GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE...

of 17 /17
GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR SUBTERANE CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR SIG Dragoş Găitănaru 1) , Leonard Anghel 1) , Constantin Radu Gogu 2) SC Geohidroconsult SRL, 2) Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti SC GEOHIDROCONSULT SRL - BUCURESTI- ROMANIA - www.geohidroconsult.ro

Embed Size (px)

Transcript of GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE...

Page 1: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR

SUBTERANE CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR SIG

Dragoş Găitănaru1), Leonard Anghel1), Constantin Radu Gogu2)

SC Geohidroconsult SRL, 2) Universitatea Tehnica de Construcţii Bucureşti

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Page 2: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

INTRODUCERE

Calitatea apelor subterane în zonele urbane este puternic influenţată de factorii antropici.

Colectarea, sistematizarea şi interpretarea datelor ce definesc calitatea apelor necesită un efort concentrat atât la nivelul companiilor de exploatare a apei şi foraj, cât şi la nivelul regiilor de apă.

Cunoaşterea în detaliu a caracteristicilor calitative ale unui acvifer poate conduce la o gestiune adecvată şi durabilă a resurselor de apă.

Page 3: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

INTRODUCERE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN CATALUNIA - UPC (SPANIA)

AGENTIA CATALANA DE APA – ACA (SPANIA)

GEOHIDROCONSULT –GHC (ROMANIA)

QUIMET 1.0.1

Page 4: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

STRUCTURA BAZEI DE DATE SUPORT AL APLICATIEI DE GESTIUNE A DATELOR

Structura bazei de date se centrează în jurul tabelei ce conţine locaţia spaţială a punctelor ce reprezintă puţuri de exploatare, foraje, piezometre.

De această tabelă sunt legate toate celelalte tabele ce conţin tipul de parametrii (peste 350 de parametrii geochimici), campaniile de teren, mostrele prelevate, tipul unităţilor de măsură, valoarea măsurată a parametrilor, entităţile deţinătoare etc.

Page 5: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Mediul GIS (ArcGis Desktop);

ArcObjects;

VisualBasic.

Este o aplicaţie modulară ce conţine o serie de module de chimie generală aplicate spaţial, iar pe viitor se va extinde la o serie de aplicaţii de chimie organică, geostatistică şi statistică aplicată.

Page 6: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Page 7: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

DIAGRAMA SEMILOGARITMICĂ SCHOLLER-BERKALOFF

Diagrama semilogaritmică schoeller - berkaloff este formată din şase scări logaritmice corespunzând principalii ioni :

(1)cationii: Ca++, Mg++, Na+, (2)anioni: Cl-, SO4

--, HCO3--.

Valorile acestor ioni dominanţi sunt reprezentate în miliechivalenţi pe o scară logaritmică

Page 8: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

DIAGRAMA WILCOXCu ajutorul diagramei Wilcox se poate determina dacă mostra de apă este sau nu adecvată pentru irigare. Diagrama figurează parametrul „pericol de na” (sodium hazard, sar) (axa y) în funcţie de conductivitatea electrică (salinity hazard) (axa x) a probelor.

Page 9: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Diagrama PiperDiagrama Piper reprezintă procentul principalilor ioni – anioni si cationi – in doua triunghiuri de bază.

Principalul scop al diagramelor Piper este figurarea grupelor de date şi identificarea probelor cu compoziţii identice sau asemănătoare.

Page 10: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Balanta Ionica

Balanţa ionică reprezintă sistematizarea informaţiei legate de chimismul unei probe de apă prelevate. În cadrul acesteia sunt detaliate relaţiile si procente ionice, elemete legate de pH, duritate, conductivitate electrica.

Aplicaţia permite interogarea a unui numar mare de mostre de apă, afişarea şi exportul acesteia pentru raportare.

Page 11: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Diagrama Stiff

•Diagrama Stiff este o reprezentare grafică a valorilor cationilor şi anionilor dintr-o probă de apă. •Diagrama se reprezintă atât individual la nivel de mostra de apă (pentru o anumită locaţie, dată calendaristică) cât şi la nivelul hărţilor de distribuţie, subliniind astfel regionalizarea din punct de vedere al compoziţiei ionilor majoritari intr-un acvifer.

Page 12: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Harta Stiff

Page 13: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Grafice generale

Page 14: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Harti generale

Harti ale Mostrelor

Harti ale Parametrilor

Page 15: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Instrumente de analiza şi vizualizare a datelor de calitate a apelor subterane

Harti generale

Page 16: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

Concluzii

Capacitatea de a gestiona cantitati mari de date – (locatii, parametrii, timp).

Cu ajutorul hartilor tematice (stiff, parametrii, etc.) o mai buna vizualizare a problemelor legate de poluarea apelor subterane.

Posibilitatea integrarii cu retele de apa – identificare a zonelor cu probleme.

Page 17: GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A APELOR …hidrotehnica.utcb.ro/seminar/GESTIUNEA DATELOR DE CALITATE A AP… · - Instrumente de analiza ... Cu ajutorul hartilor tematice (stiff,

SC G

EOH

IDR

OC

ON

SULT

SR

L -

BUC

UR

ES

TI-

RO

MA

NIA

-w

ww

.geo

hidr

ocon

sult.

ro

VA MULTUMIM !