Info Regional Sud Muntenia 521

of 11/11
www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro adrsudmuntenia ADRSudMuntenia ADRSudMuntenia 521 # Info Regional Sud Muntenia 7 13 iulie 2021 Întâlnire de lucru privind descentralizarea și gestionarea Programelor Operaționale Regionale fPAGINA 2 POR Argeș / Încep lucrările de restaurare a Muzeului Județean Argeș ................................................ 9 Călărași / Clubul Pescarilor Dunăreni a fost inaugurat ............ 9 Dâmbovița / Consiliul Județean Dâmbovița promovează dezvoltarea de proiecte comune cu Universitatea Valahia ............... 9 Giurgiu / Giurgiu va avea o strategie de dezvoltare a județului pentru perioada 2021-2027 ......... 9 Ialomița / Modernizarea primilor 75,4 kilometri de drumuri județene, aproape de final ......... 10 Prahova / Școala nr. 2 din Băicoi, modernizată la standarde europene ....................................... 10 Teleorman / Drumuri județene reabilitate sau în curs de reabilitare în Teleorman ............. 10 JUDEȚE Canionul Valea lui Stan, singurul canion amenajat turistic din Munții Făgăraș Canionul Valea lui Stan este probabil unul dintre cele mai frumoase trasee de chei din țară, fiind situat în munții Făgăraș. A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte privind întreprinderile de economie socială de inserție ...... 3 Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 14 iulie 2021 ............................. 4 OPORTUNITĂȚI Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă active pentru luna iulie 2021 ............................... 5 Sprijin de la Banca Mondială pentru reforme și modernizarea administrației publice în perioada 2021-2027 ...................................... 6 fPAGINA 8 Foto: pixabay.com
 • date post

  15-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Info Regional Sud Muntenia 521

Întâlnire de lucru privind descentralizarea i gestionarea Programelor Operaionale Regionale fPAGINA 2
POR
Arge / Încep lucrrile de restaurare a Muzeului Judeean Arge ................................................ 9
Clrai / Clubul Pescarilor Dunreni a fost inaugurat ............ 9
Dâmbovia / Consiliul Judeean Dâmbovia promoveaz dezvoltarea de proiecte comune cu Universitatea Valahia ............... 9
Giurgiu / Giurgiu va avea o
strategie de dezvoltare a judeului pentru perioada 2021-2027 ......... 9
Ialomia / Modernizarea primilor 75,4 kilometri de drumuri judeene, aproape de final ......... 10
Prahova / coala nr. 2 din Bicoi, modernizat la standarde europene ....................................... 10
Teleorman / Drumuri judeene reabilitate sau în curs de reabilitare în Teleorman ............. 10
JUDEE
Canionul Valea lui Stan, singurul canion amenajat turistic din Munii Fgra Canionul Valea lui Stan este probabil unul dintre cele mai frumoase trasee de chei din ar, fiind situat în munii Fgra.
A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte privind întreprinderile de economie social de inserie ...... 3
Situaia proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 14 iulie 2021 ............................. 4
OPORTUNITI Catalogul surselor de finanare nerambursabil active pentru luna iulie 2021 ............................... 5
Sprijin de la Banca Mondial pentru reforme i modernizarea administraiei publice în perioada 2021-2027 ...................................... 6
fPAGINA 8
Foto: pixabay.com
Info Regional Sud Muntenia #521 7 • 13 iulie 2021
Mari, 6 iulie, Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia a participat,
împreun cu celelalte agenii i organizaiile reprezentative ale autoritilor locale, la o edin organizat de Ministerul Investiiilor i Proiectelor Europene (MIPE), pentru a agrea detaliile privind descentralizarea i gestionarea Programelor Operaionale Regionale.
MIPE continu procesul de regionalizare, în cadrul întâlnirii fiind discutate soluii tehnice pentru a-l pune în practic, într-un mod cât mai simplu, i care s rs- pund rigorilor Comisiei Europene i ale Autoritii de Audit, astfel încât noul sistem s fie operaionalizat cât mai rapid i fr riscuri ulterioare.
Potrivit arhitecturii instituionale pentru perioada de programare 2021-2027, ar urma s fie realizat câte un Program Operaional Regional pentru fiecare dintre ce- le opt regiuni de dezvoltare, în locul unui singur Pro-
gram la nivel naional, aa cum a fost pân acum. Varianta de lucru nr. 2 a Programului Operaional Regi-
onal Sud – Muntenia 2021-2027 este publicat pe site-ul ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, seciunea Des- pre noi > Activitatea ADR Sud – Muntenia > Dezvoltare regional > 2021-2027 > POR Sud - Muntenia 2021-2027, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/arti- cle/422/POR-Sud-Muntenia-vers-2-din-24-02-2020.docx.
Întâlnire de lucru privind descentralizarea i gestionarea Programelor Operaionale Regionale
Foto: mipe.gov.ro
Fo to
: p ix
ab ay
.c om
Joi, 8 iulie, Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaional
Regional (POR) 2014-2020 a publicat Ghidul solicitantului - Condiii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, Axa prioritar 9 - Sprijinirea regenerrii economice i sociale a comunitilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiii 9.1 - Dezvoltare local sub responsabilitatea comunitii (DLRC).
Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvolt- rii, lucrrilor publice i administraiei nr. 967/08.07.2021 i se adreseaz beneficiarilor eligibili pentru proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Local prin mecanis- mul DLRC, selectate la finanare în cadrul Programului Operaional Capital Uman (POCU) 2014-2020 i conine informaiile specifice necesare în vederea deschiderii celui de-al treilea apel de proiecte pentru întreprinderi de economie social de inserie, POR/2021/9/9.1/3/În-
treprinderi. Depunerea cererilor de finanare se face utilizând
sistemul electronic MySMIS, începând cu data de 14 iu- lie 2021, ora 10:00, termenul limit de depunere a pro- iectelor fiind 15 septembrie 2021, ora 14:00.
Ghidul solicitantului pentru apelul POR/2021/9/9.1/3/ Întreprinderi poate fi descrcat de pe site-ul dedicat im- plementrii POR în regiunea de dezvoltare Sud – Munte- nia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, seciunea Program > Axe > Axa 9, link: https://2014-2020.adrmuntenia.ro/down- load_file/article/1675/Ghid-9-1-Apel-3.7z sau pe site-ul AM POR, inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio i are responsabiliti delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitile de finanare prin Programul Operaional Regional 2014 – 2020 (POR) putei obine accesând siteul dedicat imple- mentrii Programului în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru al treilea apel de proiecte
privind întreprinderile de economie social de inserie
Foto: pixabay.com
Info Regional Sud Muntenia #521 7 • 13 iulie 2021
Situaia proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul regiunii Sud Muntenia la data de 14 iulie 2021
Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia a publicat Catalogul surselor de
finanare nerambursabil pentru luna iulie 2021!
Scopul editrii acestei publicaii este de a veni în spriji- nul potenialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc s realizeze diferite in- vestiii. Astfel, în acest document sunt prezentate oportu-
nitile de finanare din programele operaionale i sche- mele de grant, ce se deruleaz în prezent în România, pre- cum i oportunitile din Programul Naional pentru Dez- voltare Rural 2014 – 2020, INTERREG V-A i URBACT III.
Publicaia electronic poate fi accesat pe site-ul Ageniei, www.adrmuntenia.ro, în seciunea Comunica- re > Bibliotec > Publicaii > Catalogul surselor de finan- are, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/ document/1243/csf-iulie-2021.pdf.
Catalogul surselor de finanare nerambursabil active pentru luna iulie 2021
s-a întâlnit cu o delegaie a Bncii Mondiale condus de Anna Bjerde, vicepreedinte pentru Europa i Asia Central, i a semnat „Memorandumul de înelegere între Guvernul României i Banca Mondial privind Parteneriatul pentru modernizarea administraiei publice i sprijinirea reformelor structurale, pentru perioada 2021-2027”.
Reprezentanii Bncii Mondiale au confirmat un an- gajament ferm privind sprijinul pentru autoritile româ- ne în implementarea reformelor i prioritilor de inves- tiii asumate în documentele de programare naionale.
„Fondurile europene ce pot fi accesate prin interme- diul Planului Naional de Redresare i Rezilien i al peri- oadei de programare din intervalul 2021-2027 reprezint o oportunitate fr precedent pentru soluionarea dez- voltrii inegale în România i pentru a încuraja conver- gena rii cu celelalte state membre ale Uniunii Europe-
ne. Banca Mondial va continua s sprijine Guvernul Ro- mâniei în eforturile sale de întrire a capacitii adminis- trative în vederea implementrii cu succes a agendei de reform a rii.”, a afirmat Anna Bjerde, vicepreedinte pentru Europa i Asia Central al Bncii Mondiale.
În baza Memorandumului semnat astzi, România va beneficia de expertiza Bncii Mondiale pentru o mai bu- n capacitate de elaborare i implementare a proiectelor.
Sursa: mipe.gov.ro
Sprijin de la Banca Mondial pentru reforme i modernizarea administraiei publice în perioada 2021-2027
Fo to
: m ip
e. go
v. ro
Parlamentul European a aprobat fondurile pentru politicile de azil i protecie a frontierelor
Parlamentul European, reunit în sesiune plenar la Strasbourg, a adoptat miercuri, 7 iulie, dou fonduri pentru politicile de azil i protecie a frontierelor, care însumeaz 16,12 miliarde euro pentru perioada 2021- 2027, indic un comunicat publicat pe site-ul legislativu- lui european.
Fondurile vor contribui la gestionarea fluxurilor de emigrani, la integrarea cetenilor unor ri-tere i la îmbuntirea managementului frontierelor.
Fondul pentru integrare, migraie i azil (AMIF), în va- loare de 9,88 miliarde euro pentru perioada 2021-2027, va consolida politica comun privind azilul, va dezvolta migraia legal în concordan cu nevoile statelor mem- bre i va contribui la combaterea migraiei ilegale.
La cererea PE, banii ar trebui s serveasc i la încu- rajarea statelor membre s-i împart mai echitabil res- ponsabilitatea gzduirii de refugiai i solicitani de azil.
Cu un buget de 6,24 miliarde euro pentru cei apte ani, Fondul pentru management integrat al frontierelor (IBMF) este menit s ajute la consolidarea managemen- tului frontierelor externe ale Uniunii Europene, cu asi- gurarea respectrii drepturilor fundamentale.
IBMF va contribui i la o politic armonizat comu- n în domeniul vizelor i introduce msuri de protecie pentru persoanele vulnerabile care sosesc în Europa, în special copii neînsoii.
Dup aprobare, regulamentele vor fi publicate în Jur- nalul oficial al UE, urmând a se aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.
Sursa: hotnews.ro
Fo to
: p ix
ab ay
.c om
interconectarea Europei” i a acordat noi fonduri pentru proiecte privind transporturile, energia i sectorul digital pentru 2021-2027.
Programul îmbuntit „Mecanismul pentru interco- nectarea Europei” (MIE), stabilit de comun acord de Par- lament i Consiliu în martie, are un buget de 30 de mili- arde EUR pentru perioada 2021-2027. El va finana pro- iecte privind transporturile, energia i sectorul digital cu valoare adugat pentru Uniunea European. MIE va ga- ranta finalizarea la timp, pân în 2030, a unor proiecte transeuropene eseniale, precum Rail Baltica, infrastruc- tura de alimentare cu combustibili alternativi i introdu- cerea reelelor 5G pe axe de transport importante.
Eurodeputaii au alocat 60% din fondurile MIE pen- tru proiecte care contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. 15% din fondurile aloca- te pilonului energetic vor fi direcionate ctre proiecte transfrontaliere privind energia din surse regenerabile.
Proiectele de generaie viitoare MIE are o structur bazat pe trei piloni. Aproximativ
23 de miliarde EUR vor fi alocate proiectelor de trans- port, 5 miliarde EUR proiectelor din domeniul energi- ei i 2 miliarde EUR proiectelor vizând sectorul digital. Circa 10 miliarde EUR alocate proiectelor de transport transfrontaliere vor proveni din Fondul de coeziune i vor sprijini rile din Uniune s finalizeze conexiunile
de transport despre care s-a stabilit anterior c lipsesc. 1,4 miliarde EUR vor contribui la finalizarea accelerat a unor proiecte feroviare transfrontaliere majore care lip- sesc. Proiectele beneficiare vor fi selectate de Comisie în condiii concureniale.
În sectorul digital, MIE va susine dezvoltarea unor proiecte de interes comun. Printre acestea se numr reele digitale sigure i securizate de foarte mare capa- citate i sisteme 5G, precum i digitalizarea reelelor de transport i de energie.
Programul va avea ca scop i s creasc nivelul de inte- roperabilitate al reelelor energetice i s se asigure c pro- iectele finanate respect planurile privind clima i energia de la nivel naional i de la nivelul Uniunii Europene.
Accelerarea proiectelor de transport Parlamentul a aprobat i o serie de norme noi privind
Reeaua Transeuropean de Transport (TEN-T), agrea- te cu Consiliul. Acestea simplific procedurile de acorda- re a autorizaiilor pentru proiecte legate de TEN-T, pentru a facilita finalizarea lor. Statele membre vor trebui s sta- bileasc un punct de contact pentru promotorul fiecrui proiect i s se asigure c obinerea unei autorizaii de de- marare a unui proiect nu dureaz mai mult de patru ani.
Programul îmbuntit „Mecanismul pentru interco- nectarea Europei” va intra în vigoare dup ce noile nor- me sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea se vor aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021, iar statele membre vor avea la dispoziie doi ani pentru a pregti punerea în aplicare a normelor de raionalizare.
Sursa: europarl.europa.eu
30 de miliarde EUR pentru proiecte de infrastructur care conecteaz regiunile Uniunii
Foto: pixabay.com
Info Regional Sud Muntenia #521 7 • 13 iulie 2021
Canionul Valea lui Stan este probabil unul dintre cele mai frumoase trasee de
chei din ar, fiind situat în munii Fgra. Canionul se întinde de-a lungul pârâului i este amenajat cu scri metalice, pasarele metalice i cabluri de sprijin pe pereii stâncoi, care ofer i o doz de adrenalin. Pe o parte i pe alta a pârâului, avansarea se face aproape permanent cu ajutorul amenajrilor metalice iar pe parcurs sunt mai multe cascade, una mai frumoas ca alta, dar i ochiuri de ap.
Accesul în canionul Valea lui Stan s-a realizat înc de la construcia barajului Vidraru, în 1965. Atunci Valea lui Stan a fost captat i deviat pentru a furniza ap lacu- lui de acumulare. Odat cu devierea s-au montat pode- e i trepte metalice pentru a facilita accesul la stvila- rele de pe vale. În 2012 a început modernizarea amena- jrilor prin înlocuiri ale podeelor, balustradelor, scrilor metalice i cablurilor de ctre Salvamont Arge. În pre- zent, canionul Valea lui Stan este unul din cele mai bine echipate canioane, ce poate fi parcurs fr echipament special de crare. Canionul se desfoar la o altitudi- ne relativ sczut, între 800 i 950 metri. Acesta impre- sioneaz prin îngustimea vii, cu perei de stânc ce se înal ameitor într-un peisaj slbatic. Traseul este foar- te spectaculos, un traseu de aventur, unde înaintarea de-a lungul canionului se face aproape în întregime cu ajutorul amenajrilor. Întreg traseul este o succesiune de poriuni verticale între care se intercaleaz scurte poriuni orizontale. Toate pasajele sunt foarte bine asi- gurate cu scri metalice, scoabe, pasarele i cabluri me- talice. Traseul este marcat cu punct rou, iar durata în- tregului circuit este de 4-5 ore, lungimea circuitului fi- ind de circa 9 km. Parcursul pe firul vii, prin canion, se desfoar pe o distan de circa 2 km i 150 m diferen- de nivel i dureaz circa 2 ore. Cei care nu doresc s parcurg întreg circuitul se pot întoarce tot prin canion.
Accesul în canionul Valea lui Stan Traseul începe chiar din Transfgran, la circa 3 km
în amonte de Cetatea Poienari i 2 km în aval de bara- jul Vidraru. În locul din care începe traseul, Transfgr- anul face o curb de aproape 180°. La nici 5 minute de la intrarea pe firul vii se ajunge la o amenajare hidro- logic, un mic baraj ce poate fi depit cu ajutorul unei scri metalice, montate în stânga acestuia. Se continu pe firul vii, valea fiind seac la început, apoi un firav fir de ap îi face apariia. În timp scurt, circa 30 minute
de la plecare, apar primele amenajri, nite scri meta- lice cu balustrad, verticale sau prinse în coasta munte- lui, suspendate deasupra celor ase cascade de diverse dimensiuni. Traseul ocolete prin stânga o scurt îngus- tare de circa 150 m, un fel de canion în canion. Aceas- t poriune poate fi strbtut i prin ap la debit sc- zut. În continuare traseul însoete o îniruire de casca- de, unele i de 30 m, desprite de marmite de mari di- mensiuni. Cea mai spectaculoas poriune o constituie traversarea pe pasarela metalic suspendat peste firul îngust al vii, pe deasupra pragului dintre dou casca- de. Odat traversat acest pode, se urc o scar vertica- l, lung de circa 10 m. Urmeaz alte cascade de esca- ladat, mici lacuri sau bolovani uriai de ocolit. Finalul ca- nionului este marcat de trecerea peste stvilarul ce ba- reaz mare parte din apa vii, care este deviat spre ba- rajul Vidraru, tot acolo ducând i marcajul turistic. De la stvilar se mai continu circa un sfert de or pe firul v- ii, pe partea stâng, apoi poteca urc abrupt în versan- tul stâng, prin pdure, circa 15-20 minute pân în vâr- ful dealului. Sus se afl Poiana Clugria i urmeaz co- borârea la lacul Vidraru i cei 2 km pe drumul de contur, pân la baraj. De aici, asfaltul de pe Transfgran con- duce înapoi la intrarea în canion.
Sursa: jurnaluldearges.ro
Canionul Valea lui Stan, singurul canion amenajat turistic din Munii Fgra
Fo to
: n og
ra vi
ty .ro
Fo to
: m un
tii -n
os tr
i.r o
Info Regional Sud Muntenia #521 7 • 13 iulie 2021
Joi, 8 iulie 2021, s-a dat ordinul de începere a lu- crrilor pentru obiectivul „Restaurarea Muzeului Jude- ean Arge – consolidarea, protejarea i valorificarea patrimoniului cultural”, proiect implementat de Con- siliul Judeean Arge i finanat în cadrul Programului Operaional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritar 5 – Îmbuntirea mediului urban i conservarea, protec- ia i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.
Investiia presupune îmbuntirea infrastructurii Muzeului Judeean Arge, precum i creterea gradu- lui de expunere a muzeului dup finalizarea lucrrilor de intervenii, prin digitizarea acestuia.
Valoarea total a investiiei este de 19.111.698,45 lei cu T.V.A. din care: proiectare i asisten tehnic 649.395,52 lei; execuie lucrri 18.462.302,93 lei. Du- rata de execuie a lucrrilor este de 22 de luni (iulie 2021 – aprilie 2023).
Sursa: jurnaluldearges.ro
Judeean Arge
Facultatea de Drept i tiine Administrative din ca- drul Universitii Valahia din Târgovite a organizat la sfâritul sptmânii trecute o consultarea public a- vând c tem programele de studii de licen i mas- terat i corelarea ofertei de formare cu cerinele ac- tuale i de perspectiv ale pieei muncii la nivel jude- ean i naional.
În cadrul întâlnirii Consiliul Judeean (CJ) Dâmbovi- a s-a angajat s promoveze, alturi de Universitatea Valahia din Târgovite, dezvoltarea de proiecte comu- ne, schimburi de bune practici i susinere bilateral a aciunilor de valorificare a resurselor de cercetare ti- inific din cadrul universitii, atât în scopul rezolvrii unor probleme identificate la nivelul judeului, cât i al aplicrii strategiilor i politicilor de dezvoltare comuni- tar de ctre administraia public judeean.
Sursa: incomod-media.ro
cu Universitatea Valahia
Duminic, 4 iulie, în cadrul manifestrilor prilejuite de Ziua Dunrii a avut loc i inaugurarea Clubului Pescari- lor Dunreni din Municipiul Clrai, obiectiv finanat din Programul Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014 – 2020; Prioritatea 4 a UE – O ocupare a forei de munc i o coeziune teritorial sporit, Msura 2.1 – Pro- movarea i valorificarea produselor i activitilor speci- fice zonei, în cadrul proiectului cu titlul “Promovarea in- cluziunii sociale prin înfiinarea unui Club al Pescarilor Du- nreni din Municipiul Clrai”. Proiectul a creat condi- ii propice organizrii i desfurrii de întâlniri destinate dezvoltrii activitii piscicole clrene, de promovare a tradiiei zonale a pescuitului, de diseminare a informa- iilor specifice etc.. Valoarea total a proiectului a fost de 1.622.249,66 lei, din care contribuia municipalitii cl- rene s-a ridicat la 739.036,86 lei (înc 45,5%).
Sursa: infomuntenia.ro
Clubul Pescarilor Dunreni
a fost inaugurat
Miercuri, 7 iulie, Consiliul Judeean Giurgiu a publi- cat în consultare public pe site-ul instituiei Strate- gia de Dezvoltare a Judeului Giurgiu pentru perioada 2021-2027. Realizarea documentului strategic de dez- voltare este finanat în cadrul Programului Operaio- nal Capacitate Administrativ (POCA) 2014-2020.
Consiliul Judeean Giurgiu îi dorete un manage- ment orientat spre performan, ce implic planifica- re strategic i bugetar multi-anual, pornind de la programe, asigurarea participrii informate la decizie nu doar a factorilor implicai, ci i a celor afectai sau interesai de acea decizie, precum i fundamentarea temeinic a acestor politici publice.
Documentul poate fi consultat pe site-ul CJ Giurgiu, la adre- sa https://cjgiurgiu.ro/anunt-strategia-de-dezvoltare-a-judetu- lui-giurgiu-pentru-perioada-2021-2027-in-consultare-publica, iar propunerile i observaiile publicului i a entitilor intere- sate pot fi transmise la adresa de e-mail dedicat, iREM.cjgiur- [email protected], pân în data de 17 iulie 2021.
Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
de dezvoltare a judeului pentru perioada 2021-2027
ARGE CLRAI
DÂMBOVIA GIURGIU
Info Regional Sud Muntenia #521 7 • 13 iulie 2021
Primii 75,4 kilometri de drumuri judeene moder- nizai sunt aproape de finalizare, din totalul celor 221 de kilometri pe care Consiliul Judeean Ialomia îi are în planul de reabilitare.
Valoarea acestor proiecte, finanate atât prin PNDL, cât i prin fonduri europene, este de 450 mi- lioane de lei. Printre acestea se afl i DJ203F Grivi- a-Smirna-Scânteia. Cu lungimea de 25,5 km, primii 11 km din acest drum au fost deja recepionai, urmând ca restul de 14 km s fie finalizai pân la sfâritul anu- lui. De asemenea, se lucreaz pe toate tronsoanele de pe DJ 201, unul dintre cele mai lungi drumuri judee- ne a crei modernizare a demarat recent, cu o lungi- me de 98 de km, care traverseaz aproximativ 2/3 din lungimea judeului Ialomia, de la vest la est, fcând legtura între nousprezece dintre localitile din su- dul teritoriului administrativ.
Într-un stadiu avansat de execuie se afl i DJ302, DJ101 i DJ402. Toate cele 3 drumuri însumeaz 49,9 km, lucrrile de execuie pe acestea depind 90%.
Sursa: adevarul.ro
Modernizarea primilor 75,4 kilometri de drumuri judeene, aproape de final
Consiliul Judeean Teleorman are în plan ca la fina- lul anului 2024 s existe cât mai puini km de drumuri pietruite în jude. Astfel, pân la termen are în plan re- abilitarea a 100 km de drumuri judeene.
Segmentul de drum Orbeasca-Clineti, parte a DJ 612 a fost dat în folosin. Este vorba despre 8,2 km de drum, reabilitai în totalitate, asigurându-se astfel legtura cu drumul Alexandria-Piteti. Segmentul are 6 staii de autobuz i 2 parcri i traverseaz cea mai mare comun din jude, Orbeasca. Alte dou segmen- te ale DJ 612 sunt în lucru, Ciolneti-Antoneti i An- toneti-Rdoieti, aflându-se în plin proces de moder- nizare i reabilitare, turnându-se deja primul strat de asfalt. Fiecare segment are câte 7,5 km i este prev- zut cu 6 staii de autobuz i 2 parcri. Un alt segment al DJ 612, Rdoieti-Sceni, se afl în curs de a obine avizele i astfel vor fi reabilitai toi cei 35 de km pe ca- re îi are acest drum judeean.
În prezent, în judeul Teleorman se afl în lucru i DJ 506, segmentul Scurtu-Negreni i segmentul Fr- sinet-Botoroaga al DJ 612. Se ateapt obinerea avi- zelor pentru segmentele Blejeti-Cosmeti i Sili- tea-Cosmeti ale DJ 601B i s-au finalizat licitaiile pentru DJ 503.
Sursa: ziarul-mara.ro
de reabilitare în Teleorman
IALOMIA
TELEORMAN
Lucrrile de renovare i modernizare a colii nu- mrul 2 din Bicoi sunt aproape finalizate. Fiindc una dintre preocuprile actualei administraii o reprezin- t sistemul educaional, înc din 2017 au fost depuse la Ministerul Dezvoltrii apte proiecte de moderniza- re a unitilor de învmânt din localitate. Cinci din- tre aceste proiecte au fost aprobate, printre care i cel de reabilitare i modernizare a colii de pe strada Vii- lor. Valoarea investiiei este de aproximativ 1,5 milioa- ne de lei, iar lucrrile vor fi finalizate la sfâritul lunii august. Astfel, noul an colar îi va gsi pe elevii colii nr. 2 din Bicoi într-o unitate de învmânt modern i dotat la standarde europene.
Sursa: observatorulph.ro
la standarde europene
Sediul central CLRAI Adres Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod potal 910164, mun. Clrai, jud. Clrai, Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, E-mail [email protected]
Biroul Judeean ARGE Adres ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Arge, sediul Consiliului Judeean Arge: Piaa Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteti, jud. Arge, Tel./fax 0248/222.250, E-mail [email protected]
Biroul Judeean DÂMBOVIA Adres ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Dâmbovia, sediul Consiliului Judeean Dâmbovia: Piaa Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 i 101, mun. Târgovite, jud. Dâmbovia, Tel./fax 0345/100.018, E-mail [email protected]
Biroul Judeean GIURGIU Adres ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271, E-mail [email protected]
Biroul Judeean IALOMIA Adres ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Ialomia, Piaa Revoluiei, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomia, Tel./fax 0343/101.139, E-mail [email protected]
Biroul Judeean PRAHOVA Adres ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 724 i 725, Ploieti, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, E-mail [email protected]
Biroul Judeean TELEORMAN Adres ADR Sud Muntenia, Biroul Judeean Teleorman: Str. Ion Creang, nr. 5254, etaj 6, mun. Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, E-mail [email protected]
ADR Sud Muntenia v ofer ocazia de a v promova, în fiecare sptmân, instituia i activitile pe care dumneavoastr le desfurai. Dac suntei interesai s promovai activitatea instituiei dvs., v rugm s ne transmitei un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaii), împreun cu 1-2 poze, cel târziu pân vineri, la ora 12:00, acesta urmând s fie publicat în viitoarea ediie a newsletterului. Materialele de informare vor fi transmise la adresa de email [email protected] Newsletterul va fi publicat pe siteul Ageniei (http://regio.adrmuntenia.ro) i va fi distribuit electronic sptmânal tuturor membrilor Reelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia, consiliilor judeene i locale i prefecturilor din regiune, Ministerului Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene, reprezentanilor massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia i siteurilor dedicate (portalurilor de tiri economice), precum i publicului larg. Pentru informaii suplimentare v rugm s contactai Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
EDITOR Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia, Direcia Dezvoltare i Comunicare, Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare • Daniela TRAIAN, director, • Cristina RADU, ef Serviciu Helpdesk, • Ionu POPA, ef Birou Comunicare , • Mdlina CILIBEANU, • Alexandra POPA, • Fabiola MANEA, • erban GEORGESCU, • Mircea MARINACHE
Email [email protected], Website www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Se distribuie gratuit
Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” este un material cu informaii despre activitile derulate de ctre Agenie i de ctre Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Administraiei, în vederea promovrii Programului Operaional Regional.
Pe lâng aceste nouti, se dorete informarea publicului int despre activitatea instituiilor membre ale Reelei de Informare REGIO Sud Muntenia i despre cele mai importante evenimente organizate de acestea în judeele regiunii.
Date de contact