INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate...

12
Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 12 INFORMAŢII PERSONALE IACOB RAZVAN ANDREI Adresa (spital): Centrul pentru Boli Digestive si Transplant Hepatic Institutul Clinic Fundeni Şoseaua Fundeni nr. 258 022328 Bucureşti, România +4021 2750500(centrala); Fax: +40213180447(secretariat); [email protected] Sexul M | Data naşterii 20/11/1976 | Naţionalitatea romana LOCUL DE MUNCA ACTUAL INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, BUCURESTI UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILABUCURESTI EXPERIENŢA PROFESIONALĂ EDUCAŢIE ŞI FORMARE 2002 Diploma de licenta: 430/ 13.03.2002 Seria T Nr. 0028346 Romania. Absolvent UMF „Carol Davila Bucuresti”, Facultatea de Medicina. In prezent Pozitia ocupata: Sef de Lucrari. Medic primar gastroenterologie Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant medical. Asistenta medicala de specialitate, gastroenterologie 2016-prezent Sef de Lucrari gastroenterologie, prin concurs. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Disciplina Gastroenterologie si Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni, Catedra M46, Departamentul 5. 2013 -prezent Medic primar gastroenterologie - OMS 1044/2013 2007 - 2013 Medic specialist gastroenterologie - OMS 2140/2007. Centrul pentru Boli Digestive si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti. 2006 - 2016 Asistent universitar gastroenterologie, prin concurs, Decizia Nr 10063/1.10.2006. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Disciplina Gastroenterologie si Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni, Catedra M46 2002-2006 Medic rezident gastroenterologie - Certificat 115/ 12.12.2002. Centrul pentru Boli Digestive si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti. 2003-2006 Preparator universitar, prin concurs. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Disciplina Gastroenterologie si Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni

Transcript of INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate...

Page 1: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 12

INFORMAŢII

PERSONALE

IACOB RAZVAN ANDREI

Adresa (spital): Centrul pentru Boli Digestive si Transplant Hepatic

Institutul Clinic Fundeni

Şoseaua Fundeni nr. 258

022328 Bucureşti, România

+4021 2750500(centrala);

Fax: +40213180447(secretariat);

[email protected]

Sexul M | Data naşterii 20/11/1976 | Naţionalitatea romana

LOCUL DE MUNCA

ACTUAL

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, BUCURESTI

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „CAROL DAVILA”

BUCURESTI

EXPERIENŢA

PROFESIONALĂ

EDUCAŢIE ŞI

FORMARE

2002 Diploma de licenta: 430/ 13.03.2002 Seria T Nr. 0028346 Romania. Absolvent

UMF „Carol Davila Bucuresti”, Facultatea de Medicina.

In prezent

Pozitia ocupata: Sef de Lucrari. Medic primar gastroenterologie

Tipul sau sectorul de activitate: Invatamant medical. Asistenta medicala de

specialitate, gastroenterologie

2016-prezent Sef de Lucrari gastroenterologie, prin concurs. Universitatea de Medicina si

Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Disciplina Gastroenterologie si Hepatologie,

Institutul Clinic Fundeni, Catedra M46, Departamentul 5.

2013 -prezent Medic primar gastroenterologie - OMS 1044/2013

2007 - 2013 Medic specialist gastroenterologie - OMS 2140/2007. Centrul pentru Boli

Digestive si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti.

2006 - 2016 Asistent universitar gastroenterologie, prin concurs, Decizia Nr 10063/1.10.2006.

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Disciplina

Gastroenterologie si Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni, Catedra M46

2002-2006 Medic rezident gastroenterologie - Certificat 115/ 12.12.2002. Centrul pentru

Boli Digestive si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti.

2003-2006 Preparator universitar, prin concurs. Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol

Davila” Bucuresti, Disciplina Gastroenterologie si Hepatologie, Institutul Clinic

Fundeni

Page 2: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 12

2002 Medic rezident gastroenterologie, Certificat 115/ 12.12.2002

2007 Medic specialist gastroenterologie: OMS 2140/2007

2013 Medic primar gastroenterologie: OMS 1044/2013

Etape medicale si

universitare

1995-2001 Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti

2002

Diploma de licenta Nr 430/14.03.2002, Titlul de Doctor - Medic, absolvent UMF

„Carol Davila Bucuresti”, Facultatea de Medicina.

2001-2002 Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie Fundeni: 2 stagii clinice - medicina

interna si chirurgie

2003-2006

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti: Preparator

universitar

2002-2007 Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie Fundeni: medic rezident

gastroenterologie

2006-2016 Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – asistent

universitar

2007-2013 Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie Fundeni: medic specialist

gastroenterologie

2010 Doctor in Medicina. Ordin MECTS Nr 4387/06.06.2011. Titlul Tezei de Doctorat:

„Rolul factorilor de transcriptie hepatici in procesul de diferentiere hepatocitara”.

Coordonator: Prof. Dr. Irinel Popescu

2016-Prezent Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Sef de Lucrari

Afiliere la societati si

publicatii profesionale

2001 - in prezent Membru al Societatii Romane de Gastroenterologie & Hepatologie (SRGH)

2001 – in prezent Membru al Societatii Romane de Endoscopie Digestiva

(SRED)

2007 – in prezent Membru al Societatii Americane de Endoscopie Gastrointestinala - American

Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE)

2007- in prezent Membru al Clubului Roman de Boala Crohn si Colita Ulcerativa (RCCC)

2007- in prezent Membru al Societatii Europene de Crohn si Colita (European Crohn’s and Colitis

Organization) (ECCO)

2014 – in prezent Membru al European Association for the Study of the Liver (EASL)

COMPETENΤE

PERSONALE

Page 3: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 12

Limba(i) maternă(e)

Romana

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la

conversaţie Discurs oral

Engleza C2 C2 C2 C2 C2

Franceza C1 C1 C1 C1 C1

Germana C1 C1 C1 C1 C1

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa in cadrul activitatii

didactice si clinice de peste 12 ani, participant cu lucrari de specialitate la

numeroase manifestari stiintifice internationale si nationale

▪ Autor de lucrari publicate in reviste cu peer review si recenzori internationali

Functii administrative

si de conducere

2007-2009

2013-2017

Secretar al Clubului Roman de Boala Crohn si Colita Ulcerativa – Romanian

Crohns and Colitis Club (RCCC)

Competente dobandite la

locul de munca

Endoscopie digestiva diagnostica (abilitate inclusa in standardul profesional).

Ultrasonografie generala (abilitate inclusa in standardul profesional).

Endoscopie digestiva terapeutica: Curs postuniversitar de perfectionare, Certificat

de absolvire Nr 789/28.10.2008. Atestat de studii complementare. Seria C Nr

032207. Nr de inregistrare 34127/30.05.2013

Competente informatice Utilizator experimentat PC (MS Office, Windows).

Permis de conducere: Categoria B1.

Pregătire

postuniversitară

(CURSURI ŞI

SPECIALIZĂRI)

1 Noiembrie 2000 Curs Precongres: Simpozionul National de Gastroenterologie, Hepatologie si

Endoscopie Digestiva, Bucuresti, 2000

Aprilie 2001 EASL Post-Graduate Course: Clinical Management of Portal Hypertension and Its

Complications, 36-th EASL Meeting, Prague, CZECH REPUBLIC

Iunie 2003 ESMO Summer Educational Conference, Edinburgh, Scotland, UK

17-18 Martie 2003 Curs postuniversitar: “ Tehnica de montare endoscopica a gastrostomei percutane”

Page 4: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 12

Septembrie 2003 PRECONGRESS COURSE “Actualities in gastroenterology and hepatology”, 9th

Congress of Gastroenterology, Hepatology and Gastrointestinal Endoscopy, Craiova,

Romania

Octombrie 2003 ADVANCED POSTGRADUATE COURSE IN GASTROENTEROLOGY

organized by The Holland Digestive Disease Week Foundation, The Netherlands

Decembrie 2003 EASL School of Hepatology Course 1 – Chronic Liver Diseases

Geneva, Switzerland

3-4 aprilie 2004 POSTGRADUATE COURSE IN HEPATO-GASTROENTEROLOGY organized

by The National French Society of Gastroenterology, Paris, FRANCE

12 Martie 2004 European Postgraduate Gastro-surgical School, 4th Amsterdam International Update

on Hepatology: Hepatitis B and C and Hepatocellular Carcinoma, Academic Medical

Center, Amsterdam, The Netherlands

Aprilie 2004 Journees Francophones de Patologie Digestive – stagiu clinic practic de 2 saptamani

– Hopital Huriez, Lille, Franta

15-19 Martie 2004 PENTAX – Magnification chromo-colonoscopy - 1 week stagium. Ostrava NIH,

Republica Ceha

Septembrie 2004 PRECONGRESS COURSE: The XXVth National Symposium of Gastroenterology,

Hepatology and Gastrointestinal Endoscopy, Constanta, Romania

Septembrie 2004 ERASMUS teaching bursary, Gastroenterology Department, Philipps University,

Marburg, Germania

25 Septembrie 2004 EASL Post-Graduate Course: Liver Transplantation – State of the Art and Novel

Developments, 12th UEGW, Praga, Republica Ceha

11-12 Noiembrie 2004 Curs de Nutritie Clinica si Metabolism, Poiana Brasov, Romania

13-14 Aprilie 2005 EASL Post-Graduate Course: The Liver Clinic in the Post-Genomic Era, 40th EASL

Meeting, Paris, Franta

Noiembrie 2004 –

Octombrie 2005

Atestation de Formation Specialisee (AFS) – CHRU “Claude Huriez” Lille, Franta (2

semestre)

28 Ianuarie 2005 10eme Seminaire de GETAID, Lille, Franta

26-30 Aprilie 2006 EASL Postgraduate Course: “Immunological phenomena in hepatitis C in and outside

of the liver”, the 41st Annual Meeting of the European Association for the Study of

the Liver, Vienna, Austria

29-31 Mai 2006 Advanced Course in “Interventional GI Endoscopy Techmiques”, Strasbourg, Franta

26-27 Iunie 2006 Stagiu ESGE de Videocapsula Endoscopica, Institut « Arnault Tzanck », Saint

Laurent du Var, Franta

20-21 Mai 2006 AGA Postgraduate Course: “Recognizing and reducing risk in GI practice”, Digestive

Disease Week, Los Angeles, SUA

21 Mai 2006 SSAT (The Society for Surgery of the Alimentary Tract) Postgraduate Course, Los

Angeles, CA, SUA.

18 Septembrie - 6

Octombrie 2006

Medical University of South Carolina, Digestive Disease Center, – Capsule

endoscopy training stagium, Charleston SC, SUA

11 Aprilie 2007 EASL Postgraduate Course: “The microscope at the bedside”, the 42nd Annual

Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Barcelona, Spania

23-24 Mai 2007 ASGE Postgraduate Course“Gastrointestinal Endoscopy Best Practices”, Washington

DC, SUA

27-28 Octombrie

2007

Postgraduate Course: “Recent Advances in Imaging for

Gastrointestinal and Liver Diseases”, 15th United European Digestive Week, Paris,

France

Page 5: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 12

27-28 Februarie 2008 6th IBD Intensive Advanced Course for Junior Gastroenterologists 3rd Congress

of ECCO - Lyon, Franta

3-4 Aprilie 2008 EUS Diagnosis and Therapy: Expanding the Horizon, Milano, Italia

5 Aprilie 2008 Endomicroscopy – a New Dimension in 2008, Milano, Italia

23-24 Aprilie 2008 EASL Postgraduate Course: “Complications of portal hypertension”, the 43rd Annual

Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Milano, Italy

17-18 Mai 2008 Spring Postgraduate Course: Gastroenterology and Hepatology 2008: Challenges and

Controversies, San Diego CA, SUA.

18 Mai 2008 SSAT Postgraduate Course: Unresolved Problems and Evolving Solutions in Surgical

Gastroenterology, San Diego CA, SUA.

21-22 Mai 2008 ASGE Postgraduate Course 2008 “Endoscopic Practice 2008: At the Interface of

Evidence and Expert Opinion”, DDW, San Diego CA, SUA

17 Iunie 2009 9th ECCO Educational Workshop, Cluj-Napoca, Romania

18-20 Iunie 2009 Curs precongres. Al XXIX-lea Simpozion National de Gastroenterologie, Endoscopie

Digestiva si Hepatologie, Cluj Napoca

Februarie 2009-

Ianuarie 2010

Medical School Hannover, Germania - Hepatic differentiation by expression of liver

enriched transcription factors, Basic stem cell biology training stagium and DAAD

Scholarship

21-22 Noiembrie

2009

17th UEGW Postgraduate Teaching Programme, Londra, Marea Britanie

9-10 Iunie 2010 Curs Precongres: Al XXX-lea Simpozion National de Gastroenterologie, Endoscopie

Digestiva si Hepatologie, Craiova

27-30 Septembrie

2010

IASGO CME Postgraduate Course “Liver Transplantation – An interdisciplinary

Approach”, Essen, Germania

22-23 Octombrie

2011

Postgraduate Teaching Programme, 19th UEGW Stockholm, Suedia

24-26 Noiembrie 2011 Digestive Endoscopy Cluj 2011, Cluj-Napoca, Romania

18-19 Aprilie 2012 EASL Postgraduate Course: Parasitic, “Imported” and Alcoholic Liver Disease,

Barcelona, Spania

14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the

Gastrointestinal Tract”, Targu Mures, Romania

20 Septembrie 2012 27th ECCO Educational Workshop: „ECCO Guidelines”, Sibiu 20 Septembrie 2012

Februarie 2013 Sesiunea de instruire si formare a medicilor implicati in derularea Programelor de

Screening pentru cancerul de san, cancerul de col uterin si cancerul de colon in

cadrul: Proiect POSDRU/63/3.2/S/20596 „Instruire si Preventie pentru o viata

sanatoasa”

20 Mai 2013 ASGE Postgraduate Course “An International and Multidisciplinary Approach in

Gastrointestinal Diseases in 2013: Patient Care at Its Best”, Chicago, IL, SUA

9-10 Aprilie 2014 EASL-IASL Postgraduate course: “Acute Liver failure/Acute on Chronic liver

failure: perspective of the East and West”, Londra, UK

25-26 Aprilie 2014 Up-To-Date in Hepatology, Annual Course – “Viral Hepatitis and Liver Cirrhosis” –

Current Challenges and Future Directions, Bucharest, Romania

26-28 Iunie 2014 “Scoala de vara Medicina Interna-Gastroenterologie”, Paltinis, Romania

22-23 Aprilie 2015 EASL Postgraduate course – “Metabolic liver disease”, Viena Austria

22 Aprilie 2015 EASL-ILTS-ELITA-LICAGE Post Graduate Course – “Liver Transplant”, Viena,

Austria

Page 6: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 6 / 12

27-28 Mai 2015 Up-To-Date in Hepatology, Annual Course – “Portal hypertension and its

complications after Baveno VI Consensus Conference”; “Viral Hepatitis Anno 2015:

Curring the Disease”, Bucharest, Romania

29-30 Mai 2015 EASL Monothematic Conference: “Liver Diseases in resource-limited Settings”

Bucharest, Romania

11 Iunie 2015 Curs Pre-congres Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie; Al XXXV-lea

Congres National de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestiva, Iasi 11-

13 iunie 2015

22 Mai 2016 ASGE Postgraduate Course @ DDW 2016

3 Martie 2017 „Tratamente inovative in Oncologie – Analiza moleculara si terapia individualizata in

cancer”, Bucuresti

7-8 Mai 2017 ASGE Postgraduate Course - May 7-8, 2017 - McCormick Place, Chicago

22-24 Iunie 2017 Curs Postuniversitar Precongres - Al 37-lea Congresul Naţional de Gastroenterologie

Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Bucuresti 2017

21 Octombrie 2017 Basic Science Symposium @ AASLD 2017

26-27 Aprilie 2018 5th UpDate on Hepatology Course – Best Practices in Clinical Hepatology,

Bucharest, Romania

24-26 Mai 2018 Curs Postuniversitar Precongres- Al 38-lea Congres National de Gastroenterologie,

Hepatologie si Endoscopie Digestiva, Craiova, Romania

2-5 Iunie 2018 Digestive Disease Week 2018: Monumental Developments in Science and Medicine,

Washington, USA

1-4 aprilie 2019 TTT (Train the Trainers) Workshop organized by World Gastroenterology

Organisation (WGO), Bucuresti, Romania

5-6 Aprilie 2019 6th UpDate on Hepatology Course “From theory to Practice in Liver Diseases,

Bucuresti, Romania

10-11 Aprilie 2019 Postgraduate Course “End stage Liver Disease”, ILC 2019, Vienna, Austria

6-8 iunie 2019 Curs Postuniversitar Precongres - Al 39-lea Congresul Naţional de Gastroenterologie

Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Timisoara 2019

6-8 noiembrie 2020 7th UpDate on Hepatology Course Virtual Experience Bucharest 6th-8th November

2020

Premii, burse,

recunoasterea

meritului

stiintific

Premii Internationale (19)

18-22 Aprilie 2001 Travel Bursary Award, 36th Annual Meeting of European Association for the Study of the

Liver (EASL), Prague, Czech Republic

28 Septembrie – 3

Octombrie 2001

Travel Bursary Award, Falk Symposia No. 124-126, “Progress in Gastroenterology and

Hepatology” Hannover, Germany

Page 7: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 7 / 12

1-4 Noiembrie

2001

Certificate of appreciation in recognition of scientific excellence in the free paper (poster)

category: Liver and Biliary Diseases

11th World Congress of the International Association of Surgeons and Gatroenterologists

(IASG), Heraklion, Crete-Greece

18-21 Aprilie 2002 Travel Bursary Award – Best Eastern European Abstract, 37th Annual Meeting of European

Association for the Study of the Liver (EASL), Madrid, Spain

19-22 Iunie 2002 Travel Bursary Award – Best Eastern European Abstract, 1st ESMO (European Society for

Medical Oncology) Summer Educational Conference, Edinburgh, Scotland UK

19-23 June 2003 Travel Bursary Award – ESMOSummer Educational Conference, Edinburgh, UK

12-17 Octombrie

2004

Travel Bursary Award, Falk Symposia No. 142-144, “Gastroenterology Week Freiburg

2004” Freiburg, Germany

Octombrie 2005 Travel Bursary Award, Oral presentation, 13th UEGW 15-19 October 2005 Copenhagen,

Danemark

23-24 Nartie 2007 Travel Bursary Award, Falk Symposium No. 158, “Intestinal Inflammation and Colorectal

Cancer” Seville, Spain

17 Septembrie

2008

First prize: Falk Workshop “Strategies of Cancer Prevention in Gastroenterology”, Mainz,

Germany for the paper “Early Diagnosis of small hepatocellular carcinoma in cirrhotic

patients using real-time elastography”

17 Septembrie

2008

Travel Bursary Award, Falk Workshop “Strategies of Cancer Prevention in

Gastroenterology”, Mainz, Germany

18-19 Septembrie

2008

Travel Bursary Award, Falk Symposium no 166, “GI Endoscopy – Standards and

Innovations”, Mainz, Germany

20-21 Septembrie

2008

Travel Bursary Award, Falk Symposium no 167, “Liver under constant attack – from fat to

viruses”, Mainz, Germany

1-5 Mai 2010 Abstract with distinction to the Digestive Disease Week 2010, New Orleans, USA for the

paper: Inducible expression of Hnf4 in HUH 7,5 cell line has a strong antiproliferative

effect.

23-27 Octombrie

2010

Travel Bursary Award, Oral presentation, United European Gastroenterology Week 2010,

Barcelona, Spain for the paper: “Hepatic differentiation of adult liver derived progenitor cells

by seqeuntial expression of liver enriched transcription factors”

Octombrie 2010 UEGF/ASNEMGE National Scholar Award 2010 for the paper “Induction of liver specific

genes in a fibroblast cell line by expression of liver enriched transcription factors”

6-9 Iunie 2013 APASL Liver Week Presidential Award

8-11 Iulie 2015 Travel Bursary Award: ILTS 21st Annual International Congress, Chicago, IL, USA.

2-5 Mai 2020 Abstract with Distincton (Top 10%) to the Digestive Disease Week 2020 for the paper

“FOXA2 expression is significantly associated with differentiation and prognostic features in

pancreatic ductal adenocarcinoma”

Premii Nationale (12)

24-27 Septembrie

2003

Premiul pentru cea mai buna lucrare prezentata in cadrul celui de-al XXIV-lea Simpozion

National de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestiva, Craiova 2003:

“Epidemiology of inflammatory bowel disease in adult population in Romania”

24-27 Septembrie

2003

Premiul Poster pentru lucrarea prezentata la cel de XXIV-lea Simpozion National de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestiva, Craiova 2003:“Death predicting

factors on the waiting list for liver transplantation”

Page 8: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 8 / 12

ACTIVITATEA DE

CERCETARE

STIINTIFICA:

PROIECTE DE

CERCETARE-

DEZVOLTARE-

INOVARE

TITLU (ACRONIM) Perioada Functie

1-3 Septembrie

2004

Premiul II – Postere la cel de-al XXV-lea Simpozion National de Gastroenterologie,

Hepatologie si Endoscopie Digestiva, Constanta 2004, pentru lucrarea: “Efficacy of

prophylactic banding ligation of high risk esophageal varices in cirrhotic patients on the

waiting list for liver transplantation”

11-14 November

2004

Mentiune - Al V-lea Simpozion si Curs de Nutritie Clinica si Metabolism, Poiana Brasov,

2004

April 2008 Premiul de Excelenta al Asociatiei Medicale Romane

18-20 Iunie 2008 Premiul II al SRGH pentru lucrarea prezentata la al XXIX-lea Simpozion National de

Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestiva, Cluj-Napoca 2009: “ ASCA and

ANCA serology in Romanian IBD Patients”.

27-28 November

2008

Premiul I – Postere. Sesiunea Stiintifica a Institutului Clinic Fundeni si a Institutului de Boli

Cardiovasculare Prof. Dr. C. C. Iliescu: “Investigarea profilului de expresie a genelor

implicate in medierea reactiilor inflamatorii la pacientii cu IBD utilizand tehnica MLPA”

15-16 Aprilie 2010 Premiul de Excelenta pentru lucrarea prezentata in cadrul celui de-al V-lea Simpozion

“Acad. Nicolae Cajal: “Generation of hepatocyte-like cells from stem cell sources”

19-21 Mai 2011 Premiul III al SRGH pentru lucrarea: “Poate fi utilizat polimorfismul genei IL28B pentru

predictia raspunsului virusologic precoce la pacienti cu hepatita recurenta post transplant

Hepatic?” Al XXXI-lea Simpozion National de Gastroenterologie, Hepatologie si

Endoscopie Digestiva

12-15 Iunie 2013 Premiul I al Societatii Romane de Gastroenterologie pentru lucrarea prezentata in cadrul

celui de-al XXXIII-lea Congres National de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie

Digestiva, Timisoara 2013: “Expresia genica cantitativa a factorilor de transcriptie hepatici

poate fi utilizata pentru predictia recurentei tumorale la pacientii cu hepatocarcinom tratati cu

viza curativa”

12-14 Iunie 2014 Premiul SRGH pentru cea mai buna prezentare orala: „Profilul de expresie genica al

genelor specifice celulelor stem/progenitoare hepatice in hepatocarcinom si semnificatiile

prognostice”.

1-4 Aprilie 2015 Premiul „Herbert Beller Barbu” pentru tineri cercetatori pentru lucrarea prezentata in

cadrul celui de-al X-lea Simpozion „Acad. Nicolae Cajal”: “Deletia rs199508964 din exonul

6 al genei IRF5 se coreleaza cu polimorfismul genei Il28B rs12980275 si prezice raspunsul

virusologic sustinut la pacientii cu hepatita recurenta C post-transplant hepatic”.

Page 9: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 9 / 12

OBTINUTE PRIN

COMPETITIE PE

BAZA DE

CONTRACT/GRANT

Grant/Proiect National

1.

Proiect VIASAN 324/2004. „Rolul evidentei

computerizate a pacientilor in identificarea

potentialilor candidati pentru transplantul hepatic

si in urmarirea dinamicii listei de asteptare”

(HEPASIST). Buget: 920000000 ROL

2004-

2006 Cercetator

2.

Proiect VIASAN 322/2004. „Rolul manometriei

esofagiene in diagnosticul achalasiei la pacientii

cu disfagie si in evaluarea eficientei tratamentului

endoscopic sau chirurgical al afectiunii”

(ROMAC). Buget: 1265000000 ROL

2004-

2006 Cercetator

3.

Proiect VIASAN 428/2004. „Evidenta

computerizata prospectiva a pacientilor cu risc

pentru dezvoltarea cancerului colorectal la care se

impune screeningul si supravegherea”

(COLOCANS). Buget: 920000000 ROL

2004-

2006 Cercetator

4.

Proiect CEEX 142/2006. „Diagnosticul non-

invaziv si markeri de prognostic ai

hepatocarcinomului detectat in leziunile focale

nodulare din ciroza hepatica” (PROSONOHEP).

Buget: 1500000 RON

2006-

2008 Cercetator

5.

Proiect CEEX 89/2006. „Implicaţii diagnostice şi

prognostice ale aspectului endomicroscopic al

microvascularizaţiei leziunilor premaligne şi

maligne ale tubului digestiv superior”

(DIAPROGENDO). Buget: 1500000 RON

2006-

2008 Cercetator

6.

Proiect CEEX 60/2006. „Evaluarea fenotipica si

genotipica a pacientilor cu boli inflamatorii

intestinale cronice din Romania si generarea unui

registru biregional computerizat de urmarire

prospectiva” (IBDPROSPECT). Buget: 1500000

RON

2006-

2008 Cercetator

7.

Proiect CEEX 65/2006. „Potenţialul Terapeutic al

Celulelor Stem Hematopoietice în Afecţiunile

Hepatice” (LIVERSTEM). Buget 1500000 RON

2006-

2008 Cercetator

8.

Proiect PNII 41073/2007. „Acuratetea diagnostica

a videocapsulei endoscopice comparativ cu

enteroscopia cu balon in patologia intestinului

subtire” (ENTERODIAG). Buget Partener 2:

456710 RON

2007-

2010

Cercetator

Partener 2

(UMFCar

ol Davila)

9.

Proiect PNII 42170/2008 ENDONERD „Valoarea

endomicroscopiei confocale laser si a endoscopiei

cu magnificatie, in banda ingusta (NBI), in

diagnosticul bolii de reflux gastroesofagian

2008-

2011 Cercetator

Page 10: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 10 / 12

nonerozive”. Buget: 1521600 RON

10.

Proiect PNII 42169/2008 GENOWIL „Valoarea

diagnostica si prognostica a analizei genetice si

corelatii genotip-fenotip la pacientii cu boala

Wilson”. Buget: 1963000 RON

2008-

2011 Cercetator

11.

Proiect PNII 42162/2008 ”Factori predictivi ai

raspunsului serologic, imagistic, imunohistochimic

si histologic hepatic la pacientii cu obezitate

morbida si ficat gras nonalcoolic supusi chirurgiei

bariatrice” (BAROFAT). Buget: 1850000 RON

2008-

2011 Cercetator

12.

Proiect PNII-PD23/2011. ”Evaluarea cantitativa a

expresiei factorilor de transcriptie hepatici in

hepatocarcinom – noi marker de prognostic pentru

recurenta tumorii dupa tratamentul curativ”. Buget

300000 RON.

2011-

2013

Director

Proiect

13.

Proiect PNII- PCE 125/2011. Molecular predictors

of prognosis following curative treatment of

hepatocellular carcinoma – the significance of

liver stem/progenitor cells genes, Buget: 1437500

RON

2011-

2016 Cercetator

14.

Proiect finantat prin programul „Cercetare in domenii

prioritare”, mecanismul financiar al Spatiului

Economic European (SEE). EEA-JRP Romania-

Norvegia Nr proiect 4SEE. Stratificarea pacientilor cu

carcinom hepatocelular prin identificarea unor

markeri neinvazivi. Buget: 1125000Eur, Co-finantare

privata: 180916 EUR

2014-

2017 Cercetator

15.

Proiect POCU/91/4/8/107931, finantat din fonduri

europene nerambursabile, implementat de catre

Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti avand titlul

“Program de formare a personalului medical din

România în managementul pacienților infectați cronic

cu virusuri hepatitice B și C - HEPATER”

2018-

2020

Responsa

bil

National

curicula

formare

VHB

16.

Proiect PN-III-P1-1.1-TE-2016-1109 “Effect of

immunosuppression agents on human hepatocyte and

non-parenchymal liver cells apoptosis”(APOHEPI)

2018-

2020 Cercetator

17.

Proiect de Cercetare Complex PANCNGS, nr.

contract 66PCCDI/2018 cu titlul „Mecanisme

patogenice si tratamentul personalizat in cancerul de

pancreas utilizand tehnologii multi-omice”

2018-

2020 Cercetator

Studii multicentrice internationale

Page 11: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 11 / 12

1

“Healing of patients suffering from gastroesophageal

reflux esophagitis grade C-D according to Los

Angeles classification after treatment with

pantoprazole-magnesium dihydrate 80 mg o.d. in

comparison to pantoprazole - sodium sesquihydrate

40 mg o.d. over 4 or 8 weeks” Magnum 2. Protocol

BY1023/M3-904

2004

Co-

investigat

or

PUBLICATII

Articole originale publicate in extenso in reviste indexate ISI: 47

Articole originale publicate in extenso in reviste indexate BDI: 17

Articole si lucrari cu caracter educational: 6

Capitole de carte publicate: 9

Prezentari orale - speaker invitat: 28

Prezentari orale la manifestari stiintifice internationale: 10

Prezentari orale la manifestari stiintifice nationale: 78

Rezumate publicate in reviste indexate ISI: 201

Rezumate publicate in volumele unor manifestari stiintifice cu ISBN/ISSN: 95

Lucrari prezentate sub forma de poster la manifestari stiintifice internationale si nationale: 290

Indice Hirsch Google Scholar (30.03.2021): 22

Indice Hirsch ISI Web of Science (All Databases) (30.03.2021): 16

I-10 Index Google Scholar (30.03.2021): 33

Numar citari Google Scholar (30.03.2021): 1356

Nr Citari ISI Web of Science (All Databases) (30.03.2021): 704

Page 12: INFORMAŢII IACOB RAZVAN ANDREI PERSONALE · 2021. 4. 5. · 14 Iunie 2012 EAGEN Postgraduate Course: “Complication of Inflammation and Infection in the Gastrointestinal Tract”,

Curriculum Vitae Iacob Razvan Andrei

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 12 / 12

I. Lista lucrarilor reprezentative:

1. Gheorghe C, Pascu O, Gheorghe L, Iacob R, Dumitru E, Tantau M, Vadan R, Goldis A, Balan G, Iacob S,

Dobru D, Saftoiu A. Epidemiology of inflammatory bowel disease in adults who refer to

gastroenterology care in Romania: a multicentric study. European Journal of Gastroenterology and

Hepatology 2004; November, 16 (11):1153-9.

2. Gheorghe L, Popescu I, Iacob R, Iacob S, Gheorghe C. Predictors of death on the waiting list for liver

transplantation characterized by a long waiting time. Transpl Int. 2005 May;18(5):572-6.

3. Chamaillard M, Iacob R, Desreumaux P, Colombel JF. Advances and Perspectives in the Genetics of

Inflammatory Bowel Diseases. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006 Feb;4(2):143-151.

4. Duburque C, Lelong J, Iacob R, Seddik M, Desreumaux P, Fournier C, Wallaert B, Cortot A, Colombel JF.

Successful induction of tolerance to Infliximab in patients with Crohn’s disease and prior severe

infusion reactions. Aliment Pharmacol Ther 2006 Sep 1;24(5):851-8.

5. Gheorghe C, Iacob R, Becheanu G, Dumbrava M. Confocal endomicroscopy for in vivo microscopic

analysis of upper gastrointestinal tract premalignant and malignant lesions. J Gastrointestin Liver Dis.

2008 Mar;17(1):95-100

6. Iacob R, Rüdrich U, Rothe M, Kirsch S, Maasoumy B, Narain N, Verfaillie CM, Sancho-Bru P, Iken M,

Popescu I, Schambach A, Manns MP, Bock M. Induction of a mature hepatocyte phenotype in adult

liver derived progenitor cells by ectopic expression of transcription factors. Stem Cell Res. 2011

May;6(3):251-61

7. Gologan S, Iacob R, Preda C, Vadan R, Cotruta B, Catuneanu AM, Iacob S, Constantinescu I, Gheorghe L,

Iobagiu S, Gheorghe C, Diculescu M. Higher Titers of Anti–Saccharomyces Cerevisiae AntibodiesIgA

and IgG are Associated with More Aggressive Phenotypes in Romanian Patients with Crohn’s Disease.

J Gastrointestin Liver Dis. 2012 Mar;21(1):39-44. (* S Gologan and R Iacob equally contributed to

this work).

8. Iacob R, Iacob S, Nastase A, Vagu C, Ene AM, Constantinescu A, Anghel D, Banica C, Paslaru L, Coriu

D, Dima S, Gheorghe C, Ionica E, Gheorghe L. The His1069Gln mutation in the ATP7B gene in

Romanian patients with Wilson's disease referred to a tertiary gastroenterology center. J Gastrointestin

Liver Dis. 2012 Jun;21(2):181-5.

9. Gologan S, Iacob R, Iancu D, Iacob S, Cotruta B, Vadan R, Catuneanu AM, Constantinescu I, Barbarii L,

Gheorghe C, Diculescu M. Inflammatory gene expression profiles in Crohn's disease and ulcerative

colitis: a comparative analysis using a reverse transcriptase multiplex ligation-dependent probe

amplification protocol. J Crohns Colitis. 2013 Sep;7(8):622-30. (* S Gologan and R Iacob equally

contributed to this work).

10. Sharma AD, Iacob R, Bock M, Kantz T, Manns M, Ott M. Chapter 33. Liver. In Regenerative Medicine.

From Protocol to patient. G. Steinhoff (Ed.), Springer Science+Business Media B.V. 2011:773-803;

ISBN: 978-90-481-9074-4.

11. Sorop A, Iacob R, Iacob S, Constantinescu D, Chitoiu L, Fertig TE, Dinischiotu A, Chivu-Economescu M,

Bacalbasa N, Savu L, Gheorghe L, Dima S, Popescu I. Plasma Small Extracellular Vesicles Derived

miR-21-5p and miR-92a-3p as Potential Biomarkers for Hepatocellular Carcinoma Screening. Front

Genet. 2020 Jul 23;11:712.

12. Iacob R, Herlea V, Savu L, Florea IR, Ilie VM, Terinte-Balcan G, Gherghiceanu M, Uta M, Popa C, Iacob

S, Matei IV, Jardan C, Lixandru D, Dima S, Meivar-Levy I, Ferber S, Popescu I. Phenotypic

assessment of liver-derived cell cultures during in vitro expansion. Regen Med. 2021 Feb 3. doi:

10.2217/rme-2020-0093.

II. Teza de Doctorat:

Titlul Tezei de Doctorat: „Rolul factorilor de transcriptie hepatici in procesul de diferentiere hepatocitara”.

Coordonator: Prof. Dr. Irinel Popescu

Data: 30.11.2021

Iacob Razvan Andrei