Info Regional Sud Muntenia Nr 237

of 13 /13
Primele două ghiduri specifice pentru POR 2014 – 2020, lansate în consultare publică! pagina 2 Buletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015 Publicaţie editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia INfO RegIO Situaţia proiectelor Regio depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia ............... 7 Argeş / PIDU Curtea de Argeş, în faza finală .......................................... 9 Călăraşi / Primăria Călăraşi doreşte să contracteze un împrumut de peste 5 milioane de euro pentru patru mari obiective ......................................9 Dâmboviţa / 2015, anul investiţiilor la găeşti ....................................... 10 Giurgiu / Microbuze şcolare noi pentru elevii din 22 de comune din giurgiu ... 10 Ialomiţa / festivalul „Trofeul tinereţii” Amara, la cea de-a 48-a ediţie ........ 10 Prahova / Lucrări de modernizare la toate şcolile şi grădiniţele din Vălenii de Munte ..........................................................................11 Teleorman / Schimb de experienţă româno-bulgar privind prevenirea dezastrelor produse de inundaţii în zona transfrontalieră .........................11 INfO JUDețe INfO POS CCe Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCe ..................... 8 INfO RețeA RegIO Înscrieri pentru stagii plătite în instituţiile europene .................... 6 OPORTUNITățI De fINANțARe fonduri europene, în ritm accelerat: propuneri pentru creşterea absorbţiei ................... 4 În relaţia financiară cu Ue, România iese în câştig: plus 18 miliarde de euro ...................... 5 Au fost publicate procedurile pentru trei programe naţionale dedicate IMM-urilor! ...... 5 Se prelungeşte termenul de depunere a dosarelor pentru contractarea de împrumuturi de către UAT-uri pentru finanţarea corecţiilor sau pentru cofinanţarea proiectelor .................. 5 fonduri alocate temporar pentru programe de finanţare europene .... 6 INfO ADR SUD MUNTeNIA „Strategia pentru Specializare Inteligentă în regiunea Sud Muntenia”, varianta draft ............... 3 Aniversare ADR Sud Muntenia ............... 3

Embed Size (px)

description

Revista

Transcript of Info Regional Sud Muntenia Nr 237

 • Primele dou ghiduri specificepentru POR 2014 2020,

  lansate n consultare public! pagina 2

  Buletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  publicaie editat deAgenia pentru

  Dezvoltare RegionalSud Muntenia

  Info RegIoSituaia proiectelor

  Regio depusela nivelul regiuniiSud Muntenia ............... 7

  Arge / pIDu Curtea de Arge, n faza final ..........................................9

  Clrai / primria Clrai dorete s contracteze un mprumut de peste5 milioane de euro pentru patru mari obiective ......................................9

  Dmbovia / 2015, anul investiiilor la geti ....................................... 10

  Giurgiu / Microbuze colare noi pentru elevii din 22 de comune din giurgiu ... 10

  Ialomia / festivalul Trofeul tinereii Amara, la cea de-a 48-a ediie ........ 10

  Prahova / Lucrri de modernizare la toate colile i grdiniele dinVlenii de Munte ..........................................................................11

  Teleorman / Schimb de experien romno-bulgar privind prevenireadezastrelor produse de inundaii n zona transfrontalier .........................11

  Info juDee

  Info poS CCeSituaia proiectelor

  depuse n cadrulpoS CCe ..................... 8

  Info ReeA RegIonscrieri pentru stagii

  pltite n instituiileeuropene .................... 6

  opoRtunItI De fInAnARefonduri europene,

  n ritm accelerat:propuneri pentru cretereaabsorbiei ................... 4

  n relaia financiarcu ue, Romnia iesen ctig: plus 18 miliardede euro ...................... 5

  Au fost publicateprocedurile pentru treiprograme naionalededicate IMM-urilor! ...... 5

  Se prelungetetermenul de depunerea dosarelorpentru contractareade mprumuturide ctre uAt-uripentru finanareacoreciilor saupentru cofinanareaproiectelor .................. 5

  fonduri alocate temporarpentru programede finanare europene .... 6

  Info ADR SuD MuntenIAStrategia pentru

  Specializare Inteligentn regiunea Sud Muntenia,varianta draft ............... 3

  Aniversare ADRSud Muntenia ............... 3

 • 2Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  POR 2014 - 2020

  Primele dou ghiduri specifice pentru POR 2014 2020,lansate n consultare public!

  Vineri, 31 iulie, Autoritateade Management pentru programuloperaional Regional (poR) din cadrulMinisterului Dezvoltrii Regionale iAdministraiei publice, a lansat primeledou ghiduri specifice n consultarepublic pentru poR 2014 2020!

  este vorba despre ghidul specific pentru prio-ritatea de investiie 2.1, intitulat ghidul Solicitan-tului. Condiii specifice de accesare a fondurilorn cadrul Axei prioritare 2 mbuntirea compe-titivitii ntreprinderilor mici i mijlocii, prio-ritatea de investiie 2.1 Promovarea spiritului an-treprenorial, n special prin facilitarea exploatriieconomice a ideilor noi i prin ncurajarea creriide noi ntreprinderi, inclusiv prin incubatoare deafaceri Apelul de proiecte 2.1.A. Microntre-prinderi i ghidul specific pentru prioritatea de in-vestiie 6.1, intitulat ghidul Solicitantului. Condiiispecifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6mbuntirea infrastructurii rutiere de impor -tan regional, prioritatea de investiie 6.1 Sti-

  mularea mobilitii regionale prin conectarea no-durilor secundare i teriare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

  eventualele observaii sau comentarii la celedou ghiduri pot fi transmise la adresa de e-mail:[email protected], pn n data de 31 august a.c., ora16:00.

  ghidurile specifice pentru prioritile 2.1 i6.1 sunt destinate potenialilor solicitani pentrurespectivele prioriti de investiii, indiferent deapelurile de proiecte, versiunile finale urmnd sfie publicate la finalizarea procesului de consul-tare public.

  n utilizarea ghidului specific, prevederile sa -le se vor completa, acolo unde este cazul, cu pre-vederile ghidului general al poR 2014 - 2020, in-titulat Ghidul solicitantului Condiii generale deaccesare a fondurilor n cadrul POR 2014 2020.

  Cele dou ghiduri pot fi consultate pe website-ulnostru www.adrmuntenia.ro, seciunea Planifica -re regional i parteneriate > Programul OperaionalRegional 2014 2020, link: http://www.adrmun-tenia.ro/static/832/programul-operational-regio-nal-2014--2020.html.

 • Agenia pentru Dezvoltare Re-gional Sud Muntenia pregteteStrategia pentru Specializare In-teligent n Regiunea Sud Munte-nia.

  n prezent, documentul deplanificare instrument inovativdedicat dezvoltrii economice re -gio nale se afl n stadiul de revi-zuire a variantei draft rezultat du -p un proces de consultare publiccom plex, ce a inclus apte evenimente regionaleorganizate n toate judeele din regiunea Sud Mun-tenia, n perioada 19 mai 2 iunie, i nou atelierede lucru ale celor trei grupuri de lucru tematice,n perioada 25 iunie 9 iulie.

  Aadar, n urma acestor ntlniri de lucru a fostselectat un numr limitat de domenii, innd contde propriile atuuri, de avantajele competitive ide sectoarele unde exist cel mai ridicat potenialde inovare pentru un impact de durat, dup cumurmeaz:

  1. Construcia de maini, componente i echi-pamente de producie;

  2. Agricultura i industria alimentar;3. turismul i identitate cultural;4. Bioeconomie: dezvoltarea economiei circu-

  lare;5. Localiti inteligente: locuin, mobilitate,

  energie, utiliti, deeuri;6. Industria de nalt tehnologie.n cadrul ultimei ntlniri, ce avut loc la jumta -

  tea lunii iulie, au participat aproximativ 30 de mem -

  bri ai celor trei grupuri de lucrutematice: grupul 1 Industria con -struciilor de maini i de naltteh nologie, grupul 2 Agricultu -r i domenii conexe i grupul 3Turism i domenii conexe.

  toate opiniile i ideile facto-rilor implicai n acest proces - re -prezentani ai instituiilor publi -ce, mediului acade mic i al celuiprivat - au fost adunate i atent

  analizate, pentru a avea un fundament corect pen-tru di reciile de specializare inteligent. Cu aceas -t oca zie au fost supuse dezbaterii varianta drafta docu mentului i planul de aciu ne regional, ceconine metodele de implementare, evaluare imonitorizare a acestei strategii.

  Strategia pentru Specializare Inteligent nRegiunea Sud Muntenia reprezint o continuarea Strategiei de Inovare Regional 2008 - 2013 i vi-zeaz identificarea potenialului de inovare i reo-rientarea structurilor industriale i de cercetare c -tre pieele naionale i internaionale. Realizareaacestui document are ca termen nceputul luniiseptembrie 2015.

  ADR Sud Muntenia, n colaborare cu firma deconsultan SC tDp pARtneRS SRL, se afl n plinproces de implementare a contractului de achiziiepublic de prestri de servicii pentru elaborarea Stra -tegiei pentru Specializare Inteligent n RegiuneaSud Muntenia, finanat prin intermediul poR, Axaprioritar 6, DMI 6.1 Sprijinirea activitilor pentruimplementarea, managementul i evaluarea POR.

  3Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.rowww.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Strategia pentru Specializare Inteligentn regiunea Sud Muntenia, varianta draft INFO

  AD

  R SUD

  MU

  NTEN

  IAA

  NIVERS

  RI

  Aurelian Dabu 12 ani de activitate n cadrul ADR Sud Muntenia!

  n data de 28 iulie, colegul nostru Aurelian Dabu, ef Birou Control financiar,a mplinit 12 ani de activitate nentrerupt n cadrul organizaiei.

  Cu aceast ocazie dorim s l felicitm i s i mulumim pentru ntreagaactivitate desfurat pn n prezent, pentru colegialitate i experiena pro-fesional!

  La Muli Ani cu mpliniri pe toate planurile!

 • 4Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.rowww.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  Fonduri europene, n ritm accelerat:propuneri pentru creterea absorbiei

  Cum pot fi sprijinii potenialiibeneficiari ai fondurilor structuraledisponibile n perioada 2014 - 2020,astfel nct sumele absorbites fie mai mari dect cele din perioadaanterioar?

  pintre soluiile propuse se numr simplifica-rea procedurilor administrative pentru depunereai evaluarea cererilor de finanare, aplicarea uneirate a cofinanrii de 2% pentru beneficiarii i par-tenerii ong, universiti, sindicate i alte organi -za ii nonprofit, creterea ratei de prefinanare pen -tru aceste organizaii, simplificarea procedurilorde raportare i rambursare, astfel nct rambursa-rea s se fac n termen de 20 de zile i motivareafinanciar a funcionarilor din instituii publice im -plicai n derularea unui proiect, dup finalizareaacestuia.

  Despre toate acestea au discutat doamna SevilShhaideh, ministrul dezvoltrii regionale i admi nis -traiei publice, mpreun cu un grup format din ofi -ciali ai Ministerului Dezvoltrii Regionale i Admi -nistraiei publice (MDRAp), efi ai structurilor caregestioneaz fonduri europene, la ntlnirea ce aavut loc vineri, 24 iulie, la sediul MDRAp, cu repre -zentanii Coaliiei naionale pentru Absorbia fon-durilor Structurale. Reuniunea a avut ca scop o pri -m discuie i analiz a propunerilor fcute de Coa -liie pentru accelerarea utilizrii acestor fonduri.

  Cred c este prima noastr ntlnire oficialla acest nivel i, cum vedei, am venit cu o echipdestul de impresionant. Propunerile sunt con-crete, constructive i le-am analizat cu cea maimare seriozitate, mpreun cu echipa de manage-ment a programelor europene gestionate de mi-nister, a declarat doamna ministru Sevil Shhai-deh.

  Propunerea creterii prefinanrii este foar -te bun, cu meniunea c aceasta poate viza doardomeniile care nu sunt eligibile pentru rambur-sare (salarii etc.). n acelai timp, ONG-urile artrebui s ia n considerare faptul c va fi necesarun instrument de garantare pentru acordarea fi-nanrii nerambursabile pentru implementarea

  proiectului, a afirmat ministrul Shhaideh.Suntem de acord i cu rambursarea cheltu-

  ielilor n termen de 20 de zile, cu condiia ca be-neficiarul s ndeplineasc toate condiiile. La o ce -rere de rambursare pentru un proiect de infras-tructur, de exemplu, se verific achiziiile pnla nivel de uruburi Toate acestea dureaz, deaceea, din experiena mea, la proiectele comple -xe, de obicei, rambursarea ntrzie. Acest lucru es -te valabil mai ales pentru Programul OperaionalRegional 2014-2020, deoarece la Programul Ope -raional Capacitate Administrativ, unde proiec-tele nu reprezint investiii mari, scurtarea ter-menului de rambursare este posibil.

  O alt propunere, pe care am analizat-o m-preun cu echipa, este salarizarea celor implicain gestionarea proiectelor. Se lucreaz acum la olege a salarizrii bugetarilor i, mpreun cu Mi-nisterul Fondurilor Europene, ncercm s ne gn-dim la o soluie care s lege performana de nive-lul salarizrii n domeniul public, a adugat doam -na ministru.

  n ceea ce privete propunerea legat de asi-gurarea transparenei i a integritii, suntem dejaparteneri cu Ministerul Afacerilor Interne i cu unuldin membrii Coaliiei - Asociaia pentru Implemen-tarea Democraiei (AID) ntr-un proiect cofinanatdin Programul Operaional Dezvoltarea CapacitiiAdministrative - PODCA 2007 2013, prin care acor-dm asisten tehnic autoritilor administraieipublice locale pentru implementarea msurilor cu-prinse n Strategia Naional Anticorupie 2012 -2015. ncurajez orice propunere n aceast zon,iar dac putem introduce elemente de cadru ge-neral privind transparena i buna guvernare, sun-tem de acord. De altfel, am decis ca toate docu-mentele de aplicare pentru Programul OperaionalRegional 2014 - 2020 i Programul Operaional Ca-pacitate Administrativ s fie depuse online. Se lu-creaz acum la un sistem care s permit nregis-trarea i vizualizarea acestora prin Internet, ca seliminm, pe ct posibil, documentele tiprite,a subliniat, n final, ministrul dezvoltrii regionalei administraiei publice.

  Sursa: mdrap.ro

 • 5Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  n relaia financiar cu UE,Romnia iese n ctig:

  plus 18 miliarde de euroncepnd din 2007, anul ade-

  rrii, pn la 30 iulie, Romnia aprimit de la ue fonduri de 35,5 mi -liarde de euro i a contribuit la bu -getul uniunii cu 11,7 mld. euro,rezultnd un sold pozitiv de 18,7mld. euro.

  n ciuda aspectului pozitiv, lu -crurile nu sunt mbucurtoare pen -tru c, din totalul fondurilor pri-mite, doar 10 miliarde de euro re -prezint fondurile structurale adic jumtate din ce i s-a oferitRomniei n exerciiul financiar2007 2013.

  n primul semestru din 2015,Romnia a luat 3,5 mld. euro i acontribuit la bugetul ue cu 861mil. euro, rezultnd un sold pozi -

  tiv de 2,6 mld. euro. ns cea maimare parte din sum reprezintplile directe ctre fermieri, 1,3mld. euro, n vreme ce ramburs -rile din fonduri structurale i decoeziune au reprezentat doar 1,1mld. euro. Rambursrile din fon-durile pentru dezvoltare rural ipescuit au fost de 861 mil. euro.

  gradul de realizare a preve-derilor cuprinse n programul peanul 2015 este de doar 34% pen-tru totalul sumelor primite de laue. ns variaz pentru principa-lele fonduri de la 17% n privinarambursrilor din fondurile struc -turale la 86% rambursri pe pl-ile directe.

  Sursa: zf.ro

  Au fost publicate procedurile pentru treiprograme naionale dedicate IMM-urilor!

  Departamentul pentru ntre-prinderi Mici i Mijlocii, Mediu deAfaceri i turism (DIMMMAt) a pu-blicat pe 28 iulie 2015 documen-tele aferente urmtoarelor pro-grame pentru 2015:

  programul unCtAD/eMpReteCRomnia pentru sprijinirea dez vol -trii ntreprinderilor mici i mijlo cii;

  programul naional multianualde nfiinare i dezvoltare de incu -batoare tehnologice i de afaceri;

  programul naional multia-nual pentru dezvoltarea culturiiantreprenoriale n rndul femei-lor manager din sectorul ntre-prinderilor mici i mijlocii.

  Sursa: fonduri-structurale.ro

  Se prelungete termenulde depunere a dosarelorpentru contractareade mprumuturi de ctreUAT-uri pentru finanareacoreciilor sau pentrucofinanarea proiectelor

  guvernul a aprobat de curnd o or-donan prin care se prorog, de la31 iulie 2015 la 1 octombrie 2015, ter -menul de depunere a dosarelor pen-tru contractarea de ctre unitile ad -ministrativ-teritoriale a unor mpru-muturi din venituri din privatizare. es -te vorba despre mprumuturi n limitasumei de 400 milioane de lei solici-tate n temeiul oug nr. 2/2015, pen-tru finanarea coreciilor aplicate pro -iectelor realizate din fonduri externenerambursabile i/sau pentru asigu-rarea cofinanrii proiectelor deru-late prin programele naionale.

  Aceste mprumuturi se acord n con -diii foarte avantajoase, ceea ce a f-cut ca autoritile de management aleprogramelor operaionale s primeas -c un numr foarte mare de solicitripentru eliberarea documentelor jus-tificative necesare unitilor adminis-trativ-teritoriale. prelungirea timpu-lui necesar pentru ntocmirea i de-punerea documentaiilor la direciilegenerale regionale ale finanelor pu-blice i pentru naintarea acestora laComisia de autorizare a mprumuturi -lor locale a impus prorogarea terme-nului de depunere a dosarelor. pe ca -le de consecin, actul normativ mo-dific i termenul de analiz a solici-trilor de ctre Comisia de autorizarea mprumuturilor locale, de la 15 au-gust la 15 octombrie 2015.

 • guvernul a aprobat, prin hotrre, alocarea temporardin venituri din privatizare, de ctre Ministerul finanelorpublice, a sumei de 830 de milioane de lei, n echivalenteuro, n scopul asigur rii necesarului de finanare pentruluna august 2015 al Autoritilor de management pentru pro-gramele operaionale finanate din fonduri structurale ncadrul obiectivului Convergen.

  Suma de 830 de milioane de lei va fi re par tiza t astfel:250 milioane de lei pentru programul ope raional

  Sectorial Mediu;200 milioane de lei pentru programul ope raional

  Sectorial Creterea Competitivitii Economice;230 milioane de lei pentru programul ope raional

  Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane;150 milioane de lei pentru programul ope raional

  Regional.Autoritile de management pentru programele ope-

  raionale au obligaia efecturii plilor n contul benefi-ciarilor, din sumele trans ferate de Autoritatea de certifi-care i plat, n termen de 10 zile, dar nu mai trziu dedata de 31 august 2015.

  Sumele alocate autoritilor de management din ve-nituri din privatizare vor fi rambur sate Ministerului finan -elor publice n euro, din sumele restituite cu aceast des -tinaie de ctre Comisia european, pn la data de 30noiembrie 2015.

  Sursa: fonduri-structurale.ro

  6Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITI D

  E FINA

  NA

  RE

  Fonduri alocate temporarpentru programe de finanare europene

  nscrieri pentru stagii pltiten instituiile europene

  Dac vrei s efectuezi unstagiu pltit de cinci luni n cadrulinstituiilor europene, mai ai timps te nscrii pn n luna august

  Stagiul practic va avea loc n perioadamartie iulie 2016, iar aplicanii vor aveaca termen limit de nscriere data de 31 au-gust 2015 (21:00, ora local din Bruxelles).

  Detalii despre aceste stagii gsii aici:http://ec.eu r o p a . e u / s t a g e s / i n -dex_en.htm.

  Sursa: Pagina FB Regio

  INFO REEAU

  A REGIO SU

  D MU

  NTENIA

 • 7Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Situaia proiectelor Regiodepuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

  pn n data de 3 august 2015, la sediul Agenieipentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia au fostdepuse 1.285 de proiecte, prin care se solicit finan-are nerambursabil prin Regio (programul operaio-nal Regional), planul Integrat de Dezvoltare urbanpentru polul de Dezvoltare (pIDu) Municipiul piteti,

  pID-ul polului de Cretere ploieti i planuri Integratede Dezvoltare urban pentru 12 centre urbane. pnn aceast dat au fost semnate 757 de contracte definanare, cu o valoare nerambursabil solicitat de3.382.033.376,10 lei. Din cele 757 de contractesemnate, 60 de proiecte au fost reziliate.

  INFO

  REGIO

  ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio i are responsabiliti delegate pentru implementarea acestui program.Mai multe detalii despre posibilitile de finanare din Regio putei obine contactnd experii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

  Domeniul/SubdomeniulNr.

  PID-uridepuse

  Nr.proiectedepuse

  Nr.pro-iecte

  retrase

  Stadiul proiectelor Valoareasistenfinanciar

  neranbursabilsolicitat

  - mil. Euro -

  Suma alo-cat /

  disponibilRegiunii

  SudMuntenia

  - mil. Euro -

  Res-pinse

  neva-luare

  Pre-con-trac-tate

  nre-

  zerv

  Con-trac-tate

  Axa1

  1.1 planuri integrate de dezvoltare urban -centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

  1.1 planuri integrate de dezvoltare urban -poli de cretere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

  1.1 planuri integrate de dezvoltare urban -poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

  1.2 Sprijinirea investiiilor n eficienaenergetic a blocurilor de locuine 9 cereri 0 0 0 0 0 9 2,71 22,80

  Axa2

  2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumurijudeene, strzi urbane - inclusiv construcia/reabilitareaoselelor de centur

  39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

  Axa3

  3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructuriiserviciilor de sntate 12 1 1 0 0 0 10 40,53 35,7

  3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echipareainsfrastructurii serviciilor sociale 60 11 14 0 0 4 31 22,25 13,88

  3.3 mbuntirea dotrii cu echipamente a bazeloroperaionale pentru intervenii n situaii de urgen 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

  3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echipareainfrastructurii educaionale preuniversitare, universitarei a infrastructurii pentru formare profesional continu

  100 7 3 0 0 31 59 99,00 39,73

  3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i echipareainfrastructurii educaionale preuniversitare, universitarei a infrastructurii pentru formare profesional continu -Apel de proiecte pentru fondurile realocate poR conformDeciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

  67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

  Axa4

  4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinirea afacerilor de importan regional i local 26 7 7 0 0 0 12 48,77 37,11

  4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizatei pregtirea pentru noi activiti 0 0 0 0 0 0 0 -

  fondurirealocate

  4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

  4.3 Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

  Axa5

  5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultu-ral, precum i crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

  5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructuriide turism pentru valorificarea resurselor naturale icreterea calitii serviciilor turistice

  32 14 6 0 0 0 12 61,20 35,64

  5.3 promovarea potenialului turistic i creareainfrastructurii necesare, n scopul creteriiatractivitii Romniei ca destinaie turistic

  pentru Domeniul major de intervenie 5.3 Pro movarea potenialului turistic i creareainfrastructurii necesare n scopul creterii a tractivitii Romniei ca destinaie turistic,alocarea financiar n valoare de 150.355.934 de euro este distribuit la nivel naional.oRgAnISMuL InteRMeDIAR pentRu tuRISM: Ministerul economiei, Direcia gestionare fonduriComunitare pentru turism - B-dul Dinicu golescu, nr. 38, poarta C, sector 1, cod potal 010873,Bucureti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: [email protected]

 • pn n data de 3 august 2015, la sediul Agen-iei pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia aufost primite spre contractare 450 de proiecte, cuo valoare total eligibil de 674.063.201,02 lei,prin care se solicit finanare nerambursabil prinprogramul operaional Sectorial CretereaCompeti ti vitii Economice 2007-2013. Din tota-lul proiectelor primite de ADR Sud Muntenia pentruntocmirea contractelor de finanare, au fost res-pinse 75 i retrase 33.

  La finele anului 2014 a fost lansat o alt ce-rere de propuneri de proiecte pentru sprijin ne-rambursabil cofinanat din fondul european pentruDez voltare Regional. Acest apel de proiecte a fostdeschis pentru operaiunea 1.1.1 - Sprijin pentruconsolidarea i modernizarea sectorului productivprin investiii tangibile i intangibile pentru ntre-prinderi. Depunerea aplicaiilor s-a desfurat nperioada 27 octombrie 2014 - 25 noiembrie 2014.transmiterea dosarului cererii de finanare s-aefectuat online, pe platforma destinat depuneriiaplicaiei - disponibil pe pagina web a MSI oIpSI,la adresa http://fonduri.mcsi.ro.

  Bugetul total al acestei cereri de propuneri de

  proiecte este de 267 milioane de lei (contravaloa-rea a 60 de milioane de euro). Cursul valutar va ficel afe rent momentului estimat pentru efectuareacheltuielii, respectiv 4,45 lei (conform previziuniide curs de schimb mediu anual al Comisiei naio-nale de prognoz, valabil n 2015).

  toate proiectele depuse n cadrul acestui apelde proiecte au fost evaluate din punctul de vedereal conformitii administrative, eligibilitii, tehnico-economic, au fost selectate i propuse spre finanaren cadrul AM poS CCe. Dup publicarea listelor afe-rente proiectelor acceptate spre finan are, ncepndcu data de 20.02.2015, oI poS CCe din cadrul ADRSud Muntenia a primit spre ntocmi rea contractuluide finanare un numr de 31 de proiecte cu o valoaretotal de 142.789.765,12 lei. Dintre acestea, 29 aucontracte semnate i sunt n etapa de imple mentare,2 s-au retras n etapa de contractare.

  pn n prezent, la nivelul ADR Sud Muntenia aufost semnate 342 de contracte de finanare, cu o va -loare nerambursabil aprobat de 363.738.459,26 lei.

  Din cele 342 de contracte semnate, 90 de proiec -te au fost reziliate - asisten financiar nerambur -sabil solicitat n valoare de 100.418.374,91 lei.

  8Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  POS CCE

  Situaia proiectelor depuse n cadrul POS CCE

  POS CCE 2007-2013

  Nr.

  pro

  iect

  epr

  elua

  te Valoare totalELIGIBIL

  - Lei -

  Stadiul contractelorValoare

  asistenfinanciar

  nerambursabilCONTRACTAT

  - Lei - Nr.

  con

  trac

  tere

  zilia

  teValoare

  asistenfinanciar

  nerambursabilREZILIAT

  - Lei -Subdomeniu/Domeniul Retrase Respinse Contrac- tate

  Axa1

  1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabilntre 1.065.000 - 6.375.000 lei pentruntreprinderi mici i Mijlocii

  36 264.573.922,13 1 7 28 132.329.097,97 12 54.582.968,38

  1.1.1.a.2 - Sprijin financiarnerambursabil de pn la 1.065.000lei pentru ntreprinderile mici iMijlocii

  206 274.348.157,32 11 22 173 157.008.213,97 51 42.848.474,86

  1.1 - operaiunea Sprijin pentruconsolidarea i modernizarea sectoruluiproductiv prin investiii tangibile iintangibile pentru ntreprinderi

  31 111.406.425,48 2 0 29 49.976.476,43 0 0.00

  1.1.2 - Sprijin pentru implementareastandardelor internaionale 9 2.150.053,87 0 5 4 583.756,49 3 556.650,68

  1.3.2 - Sprijin pentru consultanacordat ntreprinderilor mici i mijlocii 102 15.924.711,33 3 21 78 7.968.637,42 24 2.430.280,99

  Axa3

  3.1.1 - Sprijinirea accesului laInternet i la serviciile conexe 66 5.659.930,89 16 20 30 2.297.904,46 0 0,00

  TOTAL 450 674.063.201,02 32 75 342 350.164.086,74 90 100.418.374,91

  ADR Sud Muntenia este organism Intermediar pentru progra mul operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice i are responsabiliti delegatepentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitile de finanare din poS CCe putei obine contactnd experii Serviciului Comunicare:0242/331.769, 0342/100.160, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

 • primria Clrai dorete contractarea unei fi-nanri rambursabile interne n valoare de 25.000.000de lei, pe o perioad de 20 de ani, din care 3 aniperioada de tragere i 17 ani perioada de rambur-sare, se arat ntr-un proiect de hotrre aflat peordinea de zi a edinei ordinare din 29 iulie.

  Contractarea unei finanri rambursabile in-terne n sum de 25.000.000 de lei se propune ase efectua pentru realizarea urmtoarelor obiec-tive de investiii: modernizare strzile Corniei iprogresul 2.900 mii de lei; execuie hal orizont- 800 mii de lei; construire grdini cu 8 grupe 1.800 mii de lei; modernizare strzi n municipiulClrai 19.500 mii de lei.

  n ceea ce privete modernizarea strzilor nmunicipiul Clrai, valoarea estimat de 19.300 miide lei se raporteaz la standardele de cost existen -te conform Hg nr. 363/2010 sau la documentaiitehnico-economice.

  pe perioada derulrii mprumutului bancar,obiectivele de investiii finanate din mprumutulbancar pot suporta modificri de sume sau chiarnlocuirea lor, n funcie de prioriti, cu aprobareaautoritilor deliberative i a Comisiei de Autori-zare a mprumuturilor din cadrul Ministerului definane.

  Datoria public angajat de Municipiul Cl-rai la 30.06.2015 este de 2.503.236 de lei, repre-zentnd soldul creditului contractat n anul 2009i pentru care se pltete lunar o rat de 131.749

  de lei. Lunar, primria Municipiului Clrai are derambursat o dobnd variabil aferent credituluiamintit de aproximativ 3.700 de lei.

  pentru mprumutul ce se propune a fi contrac-tat ar rezulta o rat de credit lunar de 122.549de lei, timp de 17 ani, 3 ani fiind perioada de gra-ie. Dobnda medie lunar, n perioada de tragere,ar fi de aproximativ 110.000 de lei. totalul dato-riilor anuale ar fi de aproximativ 2.800.000 de lei,reprezentnd 4 5% din veniturile proprii anuale.

  Sursa: obiectiv-online.ro

  9Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  PIDU Curtea de Arge, n faza finalArgeAnunul oficial a fost fcut de ctre autoriti -

  le locale din Curtea de Arge zilele trecute. Atuncis-a anunat c s-au montat cele 16 camere de lasistemul de supraveghere, s-au asfaltat cele 47 destrzi i c s-au finalizat lucrrile la fostul Dispen-sar tBC, unde se va amenaja Centrul de zi pentrubtrni, dar i la cele dou cldiri de la Valea Sa-sului ce vor fi puse curnd la dispoziia persoanelorcu dizabiliti. n faza final se afl i lucrrile de

  la Ambulatoriul Spitalului Municipal, mpreun cudotarea aferent. Au demarat lucrrile pentru par-cul fotovoltaic de 0,5 MW i s-au inut licitaiilepentru nceperea lucrrilor de reabilitare i mo-dernizare a unor cldiri din uniti colare (LiceulAuto, cu colile Sf. Andrei i noapte, plus LiceulAgricol - imobilul de la intrarea din Bulevardul Ba-sarabilor, care a gzduit Seminarul teologic).

  Sursa: atitudineinarges.ro

  Primria Clrai dorete s contractezeun mprumut de peste 5 milioane de euro

  pentru patru mari obiective

  Clrai

 • Cele 23 de micro-buze colare au ajunsla giurgiu sptmnatrecut. ntr-o scurtceremonie, prefectul ju -deului, nina CarmenCriu, a nmnat prima -rilor cheile noilor micro -buze care, din toamn,vor uura accesul la coa -l elevilor din comune -le: Bneasa, Buturugeni, frteti, giseni, gogoari,gostinu, grdinari, Isvoarele, Izvoarele, Malu, Rsu -ceni, Stneti, Vrti, Adunaii Copceni, Comana,Bucani, Hotarele, prundu, ulmi, Mihai Bravu i Co-libai. i primarul din Mihileti, Mihai Dobre, a pri-mit cheile unui astfel de microbuz, dar i o unitatecolar din municipiu beneficiaz de acest ultimlot de mijloace de transport colare alocat jude-ului giurgiu. este vorba despre Seminarul teolo-gic.

  Sursa: giurgiu-news.ro

  prin fonduri de la Compania naional de Inves -tiii se dorete construirea unui bazin de not i ex-tinderea Casei de cultur. n atenia administraieilocale sunt i ase strzi din Cartierul Vaideeasca,acolo unde exist deja ap, canalizare i asfalt,dup cum declar autoritile publice locale.

  Realizarea unor investiii importante pentrucomunitatea local a oraului dmboviean getireprezint prioritatea zero a autoritilor n anul2015. n acest sens, se depun eforturi susinute pen -tru obinerea oricror forme de finanare posibilede la instituiile de resort.

  un exemplu elocvent n acest sens este Com-pania naional de Investiii, unde primria getia depus documentaiile necesare pentru construi-

  rea unui bazin de not, dar i pentru extinderea Ca -sei de cultur.

  n prezent, autoritile ateapt s primeascun rspuns pozitiv de la CnI care s mbogeasczestrea urbanistic a localitii. Administraia spe -r ns inclusiv la obinerea unor fonduri din parteaMinisterului Dezvoltrii Regionale. Mai avem un con -tract cu Ministerul Dezvoltrii Regionale s asfal-tm vreo ase strzi din Cartierul Vaideeasca. Noine-am apucat s reabilitm deja primele strzi.Acesta era un cartier considerat n trecut lumea atreia. Acum situaia s-a schimbat radical. n cartierexist ap, canalizare, asfalt, a declarat gheor-ghe grigore, primarul interimar al oraului geti.

  Sursa: jurnaldedambovita.ro

  10Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  2015, anul investiiilor la GetiDmbovia

  Microbuzecolare noi pentru elevii

  din 22 de comunedin Giurgiu

  Giurgiu

  n weekend, Consiliul judeean Ialomia,Consiliul Local Amara, Centrul judeean pentruConservarea i promovarea Culturii tradiionaleIalomia i Centrul Cultural uneSCo Ionel Per-lea Ialomia au organizat cea de-a 48-a ediiea festivalului-concurs naional de interpretare amuzicii uoare romneti Trofeul tinereii Ama -ra. ediia din acest an a fost una de referin.

  De 48 de ani, fr ntrerupere, TrofeulTinereii de la Amara este cel mai longeviv fes-tival de muzic uoar din ar i reprezint oramp de lansare pentru artitii tineri care batla porile afirmrii. Anul trecut, ctigtorulacestui trofeu a fost teodor Manciulea, din Bu-zu, iar Alina Matache, reprezentanta Ialomiei,a obinut un premiu de popularitate.

  prima ediie a festivalului-concurs a avut locn anul 1968 i a debutat sub denumirea Por -tativ Ialomiean.

  Sursa: obiectiv.net

  FestivalulTrofeul tinereii

  Amara,la cea de-a 48-a

  ediie

  Ialomia

 • 11Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EE

  A nceput reabilitarea colilor i grdinielor dinVlenii de Munte. Imediat ce cursurile i exameneles-au ncheiat, autoritile locale au dat ordinul dencepere a lucrrilor de reabilitare, igienizare i mo-dernizare la toate unitile de nvmnt de peraza oraului, att coli, ct i grdinie.

  i anul acesta, Consiliul Local Vlenii de Muntea alocat fondurile necesare pentru finanarea tu-turor lucrrilor necesare pentru ca n noul an co-lar, 2015-2016, colile i grdiniele s i primeascpe elevi n cele mai bune condiii.

  Se lucreaz, dup caz, la nlocuirea pardoselii,nlocuirea tmplriei (ui i ferestre), schimbareamobilierului deteriorat, izolarea termic a cldirilor,zugrveli interioare i exterioare. Autoritile localedau asigurri c toate lucrrile se vor finaliza la timp,iar elevii i dasclii se vor putea bucura de cele maibune condiii de studiu nc din prima zi de coal.

  Sunt mulumit de rezultatele obinute de c-tre elevii din oraul nostru. Notele bune obinutela examene, procentul foarte bun de promovabili-tate la Evaluarea Naional i Bacalaureat demonstrea -z faptul c n colile din Vlenii de Munte actul deeducaie este unul de calitate. i felicit att peelevi, ct i pe toate cadrele didactice pentru re-zultatele obinute i le urez o vacan frumoas ilinitit. Fie ca anul colar ce urmeaz, 2015 2016,s fie chiar mai bun dect cel care s-a ncheiat. Deasemenea, in s i asigur pe elevi, prini i pro-fesori de tot sprijinul meu i al Consiliului local.Domeniul educaiei este o prioritate pentru noi ivom fi aproape tot timpul, cu proiecte, investiiimenite a duce la mbuntirea condiiilor n carese studiaz la colile i grdiniele din Vlenii deMunte, a declarat primarul florin Constantin.

  Sursa: ph-online.ro

  Lucrri de modernizare la toate colilei grdiniele din Vlenii de Munte

  Prahova

  n data de 28 iulie, la sala de conferine a Con-siliului judeean teleorman a avut loc un schimbde experien pe tema luptei mpotriva dezastre-lor produse de inundaii n zona transfrontalier,activitate desfurat n cadrul proiectului mbu-ntirea managementului situaiilor de urgenn regiunea transfrontalier (IMeS), proiect finan-at din fonduri europene.

  La seminarul iniiat de ctre Consiliul judeeanteleorman, n calitate de lider al proiectului, au fostinvitai, alturi de specialitii din administraia ju-deului i reprezentanii celorlali parteneri, respec -tiv cei ai municipiului Svishtov, Bulgaria, fundaieipentru Democraie, Cultur i Libertate filiala C -lrai i ai Inspectoratului pentru Situaii de urgen - A. D. Ghica al judeului teleorman. proiectuleste finanat n cadrul programului de Cooperaretransfrontalier Romnia - Bulgaria 2007 - 2013, Axaprioritar 2 Utilizarea durabil i protejarea resur-

  selor naturale i de mediu i promovarea unui ma-nagement eficient al riscului n regiunea transfron-talier, Domeniul major de intervenie 2.2 Dez-voltarea infrastructurii i a serviciilor comune deprevenire a crizelor naturale i tehnologice.

  Dezbaterile au fost conduse de ctre vicepre-edintele Consiliului judeean teleorman, niculaeZavera, alturi de domnia sa aflndu-se Mugur B-u, director executiv n cadrul Cj, membrii echi-pei de implementare a proiectului i reprezentaniicompartimentului de Asisten tehnic. Au fost in-vitai s-i mprteasc experiena n domeniulmanagementului situaiilor de urgen reprezen-tani ai Instituiei prefectului judeul teleorman,Inspectoratului pentru Situaii de urgen A.D.Ghica teleorman, Direciei pentru protecie civili stingerea incendiilor din districtul Veliko trnovo,Sistemului de gospodrire a Apelor teleorman.

  Sursa: ziarulmara.ro

  Schimb de experien romno-bulgarprivind prevenirea dezastrelor produse de inundaii

  n zona transfrontalier

  Teleorman

 • 12Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 237 / 27 iulie - 2 august 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  fonduri-structurale.ro / 27 iulie 2015

  gazeta Dmboviei / 25 iulie 2015

  Agerpres / 25 iulie 2015

 • newsletter-ul Info Regional Sud Munteniaeste un material cu informaii despre activitile derulate de ctre

  Agenie i de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei publice,n vederea promovrii programului operaional Regional 2007 2013.

  pe lng aceste nouti, se dorete informarea publicului intdespre activitatea instituiilor membre aleReelei de Informare RegIo Sud Muntenia

  i despre cele mai importante evenimente organizate de acestean judeele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia

  Sediul central CLRAIAdres / Str. general Constantin pantazi, nr. 7A,cod potal 910164, mun. Clrai, jud. ClraiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean ARGEAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanArge, sediul Consiliului judeean Arge: piaaVasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. piteti,jud. Arge; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean DMBOVIAAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanDmbovia, sediul Consiliului judeeanDmbovia: piaa tricolorului, et. IV, cam. 90,100 i 101, mun. trgovite, jud. DmboviaTel./fax / 0345/100.018, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean GIURGIUAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeangiurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,mun. giurgiu, jud. giurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean IALOMIAAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanIalomia, piaa Revoluiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomiaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean PRAHOVAAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanprahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.626/627, mun. ploieti, cod 100066, jud. prahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Pol de Cretere PloietiAdres / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, ploieti,jud. prahova (n spatele palatului Administrativ)Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70E-mail / [email protected]

  Biroul Judeean TELEORMANAdres / ADR Sud Muntenia, Biroul judeeanteleorman, sediul Consiliului judeeanteleorman: Str. Dunrii, nr. 178, parter,mun. Alexandria, jud. teleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdres / Str. Sloboziei, nr. 9, Clrai, jud.Clrai, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcia Dezvoltare i Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - directoradjunct, Cristina RADU - ef Serviciu Comunicare,Diana NEAGU, Mdlina CILIBEANU, AlexandraGHERASIM, Andreea PLOETEANU, Marius CHIRC,Florentin GEORGESCU, Ionu Marian POPAE-mail / [email protected]; Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.roData publicrii / 3 august 2015

  ADR Sud Muntenia v ofer ocazia de a v promova,n fiecare sptmn, instituia i activitile pe caredumneavoastr le desfurai. Dac suntei interesai

  s promovai activitatea instituiei dvs., v rugm s netransmitei un scurt material de informare (maxim 1.500

  de ca ractere cu tot cu spaii), mpreun cu 1 - 2 poze,cel trziu pn vineri, la ora 12:00, acesta urmnd s fie

  publicat n viitoarea ediie a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa de

  e-mail [email protected] newsletter-ul va fipublicat pe site-ul Ageniei (http://regio.adrmuntenia.ro)i va fi distribuit electronic sptmnal tuturor membrilor

  Reelei de Informare RegIo Sud Muntenia, membrilorConsiliului pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia,

  consiliilor judeene i locale i prefecturilor din regiune,Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei publice,reprezentanilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia

  i site-urilor dedicate (portalurilor de tiri economice),precum i publicului larg.

  Pentru informaii suplimentare v rugm s contactaiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.