INFLUENˆA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ASUPRA … · INFLUENˆA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ASUPRA...

2
INFLUENȚA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ASUPRA CALITĂȚII HALVIȚEI Autor: Andrea POP Coordonator științific: Emil RACOLŢA, Vlad MUREŞAN Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Str. Mănăştur, Nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România; [email protected] REZUMAT Halviţa reprezintă un sortiment din grupa produselor zaharoase obținută pe bază de glucoză, miere și zahăr, fiind una dintre vechile dulciuri ale copilăriei noastre. Halvița se utilizează pentru fabricarea produselor de caramelaj, fondanterie, drajeuri, ciocolată sau halva. Prin studiile și cercetările efectuate în cadrul prezentei lucrări s-a încercat optimizarea parametrilor de obținere a halviței. S-a luat în calcul analiza procesului tehnologic cu evidențierea fiecărui parametru. Halvița se obține prin concentrarea și baterea în dispozitive speciale a unui sirop de zahăr și glucoză cu extract de ciuin. Pentru a se stabili influenţa temperaturii de fierbere şi timpul de batere asupra calităţii halviţei s-a recurs la o experienţă bi- factorială rezultând patru probe diferite de halviţă. Temperatura de fierbere utilizată a fost de 117-118 o C, respectiv 120-122 o C, iar timpul de batere 11-12 minute, respectiv 17-18 minute. Pentru probele rezultate s-a determinat densitatea şi umiditatea, parametrii cu impact major în calitatea produsului finit. CUVINTE CHEIE Parametri tehnologici, calitatea halviței, sirop glucoză, zahăr. BIBLIOGRAFIE Banu C., 1999, „ Manualul inginerului de industrie alimentară ”, Editura Tehnică, București. E. Racolța, 2000, „ Tehnologia amidonului și a produselor zaharoase ”, Editura Risooprint, Cluj-Napoca.

Transcript of INFLUENˆA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ASUPRA … · INFLUENˆA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ASUPRA...

INFLUENȚA PARAMETRILOR TEHNOLOGICI ASUPRA CALITĂȚIIHALVIȚEI

Autor: Andrea POPCoordonator științific: Emil RACOLŢA, Vlad MUREŞAN

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Str. Mănăştur, Nr. 3-5, 400372,

Cluj-Napoca, România; [email protected]

REZUMAT

Halviţa reprezintă un sortiment din grupa produselor zaharoase obținută pe bază deglucoză, miere și zahăr, fiind una dintre vechile dulciuri ale copilăriei noastre. Halvița seutilizează pentru fabricarea produselor de caramelaj, fondanterie, drajeuri, ciocolată sau halva.Prin studiile și cercetările efectuate în cadrul prezentei lucrări s-a încercat optimizareaparametrilor de obținere a halviței. S-a luat în calcul analiza procesului tehnologic cuevidențierea fiecărui parametru. Halvița se obține prin concentrarea și baterea în dispozitivespeciale a unui sirop de zahăr și glucoză cu extract de ciuin. Pentru a se stabili influenţatemperaturii de fierbere şi timpul de batere asupra calităţii halviţei s-a recurs la o experienţă bi-factorială rezultând patru probe diferite de halviţă. Temperatura de fierbere utilizată a fost de117-118oC, respectiv 120-122oC, iar timpul de batere 11-12 minute, respectiv 17-18 minute.Pentru probele rezultate s-a determinat densitatea şi umiditatea, parametrii cu impact major încalitatea produsului finit.

CUVINTE CHEIE

Parametri tehnologici, calitatea halviței, sirop glucoză, zahăr.

BIBLIOGRAFIE

Banu C., 1999, „ Manualul inginerului de industrie alimentară ”, Editura Tehnică, București.

E. Racolța, 2000, „ Tehnologia amidonului și a produselor zaharoase ”, Editura Risooprint,Cluj-Napoca.

THE INFLUENCE OF TEHNOLOGICAL PARAMETERS ON THEQUALITY OF NOUGAT

Author: Andrea POPScientific Coordinator: Emil RACOLŢA, Vlad MUREŞAN

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 3-5 Manastur St., 400372,

Cluj-Napoca, Romania; [email protected]

ABSTRACT

The nougat represents an assortment of confectionery group obtained from glucose,honey and sugar, being one of our childhood old sweets. Nougat is used for the production ofcaramel fondanterie, dragees, chocolate and halva. Through studies and research made in thispaper it has been attempted to optimize the parameters in order to obtain high quality nougat. Itis been taken into account the analysis of the technological process highlighting each parameter.Nougat is obtained by concentrating and whipping in special devices a sugar syrup and glucosewith soapwort extract. To determine the influence of boiling temperature and whipping time onnougat quality it was used a bi-factorial experience resulting four different samples of nougat.Boiling temperature used was 117-118 oC, respectively 120-122 oC and the whipping time was11-12 minutes, respectively 17-18 minutes. For the resulting samples it has been determined thedensity and humidity, parameters with major impact on the quality of the finished product.

KEYWORDS

Tehnological parameters, nougat quality, glucose syrup, sugar.

REFERENCES

Banu C., 1999, „Manualul inginerului de industrie alimentară, Editura Tehnică ”, București

E. Racolţa, 2000, „Tehnologia amidonului și a produselor zaharoase, Editura Risooprint”, Cluj-Napoca