FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor...

10
DSP15004 SOFTWARE PENTRU APLICATII INDUSTRIALE Fastview este o platforma software de achizitie si procesare a semnalelor destinata testarii, monitorizarii si diagnozei masinilor, componentelor industriale si structurilor. O gama larga de marimi sunt achizitionate simultan, cu viteza programabila, si analizate in timp real sau post inregistrare cu algoritimi de inalta performanta. Fastview masoara parametrii monitorizati utilizand strict relatiile lor de definitie din domeniile timp si frecventa. Gama larga a functiilor de procesare si a parametrilor masurati asigura adaptarea rezultatelor la o gama variata de cerinte din diverse domenii de activitate. Fastview este compatibil cu intreaga gama de produse National Instruments, cu instrumente care utilizeaza protocoale standardizate si cu cele mai noi versiuni de Windows. F F A A S S T T V V I I E E W W ® ® SERVICII SI ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE SI DIAGNOZA

Transcript of FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor...

Page 1: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

DSP15004

SOFTWARE PENTRU APLICATII INDUSTRIALE

Fastview este o platforma software de

achizitie si procesare a semnalelor destinata testarii, monitorizarii si diagnozei masinilor, componentelor industriale si structurilor.

O gama larga de marimi sunt achizitionate simultan, cu viteza programabila, si analizate in timp real sau post inregistrare cu algoritimi de inalta performanta.

Fastview masoara parametrii monitorizati utilizand strict relatiile lor de definitie din domeniile timp si frecventa.

Gama larga a functiilor de procesare si a parametrilor masurati asigura adaptarea rezultatelor la o gama variata de cerinte din diverse domenii de activitate.

Fastview este compatibil cu intreaga gama de produse National Instruments, cu instrumente care utilizeaza protocoale standardizate si cu cele mai noi versiuni de Windows.

FFFAAASSSTTTVVVIIIEEEWWW®®®

SERVICII SI ECHIPAMENTE DE MONITORIZARE SI DIAGNOZA

Page 2: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

Achizitie, inregistrare, redare, procesare si analiza continue, fara pierdere de esantioane

Filtrare, integrare si derivare in

domeniile timp si frecventa fără distorsiuni de faza intre armonice sau semnale

Analiza armonica sincrona, rezolutie

ridicata in frecventa si ordin armonic Analiza spectrala a semnalelor cu

frecvenţă variabilă, functii run-up si run-down

Identificare şi urmărire armonice cu

mai multe referinţe (computed multi-axis order tracking)

Analiza spectrala a semnalului

obtinut prin compunerea a doua surse ortogonale (Full Spectrum)

Analiza in domeniul unghiular a

fiecarui ciclu al masinilor rotative

Optiuni multiple de prelucrare a semnalelor tacho, extragerea informatiei de turatie din semnalul de vibratii

Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces

Analiza ultrasunetelor, aplicatii in

testare si diagnoza

Analiza deformatiilor mecanice, stresului si vibratiilor torsionale

Echilibrare static-cuplu si dinamica

prin metoda coeficientilor de influenta

Echilibrare fara masurarea turatiei si

fazei prin metoda celor patru porniri Functii specifice pentru testarea si

diagnoza lagarelor cu alunecare, rulmentilor, paletelor si reductoarelor

Arhitectura multicanal, analiza

simultana a zeci de canale de masura Comunicare prin protocoalele

TCP/IP, Modbus serial si Modbus TCP Monitorizare si diagnoza la distanta

prin reteaua locala sau Internet

CCCaaarrraaacccttteeerrriiissstttiiiccciii

ADVANCED SOLUTIONS FOR TESTING, MONITORING & DIAGNOSIS

Page 3: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

1. Achizitie date

Achiziţie, inregistrare şi redare in mod

continuu (dependent de hardware) Selectare viteza de achizitie si tip cuplare -

AC, DC, IEPE, Quarter Bridge, Half Bridge, Full Bridge- (dependent de hardware)

Buffer de analiza cu marime programabila Inregistrare automata a datelor primare la

intervale programate si la depasirea limitelor de amplitudine sau frecventa

2. Preprocesare

2.1. Calibrare si scalare Interfata de introducere a parametrilor de

calibrare Interfata de introducere a unitatilor de

masura si a constantelor de scalare specifice traductoarelor

2.2. Canale matematice Semnale noi obtinute prin calcule matematice

cu esantioanele semnalelor achizitionate

2.3. Canale de sincronizare Canale dedicate masurarii frecventei si

turatiei si sincronizarii functiilor de procesare

Setare canal sursa, nivel de tranzitie, numar de impulsuri pe un ciclu al componentei fundamentale (ca numar real)

2.4. Filtrare in domeniul timp Filtrare continua, fara distorsiuni de faza, tip

Smoothing, FIR trece jos, trece sus, trece banda si stop banda

Vizualizare raspuns in frecventa

2.5. Integrare in domeniul timp Integrare continua, simpla sau dubla, fara

distorsiuni de faza Analiza simultana a acceleratiei, vitezei si

deplasarii 2.6. Derivare in domeniul timp Derivare continua, simpla sau dubla, fara

distorsiuni de faza Analiza simultana a acceleratiei, vitezei si

deplasarii

2.7. Triggerare Setare canal sursa, nivel, pozitie Secventa de triggerare singulara sau continua Tip trigger: Positive edge, Negative edge,

Entering window, Leaving window, Min hold, Max hold

3. Analiza in domeniul timp

3.1. Masurarea frecventei Masurare frecventa, perioada si turatie Contorizare cicluri

SSSpppeeeccciiifffiiicccaaatttiiiiii

acquisition, processing & analysis software

Page 4: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

3.2. Analiza formelor de unda Afisare forme de unda, autoscalare,

autooffset Axa de timp relativa sau absoluta Calcul statistic: Max, Min, Pk, Pk-Pk, Pk-Pk/2,

Mean, Rectified Mean, RMS, RMS*sqrt(2), Variance, Average Deviation, Standard Deviation, Standard Deviation*sqrt(2), SNR, Coefficient of Variation, Crest Factor, Form Factor, Kurtosis Factor, Skewness, Power, Energy, Absolute Deviation, Relative Deviation

Cursoare de evaluare valori instantanee si valori statistice pe durata selectata

3.3. Diagrama circularitate Reprezentare grafica a circularitatii Masurare: Positive max deviation, Negative

max deviation, Pk-Pk deviation, distributia deviatiilor

3.4. Histograma Reprezentare grafica Masurare: Mean, RMS, Standard Deviation,

Mode, High, Low, Range, Median, TotalP, MaxP

3.5. Diagrama deplasarii in plan XY Reprezentare in format XY a deplasarii sau

inclinarii Masurare: Xmax, Xmin, Xpk-pk, Xmean, Ymax,

Ymin, Ypk-pk, Ymean, Smax, Phase of Smax Markere: Smax, Cursor

3.6. Diagrama orbita Reprezentare in format XY a deplasarii

fusului in lagar

Masurare: Xmax, Xmin, Xpk-pk, Xmean, Ymax,

Ymin, Ypk-pk, Ymean, Smax, Phase of Smax, Attitude angle, Minimum oil film thickness

Markere: Smax, Phase Reference, Precession Direction, Time Cursor

Cuplare AC/DC Compensarea dispunerii unghiulare a

traductoarelor

Analiza formelor de unda

Diagrama orbita, traductore dispuse la 0 grade si 90 grade

Diagrama orbita, compensarea dispunerii traductoarelor la 45 si 135 grade

Page 5: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

3.7. Analiza in domeniul unghiular Reesantionare in domeniul unghiular Reprezentare grafica 2D si 3D in functie de

timp sau de numarul ciclului Evolutie parametri statistici pe fiecare ciclu:

Max, Min, Arithmetic Mean, RMS, Variance, Average Deviation, Standard Deviation, Crest Factor, Form Factor, Kurtosis Factor

Profilul vitezei

4. Analiza in domeniul frecventa

4.1. Analiza spectrelor de frecvenţă Procesare FFT (Transformata Fourier

Rapida) pe buffer fix sau buffer autoadaptabil Ferestre FFT: Rectangular, Hanning,

Hamming, Flattop, Welch, Blackman, Parzen Integrare simpla sau dubla Derivare simpla sau dubla Ponderare tip A, B, C, D Afisarea informatiei de ordin armonic

simultan cu informatia de frecventa Tip spectru: Peak, Peak-Peak, RMS, Power,

Power Spectral Density, Real, Imaginary, Phase

Scala: linear, logaritmic, autoscalare Optiuni de afisare pe spectru: valoare

maxima, armonice selectate, armonice pare, armonice impare, componenta DC, depasiri peste nivelul de avertizare, cursoare de evaluare linii spectrale sau benzi de frecventa

Mediere: RMS, Vectorial, Linear, Exponential Masurare nivel componente spectrale,

armonice, interarmonice, subarmonice, benzi laterale, benzi de frecventa definite de utilizator, frecventa armonice, faza, schimbare frecventa, schimbare faza

4.2. Diagrama orbita filtrata Reprezentare in format XY a deplasarii

fusului in lagar Filtrare FFT Selectarea componentei spectrale analizate Masurare: Xpk-pk, Ypk-pk, Max Deflection,

Major Axis, Minor Axis, Inclination Angle, Phase, Elipticity, Eccentricity, Precession Direction, Forward Component, Reverse Component (componente Full Spectrum)

Cuplare AC/DC

4.3. Diagrama orbita compusa Reprezentare in format XY a deplasarii

fusului in lagar Compunere de armonice filtrate FFT,

selectarea componentelor spectrale analizate Masurare: Xmax, Xmin, Xpk-pk, Xmean, Ymax,

Ymin, Ypk-pk, Ymean, Smax, Phase of Smax, Attitude angle, Minimum oil film thickness

Cuplare AC/DC Markere: Smax, Phase Reference, Precession

Direction

4.4. Diagrama polara Reprezentarea vectorilor prin amplitudine si

faza Canale multiple de analiza Selectarea componentei spectrale analizate Masurare Peak, Peak-Peak, RMS, Phase

Analiza spectrelor de frecventa si de armonice

Diagrama orbita filtrata

Page 6: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

4.5. Diagrama cascada Diagrama cascadă dinamica (amplitudine-

frecventa-timp/turatie) Cursoare de evaluare in functie de frecventa

sau ordin

5. Analiza in domeniul ordin armonic

5.1. Analiza spectrelor de armonice Procesare FFT sincronizata Functii run-up si run-down pentru analiza

semnalelor cu frecventa variabila Integrare simpla sau dubla Derivare simpla sau dubla Afisare spectre: Peak, Peak-Peak, RMS, Real,

Imaginary, Phase Scala: linear, logaritmic, autoscalare Mediere: RMS, Vectorial, Peak hold, Linear,

Exponential Masurare armonice, interarmonice,

subarmonice, benzi laterale, grupuri de armonice definite de utilizator

Optiuni de afisare pe spectru: valoare maxima, armonice selectate, armonice pare, armonice impare, componenta DC, depasiri peste nivelul de avertizare, cursoare de evaluare armonice sau grupuri de armonice

Order tracking simultan pentru mai multe armonice si familii de armonice

5.2. Diagrama polara Reprezentarea vectorilor prin amplitudine si

faza Canale multiple de analiza Selectarea ordinului pentru armonica

analizata Masurare Peak, Peak-Peak, RMS, Phase

5.3. Compensare forma Compensarea abaterii de circularitate a

fusului la masurarea vibratiilor relative

5.4. Diagrama orbita filtrata Reprezentare in format XY a deplasarii

fusului in lagar Filtrare FFT Selectarea componentei spectrale analizate Masurare: Xpk-pk, Ypk-pk, Max Deflection,

Major Axis, Minor Axis, Inclination Angle, Phase, Elipticity, Eccentricity, Precession Direction, Forward Component, Reverse Component (componente Full Spectrum)

Cuplare AC/DC

Order analysis simultan pentru doua axe independente

Diagrama polara

Diagrama cascada

Page 7: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

5.5. Diagrama orbita compusa Reprezentare in format XY a deplasarii

fusului in lagar Compunere de armonice filtrate FFT,

selectarea componentelor spectrale analizate Masurare: Xmax, Xmin, Xpk-pk, Xmean, Ymax,

Ymin, Ypk-pk, Ymean, Smax, Phase of Smax, Attitude angle, Minimum oil film thickness

Cuplare AC/DC Markere: Smax, Phase Reference, Precession

Direction 5.6. Diagrama cascada Rprezentarea evolutiei spectrelor de

frecventa sub forma de diagrama tridimensionala (amplitudine-ordin-timp/turatie)

Cursoare de evaluare

6. Analiza cepstrala

Analiza cepstrala a vibratiilor din domeniile frecventa si ordin armonic, identificarea familiilor de armonice

Functii suport pentru diagnoza reductoarelor Cursoare de evaluare

7. Analiza functiei de transfer

7.1. Analiza functiei de raspuns in frecventa Functii de transfer: Masa dinamica

(Forta/Acceleratie), Impedanta mecanica (Forta/Viteza), Rigiditate dinamica (Forta/Deplasare), Complianta (Deplasare/ Forta), Acceleranta (Acceleratie/ Forta),

Mobilitate (Viteza/ Forta), Transmisibilitate (Acceleratie/ Acceleratie)

Moduri de prezentare: amplitudine si faza in functie de frecventa, parte reala si parte imaginara in functie de frecventa, parte reala in functie de parte imaginara

Calcul parametri modali (frecventa, amortizare, forma)

7.2. Masurarea automata a frecventelor proprii Programarea benzilor de cautare, identificare

automata a frecventelor proprii Avertizare la depasirea limitelor 7.3. Testarea paletelor Masurare automata a frecventelor proprii Inregistrare in tabel Excel sau Access a seriei

produselor si frecventelor masurate Avertizare la introducerea eronata a seriei

produselor

8. Analiza anvelopei

Diagrama cascada

Identificarea automata a frecventelor proprii la palete

Analiza formelor de unda ale semnalului de intrare (forta) si semnalelor de iesire

(acceleratie)

Page 8: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

8.1. Anvelopare in domeniul frecventa Anvelopare bazata pe transformata Hilbert,

pastrarea nealterata a amplitudinii semnalului de intrare

Benzi de anvelopare standard sau benzi compuse care permit inlaturarea semnalelor perturbatoare

Analiza anvelopei in domeniile timp, frecventa si ordin armonic

8.2. Diagnoza rulmentilor si reductoarelor

Baza de date cu frecventele de defect ale rulmentilor

Functie suport pentru calculul frecventelor de defect

Masurare automata sau introducere manuala a turatiei

9. Echilibrarea rotoarelor

9.1. Echilibrarea rotoarelor prin metoda coeficienţilor de influenţă Trei porniri pentru echilibrarea masinilor ai

caror coeficienti de influenta nu sunt cunoscuti

O singura pornire pentru echilibrarea masinilor ai caror coeficienti de influenta sunt cunoscuti

Masuratori si calcule in domeniile frecventa sau ordin armonic

Mediere vectoriala Vizualizarea si corectia coeficientilor de

influenta Optiuni pentru tipul greutatilor (adaugare

sau inlaturare) si modul de distribuire (continuu sau discret)

Optiuni de pastrare sau inlaturare a greutatilor de calibrare

Monitorizarea turatiei Solutie static-cuplu sau dinamica Determinarea limitelor de calitate conform

standardelor in vigoare Unităţi de măsură în sistem metric sau

englezesc Optiuni pentru alegerea canalelor de masura

destinate calculului solutiei de echilibrare Avertizare la depasirea limitelor Fereastra de afisare a solutiei de echilibrare

cu caractere marite Masurare cu encoder a pozitiei unghiulare a

rotorului

Analiza formei de unda a vibratiilor la rulmenti, extragerea semnalului de turatie din

semnalul de vibratii

Alegerea benzii de frecventa optime pentru diagnosticarea defectelor prin analiza

anvelopei vibratiilor

Identificarea in spectrul anvelopei a frecventei de repetitie a impactului, recunoasterea tipului

de defect

Page 9: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

9.2. Echilibrarea rotoarelor prin metoda celor patru porniri Echilibrare la turatie nominala sau la turatie

joasa de rezonanta Nu necesita masurarea turatiei sau fazei

10. Analiza intrefierului

Profilul polilor, profilul diferentei polilor vecini, profilul diferentei fata de valoarea medie

Determinarea excentricitatii statice si dinamice

Reprezentare grafica a formei statorului si rotorului

Avertizare la depasirea limitelor

11. Analiza parametrilor electrici

Analiza in CC sau CA, monofazat sau trifazat,

in domeniile timp si frecventa Analiza simultana a doua surse de putere Masurare tensiune, curent, putere activa,

reactiva, aparenta, deformanta, factor de

putere, distorsiuni, dezechilibre, asimetrii, perioada, frecventa

Spectre de frecventa pentru tensiuni, curenti si puteri

Diagrama fazoriala, analiza componentelor directa, inversa si homopolara

Monitorizare parametri pentru intregul spectru si pentru armonice, interarmonice si benzi de frecventa definite de utilizator

Cursoare de evaluare

Analiza tensiunilor, curentilor si puterilor in domeniul timp

Interfata numerica a functiei de echilibrare prin metoda coeficientilor de influenta

Functia de echilibrare dinamica la turatie joasa de rezonanta

Analiza tensiunilor si curentilor in domeniul frecventa

Diagrama fazoriala, analiza componentelor directa, inversa si homopolara

Page 10: FASTVIEW® - Digitline · 2015-06-25 · Analiza simultana a vibratiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces Analiza ultrasunetelor, aplicatii in testare

12. Monitorizarea parametrilor masurati

Fereastra de monitorizare configurabila de

catre utilizator Fereastra de afisare cu caractere marite a

parametrilor principali Avertizare la depăşirea limitelor LL, L, H, HH

13. Trendul parametrilor masurati 13.1. Analiza evolutiei parametrilor masurati

Timp relativ sau absolut Cursoare de evaluare valori instantanee sau valori statistice pe durata selectata Reprezentare in format XY a evolutiei fiecarui

parametru in functie de timp sau de un alt parametru monitorizat

13.2. Linia centrului axului Analiza evolutiei pozitiei medii a centrului

axului in lagar

13.3. Diagrama Bode, Diagrama Nyquist Analiza evolutiei amplitudinii si fazei

vibratiilor in functie de frecventa sau turatie

13.4. Lista de evenimente

Lista cu parametrul, data si ora la care au fost depasite valorile limita.

14. Exportul datelor

Exportul formelor de unda, spectrelor de

frecventa, trendului si parametrilor urmariti în format CSV, Access sau ASCII

15. Comunicare

Achizitia datelor si transmiterea rezultatelor prin Ethernet, RS485, RS422, RS232, USB

Comunicare prin TCP/IP, Modbus, sau protocoale dedicate

Iintegrarea sistemului de masura in instalatii de monitorizare complexe

Analiza si diagnoza la distanta

16. Operare tip ruta Editare si incarcare automata rute Configurare independenta pentru fiecare

punct de masura Operare prin comenzi touch screen, functii

suport pentru utilizare simpla si sigura Achizitie si procesare pe unu sau mai multe

canale Introducere manuala a parametrilor

neinstrumentati Selectare dintr-o lista configurabila a

rezultatelor inspectiei vizuale Avertizare online, retinere in structura rutei

a starii fiecarui punct de masura Inregistrare forme de unda, analiza complexa

in domeniile timp si frecventa la redare si raportare

DIGITLINE AUTOMATIZARI STR. BANEASA, NR. 2-6, BUCURESTI, ROMANIA

www. digitline.ro

Diagrama Nyquist