Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele...

18
Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice 2014 BC”Moldindconbank”S.A. MD-2012, Moldova, Chisinau str.Armeneasca, 38 tel.: (+373-22) 57-67-82 fax: (+373-22) 27-91-95

Transcript of Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele...

Page 1: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 1

Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice

2014

BC”Moldindconbank”S.A. MD-2012, Moldova, Chisinau

str.Armeneasca, 38 tel.: (+373-22) 57-67-82 fax: (+373-22) 27-91-95

Page 2: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2

Credite acordate persoanelor juridice pentru finanţarea activităţii curente BC „Moldindconbank” SA este întotdeauna la dispoziţia Dvs. pentru a vă ajuta în vederea acoperirii nevoilor curente de capital de lucru.

Beneficiari Persoane juridice

Destinaţia Finantarea nevoilor pe termen scurt rezultate din diminuarea capitalului circulant sau pentru acoperirea nevoii de finantare pe termen scurt aparuta datorita ciclului de exploatare sau a sezonalitatii, prin efectuarea de plăti către furnizori, salarii, viramente bugete stat si alte cheltuieli.

Valoarea În funcţie de necesitatea şi situatia financiara a solicitantului

Valuta MDL, EUR, USD

Modalitate de acordare Linie de credit: utilizarea creditului se efectuează prin mai multe trageri succesive, pana la concurenta plafonului de credit

Linie de credit revolving: utilizarea creditului se efectuează prin trageri si rambursari multiple.

Credit overdraft: credit pe termen de 30 zile utilizat pentru acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi, în baza încasărilor

Facilitate overdraft: credit cu perioada max. 12 luni cu perioada internă până la 30 zile calendaristice care se caracterizează prin trageri si rambursări multiple.

Termen În functie de tipul si destinatia creditului, max. 24 luni

Limita de creditare În functie de necesarul de capital de lucru al clientului

Asigurarea bunuri imobile

bunuri mobile

mijloace circulante (stocuri)

cesiunea încasărilor în conturi (pentru credite overdraft şi facilităţi overdraft)

Credite acordate persoanelor juridice pentru finanţarea proiectelor pe termen mediu şi lung

Afacerea Dvs. este un organism viu şi are nevoie de resurse pentru a creşte şi a se dezvolta. Noi sîntem dispuşi a Vă oferi resursele financiare de care aveţi nevoie.

Beneficiari Persoane juridice

Destinaţia Pentru achiziţionarea de echipamente, clădiri, proiecte imobiliare, finanţarea altor proiecte de investiţii sau chiar preluarea altor credite de investiţii.

Valoarea În funcţie de necesitatea şi situatia financiara a solicitantului

Valuta MDL, EUR, USD

Modalitate de acordare Credit: utilizarea creditului se efectuează printr-o singură tragere

Linie de credit: utilizarea creditului se efectuează prin mai multe trageri succesive, pana la concurenta plafonului de credit

Termen În functie de tipul si destinatia creditului, max. 36 luni

Limita de creditare În functie de necesarul solicitantului

Asigurarea bunuri imobile

bunuri mobile

mijloace circulante (stocuri)

Credite din contul resurselor Organismelor Financiare Internaţionale

BC „Moldindconbank” SA conlucrează cu organismele financiare internaţionale pentru a oferi condiţii

avantajoase pentru finanţarea proiectelor investiţionale.

Page 3: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 3

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC- RISP1)

Beneficiari gospodării ţărăneşti, întreprinderilor de producţie agricolă, prelucrare, comerţ şi servicii din spaţiul rural, Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor

Termen maxim 7 ani

Perioda de graţie 3 ani

Suma până la 500 000 USD

Activităţi eligibile investiţiile în gospodăria agricolă, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole;

investiţiile pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii;

investiţiile în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural, inclusiv în societăţile agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat etc.

capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele (a), (b) şi (c) de mai sus.

Nu este eligibilă pentru finanţare: procurarea sau arenda pământului, a casei de locuit sau amenajarea

acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (RISP-2)

Beneficiari persoane juridice sau fizice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termen maxim 15 ani

Perioada de graţie 3 ani

Suma pînă la 250.000 USD

Activităţi eligibile Toate activităţile cu excepţia: ramurii comerţului procurarea sau arenda pămîntului construcţia sau reparaţia caselor de locuit procurarea clădirilor refinanţarea datoriilor existente; investiţii în valorile mobiliare sau capital statutar finanţarea producerii sau comercializării tutunului şi produselor din tutun

precum şi a băuturilor alcoolice tari procurarea pesticidelor.

Pariticiparea proprie a beneficiarului

▪ 20% pentru întreprinderi existente ▪ 10% pentru întreprinderi noi

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC-RISP 2)

Beneficiari persoane juridice sau fizice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de antreprenoriat din spaţiul rural cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termen maxim 7 ani

Perioada de graţie 3 ani

Suma pînă la 250.000 USD

Activităţi eligibile Toate activităţile cu excepţia: procurarea sau arenda pămîntului Procurarea, construcţia, reparaţia sau amenajarea caselor de locuit

Page 4: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 4

procurarea clădirilor refinanţarea datoriilor existente, plata impozitelor sau taxelor; investiţii în valorile mobiliare sau capital statutar finanţarea producerii, procurării sau comercializării tutunului şi produselor

din tutun precum şi a băuturilor alcoolice tari, jocuri de noroc, operaţiuni cu metale preţioase

procurarea pesticidelor. alte scopuri neeficiente sau cere nu corespund cerinţelor de ocrotire a

mediului

Pariticiparea proprie a beneficiarului

▪ 20% pentru întreprinderi existente ▪ 10% pentru întreprinderi noi

Adaptarea la Secetă în cardul proiectului DLC-Secetă-RISP 2

Beneficiari persoane juridice sau fizice înregistrate sub orice formă juridică angajate în activitatea de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Termen maxim 10 ani

Perioada de gratie 2 ani

Suma 250 000 USD

Activităţi eligibile este eligibilă finanţarea Numai proiectelor de Irigare

Pariticiparea proprie a beneficiarului

▪ 20% pentru întreprinderi existente ▪ 10% pentru întreprinderi noi

Elementul de grant maxim 20% din suma creditului

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (DLC –FIDA 1)

Beneficiari întreprinderile mici şi mijlocii de orice formă organizatorico-juridică din toate unităţile teritoriale

Termen maxim 5 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură -15 ani

Perioada de graţie 2 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură – 5 ani

Suma pînă la 500 000 USD

Activităţi eligibile 1. Activităţi agricole:

plantarea viilor şi livezilor;

prelucrarea materiei prime agricole la nivel de sat;

producerea lactatelor şi a altor produse agricole;

acordarea serviciilor mecanizate agricole (arat, semănat, etc.);

producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;

centre de colectare a diferitor produse agricole;

servicii de depozitare şi păstrare a roadei;

ateliere pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole şi alte facilităţi rurale;

facilităţi de depozitare şi păstrare a produselor (camere frigorifice)

alte tipuri de activităţi cu profil agricol

2. clienţii care desfăşoară alte tipuri de activitate (în afară de cele agricole) în toate sectoarele administrativ-teritoriale ale ţării în toate domeniile economiei naţionale, inclusiv exporturi

3. pentru producătorii-exportatori de produse de origine a Republicii Moldova, care activează cel puţin 1 an şi au înregistrat din exporturi cel puţin 30 la sută din veniturile sale totale, suma maximă a sub-împrumutului va constitui echivalentul de până la 200 mii USD.

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 10% din valoarea totală a investiţiei

Page 5: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 5

Proiectul de Revitalizare a Agriculturii (PRA) finanţat din resursele FIDA - PRA

Beneficiari întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Termen mediu - 7 ani, max. - 15 ani (pentru plantaţii multianuale)

Perioada de graţie 3 ani, max. 5ani (pentru plantaţii multianuale)

Suma ▪ 30 000$ p/t întreprinderi cu 1 fondator ▪100 000$ p/t întreprinderi cu mai multi fondatori

Activităţi eligibile Proiectului va finanţa toate activităţile de dezvoltare a agriculturii şi cele aferente agriculturii din zona rurală după cum urmează: plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole; producerea şeptelului; producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere; depozitarea şi pastrarea la rece a produselor agricole; colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile; prestarea serviciilor mecanizate în agricultură; Alte activităţi cu profil agricol Nu este eligibilă pentru finanţare: refinanţarea datoriilor existente; achitarea taxelor şi a impozitelor; construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială; procurarea sau arenda pămîntului; producerea băuturilor alcoolice procurarea pesticidelor.

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Elementul de grant ▪20% p/t credite pe termen mediu ▪30% p/t credite pe termen lung

Alte Creditele pentru completarea capitalului circulant aferent investiţiei vor fi eliberate pe termen de 2 ani şi vor constitui maxim 25% din costul total al investiţiei

Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă gestionate şi finanţate de Directoratul liniei de Credit (DLC-FIDA-PRA)

Beneficiari Întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia (nu include mun. Chişinău şi Bălţi), sînt incluse orăşelele care intră în componenţa mun. Chişinău.

Termen 5 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură – 15 ani

Perioada de graţie 2 ani, pentru activităţi orientate în pomicultură şi viticultură – 5 ani

Suma maximă ▪ 30 000$ p/t întreprinderi cu 1 fondator ▪100 000$ p/t întreprinderi cu mai multi fondatori

Activităţi eligibile plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole la nivel de sat; producerea lactatelor şi a altor produse agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole (arat, semănat, etc.); producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere; centre de colectare a diferitor produse agricole; servicii de depozitare şi păstrare a roadei; ateliere pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole şi alte facilităţi

rurale; facilităţi de depozitare şi păstrare a produselor (camere frigorifice) alte tipuri de activităţi cu profil agricol Nu sînt eligibile pentru finanţare: refinanţarea datoriilor existente; achitarea taxelor şi a impozitelor;

Page 6: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 6

construcţia caselor de locuit sau a altor obiecte cu menire socială; procurarea sau arenda pămîntului; producerea băuturilor alcoolice procurarea pesticidelor

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (PDAR) finanţat din resursele DLC- FIDA – 3

Beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Termen 15 ani

Perioda de graţie 5 ani

Suma maximă 150 000 USD

Activităţi eligibile Programul va finanţa toate activităţile de dezvoltare a afacerilor din zona rurală după cum urmează: plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole; producerea şeptelului; producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere; depozitarea şi păstrarea la rece a produselor agricole; colectarea şi comercializarea produselor agricole uşor alterabile; prestarea serviciilor mecanizate în agricultură; alte activităţi de afaceri rurale (ex.: frizerii, lemnării, olării, ateliere etc.) Nu este eligibilă pentru finanţare: Microbuse/ activităţi de transportare a pasagerilor Refinanţarea datoriilor existente; Plata impozitelor; Construcţia caselor de locuit; Procurarea sau arendarea pământului; Producerea băuturilor alcoolice; Procurarea pesticidelor; Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice; Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri; Comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale

preţioase;

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Acordului de Împrumut, semnat între Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova şi SA „Sudzucker Moldova” (DLC-KfW-Sudzuker Moldova)

Beneficiari Întreprinderile private de orice formă organizatorico-juridica

Termen 7 ani

Perioda de graţie 2 ani

Suma maximă echivalentul în MDL a 200 000 EUR.

Activităţi eligibile Nu este eligibilă pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor; Plata impozitelor, taxelor; Construcţia caselor de locuit; Procurarea sau arendarea pământului; Producerea băuturilor alcoolice; Procurarea pesticidelor; Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri; reparaţia şi

amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase; Subproiectele, finanţarea cărora contribuie la deteorarea impactului

asupra mediului înconjurător

Page 7: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 7

Pariticiparea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (Tineret DLC-RISP1;Tineret DLC-FIDA 1) Beneficiari Întreprinderile din spaţiul rural private de orice formă organizatorico-juridica.

La toţi fondatori vârsta urmează să fie cuprinsă între 18 – 30 de ani

Termen 5 ani

Perioda de graţie 2 ani

Suma maximă 300.000 lei

Activităţi neeligibile Sub – împrumuturile pentru dezvoltarea comerţului, construcţii, lucrări de reparaţie, şi capital circulant

procurarea sau arenda pămîntului construcţia sau reparaţia caselor de locuit procurarea clădirilor refinanţarea datoriilor existente; investiţii în valorile mobiliare sau capital statutar finanţarea producerii sau comercializării tutunului şi produselor din tutun

precum şi a băuturilor alcoolice tari procurarea pesticidelor.

Elementul de grant pînă la 40% din suma creditului

Programul de Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA IV)

Scop general

dezvoltarea lanţului valoric horticol al Republicii Moldovei (legumicultură şi pomicultură)

Beneficiari Întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia (nu include mun. Chişinău şi Bălţi), sînt incluse orăşelele care intră în componenţa mun. Chişinău.

Termen maxim ●sub-componenta (a): 5 ani (pentru plantaţii multianuale - pînă la 8 ani) ●sub-componenta (b): 7 ani

Perioda de graţie ●sub-componenta (a): 2 ani (pentru plantaţii multianuale - pînă la 4 ani) ●sub-componenta (b): 3 ani

Suma maximă ●sub-componenta(a): 50 000 USD ●sub-componenta (b): 150 000 USD

Nu sînt eligibile pentru finanţare

1. refinanţarea datoriilor existente; 2. plata impozitelor; 3. procurarea sau arenda pământului; 4. înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie (soiuri tehnice); 5. procurarea pesticidelor; 6. producerea/prelucrarea cerealelor, cărnii, laptelui; 7. dezvoltarea efectivului de animale, pisciculturii, apiculturii

Participarea proprie a beneficiarului

cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Alte completarea capitalului circulant - nu este eligibilă

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Programului Fondului Internaţional de Dezvoltare Agricolă (DLC FIDA IV)

Beneficiari Întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în unităţile teritorial administrative din RM, inclusiv UTA Gagauzia (nu include mun. Chişinău şi Bălţi), sînt incluse orăşelele care intră în componenţa mun. Chişinău.

Termen maxim 5 ani

Perioda de graţie 2 ani

Suma maximă 250 000 USD

1. refinanţarea datoriilor existente;

Page 8: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 8

Nu sînt eligibile pentru finanţare

2. plata impozitelor; 3. procurarea sau arenda pământului; 4. înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor de viţă-de-vie (soiuri tehnice); 5. procurarea pesticidelor; 6. producerea/prelucrarea cerealelor, cărnii, laptelui; 7. dezvoltarea efectivului de animale, pisciculturii, apiculturii

Participarea proprie a beneficiarului

Cel puţin 20% din valoarea totală a investiţiei

Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (FIDA V)

Proiecte finanţate Proiectul va finanţa investiţiile în toate activităţile ce ţin de dezvoltarea lanţurilor valorice agricole, după cum urmează:

producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi cîmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de cîmp şi tehnice (cu excepţia soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);

producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);

producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;

sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole (cu excepţia strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului);

construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;

agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).

Proiecte neeligibile refinanţarea datoriilor existente;

plata taxelor şi a impozitelor;

construcţia caselor de locuit;

procurarea sau arenda pămîntului şi a imobilului existent de producere/păstrare;

producerea băuturilor alcoolice;

activităţi de transport a pasagerilor/muncitorilor;

procurarea materialelor de construcţii, utilajului, echipamentului, maşinilor agricole şi a construcţiilor de sere (inclusiv a pieselor metalice) de mîna a doua (foste în exploatare).

CONDIŢII DE FINANŢARE A TINERILOR ANTREPRENORI

Page 9: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 9

Criterii de eligibilitate 1. întreprinderile sunt fondate şi administrate de tineri antreprenori: cetăţeni ai RM, vor avea vîrsta, la momentul aplicării, cuprinsă între 18 şi 30 ani inclusiv;

2. sunt înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică, şi dispun de toate autorizaţiile necesare ce permit desfăşurarea activităţii de afacerii;

3. menţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;

4. corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM;

5. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător.

Nu vor fi eligibile pentru finanţare întreprinderile:

ce vor înregistra restanţe la plăţile scadente faţă de instituţiile financiar bancare sau datorii la bugetul public naţional. În cazul existenţei unor datorii atare, acestea urmează a fi stinse benevol în termen de 30 zile din momentul depunerii cererii de finanţare;

ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare;

ce au unul din fondatori şi/sau administratori beneficiar în cadrul PNAET, PARE 1+1, PASET 1 şi PASET 2;

ce solicită finanţare pentru implementarea unui proiect investiţional comun cu un alt agent economic.

Suma pe sub-debitor 300 000 MDL, inclusiv cu o porţiune de grant în mărime de 40% din suma maximă a creditului

Termenul maxim şi perioada de graţie

5 ani, inclusiv perioada de graţie nu mai mare decît 2 ani.

8 ani, inclusiv perioada de graţie de maximum 4 ani, pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale

Contribuţia beneficiarului

10% din valoarea totală a investiţiei exprimată în mijloace băneşti * contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti reprezintă mijloacele ce vor fi achitate pentru salarii, taxe şi impozite, servicii aferente investiţiei

Valuta MDL

Destinaţie investiţionale

*Toate bunurile procurate din mijloacele creditului vor fi noi.

Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (DLC-FIDA V)

Teritoriul de implementare

Unităţile teritoriale administrative ale RM, inclusiv UTA Găgăuzia, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi

Criterii de eligibilitate 1. activitatea este bazată pe proprietate privată şi administrată de cetăţeni ai RM;

2. sunt înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, sub orice formă organizatorico-juridică, şi dispun de toate autorizaţiile necesare ce permit desfăşurarea activităţii de afacerii;

3. menţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare;

4. corespund tuturor cerinţelor legislaţiei R.M.;

5. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător.

Page 10: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 10

Proiecte finanţate Proiectul va finanţa investiţiile în toate activităţile ce ţin de dezvoltarea lanţurilor valorice agricole, după cum urmează:

producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice (cu excepţia soiurilor tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului);

producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor ;

producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor;

echipament pentru sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole

sisteme de irigare şi sere;

construcţia, reparaţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;

agroturismul rural (curăţarea şi amenajarea terenului, procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).

servicii agrotehnice;

alte scopuri care contribuie la dezvoltarea activităţii lanţului valoric în agricultură.

Proiecte neeligibile refinanţarea datoriilor existente sau dacă cheltuielile propuse de a fi finanţate au

fost creditate din alte surse bancare;

plata taxelor şi a impozitelor

construcţia caselor de locuit;

procurarea sau arenda pământului şi a imobilului existent de producere/păstrare;

producerea băuturilor alcoolice;

activităţi de transport a pasagerilor/muncitorilor;

sub – proiecte care nu corespund cerinţelor de ocrotire a mediului;

procurări de pesticide;

bunuri de mâna a doua (foste în utilizare);

Suma pe sub-debitor 1. echivalentul a 250,000 USD.

Termenul maxim şi perioada de graţie

7 ani, banca va decide individual pe fiecare sub – împrumut în parte stabilirea perioadei de graţie la credit sau la dobândă.

Completarea capitalului circulant aferent investiţiei

pînă la 30 % din suma sub – împrumutului

Valuta MDL, USD, EUR

Destinaţie Investiţionale

BERD (Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare)

Beneficiari Întreprinderi mici, firme, companii sau alte entităţi juridice constituite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, precum şi persoanelor fizice înregistrate ca antreprenori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Destinaţia Investiţionale, pentru capital circulant

Termen maxim pîna la 12.08.2016

Perioada de graţie 1 an

Page 11: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 11

Suma maximă 1 mln. EUR disbursat în unu sau mai multe credite

Valuta USD, EUR şi MDL

Activităţi ce nu pot fi finanţate

(a) Producerea şi/sau comercializarea armamentului

(b) Instituţiilor financiare

(c) Companiile de asigurare

(d) Producerea şi/sau comercializarea tutunului

(e) Producerea şi/sau comercializarea băuturilor tari

(f) Cazinouri

(g) Activităţi incluse în Lista BERD a excluderilor privind mediul înconjurător

(h) Speculaţii valutare

(i) Investiţii în valori mobiliare

Pariticiparea proprie a beneficiarului

Minimum 30% din costul total al proiectului.

Facilitatea de garantare/finanţare BERD în cadrul programului TFP (Programul de Facilitare a Comerţului)

Beneficiari Întreprinderi mici, firme, companii sau alte entităţi juridice constituite în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, precum şi persoanelor fizice înregistrate ca antreprenori, în

conformitate cu legislaţia în vigoare. Destinaţia 1. GARANTAREA OPERATIUNILOR DE EXPORT- IMPORT

2. FINANTAREA OPERATIUNILOR DE EXPORT -IMPORT

Suma minimă 50 000 USD

Valuta EUR, USD

Termen maxim 1 an

DLC-PAC – Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de ameliorare a competitivităţii, finanţat de către Banca Mondială

Beneficiari

Întreprindere privată unde mai mult de 75% din acţiuni şi alt capital este privat şi aparţine persoanelor sau companiilor, altele decât cele de stat ale Republicii Moldova, sau subdiviziunilor acesteia, sau altă autoritate guvernamentală, locală sau entităţi controlate de asemenea agenţii sau subdiviziuni.

Operează pe teritoriul Republicii Moldova şi este înregistrată în registrul autorităţilor Republicii Moldova fiscale;

Este activă de cel puţin doi ani;

Deţine o structură financiară satisfăcătoare, organizare, management, cadre şi surse tehnice, financiare şi alte surse necesare pentru realizarea cu succes a operaţiunilor sale, inclusiv implementarea Sub-proiectului.

Destinaţia Sub-proiecte angajate în exporturi aferente agriculturii, prelucrării produselor agricole, fabricării sau altei activităţi economice care furnizează bunuri sau servicii direct corelate cu generarea de venituri din export.

Suma maximă

Expunerea maximă faţa de un client sau un grup de clienţi afiliaţi nu va depăşi echivalentul a 1.000.000 EUR. Sub-împrumuturile vor fi limitate, în dependenţă de tipul lor, după cum urmează:

Investiţii - suma maximă până la 800.000 EUR; Finanţarea capitalului circulant - suma maximă până la 500.000

EUR.

Valuta EUR, USD, MDL

Termen maxim Investiţii– 8 ani, Finanţarea capitalului circulant – 4 ani.

Perioada de graţie Investiţii– 3 ani; Finanţarea capitalului circulant – 2 ani

Proiecte neeligibile sub-proiectele care pot implica reorganizări de terenuri, cu efect asupra

habitatului natural sau a proprietăţii culturale, sau impactul asupra

Page 12: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 12

căilor navigabile internaţionale;

procurarea terenurilor de pământ pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietarilor existenţe sau pricinuirea unor pierderi, ori daune a activelor agenţilor economici, inclusiv semănăturilor permanente, chioşcurilor, barajelor şi altele;

procurarea sau arendarea imobilului;

cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, părţi ale acestora, oricare activitate ce include materiale şi produse radioactive;

bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;

produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate; maşini de prelucrare a tutunului;

comerţul în mediul naturii sălbatice şi cu produse ale naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;

eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;

producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;

produsele ce conţin asbest;

alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale;

patente, licenţe şi franchising;

construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reparaţiei celor existente);

creanţe, taxe, datorii etc.

Alte condiţii

Respectarea a 2 proceduri obligatorii:

1. Procedura de procurări

2. Procedura de evaluare a mediului

FMO – Fondul Monetar Olandez

Beneficiari

Întreprinderi mici sau mijlocii (ÎMM), care nu sunt instituţii financiare sau alte întreprinderi angajate în prestarea serviciilor financiare către consumatori sau alte întreprinderi, la care:

(a) totalul activelor sau totalul veniturilor nu depăşeşte 15,000,000 USD;;

(b) numărul total de angajaţi nu depăşeşte 250.

Teritoriul de implementare întreg teritoriul Republicii Moldova

Suma maximă 1 000 000 USD

Valuta USD

Termenul până la 15.01.2018

Perioada de graţie până la 2 ani

Activităţi ce nu pot fi finanţate:

- Activităţi de producţie sau activităţi care implică muncă forţată sau munca copilului.

- Producţia sau comercializarea în orice produs sau activitate considerate ilegală în conformitate cu legislaţia sau regulamentele ţării gazdă sau convenţiile şi acordurile internaţionale.

- Producerea sau comerţul cu: arme şi muniţii; ţigări; şi băuturi spirtoase.

- Jocuri de noroc, cazinouri şi întreprinderi echivalente. - Orice afaceri referitoare la pornografie sau prostituţie. - Comerţul cu animale sălbatice sau produse de animale sălbatice

reglementate de CITES. - Producerea sau utilizarea sau comerţul cu materiale periculoase, cum

ar fi: materiale radioactive, fibre de azbest nelegate şi produse care conţin PCBs.

- Comerţul transfrontalier cu deşeuri şi produse reziduale cu excepţia cazului compatibil cu Convenţia de la Basel şi a reglementărilor care stau la bază.

- Pescuit în derivă în mediul acvatic utilizând plase peste 2,5 km în lungime.

Page 13: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 13

- Producerea, utilizarea sau comerţul cu produse farmaceutice, pesticide / erbicide, produse chimice, care epuizează stratul de ozon şi a altor substanţe periculoase potrivit interdicţiilor internaţionale şi scoase din producţie.

- Conversie semnificativă sau degradare a habitatului în stare critică. - Producerea şi distribuţia mass-mediei rasiste şi anti-democratice. - Modificarea, deteriorarea sau eliminarea semnificativă a oricărui

patrimoniu cultural critic. - Relocarea popoarelor indigene din terenurile tradiţionale sau uzuale.

FPMM – Provocările Mileniului

Beneficiari

1. să fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia RM;

2. să fie întreprinderi micro, mici şi mijlocii în conformitate cu articolul 2 din Legea privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii nr.206-XVI din 7 iulie 2006;

3. să aibă adresa juridică şi/sau să desfăşoare activitatea în localităţile Ungheni, Nisporeni, Călăraşi, Străşeni, Hînceşti, Leova, Cantemir, Cahul, Orhei, Teleneşti, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, municipiul Chişinău (cu excepţia oraşului) şi UTA Găgăuzia;

4. să fie 100% proprietate privată, ceea ce înseamnă că Guvernul Republicii Moldova (sau autorităţile publice locale, dacă este cazul) nu va deţine interese materiale de oricare tip cu sau fără drept de vot;

5. nu sînt incluşi în Lista de instituţii/activităţi ineligibile pentru obţinerea împrumuturilor din Facilitatea de Creditare;

sînt încurajate creditele pentru afacerile abia iniţiate, persoanele juridice nou create şi întreprinderile fără istorie de creditare, precum şi creditele acordate întreprinderilor care sînt gestionate de femei.

Destinaţia

de a susţine acordarea de credite la termen producătorilor agricoli, grupurilor de producători şi antreprenorilor rurali din Republica Moldova, în scopul finanţării infrastructurii post-recoltare şi/sau în scopuri comerciale ce ţin de lanţul valoric al produselor agricole

Suma Suma minimă acordată – 5 000 USD

Expunerea maximă faţa de un client sau un grup de clienţi afiliaţi nu va depăşi echivalentul a 600.000 USD

Valuta MDL, USD, EUR

Termen maxim 7 ani, minim – 3 ani

Perioada de graţie 12 luni

Proiecte neeligibile

prelucrarea/păstrarea/transportarea/ambalarea etc. a ciupercilor;

pentru prelucrarea peștelui. Ramura – Piscicultura; procurarea camion/refrigerator pentru clienţii care desfăşoară

următoarele genuri de activitate: servicii de transportare a produse agricole şi fabricarea lăzilor din lemn pentru fructe/legume;

producerea, prelucrarea, păstrarea şi transportarea cărnii şi produselor din carne, laptelui şi lactatelor (încăperi/echipamente/mijloace auto);

producerea mierii de albini sau combustibilului biologic, procurarea echipamentului şi/sau încăperilor de procesare şi/sau depozitare a acestora;

echipament de irigare; tractoare, combine şi echipament aferent acestora; încăperi şi echipament pentru industria băuturilor alcoolice; încăperi pentru cereale şi seminţe de floarea soarelui; cultivarea produselor agricole; oficii/încăperi administrative; depozite frigorifice cu scopul de vânzare ulterioară (ca parte a

afacerilor în construcţie şi/sau imobiliare);

Page 14: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 14

terenuri, cu excepţia cazurilor menţionate în p. (a) al proiectelor eligibile;

refinanţarea împrumuturilor sau a altor datorii şi operaţiuni de leasing, cu excepţia creditelor retroactive eligibile pentru Beneficiarii Finali;

achitarea impozitelor, taxelor sau altor plăţi obligatorii către bugetul de stat/bugetul local/bugetul asigurărilor sociale şi/sau medicale;

activităţile descrise în Lista de instituţii/activităţi ineligibile.

BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank)

Beneficiari

1. înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;

2. nu au mai mult de 250 de angajaţi, cu excepţia lucrătorilor sezonieri;

3. cifra de afaceri anuală nu depăşeşte suma de 40 000 000 EUR (sau echivalentul acesteia în altă valută) sau activele nete să nu fie mai mari decît 27 000 000 EUR (sau echivalentul acesteia în altă valută);

4. nu au companii afiliate, care să deţină mai mult de 250 de angajaţi;

5. nu sunt deţinuţi în majoritate sau controlaţi de Guvernul Republicii Moldova, precum şi administraţia publică locală ale R. Moldova;

6. îşi desfăşoară activitatea cu diligenţă, integritate, eficienţă, şi în conformitate cu legislaţia în vigoare; şi

7. nu sunt adjudecate ca falite sau insolvabile, sau ordonate să-şi lichideze afacerile, conform ordinului unei instanţe de judecată.

Destinaţia

Un sub-împrumut va fi acordat doar pentru următoarele scopuri: 1. finanţarea proiectelor specifice sau programelor de investiţie pentru crearea, modernizarea, extinderea şi diversificarea facilităţilor industriale, de producţie, agricole, comerciale sau legate de servicii, cu condiţia că sumele împrumutului nu vor fi utilizate pentru finanţarea proiectului cu mai mult decît 70% din costul total al oricărui proiect de investiţie absolut nou şi 70% din costul total al oricărui proiect specific sau program de investiţie care nu sunt 2. finanţarea capitalului circulat pentru întreprinderile industriale, agricole, comerciale sau de producere în scopurile legate de servicii, comerţ sau producţie, sau finanţarea capitalului circulant pentru implementarea proiectelor investiţionale, şi 3. finanţarea exportului şi pre-exportului întreprinderilor industriale sau agricole care produc pentru export şi generează venituri în valute forte.

Suma 1 000 000 EUR sau echivalentul acestora în altă valută

Valuta USD, EUR

Termen pînă la 10.12.2016

Perioada de graţie 1 an

Programul de restructurare a Sectorului Vitivinicol al Republicii Moldova finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii (BEI) - Filiera Vinului

Beneficiari

procesatori de struguri;

întreprinderi vinicole (prelucrarea primară a strugurilor şi producerea vinului în vrac);

întreprinderi vinicole (tratarea vinului şi îmbutelierea);

întreprinderi vinicole cu ciclu complet de producere;

întreprinderi viticole;

întreprinderi pepiniere;

întreprinderi din sectoarele conexe: producători de ambalaje pentru

Page 15: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 15

îmbutelierea vinului, producători de etichete, capsule, dopuri etc.

Suma

5 mln EUR pentru reutilarea întreprinderii;

2 mln EUR pentru restructurarea podgoriilor;

600 mii EUR pentru finanţarea mijloacelor circulante pe termen mediu şi lung;

minimum 25 mii EUR pentru orice activitate vitivinicolă.

Valuta EUR, USD, MDL

Rata dobînzii Flotantă (se va revizui odată la 6 luni de către Directoratul Liniei de Credit)

Termen maxim 10 ani

Perioada de graţie 4 ani

Activităţi eligibile

reutilarea şi actualizarea utilajului întreprinderilor vitivinicole existente şi a celor din industriile conexe;

extinderea activităţilor întreprinderilor existente prin instalarea liniilor de îmbuteliere;

crearea / renovarea laboratoarelor de control al calităţii vinului;

crearea unor întreprinderi mici în zonele rurale;

mecanizarea proceselor viticole;

instalarea sitemelor de irigare şi a altor sisteme de protecţie a viţei de vie;

alte tipuri de activităţi ce contribuie la dezvoltarea sectorului vitivinicol.

Activităţi neeligibile

procurarea producţiei gata pentru consum şi/sau comerţ;

construcţia clădirilor administrative;

finanţarea procurării pămîntului agricol;

finanţarea taxelor recuperabile;

plantarea viţei-de-vie, soiuri de masă;

cheltuieli în scopuri militare, reactoare nucleare şi părţi ale acestora, orice activitate ce include materiale şi produse radioactive;

bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;

eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;

producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;

produsele ce conţin asbest;

alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale.

Finanţarea din sursele BEI

50% din suma totală a proiectului investiţional

Participarea proprie a beneficiarului - 50%

din suma totală a proiectului investiţional, in formă de mijloace băneşti şi/sau bunuri materiale.

Avantajele principale ale Programului

termenul de creditare îndelungat şi perioada mare de graţie;

sume investiţionale mari alocate pentru implementarea unui proiect invetiţional;

scutirea de toate taxele vamale, accize, TVA la importul utilajului/serviciilor care vor fi procurate conform proiectului investiţional acceptat în cadrul Programului;

aplicarea cotei zero la TVA la procurarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, utilajului/serviciilor de la furnizori autohtoni, necesare pentru implementarea proiectului investiţional.

Page 16: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 16

Activităţi excluse 1. Activităţi de producţie sau activităţi care implică muncă forţată sau munca copilului. 2. Producţia sau comercializarea în orice produs sau activitate considerate ilegală în conformitate cu legislaţia sau regulamentele ţării gazdă sau convenţiile şi acordurile internaţionale. 3. Producerea sau comerţul cu: arme şi muniţii; ţigări; şi băuturi spirtoase. 4. Jocuri de noroc, cazinouri şi întreprinderi echivalente. 5. Orice afaceri referitoare la pornografie sau prostituţie. 6. Comerţul cu animale sălbatice sau produse de animale sălbatice reglementate de CITES. 7. Producerea sau utilizarea sau comerţul cu materiale periculoase, cum ar fi: materiale radioactive, fibre de azbest nelegate şi produse care conţin PCBs. 8. Comerţul transfrontalier cu deşeuri şi produse reziduale cu excepţia cazului compatibil cu Convenţia de la Basel şi a reglementărilor care stau la bază. 9. Pescuit în derivă în mediul acvatic utilizând plase peste 2,5 km în lungime. 10. Producerea, utilizarea sau comerţul cu produse farmaceutice, pesticide / erbicide, produse chimice, care epuizează stratul de ozon şi a altor substanţe periculoase potrivit interdicţiilor internaţionale şi scoase din producţie. 11. Conversie semnificativă sau degradare a habitatului în stare critică. 12. Producerea şi distribuţia mass-mediei rasiste şi anti-democratice. 13. Modificarea, deteriorarea sau eliminarea semnificativă a oricărui patrimoniu cultural critic. 14. Relocarea popoarelor indigene din terenurile tradiţionale sau uzuale.

Fondul Circulant de Investiţii acordat din resursele rambursate din cadrul programului de restructurare a Sectorului Vitivinicol al Republicii Moldova - Filiera Vinului

Beneficiari eligibili Beneficiarii efectivi trebuie să dispună de structură financiară şi organizatorică adecvată, precum şi de structură de administrare, resurse umane,tehnice, financiare.

Proiecte eligibile Prioritate vor avea sub-proiectele, care sunt orientate spre export şi sub-proiectele în industria vinului şi îmbunătăţirii plantaţiilor viţei de vie şi calităţii vinului îmbuteliat.

Poate fi acceptată finanţarea de cheltuieli, care vor contribui nemijlocit la desfăşurarea şi implementarea sub-proiectelor finanţate care pot include:

1. Procurarea de utilaj, bunuri, echipamente pentru producere şi prestare de servicii, lucrări de reparaţii, extindere sau construcţie a spaţiilor de lucru, hoteluri, restaurante, comerţ.

2. Plantarea culturilor agricole, inclusiv multianuale, legume, flori;

3. Lucrări agricole;

4. Creşterea animalelor;

5. Capital circulant aferent investiţiei necesar implementării sub-proiectului;

6. Constituirea reţelelor de distribuţie pe pieţele interne şi alte pieţi;

7. Alte scopuri investiţionale.

Valuta - MDL, USD, EUR

Rata dobânzii Rata dobânzii este flotantă şi se modifică la 1 iunie şi 1 decembrie.

Porţiunea de grant 50 % pentru proiectele din cadrul programului de eficienţă energetică(F)

Page 17: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 17

Condiţii de creditare Programe de creditare Suma Termen de acordare (max ani)

Perioada de graţie (max ani)

Capital circulant* (% din suma creditului)

A Investiţii echipamente pentru producere şi prestare servicii

2 mln USD /1 beneficiar

7 – investiţie

3 – capital circulant

3 – investiţie

1 – capital circulant

30%, maxim 600 mii USD

B Capital circulant independent**

250 mii USD/ 1 beneficiar;

pentru exportatori - 500 mii USD/ 1 beneficiar

3 1 100%

C Agricultură şi lucrări agricole

2 mln USD /1 beneficiar

7 3 50%, maxim 600 mii USD

D Plantaţii multianuale

2 mln USD /1 beneficiar

10 5 25%, maxim 600 mii USD

E Comerţ şi Turism 2 mln USD /1 beneficiar

5 2 20%, maxim 600 mii USD

F Eficienţă energetică (active fixe, echipamente)***

2 mln USD /1 beneficiar

7

3

*Min 60% din capitalul circulant procurat trebuie să fie de origine şi producere locală. **Capitalul circulant finanţat va fi utilizat în procesul curent de producere sau de pregătire a produselor agricole; Pre-export, necesităţi a ciclului legat de pregătirea de producere pînă la colectarea plăţilor pentru mărfurile vândute. *** Instalarea de echipamente noi pentru afacerile existente trebuie să genereze economii de energie de cel puţin 25%, iar emiterea de CO2 să fie redusă cu cel puţin 30%.

Page 18: Informaţie privind creditele acordate persoanelor juridice · Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 2 Credite acordate persoanelor

BC”Moldindconbank”S.A. 2014

Informaţie privind produsele bancare în domeniul acordării creditelor persoanelor juridice 18

Proiecte neeligibile procurarea terenurilor de pământ;

bunurilor finite pentru consum propriu sau pentru revânzare;

procurarea de clădiri, construcţia şi repararea oficiilor administrative sau pentru a le vinde sau a le acorda în arendă (cu excepţia renovării spaţiilor de producere sau pentru prestare de servicii absolut necesare în procesul de producere în zone considerate de stat prioritare pentru dezvoltare);

procurarea sau construcţia /renovarea/finisarea caselor de locuit, apartamente sau finisarea apartamentelor (cu excepţia hotelurilor de tip –apartamente, restaurante);

sub-proiecte care ar putea afecta mediul, habitatul natural sau proprietăţile culturale;

cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, şi părţi ale acestora, orice activitate ce include materiale şi produse radioactive;

organisme modificate genetic în mediul natural;

pesticide ilegale;

tranzacţii pur financiare;

servicii bancare; asigurarea serviciilor intermediarilor financiari;

procurarea cotelor de participare în companii sau active mobiliare;

procurări de mijloace fixe şi imobiliare de la persoanele afiliate sau asociate;

nu se finanţează taxe vamale, impozite,TVA, accize,alte taxe;

produse din tutun sau distribuirea lor;

activităţi cu petrol sau gaz, staţiuni cu petrol sau gaz;

autoturisme, saloane de demonstrarea automobilelor;

cazinouri, activităţi legate de jocuri de noroc sau similare;

produse de lux pentru utilizare personală;

servicii catering,dacă acestea sunt doar cu băuturi;

alte activităţi determinate de DLC ca fiind neeligibile. Microcreditare În cadrul proiectului de creditare a întreprinderilor micro şi mici, Moldindconbank îţi oferă posibilitatea de a obţine rapid un credit pentru finanţarea comerţului, producerii şi prestării serviciilor, prin una din 3 modalităţi propuse: Credit „PROMPT” – pînă la 100 000 lei fără gaj Credit „OPTIM” – pîna la 500 000 mii lei, Credit „MAJOR” – pîna la 1,5 mln. lei. Beneficiari de micro credite pot fi reprezentaţii segmentului IMM, inclusiv:

- Persoane fizice / întreprinzători pentru scopuri de mentenanţă / dezvoltare / consum având ca sursă primară de rambursare a creditului gospodăria proprie sau alt fel de activitate individuală; - Deţinătorii de patentă; - Gospodăriile Ţărăneşti; - Întreprinderile Individuale; - Societăţi cu Răspundere Limitată; - Societăţi pe acţiuni.

Produsele date permit subiecţilor businessului mic şi mijlociu:

- să primească rapid suma necesară pentru desfăşurarea businessului; - să primească experienţă creditară într-o instituţie oficială; - să obţină o istorie creditară; - să facă cunoştinţă cu principiile creditare; - să se folosească şi în continuare de creditele pentru desfăşurarea businessului.