelor.

Respectiva societate co-

mercială a evidenţiat în de-conturile lunare privindT.V.A., operaţiuni nereale deaprovizionare cu produseagricole (grâu, porumb, floa-rea soarelui și rapiţă), în va-loare de 2.675.588 de lei fărăT.V.A., pentru care a fost de-

dusă T.V.A. în sumă totală de642.140 de lei. Operatoruleconomic indicat ca principalfurnizor al produselor apro-vizionate a fost o societatedin Constanţa care nu func-ţiona la sediul social, cu com-portament fiscal inadecvat,

specific firmelor „fantomă”.Prejudiciul evaluat produsbugetului de stat prin săvâr-șirea faptelor descrise mai suseste de cca. 699.057 lei, repre -zentând T.V.A. de plată.

Și în această cauză, a fostîntocmită sesizare penală.

În luna martie 2012»pe teritoriul judeţuluiCălărași s-au produs418 situaţii de urgenţă,ceea ce reprezintă omedie de 13,48intervenţii pe zi, maimult cu aproximativ75,6% decât în aceeașiperioadă a anului 2011,când Inspectoratulpentru Situaţii deUrgenţă „Barbu Știrbei”al judeţului Călărași aintervenit la un numărde 238 situaţii deurgenţă.

Luna trecută, pompierii austins 37 de incendii, mai multcu 15,6% decât în aceeași pe-rioadă a anului 2011. De ase-menea, militarii au avut 50incendii de vegetaţie uscată,mult mai multe faţă de aceeașiperioadă a anului 2011, cândau fost înregistrate 22 incen-dii de acest gen. Cele mai mul-te misiuni, 303, au fost pre-luate de S.M.U.R.D., reprezen -tând 72,49% din totalul inter -venţiilor, mai mult cu 84,7%,decât în aceeași perioadă aanului 2011, când s-au înre-gistrat 164 intervenţii.

Mai multe incendiiÎn ceea ce privește inter-

venţiile la incendii și arderide vegetaţie uscată, acesteaau crescut în mod considera-bil, I.S.U. „Barbu Știrbei” al ju-deţului Călărași fiind solicitatîn cursul lunii martie 2012 săintervină pentru localizarea

și limitarea a 87 intervenţiidin totalul de 418 al acesteiperioade, ceea ce reprezintă20,81% din totalul interven-ţiilor. Timpul mediu de răs-puns la incendii în luna mar-tie 2012, este de 11 minuteși 16 secunde, faţă de mediade 12 minute și 39 secundedin luna martie 2011.

În ceea ce privește valoareapagubelor produse la cele 87intervenţii la incendii și in-cendii de vegetaţie uscată,aceasta a fost în sumă totalăde 226.200 lei, adică o mediede 2.600 lei pe intervenţie,faţă de totalul de 412.930 leila un număr de 54 intervenţii,înregistrată în aceeași perioa-

dă a anului 2011, cu o mediede 7.647 lei.

În luna martie 2012, pe teri -toriul judeţului Călărași, au a -vut loc 303 intervenţii de tipS.M.U.R.D., reprezentând 72,49%din totalul intervenţiilor. Din-tre acestea 15 intervenţii aufost în cooperare cu S.A.J. Că-lărași. „Pe parcursul lunii mar-

tie a crescut considerabil numă-rul intervenţiilor de tip S.M.U.R.D.și datorită faptului că în muni-cipiul Olteniţa s-a deschis o sub-staţie S.M.U.R.D. Au fost asis-tate un număr de 305 persoane,277 fiind adulţi și 28 copii”, adeclarat plt. Maj. Ovidiu tă-tăranu, purtător de cuvânt alISU Călărași.

INFORMATIADECALARASI.RO | 7INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012 ACTUALITATE

[email protected]

GEORGIANADRAGOMIR

Numărul incendiilor a crescut considerabil luna trecută

[email protected]

MONICAMĂGUREANU

Evazioniștii ajung la DNA

Dosare penale pentru evaziune fiscală

Numărul intervenţiilor pompierilor,în creștere

TERMOSANELS.R.L.

Călărași• Comercializeazăcentrale și microcentraletermice, obiecte sanitareși aparataj electric.• Execută instalaţiitermice, sanitare șielectrice, alimentăricu apă și canalizări.• Service și autorizăriISCIR de funcţionare.

Cu „Termosanel”ai căldură și

serviciide CALITATE!

Ne găsiţi în Str.BUCUREȘTI Nr. 47.

PU

BLIC

ITATE

Page 8: Informatia de Calarasi 06.04.2012

VÂNZĂRI GARSONIERE

H 409. Policlinicii, et.4, izolaţie, termopan, parchet,convector, 24 mp, Cf și intab. PREŢ: 50.000 leineg.H 570. Zona 2 Moldoveni, cămin nefamiliști, et.3,fără baie în cameră, fără îmbunătăţiri, cf și intab.,PREŢ: 15.000 lei.H 806. Str. Dunărea, et.3, convector, boiler, parchet,termopan, g, f, c. f și intab. PREŢ: 69.000 lei neg.H 815. Mușeţelului, et. 4, 24mp cf și intab. PREŢ:45.000 lei.H 829. Mușeţelului, et.4, gaze, termopan, 30mp,modificată, inst. Eletrica nouă, cf și intab., PREŢ:14.000 euro neg..H 855. Zona Posta 4/Orizont, et.1, gaze, termopan,parchet, g, f, balcon închis, 25mp, cf și intab. PREŢ:88.000 lei.H 914. Str. Panduri, Zona Mircea Vodă, parter, cubalcon închis termopan, 30mp, beci, parchet, ter-mopan, centrală, g, f, cf și intab. PREŢ: 20.000 eu-ro.H 915. Zona Agneza, et. 2, 25mp, convector, ter-mopan, parchet, g, f, cf și intab. PREŢ: 65.000 leineg.H 921. Zona Scoala 5, et 3, 27,5 mp, centrală, ter-mopan, parchet, g, f, cf și intab PREŢ 19.000 euroneg..H 928. Mușeţelului, et.4, renovată 2009, gaze, ter-mopan, cf și intab. PREŢ: 13.000 euro neg.H 961. Zona Agneza, parter, centrală, g, f, parchet,termopan, 21mp, ușa ext., intrare separată, cf șiintab. PREŢ: 15.000 euro neg..H 1001. Str Mușeţelului, Et 4, 27 mp, convector.PREŢ 45.000 lei neg..H 1030. Zona 5 Călărași (pe Mal), et 3, termopan,convector, vedere spre curtea int, 30 mp, cf și intabPREŢ 80.000 lei.H 1057. Zona Agneza, et 3, termopan, parchet, in-stalaţii electrice și sanitare noi, 25 mp, ușa metalică,cf și intab PREŢ 72.000 lei neg..H 1058. Zona Agneza, et 4, termopan, 25 mp, par-chet, g, f, convector, boiler, camera mărita cu bal-conul, cf și intab.. PREŢ 12.000 euro neg..H 1089. Zona Policlinii Nr 2, et2, termopan, ușametalică, parchet, convector, 23 mp, cf.. PREŢ50.000 lei.H1090. Zona Service Brânză, et 1, centrală, recentrenovată - 2012, cf și intab PREŢ 70.000 lei.

VÂNZĂRI AP.CU 2 CAMERE

H 175. Prel. București 0 Lic. Eminescu, et. 4, D,centrală, parchet, termopan. (transformabil în 3cam.). PREŢ: 33.000 euroH 274. Năvodari, et.4, D, centrală, termopan, izo-laţie, C.F și Intab. PREŢ: 30.000 euroH 361. Borcea, parter, ND, 40 mp, convector, balconînchis, PREŢ: 90.000 lei neg.H 379. Borcea, et.2, ND, 40 mp, centrală, g, f, par-chet, termopan, CF Intab. PREŢ: 24.000 euroH 446. Borcea, et.4, SD, 45mp, acoperiș, termopan,convector, CF/Int. PREŢ: 100.000 lei neg.H 450. Bărăganului, D, et.10, lift, convector. PREŢ:75.000 lei H 477. Bărăganului, et.6, D, centrală, termopan,g, f, Cf și intab. PREŢ: 85.000 lei negH 479. Prel. București, et.4, SD, acoperiș, izolaţie,termopan, parchet, centrală, 50mp, Cf și intab.PREŢ: 95.000 lei neg..H 485. Str. 1 Dec. 1918, D, 50mp, et.8, centrală,termopan, parchet, gresie, f, aer c. PREŢ: 150.000lei neg.H 495. B-dul Republicii, et.4, SD, 50mp, izolaţie,centrală, parchet, termopan, 1 balcon închis. PREŢ:100.000 lei neg.H 512. Zona Biserica Anastasia, parter, 50mp, ter-mopan, parchet, centrală, izolaţie, balcon cu au-torizaţie, mobilat, Cf., PREŢ: 27.000 euro neg.H 518. Bărăganului, parter, D, 60mp, izolaţie int./ext., parchet, centrală, termopan, inst. Electrică,sanitară, noi, camere mărite cu balconul, boxă.PREŢ: 30.000 euro neg.H 565 Str. Bărăganului, D, et. 4/10, 50mp, PREŢ:23000 euroH 581 Prel. București, D, transformat în 3 camere,et.4, izolaţie, 60mp, centrală, termopan, parchet,g, f, 2 balcoane închise, aer cond., mobila bucătărie,cf. și intab. PREŢ: 145.000 leiH 582. Zona 5 Călărași, et. 3, ND, 40mp, centrală,parchet, termopan, g, f, bucătărie utilata/mobilată.PREŢ: 90.000 leiH 591. Belșugului, farmacia non stop, et. 1, SD,46mp, termopan, parchet sufragerie, centrală, g,f, balcon închis, cf. și intab., PREŢ: 125.000 leiH 615. Zona Navrom, cărămidă, 60mp, D, et. 2,centrala blocului, termopan, parchet, g, f, balcontermopan, boxa, grădină, cf și intab. PREŢ: 160.000lei neg.H 653. Zona Posta 4, parter, pretabil sediu firma,SD, parchet, convector, 46mp, cf. PREŢ: 35.000euro.H 666. B-dul Republicii, et.4, SD, 45mp, acoperiș,centrală, cf. și intab. PREŢ: 110.000 lei neg..H 673. Bărăganului, et.5 din 10, D, 55mp, con-vector, termopan, cf. PREŢ: 100.000 lei neg..H 674. 1 Dec. 1918, SD, et. 4, izolaţie, termopan,centrală cartier, 50mp, izolaţie ext. Cf și intab. PREŢ:30.000 euro neg..H 684. Belșugului, et.2, D, 50mp, centrală, parchet,termopan, g, f, aer c, izolaţie, balcon închis, cf șiintab. (se poate și în rate), PREŢ: 32.000 euroH 691. Zona 5 Călărași, et.2, ND, cf și intab. PREŢ:65.000 lei.H 698. Borcea, ND, et.4, convector, 40mp, izolaţie,cf și intab. PREŢ: 72.000 lei neg..H 699. Policlinica 2, et.4, SD, 45mp, gaz 2 focuri,cf.. PREŢ: 75.000 lei.H 713. B-dul 1 Mai, et.3, SD- D, bloc cărămidă,termopan, parchet, centrala blocului, 58mp, cf șiintab., certificat energetic. PREŢ: 110.000 lei neg..H 727. Zefirului, D, et.4, centrală, aer cond., parchet,g, f, acoperiș cu tablă, uși termopan, izolaţie ext.,mobilă și electrocasnice, cf și intab. PREŢ: 32.000euro.H 734. Zona UPC, parter, D, centrală, termopan,parchet, intrare separată (pretabil birouri), PREŢ:28.000 euro neg..H 757. a) B-dul Republicii, SD, et. 1, convector,47mp, cf și intab. PREŢ: 85.000 lei neg..H 757. b) Str. București/Vulturul, vedere în spate,et.2, SD, centrală, termopan parţial, PREŢ: 100.000lei.H 777. Belșugului, Zona Bazar, et.4, D, gaze, izolaţie,cf și intab. PREŢ: 90.000 lei neg..H 782. Bărăganului, zona Policlinică 2, et.3, SD,

47mp, gaze, 2 balcoane închise, g, f, PREŢ: 99.000lei neg..H 791. Zona Posta 4, SD, parter, 43mp, convector,parchet, termopan, g, f, ușa metalică, cf și intab.PREŢ: 99.000 lei neg..H 798. Bărăganului, et. 4, SD, 45mp, izolaţie, con-vector, boiler, termopan, parchet, g, f, PREŢ: 95.000lei.H 811. Zona Orizont - mal, et.4, D, acoperiș, 52mp,convector, termopan, parţial parchet, cf și intab.PREŢ: 120.000 lei.H 817. Str. Mușeţelului, et.4, SD, convector, parţialtermopan, parchet, g, f, 46mp, PREŢ: 65.000 lei.H 824. Zona Posta 4, et.4, D, acoperiș, 2 balcoaneînchise termopan, centrală, încălzire prin pardo-seală, g, f, mobilier, electrocasnice, PREŢ: 30.000euro.H 832. B-dul 1 Mai, vedere parc, SD, et.4, acoperiș,balcon acoperit, termopan, centrală, parchet vechi,ușa metalică, cf și intab. PREŢ: 30.000 euro neg.H 856. Str. Aleea Constructorului, Zona 2 Moldoveni,SD, et.4, acoperiș, centrală, termopan, parchet, g,f, 53mp, izolaţie int., aer cond, cf și intab. PREŢ:110.000 leiH 886. Crisana/Cornișei, et. 3, D, 50mp, termopan,centrală, parchet, aer cond., izolaţie ext. + interiorulscării, balcon închis termopn, buc. mutată pe bal-con, alarma, cf și intab. PREŢ: 37.000 euro neg.H 887. B-dul Republicii, et.2, ND, vedere pe faţă,gaze, convector, termopan parţial, balcon închis,apometre, cf și intab. PREŢ: 95.000 lei neg.H 889. Cornișei, et.4, D, vedere pe faţă, centrală,parchet, termopan, 50mp, (posibilitate 2 ap. laacelași etaj), cf și intab. PREŢ: 130.000 lei neg..H 894. Panduri, et.4, D, centrală, termopan, parchet,g, f, renovat 2009, cf și intab. PREŢ: 33.000 eu-ro.H 895. Str. Macului, et.2, 60mp, centrală, parchet,g, f, cf și intab. PREŢ: 140.000 lei.H 904. Zona Orizont/Penny, et.4, 64mp, D, centrală,termopan, parchet, g, f, aer condiţionat în toatecamerele, transformat în 3 camere, cf și intab.PREŢ: 35.000 euro neg.H 912. Str. B-dul Republicii, et.3, SD, termopan,g, f, cf și intab. PREŢ: 90.000 lei neg..H 919. Zona ITM, et.3, ND, 60mp, centrală, parchet,termopan, izolaţie int., ext., (ap. 3 cam. Transformatîn 2 camere), cf și intab. PREŢ: 33.000 euro neg..H 929. Zona Sc. 11, parter, D, centrală, termopan,g, f, parchet, PREŢ: 135.000 lei neg..H 931. Zona P-ta Orizont/Belșugului, et.1, D, cen-trală, termopan, parchet, g, f, 57mp, 1 balcon închiscornier, vedere pe faţă, PREŢ: 139.000 lei.H 937. Știrbei Vodă, Zona Posta 4, et.2, D, 55mp,vedere pe faţă, centrală, termopan, parchet, balconînchis, cf și intab. PREŢ: 130.000 lei.H 940. Str. Panduri/Prel București, et.2, D, 62mp,centrală, termopan, parchet, g, f, 1 balcon închistermopan, izolaţie int. Și ext., istalatii noi, renovat2011, cf și intab. PREŢ: 160.000 lei neg..H 945. Știrbei Vodă, Zona P-ta Orizont, et.4, izolaţie,SD, vedere spre piaţă, centrală, termopan, parchet,g, f, 1 balcon închis termopan, marita sufrageriacu balconul, cf și intab. PREŢ: 30.000 euro.H 959. Zona Posta 4, SD, et.4, 45mp, termopan,parchet, izolat ext., cf și intab., PREŢ: 25.000 euroneg..H 962. Zona Orizont/Penny, et.1, D, 63mp, centrală,termopan, parchet stejar, g, f, izolaţie ext., mobilat,garaj, cf în lucru. PREŢ: 40.000 euro neg..H 981. Zona Zoo, parter, fără balcon, D, centrală,termopan, parchet, g.f. PREŢ 30 000 euro.H 984. Zona Service Brânză, D, et 4, termopanparţial, gaze, vedere spate, cf, intab, PREŢ 25 000euro. H 987. Mușeţelului, et 1, SD, centrală, termopan,g, f, balcon închis PVC, cf, intab, PREŢ 90 000 leineg..H 998. B-dul Republicii, SD, parter, centrală, ter-mopan, parchet, g, f, izolaţie ext, 45 mp, renovat2009, balcon inclus în sufragerie, cu vedere pefaţă, PREŢ 115 000 lei neg..H 999. Str Progresul, SD, Et 2, centrală, termopan,parchet, g, f, izolaţie int & ext, tâmplărie lemn ste-jar4, 47 mp, mobilă nouă, recent renovat, vederespre parc, cf, intab. PREŢ 39 000 E neg..H 1000. Str Crisana, D, et 4, centrală, termopan,

parchet, g, f, 50mp, acoperiș, 1 balcon închis cutermopan, renovat 2011, cf și intab PREŢ: 29 000euro neg..H 1006. B-dul Titulescu, SD, Et 4, acoperiș, gaze,parchet, 47mp, cf și intab. PREŢ 85 000 lei neg.H 1008. Str Progresul, SD, et 4, gaze, 44 mp, PREŢ100.000 leiH 1011. Zona Lic Danubius, construcţie 2010, SD,et 2, g, f, parchet, centrală, vedere pe spate, 68mp, PREŢ 33.000 euro neg..H 1018. Str Flacără, D, et 4, izolat, termopan, par-chet, g, f, centrală, AC, 2 balcoane, izolaţie int, mo-bila bucătărie, renovat 2009, cf și intab PREŢ140.000 lei.H 1020. Str Progresul, SD, et 2, termopan, parchet,g, f, centrală, ac, izolaţie ext, 48 mp, cf și intabPREŢ 33 000 euro neg.. H 1021. Zona Parcul Florilor - Str Victoriei, D, et4, centrală, termopan parţial, g, f, izolaţie, vederepe faţă, 7 mp, cf și intab, PREŢ 120.000 lei.H 1031. Str Belșugului - Policlinica nr 2, et 4, SD,termopan, ușa met, parchet parţial, g, f, centrală,acoperiș 2011, PREŢ 25 000 euro neg..H 1035. Str Lalelelor (Zona Orizont), parter, SD,izolaţie ext, centrală, g, f parchet, termopan, CF șiIntab PREŢ 28 000 euro.H 1043. Centrul Vechi, ND, et 2, gaze, convector,boiler, vedere spre Teatru, 38 mp, PREŢ 23 500euro.H 1047. Centrul Vechi, Zona Navrom, parter, ter-mopan, g, f, parchet, 50 mp, SD, bloc din cărămidă,cf și intab.. PREŢ 32 000 euro mobilat și utilat/31000 euro nemobilat.H 1056. Zona Mac.ro, Str Belșugului, D, et 1, ter-mopan, parchet, g, f, centrală + calorifere din alu-miniu, instalaţie electrică din cupru, instalaţii sa-nitare noi, izolat int și ext, 2 balcoane închise ter-mopan, rulouri ext la geamuri, 57 mp, renovat2010, cf și intab PREŢ 140.000 lei.H 1061. Zona Scoala 11, D, et 3, termopan, cen-trală, g, f, cf și intab PREŢ 125 000 lei neg..H 1060. Zona 5 Călărași, ND, et 2, ușa metalică,parchet, g, f, termopan, 33mp, cf și intab PREŢ70.000 LEI neg..H 1067. Zona Policlinică 2, D, et 4, termopan, par-chet, g, f, centrală, 1 balcon închis zidărie și lemn,47 mp, PREŢ 25.000 euro.H 1077. Str Borcea, ND, et1, gaze, convector, g,f, boiler, 41 mp, cf și intab PREŢ 22.000 euro neg..H 1078. Str Cornișei, Zona Orizont, et 3, D, 54 mp,g, f, parchet, ușa metal, centrală, 2 balcoane, cfși intab PREŢ 25.000 euro.H 1079. Str Belșugului, D, et 2, 60 mp, centrală,termopan, renovat, mobilă nouă, electrocasnice,cf și intab.. PREŢ 40.000 euro.H 1082. Str Falacara, et2, D, 50 mp, centrală, ter-mopan, g, f, parchet, ușa metalică, cf și intab PREŢ35.000 euro neg..H 1085. Zona Orizont, et 3, D, convector, termopan,parchet, g, f, izolat int., ușa metalică PREŢ 110.000lei neg..H 1087. Zona 10 Nivele - Enel, D, et2, centrală,termopan, f, g, 56 mp, cf și intab PREŢ 32.000euro neg..H 1091. Zona 2 Moldoveni, parter, D, termopan,parchet, g, f, centrală, ușa metalică, 48,66 mp,PREŢ 100.000 LEI.

VÂNZĂRI AP.CU 3 CAMERE

H 285. Cornișei, et. 2, D, centrală, parchet, 65 mp,CF. Și Intab. PREŢ: 45.000 euro.H 339. Luceafărului, et.3, D, termopan, parchet,centrală, aer condiţionat, 2 balcoane închise PVC,renovat 2008, mobilat, 78 mp, CF. Și Intab. PREŢ:170.000 lei neg..H 365. Zăvoiului, et. 3, D, 85mp, gaze. PREŢ:45.000 E neg..H 375. Bărăganului, et. 2/10, SD, 71mp, convector,parchet, g, f, termopan, boiler, CF și intab. PREŢ:145.000 lei neg..H 428. Bărăganului, D, 75mp, et. 6/10 centrala,a. c, balcon închis 8m, Cf. PREŢ: 130.000 lei neg..H 444. Zona Sc. 11, et. 3, D, centrală, balcon închis,CF și Intab. PREŢ: 39.000 euro neg..H 483. Flacără, et.4, D, centrală, izolaţie, termopan,

2 balcoane închise, 70mp, Cf și Intab. PREŢ: 40.000euro.H 515. 1 Dec. 1918, et.4, SD, centrală, termopan,parchet vechi, 1 balcon acoperit, boxa, 61mp, aco-periș, cf și intab PREŢ: 145.000 lei neg..H 578. Zona Primărie, et. 4, izolaţie, SD, centrală,parchet, termopan, aer c., g, f, mobilat, cf și intab..PREŢ: 47.000 euro neg..H 619. Zona Sc. 11, et.4, D, izolaţie, centrală, ter-mopan, g, f, 75mp, PREŢ: 145.000 lei neg..H 657. Mușeţelului, zona MiniMax, D, parter, 70mp,balcon 7m, centrală, parchet, termopan, izolaţie,g, f, cf și intab. PREŢ: 140.000 lei neg..H 675. Str. Zefirului, D, et. 1, 85mp, centrală, par-chet, termopan, 2 balcoane termp., renovat 2009,ipotecă, cf, PREŢ: 45.000 euro.H 687. Dragalina, D, et.1, curent electric, 100mp,apa în curte, teren 300mp, bloc din cărămidă învelitcu ţiglă. PREŢ: 5.500 euro.H 701. Cornișei, et.4, D, izolaţie, centrală, parchet,g, f, termopan, 76mp, 2 balcoane închise termopan,2 băi. PREŢ: 54.000 euro neg..H 707. Str. Știrbei Vodă, parter, D, centrală, termo-pan, parchet, g, cf, PREŢ: 45.000 euro.H 742. Belșugului, et.1, D, 70mp, termpan, centrală,parchet, g, f, 1 balcon închis, izolaţie ext., mobilăși electrocasnice, cf și intab. PREŢ: 45.000 euroneg..H 761. Flacără, et. 1, SD, centrală, parchet, ter-mopan, 2 balcoane, unul închis termopan, cf și in-tab.. PREŢ: 42.000 euro neg..H 767. Zefirului, D, et.2, centrală, parchet parţialtermopan parţial, g, f, 85mp, 2 balcoane închise,aer c, cf, intab.. PREŢ: 165.000 lei neg..H 784. Zona Posta 4, et.1, D, 75mp, centrală, ter-mopan, parchet, g, f, aer cond., sufrageria măritacu balconul, cf și intab.. PREŢ: 50.000 euro neg..H 801. B-dul N. Titulescu, et.4/4, D, 80mp, 2 băi,2 balcoane, gaze 2 focuri, convector, an construcţie1994, Cf. și intab.. PREŢ: 25.000 euro.H 807. Str. Victoriei, et.2, D, 70mp, centrală, ter-mopan, parchet, g, f, 2 băi, cf și intab. PREŢ: 40.000euro neg..H 809. Str. Victoriei, et.3, D, centrală, parchet, g,f, termopan, 70mp, cf, PREŢ: 165.000 lei neg..H 814. Zona Pescarul - Hotel Cl, Sd, parter, bloccărămidă, parchet, convector, cf și intab. PREŢ:35.000 euro negH 818. Belșugului/Sc. 11, et.4, acoperiș, vederetoată pe Besugului, D, 70mp, 2 balcoane, 2 con-vectoare, boiler, termopan, mobilat, electrocasnice,cf și intab, PREŢ: 32.000 euro neg..H 820. Zona 2 Moldoveni, Str. Al. Constructorului,et.1, centrală, cf și intab. PREŢ: 110.000 lei neg..H 838. Str. Dunărea, et.1, D, 73mp, centrală, par-chet, termopan parţial, 2 băi, 1 balcon închis, vederepe faţă, PREŢ: 40.000 euro.H 854. Progresul, parter, D, amenajat ptr. Spaţiufirma, PREŢ: 45.000 euro neg..H 864. N. Titulescu, Zona Electrică, et.2, D, centrală,parchet vechi, g, f, cf și intab. PREŢ: 40.000 euro.H 872. Năvodari, parter, D, 80mp, autorizaţie sp.Comercial, intrare separată, centrală, g, f, parchet,termopan, cf și intab. PREŢ: 40.000 euro.H 891. Al. Constructorului/Zona 2 Moldoveni, et.1,D, 75mp, centrală, termopan, parchet, 2 balcoane,unul închis termopan, izolaţie interioară, cf și intab.PREŢ: 120.000 lei neg..H 907. Str. Belșugului, Zona Orizont, et.4, D, cen-trală, termopan parţial, parchet parţial, 70mp, izo-laţie int. Și ext., cf și intab. PREŢ: 45.000 euro neg..H 909. Str. Dunărea, et.2, D, 70mp, gaze, termopan,izolaţie ext. PREŢ: 45.000 euro neg..H 916. Zona Posta 4, et.4, D, 70mp, acoperiș tablaondulată, centrală, termopan, parchet, g, f, 1 balconînchis termopan, vedere și pe faţă, PREŢ: 150.000lei neg..H 922. Mușeţelului, Zona Minimax, et.1, SD, 60mp,centrală, parchet, termopan, balcon închis termo-pan, vedere în curtea int., PREŢ: 130.000 lei neg..H 930. Zona 2 Moldoveni, Știrbei Vodă, et.4, aco-periș, D, 68mp, 2 balcoane, 2 băi, convector, ter-mopan, g, f, parchet, boiler, PREŢ: 20.000 euro.H 942. Str. Știrbei Vodă, Zona P-ta Orizont, et.3,SD, 74mp, vedere pe faţă, gaze, parchet vechi, g,f, cf și intab.. PREŢ: 37.000 euro neg..H 968. Progresul, et.2, SD, gaze, parchet vechi,

termopan parţial, 57mp, PREŢ: 40.000 euro.H 990. Zona Bazar, D, et 4, termopan, parchet,centrală, g, f, renovat 2010, acoperiș, 60 mp, cf,intab. PREŢ: 155 000 lei neg..H 988. Zona Scoala 11, D, et 4, renovat, mobilat,acoperiș. PREŢ: 45 000 euro neg..H 994. Zona Sc 5, SD, et 3, centrală, ac, parchet,termopan, izolaţie ext, 1 balcon desf pt ext sufra-geriei, 1 balcon dormitor, g, f, 60 mp, cf, intab,PREŢ 39.000 euro.H 1005. Zona Sc 11, D, et 3, centrală, termopan,g, f, parchet, încălzire prin pardoseală, mobilat,electrocasnice, izolaţie int/placat ext, 80 mp, 2 ga-raje, cf, intrab. PREŢ 48.000 euro.H 1027. Str Nufărului, D, et 4, termopan, parchet,g, f, centrală, balcon închis cu termopan, ac, izolaţieint, acoperit cu izolaţie, 82 mp, cf și intab, PREŢ38 000 euro.H 1029. Zona UPC, D, et 4, termopan, centrală,vedere parc, PREŢ 140 000 lei neg..H 1033. Str Dunărea - Zona Service Brânză, D, et1, g, f, parchet, centrală, termopan, 1 balcon, vederepe spate, 70 mp, cf și intab PREŢ 39 000 euroneg..H 1049. Bloc Poha 2007, D, et.5, centrală, g, f,parchet, termopan, boxa, finisaje calitate superioară,94 mp, cf și intab PREŢ 67 000 euro neg/76 000euro neg (mobila premium).H 1054. Str Bărăganului, SD, et 3, gaze, 60 mp,cf și intab, PREŢ 115 000 LEI.H 1059. Str Năvodari, et 3, D - SD, g, f, centrală,parchet, termopan, finisaje de calitate, semi-mobilat,2 balcoane, cf și intab PREŢ 43.000 euro.H 1069. Zona Scoala 5, SD, et 2, renovat, g, f, ter-mopan, parchet, centrală, 2 balcoane, cf și intabPREŢ 40 000 euro neg..H 1070. Zona 2 Moldoveni, SD, et 2, g, f, termopan,centrală, cf și intab. PREŢ: 130 000 lei neg (schimb).H 1072. Zona 2 Moldoveni, SD, et 1, centrală, ter-mopan, g, f, 2 balcoane închise cu termopan, izolaţieext, 68 mp, cf și intab PREŢ: 110.000 lei.H 1073. Str Flacără, SD, et 1, centrală, g, f, cf șiintab în lucru, PREŢ: 39 000 euro neg..H 1075. Zona Mircea Vodă, D, parter, termopan &lemn, parchet, g, f, centrală, izolaţie interioară,subsol curat, cf și intab PREŢ: 43 000 euro neg..H 1081. Str Cornișei, D, 70mp, centrală, termopan,parchet, f, g, cf și intab. PREŢ: 60 000 euro neg.(accept variante).H 1083. Zona Orizont/Sc. 11, et.4, D, 80 mp, gaze2 focuri, parchet, termopan, 2 balcoane închisetermopan, PREŢ: 110.000 lei neg..H1085. Str Cornișei, et 2, D, vedere spre Zoo, 70mp, centrală, AC, renovat, living cu bucătărie des-chis, 2 dormitoare, 2 băi, balcon închis cu termopan,cf și intab, PREŢ 56.000 euro.H 1086. Zona Sc 5, Str Dunărea, et 4, D, 72 mp,termopan, centrală, izolaţie ext, acoperiș, boxasubsol, cf și intab.. PREŢ 42 000 euro neg..H 1092. Zona P-ta Orizont, Str Lalelelor, SD, et 1,centrală, parchet, g, f, ușa metalică, termopan, cfși intab PREŢ 45 000 euro eng..

VÂNZĂRI AP.CU 4 CAMERE

H 352. Bărăganului, et.6, D, 90mp, centrală, ter-mopan parţial, G, faianţă, ușa metalică, AC. PREŢ:140.000 lei.H 401. Str. Panduri, et.4, D, 100 mp, izolaţie, cen-trală, termopan, parchet, g, f, cf și intab., PREŢ:130.000 lei neg..H 580. Zona 2 Moldoveni, D, et.3, 100mp, 2 bal-coane, cf și intab. PREŢ: 21.000 euro neg..H 645. 1Decembrie 1918, D, et. 6, 79mp, 2 bal-coane, centrală, parchet, termopan, cf și intab.PREŢ: 60.000 euro neg..H 755. Bărăganului, et.4 din 10, centrală, 83mp,D, 2 balcoane, 2 băi, cf și intab. PREŢ: 35.000 eu-ro.H 773. Str. Cornișei, et.5, mansardă, construcţie2008, 120mp, 2 terase 25mp, centrală, caloriferelungi, aer cond, 25mp boxa, fără finisaje interioare,cf și intab. PREŢ: 80.000 euro.H 813. Zona Orizont - Sala sport, et. 3, D, 78mp,termopan, centrală, parchet, g, f, balcon inchis-termopan, cfsi intab. PREŢ: 48.000 euro neg..

8 | INFORMATIADECALARASI.RO INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012PUBLICITATE

Talon GRATUIT de mică publicitateNume și prenume ..................................................................................................................Telefon ......................................................................................................................................Rubrica anunţului .................................................................................................................Anunţ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Taloanele completate corect se decupează și se depun la sediul redacţiei / sediul Stil FM din str. București 149-151,Călărași - Complex Center, etaj 1 și la Logic Copy Center în str. București nr. 143, la parterul Complex Center,se pot trimite prin fax la 0342-40.59.60 sau pe adresa de e-mail [email protected].

#

ImobiliareApartamente

18. Vând ap. 3 camere, et. 1 în Centrul Civic, cufaţa spre Parcul Central; complet renovat, centralătermica, gresie+faianţă, parchet, izolaţie exterioară.Relaţii la tel. 0722-338.998.15. Vând ap. 3 camere, decomandat, et. 2, str.Cornișei, vedere spre Grădina Zoologică, completrenovat, centrală termică, aer condiţionat, izolaţieexterioară. Relaţii la tel. 0730-026.811.14. Vând apartament cu 2 camere, decomandat,et 2, cu îmbunătăţiri, strada Macului, bl. I 20, CFși Întabulare. Preţ 30.000 de euro. Contact 0721744 444 sau 0723 147 827.13. Vând apartament cu două camere, decoman-dat, centrală, termopane, izolat, intabulare + cartefunciară. Preţ 30.000 de euro. Telefon 0721-744.444.12. Vând apartament cu două camere cu multipleîmbunătăţiri. Aleea Constructorului numărul 15,bl. J 8, sc. D, apartament 2, Călărași. Merită văzut!Telefon 0734 412 527, 0724 823 779.7. Vând apartament cu 3 camere, decomandat,etaj 2 , strada Cornișei, vedere spre Grădina Zoo-logică, complet renovat; centrală termică, aer con-diţionat, izolaţie exterioară. Relaţii la tel.0730.026.811.4. Vând apartament cu trei camere, zona blocurilearmatei, bloc H6, scara B, cu multiple îmbunătăţiri,76 mp, două balcoane, două băi. Preţ atractiv! Te-lefon 0242-332523.1. Vând apart.3 camere, multiple îmbunătăţiri, izo-lat, acoperiș, etaj 4, Ap. 40, Bloc N 24, Bdul NicoleTitulescu, Călărași. Tel. 0724-792.569.

Case

19. Vând casă 4 camere, două holuri, baie, bu-cătărie și garaj, str. Nicolae Iorga nr. 1 Călărași.Tel. 0727- 375.978.5. Vând casă mare în localitatea Chiselet, judeţulCălărași, ptru camere+ bucătărie de vară, pomifructiferi, viţă-de-vie, fântână în curte. Preţ nego-ciabil. Telefon: 0741-1889366. Vând casă, 4 camere, hol, garaj 20 m, teren cupomi fructiferi. Preţ 60.000 RON negociabil. Tel.

0731-126.1153. Vând casă mare în localitatea Chiselet, judeţulCălărași, 4 camere, cu buătărie de vară, pomi fruc-tiferi, viţă de vie, fântână în curte. Preţ negociabil.Relaţii la tel. 0741-188.936.8. Vând casă P+1+garaj în comuna Cuza Vodă,2000 mp curte; casa este construită din BCA ,amprenta casei este de 160mp; la roșu, acoperiștip Lindab, parţial izolată termic; tâmplărie PVCmaron, uși masive stejar, instalaţie electrică și sa-nitară, casa este racordată la reţeaua de apă; puţforat la 25 m adâncime; pomi fructiferi, viţă devie; gard viu la 2m înălţime de jur împrejurul curţii.Relaţii la tel. 0730.026.811.9. Vând vilă în Călărași zona Mircea Vodă, stradaPescăruș 83, construită 2010, teren 500 mp, cu9 camere la roșu, apă, termopane, canalizare, cu-rent electric 380 v, gaze la poartă, beci+ douăterase. Preţ 90.000 de euro. Rog seriozitate. Relaţiila tel. 0721.443.280.

Terenuri

11. Vând 2000 de metri pătraţi casă în satul RaduNegru pe șoseaua Călărași- Slobozia . Relaţii latelefon 0242 311 270 sau 0746 301 124.

Închiriere

2. Închiriez garsonieră, conf.1, zona Piaţa Mare -(lângă Cab. dr.Topologenu) - Str. Sf. Nicolae, Bloc21, Sc. 1, etaj. 1. Tel. 0720-77.63.83.10. Primesc fete în gazdă. Condiţii foarte bune.TELEFON: 0732 363 933, 0740 434 394.

Diverse17. Vand orgă Yamaha e-413. Tel. 0721-644.093.

Aniversări20. Vin Floriile! La mulţi ani,flori ale primăverii! Să pri-miti flori de ziua voastra...Să învăţaţi de la fiecare floa-re să iubiţi, să luminaţi pecei din jur, să aduceţi bu-curie și sărbătoare…Vă dă-ruim un buchet de flori cutoate gândurile noastre bu-ne! - redacţia.

21. Să fii fericit, să fii sănătos și, mai ales, să fiiiubit! De ziua ta onomastică, VASILE FLORIN, îţiurăm ca ani frumoși să-ţi vină-n cale! La mulţi ani!- colegii de la OJP Călărași.22. La mulţi ani,la multă fericire,la mult noroc șila multe dorinteîmplinite pentrucolega noastrăJECU GEORGETAANGELA. Să fii osoţie, o mama șio bunică iubităși preţuită! - co-lectivul OPRM Călărași.23. Pentru floarea noastră specială, pentru FLO-RICA TUDORACHE, toate gândurile noastre bunede sănătate și împliniri! Te iubim! La mulţi ani! -Alexandru și Costel.24. Un buchet de flori, pentru o persoană mai spe-cială decât toate florile! Ești floarea noastră, FLO-RENTINA MARTAC! La mulţi ani din partea familieiBufi din Modelu.25. Din nou e ziua ta, draga noastră FLORINA NE-GOIŢĂ. Din Dichiseni îţi dăruim un buchet de floristropit cu urări proaspete de sănătate, pace su-fletească, fericire! Să dăruiești bucurie celor dinjur mereu! La mulţi ani! – familia.26. Doamnei prof. FĂNICA PETRACHE de la Școalagen. Nr. 5 Călărași din partea foștilor elevi, cuocazia zilei de naștere, un sincer LA MULŢI ANI!Tinereţe fără bătrâneţe!27. La mulţi ani sănătoși și frumoși, DAN LUPOI!- prietenii28. Sănătate, împliniri, fericire și multă iubire, NI-COLETA OLTENACU! La mulţi ani! - prietenele dinCălărași.

0722-13.02.43/0242-31.34.33de 5 ANI în IMOBILIARE

www.imobiliarecalarasi.roCălărași, str. București nr. 2

(în staţie la 5 Călărași)& str. București nr. 104

(semafor Volna)OFERTĂ din 01.03.2012 -comisioane: 100 euro la

cumpărare PF, 50 %din chiria primei luni

OFERTĂ SPECIALĂ• APARTAMENTE NOI - CONSTRUCŢIE 2010, ZO-NA: LICEUL DANUBIUS, PREŢURI ÎNCEPÂND DELA 400 E/MP- AP 2 cam - 68 mp/32.000 euro- AP 3 cam - 107 mp/45.000 euro- AP 4 cam - 120 mp/47.000 euroOFERTĂ SPECIALĂ• APARTAMENTE NOI - CONSTRUCŢIE 2011, FI-NISAJE PREMIUM, ZONA: VOLNA - SPITAL, PRE-ŢURI ÎNCEPÂND DE LA 700 E/MP, (terase și locparcare incluse).

Anunţuldumneavoastră

de angajare AICI,pentru doar 15 lei/zi

Închiriez teren de tenis - CălărașiVă invităm să vă relaxaţi într-un loc

li niștit lipsit de agitaţia cotidiană.Un joc de tenis de câmp, zgură (stare im -

pecabilă) sau tenis de masă este o modalitateîntotdeauna plăcută de a-ţi petrece timpul liber.Terenul de tenis este amplasat lângă bazinulde înot (Parcul Dumbrava).

Pentru închiriere la un preţ avantajossunaţi la: 0722-507.308.

PU

BLIC

ITATE

Page 9: Informatia de Calarasi 06.04.2012

TVR109:10 Legendele palatului: prinţul Jumong10:20 Zoom10:25 Dănutz S.R.L. (R)11:20 Dincolo de celebritate11:30 Dănutz S.R.L. (R)12:30 Fabrica de staruri12:45 Legendele palatului - Gyebaek (R)14:00 Jurnalul TVR14:45 e-Forum15:30 Tribuna partidelor parlamentare16:00 Parlamentul României16:50 La vie en rose17:40 Legendele palatului - Gyebaek18:53 Jurnalul TVR20:00 Jurnal plus21:00 O dată-n viaţă23:10 Profesioniștii crimeiAntena 108:00 'Neatza cu Răzvan și Dani10:00 În gura presei10:50 Mireasă pentru fiul meu11:30 Burlacul III (R)13:00 Observator14:00 Mireasă pentru fiul meu16:00 Observator17:00 Acces Direct19:00 Observator20:20 Mumia revine23:15 În puii mei! Xtra Show00:30 Crime în somnProTV07:00 Știrile Pro TV10:00 Tânăr și Neliniștit (R)11:00 Crimele din Midsomer (R)13:00 Știrile Pro TV14:00 Andre16:00 Tânăr și Neliniștit17:00 Știrile Pro TV17:45 Happy Hour19:00 Știrile Pro TV20:30 Românii au talent00:00 Moulin Rouge!Kanal D08:45 Neveste de piloţi10:00 Draga mea prietenă12:30 Știrile Kanal D13:15 Te vreau lângă mine15:15 La un pas de fericire16:45 Drept la ţintă18:45 Știrea zilei19:00 Știrile Kanal D20:00 Asi - Împotriva destinului22:15 D-Paparazzi (R)23:00 Inger sau DiavolAcasă TV07:45 Secrete din trecut (R)09:15 Secrete din trecut (R)10:45 Suflet vândut (R)12:15 Forţa destinului (R)14:30 Esmeralda15:30 Îmbrăţișări pătimașe16:30 Poveștiri adevărate17:30 Secrete din trecut19:30 Suflet vândut20:30 Forţa destinului22:00 Lola23:30 7 păcate00:30 Poveștiri adevărate (R)01:30 Îmbrăţișări pătimașe (R)02:30 Esmeralda (R)

TVR108:10 Omul și timpul09:30 Pelerin10:10 Televiziunea copiilor11:30 M.A.I. aproape de tine12:00 Pro Patria12:30 Europa mea13:00 Jocuri și interese14:00 Jurnalul TVR14:30 O dată-n viaţă (R)16:30 Ne vedem la TVR!18:00 TeleEnciclopedia18:53 Jurnalul TVR20:00 Interviurile Jurnalului20:25 Distractis Show21:25 Președintele23:10 Profesioniștii...00:10 Divizia dragonuluiAntena 110:00 Mumia revine (R)12:45 Mr. Bean (R)13:00 Observator14:00 Mireasă pentru fiul meu16:00 Observator17:00 Mireasă pentru fiul meu19:00 Observator20:20 Te cunosc de undeva23:30 Avocat și victimă02:15 Eu da, ei nu!ProTV07:00 Știrile Pro TV10:00 Ce se întâmplă, doctore?10:45 Pariu cu viaţa (R)13:00 Știrile Pro TV13:05 Îngerul păzitor15:30 Românii au talent (R)19:00 Știrile Pro TV20:30 Motivat să ucidă22:45 Ostaticul00:45 Motivat să ucidă (R)02:45 Ostaticul (R)04:30 Știrile Pro TV (R)Kanal D07:30 Pastila de râs - Medicament fără efecte secundare09:00 E vremea meseriașilor09:45 D-Paparazzi (R)10:30 Air Bud loveste din nou12:30 Știrile Kanal D13:30 Mamă din întâmplare (R)15:00 Cancan TV16:45 Declaraţie de dragoste18:45 Știrea zilei19:00 Știrile Kanal D19:45 Asta-i România!20:30 Nuntă cu surprize22:30 Lovitura dragonului00:30 Marea depravareAcasă TV09:15 Secrete din trecut (R)10:45 Suflet vândut (R)12:15 Forţa destinului (R)14:30 Esmeralda15:30 Îmbrăţișări pătimașe16:30 Poveștiri adevărate17:30 Sub cerul în flăcări19:30 Suflet vândut20:30 Forţa destinului22:00 Lola23:30 7 păcate00:30 Poveștiri adevărate (R)01:30 Îmbrăţișări pătimașe (R)

TVR107:55 Zoom08:10 Universul credinţei10:00 În grădina Danei10:35 Viaţa satului11:50 Minutul de agricultură12:00 Viaţa satului13:00 Presă și putere14:00 Jurnalul TVR14:30 Universul Celibidache15:00 Împreună de Sfintele Paști16:00 Dănutz S.R.L.18:00 Lozul cel mare18:53 Jurnalul TVR20:00 Reportajele Jurnalului20:25 Imperiul:Pompei21:25 Fabrica de staruri23:25 Garantat 100%00:25 Scenariul otravitAntena 110:00 Nebun dupa mambo12:00 Meșter-ești12:30 Întâmplări hazlii13:00 Observator13:30 Gabi Firea Show16:00 Observator16:15 Te cunosc de undeva (R)19:00 Observator20:20 În puii mei21:40 Răzbunare și adrenalină23:45 De cealalta parte a legii01:45 Observator (R)ProTV10:00 După 20 de ani11:00 Îngerul păzitor (R)13:00 Știrile Pro TV13:05 Apropo TV14:00 MasterChef (R)16:00 Fete rele18:00 România, te iubesc!19:00 Știrile Pro TV20:30 Pasarea Phoenix22:45 FirmaKanal D07:30 Pastila de râs - Medicament fără efecte secundare (R)08:30 Declaraţie de dragoste (R)10:30 Nuntă cu surprize (R)12:30 Știrile Kanal D13:30 Găsește-mi familia (R)15:00 Cancan TV16:45 Testul de rezistenţă (R)17:45 Asta-i România! (R)18:45 Știrea zilei19:00 Știrile Kanal D19:45 D-Paparazzi20:30 Ochii din umbră22:00 Cei 7 ani de acasă23:30 Asasinul tăcutAcasă TV09:15 Sub cerul în flăcări (R)10:45 Suflet vândut (R)12:15 Forţa destinului (R)14:30 Esmeralda15:30 Îmbrăţișări pătimașe16:30 Doamne de poveste17:30 Sub cerul în flăcări19:30 Suflet vândut20:30 Forţa destinului22:00 Lola23:30 7 păcate00:30 Doamne de poveste (R)

TVR109:10 Legendele palatului: prinţul Jumong (ep. 3) 10:20 Predanii10:25 Jocuri și interese (2012, emisiune informativă) (r)11:25 Dincolo de celebritate11:30 Presă și putere (emisiune informativă) (r)12:30 Fabrica de staruri (2012, emis. concurs)12:45 Legendele palatului - Gyebaek (ep. 25, 26) (r)13:25 Legendele palatului - Gyebaek (ep. 26) (r)14:00 Jurnalul TVR (2012, emisiune informativă)14:45 Teleshopping (recl.)15:30 Maghiara de pe unu16:50 Bruno și Benny ( aus., 1996, f. s. ptr. tineri, ep. 6) - Ultimul episod17:40 Legendele palatului - Gyebaek (ep. 27, 28) 18:53 Jurnalul TVR (2012, emisiune informativă)20:00 Prim Plan (2010, talk show) (live)21:00 Henric al VIII-lea (engl.-sua, 2003, mini-s., ep. 4) - Ultimul episod22:00 Cu ochii'n 4 (2007, emisiune informativă)23:10 Replay (emis. sport) (live)Antena 110:00 În gura presei (emisiune informativă)10:50 Mireasă pentru fiul meu (2011, reality show) (live)11:10 Teleshopping (recl.)11:30 Întâmplări hazlii (r)12:00 Vânătoarea de comori (ep. 1)13:00 Observator (emisiune informativă) (live)14:00 Mireasă pentru fiul meu (2011, reality show) 16:00 Observator (emisiune informativă) (live)17:00 Acces Direct (talk show) (live)19:00 Observator (emisiune informativă) (live)20:20 Zile fierbinţi la Moscova (rus., 2004, acţiune) 22:15 Observator (emisiune informativă) (live)23:00 Un Show Păcătos (divertisment) (live)ProTV10:00 Tânăr și neliniștit (sua, 1973, s, ep. 4216) (r)11:00 Fete rele (sua, 2004, com.) (r)13:00 Știrile Pro TV14:00 Serviciul Român de Comedie (2012, divertisment) (r)15:45 Iisus din Nazareth (it.-engl., 1977, film de dramă, ep. 1) (r)17:00 Știrile Pro TV17:45 Happy Hour (2007, divertisment)19:00 Știrile Pro TV20:30 Pariu cu viaţa (rom., 2011, s, sezonul 2, ep. 19, 20)22:30 Știrile Pro TV23:00 Spartacus: Nisip însângerat (sua, 2010, s, sezonul 1, ep. 11) 00:00 Las fierbinţi (rom., 2011, com.) (r)Kanal D09:30 Teleshopping (recl.)10:00 Draga mea prietenă (2011, divertisment) 12:30 Știrile Kanal D (emisiune informativă)13:15 Te vreau lângă mine (2010, reality show) 14:45 Teleshopping (recl.)15:15 La un pas de fericire (tur., 2009, com. rom.) 16:45 Drept la ţintă (2010, mag. de div.) 18:45 Știrea zilei (emisiune informativă)19:00 Știrile Kanal D (emisiune informativă)20:00 Inima nu respectă reguli (tur., 2009, s. dramă) 22:30 Cancan TV (2011, divertisment) Acasă TV10:45 Suflet vândut (mex., 2011, s. dramă) (r)11:45 Teleshopping (recl.)12:15 Forţa destinului (mex., 2011, s. dramă) (r)13:15 Dezvăluiri din lumea telenovelelor: Capricii de vedete (r)14:15 Teleshopping (recl.)14:30 Doamne de poveste (rep.) (r)15:30 Îmbrăţișări pătimașe (mex., 2000, s) 16:30 Poveștiri adevărate (emisiune informativă) 17:30 Secrete din trecut (mex., 2010, s. dramă) 19:30 Suflet vândut (mex., 2011, s. dramă)20:30 Forţa destinului (mex., 2011, s. dramă) 22:00 Poveștiri de noapte (2007, divertisment)

Actriţa va juca mâine,»7 aprilie, alături deceilalţi colegi de laTeatrul Metropolis,piesa „Love Stories”,de Radu F. Alexandru,pe scena săliide spectacoleBarbu Știrbei.

Renumita actriţă MaiaMorgenstern va veni mâinela Călărași, la Sala de Specta-cole Barbu Știrbei, unde vainterpreta piesa Piesa „LoveStories”, de Radu F. Alexan-dru, în regia lui Claudiu Goga,scenografia: Lia Dogaru. „Lo-ve Stories” a câștigat premiulpentru „Cea mai bună piesă ro-mânească a anului 2010”, des-emnat de juriul UNITER.

Două generaţii, două cu-

pluri - parinţi și copii, o emo-ţionantă poveste a căutărilorde sine, un labirint al emoţii-lor și dramelor existenţiale,un spectacol care vorbeștedespre acceptare și autentici-tate. Despre fascinanta relaţieîntre autor și personajele lui.Piesa este despre limite si des-pre tabuuri, despre adevărulcare surprinde și șochează.De fapt, despre matricea exis-tenţială a fiecaruia dintre noi.

În această piesă joacă acto-rii: Maia Morgenstern, Mir-cea Rusu, Alexandru Pavel,Diana Cavallioti, cu partici-parea lui Emil Hurezeanu.

Având la bază textul „Labi-rintul” al lui Radu F. Alexan-dru, spectacolul de la TeatrulMetropolis, „Love Stories”(„Povești de dragoste”, Regia -Claudiu Goga; Scenografia:Lia Dogaru) pune sub lupădouă generaţii de cupluri. Doipărinţi nefericiţi (interpretaţi

de Maia Morgenstern și Mir-cea Rusu) și fiul lor (Alexan-dru Pavel, în rolul lui Dan) ca-re o iubește pe Giulia (DianaCavallioti) - dar a căror ieșiredin lanţul căutărilor de sine,apăsătoare, traumatizante,pare fără sfârșit.

„Cele două povești de iubire- emoţionante și derutante printrăirea fiecăruia dintre prota-goniști în cercul suspiciunilor,de fapt, prin autoîncarcerareaîn propriile drame existenţiale- sunt rupte din viaţă; chinuită,ce-i drept, lipsită de orice per-spectivă care le-ar putea încu-nuna sentimentele”, este cro-nica realizată pe margineaacestei piese de Veronica Ma-rinescu - Curierul Naţional.

„Labirintul acestor iubiri îm-povărătoare - pe de o parte, toc-mai prin lipsa de comunicare,iar pe de altă parte prin tendin-ţa personajelor de a-și apărapropriile frustrări și orgolii sau

de a-și pune la adăpost picăturade încredere unul în celălalt -este, în realitate, povestea unuieșec; a unui dublu eșec, pentrucele două cupluri, pentru cei pa-

tru eroi ai întâmplărilor, poves-tite chiar de către autor - inter-pretat de Emil Hurezeanu, a că-rui prestaţie se limitează la sim-pla relatare a subiectului. Altfel

spus, monologul unui scriitorcare va scrie povestea eroilor,după o întâlnire cu ei la Albena,în Bulgaria”, conchide Vero-nica Marinescu.

INFORMATIADECALARASI.RO | 9INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012 TIMP LIBER

[email protected]

MONICAMĂGUREANU

Iubita actriţă Maia Morgenstern joacă mâine, la Călărași, piesa Love Stories

Pro

gra

m T

Vp

eri

oa

da

6 -

9 a

pri

lie

Vineri, 6 aprilie Sâmbătă, 7 aprilie Duminică, 8 aprilie Luni, 9 aprilie

Eveniment cultural la Muzeul Dunării de JosÎn ciclul manifestărilor dinaintea Sfinteleor sărbători pascale, vineri, 6 aprilie a.c., ora 1300, Muzeul Dunării de Jos, în»

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Alexandru Odobescu organizează în sala de ședinţe a Consiliului judeţean Călărași omanifestare excepţională în cadrul Ateneului dunărean.

Academicianul și omul de mare spiritualitate românească. Nicolae Dabija (foto)va susţine conferinţa cu titlul Basarabia și»anul când s-au pus gratii la cer - 1812, iar Ninela Caranfil, Artista emerită în Republica Moldova, va susţine un recital de versuri.

Evenimentul va fi precedat de o conferinţă de presă care se va desfășura începând ora 1100, la parterul Consiliului»Judeţean Călărași.

Maia Morgenstern, una din celemai iubite actriţe, vine la Călărași

Page 10: Informatia de Calarasi 06.04.2012

Dunărea a revenit de»la 0 - 2 și a reușit cumari emoții să câștigeun punct norocos.

Meciul, Dunărea - CS Balo -tești din etapa intermediarăjucată marți 3 aprilie a semă-nat puțin cu un film de dra-mă. Două reprize total dife-rite în care ambele formațiiau trecut de la agonie la extaz.Dunărea lui Jose-Petrescu s-a făcut de râs în prima reprizăși le-a făcut oaspeților câteva„cadouri” iar CS Balotești a ju-cat în partea a II-a ca o cizmă.Dunărea Călărași a reușit săsmulgă un punct impotantdin meciul jucat în runda a19-a. Călărășenii au avut oprimă repriză slabă, cei de laBalotești reușind să umileas-că echipa de pe malul Borcei.La pauză, formaţia oaspeteavea 2 - 0, asta cu acordul ne-

mărginit al unor jucători că-lărășeni, nu lă dăm numelecă-i facem „vedete”. Practic,Dunărea și-a tras 2 goluri sin-gură. „E de neacceptat așa ceva.Am avut o repriză slabă, singurine-am dat gol”, a spus Petrescudupă meci.

Plusul adus de CondeiÎn partea a 2-a, Dunărea a

fost alta. Trupa lui Jose-Pe-trescu a crescut calitativ odatăcu introducerea „bătrânului”Mirel Condei. Călărășenii aureușit să pună presiune pepoarta adversă și asta s-a vă-zut din minutul 53. Victor Pe-tre le-a readus speranţele că-lărășeilor prin reușita din mi-nutul 53 cu un șut plasat dinmarginea careului. AtacantulFlorin Anghel a avut golul înbocanc și probabil altfel ar fistat situaţia dacă nu trăgeaca o „babă” în minutul 55. Pâ-nă la urmă călărășenii reușescsă stabilească egalitatea în mi-nutul 88 prin Mircea Ștefan.

În cele din urmă, Dunărea ob-ţine un punct mare, un punctmuncit în partea a doua a me-ciului care a demonstrat dinnou că „cine nu are bătrâni să-și cumpere”. În același timp,

dacă cei aduși în iarnă maicred că aici e viaţa dulce și căla terminarea contractului vorpleca adăugând în condicuţăîncă un nume de echipă, seînșală amarnic!

Astăzi la BerceniDunărea va juca azi în eta-

pa a 20-a la CS Berceni, echipăde la care speră să obțină celpuțin un egal având în vedere

situația de față dintre cele do-uă combatante. Berceniu-ule pe 3 în clasament în vremece Dunărea staționează pe 10.Partida va începe de laora17:00.

10 | INFORMATIADECALARASI.RO INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012SPORT

[email protected]

CĂTĂLINNIŢU

Dunărea a scos un punct norocos în partida intermediară cu Balotești

Chirnogenii continuă săfacă senzație în Liga a 3-a. Bi-ne pregătiți din punct de ve-dere fizic, jucătorii lui AdrianCristea au făcut față cu brioilfovenilor de la Ștefănești în-tr-un meci electrizant, carea fost urmărit din tribună deo serie de oameni importanțidin lumea fotbalului româ-nesc. Punctul obtinut marțiîn etapa a 19-a urcă Victoriala +3 în clasamentul adevă-rului, la 12 lungimi față de ru -șinea județului nostru, Dună -rea Călărași, care se afla la -9.

Victoriaa deschis scorul

Din capul locului trebuiespus că Victoria și-a tratat ad-versarul cu maximă seriozi-tate și nu i-a permis în niciun moment să-și facă de cap.Gazdele au dominat începu-tul jocului, însă dominarea afost una sterilă.

Cu Ioniță și Deacu pe postde maturători în fața adver-sarului, Chirnogiul a încercatsă dea lovituri prin contra-atacuri tăioase, purtate peflancuri.În minutul 13, chir-nogenii au dat lovitura prinGeorge Crăciun în urma uneilovituri de pedeapsă.

Până la urmă s-a terminat1-1, la capătul unui joc în carefotbaliștii din Ștefă nești auavut ceva de comentat la a -dresa arbitrajului.

Chirnogi - Conpet,azi de la ora17:00

Echipa aflată la retrogra-dare, Conpet Cireșu se duce as -tăzi la Chirnogi pentru a în-cerca marea cu sare.

Victoria are prima șansăîn obținerea unei victorii maiales că până acum trupa luiAdi Cristea n-a câștigat un jocoficial, lăsând la o parte Vic-toria retrasei E forie.

[email protected]

CĂTĂLINNIŢU

CS Ștefănești - Victoria Chirnogi 1 - 1

Chirnogiul, aproape de victorie

Victoria a scos un punct din întâlnirea de la Ștefănești

Dunărea Călărași - CS Balotești 2 - 2

Dunărea, mai bine un punct decât nimic.Condei omul meciului

Fotbal / Liga 3 / etapa a 19-a

Page 11: Informatia de Calarasi 06.04.2012

Mâine și duminică»au loc alte etapeîn cadrulLigii Tractoriștilor.

Primul meci interesant alrundei a XVII-a din cadrul Se-riei B, va avea loc la Lehliu,acolo unde echipa lui IulianIacomi va încerca să treacă eliderul din Fundulea. Lehliuse află la 3 lungimi de undăfața de Fundulea „interlopu-lui” Dorobanțu și poate relan-

sa lupta pentru podium.Un alt meci de văzut va

avea loc la Independența. Ve-nus va juca din nou cu ȘoimiiUnirea asta după ce acum do-uă zile, Independența a eli-minat echipa lui Anghel Ol-teanu din Cupa României/faza județeană.

Miercuri, 4 aprilie,»au avut loc cele douămeciuri din cadrulCupei României / fazajudețeană „MemorialulTache Ionescu”.

Venus Independența și Șoi -mii Unirea, este primul joccare a avut loc în cursul zileide astăzi. „Barcelona județu -lui” s-a calificat mai departeîn faza următoare. Pe cochetaarenă din Independența, e -chipa lui Ilie Zeciu a trecut de

Unirea cu sco-rul de 2 - 0. O -prea Adi și Po-rumbel au adusvictoria campi -oanei județeneîn partea a douaa meciului. Ce le două echipe sevor întâlni din nou mâine înLiga Trac toriștilor în meciulcontând pentru etapa a 21-a.

Țicu & Co., au trecutde Chirnogi II

În celălalt joc al Cupei jude -țene, Dunărea Ciocănești atrecut cu 4 - 0 de Victoria IIChirnogi, o echipă „obosită”

asta după ce în7 zile elevii luiAdi Cristea aujucat 6 meciurimai ceva ca înC h a m p i o n sLea gue. „Băie -

ții sunt obosiți. N-au putut ținepasul cu aceste meciuri într-untimp așa de scurt. S-a vă zutacest lucru la meciul de azi cuCiocănești, o echipă bine orga-nizată”, a afirmat Adi Cristea,tehnicianul celor de la Chir-nogi. În această rundă Pro-gresul Fundulea a stat. Inte-resant este de vă zut cum vacu mu la Bratu Ca țaros meciu-rile în fazele următoare.

INFORMATIADECALARASI.RO | 11INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012 SPORT

La Independența, Venus s-a impus în fața celor de la Șoimii Unirea, scor 2 - 0

[email protected]

CĂTĂLINNIŢU

[email protected]

CĂTĂLINNIŢU

Liga 4 / Etapa de Paste s-ar putea jucafără juniori

Echipele din Seria A a Ligii Tractoriștilor nu vor să joace în duminica»Paștelui. Probleme pentru AJF Călărași. Echipele din Seria A a LigiiTractoriștilor vor ca meciurile din etapa programata la 15 aprilie, adică dePaște, să se dispute cu o zi mai devreme.

Președintele Bratu Cațaros nu a luat încă o decizie în acest sens. De teama»unor reacții dure din partea echipelor, boss-ul fotbalului călărășean ar puteaaccepta ca meciurile să se dispute sâmbătă, de la ora 11:00.

DNA se pregătește să pună sechestrupe sediul LPFDNA se pregătește să pună sechestru pe sediul LPF în cazul dezafilierii UniversităţiiCraiova, iar Adrian Mititeșlu spune că această acţiune a procurorilor anticorupţie ar fitrebuit să aibă loc cu mai mult timp în urmă. Sechestrul va fi pus ca o măsurăasiguratorie pentru a acoperi prejudiciul declarat de clubulul Universtitatea Craiova înlitigiul cu FRF și LPF. Dumitru Dragomir spune că dacă DNA-ul va pune sechestru peconturile Ligii, atunci fenomenul fotbalistic se va închide în România și crede că acestlucru se întâmplă și din cauză că în acest an sunt alegeri politice.

Liga 4 / etapa XX / seria A

Liga 4 / etapa XVI / seria B

Liga 4 / etapa XX / seria C

Cupa României / faza județeană

Venus și Ciocăneștimerg mai departe

Vezi o galerie fotode la meciul

Dunărea - Săgeatape informatiadecalarasi.ro

Handbaliștii»călărășeni joacă mâineîn sala sporturilor dinCălărași un meci carela finalul lui ar puteaurca pe podium dacăvor obține cele douăpuncte puse în joc.

În urma unui meci res -tanță jucat miercuri, 4 apriliela Suceava și care a contatpentru etapa a XV-a, CSMCălărași a urcat pe locul 4 înclasamentul Diviziei A la han-dbal masculin. Cum mai arede jucat și mâine o restanță cuCSM Focșani, echipa lui Sa-bin Dacău poate urca pe po-

dium, poziția a 3-a ceea ce arfi o performanță. Nu se maipune problema prinderii lo-

curilor care trimit în barajulde promovare în Liga Națio -nală. Păcat!

[email protected]

CĂTĂLINNIŢU

CSM Călărași - CSM Focșani, mâine ora 13:00

CSM Călărași vreape podium

Fotbal / Liga a 4-a, sâmbătă și duminică

Lehliu - Funduleași Venus - Unirea,meciurile etapei

Handbal / Divizia A, etapa a XVI-a

Page 12: Informatia de Calarasi 06.04.2012

CMY K

Astăzi, 6 aprilie 2012,»începând cu ora 10,00,grupul Impact „Picselii”al Colegiului Naţional„Barbu Stirbei” se vorafla la sediul AsociaţieiCopiilor cu handicapFizic Romania - filialaCălărași, din PrelungireaBucurești nr 4 (întreliceele Agricol și MihaiEminescu). Cu toţiivor participa laimplementarea unui nouproiect, în urma căruiacopiii cu handicap sevor bucura de dotareacu mobilier nou.

Programul IMPACT (acro-nim de la Implicare, Motivare,Participare, Acţiune, Comu-nitate, Tineri) constă într-oreţea de Cluburi de IniţiativăComunitară pentru Tineri.IMPACT este un instrumentputernic de schimbare socialăîn care tinerii învaţă să iden-tifice problemele din comuni-tate, să gândească și să lucrezeîmpreună, să scrie și să imple-menteze proiecte strategiceîn folosul comunităţii. Acesteproiecte sunt principalul in-strument de învăţare în IM-PACT și aduc schimbarea so-cială în comunitate, dar mai

ales pentru tineri prin dezvol-tarea unor abilităţi de viaţăcare completează cunoștinţeledobândite în școală.

„Clubul Impact ‘Picselii’ al Co-legiului National ‘Barbu Stirbei’,a fost înfiinţat în aprilie 2010.La început au fost 4 leaderi Im-pact, dar din octombrie 2012am rămas doar eu” - ne mărtu-risește prof. coordonator VetaIon. Momentan clubul are înjur de 15 membri (elevi de cla-sa a IX a, în special). Din 2010și până acum, Clubul Impact„Picselii” a realizat 6 proiecteîn folosul comunităţii, ultimulfiind câștigat în urma uneicompetiţii ce a avut loc în de-cembrie 2011. Titlul proiec-tului este „Călătoria Picselilorîn Lumea Inocenţei” și constăîn redecorarea camerei de lu-cru a Centrului de Zi din Că-lărași, unde copiii cu diferiteforme de handicap desfășoarădiverse activităţi împreună cueducatorii lor. „Am reușit săcomandăm birouri noi, un dulap,rafturi, jaluzele, un cuier maispecial, în formă de copaci și ampictat un perete cu o scenă dindesenul animat Peter Pan. Toate

cu scopul de a-i face pe copiii maispeciali să se simtă în interiorulunei comunităţi vii și nu în afaraei. Și chiar am reușit, pentru căîn timp ce Picselii pictau, toţi as-

cultau muzica aleasă de un DJmai special, iar copiii cu handi-cap au interacţionat foarte bi-ne”, ne-a mai spus prof. VetaIon.

12 | INFORMATIADECALARASI.RO INFORMAŢIA DE CĂLĂRAŞI, VINERI, 6 APRILIE 2012EVENIMENT

[email protected]

IRINABANU

Tinerii din grupul IMPACT au venit în sprijinul copiilor cu handicap

La Centrul de zi a fost pictat un perete cu o scenă din desenul animat Peter Pan

PU

BLIC

ITATE

PU

BLIC

ITATE

PU

BLIC

ITATE

PU

BLIC

ITATE

PU

BLIC

ITATE

Mai multe informaţii»despre IMPACT șiFundaţia Noi Orizonturi,în ediţia noastră de marţi,10 aprilie 2012.

Nu uitaţi!

IMPACT - Implicare, Motivaţie, Participare, Acţiune, Comunitate, Tineri

Călătoria Picselilor în Lumeainocenţei a copiilor cu handicap

AROMACadouri inedite

Str. Prelungirea București, bl. N1, parter(zona Vultur)

AROMA îți oferă cadouri inedite: Narghilea, vinuri de colecție,ceai, cafea, tutun și altele.

Magazinul este deschis de luni până vineri de la 9:00 - 19:00și sâmbăta de la 9:00-14:00.

S.C. REMAT SCHOLZFILIALA MOLDOVA

S.R.L,cu sediul în Călărași, DN 3, ieșire spre Lehliu,

lângă fosta Uzină Cocsochimică,PRIMEȘTE AUTOTURISME UZATE

PENTRU PROGRAMUL„RABLA 2012”, PERSOANE FIZICE

ȘI PERSOANE JURIDICE.

Program de lucru: Luni - Vineri, 9 - 17Persoană de contact: MARIUS TĂBĂCARIU.Tel: 0752.444.661.