Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

30
e 24 octombrie 2011 Operatiuni curente Economii si plasamente Servicii diverse Credite

description

Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

Transcript of Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

Page 1: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

e

24 octombrie 2011

Operatiuni curente

Economii si plasamente

Servicii diverse

Credite

Page 2: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

2

Stimate client,

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii Dvs, avem placerea sa va punem la

dispozitie Lista principalelor comisioane - in LEI si valuta - pentru produsele si serviciile

oferite de banca noastra.

Acest ghid este simplu de utilizat si va ofera informatii multiple adaptate cerintelor Dvs.

privind operatiunile curente, creditele, plasamentele precum si alte servicii.

BRD - Groupe Societe Generale este onorata sa va puna la dispozitie acest ghid, pe care va

rugam sa il pastrati la indemana!

Comisioanele si tarifele prezentate au titlu informativ si sunt valabile incepand cu data de

24 – octombrie – 2011.

Banca isi rezerva dreptul de a modifica, fara o instiintare prealabila a clientului,

comisioanele si tarifele incluse in prezentul ghid, precum si de a practica nivele diferite ale

acestora in functie de anumite criterii.

Comisioanele exprimate in USD sau EUR se percep in echivalent LEI, la cursul BNR din

data efectuarii operatiunii.

Page 3: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

3

Cuprins

Operatiuni curente

I. Deschiderea si gestionarea conturilor

� 1. Deschiderea conturilor

� 2. Gestionarea conturilor

� 3. Extrase de cont

� 4. Alte servicii

II. Mijloace de plata

� 1. Operatiuni cu numerar � 8. BRD@ffice

� 2. Viramente � 9. Mobilis

� 3. Cecuri si efecte de comert � 10. Vocalis

� 4. Operatiuni internationale � 11. TRADE NET

� 5. Cash Management � 12. Pachete Profit

� 6. Conventii � 13. Asigurare carduri – Confort Business

� 7. Carduri

Credite

� A. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Retail Intreprinderi

� B. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Non Retail Intreprinderi

� C. Scrisori de Garantie Bancara

Economii si plasamente

� 1. Depozite

� 2. Stejar

� 3. Brad

� 4. Simfonia 1

� 5. Concerto

� 6. Diverso Europa Regional

� 7. Actiuni Europa Regional

� 8. Index Europa Regional

� 9. Eurofond

� 10. Operatiuni privind fondurile de investitii SGAM Fund

� 11. Operatiuni de trezorerie si piete de capital

Servicii diverse

� 1. Incidente de plata

� 2. Mesaje transmise

� 3. Scrisori de bonitate

� 4. Audit

� 5. Popriri

� 6. Alte servicii

Anexa nr. 1: Orele limita interne BRD de primire a ordinelor de plata in vederea executarii acestora

Anexa nr. 2: Limite de utilizare standard aferente cardurilor business

Page 4: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

4

Operatiuni curente Tarif / comision

I. Deschiderea si gestionarea conturilor 1. Deschiderea conturilor in Lei in valuta

1.1. Deschidere de cont curent gratuit

1.2. Deschidere de cont curent pentru acceptantii de carduri gratuit -

1.3. Deschidere de cont tip BRD Piete de Capital gratuit -

1.4. Deschidere cont cu functionalitate speciala

� deschidere cont escrow 0.1%-1%, min. 50 LEI*

� deschidere cont de garantie (de buna executie, de participare la licitatie, constituire garantii materiale, etc.)

100 LEI

� deschidere cont de consemnare garantii gestionari

2 LEI / cont de consemnare

garantii gestionar** -

1.5. Deschidere cont client procedura de insolventa gratuit

1.6. Constituirea de depozite la termen gratuit

2. Gestionarea conturilor

2.1. Gestionarea conturilor curente (inclusiv cont procedura de insolventa) 4 EUR / luna / cont

(echivalent in valuta contului)

2.2. Gestionarea conturilor ESCROW 14 EUR / luna / cont

(echivalent in valuta contului)

2.3. Gestionarea conturilor BRD Piete de Capital*** 4 EUR / luna / cont

(echivalent in valuta contului)

3. Extrase de cont in Lei in valuta

3.1. Eliberare extras de cont lunar gratuit -

3.2. Eliberare extras de cont bilunar - conturi in LEI 10 LEI / cont -

3.3. Eliberare extras de cont saptamanal - conturi in LEI 20 LEI / cont -

3.4. Eliberare extras de cont zilnic - conturi in LEI 40 LEI / cont -

3.5. Eliberare extras de cont bilunar - conturi in valuta diferita de LEI gratuit -

3.6. Eliberare extras de cont saptamanal - conturi in valuta diferita de LEI gratuit -

3.7. Eliberare extras de cont zilnic - conturi in valuta diferita de LEI gratuit -

3.8. Eliberarea unui istoric de cont la solicitarea clientului:

� pentru luna curenta 5 EUR / cont (echivalent in valuta

contului)

� pentru luna anterioara 5 EUR / cont (echivalent in valuta

contului)

� pentru o perioada de maxim 3 luni (in raport cu data curenta) 5 EUR / cont (echivalent in valuta

contului)

� pentru o perioada de peste 3 luni (in raport cu data curenta) 10 EUR / cont (echivalent in valuta

contului)

4. Alte servicii

� Schimbarea specimenelor de semnaturi 5 EUR (echivalent in LEI)

� Furnizare informatii privind soldul contului curent, inclusiv contul BRD Piete de Capital (VOCALIS/ MOBILIS)***

0,25 EUR

(echivalent in valuta contului)

� Furnizare miniextras (MOBILIS Vodafone)*** 0.15 EUR

(echivalent in valuta contului)

* Comisionul de deschidere cont de tip escrow poate fi modificat in functie de complexitatea operatiunii, suma, durata, etc.

** Comision negociabil. *** Exceptie: Gratuit pentru contul BRD Piete de Capital al carui titular are cel putin un cont curent deschis la BRD.

Page 5: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

5

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

1. Operatiuni cu numerar in Lei in valuta

1.1. Depuneri de numerar la casierie

� Depuneri de numerar la casierie gratuit

� Depuneri de numerar in conturile altor clienti, deschise la aceeasi unitate BRD 0,60% -

� Depuneri de numerar in conturile altor clienti, deschise la alte unitati BRD 0,70% -

� Depunere de numerar in moneda metalica 1% -

1.2. Retrageri de numerar la casierie

� Retrageri de numerar la casierie 0,50%, min. 2,50

LEI

0,50%, min. 1 EUR (sau echivalent)

1.3. Colectare de numerar

� Colectarea si transportul numerarului de la clienti prin aparatul propriu al bancii, precum si transportul numerarului de la banca la sediul titularilor de cont, la solicitarea acestora

minim 0,10% din valoarea

numerarului transportat + TVA

2.1. Viramente in Lei

2.1.1. Circuit intrabancar (viramente BRD - BRD)

� Incasari* 2 LEI / operatiune

� Incasari in conturile cu functionalitate speciala (valabile incepand cu 21.03.2011) gratuit

� Plati* (inclusiv pentru platile din conturile de tip escrow, conturi de garantie)

o ≤ 500 LEI 3 LEI / operatiune

o 500 - 50.000 LEI 7 LEI / operatiune

o ≥ 50.000 LEI 10 LEI / operatiune

� Plati* MULTIX / BRD@ffice – contracte BRD@ffice pana la 10.08.2011

o ≤ 500 LEI 2,70 LEI / operatiune

o 500 - 50.000 LEI 6,30 LEI / operatiune

o ≥ 50.000 LEI 9 LEI / operatiune

� Plati* BRD@ffice – contracte dupa 10.08.2011

o ≤ 500 LEI 1,95 LEI / operatiune

o 500 - 50.000 LEI 4,55 LEI / operatiune

o ≥ 50.000 LEI 6,5 LEI / operatiune

� Plati MOBILIS*

o ≤ 500 LEI 1,50 LEI / operatiune

o 500 - 50.000 LEI 3,50 LEI / operatiune

o ≥ 50.000 LEI 5 LEI / operatiune

2.1.2. Viramente intre conturile aceluiasi titular deschise la aceeasi Agentie / Sucursala

gratuit pentru contul creditat

2.1.3. Viramente intre contul pentru acceptarea cardurilor si contul curent al comerciantului acceptant

gratuit

2.1.4. Viramente intre contul curent si contul de credit al aceluiasi client gratuit

2.1.5. Plati din conturile curente ale persoanelor juridice, cu care banca a incheiat conventii pentru plata salariilor, in conturile curente ale salariatilor acestora

gratuit

� Plati programate

o standing order

o transfer automat

0,30 EUR / operatiune

(in echivalent LEI)

� SIMPLIS DEBIT** gratuit

* Exceptii: Gratuit pentru contul BRD Piete de Capital al carui titular are cel putin un cont curent deschis la BRD.

** Cu exceptia mandatelor setate in favoarea Electrica Muntenia Nord, Electrica Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud, pentru care comisionul este de 1,5 LEI/ operatiune.

Page 6: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

6

* Exceptii: Gratuit pentru contul BRD Piete de Capital al carui titular are cel putin un cont curent deschis la BRD. / ** Cu exceptia mandatelor setate in favoarea Electrica Muntenia Nord, Electrica Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud, pentru care comisionul este de 1,5 LEI/ operatiune. / ***

Comision BNR pentru plati interbancare de mica valoare procesate in sistemul SENT (ordine de plata): 0,51 LEI. Comision BNR pentru plati

interbancare de mare valoare, procesate in sistemul Regis (ordine de plata): 6.26 LEI. Pentru incasarile interbancare procesate in sistemele SENT /

Regis (ordine de plata), BNR nu percepe comision. In cazul instrumentelor de debit compensate electronic, BNR percepe un comision de 0.88 LEI pentru incasari, iar pentru plati nu percepe comision.

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

2.1. Viramente in Lei

2.1.6. Circuit interbancar (viramente BRD - alte banci din Romania)

� Incasari - ordine de plata*

o ≤ 500 LEI 3 LEI/ operatiune***

o 500 - 50.000 LEI 7 LEI/ operatiune***

o ≥ 50.000 LEI 10 LEI/ operatiune***

� Incasari in conturile cu functionalitate speciala (valabile incepand cu 21.03.2011)

gratuit

� Plati - ordine de plata (inclusiv pentru platile din conturile de tip escrow, conturi de garantie)

o ≤ 500 LEI 4 LEI/ operatiune inclusiv comis.

BNR***

o 500 - 50.000 LEI 8 LEI/ operatiune inclusiv comis.

BNR***

o ≥ 50.000 LEI 19.50 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

� Plati urgente (temp) 19.50 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

� Plati MULTIX / BRD@ffice – contracte BRD@ffice pana la 10.08.2011

o ≤ 500 LEI 3,65 LEI/ operatiune inclusiv comis.

BNR**

o 500 - 50.000 LEI 7.25 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

o ≥ 50.000 LEI 18.18 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

� Plati urgente MULTIX 18.18 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

� Plati BRD@ffice – contracte dupa 10.08.2011

o ≤ 500 LEI 2,78 LEI/ operatiune inclusiv comis.

BNR**

o 500 - 50.000 LEI 5.38 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

o ≥ 50.000 LEI 14,87 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

� Plati Mobilis*

o ≤ 500 LEI 2,26 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

o 500 - 50.000 LEI 4,26 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

o ≥ 50.000 LEI 12,88 LEI/operatiune inclusiv comis.

BNR***

� Incasari si plati - instrumente de debit (cecuri si bilete la ordin)

compensate electronic

o ≤ 500 LEI 4 LEI/ operatiune inclusiv comis.

BNR***

o 500 - 50.000 LEI 8 LEI/ operatiune inclusiv comis.

BNR***

o ≥ 50.000 LEI 11 LEI/ operatiune inclusiv comis.

BNR***

Page 7: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

7

* Exceptii: Gratuit pentru contul BRD Piete de Capital al carui titular are cel putin un cont curent deschis la BRD.

** Cu exceptia mandatelor setate in favoarea Electrica Muntenia Nord, Electrica Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud, pentru care comisionul

este de 1,5 LEI/ operatiune.

*** Comision BNR pentru plati interbancare de mica valoare procesate in sistemul SENT (ordine de plata): 0,51 LEI. Comision BNR pentru plati

interbancare de mare valoare, procesate in sistemul Regis (ordine de plata): 6.26 LEI. Pentru incasarile interbancare procesate in sistemele SENT /

Regis (ordine de plata), BNR nu percepe comision. In cazul instrumentelor de debit compensate electronic, BNR percepe un comision de 0.88 LEI

pentru incasari, iar pentru plati nu percepe comision.

**** Se adauga spezele SWIFT, plus eventualele speze si comisioane percepute de bancile corespondente.

***** Nu sunt incluse spezele percepute de bancile corespondente.

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

2.1. Viramente in Lei

2.1.6. Circuit interbancar (viramente BRD - alte banci din Romania)

� Incasari si plati - instrumente de debit (cecuri si bilete la ordin) compensate pe suport hartie

o ≤ 500 LEI 8 LEI/ operatiune

o 500 - 50.000 LEI 16 LEI/ operatiune

o ≥ 50.000 LEI 22 LEI/ operatiune

� Plati efectuate din conturile pentru acceptarea operatiunilor cu carduri ale comerciantilor acceptanti, pentru alimentarea conturilor principale ale acestora deschise la alte banci

comisionul BNR***

� SIMPLIS DEBIT

o ≤ 500 LEI 1.5 LEI/ operatiune

o 500 - 50.000 LEI 3 LEI/ operatiune

o ≥ 50.000 LEI 5 LEI/ operatiune

2.2. Viramente in valuta

� Incasari gratuit

� Plati****

o intre clientii bancii gratuit

o in favoarea clientilor altor banci (inclusiv pentru platile din conturile de tip escrow, conturi de garantie)

0,15%, min. 20 EUR, max. 1.500 EUR

� Modificarea/anularea unui ordin de plata la solicitarea clientului ordonator 20 EUR

� Investigatii****

o pana la 6 luni 25 EUR

o peste 6 luni 50 EUR

� Plati MULTIX / BRD@ffice

o intre clientii bancii gratuit

o in favoarea clientilor altor banci 0,13%, min. 20 EUR, max. 1.500 EUR

� Plati MOBILIS

o intre clientii bancii gratuit

o in favoarea clientilor altor banci 0,10 %, min. 10 EUR, max. 1.000 EUR

� Plati programate

o standing order

o transfer automat

0.30 EUR / operatiune (sau echivalent in valuta contului)

� Simplis debit gratuit

� Procesare plati urgente (data valutei Today) 30 EUR/ operatiune

� Speze SWIFT*****

o banci din Romania 15 EUR / mesaj

o banci din strainatate 15 EUR / mesaj

Page 8: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

8

* Riscul operatiunii se taxeaza separat.

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

2.2. Viramente in valuta

� Comision "OUR" garantat

� Plati efectuate in spatiul UE/EEA si in moneda unuia dintre statele apartinand UE/EEA

o < 12.500 EUR 10 EUR

o 12.500 EUR – 50.000 EUR 18 EUR

o > 50.000 EUR 25 EUR

� Plati in afara spatiului UE/EEA, indiferent de moneda 25 EUR

3.1. Cecuri si efecte de comert in Lei

� Remiterea spre incasare a cecurilor, cambiilor si biletelor la ordin 3,50 LEI / document

� Certificarea cecurilor 25,50 LEI / cec

� Incidente privind cecurile si efectele de comert (cec fara acoperire - respins / efecte de comert - respinse / plata partiala a cecurilor si efectelor de comert)

25,5 LEI / cec, efect de comert

� Avalizarea biletelor la ordin si a cambiilor* 0,50%, min. 150 LEI

3.2. Cecuri si efecte de comert in valuta

� Emitere cecuri trase asupra SG 0,15%, min. 6 EUR

� Remiterea la incasare a cecurilor bancare

o 1 - 500 EUR (sau echivalent) 3 EUR/ fila cec

o 501 - 1000 EUR 6 EUR/ fila cec

o peste 1000 EUR 0,50%, min. 10 EUR / fila cec

� Cecuri restituite ca neonorate de catre banci externe 10 EUR + comis. bancii externe

� Investigatii cecuri 5 EUR + comis. bancii externe

� Creditarea contului clientilor BRD cu contravaloarea cecurilor incasate gratuit

� Avalizare efecte de comert* 0,50%, minim 100 EUR

4. Operatiuni internationale

4.1. Ordine de plata documentare

� Avizare 0,10%, min. 50 EUR, max. 1.000 EUR

� Emitere 0,15%, min. 50 EUR, max. 1.500 EUR

� Prezentare documente 0,10%, min. 50 EUR, max. 1.500 EUR

� Modificari / anulari 20 EUR / operatiune

� Plata 0,15%, min. 25 EUR, max. 1.500 EUR

4.2. Incasso

� Export - Remiterea de documente pentru incasare / acceptare prin Incasso simplu (chitante, efecte de comert, note de credit, etc.)

0,10%, min. 25 EUR, max. 100 EUR

� Remiterea de documente pentru incasare / acceptare prin incasso documentar 0,15%, min. 30 EUR, max. 500 EUR

� Modificarea instructiunilor initiale 25 EUR

� Investigatii: pana la 6 luni/ peste 6 luni 25 EUR / 50 EUR

� Restituirea documentelor ca neplatite / neacceptate 25 EUR

� Remitere de documente "franco de plata" 0,10%, min. 25 EUR, max. 100 EUR

Page 9: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

9

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

4. Operatiuni internationale

4.2. Incasso

� Import - Avizare incasso simplu (clean collection) 0,10%, min. 20 EUR, max. 100 EUR

� Avizare incasso documentar 0,15%, min. 25 EUR, max. 300 EUR

� Modificarea instruct. initiale ale incassourilor simple/ documentare 25 EUR

� Investigatii: pana la 6 luni / peste 6 luni 25 EUR / 50 EUR

� Eliberare de documente "franco de plata" 20 EUR

� Plata documentelor la incasso 0,15%, min. 25 EUR, max. 500 EUR

� Documente mentinute la BRD nesolutionate in primele 3 luni de la scadenta 100 EUR / trimestru

� Documente restituite ca neplatite / neacceptate 25 EUR

� Eliberarea documentelor pt. marfuri expediate pe adresa BRD 0,10%, min. 50 EUR

� Comision de protest 2% + cheltuieli de protest

4.3. Acreditive export / Acreditive in LEI primite

� Preavizare 25 EUR

� Avizare deschidere/ majorare valoare 0,10%, min. 75 EUR, max. 1.500 EUR

� Avizare modificare 25 EUR / operatiune

� Plata sau negocierea / manipularea documentelor 0,15%, min. 75 EUR, max. 2.000 EUR

� Plata diferata/ acceptare 0,20%, min. 100 EUR, max. 2.000 EUR

� Confirmare min. 150 EUR/ trim. sau fractiune de

trim.

� Transferarea acreditivului in favoarea altui beneficiar

o client al altei banci 0,20%, min. 100 EUR

o client BRD 0,10%, min. 50 EUR

� Servicii suplimentare pentru punerea in ordine a documentelor prezentate in cadrul unui acreditiv

20 EUR / set de documente

� Acreditive neutilizate / anulate 25 EUR

4.4. Acreditive import / Acreditive in LEI emise

� Preavizare 25 EUR

� Emitere / deschidere 0,15%, min. 75 EUR/trim. sau fractiune

trim.

� Alte modificari 25 EUR

� Plata la vedere sau negocierea / manipularea documentelor 0,15%, min. 75 EUR, max. 2.000 EUR

� Acceptare/ plata diferata 0,20%, min. 100 EUR max. 2.000 EUR

� Discrepante 50 EUR / set de documente

� Anulare/ neutilizare 25 EUR

4.5. Acreditive stand -by se percep comisioanele aferente SGB

in valuta

Page 10: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

10

* Exceptie: gratuit pentru comerciantii BRD apartinand unuia din urmatoarele segmente: hoteluri, moteluri, companii de inchirieri auto, agentii de

turism, tour operatori, companii de transport aerian, supermarket-uri, benzinarii, magazine alimentare. ** Se adauga comisionul BNR: 0.51 LEI/ operatiune.

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

4. Operatiuni internationale

4.6. Cesiuni Emise

� Emiterea scrisorii de cesiune 50 EUR

� Modificarea scrisorii de cesiune 25 EUR

� Plata in cadrul scrisorilor de cesiune in favoarea

o clientilor altor banci 0,15%, min. 20 EUR, max. 1.500 EUR

o clientilor BRD gratuit

4.7. Cesiuni Primite

� Avizarea catre beneficiar a scrisorilor de cesiune primite 50 EUR

� Avizarea catre beneficiar a modificarilor scrisorilor de cesiune primite 25 EUR

5. Cash Management

5.1. Cash Management domestic

� Utilizare MultiX START (include urmatoarele servicii: instalare monopost, extrase de cont, ordine de plata in LEI, semnatura electronica, informatii bancare, DPE Print)

15 EUR / luna

� Utilizare MultiX "a la carte" (Utilizare MultiX START + optiuni suplimentare)

o Intraday 5 EUR / luna

o Ordine de plata in valuta 5 EUR / luna

o Ordine de plata multiple 10 EUR / luna

o Limita de semnatura 10 EUR / luna

o FOREX schimburi valutare 10 EUR / luna

o DEPOZITE - constituire depozite la termen 5 EUR / luna

o e-Vama - confirmarea electronica a platilor vamale gratuit

� Reinstalare MultiX 50 EUR + TVA

5.2. Cash Management international

� Utilizare SogeCash International Infoswift 50 EUR / luna /cont

� Utilizare SogeCash International Orders Received

o extras de cont 50 EUR / luna /cont

o debirare cont 30 EUR / luna / cont + 3.5 EUR/mesaj

6. Conventii

6.1. Conventii privind acceptarea cartilor de plata, utilizarea POS si a imprinterelor

� Acceptare carduri (POS) 1,8% - 3% din valoarea tranzactiei,

minim 0,50 LEI

� Furnizare lista operatiuni pentru comerciantii acceptanti carduri 0,50 - 1 USD

� Solutionare refuzuri de plata din acceptarea cardurilor in valuta de catre comercianti

5 USD

� Gestiune operationala POS* 5 EUR / luna / POS

� Tranzactii prin imprinter 3% din val. tranzactiei, minim 0,50 LEI

6.2. Conventii acceptare E- Commerce

� Instalare terminal virtual E-Commerce

o punct de vanzare principal 350 EUR (echivalent in valuta contului)

o punct de vanzare secundar 200 EUR (echivalent in valuta contului)

Page 11: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

11

* Exceptie: gratuit pentru comerciantii BRD apartinand unuia din urmatoarele segmente: hoteluri, moteluri, companii de inchirieri auto, agentii de

turism, tour operatori, companii de transport aerian, supermarket-uri, benzinarii, magazine alimentare.

** Se adauga comisionul BNR: 0.51 LEI/ operatiune.

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

6. Conventii

6.2. Conventii acceptare E- Commerce

� Utilizare terminal virtual E-Commerce

o punct de vanzare principal 15 EUR / luna (echivalent in valuta

contului)

o punct de vanzare secundar 10 EUR / luna (echivalent in valuta

contului)

� Acceptare plati prin carduri bancare in cadrul E- Commerce

o comercianti standard 4,00% - 4,50%

o integratori min. 3%

o autoritati financiare si mari facturieri min. 50% din comisionul aplicabil

comerciantilor standard

6.3. Conventii privind acordarea de credite pentru autoturisme

� Gestionarea conventiilor incheiate pentru acordarea de credite persoanelor fizice - pt. autoturisme

min. 0,50%

6.4. Conventii salarii

� Actualizarea limitei de creditare (descoperit autorizat) a conturilor curente avand atasate carduri comercializate in cadrul conventiilor

o pentru actualizare mai mult de 4 ori pe an 18 EUR/ operatiune

o pentru un numar mai mic de 5 persoane 0,50 EUR/ operatiune

6.5. Incasarea contravalorii facturilor achitate prin:

� SIMPLIS DEBIT (comision pentru operatiunile finalizate)** 0,40 – 0,50 LEI

� MOBILIS, VOCALIS , MULTIX negociabil

� ROBO 0,70 – 1 LEI

� ATM 0,60 – 1 LEI

� Terminalele POS (in numerar sau din contul de card) 0,70 – 1 LEI

� Ghiseele BRD (in numerar sau prin ordin de plata) 1,2 – 2 LEI

� BRD-NET 0,6 – 1 LEI

� BRD@ffice 0,6 – 1 LEI

7. Carduri

7.1. Emiterea si reinnoirea cardurilor gratuit

7.2. Administrarea cardurilor

� Carduri in LEI

o MasterCard Business 22 LEI/an/card

o MasterCard Business Silver 55 LEI /an/card

o VISA Business Silver 55 LEI /an/card

o MasterCard Corporate 150 LEI / an/card

� Carduri in USD

o VISA Business Silver 25 USD /an/card

� Carduri in EUR

o MasterCard Business 10 EUR/an/card

o MasterCard Business Silver 25 EUR/an/card

o MasterCard Corporate 55 EUR/an/card

Page 12: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

12

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

7. Carduri

7.3. Inlocuirea cardurilor in Romania

� Carduri in LEI

o MasterCard Business 6 LEI

o MasterCard Business Silver 20 LEI

o VISA Business Silver 20 LEI

o MasterCard Corporate 50 LEI

� Carduri in USD

o VISA Business Silver 10 USD

� Carduri in EUR

o MasterCard Business 2,5 EUR

o MasterCard Business Silver 10 EUR

o MasterCard Corporate 25 EUR

7.4. Inlocuirea cardurilor in strainatate, in regim de urgenta

� Carduri in LEI

o MasterCard Business, MasterCard Business Silver, MasterCard Corporate

148 USD

o VISA Business Silver 250 USD

� Carduri in USD

o VISA Business Silver 250 USD

� Carduri in EUR

o MasterCard Business, MasterCard Business Silver, MasterCard Corporate

148 USD

7.5. Regenerare cod PIN

� Carduri in LEI 10 LEI

� Carduri in USD 3,5 USD

� Carduri in EUR 2,5 EUR

7.6. Refuz de plata nejustificat

� Carduri in LEI 6 LEI

� Carduri in USD 10 USD

� Carduri in EUR 10 EUR

7.7. Utilizare ATM pentru retrageri de numerar

� ATM BRD

o Carduri in LEI 0,20%

o Carduri in valuta 0,50%

� ATM alte banci din Romania

o Carduri in LEI 0,50% + 2,50 LEI

o Carduri in USD 1% + 3 USD

o Carduri in EUR 1% + 3 EUR

� ATM alte banci din strainatate

o Carduri in LEI 1% + 8 LEI

o Carduri in USD 2% + 3 USD

o Carduri in EUR 2% + 3 EUR

� Utilizare ATM pentru plati facturi gratuit

Page 13: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

13

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

7. Carduri

7.8. Utilizare ATM pentru furnizarea listei ultimelor 10 operatiuni

� Carduri in LEI 0,75 LEI

� Carduri in USD 0,30 USD

� Carduri in EUR 0,20 EUR

7.9. Utilizare ATM pentru schimbarea codului PIN

� Carduri in LEI 2 LEI

� Carduri in USD 0,7 USD

� Carduri in EUR 0,5 EUR

7.10. Utilizare ATM pentru interogare sold

� ATM BRD

o Carduri in LEI 0,95 LEI

o Carduri in USD 0,35 USD

o Carduri in EUR 0,25 EUR

� ATM alte banci

o Carduri VISA BUSINESS Silver in LEI 2,00 LEI

o Carduri VISA BUSINESS Silver in USD 0,70 USD

7.11. Utilizare POS la ghiseu pentru retrageri numerar

� POS BRD

o Carduri in LEI 0,20%

o Carduri in valuta 0,50%

� POS alte banci din Romania

o Carduri in LEI 0,50% + 2,50 LEI

o Carduri in USD 1% + 3 USD

o Carduri in EUR 1% + 3 EUR

� POS alte banci din strainatate - in regim standard

o Carduri in LEI 1% + 8 LEI

o Carduri in USD 2% + 3 USD

o Carduri in EUR 2% + 3 EUR

� POS alte banci din strainatate - in regim de urgenta

� Carduri emise sub sigla VISA

o Business Silver in LEI / USD 175 USD

� Carduri emise sub sigla MasterCard

o Business in LEI / EUR

o Business Silver in LEI / EUR

o Corporate in LEI / EUR

95 USD

7.12. Utilizare POS la comercianti pentru efectuare de plati - inclusiv e-Commerce (cumparaturi de bunuti si servicii, inlusiv on-line)

� POS BRD

o Carduri in LEI gratuit

o Carduri in valuta gratuit

Page 14: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

14

* Posesorii pachetelor PREMIUM, destinate persoanelor fizice, beneficiaza de o reducere de 20%.

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

7. Carduri

7.12. Utilizare POS la comercianti pentru efectuare de plati - inclusiv e-Commerce (cumparaturi de bunuti si servicii, inlusiv on-line)

� POS alte banci din Romania

o Carduri in LEI gratuit

o Carduri in valuta gratuit

� POS alte banci din strainatate

o MasterCard Business Silver in LEI

o VISA Business Silver in LEI

o VISA Business Silver in USD

1,50%

o MasterCard Business in LEI

o MasterCard Corporate in LEI

o MasterCard Business in EUR

o MasterCard Business Silver in EUR

o MasterCard Corporate in EUR

gratuit

7.13. Utilizare POS BRD pentru interogare sold

� Carduri in LEI 0,95 LEI

� Carduri in USD 0,35 USD

� Carduri in EUR 0,25 EUR

7.14. Modificare limite de utilizare

� Carduri in LEI 5 LEI

� Carduri in USD 1.5 USD

� Carduri in EUR 1.2 EUR

8. BRD@ffice

� Utilizare BRD@ffice* 10 EUR / luna

� Utilizare Digipass (BRD@ffice) 10 EUR / utilizator + TVA

9. Mobilis

� Utilizare Mobilis 1 EUR / luna / utilizator

10. Vocalis

� Utilizare Vocalis gratuit

11. TRADE NET

� Utilizare TRADE NET

o Modul Import 30 EUR / luna

o Modul Rapoarte gratuit

12. Pachete Profit

� Comision de gestiune lunar

o Cont curent, Card Business Silver, DAC, BRD@ffice 50 LEI/ luna

o Cont curent, Card Business Silver, DAC, POS 40 LEI/ luna

o Cont curent, Card Business Silver, DAC, BRD@ffice si POS 60 LEI/ luna

o Cont curent, Card Business Silver, asigurarea Confort Business*,

operatiuni incluse, BRD@ffice 50 LEI/ luna

o Cont curent, Card Business Silver, asigurarea Confort Business*, operatiuni incluse, POS

40 LEI/ luna

Page 15: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

15

Operatiuni curente Tarif / comision

II. Mijloace de plata

12. Pachete Profit

o Cont curent, Card Business Silver, asigurarea Confort Business,

operatiuni incluse, Mobilis, POS 40 LEI/ luna

o Cont curent, Card Business Silver, asigurarea Confort Business, operatiuni incluse, BRD@ffice, POS

60 LEI/ luna

o Cont curent, Card Business Silver, asigurarea Confort Business,

operatiuni incluse, Mobilis 30 LEI/ luna

� Comision de reziliere inainte de data aniversarii (< 12 luni) 50 LEI/ luna

13. Asigurare carduri - CONFORT BUSINESS

� Asigurarea Confort Business Standard

o Carduri in LEI 8 USD pe an

(in echivalent in LEI)

o Carduri in USD 8 USD pe an

o Carduri in EUR 8 EUR pe an

� Asigurarea Confort Business Standard in cadrul pachetului PROFIT

o Carduri in LEI 6 USD pe an

(in echivalent LEI)

� Asigurarea Confort Business Plus

o Carduri in LEI 12 USD pe an

(in echivalent LEI)

o Carduri in USD 12 USD pe an

o Carduri in EUR 12 EUR pe an

� Asigurarea Confort Business Plus in cadrul pachetului PROFIT

o Carduri in LEI 9 USD pe an

(in echivalent LEI)

Page 16: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

16

Credite Tarif / comision

A. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Retail Intreprinderi

1.1. Descoperit autorizat de cont (DAC) acordat pe contul curent cu card business Silver/Corporate atasat

in Lei in valuta

� Acordarea facilitatii de credit 1,50% 1,50%

� Gestionarea creditului 0,10% 0,10%

1.2. Descoperit de cont temporar/ tehnic in Lei in valuta

� Acordarea facilitatii de credit 1,50%, minim 500 LEI 1,50%, minim 500 LEI,

echivalent in valuta creditului

1.3. Facilitate de credit pe termen scurt: linie de credit, linie de credit din surse BERD

in Lei in valuta

� Acordarea facilitatii de credit 1,50% 1,50%

� Gestionarea creditului 0,10 % pe luna 0,10 % pe luna

� Neutilizarea creditului 0,15 % pe luna 0,10 % pe luna

1.4. Linie de credit in cadrul Programului Kogalniceanu in Lei in valuta

� Acordarea facilitatii de credit 1,50% -

1.5. Credit sezonier/ Credit pe contract/ Credit sezonier din surse BERD/ Credit pe contract din surse BERD

in Lei in valuta

� Acordarea facilitatii de credit 1,50% 1,50%

� Gestionarea creditului 0,10% pe luna 0,10 % pe luna

� Neutilizarea creditului 0,15% pe luna 0,10 % pe luna

� Rambursare anticipata 1,50% 1,50%

1.6. Credit de investitii (investitii/ refinantare surse proprii)/ imobiliare/ Credite de investitii din surse BERD/ Credite imobiliare din surse BERD

in Lei in valuta

� Acordarea facilitatii de credit 1,50% 1,50%

� Gestionarea creditului 0,10% pe luna 0,10 % pe luna

� Neutilizarea creditului 0,15% pe luna 0,10 % pe luna

� Rambursare anticipata 1,50% 1,50%

1.7. Credite pentru finantarea proiectelor implementate prin fonduri Europene & Guvernamentale:

in Lei in valuta

� Credite EUROBRD IMM: punte, investitii, suplimentar, linie de credit

� Credite EUROBRD AGRI: punte, investitii, suplimentar, linie de credit

� Credite MINIMIS: punte, investitii, linie de credit

� Credite BERD: facilitate de finantare pentru Cresterea Eficientei Energetice

� Credit RABLA: investitii

o Acordare credit 1,50% 1,50%

o Gestionarea creditului 0,10% pe luna 0,10% pe luna

o Neutilizarea creditului 0,15% pe luna 0,10% pe luna

o Rambursare anticipata (pentru creditele de investitii/ suplimentar)

1,50% 1,50%

1.8. Scrisori de intentie/confort - EUROBRD IMM/AGRI in Lei in valuta

� Emitere scrisoare de intentie (scrisoare de confort neangajanta) 200 LEI/ scrisoare +

TVA 50 EUR/ scrisoare +

TVA

� Emitere scrisoare de confort angajanta la depunerea proiectelor

0,30% din valoarea scrisorii de confort

emise/scrisoare + TVA

0,30% din valoarea scrisorii de confort

emise/scrisoare + TVA

� Emitere scrisoare de confort angajanta ulterior declararii eligibilitatii proiectelor

0,10% din valoarea scrisorii de confort

emise/scrisoare + TVA

0,10% din valoarea scrisorii de confort

emise/scrisoare + TVA

Page 17: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

17

Credite Tarif / comision

A. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Retail Intreprinderi

1.9. Credite agricole: in Lei in valuta

� Credit pentru campanie agricola, Credit pentru campanie agricola din surse BERD

o Acordare credit 1,50% -

o Gestionarea creditului 0,10% pe luna -

o Neutilizarea creditului 0,15% pe luna -

o Rambursare anticipata 1,50%

� Credit pentru subventii in sectorul vegetal (SAPS) / Subventii Tutun (PNDC 4)

o Acordare credit 1,50% -

o Gestionarea creditului 0,10% pe luna -

o Neutilizarea creditului 0,15% pe luna -

� Credit de investitii pentru agricultori, Credit de investitii pentru agricultori din surse BERD

o Acordare credit 1,50% 1,50%

o Gestionarea creditului 0,10% pe luna 0,10% pe luna

o Neutilizarea creditului 0,15% pe luna 0,10% pe luna

o Rambursare anticipata 1,50% 1,50%

� Credit pentru subventii masuri de dezvoltare rurala AXA II PNDR (Masurile 211, 212 si 214)

o Acordare credit 1,50% -

o Gestionarea creditului 0,20% pe luna -

� Credit Subventii Bunastare pasari si porcine

o Acordare credit 0,50% -

o Gestionarea creditului 0,20% pe luna -

� Creditul Primul Siloz

o Acordare credit 1,50% -

o Gestionarea creditului 0,10% pe luna -

2. Programul Fermier: in Lei in valuta

� Credit subventii Fermier

� Creditul Fermier

� DAC Veterinar

o Acordare credit 1,50% 1,50% (doar pentru Creditul Fermier)

2.1. Credite pentru reesalonare* in Lei in valuta

o Acordarea creditului de reesalonare 1% 1%

2.2. Factoring - clientela Retail Intreprinderi

� Factoring intern cu regres

o Taxa analiza dosar 200 LEI

o Comision de acordare 0,50%

o Comision de factoring 0,60%

� Factoring intern fara regres

o Taxa analiza debitori 275 LEI/ debitor

o Comision de acordare 0,50%

o Comision de factoring 0,85%

* Se va prelua planul de comisioane initial, aferent creditului ce urmeaza a fi reesalonat, la care se va adauga comisionul de mai sus.

Page 18: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

18

Credite Tarif / comision

A. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Retail Intreprinderi

2.2. Factoring - clientela Retail Intreprinderi

� Factoring de export cu regres

o Taxa analiza dosar 200 LEI

o Comision de acordare 0,50%

o Comision de factoring 0,60% - 0,90%

o Taxa de operare document 3 EUR/ document (factura sau credit note)

� Factoring de export fara regres

o Taxa analiza dosar 200 LEI

o Comision de acordare 0,50%

o Comision de factoring 0,80% - 1,40%

o Taxa de operare document 3 EUR/ document (factura sau credit note)

B. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Non Retail

1.1. Analiza dosarului de credit

� Analiza documentatiei

� credite de trezorerie si investitii

o pentru creditele acordate pe termen scurt 50 EUR (sau echiv. in valuta creditului)

o pentru creditele acordate pe termen mediu si lung 50 EUR (sau echiv. in valuta creditului)

� descoperit de cont temporar/ tehnic 25 EUR (sau echiv. in valuta creditului)

2.1. Acordarea creditului in LEI

� Acordarea creditului, inclusiv din surse BERD 1%, min. 500 LEI

� Acordarea creditului pentru descoperit tehnic si temporar 1,50%, min. 500 LEI

� Acordarea Liniei de credit in cadrul Programului Kogalniceanu 1,50%

� Acordarea creditului in baza subventiilor directe pe suprafata in sectorul vegetal (SAPS)

0,5%

� Acordarea creditului in baza subventiilor din cadrul Axei II PNDR 1,5%

� Acordarea creditului in baza masurilor de crestere a bunastarii pasarilor si porcinelor

0,5%

� Acordarea creditului in baza certificatelor de depozit (''Primul Siloz'')

1,5%

� Acordarea creditului de campanie agricola, inclusiv din surse BERD

2%, min. 500 LEI

� Acordarea creditului, inclusiv din surse BERD 1%, min. 500 LEI

2.2. Acordarea creditului in valuta

� Acordarea creditului, inclusiv din surse BERD 1%, min. 100 EUR (sau echiv. in valuta cred.)

� Acordarea creditului pentru descoperit tehnic si temporar 1,50%, min. 500 LEI (echiv. in valuta cred.)

3.1. Gestionarea creditului in LEI

� Gestionarea creditului, inclusiv din surse BERD si BEI III/IMM 0,10% / luna, min. 100 LEI/ luna

� Gestionarea creditului pentru finantarea culturilor agricole 0,30% / luna

� Gestionarea creditelor acordate in baza subventiilor directe pe suprafata in sectorul vegetal (SAPS)

0,10% pe luna

� Gestionarea creditului in baza subventiilor din cadrul Axei II PNDR 0,20% pe luna

� Gestionarea creditului in baza masurilor de crestere a bunastarii pasarilor si porcinelor

0,20% pe luna

� Gestionarea creditului in baza certificatelor de depozit (''Primul Siloz'')

0,10% pe luna

� Gestionarea creditelor pentru finantarea campaniilor agricole, inclusiv din surse BERD

1% / an

3.2. Gestionarea creditului in valuta

� Gestionarea creditului, inclusiv din surse BERD si BEI III/IMM 0,10% / luna, min. 100 LEI/ luna (echiv. in valuta

cred.)

Page 19: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

19

Credite Tarif / comision

B. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Non Retail

4.1. Neutilizare a creditului in LEI

� Neutilizarea creditului de trezorerie si investitii, inclusiv din surse BERD si BEI III/IMM

4% / an

� Neutilizarea creditelor pentru finantarea campaniilor agricole, inclusiv din surse BERD

gratuit

� Neutilizarea creditelor pentru microintreprinderi, acordate prin analiza manuala

1% pe an

4.2. Neutilizare a creditului in valuta

� Neutilizarea creditului, inclusiv din surse BERD si BEI III/IMM 1,50% / an

� Neutilizarea creditului acordat din surse externe (BIRD, BERD, linii de credit externe).

conform prevederilor contractuale

5. Rambursare anticipata

� Rambursarea anticipata a creditelor de investitii, inclusiv din surse BERD si BEI III/IMM

3%

6. Reinnoirea creditului

� Reinnoirea creditelor pentru finantarea activitatii curente, inclusiv din surse BERD

1%, min. 500 LEI

� Descoperit de cont temporar/ tehnic 1,50%, min. 500 LEI

7. Garantii

� Intocmirea contractelor de garantie mobiliara si imobiliara in vederea autentificarii la Notariat/ inscrierii in Cartea Funciara sau Arhiva Electronica

gratuit

8. Consultanta

� Acordare consultanta de specialitate pentru activitatea de evaluare, elaborare studii de fezabilitate si expertizare, precum si acordarea de consultanta economica si financiara

12 EUR / om / ora (in echivalent LEI) + TVA

9. DAC Business Plus

� Analiza documentatiei 25 EUR (sau echiv. in valuta creditului)

� Acordare 1%

� Modificare conditii

o DAC cu card VISA Business in LEI atasat 3 LEI

o DAC cu card VISA Business in USD atasat 1 USD

o DAC cu card MASTERCARD Business EUR atasat 1 EUR

10. InvestissImo

� Acordare 1,50%

� Gestionarea creditului 0,15% pe luna

� Neutilizarea creditului 2% pe an

� Rambursare anticipata

o intre primul si al 5-lea an de creditare 3 %

o intre al 6-lea si al 10-lea an de creditare 2 %

� Reesalonare 3 %

11. InvestissImo Plus

� Acordare 1,50%

� Gestionarea creditului 0,20% pe luna

� Neutilizarea creditului 2% pe an

� Rambursare anticipata

o intre primul si al 5-lea an de creditare 3 %

o intre al 6-lea si al 10-lea an de creditare 2 %

� Reesalonare 3 %

* Se va pastra planul de comisioane initial, aferent creditului reesalonat, la care se adauga comisioanele de mai sus.

Page 20: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

20

Credite Tarif / comision

B. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Non Retail

12. Reesalonarea creditelor*

� Acordare resesalonare in perioada crizei

o credite in LEI 1% la sold

o credite in valuta 2% la sold

� Rambursare anticipata gratuit

13. Comisioane aferente creditelor pentru finantarea proiectelor eligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) si Programului Operational de Pescuit (POP)

� Credit de co-finantare (investitii)

o Acordare 1%, min. 345 LEI/ min. 200 EUR

o Gestionarea creditului 0,05% pe luna

o Rambursare anticipata din surse proprii 1 %

o Rambursare anticipata din surse atrase de la alte banci 3 %

� Credit suport (punte)

o Acordare 1%, min. 345 LEI/ min. 200 EUR

o Gestionarea creditului 0,05% pe luna

� Credit suplimentar (pentru finantarea cheltuielilor neeligibile)

o Acordare 1%, min. 345 LEI/ min. 200 EUR

o Gestionarea creditului 0,05% pe luna

� Credit pentru finantarea capitalului de lucru (linie de credit)

o Acordare 1%, min. 345 LEI/ min. 200 EUR

o Gestionarea creditului 0,05% pe luna

� Emitere scrisoare de garantie de restituire a avansului in favoarea APDRP

se aplica comisioanele standard aferente Scrisorile de Garantie Bancara

� Scrisori de intentie/confort

o Emitere scrisoare de intentie (scrisoare de confort neangajanta)

200 LEI/ scrisoare sau 50 EUR/ scrisoare + TVA

o Emitere scrisoare de confort angajanta la depunerea proiectelor

0,30% din valoarea scrisorii de confort emise/scrisoare (LEI/EUR) + TVA

o Emitere scrisoare de confort angajanta ulterior declararii

eligibilitatii proiectelor

0,10% din valoarea scrisorii de confort emise/scrisoare (LEI/EUR) + TVA

14. Comisioane aferente creditelor de investitii pentru finantarea proiectelor eligibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) si Programului Operational de Pescuit (POP) si a celor care nu beneficiaza de finantari din fonduri europene in cadrul programului "Fermierul II"

� Credit de finantare a proiectelor eligibile in cadrul PNDR si/sau POP

o Acordare 300 EUR (echiv. in Lei)

o Gestionarea creditului 1%* pe an

� Credit de finantare a proiectelor ce nu beneficiaza de finantare din fonduri europene - sursa MADR

o Acordare 300 EUR (echiv. in Lei)

o Gestionarea creditului 1%* pe an

� Credit de finantare a proiectelor ce nu beneficiaza de finantare din fonduri europene - sursa BRD

o Acordare 300 EUR (echiv in Lei)

o Gestionarea creditului 1%* pe an

* Se calculeaza la soldul creditului si se percepe lunar.

Page 21: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

21

Credite Tarif / comision

B. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Non Retail

15. Comisioane aferente creditelor acordate IMM-urilor pentru co-finantarea proiectelor implementate prin Fonduri Structurale (EUROBRD IMM)

Analiza Dosar 500 LEI sau 150 EUR

� Credit de investitii

o Acordare 1%, min. 400 LEI sau min. 200 EUR

o Gestionarea creditului 0,60% pe an

o Neutilizare (aplicabil doar pentru creditele in EUR) 0,50% pe an

o Reesalonare 2%

o Rambursare anticipata din surse proprii 1,50%

� Credit suport

o Acordare 1%, min. 400 LEI sau min. 200 EUR

o Gestionarea creditului 0,60% pe an

� Credit suplimentar 1%, min. 400 LEI sau min. 200 EUR

o Acordare 0,60% pe an

o Gestionarea creditului 0,50% pe an

o Neutilizare (aplicabil doar pentru creditele in EUR) 2%

o Reesalonare 1,50%

o Rambursare anticipata din surse proprii 3%

o Rambursare anticipata din surse atrase de la alte banci 1%, min. 400 LEI sau min. 200 EUR

� Linie de credit

o Acordare 1%, min. 400 LEI sau min. 200 EUR

o Gestionarea creditului 0,60% pe an

o Rambursare anticipata din surse proprii 1,50%

o Rambursare anticipata din surse atrase de la alte banci 3%

� Scrisori de intentie/ confort

o Emitere scrisoare de intentie (scrisoare de confort neangajanta)

200 LEI/ scrisoare sau 50 EUR/ scrisoare + TVA

o Emitere scrisoare de confort angajanta la depunerea proiectelor

0,30% din valoarea scrisorii de confort emise/scrisoare (LEI/EUR) + TVA

o Emitere scrisoare de confort angajanta ulterior declararii

eligibilitatii proiectelor

0,10% din valoarea scrisorii de confort emise/scrisoare (LEI/EUR) + TVA

� Scrisoare de garantie bancara de restituire a avansului in favoarea Autoritatii de Management

se aplica comisioanele standard aferente Scrisorilor de Garantie Bancara

16. Comisioane aferente Creditelor de investitii RABLA PJ prin "Programul de stimulare a innoirii parcului auto national" sau "Programul de stimulare a innoirii parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate"

� Analiza dosarului 50 EUR (sau echiv. in valuta creditului)

� Acordarea creditului 1%, min. 500 LEI sau min. 100 EUR

� Rambursare anticipata 3%

� Gestionarea creditului 0,10% /luna, min.100 LEI (sau echiv. in valuta cr.)

� Neutilizarea creditului 4%/ an la LEI sau 1,50%/ an la EUR

� Reesalonare 3%

17. Comisioane aferente Creditarii IMM pentru sustinerea proiectelor beneficiare de ajutor de minimis pentru dezvoltare si modernizare acordat de Ministerul Finantelor Publice in perioada 2007-2011

� Credit punte

o Acordare 1%, min. 400 LEI

o Gestionarea creditului 0,60% pe an

� Credit de investitii

o Acordare 1%, min. 400 LEI

o Gestionarea creditului 0,60% pe an

o Rambursare anticipata din surse proprii 1,50%

o Rambursare anticipata din surse atrase de la alte banci 3%

Page 22: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

22

Credite Tarif / comision

B. Comisioane aferente creditelor acordate clientilor Non Retail

17. Comisioane aferente Creditarii IMM pentru sustinerea proiectelor beneficiare de ajutor de minimis pentru dezvoltare si modernizare acordat de Ministerul Finantelor Publice in perioada 2007-2011

� Linie de credit

o Acordare 1%, min. 400 LEI

o Gestionarea creditului 0,60% pe an

o Rambursare anticipata din surse proprii 1,50%

o Rambursare anticipata din surse atrase de la alte banci 3%

18. Factoring

� Factoring de export sau factoring intern in valuta

o Taxa analiza debitori minim 150 LEI/ debitor + TVA

o Comision de acordare 0.50% - 1% ad valorem + TVA

o Comision de factoring 0.30% - 2%* ad valorem + TVA

� Factoring intern - Lei

o Taxa analiza debitori minim 150 LEI/ debitor + TVA

o Comision de acordare 0.50% - 1% ad valorem + TVA

o Comision de factoring 0.50% - 1.75%*, ad valorem + TVA

19.1. Forfetare si scontare in LEI

� Comision de scont, in functie de perioada de scontare :

o 1 - 30 zile 0,50%

o 31 - 60 zile 1,50%

o 61 - 90 zile 3%

� Verificare documente pentru operatiuni de scontare 66 LEI

19.2. Forfetare si scontare in valuta

� Forfetare - comision de optiune 0,50% -1,50% pe an

� Forfetare - comision de angajament 0,50% -1,50% pe an

� Forfetare si scontare - comision de aranjament 0.25 - 1%, ad valorem, min. 100 EUR

C. Scrisori de Garantie Bancara

� Analiza documentatiei SGB pe termen scurt 25 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

� Analiza documentatiei SGB pe termen mediu si lung 50 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

1. In LEI

� Emitere* 0,50%, min. 150 LEI

� Majorare valoare si/sau prelungire valabilitate* 0,50%, min. 150 LEI

� Alte modificari 100 LEI

� Plata in cazul unei cereri de executare 0,15%, min. 100 LEI

2. In valuta

� SGB Emise

o Emitere* 0,50%, min. 100 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

o Majorare valoare si/sau prelungire valabilitate* 0,50%, min. 100 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

o Alte modificari 25 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

o Plata in cazul unei cereri de executare 0,15%, min. 25 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

* La comisionul procentual se poate adauga si o suma fixa (taxa de operare) pe document, stabilita conform prevederilor interne ale bancii in vigoare

la momentul perceperii.

Page 23: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

23

Credite Tarif / comision

C. Scrisori de Garantie Bancara

2. In valuta

� SGB Primite

o Autentificarea semnaturilor scrisorilor de garantie primite direct de catre clienti

10 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

o Avizarea / remiterea catre beneficiar a scrisorilor de garantie primite

50 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

o Analiza textului scrisorilor de garantie primite direct de catre clienti

40 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

o Analiza, la cererea clientilor BRD, a scrisorilor de garantie primite in favoarea acestora, din punct de vedere contractual

75 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

o Autentificarea si remiterea cererilor de plata la executarea scrisorilor de garantie primite in favoarea clientilor BRD

75 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

o Avizarea modificarii unei scrisori de garantie 25 EUR (sau echivalent in valuta SGB)

Page 24: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

24

Economii si plasamente Tarif / comision 1. Depozite in Lei in valuta

� Constituire de depozite la termen gratuit gratuit

� Retragere de numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI 0,50%, minim 1 EUR

(sau echivalent)

2. Stejar

� Deschidere cont gratuit

� Plati prime gratuit

� Incasari aferente operatiunilor STEJAR (rascumparare, despagubire, etc.) gratuit

� Retragere numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI

3. Brad

� Deschidere cont gratuit

� Plati prime gratuit

� Incasari aferente operatiunilor BRAD (rascumparare, despagubire, etc.) gratuit

� Retragere numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI

4. Simfonia 1

� Deschidere cont gratuit

� Subscriere gratuit

� Rascumparare gratuit

� Retragere numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI

5. BRD Obligatiuni

� Deschidere cont gratuit

� Subscriere

o pana la 10.000 LEI 2%

o 10.000 LEI si peste negociabil

� Rascumparare gratuit

� Retragere numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI

6. Diverso Europa Regional

� Deschidere cont gratuit

� Subscriere

o pana la 10.000 LEI 2,50%

o 10.000 LEI si peste negociabil

� Rascumparare gratuit

� Retragere numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI

7. Actiuni Europa Regional

� Deschidere cont gratuit

� Subscriere

o pana la 10.000 LEI 2,50%

o 10.000 LEI si peste negociabil

� Rascumparare gratuit

� Retragere numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI

8. Index Europa Regional

� Deschidere cont gratuit

� Subscriere

o pana la 10.000 LEI 2%

o 10.000 LEI si peste negociabil

� Rascumparare gratuit

� Retragere numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI

Page 25: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

25

Economii si plasamente Tarif / comision 9. Eurofond

� Deschidere cont gratuit

� Subscriere gratuit

� Rascumparare gratuit

� Retragere numerar la casierie 0,50%, min. 2,5 LEI

10. Operatiuni privind fondurile de Investitii SGAM Fund

� Subscriere sub-fonduri de actiuni

o 5.000 - 9.999 EUR (sau echivalent) 3%

o 10.000 - 49.999 EUR (sau echivalent) 2,50%

o peste 50.000 EUR (sau echivalent) 2%

� Subscriere sub-fonduri de obligatiuni

o 5.000 - 9.999 EUR (sau echivalent) 2%

o 10.000 - 49.999 EUR (sau echivalent) 1,50%

o peste 50.000 EUR (sau echivalent) 1%

� Rascumparare / incasare rascumparare in contul curent gratuit

� Conversie gratuit

� Eliberare aviz de subscriere, rascumparare, conversie gratuit

� Eliberare istoric / extras de cont gratuit

11. Operatiuni de trezorerie si piete de capital

11.1. Titluri de stat si corporate - piata primara

� Subscriere titluri de stat emise pe piata locala

o LEI 0.25%, min. 200 LEI + comision SaFIR

o valuta 0.25%, min. 50 EUR + comision SaFIR

� Colectare venituri-Piata locala

o obanzi/ cupoane gratuit

o incasari principal la scadenta gratuit

� Colectare venituri-Piete straine

o notificare 20 EUR

o incasare 20 EUR

11.2. Titluri de stat si corporate - piata secundara

A. Tranzactii de vanzare-cumparare (LEI si valuta)

� Contrapartida BRD gratuit

� Alte contrapartide-Paiata locala

o LEI 0.05%, min. 100 LEI max. 2.500 LEI + comision SaFIR

o valuta 0.05%, min. 50 EUR, max. 750 EUR + comision SaFIR

� Alte contrapartide-Paiete straine

o Piete mature si zona EURO 35 EUR

o Piete emergente 70 EUR

B. Transferuri fara plata

� Piata locala

o intre dealeri piata interbancara 0.05%, min. 100 LEI max. 2.500 LEI + comision SaFIR

o intre piata interbancarasi BVB 100 LEI + comisioane SaFIR si RoCLEAR

� Piete straine

o Piete mature si zona EURO 35 EUR

o Piete emergente 70 EUR

Page 26: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

26

Economii si plasamente

Tarif / comision

11. Operatiuni de trezorerie si piete de capital

11.2. Titluri de stat si corporate - piata secundara

C. Contracte REPO

� Contrapartida BRD

� Alte contrapartide

o Initiere contract REPO - LEI 0.05%, min. 100 LEI, max. 2.500 LEI + comision SaFIR

o Initiere contract REPO - valuta 0.05%, min. 50 EUR, max. 750 EUR + comision SaFIR

� Substituire titluri contract REPO 100 LEI + comision SaFIR

� Apeluri in marja contract REPO sub forma de titluri de stat 100 LEI + comision SaFIR

� Scadenta contract REPO

o LEI 50 LEI + comision SaFIR

o valuta 15 EUR + comision SaFIR

D. Gajuri (beneficiar gaj BRD sau alti beneficiari)

� Initiere operatiune gaj 50 LEI + comision SaFIR

� Inlocuire titluri gajate 50 LEI + comision SaFIR

� Inlocuire beneficiar gaj 50 LEI + comision SaFIR

� Scadenta operatiune gaj 50 LEI + comision SaFIR

� Executie gaj

o prin apropiere 50 LEI + comision SaFIR

o prin vanzare se aplica comisioanele aferente tranzactiilor de vanzare/ cumparare

E. Titluri in litigiu 100 LEI + comision SaFIR

11.3. Custodie titluri de stat si corporate

� Titluri de stat si corporate emise pe piata locala

o LEI gratuit SaFIR (OTC), 0.25% pe an BVB + TVA*

o valuta gratuit SaFIR (OTC), 0.25% pe an BVB + TVA*

� Titluri de stat si corporate emise pe piete straine

o Piete mature si zona EURO 0.03% pe an, min. 500 EUR + TVA*

o Piete emergente 0.30% pe an, min. 500 EUR + TVA*

11.4. Oferte publice, distribuirea de dividende, titluri de participare la fondurile mutuale

� Agent de vanzare pentru oferte publice 5%

� Distribuirea de dividende, dobanzi/ restituire principal la emisiuni de obligatiuni pentru care banca este agent de vanzare/ distributie

minim 5%

� Distribuire titluri de participare la fonduri mutuale minim 0.70%

11.5. Servicii de custodie a valorilor mobiliare

A. Pentru investitori rezidenti

� Pastrarea in cutie de valorilor mobiliare

o pana la 10 milioane de LEI minim 0.20%/ an + TVA

o peste la 10 milioane de LEI minim 0.04% / an + TVA

* Comisionul se aplica la valoarea nominala medie a detinerilor lunare, baza de calcul 360. Comisionul se percepe lunar, la data de 15 a lunii

urmatoare.

Page 27: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

27

Economii si plasamente

Tarif / comision

11. Operatiuni de trezorerie si piete de capital

11.5. Servicii de custodie a valorilor mobiliare

� Procesarea transferurilor cu valori mobiliare - livrarea si primirea valorilor mobiliare la / de la o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de CNVM

o pana la 5.000 LEI/ tranzactie/ emitent 4 LEI

o 5.001 - 10.000 LEI/ tranzactie/ emitent 7 LEI

o 10.001 - 50.000 LEI/ tranzactie/ emitent 15 LEI

o peste 50.000 LEI/ tranzactie/ emitent 20 LEI

� Activitati de "corporate actions" (informari despre emitenti, incasarea dividendelor, etc.)

min. 23,50 LEI/ operatiune + TVA

B. Pentru investitori nerezidenti

� Pastrarea in cutie de valorilor mobiliare

o pana la 10 milioane de LEI minim 0.20%/ an

o 10 - 50 milioane de LEI minim 0.10%/ an

o peste la 50 milioane de LEI minim 0.04% / an

� Procesarea transferurilor cu valori mobiliare - livrarea si primirea valorilor mobiliare la / de la o societate de compensare, decontare si depozitare autorizata de CNVM

45 EUR/ tranzactie

� Activitati de "corporate actions" (informari despre emitenti, incasarea dividendelor, etc.)

o pentru societati cotate pe piete reglementate de CNVM 15 EUR/ operatiune

o pentru societati inchise 95 EUR/ operatiune

11.6. Tranzactii pe piete externe de capital

� Comision net de brokeraj

� Comision de gestionare a contului de valori mobiliare

� Comision de tranzactionare

o Euronext Paris 0,05%, min. 25 EUR/ tranzactie

o London Stock Exchange 0,05%, min. 20 GBP/ tranzactie

o Deutsche Borse Frankfurt 0,05%, min. 25 EUR/ tranzactie

o Swiss Exchange Zurich 0,05%, min. 40 CHF/ tranzactie

o Wiener Borse 0,05%, min. 60 EUR/ tranzactie

� Comision de decontare

o Euronext Paris 6 EUR/ tranzactie

o London Stock Exchange 16 GBP/ tranzactie

o Deutsche Borse Frankfurt 16 EUR/ tranzactie

o Swiss Exchange Zurich 16 CHF/ tranzactie

o Wiener Borse 16 EUR/ tranzactie

� Comision de transfer actiuni intre Wiener Borse si Bursa de Valori Bucuresti

7.50 EUR

Page 28: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

28

Servicii diverse Tarif / comision 1. Incidente de plata

� Consultarea bazei de date CIP la cererea clientilor

o pentru fiecare cerere transmisa prin centrala 6 LEI +TVA

o pentru fiecare cerere transmisa prin subunitati 7 LEI +TVA

2. Mesaje transmise

2.1. Fax

� Transmiterea in tara prin fax a documentelor referitoare la acreditive

documentare, stand by, ordine de plata la cererea expresa a clientului 1,50 EUR / pagina (in echivalent LEI)

2.2. Posta

� Speze pentru mesaje transmise prin posta

o recomandata conform tarifelor Postei Romane + TVA

o curier rapid special conform tarifelor DHL + TVA

3. Scrisori de bonitate

3.1. Scrisori de bonitate in LEI

� Eliberarea scrisorilor de bonitate pentru clientii bancii

o in regim normal 25 EUR (in echivalent LEI) + TVA

o in regim de urgenta 50 EUR (in echivalent LEI) + TVA

3.2. Scrisori de bonitate in valuta

� Emitere de scrisori de referinta bancara si bonitate pentru clientii BRD, la cererea acestora

negociabil, min. 50 EUR + TVA

4. Audit

� Informatii de audit 5 EUR / cont (sau echivalentul in valuta

contului)

5. Popriri

� Gestionarea popririlor 100 EUR* / adresa infiintare proprire

(echivalent in valuta contului)

6. Alte servicii

� Plata in numerar a facturilor ORANGE/ ROMTELECOM/ VODAFONE/ ELECTRICA TRANSILVANIA NORD/ ELECTRICA MUNTENIA NORD/ ELECTRICA OLTENIA/ E.ON MOLDOVA/ E.ON GAZ ROMANIA/ GDF SUEZ Energy Romania / APA NOVA BUCURESTI/ CEZ VANZARE/ RCS/ RDS**

gratuit

� Verificarea autenticitatii bancnotelor (LEI, valuta) la cererea clientilor 1 EUR / bancnota (in echivalent LEI)

� Primirea si pastrarea obiectelor si hartiilor de valoare 1% / an, min. 25 EUR / luna

(in echivalent LEI) + TVA

� Rezervari pentru schimb valutar gratuit

� Primire/ pastrare genti cu numerar 0,10% + TVA

� Consemnari de capital in vederea constituirii unei societati comerciale, asociatii

gratuit

� Eliberare copii documente si formulare bancare, la solicitarea clientului 1 EUR / pagina (in echivalent LEI) + TVA

� Eliberare formulare bancare gratuit

* Se percepe automat dupa achitarea integrala a popririi. Comisionul perceput nu va fi mai mare decat valoarea popririi.

** In cazul platilor prin virament se va percepe comisionul aferent viramentelor intrabancare, cu exceptia celor aferente facturilor ROMTELECOM/

ELECTRICA OLTENIA / E. ON MOLDOVA/ APA NOVA BUCURESTI/ GDF SUEZ Energy Romania / CEZ VANZARE, pentru care nu se

percepe comision.

Page 29: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

29

Anexa nr. 1

ORELE LIMITA INTERNE BRD DE PRIMIRE A ORDINELOR DE PLATA IN VEDEREA EXECUTARII ACESTORA

� Plati interne1 Ordine de plata

Ora limita de primire a ordinului de plata

Data inregistrarii in contul Clientului platitor

Data creditarii contului Clientului beneficiar

Interbancare

de mica valoare* cel tarziu 11:00 T T

(valoare ≤ 49.999,99 Lei) 11:00 ÷ sfarsitul programului de lucru T T+1

de mare valoare* cel tarziu 13:00 T T

(valoare ≥ 50.000,00 Lei) 13:00 ÷ sfarsitul programului de lucru T T+1

Intrabancare

cf. program de lucru al unitatilor bancii T T

* Efectuate catre o banca comerciala participanta la sistemul national de plati sau Bugetul Statului.

Nota: T reprezinta data primirii ordinului de plata de catre Banca.

Precizarile de mai sus sunt valabile pentru ordinele de plata pe suport hartie.

� Plati externe2 Ordine de plata pe suport hartie

Ora limita de primire a instructiunii de plata

Data executiei Data valutei

Interbancare: Regim normal de decontare

EUR/LEI* cel tarziu 13:30 T T+1

EUR/LEI* 13:30 ÷ sfarsitul programului de lucru T+1 T+2

AUD/CAD/CHF/DKK/PLN/CZK/

GBP/JPY/NOK/SEK/HUF/USD cel tarziu 13:30 T T+2

AUD/CAD/CHF/DKK/PLN/CZK/

GBP/JPY/NOK/SEK/HUF/USD 13:30 ÷ sfarsitul programului de lucru T+1 T+3

Interbancare: Regim de urgenta

EUR/USD/GBP/LEI* cel tarziu 11:30 T T

EUR/USD/GBP/LEI* 11:30 ÷ sfarsitul programului de lucru T T+1

AUD/CAD/CHF/DKK/PLN/CZK/

JPY/NOK/SEK/HUF cel tarziu 13:30 T T+2

AUD/CAD/CHF/DKK/PLN/CZK/

JPY/NOK/SEK/HUF 13:30 ÷ sfarsitul programului de lucru T T+3

Intrabancare:

Toate valutele 16:30 T T

* Se aplica numai transferurilor in Lei in favoarea beneficiarilor cu conturi deschise la banci din strainatate. Nota: T reprezinta data primirii ordinului de plata de catre Banca.

� Operatiuni cu numerar Operatiuni cu numerar Ora limita interna de primire Data executiei Data valutei

Depuneri in Lei/valuta cf. program de lucru al unitatilor bancii T T

Retrageri in Lei/valuta cf. program de lucru al unitatilor bancii T T

Nota: T reprezinta data primirii operatiunii de catre Banca.

[1] Plati interne reprezinta operatiuni de plata in Lei, efectuate pe teritoriul Romaniei.

[2] Plati externe reprezinta operatiuni de plata in valuta (efectuate in strainatate sau pe teritoriul Romaniei) cat si operatiunile de plata in Lei efectuate

in strainatate.

Page 30: Ghid Tarife Comisioane Uz Extern Pj BRD

30

Anexa nr. 2

LIMITELE DE UTILIZARE STANDARD AFERENTE CARDURILOR BUSINESS

Numarul si valoarea operatiunilor/zi care se pot efectua la ATM si comercianti, in valuta contului la care este atasat cardul, se prezinta astfel:

RETRAGERI NUMERAR PLATI LA

COMERCIANTI TOTAL*

CARDURI IN LEI

Nr. Valoare Nr. Valoare Nr. Valoare

MasterCard Unembossed 5 4,000 7 13,300 10 16,000

MasterCard Business Silver 10 7,000 15 26,600 20 30,000

VISA Business Silver 10 7,000 15 25,000 20 28,500

MasterCard Corporate 20 9,000 30 50,000 40 55,500

RETRAGERI NUMERAR PLATI LA

COMERCIANTI TOTAL*

CARDURI IN USD

Nr. Valoare Nr. Valoare Nr. Valoare

VISA Business Silver 6 3,000 15 9,000 18 10,500

RETRAGERI NUMERAR PLATI LA

COMERCIANTI TOTAL*

CARDURI IN EUR

Nr. Valoare Nr. Valoare Nr. Valoare

MasterCard Unembossed 5 1,000 7 4,000 10 4,500

MasterCard Business Silver 10 2,000 15 8,000 20 9,000

MasterCard Corporate 20 2,000 30 15,000 40 16,000

* Reprezinta numarul si valoarea maxima a operatiunilor permise si poate fi mai mic decat suma tranzactiilor permise pe tip

de operatiune.