Grupuri de lucru tematic domeniul EDUCATIE Educatie Mariana Dinca.pdf · Rolul Grupului de lucru...

22
Grupuri de lucru tematic domeniul EDUCATIE - parte a Comitetul Consultativ al ANR, martie 2013 - compus din reprezentanti ai ONG rome : Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna Asociatia Amare Romentza Romani CRISS REF Romania Intalniri de lucru: 8,15,25 Martie 2013; 01 Aprilie 2013

Transcript of Grupuri de lucru tematic domeniul EDUCATIE Educatie Mariana Dinca.pdf · Rolul Grupului de lucru...

Grupuri de lucru tematic – domeniul EDUCATIE

- parte a Comitetul Consultativ al ANR, martie 2013

- compus din reprezentanti ai ONG rome :

Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala

Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna

Asociatia Amare Romentza

Romani CRISS

REF Romania

Intalniri de lucru: 8,15,25 Martie 2013; 01 Aprilie 2013

Rolul Grupului de lucru tematic pentru EDUCATIE

exprima un Punct de vedere legitimat prin expertiza educationala

de care se bucura; in cursul anului 2011, consultarea public cu

ONG –urile rome nu a existat inainte de aprobarea strategiei in

dec 2011;

prezenta modul în care Strategia ar putea fi reformulata si

adaptata a.i sa includa punctul de vedere sustinut de de romi,

Guvern si CE in ceea ce priveste incluziunea romilor din

Romania.

Elemente cheie/aspecte abordate de GLT Educatie

De ce avem nevoie de Strategie ?Cui ne adresam?

Ce probleme avem in ceea ce priveste educatia formala si

informala ?

Cum stabilim măsurilor de intervenție programate in domeniul

EDUCATIE ?

De ce date, studii, rapoarte relevante dispunem in ultimii 3 ani?

Cum stabilim / Care este planul de implementare a măsurilor ?

care sunt costurile financiare pt fiecăre măsura

Cum se asigura monitorizarea și evaluarea ? Care sunt rezultatele

asteptate și indicatorii de evaluare?

Cadrul European si National

Obiectivele Strategiei Europa 2020; iunie 2010

Tintelor naţionale reflectate în Programul Naţional de Reformă; iulie

2010

Condiţionalităţile ex-ante şi strategiile sectoriale/teritoriale; 19 strategii

și planuri de dezvoltare a României pe următorii șapte ani.

Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor

pentru perioada 2012-2020 (actualizare)

Pentru perioada 2014-2020, CE vrea să se "asigure că finanțarea UE

creează stimulente puternice pentru statele membre în vederea

îndeplinirii obiectivelor și țintelor Europa 2020".

Obiectivele Strategiei Europa 2020 Tintelor naţionale reflectate în Programul Naţional de

Reformă

1.rata de ocupare a forţei de muncă de 75% pentru populaţia cu

vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani

70% - rata de ocupare a populaţiei cu vârsta

cuprinsă între 20-64 ani (faţă de 64% în 2008);

2. îmbunătăţirea condiţiilor pentru cercetare şi dezvoltare, în

special pentru ca nivelurile combinate ale investiţiilor publice şi

private din acest sector să ajungă la 3% din PIB;

2% - investiţii în cercetare, dezvoltare şi inovare

(faţă de 0,58% în 2008);

3. reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de

nivelurile din 1990;

creşterea ponderii surselor regenerabile în consumul final de

energie până la 20%;

şi urmărirea unei creşteri cu 20% a eficienţei energetice;

20% - reducerea emisiilor de gaze cu efect de

seră;

24% - ponderea energiei din surse regenerabile în

consumul final;

19% - creşterea eficienţei energetice (exprimată

ca reducere a consumului de energie primară)

4. îmbunătăţirea nivelurilor de educaţie, în special prin

fixarea obiectivului de reducere sub 10% a ratei de

părăsire timpurie a şcolii;

şi creşterea la cel puţin 40% a ratei populaţiei cu vârsta de 30-34

ani absolventă a unei forme de educaţie terţiară;

11,3% - rata părăsirii timpurii a şcolii (faţă de

15,9% în 2008);

26,7% - rata populaţiei cu vârsta cuprinsă între

30-34 ani, absolvente a unei forme de educaţie

terţiară (faţă de 15,9% în 2008);

5. promovarea incluziunii sociale, în special prin reducerea cu

cel puţin 20 de milioane a numărului de persoane aflate în risc

de sărăcie şi excluziune socială, până în 2020.

580 000 persoane – incluziune socială, reducerea

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie.

Lipsuri identificate de Comisia Europeana in strategia actuala - EDUCATIE

Nu acopera finalizarea scolii primare de catre toti copii romi;

Nu identifica obiective clare asupra nivelului de educatie al romilor

Nu este fundamentat peo baza de dovezi adecvate

NECESITA

legatura clara cu programele generale adresate grupurilor

dezavantajate;

infrastructura educationala;

integrarea pe piata muncii a mediatorilor scolari formati

Definirea problemelor educationale. Ce probleme si date avem despre educatie?

neparticipare scolara in randul copiilor romi de varsta scolara; 9%

(studiu Ag Impreuna)

scoli segregate si acte de discriminare; 70% din scoli (studiu Ag

Impreuna)

calitate proasta a actului educational in scolile cu pondere de elevi

romi

cadre didactice slab pregatite pentru educatie inclusiva

management educational defectuos la nivel local si judetean;

lipsa de date educationale colectate sistematic (semestrial, an

scolar) care sa identifice scolile/comunitatile particulare care

necesită în mod real masuri adaptate de incluziunea educationala

pentru copii, tineri, adulti

procent redus de tineri romi absolventi de facultate fata de tinerii

majoritari; 1% romi fata de 15,9% majoritari

Tinte:

Sa crestem accesul, participarea si finalizarea invatamantului

obligatoriu in randul romilor cu 50%

Raport UNDP, Banca Mondiala, 2011

Beneficiari:

Copii, tineri si adulti romi care:

Sunt inscrisi si frecventeaza sistemul de invatamanant;

Sunt in risc de abandon scolar;

Au parasit timpuriu scoala;

Sunt analfabeti funcţional.

Prioritati Continutul prioritatilor Indicatori

Stadiu in ace ne aflam - date din studii si cercetari

EDUCATIE

1. cresterea calitatii educatie in scolile cu pondere a elevilor romi

formarea continua a cadrelor didactice care preda in scolile cu pondere a copiilor romi (in vederea adapatarii metodelor de predare invatare, metode incluzive, interactive) - 50 ore formare/cadru didactic

numărul de ore de formare continuă urmate de cadrele didactice pe an

7 ore/formare/cadru didactic

cadre didactice calificate şi de consilieri şcolari încadraţi in şcolile cu pondere de elevi romi

numarul de scoli cu pondere de elevi romi/judet; numarul cadrelor didactice si consilieri scolari incadrati in scoli/judet

dotărea şcolilor cu fond de carte (biblioteca), calculatoare la care elevii au acces, precum şi deţinerii avizului de funcţionare a scolii

numarul de scoli dotate cu bilbioteca; numarul scolilor dotate cu calculatoare la care elevii au acces; numarul de scoli cu pondere de elevi romi care au aviz anual de functionare a scoli

2. dezvoltarea si implementarea anuala a minim 100 programe şi proiecte îndreptate către corectarea sau prevenirea abandonului şcolar in scolile cu pondere de elevi romi; reducerea abandonului scolar de la 9% la 1% in randul elevilor romi

continuarea programelor de tip scoala dupa scoala, sansa a doua, etc. in scolile in care s-au desfasurat proiecte finatate din fondurile europene initiate de diferite ONG-uri;

numarul de programe/proiecte de tip scoala dupa scoala continuate

9% abandon scolar in randul

elevilor romi

continuarea programelor de mentorat pt elevi si parinti desfasurat proiecte finatate din fondurile europene initiate de diferite ONG-uri;

numarul de programe/proiecte de tip mentorat pentru elevi si parinti continuate

3.reducerea cu 50% a analfabetismului functional in randul elevilor romi la nivel gimnazial si liceal

initierea de programe/proiecte remediale in toate scolile in care se confrunta cu dificultati privind achiziile educationale de baza

numarul de programe, proiecte desfasurate separat de programa scolara in vederea reducerii analfebetismului functional; numarul de elevi care au recuperat

38% din tinerii/copii romi sunt analfabeţi funcţional

4. dezvoltarea si implementarea de strategii eficiente pentru atragerea si cuprinderea in invatamant a copiilor/tinerilor care nu au frecventat niciodata scoala;

crearea si stabilirea unui sistem de colectare la nivel de scoala si centralizare a datelor referitoare la procentul de copii din comunitate necuprinşi în sistemul de învăţământ

numarul de copii necuprinsi in sistemul de invatamant

cca 2% din copii romi de vârstă şcolară care nu au frecventat niciodată sistemul de învăţământ ,

dezvoltarea si implementarea a minim 42 de strategii eficiente, la nivel de judet pentru cuprinderea copiilor in invatamant

numarul de scoli care desfasoara programe si proiecte pentru cuprinderea copilor in scoala; numarul de copii care au fost cuprinsi in scoala fata de stadiul initial (necuprinsi in scoala)

5. cresterea cu 25% a participarii scolare a copiilor romi in invatamantul prescolar

continuarea a programelor de tip gradinita de vara, gradinita bilingva pentru copii care urmeaza

numarul de copii romi care frecventeaza gradinita; numarul de programe de tip gradinita de vara, gradinita bilingva

71% din copiii romi frecventeaza gradinita

6. reducerea cu 50% a formelor de segregare si separare a copiilor romi în clase sau şcoli separate

revizuirea ordinului privind desegregarea pentru eliminarea situatiilor de disimulare a segregării de catre directori si cadre didactice;

ordinului de desegregare actualizat

31% din unităţile de învăţământ

analizate (100 scoli)

crearea comisie de la nivelul Ministerul Educatie care sa asigure monitorizarea planurilor si masurilor de desegregare

componenta comisie de desegregare; rapoartele semestriale realizate de comisia de desegregare

identificarea de catre ISJ si ONG a cazurilor de segregare pe criteriul etnic, fie la nivel de clase, fie la nivel de şcoli,

numarul de cazuri de segregare identificate

Dezvoltarea de planuri/masuri de desegregare bazate si pe recuperare a diferenţelor de nivel, alocarea de resurse suplimentare

numarul de planuri si masuri implementate; rezultatele masurilor;

Planul de masuri - comentarii

o continuare sau extinderea a ceea ce implica sistemul educational;

disipare a responsabilității; mulți responsabili pentru un tip de măsură, sigur nu se va intampla !!

daca e nevoie de aportul mai multor actori instituționali, propunem sa se desemneze un responsabil coordonator al implementării măsurii.

identificarea clara a sursele financiare pentru măsura;

justificare a estimărilor finaciare pt fiecare masura;

formularea clara de indicatori cantitativi si calitativi pt fiecare masura

MASURI PROPUSE/REFORMULATE: Dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind cuprinderea copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară într-o formă de învăţământ

date (de la nivel local, judetean, regional si central) privind partiparea

copiilor romi la educatie pe nivele de invatamant;

date (de la nivel local, judetean, regional si central) privind nivelul de

educatie al romilor aflati in afara sistemului de invatamant.

Indicatori:

Baza de date actualizata semestrial privind participarea la educatie a copiilor

romi pe nivele de invatamant (adaptarea/dezvoltarea bazelor de date

existente)

Baza de date anuala privind nivelul de educatie al romilor aflati in afara

sistemului de invatamant (adaptarea/dezvoltarea bazelor de date existente)

Masuri

Extinderea, derularea, monitorizarea si mediatizarea setului de

programe de sprijin care vizeaza finalizarea invatamantului

obligatoriu de catre toti copiii romi, stimularea participarii scolare,

reducerea absenteismului si obtinerea succesului scolar in la toate cele 5

nivele ale invatamntul preuniversitar (invatamânt timpuriu, primar,

secundar, profesional si tertiar)

Adaptarea si revizuirea metodologiilor specifice de organizare a

programelor educationale de sprijin promovate de noua Lege a

educatiei pentru cuprinderea cu precadere a elevilor romi in

programele educationale de sprijin:

- ”Şcoala de după şcoală”

- ”A doua şansă”

- ”Alfabetizare funcţională ”

Masuri

2.3. Adaptarea si revizuirea metodologiilor specifice de organizare a

programelor de sprijin social si finantarea adecavata a a acestora

pentru cuprinderea cu precadere a elevilor romi.

Bani de liceu,

Burse sociale.

Indicatori:

Numar de programe de sprijin social ale caror metodologii au

fost adaptate/revizuite;

Numar de elevi romi beneficiari (fete si baieti, vorbitori si

nevorbitori de limba romani) pe fiecare tip de program social;

Procentul din bugetul fiecarui tip de program social de sprijin

alocat pentru cuprinderea elevilor romi;

Masuri

Pag 35, pct 2.7 se modifica astfel:

Continuarea si extinderea aplicării măsurii privind acordarea de

locuri speciale pentru candidaţii romi la admiterea în

învăţământul liceal, profesional, postliceal şi superior, acompaniata

cu obligatia studiului limbii rromani adecvat nivelului

educational corespunzator

Indicatori

Numar de beneficiari (fete si baieti, vorbitori si nevorbitori de limba

romani)ai masurilor afirmative

în învăţământul liceal, profesional, postliceal şi superior;

Numar de elevi (fete si baieti, vorbitori si nevorbitori de limba romani)

care studiaza limba romani

Masuri

Armonizarea şi completarea sistemului de asigurare a calităţii, cu accent pe managementul educaţiei incluzive

Puncte noi:

Evaluarea independendentă a performanţelor elevilor rromi pentru a se

constata dacă nivelul de cunoştinţe al acestora corespunde nivelului de

studii la care se află.

Evaluarea independendentă a performanţelor cadrelor didactice din

unităţile de învăţământ cu un procent ridicat de elevi rromi

Masuri

Eliminarea tuturor formelor de segregare din sistemul

educational romanesc

Se reformuleaza 4.1 dupa cum urmeaza :

4.1. Realizarea (de catre MECTS , ANR,ONG, SI SGG) si promovarea

prin HG a unei strategii pentru eliminarea segregarii in sistemul

educational romanesc. Revizuirea Legii 1/2011 a educatiei nationale in

sensul includerii unor prevederi privind prevenirea si eliminarea segregarii

elevilor romi in sistemul de educatie.

Indicatori:

Strategie pentru eliminarea segregarii elaborata si aprobata;

Numarul si continutul artiocolelor Legii 1/2011 introduse.

Masuri

Se reformuleaza 4.3 dupa cum urmeaza

4.3. Elaborarea, implementarea si monitorizarea planurilor de

desegregare la nivel local, cu accent pe măsurile de recuperare a

diferenţelor de nivel privind achizitiile educationale

Indicatori

Numarul Rapoartele de monitorizare;

Tipul si continutul masurilor de recuperare;

Numarul de elevi beneficiari (fete si baieti, vorbitori si nevorbitori de limba

romani)ai masurilor de recuperare;

Masuri

4.5. Cresterea calitatii educatie in scolile cu pondere a elevilor romi

prin :

a) formarea continua a cadrelor didactice care preda in scolile cu pondere a

copiilor romi (in vederea adapatarii metodelor de predare invatare, metode

incluzive, interactive) - 50 ore formare/cadru didactic;

b) cadre didactice calificate şi de consilieri şcolari încadraţi in şcolile cu

pondere de elevi romi;

c) Îmbunătăţirea infrastructurii si dotarea şcolilor cu fond de carte (biblioteca),

calculatoare si labobartoare la care elevii sa aiba acces, precum şi deţinerii

avizului de funcţionare a scolii

Masuri

Punct nou înaintea actualului punct 5.1.:

5.1. Includerea istoriei şi culturii rromilor în formarea iniţială a cadrelor

didactice, în cadrul modulului psiho-pedagogic

Indicatori:

Numărul de universităţi în care istoria şi cultura rromilor fac parte din

formarea iniţială a cadrelor didactice.

Masuri

Se introduce urmatorul punct nou:

Includerea in Metodologia de constituire a Consiliilor de Administratie ale

Scolilor a unor prevederi care sa asigure reprezentarea proportionala a

parintilor romi in acestea si participarea relevanta a parintilor romi in

procesul de luare a deciziilor in consiliile de admisnsitartie

Indicatori:

Procentul de parinti romi - membri ai Consiliilor de admnistratie ale

scolilor corelat cu procentul populatiei rome si copiilor din circumscriptiile

scolare respective;

Numarul propunerilor grupurilor/comitetelor de sprijin care sunt preluate

in Strategiile judetene privind imbunatatirea accesului la educatie

Masuri - Puncte noi:

11.10. Creşterea, cu 100%, a numărului elevilor rromi care studiază limba

rromani, istoria si cultura rromilor în şcoală.

11.12. Creşterea, cu 50%, a numărului elevilor rromi înscrişi în sistemul de

învăţământ cu predare în limba rromani.

11.13. Conceperea şi implementarea de programe de educaţie a adulţilor în

comunităţile de rromi axate pe cunoaşterea drepturilor civice şi pe creşterea

stimei de sine individuale şi etnice.

11.14. Conceperea şi implementarea de programe de educaţie a adulţilor

adresate funcţionarilor din instituţiile publice şi personalului din serviciile

publice de educaţie, sănătate, asistenţă şi protecţie socială etc. pe teme

referitoare la prevenirea şi combaterea discriminării şi la promovarea

diversităţii în societate

1.15. Înfiinţarea unui liceu bilingv cu predare în limbile rromani şi română, cu

filiera teoretică, profil umanist, specializarea istoria, limba şi cultura rromani

şi cu filiera vocaţională, profil artistic, specializarea muzica tradiţională

rromani şi dansul tradiţional rrom, cu şcoală profesională specializată pe

meseriile tradiţionale ale rromilor (cu internat).

GATA !

Va multumesc pentru atentie !

Mariana Dinca, CEDS

Tel 0784 14 14 17

Email: [email protected]