INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII...

48
Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent Conferentiar universitar - Disciplina de Neurochirurgie Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa, Iasi (România) - studenti la programe de studiu in limba romana, franceza si engleza (curs si stagii de Neurochirurgie si Abilitati in Manopere Chirurgicale) - indrumare lucrari de diploma - cursuri cu rezidenti (neurochirurgie si alte specialitati: chirurgie generala, medicina legala, medicina de urgenta, ortopedie, recuperare) - cursuri postuniversitare 2006–2019 Sef de lucrari - Disciplina de Neurochirurgie Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România) - studenti la programe de studiu in limba romana, franceza si engleza (curs si stagii de Neurochirurgie si Abilitati in Manopere Chirurgicale) - titular al cursurilor: - Urgente Neurochirurgicale (din 2001- prezent) - Neuroscience and Neurosurgery (2013-2015) - Bazele practice ale chirurgiei (2014-2015, sectia de limba franceza) - Urgente Neurochirurgicale (2014-2017, curs optional Facultatea de Farmacie) - indrumare lucrari de diploma - cursuri cu rezidenti (neurochirurgie si alte specialitati: chirurgie generala, medicina legala, medicina de urgenta, ortopedie, recuperare) - cursuri postuniversitare Tipul sau sectorul de activitate Invatamant medical superior 2010–Prezent Medic Sef al Clinicii Neurochirurgie II Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi Str. Ateneului, nr. 2, Iasi (România) Activitate manageriala Coordonarea si supravegherea medicala a clinicii Tipul sau sectorul de activitate Management sanitar, sanatate 2006–2010 Manager Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Str. Ateneului, nr. 2, Iasi (România) Activitate manageriala Tipul sau sectorul de activitate Management sanitar 5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 28

Transcript of INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII...

Page 1: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc

Sat Pietrarie (România)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2019–Prezent Conferentiar universitar - Disciplina de NeurochirurgieUniversitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa, Iasi (România)

- studenti la programe de studiu in limba romana, franceza si engleza (curs si stagii de Neurochirurgie si Abilitati in Manopere Chirurgicale)

- indrumare lucrari de diploma

- cursuri cu rezidenti (neurochirurgie si alte specialitati: chirurgie generala, medicina legala, medicina de urgenta, ortopedie, recuperare)

- cursuri postuniversitare

2006–2019 Sef de lucrari - Disciplina de NeurochirurgieUniversitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România)

- studenti la programe de studiu in limba romana, franceza si engleza (curs si stagii de Neurochirurgie si Abilitati in Manopere Chirurgicale)

- titular al cursurilor:

- Urgente Neurochirurgicale (din 2001- prezent)

- Neuroscience and Neurosurgery (2013-2015)

- Bazele practice ale chirurgiei (2014-2015, sectia de limba franceza)

- Urgente Neurochirurgicale (2014-2017, curs optional Facultatea de Farmacie)

- indrumare lucrari de diploma

- cursuri cu rezidenti (neurochirurgie si alte specialitati: chirurgie generala, medicina legala, medicina de urgenta, ortopedie, recuperare)

- cursuri postuniversitare

Tipul sau sectorul de activitate Invatamant medical superior

2010–Prezent Medic Sef al Clinicii Neurochirurgie IISpitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" IasiStr. Ateneului, nr. 2, Iasi (România)

Activitate manageriala

Coordonarea si supravegherea medicala a clinicii

Tipul sau sectorul de activitate Management sanitar, sanatate

2006–2010 ManagerSpitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu"Str. Ateneului, nr. 2, Iasi (România)

Activitate manageriala

Tipul sau sectorul de activitate Management sanitar

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 28

Page 2: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Curriculum vitae Mihaela Dana Turliuc

2004–2006 Director medicalSpitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu"Str. Ateneului, nr. 2, Iasi (România)

Activitate medicala si manageriala

Tipul sau sectorul de activitate Management sanitar

2006–Prezent Sef de lucrariUniversitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România)

Activitate didactica cu studentii si medicii rezidenti

Tipul sau sectorul de activitate Invatamant medical superior

1994–2006 Asistent universitarUniversitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România)

Activitate didactica cu studentii si medicii rezidenti

Tipul sau sectorul de activitate Invatamant medical superior

1991–1994 Preparator universitarUniversitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România)

Activitate didactica cu studentii si medicii rezidenti

Tipul sau sectorul de activitate Invatamant medical superior

1990–1991 Medic stagiarMaternitatea Cuza Voda, Iasi (România)

Tipul sau sectorul de activitate Activitate medicala

2001–Prezent Medic primar neurochirurgSpitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu", Iasi (România)

Tipul sau sectorul de activitate Activitate medicala

1996–2001 Medic specialist neurochirurgSpitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu", Iasi (România)

Tipul sau sectorul de activitate Activitate medicala

1991–1996 Medic secundar neurochirurgieSpitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu", Iasi (România)

Tipul sau sectorul de activitate Activitate medicala

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2001 Medic primar neurochirurg (ordin MS 538/07.08.2011)Ministerul Sanatatii/Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România)

Neurochirurgie

Diploma Nr. 8504/21.08.2001

2000 Doctor in Stiinte Medicale (specializarea Neurochirurgie)

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 28

Page 3: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Curriculum vitae Mihaela Dana Turliuc

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România)

Ordinul MEN Nr. 3951/05.06.2001

Diploma Nr. 811/15.06.2000

1996 Medic specialist neurochirurgieUniversitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România)

Neurochirurgie

Diploma Nr. 83/07.01.1997

1990 Doctor-MedicUniversitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa", Iasi (România)

Specializarea Medicina Generala

Diploma Nr. 158/17.12.1990

1984 Diploma de BacalaureatColegiul National "Costache Negruzzi", Iasi (România)

Dipoma Nr. 3864/30.06.1984

Profilul matematica-fizica

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare CitireParticipare laconversaţie

Discurs oral

franceză C1 C1 B2 B2 B2

engleză B2 B2 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș șCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Alte competenţe Curs perfectionare manageri spital, octombrie 2009, SNSPMS, Bucuresti

Curs perfectionare manageri spital, decembrie 2008, SNSPMS, Bucuresti

Masterat în Managementul proiectelor ELITEC, 2006-2007, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Al.I.Cuza Ia iș

Absolvent curs - Management spitalicesc, coala Na ională de Sănătate Publică i Management Ș ț șSanitar, perioada 19.06-11.08.2006, Ia i, Diploma nr. SNSPMS: MS1/0876/18.10.2006ș

Absolvent Curs de Psihopedagogie - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 28 aprilie 2004, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Ia i, Diploma seria D nr. 0075829, nr.504 din ș06.05.2004

Absolvent - Curs Perfec ionare profesională pentru managerii spitalelor publice, 29.09-31.10.2008, țcoala Na ională de Sănătate Publică i Management Sanitar,Ia i, Diploma seria A nr. 00978, din Ș ț ș ș

04.11.2003

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Stagii de pregatire si perfectionarein strainatate

2012 - Stagiu de pregatire Spitalul Foch Paris, Franta, martie 2012 (Contract de stage non remunere cu L’Hopital FOCH – Centre Médico-Chirurgical Foch) (stagiu N° 6741735 PO8A 002)

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 28

Page 4: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Curriculum vitae Mihaela Dana Turliuc

2000, 2001, 1999, 1998 - Cursul European Courses in Neurosurgery, The European Association of Neurosurgical Societies:

Madeira - Portugalia, 1998,

Barcelona - Spania 1999,

Nisa - Franţa, 2000,

Amsterdam - Olanda, 2001, cu examen european în Neurochirurgie, organizat de The European Association of Neurosurgical Societies (EANS)

1999 - Attestation de Formation Spécialisée Approfondie (A.F.S.A) de Neurochirurgie (dans le service du Professeur BESSON), Faculte de Medecine de Brest, Franta, noiembrie 1998 – aprilie 1999

Apartenenta la societati de profil Membru al Societatii de Medici si Naturalisti Iasi

Membru al Societatii Romane de Neurochirurgie (SRN) (1991-prezent)

Membru al Asociatiei Europene de Neurochirurgie (EANS) (1998-prezent)

Membru al Societatii Mondiale de Neurochirurgie (WNS) (1998-prezent)

Vicepresedinte al Societatii Romane de Neurochirurgie (2016-2018)

Cursuri de perfectionarepostuniversitara

2018 - Cursul Deep Brain Stimulation for Movement Disorders. Practical Training for Neurologists andNeurosurgeons, 5-6 noiembrie 2018, Olomouc, Czech Republic

2015 - Cursul Deep Brain Stimulation for Movement Disorders. Practical Training for Neurologists and Neurosurgeons, 4-6 mai 2015, Olomouc, Czech Republic

2014 - Cursul Româno-Britanic de Neurochirurgie - Advances in Neurosurgery, The University of Sheffield, Universitatea de Medicină i Farmacie “ Gr.T.Popa “ 15-17 iunie 2014, Ia iș ș

2013 - Cursul Inovative Neurosurgical & Spine Solutions, 2nd Medtronic Neurosurgical & Spine Workshop, 9-11 mai 2013, Sibiu, România

2012 - Curs perfec ionare - Principii de bază ale Neuroendoscopiei, 07-08.12.2012, Disciplina de țNeurochirurgie a Facultă ii de Medicină i Farmacie“Iuliu Ha ieganu“, Cluj Napoca, Diploma nr. ț ș ț768/8.12.2012

2006 - Cursul La thérapie multimodale dans les lésions vasculaires cérébrales, 18-20 aprilie 2006, Universitatea de Medicină i Farmacie “Gr.T.Popa” Ia i, Clinica de Neurochirurgie, Centrul de ș șCardiologie Ia i, Centrul de Cercetare în Bioingineria Implantului i Protezării, Diploma nr. 808ș ș

2005 - Cursul de Educa ie Medicală Continuă al Societă ii Române de Neurochirurgie, 9-10 iulie ț ț2005, Cluj Napoca,Certificat nr. 14045/2005

2004 - Curs perfec ionare – Curs practic de ini iere în microchirurgie, 18-30.10.2004, Universitatea de ț țMedicină i Farmacie “Iuliu Ha ieganu“, Cluj Napoca, Diploma nr.10818/29.10.2004ș ț

2002 - Curs perfec ionare – Introducere in Neuroendoscopie, nr. Cod 1005/8-12 aprilie 2002, țFacultatea de Medicină i Farmacie “Iuliu Ha ieganu“, Cluj Napoca, Diploma nr.2289/2002ș ț

2002 - Curs Practic de Neuroendoscopie, Universitatea de Medicină i Farmacie “Iuliu Ha ieganu“, ș țperioada 01-02 octombrie 2002,Cluj Napoca, Diploma nr.5521/5.10.2002

2003 - Atestat perfec ionare Microneurochirurgie vasculară, 18-27.03. 2002, Institutul de Boli țCerebrovasculare “Vlad Voiculescu“, Bucure tiș

2002 - Certificat – Program Electroneurofiziologie i neuro-naviga ie, 28-30.03.2002, Laboratorul de ș țInginerie Electrică Medicală – Universitatea Politehnică Bucure ti, Diploma Seria A nr. ș121454/08.05.2002, nr. 78486

2000 - Certificat – Primului curs român de chirurgie a coloanei vertebrale cu participare interna ională, ț27-29.03.2000, Spitalul Clinic de Urgen ă “Prof.Dr.D.Bagdasar “, Sec ia de Neurochirurgie Spinală, ț țDiploma seria A nr.109379

1996 - Curs postuniversitar, Neurochirurgie – Curs de microchirurgie, 22-26.04.1996, Universitatea deMedicină i Farmacie “Carol Davila” Bucure ti, Diploma Seria K/12524/29.04.1996ș ș

Cursurile organizate în cadrul proiectului Universitatea Virtuală de Afaceri, Universitatea Virtuală de Afaceri, Proiect finan at prin Uniunea Europeană i Guvernul Românieiț ș

Premii si diplome de excelenta Premiul Carol Davila 2011 pentru cartea Tratat de neurochirurgie (vol. 2), Ed. Medicală,Bucuresti

Diploma de Excelenta – pentru implicare activa si aport inestimabil in derularea si finalizarea cu

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 28

Page 5: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Curriculum vitae Mihaela Dana Turliuc

succes a activitatilor de consiliera profesionala desfasurate, Proiect de consiliere profesionala pentru studentii in medicina si program integrat de practica in domeniul medicinei generale si dentare POSDRU/160/2.1/S/139881, Iasi, 2014

Diplomă de Excelen ă – pentru implicare i activitatea de excep ie în cadrul Spitalului ț ș ț“Prof.Dr.N.Oblu“Ia i - 4 Decenii de Neuroexcelen ă la Ia i,Spitalul Clinic de Urgen ă ș ț ș ț“Prof.Dr.N.Oblu“Ia i, octombrie 2013ș

Diplomă de Excelen ă – curs Evaluarea i Tratamentul Interdisciplinar al Pacien ilor ce necesită ț ș țReabilitare Generală i Orală pe proiect european POSDRU/87/1.3.S/62208, Centru de formare șspeciali ti i resurse în reabilitare orală, Universitatea de Medicină i Farmacie “Gr.T.Popa “ Ia i, 2012ș ș ș ș

Diploma de Onoare “ tefan cel Mare i Sfânt “ pentru merite deosebite in pastrarea credintei si Ș șpromovarea culturii crestine, acordata de Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Mitropolia Moldovei i șBucovinei – Capela “Sf.Treime“ i “Sf. Ioan Rusul“, Spitalul Clinic de Urgen ă “Prof.Dr.Nicolae Oblu“, ș țIa i, 2010ș

Lector invitat la manifestaristiintifice

- 12th International Congress for Medical Students and Young Doctors – Congressis, Iasi, 2015

- The IInd Joint Symposium on Neurosurgical Technology with Neuronavigation and Neuroendoscopy Hands-on Workshop and Pediatric Neurosurgery Course, Iasi, 2015

- Joint Symposium on Neuronavigation & Neuroendoscopy with Hands-on Workshop, Iasi, 2014

Alte activitati - Membru in Comitetul de Organizare al Conferintei de Neurostiinte – Zilele medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi (2018)

- Membru in Comitetul stiintific al Conferintei de Neurostiinte – Zilele medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi (2018)

- Membru in Comitetul de Organizare al Simpozionului & Workshop Hands-on „Tehnologii & tehnici moderne in neurochirurgie si chirurgie spinala – Sistemul Stealth Station S8 & Sistemul O-Arm 2” (2018)

- Membru in Comitetul Stiintific al Congresului National al Societatii Romane de Anatomie (2017)

- Membru in Comitetul de Organizare al Conferintei Nationale de Neurostiinte cu participare internationala „Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi” (2017)

- Membru in Comitetul de Organizare al Conferintei Nationale de Neurostiinte cu participare internationala „Zilele Medicale ale Spitalului Clinic De Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi” (2016)

- Membru in Comitetul Stiintific al Conferintei Nationale de Neurostiinte cu participare internationala „Zilele Medicale ale Spitalului Clinic De Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi” (2016)

- Membru in Colectivul de Organizare Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala: Actualitati in utilizarea tehnicilor moderne din praxis in medicina dentara, Bucuresti (2016)

- Membru in Comitetul Stiintific al Simpozionului stiintific de medicina dentara: Tehnici si tehnologii de varf utilizate in medicina dentara, Bucuresti (2016)

- Membru in Colectivul de Redactie a revistei Neurochirurgie Iasi (2006)

- Membru in Comitetul de Organizare al simpzionului „Zilele Spitalului Sf. Treime Iasi – Zilele Neurochirurgiei Iesene” (2006)

- Membru in Comitetul de Organizare al celui de-al IX-lea Simpozion Iasi-Chisinau – Zilele Spitalului „Sfanta Treime” Iasi (2005)

- Membru in Colectivul de Redactie a revistei Neurochirurgie Iasi (2001)

anexa

Documente conexe: anexe CV 2020.pdf

ANEXE

▪ anexe CV 2020.pdf

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 28

Page 6: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

anexe CV 2020.pdf

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

1

ANEXA 1 CV. CONF. UNIV. DR. MIHAELA DANA TURLIUC

LISTA COMPLETA DE LUCRARI

CARTI/CAPITOLE IN CARTI DE SPECIALITATE

1. ACTUALITĂȚI ÎN NEUROȘTIINȚELE MODERNE. Vol. I, Dănuț Costin, Lucian Eva

(red.), Neuro-oftalmologia. Trecut, Prezent, Viitor, Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu,

Andrei Cucu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Anca Sava, Mihaela Dana Turliuc, pg. 241-252,

Editura Pim, Iași, 2019, ISBN 978-606-13-5242-5

2. PRINCIPIILE CHIRURGIEI NEUROLOGICE, editori: Richard G. Ellenbogen, Laligam

N. Sekhar, Neil D. Kitchen, coordonatorul editiei in limba romana Ioan Stefan Florian, editorii

versiunii in limba romana: Mihaela Dana Turliuc, capitolele 15, 40, Editura Hipocrate, 2019,

ISBN 978-606-94576-2-7, 886 pagini.

3. ABILITĂŢI CHIRURGICALE. MANUAL DE STUDIU PENTRU ANUL I.

PROTOCOALE, EVALUĂRI, autori: Mihaela Perţea, Camelia Tamaş, Dana Mihaela

Turliuc (autor), Editura PIM Iaşi, 2017, ISBN 978-606-13-3589-3, 145 pagini.

4. SURGICAL SKILLS. HANDBOOK MODULE I, PROTOCOLS, ASSESSMENTS,

autori: Mihaela Perţea, Camelia Tamaş, Dana Mihaela Turliuc (autor), Editura PIM Iaşi,

2018, ISBN 978-606-13-4377-5, 123 pagini.

5. ABILETÉS CHIRURGICALES. MANUEL D’ÉTUDE MODULE I. PROTOCOLES,

ÉVALUATION, autori: Mihaela Perţea, Camelia Tamaş, Dana Mihaela Turliuc (autor),

Editura PIM Iaşi, 2018, ISBN 978-606-13-4378-2, 109 pagini.

6. MODUL INTEGRATIV PENTRU STUDIUL CREIERULUI – PATOLOGIA

TUMORALĂ A ARIILOR MORFO-FUNCŢIONALE, autori: Doina Azoicăi, Constantin

Vladimir Buragă, Irina Draga Căruntu, Manuela Ciocoiu, Daniela Cristina Dumitriu, Daniela

Druguş, Laura Gheucă Solovăstru, Danisia Haba, Bogdan Iliescu, Beatrice Gabriela Ioan, Irina

Oana Moisei Constantinescu, Florin Dumitru Petrariu, Ovidiu Rusalim Petriş, Anca Sava,

Dragomir Nicolae Şerban, Ionela Lăcrămioara Şerban, Dana Mihaela Turliuc (autor),

Şerban Turliuc, Traian Ţăranu, Editura ”Grigore T.Popa” Iași, 2015, ISBN 978-606-544-326-

6, 396 pagini.

7. GHID DE PATOLOGIE OFTALMOLOGICĂ. AFECŢIUNILE PLEOAPEI ŞI

CONJUNCTIVEI, autori: Anca Sava, Claudia Florida Costea, Gabriela Florenţa Dumitrescu.

Coautori: Gabriela Dimitriu, Magda Broşteanu, Camelia Tamaş, Dana Turliuc (coautor),

Irina Iuliana Costache, Cătălin Buzdugă, Alexandru Cărăuleanu, Andrei Cucu. Editura

Academiei de Stiinte a Republicii Moldova, 2015, ISBN 978-9975-85-007-0, 427 pagini.

8. GUIDE DE PATHOLOGIE OPHTALMOLOGIQUE – AFFECTIONS DES

PAUPIÈRES ET DE LA CONJONCTIVE, autori: Anca Sava, Claudia Florida Costea,

Gabriela Florenţa Dumitrescu. Coautori: Gabriela Dimitriu, Magda Broşteanu, Camelia

Tamaş, Dana Turliuc (coautor), Irina Iuliana Costache, Cătălin Buzdugă, Alexandru

Page 7: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

2

Cărăuleanu, Andrei Cucu. Editura UNIVERSA, Belgia, 2015, ISBN 978-9062-81-028-4, 444

pagini.

9. TRATAT DE CHIRURGIE, EDIȚIA A-II-A,VI NEUROCHIRURGIE, sub redacția Irinel

Popescu si Constantin Ciuce, Coordonatori Ioan Stefan Florian, Ion Poeata. Turliuc Dana-

Mihaela (autor), 4 capitole: Vascularizaţia creierului, p.358-361, Fistulele arterio-venoase

durale, p. 415- 418, Tuberculoza cerebrală, p. 660-663, Tumorile nervilor periferici, p. 784-

787. Editura Academia Română, 2014, ISBN 978-973-27-2445-3, 823 pagini.

10. ABILITĂȚI CHIRURGICALE FUNDAMENTALE. GHID DE STUDIU,

PROTOCOALE, EVALUĂRI, autori: Nicolae Ghețu, Ionuț Huțanu, Mihaela Perțea, Ovidiu

Petriș, Vladimir Poroch, Paul-Dan Sîrbu, Camelia Tamaș, Dana Mihaela Turliuc (autor),

Adrian Bodescu, Corneliu-George Coman, Gabriel Vlad Necula, Alexandru Mihai, Dan-

Cristian Moraru, Ștefan Morărașu, Vlad Pieptu, Victoria Streinu, Rareș Șova, Atena Florina

Triupa, Răzvan Tudor. 3 capitole: Stagiul 1. Primirea, transferul și poziționarea pacientului

chirurgical, p.3-39, Stagiul 3. Pregătirea pacienților pentru intervenții chirurgicale majore,

p.163-170, Stagiul 7. Primirea, transferul și poziționarea pacientului chirurgica, p.553-557.

Editura ”Grigore T. Popa” Iași, 2014, ISBN 978-606-544-272-6, 647 pagini.

11. TRATAT DE CHIRURGIE, volumul 2, sub coordonarea Alexandru Vlad Ciurea.Dana

Mihaela Turliuc (autor), 1 capitol: Istoricul Neurochirurgiei: Prof. Dr. Mihai Rusu, pp 77-

80, Editura Medicală, 2011, ISBN 978-973-39-0720-6.

12. TEHNICI CURENTE DE NEUROCHIRURGIE, volumul 1, Dana Mihaela Turliuc

(coautor),5 capitole: 3.2 Descoperirea plexului brahial, supraclavicular, infraclavicular și la

nivelul axilei, p.58-68, 3.4. Abordul sistemului ventricular, p.76-80, 3.5. Reconstrucția

microchirurgicală a sinusului longitudinal superior, p.81-87, 3.6. Drenajul ventricolo-

peritoneal și ventriculo-atrial, p.88-97, 3.13. Mielomeningocelul și meningocelul lombar,

p.152-162, Editura Statur București, 2003, 226 pagini.

13. CURS DE NEUROCHIRURGIE, H.Aldea, N.Ianovici, Dana Turliuc (autor), p.19-166

Editura Dosoftei,1999, ISBN 973-9135-86-2, 209 pagini.

14. NEUROCHIRURGIE - NOTE DE CURS, Mihai Rusu, A.V.Ciurea, Nicolai Ianovici, Vasile

Astărăstoaie, Ion Poeată, Dana Turliuc (autor), Cornel Bălan, Victor Dimov, Ștefan Iencean,

Florin Grămadă, Radu Sorete, Editura Casa Editorială Demiurg, 1996, ISBN 973-97904-6, 174

pagini.

15. NEUROCHIRURGIE, Mihai Rusu, colaboratori Nicolai Ianovici, Ion Poeată, Dana Roman

(Turliuc) (colaborator), Editura Contact Internațional, 1993, ISBN 973-95941-0-7, 267

pagini.

Page 8: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

3

ARTICOLE IN EXTENSO IN REVISTE COTATE ISI

TOTAL = 32

Prim autor, ultim, corespondent = 22

Coautor = 10

Autor principal:

1. Porumb Andrese E, Costea CF, Cucu AI, Perciaccante A, Costachescu B, Turliuc MD. An

ulcerated squamous cell carcinoma of the forehead in the artistic heritage of Lam qua, Medical

Hypotheses, 2019, 133: art. no 109383. IF=1.322 (autor, 2019)

2. Cucu AI, Costea CF, Turliuc MD, Dumitrescu GF, Sava A, Poeata I. Are there any

correlations between demographic characteristics, tumor location, and Ki-67 labeling index

in intracranial atypical meningiomas (WHO grade II)? Romanian Journal of Morphology and

Embryology, 2019, 60(2): 567-572. IF=1.5 (autor, 2019)

3. Turliuc MD, Cucu AI, Costachescu B, Tudor RM, Papacocea T, Bogdanici CM, Carauleanu

A, Floria M, Tanase DM, Costea CF. The use of mannitol in neurosurgery and neuro-

ophthalmology, Cellulose Chemistry and Technology, 2019, 53(7-8): 625-633. IF=0.857

(autor, 2019)

4. Turliuc MD, Cucu AI, Perciaccante A, Tosolini G, De Luca S, Costachescu B, Costea CF.

Hydrocephalus of King Charles II of Spain, the Bewitched King, European Neurology, 2019,

81(1-2): 76-78. IF=1.235 (autor, 2019)

5. Cucu AI, Costea CF, Perciaccante A, Turliuc S, Ciocoiu M, Turliuc MD. The Anatomy of Papal

Tiara: A Story About Popes' Contribution and Protection of Anatomists, Journal of Religion

& Health, 2019, 58(4): 1307-1327. IF=1.253 (autor, 2019)

6. Costea CF, Turliuc MD, Sava A, Dimitriu G, Dumitrescu GF, Danca C, Cucu AI, Bogdanici

CM, Costache II, Buzduga CM, Ciocoiu M, Tanase DM, Dragomir RA, Carauleanu A.

Periocular basal cell carcinoma: demographic, clinical, histological and

immunohistochemical evaluation of a series of 39 cases, Romanian Journal of Morphology

and Embryology, 2019, 60(1): 77-86. IF=1.5 (autor, 2019)

7. Turliuc MD, Cucu AI, Carauleanu A, Costea CF. Efficiency and safety of microporous

polysaccharide hemispheres from potato starch in brain surgery, Cellulose Chemistry and

Technology, 2018, 52(7-8): 505-513. IF=0.857 (autor, 2018)

8. Costea CF, Turliuc S, Cucu AI, Turliuc MD. To be or not to be Wilbrand’s knee? A question

that is looking for an answer. Child’s Nervous System 2018, 34(11): 2135. IF 1.235 (autor,

2018)

Page 9: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

4

9. Cucu AI, Turliuc MD, Carauleanu A, Poeata I, Costea CF, Dumitrescu GF, Sava A. Chemical

aspects of peritumoral cerebral edema in atypical meningiomas. Rev Chim (Bucharest) 2018,

69(10): 2804-2807. IF 1.412 (autor, 2018)

10. Cucu AI, Costea CF, Carauleanu A, Dumitrescu GF, Sava A, Scripcariu IS, Costan VV,

Turliuc S, Poeata I, Turliuc MD. Meningiomas related to the Chernobyl irradiation disaster

in North-Eastern Romania between 1990 and 2015. Rev Chim (Bucharest) 2018, 69(6): 1562-

1565. IF 1.412 (autor, 2018)

11. Bogdanici CM, Costea CF, Dimitriu G, Chihaia MA, Carauleanu A, Cucu A, Sava A,

Dumitrescu GF, Turliuc S, Turliuc MD. Intraoperative identification of lacrimal sac by means

of methylene blue. Rev Chim (Bucharest) 2018, 69(1): 172-174. IF 1.412 (autor, 2018)

12. Turliuc MD, Turliuc S, Cucu AI, Tamas C, Carauleanu A, Buzduga C, Sava A, Dumitrescu

GF, Costea CF. Through clinical observation: the history of priapism after spinal cord injuries.

World Neurosurgery 2018, 109: 365-371. IF 1.924 (autor, 2018)

13. Costea C, Turliuc S, Cucu A, Dumitrescu G, Carauleanu A, Buzduga C, Sava A, Costache I,

Turliuc D. The „polymorphous” history of a polymorphous skull bone: the sphenoid.

Anatomical Science International 2018, 93(1): 14-22. IF 1.33 (autor, 2018)

14. Costea CF, Turliuc S, Buzduga C, Cucu AI, Dumitrescu GF, Sava A, Turliuc MD. The history

of optic chiasm from antiquity to the twentieth century. Child’s Nervous System 2017, 33(11):

1889-1898. IF 1.235 (autor, 2017)

15. Costea CF, Turliuc MD, Dimitriu G, Bogdanici CM, Motoc A, Chihaia MA, Danca C, Cucu

A, Carauleanu A, Dumitrescu N, Indrei L, Turliuc S. Inflammatory juvenile compound

conjunctival nevi. A clinicopathological study and literature review. Rom J Morphol Embryol

2017, 58(3): 739-747. IF 0.912 (autor, 2017)

16. Sapte E, Costea CF, Carauleanu A, Danca C, Dumitrescu GF, Dimitriu G, Chihaia MA,

Buzduga CM, Cucu A, Turliuc MD. Histological, immunohistochemical and clinical

considerations on amniotic membrane transplant for ocular surface reconstruction. Rom J

Morphol Embryol 2017, 58(2): 363-369. IF 0.912 (autor, 2017)

17. Costea CF, Dumitrescu GF, Turliuc MD, Dimitriu G, Chihaia MA, Indrei L, Dumitrescu N,

Cucu A, Carauleanu A, Gavrilescu CM, Costache II. A 16-year retrospective study of

dacryocystitis in adult patients in the Moldavia Region, Romania. Rom J Morphol Embryol

2017, 58(2): 537-544. IF 0.912 (autor, 2017)

18. Turliuc D, Turliuc S, Cucu A, Dumitrescu G, Costea C. An entire universe of the Roman

world's architecture found in the human skull. Journal of History of the Neurosciences 2017,

26(1): 88-100. IF 0.288. (autor, 2017)

19. Turliuc DM, Turliuc S, Cucu AI, Sava A, Dumitrescu GF, Carauleanu A, Buzduga C,

Trandafir D, Costea CF. An unwritten anatomy lesson: the influence of roman clothing on

Page 10: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

5

neuroanatomical terminology: in memoriam Albert L. Rhoton, Jr. (1932–2016). Clinical

Anatomy 2016, 29: 680-690. IF 1.908 (autor, 2016)

20. Turliuc D, Turliuc S, Cucu A, Dumitrescu GF, Carauleanu A, Buzduga C, Tamas C, Sava A,

Costea CF. A review of analogies between some neuroanatomical terms and roman household

objects. Annals of Anatomy 2016, 204: 127-133. IF 1.579 (autor, 2016)

21. Turliuc MN, Mairean C, Turliuc MD. Rumination and supression as mediators of the

relationship between dysfunctional beliefs and traumatic stress. International Journal of Stress

Management 2015, 22(3): 306-322. IF 1.389 (autor, 2015)

22. Turliuc D, Sava A, Dumitrescu GF, Cucu A, Esanu A, Tudorache C, Costache II, Costea CF.

Right visual loss due to choroidal metastasis of a papillary adenocarcinoma of the lung, Case

report. Rom J Morphol Embryol 2015, 56(3): 1173-1177. IF 0.811 (autor, 2015)

Coautor:

1. Perciaccante A, Cucu AI, Coralli A, Turliuc MD, Costea CF, Bianucci R. History of Medicine

Mid-19th century Chinese medical portraits depict late-stage female breast tumours, Lancet

Oncology, 2019, 20(10): 1347-1348. IF=35.386 (coautor, 2019)

2. Tanase DM, Radu S, Al Shurbaji S, Baroi GL, Costea CF, Turliuc MD, Ouatu A, Floria M.

Natriuretic Peptides in Heart Failure with Preserved Left Ventricular Ejection Fraction: From

Molecular Evidences to Clinical Implications, International Journal of Molecular Sciences,

2019, 20(11): art. no 2629. IF=4.183 (coautor, 2019)

3. Buzduga CM, Costea CF, Carauleanu A, Lozneanu L, Turliuc MD, Cucu AI, Ciocoiu M,

Floria M, Tanase DM, Dragomir RA, Haba RM, Dumitrescu AM, Bogdanici CM, Ciobanu

Apostol DG. Protean cytological, histological and immunohistochemical appearances of

medullary thyroid carcinoma: current updates, Romanian Journal of Morphology and

Embryology, 2019, 60(2): 369-381. IF=1.5 (coauthor, 2019)

4. Costea CF, Bogdanici CM, Carauleanu A, Dimitriu G, Sava A, Dumitrescu N, Turliuc MD,

Cucu A, Ciocoiu M, Dragomir R, Buzduga CM. Updates of Ocular Prostheses A review of

biomaterials and design in anophthalmic socket, Revista de Chimie, 2019, 70(1): 239-244.

IF=1.605 (coauthor, 2019)

5. Costea CF, Scripcariu IS, Dragomir R, Dimitriu C, Turliuc MD, Dumitrescu GF, Dumitrescu

N, Vornicu V, Sava A, Cucu A, Turliuc S, Carauleanu A. Chemical proprieties of human

amniotic membrane for potential opthalmological use. Rev Chim (Bucharest) 2018, 68(6):

1566-1569. IF 1.412 (coautor, 2018)

6. Danca C, Costea CF, Costan VV, Turliuc MD, Sava A, Turliuc S, Cucu A, Dragomir RA,

Scripcariu IS, Dumitrescu N, Carauleanu A. Gut microbiota and serotinin – biochemical

pathways in age-related macular disease. Rev Chim (Bucharest) 2018, 69(10): 2823-2825. IF

1.412 (coautor, 2018)

Page 11: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

6

7. Buzduga CM, Costea CF, Dumitrescu GF, Turliuc MD, Bogdanici CM, Cucu A, Dumitrescu

N, Indrei L, Sapte E, Ciobanu Apostol DG. Cytological, histopathological and immunological

aspects of autoimmune thyroiditis: a review. Rom J Morphol Embryol 2017, 58(3): 731-738.

IF 0.912 (coautor, 2017)

8. Costache II, Costea CF, Danciu M, Costan VV, Aursulesei V, Dumitrescu GF, Turliuc MD,

Sava A. Amyloidosis – a rare cause of refractory heart failure in a young female. Rom J

Morphol Embryol 2017, 58(3): 201-206. IF 0.912 (coautor, 2017)

9. Muresanu DF, Ciurea AV, Gorgan RM, Gheorghita E, Florian SI, Stan H, Blaga A, Ianovici

N, Iencean SM, Turliuc D, Davidescu HB, Mihalache C, Brehar FM, Mihaescu AS, Mardare

DC, Anghelescu A, Chiparus C, Lapadat M, Pruna V, Mohan D, Costea C, Costea D, Palade

C, Bucur N, Figueroa J, Alvarez A. A retrospective, Multi-Center Cohort Study Evaluating the

Severity-Related Effects of Cerebrolysin Treatment on Clinical Outcomes in Traumatic Brain

Injury, CNS& Neurological Disorders - Drug Targets 2015, 14(5): 587-599, IF 1.994 (coautor,

2015)

10. Grigoriu C, Dumitrescu G, Knieling L, Turliuc DM, Astarastoae V, Grigoriu BD. Traumatic

fatal fat embolism syndrome-case report. Rom J Legal Medicine 2008, 16(3): 163-168. IF

0.298 (coautor, 2008)

Page 12: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

7

ARTICOLE IN EXTENSO IN REVISTE INDEXATE BDI

TOTAL = 69

Prim autor, ultim, corespondent = 54

Coautor = 14

Autor principal:

1. Turliuc S, Costea CF, Cucu AI, Costachescu B, Trandafir V, Danca C, Atuduroai AM, Turliuc

MD. Absinthe and período azul in Pablo Picasso, Bulletin of Integrative Psychiatry, 2019,

25(2): 49-53 (ErihPlus, DOAJ, Index Copernicus) (autor, 2019)

2. Turliuc DM, Costea CF, Turliuc S, Sascau RA, Patrascanu E, Poeata I, Cucu AI. The lion

heart of a neurosurgeon: the stress during a life of neurosurgery. Romanian Neurosurgery

2018, 32 (2): 211-216. ISSN 1220-8841 (autor, 2018)

3. Cucu AI, Costea CF, Poeata I, Costachescu B, Dumitrescu GF, Sava A, Turliuc MD.

Anatomical localization of atypical meningiomas: our experience on 81 patients. Revista

Medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2018, 122 (4): 744-752. ISSN

0048-7848 (autor, 2018)

4. Cucu AI, Turliuc MD, Costea CF, Dumitrescu GF, Sava A, Poeata I. Atypical meningiomas

of cerebellopontine angle. A five case series. Revista Medico-chirurgicala a Societatii de

Medici si Naturalisti din Iasi 2018, 122(3): 533-545. ISSN 0048-7848 (autor, 2018)

5. Cucu AI, Costea CF, Sascau RA, Dobrovat B, Poeata I, Turliuc S, Turliuc MD. Where is the

contre-coup? Atypical localization of occipital brain contusion. Romanian Neurosurgery

2018, 32 (1): 25-28. ISSN 1220-8841 (autor, 2018)

6. Cucu AI, Costea CF, Dumitrescu GF, Turliuc S, Sava A, Turliuc DM. Ancient history of

pituitary stalk. Romanian Journal of Functional and Clinical, Macro- and Microscopical

Anatomy and of Anthropology 2018, 17(1): 83-86. ISSN 1583-4026 (autor, 2018)

7. Cucu AI, Costea CF, Sava A, Dumitrescu GF, Turliuc S, Costachescu B, Poeata I, Trandafir

V, Turliuc MD. Neurovascular compression syndrome in trigeminal neuralgia 2018, 17(3):

199-203. ISSN 1583-4026 (autor, 2018)

8. Turliuc D, Cucu A, Sandu R, Dumitrescu G, Costea C. Spinal schwannomatosis of the cauda

equina in the absence of neurofibromatosis: case report and treatment strategies. Romanian

Neurosurgery 2017, 31(1): 47-53. ISSN 1220-8841 (autor, 2017)

9. Turliuc MD, Cucu AI, Costea CF. Dental chair vertebral artery dissection. Romanian Journal

of Oral Rehabilitation 2017, 9(2): 16-20. ISSN 2066-7000 (autor, 2017)

10. Turliuc DM, Costachescu B, Poeata I, Dobrin N, Cucu AI, Sava A, Dumitrescu G, Costea CF.

Late diagnosed PHACE syndrome by aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Case report.

Page 13: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 13 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

8

Revista Medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2017, 121(3): 562-

567. ISSN 0048-7848 (autor, 2017)

11. Turliuc DM, Cucu AI, Arbore-Sorete R, Dumitrescu GF, Sava A, Costea CF. Orbitocranial

penetrating injury by a metallic foreign body. Case report and anatomical considerations.

Romanian Neurosurgery 2017, 31(4): 437-443. ISSN 1220-8841 (autor, 2017)

12. Croitoru C, Turliuc D, Danciu F, Cucu A, Costea C. The miracle of St. Alfege’s Hospital and

the history of the treatment of myasthenia gravis. Romanian Neurosurgery 2017, 31(1): 73-79.

ISSN 1220-8841 (autor, 2017)

13. Costea CF, Dimitriu G,Sava A, Chihaia M, Danca C, Cucu A, Dumitrescu N, Turliuc D.

Cutaneous horn of the eyelid: anatomoclinical implications. Journal of Clinical Research and

Ophthalmology 2017, 4 (1): 1-5. ISSN: 2455-1414 (autor, 2017)

14. Costea CF, Cucu AI, Earar N, Dimitriu G, Danca C, Chihaia MA, Turliuc DM. Ocular

complications due to intraoral local anesthesia: a case report. Romanian Journal of Oral

Rehabilitation 2017, 9(1): 87-93. ISSN 2066-7000 (autor, 2017)

15. Cucu AI, Costea CF, Poeată I, Turliuc DM. Prognostic factors in atypical meningioma.

Romanian Neursurgery 2017, 32(2): 165-171. ISSN 1220-8841 (autor, 2017)

16. Turliuc S, Costea CF, Cucu AI, Hutanu R, Turliuc DM. The loss of sadness in the human

being: XIXth century psychosurgery (part II). Bulletin of Integrative Psychiatry 2017, 73 (2):

29-36. ISSN 1453-7257 (autor, 2017)

17. Ciofu ML, Sulea D, Nicolau A, Grigoras C, Turliuc DM. Management of orbital tumors

presenting as unilateral exophthalmos. Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2017, 9(4):

66-72. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

18. Turliuc D, Trandafir D, Cucu A, Dobrin N, Dumitrescu G, Sava A, Dumitrescu AM, Costea

CF. Giant nasopharingeal carcinoma – a case report. Dynamic anatomical models in skull

base and intracranial space invasion. Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2016, 8(1): 51-

58. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

19. Turliuc DM, Cucu AI, Dobrovăț B, Trandafir D, Turliuc S, Dumitrescu GF, Costea CF. A

rare case of suprasellar arachnoid cyst with giant perimesencephalic and mesial temporal

extension- physiopathological mechanisms. Romanian Neurosurgery 2016; 30(1): 52-56. ISSN

1220-8841 (autor, 2016)

20. Turliuc D, Dobrovat B, Cucu A, Turliuc S, Trandafir D, Costea CF. To be or not to be a

neurovascular conflict: importance of the preoperative identification of the neurovascular

conflict in the trigeminal neuralgia. Romanian Neurosurgery 2016, 30 (3): 334-341. ISSN

1220-8841 (autor, 2016)

Page 14: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 14 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

9

21. Turliuc DM, Sava A, Cucu AI, Turliuc S, Dumitrescu AM, Costea CF. Cribriform plate and

Galen’s cribrum romanum. Romanian Journal of Functional and Clinical, Macro- and

Microscopical Anatomy and of Anthropology 2016, 15(1): 123-126. ISSN 1583-4026 (autor,

2016)

22. Turliuc DM, Turliuc S, Cucu AI, Costea CF. Professional envy among doctors. Romanian

Journal of Oral Rehabilitation 2016, 8 (3): 80-85. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

23. Turliuc DM, Turliuc S, Cucu AI, Costea CF. The loss of sadness of the human being: the

beginnings of psychosurgery (part I), Bulletin of Integrative Psychiatry 2016, (69 (2): 39-44.

ISSN 1453-7257 (autor, 2016)

24. Turliuc DM, Cucu AI, Costea CF. 3 years long-term posttraumatic cerebrospinal fluid fistula

complicated with recurrent meningitis. Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2016,

8(4):95-99. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

25. Turliuc DM, Cucu AI, Costan VV, Costea CF. Rare etiology of trigeminal nerve neuralgia –

metastatic adenocarcinoma of the colon, Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2016; 8(2):

40-43. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

26. Turliuc DM, Cucu AI, Dumitrescu GF, Dobrovat B, Popescu CE, Costachescu B, Roata C,

Romedea SN, Sava A, Costea CF. Giant tuberculous iliopsoas abscess secondary to Pott’s

spine. Romanian Journal of Functional and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and

of Anthropology 2016, 15(2): 222-228. ISSN 1583-4026 (autor, 2016)

27. Cucu A, Costea CF, Dumitrescu GF, Turliuc S, Sava A, Turliuc DM. A journey through time:

the history of Ampulla Romana of semicircular canals. Romanian Journal of Functional and

Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2016; 15(3): 354-357.

ISSN 1583-4026 (autor, 2016)

28. Turliuc S, Costea CF, Cucu AI, Dumitrescu AM, Dumitrescu GF, Turliuc DM. Biblical

descriptions of spinal neurological and neurosurgical pathology. Romanian Neurosurgery

2016; 30(3): 360-365. ISSN 1220-8841 (autor, 2016)

29. Buraga VC, Turliuc D, Turliuc S, Cucu AI, Costea CF. Neuropsychological grounds in the

awake brain surgery, Revista Medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi

2016, 120 (2): 298-305. ISSN 0048-7848 (autor, 2016)

30. Cucu AI, Turliuc DM, Sava A, Dumitrescu GF, Turliuc S, Costea CF. Falx cerebri

tuberculoma mimicking en plaque meningioma – case report, Romanian Neurosurgery 2016,

30(2): 209-213 ISSN 1220-8841 (autor, 2016)

31. Costea CF, Turliuc DM, Sava A, Dumitrescu GF, Cucu AI, Patrascanu E, Trandafir D, Turliuc

S. Fedor Krause (1857-1937): the father of German neurosurgery. Romanian Neurosurgery

2016, 30(2): 241-247. ISSN 1220-8841 (autor, 2016)

Page 15: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

10

32. Costea CF, Cucu AI, Dumitriu G, Brosteanu M, Turliuc S, Dumitrescu GF, Sava A, Turliuc

DM. Understanding the psychological impact in a clinical case of eye globe rupture with

forensic implications, Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2016, 8 (2): 61-67. ISSN 2066-

7000 (autor, 2016)

33. Costea CF, Turliuc D, Sava A, Dumitrescu GF, Cucu AI, Turliuc S. Principles and guidelines

involved in the management of surgical acquired anophthalmia patients. Romanian Journal of

Oral Rehabilitation 2016, 8(1): 59-64. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

34. Costea CF, Sava A, Dumitriu G, Brosteanu M, Cucu AI, Costache II, Dumitrescu GF, Turliuc

DM. A brief account of the long history of cataract surgery. Romanian Journal of Functional

and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2016, 15(1): 46-52.

ISSN 1583-4026 (autor, 2016)

35. Croitoru CG, Turliuc DM, Danciu F, Cucu AI, Turliuc S, Costea CF. Myasthenia Gravis – a

beginning with no end. Romanian Neurosurgery 2016, 30 (1): 241-247. ISSN 1220-8841

(autor, 2016)

36. Buzduga C, Turliuc D, Galesanu C, Ciobanu D, Dimitriu G, Cucu A, Dumitrescu GF, Sava

A, Costea CF. Ocular manifestations in endocrine diseases. Romanian Journal of Functional

and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2016, 15 (2): 229-231.

ISSN 1583-4026 (autor, 2016)

37. Turliuc DM, Costan VV, Cucu AI, Costea CF. Intraorbital Foreign Body. Revista Medico-

chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi 2015, 119 (1): 179- 184. ISSN 0048-

7848 (autor, 2015)

38. Turliuc D, Turliuc S, Mihailov I, Cucu A, Dumitrescu G, Costea C. Homicide by cervical

spinal cord gunshot injury with shotgun fire pellets: case report, International Journal of

Medical Research & Health Sciences 2015; 4(4): 928-931. ISSN: 2319-5886 (autor, 2015)

39. Turliuc D, Sava A, Dumitrescu GF, Cucu A, Salamastrakis I, Costea CF, Turliuc S. Origins

of Neurosurgery and Neuroanatomy part one – ancient period. Romanian Journal of

Functional and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2015,

14(1): 100-105. ISSN 1583-4026 (autor, 2015)

40. Turliuc D, Costea CF, Dumitrescu GF, Cucu A, Carauleanu A, Buzduga C, Turliuc S. The

protoparents of the cerebral ventricles. Romanian Journal of Artistic Creativity 2015, 3 (3),

137-142. ISSN 2327-5707 (autor, 2015)

41. Turliuc D, Turliuc S, Cucu A, Buraga V, Costea CF. Claiming dignity while dangling between

life and death. Romanian Journal of Artistic Creativity 2015, 3 (1): 34-38. ISSN 2327-5707

(autor, 2015)

42. Costea CF, Turliuc D, Costan VV, Faiyad Z, Dumitrescu GF, Cucu A, Sava A. Unilateral

exophthalmos in a case of maxillary sinus carcinoma with orbital invasion. Romanian Journal

Page 16: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 16 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

11

of Functional and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2015, 14

(3): 457-461. ISSN 1583-4026 (autor, 2015)

43. Costea CF, Turliuc DM, Socolov DG, Dumitriu G, Cucu A, Turliuc S, Carauleanu A.

Bilateral dacryocystocele conduct and prenatal diagnosis. Revista Medico-chirurgicala a

Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2015; 119 (3): 743-748. ISSN 0048-7848 (autor,

2015)

44. Costea CF, Sava A, Dumitrescu GF, Albert M, Cucu A, Turliuc S, Turliuc D. Forensic

aspects of ocular trauma. Aperito Journal of Ophtalmology 2015, 1(2). ISSN 2381-5000

(autor, 2015)

45. Tamas I, Tamas C, Enasoae I, Turliuc D. Illness and healing in the Holy Scripture. Church

serving the elderly and sick: bioethics for care people suffering from neuro-degenerative

diseases, primary and metastatic brain tumors. Romanian Journal of Bioethics 2015, 13(3): 1-

11. ISSN 15835170 (autor, 2015)

46. Costea CF, Cucu A, Costan VV, Dumitrescu GF, Sava A, Turliuc D. Visual impairment in

orbitofrontal and sphenoidal fibrous dysplasia associated with sphenoid sinus mucocele.

Journal of Clinical Research and Ophtalmology 2015, 2(4): 054-057. ISSN: 2455-1414 (autor,

2015)

47. Costea CF, Dimitriu G, Dumitrescu GF, Costache II, Sava A, Cucu A, Turliuc D. Surgical

treatment in a case of lower eyelid basal cell carcinoma involving the ciliary margin.

Romanian Journal Of Oral Rehabilitation 2014, 6(4): 99-103. ISSN 2066-7000 (autor, 2014)

48. Turliuc D, Arbore Sorete R, Dobrin N, Chiriac A, Ermalai N. Subarachnoid hemorrahage in

a young patient with factor V Leiden thrombophilia: case report and literature review.

Romanian Neurosurgery 2013, XX (2): 170-179. ISSN 1220-8841 (autor, 2013)

49. Iordache A, Munteanu R, Coșman M, Turliuc DM. Intracranial pressure monitoring in

neurosurgery department in Iași-latest developments. Romanian Neurosurgery 2012, XIX (1).

ISSN 1220-8841 (autor, 2012)

50. Turliuc D, Cucu A. Management of mild, and moderate head injuries in adults. Romanian

Neurosurgery 2010, 17(4): 421-431. ISSN 1220-8841 (autor, 2010)

51. Dumitrescu GF, Indrei A, Husseini M El, Haba D, Ianovici N, Poeată I, Turliuc D. Posterior

fossa meningiomas: correlation between site of origin and pathology. Romanian Neurosurgery

2010, XVII (3): 327-338. ISSN 1220-8841 (autor, 2010)

52. Dumitrescu GF, Indrei A, Poeata I, Haba D, Agrigoroae E, Grămadă F, Turliuc DM.

Diagnostic value of silver nitrate staining for nucleolar organizer regions in cerebral

astrocytic tumors. Romanian Neurosurgery 2010, XVII (1): 64-72. ISSN 1220-8841 (autor,

2010)

Page 17: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 17 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

12

53. Turliuc D, Dumitrescu GF, Indrei A. Colaborarea neurochirurg-neuropatolog în

diagnosticarea tumorilor cerebrale, Revista Medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi

Naturalişti din Iași 2007, 111 (3): 649-657. ISSN 1221-8618 (autor, 2007)

54. Ianovici N, Poeata I, Turliuc M. Clinica de Neurochirurgie Iași la ora unui bilanț, Revista

Medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi 2006, 110 (2): 7-9, Supl.2.

ISSN 0048-7848 (autor, 2006)

Coautor:

1. Danca C, Dimitriu G, Cucu AI, Bogdanici CM, Turliuc DM, Popescu MR, Costea CF.

Eye-health can start on the lips, Romanian Journal of Oral Rehabilitation, 2019, 11(2):

139-144 (Web of Science Core Collection, DOAJ) (coautor, 2019)

2. Danca C, Cucu AI, Bogdanici CM, Dimitriu G, Turliuc DM, Popescu MR, Carauleanu A,

Costea CF. Common physio-pathological aspects of allergic conjunctivitis and allergic

rhinitis, Romanian Journal of Oral Rehabilitation, 2019, 11(2): 216-220 (Web of Science

Core Collection, DOAJ) (coautor, 2019)

3. Cucu AI, Costea CF, Turliuc MD, Ghiciuc CM, Costachescu B, Popescu R, Dumitrescu

GF, Sava A, Tanase DM, Arbore-Sorete R, Poeata I. Anatomical localization of

intracranial grade ii meningiomas in north-eastern romania. our 25-years experience,

Romanian Neurosurgery, 2019, 33(3): 232-238 (EBSCO, DOAJ, Proquest) (coautor, 2019)

4. Cucu AI, Costea CF, Turliuc MD, Dumitrescu GF, Sava A, Poeata I. Mirror, mirror on

the wall, who’s the fairest of them all? Atypical meningioma associated with multiple

meningiomas. Romanian Neurosurgery 2018, 32(4): 563-572. ISSN 1220-8841 (coautor,

2018)

5. Costea CF, Rusu C, Ivanescu CG, Dumitras S, Dimitriu G, Cucu A, Albert M, Turliuc

DM, Miron IG. Goldenhar Syndrome: case report. Journal of Clinical Research and

Ophtalmology 2015, 2(3): 041-044. ISSN: 2455-1414 (coautor, 2015)

6. Cosman D, Pirvu BCS, Turliuc D, Prioteasa M, Burdescu F. The (pre-/post-) romantic

bedlam, Romanian Journal of Artistic Creativity 2014, 2 (4): 134-152. ISSN 2327-5707

(coautor, 2014)

7. Dumitrescu GF, Indrei A, Ciobanu D, Grămadă F, Turliuc D, Eva L, Haba D, Bacușcă A,

Poeată I. Intracranial meningiomas:correlations between intraoperative consultation and

histopathological diagnosis. Romanian Neurosurgery 2012, 19(1), ISSN 1220-8841

(coautor, 2012)

8. Iencean SM, Poeată I, Solcan G, Turliuc D, Popescu EC, Costăchescu B, Iencean AS.

News and views of neuroprotection in complete traumatic spinal cord injuries. Romanian

Neurosurgery 2011, 18(4): 412-420, ISSN 1220-8841 (coautor, 2011)

Page 18: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 18 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

13

9. Dumitrescu G, Indrei A, Turliuc D, Indrei L, Haba D, Alecu C, Păduraru D, Poeată I.

Corrélations démographiques et histopathologiques sur 103 méningiomes intracrâniens

diagnostiques dans l’hopital clinique d’urgences “Prof.Dr.N.Oblu“Iasi. Revista Română

de Anatomie Funcțională și Clinică Macro-și Microscopică și de Antropologie 2009,8(4):

548-558, ISSN 1583-4026 (coautor, 2009)

10. Tamaș C, Shaukat S, Moroșanu C, Turliuc D, Popa L, Niță R, Stănescu C, Sârbu P,

Volocaru S. Transferul liber de mare epiploon soluție terapeutică în chirurgia defectelor

de părți moi. Jurnalul de Chirurgie Iași 2009, 5 (2): 165-171, ISSN 1584-9341 (coautor,

2009)

11. Dumitrescu GF, Indrei A, Turliuc D, Ianovici N. Noutăți în histogeneza țesutului nervos.

Revista Medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iași 2006, 110(2),

Supl.2: 95-100. ISSN 0048-7848 (coautor, 2006)

12. Indrei A, Dumitrescu G, Turliuc D, Zamfir CL. Microanatomia și histologia neuronului.

Revista Română de Anatomie Funcțională și Clinică, Macro-și Microscopică și de

Antropologie 2005, 4(4): 41-44. ISSN 1583-4026 (coautor, 2005)

13. Tamaș C, Popa L, Turliuc D, Moroșanu C, Lazăr M, Vasilică E, Cazacu A, Anastasiu C,

Țăranu R, Stamate T. Surgical reconstructions in scalp defects, Jurnalul de Chirurgie

2005,1(2),196-199. ISSN 1584-9341 (coautor, 2005)

14. Costinescu V, Palade OD, Stegaru G, Turliuc D, Grigoraș M. Abordul mixt endo-și

exocranian al tumorilor maligne rinosinusale cu invazia bazei craniului. Revista Medico-

chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iași 2003, 107(3): 110-115, Supl.I.

ISSN 0048-7848 (coautor, 2003)

Page 19: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 19 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

14

ALTE PUBLICATII (Articole B+)

1. Turliuc D, Iordache A, Ianovici A. Politraumatisme cu Implicare Cerebrală. Neurochirurgia

Iași 2004, VI (1-2),75-81, ISSN 1454-5446 (autor, 2004)

2. Turliuc S, Turliuc MD. Tulburările funcțiilor de cunoaștere în cadrul tulburărilor de

comportament și personalitate secundare traumatismelor cranio-cerebrale. Studiu clinic.

Buletin de Psihiatrie Integrativă 2003, an IX, VIII, 2(16), 158-166, ISSN 973-9375-08-1

(autor, 2004)

3. Turliuc D, Aldea H, Ianovici N. Conduita terapeutică în leziunile neurochirurgicale ale

regiunii pineale.Abordul occipital transtentorial și abordul infratentorial supracerebelos al

regiunii pineale, Neurochirurgia Iași 2002, IV, 2, 265-278, ISSN 1454-5446 (autor, 2002)

4. Turliuc D, Besson G, Ianovici N, Aldea H. The Cavernous Malformations of the Central

Nervous System-General Conditions and Indications of the Surgical Treatment,

Neurochirurgia Iași 2000, 2(2), 193-202, ISSN 1454-5446 (autor, 2000)

5. Aldea H, Popescu C, Turliuc D. Fractures and Dislocations of the Lower Cervical Spine (C3-

C7) Terapeutic Options,1999, Acta Neurologica Moldavica, ISSN 1221-3977/99/ANM 0073-

0235 (autor, 1999)

6. Aldea H, Turliuc D, Tarași C, Sorete RA, Eva L. Hernia de disc între realitate și atitudine

optimă, Neurochirurgia Iași 2002, IV(2), 183-190, ISSN 1454-5446 (coautor, 2002)

7. Sorete RA, Dobrin N, Turliuc D, Blanaru C, Eșanu A. Hematomul subdural cronic, forma

paraplegică, considerații diagnostice, fiziopatologice și terapeutice pe 7 cazuri,

Neurochirurgia Iași 2001, 3(2), 265-269, ISSN 1454-5446 (coautor, 2001)

8. Popescu C, Dimov V, Tarași C, Turliuc D, Sorete R. Tuberculoza vertebrală toraco-

lombară,excizie,reconstrucție și fixare posterioară, Neurochirurgia Iași 2001, 3(2), 339-342,

ISSN 1454-5446 (coautor, 2001)

9. Aldea H, Mihailov I, Costăchescu B, Tarași C, Lăcătușu R, Turliuc D, Sorete RA, Iencean

SM, Eva L. Reintervențiile în chirurgia herniei de disc lombară inferioară, Neurochirurgia

Iași 2001, 3(1), 13-18, ISSN 1454-5446 (coautor, 2001)

10. Aldea H, Sorete RA, Dobrin N, Turliuc D,Tarași C. Approaches to the third cerebral

ventricle-indications and complications, Neurochirurgia Iași 2001, 3(2),271-278, ISSN 1454-

5446 (coautor, 2001)

11. Aldea H, Mihailov I, Turliuc D, Costăchescu B, Dobrin N, Anghel M. Politraumatismele cu

implicare cranio-cerebrală la copii, Neurochirurgia Iași 2000, 2(1), 77-82, ISSN 1454-5446

(coautor, 2000)

12. Ianovici N, Aldea H, Turliuc D, Balan C, Costăchescu B. Hematomul Intracerebral Spontan

la Pacienții Hipertensivi, Neurochirurgia Iași 2000, 2, Supl., 271-275, ISSN 1454-5446

(coautor, 2000)

13. Aldea H, Turliuc D, Lăcătușu R, Tarași C, Mihailov I, Dobrin N, Buburuzan V. Aspecte

clinico-terapeutice în hematoamele intracerebrale primare, Neurochirurgia Iași 1999, 1,

Supl.,167-172, ISSN 1454-5446 (coautor, 2000)

14. Ianovici N, Turliuc D, Carp O. Sistem de lavaj-drenaj în circuit închis pentru cavitățile septice

intracraniene (Notă tehnică), Neurochirurgia Iași 1999, 1, Supl.,189-190, ISSN 1454-5446

(coautor 1999)

Page 20: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 20 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

15

15. Aldea H, Turliuc D, Ianovici N, Clement C. Hemoragia subrahnoidiană primară-conduită

diagnostică și terapeutică, Neurochirurgia Iași 1999,1, Supl.,163-166, ISSN 1454-5446

(coautor 1999)

16. Aldea H, Ianovici N, Mihailov I, Lăcătușu R, Tarași C, Turliuc D, Dumitrescu G, Mihailov

L. Aspecte anatomoclinice în metastazele cerebrale, Neurochirurgia Iași 1999, 1(2), 113-118,

ISSN 1454-5446 (coautor 1999)

Page 21: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 21 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

16

LISTA DE LUCRARI PREZENTATE LA MANIFESTARILE STIINTIFICE

1. Elena Gianina Matei, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Principles of diagnosis and

treatment in spinal schwannomatosis in the absence of neurofibromatosis. International

Congress for Medical Students and Young Doctors Congressis, Iasi, 2018 (comunicare orala,

2018)

2. Andrei Ionut Cucu, Claudia Florida Costea, Gabriela Florenta Dumitrescu, Lucian Eva, Anca

Sava, Bogdan Costachescu, Raul Sandu, Mihaela Dana Turliuc. O lectie de neuroanatomie

din Roma antica. Mostenirea latina. Conferinta de neurostiinte “Zilele Medicale ale Spitalului

Clinic de Urgenta Prof. Dr.N. Oblu”, Iasi, 2018 (cumunicare orala, 2018)

3. Raluca Maria Munteanu, Andrei Ionut Cucu, Claudia Florida Costea, Anca Sava, Gabriela

Florenta Dumitrescu, Vlad Dafinescu, Mihaela Dana Turliuc. Schwannomatoza cozii de cal

in absenta neurofibromatozei. Prezentare de caz. Conferinta de neurostiinte “Zilele Medicale

ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr.N. Oblu”, Iasi, 2018 (comunicare orala, 2018)

4. Constantin Vladimir Buraga, Dana Mihaela Turliuc. Anxietatea preoperatorie si implicatiile

sale in managementul recuperarii postoperatorii. Scurt review. Conferinta de neurostiinte

“Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr.N. Oblu”, Iasi, 2018 (comunicare

orala, 2018)

5. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Cristina Danca, Gabriela Florenta Dumitrescu,

Mihaela Dana Turliuc, Andrei Cucu, Nicoleta Dumitrescu, Anca Sava. Dacriocistectomie

prin identificarea sacului lacrimal cu albastru de metilen-experienta noastra. Conferinta de

neurostiinte “Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr.N. Oblu”, Iasi, 2018

(comunicare orala, 2018)

6. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Madalina Adriana Chihaia, Cristina Danca, Otilia

Sandru, Andrei Ionut Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Papilledema. The IX-th international

congress of the Romanian Association for dental education „Vanguard techniques and

technologies in dental medicine”, Iasi, 2017. ISBN 978-606-544-469-0 (rezumat, comunicare

orala, 2017)

7. Gabriela Dumitrescu, Anca Sava, Ion Poeata, Dana Turliuc, Marius Dabija, Alin Iordache,

Andrei Ionut Cucu, Claudia Costea, Bogdan Dobrovat, Nicoleta Dumitrescu, Danisia Haba.

Glioblastomul cerebral dezvoltat tardiv la pacientii cu carcinoame extranevraxiale in

antecedente. Experienta noastra pe o perioada de 7 ani. Al XVIII-lea Congres National al

Societatii Romane de Anatomie, Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

8. Cristina Danca, Gabriela Dimitriu, Madalina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana Turliuc,

Gabriela Florenta Dumitrescu, Anca Sava, Claudia Florida Costea. Aspecte anatomice si

functionale comune intre conjunctivita si rinita alergica. Al XVIII-lea Congres National al

Societatii Romane de Anatomie, Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

9. Anca Sava, Cristinel Stan, Dana Turliuc, Gabriela Florenta Dumitrescu, Lucia Indrei, Andrei

Ionut Cucu, Alexandru Carauleanu, Catalin Buzduga, Claudia Florida Costea. Termeni

neuroanatomici cu origine in vestimentatia romana. Al XVIII-lea Congres National al

Societatii Romane de Anatomie, Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

10. Gabriela Dumitrescu, Anca Sava, Andrei Ionut Cucu, Dana Turliuc, Marius Dumitrescu,

Claudia Costea. Isaac Newton si anatomia chiasmei optice. Al XVIII-lea Congres National al

Societatii Romane de Anatomie, Iasi, 2017. (comunicare orala, 2017)

11. Dana Turliuc, Andrei Cucu , Anca Sava, Gabriela Dumitrescu , Claudia Costea. Istoria antica

si moderna a talamusului. Al XVIII-lea Congres National al Societatii Romane de Anatomie,

Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

Page 22: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 22 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

17

12. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Cristina Danca, Andrei Cucu, Dana Turliuc,

Gabriela Florenta Dumitrescu, Camelia Tamas, Anca Sava, Madalina Adriana Chihaia. Orbita-

corelatii anatomo-clinice. Al XVIII-lea Congres National al Societatii Romane de Anatomie,

Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

13. Dana Turliuc. Complicatiile intracraniene ale colesteatomului-diagnostic si tratament, Zilele

Spitalului Clinic de Recuperare – editia a XIV-a, Iasi, 2016 (comunicare orala, 2016)

14. Dana Mihaela Turliuc, Andrei Cucu, Claudia Florida Costea. Dental chair intracerebral

hemorrhage – case report. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala,

Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

15. Dana Mihaela Turliuc, Andrei Cucu, Claudia Florida Costea, Șerban Turliuc. Hypnodontics

in modern dental surgery. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala,

Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

16. Dana Mihaela Turliuc, Andrei Cucu, Claudia Florida Costea. Rare etiology in trigeminal

neuralgia – digestive adenocarcinoma metastases. Simpozion stiintific de medicina dentara cu

participare internationala, Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

17. Dana Turliuc, Andrei Cucu, Raul Sandu, Raluca Maria Munteanu, Cristina Croitoru.

Managementul hemoragiei intracraniene spontane-o abordare moderna la granita dintre

neurologie si neurochirurgie. Conferinta nationala de neurostiinte cu participare internationala

„Zilele medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu”, Iasi, 2016 (comunicare

orala, 2016)

18. Andrei Cucu, Radu Sorete, Claudia Costea, Gabriela Dumitrescu, Dana Turliuc. Intracranial

meningiomatosis restricted to the righ cerebral hemisphere: case report and treatment

strategy proposal. Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi CONFER, Iasi, 2016.

ISSN 2344-5270 (rezumat, comunicare orala, 2016)

19. Claudia Florida Costea, Cristina Dancă, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Anca Sava,

Gabriela Florența Dumitrescu, Adina Ioana Todireasa, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei

Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Amniotic membrane use in ophthalmology: advantages and

limitations. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala, Bucuresti, 2016.

(comunicare orala, 2016)

20. Andrei Cucu,Claudia Florida Costea, Dana Mihaela Turliuc. Spine disordes among dental

surgeons: a nightmare reality. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala,

Bucuresti, 2016. (comunicare orala, 2016)

21. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Anca Sava, Gabriela Florența

Dumitrescu, Cristina Dancă, Ștefan Popov, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana

Mihaela Turliuc. Autologous corneal limbal stem cell transplantation associated with

amniotic membrane transplantation and cicatricial symblepharon treatment in an eye with

vascularized corneal adherent leucoma secondary to an old chemical burn. Al X-lea Congres

al Societatii Romane de Reabilitare Orala, Bucuresti, 2016. (comunicare orala, 2016)

22. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Cristina Dancă, Ștefan Popov,

Rodica Baltag, Andrei Bîlhă, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana Mihaela

Turliuc. Surgical treatment and therapeutic management in a case of corneal wound with

herniation of the iris. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala, Bucuresti,

2016. (comunicare orala, 2016)

23. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Cristina Dancă, Andrei Bîlhă,

Adina Ioana Todireasa, Rodica Baltag, Otilia Șandru, Anca Sava, Gabriela Florența

Dumitrescu, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Surgical

Page 23: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 23 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

18

management of recurrent pterygium - clinical case. Al X-lea Congres al Societatii Romane de

Reabilitare Orala, Bucuresti, 2016. (comunicare orala, 2016)

24. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Brosteanu, Madalina Chihaia, Cristina

Danca, Serban Turliuc, Andrei Cucu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana Mihaela Turliuc.

Orbital exenteration. Simpozion stiintific de medicina dentara cu participare internationala,

Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

25. Claudia Florida Costea, Ion Streltov, Marius Dabija, Marcela Nour, Andrei Cucu, Gabriela

Dumitrescu, Anca Sava, Dana Mihaela Turliuc. Ophthalmological symptoms in a case of

recurrent frontal meningioma invading the eye socket. Simpozion stiintific de medicina

dentara cu participare internationala, Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

26. Andrei Cucu, Claudia Florida Costea, Daniela Trandafir, Camelia Tamas, Serban Turliuc,

Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana Mihaela Turliuc. The collaboration between

neurosurgeon-ophthalmologist-oral and maxillofacial surgeon in orbital tumor

interdisciplinary surgery. Simpozion stiintific de medicina dentara cu participare

internationala, Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

27. Claudia Florida Costea, Catalin Buzduga, Dana Mihaela Turliuc, Gabriela Florenta

Dumitrescu, Andrei Cucu, Irina Iuliana Costache, Anca Sava. Exophthalmos depicted in art.

Simpozion stiintific de medicina dentara cu participare internationala, Bucuresti, 2016

(comunicare orala, 2016)

28. Iustin Mihailov, Bogdan Costachescu, Lucian Eva, Dana Turliuc, Stefan Clatinici. Protocoale

de tratament ale politraumatismelor cu implicare neurochirurgicala la Spitalul Clinic de

Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi. Conferinta nationala de neurostiinte cu participare

internationala „Zilele medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu”, Iasi, 2016

(comunicare orala, 2016)

29. Vladimir Constantin Buraga, Dana Turliuc. Valoarea predictiva a examinarii

neuropsihologice asupra ameliorarii statusului cognitiv postoperator in hidrocefalia cu

presiune normala. Conferinta nationala de neurostiinte cu participare internationala „Zilele

medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu”, Iasi, 2016 (comunicare orala,

2016)

30. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Madalina Chihaia,

Cristina Danca, Andrei Cucu, Dana Turliuc. Un caz clinic de corn cutanat al pleoapei la un

tanar pacient de sex masculin. Al VIII-lea Congres International al Asociatiei Dentare Romane

pentru Educatie. Teorie versus Practica in Stiintele Medicale, Iasi, 2016. (comunicare orala,

2016)

31. Andrei Cucu, Raluca Maria Munteanu, Lucian Eva, Dana Turliuc. Anatomia chirurgicala a

zonelor sigure de acces catre trunchiul cerebral. Conferinta Nationala de Neurostiinte cu

participare internationala – Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N.

Oblu”, Iasi, 2016. (comunicare orala, 2016)

32. Andrei Cucu, Claudia Costea, Dana Turliuc. Diagnostic diferential rar in tumorile de cavum

Meckel: metastaza de cancer de colon. A 7-a Conferinta Nationala a Societatii de

Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania, Poiana Brasov, 2016 (comunicare

orala, 2016)

33. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Cristina Dancă, Andrei Bîlhă,

Adina Ioana Todireasa, Rodica Baltag, Otilia Șandru, Anca Sava, Gabriela Florența

Dumitrescu, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Surgical

Page 24: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 24 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

19

management of recurrent pterygium - clinical case. Al X-lea Congres al Societatii Romane de

Reabilitare Orala, Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

34. Dana Turliuc, Andrei Cucu, Gabriela Dumitrescu, Anca Sava, Claudia Costea. Le

tuberculome de falx cerebri imitant un méningiome en plaque. Cours commun de la Société de

Neurochirurgie de Langue Française, Société Française de Neurochirurgie et du Collège de

Neurochirurgie, Paris, 2015 (poster, 2015)

35. Carmen Ecaterina Leferman, Andrei Cucu, Dana Turliuc. Hemangioblastomul cerebelos

(forma sporadica) cu debut pseudomeningeal-prezentare de caz, Congresul National pentru

studenti si tineri medici-editia a XIX-a, Bucuresti, 2015. ISSN 2285-9438 (rezumat,

comunicare orala, 2015)

36. Nicolae Dobrin, Raluca Elena Mindru, Raul Bogdan Sandu, Dana Mihaela Turliuc. Multiple

isolated cerebellar lesions- case report, The 41 st Congress of the Romanian Society of

Neurosurgery, Iasi, 2015 (poster, 2015)

37. Maria Raluca Munteanu, Ion Poeata, Lucian Eva, Alin Constantin Iordache, Bogdan Dobrovat,

Gabriela Dumitrescu, Dana Mihaela Turliuc. Neurosurgical treatment of glioblastomas using

neurophysiological monitoring, neuronavigation and fluorescence-guided surgery with 5-

aminolevulinic acid-prospective study of 17 cases, Conferintele Institutului Regional de

Oncologie Iasi - CONFER, Iasi, 2015 (rezumat, comunicare orala, 2015)

38. Claudia Florida Costea, Anca Sava, Serban Turliuc, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc,

Camelia Tamas, Gabriela Florenta Dumitrescu. Implicatiile principiilor bioetica in

managementul pacientilor cu anoftalmie operatorie. Conferinta Nationala de Bioetica – editia

a XI-a. Provocari etice in medicina contemporana, Iasi, 2015.(rezumat, comunicare orala,

2015)

39. Dana Mihaela Turliuc, Andrei Cucu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Vladimir Buraga, Serban

Turliuc, Alexandru Carauleanu, Claudia Florida Costea. A opera sau a nu opera? Aceasta-i

intrebarea. Decizia neurochirurgului in trauma craniocerebrala severa. Conferinta Nationala

de Bioetica – editia a XI-a. Provocari etice in medicina contemporana, Iasi, 2015 (rezumat,

comunicare orala, 2015)

40. Serban Turliuc, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc, Gabriela Florenta Dumitrescu, Catalin

Buzduga, Claudia Florida Costea. Neuroetica in practica lobotomiilor de la inceputul secolului

al XX-lea. Conferinta Nationala de Bioetica – editia a XI-a. Provocari etice in medicina

contemporana, Iasi, 2015 (rezumat, comunicare orala, 2015)

41. Radu Sorete Arbore, Raul Bogdan Sandu, Nicolae Dobrin, Andrei Ionut Cucu, Raluca

Munteanu, Lucian Eva, Mihaela Dana Turliuc. Right hemispheric glioblastoma presenting

as intracerebral hemorrhage: case report. The 41 st Congress of the Romanian Society of

Neurosurgery, Iasi, 2015 (poster, 2015)

42. Constantin Vladimir Buraga, Bogdan Iliescu, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc.

Considerente neuropsihologice in intrventiile neurochirurgicale cerebrale cu pacientul treaz.

Simpozion de Neurostiinte - Zilele Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N.Oblu Iasi, 2015

(comunicare orala, 2015)

43. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Brosteanu, Andrei Cucu, Dana Mihaela

Turliuc. Cataract surgery – a continuous challenge from antiquity to the present, Al VII-lea

Congres International al Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie, Iasi, 2015 (comunicare

orala, 2015)

44. Dobrin Nicolae, Andrei Cucu, Claudia Florida Costea, Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana

Mihaela Turliuc. Dynamic anatomical models in the invasion of the skull base and of the

Page 25: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 25 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

20

intracranial space in case of a giant nasopharyngeal carcinoma – case presentation, Al VII-

lea Congres International al Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie, Iasi, 2015. ISBN:

978-606-13-2924-3 (rezumat, comunicare orala, 2015)

45. Andrei Cucu, Claudia Florida Costea, Serban Turliuc, Alexandru Carauleanu, Catalin

Buzduga, Gabriela Florenta Dumitrescu, Anca Sava, Dana Mihaela Turliuc. History of the

vomer bone: from the Roman plow to the vomer of Matteo Realdo Colombo, Al VII-lea

Congres International al Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie, Iasi, 2015. ISBN: 978-

606-13-2924-3 (rezumat, comunicare orala, 2015)

46. Claudia Florida Costea, Magda Brosteanu, Camelia Geanina Ivanescu, Cristina Rusu, Andrei

Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Ocular and systemic manifestations in Job syndrome, Al VII-

lea Congres International al Asociatiei 18 Dentare Romane pentru Educatie, Iasi, 2015. ISBN:

978-606-13-2924-3 (rezumat, comunicare orala, 2015)

47. Sinziana Anca Moldoveanu, F. Munteanu, Anca Mihaela Lazar, C. Tarasi, Dana Turliuc.

Establishing a baseline for gait pattern that can be linked to lumbar disk herniation and

recurrent lumbar disk herniation, The 5th IEEE International Conference on E-Health and

Bioengineering – EHB, Iasi, 2015 (rezumat, comunicare orala, 2015)

48. Dana Turliuc, Andrei Cucu. Choroidian metastases-case presentation. Conferințele

Institutului Regional de Oncologie, Iași, 2014 (comunicare orala, 2014)

49. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Irina Iuliana

Costache, Anca Sava, Andrei Cucu, Dana Turliuc. Tratamentul chirurgical intru-un caz de

carcinom bazocelular al pleoapei inferioare cu interesarea marginii ciliare. Al VIII-lea

Congres International al Societatii Romane de Reabilitare Generala si Oro-Maxilo-Faciala,

Iasi, 2014 (comunicare orala, 2014)

50. Gabriela Dumitrescu, Ion Poeata, Nicolai Ianovici, Dana Turliuc, Lucian Eva, Marius Dabija,

Victor Dimov, Oana Munteanu, Valeriana Vornicu, Danisia Haba, Eduard Moldovanu, Anca

Sava. Afecțiunile tumorale și netumorale de con medular și filum terminale: studiu retrospectiv

pe 7 ani, Zilele Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu, Iasi, p. 49, 2014. (comunicare

orala, 2014)

51. Gabriela Dumitrescu, Ion Poeata, Dana Turliuc, Marius Dabija, Lucian Eva, Raluca

Munteanu, Danisia Haba, Eduard Moldovanu, Anca Sava, Malignant tumors of peripheral

nerves. A clinicalimagistic- pathological study, Conferințele Institutului Regional de

Oncologie, Iași, 2014. (comunicare orala, 2014)

52. Iustin Mihailov, Bogdan Costăchescu, Dana Turliuc, Lucian Eva, Liliana Mihailov. The

management of polytrauma patients with head injuries in the north-east of Romania, p.1827,

EANS, Prague, 2014. (poster, 2014)

53. Gabriela Dumitrescu, Anca Indrei, Delia Ciobanu, Florin Gramada, Dana Turliuc, Lucian

Eva, Danisia Haba, Ion Poeata. Significance of intraoperative consultation in intracranial

meningiomas, 3rd Belgian Week of Pathology, p.153, Belgia, 2012 (comunicare orala, 2012)

54. Nicolae Dobrin, Alexandru Chiriac, Georgiana Ion, Dana Turliuc, Ion Poeata. Aspecte tehnice

in tratamentul endovascular al anevrismelor cerebrale. Zilele Spitalului Clinic de Urgenta

„Prof. Dr. N. Oblu”, Iasi, 2014 (comunicare orala, 2014)

55. Dana Turliuc, Victor Costan, Andrei Cucu, Raul Sandu. Displazia fibroasa. Prezentare de

caz. Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, 2013 (comunicare orala,

2013)

Page 26: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 26 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

21

56. Dana Turliuc, Florin Gramada, Radu Sorete, Andrei Cucu, Natalia Ermalai. Tuberculoza

cerebrala. Prezentare de caz. Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, 2013

(comunicare orala, 2013)

57. Dana Turliuc, Andrei Cucu, Natalia Ermalai. Neurinomul de trigemen. Prezentare de caz.

Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, 2013 (comunicare orala, 2013)

58. Dana Turliuc, Radu Sorete, Nicolae Dobrin, Florin Gramada, Andrei Cucu, Raul Sandu,

Natalia Ermalai, Victor Costan, Camelia Tamas. Afectiuni neurochirurgicale rare

diagnosticate si tratate la Spitalul „Prof. Dr. N. Oblu” intre anii 2008-2012. Prezentare de

caz. Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, 2013 (comunicare orala, 2013)

59. Camelia Tamaș, Lucian Popa, A.Lazar, C.Stanescu, C.Moroșanu, D.Rădulescu, Dana

Turliuc. Malignant melanoma: Cutaneous metastasis frequency and survival rate, 25th

European Congres of Pathology, p.82, 2013, Lisbon, Portugalia, (poster, 2013)

60. Anca Indrei, Corina Cianga, Gabriela Florenţa Dumitrescu, Dumitru Păduraru, Dana Turliuc.

Consideraţii anatomo-clinice şi histo-patologice asupra formaţiunilor intraorbitare. Al XI-lea

Congres al Societății Anatomiștilor din România, Cluj-Napoca, 2011 (comunicare orala, 2011)

61. Dana Turliuc. Traumatismele cranio-cerebrale cu componenta orbitara. Management clinic si

terapeutic. Neurooftalmologia – Actualitati, Iasi, 2010 (comunicare orala, 2010)

62. Dana Turliuc. Fistula carotido-cavernoasa posttraumatica bilaterala. Neurooftalmologia –

Actualitati, Iasi, 2010 (comunicare orala, 2010)

63. Dana Turliuc, Andrei Cucu. Retrospective analysis regarding moderate head injury and mild

head injury. 3rd International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera,

Chișinău, 2010. (comunicare orala, 2010)

64. Anca Indrei, Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana Turliuc, Ion Poeata, Danut Costin. Aspecte

histopatologice ale leziunilor sistemului nervos central cu impact asupra analizatorului vizual.

Neurooftalmologia – Actualitati, Iasi, 2010 (comunicare orala, 2010)

65. Anca Indrei, Gabriela Dumitrescu, Elena Sapte, Carmen Zamfir, Dana Turliuc, Ion Poeata.

Histopatological Aspects of the Cerebral Metastasis, Anatomische Gesellschaft, 103rd Annual

Meeting, Innsbruck, 2008 (poster, 2008)

66. Anca Indrei, Gabriela Florența Dumitrescu, Dana Turliuc, Elena Șapte, Carmen Elena

Cotrutz. Aspecte ale morfologiei nucleului în metastazele cerebrale, Sesiunea Științifică

Anuală a Societății Naționale de Biologie Celulară, Cluj Napoca, 2008. (comunicare orala,

2008)

67. Gabriela Dumitrescu, Anca Indrei, Danisia Haba, C.Grigoriu, Dana Turliuc, Ion Poeata.

Argyrophilic nucleolar organizer region (AgNOR) count and morphology in cerebral

astrocytic tumors, EURO-CNS, 9th European Congress of Neuropathology, Atena, 2008

(poster, 2008)

68. Nicolae Ianovici, Hortensiu Aldea, Ion Poeata, Dana Turliuc. Clinica de Neurochirurgie Iasi

la ora unui nou bilant, Zilele Spitalului Sf. Treime Iasi – Zilele Neurochirurgiei Iesene, Iasi,

2006 (comunicare orala, 2006)

69. Gabriela Dumitrescu,Anca Indrei,N.Ianovici, Dana Turliuc, Hortensiu Aldea. Actualități în

anatomia patologică a tumorilor sistemului nervos central, Zilele Spitalului Sf.Treime - Zilele

Neurochirurgiei Ieșene, Iasi, 2006 (comunicare orala, 2006)

70. Anca Indrei, Danisia Haba, Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana Turliuc, Carmen Zamfir.

Anatomic and radiological correlations in the glioblastomas prognosis, Arbeitstagung der

Anatomische Gesselschaft,Wurzburg, 2006 (poster, 2006)

Page 27: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 27 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

22

71. Camelia Tamaș, Dana Turliuc, C.Moroșanu, Lucian Popa,Corneliu Tarași, C.Stănescu,

R.Nita, S.Shaukat. Surgical reconstruction in scalp defects, Zilele Spitalului Sf.Treime Iasi -

Zilele Neurochirurgiei Ieșene, Iasi, 2006 (comunicare orala, 2006)

72. Cezar Popescu, Nicolai Ianovici, Hortensiu Aldea, Dana Turliuc, Bogdan Costachescu,

C.Mictariu. Metode de reconstruclie a coloanei vasculare cerebrale dupa rezectia

metastazelor, Al IX Simpozion Iasi-Chisinau, Zilele Spitalului Sf.Treime, Iasi, 2005 (poster,

2005)

73. Dana Turliuc, Nicolaei Ianovici, Hortensiu Aldea, Alin Iordache. The effects of cerebrolysin

treatment on brain bioelectrical activity, cognitive performance and functional outcome in

patients with traumatic particularities of head trauma treatment in Neurosurgery Department

Iași, Conference of the Romanian Society of Neurosurgery, Iasi, 2004 (comunicare orala,

2004)

74. Dana Turliuc, Nicolae Ianovici, Hortensiu Aldea, Alin Iordache. Particularities of head

trauma Treatment in neurosurgery Department Iași, Conference of the Romanian Society of

Neurosurgery, 9 th French Course of Neurosurgery in Romania, Timisoara, 2004 (comunicare

orala, 2004)

75. Ion Poeata, Nicolae Ianovici, Mihai Rotar, Dana Turliuc, Marcel Ivanov, Ziyad Faiyad,

Alexandru Chiriac, Adina Postelnicu. Surgical findings in a series of 100 consecutive

microsurgical clipped anterior communicating artery aneurysm, Conference of the Romanian

Society of Neurosurgery, French Course of Neurosurgery in Romania, Timisoara, 2004.

(comunicare orala, 2004)

76. Hortensiu Aldea, Nicolai Ianovici, Ion Poeata, Remus Lacatusu, Corneliu Tarasi, Dana

Turliuc, Adina Postelnicu. Clinico-therapeutic considerations regarding the intramedullary

spinal cord tumors, 5th Congress of the Romanian Society of Neurosurgery, Bucuresti, 2003

(poster, 2003)

77. Hortensiu Aldea, Remus Lacatusu, Stefan iencean, Radu Sorete, Dana Turliuc, Corneliu

Tarasi, Iustin Mihailov, Nicolae Dobrin. Hematomul intracerebral primar - consideralii

clinico-terapeutice pe 45 de cazuri, Al-VII-lea Simpozion Iasi-Chisinau, Zilele Spitalului

Sf.Treime Iasi, Iasi, 2001 (comunicare orala, 2001)

78. Dana Turliuc, JF Mineo, Dam Hieu, H.Person, G.Besson. Résultats après éxèrese

chirurgicale des cavernomes intra-crâniens. Etude d’une série consecutive de 48 cas, Societe

de Neurochirurgie de Langue Francaise, Paris, 1999 (poster, 1999)

79. Corneliu Tarași, Remus Lăcătușu, Dana Turliuc. Huge olfactyory groove meningiomas

presenting only with minimal temporal visual field loss, 1st Black Sea Neurosurgical Congress,

Mamaia, 1997 (comunicare orala, 1997)

80. Remus Lacatusu, Corneliu Tarasi, Dana Turliuc. Evacuarea hematoamelor subdurale cronice

prin gaura de trepan parietala, Actualities in Neural Sciences Saint Trinity Hospital – Acta

Neurologica Moldavica, 1994 (comunicare orala, 1994)

81. Dana Turliuc, Rusu Mihai, Radu Sorete. Indicatia chirurgicala in hematomul intracerebral

primar, Actualities in Neural Sciences Saint Trinity Hospital – Acta Neurologica Moldavica,

1994 (comunicare orala, 1994)

Page 28: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

Paşaport european al competenţelor Mihaela Dana Turliuc

5/1/20 © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 28 / 28

Mihaela Dana Turliuc Anexa CV

23

GRANTURI SI PROIECTE DE CERCETARE

1. CENTRU DE FORMARE SPECIALIŞTI ŞI RESURSE ÎN REABILITAREA ORALĂ, ID

POSDRU /87/ 1.3/ S/ 62208. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Axa prioritară 1 -Educaţia şi

formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.

Domeniul major de intervenţie 1.3.-Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare, Decizia

23904//29.10.2012

2. TRANSPLANT AUTOLOG DE ȚESUT NEURAL DIN MUCOASA OLFACTIVĂ ȘI

CELULE STEM ÎN TRATAMENTUL LEZIUNILOR MĂDUVEI SPINĂRII LA CÂINE,

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași,Universitatea de Științe Agricole și

Medicină Veterinară Cluj Napoca, CNCSIS 599, contractul PN II 62-085/2008, Universitatea de

Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Spitalul Clinic de Urgenta

“Prof. Dr. N. Oblu“Iași, Acord ferm de colaborare Proiectul nr.62-085.

http://www.uaiasi.ro/PN2/BIONEURO/ro/

3. IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF MODERN NEUROENDOVASCULAR

THERAPY IN ROMANIAN MEDICAL PRACTICE, Programul de învățare pe tot parcursul

vieții 2007-2013, Education and Culture, Lifelong learning programme LEONARDO DA VINCI,

Nr. Proiect: LLP-LdV/PLM/2007/RO/167, Nr. Contract: 11/2008

4. STIMULAREA BIOINTEGRĂRII IMPLANTURILOR CRANIOSPINALE PRIN

ACOPERIREA CU STRUCTURI MULTISTRAT BIOACTIVE (ACRONIM:BIOSTIMP),

contract nr.71-110/18.09.2007. Programul 4: Parteneriate în domeniile prioritare, Direcția de

cercetare 7 – Materiale, procese și produse inovative.

Page 29: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

1

LISTA COMPLETA DE LUCRARI

Carti/capitole in carti de specialitate

1. PRINCIPIILE CHIRURGIEI NEUROLOGICE, editori: Richard G. Ellenbogen, LaligamN. Sekhar, Neil D. Kitchen, coordonatorul editiei in limba romana Ioan Stefan Florian,editorii versiunii in limba romana: Mihaela Dana Turliuc, capitolele 15, 40, EdituraHipocrate, 2019, ISBN 978-606-94576-2-7, 886 pagini.

2. ABILITĂŢI CHIRURGICALE. MANUAL DE STUDIU PENTRU ANUL I.PROTOCOALE, EVALUĂRI, autori: Mihaela Perţea, Camelia Tamaş, Dana MihaelaTurliuc (autor), Editura PIM Iaşi, 2017, ISBN 978-606-13-3589-3, 145 pagini.

3. SURGICAL SKILLS. HANDBOOK MODULE I, PROTOCOLS, ASSESSMENTS,autori: Mihaela Perţea, Camelia Tamaş, Dana Mihaela Turliuc (autor), Editura PIM Iaşi,2018, ISBN 978-606-13-4377-5, 123 pagini.

4. ABILETÉS CHIRURGICALES. MANUEL D’ÉTUDE MODULE I. PROTOCOLES,ÉVALUATION, autori: Mihaela Perţea, Camelia Tamaş, Dana Mihaela Turliuc (autor),Editura PIM Iaşi, 2018, ISBN 978-606-13-4378-2, 109 pagini.

5. MODUL INTEGRATIV PENTRU STUDIUL CREIERULUI – PATOLOGIATUMORALĂ A ARIILOR MORFO-FUNCŢIONALE, autori: Doina Azoicăi, ConstantinVladimir Buragă, Irina Draga Căruntu, Manuela Ciocoiu, Daniela Cristina Dumitriu, DanielaDruguş, Laura Gheucă Solovăstru, Danisia Haba, Bogdan Iliescu, Beatrice Gabriela Ioan,Irina Oana Moisei Constantinescu, Florin Dumitru Petrariu, Ovidiu Rusalim Petriş, AncaSava, Dragomir Nicolae Şerban, Ionela Lăcrămioara Şerban, Dana Mihaela Turliuc(autor), Şerban Turliuc, Traian Ţăranu, Editura ”Grigore T.Popa” Iași, 2015, ISBN 978-606-544-326-6, 396 pagini.

6. GHID DE PATOLOGIE OFTALMOLOGICĂ. AFECŢIUNILE PLEOAPEI ŞICONJUNCTIVEI, autori: Anca Sava, Claudia Florida Costea, Gabriela FlorenţaDumitrescu. Coautori: Gabriela Dimitriu, Magda Broşteanu, Camelia Tamaş, Dana Turliuc(coautor), Irina Iuliana Costache, Cătălin Buzdugă, Alexandru Cărăuleanu, Andrei Cucu.Editura Academiei de Stiinte a Republicii Moldova, 2015, ISBN 978-9975-85-007-0, 427pagini.

7. GUIDE DE PATHOLOGIE OPHTALMOLOGIQUE – AFFECTIONS DESPAUPIÈRES ET DE LA CONJONCTIVE, autori: Anca Sava, Claudia Florida Costea,Gabriela Florenţa Dumitrescu. Coautori: Gabriela Dimitriu, Magda Broşteanu, Camelia

Page 30: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

2

Tamaş, Dana Turliuc (coautor), Irina Iuliana Costache, Cătălin Buzdugă, AlexandruCărăuleanu, Andrei Cucu. Editura UNIVERSA, Belgia, 2015, ISBN 978-9062-81-028-4, 444pagini.

8. TRATAT DE CHIRURGIE, EDIȚIA A-II-A,VI NEUROCHIRURGIE, sub redacțiaIrinel Popescu si Constantin Ciuce, Coordonatori Ioan Stefan Florian, Ion Poeata. TurliucDana-Mihaela (autor), 4 capitole: Vascularizaţia creierului, p.358-361, Fistulele arterio-venoase durale, p. 415- 418, Tuberculoza cerebrală, p. 660-663, Tumorile nervilor periferici,p. 784-787. Editura Academia Română, 2014, ISBN 978-973-27-2445-3, 823 pagini.

9. ABILITĂȚI CHIRURGICALE FUNDAMENTALE. GHID DE STUDIU,PROTOCOALE, EVALUĂRI, autori: Nicolae Ghețu, Ionuț Huțanu, Mihaela Perțea,Ovidiu Petriș, Vladimir Poroch, Paul-Dan Sîrbu, Camelia Tamaș, Dana Mihaela Turliuc(autor), Adrian Bodescu, Corneliu-George Coman, Gabriel Vlad Necula, Alexandru Mihai,Dan-Cristian Moraru, Ștefan Morărașu, Vlad Pieptu, Victoria Streinu, Rareș Șova, AtenaFlorina Triupa, Răzvan Tudor. 3 capitole: Stagiul 1. Primirea, transferul și poziționareapacientului chirurgical, p.3-39, Stagiul 3. Pregătirea pacienților pentru intervenții chirurgicalemajore, p.163-170, Stagiul 7. Primirea, transferul și poziționarea pacientului chirurgica,p.553-557. Editura ”Grigore T. Popa”Iași, 2014, ISBN 978-606-544-272-6, 647 pagini.

10. TRATAT DE CHIRURGIE, volumul 2, sub coordonarea Alexandru Vlad Ciurea.DanaMihaela Turliuc (autor), 1 capitol: Istoricul Neurochirurgiei: Prof. Dr. Mihai Rusu, pp 77-80, Editura Medicală, 2011, ISBN 978-973-39-0720-6.

11. TEHNICI CURENTE DE NEUROCHIRURGIE, volumul 1, Dana Mihaela Turliuc(coautor),5 capitole: 3.2 Descoperirea plexului brahial, supraclavicular, infraclavicular și lanivelul axilei, p.58-68, 3.4. Abordul sistemului ventricular, p.76-80, 3.5. Reconstrucțiamicrochirurgicală a sinusului longitudinal superior, p.81-87, 3.6. Drenajul ventricolo-peritoneal și ventriculo-atrial, p.88-97, 3.13. Mielomeningocelul și meningocelul lombar,p.152-162, Editura Statur București, 2003, 226 pagini.

12. CURS DE NEUROCHIRURGIE, H.Aldea, N.Ianovici, Dana Turliuc (autor), p.19-166Editura Dosoftei,1999, ISBN 973-9135-86-2, 209 pagini.

13. NEUROCHIRURGIE - NOTE DE CURS, Mihai Rusu, A.V.Ciurea, Nicolai Ianovici,Vasile Astărăstoaie, Ion Poeată, Dana Turliuc (autor), Cornel Bălan, Victor Dimov, ȘtefanIencean, Florin Grămadă, Radu Sorete, Editura Casa Editorială Demiurg, 1996, ISBN 973-97904-6, 174 pagini.

Page 31: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

3

14. NEUROCHIRURGIE, Mihai Rusu, colaboratori Nicolai Ianovici, Ion Poeată, DanaRoman (Turliuc) (colaborator), Editura Contact Internațional, 1993, ISBN 973-95941-0-7,267 pagini.

ARTICOLE IN EXTENSO IN REVISTE COTATE ISITOTAL = 21Prim autor, ultim, corespondent = 15Coautor = 6

Autor principal:1. Costea CF, Turliuc S, Cucu AI, Turliuc MD. To be or not to be Wilbrand’s knee? A question that is

looking for an answer. Child’s Nervous System 2018, 34(11): 2135. IF 1.235 (autor, 2018)2. Cucu AI, Turliuc MD, Carauleanu A, Poeata I, Costea CF, Dumitrescu GF, Sava A. Chemical

aspects of peritumoral cerebral edema in atypical meningiomas. Rev Chim (Bucharest) 2018,69(10): 2804-2807. IF 1.412 (autor, 2018)

3. Cucu AI, Costea CF, Carauleanu A, Dumitrescu GF, Sava A, Scripcariu IS, Costan VV, Turliuc S,Poeata I, Turliuc MD. Meningiomas related to the Chernobyl irradiation disaster in North-EasternRomania between 1990 and 2015. Rev Chim (Bucharest) 2018, 69(6): 1562-1565. IF 1.412 (autor,2018)

4. Bogdanici CM, Costea CF, Dimitriu G, Chihaia MA, Carauleanu A, Cucu A, Sava A, DumitrescuGF, Turliuc S, Turliuc MD. Intraoperative identification of lacrimal sac by means of methyleneblue. Rev Chim (Bucharest) 2018, 69(1): 172-174. IF 1.412 (autor, 2018)

5. Turliuc MD, Turliuc S, Cucu AI, Tamas C, Carauleanu A, Buzduga C, Sava A, Dumitrescu GF,Costea CF. Through clinical observation: the history of priapism after spinal cord injuries. WorldNeurosurgery 2018, 109: 365-371. IF 1.924 (autor, 2018)

6. Costea C, Turliuc S, Cucu A, Dumitrescu G, Carauleanu A, Buzduga C, Sava A, Costache I,Turliuc D. The „polymorphous” history of a polymorphous skull bone: the sphenoid. AnatomicalScience International 2018, 93(1): 14-22. IF 1.33 (autor, 2018)

7. Costea CF, Turliuc S, Buzduga C, Cucu AI, Dumitrescu GF, Sava A, Turliuc MD. The history ofoptic chiasm from antiquity to the twentieth century. Child’s Nervous System 2017, 33(11): 1889-1898. IF 1.235 (autor, 2017)

8. Costea CF, Turliuc MD, Dimitriu G, Bogdanici CM, Motoc A, Chihaia MA, Danca C, Cucu A,Carauleanu A, Dumitrescu N, Indrei L, Turliuc S. Inflammatory juvenile compound conjunctivalnevi. A clinicopathological study and literature review. Rom J Morphol Embryol 2017, 58(3): 739-747. IF 0.912 (autor, 2017)

9. Sapte E, Costea CF, Carauleanu A, Danca C, Dumitrescu GF, Dimitriu G, Chihaia MA, BuzdugaCM, Cucu A, Turliuc MD. Histological, immunohistochemical and clinical considerations onamniotic membrane transplant for ocular surface reconstruction. Rom J Morphol Embryol 2017,58(2): 363-369. IF 0.912 (autor, 2017)

Page 32: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

4

10. Costea CF, Dumitrescu GF, Turliuc MD, Dimitriu G, Chihaia MA, Indrei L, Dumitrescu N, CucuA, Carauleanu A, Gavrilescu CM, Costache II. A 16-year retrospective study of dacryocystitis inadult patients in the Moldavia Region, Romania. Rom J Morphol Embryol 2017, 58(2): 537-544.IF 0.912 (autor, 2017)

11. Turliuc D, Turliuc S, Cucu A, Dumitrescu G, Costea C. An entire universe of the Roman world'sarchitecture found in the human skull. Journal of History of the Neurosciences 2017, 26(1): 88-100.IF 0.288. (autor, 2017)

12. Turliuc DM, Turliuc S, Cucu AI, Sava A, Dumitrescu GF, Carauleanu A, Buzduga C, Trandafir D,Costea CF. An unwritten anatomy lesson: the influence of roman clothing on neuroanatomicalterminology: in memoriam Albert L. Rhoton, Jr. (1932–2016). Clinical Anatomy 2016, 29: 680-690. IF 1.908 (autor, 2016)

13. Turliuc D, Turliuc S, Cucu A, Dumitrescu GF, Carauleanu A, Buzduga C, Tamas C, Sava A,Costea CF. A review of analogies between some neuroanatomical terms and roman householdobjects. Annals of Anatomy 2016, 204: 127-133. IF 1.579 (autor, 2016)

14. Turliuc MN, Mairean C, Turliuc MD. Rumination and supression as mediators of the relationshipbetween dysfunctional beliefs and traumatic stress. International Journal of Stress Management2015, 22(3): 306-322. IF 1.389 (autor, 2015)

15. Turliuc D, Sava A, Dumitrescu GF, Cucu A, Esanu A, Tudorache C, Costache II, Costea CF. Rightvisual loss due to choroidal metastasis of a papillary adenocarcinoma of the lung, Case report.Rom J Morphol Embryol 2015, 56(3): 1173-1177. IF 0.811 (autor, 2015)

Coautor:16. Costea CF, Scripcariu IS, Dragomir R, Dimitriu C, Turliuc MD, Dumitrescu GF, Dumitrescu N,

Vornicu V, Sava A, Cucu A, Turliuc S, Carauleanu A. Chemical proprieties of human amnioticmembrane for potential opthalmological use. Rev Chim (Bucharest) 2018, 68(6): 1566-1569. IF1.412 (coautor, 2018)

17. Danca C, Costea CF, Costan VV, Turliuc MD, Sava A, Turliuc S, Cucu A, Dragomir RA,Scripcariu IS, Dumitrescu N, Carauleanu A. Gut microbiota and serotinin – biochemical pathwaysin age-related macular disease. Rev Chim (Bucharest) 2018, 69(10): 2823-2825. IF 1.412 (coautor,2018)

18. Buzduga CM, Costea CF, Dumitrescu GF, Turliuc MD, Bogdanici CM, Cucu A, Dumitrescu N,Indrei L, Sapte E, Ciobanu Apostol DG. Cytological, histopathological and immunological aspectsof autoimmune thyroiditis: a review. Rom J Morphol Embryol 2017, 58(3): 731-738. IF 0.912(coautor, 2017)

19. Costache II, Costea CF, Danciu M, Costan VV, Aursulesei V, Dumitrescu GF, Turliuc MD, SavaA. Amyloidosis – a rare cause of refractory heart failure in a young female. Rom J MorpholEmbryol 2017, 58(3): 201-206. IF 0.912 (coautor, 2017)

20. Muresanu DF, Ciurea AV, Gorgan RM, Gheorghita E, Florian SI, Stan H, Blaga A, Ianovici N,Iencean SM, Turliuc D, Davidescu HB, Mihalache C, Brehar FM, Mihaescu AS, Mardare DC,Anghelescu A, Chiparus C, Lapadat M, Pruna V, Mohan D, Costea C, Costea D, Palade C, Bucur

Page 33: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

5

N, Figueroa J, Alvarez A. A retrospective, Multi-Center Cohort Study Evaluating the Severity-Related Effects of Cerebrolysin Treatment on Clinical Outcomes in Traumatic Brain Injury, CNS&Neurological Disorders - Drug Targets 2015, 14(5): 587-599, IF 1.994 (coautor, 2015)

21. Grigoriu C, Dumitrescu G, Knieling L, Turliuc DM, Astarastoae V, Grigoriu BD. Traumatic fatalfat embolism syndrome-case report. Rom J Legal Medicine 2008, 16(3): 163-168. IF 0.298(coautor, 2008)

ARTICOLE IN EXTENSO IN REVISTE INDEXATE BDITOTAL = 64Prim autor, ultim, corespondent = 53Coautor = 11

Autor principal:1. Turliuc DM, Costea CF, Turliuc S, Sascau RA, Patrascanu E, Poeata I, Cucu AI. The lion heart of

a neurosurgeon: the stress during a life of neurosurgery. Romanian Neurosurgery 2018, 32 (2):211-216. ISSN 1220-8841 (autor, 2018)

2. Cucu AI, Costea CF, Poeata I, Costachescu B, Dumitrescu GF, Sava A, Turliuc MD. Anatomicallocalization of atypical meningiomas: our experience on 81 patients. Revista Medico-chirurgicala aSocietatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2018, 122 (4): 744-752. ISSN 0048-7848 (autor, 2018)

3. Cucu AI, Turliuc MD, Costea CF, Dumitrescu GF, Sava A, Poeata I. Atypical meningiomas ofcerebellopontine angle. A five case series. Revista Medico-chirurgicala a Societatii de Medici siNaturalisti din Iasi 2018, 122(3): 533-545. ISSN 0048-7848 (autor, 2018)

4. Cucu AI, Costea CF, Sascau RA, Dobrovat B, Poeata I, Turliuc S, Turliuc MD. Where is thecontre-coup? Atypical localization of occipital brain contusion. Romanian Neurosurgery 2018, 32(1): 25-28. ISSN 1220-8841 (autor, 2018)

5. Cucu AI, Costea CF, Dumitrescu GF, Turliuc S, Sava A, Turliuc DM. Ancient history of pituitarystalk. Romanian Journal of Functional and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and ofAnthropology 2018, 17(1): 83-86. ISSN 1583-4026 (autor, 2018)

6. Cucu AI, Costea CF, Sava A, Dumitrescu GF, Turliuc S, Costachescu B, Poeata I, Trandafir V,Turliuc MD. Neurovascular compression syndrome in trigeminal neuralgia 2018, 17(3): 199-203.ISSN 1583-4026 (autor, 2018)

7. Turliuc D, Cucu A, Sandu R, Dumitrescu G, Costea C. Spinal schwannomatosis of the caudaequina in the absence of neurofibromatosis: case report and treatment strategies. RomanianNeurosurgery 2017, 31(1): 47-53. ISSN 1220-8841 (autor, 2017)

8. Turliuc MD, Cucu AI, Costea CF. Dental chair vertebral artery dissection. Romanian Journal ofOral Rehabilitation 2017, 9(2): 16-20. ISSN 2066-7000 (autor, 2017)

9. Turliuc DM, Costachescu B, Poeata I, Dobrin N, Cucu AI, Sava A, Dumitrescu G, Costea CF. Latediagnosed PHACE syndrome by aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Case report. RevistaMedico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2017, 121(3): 562-567. ISSN0048-7848 (autor, 2017)

Page 34: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

6

10. Turliuc DM, Cucu AI, Arbore-Sorete R, Dumitrescu GF, Sava A, Costea CF. Orbitocranialpenetrating injury by a metallic foreign body. Case report and anatomical considerations.Romanian Neurosurgery 2017, 31(4): 437-443. ISSN 1220-8841 (autor, 2017)

11. Croitoru C, Turliuc D, Danciu F, Cucu A, Costea C. The miracle of St. Alfege’s Hospital and thehistory of the treatment of myasthenia gravis. Romanian Neurosurgery 2017, 31(1): 73-79. ISSN1220-8841 (autor, 2017)

12. Costea CF, Dimitriu G,Sava A, Chihaia M, Danca C, Cucu A, Dumitrescu N, Turliuc D.Cutaneous horn of the eyelid: anatomoclinical implications. Journal of Clinical Research andOphthalmology 2017, 4 (1): 1-5. ISSN: 2455-1414 (autor, 2017)

13. Costea CF, Cucu AI, Earar N, Dimitriu G, Danca C, Chihaia MA, Turliuc DM. Ocularcomplications due to intraoral local anesthesia: a case report. Romanian Journal of OralRehabilitation 2017, 9(1): 87-93. ISSN 2066-7000 (autor, 2017)

14. Cucu AI, Costea CF, Poeată I, Turliuc DM. Prognostic factors in atypical meningioma. RomanianNeursurgery 2017, 32(2): 165-171. ISSN 1220-8841 (autor, 2017)

15. Turliuc S, Costea CF, Cucu AI, Hutanu R, Turliuc DM. The loss of sadness in the human being:XIXth century psychosurgery (part II). Bulletin of Integrative Psychiatry 2017, 73 (2): 29-36. ISSN1453-7257 (autor, 2017)

16. Ciofu ML, Sulea D, Nicolau A, Grigoras C, Turliuc DM. Management of orbital tumorspresenting as unilateral exophthalmos. Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2017, 9(4): 66-72.ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

17. Turliuc D, Trandafir D, Cucu A, Dobrin N, Dumitrescu G, Sava A, Dumitrescu AM, Costea CF.Giant nasopharingeal carcinoma – a case report. Dynamic anatomical models in skull base andintracranial space invasion. Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2016, 8(1): 51-58. ISSN2066-7000 (autor, 2016)

18. Turliuc DM, Cucu AI, Dobrovăț B, Trandafir D, Turliuc S, Dumitrescu GF, Costea CF. A rare caseof suprasellar arachnoid cyst with giant perimesencephalic and mesial temporal extension-physiopathological mechanisms. Romanian Neurosurgery 2016; 30(1): 52-56. ISSN 1220-8841(autor, 2016)

19. Turliuc D, Dobrovat B, Cucu A, Turliuc S, Trandafir D, Costea CF. To be or not to be aneurovascular conflict: importance of the preoperative identification of the neurovascular conflictin the trigeminal neuralgia. Romanian Neurosurgery 2016, 30 (3): 334-341. ISSN 1220-8841(autor, 2016)

20. Turliuc DM, Sava A, Cucu AI, Turliuc S, Dumitrescu AM, Costea CF. Cribriform plate andGalen’s cribrum romanum. Romanian Journal of Functional and Clinical, Macro- andMicroscopical Anatomy and of Anthropology 2016, 15(1): 123-126. ISSN 1583-4026 (autor, 2016)

21. Turliuc DM, Turliuc S, Cucu AI, Costea CF. Professional envy among doctors. Romanian Journalof Oral Rehabilitation 2016, 8 (3): 80-85. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

22. Turliuc DM, Turliuc S, Cucu AI, Costea CF. The loss of sadness of the human being: thebeginnings of psychosurgery (part I), Bulletin of Integrative Psychiatry 2016, (69 (2): 39-44. ISSN1453-7257 (autor, 2016)

Page 35: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

7

23. Turliuc DM, Cucu AI, Costea CF. 3 years long-term posttraumatic cerebrospinal fluid fistulacomplicated with recurrent meningitis. Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2016, 8(4):95-99.ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

24. Turliuc DM, Cucu AI, Costan VV, Costea CF. Rare etiology of trigeminal nerve neuralgia –metastatic adenocarcinoma of the colon, Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2016; 8(2): 40-43. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

25. Turliuc DM, Cucu AI, Dumitrescu GF, Dobrovat B, Popescu CE, Costachescu B, Roata C,Romedea SN, Sava A, Costea CF. Giant tuberculous iliopsoas abscess secondary to Pott’s spine.Romanian Journal of Functional and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and ofAnthropology 2016, 15(2): 222-228. ISSN 1583-4026 (autor, 2016)

26. Cucu A, Costea CF, Dumitrescu GF, Turliuc S, Sava A, Turliuc DM. A journey through time: thehistory of Ampulla Romana of semicircular canals. Romanian Journal of Functional and Clinical,Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2016; 15(3): 354-357. ISSN 1583-4026(autor, 2016)

27. Turliuc S, Costea CF, Cucu AI, Dumitrescu AM, Dumitrescu GF, Turliuc DM. Biblicaldescriptions of spinal neurological and neurosurgical pathology. Romanian Neurosurgery 2016;30(3): 360-365. ISSN 1220-8841 (autor, 2016)

28. Buraga VC, Turliuc D, Turliuc S, Cucu AI, Costea CF. Neuropsychological grounds in the awakebrain surgery, Revista Medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi 2016, 120(2): 298-305. ISSN 0048-7848 (autor, 2016)

29. Cucu AI, Turliuc DM, Sava A, Dumitrescu GF, Turliuc S, Costea CF. Falx cerebri tuberculomamimicking en plaque meningioma – case report, Romanian Neurosurgery 2016, 30(2): 209-213ISSN 1220-8841 (autor, 2016)

30. Costea CF, Turliuc DM, Sava A, Dumitrescu GF, Cucu AI, Patrascanu E, Trandafir D, Turliuc S.Fedor Krause (1857-1937): the father of German neurosurgery. Romanian Neurosurgery 2016,30(2): 241-247. ISSN 1220-8841 (autor, 2016)

31. Costea CF, Cucu AI, Dumitriu G, Brosteanu M, Turliuc S, Dumitrescu GF, Sava A, Turliuc DM.Understanding the psychological impact in a clinical case of eye globe rupture with forensicimplications, Romanian Journal of Oral Rehabilitation 2016, 8 (2): 61-67. ISSN 2066-7000 (autor,2016)

32. Costea CF, Turliuc D, Sava A, Dumitrescu GF, Cucu AI, Turliuc S. Principles and guidelinesinvolved in the management of surgical acquired anophthalmia patients. Romanian Journal of OralRehabilitation 2016, 8(1): 59-64. ISSN 2066-7000 (autor, 2016)

33. Costea CF, Sava A, Dumitriu G, Brosteanu M, Cucu AI, Costache II, Dumitrescu GF, Turliuc DM.A brief account of the long history of cataract surgery. Romanian Journal of Functional andClinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2016, 15(1): 46-52. ISSN 1583-4026 (autor, 2016)

34. Croitoru CG, Turliuc DM, Danciu F, Cucu AI, Turliuc S, Costea CF. Myasthenia Gravis – abeginning with no end. Romanian Neurosurgery 2016, 30 (1): 241-247. ISSN 1220-8841 (autor,2016)

Page 36: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

8

35. Buzduga C, Turliuc D, Galesanu C, Ciobanu D, Dimitriu G, Cucu A, Dumitrescu GF, Sava A,Costea CF. Ocular manifestations in endocrine diseases. Romanian Journal of Functional andClinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2016, 15 (2): 229-231. ISSN1583-4026 (autor, 2016)

36. Turliuc DM, Costan VV, Cucu AI, Costea CF. Intraorbital Foreign Body. Revista Medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi 2015, 119 (1): 179- 184. ISSN 0048-7848(autor, 2015)

37. Turliuc D, Turliuc S, Mihailov I, Cucu A, Dumitrescu G, Costea C. Homicide by cervical spinalcord gunshot injury with shotgun fire pellets: case report, International Journal of MedicalResearch & Health Sciences 2015; 4(4): 928-931. ISSN: 2319-5886 (autor, 2015)

38. Turliuc D, Sava A, Dumitrescu GF, Cucu A, Salamastrakis I, Costea CF, Turliuc S. Origins ofNeurosurgery and Neuroanatomy part one – ancient period. Romanian Journal of Functional andClinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2015, 14(1): 100-105. ISSN1583-4026 (autor, 2015)

39. Turliuc D, Costea CF, Dumitrescu GF, Cucu A, Carauleanu A, Buzduga C, Turliuc S. Theprotoparents of the cerebral ventricles. Romanian Journal of Artistic Creativity 2015, 3 (3), 137-142. ISSN 2327-5707 (autor, 2015)

40. Turliuc D, Turliuc S, Cucu A, Buraga V, Costea CF. Claiming dignity while dangling between lifeand death. Romanian Journal of Artistic Creativity 2015, 3 (1): 34-38. ISSN 2327-5707 (autor,2015)

41. Costea CF, Turliuc D, Costan VV, Faiyad Z, Dumitrescu GF, Cucu A, Sava A. Unilateralexophthalmos in a case of maxillary sinus carcinoma with orbital invasion. Romanian Journal ofFunctional and Clinical, Macro- and Microscopical Anatomy and of Anthropology 2015, 14 (3):457-461. ISSN 1583-4026 (autor, 2015)

42. Costea CF, Turliuc DM, Socolov DG, Dumitriu G, Cucu A, Turliuc S, Carauleanu A. Bilateraldacryocystocele conduct and prenatal diagnosis. Revista Medico-chirurgicala a Societatii deMedici si Naturalisti din Iasi 2015; 119 (3): 743-748. ISSN 0048-7848 (autor, 2015)

43. Costea CF, Sava A, Dumitrescu GF, Albert M, Cucu A, Turliuc S, Turliuc D. Forensic aspects ofocular trauma. Aperito Journal of Ophtalmology 2015, 1(2). ISSN 2381-5000 (autor, 2015)

44. Tamas I, Tamas C, Enasoae I, Turliuc D. Illness and healing in the Holy Scripture. Church servingthe elderly and sick: bioethics for care people suffering from neuro-degenerative diseases, primaryand metastatic brain tumors. Romanian Journal of Bioethics 2015, 13(3): 1-11. ISSN 15835170(autor, 2015)

45. Costea CF, Cucu A, Costan VV, Dumitrescu GF, Sava A, Turliuc D. Visual impairment inorbitofrontal and sphenoidal fibrous dysplasia associated with sphenoid sinus mucocele. Journal ofClinical Research and Ophtalmology 2015, 2(4): 054-057. ISSN: 2455-1414 (autor, 2015)

46. Costea CF, Dimitriu G, Dumitrescu GF, Costache II, Sava A, Cucu A, Turliuc D. Surgicaltreatment in a case of lower eyelid basal cell carcinoma involving the ciliary margin. RomanianJournal Of Oral Rehabilitation 2014, 6(4): 99-103. ISSN 2066-7000 (autor, 2014)

47. Turliuc D, Arbore Sorete R, Dobrin N, Chiriac A, Ermalai N. Subarachnoid hemorrahage in a

Page 37: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

9

young patient with factor V Leiden thrombophilia: case report and literature review. RomanianNeurosurgery 2013, XX (2): 170-179. ISSN 1220-8841 (autor, 2013)

48. Iordache A, Munteanu R, Coșman M, Turliuc DM. Intracranial pressure monitoring inneurosurgery department in Iași-latest developments. Romanian Neurosurgery 2012, XIX (1).ISSN 1220-8841 (autor, 2012)

49. Turliuc D, Cucu A. Management of mild, and moderate head injuries in adults. RomanianNeurosurgery 2010, 17(4): 421-431. ISSN 1220-8841 (autor, 2010)

50. Dumitrescu GF, Indrei A, Husseini M El, Haba D, Ianovici N, Poeată I, Turliuc D. Posterior fossameningiomas: correlation between site of origin and pathology. Romanian Neurosurgery 2010,XVII (3): 327-338. ISSN 1220-8841 (autor, 2010)

51. Dumitrescu GF, Indrei A, Poeata I, Haba D, Agrigoroae E, Grămadă F, Turliuc DM. Diagnosticvalue of silver nitrate staining for nucleolar organizer regions in cerebral astrocytic tumors.Romanian Neurosurgery 2010, XVII (1): 64-72. ISSN 1220-8841 (autor, 2010)

52. Turliuc D, Dumitrescu GF, Indrei A. Colaborarea neurochirurg-neuropatolog în diagnosticareatumorilor cerebrale, Revista Medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iași 2007,111 (3): 649-657. ISSN 1221-8618 (autor, 2007)

53. Ianovici N, Poeata I, Turliuc M. Clinica de Neurochirurgie Iași la ora unui bilanț, RevistaMedico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi 2006, 110 (2): 7-9, Supl.2. ISSN0048-7848 (autor, 2006)

Coautor:54. Cucu AI, Costea CF, Turliuc MD, Dumitrescu GF, Sava A, Poeata I. Mirror, mirror on the wall,

who’s the fairest of them all? Atypical meningioma associated with multiple meningiomas.Romanian Neurosurgery 2018, 32(4): 563-572. ISSN 1220-8841 (coautor, 2018)

55. Costea CF, Rusu C, Ivanescu CG, Dumitras S, Dimitriu G, Cucu A, Albert M, Turliuc DM, MironIG. Goldenhar Syndrome: case report. Journal of Clinical Research and Ophtalmology 2015, 2(3):041-044. ISSN: 2455-1414 (coautor, 2015)

56. Cosman D, Pirvu BCS, Turliuc D, Prioteasa M, Burdescu F. The (pre-/post-) romantic bedlam,Romanian Journal of Artistic Creativity 2014, 2 (4): 134-152. ISSN 2327-5707 (coautor, 2014)

57. Dumitrescu GF, Indrei A, Ciobanu D, Grămadă F, Turliuc D, Eva L, Haba D, Bacușcă A, Poeată I.Intracranial meningiomas:correlations between intraoperative consultation and histopathologicaldiagnosis. Romanian Neurosurgery 2012, 19(1), ISSN 1220-8841 (coautor, 2012)

58. Iencean SM, Poeată I, Solcan G, Turliuc D, Popescu EC, Costăchescu B, Iencean AS. News andviews of neuroprotection in complete traumatic spinal cord injuries. Romanian Neurosurgery 2011,18(4): 412-420, ISSN 1220-8841 (coautor, 2011)

59. Dumitrescu G, Indrei A, Turliuc D, Indrei L, Haba D, Alecu C, Păduraru D, Poeată I. Corrélationsdémographiques et histopathologiques sur 103 méningiomes intracrâniens diagnostiques dansl’hopital clinique d’urgences “Prof.Dr.N.Oblu“Iasi. Revista Română de Anatomie Funcțională șiClinică Macro-și Microscopică și de Antropologie 2009,8(4): 548-558, ISSN 1583-4026 (coautor,2009)

Page 38: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

10

60. Tamaș C, Shaukat S, Moroșanu C, Turliuc D, Popa L, Niță R, Stănescu C, Sârbu P, Volocaru S.Transferul liber de mare epiploon soluție terapeutică în chirurgia defectelor de părți moi. Jurnalulde Chirurgie Iași 2009, 5 (2): 165-171, ISSN 1584-9341 (coautor, 2009)

61. Dumitrescu GF, Indrei A, Turliuc D, Ianovici N. Noutăți în histogeneza țesutului nervos. RevistaMedico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iași 2006, 110(2), Supl.2: 95-100.ISSN 0048-7848 (coautor, 2006)

62. Indrei A, Dumitrescu G, Turliuc D, Zamfir CL. Microanatomia și histologia neuronului. RevistaRomână de Anatomie Funcțională și Clinică, Macro-și Microscopică și de Antropologie 2005, 4(4):41-44. ISSN 1583-4026 (coautor, 2005)

63. Tamaș C, Popa L, Turliuc D, Moroșanu C, Lazăr M, Vasilică E, Cazacu A, Anastasiu C, Țăranu R,Stamate T. Surgical reconstructions in scalp defects, Jurnalul de Chirurgie 2005,1(2),196-199.ISSN 1584-9341 (coautor, 2005)

64. Costinescu V, Palade OD, Stegaru G, Turliuc D, Grigoraș M. Abordul mixt endo-și exocranian altumorilor maligne rinosinusale cu invazia bazei craniului. Revista Medico-chirurgicală a Societăţiide Medici şi Naturalişti din Iași 2003, 107(3): 110-115, Supl.I. ISSN 0048-7848 (coautor, 2003)

ALTE PUBLICATII (Articole B+)

1. Turliuc D, Iordache A, Ianovici A. Politraumatisme cu Implicare Cerebrală. NeurochirurgiaIași 2004, VI (1-2),75-81, ISSN 1454-5446 (autor, 2004)

2. Turliuc S, Turliuc MD. Tulburările funcțiilor de cunoaștere în cadrul tulburărilor decomportament și personalitate secundare traumatismelor cranio-cerebrale. Studiu clinic.Buletin de Psihiatrie Integrativă 2003, an IX, VIII, 2(16), 158-166, ISSN 973-9375-08-1(autor, 2004)

3. Turliuc D, Aldea H, Ianovici N. Conduita terapeutică în leziunile neurochirurgicale aleregiunii pineale.Abordul occipital transtentorial și abordul infratentorial supracerebelos alregiunii pineale, Neurochirurgia Iași 2002, IV, 2, 265-278, ISSN 1454-5446 (autor, 2002)

4. Turliuc D, Besson G, Ianovici N, Aldea H. The Cavernous Malformations of the CentralNervous System-General Conditions and Indications of the Surgical Treatment,Neurochirurgia Iași 2000, 2(2), 193-202, ISSN 1454-5446 (autor, 2000)

5. Aldea H, Popescu C, Turliuc D. Fractures and Dislocations of the Lower Cervical Spine(C3-C7) Terapeutic Options,1999, Acta Neurologica Moldavica, ISSN 1221-3977/99/ANM0073-0235 (autor, 1999)

6. Aldea H, Turliuc D, Tarași C, Sorete RA, Eva L. Hernia de disc între realitate și atitudineoptimă, Neurochirurgia Iași 2002, IV(2), 183-190, ISSN 1454-5446 (coautor, 2002)

7. Sorete RA, Dobrin N, Turliuc D, Blanaru C, Eșanu A. Hematomul subdural cronic, formaparaplegică, considerații diagnostice, fiziopatologice și terapeutice pe 7 cazuri,Neurochirurgia Iași 2001, 3(2), 265-269, ISSN 1454-5446 (coautor, 2001)

Page 39: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

11

8. Popescu C, Dimov V, Tarași C, Turliuc D, Sorete R. Tuberculoza vertebrală toraco-lombară,excizie,reconstrucție și fixare posterioară, Neurochirurgia Iași 2001, 3(2), 339-342,ISSN 1454-5446 (coautor, 2001)

9. Aldea H, Mihailov I, Costăchescu B, Tarași C, Lăcătușu R, Turliuc D, Sorete RA, IenceanSM, Eva L. Reintervențiile în chirurgia herniei de disc lombară inferioară, NeurochirurgiaIași 2001, 3(1), 13-18, ISSN 1454-5446 (coautor, 2001)

10. Aldea H, Sorete RA, Dobrin N, Turliuc D,Tarași C. Approaches to the third cerebralventricle-indications and complications, Neurochirurgia Iași 2001, 3(2),271-278, ISSN 1454-5446 (coautor, 2001)

11. Aldea H, Mihailov I, Turliuc D, Costăchescu B, Dobrin N, Anghel M. Politraumatismele cuimplicare cranio-cerebrală la copii, Neurochirurgia Iași 2000, 2(1), 77-82, ISSN 1454-5446(coautor, 2000)

12. Ianovici N, Aldea H, Turliuc D, Balan C, Costăchescu B. Hematomul Intracerebral Spontanla Pacienții Hipertensivi, Neurochirurgia Iași 2000, 2, Supl., 271-275, ISSN 1454-5446(coautor, 2000)

13. Aldea H, Turliuc D, Lăcătușu R, Tarași C, Mihailov I, Dobrin N, Buburuzan V. Aspecteclinico-terapeutice în hematoamele intracerebrale primare, Neurochirurgia Iași 1999, 1,Supl.,167-172, ISSN 1454-5446 (coautor, 2000)

14. Ianovici N, Turliuc D, Carp O. Sistem de lavaj-drenaj în circuit închis pentru cavitățileseptice intracraniene (Notă tehnică), Neurochirurgia Iași 1999, 1, Supl.,189-190, ISSN 1454-5446 (coautor 1999)

15. Aldea H, Turliuc D, Ianovici N, Clement C. Hemoragia subrahnoidiană primară-conduitădiagnostică și terapeutică, Neurochirurgia Iași 1999,1, Supl.,163-166, ISSN 1454-5446(coautor 1999)

16. Aldea H, Ianovici N, Mihailov I, Lăcătușu R, Tarași C, Turliuc D, Dumitrescu G, MihailovL. Aspecte anatomoclinice în metastazele cerebrale, Neurochirurgia Iași 1999, 1(2), 113-118,ISSN 1454-5446 (coautor 1999)

Lista de lucrari prezentate la manifestarile stiintifice

1. Elena Gianina Matei, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Principles of diagnosis andtreatment in spinal schwannomatosis in the absence of neurofibromatosis. InternationalCongress for Medical Students and Young Doctors Congressis, Iasi, 2018 (comunicare orala,2018)

2. Andrei Ionut Cucu, Claudia Florida Costea, Gabriela Florenta Dumitrescu, Lucian Eva, AncaSava, Bogdan Costachescu, Raul Sandu, Mihaela Dana Turliuc. O lectie de neuroanatomiedin Roma antica. Mostenirea latina. Conferinta de neurostiinte “Zilele Medicale aleSpitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr.N. Oblu”, Iasi, 2018 (cumunicare orala, 2018)

3. Raluca Maria Munteanu, Andrei Ionut Cucu, Claudia Florida Costea, Anca Sava, GabrielaFlorenta Dumitrescu, Vlad Dafinescu, Mihaela Dana Turliuc. Schwannomatoza cozii de cal

Page 40: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

12

in absenta neurofibromatozei. Prezentare de caz. Conferinta de neurostiinte “Zilele Medicaleale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr.N. Oblu”, Iasi, 2018 (comunicare orala, 2018)

4. Constantin Vladimir Buraga, Dana Mihaela Turliuc. Anxietatea preoperatorie siimplicatiile sale in managementul recuperarii postoperatorii. Scurt review. Conferinta deneurostiinte “Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr.N. Oblu”, Iasi, 2018(comunicare orala, 2018)

5. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Cristina Danca, Gabriela Florenta Dumitrescu,Mihaela Dana Turliuc, Andrei Cucu, Nicoleta Dumitrescu, Anca Sava. Dacriocistectomieprin identificarea sacului lacrimal cu albastru de metilen-experienta noastra. Conferinta deneurostiinte “Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr.N. Oblu”, Iasi, 2018(comunicare orala, 2018)

6. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Madalina Adriana Chihaia, Cristina Danca, OtiliaSandru, Andrei Ionut Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Papilledema. The IX-th internationalcongress of the Romanian Association for dental education „Vanguard techniques andtechnologies in dental medicine”, Iasi, 2017. ISBN 978-606-544-469-0 (rezumat, comunicareorala, 2017)

7. Gabriela Dumitrescu, Anca Sava, Ion Poeata, Dana Turliuc, Marius Dabija, Alin Iordache,Andrei Ionut Cucu, Claudia Costea, Bogdan Dobrovat, Nicoleta Dumitrescu, Danisia Haba.Glioblastomul cerebral dezvoltat tardiv la pacientii cu carcinoame extranevraxiale inantecedente. Experienta noastra pe o perioada de 7 ani. Al XVIII-lea Congres National alSocietatii Romane de Anatomie, Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

8. Cristina Danca, Gabriela Dimitriu, Madalina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana Turliuc,Gabriela Florenta Dumitrescu, Anca Sava, Claudia Florida Costea. Aspecte anatomice sifunctionale comune intre conjunctivita si rinita alergica. Al XVIII-lea Congres National alSocietatii Romane de Anatomie, Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

9. Anca Sava, Cristinel Stan, Dana Turliuc, Gabriela Florenta Dumitrescu, Lucia Indrei,Andrei Ionut Cucu, Alexandru Carauleanu, Catalin Buzduga, Claudia Florida Costea.Termeni neuroanatomici cu origine in vestimentatia romana. Al XVIII-lea Congres Nationalal Societatii Romane de Anatomie, Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

10. Gabriela Dumitrescu, Anca Sava, Andrei Ionut Cucu, Dana Turliuc, Marius Dumitrescu,Claudia Costea. Isaac Newton si anatomia chiasmei optice. Al XVIII-lea Congres National alSocietatii Romane de Anatomie, Iasi, 2017. (comunicare orala, 2017)

11. Dana Turliuc, Andrei Cucu , Anca Sava, Gabriela Dumitrescu , Claudia Costea. Istoriaantica si moderna a talamusului. Al XVIII-lea Congres National al Societatii Romane deAnatomie, Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

12. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Cristina Danca, Andrei Cucu, Dana Turliuc,Gabriela Florenta Dumitrescu, Camelia Tamas, Anca Sava, Madalina Adriana Chihaia.Orbita-corelatii anatomo-clinice. Al XVIII-lea Congres National al Societatii Romane deAnatomie, Iasi, 2017 (comunicare orala, 2017)

Page 41: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

13

13. Dana Turliuc. Complicatiile intracraniene ale colesteatomului-diagnostic si tratament, ZileleSpitalului Clinic de Recuperare – editia a XIV-a, Iasi, 2016 (comunicare orala, 2016)

14. Dana Mihaela Turliuc, Andrei Cucu, Claudia Florida Costea. Dental chair intracerebralhemorrhage – case report. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala,Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

15. Dana Mihaela Turliuc, Andrei Cucu, Claudia Florida Costea, Șerban Turliuc. Hypnodonticsin modern dental surgery. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala,Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

16. Dana Mihaela Turliuc, Andrei Cucu, Claudia Florida Costea. Rare etiology in trigeminalneuralgia – digestive adenocarcinoma metastases. Simpozion stiintific de medicina dentaracu participare internationala, Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

17. Dana Turliuc, Andrei Cucu, Raul Sandu, Raluca Maria Munteanu, Cristina Croitoru.Managementul hemoragiei intracraniene spontane-o abordare moderna la granita dintreneurologie si neurochirurgie. Conferinta nationala de neurostiinte cu participareinternationala „Zilele medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu”, Iasi, 2016(comunicare orala, 2016)

18. Andrei Cucu, Radu Sorete, Claudia Costea, Gabriela Dumitrescu, Dana Turliuc.Intracranial meningiomatosis restricted to the righ cerebral hemisphere: case report andtreatment strategy proposal. Conferintele Institutului Regional de Oncologie Iasi CONFER,Iasi, 2016. ISSN 2344-5270 (rezumat, comunicare orala, 2016)

19. Claudia Florida Costea, Cristina Dancă, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Anca Sava,Gabriela Florența Dumitrescu, Adina Ioana Todireasa, Mădălina Adriana Chihaia, AndreiCucu, Dana Mihaela Turliuc. Amniotic membrane use in ophthalmology: advantages andlimitations. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala, Bucuresti, 2016.(comunicare orala, 2016)

20. Andrei Cucu,Claudia Florida Costea, Dana Mihaela Turliuc. Spine disordes among dentalsurgeons: a nightmare reality. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala,Bucuresti, 2016. (comunicare orala, 2016)

21. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Anca Sava, Gabriela FlorențaDumitrescu, Cristina Dancă, Ștefan Popov, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, DanaMihaela Turliuc. Autologous corneal limbal stem cell transplantation associated withamniotic membrane transplantation and cicatricial symblepharon treatment in an eye withvascularized corneal adherent leucoma secondary to an old chemical burn. Al X-leaCongres al Societatii Romane de Reabilitare Orala, Bucuresti, 2016. (comunicare orala,2016)

22. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Cristina Dancă, Ștefan Popov,Rodica Baltag, Andrei Bîlhă, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana MihaelaTurliuc. Surgical treatment and therapeutic management in a case of corneal wound withherniation of the iris. Al X-lea Congres al Societatii Romane de Reabilitare Orala, Bucuresti,2016. (comunicare orala, 2016)

Page 42: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

14

23. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Cristina Dancă, Andrei Bîlhă,Adina Ioana Todireasa, Rodica Baltag, Otilia Șandru, Anca Sava, Gabriela FlorențaDumitrescu, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Surgicalmanagement of recurrent pterygium - clinical case. Al X-lea Congres al Societatii Romanede Reabilitare Orala, Bucuresti, 2016. (comunicare orala, 2016)

24. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Brosteanu, Madalina Chihaia, CristinaDanca, Serban Turliuc, Andrei Cucu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana Mihaela Turliuc.Orbital exenteration. Simpozion stiintific de medicina dentara cu participare internationala,Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

25. Claudia Florida Costea, Ion Streltov, Marius Dabija, Marcela Nour, Andrei Cucu, GabrielaDumitrescu, Anca Sava, Dana Mihaela Turliuc. Ophthalmological symptoms in a case ofrecurrent frontal meningioma invading the eye socket. Simpozion stiintific de medicinadentara cu participare internationala, Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

26. Andrei Cucu, Claudia Florida Costea, Daniela Trandafir, Camelia Tamas, Serban Turliuc,Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana Mihaela Turliuc. The collaboration betweenneurosurgeon-ophthalmologist-oral and maxillofacial surgeon in orbital tumorinterdisciplinary surgery. Simpozion stiintific de medicina dentara cu participareinternationala, Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

27. Claudia Florida Costea, Catalin Buzduga, Dana Mihaela Turliuc, Gabriela FlorentaDumitrescu, Andrei Cucu, Irina Iuliana Costache, Anca Sava. Exophthalmos depicted in art.Simpozion stiintific de medicina dentara cu participare internationala, Bucuresti, 2016(comunicare orala, 2016)

28. Iustin Mihailov, Bogdan Costachescu, Lucian Eva, Dana Turliuc, Stefan Clatinici.Protocoale de tratament ale politraumatismelor cu implicare neurochirurgicala la SpitalulClinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi. Conferinta nationala de neurostiinte cuparticipare internationala „Zilele medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N.Oblu”, Iasi, 2016 (comunicare orala, 2016)

29. Vladimir Constantin Buraga, Dana Turliuc. Valoarea predictiva a examinariineuropsihologice asupra ameliorarii statusului cognitiv postoperator in hidrocefalia cupresiune normala. Conferinta nationala de neurostiinte cu participare internationala „Zilelemedicale ale Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu”, Iasi, 2016 (comunicare orala,2016)

30. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Madalina Chihaia,Cristina Danca, Andrei Cucu, Dana Turliuc. Un caz clinic de corn cutanat al pleoapei la untanar pacient de sex masculin. Al VIII-lea Congres International al Asociatiei DentareRomane pentru Educatie. Teorie versus Practica in Stiintele Medicale, Iasi, 2016.(comunicare orala, 2016)

31. Andrei Cucu, Raluca Maria Munteanu, Lucian Eva, Dana Turliuc. Anatomia chirurgicala azonelor sigure de acces catre trunchiul cerebral. Conferinta Nationala de Neurostiinte cu

Page 43: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

15

participare internationala – Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N.Oblu”, Iasi, 2016. (comunicare orala, 2016)

32. Andrei Cucu, Claudia Costea, Dana Turliuc. Diagnostic diferential rar in tumorile decavum Meckel: metastaza de cancer de colon. A 7-a Conferinta Nationala a Societatii deNeuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania, Poiana Brasov, 2016(comunicare orala, 2016)

33. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Broșteanu, Cristina Dancă, Andrei Bîlhă,Adina Ioana Todireasa, Rodica Baltag, Otilia Șandru, Anca Sava, Gabriela FlorențaDumitrescu, Mădălina Adriana Chihaia, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc. Surgicalmanagement of recurrent pterygium - clinical case. Al X-lea Congres al Societatii Romanede Reabilitare Orala, Bucuresti, 2016 (comunicare orala, 2016)

34. Dana Turliuc, Andrei Cucu, Gabriela Dumitrescu, Anca Sava, Claudia Costea. Letuberculome de falx cerebri imitant un méningiome en plaque. Cours commun de la Sociétéde Neurochirurgie de Langue Française, Société Française de Neurochirurgie et du Collègede Neurochirurgie, Paris, 2015 (poster, 2015)

35. Carmen Ecaterina Leferman, Andrei Cucu, Dana Turliuc. Hemangioblastomul cerebelos(forma sporadica) cu debut pseudomeningeal-prezentare de caz, Congresul National pentrustudenti si tineri medici-editia a XIX-a, Bucuresti, 2015. ISSN 2285-9438 (rezumat,comunicare orala, 2015)

36. Nicolae Dobrin, Raluca Elena Mindru, Raul Bogdan Sandu, Dana Mihaela Turliuc.Multiple isolated cerebellar lesions- case report, The 41 st Congress of the RomanianSociety of Neurosurgery, Iasi, 2015 (poster, 2015)

37. Maria Raluca Munteanu, Ion Poeata, Lucian Eva, Alin Constantin Iordache, BogdanDobrovat, Gabriela Dumitrescu, Dana Mihaela Turliuc. Neurosurgical treatment ofglioblastomas using neurophysiological monitoring, neuronavigation and fluorescence-guided surgery with 5-aminolevulinic acid-prospective study of 17 cases, ConferinteleInstitutului Regional de Oncologie Iasi - CONFER, Iasi, 2015 (rezumat, comunicare orala,2015)

38. Claudia Florida Costea, Anca Sava, Serban Turliuc, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc,Camelia Tamas, Gabriela Florenta Dumitrescu. Implicatiile principiilor bioetica inmanagementul pacientilor cu anoftalmie operatorie. Conferinta Nationala de Bioetica –editia a XI-a. Provocari etice in medicina contemporana, Iasi, 2015.(rezumat, comunicareorala, 2015)

39. Dana Mihaela Turliuc, Andrei Cucu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Vladimir Buraga,Serban Turliuc, Alexandru Carauleanu, Claudia Florida Costea. A opera sau a nu opera?Aceasta-i intrebarea. Decizia neurochirurgului in trauma craniocerebrala severa. ConferintaNationala de Bioetica – editia a XI-a. Provocari etice in medicina contemporana, Iasi, 2015(rezumat, comunicare orala, 2015)

40. Serban Turliuc, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc, Gabriela Florenta Dumitrescu, CatalinBuzduga, Claudia Florida Costea. Neuroetica in practica lobotomiilor de la inceputul

Page 44: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

16

secolului al XX-lea. Conferinta Nationala de Bioetica – editia a XI-a. Provocari etice inmedicina contemporana, Iasi, 2015 (rezumat, comunicare orala, 2015)

41. Radu Sorete Arbore, Raul Bogdan Sandu, Nicolae Dobrin, Andrei Ionut Cucu, RalucaMunteanu, Lucian Eva, Mihaela Dana Turliuc. Right hemispheric glioblastoma presentingas intracerebral hemorrhage: case report. The 41 st Congress of the Romanian Society ofNeurosurgery, Iasi, 2015 (poster, 2015)

42. Constantin Vladimir Buraga, Bogdan Iliescu, Andrei Cucu, Dana Mihaela Turliuc.Considerente neuropsihologice in intrventiile neurochirurgicale cerebrale cu pacientul treaz.Simpozion de Neurostiinte - Zilele Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N.Oblu Iasi, 2015(comunicare orala, 2015)

43. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Magda Brosteanu, Andrei Cucu, Dana MihaelaTurliuc. Cataract surgery – a continuous challenge from antiquity to the present, Al VII-leaCongres International al Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie, Iasi, 2015 (comunicareorala, 2015)

44. Dobrin Nicolae, Andrei Cucu, Claudia Florida Costea, Gabriela Florenta Dumitrescu, DanaMihaela Turliuc. Dynamic anatomical models in the invasion of the skull base and of theintracranial space in case of a giant nasopharyngeal carcinoma – case presentation, Al VII-lea Congres International al Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie, Iasi, 2015. ISBN:978-606-13-2924-3 (rezumat, comunicare orala, 2015)

45. Andrei Cucu, Claudia Florida Costea, Serban Turliuc, Alexandru Carauleanu, CatalinBuzduga, Gabriela Florenta Dumitrescu, Anca Sava, Dana Mihaela Turliuc. History of thevomer bone: from the Roman plow to the vomer of Matteo Realdo Colombo, Al VII-leaCongres International al Asociatiei Dentare Romane pentru Educatie, Iasi, 2015. ISBN: 978-606-13-2924-3 (rezumat, comunicare orala, 2015)

46. Claudia Florida Costea, Magda Brosteanu, Camelia Geanina Ivanescu, Cristina Rusu, AndreiCucu, Dana Mihaela Turliuc. Ocular and systemic manifestations in Job syndrome, Al VII-lea Congres International al Asociatiei 18 Dentare Romane pentru Educatie, Iasi, 2015.ISBN: 978-606-13-2924-3 (rezumat, comunicare orala, 2015)

47. Sinziana Anca Moldoveanu, F. Munteanu, Anca Mihaela Lazar, C. Tarasi, Dana Turliuc.Establishing a baseline for gait pattern that can be linked to lumbar disk herniation andrecurrent lumbar disk herniation, The 5th IEEE International Conference on E-Health andBioengineering – EHB, Iasi, 2015 (rezumat, comunicare orala, 2015)

48. Dana Turliuc, Andrei Cucu. Choroidian metastases-case presentation. ConferințeleInstitutului Regional de Oncologie, Iași, 2014 (comunicare orala, 2014)

49. Claudia Florida Costea, Gabriela Dimitriu, Gabriela Florenta Dumitrescu, Irina IulianaCostache, Anca Sava, Andrei Cucu, Dana Turliuc. Tratamentul chirurgical intru-un caz decarcinom bazocelular al pleoapei inferioare cu interesarea marginii ciliare. Al VIII-leaCongres International al Societatii Romane de Reabilitare Generala si Oro-Maxilo-Faciala,Iasi, 2014 (comunicare orala, 2014)

Page 45: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

17

50. Gabriela Dumitrescu, Ion Poeata, Nicolai Ianovici, Dana Turliuc, Lucian Eva, MariusDabija, Victor Dimov, Oana Munteanu, Valeriana Vornicu, Danisia Haba, EduardMoldovanu, Anca Sava. Afecțiunile tumorale și netumorale de con medular și filumterminale: studiu retrospectiv pe 7 ani, Zilele Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu,Iasi, p. 49, 2014. (comunicare orala, 2014)

51. Gabriela Dumitrescu, Ion Poeata, Dana Turliuc, Marius Dabija, Lucian Eva, RalucaMunteanu, Danisia Haba, Eduard Moldovanu, Anca Sava, Malignant tumors of peripheralnerves. A clinicalimagistic- pathological study, Conferințele Institutului Regional deOncologie, Iași, 2014. (comunicare orala, 2014)

52. Iustin Mihailov, Bogdan Costăchescu, Dana Turliuc, Lucian Eva, Liliana Mihailov. Themanagement of polytrauma patients with head injuries in the north-east of Romania, p.1827,EANS, Prague, 2014. (poster, 2014)

53. Gabriela Dumitrescu, Anca Indrei, Delia Ciobanu, Florin Gramada, Dana Turliuc, LucianEva, Danisia Haba, Ion Poeata. Significance of intraoperative consultation in intracranialmeningiomas, 3rd Belgian Week of Pathology, p.153, Belgia, 2012 (comunicare orala, 2012)

54. Nicolae Dobrin, Alexandru Chiriac, Georgiana Ion, Dana Turliuc, Ion Poeata. Aspectetehnice in tratamentul endovascular al anevrismelor cerebrale. Zilele Spitalului Clinic deUrgenta „Prof. Dr. N. Oblu”, Iasi, 2014 (comunicare orala, 2014)

55. Dana Turliuc, Victor Costan, Andrei Cucu, Raul Sandu. Displazia fibroasa. Prezentare decaz. Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, 2013 (comunicare orala,2013)

56. Dana Turliuc, Florin Gramada, Radu Sorete, Andrei Cucu, Natalia Ermalai. Tuberculozacerebrala. Prezentare de caz. Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi,2013 (comunicare orala, 2013)

57. Dana Turliuc, Andrei Cucu, Natalia Ermalai. Neurinomul de trigemen. Prezentare de caz.Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, 2013 (comunicare orala, 2013)

58. Dana Turliuc, Radu Sorete, Nicolae Dobrin, Florin Gramada, Andrei Cucu, Raul Sandu,Natalia Ermalai, Victor Costan, Camelia Tamas. Afectiuni neurochirurgicale rarediagnosticate si tratate la Spitalul „Prof. Dr. N. Oblu” intre anii 2008-2012. Prezentare decaz. Zilele Spitalului Clinic de Urgenta „Prof. Dr. N. Oblu” Iasi, 2013 (comunicare orala,2013)

59. Camelia Tamaș, Lucian Popa, A.Lazar, C.Stanescu, C.Moroșanu, D.Rădulescu, DanaTurliuc. Malignant melanoma: Cutaneous metastasis frequency and survival rate, 25thEuropean Congres of Pathology, p.82, 2013, Lisbon, Portugalia, (poster, 2013)

60. Anca Indrei, Corina Cianga, Gabriela Florenţa Dumitrescu, Dumitru Păduraru, DanaTurliuc. Consideraţii anatomo-clinice şi histo-patologice asupra formaţiunilorintraorbitare. Al XI-lea Congres al Societății Anatomiștilor din România, Cluj-Napoca, 2011(comunicare orala, 2011)

61. Dana Turliuc. Traumatismele cranio-cerebrale cu componenta orbitara. Management clinicsi terapeutic. Neurooftalmologia – Actualitati, Iasi, 2010 (comunicare orala, 2010)

Page 46: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

18

62. Dana Turliuc. Fistula carotido-cavernoasa posttraumatica bilaterala. Neurooftalmologia –Actualitati, Iasi, 2010 (comunicare orala, 2010)

63. Dana Turliuc, Andrei Cucu. Retrospective analysis regarding moderate head injury andmild head injury. 3rd International Medical Congress for Students and Young DoctorsMedEspera, Chișinău, 2010. (comunicare orala, 2010)

64. Anca Indrei, Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana Turliuc, Ion Poeata, Danut Costin.Aspecte histopatologice ale leziunilor sistemului nervos central cu impact asupraanalizatorului vizual. Neurooftalmologia – Actualitati, Iasi, 2010 (comunicare orala, 2010)

65. Anca Indrei, Gabriela Dumitrescu, Elena Sapte, Carmen Zamfir, Dana Turliuc, Ion Poeata.Histopatological Aspects of the Cerebral Metastasis, Anatomische Gesellschaft, 103rdAnnual Meeting, Innsbruck, 2008 (poster, 2008)

66. Anca Indrei, Gabriela Florența Dumitrescu, Dana Turliuc, Elena Șapte, Carmen ElenaCotrutz. Aspecte ale morfologiei nucleului în metastazele cerebrale, Sesiunea ȘtiințificăAnuală a Societății Naționale de Biologie Celulară, Cluj Napoca, 2008. (comunicare orala,2008)

67. Gabriela Dumitrescu, Anca Indrei, Danisia Haba, C.Grigoriu, Dana Turliuc, Ion Poeata.Argyrophilic nucleolar organizer region (AgNOR) count and morphology in cerebralastrocytic tumors, EURO-CNS, 9th European Congress of Neuropathology, Atena, 2008(poster, 2008)

68. Nicolae Ianovici, Hortensiu Aldea, Ion Poeata, Dana Turliuc. Clinica de NeurochirurgieIasi la ora unui nou bilant, Zilele Spitalului Sf. Treime Iasi – Zilele Neurochirurgiei Iesene,Iasi, 2006 (comunicare orala, 2006)

69. Gabriela Dumitrescu,Anca Indrei,N.Ianovici, Dana Turliuc, Hortensiu Aldea. Actualități înanatomia patologică a tumorilor sistemului nervos central, Zilele Spitalului Sf.Treime -Zilele Neurochirurgiei Ieșene, Iasi, 2006 (comunicare orala, 2006)

70. Anca Indrei, Danisia Haba, Gabriela Florenta Dumitrescu, Dana Turliuc, Carmen Zamfir.Anatomic and radiological correlations in the glioblastomas prognosis, Arbeitstagung derAnatomische Gesselschaft,Wurzburg, 2006 (poster, 2006)

71. Camelia Tamaș, Dana Turliuc, C.Moroșanu, Lucian Popa,Corneliu Tarași, C.Stănescu,R.Nita, S.Shaukat. Surgical reconstruction in scalp defects, Zilele Spitalului Sf.Treime Iasi -Zilele Neurochirurgiei Ieșene, Iasi, 2006 (comunicare orala, 2006)

72. Cezar Popescu, Nicolai Ianovici, Hortensiu Aldea, Dana Turliuc, Bogdan Costachescu,C.Mictariu. Metode de reconstruclie a coloanei vasculare cerebrale dupa rezectiametastazelor, Al IX Simpozion Iasi-Chisinau, Zilele Spitalului Sf.Treime, Iasi, 2005 (poster,2005)

73. Dana Turliuc, Nicolaei Ianovici, Hortensiu Aldea, Alin Iordache. The effects of cerebrolysintreatment on brain bioelectrical activity, cognitive performance and functional outcome inpatients with traumatic particularities of head trauma treatment in NeurosurgeryDepartment Iași, Conference of the Romanian Society of Neurosurgery, Iasi, 2004(comunicare orala, 2004)

Page 47: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

19

74. Dana Turliuc, Nicolae Ianovici, Hortensiu Aldea, Alin Iordache. Particularities of headtrauma Treatment in neurosurgery Department Iași, Conference of the Romanian Society ofNeurosurgery, 9 th French Course of Neurosurgery in Romania, Timisoara, 2004(comunicare orala, 2004)

75. Ion Poeata, Nicolae Ianovici, Mihai Rotar, Dana Turliuc, Marcel Ivanov, Ziyad Faiyad,Alexandru Chiriac, Adina Postelnicu. Surgical findings in a series of 100 consecutivemicrosurgical clipped anterior communicating artery aneurysm, Conference of theRomanian Society of Neurosurgery, French Course of Neurosurgery in Romania, Timisoara,2004. (comunicare orala, 2004)

76. Hortensiu Aldea, Nicolai Ianovici, Ion Poeata, Remus Lacatusu, Corneliu Tarasi, DanaTurliuc, Adina Postelnicu. Clinico-therapeutic considerations regarding the intramedullaryspinal cord tumors, 5th Congress of the Romanian Society of Neurosurgery, Bucuresti, 2003(poster, 2003)

77. Hortensiu Aldea, Remus Lacatusu, Stefan iencean, Radu Sorete, Dana Turliuc, CorneliuTarasi, Iustin Mihailov, Nicolae Dobrin. Hematomul intracerebral primar - consideraliiclinico-terapeutice pe 45 de cazuri, Al-VII-lea Simpozion Iasi-Chisinau, Zilele SpitaluluiSf.Treime Iasi, Iasi, 2001 (comunicare orala, 2001)

78. Dana Turliuc, JF Mineo, Dam Hieu, H.Person, G.Besson. Résultats après éxèresechirurgicale des cavernomes intra-crâniens. Etude d’une série consecutive de 48 cas, Societede Neurochirurgie de Langue Francaise, Paris, 1999 (poster, 1999)

79. Corneliu Tarași, Remus Lăcătușu, Dana Turliuc. Huge olfactyory groove meningiomaspresenting only with minimal temporal visual field loss, 1st Black Sea NeurosurgicalCongress, Mamaia, 1997 (comunicare orala, 1997)

80. Remus Lacatusu, Corneliu Tarasi, Dana Turliuc. Evacuarea hematoamelor subduralecronice prin gaura de trepan parietala, Actualities in Neural Sciences Saint Trinity Hospital– Acta Neurologica Moldavica, 1994 (comunicare orala, 1994)

81. Dana Turliuc, Rusu Mihai, Radu Sorete. Indicatia chirurgicala in hematomul intracerebralprimar, Actualities in Neural Sciences Saint Trinity Hospital – Acta Neurologica Moldavica,1994 (comunicare orala, 1994)

GRANTURI SI PROIECTE DE CERCETARE

1. CENTRU DE FORMARE SPECIALIŞTI ŞI RESURSE ÎN REABILITAREA ORALĂ, IDPOSDRU /87/ 1.3/ S/ 62208. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin ProgramulOperaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.Axa prioritară 1 -Educaţia şiformarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pecunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.3.-Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şiformare, Decizia 23904//29.10.2012

2. TRANSPLANT AUTOLOG DE ȚESUT NEURAL DIN MUCOASA OLFACTIVĂ ȘI

Page 48: INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc EXPERIENŢA ... · Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Dana Turliuc Sat Pietrarie (România) EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 2019–Prezent

20

CELULE STEM ÎN TRATAMENTUL LEZIUNILOR MĂDUVEI SPINĂRII LA CÂINE,Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași,Universitatea de Științe Agricole șiMedicină Veterinară Cluj Napoca, CNCSIS 599, contractul PN II 62-085/2008, Universitatea deȘtiințe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Spitalul Clinic de Urgenta“Prof. Dr. N. Oblu“Iași, Acord ferm de colaborare Proiectul nr.62-085.http://www.uaiasi.ro/PN2/BIONEURO/ro/

3. IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF MODERN NEUROENDOVASCULARTHERAPY IN ROMANIAN MEDICAL PRACTICE, Programul de învățare pe tot parcursulvieții 2007-2013, Education and Culture, Lifelong learning programme LEONARDO DA VINCI,Nr. Proiect: LLP-LdV/PLM/2007/RO/167, Nr. Contract: 11/2008

4. STIMULAREA BIOINTEGRĂRII IMPLANTURILOR CRANIOSPINALE PRINACOPERIREA CU STRUCTURI MULTISTRAT BIOACTIVE(ACRONIM:BIOSTIMP), contract nr.71-110/18.09.2007. Programul 4: Parteneriate îndomeniile prioritare, Direcția de cercetare 7 – Materiale, procese și produse inovative.