idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de...

13
DENUMIREA DISCIPLINEI PSIHOLOGIE SOCIALĂ COD: ANUL DE STUDIU I I SEMESTRUL II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB NUMĂRUL ORELOR PE SAPTĂMÂNĂ C S L Pr. TOTAL ORE SEMESTRU TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALĂ NUMĂR DE CREDITE TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, E-examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE 2 2 56 138 6 M (P+E) româna GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA TITULARUL DISCIPLINEI CONF. UNIV. DR. ŞTEFAN BONCU Psihologie DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Psihologie generală; Metodologie. OBIECTIVE 1. Definirea domeniului psihologiei sociale; 2. Folosirea conceptelor psihologie sociale pentru a explica faptele sociale; 3. Înţelegerea specificului metodologic al psihologiei sociale; 4. Analizarea diferenţelor dintre influenţa manifestă şi influenţa latentă; 5. Cunoaşterea principalelor teorii ale domeniului . TEMATICĂ GENERALĂ 1. Polarizarea de grup; 2. Schimbarea de atitudine; 3. Contagiunea comportamentală ; 4.Experimentul Stanford; 5. Gândirea de grup; 6. Ignoranţa pluralistă; 7. Auto-dezvăluirea. 8. Auto-prezentarea; 9. Acurateţe şi distorsiune în auto-cunoaştere; 10. Eficienţa personală; 11. Comportamentul de ajutorare; 12. Comportamentul agresiv; 13. Identitatea socială; 14. Dilemele sociale. TEMATICA SEMINARIILOR / LUCRĂRILOR DE LABORATOR 1. Tematica şi cerinţele disciplinei; 2. Normalizarea; 3. Conformismul de grup; 4. Obedienţa; 5. Influenţa minoritară; 6. Complezenţa interpersonală; 7. Evaluarea Influenţă Socială; 8. Ce este cogniţia socială. 9. Categorizarea socială; 10. Formarea impresiilor; 11. Atribuirea socială I; 12. Atribuirea socială II; 13. Evaluarea „Cogniţia socială”; 14. Seminar de încheiere. METODE DE PREDARE Expunerea, conversaţia, exerciţiul, problematizarea BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV) 1. Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iaşi: Polirom.; 2. Boncu, Ş. (2006) Procese interpersonale. Iaşi: Institutul European. 3. Neculau, A. (ed.) (1996). Psihologie socială. Aspecte contemporane. Iaşi: Polirom.; 4. Neculau, A. (ed.) (2003). Manual de psihologie socială. Iaşi: Polirom; condiţii Elaborarea unei lucrări în timpul semestrului criterii Coerenţa şi soliditatea documentării lucrării semestriale, participarea activă la curs forme Evaluare finală şi evaluare pe parcurs EVALUARE formula notei finale 50% nota la evaluarea din timpul semestrului, 50% examenul final de cunoştinţe

Transcript of idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de...

Page 1: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

DENUMIREA DISCIPLINEI PSIHOLOGIE SOCIALĂ COD:

ANUL DE STUDIU I I SEMESTRUL II STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB NUMĂRUL ORELOR PE

SAPTĂMÂNĂ

C S L Pr.

TOTAL ORE SEMESTRU

TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALĂ

NUMĂR DE CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs,

C-colocviu, E-examen, M-mixt)

LIMBA DE PREDARE

2 2 56 138 6 M (P+E) româna

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA TITULARUL DISCIPLINEI CONF. UNIV. DR. ŞTEFAN BONCU Psihologie

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Psihologie generală; Metodologie. OBIECTIVE 1. Definirea domeniului psihologiei sociale;

2. Folosirea conceptelor psihologie sociale pentru a explica faptele sociale; 3. Înţelegerea specificului metodologic al psihologiei sociale; 4. Analizarea diferenţelor dintre influenţa manifestă şi influenţa latentă; 5. Cunoaşterea principalelor teorii ale domeniului .

TEMATICĂ GENERALĂ

1. Polarizarea de grup; 2. Schimbarea de atitudine; 3. Contagiunea comportamentală ; 4.Experimentul Stanford; 5. Gândirea de grup; 6. Ignoranţa pluralistă; 7. Auto-dezvăluirea. 8. Auto-prezentarea; 9. Acurateţe şi distorsiune în auto-cunoaştere; 10. Eficienţa personală; 11. Comportamentul de ajutorare; 12. Comportamentul agresiv; 13. Identitatea socială; 14. Dilemele sociale.

TEMATICA SEMINARIILOR / LUCRĂRILOR DE LABORATOR

1. Tematica şi cerinţele disciplinei; 2. Normalizarea; 3. Conformismul de grup; 4. Obedienţa; 5. Influenţa minoritară; 6. Complezenţa interpersonală; 7. Evaluarea Influenţă Socială; 8. Ce este cogniţia socială. 9. Categorizarea socială; 10. Formarea impresiilor; 11. Atribuirea socială I; 12. Atribuirea socială II; 13. Evaluarea „Cogniţia socială”; 14. Seminar de încheiere.

METODE DE PREDARE

Expunerea, conversaţia, exerciţiul, problematizarea

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

1. Boncu, Ş. (2002). Psihologia influenţei sociale. Iaşi: Polirom.; 2. Boncu, Ş. (2006) Procese interpersonale. Iaşi: Institutul European. 3. Neculau, A. (ed.) (1996). Psihologie socială. Aspecte contemporane. Iaşi: Polirom.; 4. Neculau, A. (ed.) (2003). Manual de psihologie socială. Iaşi: Polirom;

condiţii Elaborarea unei lucrări în timpul semestrului

criterii Coerenţa şi soliditatea documentării lucrării semestriale, participarea activă la curs

forme Evaluare finală şi evaluare pe parcurs

EVALUARE

formula notei finale 50% nota la evaluarea din timpul semestrului, 50% examenul final de cunoştinţe

Page 2: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

Anexa I DENUMIREA DISCIPLINEI PSIHODIAGNOSTIC I COD:

ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE SAPTĂMÂNĂ

TOTAL ORE

SEMESTRU

TOTAL ORE ACTIVITATE

INDIVIDUALA*

NUMĂR DE CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE

C S L Pr. 2 2 56 94 5 M ROMÂNĂ

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA TITULARUL DISCIPLINEI PROF. UNIV. DR. CORNELIU HAVÂRNEANU PSIHOLOGIE

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Psihologia personalităţii; Statistica

OBIECTIVE

Să ofere informaţii referitoare la metodele de evaluare psihologică a persoanei; Să formeze abilităţile necesare evaluării psihologie; Cunoaşterea calităţilor testelor psihologice; Înţelegerea modului de construcţie şi utilizare a diferitelor tipuri de teste

TEMATICĂ GENERALĂ

Măsurarea în psihologie Metoda testelor Calităţile testelor psihologice (fidelitale, validitate, standardizare); Testele de inteligenţă Testele pentru abilităţi de grup şi specifice Teste de abilităţi şi cunoştinţe Teste obiective de personalitate Alte tipuri de teste psihologice

TEMATICA SEMINARIILOR /

LUCRĂRILOR DE LABORATOR

1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia testelor psihologice , 5. Etalonarea în psihologie, 6. Teste de personalitate- prezentare, aplicare, scorare şi reguli de interpretare 7. Teste de inteligenţă şi dezvoltare intelectuală-prezentare, aplicare, scorare şi reguli de interpretare, 8. Teste de aptitudini şi capacităţi - prezentare, aplicare, scorare şi reguli de interpretare 9. Teste de cunoştinţe- prezentare, aplicare, scorare şi reguli de interpretare, 10. Alte tipuri de teste psihologice -prezentare

METODE DE PREDARE

Expunerea, Conversaţia euristică, Demonstaţia, Expunerea cu oponent, Problematizarea, Explicaţia, Studiul de caz, Metoda proiectelor, Debate

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

Cosmovici Andrei, 1992, Resurse ale psihodiagnosticului, în Analele Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, serie nouă 1, 1;

Cosmovici, A., Crăciunescu,R., Cristescu, M., Neculau, A., Rudică, T., Teodorescu S.,(1972, 1985), Metode pentru cunoaşterea personalităţii, E.D.P., Bucureşti;

Havârneanu Cornel, 2000, Cunoaşterea psihologică a persoanei, Iaşi, Polirom; Holban, I.(coord.), 1977, Cunoaşterea elevului. O sinteză a metodelor, Bucureşti, Ed. Didactică şi

Pedagogică; Mitrofan, N, Mitrofan, L, 2005, Testarea psihologică – inteligenţa şi aptitudinile, Editura Polirom, Iaşi Stan Aurel, 2002, Testul psihologic – evoluţie, construcţie, aplicaţie, Iaşi, Polirom

condiţii Prezenţă seminar ---minim 75 % din numărul total de seminarii Prezenţă obligatorie la evaluările de seminar (care vor fi anunţate din timp) Predarea în timp util a portofoliului individual

criterii Nota minima pentru seminar: 5 Nota minimă pentru examenul scris (test docimologic) din sesiune : 5,00

forme

Evaluare pe parcurs: - sarcini aplicative cu privire la modaliatea de aplicare a procedurilor psihometrice(30%) - portofoliu individual(40%)-construirea unui instrument psihologic(pretestare, elaborare itemi, verificarea consistentei interne, etalon, evaluarea unui subiect) - sarcini aplicative la curs (30%) Evaluare sumativă (în sesiune): test docimologic

EVALUARE

formula notei finale Nota finală=0,5 * Nota seminar + 0,5* Nota examen

Page 3: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

febr.2012

DENUMIREA DISCIPLINEI PSIHOLOGIA VÂRSTELOR COD: ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 2 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB

NUMĂRUL ORELOR PE

SAPTĂMÂNĂ C S L Pr.

TOT

AL

ORE

SEM

ESTR

U

TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALA

NUMĂR

DE

CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, E-examen,

M-mixt) LIMBA DE PREDARE

3 1 0 0 56 94 5 M Română TITULARUL DISCIPLINEI PROF. DR. LUMINIŢA MIHAELA IACOB CATEDRA Psihologie

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Psihologie generală; psihologia dezvoltării OBIECTIVE 1. Orientarea independentă în tematica şi conceptualizările de bază ale disciplinei; 2. Capacitatea de a

realiza transferul aplicativ al cunoştinţelor teoretice 3. Realizare unui diagnosticului comportamental corect; 4. Exprimarea capacităţii şi a cunoştinţelor procedurale vizând documentarea, susţinerea şi apărarea unui punct de vedere teoretic.

TEMATICĂ GENERALĂ 1. Etapa prenatală. Stadii; 2. Nou-născutul. Activităţi şi stări. Dezvoltarea senzorială; 3. Antepreşcolarul. Dezvoltarea fizică, cognitivă şi afectivă, 4. Preşcolarul. Dezvoltarea cognitivă. Funcţia semiotică; 5. Vârstele şcolare. Caracterizare psihologică.

TEMATICA SEMINARIILOR 1. Seminar introductiv; 2. Decalajul pubertar; 3. Adolescenţa din perspectiva acţiunii educative; 4. Conflictualitatea rolurilor de sex la vârstele adulte, 5. Resursele psihologice ale vârstei a treia; 6. Problematica euthanasiei, 7. Seminar de evaluare (săpt. 9 şi 10) .

METODE DE ACTIVITATE expunere, problematizare, dialog, aplicaţii pe baza suportului de curs şi bibliografiei, proiecţii video, exerciţii, dezbateri etc.

“DECONTARE” ORE - CREDITE Total 150 din care: 56 ore curs şi seminar; 20 pregătirea fişei şi răspunsului pentru seminar, 20 pregătirea temei din bibliografia obligatorie, 54 pregătire pentru testul docimologic final.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ ŞI OBLIGATORIE (TITLURILE

MARCATE)

1. S.Ciccotti, 100 de experimente în psihologie pentru a ne cunoaşte mai bine copilul, Polirom, Iaşi, 2008; 2. L. Iacob, Caracterizarea vârstelor şcolare, în A. Cosmovici, L. Iacob (coordonatori), Psihologie şcolară, Editura Polirom, 1999; 3. R. Harwood, Psihologia copilului, Polirom, 2010; 4. L. Iacob (editor), Vârsta a treia. Cunoaştere şi intervenţie, Eurocart, 2001; 5. D. Papalia, ş.a., Dezvoltarea umană, Ed. Trei, 2010; 6. R. Schaffer, Introducere în psihologia copilului, ASCR, 2005; 7. U. Şchiopu, E. Verza, Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997; precizare: toate manualele recomandate în semestrul I, cuprind şi capitole de psihologie a vârstelor.

condiţii

1. finalizarea prin notă a seminarului; 2. notă la evaluarea temei pentru acasă. TERMEN DE PREDARE, cel târziu, 24 aprilie 2012 ATENŢIE ! Neîndeplinirea cerinţelor de la punctele 1 şi 2 anulează dreptul de a susţine testul docimologic în sesiunea curentă / de restanţe. Refacerea celor două se poate face cu seria ce urmează (anul şcolar 2011-2012).

criterii 1. acurateţea orientării tematice şi utilizării conceptualizărilor specifice disciplinei; 2. corectitudinea transferului aplicativ al cunoştinţelor; 3. calitatea documentării şi susţinerii temei de seminar; 4. utilizarea eficientă a bibliografiei obligatorii.

forme teme la seminar, curs şi pentru acasă; test docimologic prin rezolvări de probleme din tematica cursurilor, bibliografiei şi seminariilor

EVALUARE

formula notei finale

M (mixtă) = 15 % S (seminar) + 15% T(tema pentru acasă din bibliografia obligatorie 1) + 70% T.D. (test docimologic în ultima săptămână didactică)

I. Acoperirea şi evaluarea tematicii disciplinei ▀ Dezvoltarea timpurie şi preşcolară – curs + bibliografia obligatorie 1. ▀ Vârstele şcolare – bibliografia obligatorie 2 ▀ Adolescenţa + adultul + vârsta a treia – seminar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. FORMULA NOTĂRII PRESTAŢIEI LA SEMINAR ( participarea în “rol principal” la o dezbatere cu misiunea de a susţine şi apăra doar un anumit punct de vedere): ▀ Fişa personală a argumentelor1 (maxim 2 pagini): 3 puncte (1 punct – calitatea bibliografiei; 1 punct – calitatea şi suportul documentar al argumentelor; 1 punct – structurarea, concizia, claritatea, gramatica şi acurateţea fişei); ▀ Calitatea participării la dezbatere: 6 puncte (2 puncte – claritatea şi pertinenţa argumentării; 2 puncte – valoarea şi corectitudinea contraargumentării; 2 puncte – fair-play-ul); ▀ Originalitatea organizării seminarului (context şi roluri asumate): 1 punct Bibliografie „de pornire” pentru dezbaterile de la seminar (se poat utiliza oricare altă sursă ştiinţifică): G. Adams, M. Berzonskz, Psihologia Adolescenţei, Polirom, 2009 S. Ciccotti, 150 de experimente pentru cunoaşterea sexului opus. Psihologia feminină şi psihologia masculină, Ed. Polirom, 2009

1 Un exemplar listat se predă profesorului la seminar. Colegii primesc fişa în format electronic (pe grup) sau imprimat, la seminar

Page 4: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

febr.2012

R. Fontaine, Psihologia îmbătrânirii, Polirom, 2008 B. Almoş Trif, ş.a., Euthanasia. Suicidul asistat. Eugenia, Editura Info Medica, 2002 III. Tema pentru acasă: Indicaţi un fapt al dezvoltării dv. personale pe care îl vedeţi / înţelegeţi acum altfel, după citirea cărţii lui Cicotti, 2008 ? Ce anume v-a ajutat? MAXIM o pagină, preferabil tehnoredactată, cu predare cel târziu pe 24 aprilie 2012. IV. Conţinutul testului docimologic: câte o întrebare din cele două surse bibliografice obligatorii, o întrebare din tematica seminarului, o întrebare din filmele prezentate la curs, n. întrebări din suportul de curs; 1+1+1+1+n=10 p.

Page 5: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

FIŞA DISCIPLINEI

I. INFORMAŢII GENERALE Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Domeniul de licenţă Psihologie Specializarea / Programul de studii Psihologie Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ Codul disciplinei 31 060 080 010 SL 1 3 2 2 4 34

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Activităţi normate [ore/săpt.] Nivelul de

studii1) Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3)

(obligativitate) C S L P TOTAL

Total ore [ore normate+ alte act.]

Credite4)

L IV DC DO - 2 - - 28 5 III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele Surugiu Oana Instituţia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Departamentul Limba si Literatura Engleza Titlul ştiinţific Doctorand Gradul didactic ------- Încadrarea (titular/asociat) Asociat

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili să: Înţeleagă, să rezume, şi să producă un discurs oral ce implică mai mulţi vorbitori; Utilizeze lexicul limbii engleze din domeniul ştiinţelor educaţiei în contexte de comunicare orală; Participe în discuţii de clasă; Să susţină o conversaţie în care să argumenteze şi să îşi susţină punctul de vedere asupra unui anumit subiect; Să realizeze o prezentare orală clară, structurată şi logică pe un anumit subiect. Să identifice elemente de cultură şi civilizaţie engleză în diverse situaţii de comunicare Să identifice corelaţia dintre limbajul verbal şi non-verbal în situaţii de comunicare.

V. COMPETENŢELE SPECIFICE

1. Înţelegerea, analiza şi producerea unui discurs oral. 2. Identificarea audienţei şi a scopului discursului oral şi utilizarea unui stil şi a unui vocabular adecvat în producerea

acestuia 3. Utilizarea lexicului limbii engleze de specialitate in exprimarea orală. 4. Identificarea şi înţelegerea elementelor de cultură şi civilizaţie engleză în diverse situaţii de comunicare. 5. Identificarea corelaţiei dintre limbajul verbal şi non-verbal în comunicarea orală.

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1 Curs (unităţi de conţinut) Nr. ore -

1

Page 6: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

VI.2. Seminar (subiecte/teme) Nr. ore 28

1. Principles of Effective Oral Communication I: formal vs informal; Message, medium, setting and audience

2. Principles of Effective Oral Communication II: The Dynamics of Interpersonal Oral Communication; One-to-one oral communication; One-to-small Group Oral Communication; One-to-large Group Oral Communication

3. Making introductions (formal/informal); Describing roles/responsibilities/positions/organizational structure

4. Effective Listening 5. Meetings I: Opening/welcoming/introducing people; Reviewing past issues 6. Meetings II: Introducing agenda and items; Talking about recent events; 7. Meetings III: Agreeing and disagreeing; Asking for and giving opinion; Summarizing/finishing up 8. Oral presentations I: : clear statement of the problem; well structured content; logical order of the

supporting ideas, clear transition from one issue to the other, etc 9. Oral presentations II: Delivering the presentation: body language, voice, etc. 10. Effective oral and visual presentation: visual aids (diagram, table, charts, graphs, etc) 11. Interviewing: job /research interview/ 12. International communication I: Cultural sensitivities and Cultural Context 13. International communication II: Communication Barriers 14. End of Term Paper

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VII. BIBLIOGRAFIE

VI.5. Alte activităţi (teme de casă, referate, portofolii etc.) Nr. ore – 4

1. Pregatirea unei prezentări în echipă

4

1. Holden, Susan Communication, Macmillan education, London, 2006 2. Viney, Karen, Viney Peter Handshake: a course in communication,OUP,1996 3. Hartley, Peter Interpersonal Communication,1998 4. Stanton Nicki Mastering Communication, Macmillan,Basingstoke,1996 5. Becker, Lucinda Presentation Skills for Students, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse

(conversaţia, explicaţia, analiza de text individuală şi/ sau în grup, dezbaterea) Curs

Seminar Curs interactiv, expunere, exemplificare, analiză Lucru individual şi/sau în echipă, argumentare, dezbatere, redactare de texte.

Laborator - Proiect -

Studiu individual Pregătirea unei prezentări în echipă

IX. EVALUARE Pondere în nota finală Modalităţi de

evaluare

Metode de evaluare (lucrare scrisă, evaluare continuă prin metode orale,

notă acordate pentru elaborarea portofoliului)

Activitate %

Examen/ Colocviu 50% Examen Seminar 25%

Laborator -

Proiect (Prezentare)

25% Colocviu Test scris

Prezenţă5) Data avizării în departament: Directorul departamentului de psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Şeful Colectivului de Psihologie, prof. dr. Corneliu-Eugeniu HAVÂRNEANU

Titular disciplină, Oana Surugiu

------------- Responsabil seminar / laborator

Oana Surugiu -------------

Notă:

2

Page 7: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

3

1) Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat). 2) Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)??/ DS (disciplină de

specialitate)/ DC (disciplină complementară); pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de

cunoaştere avansată). 3) Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DF

(disciplină facultativă). 4) Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 5) Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.

Page 8: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

FIŞA DISCIPLINEI

I. INFORMAŢII GENERALE Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea Psihologie si Stiinte ale Educatiei Domeniul de licenţă Psihologie Specializarea / Programul de studii Psihologie Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZA Codul disciplinei 31 060 080 010 SL 1 3 2 2 4 35

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Activităţi normate [ore/săpt.] Nivelul de

studii1) Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3)

(obligativitate) C S L P TOTAL

Total ore [ore normate+ alte act.]

Credite4)

L IV DC DO - 2 - - 28 125 5 III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele Alexandru-Sever VLAD Instituţia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Departamentul Litere Titlul ştiinţific Gradul didactic Asistent Încadrarea (titular/asociat) Asociat

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili: - sa citeasca si sa inteleaga un text de dificultate medie in limba franceza - sa traduca un text de specialitate din limba franceza - sa foloseasca formulele uzuale pentru a-si exprima nemultumirea sau opinia, pentru a propune solutii si a-si

nuanta gândirea exprimând posibilitatea sau probabilitatea - sa utilizeze cât mai corect dificilele moduri conditional si conjunctiv - sa utilizeze si sa plaseze corect in propozitii pronumele personale complemente si pronumele relative - sa construiasca corect adverbele de mod cu sufixul „-ment”

V. COMPETENŢELE SPECIFICE

1. Intelegerea unui text nou in limba franceza 2. Intelegerea unui text de specialitate in limba franceza 3. Sustinerea unei conversatii uzuale nuantând exprimarea 4. Rezolvarea exercitiilor complexe de lexic, morfologie si sintaxa

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.2 Seminar (subiecte/teme) Nr. ore - 28

1. Recapitulare: modurile indicativ si conditional; verbele auxiliare si verbele neregulate 2. Text: Dans le T.G.V.; Manières de dire 5: a-si exprima nemultumirea 3. Text de specialitate 4. Conjunctivul prezent si trecut; conjunctivul verbelor neregulate (1) 5. Cazurile de folosire a conjunctivului; conjunctivul verbelor neregulate (2) 6. Text: Le centenaire du général; Manières de dire 6: a-si exprima opinia; Recapitulare: conjunctivul 7. Testare partiala: modurile de exprimare, conjunctivul 2 8. Pronumele personale complemente indirecte 2 9. Pronumele personale complemente directe; folosirea a doua pronume complemente 2 10. Text: La nature en péril; Manières de dire 7: a propune solutii 2 11. Pronumele relative compuse; Adverbele de mod 2 12. Text: Le départ de la route du rhum; Manières de dire 8: a-si nuanta gândirea exprimând

posibilitatea sau probabilitatea 2 13. Text de specialitate; Recapitulare: Vocabularul prezentat, pronumele complemente si relative 2 14. Testare finala: lexic general si de specialitate, pronumele si adverbele 2

2 2 2 2 2 2

1

Page 9: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

VII. BIBLIOGRAFIE

VI.5 Alte activităţi (teme de casă, referate, portofolii etc.) Nr. ore - 97

1. Studierea individuala a cursului si a bibliografiei recomandate 2. Traducerea orala / scrisa a textelor noi 3. Rezolvarea exercitiilor complexe 4. Micro-convesatii si jocuri de rol

1. Janine Courtillon, G. D. de Salins, Libre échange, vol. 2, Hatier / Didier, Paris, 1991 (curs partial xerocopiat sidistribuit) 2. Andrei Gancz e talii, „Ghid român – francez al actelor de vorbire”, Editura Corint, Bucuresti, 1999 3. George Ghidu, Valeriu Pisoschi, „Gramatica limbii franceze cu exercitii”, Editura Teora, Bucuresti, 1994, 1996,1999 4.Maria Tabacu, „Pronumele francez prin exercitii”, Editura Logos, Bucuresti, 1997 5. Laura Anghel, „Exercitii de gramatica franceza”, vol. I, II, Bacau / Piatra-Neamt, 1997

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse

Curs

Seminar

Curs practic interactiv, texte dialogate, citite si traduse pe roluri ; Expunere, problematizare, invatare prin descoperire ; Lucru individual sau in perechi / in grupuri mici ; Rezolvarea de exercitii lexicale, morfologice si sintactice

Laborator - Proiect - Studiu individual Pregătirea pentru seminar, pregătirea examenului4)

IX. EVALUARE Pondere în nota finală Modalităţi de

evaluare Metode de evaluare

Activitate % Examen/ Colocviu 50%

Examen Seminar 50% Laborator -

Proiect Colocviu Oral / scris Prezenţă5)

Data avizării în departament: Directorul departamentului de psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Şeful Colectivului de Psihologie, prof. dr. Corneliu-Eugeniu HAVÂRNEANU

Titular disciplină, Alexandru-Sever VLAD Responsabil seminar Alexandru-Sever VLAD

Notă:

1) Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat). 2) Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)??/ DS (disciplină de

specialitate)/ DC (disciplină complementară); pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de

cunoaştere avansată). 3) Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DF

(disciplină facultativă). 4) Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 5) Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.

2

Page 10: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

FIŞA DISCIPLINEI

I. INFORMAŢII GENERALE Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Domeniul de licenţă Psihologie Specializarea / Programul de studii Psihologie Denumirea disciplinei LIMBA GERMANA Codul disciplinei 31 060 080 010 SL 1 3 2 2 4 36

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Activităţi normate [ore/săpt.] Nivelul de

studii1) Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3)

(obligativitate) C S L P TOTAL

Total ore [ore normate+ alte act.]

Credite4)

L IV DC DO - 2 - - 36 125 5 III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele AGACHE ASTRID Instituţia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Departamentul Litere Titlul ştiinţific Doctor Gradul didactic lector Încadrarea (titular/asociat) Asociat

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

La finalul acestui curs, studenţii vor fi capabili: Să aibe cunoştinţe de A2, ceea ce implică: Să poată înţelege un text simplu (la citit) Să înţeleagă, când se vorbeşte rar şi clar Să poată completa un formular cu elemete date Să redacteze o scurtă scrisoare cu trei cerinţe

V. COMPETENŢELE SPECIFICE 1. Utilizarea limbii germane în situaţii de bază (scris şi oral) 2. Explicarea situatiilor elementare: prezentarea personala, formularea de rugaminti si cerinte 3. Rezolvarea de probleme care sa ateste insusirea cunostinteölor de baza a limbii germane

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.2 Seminar (subiecte/teme) Nr. ore 24

1. Ein Missverständnis (Vocabular) 2. Declinarea substantivelor (recapitualre) si imperativul verbelor 3. Exercitii (vocabular si gratica) 4. Redactarea unei scrisori (informale) 5. Redactarea unei scrisori formale 6. Verbele cu prepozitii 7. Timpul preterit si perfect 8. Exercitii 9. Texte autentice – intelegerea lor 10. Declinarea adjectivului 11. Exercitii 12. Propozitii secundare introduse cu „weil”, „denn”, „dass”, „wie” 13. Exercitii

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1

Page 11: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

VI.5 Alte activităţi (teme de casă, referate, portofolii etc.) Nr. ore - 89

1.Pregatirea, in echipa, a temelor pentru seminar. 2. Realizarea unui proiect in grupe mai mari si prezentarea lui la seminar 3. Studiul individual si in grup pentru a-si insusii vocabularul necesar si cunostintele de gramatica

VII. BIBLIOGRAFIE

Dora Schulz/ Heinz Griesbach: Germana intensiva (Ed. Niculescu, 2010) Aurelia Calugarita/ Cornelia Danciu: Gramatica limbii germane( Ed.Corint, 2006) Emilia Savin: Gramatica limbii germane (2008)

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse

(expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme / proiecte)

Seminar Lucru individual şi/sau în perechi, în grupuri mici, folosirea limbii germane de baza pentru reactarea de texte scurte Temele de seminar sunt prezentate de către cit mai multi studenti

Laborator - Proiect - Studiu individual Pregătirea pentru seminar, elaborarea proiectului, pregătire examen4)

IX. EVALUARE Pondere în nota finală Modalităţi de

evaluare Metode de evaluare

scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică)

Activitate % Examen/ Colocviu 50%

Examen Seminar 50% Laborator -

Proiect Colocviu Scris si oral Prezenţă5)

Data avizării în departament: Directorul departamentului de psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Şeful Colectivului de Psihologie, prof. dr. Corneliu-Eugeniu HAVÂRNEANU

Titular disciplină,

Dr. Astrid Agache Responsabil seminar / laborator

Notă:

1) Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat). 2) Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de

specialitate)/ DC (disciplină complementară); pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de

cunoaştere avansată). 3) Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DF

(disciplină facultativă). 4) Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual). 5) Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.

2

Page 12: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

DENUMIREA DISCIPLINEI INTRODUCERE ÎN PSIHANALIZĂ COD:

ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 4 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OP

NUMĂRUL ORELOR PE SAPTĂMÂNĂ

C S L Pr.

TOTAL ORE SEMESTRU

TOTAL ORE ACTIVITATE INDIVIDUALĂ

NUMĂR DE CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs,

C-colocviu, E-examen, M-mixt)

LIMBA DE PREDARE

2 1 42 108 5 C română

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE COLECTIVUL TITULARUL DISCIPLINEI

LECT.DR. CAMELIA SOPONARU PSIHOLOGIE MEDICALĂ ŞI

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Fundamentele psihologiei; Psihologia personalităţii; Psihologia vârstelor OBIECTIVE ▪ Însuşirea principalelor concepte ale psihanalizei freudiene: obiect domeniu, principii, teorii; ▪

Familiarizarea cu ideile fundamentale ale teoriei psihanalitice si ale terapiei analitice; ▪ Discutarea unor cazuri paradigmatice

TEMATICĂ GENERALĂ 1. Accepţiuni ale psihanalizei: domeniu, izvoare, momentul Sigmund Freud, scurt istoric; 2. Principiile psihanalizei; 3. Psihicul – structura, topică, economie, determinism; 4. Studiul pulsiunilor; 4. Mecanismele de apărare ale Eului; 5. Teoria psihanalitică asupra sexualităţii: stadiile dezvoltării psihosexuale, complexul Œdipe; 6. Principalele manifestări ale inconştientului: actul ratat, visul, simptomul nevrotic

TEMATICA SEMINARIILOR / LUCRĂRILOR DE LABORATOR

1. Momente importante in istoria psihanalizei; 2. Momentul Freud: Cazul Anna O., Cazul Dora,; 3. Psihanaliza copilului: Freud, Ana Freud, Melanie Klein, Françoise Dolto, Winnicott; 4. Psihanaliza crimei; 5. Comportamente perverse in grup

METODE DE PREDARE Expunerea, problematizarea, studiul de caz, exerciţiul. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

Chartier, J.-P., 1998, Introducere în psihanaliza lui Freud, Editura Iri; Dem. Zamfirescu, V., 2003, Introducere psihanaliza freudiană şi postfreudiană, Editura Trei; Ionescu, Ş., Jacquet, Marie-Madeleine, Lehote, Cl., 2002, Mecanismele de apărare, Polirom; Nasio, J.D., 1999, Conceptele fundamentale ale psihanalizei, Editura Iri; Winnicott, D.W. 2002, Convorbiri psihanalitice cu părinţii, Editura Trei, Bucureşti. Winnicott, D.W. 2002, Jeu et réalité. L’espace potentiel, Collection Folio Essais ; Winnicott, D.W. 2003, Consultaţia terapeutică a copilului, Editura Fundaţiei Generaţia, Bucureşti ; Tudorel-Butoi Severin, 2003, Femei ucigase, Phobos ; Sirota. A., 2003, Figures de la perversion sociale. Paris : Editions EDK, Paris.

condiţii ▪ Participare la seminarii cu susţinerea unei teme de seminar; Cunoaşterea cursului

criterii Capacitatea de lectura a realităţii psihologice si sociale din perspectiva teoriilor psiho-dinamice ale personalităţii

forme Evaluarea pe parcurs (activitatea de la seminar) + referat din bibliografie; Examenul final

EVALUARE

formula notei finale 60% nota la examen - scris 40% evaluare pe parcurs + activitate la seminar

Page 13: idpsih/plan/progr_psih/an_2011_2012/psih_a2_s2.pdf1. Specificul psihodiagnosticului, 2. Tipuri de teste psihologice, 3. Calităţile testelor psihologice 4. Aplicarea şi construcţia

Anexa I DENUMIREA DISCIPLINEI Psihologia creativităţii COD:

ANUL DE STUDIU II SEMESTRUL 4 STATUTUL DISCIPLINEI (OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OP

NUMĂRUL ORELOR

PE SAPTĂMÂNĂ TOTAL

ORE SEMESTRU

TOTAL ORE ACTIVITATE

INDIVIDUALA*

NUMĂR DE

CREDITE

TIPUL DE EVALUARE (P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) LIMBA DE PREDARE

C S L Pr. 2 1 - - 42 108 5 C Română

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA TITULARUL

DISCIPLINEI PROF. DR. ANA CONSTANTIN Psihologie

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE Introducere în psihologie, Istoria psihologiei

OBIECTIVE Instrumentarea studenţilor cu cunoştinţele, metodele şi instrumentele de lucru din domeniile evaluării creativităţii (la copii şi adulţi), dezinhibării şi stimulării c., facilitării rezolvării creative a problemelor, individual şi în grup.

TEMATICĂ GENERALĂ

Conceptul de creativitate. Teorii. Factorii c.: cognitivi, aptitudini speciale, „de personalitate” (vârsta, sexul, creierul, ordinea naşterii, evenimente biografice, nivelul educaţional). Factori inhibitori /blocanţi pentru c. Creativitatea copilului (C. ca actualizare de sine, copilul excepţional, precocitatea. Comportamentul elevilor creativi. Evaluarea nivelului şi orientării c. preşcolarilor şi a elevilor. Rolul familiei în dezinhibarea şi stimularea c. copilului). Procesul creativ şi metodele de c. Creativitatea de grup (grup creativ, leadership).

TEMATICA SEMINARIILOR / LUCRĂRILOR DE LABORATOR

Factorii inhibitori ai c., de ordin psihologic. Evaluarea c. copilului şi adultului: criterii, metode, elaborarea de probe. Metode de c. Procesul de rezolvare creativă a problemelor (CPS). Grupul creativ: constituire, funcţionare şi facilitarea procesului de rezolvare creativă a problemelor (leadership).

METODE DE PREDARE

Curs: expunere, dialog, problematizare. Seminar: aplicaţii practice, joc de rol, dezbatere, dialog.

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE (SELECTIV)

Ana Stoica-Constantin, 2004, Creativitatea pentru studenţi şi profesori, Iaşi, Polirom. Opţional (1/4): Mihaela Roco, 2001, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Iaşi, Polirom, cap. III şi V; Teresa Amabile, 1997, Creativitatea ca mod de viaţă, Bucureşti, Ştiinţă & Tehnică; Ana Stoica-Constantin şi Mariana Caluschi, 2005, Ghid practic de evaluare a creativităţii, Iaşi, Editura Performantica.

Condiţii Prezenţă seminar - minimum 3 din 7 seminarii. Participare activă la seminarii. Predarea portofoliului individual

Criterii Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi activismul la activităţile didactice.

Forme Evaluare pe parcurs Evaluare sumativă: portofoliu individual alcătuit din 6 teme aplicative.

EVALUARE

Formula notei finale

Media între notele la cele două evaluări, pe parcurs şi finală, sancţionată de absenţele la seminarii: - Pentru 5 absenţe (5/14), se va scădea un punct - Pentru 7 absenţe se vor scădea 2 puncte - La 9 absenţe se va reface seminarul în anul următor, ceea ce atrage după sine

nepromovarea examenului