hotel Wofl Bran

of 91 /91
1 S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. Sediu social: Oraş Zărneşti, Str. Branului , nr. 36 bis, DN 73A, judeţul Braşov, România Tel/Fax: (+4 0248) 419 473 RC: J08 / 1165 / 2004; CIF: RO 16454216; Capital social: 2.626.780 RON TRIBUNALUL BRASOV DOSAR 9937/62/2011 PLAN DE REORGANIZARE AL S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. BENEFICIARI: JUDECATORUL SINDIC CREDITORI ADMINISTRATOR JUDICIAR MAI 2012 NOTA DE PREZENTARE Prezentul plan de reorganizare este propus de catre administratorul special al societatii S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L., cu aprobarea AGA, in conformitate cu legea 85/2006, art. 94, alin. (1). Initierea procedurii. Prin Incheierea din data de 10.08.2011, pronuntata de Tribunalul Brasov in Dosarul nr. 9937/62/2011 la cererea debitorului, a fost dispusa deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L.. Avand in vedere ca debitoarea si-a manifestat intentia de a-si reorganiza activitatea, pe baza unui plan de reorganizare, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei cu pastrarea dreptului de administrare al debitoarei, iar societatea RVA Insolvency Specialists SPRL a fost desemnata de judecatorul sindic ca administrator judiciar cu atributii de supraveghere a activitatii debitoarei.

Embed Size (px)

description

masuri contabilitate hotel insolventa

Transcript of hotel Wofl Bran

Page 1: hotel Wofl Bran

1

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. Sediu social:

Oraş Zărneşti, Str. Branului , nr. 36 bis, DN 73A, judeţul Braşov, România Tel/Fax: (+4 0248) 419 473 RC: J08 / 1165 / 2004; CIF: RO 16454216; Capital social: 2.626.780 RON

TRIBUNALUL BRASOV DOSAR 9937/62/2011

PLAN DE REORGANIZARE AL

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L.

BENEFICIARI: � JUDECATORUL SINDIC � CREDITORI � ADMINISTRATOR JUDICIAR MAI 2012

NOTA DE PREZENTARE

Prezentul plan de reorganizare este propus de catre administratorul special al societatii

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L., cu aprobarea AGA, in conformitate cu legea 85/2006, art. 94,

alin. (1).

Initierea procedurii. Prin Incheierea din data de 10.08.2011, pronuntata de Tribunalul Brasov in Dosarul nr.

9937/62/2011 la cererea debitorului, a fost dispusa deschiderea procedurii generale a insolventei

impotriva debitoarei S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L..

Avand in vedere ca debitoarea si-a manifestat intentia de a-si reorganiza activitatea, pe

baza unui plan de reorganizare, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale a

insolventei cu pastrarea dreptului de administrare al debitoarei, iar societatea RVA Insolvency

Specialists SPRL a fost desemnata de judecatorul sindic ca administrator judiciar cu atributii de

supraveghere a activitatii debitoarei.

Page 2: hotel Wofl Bran

2

1.Preambul

1.1.Justificarea legală

Reglementarea legala care sta la baza intocmirii prezentului plan de reorganizare este

Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Legea consacra problematicii reorganizarii două sectiuni distincte, respectiv Sectiunea a

V-a (Planul) şi Secţiunea a VI-a (Reorganizarea). Prin prisma acestor prevederi legale se ofera

sansa debitorului fata de care s-a deschis procedura prevazuta de legea mai sus mentionata sa-si

continue viata comerciala, reorganizandu-si activitatea pe baza unui plan de reorganizare care,

conform art. 95 (1) : „va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile si specificul

activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta

debitorului, si va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publica (…)” ( Art.95 alin.1 din Legea

85/2006 ).

1.2. Autorul planului

Planul de reorganizare al S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. este depus de catre

administratorul special al societatii debitoare , cu aprobarea AGA, in colaboarre cu

administratorul judiciar, societatea RVA Insolvency Specialists SPRL .

Aceasta alegere a fost considerată cea mai viabilă având în vedere faptul ca:

- în baza atributiilor conferite de Lege si de judecatorul sindic, dar şi prin prisma analizei si

controlului permanent economico-financiar asupra activitatii debitoarei, administratorul societatii

cunoaste cel mai bine realitatile existente pe planul intern şi extern al acesteia, avand conturata o

imagine fidelă asupra situatiei actuale şi asupra obiectivelor de urmarit în perspectiva

reorganizării

- în virtutea atributiilor conferite de Lege, administratorul judiciar a participat la stabilirea

strategiei de restructurare a activitatii debitoarei si la negocierea conditiilor de continuare a

activitatii pe baza unui plan de reorganizare.

Pe durata de implementare a planului de reorganizare activitatea societatii debitoare va fi

condusa de catre administratorul special al debitoarei, sub supravegherea administratorului

judiciar, pastrandu-se dreptul de administrare al societatii.

Page 3: hotel Wofl Bran

3

Durata de implementare a planului Conform art. 95 alin. 3 din L85/2006, executarea planului de reorganizare se va întinde

pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii conform legii 85 din 2006.

Pe toata perioada de aplicare a planului de reorganizare, acesta poate fi modificat potrivit

art. 101 alin. 5), daca conditiile in care a fost propus nu mai corespund ipotezelor de calcul si

previziune sau au fost identificate alte modalitati de stingere a creantelor sau surse de finantare.

Modificarile propuse vor fi prezentate creditorilor, cu respectarea conditiilor de vot si de

confirmare prevazute de lege.

În situatia în care nu se vor gasi conditii optime pentru derularea componentelor

mecanismului reorganizarii, cu acordul a doua treimi din creditorii aflati în sold dupa trecerea a

cel mult 18 luni, se va analiza oportunitatea prelungirii planului cu înca 12 luni.

1.3. Scopul planului

Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2006, proclamat

fara echivoc în art.2, si anume acoperirea cat mai mare a pasivului debitorului în insolventa.

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii, este reorganizarea

debitorului, şi mentinerea societatii în viata comerciala, cu toate consecintele sociale si

economice care decurg din aceasta. Astfel, este relevata functia economica a procedurii instituite

de Legea 85/2006, respectiv necesitatea salvarii societătii aflate în insolventa, prin reorganizare,

inclusiv restructurare economică şi numai în subsidiar, în conditiile esecului reorganizarii sau

lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea

intereselor creditorilor.

Reorganizarea prin continuarea activitatii debitorului presupune efectuarea unor

modificari structurale în activitatea curenta a societatii aflate în dificultate, mentinandu-se

obiectul de activitate, dar aliniindu-se modului de desfăsurare a activitatii la noua strategie,

conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate

fiind menite să facă activitatea de baza a societatii profitabila.

Planul de reorganizare, potrivit spiritului Legii 85/2006, trebuie să satisfaca scopul

reorganizarii lato sensu, anume mentinerea debitoarei în viata comerciala si sociala, cu efectul

mentinerii serviciilor şi produselor debitorului pe piata. Totodată, reorganizarea înseamnă

protejarea intereselor creditorilor, care au o şansă în plus la realizarea creantelor lor. Aceasta

pentru ca, în conceptia moderna a legii, este mult mai probabil ca o afacere functională sa

produca resursele necesare acoperirii intr-o proportie cat mai mare a pasivului decat lichidarea

averii debitoarei în caz de faliment.

Argumentele care pledează în favoarea acoperirii intr-o proportie cat mai mare a

pasivului societatii debitoare prin reorganizarea activitatii acesteia sunt accentuate cu atât mai

Page 4: hotel Wofl Bran

4

mult în actualul context economic caracterizat printr-o acuta criza de lichiditati si scaderea

semnificativa a cererii pentru achizitia de bunuri imobile mai cu seama a acelor imobile care fac

obiectul spetei in cauza. În acest context economic incercarea de acoperire a pasivului societatii

debitoare prin lichidarea bunurilor din patrimoniul acesteia va duce la un procent mic de

recuperare a creantelor de cei inscrisi la masa credala.

Prezentul plan isi propune să actioneze pentru modificarea structurala a societatii pe mai

multe planuri: economic, organizatoric, managerial, financiar şi social avand ca scop principal

plata intr-o proportie cat mai mare a pasivului S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L., relansarea viabila

a activitatii, sub controlul strict al administratorului judiciar în ceea ce priveste realizarea

obiectivelor mentionate.

2. Necesitatea procedurii reorganizarii

2.1 Aspecte economice

În plan economic, procedura reorganizarii este un mecanism care permite companiei

aflata intr-o stare dificila din punct de vedere financiar, să se redreseze si sa-si urmeze activitatea

economica.

Mentinerea activitatii debitoarei din punct de vedere a poziției acesteia atat pe verticala

cat si peorizontala lanțului economic din zona in care aceasta isi desfasoara activitatea, are o

importanta economica importanta. Intrerupera activitatii, va conduce la minusuri in sumele

colectate la bugetul consolidat al statului și bugetele locale, pe de o parte si o reducere a

activitatilor economice a furnizorilor de bunuri si servicii si ai clientilor debitoarei pe de alta

parte.

Din punct de vedere conceptual, reorganizarea înseamna trasarea realista a unor obiective

ce trebuiesc atinse în orizontul de timp planificat, sub aspectul restrucutrarii activitatii,

valorificarea oportunitatilor de afaceri si instituirea unei discipline financiare. Planul de

reorganizare constituie o adevarata strategie de redresare, bazata pe adoptarea unei politici

corespunzatoare de management, financiare, marketing, organizatorice şi structurale.

2.2 Aspecte sociale

Reorganizarea societatii HOUSE OF WOLF SRL şi continuarea activitatii sale isi

manifesta efectele sociale prin pastrarea unui procent de 94 % din numărul de salariati existenti,

la aceasta data respectiv 75, iar valorificarea unor oportunitati de afaceri va impune în viitor noi

angajari, acest aspect urmand a avea impact şi asupra pietei muncii din zonele unde isi

desfasoară societatea activitatea. Pe langa aspectele sociale legate de mediul intern al debitoarei,

o si mai mare importanță o au aspectele sociale legate de mediul extern. Practic de functionarea

Page 5: hotel Wofl Bran

5

debitoarei in această zona depinde nivelul de vanzari a unui important numar de agenti

economici (persoane juridice si fizice) . Societatea urmareste ca în urma derulării activitatii să

obţina un profit cu trend crescator in urmatorii ani, care să fie destinat platii unei importante parti

a pasivului.

Societatea va mentine in primul rand acei angajati care au dovedit profesionalism si

loialitate.

2.3 Avantajele reorganizării

2.3.1. Premisele reorganizării S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L.

Principalele premise de la care pleacă reorganizarea debitoarei sunt următoarele:

- capacitatea acesteia de a mentine o activitate generatoare de lichiditati;

-existenta contractelor de furnizare de materie prima încheiate în prezent care asigură menținerea

activitatii debitoarei;

- existenta unei piete reale de desfacere a serviciilor debitoarei;

- cresterea cifrei de afaceri prin valorificarea unor oportunitati de afaceri;

- baza materiala de care dispune societatea îi permite acesteia sa-si desfăsoare activitatea;

- existenţa unor active excedentare în raport cu activitatea de bază a societăţii care generează

venituri din închiriere sau pot fi sursă alternativă de venituri prin vânzarea acestora.

Demararea procedurii de reorganizare a societatii şi dezvoltarea activităţii curente va crea

posibilitatea de generare a unor fluxuri de numerar suplimentare ce va permite efectuarea de

distribuiri către creditori. Per a contrario, vânzarea în acest moment a întregului patrimoniu al

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. în cazul falimentului ar reduce şansele de recuperare a creanţelor

şi ar duce la înstrăinarea acestui patrimoniu la o valoare inferioară faţă de valoarea sa reală.

Votarea planului şi continuarea procedurii reorganizării sunt măsuri menite prin

finalitatea lor să satisfacă interesele unei parti importante a creditorilor, atât ale creditorilor

garantati, cât şi ale celorlalţi creditori, precum şi interesele debitoarei care îşi continuă

activitatea, cu toate consecinţele economice şi sociale aferente.

2.3.2. Avantaje generale faţă de procedura falimentului

Falimentul unei societăţi situează debitoarea şi creditorii pe poziţii antagonice, primii

urmărind recuperarea integrală a creanţei împotriva averii debitorului, iar acestia din urmă

menţinerea întreprinderii în viaţa comercială. Dacă în cazul falimentului interesele creditorilor

exclud posibilitatea salvării intereselor debitorului, a cărui avere este vândută (lichidată) în

întregime, în cazul reorganizării cele două deziderate se cumulează, debitorul continuându-şi

activitatea, cu consecinţa creşterii sale economice, iar creditorii profită de pe urma maximizării

Page 6: hotel Wofl Bran

6

valorii averii şi a lichidităţilor suplimentare obţinute, realizându-şi în acest fel creanţele într-o

proporție superioară decât cea ce s-ar realiza în ipoteza falimentului.

Procesul de reorganizare comportă şi alte avantaje:

- Continuând activitatea de prestari servicii, creşte considerabil gradul de vandabilitate al

bunurilor unei societăţi “active”, faţă de situaţia valorificării patrimoniului unei societăţi

„moarte”, nefuncţionale (patrimoniu care, nefolosit, este supus degradării inevitabile până la

momentul înstrăinării);

- De asemenea, continuarea activităţii de servicii măreşte considerabil şansele ca activul

societăţii să fie vândut ca un ansamblu în stare de funcţionare (ca afacere), chiar în eventualitatea

nedorită a deschiderii procedurii de faliment;

- Societatea are costuri fixe (utilităţi, salarii, asigurari bunuri din patrimoniu, impozite, taxe,

etc.), cheltuieli care nu pot fi amortizate decât prin continuarea activităţii de bază, precum şi din

obţinerea de venituri din închirieri şi valorificări ale bunurilor dispensabile activităţilor pe care

societatea urmează a le desfăşura.

Toate aceste cheltuieli, în cazul nefericit al falimentului societăţii, ar urma să fie plătite

prioritar din valoarea bunurilor vândute, conform art. 121 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 (ca şi

cheltuieli de conservare şi administrare), împietând asupra valorii obţinute din vânzare, şi

diminuând în mod direct gradul de satisfacere a creanţelor creditorilor.

- Avantajele de ordin economic şi social ale reorganizării sunt evidente, ţinând cont de

necesitatea menţinerii în circuitul economic a unei societăţi care si-a creat deja un brand in

domeniul turismului, pe plan local si zonal, este un agent economic de referință in peisajul

economic din această zonă, a avut si are rezultate concretizate în obținerea unor importante cifre

de afaceri, a fost si este un important contribuabil la buget.

3. Situatia actuala

Odata cu aparitia primelor semne ale starii de insolventa, conducerea societatii a demarat

un plan de masuri care sa reduca efectele negative asupra societatii, din care mentionam:

• Analiza – diagnostic a societatii pentru determinarea situatiei reale;

• Intarirea disciplinei financiare prin eliminarea cheltuielilor inutile si cresterea ritmului de

recuperare al creantelor.

• Inchiderea unor activitati aducatoare de pierderi din exploatare (inchiderea succesiva a

supermarket-urilor ”WOLF” din localitatile Pitesti, Campulung, Curtea de Arges si Bran.

• Incercarea de obtinere a unor venituri suplimentare prin inchirierea unor active ce au constituit

suportul material al activitatii de retail .

Page 7: hotel Wofl Bran

7

• Restructurarea unor grafice de rambursare a creditelor in sold la un nivel de dobanda si

modalitate de rambursare care nu a fost corelata cu conditiile prezente ale nivelului afacerii

debitoarei si implicit a fluxului de numerar disponibil pentru acoperirea serviciului datoriei

bancare, care conduce permanennt la acumularea de datorii restante catre institutiile financiare

pe de o parte si afectarea activitatii de exploatere pe de alta .

Intrucat masurile mentionate mai sus nu au condus prin ele insele la stabilitatea

financiara, avand in vedere si criza financiara economica nationala si mondiala, administratorul,

constantad insolventa vadita a societatii, a fost nevoit sa formuleze cerere de deschidere a

procedurii de insolventa in scopul redresarii pe baza unui plan de reorganizare.

Prin urmare eliminarea starii de insolventa nu se poate realiza fara sprijinul

creditorilor prin procedura colectiva instituita de Legea 85/2006.

4. Cauzele insolventei.

Cauzele care au condus la aparitia starii de insolventa, asa cum au fost ele identificate de

catre administratorul judiciar, sunt atat de natura interna cat si externa societatii:

A. Factori interni

� Managementul neperformant:

- Subfinantarea activelor fixe din surse pe termen lung (in ceea ce priveste structura surselor pe

termen lung, procentul capitalurilor proprii a suferit scaderi continui in detrimentul cresterii

procentului capitalurilor imprumutate) si finantarea acestora din surse pe termen scurt, a dus intr-

o perioada de 4 ani la o decapitalizare accentuata a activitatii de exploatare si in final afectarea

activitatii comerciale, de vanzari si de investitii ;

- Lipsa unei strategii pe termen mediu si lung cu privire la activitatea de retail a debitoarei;

- Rigiditatea si lipsa unei adaptari din mers a mediului intern fata de schimbarile ivite in mediul

extern al debitoarei;

- Lipsa unui control al costurilor de aprovizionare cu marfuri, de intretinere si distributie, de aici

rezultand absenta unor obiective privind reducerea acestor costuri si acumularea unor pierderi

din exploatare a caror cauze nu au putut fi identificate la timp ;

- Gestionarea necorespunzatoare a fluxurilor de numerar;

- Apelarea de la an la an, intr-o proportie din ce in ce mai mare la credite bancare pentru

finantarea proiectelor de investitii ;

- Alegerea neinspirata a unor locatii pentru amplasarea de supermarket-uri ( ex. Campulung,

Pitesti), care nu au putut beneficia de un vad comercial natural si necesitau costuri suplimentare

pentru debitoare a se pozitiona pe piata in raport cu concurenta ;

Page 8: hotel Wofl Bran

8

- Lipsa unei echipe manageriale profesioniste care sa dezvolte reteaua de supermarket-uri pe

baze solide, prin actiuni proactive si nu cum s-a intamplat in fapt cand activitatea de retail a fost

condusa fara nici o viziune si strategii de marketing si comerciale, iar dezvoltarea s-a realizat in

mod natural, extensiv si nu si intensiv;

- Desfasurarea activitatii la un nivel empiric fara a folosi instrumente moderne de gestiune

economico-financiara a intreprinderii cum ar fi bugetarea activitatii, stabilirea unor obiective si

indicatori care sa creeze cadrul general de lucru si luarea acelor masuri pentru indeplinirea

acestora.

- Activitatea de exploatare, aici referindu-ne la activitatea comerciala de retail, nu a reusit sa se

dezvolte pe masura activitatii de investitii. Cu alte cuvinte, nivelul fizic, logistic si valoric al

activelor imobilizate erau proiectate sa genereze venituri de cel putin 3 ori mai mari decat cele

inregistrate in perioada 2006-2009. In realitate veniturile inregistrate din activitatea de retail au

inregistrat o evolutie inversa.

- Politica de preturi din domeniul comertului pentru intreaga retea de supermarket-uri ”WOLF”

nu a reusit sa genereze o marja comerciala suficienta pentru acoperirea costurilor operationale,

dar nici sa atraga un numar din ce in ce mai mare de clienti pentru cresterea vanzarilor.

� Resurse umane:

- Existenta unor cheltuieli salariale nejustificate, a condus la cresterea exponentiala a costurilor

cu forta de munca angajata, scaderea productivitatii muncii, la iesiri de numerar suplimentare si

reducerea profitabilitatii debitoarei.

B. Factori externi

Factori externi care au grevat activitatea de investitii

- birocratia excesiva de care s-a lovit debitoarea in dezvoltarea proiectului privind activitatea de

retail care a condus la intarzieri cu punerea in functiune a supermarket-urilor ”WOLF”, din toate

locatiile (Bran, Campulung, Curtea de Arges, Pitesti), cu perioade cuprinse intre 6 luni si 8 luni

de zile. Acest factor negativ, s-a transformat in costuri suplimentare ce au trebuit suportate de

investitor, in lipasa unor venituri preconizate la timp si aparitia inca de la inceput a unor

disfunctionalitati in activitatea de exploatare propriuzisa ;

- datorita cresterii preturilor materialelor de constructii si a dotarilor necesare utilarii hotelului

”WOLF 2”, in cursul anului 2008, a fost depasit bugetul previzionat pentru executia acestui

proiect cu cca 20%, ceea ce a condus la suplimentarea finantarii cu suma de cca 2.000.000 EUR ;

- declansarea crizei economice a condus la scaderi rapide in vanzarile magazinelor prin

reducerea numarului de clienti si a valorii cosului mediu.

Page 9: hotel Wofl Bran

9

- Debitoarea nu a putut tine piept politicilor de marketing si comerciale ale concurentei din acest

domeniu, din cauza lipsei suportului financiar, logistic si a resurselor umane in sensul in care nu

a beneficiat de serviciile unor profesionisti in activitatea de retail, atat in ce priveste activitatea

de achizitii cat si in ce priveste activitatea de vanzari .

- criza economica a condus si pentru activitatea de turism la neandeplinirea indicatorilor

economici si comerciali (ex. pret camera, grad mediu de ocupare) prevazuti in studiul de

fezabilitate care a stat la baza realizarii proiectului de investitii a hotelului ”WOLF 2”. Aceste

neandepliniri, au generat mari disfunctionalitati in activitatea de turism si in acelasi timp au

generat mari greutati in asigurarea indeplinirii serviciului datoriei in special in rambursarea

creditului contractat de la PIRAEUS BANK, conform graficului initial aprobat.

5. Reorganizarea societatii. Perspective si masuri.

5.1. Prin prezentul PLAN DE REORGANIZARE debitorul propune in fapt creditorilor sai

redresarea economico-financiara a societatii pe baza unei strategii coerente pe termen mediu si

lung.

5.2. Perspectiva de redresare a debitoarei este una reala si se bazeaza in principal pe viabilitatea

economica viitoare a acesteia, pe baza faptului ca din analiza efectuata a reiesit ca, daca masurile

necesare ar fi fost luate la momentul respectiv, nu s-ar fi ajuns in situatia aceasta si pe baza

prognozelor financiare care releva posibilitatea acoperirii unei mari parti a pasivului debitoarei

prin continuarea activitatii, gasirea unor noi susrse de venit si valorificarea partiala a activului

acesteia.

5.3. Pentru implementarea strategiei de reorganizare si implicit redresarea societatii, planul de

reorganizare prevede, in principal, urmatoarele MASURI:

� Masuri interne restructurare, comercial, marketing, management, financiar

contabilitate, etc. respectiv:

• elaborarea unei strategii financiare, prin realizarea unor bugete anuale si multianuale, atat

pentru perioada de implementare a planului de reorganizare, dar si dupa aceasta perioada. De

asemenea elaborarea unor previziuni privind cash-flow-ul debitoarei in aceleasi perioade descrise

mai sus.

• intocmirea executiei bugetare lunar, pentru a putea monitoriza in timp real activitatea

economica si luarea masurilor necesare la momentul oportun;

Page 10: hotel Wofl Bran

10

• asigurarea unei mentenante a tuturor echipamentelor si utilajelor tehnologice pentru prevenirea

unor defectiuni de exploatare, astfel incat, prin aceasta sa se inregistreze reduceri la costurile de

intretinere a fluxurilor tehnologice;

• implicarea intr-o masura mai mare a managementului debitoarei in relatiile cu furnizorii de

materii prime si servicii pentru gasirea unor alternative in orice moment astfel incat sa se

realizeze achizitiile optime din punct de vedere calitate pret pe de o parte si sa se reduca

dependenta de furnizorii unici pe de alta parte;

• alegerea clientilor pe criterii de solvabilitate si luarea de masuri asiguratorii de incasare a

creantelor (ex. file cec si / sau bilete la ordin garantate personal de catre conducatorul societatii

client, obtinerea de gajuri materiale);

• evaluarea fiecarui personal angajat si analiza productivitatii individuale, reevaluarea fiselor de

post si actualizarea lor, acolo unde este necesar prin adaugarea de atributiuni menite sa duca la

implementarea planului de reorganizare. In urma acestor analize si evaluari pe posturi si functii

se vor lua masuri de restructurare a personalului, pe de o parte si de incheiere de contracte de

munca pe durata determinata pentru acele posturi si functii care nu au acoperire in activitatea

debitoarei pe intreg parcursul anului. Aceste masuri sunt menite sa reduca costurile cu personalul

salariat, dar si celelalte costuri legate de existenta unui contract de munca;

• in functie de conditiile concrete economice si comerciale existente in perioada de reorganizare,

vor avea loc ajustari ale strategiilor care stau la baza prezentului plan de reorganizare, astfel incat

sa se obtina maxim de profit, dar si asigurarea functionarii debitoarei si continuarea ciclului

economic viitor;

• monitorizarea cadrului legislativ, pentru a incerca eliminarea sau minimizarea posibilelor

efecte negative care ar putea duce la probleme in realizarea planului de reorganizare;

• monitorizarea comportamentului financiar al clientilor cu care societatea lucreaza in prezent,

pentru a minimiza cat de mult se poate riscul neincasarilor;

• luarea de masuri pentru recuperarea creantelor scadente si neincasate, apeland la instantele de

judecata acolo unde aceasta situatie extrema se impune ;

• cresterea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante prin evitarea constituirii de stocuri cu

miscare lenta si/sau fara miscare;

• asigurarea unei cresteri mai sustinute si a unui flux pozitiv de lichiditati prin:

- implementarea de actiuni pe termen scurt si monitorizarea rezultatelor;

- analiza ritmica a marjelor de profit si a sistemului de preturi pentru gamele de produse si

servicii comercializate;

- mentinerea sub control al pragului de profitabilitate;

- urmarirea realizarii tuturor activitatilor si proiectelor si cuantificarea permanenta a

rezultatelor.

Page 11: hotel Wofl Bran

11

• pastrarea disciplinei financiare instituita odata cu semnalarea primelor semne ale starii de

insolventa;

• lichidarea partiala a patrimoniului, respectiv vanzarea unor elemente componente ale

patrimoniului care nu afecteaza activitatea societatii.

� prin planul de reorganizare se doreste restructurarea creditelor pe care debitoarea le are in

prezent contractate de la diverse banci, in sensul negocierii cu acesti creditori de noi grafice de

rambursare, conform cu posibilitatile reale ale debitoarei si in vederea parcurgerii perioadei de

reorganizare fara probleme sau aparitia unor cauze care sa duca la intrarea in faliment a acesteia;

• pentru sustinerea realizarii strategiei enuntate la punctul anterior, in perioada de elaborare a

prezentului plan de reorganizare s-a inceput din partea administratorului special activitatea de

prezentare in fata creditorilor bancari a unor previziuni de cash-flow care sa demonstreze pe

deoparte necesitatea acestui demers si pe de alta parte oportunitatea lui avand in vedere scopul

planului de reorganiare;

- Masuri interne de gestiune a afacerii :

- In prezent, administratorul special al debitoarei cauta solutii de incasare a creantelor pe

care le are de incasat debitoarea, in urma derularii contractelor de inchiriere a

supermarket-urilor de la Bran, Curtea de Arges si Pitesti, cu SC MINIMAX SRL in

calitate de locatar. Incetarea platii chiriei lunare a SC MINIMAX SRL, a dus la lipsa

incasarii unor sume bugetate conform conditiilor contractuale pe de o parte si

inregistrarea unor costuri cu consumurile de utilitati in functionarea supermarket-urilor

care cad in sarcina chiriasului si nu au putut fi recuperate de debitoare de la acesta, pe de

lata parte.

- Obligativitatea prezentarii la aprobare a minim trei oferte pentru materialele

achizitionate.

- Nu se vor mai achizitiona materiale fara intocmirea necesarului de aprovizionat care va fi

in prealabil, analizat si aprobat de factorii de decizie .

- Introducerea unei metodologii de antecalcul a costului unitar al serviciilor oferite, prin

resurse interne.

- Introducerea normelor de consum pe intreg fluxul de servicii oferite de debitoare .

- Schimbarea structurii clientilor care in prezent sunt in proportie de peste 95% persoane

juridice ce beneficiaza de servicii privind turismul de afaceri si de pregatire profesioanla

a salariatilor, prin marirea procentului de venituri obtinute din vanzarea a la carte si a

Page 12: hotel Wofl Bran

12

evenimentelor organizate, care aduce o rata mult superioara de profitabilitate fata de

serviciile turistice de baza oferite pana in prezent .

- In urma aprobarii planului de reorganizare se va intocmi si aproba la nivelul conducerii

debitoarei un plan intern de masuri si actiuni cu termene precise, precum si persoanele

care le vor duce la indeplinire. Acest plan de masuri va deveni sarcina de lucru pentru

fiecare salariat al debitoarei.

6. Efectele reorganizarii

Aprobarea planului de reorganizare de catre creditorii S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. in

detrimentul falimentului, va avea urmatoarele EFECTE:

6.1. Efecte economico-sociale:

REORGANIZARE FALIMENT – LICHIDARE

Se vor pastra locurile de munca a cca 70 persoane. Vor fi disponibilizate cca 5 persoane.

Pierderea integrala a locurilor de munca de catre salariatii SC HOUSE OF WOLF SRL va

avea o influenta directa si negativa asupra nivelului de trai al familiilor acestora, a consumului

din aceasta zona dar si o stopare a unei surse importante de contributii la bugetele central si local.

Avand in vedere perioada scurta de exploatare a activelor ce au facut obiectul proiectelor

de investii in afacerea ”WOLF”, intrarea in faliment a debiotarei nu ar mai da posibilitatea

acesteia ca prin continuarea activitatii economice sa reuseasca macar amortizarea integrala a

investitiilor efectuate.

Pe langa efectele negative ce tin de mediul intern al debitoarei, la fel de importante, daca

nu mai importante sunt efectele negative ce se vor propaga in mediul exern al S.C. HOUSE OF

WOLF S.R.L. Aici avem in vedere ca prin functionarea acestei unitati se mentine un brand

turistic recunoscut in prezent cel putin in plan zonal, creat cu multa munca si determinare de

personalul debitoarei cu atributii in aceasta linie de business, pe de o parte privarea clientilor de

servicii turistice de calitate, unele din acestea exclusive in zona, pe de alta parte.

6.2. Efecte asupra gradului de acoperire a creantelor

In acest capitol vom trata conform cu dispozitiile legii nr. 85 din 2006, modul si

cuantumul distribuirii sumelor catre creditori, precum si analiza comparativa a efectelor ce

decurg prin aplicarea uneia sau a alteia din cele doua variante de obtinere a surselor financiare

necesare acoperirii creantelor din tabelul definitiv. Cele doua variante sunt falimentul sau

reorganizarea prin aprobarea unui plan de reorganizare pentru o perioada de 3 ani, timp in care

Page 13: hotel Wofl Bran

13

debitoarea va avea posibilitatea sa se redreseze si sa redevina prin aplicarea masurilor din plan o

societate viabila si profitabila.

Analiza situatiei in care Planul de Reorganizare nu se aproba si se trece la initierea

procedurii de faliment.

In cadrul acestei proceduri, activitatea debitoarei inceteaza, se trece la inventarierea

patrimoniului si la scoaterea acestuia la vanzare pentru achitarea creantelor catre creditori.

Pentru a avea o imagine globala asupra intregului patrimoniu al debitoarei, vom prezenta

mai jos un centralizator al rapoartelor de evaluare intocmite in perioada de observatie de un

evaluator independent, numit de administratorul judiciar :

CENTRALIZATOR ACTIVE IMOBILIARE SC HOUSE OF WOLF SRL

EVALUATOR : COLDWELL BANKER VALUATION & RESEARCH

Nr Tip Oras Numar cadastral

Valoare de piata Valoare lichidare

EUR LEI EUR LEI

1 Centru comercial Pitesti 3824/6 800.000 EUR 3.483.200 560.000

EUR 2.438.240

2 Hotel ”WOLF 2” Bran 100130-CI 5.315.000

EUR 23.141.510

3.720.500 EUR

16.199.057

3 Halaproductie Zarnesti 189 14.500 EUR 63.133 10.150 EUR 44.193

4 Halaproductie Zarnesti 190 233.500 EUR 1.016.659 163.450

EUR 711.661

5 Alte active fixe (mobile)

Bran 300.000 EUR 1.306.200 210.000

EUR 914.340

GRAND TOTAL 6.663.000

EUR 29.010.702

4.664.100 EUR

20.307.491

Din tabelul de mai sus reiese ca valoarea patrimoniului activelor debitoarei, este de

29.010.702 lei. In caz de lichidare (faliment) evaluatorul a estimat o valoare teoretica, maxima,

ce ar putea fi obtinuta intr-o perioada de timp nedeterminata si anume de 20.307.491 lei.

In tabelul de mai jos vom prezenta modul de distribuire a sumei de 20.307.491 lei, in caz

de faliment in conformitate cu dispozitiile art. 121, al.1) si art. 123 al. 1) din Leg. 85/2006 :

Avand in vedere cele de mai sus si raportate la tabelul definitiv de creante al debitoarei,

prezentam in continuare sumele ce vor fi incasate de creditori in varianta falimentului, a

reorganizarii si analiza comparativa a gradului in care sunt acoperite creantele din tabelul

definitiv, in cazul falimentului vis-a-vis de varianta in care se aproba un plan de derorganizare :

Page 14: hotel Wofl Bran

14

Nr.

Crt CATEGORII DE CREANTE

VALOARE CREANTA ADMISA

VALORI DISTRIBUITE

IN CAZ DE FALIMENT

DIFERENTA CREANTA

NEACOPERITA CU GARANTII -

care va trece la grupa

CHIROGRA- FARILOR

IN CAZ DE FALIMENT

PROCENT CREANTA

INCASATA DE CREDITORI IN

CAZ DE FALIMENT

PRIN VALORIFICA -

REA INTREGULUI PATRIMONIU

PROCENT CREANTA

INCASATA DE CREDITORI IN

CAZ DE REORGANIZARE

VALORI DISTRIBUITE IN CAZ DE

REORGANIZARE OBSERVATII - LA SUMELE DISTRIBUITE IN CAZ DE REORGANIZARE

Distribuiri cf. art. 123,

pct.1 din leg. 85/2006 710.762

VALOARE CREANTA ADMISA in

tabelul definitiv

Valoare distribuita peste valoarea creantei admise = valoare evaluata garantie - valoare creanta admisa

1.Creante garantate cf.art.121 pct.2 din Legea 85/2006

1 BRD - GSG SA -Brasov str. M Kogălniceanu nr.5 jud. BV

1.017.623,27 729.399 288.224 72% 100% 1.017.623

Suma platita 100% in perioada de reorganizare. Se adauga suma de 62.169 lei, reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor si valoarea creantei admise (cf. art. 41 din leg. 85 / 2006)

2

PIRAEUS BANK Romania - Buc Sos N Titulescu nr.29 - 31 sect. 1

20.709.110,80 15.632.090 5.077.021 75% 100% 20.709.111

Conform grafic de rambursare pastrat : se plateste 3,82% din creanta in perioada reorganizare si diferenta de 96,18% dupa iesirea din reorganizare. Se adauga suma de 2.432.399 lei, reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor si valoarea creantei admise (cf. art. 41 din leg. 85 / 2006)

3

Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc - Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu

3.467.811,79 2.352.902 1.114.910 68% 100% 3.467.812

Suma platita 100% in perioada de reorganizare. Se adauga suma de 62.169 lei, reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor si valoarea creantei admise (cf. art. 41 din leg. 85 / 2006)

4 DGFP Brasov - Brasov Bd M Kogălniceanu nr.5 Bv

672.901,00 454.606 218.295 68% 100% 672.901

Suma platita 100% in perioada de reorganizare. Valoarea creantei admise s-a inscris in tabel la valoarea evaluata a garantiilor (cf. art. 41 din leg. 85 / 2006).

5 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

361.055,89 243.839 117.217 68% 100% 361.056

Suma platita 100% in perioada de reorganizare. Valoarea creantei admise s-a inscris in tabel la valoarea evaluata a garantiilor (cf. art. 41 din leg. 85 / 2006).

Total creante garantate 26.228.502,75 19.412.836 6.815.666 74% 100% 26.228.503

Page 15: hotel Wofl Bran

15

Nr.

Crt CATEGORII DE CREANTE

VALOARE CREANTA ADMISA

VALORI DISTRIBUITE

IN CAZ DE FALIMENT

DIFERENTA CREANTA

NEACOPERITA CU GARANTII -

care va trece la grupa

CHIROGRA- FARILOR

IN CAZ DE FALIMENT

PROCENT CREANTA

INCASATA DE CREDITORI IN

CAZ DE FALIMENT

PRIN VALORIFICA -

REA INTREGULUI PATRIMONIU

PROCENT CREANTA

INCASATA DE CREDITORI IN

CAZ DE REORGANIZARE

VALORI DISTRIBUITE IN CAZ DE

REORGANIZARE OBSERVATII - LA SUMELE DISTRIBUITE IN CAZ DE REORGANIZARE

Creante de natura salariala cf.art.123 pct.2 din Lg.85/2006

6 Salarii neachitate (conform lista anexa)

170.844,45 170.844 100% 100% 170.844 suma platita 100% in perioada de reorganizare

Total creante de nat.salariala

170.844,45

Creante bugetare cf.art.123 pct.4 din Lg.85/2006

7 Primăria Mun. Pitesti - Pitesti, str. Victoriei nr.24 Jud. AG

27.878,00 11.959 43% 100% 27.878 suma platita 100% in perioada de reorganizare

8

Administratia Natională Apele Romane S. G. A. - Brasov str. Maior Cranta nr.32 BV

1.048,92 450 43% 100% 1.049 suma platita 100% in perioada de reorganizare

9 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

1.491,11 640 43% 100% 1.491 suma platita 100% in perioada de reorganizare

Total creante bugetare 30.418,03 13.048 43% 100% 30.418

Creante chirografare art.96

10

BIT SOFT SRL - Buc str. Bibescu Vodă nr.19 ap 2 sect. 4

4.717,47 0 0% 0% 0

Creante chirografare cf.art.123 pct.7 din Lg.85/2006

11 Total creante chirografare

9.475.053,83 0 0% 0% 0

TOTAL 35.909.536,53 20.307.491 57% 74% 26.429.765

Page 16: hotel Wofl Bran

16

Se observa ca in cazul reorganizarii procentul de acoperire a creantelor este de 74% fata

de varianta falimentului cand se acopera maxim 57% din total creante. Alta analiza aduce in prim

plan, alt dezavantaj major in cazul falimentului, unde se vor face distribuiri in cel mai bun caz,

doar catre creditorii garantati (si acestia nu vor fi 100% indestulati) fata de cazul in care se va

aproba un plan de reorganizare in care sunt prevazute distribuiri catre un numar de 3 categorii de

creante din 5 si anume : creante grantate, creante salariale, creante bugetare.

Bineinteles ca in cazul falimentului conditiile de piata la data scoaterii la vanzare a

activelor pot schimba semnificativ prognoza de fata fie in sensul scaderii preturilor si deci a

gradului de acoperire fie in sensul amanarii vanzarii si deci al cresterii cheltuielilor de procedura.

Practica arata ca in majoritatea cazurilor de lichidare fortata ofertantii mizeaza pe scaderea

preturilor tinand cont de conditiile speciale ale activelor scoase la vanzare.

Pe langa acest fapt, al incasarii in proportii mai reduse a creantelor detinute, alte efecte

negative ale falimentului sunt mai putin cuantificabile dar reale:

• In urma stoparii activitatii, vor fi disponibilizati cei 75 de salariati.

• In urma evaluarii patrimoniului si scoaterii acestuia la vanzare este foarte probabil ca

acesta sa fie valorificat “bucata cu bucata” pierzandu-se astfel destinatia pentru care a fost creat

ca activ functional adica un complex care sa ofere servicii turistice integrate cazare, masa,

evenimente si agrement.

• Ca efecte ecomomice pe orizontala si verticala, in actualele conditii economice, este

putin probabil ca o lata investitie echivalenta sa apara in zona turistica Bran-Moeciu.

• Afectarea a peste 120 de firme care au in prezent o colaborare cu debitoarea si care vor

avea de suferit inclusiv efectul disponibilizarii unora dintre angajatii acestora.

Page 17: hotel Wofl Bran

17

Ca o concluzie generala, se poate afirma ca este de preferat acordarea

sansei debitoarei S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. de a implementa planul de

reorganizareare, avand in vedere capacitatea reala economica si financiara a

debitoarei de a surmonta situatia dificila in care se afla, prin realizarea

masurilor prevazute expres in planul de reorganizare propus, cu efect pozitiv

atat pentru creditorii acesteia care isi vor recupera creantele conform

programului de plati, a salariatilor debitoarei, a colaboratorilor acesteia si

mentinerea surselor de contributii la bugetele central si local.

Prezentul plan de reorganizare cuprinde 91 (nouazecisiuna) pagini si contine

toate informatiile necesare beneficiarilor, in conformitate cu cerintelor Legii

85/2006, sectiunea 5, art. 94 ÷ 96 .

INTOCMIT DE

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L.

ADMINISTRATOR SPECIAL

CHITU CRISTINEL ION

Page 18: hotel Wofl Bran

18

CAP I. PREZENTAREA SOCIETATII SI DESCRIEREA AFACERII I.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII I.1.1. DATE DE IDENTIFICARE:

- DENUMIRE : S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L.

- ADRESA : localitatea Zarnesti, str. Branului, nr. 36 Bis, jud. Brasov

- TELEFON : 40 – 0268 – 237.013

- FAX : 40 – 0268 – 237.013

- FORMA JURIDICA : Societate cu raspundere limitata

- NR. DE INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI: J08/ 1165/ 2004

- COD UNIC DE INREGISTRARE: RO 16454216

Puncte de lucru

- SUPERMARKET ”WOLF” – activitate de comert cu amanuntul – localitatea Campulung, str.

Alexandru del Bun, nr. 23, jud. Arges

- SUPERMARKET ”WOLF” – activitate de comert cu amanuntul – localitatea Curtea de Arges,

str. Albesti, nr. 30, jud. Arges

I.1.2. DOMENIU DE ACTIVITATE

- COD CAEN : 4711 – Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare

predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. a activat pana in 2011 in trei domenii de activitate, respectiv

comert, servicii turistice si alimentatie publica. In prezent debitoarea mai activeaza in doua

domenii, respectiv servicii turistice si alimentatie publica

Page 19: hotel Wofl Bran

19

Starea actuală a societăţii la data depunerii planului

I.1.3. CAPITALUL SOCIAL SI ASOCIATII

Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 2.626.780,00 lei, divizat in parti

sociale cu o valoare nominala de 10,00 lei, structura asociatilor fiind urmatoarea:

ASOCIATI

Val.

Parti Sociale /

Asociat

NR. PARTI

SOCIALE PROCENT

SC WINPROF INVEST SA 280.840,00 28.084 10,69 %

CHITU CRISTINEL ION 1.332.720,00 133.272 50,74 %

MIHALACHE DUMITRU 1013.220,00 101.322 38,57 %

TOTAL 2.626.780,00 262.678 100,00 %

Scurt istoric al societatii in insolventa.

IDEEA DE AFACERE :

Valoficarea unor oportunitati de afaceri in domeniul comertului si al turismului. Activitatea economica se desfasoara prin intermediul unui grup de doua firme si anume:

- SC TAVERNA LUPILOR SA – firma de patrimoniu unde s-au realizat investitiile mai

putin hotelul ”WOLF 2” - infiintata in 2003 ; - SC HOUSE OF WOLF SRL – firma care exploateaza din punct de vedere economic

investitiile realizate de SC TAVERNA LUPILOR SA, precum si ultima investitie a grupului si anume hotelul ”WOLF 2” – infiintata in 2004 .

STRATEGIA AFACERII

Page 20: hotel Wofl Bran

20

Strategia de afacere a constat in valorificarea oportunitatilor care existau in perioada anilor 2003 – 2004, in domeniul comertului si al turismului. In acest sens in zona turistica Bran, nu exista nici un supermarket care sa deserveasca turistii care veneau in zona, firmele care activau in zona si chiar localnicii care trebuiau sa se deplaseze la distante mari pentru aprovizionarea familiilor, gospodariilor sau a afacerilor lor. Odata cu stabilirea construirii unui supermarket la Bran a aparut ideea de a crea mai mult decat atat, de a crea un complex comercial si turistic.

Astfel in cadrul acestui complex urma sa-si desfasoare activitatea un supermarket, doua hoteluri dintre care unul de 18 camere si unul de 56 camere, dotat cu piscina de dimensiuni olimpice, sala de fitness si centru SPA, sali de conferinta, un restaurant si un centru de agrement format dintr-o sala de bowling, sala de tenis de masa, biliard, dart, teren de tenis de camp, teren de minigolf si pentru sezonul rece un patinoar. Mai departe, pentru a crea un brand turistic ” WOLF ” strategia de dezvoltare in acest domeniu a fost (si ramane si in prezent) de a deschide intr-o perioada de pana la 7 ani, inca 4 hoteluri in locatii care au fost deja alese, din Transilvania si Bucuresti. Astfel strategia de dezvoltare a activitatii de turism va cuprinde un lant de 5 hoteluri de 4 si 5 stele marca ”WOLF” .

Studiul efectuat de actionarii societatilor TAVERNA LUPILOR SA si HOUSE OF WOLF SRL, a demonstrat ca pe piata de retail exista oportunitati de investitii in magazine de gen supermarket-uri in localitati active din punct de vedere economic, cu o populatie cuprinsa intre 35.000 si 55.000 locuitori. Astfel supermarket-ul de la Bran urma sa fie primul dintr-un lant de 7 magazine marca ”WOLF”. Primul proiect de investitii a fost contruirea sumermarket-ului ”WOLF” la Bran si crearea premizelor dezvoltarii in aceeasi locatie a intregului complex comercial si turistic. Astfel in cursul anului 2003 au fost achizitionate de catre actionarii SC TAVERNA LUPILOR SA, mai multe suprafete de teren, care in prezent insumeaza o suprafata compacta de 16.657,4 mp. Pentru construirea magazinului de la Bran.

Supermarket-ul ’’WOLF, Bran are o suprafata comerciala de 900 mp si o parcare cu o capacitate de 60 autoturisme si a fost deschis in luna august a anului 2004. Desfasurarea activitatii economice a acestui supermarket se realizeaza in cadrul SC HOUSE of WOLF SRL. A urmat apoi construirea restaurantului ’’TAVERNA LUPILOR”. Constructia a fost realizata pe baza unui proiect cu subsol, parter si etaj, care deserveste in prezent o crama cu 70-80 locuri la subsol, sala de restaurant la parter si etaj cu 250 locuri, bucatarie, spatii anexe, depozite, iar in imediata apropiere a restaurantului s-a realizat o foarte ingenoasa constructie tip turn, cu parter si doua etaje, avand o capacitate de 30 locuri, care vine sa intregeasca capacitatea de servire a restaurantului pe de o parte si sa fie un punct de atractie pentru turisti prin oferirea unei spectaculoase panorame a zonei Bran, inclusiv Castelul Bran, pe de alta parte.

In luna decembrie anul 2005, a demarat urmatorul proiect de investitii din cadrul Complexului turistic ”WOLF” si anume constructia primului hotel cu o capacitate de 18 camere, clasificat la ***3 stele dar conditii oferite clientilor la ****4 stele, a primei parti din complexul de agrement, constand intr-o pista ultramoderna de bowling, sala de biliard, tenis de masa si club. De asemenea, in incinta acestui complex au fost create spatii pentru inchiriere, astfel ca gama de servicii oferite clientilor sa fie cat mai bogata (ex. amenajare spatiu farmacie). Hotelul ”WOLF”, impreuna cu toata baza de agrement a fost data in folosinta in luna august a anului 2006 Supermarket ”WOLF ” CAMPULUNG

In luna septembrie anul 2005, a fost achizitionat un teren in suprafata de 6.250 mp, in luna octombrie, anul 2005, au fost demarate lucrarile de constructie a supermarketului, iar in luna august, anul 2006, a fost dat in folosinta. Supermarketul ”WOLF” Campulung este construit pe o suprafata de 850 mp comeciali, avand o parcare cu o capacitate de 50 locuri

Page 21: hotel Wofl Bran

21

autoturisme si ofera clientilor o gama foarte larga de produse de la cele de baza pana la imbracaminte. Supermarket ”WOLF ” CURTEA DE ARGES

Urmatoarea locatie aleasa pentru constructia celui de-al treilea magazin a fost Curtea de Arges. In septembrie 2006 a fost achizitionata o suprafata de 7.200 mp, imediat dupa aceea au fost demarate lucrarile de constructii, iar in luna martie a anului 2007, a fost data in folosinta supermarket-ul ”WOLF” de la Curtea de Arges. Acesta desfasoara o suprafata de 1.100 mp comerciali si dispune de o parcare cu 60 locuri de autoturisme. In plus fata de cele doua supermarket-uri deschise anterior (Bran si Campulung), la Curtea de Arges a fost amenajat in cadrul supermarket-ului un punct de servire produse semipreparate (aperitive, produse de rotiserie, feluri de baza gatite, deserturi, si produse la comanda) gen fast-food. Urmeaza o achizitie de imobil in Municipiul Pitesti in cursul anului 2007. Aici a fost achizitionat direct un spatiu comercial, deja construit, care a suferit modificari, renovari si amenajari astfel incat sa fie pregatit pentru inceperea unei activitati comerciale. Imobilul dispune de o suprafata comerciala de 450 mp, de o parcare cu 30 de locuri si este amplasat la drumul principal care strabate Municipiul Pitesti.

Strategia de dezvoltare a societatii si pe partea de turism s-a concretizat prin extinderea complexului turistic ” WOLF ” de la BRAN cu constructia unui nou hotel. Obiectivele societatii au fost optimizarea si in acelasi timp valorificarea la maxim a oportunitatilor de care le-a deschis realizarea intregului complex comercial „WOLF”, a infrastructurii deja existente si a terenului disponibil aflat in proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA . Marimea noului hotel, pachetele total noi de servicii oferite clientilor si nivelul de clasificare au fost gandite si realizate, astfel incat Complexul turistic ” WOLF ” sa devina in intreaga regiune a zonei BRAN – MOECIU – FUNDATA, un obiectiv turistic de referinta, reprezentativ si care sa posede adevarate puncte tari (avantaje concurentiale) in raport cu ceilalti operatori de turism din aceasta zona. Noul proiect se numeste HOTEL ”WOLF 2 ”, avand 56 camere double, din care 4 apartamente, centru SPA (jacuzzi, saune uscate si umede, masaj), sala de fitness, piscina semiolimpica, teren de sport multifunctional. In data de 16.09.2009 a fost dat in folosinta hotelul impreuna cu toate facilitatile descrise mai sus, cu exceptia terenului de sport mutifunctional, care va fi dat in folosinta la sfarsitul lunii iunie 2012. Cateva din detaliile constructive ale noului hotel sunt sugestive si in acelasi timp suficiente pentru a ne da seama ca hotelul ”WOLF 2” este o oferta de exceptie care va reusi sa satisfaca cele mai sofisticate si extravagante nevoi ale viitorilor clienti : hotelul poseda doua lifturi ultramoderne foarte spatioase, un lift panoramic din sticla, care ofera un celor care in vor folosi privelisti minunate ale imprejurimilor, camerele sunt extra largi, depasind in general 25 de mp iar apartamentele ajungand la 65-70 mp, hotelul dispune de doua pasarele, ambele din sticla transparenta, una care face legatura intre cele doua corpuri ale hotelului ”WOLF 2”, iar cealalta care face legatura intre hotel si restaurant unde deserveste masa, hotelul dispune de o splendida gradina suspendata formata din gazon, ghirlande de flori arbusti ornamentali, loc unde clientii vor avea posibilitatea sa petreaca momente de relaxare si odihna, precum si sa admire peisajul natural inconjurator. De asemenea piscina este astfel construita ca pe timpul de vara poate sa ofere clientilor posibilitatea imbinarii adoua activitati de recreere si anume : practicarea inotului in piscina si iesirea pe terasa piscinei special amenajata pentru a putea beneficia de razele de soare pe un sezlong, avand in acelasi timp posibilitatea sa consume bauturi rocoritoare, inghetata, bere cokteiluri de la barul din piscina.

Prezentarea investitiilor facute pe grupul de firme SC TAVERNA LUPILOR SA si SC HOUSE OF WOLF SRL :

Page 22: hotel Wofl Bran

22

An VALOARE INVESTITA

Mii EUR Descriere

2004 1,200 SUPERMARKET - WOLF – BRAN investitii facute pe

SC TAVERNA LUPILOR SA

2006 1,650 SUPERMARKET - WOLF – CAMPULUNG

investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA

2007 2,350 SUPERMARKET - WOLF – CURTEA DE ARGES

investitii facute pe SC TAVERNA LUPILOR SA

2007 1,600 SPACIU COMERCIAL PITESTI investitii facute pe

SC HOUSE OF WOLF SRL

2005 1,050 RESTAURANT „TAVERNA LUPILOR” investitii facute pe

SC TAVERNA LUPILOR SA

2006 950 HOTEL „WOLF 1” investitii facute pe

SC TAVERNA LUPILOR SA

2006 850 COMPLEX AGREMENT investitii facute pe

SC TAVERNA LUPILOR SA

2008 7,700 HOTEL "WOLF 2" investitii facute pe

SC HOUSE OF WOLF SRL

2005 100 TEREN GHEORGHIENI : 5.820 mp investitii facute pe

SC TAVERNA LUPILOR SA

TOTAL 17,450

I.2. ASPECTE JURIDICE

I.2.1. CREDITE SI GARANTII BANCARE

In prezent, S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. are contractate urmatoarele credite bancare,

respectiv:

Nr. crt. Banca

Tip Facilitate

Valoare acordata

Mon

eda

Tip garantie Sold la febr. 2012

1 BRD-GSG

SUC. BRASOV

- linie credit 1.000.000 LEI

- Ipoteca de rang I asupra imobil – teren intravilan de 5.820 mp inscris in CF nr.1186 CN / Gheorghieni, sub numar top 1488, identificat la A+II, proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA - Ipoteca asupra imobil : Hala industriala cu regim P+E partial si teren aferent de 2.478 mp – proprietatea SC HOUSE OF WOLF SRL ; - Ipoteca asupra imobil : Hala de productie cu regim P si teren aferent de 540 mp – proprietatea SC HOUSE OF WOLF SRL ;

2

BANCA ITALO

ROMENA AG. BRASOV

- linie credit 800.000 LEI

Ipoteca de rang VIII asupra imobilului proprietate SC TAVERNA LUPILOR SA, inscris in CF nr.8991/ Zarnesti, la A+1, nr.top 623/1 (cad.245), reprezentand complex comercial, hotel, constructie cu destinatia ‘’ cladire de agrement, bowling, farmacie si agentie turistica’’ si teren de 9.580 mp

Page 23: hotel Wofl Bran

23

3

BANCA ITALO

ROMENA AG. BRASOV

- credit de investitii

940.000 EUR

Ipoteca de rang I asupra imobil situat in Pitesti compus din teren curti-constructii in suprafata de 2.581 mp, din care 1.892 mp curti constructii exclusiv, 539 mp constructii exclusiv aflat sub cladire, 150 mp curti constructii in diviziune aflat sub cladire, impreuna cu spatiul comercial P+1, avand o suprafata construita la sol de 840 mp inscris in CF nr.30288/ Pitesti la A+2

4 PIRAEUS

BANK BRASOV

– credit de investitii

4.695.000 EUR

- Ipoteca de rang I asupra imobil teren in suprafata de 2,379,6 mp si cladire RESTAURANT "TAVERNA LUPILOR" situat in loc. Zarnesti, inscris in CF 101602 la A1 cu nr. top 101602 si la A1,1 cu nr. top 101602 - C, proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA - ipoteca de rang I asupra imobil (teren si cladiri) - SUPERMARKET "WOLF" CURTEA DE ARGES, situat in C. de Arges str. Albesti, nr. 30. nr.cad. 175/1 proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA

- Ipoteca de rang I asupra tere intravilan, 3.765 mp inscris in CF nr. 100130/ Zarnesti, nr. Cad. 100130 – proprietatea SC TAVERNA LUPILOR SA

- Ipoteca de rang I asupra constructie hotel “WOLF 2” – inscris in CF nr. 100130/ Zarnesti, nr. Cad. 100130 – C1 – priprietatea SC HOUSE OF WOLF SRL

5 EXIMBANK

SUC. BRASOV

- linie credit 4.000.000 LEI - Ipoteca de rang I asupra imobil – VILA "ALISA" + teren, proprietatea SC ALISA TURISM SRL - garantia FNG in suma de 2,500,000 lei

LISTA BUNURILOR DIN PATRIMONIUL DEBITOAREI GREVATE DE SARCINI

Proprietati principale

Suprafata (mp)

Valoare contabila bruta la

31.12.2011 (RON)

Locatie Utilizare

(destinatie) Sarcini

SUPERMARKET

"WOLF"

PITESTI

Situat in Mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu nr. - "Complex BIG". DESCRIEREA IMOBILULUI : - Teren intravilan - 2.581 mp,

5.849.760,00 Mun. Pitesti

Supermarket complet dotat si utilat. - in prezent in conservare

- ipoteca in favoarea Italoromena Ag. Brasov

- amenajari reten Hotel Wolf 2

3.765 mp 403.518,88 Bran Pe teren se afla constructia Hotel Wolf 2

- ipoteca ipoteca in favoarea Piraeus Bank

Teren – hale Zarnesti

- CF nr. 101606, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat astfel: la A+1, cu nr. cadastral 190, nr. top 5373/1/1/17 – teren in suprafata de 2.478 mp - CF nr. 101609, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat astfel: la A+1, cu nr. cadastral 189, nr. top. 5373/1/1/16 – teren in suprafata de 540 mp

56.000,00 Zarnesti

Inchiriat cu tot cu halele industriale la SC LAMTOMY SERV SRL, care desfasoara activitate de prelucrare a lemnului

- ipoteca in favoarea BRD – GSG SUC. BRASOV

Total Terenuri 6.309.278,88

Page 24: hotel Wofl Bran

24

SUPERMARKET

"WOLF"

PITESTI

Situat in Mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu nr. - "Complex BIG". DESCRIEREA IMOBILULUI : - curti constructii in indiviziune aflat sub cladire, impreuna cu spatiul COMERCIAL P+1- 840 mp ; - PARTER - suprafata utila - 736,72 mp ; - ETAJ - suprafata utila - 458,35 mp, inscris in CF nr.30288/ Pitesti la A+2

1.955.400,00 Mun. Pitesti

Supermarket complet dotal si utilat. - in prezent in conservare

- ipoteca in favoarea Italoromena Ag. Brasov

HOTEL „”WOLF 2”

- 1.489 mp suprafata construita la sol ; - 6.670 mp suprafata utila .

17.000.000,00 Loc. Bran Spatii cazare in circuitul turistic

- ipoteca in favoarea Piraeus Bank

Hale industriale zarnesti

- CF nr. 101606, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat la A+1.1, cu nr. cadastral C1, nr top 5373/1/1/17 – hala de productie, 5 birouri, 3 holuri, 2 magazii, 3 grupuri sanitare - CF nr. 101609, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat la A+1.1, cu nr. cadastral 189, nr. top. 5373/1/1/16 – hala de productie

550.980,00 Loc. Zarnesti

Inchiriat cu tot cu teren la SC LAMTOMY SERV SRL, care desfasoara activitate de prelucrare a lemnului

- ipoteca in favoarea BRD – GSG SUC. BRASOV

Amenajari la cladiri SMK-uri (Bran, Campulung, Curtea de Arges, Pitesti)

94.568,88

Bran, Campulung, Curtea de Arges, Pitesti

Total Cladiri 19.600.948,88

I.3. PROTECTIA MEDIULUI

Societatea detine autorizatia de mediu nr. 269 din 07.11.2011, valabila pana in anul

07.11.2021. In planul de masuri care va face parte integranta din prezentul plan de reorganizare

au fost enuntate demersurile pe care debitoarea le va intreprinde in perioada de observatie, pentru

imbunatatirea protectiei mediului, prin realizarea unei statii proprii de epurare.

I.4. ASIGURAREA CALITATII

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. a avut implementat sistemul de management integrat

calitate, mediu, siguranta alimentului, sanatate si siguranta in munca, insa certificatele au expirat

in septembrie 2010.

Pentru HOUSE OF WOLF S.R.L., obiectivul principal in domeniul calitatii il constituie

satisfacerea continua a cerintelor tuturor clientilor, pentru toate serviciile comercializate.

Calitatea serviciilor se garanteaza prin buna pregatire si instruire permanenta a personalului

executant, dar si prin controlul tehnic de calitate realizat in diferite puncte ale fluxului tehnologic

de catre personal specializat.

Societatea dispune de specialisti cu atributii precise in domeniul inspectiei interne pentru

calitatea produselor fabricate si serviciilor prestate si crearea unei evidente privind calitatea

acestora.

Page 25: hotel Wofl Bran

25

Pentru HOUSE OF WOLF S.R.L. obiectivul principal in domeniul calitatii il constituie

satisfacerea continua a cerintelor tuturor clientilor, pentru toate produsele fabricate.

Acest obiectiv necesita:

• implicarea angajatilor;

• angajarea conducerii;

• cooperarea intre furnizori si clienti interni, si se realizeaza prin:

- conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile;

- prevenire in loc de detectare;

- bine de prima data.

I.5. DESCRIEREA ACTIVELOR DEBITOAREI

In cele ce urmeaza prezentam grupat pe clase de imobilizari, patrimoniul societatii

a. Terenuri:

Proprietati principale

Suprafata (mp) Valoare contabila

bruta la 31.12.2011 (RON)

Locatie

Teren aferent SUPERMARKET "WOLF" PITESTI

Situat in Mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu nr. - "Complex BIG". DESCRIEREA IMOBILULUI : - Teren intravilan - 2.581 mp,

5.849.760,00 Mun. Pitesti

- amenajari reten Hotel Wolf 2

3.765 mp 403.518,88 Bran

Teren – hale Zarnesti

- CF nr. 101606, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat astfel: la A+1, cu nr. cadastral 190, nr. top 5373/1/1/17 – teren in suprafata de 2.478 mp - CF nr. 101609, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat astfel: la A+1, cu nr. cadastral 189, nr. top. 5373/1/1/16 – teren in suprafata de 540 mp

56.000,00 Zarnesti

Total Terenuri 6.309.278,88

Page 26: hotel Wofl Bran

26

b. Descrierea constructiilor

Proprietati principale

Suprafata (mp) Valoare contabila

bruta la 31.12.2011 (RON)

Locatie

SUPERMARKET "WOLF" PITESTI

Situat in Mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu nr. - "Complex BIG". DESCRIEREA IMOBILULUI : - curti constructii in indiviziune aflat sub cladire, impreuna cu spatiul COMERCIAL P+1- 840 mp ; - PARTER - suprafata utila - 736,72 mp ; - ETAJ - suprafata utila - 458,35 mp, inscris in CF nr.30288/ Pitesti la A+2

1.955.400,00 Mun. Pitesti

HOTEL „”WOLF 2”

- 1.489 mp suprafata construita la sol ; - 6.670 mp suprafata utila .

17.000.000,00 Loc. Bran

Hale industriale Zarnesti

- CF nr. 101606, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat la A+1.1, cu nr. cadastral C1, nr top 5373/1/1/17 – hala de productie, 5 birouri, 3 holuri, 2 magazii, 3 grupuri sanitare - CF nr. 101609, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat la A+1.1, cu nr. cadastral 189, nr. top. 5373/1/1/16 – hala de productie

550.980,00 Loc. Zarnesti

Amenajari la cladiri SMK-uri (Bran, Campulung, Curtea de Arges, Pitesti)

94.568,88

Bran, Campulung, Curtea de Arges, Pitesti

Total Cladiri 19.600.948,88

c. Utilaje, echipament si mijloacelor de transport

In continuare prezentam lista cu bunuri materiale care fac parte din dotarile cuprinse in cadrul terenurilor si cladirilor prezentate mai sus : - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

DENUMIRE MIJLOC FIX VALOARE DE INTRARE IN

CONTABILITATE

DEZUMIFICATOR CF CTR.37 259.414,57

CENTRALA TERMICA PITESTI 77.995,46

VITRINA FRIG NOVA PAN 51.349,00

VITRINE FRIG CT.2625 PITESTI 35.748,00

CONGELATOR 28.500,00

MASA REFRIGERATA HOTEL 2 16.211,13

Page 27: hotel Wofl Bran

27

EXPRESOR SEMIAUTOMAT HOTEL 2/3BUC 13.994,79

VITRINA ORIZONTALA DELICATESE SI BRANZET 10.040,32

GENERATOR ABURI 5.631,50

MASINA CUBURI GHEATA HOTEL2 2.248,52

MASA RECE CU SIST DE RACIRE 546

- Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

DENUMIRE MIJLOC FIX VALOARE DE INTRARE IN

CONTABILITATE

AGREGAT VENTILATIE CU RECUP CALDURA 307.202,91

CENTRALA TERMICA HOTEL 2 267.328,06

AGREGAT PT PREPARAREA APEI RACITE 83.676,69

AMEF HOTEL 2 66.417,64

AP.MARCAT C.DE ARGES 55.075,52

SISTEM MATIX C-LUNG 52.477,44

BEETLE M GX,SCANNER MASA 45.099,51

BETTLE AMEF PITESTI 32.223,99

APLICATIE FISCALA SPECTRUM 29.985,00

REZERVOR FIBRA STILA 30MC 26.835,63

SISTEM FIDELIO 25.431,61

AMEF CU IMPRIMANTA FISCALA 24.050,18

AMEF MAGICPOS BOWLING 22.262,60

AMEF SPECTRUM PITESTI 15.232,50

APARAT CLIMATIZAT 2.1.17.3.1 RESTAU 12.304,24

MASINA SPALAT GRESIE PISCINA 9.682,19

BEETLE BRAN 8.171,50

SERVER DELL PE 6.738,35

MASINA GATIT PE GAZ 3.412,34

Page 28: hotel Wofl Bran

28

VERIFICATOR C.DE AG 3.380,00

CALCULATOR RESTAURANT 2.570,07

MASINA GATIT ELECTRICA 2.232,76

VERIFICATOR PRET CL 2.211,00

VERIFICATOR PRET BRAN 2.211,00

AMEF MAGICPOS CU IMPRIMANTA 2.160,00

CALCULATOR C.DE ARGES 2.016,00

LAPTOP 1.884,87

CALCULATOR BRAN 1.752,00

CALC.RESTAURANT 12.04.10 1.268,91

- Mijloace de transport

DENUMIRE MIJLOC FIX VALOARE DE INTRARE IN

CONTABILITATE

OCTAVIA II 2 TDI 88.765,20

RENAULT MEGANE CTR.39780 51.005,35

- Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si

alte active corporale

DENUMIRE MIJLOC FIX VALOARE DE INTRARE IN

CONTABILITATE

MOBILIER HOTEL 2 717.505,02

TELEVIZOARE PLATINIUM 57 BUC 128.781,70

SISTEM ACCES HOTEL 2 80.068,32

MOBILIER NEUTRU EFG 56.878,82

CANDELABRE HOTEL 2 35.661,54

MASINA SPALAT RUFE HOTEL 2 32.173,93

MOBILIER HOTEL 2 27.942,35

Page 29: hotel Wofl Bran

29

CALANDRU RUFE HOTEL 2 26.023,58

SIST SUPRAVEGHERE C-LUNG 13.739,76

SISTEM ANTIFURT MAGAZIN C-LUNG 13.632,45

RECLAMA LUMINOASA 12.613,49

PLASMA TELEVISION PVDC 12.600,00

ASPIRATOR PISCINA 12.457,78

TOBOGAN INOX 11.000,00

SISTEM AUDIO HOTEL 2 9.820,00

ASPIRATOR FLOORMATIC 9.691,86

RECLAMA LUMINOASA HOTEL2 9.030,00

APARAT BOX 8.587,40

PANOURI PUBLICIT AG 7.761,60

USCATOR RUFE HOTEL 2 7.453,40

CARPETE LPGO COMPLEX WOLF 2 BUC 6.452,19

SISTEM DIRIJARE CLIENTI 5.892,69

LCD HOTEL 2 /2 BUC 5.580,00

SISTEM SUPRAVEGHERE HOTEL 2 4.393,00

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 4.368,98

RECLAMA LUMINOASA AG 3.763,20

ASPIRATOR LINDHAUS HOTEL 2 3.740,00

PRELATA ACOPERIRE SCENA 3.177,00

FIRMA NELUMINOASA PITESTI 2.895,75

MOBILIER MESE CONSILIU HOTEL2 12BC 2.460,00

CARUCIOR GHERIDON PENSIUNE 2.116,11

LCD SAMSUNG 1.932,68

Page 30: hotel Wofl Bran

30

SCURTA PREZENTARE A ACTIVELOR CIRCULANTE Stocuri la data de 31.12.2011 (marfa si materii prime) - marfa bar restaurant : 187.497,83 lei (la pret de vanzare)

- materii prime bucatarie : 80.401,56 lei (la pret de achizitie)

- alte materiale : 13.066,33 lei (la pret de achizitie)

- ambalaje : 13.561,36 lei (la pret de achizitie)

Creante de incasat la 31.12.2011 - sold clienti : 1.455.948,50 lei ( cca 1.300.000 lei incerte) - sold furnizori debitori : 59.420,20 lei - debitori diversi : 210.330,34 lei Disponibilitati banesti la 31.12.2011 - banca (disponibil cont curent) : 51.956,68 lei - banca (sume in curs de decontare) : 8.806,21 lei - casa : 19.271,38 lei I.6 ISTORIC PRIVIND EVOLUTIA INDICATORILOR FINANCIARI

Evoluţia principalilor indicatori este sintetizată în tabelul următor:

INDICATORI BILANTIERI

Nr. crt.

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

CIFRA DE AFACERI 1 29.956.421 40.517.437 34.860.069 27.522.032 8.561.162

TOTAL VENITURI 2 30.326.841 42.933.332 36.421.100 29.653.302 11.189.531

TOTAL CHELTUIELI 3 30.315.427 45.774.248 41.220.241 31.478.067 13.850.372

PROFIT BRUT 4 11.414 -2.840.916 -4.799.140 -1.824.765 -2.660.841

IMPOZIT PE PROFIT 5 7.176 0 14.667 16.500 0

PROFIT NET 6 4.238 -2.840.916 -4.813.807 -1.841.265 -2.660.841

SITUATIA NETA 8 -28.804,9 -2.321.403,9 -4.946.259,9 -6.844.226,6 -7.083.737,4

NUMAR DE SALARIATI

9 250 273 243 198 75

TOTAL ACTIVE FIXE NETE

10 7.762.521 18.785.089 28.214.474 28.255.085 29.712.364

ACTIVE CIRCULANTE 11 7.825.143 10.565.772 8.942.109 8.539.166 2.085.071

TOTAL DATORII 12 15.616.469 31.672.265 42.102.842 43.638.477 38.881.172

CAPITALURI PROPRII 13 145.377 -2.201.821 -4.900.099 -6.767.530 -7.079.032

CAPITAL PERMANENT

14 5.404.928 15.454.115 18.796.447 17.018.455 22.892.856

Page 31: hotel Wofl Bran

31

Structura actuală a manageriatului.

În perioada reorganizării conducerea societătii va fi asigurată de către administratorul

special CHITU CRISTINEL ION. Conform art.103 alin.1 din Legea 85/2006, administratorul

judiciar va exercita atributia de supraveghere a activitătii debitoarei si de verificare a modului de

respectare a obligatiilor asumate prin plan.

Structura de management a societăţii se prezintă după cum urmează:

- ADMINISTRATOR SPECIAL : CHITU CRISTINEL ION

- DIRECTOR COMPLEX ”WOLF” : ZARA IOANA

- DIRECTOR RESTAURANT : CINARU VALENTIN

- DIRECTOR ECONOMIC : SFETEA IOANA

MANAGEMENTUL SOCIETATII

Managementul S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. este axat in prezent pe problemele

curente privind buna desfasurare a activitatii si controlul foloririi resurselor, pe termen scurt si pe

termen mediu, administratorul special cauta solutii si antameaza negocieri atat pentru gasirea de

noi surse de venit cat si solutii de restructurare financiara a societatii. Se poate afirma ca exista o

buna cunoastere a obiectivelor de catre conducere si o aliniere a intregului personal angajat, la

efortul depus, in vederea promovarii intereselor firmei.

Conducerea întreprinderii este de părere că luarea deciziilor nu trebuie să se facă la

întâmplare, doar pe baza rutinei, a intuiţiei de moment sau a experienţei şi înţelege necesitatea

conducerii pe baze ştiinţifice a activităţii de marketing.

Luarea unei decizii se face alegand între două sau mai multe soluţii sau variante, aceste

variante stabilindu-se în funcţie de informaţiile culese din mediul extern şi din analiza proceselor

economice interne din perioadele anterioare.

Împrejurările în care se iau hotărâri pot fi:

• sigure, atunci când se ştie de la început care vor fi rezultatele;

• aleatoare, când consecinţele deciziilor depind de o serie de evenimente care urmează o anumită

lege de probabilitate; putem include aici decizii privind rezolvarea anumitor reclamaţii sau

Page 32: hotel Wofl Bran

32

rezolvarea cazurilor în care una din materiile prime s-a dovedit a nu corespunde din punct de

vedere calitativ;

• nedeterminate, când incertitudinea este generată de faptul că efectele acţiunilor depind de

evenimente asupra cărora nu se dispune de nici o informaţie (de exemplu, evenimente referitoare

la legislaţia din România );

• antagoniste (concurenţiale), specifice economiei de piaţă care presupun luarea deciziilor în

funcţie de comportamentul concurenţilor; dacă aceştia vin pe piaţă cu politici agresive de pret si

promovare ;

HOUSE OF WOLF SRL vizează o instituire a unor politici flexibile de pret.

De multe ori fundamentarea deciziei de marketing în societatea HOUSE OF WOLF SRL

a implicat o mare răspundere şi bineînţeles o asumare a unui risc.

Deciziile de marketing in cadrul societatii se clasifică după mai multe criterii, dintre care cele

mai importante:

• după natura obiectivelor urmărite, deciziile sunt strategice şi tactico-operaţionale. Cele

strategice au caracter de decizii cadru şi trasează linia de acţiune a firmei. Cele tactico-

operaţionale sunt subordonate celor fundamentale, privesc rutina zilnică şi au caracter de decizii

derivate;

• în funcţie de metodologia de adoptare a lor, se disting decizii repetitive (au o anumită

frecvenţă) şi nerepetitive care au caracter de noutate;

• după numărul decidenţilor, există decizii individuale care au un grad relativ de specializare şi

se iau în mod curent de catre cei din conducerea nemijlocită a proceselor operationale şi

colective care sunt mai complexe, au importanţă mare şi delimitează cadrul viitor de acţiune .

In concluzie, echipa de conducere va trebui sa corespunda cerintelor noi impuse de

situatia exceptionala in care se afla debitoarea si sa aiba in orice moment in vedere atingeriea

scopului final al planului de reorganizare prin aplicarea politicii urmaririi realizarii pasilor

marunti.

Structura de personal şi organizarea internă

Page 33: hotel Wofl Bran

33

In prezent reteaua ”WOLF” de supermarket-uri nu mai este operationala si nu mai are nici un angajat.

Sup

erm

arke

t B

RA

N

Supe

rmar

ket

CA

MPU

LU

NG

Supe

rmar

ket

CU

RT

EA

DE

A

RG

ES

Supe

rmar

ket

PIT

EST

I

In prezent externalizat

In prezent cladirea BOWLING este

inchiriata catre o firma care o exploateaza conform destinatiei

initiale

Page 34: hotel Wofl Bran

34

RESURSE UMANE

In cadrul S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L., activitatea se desfasoara in baza regulamentului de

ordine interioara, a procedurilor si instructiunilor de lucru.

Salariatii sunt angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata, pe baza unui contract

individual de munca tip, incheiat intre manager si salariati si depus la Inspectoratul Teritorial de

Munca.

La data deschiderii procedurii de insolventa numarul de personal efectiv al societatii era de 75

salariati.

Structura personalului societatii este prezentata mai jos:

ADMINISTRATOR JUDICIAR: Chitu Cristinel Ion DIRECTOR COMPLEX HOTELIER: 1 persoana DIRECTOR RESTAURANT: 1 persoana DIRECTOR ECONOMIC: 1 persoana DIRECTOR ADMINISTRATIV: 1 persoana COMPARTIMENT JURIDIC: 1 persoana RESURSE UMANE: 1 persoana DEPARTAMENT FINANCIAR-CONTABILITATE : 3 persoane DEPARTAMENT TEHNICO – ADMINISTRATIV:

- I.T. : 1 persoana

- CLEANING: 11 persoane

- SPALATORIE: 4 persoane

- INTRETINERE SI REPARATII: 4 persoane

ALIMENTATIE PUBLICA – RESTAURANT Sef Sala: 1 persoana Ospatari: 12 persoane Barmani: 4 persoane Bucatari: 12 persoane Ajutor bucatar: 2 persoame SERVICII TURISTICE – HOTEL ”WOLF 1” si HOTEL ”WOLF 2” Sef Receptie: 2 persoane Receptioneri: 6 persoane Barmani: 4 persoane Vanzari: 2 persoane

Page 35: hotel Wofl Bran

35

I.7. PREZENTAREA PRODUSELOR / SERVICIILOR

Imbunatatirea calitatii produselor oferite si alinierea specificatiilor de calitate la cerintele

impuse de legislatia in vigoare, dar mai ales de piata reprezinta un obiectiv important al strategiei

de functionare si dezvoltare a societatii, dar si o conditie obligatorie pentru mentinerea pe piata.

In prezent societatea ofera servicii turistice integrate cazare, masa, evenimente si

agrement.

Serviciile de cazare sunt deservite de doua locatii, in spatii noi, moderne, respectiv doua

hoteluri de trei si patru stele, insumand 74 camere (16 camere hotel ***stele si 56 camere hotel

****stele).

Situat în imediata apropiere a castelului Bran, Complexul Wolf constituie un punct de

reper in peisajul turistic din zona. Amplasarea la numai 150m de DN 73A, face complexul,

destinaţia ideală atât pentru oaspeţii în tranzit cât şi pentru cei care doresc o vacanţă minunată.

Hotelul Wolf 1 prin simplitate şi eleganţă oferă servicii de înaltă calitate pentru relaxarea şi

odihna oricărui oaspete. Clasificat la categoria 3* hotelul asigură condiţiile unui sejur de neuitat.

Hotelul Wolf 2 s-a deschis începând cu Aprilie 2009, ocupand o suprafata de peste 6.000 mp si

este structurat pe 5 nivele, constituind o destinatie ideala atat pentru mini vacantele de sfarsit de

saptamana cat si pentru intalniri de afaceri importante, prin imbinarea stilului modern cu cel

clasic si al luxului cu rafinamentul.

Servicii Hotel Wolf 1

Hotelul „Wolf 1” prin simplitate şi eleganţă oferă servicii de înaltă calitate pentru relaxarea şi

odihna oricărui oaspete. Clasificat la categoria 3* hotelul asigură condiţiile unui sejur de neuitat.

Serviciile disponibile

• saună, jacuzzi • bowling, biliard, ping-pong, darts • club cu DJ • închiriere ATV, excursii cu Buggy • paintball, tir cu arcul • echitaţie, tiroliană, iniţiere în alpinism • drumeţii (trasee montane şi zona Bran), observare animale salbatice, plimbări cu trăsura

Dotări hotel

• Parcare supravegheată video • Restaurant • Bar de zi

Page 36: hotel Wofl Bran

36

• Sală de conferinţe • Loc de joacă pentru copii • Saună, Jacuzzi

Dotări camere

• Grup sanitar propriu • TV şi antenă satelit • Minibar • Seif • Telefon

Servicii Hotel Wolf 2

Prin serviciile pe care le ofera locatia, aceasta indeplineste toate cerintele si exigentele celor mai

sofisticati clienti si aduce un plus de valoare fata de serviciile concurentei.

Conditiile de cazare

• 40 camere duble • 10 camere duble deluxe • 2 apartamente • 2 apartamente deluxe (jacuzii, semineu) • 2 camere pentru persoanele cu handicap

Metode de relaxare

• pisicina semi-olimpica 250mp acoperita si incalzita – cu acces exterior vara • sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi • masaj, cosmetica • teren de tenis, bowling, biliard • terasa suspendata, foisoare cu gratare

Dotari

Dotările hotelului nu fac decât să creeze o atmosferă plăcută şi confortabilă pentru oaspeţii săi,

fie ei în vacanţă cu familia, cu prietenii sau doar pentru afaceri.

Dotări hotel

• 3 baruri • Centru Spa (piscină semi-olimpică, saună umedă, saună uscată, jacuzzi), masaj,

cosmetică • 2 lifturi interioare, 1 lift panoramic • 2 Săli conferinţă – capacitate 100 locuri şi 60 locuri – video-proiector, flipchart, ecran,

plasmă • terasă suspendată, room-service • supraveghere video 24h/24, parcare pazită, spălătorie şi călcătorie

Dotări camere

• aer condiţionat • seif valori • minibar

Page 37: hotel Wofl Bran

37

• plasme şi cablu TV • internet Wireless • telefon cu acces internaţional

Serviciiile de alimentatie publica sunt oferite in cadrul unui restaurant (”TAVERNA

LUPILOR”), cu o capacitate de 250 locuri, terasa de 100 locuri, crama de 70 locuri si separeuri

de 24 locuri, alte servicii de agrement si recreere oferite turistilor in cadrul complexului.

Complexul ”WOLF” ofera clientilor sai posibilitatea servirii unei mese festive in cadrul unei

locatii unice in Bran, respectiv intr-un turn de unde se poate viziona panorama intregii zone cu

vedere pana la castelul Bran.

Restaurantul Taverna Lupilor alături de cramă aşteaptă clientii într-o atmosferă rustică

întregită de instrumentişti populari. Meniul bogat în „bucate tradiţionale” şi nu numai, incântă

turistii prin rafinament si bun gust. Tot aici se pot organiza diverse evenimente speciale: nunţi,

botezuri, degustări de vinuri şi chiar training-uri.

Bowling-ul şi biliardul contribuie cu succes la completarea carţii de vizită a complexului Wolf,

oferind posibilitatea organizării de turnee interne şi internaţionale precum şi petrecerea unor seri

plăcute alături de cei dragi.

OFERTELE SPECIALE reprezinta una din cele mai importante activitati de atragere a

turistilor in cadrul complexului ”WOLF”. Astfel, sunt organizate pachete de servicii integrate

pentru perioadele sarbatorilor de iarna (Craciun, Revelion, Paste, Ziua Indragostitilor, etc.).

DESCRIEREA PIETII

În cadrul sectorului terţiar serviciile de TURISM HOTELIER ocupă locul 12 la nivel

naţional, vânzările anuale la nivel national crescand in medie cu cca 16.5% pana in 2008. În

aceste condiţii, activitatea de cazare in regim hotelier reprezintă cca. 35% din totalul activitătii

de cazare in zona montana.

Conform cercetărilor de piaţă efectuate in cursul anului 2009, românii mai cheltuiau în

medie 15.2% din veniturile anuale pentru petrecea vacantelor si azilelor libere. Procentul celor

din mediul urban care isi petrec concediul de odihna intr-un mod organizat este de cca 21%.

Potrivit statisticilor oficiale, acest procent a înregistrat o evoluţie fluctuantă în ultimii 4 ani.

Aceasta tendintă este explicată de un raport întocmit de Agentia de monitorizare a tendintelor de

consum ca fiind efectul schimbării stilului de viată, climatului economic si cresterea varietătii

ofertei existente de piată.

Page 38: hotel Wofl Bran

38

Anual s-au deschis in zona BRAN – MOECIU pana in urma cu trei ani, cca 15 pensiuni.

Aceste activităti se dezvoltă în special în aceasta zona recunoscuta pentru atractiile naturale,

conditiile oferite de operatorii de agroturism si obiectivele turistice din imprejurimi. Aceste

pensiuni pot oferi la un moment dat, la un nivel acceptabil de pret servirea unei mese complete,

dar nu pot oferi satisfacerea tuturor cerintelor pe o perioada mai mare de timp. In ultimii doi ani

a aparut in zona Bran-Moeciu doua hoteluri cu spatii mari de cazare, unul de 3 stele, respectiv

celalalt de 4 stele.

Segmentele de piată urmărite

Servicile debitoarei in domeniul activitatii hoteliere se adresează următoarelor segmente

de clienti:

- agentiile de turism interne si internationale ;

-adulti peste 22 ani, persoane cu un nivel de educatie mediu si ridicat, cu un nivel al salariului de

minimum 650 EUR/lunar, domiciliati in marile orase ale Romaniei ;

- turisti straini cu varste cuprinse intre 20 – 70 ani, din intreaga lume ;

- firmele care in procesul de implementare a culturii organizationale duc o politica

de fidelizare a personalului pe de o parte si de perfectionare activa a acestuia, mentinerea unei

capacitati ridicate de rezistenta la stres si in program prelungit pe de alta parte, organizand in

statiuni turistice atat vacante platite cat si stagii de pregatire, simpozioane si conferinte ;

- organizatiile neguvernamentale, sindicatele, institutiile publice, organele administratiei locale si

centrale organizeaza reuniuni, consfatuiri, seminarii si conferinte nationale si internationale, care

se desfasoara in zona BRAN-MOECIU ;

- persoane fizice oameni de afaceri, directori de mari companii si organisme, oameni politici,

sportivi, artisti care doresc sa-si sarbatoreasca anumite evenimente personale sau colective.

Trendul pietei

Atât previziunile pe termen scurt, cât si cele pe termen lung indică un o tendinta de crestere

a cererii pentru turismul montan si agroturismului, iarpentru turismul de business se constata o

revenire a cererii din anul2009. Acelasi studiu publicat de agentia de monitorizare a tendintelor

de consum arată că, persoanele care au venit cel putin mediu, s-au obisnuit sa-si petreaca o parte

a concediului de odihna, sau sfarsitul de saptamana, la munte in zone agroturistice, iar

societatile mari, multinationalele si mai nou IMM-urile investesc tot mai multi bani in instruirea

personalului, oferirea de pachete de servicii angajatilor si premieri substantiale pentru cei mai

merituosi.

Page 39: hotel Wofl Bran

39

CONCURENTA SI ALTE INFLUENTE

Este evident faptul ca si in acest domeniu exista concurenta care este generatoare de

afaceri, idei noi, cu impllcatii in dezvoltarea pe verticala si orizontala a turismului atat zonal cat

si national.

Datorita faptului ca elementele ce concura la existenta unui turism civilizat, la standarde

mondiale, sunt inca in perioada de asimilare, concurenta nu este inca la cote maximale si

potential eliminatoare intre ofertantii de servicii.

Astfel pentru inca o perioada de timp, preturile corelate cu servicife oferite de prestatori

vor avea un trend constant si proportional, diferentele fiind influentate de elementele sezoniere

si de servicii marginale.

Din acest motiv S.C. HOUSE of WOLF S.R.L., incearcă să se diferentieze si vine cu o

oferta cât mai variata la preturi competitive, păstrând standardele de calitate absolut necesare

pentru construirea unui nume de marca in peisajul ofertelor turistice din zona.

Prezentam in continuare concurenta directa si indirecta :

DENUMIRE INDICATO

RI

CONCURENTA DIRECTA zona

BRAN-TOHANUL NOU

OFERTA "WOLF"

CONCURENTA DIRECTA

zona invecinata MOECIU

HOTEL **

HOTEL ***

HOTEL ****

HOTEL **** HOTEL *** +

**** DENUMIRE DENUMIRE DENUMIRE

HANUL BRAN

DOLCE VITA

MARIDOR

HOTEL WOLF 1 +

HOTEL WOLF 2

CHEILE GRADISTEI

- numar spatii de cazare

60 locuri 100 locuri 100 locuri 138 locuri 400 locuri

- restaurant 100 locuri 120 locuri 180 locuri 310 locuri 500 locuri

- sala conferinta

o sala / 40 locuri

o sala / 60 locuri

doua Sali / 90 locuri

patru Sali / 140 locuri

trei Sali / 180 locuri

Page 40: hotel Wofl Bran

40

- baza de agrement

lipsa lipsa

- mini piscina - un teren tenis camp - sauna -jacuzi

- jacuzi - sauna - hamam - masaj - practicarea unor jocuri de echipa si individuale, pentru intretinere fizica si recreere : - innot in piscina olimpica - sala de aerobic - teren de sport - bowling

- partie ski - sauna - centru inchirieri ski - innot in piscina - sala de forta - tenis de camp - fotbal - jacuzi - pista biatlon

DENUMIRE INDICATORI

CONCURENTA INDIRECTA zona BRAN-

TOHANUL NOU

PENSIUNE *** margarete

PENSIUNE ** si *** margarete

PENSIUNE *** margarete

DENUMIRE

BELVEDERE Centru Agroturistic

VILA BRAN TRANSILVANIA

IN

- numar spatii de cazare

30 locuri 500 locuri majoritatea

la ** margarete 44 locuri

- restaurant 30 locuri 150 locuri 50 locuri

- sala conferinta ---- Doua sali / 80 locuri

o sala / 30 locuri

- baza de agrement lipsa

- mini piscina - tir cu arcul - tiroliana

- tiroliana - un teren tenis camp - alpinism sportiv - biliard

Exista de asemenea o concurenta indirecta in zona Bran-Tohanul Nou si in cea

invecinata formata din pensiuni cu capacitati de cazare sub 20 locuri, fara sali de conferinta,

doar jumatate avand sala cu destinatie de servit masa si fara baza de agrement. Acestea sunt

prezentate si in dinamica in tabelul urmator :

Page 41: hotel Wofl Bran

41

Localitatea 2000 2010

Moeciu-Cheia 124 161

Moeciu de Jos 299 388

Predeluţ 65 84

Moeciu 96 124

Bran Poarta 79 102

Bran 267 347

Sohodol 42 54

Şimon 192 249

Poarta 63 81

Şirnea 39 50

Peştera 20 26

TOTAL 1,286 1,666

Din cele prezentate mai sus de desprind urmatorii concurenti principali :

- doi concurenti directi : CHEILE GRADISTEI – oferta comparabila

HOTEL MARIDOR – oferta inferioara

- un concurent indirect : Centru Agroturistic VILA BRAN – oferta inferioara

Restaurantele ce sunt percepute în mod direct drept concurenti pentru HOUSE of WOLF

sunt : HANUL BRAN si o Cantina – Restaurant „ UN BAIAT SI O FATA ’’ .

- Hanul Bran are clienti tinta dintre acei turisti care viziteaza castelul Bran sau sunt in concediu

in zona Bran – Moeciu.

- Cantina – Restaurant „ UN BAIAT SI O FATA ’’ se adreseaza prin oferta de servicii si preturi

unui segment de populatie care nu intra in analiza clientilor tinta a societatii TAVERNA

LUPILOR.

Page 42: hotel Wofl Bran

42

Competitorii secundari ai societatii sunt acele pensiuni noi construite de ***3 si ****4

margarete, cu capacitate mare de cazare si care dispun de sali de conferinta, resaurante cu

bucatarii si spatii de depozitare proprii. In zona BRAN – MOECIU aceste pensiuni acopera in

prezent doar 28 % – 31 % din totalul turistilor din toate segmentele de piata.

Migrarea cererii către acesti competitori se produce în genere ca urmare a fluctuatiilor

veniturilor individuale.

Deşi au o mare popularitate restaurantele fast – food nu sunt considerate concurenti

directi sau secundari, pentru restaurantul ”TAVERNA LUPILOR” ele adresându-se altui

segment de piată si sunt intr-un numar foarte redus, 3-4 % din oferta. Totusi aceasta exercită o

anumită atractie asupra clientilor-tintă.

I.10. FURNIZORI

Furnizorii reprezintă agenţii economici de la care societatea achizitioneaza bunuri si

servicii.

- Furnizori de materie prima (alimente de baza, carne, preparate din carne, paine, lapte,lactate,

branzeturi, peste, ceai, fructe, legume, paste fainoase, oua, condimente, etc.) - bucatarie

* agricultori – persoane fizice

* METRO

* AGROALIM DISTRIBUTION

* LEFRUMARIN

* COSTACOS COM

* VELPITAR

* WHITELAND DISTRIBUTION

* UM-RE TRADING

* UNICARM

* GEROLA PRODINVEST

* GARBACEA

* INTERSNACK

* SOGRINI

* COS 2000 DISTRIBUTION

* CARREFOUR

* MARIPUSC

Page 43: hotel Wofl Bran

43

- Furnizori de marfa (bauturi alcoolice, racoritoare, apa minerala si plata, cafea, bere) – bar

(restaurant, hotel WOLF 1 si 2, piscina)

* METRO

* COCA COLA

* ZACARELI INVEST

* COSTACOS COM

* BRITISCH AMERICAN BRAN

* HORES 2002

* ROMAQA GRUP

* WHITELAND DISTRIBUTION

* TOP BRAND DISTRIBUTION

* AQUA EXPERT IMPEX

* HORICOM

* CORA

* ELIT

* VINURI NOBILE

- Furnizori de materiale intretinere curatenie (restaurant, hotel WOLF 1 si 2, piscina)

* METRO

* PROFESIONAL HORECA

* ECOLAB

* PRO POINT

* RSF TRADE DISTRIBUTION

- Furnizori de servicii

* ELECTRICA – energie electrica

* SPARTACUS – paza si protectie

* FLIP PARTY – agrement (bowling, biliard, tenis de masa)

* MUZIC MANAGEMENT - entertainment

* VECTRA SERVICE – servicii salubritate

* VODAFONE – servicii telefonie mobila

* SERVICIUL DE UTILITATI BRAN – apa potabila

* KAMIVA MED – medicina muncii

* ROMTELECOM – servicii telefonie fixa

* BIT SOFT – servicii software profesionale hoteliere

* ELMAS – intretinere lifturi

Page 44: hotel Wofl Bran

44

* DISTRIGAZ SUD - gaz

* PROTESAN – securitatea muncii

* ZILE SINOPTI – reclama si publicitate

* VODATEL - internet

I.11. CLIENTII

Prezentam in continuare un centralizator al celor mai importanti clienti inregistrati in anul

2011 :

DENUMIRE

CLIENT

SERVICII

LIVRATE

FEDERATIA SINDICATELOR GAZ Servicii turistice

CLIENTI CASH PENSIUNE Servicii turistice

MINIMAX DISCOUNT

Inchiriere spatii

supermarket Bran, Curtea

de Arges, Pitesti)

CLIENTI INCASATI CU CARD PENSIUNE Servicii turistice

CLIENTI INCASATI CU CARD RESTAURANT

Alimentatie publica

ACCENT TRAVEL&EVENTS Servicii turistice

SPARTACUS Servicii turistice

RAVE Servicii turistice

HAPPY TOUR Servicii turistice

COMFERT Servicii turistice

PALOMA TOURS Servicii turistice

PERFECT TOUR Servicii turistice

REXCOM Servicii turistice

CLIENTI INCASATI CARD RESTAURANT Alimentatie publica

CAMIRA EVENTS Servicii turistice

ZACARELLI Servicii turistice

Page 45: hotel Wofl Bran

45

INTERBRANDS Servicii turistice

BUSSINES TRAVEL Servicii turistice

SUN MEDAIR TRAVEL Servicii turistice

ASOC PT EDUCATIE SI NATURA Servicii turistice

SINERGIA SERV CONSULTING Servicii turistice

DANCO PRO COMMUNICATIONS Servicii turistice

EXIM TOUR Servicii turistice

ECOLAB Servicii turistice

SINDICATUL NATIONAL AL SINDICATELOR

Servicii turistice

UNION TRAVEL Servicii turistice

JET SET PLANNER Servicii turistice

TOTAL

Pentru a crea o imagine cu privire la nivelul si diversitatea serviciilor oferite de debitoare

clientilor sai prezentam mai jos un sumar cu evenimentele reprezentative care au avut loc in

locatia complexului turistic ”WOLF” :

- ROMTELECOM – 3 sesiuni training a cate 50 persoane a cate 2 nopti – cazare, masa,

sala conferinte

- FEDERATIA SINDICATELOR GAZ ROMANIA – licitatie castigata pentru training-uri

pe o perioada de 2 ani, incepand cu 01.01.2011 (30 persoane – cazare, masa, sala conferinte – de

luni pana vineri din 2 in 2 saptamani pe tot anul)

- UFS ATLAS – sedinta nationala 100 persoane – cazare, restaurant, sala conferinte

- ASTRA ASIGURARI - 2 evenimente in 2 weekend-uri diferite – 40 persoane – cazare,

restaurant, sala conferinte, activitati out-door (paintball, tir cu arcul)

- BERGENBIER – eveniment 2 zile – 80 persoane – cazare, restaurant, sala conferinte,

organizare vizita Castelul Bran, organizare eveniment cina festiva

- PEPSI – eveniment 5 nopti – 60 persoane – transport aeroport Henri Coanda-Bran si

retur, cazare, restaurant, vizita Castelul Bran, plimbare cu carutele pana la Castel si inapoi,

organizare foc de tabara cu dansatori, muzica folk, realizare DVD proprii de prezentare a

Romaniei, in special zona Bran, in 3 limbi straine pe care le-am acordat ca si cadou

Page 46: hotel Wofl Bran

46

participantilor, petrecere privata, sala conferinta cu cabina translatie – cele 60 persoane au fost

managerii companiei de pe toata Europa. Organizare cina in Castelul Bran, asigurare catering,

aranjamente, muzica ambientala, servire

- AD-PHARMA – eveniment 2 zile – 80 persoane – cazare, sala de conferinte, restaurant

- PETROM LPG – eveniment 2 zile – 100 persoane – cazare, sala de conferinte, restaurant,

vizita Castelul Bran

- ASTRA ZENECA – eveniment 2 zile – 5 sesiuni a cate 50-60 persoane – cazare,

restaurant, Sali conferinte, organizare activitati outdoor (ATV-uri, paintball, tir cu arcul), cine cu

foc de tabara si dansatori de muzica populara

- KAUFLAND – eveniment 2 zile – 3 sesiuni a cate 22 persoane – cazare, restaurant, Sali

conferinte

- ASOCIATIA ROMANA A COLUMBOFILILOR – intrunire nationala – 2 zile – 300

persoane – cazare, restaurant, Sali de conferinta cu standuri si materiale promotionale, organizare

eveniment decernare premii

- YOUR TOUR – eveniment 2 zile – 150 persoane – sala conferinte cu cabine de translatie,

cazare, restaurant, petrecere exclusiva piscina

- MAXYGO borker de asigurare – eveniment 2 zile – 7 sesiuni – a cate 150 persoane – sala

de conferinte, petrecere privata, realizare materiale prezentare, transport, cazare, masa

- UNILEVER ROMANIA – eveniment 3 zile – 100 persoane – cazare, sala de conferinte,

restaurant, organizare concurs de gatit in exterior

- ASBIS ROMANIA – eveniment 2 zile – 80 persoane – cazare, restaurant, sala conferinte,

petrecere privata

- MIP PHARMA – eveniment 2 zile – 3 sesiuni a cate 40 persoane –cazare, restaurant, sala

de conferinte

- ASSECO – eveniment 2 zile – 70 persoane – cazare, restaurant, sala conferinte, petrecere

privata piscina, discoteca, bowling, biliard, tenis de masa

- FEDERATIA SINDICATELOR GAZ ROMANIA – eveniment 2 zile – 2 sedinte

nationale a cate 150 persoane – cazare, restaurant, sala de conferinte

- ECOXTREM – eveniment 2 zile – 80 persoane – cazare, restaurant, sala de conferinte,

bowling, biliard, discoteca

- BRITISH AMERICAN TOBBACCO- sesiuni de eveniment, 12 evenimente a cate 30

persoane pe 4 nopti – cazare, restaurant, sala de conferinte

- PARALELA 45 – 4 evenimente a cate 2 zile a cate 60 participanti – sala conferinte,

cazare, restaurant, petrecere privata

- GO TRAVEL – 7 evenimente a cate 80 persoane / 2 zile – sala de conferinte, cazare,

restaurant

Page 47: hotel Wofl Bran

47

- CONSIULIU JUDETEAN BRASOV – sedinta nationala a reprezentantilor consiliilor

judetene din Romania – cazare, restaurant, sala de conferinte

- Organizare sfintele sarbatori de Paste – pachet 3 nopti – cazare, pensiune completa,

petreceri cu foc de tabara, dansatori, muzica folk, cinematograf pentru copii si adulti, petrecere pt

copii, cursuri de inot pentru adulti si copii, cursuri de aerobic, cursuri de scuba diving

- FAURECIA – organizare 2 evenimente a cate 2 zile – 50 participanti – sala de conferinte,

pensiune completa, cazare, petrecere pentru angajati

- Organizare botez fam. Mihalache – 170 persoane – asigurare cazare, petrecere cu meniu,

muzica, asigurarea decoratiunilor specifice, planificare botez, intocmire invitatii

- ALIX AVIEN – organizare 3 evenimente a cate 40 persoane a cate 2 zile – sala de

conferinte, cazare, pensiune completa, petrecere privata angajati

- ALFA WASSERMAN – organizare eveniment 2 zile – restaurant, cazare, sala de

conferinte

- ORANGE ROMANIA – organizare eveniment 2 zile – 60 persoane – cazare, pensiune

completa, sala de conferinte

- PROCTER & GAMBLE – organizare eveniment 7 nopti – 50 persoane – transport,

cazare, pensiune completa, petreceri cu foc de tabara si dansatori, muzica folk, organizare vizita

Castelul Bran

- METRO CASH & CARRY – eveniment 2 zile – 40 persoane – cazare, pensiune

completa, sala de conferinte

- MERCK SHARP & DOHME – organizare 3 evenimente a cate 100 persoane – cazare,

restaurant, pensiune completa, sala de conferinte, petrecere privata

- CAMIRA – organizare 2 evenimente a cate 2 zile a cate 70 persoane – cazare, pensiune

completa, sala de conferinte, vizita castelul Bran, organizare 2 cine castelul Bran, asigurare

meniu, asigurare servire, bautura, decor

- Organizare sejur 1 Mai – sejur 3 nopti – cazare, pensiune completa, petreceri cu muzica

folk si dansatori, focuri de tabara si barbeque, petrecere piscina, petreceri pentru copii cu face-

painting si clovni, asigurare cinematograf copii

- VOLKSBANK – eveniment 2 zile – 80 persoane – sala de conferinte, cazare, pensiune

completa, petrecere, discoteca, karaoke, DJ, bowling, biliard, petrecere piscina

- RAVE TRAVEL – eveniment 3 nopti – 150 persoane – cazare, pensiune completa, sala

de conferinte, petrecere piscina, petrecere cu foc de tabara, dansatori, muzica folk

- MACROMEX – eveniment 2 nopti – 100 persoane – cazare, pensiune completa, sala de

conferinte, petrecere decernare premii

- TERAPIA – organizare 4 evenimente a cate 2 nopti a cate 90 persoane – cazare, pensiune

completa, sala de conferinte, lansare produc nou, petrecere

Page 48: hotel Wofl Bran

48

- TOHAN SA – training 7 nopti – 20 persoane – cazare, sala de conferinte, pensiune

completa

- Nunta fam. Alexoi – eveniment 270 persoane – aranjare sala, decoruri exterioare,

contractare fotograf, cameraman, preot, organizare ceremonie religioasa exterior, asigurare

meniu, serivre

- Organizare intrunire Asociatia Motociclistilor – eveniment de motociclisti 3 zile – 25 tari

– 80 persoane – cazare, masa, petreceri private

- Nunta fam. Carjan – eveniment 150 persoane - eveniment 270 persoane – aranjare sala,

decoruri exterioare, contractare fotograf, cameraman, preot, organizare ceremonie religioasa

exterior, asigurare meniu, servire

- PHILIP MORRIS – organizare 5 sesiuni a cate 2 nopti a cate 30 persoane – cazare, sala

de conferinte, pensiune completa

- EVENT TOUR – eveniment 2 zile – 100 persoane – sala de conferinte, cazare, pensiune

completa, consurs gatit rustic, afara la foisoare, cu tuciuri si linguri de lemn, foc de tabara, cu

dansatori, muzica folk

- WHITELAND – organizare 3 evenimente a cate 2 nopti a cate 40 persoane – sala de

conferinte, cazrae, pensiune completa

- Nunta fam. Buzatu – eveniment 270 persoane – cazare 2 nopti, gasire locatii pentru

cazare, asigurare aranjamente florale, asigurare contracte cu muzica, asigurare meniu, asigurare

fotografii castelul Bran, asigurare ceremonie religioasa

- PRO EVENTS – asigurare 5 evenimente a cate 45 persoane – sala de conferinte, cazare,

pensiune completa

- Eveniment Casa de Pensiii –sedinta nationala a Caselor de Pensii din Romania-

eveniment 2 nopti, 160 persoane – cazare, pensiune cmpleta, sala de conferinte, vizita Castelul

Bran

- OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR –

eveniment 3 nopti, reprezentantii tarilor statelor membre UE – transport aeroport-Bran si retur,

cazare, pensiune completa, organziare vizita noctura Castelul Bran, organizare sala de conferinte

cu cabine de translatie, asigurare paza, asigurare cina festiva in exlcusivitate cu decoruri si meniu

special

- INVITATION ROMANIA – organizare 2 evenimente a cate 50 persoane – cazare, sala

de conferinte, pensiune completa, petreceri

- OTEL INOX – organizare trianing 50 persoane 2 nopti – cazare, pensiune completa, sala

de conferinte

Page 49: hotel Wofl Bran

49

Din cadrul strategiei comerciale adoptate de debitoare in vederea atragerii unor clienti cu

mare potential, fac parte actiunile avute in vedere pentru anul 2012 de includere in portofoliul de

clienti ai urmatorilor :

- ORACLE ROMANIA - VODAFONE ROMANIA - COCA COLA - HOLCIM - IBM - MICROSOFT - CARREFOUR ROMANIA - GDF SUEZ - OMV PETROM - AUTOMOBILE DACIA - NOKIA ROMANIA - REAL HYPERMARKET ROMANIA - RENAULT - JT INTERNATIONAL - MICHELIN ROMANIA - URSUS BREWERIES - MERCEDES-BENZ ROMANIA

I.13. PROMOVARE SI PUBLICITATE

Debitoarea isi promoveaza activitatea de turism si serviciile oferite clientilor prin

intermediul site-ului propriu pe internet, revista Zile si Nopti, ziarul Buna Ziua Brasov si prin

intermediul agentiilor de turism cu care aceasta colaboreaza.

I.14. PASIVUL SOCIETATII

În urma depunerii cererilor de înscriere la masa credală la dosarul cauzei, administratorul

judiciar a procedat la verificarea declaratiilor de creante formulate împotriva societătii debitoare.

Ca si consecintă a acestui demers, a fost întocmit tabelul definitiv de creante, cuprinzând

creantele declarate împotriva societătii debitoare, astfel cum acestea au fost admise de către

administratorul judiciar.

Page 50: hotel Wofl Bran

50

Cuantumul pasivului defalcat pe categoriile de creante înscrise în tabelul definitiv de

creante este:

A. Creante garantate cf. art. 121, pct. 2 din Lg. 85/2006 26.228.502,75 lei

B. Creante izvorate din raporturi de munca conform

art. 123 alin 2 din Lg. 85/2006 170.844,45 lei

C. Creante bugetare, cf. art. 123, pct. 4 din Lg. 85/2006 30.418,03 lei

D. Creante chirografare cf. art. 96 pct. 1 din Lg. 85/2006 4.717,47 lei

E. Creante chirografare cf. art. 123 pct. 7 din Lg. 85/2006 9.475.053,83 lei

Totalul pasivului astfel cum acesta figurează înscris în tabelul definitiv de creante este de

35.909.536,53 lei. La acestea se mai adauga o creanta inscrisa sub conditie suspensiva in valoare

de 2.500.000 lei, a carei titular este Fondul National de Garantare a Creditelor pt.Intrepr.Mici si

Mijlocii, Bucuresti.

Page 51: hotel Wofl Bran

51

Prezentam in continuare tabelul definitiv al obligatiilor debitorului SC HOUSE OF

WOLF SRL :

Nr. crt.

Denumire creditor Creanta acceptata % din total Observatii

1.Creante garantate cf.art.121 pct.2 din Legea 85/2006

1 BRD - GSG SA -Brasov str. M Kogălniceanu nr.5 jud. BV

1.017.623,27 2,834%

Creanta garantata conform raportului de evaluare (art.41,

alin.2. ) 999.513,60 – credit ,3.859,79 dobânzi neîncasate ,11.698,66 - dobânzi restan, 2.551,22 – comisioane , Creanţă garantată cu: ipotecă de rang I asupra imobil teren de 2.478 mp si hală producţie înscris în CF 101606 Zărnesti ; Ipotecă de rang I asupra imobil teren de 540 mp si hală producţie inscrsi în CF 101609 Zărnesti

2

PIRAEUS BANK Romania - Buc Sos N Titulescu nr.29 - 31 sect. 1

20.709.110,80 57,670%

Creanta garantata conform raportului de evaluare art.41,

alin.2. Un Eur la 10.08.2011= 4,267 4.629.351,50 eur credit principal curent 10.000 eur credit princ restant 181.143,93 eur Dobânda Curentă 32.707,45 eur dobânda restantă 115,80 penalităţi Total 4.853.318,68 Garanţie reală imobiliară asupra imobil compus din construcţie Hotel SPA WOLF 2 inscis în CF 100130 Zărnesti nr cad 100130 Drept de uzufruct pentru 30 de ani asupra cotei de ½ din teren drum de acces de 314 mp înscris în CF 100137 Zărnesti Drept de uzufruct pentru 30 de ani asupra cotei de ½ din teren fâneaţă în suprafaţa de 618,40 mp înscris în CF100134 Zărnesti

3

Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc - Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu

3.467.811,79 9,657%

Creanta garantata conform raportului de evaluare art.41,

alin.2. 812.208,06 Eur + 2.120,00 Lei

Un Eur la 10.08.2011= 4,267

4 DGFP Brasov - Brasov Bd M Kogălniceanu nr.5 Bv

672.901,00 1,874%

5 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

361.055,89 1,005% Creanta garantata conform raportului de evaluare art.41, alin.2.

Total creante garantate 26.228.502,75 73,040%

Creante de natura salariala cf.art.123 pct.2 din Lg.85/2006

6 Salarii neachitate (conform lista anexa)

170.844,45 0,48%

Total creante de nat.salariala

170.844,45 0,48%

Creante bugetare cf.art.123 pct.4 din Lg.85/2006

7 Primăria Mun. Pitesti - Pitesti, str. Victoriei nr.24 Jud. AG

27.878,00 0,078%

8

Administratia Natională Apele Romane S. G. A. - Brasov str. Maior Cranta nr.32 BV

1.048,92 0,003%

9 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

1.491,11 0,0042% Parte negarantata a creantei conform raportului de

evaluare

Total creante bugetare 30.418,03 0,085%

Page 52: hotel Wofl Bran

52

Creante chirografare cf.art.123 pct.7 din Lg.85/2006

10

Banca De Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA - Buc Splaiul IndependenŃei nr.15 sect. 5

4.024.700,24 11,2079% Creanta negarantata

11

Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc - Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu

801.948,24 2,233% Creanta negarantata conform raportului de evaluare

art.41, alin.2.

12 ADITOM SRL - Zărnesti, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, Jud. BV

12.448,09 0,0347%

13

ASTORIA TOTAL SERVICE A&G - Pitesti, Bd Petrochimistilor nr.53 AG

1.374,65 0,0038%

14 Best Business Travel - Buc str. Ienachita Văcărescu nr.1, et 2 apt 4 sect. 5

1.147,12 0,0032%

15 BIT SOFT SRL - Buc str. Bibescu Vodă nr.19 ap 2 sect. 4

4.717,47 0,0131%

16 VELCOMPREST SRL - Brasov str. Fochistilor nr.8 Jud. BV

6.853,15 0,0191%

17

BUREAU VERITAS Romania CONTROLE INT - GalaŃi str. Brăilei nr.165B et 5, jud.Galati

15.332,69 0,0427%

18

ERNA SERVICE & TRADE SRL - Iasi Aleea M Sadoveanu 4 bl A1 trons 1 IS

29.785,26 0,0829%

19 RONIV SRL - Cluj Napoca, str. Memorandului 14 ap 2 CJ

26.950,04 0,0750%

20

QUADRANT AMROQ BEVERAGES - Buc., Preciziei Business Center Bd Preciziei 1, prin Urban si asoc.

8.907,52 0,0248% 5923,84 debit, 2983.68 penalitati

21

Top C&S DISTRIBUTION SRL - Cluj Napoca str. Traian Vuia nr.214 Jud. CJ

184.395,02 0,5135%

22 FRIGOTEHNICA SRL - Buc str. Torentului nr.2 - 4, sect. 2

53.256,01 0,1483%

23 NEGRO 2000 SRL - Buc bd Metalurgiei nr.136 sect. 4

1.175,31 0,0033%

24

KUBO ICE CREAM COMPANY SRL - Piatra NeamŃ str. Dumbravei nr.5 Jud. NT

21.976,77 0,0612%

25 EL - CO SA - Tg Secuiesc str. Fabricii nr.9

549,43 0,0015%

26 BELT ART SRL - Brasov, str. Alex cel Bun nr.20 Jud. BV

37.374,65 0,1041%

27 EURO - MOTOR SRL - Brasov, str. Calea Bucuresti nr.132 BV

1.590,68 0,0044%

28 PAPPA REALE SRL - Brasov str. Timis Triaj nr.6 Jud. Brasov

34.902,05 0,0972%

29 LARGO SRL - Brasov str. Timis Triaj nr.6 parter Jud. Brasov

14.976,89 0,0417%

30 CONMITOM SRL - Brebu sat Brebu Manastirei nr.874 Jud. PH

4.196,80 0,0117%

31 Garcea Viorel Sorin - Brasov str. Padina nr.4 bl D7 ap 24 BV

292.630,00 0,8149%

Page 53: hotel Wofl Bran

53

32 BUGATTI SRL - Brasov str. M Viteazu nr.6 bl 3 ap 13 BV

55.166,31 0,1536%

33 MOGYI Romania SRL - Deva str. Santuhalm nr.31 HD

7.268,75 0,0202%

34 BOROMIR IND SRL - Rm Valcea str. Targului nr.2 Jud. VL

30.474,96 0,0849%

35 ROMARS CENTER SRL - Pitesti str. Fundătura Zorilor nr.4 AG

13.584,14 0,0378%

36

UTILITĂłI PUBLICE BRAN SRL - Bran, sat Sohodol str. Alunis nr.2 BV

9.775,50 0,0272%

37 MESADITER COMPROD SRL - Brasov str. Zizinului nr.50 BV

12.496,58 0,0348%

38 RANDLER GROUP SRL - Timisoara Calea Buziasului nr.126 TM

909,42 0,0025%

39 DANCOM SRL - Poiana Brasov, Complex Favorit 1 BV

43.000,00 0,1197%

40 UNICARM SRL - Vetis, str. Principală nr.314 Jud. SM

30.423,10 0,0847%

41 CARL REH WINERY SRL - Buc str. Matei Voievod nr.47 sect. 2

18.384,93 0,0512%

42

DELACO DISTRIBUTION SRL - Codlea, str. Targului nr.6 Jud. BV

1.638,05 0,0046%

43 FrieslandCampina Romania SĂ - Satu Mare bd Closca nr.90 Jud. SM

5.140,21 0,0143%

44 PANGRAM SA - Resita str. Timisorii nr.4 jud. CS

17.734,83 0,0494%

45 DORNA LACTATE SA - Com Dorna Candrenilor sat Floreni Jud. SV

4.719,71 0,0131% Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

46 ANAPAT COMERł 2005 SRL - Pitesti Bd Republicii nr.162 - 164 jud. AG

7.592,07 0,0211%

47 PRESTIGE DISTRIBUłIE SRL - Buc str. Mosilor nr.290 bl 36 sc A ap 10 sect. 2

8.407,75 0,0234%

48 BRAMETCHIM SA - Brasov, str. Carierei nr.158 BV

2.570,18 0,0072%

49 PROTESAN SERV SRL - Brasov str. Muncitorilor nr.18 bl B2 ap 1

3.120,54 0,0087%

50 NICORATEX SRL - BistriŃa Cart Saratanr 237 jud. BN

20.513,97 0,0571%

51 PLASTOR TRADING SRL - Oradea str. Guttenberg nr.24 BH

9.265,66 0,0258%

52 INTERSNACK Romania SRL prin SCA ENACHE & Asoc - Buc str. Agricultori nr.4 sect. 2

5.058,41 0,0141%

53 VEL PITAR SA - Rm Valcea str. Timis nr.22 parter Birou 1 VL

10.482,63 0,0292%

54 ELMAS SRL - Brasov Bd Grivitei nr.1Y BV

8.811,71 0,0245%

55 Domeniile Săhăteni Distribution SRL - Buc Bd Dacia nr.53 ap 3

1.052,08 0,0029%

56 REXCOM SRL - Brasov str. Closca nr.43 BV

720.000,00 2,0050%

57 LABORATOARELE MERLIN SRL - Brasov str. Uranus nr.14 BV

1.312,82 0,0037%

Page 54: hotel Wofl Bran

54

58 BILANCIA EXIM SRL - Corbeanca sat Petresti str. BalanŃei nr.46 IF

2.950,43 0,0082%

59 FRESH AIR SRL - Buc str. Vatra Luminoasă nr.91 sect. 2

2.359,29 0,0066%

60 DANONE P. D. P. A. SRL prin Urban si AsociaŃii - Buc Preciziei Business Center Bd Preciziei 1

12.021,50 0,0335%

61 EFG LEASING IFN SA - Buc Bd D. Pompei nr.6A sect. 2

89.561,16 0,2494%

62 TINO SA - Brasov str. Avram Iancu nr.66 BV

20.812,06 0,0580%

63 PROTECTION BGG SRL - Brasov str. LămaiŃei nr.85 BV

34.518,48 0,0961%

64 HORES 2002 SRL - Buc str. Valea Buzăului nr.1

23.895,39 0,0665%

65 VINURI NOBILE DISTRIBUTION - Popesti Leordeni Sos OlteniŃei nr.202 incinta

98.097,37 0,2732% 45879.61 debit, 52217,76 dob.

66 PAB COM SRL - Brasov str. Muncitorilor 10 bl B5sc A ap 18

33.328,75 0,0928%

67 TRANSARG CAG 98 SĂ - Curtea de Arges str. Valea Danului nr.1 AG

1.551,11 0,0043%

68 NESTLE Romania SRL - Prin Av. Zbarciog Andreea Buc str. Verigei nr.3 bl 1 sc A, ap 10 sect. 5

11.024,66 0,0307%

69

INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL -Prin KRUK INTERNAłIONAL Buc Calea Mosilor nr.51 et 5,6,7 sect. 3

27.113,81 0,0755%

70

STOENESCU MEDIA PRESS SERVICE Romania SRL - Buc Splaiul Unirii nr.4 bl B3, ap 6.1 Prin Cab Av Abdel – Razek Cornelia Corina

15.307,62 0,0426%

71 RIO BUCOVINA SRL - Buc Sos Chitila nr.3 sect. 1

63.302,97 0,1763% 39351,80 debit, 23951,17 penalit.

72 CAROLI PROD SRL - Buc Bd Timisoara Anchor Plaza corp C sec 6

9.420,54 0,0262%

73 ROMAQUA GROUP SRL - Borsec str. CarpaŃi nr.46 Jud. HR

65.738,93 0,1831%

74 SALBAC SA - Bacău Calea Moinesti nr.16

2.756,47 0,0077%

75 SMART PLAST SRL - ConstanŃa str. Dezrobirii 153 bl ID3C sc D 70

29.662,49 0,0826% 28823,64 debit, 839,30 chelt.jud.

76 EURO EDUCAłIONAL SRL - Brasov str. M Viteazu nr.2 bl 10 ap 11

7.073,26 0,0197% 4129.79 debit, 2904,17 penalit., 39.3 chelt.jud.

77 Depozitul de Carte Distruibutie SRL - Buc str. Făinari nr.3 sect. 2

790,05 0,0022%

78 RUS SRL - GherŃa Mică str. Targului nr.801 SM

17.683,51 0,0492%

79 HELL ENERGY ( CANDY GLOBE) - Ungheni str. Platforma nr.2 corp C 249 MS

10.555,78 0,0294%

80 TABCO - CAMPOFRIO SA - Tulcea str. Prislav nr.177 jud. TL

18.828,05 0,0524%

81 MORAVEX SRL - Brasov str. Stancii nr.19 BV

16.301,22 0,0454%

82 PORSCHE LEASING Romania IFN - Voluntari Sos Pipera Tunari r 2 clad Porsche

36.430,30 0,1015%

83 KAMIS CONDIMENTE SRL Prin Urban si AsociaŃii - Buc Bd preciziei 1 et 4 sect. 6

5.314,70 0,0148%

84 TOP GEL PROD SRL - Carcea str. Aeroportului nr.120 DJ

15.673,91 0,0436%

85 LEFRUMARIN SRL - Săcele str. Avram Iancu nr.62 BV

42.764,68 0,1191%

86 SCHUBERT &FRANZKE SRL - Cluj Napoca str. Plopilor nr.83 CJ

1.961,50 0,0055% Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

Page 55: hotel Wofl Bran

55

87 Cabinet Avocat Carmen Grusea - Brasov Bd 15 Noiembrie nr.88 sc A ap 4 BV

5.074,41 0,0141%

88 ROMTELECOM SA - Brasov str. M Sadoveanu nr.9 BV

2.240,74 0,0062% Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

89 START SA - Buc str. Siriului nr.36 – 40 sect. 1

19.941,86 0,0555%

90 PRODLACTA SA - Brasov str. Ecaterina Teodoroiu nr.5 BV

36.324,33 0,1012%

91 MARCUSEVANS SRL - Pitesti, STR IC Brătianu bl 42 sc A ap 4 AG

14.386,36 0,0401%

92 RIFCO TRADING SRL - Pitesti, STR IC Brătianu bl 42 sc A ap 4 AG

23.161,19 0,0645%

93 SC AGROLACT COSESTI SRL in insolvenŃă - Com Cosesti str. Principală 157 Arges

8.422,18 0,0235%

94 ANTENA TV GROUP SA - Buc str. Garlei nr.1B clad Grivco sect. 1

6.030,00 0,0168%

95 CORIOLAN IMPEX SRL prin Av Nitu Dan - Bacău str. Pictor Aman nr.94C BC

14.315,77 0,0399% 10.053,23 debit, 4262.54 penalitati

96 ROMLIV PROD SRL - Brasov str. Zizinului nr.4 BV

5.326,44 0,0148%

97 PRONTO UNIVERSAL SRL - Tg Mures str. Campului nr.18 MS

20.362,23 0,0567%

98 NUOVA DIANA ROM 1997 SRL - Pitesti str. Republicii bl D6A ap 7 AG

5.223,41 0,0145%

99 MEKAPAT SRL - Brasov str. Lanii nr.11 BV

2.499,53 0,0070%

100 SHERWOOD SRL - Brasov str. Oltului nr.3 bl 11

2.380,00 0,0066% Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

101 SIDE GRUP SRL - Felnac nr.1000 jud. AR

9.085,60 0,0253%

102 Electrica Furnizare Transilvania Sud - Brasov str. Pictor Luchian 25 bl 30 BV

67.366,69 0,1876% nu a facut dovada achitarii taxei judiciare si a timbrului judiciar

103 PISCINE SPERANTA SERVICE - Buc, str. Anastasie Panu nr.50 demisol Sect. 3

3.012,93 0,0084%

104 GOLDEN Foods Snaks SRL fostă BĂłUL MICRO IMPEX SRL - Buc Bd Preciziei nr.1 et 4 sect. 6

38.687,80 0,1077%

105 METRO Cash&Carry Romania SRL - Buc str. Theodor Palady nr.51N Clad 6 Corp A sect. 3

69.654,60 0,1940%

106 104 QUEEN MONACO BUSINESS SRL - Pitesti, str. N Bălcescu nr.214 AG

33.262,92 0,0926%

107 CODROS IMPEX - Brasov Bd Saturn nr.21 sc B ap 6 BV

338,44 0,0009%

108 TEHNIX SRL - Bacău str. 9 Mai nr.78 ap 4

5.172,07 0,0144% Suma de 120.3 lei repre.taxa judiciara nu a fost admisa intrucat nu este constatata printr-o hotarare judecatoreasca

109 AGROSEL SRL - Campia Turzii str. Laminoristilor nr.19 CJ

4.626,33 0,0129%

110 LABIRINT HOME SRL - Giurgiu, Bd Bucuresti bl 24/511 sc D ap 4

6.298,68 0,0175%

111 TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL - Otopeni, Drumul Gării 6 IF

2.149,61 0,0060%

112 Pierre Company SRL - Buc Sos Pantelimon 357 bl B1Sc Aap 54 s. 2

49.643,72 0,1382%

113 Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romania - Buc. Bd N Titulescu nr.88B Sect. 1

3.794,40 0,0106%

114 Chitu Cristinel Ion - Brasov str. Zizinului nr.12 BV

1.350.000,00 3,7594%

Page 56: hotel Wofl Bran

56

115

.MINYONA DISTRIB MD SRL Com Cocu nr.109 AG

6.543,35 0,0182%

116 Transilvania General Imp - Exp Srl Oradea str. Teatrului nr 1 - 2 BH

6.659,91 0,0185%

117 BUDUREASCA SRL Gura Vadului nr 446 cam 2 PH

21.323,56 0,0594%

118 TAVERNA LUPILOR SA Bran str. Branului nr 387 BV

260.569,86 0,7256%

119 GUMZ WARENHANDELS GmbH Austria, Industriezone n6 A - 6800

29.000,00 0,0808%

Total creante chirografare 9.479.771,30 26,399%

TOTAL 35.909.536,53 100,000%

Creante chirografare art.123 pct.7 - Creante sub conditie suspensiva

120 Fondul National de Garantare a

Creditelor pt.Intrepr.Mici si Mijlocii, Buc. Str.Stefan iulian 38 sect 1

2.500.000,00 Creanta sub conditie in cazul in care nu se va

incasa de la Eximbank

TOTAL 2.500.000,00

TOTAL GENERAL 38.409.536,53

Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă analiza de ansamblu a situatiei

patrimoniale în cadrul căreia vom pune în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în

cadrul activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin

situaţiile financiare.

Page 57: hotel Wofl Bran

57

Analiza activului si pasivului patrimonial

DENUMIRE INDICATORI 2007 2008 2009 2010 2011

DATE BILANTIERE

ACTIVE FIXE NECORPORALE 45.108 42.163 22.601 1.472.156 1.466.100

ACTIVE FIXE CORPORALE NETE 7.717.412 18.742.927 28.191.872 26.782.929 28.246.264

TOTAL ACTIVE FIXE NETE 7.762.521 18.785.089 28.214.474 28.255.085 29.712.364

ACTIVE CIRCULANTE - din care : 7.825.143 10.565.772 8.942.109 8.539.166 2.085.071

STOCURI 4.645.449 4.929.883 4.473.309 1.722.631 279.402

CREANTE 1.617.545 3.737.811 3.647.379 6.354.748 1.666.279

DISPONIBILITATI BANESTI 1.433.035 809.780 435.961 195.750 79.970

ALTE ACTIVE CIRCULANTE 129.113 1.088.298 385.460 266.037 59.420

CHELTUIELI IN AVANS 174.182 119.583 46.161 76.697 4.706

TOTAL ACTIV NET 15.761.845 29.470.444 37.202.744 36.870.947 31.802.141

CAPITALURI PROPRII 145.377 -2.201.821 -4.900.099 -6.767.530 -7.079.032

IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG 5.259.551 17.655.936 23.696.546 23.785.985 29.971.888

IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT 1.112.610 1.714.134 6.015.499 5.784.915 0

IMPRUMUTURI TOTALE 6.372.161 19.370.070 29.712.045 29.570.900 29.971.888

CAPITAL PERMANENT 5.404.928 15.454.115 18.796.447 17.018.455 22.892.856

DATORII CURENTE 10.105.702 11.771.782 17.327.905 17.841.269 6.970.104

ALTE DATORII TERMEN LUNG 251.215 2.244.548 1.078.391 2.011.224 1.939.181

TOTAL DATORII TERMEN LUNG 5.510.766 19.900.484 24.774.937 25.797.209 31.911.068

CAPITALUL TOTAL AL SOCIETATII 15.510.631 27.225.896 36.124.352 34.859.723 29.862.960

TOTAL DATORII 15.616.469 31.672.265 42.102.842 43.638.477 38.881.172

TOTAL PASIV 15.761.845 29.470.444 37.202.744 36.870.947 31.802.141

Analiza contului de profit si pierdere

DENUMIRE INDICATORI 2007 2008 2009 2010 2011

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

CIFRA DE AFACERI 29.956.421 40.517.437 34.860.069 27.522.032 8.561.162

VENITURI DIN ACTIV DE EXPLOATARE

30.216.023 42.115.883 35.789.330 27.751.032 9.518.347

VENITURI FINANCIARE 110.818 817.448 631.770 1.902.271 1.671.185

TOTAL VENITURI 30.326.841 42.933.332 36.421.100 29.653.302 11.189.531

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 30.076.052 43.499.075 38.075.531 27.478.350 9.940.866

CHELTUIELI FINANCIARE 239.375 2.275.173 3.144.710 3.999.717 3.909.506

CHELTUIELI CU DOBANDA 199.198 1.137.273 1.733.383 2.079.487 2.025.214

TOTAL CHELTUIELI 30.315.427 45.774.248 41.220.241 31.478.067 13.850.372

PROFIT BRUT 11.414 -2.840.916 -4.799.140 -1.824.765 -2.660.841

IMPOZIT PE PROFIT 7.176 0 14.667 16.500 0

PROFIT NET 4.238 -2.840.916 -4.813.807 -1.841.265 -2.660.841

CHELTUIELI FIXE 5.940.504 9.974.984 9.760.514 6.749.739 3.756.631

CHELTUIELI VARIABILE 24.374.923 35.799.263 31.459.727 24.728.328 10.093.741

REZULTAT DIN EXPLOATARE 139.971 -1.383.191 -2.286.201 272.682 -422.519

REZULTAT FINANCIAR -128.557 -1.457.725 -2.512.939 -2.097.446 -2.238.322

VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR

26.693.214 36.965.270 30.947.783 21.024.412 3.045.161

Page 58: hotel Wofl Bran

58

CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE

22.225.797 30.992.283 25.605.447 17.292.973 2.178.980

VENITURI DIN PRODUCTIA VANDUTA

3.292.041 3.572.038 3.996.659 6.606.231 5.512.182

VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA

0 101 0 0 -1.643

IMPOZITE SI TAXE 37.758 98.917 158.641 244.150 263.597

CH. CU PERSONALUL SI PROT.SOC.

2.481.174 4.256.745 3.779.390 2.881.916 1.589.001

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

230.767 1.578.474 844.888 120.388 958.828

CH. CU AMORTIZARI SI PROVIZIOANE PT. EXPLOATARE

370.193 561.790 915.655 1.129.532 998.781

ALTE CHELT. DE EXPLOATARE

97.591 1.071.791 933.537 98.662 952.097

CHELT. CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE

1.019.366 1.487.904 1.467.413 1.812.159 1.761.023

ALTE CHELT. MATERIALE 32.025 33.647 21.284 801.068 30.787

CHELT. CU ENERGIA SI APA 225.771 151.897 315.122 373.991 447.353

CHELT. PRIV. PRESTATIILE EXTERNE

3.586.377 4.844.102 4.879.042 2.843.899 1.719.247

I. Analiza intreprinderii RON

1) Analiza echilibrului economico-financiar

a) Situatia neta

SN=Total Activ-Total Datorii

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

SN -28.804,9 -2.321.403,9 -4.946.259,9 -6.844.226,6 -7.083.737,4

TA 15.587.663,7 29.350.861,4 37.156.582,5 36.794.250,8 31.797.435,0

TD 15.616.468,5 31.672.265,3 42.102.842,3 43.638.477,4 38.881.172,4

Situatia neta in perioada de analiza inregistreaza valori in scadere, plecand de la -28.804,90 lei in 2007 si ajungand la -7.083.737,40 lei in 2011 si se datoreaza devansarii cu aceste sume a activelor totale de catre total datorii. Activul total a scazut in 2011 datorita inchiderii activitatii de retail (care a dus in principal la scaderea stocurilor si in mai mica masura din vanzarea unor mijloace fixe). Total datorii au scazut in principal datorita scaderii soldului la furnizorii de marfa pentru activitatea de retail. Degradarea situatiei nete se datoreaza scaderii activelortotale intr-o proportie mai mare decat scaderea datoriilor totale ( 14% fata de 11%).

b) Fondul de rulment financiar net

FRF= Capitaluri permanente - Active imobilizate

(exclusiv amortizari si provizioane) (valoare neta)

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

FRF -2.357.592,7 -3.330.974,7 -9.418.026,2 -11.236.630,0 -6.819.507,9

CPM 5.404.928,1 15.454.114,6 18.796.447,4 17.018.454,9 22.892.856,0

AI 7.762.520,8 18.785.089,3 28.214.473,6 28.255.084,9 29.712.363,9

Fondul de rulment financiar net in perioada de analiza inregistreaza valori in scadere (2007 pana in 2010), deoarece rata de crestere a activelor imobilizatea fost mai mare decat cea de crestere a capitalurilor pemanente. In perioada 2010 - 2011, capitalurile permanente s-au marit datorita restructurari unor linii de credit in credite pe termen mediu (Italo Romena, BRD-GSG, Exim Bank). Activele imobilizate au crescut datorita reevaluarii valorii terenurilor aflate in patrimoniul debitoarei.

Page 59: hotel Wofl Bran

59

c) fondul de rulment propriu

FRP= Capitaluri proprii – Active imobilizate nete

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

FRP -7.617.144,0 -20.986.910,5 -33.114.572,2 -35.022.615,0 -36.791.395,4

CPR 145.376,8 -2.201.821,2 -4.900.098,6 -6.767.530,0 -7.079.031,5

AI 7.762.520,8 18.785.089,3 28.214.473,6 28.255.084,9 29.712.363,9

Fondul de rulment financiar propriu reprezinta capacitatea societatii de a finanta active imobilizate din surse permanente proprii. Acest lucru nu s-a intamplat in cazul debitoarei, activele imobilizate finantandu-se din surse pe termen scurt si din aportul asociatilor prin imprumutarea debitoarei de catre acestia.

d) fondul de rulment imprumutat (strain)

FRS= FRF – FRP

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

FRS 5.259.551,23 17.655.935,8 23.696.546,0 23.785.985,0 29.971.887,5

FRF -2.357.592,7 -3.330.974,7 -9.418.026,2 -11.236.630,0 -6.819.507,9

FRP -7.617.144,0 -20.986.910,5 -33.114.572,2 -35.022.615,0 -36.791.395,4

Similar, valorile inregistrate de fondul de rulment imprumutat releva faptul ca pentru valorile inregistrate in 2011, in crestere se datoreaza restructurari unor linii de credit in credite pe termen mediu (Italo Romena, BRD-GSG, Exim Bank).

e) Nevoia de fond de rulment

NFR= Active circulante – Datorii din exploatare

(forme materializate) (exclusiv credite de trezorerie)

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

NFR -3.539.413,2 -1.896.207,2 -8.775.596,1 -9.421.155,8 -4.960.297,6

AC 6.566.289,3 9.875.574,4 8.552.308,9 8.420.112,7 2.009.806,7

DE 10.105.702,5 11.771.781,6 17.327.905,0 17.841.268,5 6.970.104,3

Analizand acest indicator vedem ca activele circulante sunt integral finantate de datoriile de expploatare. Faptul ca datoriile din exploatare exced in perioada analizata, cu mult activele circulante ( -4.960.297,60 lei la 31.12.2011), explica faptul ca sursele pe termen scurt au fost folosite pentru finantarea activelor imobilizate.

f) Trezoreria neta

TN=FRF-NFR

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

TN 1.181.820,4 -1.434.767,6 -642.430,1 -1.815.474,3 -1.859.210,3

FRF -2.357.592,7 -3.330.974,7 -9.418.026,2 -11.236.630,0 -6.819.507,9

NFR -3.539.413,2 -1.896.207,2 -8.775.596,1 -9.421.155,8 -4.960.297,6

CRED TREZ 1.112.610,1 1.714.133,8 6.015.499,3 5.784.915,4 0,0

IMPR.ASOC 251.214,8 2.244.547,9 1.078.391,3 2.011.223,9 1.939.180,5

DISPONIBILITATI 1.433.035,2 809.780,4 435.961,2 195.749,7 79.970,3

TOTAL ALTE SURSE

1.181.820,4 -1.434.767,6 -642.430,1 -1.815.474,3 -1.859.210,3

Valoarea negativa a trezoreriei nete reflecta dezechilibrul financiar al debitoarei. Acumularea in perioada analizata de active imobilizate pe seama cresterii obligatiilor neplatite si apelarea la credite pe termen scurt a mentinut dezechilibrul financiar la care s-a adaugat acumularea de pierderi din activitatea curenta.

Page 60: hotel Wofl Bran

60

2) Analiza rezultatelor

a) Marja comerciala

MC = Venituri din vanzarea marfurilor – Cheltuieli privind marfurile

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

MC 4.467.417,7 5.972.987,7 5.342.335,5 3.731.439,5 866.181,0

VM 26.693.214,3 36.965.270,5 30.947.783,0 21.024.412,0 3.045.160,6

ChM 22.225.796,5 30.992.282,8 25.605.447,4 17.292.972,6 2.178.979,6

Valoarea marjei comerciale a scazut in suma absoluta deorarece in 2011 au for inchise toate supermarket-urile (ultimul in aprilie 2011), inclusiv si ce le care mai functionau la inceputul anului 2011 (Bran si Curtea de Arges).

b) Productia exercitiului

PE = Productia vanduta +/- Productia stocata + Productia imobilizata

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

PE 3.292.041,3 3.572.138,7 3.996.658,8 6.606.231,3 5.510.539,1

PV 3.292.041,3 3.572.038,2 3.996.658,8 6.606.231,3 5.512.182,3

PS 0,0 100,5 0,0 0,0 -1.643,1

PI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Productia exercitiului a fost inregistrata in exclusivitate din activitatea turistica. In anul 2011 au fost inregistrate cresteri ale gradului de incarcare al spatiilor de cazare (crestere de la 46% in 2010 la 51% in 2011), dar datorita cresterii concurentei in zona, a fost nevoie sa se oferteze preturi pe pachete de servicii suportate de piata, care au dus la scaderea marjei valorii adaugate. Pe de alta parte structura clientilor din 2011 a debitoarei nu au consumat pe langa pachetele turistice incluse si negociate si consumatie a la carte fata de perioada 2010 in care s-a inregistrat aceasta situatie.

c) Valoarea adaugata

VA = MC + Productia exercitiului – Consumuri de la terti

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

VA 2.895.920,4 3.027.576,9 2.656.133,9 4.506.553,7 2.418.309,7

MC 4.467.417,7 5.972.987,7 5.342.335,5 3.731.439,5 866.181,0

PE 3.292.041,3 3.572.138,7 3.996.658,8 6.606.231,3 5.510.539,1

C.TE 4.863.538,7 6.517.549,5 6.682.860,4 5.831.117,1 3.958.410,3

Valoarea adaugata este influentata de valoarea marjei comerciale in acest caz intr-o proportie covarsitoare, datorita faptului ca activitatea de retail fiind una de extensiva si acoperea peste 80% din cifra de afaceri a debitoarei in perioada de varf.

d) Excedentul brut din exploatare

EBE = VA + Subventii din – Impozite – Cheltuieli cu personalul si

exploatare si taxe protectia sociala

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

EBE 376.988,1 -1.328.084,9 -1.281.897,4 1.380.487,8 565.711,7

VA 2.895.920,4 3.027.576,9 2.656.133,9 4.506.553,7 2.418.309,7

SE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IMP+T 37.758,0 98.917,2 158.641,5 244.150,1 263.597,0

CH.PPS 2.481.174,31 4.256.744,54 3.779.389,84 2.881.915,72 1.589.001,00

Excedentul brut din exploatare a inregistrat valori pozitive in 2007, 2010 si 2011, dar negative in 2008 si 2009 deoarece in aceasta perioada au fost inregistrate cele mai mari cresteri de angajari in sectorul de retail, care nu s-au transpus in vanzari conform investitiilor si acestor cresteri. In perioada 2011 scaderea fata de 2010 se datoreaza scaderii in valori absoluta a marjei comerciale prin inchiderea tuturor supermarket-urilor.

Page 61: hotel Wofl Bran

61

e) Rezultatul exploatarii

RE=EBE + Venituri din + Alte venituri - Cheltuieli cu amortizari – Alte cheltuieli

provizioane din exploatare si provizioane de exploatare

pentru exploatare pentru exploatare

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RE 139.970,9 -1.383.191,2 -2.286.201,0 272.681,9 -426.337,8

EBE 376.988,1 -1.328.084,9 -1.281.897,4 1.380.487,8 565.711,7

VPE

AVE 230.767,4 1.578.474,3 844.888,2 120.388,3 958.828,0

CAMP 370.193,2 561.789,9 915.654,6 1.129.531,8 998.781,1

ACE 97.591,3 1.071.790,6 933.537,2 98.662,4 952.096,5

Rezultatul exploatarii in cazul de fata este influentat in 2011 de diferenta negativa intre excedentul brut din exploatare si cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor. Acest lucru se datoreaza faptului ca in prima partea anului 2011, au fost inchise ultimele magazine si astfel o proportie destul de mare a activelor din patrimoniul debitoarei nu produc venituri conform cu potentialul acestora.

f) Rezultatul curent

RC = RE + Venituri financiare – Cheltuieli financiare

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RC 11.413,8 -2.840.916,0 -4.799.140,5 -1.824.764,6 -2.664.659,5

RE 139.970,9 -1.383.191,2 -2.286.201,0 272.681,9 -426.337,8

VF 110.818,0 817.448,2 631.770,3 1.902.270,8 1.671.184,7

CF 239.375,1 2.275.173,1 3.144.709,8 3.999.717,3 3.909.506,4

Rezultatul curent este in mare masura expresia rezultatului financiar. Acest lucru se datoreaza deoarece finantarea activelor imobilizate s-a facut intr-o proportie majoritara prin contractarea de credite bancare purtatoare de dobanzi.

g) Rezultatul net

RN = RC + Rezultatul exceptional – impozit pe profit

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RN 4.237,8 -2.840.916,0 -4.813.807,5 -1.841.264,6 -2.664.659,5

RC 11.413,8 -2.840.916,0 -4.799.140,5 -1.824.764,6 -2.664.659,5

REX

IMP.PR 7.176,0 0,0 14.667,0 16.500,0 0,0

Rezultatul net nu este influentat de impozitul pe profit, astfel ca acesta reflecta intr-o proportie de 100% rezultatul curent.

h) Capacitatea de autofinantare metoda deductibila (din EBE)

CAF=EBE+/- venit./chelt. +/- venit./chelt. +/- alte venit./chelt. - impozit

financiare exceptionale din exploatare pe profit

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

CAF 374.431,1 -2.279.126,1 -3.898.152,9 -711.732,8 -1.665.878,5

EBE 376.988,1 -1.328.084,9 -1.281.897,4 1.380.487,8 565.711,7

VF - CF -128.557,1 -1.457.724,9 -2.512.939,5 -2.097.446,5 -2.238.321,7

VEX - CHEX

AVE - ACHE 133.176,09 506.683,61 -88.649,02 21.725,86 6.731,52

IMP.PR 7.176,00 0,00 14.667,00 16.500,00 0,00

Page 62: hotel Wofl Bran

62

Capacitatea de autofinantare reflecta valoarea insuficienta a activitatii desfasurate de debitoare in 2011. De aici reiese faptul ca debitoarea va avea nevoie in viitor de o infuzie de capital pentru scaderea serviciului datoriei catre banci.

3) Analiza lichiditatii si solvabilitatii

a) Lichiditatea globala %

Lg = Active circulante / Datorii curente

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

Lg 79,16% 90,77% 51,87% 48,29% 29,98%

AC 7.999.324,6 10.685.354,8 8.988.270,1 8.615.862,4 2.089.776,9

DC 10.105.702,5 11.771.781,6 17.327.905,0 17.841.268,5 6.970.104,3

O valoare buna pentru acest indicator, trebuie sa inregistreze valori de peste 100%. In cazul nostru se observa o degradare constanta a indicatorului incepand din 2008 si acest lucru se datoreaza faptului ca activitatea de retail nu a urmat cursul preconizat pe de o parte si faptul ca din anul 2009 au inceput inchiderea unor supermarket-uri pe de alta parte.

b) Lichiditatea imediata

Li = Trezorerie / Datorii pe termen scurt

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

Li 33,19% 48,89% 26,06% 38,64% 25,97%

T 3.353.875,6 5.755.471,3 4.514.961,3 6.893.231,3 1.810.375,2

DC 10.105.702,5 11.771.781,6 17.327.905,0 17.841.268,5 6.970.104,3

STOCURI 4.645.448,98 4.929.883,48 4.473.308,83 1.722.631,14 279.401,76

Prin inchiderea supermarket-urilor care aveau o incasare cash, aceast indicator a avut de suferit deoarece in activitatea de turism incasarile sunt la termen (60-90 zile sau chiar mai mult).

c) Solvabilitatea patrimoniala

Sp = Capitaluri proprii / Total pasiv •100 %

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

Sp 0,92% -7,47% -13,17% -18,35% -22,26%

CP 145.376,8 -2.201.821,2 -4.900.098,6 -6.767.530,0 -7.079.031,5

TP 15.761.845,3 29.470.444,1 37.202.743,7 36.870.947,3 31.802.140,9

Faptul ca debitoarea a inregistrat pierderi in ultimii ani, a dus la degradarea continua a capitalurilor proprii, ceea ce a condus si la degradarea valorilor acestui indicator.

d) Rata solvabilitatii generale

RSg = Total Activ / Dastorii Curente

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RSg 155,97% 250,35% 214,70% 206,66% 456,26%

TA 15.761.845,3 29.470.444,1 37.202.743,7 36.870.947,3 31.802.140,9

DC 10.105.702,5 11.771.781,6 17.327.905,0 17.841.268,5 6.970.104,3

RSg a inregistrat in perioada de analiza valori supraunitare, asa cum trebuie sa fie in general valoarea acestui indicator, ccea ce demonstreaza ca la acea data debitoarea putea face fata obligatiilor financiare, daca aceste active produceau venituri la nivelul pentru care acestea au fost realizate.Pentru anul 2011 se constata o crestere a ratei acestui indicator prin faptul ca activele totale au scazut cu 13,75%, in schimb ce datoriile curenta au scazut cu 60,93%.

4) Analiza rentabilitatii si potentialului de crestere

a) Rentabilitatea economica

RE = EBE / Total activ •100 %

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RE 2,39% 0,00% 0,00% 3,74% 1,78%

EBE 376.988,1 -1.328.084,9 -1.281.897,4 1.380.487,8 565.711,7

TA 15.761.845,3 29.470.444,1 37.202.743,7 36.870.947,3 31.802.140,9

Page 63: hotel Wofl Bran

63

Masoara performanta activului societatii. Valorile in scadere in 2011 fata de 2010, ale RE , scot in evidenta faptul ca activul debitoarei, atat cel imobilizat cat si cel circulant au o performanta foarte scazuta si nu producvenituri la nivelul pentru care au fost create.

b) Rentabilitatea financiara

RF = Rezultatul curent / Capitaluri proprii •100 %

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RF 7,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RC 11.413,8 -2.840.916,0 -4.799.140,5 -1.824.764,6 -2.664.659,5

CP 145.376,8 -2.201.821,2 -4.900.098,6 -6.767.530,0 -7.079.031,5

Masoara capacitatea surselor proprii pe termen lung de a obtine profit. De aici reise faptul ca decizia managementlui de atragere a unui investitor strategic, de gasire a noi surse de venituri si solutia vanzarii unor active sunt oportune si foarte necesare pentru redresarea financiare a debitoarei.

5) Ratele de rentabilitate

Ratele de rentabilitate comerciala

1. Rata marjei comerciale - se utilizeaza de intreprinderile cu activitate comerciala

Rmc = MC / Vanzari de marfuri

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

Rmc 16,74% 16,16% 17,26% 17,75% 28,44%

MC 4.467.417,7 5.972.987,7 5.342.335,5 3.731.439,5 866.181,0

VM 26.693.214,3 36.965.270,5 30.947.783,0 21.024.412,0 3.045.160,6

Valorile marjei comerciale inregistrate in perioada 2007-2010 releva faptul ca activitatea de retail si-a pus covarsitor accentul pe nivelul acestui indicator. Incepand din 2011, cand activitatea de retail a fost inchisa s-a inregistrat o crestere a nivelului acestui indicator care are potential de crestere mai ales prin prisma faptului ca prin planul de reorganizare se are in veder si reorientarea strategica in cadrul activitatii de turism catre cresteri importante ale vanzarilor a la carte. 2. Rata marjei brute de exploatare – indica aptitudinea activitatii de exploatare de a degaja

profit.

Rmb = EBE / CA

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

Rmb 1,26% 0,00% 0,00% 5,02% 6,61%

EBE 376.988,1 -1.328.084,9 -1.281.897,4 1.380.487,8 565.711,7

CA 29.956.421,3 40.517.437,4 34.860.069,4 27.522.031,8 8.561.161,8

Valorile Rmb inregistrate in perioada 2007 - 2009 se datoreaza influentei negative a activitatii de retail care folosea mari resurse cu minim de rezultat sau rezultat negativ. In parioada 2010 - 2011 se inregistreaza o imbunatatire a acestui indicator datorita inchiderii treptat a activitatii de retail.

3. Rata marjei nete – exprima capacitatea intreprinderii de a realiza profit si a face fata concurentei.

Rmn = RN / CA

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

Rmn 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RN 4.237,8 -2.840.916,0 -4.813.807,5 -1.841.264,6 -2.664.659,5

CA 29.956.421,3 40.517.437,4 34.860.069,4 27.522.031,8 8.561.161,8

Faptul ca pana in prezent incepand din 2008 debitoarea nu poate inregistra profit, demonstreaza faptul ca intrarea in insolventa era o realitate si ca restructurarea economica si financiara nu mai suporta nici o intarziere.

Page 64: hotel Wofl Bran

64

5. Rata marjei brute de autofinantare – masoara surplusul de resurse de care dispune intreprinderea

Rmba = CAF / CA

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

Rmba 1,25% -5,63% -11,18% -2,59% -19,46%

CAF 374.431,1 -2.279.126,1 -3.898.152,9 -711.732,8 -1.665.878,5

CA 29.956.421,3 40.517.437,4 34.860.069,4 27.522.031,8 8.561.161,8

Avand in vedere valorile mici ale CAF, Rmba inregistreaza in perioada analizata valori mici, deci deficitul de resurse nu poate ajuta activitatea de exploatare si datorate pierderii din activitatea financiara (cheltuielile cu dobanzile la credite).

6) Gradul de indatorare

G.I. = TOTAL DATORII / TOTAL ACTIV

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

G.I. 99,08% 107,47% 113,17% 118,35% 122,26%

TD 15.616.468,5 31.672.265,3 42.102.842,3 43.638.477,4 38.881.172,4

TA 15.761.845,3 29.470.444,1 37.202.743,7 36.870.947,3 31.802.140,9

Gradul de indatorare este un indicator de risc si a inregistrat valori in crestere in periada de analiza datorita faptului ca activitatea de retail nu a avut un nivel preconizat de vanzari si a acumulat permanent datorii curente ce nu puteau fi acoperite din excedentul de cash din activitatea de turism. Prin aplicarea masurilor cuprinse in planul de reorganizare aceasta stare de fapt se va imbunatati radical.

7) Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RAF 2,69% -14,25% -26,07% -39,77% -30,92%

CPR 145.376,8 -2.201.821,2 -4.900.098,6 -6.767.530,0 -7.079.031,5

CPM 5.404.928,1 15.454.114,6 18.796.447,4 17.018.454,9 22.892.856,0

Ameliorarea acestui indicatorin perioada 2011, se datoreaza restructurarii liniilor de credit, in credite pe termen mediu. Prin demararea masurilor cuprinse in planul de reorganizare se va ameliora valoarea capitalurilor proprii si prin acest indicator si valoarea ratei autonomiei financiare.

8) Rata de finanŃare a stocurilor = Fond de rulment/Stocuri = (Capital

permanent - Active imobilizate)/ Stocuri

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RFS -50,75% -67,57% -210,54% -652,29% -4023,34%

FR -2.357.592,7 -3.330.974,7 -9.418.026,2 -11.236.630,0 -6.819.507,9

STOCURI 4.645.449,0 4.929.883,5 4.473.308,8 1.722.631,1 169.498,7

Inchiderea in 2011 in totalitate a activitatii de retail, a condus la scaderea valorii socurilor si implicit la o scadere a presiunii nevoii de finantare a acestora din fondul de rulment care oricum inregistreaza valori negative.

9) Rata capitalului propriu faŃă de = Capital propriu/Active imobilizate

activele imobilizate

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RCPR 1,87% -11,72% -17,37% -23,95% -23,83%

CPR 145.376,8 -2.201.821,2 -4.900.098,6 -6.767.530,0 -7.079.031,5

AI 7.762.520,8 18.785.089,3 28.214.473,6 28.255.084,9 29.712.363,9

Cresterea activelor imobilizate intr-o proportie mai mare fata de scaderea capitalurilor proprii a dus la o ameliorare a acestui indicator in 2011 fata de 2010.

Page 65: hotel Wofl Bran

65

10) RotaŃia activelor circulante = Cifra de afaceri/Active circulante

(Viteza de rotaŃie în zile = 360/RotaŃia activelor circulante)

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

VRAC 96,1 94,9 92,8 112,7 87,9

RAC 3,74 3,79 3,88 3,19 4,10

CA 29.956.421,3 40.517.437,4 34.860.069,4 27.522.031,8 8.561.161,8

AC 7.999.324,6 10.685.354,8 8.988.270,1 8.615.862,4 2.089.776,9

Valorile in crestere in perioada 2009 - 2010 a acestui indicator demonstreaza situatia nefavorabila inregistrata in activitatea de retail (adica de descrestere accentuata). In anul 2011 acest indicator a inregistrat cel mai bun nivel din intreaga perioada de analiza si asta se datoreaza faptului ca a fost inchisa activitatea de retail si demonstreaza gradul superior de exploatare a activelor din cadrul activitatii de turism.

11) RotaŃia activului total = Cifra de afaceri/Active totale

(Viteza de rotaŃie în zile = 360/RotaŃia activului total)

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

VRAT 189,4 261,8 384,2 482,3 1.337,3

RAT 1,90 1,37 0,94 0,75 0,27

CA 29.956.421,3 40.517.437,4 34.860.069,4 27.522.031,8 8.561.161,8

TA 15.761.845,3 29.470.444,1 37.202.743,7 36.870.947,3 31.802.140,9

Descresterea acestui indicator in 2011, arata ca o mare parte a activelor imobilizate nu produc venituri si ca aplicarea masurilor din planul de reorganizare sunt imperios necesare.

12) Durata medie de recuperare a creantelor = Cifra de afaceri/Media creanŃelor totale

(Viteza de rotaŃie în zile = 360/Durata medie de recuperare a creantelor)

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

DMRC 4,6 6,3 5,8 71,7 61,2

VRC 78,96 56,99 62,36 5,02 5,88

CA 29.956.421,3 40.517.437,4 34.860.069,4 27.522.031,8 8.561.161,8

MCT 379.381,3 711.012,1 559.031,0 5.482.784,1 1.455.948,5

Valorile mici inregistrate in perioada 2007 - 2009, se datoreaza faptului ca cifra de afaceri era realizata in proportie de cca 90 % din activitatea de retail care avea incasari cash. Pentru anul 2011 scaderea valorii acestui indicator fata de anul 2010, demonstreaza ca masurile de urmarire a incasarii creantelor si incheierea unor contracte cu perioade mai scurte de decontare a serviciilor prestate au dus la rezultate pozitive.

13) Rata rentabilităŃii resurselor consumate = Profit net/Cheltuieli totale

31-Dec-2007 31-Dec-2008 31-Dec-2009 31-Dec-2010 31-Dec-2011

RRRC 0,01% -6,21% -11,68% -5,85% -19,21%

Prf.N 4.237,8 -2.840.916,0 -4.813.807,5 -1.841.264,6 -2.660.840,6

CH.T 30.315.427,2 45.774.247,7 41.220.240,6 31.478.067,0 13.850.372,0

Valoarea in descrestere in anul 2011, arata ca activitatea de turism singura, nu poate redresa situatia economica, comerciala si financiara a debitoarei.

Page 66: hotel Wofl Bran

66

I.16. Strategia de reorganizare

I.16.2. Mecanismul reorganizării Mecanismul reorganizării are la bază elementele generatoare de surplus de numerar care

să fie destinat achitării pasivului asumat prin plan:

- excedentul rezultat din continuarea derulării activităţii curente ;

- excedentul rezultat din dezvoltarea unor noi activitati ;

- excedent rezultat din valorificarea prin vânzare a unor active ;

- aport al asociatilor debitoarei pentru acoperirea necesarului de numerar ;

- imprumuturi pe termen scurt pentru acoperirea eventualelor minusuri de trezorerie generate de

incasarea cu intarziere a creantelor curente, contractate de la institutii autorizare sau alte

imprumuturi ;

- atragerea unui nou asociat care sa aduca un aport in numerar, utilizat pentru dezvoltarea afacerii

si onorarea obligatiilor asumate prin programul de plati ;

- atragerea unui investitor strategic care sa realizeze recapitalizarea debitorei, ce ar avea ca efect

achitarea in totalitate a obligatiilor asumate de aceasta prin programul de plati si incetarea starii

de insolventa ;

- refinantarea in totalitate sau in parte a creditelor bancare aflate in sold in prezent la PIRAEUS

BANK, ITALOROMENA, EXIMBANK si BRD-GSG. Acest lucru se va face prin cumpararea

creantei de catre viitorul creditor in persoana unei institutii financiare autorizate, fara plata din

partea debitoarei a vreunui comision de refinantare sau alt tip de comision ;

- achitarea in avans, in parte sau in totalitate a creditelor bancare aflate in sold, in prezent la

PIRAEUS BANK, ITALOROMENA, EXIMBANK si BRD-GSG. Sumele achitate in avans care

au ca sursa, aporturi de numerar al asociatilor, vor fi destinate exclusiv rambursarii soldurilor

creditelor.

- pentru realizarea unei transparente totale in derularea activitatii curente de exploatare a

activelor, separarea acestei activitati de cea de inchiriere (dezvoltata de cealalta firma din grup

respectiv, SC TAVERNA LUPILOR SA) si in evidentierea distincata a surselor generatoare de

de surplus de numerar destinat achitarii pasivului, se are in vedere, cu acordul prealabil al

entitatilor interesate ( ex. creditori ) aromnizarea situatiei patrimoniale a celor doua firme din

grup (SC HOUSE OF WOLF SRL si SC TAVERNA LUPILOR SA), in sensul dezideratelor de

mai sus, prin transferul de active de la o societate din grup la cealalta societate, cu preluarea si a

sarcinilor activului respectiv.

Page 67: hotel Wofl Bran

67

- posibilitatea unei fuziuni a debitoarei cu o firma sau un grup de firme, cf. legii 31/1990 si a

legii 85/ 2006 ;

- tranzactie de business intre debitoare si o alta companie sau grup de companii, cf. art. 128 din

leg. 571 / 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

În ceea ce priveşte activitatea curentă societatea a întreprins măsuri care vizează

restructurarea şi rentabilizarea activităţii, astfel încât aceasta să genereze un surplus destinat

acoperirii pasivului. Detalii cu privire la măsurile întreprinse şi modul de realizare a acestui

deziderat sunt prezentate în secţiunile următoare.

În ceea ce priveşte cea de-a doua sursă din cadrul mecanismului reorganizării, activele ce

vor fi scoase la vanzare sunt prezentate in tabelul urmator :

Page 68: hotel Wofl Bran

68

PLANUL DE VANZARE A UNOR ACTIVE DIN PATRIMONIUL SC HOUSE OF WOLF SRL IN PERIOADA DE REORGANIZARE

NR. CRT.

DENUMIRE MIJLOACE FIXE EVALUATE VALOARE

EVALUATA - LEI -

PERIOADA DE VANZARE A ACTIVELOR

AN I AN II AN III

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1

SUPERMARKET "WOLF" PITESTI

3.483.200

Situat in Mun. Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu nr. - "Complex BIG". DESCRIEREA IMOBILULUI : - curti constructii in indiviziune aflat sub cladire, impreuna cu spatiul COMERCIAL P+1- 840 mp ; - PARTER - suprafata utila - 736,72 mp ; - ETAJ - suprafata utila - 458,35 mp, inscris in CF nr.30288/ Pitesti la A+2

2

Hale industriale Zarnesti

1.079.792

- CF nr. 101606, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat la A+1.1, cu nr. cadastral C1, nr top 5373/1/1/17 – hala de productie, 5 birouri, 3 holuri, 2 magazii, 3 grupuri sanitare - CF nr. 101609, a localitatii Zarnesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 5781 N Tohanul Vechi), identificat la A+1.1, cu nr. cadastral 189, nr. top. 5373/1/1/16 – hala de productie

TOTAL VALOARE EVALUATA - ACTIVE

SCOASE LA VANZARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.562.992

Page 69: hotel Wofl Bran

69

Sumele încasate din valorificarea acestor active vor fi direcţionate înspre îndestularea

creditorilor în favoarea cărora există garanţii înregistrate asupra acestora conform planului de

mai sus si se regasesc in programul de plati a creantelor si in fluxul de numerar incheiate pentru

perioada de reorganizare.

Page 70: hotel Wofl Bran

70

I.16.3. Măsurile de reorganizare

I.16.3.1. Măsuri privitoare la eficientizarea activităţii curente

Societatea a demarat deja măsuri de reorganizare a activităţii. Apreciem acest proces ca

fiind unul continuu, o parte din măsuri fiind implementate anterior deschiderii procedurii

insolvenţei continuate apoi după deschidere, iar unele măsuri sunt implementate în perioada

curentă sau în viitorul apropiat. Prezentăm în continuare doar un rezumat al acestor măsuri :

• Masuri interne restructurare, comercial, marketing, management, financiar contabilitate, etc.

respectiv:

• elaborarea unei strategii financiare prin realizarea unor bugete anuale si multianuale, atat pentru

perioada de implementare a planului de reorganizare, dar si dupa aceasta perioada. De asemenea

elaborarea unor previziuni privind cash-floul debitoarei in aceleasi perioade descrise mai sus.

• intocmirea executiei bugetare lunar pentru a putea monitoriza in timp real activitatea

economica si luarea masurilor necesare la momentul oportun;

• restructurarea financiara a activitatii si restabilirea echilibrului economico-financiar .

- Masuri interne de gestiune a afacerii :

- Reducerea costurilor operaţionale : reducerea costurilor materiale, salariale si cu

prestatiile externe, reducerea costurilor cu combustibilul si cu deplasarile ;

- Schimbarea politicii comerciale prin atragerea unor clienti care sa aduca un plus de

rentabilitate a preturilor de vanzare a la carte ;

- In urma aprobarii planului de reorganizare se va intocmi si aproba la nivelul conducerii

debitoarei un plan intern de masuri si actiuni cu termene precise, precum si persoanele

care le vor ducere la indeplinire. Acest plan de masuri va deveni sarcina de lucru pentru

fiecare salariat al debitoarei.

I.16.3.2. Necesarul investiţional al societăţii şi sursele de finanţare a acestuia

Pana la data elaborarii prezentului plan de reorganizare conducerea debitoarei nu a

identificat un necesar de investitii, astfel ca nu au fost prinse in previziunile bugetare pentru

perioada de aplicare a planului nici un fel de achizitii si nici sursele acestora.

Page 71: hotel Wofl Bran

71

I.16.4. Previziuni privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe perioada planului de reorganizare

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. 4,35 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

ELEMENTE DE BUGET ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I

TOTAL AN I

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12

VENITURI

I. VENITURI din ACTIVITATEA DE BAZA 478.441 454.992 441.577 415.353 437.871 445.968 474.695 577.243 587.395 536.325 471.244 586.195 5.907.300

- VENITURI DIN TURISM 234.691 220.992 215.327 216.603 229.371 225.468 242.195 303.493 254.895 262.575 246.244 304.945 2.956.800

* VENITURI DIN CAZARE 208.807 192.632 193.460 192.393 202.221 191.726 204.109 246.591 229.984 236.914 222.179 275.144 2.596.162

* VENITURI DIN CENTRU SPA 10.130 12.036 8.142 9.172 10.541 16.992 27.625 49.659 17.342 17.864 16.753 20.747 217.003

* VENITURI DIN INCHIRIERE SALI DE CONFERINTA 3.607 6.011 6.207 3.911 5.075 6.977 3.429 0 2.107 2.171 2.036 2.521 44.052

* ALTE VENITURI DIN TURISM 12.147 10.313 7.518 11.126 11.534 9.773 7.032 7.243 5.461 5.626 5.276 6.534 99.584

- VENITURI DIN ALIMENTATIE PUBLICA 243.750 234.000 226.250 198.750 208.500 220.500 232.500 273.750 332.500 273.750 225.000 281.250 2.950.500

* RESTAURANT ”TAVERNA LUPILOR” 243.750 234.000 226.250 198.750 208.500 220.500 232.500 273.750 332.500 273.750 225.000 281.250 2.950.500

III. ALTE VENITURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- VENITURI DIN VANZAREA DE ACTIVE

TOTAL VENITURI 478.441 454.992 441.577 415.353 437.871 445.968 474.695 577.243 587.395 536.325 471.244 586.195 5.907.300

CHELTUIELI 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 476.238 421.936 536.074 429.174 420.609 420.147 447.666 473.634 553.273 472.002 443.843 483.366 5.771.191

- CHELTUIELI MATERIALE 152.629 111.520 107.477 122.621 128.540 133.925 141.808 165.599 141.952 164.406 138.439 167.891 1.760.650

* CHELTUIELI MATERIE PRIMA BUCATARIE 109.298 78.022 79.031 89.120 93.491 98.872 104.253 122.750 104.253 122.750 100.890 126.113 1.290.282

* CHELTUIELI CU MARFA 23.400 16.704 16.920 19.080 20.016 21.168 22.320 26.280 22.320 26.280 21.600 27.000 276.242

* CHELTUIELI CONSUMABILE 19.932 16.795 11.526 14.422 15.033 13.885 15.235 16.570 15.379 15.377 15.949 14.779 194.125

- CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL 3.357 5.256 5.964 5.566 7.144 7.370 7.620 7.700 6.309 6.125 6.169 7.961 80.369

- CHELTUIELI CU UTILITATILE 66.663 56.611 61.345 45.701 37.908 22.756 46.618 45.967 45.103 47.554 48.468 51.527 605.031

* CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA 38.684 23.886 34.257 27.105 25.732 9.296 36.170 33.808 31.800 30.080 30.296 23.278 361.613

* CHELTUIELI CU GAZUL 22.642 27.086 22.346 12.910 8.100 9.384 7.733 8.123 7.886 14.125 15.595 25.481 190.483

* CHELTUIELI CU LEMNELE 3.000 3.300 2.700 2.700 2.100 1.500 0 1.290 2.640 1.320 0 210 21.798

* CHELTUIELI CU APA SI GUNOIUL 2.338 2.338 2.041 2.986 1.975 2.576 2.715 2.745 2.777 2.029 2.576 2.558 31.138

- CHELTUIELI CU CHIRIILE 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 489.000

- CHELTUIELI SALARIALE 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 1.346.650

* CHELTUIELI CU SALARIILE 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 776.160

* CONTRIBUTII SI ASIMILATE 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 570.490

- CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII 3.412 1.559 1.715 4.567 48 1.954 472 385 35 1.627 464 151 17.208

- CHELTUIELI CU ASIGURARILE 4.381 1.121 4.381 4.381 1.121 4.381 19.767

- CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 14.678 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 193.859

- CHELTUIELI DE PROTOCOL SI PUBLICITATE 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 34.650

- CHELTUIELI CU TAXELE SI IMPOZITELE 4.463 426 108.628 3.033 404 3.196 4.584 7.419 108.929 4.604 3.740 4.890 254.316

- ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1.468 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 1.545 19.386

- CHELTUIELI CU AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 950.304

II. CHELTUIELI FINANCIARE 72.844 72.840 72.836 72.832 72.828 72.824 72.820 72.816 72.693 72.693 72.693 72.693 873.412

TOTAL CHELTUIELI 549.082 494.776 608.910 502.006 493.436 492.971 520.486 546.450 625.966 544.695 516.537 556.059 6.644.602

PROFIT BRUT -70.641 -39.784 -167.332 -86.653 -55.566 -47.002 -45.791 30.793 -38.571 -8.370 -45.293 30.136 -544.074

IMPOZIT PE PROFIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROFIT NET -70.641 -39.784 -167.332 -86.653 -55.566 -47.002 -45.791 30.793 -38.571 -8.370 -45.293 30.136 -544.074

PROFIT BRUT CUMULAT -70.641 -110.424 -277.757 -

364.410 -

419.975 -

466.978 -512.769 -481.976 -520.547 -528.917 -574.210 -544.074 -544.074

Page 72: hotel Wofl Bran

72

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. 4,35 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

ELEMENTE DE BUGET ANUL I TOTAL

AN I

ANUL II TOTAL AN II

ANUL III TOTAL AN III

TOTAL PERIOADA TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

VENITURI

I. VENITURI din ACTIVITATEA DE BAZA

1.375.011 1.299.192 1.639.333 1.593.764 5.907.300 1.381.005 1.418.830 1.640.790 1.689.920 6.130.545 1.620.583 1.469.240 1.690.800 1.740.400 6.521.023 18.558.868

- VENITURI DIN TURISM 671.011 671.442 800.583 813.764 2.956.800 710.720 711.200 819.200 838.300 3.079.420 728.420 726.960 831.480 847.200 3.134.060 9.170.280

* VENITURI DIN CAZARE 594.899 586.341 680.685 734.237 2.596.162 629.670 621.029 714.955 769.153 2.734.806 645.506 634.798 725.375 777.319 2.782.998 8.113.965

* VENITURI DIN CENTRU SPA 30.308 36.705 94.626 55.365 217.003 26.626 32.273 82.175 48.138 189.213 27.222 32.981 83.696 48.649 192.548 598.764

* VENITURI DIN INCHIRIERE SALI DE CONFERINTA

15.825 15.963 5.536 6.727 44.052 13.898 14.035 4.867 5.849 38.649 14.290 14.344 4.930 5.911 39.474 122.175

* ALTE VENITURI DIN TURISM 29.979 32.433 19.736 17.436 99.584 40.526 43.863 17.203 15.160 116.752 41.402 44.838 17.479 15.321 119.040 335.375

- VENITURI DIN ALIMENTATIE PUBLICA

704.000 627.750 838.750 780.000 2.950.500 670.285 707.630 821.590 851.620 3.051.125 892.163 742.280 859.320 893.200 3.386.963 9.388.588

* RESTAURANT ”TAVERNA LUPILOR”

704.000 627.750 838.750 780.000 2.950.500 670.285 707.630 821.590 851.620 3.051.125 892.163 742.280 859.320 893.200 3.386.963 9.388.588

III. ALTE VENITURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.562.992 4.562.992 4.562.992

- VENITURI DIN VANZAREA DE ACTIVE

4.562.992 4.562.992 4.562.992

TOTAL VENITURI 1.375.011 1.299.192 1.639.333 1.593.764 5.907.300 1.381.005 1.418.830 1.640.790 1.689.920 6.130.545 1.620.583 1.469.240 1.690.800 6.303.392 11.084.015 23.121.860

CHELTUIELI 105% 105% 105% 105% 107% 107% 107% 107% 104% 104% 104% 104% 0

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE 1.482.074 1.314.828 1.524.045 1.450.244 5.771.191 1.547.357 1.376.114 1.591.573 1.519.903 6.034.948 1.590.142 1.416.281 1.635.831 1.565.557 6.207.810 18.013.949

- CHELTUIELI MATERIALE 390.208 404.341 471.827 494.274 1.760.650 415.571 430.623 502.496 526.402 1.875.092 432.194 447.848 522.596 547.458 1.950.096 5.585.838

* CHELTUIELI MATERIE PRIMA BUCATARIE

279.667 295.557 347.818 367.240 1.290.282 297.845 314.768 370.426 391.110 1.374.151 309.759 327.359 385.244 406.755 1.429.117 4.093.549

* CHELTUIELI CU MARFA 59.875 63.277 74.466 78.624 276.242 63.767 67.390 79.306 83.735 294.198 66.318 70.086 82.479 87.084 305.966 876.407

* CHELTUIELI CONSUMABILE 50.665 45.507 49.543 48.410 194.125 53.959 48.465 52.763 51.557 206.744 56.117 50.403 54.874 53.619 215.013 615.882

- CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL

15.306 21.085 22.711 21.268 80.369 16.300 22.455 24.187 22.650 85.593 16.952 23.354 25.155 23.556 89.017 254.980

- CHELTUIELI CU UTILITATILE 193.849 111.683 144.572 154.927 605.031 206.450 118.943 153.969 164.997 644.358 214.708 123.700 160.128 171.597 670.133 1.919.522

* CHELTUIELI CU ENERGIA ELECTRICA

101.669 65.240 106.867 87.837 361.613 108.277 69.481 113.813 93.546 385.118 112.608 72.260 118.366 97.288 400.522 1.147.253

* CHELTUIELI CU GAZUL 75.678 31.914 24.930 57.961 190.483 80.597 33.988 26.550 61.729 202.864 83.821 35.348 27.612 64.198 210.979 604.326

* CHELTUIELI CU LEMNELE 9.450 6.615 4.127 1.607 21.798 10.064 7.045 4.395 1.711 23.215 10.467 7.327 4.571 1.779 24.143 69.156

* CHELTUIELI CU APA SI GUNOIUL

7.053 7.914 8.649 7.522 31.138 7.511 8.429 9.211 8.011 33.162 7.811 8.766 9.579 8.332 34.488 98.787

- CHELTUIELI CU CHIRIILE 122.250 122.250 122.250 122.250 489.000 122.250 122.250 122.250 122.250 489.000 122.250 122.250 122.250 122.250 489.000 1.467.000

- CHELTUIELI SALARIALE 336.663 336.663 336.663 336.663 1.346.650 358.546 358.546 358.546 358.546 1.434.182 372.887 372.887 372.887 372.887 1.491.550 4.272.382

* CHELTUIELI CU SALARIILE 194.040 194.040 194.040 194.040 776.160 206.653 206.653 206.653 206.653 826.610 214.919 214.919 214.919 214.919 859.675 2.462.445

* CONTRIBUTII SI ASIMILATE 142.623 142.623 142.623 142.623 570.490 151.893 151.893 151.893 151.893 607.572 157.969 157.969 157.969 157.969 631.875 1.809.937

- CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII

7.020 6.898 936 2.354 17.208 7.476 7.347 997 2.507 18.326 7.775 7.641 1.037 2.607 19.059 54.594

- CHELTUIELI CU ASIGURARILE 4.381 5.502 4.381 5.502 19.767 4.381 5.502 4.381 5.502 19.767 4.381 5.502 4.381 5.502 19.767 59.300

- CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

47.856 48.668 48.668 48.668 193.859 50.967 51.831 51.831 51.831 206.460 53.006 53.904 53.904 53.904 214.718 615.037

- CHELTUIELI DE PROTOCOL SI PUBLICITATE

8.663 8.663 8.663 8.663 34.650 9.226 9.226 9.226 9.226 36.902 9.595 9.595 9.595 9.595 38.378 109.931

Page 73: hotel Wofl Bran

73

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. 4,35 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

ELEMENTE DE BUGET ANUL I TOTAL

AN I

ANUL II TOTAL AN II

ANUL III TOTAL AN III

TOTAL PERIOADA TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

- CHELTUIELI CU TAXELE SI IMPOZITELE

113.517 6.633 120.932 13.234 254.316 113.517 6.633 120.932 13.234 254.316 113.517 6.633 120.932 13.234 254.316 762.949

- ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

4.786 4.867 4.867 4.867 19.386 5.097 5.183 5.183 5.183 20.646 5.301 5.390 5.390 5.390 21.472 61.504

- CHELTUIELI CU AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

237.576 237.576 237.576 237.576 950.304 237.576 237.576 237.576 237.576 950.304 237.576 237.576 237.576 237.576 950.304 2.850.912

II. CHELTUIELI FINANCIARE 218.519 218.483 218.329 218.080 873.412 218.080 218.080 218.080 218.080 872.319 218.080 218.080 218.080 218.080 872.319 2.618.049

TOTAL CHELTUIELI 1.700.594 1.533.311 1.742.374 1.668.324 6.644.602 1.765.436 1.594.194 1.809.653 1.737.983 6.907.267 1.808.222 1.634.360 1.853.910 1.783.637 7.080.129 20.631.998

0

PROFIT BRUT -277.757 -189.221 -53.569 -23.527 -544.074 -384.431 -175.364 -168.863 -48.063 -776.722 -187.639 -165.120 -163.110 4.519.755 4.003.886 2.683.090

IMPOZIT PE PROFIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROFIT NET -277.757 -189.221 -53.569 -23.527 -544.074 -384.431 -175.364 -168.863 -48.063 -776.722 -187.639 -165.120 -163.110 4.519.755 4.003.886 2.683.090

PROFIT BRUT CUMULAT -277.757 -466.978 -520.547 -544.074 -544.074 -928.505 -1.103.870 -1.272.733 -1.320.796 -1.320.796 -1.508.434 -1.673.555 -1.836.665 2.683.090 2.683.090 818.221

Page 74: hotel Wofl Bran

74

I.16.5. Previziuni privind fluxul de încasări şi plăţi pe perioada planului de reorganizare

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

ELEMENTE FLUX DE NUMERAR ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I

TOTAL AN I

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12

SOLD INITIAL 7.000

I. INCASARI din ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 486.179 512.627 524.242 558.005 678.793 693.872 629.506 551.015 685.611 561.946 535.295 518.537 6.935.627

- TURISM 239.729 254.087 250.822 269.705 339.343 281.572 290.056 272.015 336.861 259.696 245.135 237.987 3.277.007

* CAZARE 209.709 220.421 208.982 222.479 268.785 250.683 258.237 242.175 299.907 227.600 209.969 210.872 2.829.816

* CENTRU SPA 11.373 13.071 21.070 34.255 61.577 21.504 22.152 20.774 25.726 12.562 14.924 10.095 269.083

* INCHIRIERE SALI DE CONFERINTA 4.850 6.293 8.652 4.252 0 2.613 2.691 2.524 3.126 4.472 7.454 7.697 54.624

* ALTE INCASARI DIN TURISM 13.797 14.302 12.118 8.720 8.981 6.772 6.976 6.542 8.102 15.063 12.789 9.322 123.484

- ALIMENTATIE PUBLICA 246.450 258.540 273.420 288.300 339.450 412.300 339.450 279.000 348.750 302.250 290.160 280.550 3.658.620

* RESTAURANT ”TAVERNA LUPILOR” 246.450 258.540 273.420 288.300 339.450 412.300 339.450 279.000 348.750 302.250 290.160 280.550 3.658.620

INCASARI DIN VANZARE DE ACTIVE 0

INCASARI DIN APORT NUMERAR ASOCIARTI 35.000 35.000

TOTAL INCASARI 521.179 512.627 524.242 558.005 678.793 693.872 629.506 551.015 685.611 561.946 535.295 518.537 6.935.627

PLATI 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

I. PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 356.902 372.325 375.175 410.377 526.587 524.602 449.963 415.840 498.470 420.116 388.678 503.333 5.466.332

- MATERIALE 112.050 144.390 156.067 165.842 280.343 176.020 203.864 171.665 243.185 154.260 138.285 133.271 2.183.206

* MATERIE PRIMA BUCATARIE 70.508 100.929 112.602 119.274 227.209 129.274 152.209 125.104 191.380 100.529 96.747 97.998 1.599.950

* MARFA 23.659 24.820 26.248 27.677 32.587 27.677 32.587 26.784 33.480 29.016 20.713 20.981 342.541

* CONSUMABILE 17.883 18.641 17.218 18.892 20.547 19.070 19.067 19.777 18.326 24.715 20.826 14.292 240.715

- COMBUSTIBILUL 6.902 8.859 9.139 9.449 9.548 7.824 7.595 7.650 9.871 4.163 6.517 7.396 99.658

- UTILITATILE 56.022 46.501 27.857 57.806 56.689 55.294 58.651 60.100 63.843 81.942 69.405 75.419 745.007

* ENERGIA ELECTRICA 33.610 31.908 11.528 44.851 41.922 39.432 37.299 37.567 28.864 47.968 29.619 42.479 448.400

* CU GAZUL 16.009 10.044 11.636 9.589 10.073 9.779 17.515 19.338 31.597 28.075 33.587 27.710 236.199

* LEMNELE 2.700 2.100 1.500 0 1.290 2.640 1.320 0 210 3.000 3.300 2.700 21.798

* APA SI GUNOIUL 3.703 2.449 3.194 3.367 3.404 3.443 2.516 3.195 3.172 2.899 2.899 2.531 38.611

- CHIRIILE 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 40.750 489.000

- SALARIALE 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 106.877 1.346.650

* SALARIILE 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 61.600 776.160

* CONTRIBUTII SI ASIMILATE 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 45.277 570.490

- INTRETINERE SI REPARATII 5.663 60 2.424 585 478 43 2.017 575 188 4.231 1.933 2.126 21.338

- ASIGURARILE 1.121 0 4.381 0 0 4.381 1.121 0 4.381 0 0 4.381 19.767

- SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 19.158 19.158 19.158 19.158 19.158 19.158 19.158 19.158 19.158 18.200 19.158 19.158 240.385

- PROTOCOL SI PUBLICITATE 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 42.966

- TAXELE SI IMPOZITELE 3.033 404 3.196 4.584 7.419 108.929 4.604 3.740 4.890 4.463 426 108.628 254.316

Page 75: hotel Wofl Bran

75

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

ELEMENTE FLUX DE NUMERAR ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I ANUL I

TOTAL AN I

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12

- ALTE PLATI DIN EXPLOATARE 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.916 1.820 1.916 1.916 24.039

II. PLATI UTILITATI REFACTURATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PLATI DIN EXPLOATARE 356.902 372.325 375.175 410.377 526.587 524.602 449.963 415.840 498.470 420.116 388.678 503.333 5.242.368

FLUX DE NUMERAR BRUT DIN EXPLOATARE 164.276 140.302 149.067 147.628 152.206 169.270 179.543 135.175 187.141 141.830 146.618 15.204 1.728.260

TVA DE PLATA 23.760 23.864 28.102 25.455 22.001 48.069 28.141 20.696 25.458 24.322 26.482 22.622 318.973

FLUX DE NUMERAR NET DIN EXPLOATARE 140.516 116.438 120.965 122.172 130.205 121.201 151.402 114.479 161.683 117.508 120.135 -7.417 1.409.287

II. PLATI CHELTUIELI FINANCIARE 72.832 72.828 72.824 72.820 72.816 72.693 72.693 72.693 72.693 72.844 72.840 72.836 873.412

RATA + ASIGURARE LEASING 1.068 1.072 1.076 1.080 1.083 0 0 0 0 1.056 1.060 1.064 0

TOTAL PLATI FINANCIARE 73.900 73.900 73.900 73.900 73.900 72.693 72.693 72.693 72.693 73.900 73.900 73.900 881.971

0

PLATI CATRE CREDITORI CONFORM PROGRAMULUI DE PLATI DIN TABELUL DEFINITIV INSCRIS IN PLANUL DE REORGANIZARE

71.117 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 518.807

1. Creante garantate cf art 121 pct 2 din Lg. 85/2006 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 454.220

2. Creante de natura salariala cf art 123 pct 2 din Lg 85/2006 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 34.169

3. Creante bugetare cf art 123 pct 4 din Lg. 85/2006 30.418 30.418

4. Creante chirografare cf art 96, alin. 1) din Lg. 85/2006 0

5. Creante chirografare cf art 123 pct 7 din Lg. 85/2006 0

0

FLUX DE NUMERAR NET TOTAL ACTIVITATE SC HOUSE OF WOLF SRL

2.499 1.839 6.366 7.573 15.606 7.809 38.010 1.087 48.291 2.909 5.536 -122.016 15.509

FLUX DE NUMERAR CUMULAT NET TOTAL ACTIVITATE SC HOUSE OF WOLF SRL

2.499 4.338 10.704 18.278 33.884 41.692 79.702 80.789 129.080 131.989 137.525 15.509

Page 76: hotel Wofl Bran

76

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

ELEMENTE FLUX DE NUMERAR ANUL I TOTAL

AN I

ANUL II TOTAL AN II

ANUL III TOTAL AN III

TOTAL PERIOADA

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

SOLD INITIAL 7000

I. INCASARI din ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

1.523.047 1.930.670 1.866.132 1.615.779 6.935.627 1.666.195 1.927.336 1.980.128 1.617.996 7.191.655 1.726.638 1.987.786 2.041.498 1.912.697 7.668.619 21.795.901

- TURISM 744.637 890.620 898.932 742.819 3.277.007 788.734 908.565 924.119 786.842 3.408.260 806.211 922.229 933.930 806.415 3.468.785 10.154.052

* CAZARE 639.112 741.946 800.318 648.440 2.829.816 676.921 779.301 838.377 686.340 2.980.939 691.929 790.659 847.278 703.601 3.033.467 8.844.222

* CENTRU SPA 45.514 117.336 68.652 37.581 269.083 40.019 101.897 59.691 33.017 234.624 40.897 103.783 60.325 33.755 238.760 742.467

* INCHIRIERE SALI DE CONFERINTA

19.795 6.864 8.341 19.624 54.624 17.404 6.035 7.253 17.234 47.925 17.786 6.113 7.330 17.720 48.948 151.497

* ALTE INCASARI DIN TURISM 40.217 24.473 21.620 37.174 123.484 54.390 21.332 18.798 50.252 144.772 55.599 21.674 18.998 51.339 147.609 415.866

- ALIMENTATIE PUBLICA 778.410 1.040.050 967.200 872.960 3.658.620 877.461 1.018.772 1.056.009 831.153 3.783.395 920.427 1.065.557 1.107.568 1.106.282 4.199.834 11.641.849

* RESTAURANT ”TAVERNA LUPILOR”

778.410 1.040.050 967.200 872.960 3.658.620 877.461 1.018.772 1.056.009 831.153 3.783.395 920.427 1.065.557 1.107.568 1.106.282 4.199.834 11.641.849

INCASARI DIN VANZARE DE ACTIVE 0 0 4.562.992 4.562.992 4.562.992

INCASARI DIN APORT NUMERAR ASOCIARTI

35.000 0 0 0 35.000 0 290.000 290.000 325.000

TOTAL INCASARI 1.523.047 1.930.670 1.866.132 1.615.779 6.935.627 1.666.195 1.927.336 1.980.128 1.617.996 7.191.655 1.726.638 1.987.786 2.041.498 6.765.689 12.521.611 26.648.893

PLATI 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 0

I. PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

1.152.904 1.522.267 1.425.437 1.365.725 5.466.332 1.210.233 1.450.876 1.388.228 1.396.466 5.445.803 1.256.530 1.502.271 1.441.380 1.605.686 5.805.866 16.718.002

- MATERIALE 433.133 653.316 649.650 447.107 2.183.206 533.973 623.095 652.738 515.308 2.325.114 555.332 648.019 678.848 535.920 2.418.119 6.926.439

* MATERIE PRIMA BUCATARIE 298.241 499.545 492.127 310.037 1.599.950 390.313 459.329 484.977 369.328 1.703.947 405.925 477.702 504.376 384.101 1.772.105 5.076.001

* MARFA 78.464 92.338 97.494 74.245 342.541 83.564 98.340 103.831 79.071 364.806 86.906 102.273 107.984 82.234 379.398 1.086.744

* CONSUMABILE 56.428 61.434 60.029 62.825 240.715 60.096 65.427 63.931 66.909 256.362 62.500 68.044 66.488 69.585 266.616 763.694

- COMBUSTIBILUL 26.145 28.162 26.372 18.979 99.658 27.845 29.992 28.086 20.212 106.136 28.959 31.192 29.210 21.021 110.381 316.175

- UTILITATILE 136.899 178.279 191.724 238.105 745.007 145.798 189.867 204.186 253.582 793.433 151.630 197.462 212.353 263.725 825.170 2.363.610

* ENERGIA ELECTRICA 80.898 132.515 108.918 126.069 448.400 86.156 141.129 115.997 134.264 477.546 89.603 146.774 120.637 139.634 496.648 1.422.594

* CU GAZUL 39.573 30.913 71.872 93.841 236.199 42.145 32.922 76.544 99.941 251.552 43.831 34.239 79.606 103.938 261.614 749.365

* LEMNELE 6.615 4.127 1.607 9.450 21.798 7.045 4.395 1.711 10.064 23.215 7.327 4.571 1.779 10.467 24.143 69.156

* APA SI GUNOIUL 9.813 10.724 9.327 8.745 38.611 10.451 11.422 9.934 9.314 41.120 10.869 11.878 10.331 9.686 42.765 122.496

- CHIRIILE 122.250 122.250 122.250 122.250 489.000 40.690 40.690 40.690 40.690 162.760 40.690 40.690 40.690 40.690 162.760 814.520

- SALARIALE 336.663 336.663 336.663 336.663 1.346.650 358.546 358.546 358.546 358.546 1.434.182 372.887 372.887 372.887 372.887 1.491.550 4.272.382

* SALARIILE 194.040 194.040 194.040 194.040 776.160 206.653 206.653 206.653 206.653 826.610 214.919 214.919 214.919 214.919 859.675 2.462.445

* CONTRIBUTII SI ASIMILATE 142.623 142.623 142.623 142.623 570.490 151.893 151.893 151.893 151.893 607.572 157.969 157.969 157.969 157.969 631.875 1.809.937

- INTRETINERE SI REPARATII 8.554 1.160 2.919 8.705 21.338 9.110 1.236 3.109 9.271 22.725 9.474 1.285 3.233 9.641 23.634 67.696

- ASIGURARILE 5.502 4.381 5.502 4.381 19.767 5.502 4.381 5.502 4.381 19.767 5.502 4.381 5.502 4.381 19.767 59.300

- SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 60.348 60.348 60.348 59.342 240.385 64.270 64.270 64.270 63.199 256.010 66.841 66.841 66.841 225.432 425.955 922.350

- PROTOCOL SI PUBLICITATE 10.742 10.742 10.742 10.742 42.966 11.440 11.440 11.440 11.440 45.759 11.897 11.897 11.897 11.897 47.589 136.314

- TAXELE SI IMPOZITELE 6.633 120.932 13.234 113.517 254.316 6.633 120.932 13.234 113.517 254.316 6.633 120.932 13.234 113.517 254.316 762.949

Page 77: hotel Wofl Bran

77

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. FLUXUL DE NUMERAR PENTRU PERIOADA DE REORGANIZARE

ELEMENTE FLUX DE NUMERAR ANUL I TOTAL

AN I

ANUL II TOTAL AN II

ANUL III TOTAL AN III

TOTAL PERIOADA

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

- ALTE PLATI DIN EXPLOATARE 6.035 6.035 6.035 5.934 24.039 6.427 6.427 6.427 6.320 25.601 6.684 6.684 6.684 6.573 26.625 76.265

II. PLATI UTILITATI REFACTURATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PLATI DIN EXPLOATARE 1.104.403 1.461.566 1.364.273 1.312.126 5.242.368 1.210.233 1.450.876 1.388.228 1.396.466 5.445.803 1.256.530 1.502.271 1.441.380 1.605.686 5.805.866 16.494.037

FLUX DE NUMERAR BRUT DIN EXPLOATARE

453.644 469.103 501.859 303.652 1.728.260 455.961 476.460 591.900 221.530 1.745.852 470.108 485.515 600.119 5.160.003 6.715.745 10.189.856

TVA DE PLATA 75.725 95.526 74.295 73.426 318.973 86.234 100.232 94.872 60.870 342.209 90.137 103.534 98.264 78.353 370.288 1.031.470

FLUX DE NUMERAR NET DIN EXPLOATARE

377.919 373.578 427.564 230.226 1.409.287 369.727 376.228 497.028 160.660 1.403.643 379.971 381.981 501.855 5.081.650 6.345.456 9.158.386

II. PLATI CHELTUIELI FINANCIARE 218.483 218.329 218.080 218.519 873.412 218.080 218.080 218.080 218.080 872.319 218.080 218.080 218.080 218.080 872.319 2.618.049

RATA + ASIGURARE LEASING 0 0 0 0

TOTAL PLATI FINANCIARE 221.699 220.493 218.080 221.699 881.971 218.080 218.080 218.080 218.080 872.319 218.080 218.080 218.080 218.080 872.319 2.626.609

0 0 0

PLATI CATRE CREDITORI CONFORM PROGRAMULUI DE PLATI DIN TABELUL DEFINITIV INSCRIS IN PLANUL DE REORGANIZARE

152.515 122.097 122.097 122.097 518.807 126.368 126.368 126.368 126.368 505.473 134.910 134.910 134.910 5.102.363 5.507.095 6.531.374

1. Creante garantate cf art 121 pct 2 din Lg. 85/2006

113.555 113.555 113.555 113.555 454.220 113.555 113.555 113.555 113.555 454.220 113.555 113.555 113.555 5.081.008 5.421.672 6.330.112

2. Creante de natura salariala cf art 123 pct 2 din Lg 85/2006

8.542 8.542 8.542 8.542 34.169 12.813 12.813 12.813 12.813 51.253 21.356 21.356 21.356 21.356 85.422 170.844

3. Creante bugetare cf art 123 pct 4 din Lg. 85/2006

30.418 0 0 0 30.418 0 0 30.418

4. Creante chirografare cf art 96, alin. 1) din Lg. 85/2006

0 0 0 0 0 0 0 0

5. Creante chirografare cf art 123 pct 7 din Lg. 85/2006

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

FLUX DE NUMERAR NET TOTAL ACTIVITATE SC HOUSE OF WOLF SRL

10.704 30.988 87.387 -113.571 15.509 25.279 31.780 152.580 -183.788 25.851 26.981 28.991 148.864 -238.793 -33.957 7.403

FLUX DE NUMERAR CUMULAT NET TOTAL ACTIVITATE SC HOUSE OF WOLF SRL

Page 78: hotel Wofl Bran

78

Modul de construcţie a fluxului de încasări şi plăţi

- Ipoteze de intocmire a fluxului de incasari si plati

Fluxul de incasari si plati este construit dupa metoda directa

Fluxul de incasari si plati este corelat cu bugetul de venituri si cheltuieli ;

Sumele inscrise in buget, atat veniturile cat si cheltuielile au fost considerate efectiv

incasate si respectiv efectiv platite ;

Cote de TVA folosita a fost de 9% pentru activitatea de cazare si de 24% pentru celelalte

activitati, aplicata ca TVA colectat pentru veniturile incasate, si ca TVA deductibila

aplicata la cheltuielile purtatoare de TVA si efectiv platite;

FUNDAMENTARE BVC si CASH-FLOW SC HOUSE OF WOLF SRL I. VENITURI - INCASARI Incasarile previzionate pentru perioada celor trei ani de aplicare a planului de reorganizare au urmatoarele surse:

- incasari din ACTIVITATEA DE TURISM � cazare, aferent 74 camere duble la un grad mediu de incarcare de 55 % ; � centru SPA ; � inchiriere Sali de conferinta ; � alte incasari turism (servicii agrement, vanzari marfuri in receptia hotelului

”WOLF 2”, alte servicii auxiliare catre clienti) . - incasari din activitatea de alimentatie publica , in cadrul restaurantului ”TAVERNA

LUPILOR”. Previziunile au tinut cont de marirea gradului mediu de incarcare a spatiilor de cazare si de o crestere cu 20% a serviciilor a la carte ;

- incasari din vanzari active : � vanzare hale industriale ZARNESTI - valoare de piata 1.079.792 RON � vanzare supermarket PITESTI - valoare de piata 3.483.200 RON

- incasari din aport numerar actionari in suma de : 325.000 RON. II. CHELTUIELI - PLATI Platile previzionate pentru perioada celor trei ani de aplicare a planului de reorganizare au urmatoarele destinatii :

- aferente activitatii de exploatare (materii prime, materiale, marfuri, combustibil, utilitati, asigurari, intretinere, reparatii, publicitate, salarii, taxe si impozite, TVA de plata, servicii efectuate de terti, chirii).Nivelul cheltuielilor au fost previzionate la costul istoric al anului 2011, ponderate cu cresterea previzionata a activitatii de turism prin marirea gradului de ocupare si a incasarilor a la carte de la restaurant, respectuv cu un indice mediu al inflatiei pentru anul 2012 de 3,5 %.

Page 79: hotel Wofl Bran

79

- activitatea financiara, respectiv plata dobanzilor bancare ca diferenta intre nivelul valorii evaluate a garantiilor si nivelul creantelor inscrise in tabelul definitiv, pentru creditorii Piraeus Bank, BRD-GSG si Italo Romena SPA Italia Treviso ;

- plata creantelor din tabelul definitiv conform programului de plati din cadrul planului de reorganizare intocmit de SC HOUSE OF WOLF SRL.

I.17. Distribuiri

I.17.1. Tratamentul creanţelor

Aşa cum prevede Legea 85 / 2006, planul va indica “perspectivele de redresare” ale

debitoarei, “măsurile concordante” propuse în acest sens, “tratamentul creanţelor” şi “măsurile

adecvate” pentru aplicarea planului.

La acest capitol vom insista asupra “tratamentului creanţelor” în cadrul procedurii

reorganizării debitoarei SC HOUSE OF WOLF SRL.

În conformitate cu art. 95, al.5) din leg. 85 / 2006, planul de reorganizare va menţiona

categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate, tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate,

ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe.

În acest sens, menţionăm prin programul de plati ce va fi anexa la acest plan de

reorganizare, ca au fost stabilite categorii de creante defavorizate.

Conform ART. 101, al. 1), lit. D. ” Vor fi considerate creanţe nedefavorizate şi vor fi

considerate că au acceptat planul creanţele ce se vor achita integral în termen de 30 de zile de la

confirmarea planului ori în conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezultă;

Menţionăm in cele ce urmeaza categoriile de creanţă propuse spre votarea planului în

conformitate cu art. 100 alin 3 din Legea nr. 85/2006 :

A Creante garantate cf. art. 121, pct. 2 din Lg. 85 / 2006

B Creante de natura salariala cf art 123 pct 2 din Lg 85/2006

C Creante bugetare cf art 123 pct 4 din Lg. 85/2006

D Creante chirografare cf art 96, alin. 1) din Lg. 85/2006

E Creante chirografare cf art 123 pct 7 din Lg. 85/2006

Page 80: hotel Wofl Bran

80

Având în vedere procedurile specifice de votare a planului de reorganizare, toate

proiecţiile financiare au fost construite pornind de la premisa ca prima lună a planului de

reorganizare este luna iulie 2012. Astfel, în cele ce urmează termenul de anul I (II sau III)

înseamnă perioada iulie – iunie, iar trimestrele vor fi considerate începând cu luna iulie.

Programul de distribuiri va demara din prima luna a anului I al perioadei de reorganizare,

urmând ca distribuirile să fie lunare pentru toti creditorii, conform previziunilor de incasari,

avand in vedere frecventa si nivelul acestora.

Prin planul de reorganizare SC HOUSE OF WOLF SRL a urmarit tratamentul corect si

echitabil al creantelor din fiecare categorie. In conformitate cu prevederile art. 96 alin. 2 din

legea 85/2006, planul societatii HOUSE OF WOLF SRL a stabilit acelasi tratament pentru

fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte.

I.17.2. Categoriile de creanţă care nu sunt defavorizate prin plan

În această categorie se includ :

A Creante garantate cf. art. 121, pct. 2 din Lg. 85 / 2006

C Creante bugetare cf art 123 pct 4 din Lg. 85/2006

In cadrul categoriei A sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori :

I. PIRAEUS BANK ROMANIA SA

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Piraeus Bank este unul din creditorii care nu vor

fi defavorizati prin planul de reorganizare.

Pentru creditorul Piraeus Bank, debitoarea propune prin plan pastrarea contractului de

credit in vigoare la data declansarii procedurii de insolventa, impreuna cu toate actele aditionale

ulterioare, anexele acestuia si confirma ca se obliga la plata soldului creditului si a accesoriilor

acestuia, conform conditiilor contractuale. Plecand de la analiza excedentului de numerar din

activitatea de exploatare si luand in considerare intregul context privind intocmirea unui program

de plati care sa conduca la achitarea a unei cat mai mari parti din pasivului debitoarei, s-a stabilit

plata unei sume lunare de 22.520 RON (echivalent 5.000 EUR), timp de 36 luni, urmand ca

soldul creditului ramas dupa aceste plati in cadrul perioadei de aplicare a planului de

reorganizare, sa fie restructurat pe perioada ramasa de rambursare pana la expirarea contractului

Page 81: hotel Wofl Bran

81

de credit. Pe langa aceste sume a fost distribuita cf. art. 41 din leg. 85 / 2006, in planul de

reorganizare, prin programul de plati, plata catre a cest creditor a sumei de 2.432.399 LEI,

impartita in 36 de rate lunare egale in valoare de 67.567 RON (echivalent 15.000 EUR),

reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata a garantiilor acestui creditor si valoarea creantei

sale inscrisa in tabelul definitiv.

II. BANCA ITALO ROMENA SPA ITALIA TREVISO SUC. BUCURESTI

Pentru creditorul ItaloRomena Ag. Brasov, debitoarea propune prin plan plata integrala in

perioada celor 36 de luni a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta. Sumele achitate in

perioada de observatie, scursa intre data declararii insolventei si data confirmarii planului, cu

titlu de rambursare a capitalului, se vor considera plata anticipata din valoarea totala a creantei

inscrisa in tabelul definitiv. Suma astfel ramasa se va achita in perioada de reorganizare,

conform unui grafic care prevede o rata lunara la un nivel care poate fi suportat de fluxul de

numerar generat de activitatea de exploatare. Astfel pentru un numar de 35 de rate, suma achitata

lunar va fi de 9.633 RON (lunar), iar nivelul ratei 36 va fi egal cu diferenta dintre suma ramasa

de achitat prin plan si suma achitata in perioada celor 35 de luni, respectiv 3.130.663 RON .

Pe langa aceste sume a fost distribuita cf. art. 41 din leg. 85 / 2006, in planul de

reorganizare, prin programul de plati, plata catre a cest creditor a sumei de 14.388 LEI, impartita

in 36 de rate lunare egale in valoare de 400 RON, reprezentand diferenta dintre valoarea evaluata

a garantiilor acestui creditor si valoarea creantei sale inscrisa in tabelul definitiv.

III. BRD – GSG SA SUC. BRASOV

Pentru creditorul BRD-GSG Suc. Brasov, debitoarea propune prin plan plata integrala in

perioada celor 36 de luni a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta. Sumele achitate in

perioada de observatie, scursa intre data declararii insolventei si data confirmarii planului, cu

titlu de rambursare a capitalului, se vor considera plata anticipata din valoarea totala a creantei

inscrisa in tabelul definitiv. Suma astfel ramasa se va achita in perioada de reorganizare,

conform unui grafic care prevede o rata lunara la un nivel care poate fi suportat de fluxul de

numerar generat de activitatea de exploatare. Astfel pentru un numar de 35 de rate, suma achitata

lunar va fi de 2.827 RON (lunar), iar nivelul ratei 36 va fi egal cu diferenta dintre suma ramasa

de achitat prin plan si suma achitata in perioada celor 35 de luni, respectiv 918.688 RON.

Pe langa aceste sume a fost distribuita cf. art. 41 din leg. 85 / 2006, in planul de

reorganizare, prin programul de plati, plata catre a cest creditor a sumei de 62.169 LEI, impartita

in 36 de rate lunare egale in valoare de 1.727 RON, reprezentand diferenta dintre valoarea

evaluata a garantiilor acestui creditor si valoarea creantei sale inscrisa in tabelul definitiv.

Page 82: hotel Wofl Bran

82

IV. DGFP Brasov

Pentru creditorul DGFP Brasov, debitoarea propune prin plan plata integrala in perioada

celor 36 de luni a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta. Sumele se vor achita lunar. In

primele 35 de luni rata va fi de 1.869 lei / luna. Rata 36 va avea o valoare de 607.480 lei. Pentru

acest creditor nu au putut fi stabilite distribuiri cf. art. 41 din le. 85 / 2006, deorece valoarea

evaluata a garantiilor nu este mai mare decat valoarea creantei admise in tabelul definitiv.

V. PRIMARIA ZARNESTI

Pentru creditorul Primaria Zarnesti, debitoarea propune prin plan plata integrala in

perioada celor 36 de luni a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta. Sumele se vor achita

lunar. In primele 35 de luni rata va fi de 1003 lei / luna. Rata 36 va avea o valoare de 325.953 lei.

Pentru acest creditor nu au putut fi stabilite distribuiri cf. art. 41 din le. 85 / 2006, deorece

valoarea evaluata a garantiilor nu este mai mare decat valoarea creantei admise in tabelul

definitiv.

In cadrul categoriei creditorilor garantati au fost respectate prevederile art. 96, alin. 2)

care prevede ca ”Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei

categorii distincte, cu exceptia cazului in care detinatorul unei creante din categoria

respectiva consimte un tratament mai putin favorabil pentru creanta sa.”, astfel ca sumele

stabilite ca plati in primele 35 de luni ale programului de plati catre creditorii, BANCA ITALO

ROMENA SPA ITALIA TREVISO SUC. BUCURESTI, BRD – GSG SA, DGFP Brasov si

Primaria ZARNESTI, sunt in acelasi procent fata de valoarea createlor lor inscrise in tabelul

definitiv. Pentru creditorul Piraeus Bank din negocierile purtate, acesta a consimtit un tratament

mai putin favorabil, in sensul in care nu isi primeste in perioada derularii planului de

reorganizare intreaga suma inscrisa in tabelul de creante, intelegand ca acest lucru este imposibil

si nu ar duce decat la esuarea planului si intrarea in faliment a debitoarei.

Acesti creditori au fost inscrisi in cadrul acestei categorii la nivelul valorii evaluate a

garantiilor constituite in favoarea lor, constand din ipoteci de rang I si gajuri. Din sumele

rezultate ca excedent de numerar din fluxul de incasari si plati si tinand cont de prevederile legii

85 din 2006 privind prioritatea de distribuire a sumelor catre achitarea creantelor, acesti creditori

vor fi indestulati cu un procent de 100% din valoarea creantei acestora inscrisa in tabelul

definitiv, mai putin creditorul Piraeus Bank, pentru care s-a prevazut mentinerea contractului de

credit conform noilor conditii stabilite prin plan, prezentate mai sus.

Page 83: hotel Wofl Bran

83

In cadrul categoriei C sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori : I. PRIMARIA Mun. PITESTI

Pentru creditorul Primaria Pitesti, debitoarea propune prin plan, plata integrala a creantei

inscrisa in tabelul definitiv, in primele treizeci de zile de la data confirmarii planului de

reorganizare.

II. AdministraŃia NaŃională Apele Romane S. G. A. - Brasov

Pentru creditorul AdministraŃia NaŃională Apele Romane S. G. A. - Brasov, debitoarea

propune prin plan, plata integrala a creantei inscrisa in tabelul definitiv, in primele treizeci de

zile de la data confirmarii planului de reorganizare.

III. PRIMARIA ZARNESTI

Pentru creditorul Primaria Zarnesti, debitoarea propune prin plan, plata integrala a

creantei inscrisa in tabelul definitiv, in primele treizeci de zile de la data confirmarii planului de

reorganizare.

I.17.2. Categoriile de creanţe defavorizate prin plan si tratamentul acestora

Având în vedere faptul că derularea activitătii societătii debitoare în conformitate cu

planul de reorganizare propus nu va permite generarea unui flux de lichidităti care să poată

acoperi toate creantele înscrise la masa credală, vor fi categorii de creante defavorizate.

În această situatie se includ urmatoarele categorii :

B Creante izvorate din raporturi de munca conf. Art. 123 alin. 2

D. Creante chirografare cf art 96, alin. 1) din Lg. 85/2006

E Creante chirografare cf. art. 123, pct.7 din Leg. 85 / 2006

In cadrul categoriei B., sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori catre care se

vor face distribuiri :

Page 84: hotel Wofl Bran

84

- Salariati ai SC HOUSE OF WOLF SRL

Pentru creantele salariale, debitoarea propune prin plan, plata in proportie de 100% -

conform previziunilor excedentului de numerar, (in perioada celor 36 luni de aplicare a planului

de reorganizare) - a sumei inscrise in tabelul definitiv de creanta. Sumele se vor achita lunar, in

rate egale, in cadrul programului de plati.

In cadrul categoriei D sunt inscrisi in tabelul definitiv urmatorii creditori :

- SC BIT SOFT SRL

Creditorul SC BIT SOFT SRL este furnizorul pentru care debitoarea este consumator

captiv, in sensul art.3, alin. 32) din legea 85 / 2006, deoarece nu poate alege in prezent dar si in

viitor un alt program informatic pentru gestionarea activitatii de prestari servicii turistice sau de

alimentatie publica.Pentru creditorul SC BIT SOFT SRL, debitoarea nu stabileste prin plan,

distribuiri.

In cadrul categoriei E sunt inscrisi in tabelul definitiv acei creditori care detin creante

negarantate. Avand in vedere incetarea activitatii de comert din partea debitoarei si practic

inexistenta vreunei surse de venit generata de aceasta, coroborat cu limitarile legate de nivelul

fluxurilor de numerar obtinute din activitatea de turism si constrangerile financiare mai sus

amintite, nu au putut fi distribuite plati in cadrul planului, catre acesti creditori.

Programul de plati prevede plata integrala a creantelor detinute de cele categoriile de

creditori garantati, salariati si bugetari, avand in vedere posibilitatile reale financiare ale

fluxurilor de numerar viitoare, dar si stabilirea prioritatilor de plati conform cu conditionalitatile

explicate mai sus. Planul de reorganizare nu va opera nici o reducere a cuantumului creantelor

(cu exceptia cazurilor cand creditorii consimt acest lucru) sau accesoriilor si nici o restrângere a

garantiilor pentru ca aceaste creante să fie considerate defavorizate.

Distribuirea sumelor din programul de plati in cadrul planului de reorganizare a tinut cont

de prevederile art. 96 alin. 2), art. 100 si art. 101 din Leg. 85 din 2006.

La data confirmarii planului, creantele si drepturile creditorilor si a celorlalte parti

interesate sunt modificate, astfel cum este prevazut prin plan, conform art.102, alineatul 1 din

lege. Debitorul este descarcat de de diferenta dintre valoarea obigatiilor pe care le avea inainte de

confirmarea planului si cea prevazuta prin plan, conform art.137, punctul 2 din lege.

Page 85: hotel Wofl Bran

85

I.18. Programul de plata al creantelor

PROGRAM DE PLATI PLATI CREANTE INSCRISE IN TABELUL DEFINITIV - ANUL I DE APLICARE A PLANULUI DE

REORGANIZARE / MONEDA = RON

Nr.

Crt CATEGORII DE CREANTE

VALOARE CREANTA ADMISA

Procent

din TOTAL

LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AN I

1.Creante garantate cf.art.121 pct.2 din Legea 85/2006

1 BRD - GSG SA -Brasov str. M Kogălniceanu nr.5 jud. BV 1.017.623,27 2,834% 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 33.921

2 PIRAEUS BANK Romania - Buc Sos N Titulescu nr.29 - 31 sect. 1

20.709.110,80 57,670% 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 270.240

3 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc - Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu

3.467.811,79 9,657% 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 115.594

4 DGFP Brasov - Brasov Bd M Kogălniceanu nr.5 Bv 672.901,00 1,874% 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 22.430

5 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV 361.055,89 1,005% 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 12.035

Total creante garantate 26.228.502,75 73,040% 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 454.220

Creante de natura salariala cf.art.123 pct.2 din Lg.85/2006

6 Salarii neachitate (conform lista anexa) 170.844,45 0,48% 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 34.169

Total creante de nat.salariala 170.844,45 0,48% 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 2.847 34.169

Creante bugetare cf.art.123 pct.4 din Lg.85/2006

7 Primăria Mun. Pitesti - Pitesti, str. Victoriei nr.24 Jud. AG

27.878,00 0,078% 27.878 27.878

8 Administratia Natională Apele Romane S. G. A. - Brasov str. Maior Cranta nr.32 BV

1.048,92 0,003% 1.049 1.049

9 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

1.491,11 0,0042% 1.491 1.491

Total creante bugetare 30.418,03 0,085% 30.418 30.418

Creante chirografare art.96

10 BIT SOFT SRL - Buc str. Bibescu Vodă nr.19 ap 2 sect. 4

4.717,47 0,013%

Creante chirografare cf.art.123 pct.7 din Lg.85/2006

11 Total creante chirografare 9.475.053,83 26,386%

TOTAL 35.909.536,53 100% 71.117 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 40.699 518.807

Page 86: hotel Wofl Bran

86

PROGRAM DE PLATI PLATI CREANTE INSCRISE IN TABELUL DEFINITIV - ANUL II DE APLICARE A

PLANULUI DE REORGANIZARE / MONEDA = RON

Nr.

Crt CATEGORII DE CREANTE

VALOARE CREANTA ADMISA

Procent

din

TOTAL

LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA TOTAL

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AN II

1.Creante garantate cf.art.121 pct.2 din Legea 85/2006

1 BRD - GSG SA -Brasov str. M Kogălniceanu nr.5 jud. BV

1.017.623,27 2,834% 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 33.921

2 PIRAEUS BANK Romania - Buc Sos N Titulescu nr.29 - 31 sect. 1

20.709.110,80 57,670% 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 270.240

3 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc - Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu

3.467.811,79 9,657% 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 115.594

4 DGFP Brasov - Brasov Bd M Kogălniceanu nr.5 Bv

672.901,00 1,874% 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 22.430

5 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

361.055,89 1,005% 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 12.035

Total creante garantate 26.228.502,75 73,040% 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 454.220

Creante de natura salariala cf.art.123 pct.2 din Lg.85/2006

6 Salarii neachitate (conform lista anexa) 170.844,45 0,48% 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 51.253

Total creante de nat.salariala 170.844,45 0,48% 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 4.271 51.253

Creante bugetare cf.art.123 pct.4 din Lg.85/2006

7 Primăria Mun. Pitesti - Pitesti, str. Victoriei nr.24 Jud. AG

27.878,00 0,078%

8 Administratia Natională Apele Romane S. G. A. - Brasov str. Maior Cranta nr.32 BV

1.048,92 0,003%

9 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

1.491,11 0,0042%

Total creante bugetare 30.418,03 0,085%

Creante chirografare art.96

10 BIT SOFT SRL - Buc str. Bibescu Vodă nr.19 ap 2 sect. 4

4.717,47 0,013%

Creante chirografare cf.art.123 pct.7 din Lg.85/2006

11 Total creante chirografare 9.475.053,83 26,386%

TOTAL 35.909.536,53 100% 42.123 42.123 42.123 42.123 42.123 42.123 42.123 42.123 42.123 42.123 42.123 42.123 505.473

Page 87: hotel Wofl Bran

87

PROGRAM DE PLATI PLATI CREANTE INSCRISE IN TABELUL DEFINITIV - ANUL III DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE / MONEDA = RON

Nr.

Crt CATEGORII DE CREANTE

VALOARE CREANTA ADMISA

Procent

din

TOTAL

LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA LUNA TOTAL

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 AN III

1.Creante garantate cf.art.121 pct.2 din Legea 85/2006

1 BRD - GSG SA -Brasov str. M Kogălniceanu nr.5 jud. BV

1.017.623,27 2,834% 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 918.688 949.782

2 PIRAEUS BANK Romania - Buc Sos N Titulescu nr.29 - 31 sect. 1

20.709.110,80 57,670% 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 22.520 270.240

3 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc - Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu

3.467.811,79 9,657% 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 9.633 3.130.663 3.236.624

4 DGFP Brasov - Brasov Bd M Kogălniceanu nr.5 Bv

672.901,00 1,874% 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 1.869 607.480 628.041

5 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

361.055,89 1,005% 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 325.953 336.985

Total creante garantate 26.228.502,75 73,040% 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 37.852 5.005.304 5.421.672

Creante de natura salariala cf.art.123 pct.2 din Lg.85/2006

6 Salarii neachitate (conform lista anexa) 170.844,45 0,48% 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 85.422

Total creante de nat.salariala 170.844,45 0,48% 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 7.119 85.422

Creante bugetare cf.art.123 pct.4 din Lg.85/2006

7 Primăria Mun. Pitesti - Pitesti, str. Victoriei nr.24 Jud. AG

27.878,00 0,078%

8 Administratia Natională Apele Romane S. G. A. - Brasov str. Maior Cranta nr.32 BV

1.048,92 0,003%

9 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV

1.491,11 0,0042%

Total creante bugetare 30.418,03 0,085%

Creante chirografare art.96

10 BIT SOFT SRL - Buc str. Bibescu Vodă nr.19 ap 2 sect. 4

4.717,47 0,013%

Creante chirografare cf.art.123 pct.7 din Lg.85/2006

11 Total creante chirografare 9.475.053,83 26,386%

TOTAL 35.909.536,53 100% 44.970 44.970 44.970 44.970 44.970 44.970 44.970 44.970 44.970 44.970 44.970 5.012.423 5.507.095

Page 88: hotel Wofl Bran

88

PROGRAM DE PLATI PERIOADA TOTALA DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

Nr.

Crt CATEGORII DE CREANTE

VALOARE CREANTA ADMISA

Procent

din

TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PERIOADA

REORGANIZARE AN I AN II AN III

1.Creante garantate cf.art.121 pct.2 din Legea 85/2006

1 BRD - GSG SA -Brasov str. M Kogălniceanu nr.5 jud. BV 1.017.623,27 2,834% 33.921 33.921 949.782 1.017.623

2 PIRAEUS BANK Romania - Buc Sos N Titulescu nr.29 - 31 sect. 1 20.709.110,80 57,670% 270.240 270.240 270.240 810.720

3 Banca Italo Romena Spa Italia Treviso Suc. Buc - Brasov str. PieŃii nr.1 apt 7, jud.Brasov prin Av Lucian Bătranu

3.467.811,79 9,657% 115.594 115.594 3.236.624 3.467.812

4 DGFP Brasov - Brasov Bd M Kogălniceanu nr.5 Bv 672.901,00 1,874% 22.430 22.430 628.041 672.901

5 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV 361.055,89 1,005% 12.035 12.035 336.985 361.056

Total creante garantate 26.228.502,75 73,040% 454.220 454.220 5.421.672 6.330.112

Creante de natura salariala cf.art.123 pct.2 din Lg.85/2006

6 Salarii neachitate (conform lista anexa) 170.844,45 0,48% 34.169 51.253 85.422 170.844

Total creante de nat.salariala 170.844,45 0,48% 34.169 51.253 85.422 170.844

Creante bugetare cf.art.123 pct.4 din Lg.85/2006

7 Primăria Mun. Pitesti - Pitesti, str. Victoriei nr.24 Jud. AG 27.878,00 0,078% 27.878 0 0 27.878

8 Administratia Natională Apele Romane S. G. A. - Brasov str. Maior Cranta nr.32 BV

1.048,92 0,003% 1.049 0 0 1.049

9 UAT Zărnesti - Zărnesti, str. M. I. Metianu nr.1 BV 1.491,11 0,0042% 1.491 0 0 1.491

Total creante bugetare 30.418,03 0,085% 30.418 0 0 30.418

Creante chirografare art.96 0 0 0

10 BIT SOFT SRL - Buc str. Bibescu Vodă nr.19 ap 2 sect. 4

4.717,47 0,013% 0 0 0 0

Creante chirografare cf.art.123 pct.7 din Lg.85/2006 0 0 0

11 Total creante chirografare 9.475.053,83 26,386% 0 0 0 0

TOTAL 35.909.536,53 100% 518.807 505.473 5.507.095 6.531.374

Page 89: hotel Wofl Bran

89

I.19. Prezentarea comparativă a sumelor estimate ce ar fi obţinute în ipoteza falimentului

În ipoteza în care faţă de societatea debitoare se va deschide procedura falimentului,

urmează ca activele societăţii debitoare să fie valorificate. Valoarea de lichidare a patrimoniului

societăţii debitoare ce rezulta din rapoartele de evaluare intocmite de evaluator, este în sumă de

20.307.491 lei, conform tabelului centralizator al evaluarii intregului patrimoniu prezentat intr-

un capitol anterior.

Prin urmare, suma de mai sus reprezinta maximul ce s-ar obtine in urma valorificarii

activului debitoarei, daca societatea ar intra in lichidare prin deschiderea procedurii de faliment.

Suma de mai sus acopera in proportie de doar 57 % din totalul obligatiilor debitoarei inscrise in

tabelul definitiv.

Din această sumă, doar categoria de creanta salariale va primi 100 % din valoarea

creantei inscrisa in tabelul definitiv.

Prin comparatie cu aceasta situatie, varianta aprobarii unui plan de reorganizare ar aduce

un grad de acoperire a totalului creantelor inscrise in tabelul definitiv de 74 %, iar pe grupe de

categorii, indestularea cu un procent de 100% din valoarea creantelor inscrise in tabelul definitiv

a grupelor de creante garantate, un procent de 100% acoperire a creantelor in cazul salariatilor,

un procent de 100% acoperire a creantelor bugetare.

Menţionăm faptul că la previziunea sumelor ce urmează a fi distribuite în ipoteza

falimentului, in cadrul cheltuielilor legate de conservarea, administrarea patrimoniului debitoarei,

expunerea pe piaţă a bunurilor ce urmează a fi valorificate şi cele legate de retribuţia persoanelor

angrenate în procedura insolvenţei, factorul timp de valorificare a patrimoniului poate in mod

covarsitor sa diminueze valoarea distribuirilor ce urmează a fi efectuate în aceasta ipoteza.

Cu toate acestea, opinia noastră este că o lichidare a patrimoniului societătii debitoare in

termenii prezentati (adica cei mai optimisti) este doar ipotetică, reusita unei astfel de proceduri

generând costuri de cel putin 15 % din valoarea bunurilor valorificate, costuri ce urmează să

diminueze corelativ valoarea sumelor distribuite creditorilor în ipoteza falimentului.

Page 90: hotel Wofl Bran

90

I.20. Descărcarea de obligaţii şi de răspundere a debitorului

În conformitate cu art.102 alin.1 din Legea 85/2006 când sentinţa care confirmă un plan

intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi

drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în

plan. Astfel, în cazul pronuntării hotărârii de închidere a procedurii de reorganizare ca urmare a

respectării obligatiilor asumate prin planul de reorganizare, creantele creditorilor se consideră a

fi stinse integral iar debitoarea este descărcată de obligatiile sale fată de acestia.

I.21. Plata retribuţiei administratorului judiciar

Retributia administratorului judiciar, a fost stabilită în cadrul Adunării Creditorilor

astfel:

- pentru perioada de observatie 2.000 lei / luna fara TVA, plus 3,5% din valoarea activelor

valorificate si a creantelor recuperate in timpul procedurii.

- pentru perioada de aplicare a planului de reorganizare onorariul va fi mentinut la aceeasi

valoare de 2.000 lei/luna, plus 3,5% din valoarea activelor valorificate si a creantelor recuperate

in timpul procedurii.

Plata acesteia se va suporta din patrimoniul debitoarei, fiind prevăzută la plată în

cuprinsul bugetului de venituri si cheltuieli si a fluxului de numerar previzionat pe perioada

reorganizării.

I.22. Controlul aplicării planului

În condiţiile Secţiunii a 6 din Legea 85/2006, aplicarea planului de către societatea

debitoare este supravegheată de 3 autorităţi independente, care colaborează pentru punerea în

practică a prevederilor din cuprinsul acestuia. Judecătorul-sindic reprezintă “forul suprem”, sub

conducerea căruia se derulează întreaga procedură. Creditorii sunt “ochiul critic” al activităţii

desfăşurate în perioada de reorganizare. Interesul evident al acestora pentru îndeplinirea

obiectivelor propuse prin plan (acoperirea pasivului) reprezintă un suport practic pentru

activitatea administratorului judiciar, întrucât din coroborarea opiniilor divergente ale creditorilor

se pot contura cu o mai mare claritate modalităţile de intervenţie, în vederea corectării sau

optimizării din mers a modului de lucru şi de aplicare a planului.

Page 91: hotel Wofl Bran

91

În ceea ce priveşte administratorul judiciar, acesta este entitatea care are legătură directă

cu latura palpabilă a activităţii debitoarei, exercitând un control riguros asupra derulării întregii

proceduri, supraveghind din punct de vedere financiar societatea şi având posibilitatea şi

obligaţia legală de a interveni acolo unde constată că, din varii motive, s-a deviat de la punerea în

practică a planului votat de creditori.

De asemenea, administratorul judiciar, prin departamentele sale specializate, asigură

debitoarei sprijinul logistic şi faptic pentru aplicarea strategiilor economice, juridice şi de

marketing optime.

Aşa cu am mai arătat, controlul aplicării planului se face de către administratorul judiciar

prin:

- Supravegherea tuturor actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitoare, cuprinse în

registrul special prevăzut de art. 46 din lege;

- Informări şi rapoarte periodice din partea debitoarei către administratorul judiciar;

- Întocmirea şi prezentarea săptămânală de către conducerea debitoarei a previziunilor de încasări

şi plăţi pentru următoarea săptămână;

- Sistemul de comunicare cu debitoarea prin intermediul notelor interne, şi prin prezenţa unui

reprezentant al administratorului judiciar la sediul acesteia ori de câte ori acest lucru este

necesar.

- Rapoartele financiare trimestriale, prezentate de către administratorul judiciar în conformitate

cu art. 106 din Legea 85/2006.

În concluzie, controlul strict al aplicării prezentului plan şi monitorizarea permanentă a

derulării acestuia, de către factorii menţionaţi mai sus, constituie o garanţie solidă a realizarii

obiectivelor pe care şi le propune, respectiv plata pasivului şi menţinerea debitoarei în viaţa

comercială.

S.C. HOUSE OF WOLF S.R.L. – in insolventa Prin : Administrator SPECIAL CHITU CRISTINEL ION MAI 2012