Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

20
Importanța Importanța actuariatului în actuariatului în perspectiva dezvoltării perspectiva dezvoltării pieței asigurărilor din pieței asigurărilor din Republica Moldova Republica Moldova Oleg VEREJAN, Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova 17 iunie, 2011

Transcript of Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Page 1: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Importanța actuariatului în Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței perspectiva dezvoltării pieței

asigurărilor din Republica asigurărilor din Republica MoldovaMoldova

Oleg VEREJAN, Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova17 iunie, 2011

Page 2: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

PROFESIA DE ACTUARIAT

PROFESIA DE ACTUARIAT

163 ani

1848-2011

Page 3: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Cine este Actuarul ? “Persoană cu studii în matematică şi finanţe, care prin

aplicarea tehnicilor statistice avansate contribuie la soluţionarea problemelor financiare complexe” - AIA

„Persoană calificată în evaluarea consecinţelor financiare ale unor evenimente incerte viitoare”- Asociaţiei Internaţionale de Supraveghere a Asigurărilor ( IAIS)

„Persoană care aplică cunoştinţele realizate în matematică, statistică şi finanţe în scopul modelării şi exploatării sistemului de asigurări comerciale, programelor de pensii şi viaţă, precum şi celui de asigurări sociale. ”- Clasificatorul Internaţ. al Ocupaţiilor

Page 4: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Cine este Actuarul ?

profesionist care utilizează cunostinţele sale din statistică şi matematică la

soluţionarea problemelor financiare de business si sociale, care ţin în special

de risc si incertitudine

Page 5: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Ciclul produsului de asigurare

REASIGURARE

TARIFARE

UNDERWRITING

DAUNE

REZERVE, SOLVABILITATE

INVESTIŢII

EVIDENŢA CONTABILA

PROFIT,TAXE

ANALIZA

Elaborarea produsului

Rolul

Actuarului

Page 6: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Rolul Actuarului - funcţii Tarifarea şi elaborarea produsului Calcularea rezervelor de asigurare Calcularea şi analiza solvabilităţii Calcularea şi estimarea profitabilităţii produselor de

asigurare Elaborarea strategiilor investiţionale Estimarea valorilor juste Managementul activelor şi pasivelor Estimarea garanţiilor şi bonusurilor Elaborarea programelor de reasigurare Raportări şi Dezvăluiri de informaţii (supraveghere,

conducere, clienţi) Analiza Financiară în Dinamică (DFA) : stress-testing Risk management - monitorizare

Page 7: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Rolul Actuarului

• TARIFARE• REZERVE

• MANAGEMENTUL CAPITALULUI

”Menţinerea unei profitabilităţi ascendente"

Page 8: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Necesitatea Actuarilor – prezent şi perspectivă

• Legea cu privire la asigurări - 407-XVI din 21.12.2006

• Regulamentul privind persoanele cu funcţii de răpundere

• Bazele tehnice privind calcularea primelor de asigurare şi rezervelor

• Elaborarea business-planului asigurătorului

• Regulamentul privind Rezervele Tehnice – metode deterministe şi analitice

• Regulamentul privind Marjele de solvabilitate şi Coef. de lichiditate

• Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare

• Portofolii mari -> Calcularea primelor pe baza criteriilor ştiinţifice

• Aplicarea SIRF: SIRF - 4 “Contractul de asigurare” - impune indirect utilizării metodelor şi tehnicilor actuariale – pertinenţă şi prudenţă

• Regulamente privind activitatea de actuariat, Raport Actuarial • Perspectiva integrării în UE• Solvency II – capital în dependenţă de profilul riscului, simulări stochastice

Page 9: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Infrastructura Actuarială - perspectivă

Rapoartele actuariale

• Licentierea asiguratorilor• Controlul solvabilitatii

• Membru

• Normele de conduita

•Responsabilitate juridica pentru bunastarea si solvabilitatea companiei

•Competente profesionale• Instruire•Standarde de practici•Normele de conduita si disciplinare

Instructiuni pentru actuari

Asociatia de Actuariat

Autoritatea de supraveghere

Actuarul Certificat

Page 10: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Conlucrarea şi Raportarea - perspectivă

CNPF

Conducerea

Compania de asigurări

Actuar

Dezvăluirea publică

Auditor

Page 11: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Necesitatea de Actuariactivitatea şi expertiza Actuarială este indispensabilă activităţii asigurătorilor;

Întărirea prudenţialităţii supravegherii activităţii de asigurare; Ridicarea calităţii şi responsabilităţilor financiare ale asigurătorilor şi altor participanţi profesionişti ai pieţei financiare; Creşterea rolului managementului riscului în asigurări; Întăririi capacităţii de inderdependenţă între auditori şi actuari în asigurări; Creşetrea încrederii clienţilor;Dezvoltarea pieţei şi conformarea la standardele europene

Page 12: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Legea şi Regulamentul

persoană cu studii statistice, matematice sau economice;

practică minimă – 2 ani

raport actuarial – demonstrarea aptitudinilor practice

susţinerea unei probe de atestare

Cine poate deveni Actuar ? – prezent: titular al certificatului

Page 13: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Cine poate deveni Actuar ? - perspectivă

instruire educaţională corespunzătoare standardelor educaţionale;

membru al unei asociaţii profesionale de actuariat

calificat la un anumit nivel în cadrul asociaţiei

practică minimă în domeniul actuariatului

Page 14: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Structura estimată a cunoştinţelor Actuarilor

ECONOMIE, FINANŢE,

CONTABILITATE, INVESTIŞII

LEGISLAŢIEMATEMATICI

ACTUARIALE ŞI FINANCIARE, STATISTICĂ,

PROBABILITATE, ECONOMETRIE

23%

27%

50%

Page 15: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...

Asociaţia de Actuariat din Moldova (AAM)

Contribuirea la recunoaşterea, susţinerea şi promovarea profesiei de actuar în Republica Moldova Contribuirea la respectarea principiilor profesionale de prudenţialitate prin:

- codul de conduită

- codul disciplinar

- standarde de practică în asigurări de viaţă şi generale

Page 16: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...
Page 17: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...
Page 18: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...
Page 19: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...
Page 20: Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței ...