Femeia Marii-Henric Ibsen

61
7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 1/61 Femeia mării Piesă In cinci acte (1888) In romaneşte de Sidonia Drăguşanu şi Florin Murgescu Personajele Doctorul WANGEL, medicul districtului Doamna ELL!DA WANGEL, a doua so"ie a lui #$LE%%E i &icele lui din 'rima (!LDE, 'readolescentă \ căsătorie Pro)esorul A*N($LM L+NGS%*AND #ALLES%ED n străin  %ineret din oraş  %urişti Se-onişti (Acţiunea se petrece vara, intr-un mic oraş de ford, din nordul Norveiei!) Actul ./asa doctorului Wangel, cu o 0erandă mare s're stinga1 se 0ede că a )ost construită ulterior Grădină in )a"ă şi de  jur im'rejur Mai jos de 0erandă, un catarg !n 'artea drea'tă a grădinii, o 2oltă de 0erdea"ă, su2 care se a3ă o masă şi scaune Gard 0iu, cu o mică 'orti"ă in )und !n s'atele gardului, un drum care merge de4a lungul "ărmului Alee de ar2ori alături da drumul care inso"eşte "ărmul Printre ar2ori, se -ăreşte &ordul şi, in de'ărtare, un şir de mun"i inal"i, cu 'iscuri E o diminea"ă caldă de 0ară, lim'ede şi strălucitoare #allested, un om intre două 0irste, 'oartă o 2lu-ă de cati)ea 0ec5e şi o 'ălărie gen 6artist7, cu 2oruri mari1 stă lingă catarg şi 'otri0eşte )ringlii4ile8 steagul e 'e jos Pu"in mai de'arte, un şe0alet cu o 'in-ă montată, alături de un scaun 'liant, 'ensule, o 'aletă şi o cutie de 0o'sele #olette Wangel intră in 0erandă cu un 0as mare cu 3ori in mină, 'rin uşa desc5isă a camerei care dă in grădină1 'une 0asul 'e masă9 #$LE%%E Ei, #allested, ai reuşit să le )aci să lunece: #ALLES%ED Sigur, domnişoară De alt)el, nici n4a )ost 'rea greu imi 'ermite"i să 0ă intre2 Aşte'ta"i 0reun musa&r, astă-i: #$LE%%E Da, il aşte'tăm 'e 'ro)esorul Arn5olm %re2uie să 0ină in diminea"a asta la noi A sosit in oraş a-i4noa'te ;<= #ALLES%ED Arn5olm: Stai 'u"in Nu4; c5ema cum0a tot Arn5olm 'e ăla care a )ost c5iar 'ro)esorul dumnea0oastră in urmă cu ci"i0a ani: #$LE%%E #a da E c5iar el #ALLES%ED !a te uită> ?a să -ică, 0ine din nou 'e4aici, 'e la noi #$LE%%E %ocmai de asta 0rem şi noi să decorăm casa #ALLES%ED Ei, da, in"eleg ("oletle intră din nou in camera care dă spre rădină# după puţin timp, pe drumul din dreapta apare $%nstrand, care se opreşte interesat cind vede şevaletul si uneltele de pictură! & un tinărplăpind, im'răcat modest, insă inriit# pare oarte slă'it!) L+NGS%*AND (dincolo de ardul viu) #ună -iua #ALLES%ED (intorcindu-se) (o'a> #ună -iua (*idică steaul!) Aşa S4a inăl"at 2alonul (+ieaă rln.iile şi incepe să se ocupe de şevalet!) #ună -iua, am onoarea De )a't, n4am a0ut 'lăcerea să 1

description

Femeia marii-Henric Ibsen

Transcript of Femeia Marii-Henric Ibsen

Page 1: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 1/61

Femeia măriiPiesă In cinci acte (1888)In romaneşte de Sidonia Drăguşanu şi Florin Murgescu■■

Personajele

Doctorul WANGEL, medicul districtului Doamna ELL!DA WANGEL, a doua so"ie a lui#$LE%%Ei &icele lui din 'rima(!LDE, 'readolescentă \ căsătorie Pro)esorul A*N($LM L+NGS%*AND #ALLES%ED nstrăin %ineret din oraş %uriştiSe-onişti(Acţiunea se petrece vara, intr-un mic oraş de ford, din nordul Norveiei!)

Actul./asa doctorului Wangel, cu o 0erandă mare s're stinga1 se 0ede că a )ost construităulterior Grădină in )a"ă şi de

 jur im'rejur Mai jos de 0erandă, un catarg !n 'artea drea'tă a grădinii, o 2oltă de0erdea"ă, su2 care se a3ă omasă şi scaune Gard 0iu, cu o mică 'orti"ă in )und !n s'atele gardului, un drum caremerge de4a lungul"ărmului Alee de ar2ori alături da drumul care inso"eşte "ărmul Printre ar2ori, se -ăreşte&ordul şi, in de'ărtare,un şir de mun"i inal"i, cu 'iscuri E o diminea"ă caldă de 0ară, lim'ede şi strălucitoare#allested, un om intre două 0irste, 'oartă o 2lu-ă de cati)ea 0ec5e şi o 'ălărie gen6artist7, cu 2oruri mari1 stălingă catarg şi 'otri0eşte )ringlii4ile8 steagul e 'e jos Pu"in mai de'arte, un şe0alet cu o'in-ă montată, alături deun scaun 'liant, 'ensule, o 'aletă şi o cutie de 0o'sele#olette Wangel intră in 0erandă cu un 0as mare cu 3ori in mină, 'rin uşa desc5isă a

camereicare dă in grădină1 'une 0asul 'e masă9#$LE%%E Ei, #allested, ai reuşit să le )aci să lunece:#ALLES%ED Sigur, domnişoară De alt)el, nici n4a )ost 'rea greu imi 'ermite"i să0ă intre2Aşte'ta"i 0reun musa&r, astă-i:#$LE%%E Da, il aşte'tăm 'e 'ro)esorul Arn5olm %re2uie să 0ină in diminea"a astala noi A sosit inoraş a-i4noa'te;<=#ALLES%ED Arn5olm: Stai 'u"in Nu4; c5ema cum0a tot Arn5olm 'e ăla care a)ost c5iar

'ro)esorul dumnea0oastră in urmă cu ci"i0a ani:#$LE%%E #a da E c5iar el#ALLES%ED !a te uită> ?a să -ică, 0ine din nou 'e4aici, 'e la noi#$LE%%E %ocmai de asta 0rem şi noi să decorăm casa#ALLES%ED Ei, da, in"eleg("oletle intră din nou in camera care dă spre rădină# după puţin timp, pe drumul din dreaptaapare $%nstrand, care seopreşte interesat cind vede şevaletul si uneltele de pictură! & un tinărplăpind, im'răcat modest,insă inriit# pare oarteslă'it!)

L+NGS%*AND (dincolo de ardul viu) #ună -iua#ALLES%ED (intorcindu-se) (o'a> #ună -iua (*idică steaul!) Aşa S4a inăl"at

2alonul(+ieaă

rln.iile şi incepe să se ocupe de şevalet!) #ună -iua, am onoarea De )a't, n4ama0ut 'lăcerea să

1

Page 2: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 2/61

L+NGS%*AND Sinte"i, cu siguran"ă, 'ictor#ALLES%ED Se 0ede destul de lim'ede că sint, nu: @i de ce n4aş & şi 'ictor, laurma urmelor:L+NGS%*AND Desigur, se 0ede Permite"i să intru şi eu 'u"in inăuntru:#ALLES%ED ?re"i să 0ă uita"i la ce lucre- eu:L+NGS%*AND Da Aş "ine c5iar )oarte mult#ALLES%ED Ei, incă nu4i cine ştie ce mare lucru de 0ă-ut Mă rog, dacă sinte"icurios Po)ti"i aici,mai a'roa'eL+NGS%*AND Mul"umesc )rumos (Intră in rădină prin portiţă!)#ALLES%ED (picteaă) ite, mă ocu' acuma de 'or"iunea asta de &ord, intreinsuleL+NGS%*AND Da, da, 0ăd#ALLES%ED Dar aici tre2uie să introduc o 'ersoană Deocamdată, aici, in oraşulăsta, n4am găsitincă 'e nimeni care ar 'utea să4mi ser0ească de modelL+NGS%*AND %re2uie nea'ărat să &e şi o 'ersoană:

;<<#ALLES%ED Da Aici 'e reci), in 'lanul din )a"ă, tre2uie să -acă o sirenă, gata să4şidea du5ulL+NGS%*AND De ce tre2uie nea'ărat să4şi dea du5ul:#ALLES%ED Pentru că s4a rătăcit aici, inăuntru, in &ord, de'arte de mare şi nu mai'oate găsi drumulina'oi De aceea -ace şi moare aici, in a'a asta sălcie Acum 'rice'e"i:L+NGS%*AND A5a> Aşa, deci#ALLES%ED Doamna de aici din casă mi4a ins'irat ideea cu sirenaL+NGS%*AND /e titlu ii 0e"i 'une ta2loului cind 0a & gata:#ALLES%ED Am de gind să4i s'un 6S&rşitul sirenei7L+NGS%*AND Mi se 'are un titlu )oarte 'otri0it Fără indoială, o să iasă ce0a

)rumos#ALLES%ED (privindu-l) Sinte"i şi dumnea0oastră totL+NGS%*AND 'ictor, 0re"i să s'une"i:#ALLES%ED DaL+NGS%*AND Nu, nu sint 'ictor insă am de gind să mă ocu' de scul'tură Mănumesc (ansLngstrand#ALLES%ED ?a să -ică ai să te )aci scul'tor: Da, da, scul'tura e şi ea o artă destulde )rumoasă Mise 'are că te4am mai 0ă-ut eu de 0reo două ori 'e stradă Eşti de mai multă0reme 'e4aici, 'e la noi:L+NGS%*AND Nu, nu sint 'e4aici decit de 0reo două să'tămini !nsă am să 0ăddacă n4aş 'utearămine toată 0ara#ALLES%ED ?rei să te 2ucuri de tot ce4"i 'oate o)eri 0ia"a intr4o ast)el de sta"iune:L+NGS%*AND Da, tre2uie să mai 'rind ce0a 'uteri#ALLES%ED Eşti cum0a 2olna0:L+NGS%*AND Sint cam de2ilitat Dar nu4i nimic gra0 Simt doar un )el dea'ăsare in 'ie't cindres'ir#ALLES%ED intr4ade0ăr, nimic ingrijorător $ricum, ar tre2ui să 0or2eşti cu unmedicL+NGS%*AND M4am gindit să4; consult 'e doctorul Wangel, cu 0reun 'rilej

oarecare

2

Page 3: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 3/61

#ALLES%ED Nea'ărat, aşa să )aci (Privind spre stină!) Soseşte din nou un 0a'orE 'lin, 'lin de'asageri in ultimii ani, turismul a luat un a0int eBtraordinar aici, la noi;<CL+NGS%*AND Da, realmente e un tra&c im'resionant, du'ă cit imi dau seama#ALLES%ED @i ieri erau o mul"ime de se-onişti De multe ori, mă tem că, din'ricina atitor străini,oraşul nostru o să4şi 'iardă as'ectul caracteristicL+NGS%*AND Sinte"i originar de4aici:#ALLES%ED Nu, nu sint !nsă m4am acla aclimati-at %im'ul şi 'rieteniile m4au)ăcut să ma simtlegat de locurile asteaL+NGS%*AND Aşadar, locui"i de mult aici:#ALLES%ED $, de 0reo şa'tes're-ece4o'ts're-ece ani Am 0enit aici cu tru'a deteatru 6Si0e7 Dar,la un moment dat, s4au i0it unele greută"i &nanciare Atunci tru'a s4a di-ol0at şiam a'ucat4o cu to"ii,

care incotroL+NGS%*AND !ar dumnea0oastră a"i rămas:#ALLES%ED Am rămas @i mi4a 'rins destul de 2ine Pe4atunci lucram mai mult inmeseria dedecorator, ca să s'un aşa("olelte vine cu un 'alansoar, pe care il aşaă pe verandă!)

#$LE%%E (vor'ind spre camera care dă in rădină) (ilde, 0e-i dacă 'o"i săgăseşti ta2uretul 'e carel4am 2rodat 'entru tataL+NGS%*AND (se apropie de verandă şi salută) #ună diminea"a, domnişoarăWangel#$LE%%E (/nă 'alustradă) A> Dumnea0oastră sinte"i, domnule Lngstrand:

#ună diminea"aScu-a"i4mă un moment 0reau numai să (Intră In casă!)#ALLES%ED /unoşti )amilia:L+NGS%*AND Nu 'rea Dar 'e domnişoare le4am mai intilnit din cind in cind, ici4colo, lacunoştin"e comune !ar odată am 0or2it 'u"in şi cu doamna8 ultima oară, cind acintat mu-ica, acolosus, la 6#el0edere7 Atunci mi4a s'us că 'ot trece să le )ac o 0i-ită#ALLES%ED @tii ce: Ar tre2ui să culti0i rela"iile asteaL+NGS%*AND Da, şi eu m4am gindit să le )ac o 0i-ită /5iar o 0i-ită 'ro'riu4-isNumai dacă s4ari0i oca-ia#ALLES%ED Ei oca-ia (0e uită spre stină!) Ei, &r4ar> ( 0 trinindu-şi lucrurile!)?a'orul a tras lade2arca4;C

der %re2uie să mă duc la 5otel Poate 0reunul dintre noii 0eni"i are trea2ă cumine Mă mai ocu' şi cu)ri-eria, şi cu coa)ura, ca să -ic aşaL+NGS%*AND Sinte"i de4a dre'tul uni0ersal>#ALLES%ED in orăşelele mici tre2uie să ştii să te aclimati-e-i8 adică să incerci tot)elul de meserii şisă nu te dai in lături de la nici una Dacă ai 0reodată ce0a in legătură cu 'ărulDacă ai ne0oie de'u"ină 'omadă sau de altce0a mă rog, de orice, intrea2ă imediat de 'ro)esorulde dans #allested

3

Page 4: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 4/61

L+NGS%*AND Pro)esor de dans:#ALLES%ED Preşedintele 6niunii su3ătorilor7, cu 0oia dumnea0oastră Desearăa0em concert la6#el0edere7 %e salut, te salut(Iese cu şevaletul şi cu toate celelalte o'iecte prin portiţa ardului viu şi-şi continuă drumul sprestină! ilde vine cu

ta'uretul, "olette, cu un 'raţ plin de 2ori! l%nstrand, de os, din rădină, o salută pe ilde!), (!LDE (/nă 'alustradă, ără să răspundă la salut) Mi4a s'us #olette că a-i 04a"iluat, in s&rşit,inima in din"i, şi4a"i intrat aici, la noi 7 HL+NGS%*AND Da, mi4am 'ermis să intru un 'ic I (!LDE ?4a"i şi )ăcut 'lim2area dediminea"ă:L+NGS%*AND Nu, a-i nu 'rea m4am 'lim2at 3 (!LDE Atunci, a"i )ost la scăldat:L+NGS%*AND Da, am intrat 'u"in in mare Am -ărit4o 'e mama dumnea0oastrăacolo %ocmai intrain ca2ină J (!LDE /ine intra:L+NGS%*AND Mama dumnea0oastră(!LDE A> Da, da (Aşaă ta'uretul in aţa 'alansoarului!)

#$LE%%E (cu intenţia de a sc.im'a su'iectul conversaţiei) N4ai 0ă-ut cum0a in&ord 2arca tatii:L+NGS%*AND #a 'arcă am -ărit o 2arcă cu 'in-e, care 0enea s're "ărm#$LE%%E Era, sigur, tata A )ost să4şi )acă 0i-ita la 2olna0ii de 'e insulă(Araneaă dierite lucruri

 pe masă!);C;

ii L+NGS%*AND (suind o treaptă spre verandă) $, dar e de4a dre'tul im'resionant %oate 3orileastea 'e care le4a"i 'us aici; #$LE%%E Nu4i aşa că totul e )oarte )rumos:,g6 L+NGS%*AND Deose2it de )rumos S4ar -ice că in casa0 asta e o -i )esti0ăK (!LDE /5iar aşa şi este45555 L+NGS%*AND ?ede"i a'roa'e am g5icit> Pro2a2il,, că astă-i e -iua de naştere a tatălui dumnea0oastră 0 #$LE%%E (prev6enind-o

 pe ilde)(m 5m> (!LDE (ără să se sinc.isească) Nu, a mameiL+NGS%*AND Aşa, deci A mamei dumnea0oastră ■,0 #$LE%%E (cu vocescăută, inuriată)(ilde>   (!LDE (la el) Lasă4mă in 'ace> (7ătre $%nstrand!) @i de aici unde 0ăduce"i: Acasă, să

lua"i dejunul:L+NGS%*AND (co'orind de pe treaptă) Da, mai tre2uie şi să mă 5rănesc, nu: (!LDE Se 'are că o duce"i )oarte 2ine acolo, la 5otel Nu:L+NGS%*AND Nu mai stau la 5otel E 'rea scum' 'entru mineK (!LDE @i unde locui"i acuma:L+NGS%*AND Acum stau la madam ensen B (!LDE /are madam ensen: 4■ L+NGS%*AND Moaşat (!LDE Scu-a"i, domnule Lngstrand, dar am altce0a mai 2un de )ăcut decit săL+NS%*AND A, desigur N4ar & tre2uit să s'un asta  ! (!LDE /e anume:L+NGS%*AND /eea ce am s'us, (!LDE (măsurindu6l cu o privire critică) Nu 0ă mai in"eleg de locL+NGS%*AND #ine, 2ine $ricum, 0ă s'un la re0edere, domnişoarelor

#$LE%%E (co'orind ultima treaptă a scării) La re0edere, la re0edere, domnuleLngstrand ?ă rog,

4

Page 5: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 5/61

astă-i să ne scu-a"i Dar altă dată !n s&rşit, cind 0e"i a0ea tim' şi cind 0ă 0a)ace 'lăcere, 0ă rugămsă 'o)ti"i să4i )ace"i o 0i-ită tatii @i c5iar celorlal"i din casăL+NGS%*AND ?ă mul"umesc )rumos Am să 0in cu )oarte multă 'lăcere (0alutaşiiese pe poartarădinii! 7ind

;COse anaeaă pe drumul din stină, mai trimite un salut spre verandă!)(!LDE (aproape tare) Adieu, monsieur Fii 2un şi transmite4i coanei moaşesalutări din 'artea mea#$LE%%E (incet, 6scuturind-o de mină) (ilde> /o'il 'rost crescut ce eşti> Aiinne2unit de tot> Puteasă te audă(!LDE Ei şi: /re-i că4mi 'asă:#$LE%%E (uitindu-se spre dreapta) ?ine tata(9octorul :anel, in ţinută de călătorie şi cu o mică valiă in mină, vine pe cărăruia din dreapta!)

WANGEL M4am intors iar lingă 0oi, )eti"elor> (Intră pe portiţa ardului viu!)

#$LE%%E (ieşind in rădină ca să-l intimpine) /e 2ine c4ai 0enit>; (!LDE (co'orind şi ea spre :anel) %e4ai )ăcut li2er 'entru toată -iua, tată:WANGEL Nu Mai tre2uie să co2or 'entru o cli'ă 'ină la 2irou S'une"i4mi, nu şti"icum0a dacă a0enit Arn5olm:#$LE%%E Da A 0enit astă4noa'te Am trimis la 5otel să intre2e de elWANGEL Deci, incă nu l4a"i 0ă-ut#$LE%%E Nu Da e sigur că 0ine la noi, la dejunWANGEL Sigur: Fără nici o indoială:(!LDE (ciupindu-l) %ată, mai uită4te şi in jurul tăuWANGEL (privind spre verandă) Da, da ?ăd, co'ii E ce0a cu totul )esti0#$LE%%E Nu4i aşa: Nu "i se 'are şi "ie c4am aranjat totul )oarte )rumos:

WANGEL #a da /5iar aşa e Sinte"i numai 0oi două, acasă:(!LDE Da Ea s4a dus la#$LE%%E (intrerupind-o 'rusc) Mama e 'e 'lajăWANGEL (se uită aectuos la "olette şi o miniie pe cap# apoi, după o eitare) @ti"ice, co'ii: ?re"i sălăsa"i totul aşa, toată -iua: @i steagul ridicat H toată -iua:(!LDE Doar ştii şi tu des're ce e 0or2a, tatăWANGEL (m, desigur> Dar, 0ede"i 0oi#$LE%%E (ăcind cu oc.iul şi dind din cap) /red că 2ănuieşti, nu: %oate astea le4am aranjat incinstea 'ro)eso4; H ( !2sen, %eatru, 0oi !!!

;Crului Arn5olm /ind un 'rieten atit de 2un ca el 0ine 'entru 'rima oară in 0i-ităs (!LDE (im'ind şi llţiindu-l) Gindeşte4te A )ost 'ro)esorul #olettei, tată>WANGEL (cu im'et reţinut) Sinte"i amindouă nişte mici 'uşlamale> $)> Doamne>in )ond, e atit de&resc să ne amintim de ea De cea care nu mai e acum 'rintre noi De alt)elite, (ilde (9lndu-ivalia!) Du4o in 2irou Fără )asoane de4astea, co'ii> Price'e"i doar tocmai 'entrucă noi in &ecarean Nu &indcă mă gindesc ce4ar 'utea s'une Ei, ce să4i )aci dacă nu se 'oatealt)el3 (!LDE (vrea să plece prin partea stină a rădinii cu valia, dar se intoarce) !auita"i40i3a domnulacjda care se 0ede acolo, de'arte E, sigur, 'ro)esorul

5

Page 6: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 6/61

#$LE%%E (privind) Qla: (*iind!) Nu, ştii că ai 5a-> Qla e un domn a'roa'e 2ătrin/um o să &eArn5olm:WANGEL Sta"i 'u"in, co'ii Da, nici eu nu 'rea cred că e #a da Sigur, el e#$LE%%E (priveşte concentrată# apoi, cu mirare) $5> Dumne-eule, n4aş & cre-ut>(Proesorul Arn.olm, intr-o eleantă ţinută de<di-mineaţă, cu oc.elari de aur şi un 'aston fn, vine

dinspre drumul dinstină! Pare cam o'osit! 0e uită in rădină, salută prietenos, şi intră pe portiţa ardului viu!) 4 H1

WANGEL (ieşindu-i in intimpinare) #ine4ai 0enit, 'ro)esore dragă> !"i s'un dintoată inima 2un40enit'e 0ec5ile meleaguriA*N($LM Mul"umesc Mul"umesc, doctore Wangel Mii de mul"umiri (işi strinmiinile şi trecamindoi in rădină!) ite şi )etele> ($e intinde mina şi le priveşte lun!) A2ia le4aş& recunoscut @i'e una şi 'e cealaltă>WANGEL %e credA*N($LM Poate, totuşi 'e #olette Sigur, 'e #olette aş & recunoscut4o>WANGEL Greu, totuşi, imi inc5i'ui Au trecut 0reo nouă ani de cind ai 0ă-ut4oultima oară @i4aici,multe s4au sc5im2atA*N($LM (uitindu-se in ur) Nu mi se 'are c5iar aşa Nu 0ăd sc5im2ări 'rea mariin a)ară deco'aci, care in4;CR

tr4ade0ăr au crescut mult de4atunci @i nici 2olta asta de 0erdea"ă nu eBista WANGEL $> in ceea ce 'ri0eşte eBteriorulA*N($LM (im'ind) @i, 2inein"eles, acum a0e"i incasă două )ete de măritatWANGEL Ei, de măritat nu4i decit una t (!LDE (aproape cu las tare) !4au-i ces'une tata>WANGEL Să trecem 'e 0erandă E mai răcoare Po)teşte, te rog A*N($LM Mul"umesc, doctore draga(/rcă amindoi pe terasă! :anel ii arată lui Arn.olm 'alansoarul!)

WANGEL Aşa Acum ai să stai comod şi4o să te 'o"i odi5ni 'u"in Pentru că 'aricam o2osit du'ăcălătorie A*N($LM N4are nici o im'ortan"ă Aici, in cadrulăsta#$LE%%E (către :anel) Să aduc o sticlă de si)on şi siro' in camera dins'regrădină: Aici )oartecurind se 0a )ace 'rea caldWANGEL #ine Adu, )eti"o, si)on şi siro' @i 'u"in coniac, 'oate

#$LE%%E Da: @i coniac:WANGEL Da n 'ic Poate 0rea cine0a#$LE%%E #ine, 2ine (ilde, du 0ali-a jos, in 2irou("olette intră in camera dinspre rădină şi inc.ideuşa după ea! ilde ia valia şi iese prin rădină,spre stină, in spatele casei!)

A*N($LM (care a urmărit-o cu privirea pe "olette) E intr4ade0ăr su'er2ă> Sints'lendide, )eteledumitale>WANGEL (aşeindu-se) Da Nu4i aşa:A*N($LM%ocmai o admiram 'e #olette @i 'e (ilde, 2inein"eles Dar dumneata,doctore dragă, tegindeşti să rămii aici mereu:WANGEL /am aşa cred c4o să se4ntim'le Aici am )ost născut şi legănat, cum s4ars'une> Aici am

6

Page 7: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 7/61

trăit atit de )ericit, atit de adinc )ericit, cu aceea care ne4a 'ărăsit atit detim'uriu Pe care ai cunoscutocind erai la noi Arn5olmA*N($LM Da, da;;

WANGEL @i tot aici trăiesc şi acum, la )el de )ericit, cu cea care i4a luat locul Ei,aş 'utea s'une că,intr4ade0ăr, soarta a )ost 2ună cu mineA*N($LM N4ai nici un co'il din a doua căsătorie:WANGEL Acum 0reo doi ani, doi ani şi jumătate, am a0ut un 2ăie"el Dar nu l4ama0ut multă 0remeA murit cind a0ea 0reo 'atru4cinci luniA*N($LM So"ia dumitale nu4i acasă, a-i:WANGEL #a da %re2uie să sosească dintr4o cli'ă in alta A co2orit să )acă 2aieFace 2aie in mare in&ecare -i, cam 'e la ora asta $ricum ar & 0remeaA*N($LM Su)eră de ce0a:WANGEL La dre't 0or2ind, n4are nimic Deşi a )ostdeose2it de ner0oasă in ultimii doi ani ?reau să s'un, dincind in cind Nu 'ot nici eu, de )a't, să4mi dau seama ce e, cu ea /it des're mare, asta e singura 'lăcere a 0ie"ii ei, 0e-idumneataA*N($LM Tin minte demult astaWANGEL (cu un im'et aproape impercepti'il) Aşa4i cunoşti 'e Ellida, de cinderai in0ă"ător laSjold0ienA*N($LM Se in"elege ?enea adeseori la casa 'aro5ială şi o intilneam mai alescind treceam 'e la

)ar, ca să4; 0i-ite- 'e tatăl ei, WANGEL Anii 'e care i4a 'etrecut acolo au lăsat urmeadinci, 'o"i să mă cre-i $amenii de4aici, din oraş, nu 'ot să 'ricea'ă asta Au'oreclit4o 6)emeiamării7A*N($LM Aşa ii s'un:WANGEL Da Aşa că mai 0or2eşte cu ea des're 'erioada aceea, dragă Arn5olm!i 0a )ace mult2ineA*N($LM (privindu-l uşor 'ănuitor) Ai 0reun moti0 s4o cre-i:WANGEL Desigur?$/EA ELL!DE! (auindu-se din partea dreaptă a rădinii) Acolo eşti, Wangel:

WANGEL (ridiclndu-se) Da, dragă(9oamna &llida :anel, cu un şal mare şi su'ţire şi cu părul ud, desăcut pe umeri, vine printrecopacii de lină 'olta deverdeaţă! Proesorul Arn.olm se ridică!);CUWANGEL (im'ind şi intinind miinile spre ea) ite4oSirena> ELL!DA (urcă ră'ita pe veranda şi-i prinde mumie) Sla0ă Domnului că te 0ăd iaraici /ind ai 0enit:WANGEL /5iar adineauri Numai de cite0a minute (Arătindspre Arn.olm!) Nu 0reisă salu"i un 0ec5icunoscut:

ELL!DA (intinind mina lui Arn.olm) Ai sosit, deci #ine4ai 0enit !artă4mă că n4am)ost acasă

7

Page 8: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 8/61

A*N($LM %e rog, te rog Nu te deranja cu nimic 'entru mineWANGEL A'a a )ost 2ună, rece, astă-i:ELL!DA *ece: Dumne-eule> Aici a'a nu4i niciodată rece /ăldu"ă ca o gargară,)ără 'ic de 0lagă )>A'a4i 2olna0ă aici, in &ordA*N($LM #olna0ă:ELL!DA Da, 2olna0ă /red că te şi im2olnă0eşteWANGEL (ai, ai lăudat destul sta"iunea noastrăA*N($LM Mai curind cred că intre dumneata, doamnă Wangel, şi mare s4asta2ilit un )el delegătură /u marea şi tot ceea ce "ine de eaELL!DA Da, 'oate să &e şi4aşa Am ajuns a'roa'e s4o cred şi eu Ai o2ser0at cecadru )esti0 au'regătit )etele in cinstea dumitale:WANGEL (incurcat) (m (/itindu-se la ceas!) %re2uie să măA*N($LM in cinstea mea:ELL!DA Desigur Nu este o -i o2işnuită, astă-i )> ce căldură su)ocantă e su2

aco'erişul ăsta(7o'oară in rădină!) ?eni"i> Aici 'arcă se simte 'u"in 2ri-a (0e aşaă su' 'oltade verdeaţă!)A*N($LM (luindu-i vor'a din ură) Am im'resia că aici su3ă un 0int destul derece>WANGEL (care a co'orit, la rindul său, in rădină) Dragă Ellida, ocu'ă4te tu o cli'ăde 2unul nostru'rietenELL!DA %u ai de lucru:WANGEL Da %re2uie să co2or 'ină la 2irou @i mai tre2uie să mă şi im2rac Darnu -ă2o0esc multA*N($LM (aşeindu-se su' 'olta verde) ?e-i4"i liniştit de tre2urile dumitale,

doctore dragă So"iadumitale sicu mine, s'er să nu ne 'lictisim;C='arte din -iWANGEL (dind din cap) Nu mă indoiesc> Ei, la re0edere, 'e curind> (Iese prinstină= rădinii!)#LL!DA (după o scurtă tăcere) Nu "i se 'are că e 'lăcut aici:A*N($LM Da Mi se 'are c5iar )oarte 'lăcutELL!DA /5ioşcul ăsta, se s'une că e c5ioşcul meu Fiindcă eu am 'us să4; )acăSau mai 2ine -isWangel H 'entru mineA*N($LM @i aici o2işnuieşti să stai:ELL!DA Da Aici stau cea mai mare A'roa'e toată -iuaA*N($LM /u )etele, 'ro2a2il>ELL!DA Nu )etele stau 'e 0erandăA*N($LM Dar Wangel:ELL!DA $> Wangel circulă tot tim'ul8 cind e aici cu mine, cind e sus, 'e 0erandă,cu co'iii>A*N($LM Dumneata ai 5otărit, 'ro2a2il, ast)el:ELL!DA Da /red că aşa, &ecare se simte 2ine in )elul lui Putem să 0or2im unulcu altul cind intrade0ăra0em să ne s'unem ce0aA*N($LM (după o clipă de indire) /ind "i4am ieşit ultima dată in cale acolo, la

Sjold0ien,0reau să s'un (m> A trecut multă 0reme de4atunci

8

Page 9: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 9/61

ELL!DA Sint 0reo -ece ani 2uni de cind ai )ost acolo, la noi acasăA*N($LM Da /am aşa @i cind mă gindesc la dumneata, te 0ăd acolo, sus, inturnul )arului Păgina,cum i"i s'unea 'astorul cel 2ătrin, 'entru că tatăl dumitale te4a2ote-at aşa, cu un nume de cora2ie Ellida Nu cunume creştinescELL!DA Ei şi:A*N($LM $rice mi4aş & 'utut inc5i'ui mai uşor, decit că intr4o -i o să te intilnescaici So"iadoctorului Wangel>ELL!DA Da Pe 0remea aceea Wangel nici nu a'ăruse Pe4atunci mai trăia mamaco'iilor Mamaade0ăratăA*N($LM Aşa4i Dar c5iar dacă Wangel n4ar & )ost /5iar dacă ar & )ost cu totulli2er, nici atuncinu mi4aş & 'utut imagina 0reodată că s4ar 'utea intim'la ceea ce s4a intim'lat;C<

ELL!DA Nici eu, 'e 0remea aceea Pentru nimic inA*N($LM Wangel insă, e un om cumsecade Se 2ucurăde stimăELL!DA (cu căldură, din inimă) Da, da /5iar aşa esteA*N($LM dar tre2uie să &e atit de )unciar deose2it de dumneata, du'ă cum mise 'areELL!DA Ai dre'tate Aşa esteA*N($LM Atunci, cum s4a intim'lat: /um:ELL!DA Dragă Arn5olm, n4ar tre2ui să niă intre2i nimic %ot n4aş & in stare să telămuresc 'rea 2ineDacă aş 'utea eu, 'oate n4ai & in stare dumneata să 'rice'i ce0a din toate asteaA*N($LM (m> (7u las mai scăut!) !4ai 'o0estit so"ului dumitale des're mine:

Mă re)er,2inein"eles, la 'asul , acela -adarnic legat de ilu-iile 'e care mi le4am )ăcutodinioarăELL!DA Nu /um 'o"i crede: Nici un cu0int Nu, nu i4am s'us nimic des're lucrulacela la care )acialu-ieA*N($LM Mă 2ucur Pentru că mă sim"eam cam stin4jenit la gindul căELL!DA Nu Fii liniştit !4am s'us doar, şi ăsta este ade0ărul, că am "inut )oartemult la dumneata şi căerai cel mai de incredere şi mai 2un 'rieten 'e care l4am a0ut acoloA*N($LM Mul"umesc 'entru toate S'une4mi De ce nu mi4ai mai scris de locde cind ai 'lecat:ELL!DA Mă gindeam că s4ar 'utea să te indis'ună să 'rimeşti 0eşti de la cine0acare care n4ar 'uteasă te intim4'ine aşa cum ai dori Ar & )ost ca şi cum aş & -gindărit din nouce0a, ce0a 'eni2il Aşa,cel 'u"in, mi se 'ărea mieA*N($LM (m Da, da Ai a0ut, desigur, dre'tateELL!DA Dar dumneata de ce n4ai scris:A*N($LM (se uită la ea şi im'eşte uşor mustrător) Eu: Să )ac eu ince'utul: Să&u, 'oate, 2ănuit că0reau să rein4nod du'ă un re)u- ca acela 'e care l4am 'rimit:ELL!DA Da, da %e in"eleg 2ine @i de4atunci nu te4ai mai gindit să te a'ro'ii de

cine0a:A*N($LM Am rămas credincios 0ec5ilor amintiri

9

Page 10: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 10/61

ELL!DA (uşor 'atocoritor) (ai, lasă> Lasă 0ec5ile amintiri lasă4le să le s'ul2ere0intul Eu aşa aş-ice8 să4"i găseşti o )emeie cu care să te căsătoreşti, care să te )acă )ericit;CC

A*N($LM Ar & tre2uit să se intim'le mai demult asta, doamnă Wangel Nu uita Hmi4e şi ruşine să

s'un H am im'linit trei-eci şi şa'te de aniELL!DA n moti0 in 'lus să te gră2eşti (0curtă tăcere, apoi intoarce spre el o

 privire ravă şi spunecu las scăut!) Ascultă, dragă Arn5olm Am să4"i s'un ce0a /e0a ce nu "i4aş &s'us atunci, c5iardacă ar & )ost 0or2a de 0ia"a meaA*N($LM S'uneELL!DA /ind ai )ăcut 'asul acela -adarnic H aşa cum ai s'us adineauri H eu n4aş & 'utut să4"irăs'und alt)el decit aşa cum "i4am răs'unsA*N($LM @tiu Nu 'uteai să4mi o)eri decit o 'rietenie V sinceră @tiu

ELL!DA Dar nu ştii că tot su3etul meu şi toate gindu4rile mele erau in altă 'arteA*N($LM Pe atunci:ELL!DA Da AtunciA*N($LM #ine, dar e im'osi2il> Faci o con)u-ie /red că in 0remea aceea a2ia ilcunoscuseşi 'eWangelELL!DA Nu de Wangel 0or2eamA*N($LM Nu de Wangel: Dar 'e 0remea aceea acolo la Sjold0ien nu4miamintesc să &eBistat cine0a de care să & )ost 'osi2il să te sim"i legatăELL!DA Aşa s'un şi eu Pentru că a )ost cea mai mare ne2unie şi cea mai marerătăcire

A*N($LM /um se 'oate> Fă4mă să4n"eleg, dă4mi mai multe amănunteELL!DA E destul să ştii că 'e 0remea aceea eram legată de cine0a Ei, acum ştii>A*N($LM Dar dacă atunci n4ai & )ost legată ELL!DA Dacă n4aş & )ostA*N($LM răs'unsul la scrisoarea mea ar & )ost altul:ELL!DA /um aş 'utea şti> /ind a 0enit Wangel, răs'unsul a )ost altulA*N($LM in ce sco' mi4ai s'us toate astea:ELL!DA (ridiclndu-se in picioare, neliniştită, tul'urată) 5 Am ne0oie de cine0asă4mi descarcsu3etul Nu, nu Stai jos, te rogA*N($LM So"ul dumitalenu ştie aşadar nimic des'reELL!DA !4am mărturisit de la ince'ut că nu 0in lingă el cu o inimă intreagă /ăinima mea a )ost aaltuia Mai mult n4a 0rut să ştie @i eu n4am stăruit La ce 2un: !n )ond nu )usese0or2a decit de one2unie De care am scă'at *e'ede Destul de re'ede şi intr4o oarecaremăsură, 0reausă s'unA*N($LM (ridiclndu-se) Numai intr4o oarecare măsură: Nu de tot:ELL!DA Nu Nu $, Doamne, Arn5olm Nu4i de loc asa cum i"i inc5i'ui E greu dein"eles E greude s'us Nu ştiu cum aş 'utea să4"i s'un Ai să cre-i că eram 2olna0ă Sau căeram de4a dre'tulne2ună

A*N($LM Draga mea doamnă Atunci cu4atit mai mult tre2uie să4mi s'ui totul

10

Page 11: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 11/61

ELL!DA Să incerc Să incerc Aş 0rea să 0ăd cum ai 'utea dumneata, care eşti unom re-ona2il, să4"ieB'lici (Priveşte undeva şi se intrerupe!) Aştea'tă 'u"in $ 0i-ită, 'ro2a2il($%nstrand vine dinspre stină şi intră in rădină! Are o 2oare la 'utonieră şi in mină un 'uc.etmare, rumos invelit in.irtie şi leat cu panlică de mătase, in dreptul verandei, se opreşte şi eită!)

ELL!DA (in aţa 'oitei) Le cau"i 'e )ete, domnule Lngstrand :L+NGS%*AND (intorcindu-se) $, sinte"i acasă, doamnă: (0alută şi se apropie!) Nu,nu 'e ele Nu 'edomnişoare le caut Pe dumnea0oastră 'ersonal, doamnă Wangel Mi4am luatingăduin"a să 0ă )ac o0i-ităELL!DA Ai )ăcut )oarte 2ine !ntră Eşti intotdeauna 2ine0enitL+NGS%*AND Mul"umesc )oarte mult @i cum, 'rin4tr4o intim'lare )ericită, e a-i -ide săr2ătoare ladumnea0oastră in casăELL!DA /um ai a3at:L+NGS%*AND Am a3at De aceea, doamnă, 0ă rog să4mi 'ermite"i să 0ă o)er(0e inclină şi-ioeră 'uc.etul!)ELL!DA (im'ind) Dar 2ine, domnule, n4ar & mai 'otri0it să o)eri 3orile astea)rumoase c5iar'ro)esorului Arn5olm in 'ersoană: Pentru că, de )a't, el e cel careO201

L+NGS%*AND (uitindu-se nesiur la am'ii) Scu-a"i4mă, dar nu cunosc 'edomnul Eu 0oiamnumai ?enisem cu oca-ia -ilei de naştere, doamnăELDA i de naştere: /red că 0ă inşela"i, domnule Lngstrand Nu sesăr2ătoreşte nici o -i denaştere, astă-i, aici in casăL+NGS%*AND (im'indşiret) A5a, 'rice'8 nu 2ănuiam că tre2uie să rămină unsecretELL!DA Des're ce secret e 0or2a:L+NGS%*AND /ă e -iua de că e -iua dumnea0oastră de naştere, doamnăA*N($LM (uitindu-se intre'ător la &llida) Astă-i: Nu, cu siguran"ă că nuELL!DA (către $%nstrand) /e te4a )ăcut să cre-i asta:L+NGS%*AND Domnişoara (ilde a trădat secretul Am mai )ost 'e aici astă-i, odată ce0a maide0reme @i le4am intre2at 'e domnişoare de ce se )ac toate 'regătirile astea:Atitea 3ori şi

steaguriELL!DA @i:L+NGS%*AND şi domnişoara (ilde mi4a răs'uns că astă-i e -iua de naştere amameiELL!DA A mamei:> Aşa, deciA*N($LM A5a> (Arn.olm şi &llida sc.im'ă o privire= au inţeles!) Dacă tinărul ştie,atunci, doamnăWangelELL!DA (către $%nstrand) Ei 2ine, dacă ai a3atL+NGS%*AND (ii oeră din nou 'uc.etul) Permite"i4mi deci, să 0ă )elicitELL!DA (luind 2orile) Mul"umesc )oarte mult Fii, te rog, ama2il şi ia loc o cli'ă,domnule

Lngstrand(&llida, $%nstrand şi Arn.olm se aşaă su' 'oltă!)

11

Page 12: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 12/61

ELL!DA Po0estea asta cu -iua mea de naştere, tre2uia să rămină un secret,domnule 'ro)esorA*N($LM Fără indoială că aşa tre2uia Nu e ce0a 'entru noi, cei neini"ia"iELL!DA (punind 'uc.etul pe masă) Da, aşa4i Nu4i 'entru cei neini"ia"iL+NGS%*AND N4am să 'omenesc numănui nimicELL!DA $> Nu e ce0a c5iar atit de im'ortant /e mai )aci, domnule: Am im'resiacă ară"i mai 2inedecit inainteL+NGS%*AND Da, şi eu cred că4mi merge mai 2ine acum Si la anul, cind mă 0oiduce, s'er, intr4o"ară din SudELL!DA @i te 0ei duce, du'ă cum s'un )eteleL+NGS%*AND Da, 'entru că la #ergen am un 2ine)ăcător care m4a luat su2'rotec"ia lui @i mi4a'romis că mă 0a ajuta la anulELL!DA /um ai ajuns la el:L+NGS%*AND $> A )ost o intim'lare )ericită Pentru că am călătorit odată 'e mare,

'e unul din0asele luiELL!DA /5iar ai )ost 'e mare: i"i 'lăcea 0ia"a 'e mare, 'e 0remea aceea:L+NGS%*AND Nu De loc Dar cind a murit mama, tata n4a mai 0rut să mă "inăacasă M4aindemnat să 'lec 'e mare @i4am nau)ragiat in /analul Minecii, in drum s're casăAsta mi4a 'rins2ineA*N($LM /um adică:L+NGS%*AND Pentru că nau)ragiul acela m4a im2olnă0it Po0estea asta cu'lăminii Am stat 'reamult in a'a rece ca g5ea"a 'ină să &u sal0at @i4atunci a tre2uit să las marea

Da, da A )ost oade0ărată )ericireA*N($LM Da: Aşa 0i se 'are:L+NGS%*AND Da, 'entru că 2oala mea nu e 'rea 'rimejdioasă @i am să 'ot sămă )ac scul'tor, aşacum mi4am dorit intotdeauna Gindi"i40ăj să modele-i argila argila asta atit degeneroasă, care "i sesu'une, căreia cu degetele tale ii 'o"i da )orma 'e care o doreştiELL!DA @i ce4ai 0rea să modele-i: %ritoni şi sirene: Sau, 'oate, 'e 0ec5ii 0iingi>L+NGS%*AND Nu, nu Nu ce0a in )elul acesta De indată ce mă 0oi sim"i in 'uteri,0oi incerca să

)ac o o'eră mare Aşa, un gru' cum s4ar s'uneELL!DA in"eleg @i ce 0a re're-enta gru'ul:L+NGS%*AND in orice ca-, ar tre2ui să &e ce0a trăitA*N($LM Da, da Să nu renun"a"i la ideea astaELL!DA Dar ce anume ar in)ă"işa gru'ul:L+NGS%*AND M4am gindit să &e o )emeie tină4ră So"ia unui marinar, caredoarme lungităDoarme straniu de neliniştit @i 0isea-ă /red că am să 'ot )ace in aşa )el ca săse 0adă 'e c5i'ul ei că0isea-ăA*N($LM Singură:OO

OL+NGS%*AND Nu ar mai & cine0a S4ar 'utea s'une conturul cui0a care ar& so"ul ei So"ul

12

Page 13: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 13/61

ei 'e care ;4a inşelat, cind era 'lecat de'arte, 'e mări @i el s4a inecatA*N($LM /um: /e s'uneai: ELL!DA S4a inecat:L+NGS%*AND Da, s4a inecat in tim'ul unei călătorii 'e mare Dar ceea ce este şimai ciudat, e că s4aintors totuşi acasă in tim'ul no'"ii @i acum stă in )a"a 'atului şi se uită la ea

 %re2uie să curgă a'a de'e el, ca şi cum atunci ar & ieşit din a'ăELL!DA (lăsindu-se pe spate, In scaun) /e straniu> (inc.ilnd oc.ii!) Pot 0edea atitde lim'ede toatede 'arcă le4aş & trăitL+NGS%*AND Eu le4am cam trăit, ca să s'un aşa A*N($LM Ei, cum aşa: Ai 0ă-ut0reun mortcare L+NGS%*AND Nu Nu 0reau să s'un că am trăit cu ade0ărat lucrurile asteaAdică nu le4amtrăit su2 as'ectul lor eBterior %otuşi#LL!DA ('rusc, In tensiune) S'une4mi tot ce ştii S'une4mi tot ce 'o"i %re2uie săştiu tot %re2uie să

ştiu tot A*N($LM (lm'ind) Asta e ce0a 'arcă anume 'entru dumneata /e0adin s'iritul măriiELL!DA S'une, domnule Lngstrand, s'une /um s4a intim'lat:L+NGS%*AND Păi s4a intim'lat odată, cind să 'ornim s're casă cu 2ricul nostru,dintr4un oraşcăruia4i -icea (ali)aB, că s4a im2olnă0it şe)ul de ec5i'aj şi a tre2uit să4; internămin s'italul de4acolo@i atunci am angajat un american in locul lui Noul nostru şe) de ec5i'aj ELL!DAAmericanul:L+NGS%*AND Da A im'rumutat intr4o 2ună -i de la că'itan un teanc de -iare0ec5i, 'e care s4aa'ucat să le citească /itea de cite ori a0ea tim' icea că 0rea să in0e"e

nor0egianaELL!DA /iudat> S'une mai de'arte L+NGS%*AND @i intr4o noa'te s4a stirnit o)urtună %o"ioamenii erau 'e 'unte Numai şe)ul de ec5i'aj şi cu mine rămăsesem in ca2inăAmericanul işiscrintise un 'icior şi nu 'utea să um2le Eu mă sim"eam slă2it şi -ăceam incuşeta mea El stătea inca2ină şi citea -iarele alea 0ec5iOR

ELL!DA S'une, s'uneL+NGS%*AND /um stătea el aşa, deodată il aud că scoate un urlet /ind m4amuitat la el, am 0ă-utcă e al2 la )ată ca 0arul Pe urmă a ince'ut să s&şie, să ru'ă in mii de 2ucă"ele-iarul Dar toate le )ăceatăcind )ără să scoată o0or2ăELL!DA Pe urmă ce a mai )ăcut: N4a s'us nimic:L+NGS%*AND Nu c5iar atunci Dar du'ă cită0a 0reme şi4a s'us sieşi8 6S4a măritatS4a măritat cualtul S4a măritat cu altul in tim' ce eu eram de'arte, 'e mare7ELL!DA (inc.ide oc.ii şi spune cu las scăut) Aşaa s'us:L+NGS%*AND Da !magina"i40ă A s'us asta in cea mai curată nor0egiană

 %re2uie să & a0ut o)oarte mare uşurin"ă la in0ă"area lim2ilor străine, omul acela

13

Page 14: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 14/61

ELL!DA @i 'e urmă: /e s4a intim'lat du'ă aceea:L+NGS%*AND Du'ă aceea s4a intim'lat ce0a atit de straniu n4am să uit toată0ia"a Nu, n4am săuit cit oi trăi Pentru că a s'us, de data asta )oarte calm8 6%otuşi, a mea e şi a mea0a &> @i mă 0a urmac5iar dacă 0a tre2ui să mă duc acasă la ea s4o caut, ca un inecat ieşit din MareaNeagră7ELL!DA (işi toarnă apă in pa.ar! >iinile ii tremură!) )> /e -ă'uşeală e astă-i>L+NGS%*AND @i a s'us 0or2ele astea cu o 0oin"ă atit de )ermă, incit am sim"it căe in stare să şi )acăce s'uneELL!DA Mai ştii ce0a des're ce s4a intim'lat cu omul acela:L+NGS%*AND $, doamnă> /red că nu mai e in 0ia"ă>ELL!DA (precipitat) De ce cre-i asta:L+NGS%*AND ?ede"i du'ă aceea am nau)ragiat in /analul Minecii Eu amnimerit in şalu'ă cucă'itanul şi cinci oameni Secundul s4a urcat in iolă /u el mai era americanul şi

incă un omELL!DA @i de4atunci nu s4a mai au-it nimic des're ei:L+NGS%*AND Nu A2solut nimic, doamnă #ine)ăcătorul meu mi4a scris acum, decurind, oscrisoare De aceea mi4ar 'lăcea atit de mult să )ac o o'eră de artă cu su2iectulăsta Pe so"ianecredincioasă a marinarului 'arcă o 0ăd aie0ea in )a"a oc5ilor @i 'e so"ulinşelat, care 0rea să se ră-4O2une du'ă ce s4a inecat @i care, inecat şi mort, se intoarce acasă ii 0ăd )oartelim'ede 'e amindoiELL!DA @i eu> (*idiăndu-se!) Să intrăm in casă Sau, mai 2ine, să co2orim la

Wangel Aici e o-ă'uşeală ină2uşitoare (Iese de su' 'oltă!)L+NGS%*AND (care, la rindul lui, s-a ridicat) ?ă mul"umesc )rumos Am 0enitnumai să 0ă )ac oscurtă 0i-ită, cu oca-ia -ilei de naştereELL!DA (strinindu-i mina) La re0edere şi 0ă mul"umesc 'entru 3ori($%nstrand salută şi iese prin stină, pe portiţa ardului viu!)

A*N($LM (se ridică şi mere spre &llida) ?ăd că te4a tul2urat 'o0estea cumarinarul, dragă doamnăWangelELL!DA $, da, 2ine4ai s'us, c5iar dacăA*N($LM Dar, in )ond, e ce0a la care te 'uteai aşte'taELL!DA (privindu-l uimită) Mă 'uteam aşte'ta:A*N($LM Da Nu4i aşa:ELL!DA Mă 'uteam aşte'ta: Mă 'uteam aşte'ta ca cine0a să se intoarcă Săse intoarcă aşaA*N($LM Dar, 'entru numele lui Dumne-eu, nu cum0a din cau-a 'o0eştii ăsteiamarinăreşti, 'ecare "i4a s'us4o scul'torul acela aiuritELL!DA Arn5olm 'oate că nu4i c5iar aşa de cum s'uiA*N($LM Pala0rele alea cu mortul te4au -guduit atit de rău: @i eu care credeamcăELL!DA /e credeai:

A*N($LM /redeam, natural, că joci teatru Da, credeam că De )a't, su)ereai cutotul 'entru

14

Page 15: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 15/61

altce0a8 'entru că aici, in casă, se săr2ătoresc e0enimente )amiliale in secret @i'entru că so"ul şico'iii dumitale trăiesc amintiri la care nu ai dre'tul să iei 'arte

 j ELL!DA $, nu, nu> Pot să )acă ce 0or, cum 0or> Eun4am nici un dre't să4i cer so"ului meu să &e cu totul şi cu totul numai al meuA*N($LM Mie mi se 'are că ai dre'tulELL!DA Poate Nu, nu, totuşi nu4; am Aşa stau lucrurile Pentru că şi eu trăiescce0a /e0a, decare ceilal"i to"i sint străiniOU

A*N($LM Dumneata: (>ai incet!) %re2uie deci să in"eleg că nu mai "ii laWangel:ELL!DA #a da, 2a da Am ajuns să "in la el din tot su3etul %ocmai de aceea e atitde groa-nic ceea cese intim4'lă Groa-nic, inimagina2il de groa-nicA*N($LM Ar tre2ui să4"i descarci su3etul Nu 0rei, doamnă Wangel: %e ascultELL!DA Nu 'ot Nu 'ot Acum cel 'u"in, nu 'ot Poate, mai tir-iu("olette apare pe verandă şi co'oară In rădină!)

#$LE%%E ?ine tata de la 2irou N4ar & mai 2ine să intrăm to"i in camera care dă ingrădină: ELL!DA#a da Să mergem(:anel, In alt costum, vine din spatele casei, prin stină!)

WANGEL Gata Sint li2er şi inde'endent Acum am 'utea gusta ce0a 2un, ce0arăcoritorELL!DA Numai o cli'ă (0e duce su' 'olta de verdeaţă şi aduce 'uc.etul!)(!LDE !a te uită> /e 3ori )rumoase> /ine "i le4a o)erit:ELL!DA Le4am 'rimit de la scul'torul Lngstrand, draga mea (ilde(!LDE (uimită) De la Lngstrand:#$LE%%E (neliniştită) !ar a )ost aici Lngstrand:

ELL!DA (cu im'et reţinut) Da A adus 3orile astea /u oca-ia -ilei de naştere'rice'i tu#$LE%%E (privind pe uriş la ilde) A5a> ;5 (!LDE ('om'ănind) Animalul>WANGEL (cu o enă dureroasă, către &llida) Da, 0e-i tu %re2uia să4"i s'un,draga, scum'a meaEllidaELL!DA (lntrerupindu-l) (aide"i, )etelor, să 'unem 3orile mele in a'ă la un loc cucelelalte (Iese peverandă!)#$LE%%E (incet, către ilde) in )ond, e totuşi )oarte drăgu"ă4 (!LDE (aproape tare, minioasă) Maimu"ăreli Se 'oartă aşa numai ca să4i 'lacătatiiO=WANGEL (sus, pe verandă, strinind mina &llidei) Mul"umesc, mul"umesc !"imul"umesc din inimă,EllidaELL!DA (aranind 2orile) Dar nu4i &resc să )ac şi eu 'regătiri 'entru -iua denaştere a mamei:A*N($LM (m> (/rcă pe verandă, /nă :anel şi &llida! "olette şi ilde rămin

 os, in rădină!)

Actul II.Sus, la 6#el0edere7, o colină im'ădurită, la marginea oraşului Pu"in mai in )und, un'unct trigonometric şi o

giruetă Pietroaie mari, 'e care se 'oate şedea, se -ăresc ici şi colo, in jurul 'unctuluitrigonometric şi in 'lanulintii

15

Page 16: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 16/61

Adinc in jos, in 'lanul din )und, se -ăreşte malul o'us al &ordului, cu insule şi 'romontoriiMarea desc5isă nu se0ede E o noa'te de 0ară, destul de luminoasă $ lumină gal2en4roşcată luceşte in aer şi'este 'iscurile dinde'ărtare Din drea'ta, de la 'oalele dealului, se aud sla2 acordurile unui c0artet %ineret din oraş, doamne şi domni, urcă 'e4rec5i4'erec5i 'e colină, 'rin 'artea drea'tă1

trec discutind in surdină'e lingă 'unctul trigonometric şi ies 'rin stinga Du'ă 'u"in tim', a'are #allested, careconduce un gru' deturişti străini, cu so"iile lor E su'raincărcat cu 'leduri şi saci de eBcursie9#ALLES%ED (arătind In sus cu 'astonul) 0e.en 0ie, meine errsc.aten!!! dortde'arte, nic.t $ic?t,eine andere dealuri 9as @illen @ir de asemenea 'esteien und 'e urmă.erunter 1!!!O<(7ontinuă in enleă, eonducind rupul spre stină,ilde, urclnd repede panta in dreapta, se opreşteşi se uită inapoi! 9upă puţin vine şi "olette,

 pe acelaşi drum!)

#$LE%%E #ine, dragă, de ce tre2uie să )ugim de Lng4strand:< (!LDE Pentru că nu 'ot su)eri să urc atit de incet coasta ite4;, uite4; cum setirăşte>#$LE%%E #ine, dar ştii cit ede 2olna0> i (!LDE /re-i că4i gra0:#$LE%%E Da Sint sigurăK (!LDE A trecut du'ă4amia-a 'e la tata %are4aş 0rea să ştiu ce crede tatades're el#$LE%%E %ata -ice că are sclero-ă 'ulmonară, sau cam aşa ce0a Nu mai a'ucă el2ătrine"ea, aşa mias'us3 (!LDE Ade0ărat: Aşa a s'us: inc5i'uieşte4"i> EBact aşa credeam şi eu#$LE%%E Pentru numele lui Dumne-eu, să nu ară"i asta>) (!LDE Dar cum 'oate să4"i treacă 'rin ca'> (incet!) !a te uită> S4a tirit 'ină sus,(ans al nostru> Nu "ise 'are că 'arcă se 0ede cit de colo că4; c5eamă (ans:#$LE%%E (in şoaptă) Fii serioasă, măcar acum> Ascultă ce4"i s'unL+NGS%*AND (intrind din dreapta, cu o um'relă de soare In mină) Le rog 'edomnişoare să măscu-e că nu 'ot să merg atit de re'ede ca dumnealor$ (!LDE A"i luat şi un 'arasol cu dumnea0oastră:L+NGS%*AND E4al mamei dumnea0oastră Mi4a s'us să4; )olosesc dre't 2aston@ti"i, n4a0eam cumine nici un 2aston

#$LE%%E *estul gru'ului a rămas jos: Adică tata şi ceilal"i:L+NGS%*AND Da, tatăl dumnea0oastră a intrat 'u"in la 2u)et /eilal"i stau a)ară şiascultă mu-icaPe urmă au să urce şi ei, du'ă cum s'unea mama dumnea0oastră, ) (!LDE(privindu-l) Sinte"i )oarteo2ositL+NGS%*AND Da @i mie mi se 'are că sint cam o2osit /red că ar tre2ui să măaşe- 'u"in(0e aşaă pe un pietroi, in prim plan, in dreapta!);ROC" (!LDE (se aşaă in aţa lui) @ti"i că mai tir-iu 0a & dans, acolo unde4i orc5estra:

L+NGS%*AND Da, am au-it; (!LDE ?ă 'lace să dansa"i:

16

Page 17: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 17/61

#$LLE%E (care caută 2ori prin iar'ă) (ilde, mai lasă4; 'e domnul Lngstrand sărăsu3e un 'ic>L+NGS%*AND Da, domnişoară, mi4ar 'lăcea să danse-, dacă aş 'utea J ) (!LDEA5a> N4aiin0ă"at niciodată să danse-i:L+NGS%*AND Nu, de loc> Dar nu de asta e 0or2a ?oiam să s'un că nu 'ot dincau-a 'lăminilor" (!LDE Din cau-a a'ăsării 'e care s'ui c4o sim"i:L+NGS%*AND Da, din cau-a asta X (!LDE Eşti amărit rău din cau-a asta:L+NGS%*AND $> n4aş 'utea s'une (im'eşte!) Pentru că tocmai datorită acesteia'ăsări, cred eu,to"i oamenii sint atit de ama2ili, atit de 'rietenoşi cu mine, şi4mi 0or cu to"ii2inele" (!LDE Desigur De alt)el, nu4i de loc ce0a gra0L+NGS%*AND Nu, nu Nu 'oate & 0or2a de nimic 'remejdios Am in"eles astac5iar de la tatăldumnea0oastră

K (!LDE $ să4"i treacă imediat, cind 0ei 'leca in străinătateL+NGS%*AND $, sint sigur, imi trece de tot#$LE%%E (intinindu-i o 2oare) ite, domnule Lngstrand, s4o 'ui la 2utonierăL+NGS%*AND $, mii de mul"umiri, domnişoară E )oarte ama2il din 'arteadumnea0oastră" (!LDE (uitindu-se In os, spre dreapta) ?in şi ceilal"i ite4i acolo, jos#$LE%%E Numai dacă ar şti 'e unde s4o ia ite, au luat4o ra-naL+NGS%*AND (ridicindu-se) Alerg 'ină la cotitură şi4i strig

 % (!LDE Ar tre2ui să strigi cam tare #$LE%%E Nu, nu N4are rost> %e4ai o2osi dinnouL+NGS%*AND $, la 0ale merg )oarte uşor (Iese prin dreapta!) (!LDE Da, la 0ale, da (0e uită după el!) ite4; că )ace şi salturi Nici nu se

gindeşte că mai tre2uiesă şi urce ina'oi210

#$LE%%E #ietul de el> ■i (!LDE Dacă te4ar cere Lngstrand, l4ai lua:#$LE%%E /e: Ai inne2unit:

  (!LDE Mă gindesc, 2inein"eles, dacă n4ar a0ea a'ăsarea aia> @i dacă n4ar tre2uisă moară atit decurind Atunci l4ai lua:#$LE%%E /red că mai curind l4ai lua tu 53 (!LDE /re-i că aş 0rea: N4are ungologan> N4are dince să trăiască nici singur>#$LE%%E Atunci de ce te "ii mereu du'ă el: (!LDE A> Numai 'entru că su)eră dea'ăsarea aia>#$LE%%E N4am o2ser0at că4; com'ătimeşti c5iar atit de mult; (!LDE Nu, nu4; com'ătimesc de loc Dar e ce0a )oarte atrăgător#$LE%%E /e anume:i (!LDE Aşa, să te ui"i la el şi să4; au-i cum i"i s'une că nu e ce0a gra0 @i că 0a'leca in străinătate@i că 0a de0eni un artist> De aceea, tot ce )ace şi tot ce crede e o ade0ăratădelectare su3etească 'entrumine N4o să )acă niciodată nimic, cu nici un c5i' Pentru că nu mai are mult detrăit De aceea mi se'are atit de atrăgător, atit de ca'ti0ant să mă gindesc la astea

#$LE%%E /a'ti0ant:K (!LDE Da Mi se 'are totul cit se 'oate de ca'ti0ant> imi iau această li2ertate>

17

Page 18: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 18/61

#$LE%%E Ptiu, (ilde> Eşti 'ur şi sim'lu un co'il rău t (!LDE Aşa şi 0reau să &u$rice s4arintim'la (Privind in vale!) in s&rşit> Nici lui Arn5olm nu4i 'rea 'lace să urce(intorăndu-se!) Să ştiică aşa e @tii ce4am o2ser0at !a Arn5olm, in tim'ul mesei:#$LE%%E S'une>ţ (!LDE !nc5i'uieşte4"i> !nce'e să4i cadă 'ărul $ să c5elească )oarte curind Aici,in creştetulca'ului>#$LE%%E Prostii> Nu4i ade0ărat>t (!LDE #a da Are şi riduri la amindoi oc5ii Doamne, #olette, cum ai 'utut să &iatit de indrăgostităde el, cind i"i dădea lec"ii:#$LE%%E (im'ind) Da, inc5i'uie4"i Tin minte cit am 'utut să 'ling, numai 'entrucă mi4a s'usodată că nu4i 'lace numele meu /ă #olette nu4i un nume )rumos>ii*

211

(!LDE ău: (Privind din nou in vale!) $, ia 0ino să te ui"i un 'ic Femeia măriimerge lingă el şidiscută amin4doi Fără tata> Nu m4ar mira de loc dacă şi4ar )ace oc5i dulci>#$LE%%E Ar tre2ui să4"i &e de4a dre'tul ruşine> Aşa ar tre2ui> /um 'o"i să0or2eşti aşa des're ea:

 %ocmai acum, cind am ince'ut să ne in"elegem atit de 2ine>; (!LDE Sigur Aşa i"i inc5i'ui tu, )eti"o> Nu, nu, niciodată n4o să ne in"elegemEa nu )ace de noi şinici noi de ea Dumne-eu ştie de ce a tre2uit tata s4o aducă in casă Nu m4ar mirade loc dacă intr4o2ună -i ar inne2uni aici, su2 oc5ii noştri

#$LE%%E Să inne2unească: /um 'oate să4"i treacă 'rin ca' una ca asta:Y (!LDE $, n4ar & de loc de mirare> @i maică4sa a inne2unit A murit ne2ună, ştiueu ce s'un>#$LE%%E $), Doamne> in toate i"i 2agi nasul, (ilde> ?e-i, nu cum0a să 'omeneştice0a şi des'reasta Să &i drăgu"ă Fă4o 'entru tata Au-i, (ilde:(:anel, &llida, Arn.olm şi $%nstrand intră prin dreapta!)

ELL!DA (arătind departe, inspre planul din und) Acolo e>A*N($LM Da, da in direc"ia asta tre2uie să &eELL!DA Acolo e marea>#$LE%%E (lui Arn.olm) Nu 0i se 'are că e )oarte )rumoasă culmea aceea:A*N($LM S'lendidă> $ 'ri0elişte im'unătoare>

WANGEL Nu4i aşa că n4ai mai )ost niciodată acolo, sus:A*N($LM Nu, niciodată Pe 0remea mea a2ia se 'utea ajunge Nici măcar ocărareWANGEL @i nici o amenajare %oate le4am )ăcut in ultimii ani#$LE%%E De acolo, de 'e Losollen;, 'ri0eliştea e şi mai incintătoareWANGEL ?rei să urcăm şi noi acolo, Ellida:ELL!DA (aşeindu-se pe un 'olovan, indreaptă) Mul"umesc, nu Nu merg Dar 0oi'ute"i să 0ă duce"iEu rămin să 0ă aşte't aici; $os?ollen H Dealul 'ilotului4 O;OWANGEL #ine, atunci rămin şi eu cu tine Fetele o sa ştie şi )ără noi să4i arate

domnului Arn5olm

18

Page 19: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 19/61

'ri0eliştea #$LE%%E Merge"i cu noi, domnule Arn5olm: A*N($LM /u multă'lăcere E şi 'eacolodrum: #$LE%%E Desigur, e un drum 2un şi larg i (!LDE Drumul e atit de larg,incit doioameni 'ot um2la nesting5eri"i, 2ra" la 2ra"A*N($LM (uşor e2emitor) /5iar aşa să &e, domni4şorică: (Intorcindu6-se spre"olette!) ?rei săincercăm să 0edem dacă4i ade0ărat:#$LE%%E (reţinlndu-şi un im'et) /u 'lăcere, să mergem (Ies amindoi la 'raţ,

 prin stină!) (!LDE (lui $%nstrand) Mergem şi noi:L+NGS%*AND La 2ra": (!LDE Sigur, de ce nu> Mi4ar 'lăcea>L+NGS%*AND (o ia de 'raţ şi rlde amuat) /5estia asta e teri2il de amu-antă> 3(!LDE %eri2il:L+NGS%*AND Parcă4am & nişte logodnici, 0 (!LDE Pro2a2il că nu 04a"i mai 'lim2at'ină acumniciodată cu o doamnă la 2ra", domnule Lngstrand> (Am'ii ies prin stina!)

WANGEL Ellida dragă, a0em şi noi cite0a cli'e ale noastreELL!DA Da, 0ino şi aşa-ă4te aici, lingă mine WANGEL (aşeindu-se) Aici e 2ine şilinişte Să stăm'u"in de 0or2ă, amindoi ELL!DA Des're ce:WANGEL Des're tine şi des're rela"iile dintre noi imi dau 2ine seama că lucrurilenu mai 'ot mergeaşaELL!DA @i ce altce0a ar 'utea &, du'ă 'ărerea ta: WANGEL incredere totală,draga mea ?ia"acomună, ca mai inainteELL!DA $, dacă4ar & 'osi2il> Dar e ce0a cu totul im'osi2ilWANGEL /red că te4n"eleg Ai lăsat uneori să4"i sca'e H aşa mi s4a 'ărut H unele

o2ser0a"ii ale talecu 'ri0ire laELL!DA (ve.ement) Nu4i ade0ărat Să nu s'ui că ai in"elesO;

WANGEL #a da %u eşti o natură cinstită, Ellida n su3et &delELL!DA Da Aşa4iWANGEL /a să te 'o"i sim"i )ericită şi liniştită, tre2uie ca toate să &e lim'e-i şide'lineELL!DA (privindu-l incordat) $> Aşa, 0a să -ică>WANGEL %u nu te4ai 'utut o2işnui cu gindul că eşti a doua so"ie a unui 2ăr2atELL!DA /e "i4a 0enit să te gindeşti acum la asta:WANGEL De multe ori am sim"it4o ca un 'resentiment Astă-i imi a'are )oarteclar Ani0ersarea 'ecare au 'regătit4o co'iii Ai 0ă-ut in mine un )el de com'lice ?e-i amintirileunui 2ăr2at nu 'ot &su'rimate /el 'u"in ale mele, in nici un ca- Aşa sint euELL!DA @tiu @tiu 2ineWANGEL %otuşi, greşeşti Pentru că te 'or"i a'roa'e ca şi cum mama co'iilor armai trăi /a şi cumea ar & aici1 in0i-i2ilă, dar aici, intre noi %u cre-i că su3etul meu e im'ăr"it intretine şi ea Gindurileastea te )rămintă Ti se 'are că ar & ce0a necu0iincios in rela"iile dintre noi Deaceea nu mai 'o"i, sau

nu mai 0rei să trăieşti cu mine ca so"ia mea

19

Page 20: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 20/61

ELL!DA (ridicindu-se) Ai 0ă-ut tu toate astea, Wan4gel: Ai 'ri0it adinc in toateastea:WANGEL Da Astă-i, ins&rşit, am 'ătruns in mie-ul lucrurilor /5iar 'oate dincolode eleELL!DA /5iar dincolo -ici Nu, să nu cre-i astaWANGEL (ridicindu-se) imi dau )oarte 2ine seama că e mai mult decit atita, Eliida,draga meaELL!DA (cu nelinişte) Mai mult decit atita:WANGEL Da @tiu că nu 'o"i su'orta nici clima de4a4ici Mun"ii i"i a'asă, i"i o'rimăsu3etul Aici nu4idestulă lumină 'entru tine şi nici destul cer in jurul tău ?intul nu4i destul de'uternic şi de larg 'entrutineELL!DA Ei, da, asta4i c5iar aşa Da, ai dre'tate Noa'te şi -i, iarnă şi 0ară, măco'leşeşte dorin"a astasecretă8 c5emarea măriiWANGEL @tiu eu asta destul de 2ine, scum'a mea Ellida (Punind mina pe capul

ei!) De aceea, acestco'il su)erind tre2uie să se intoarcă din nou la el acasăELL!DA /e 0rei să s'ui:O;RWANGEL /e0a )oarte sim'lu Ne mutămELL!DA Ne mutăm:WANGEL Da intr4un loc desc5is, s're mare intr4un loc unde să 'o"i găsi uncămin 'otri0it 'entrusu3etul tăuELL!DA Dragul meu, nici să nu te gindeşti la asta E cu ne'utin"ă %u nu 'o"i trăi)ericit inaltă 'arteDecit aici

WANGEL Fie ce4o &> De alt)el /re-i că aş 'utea să trăiesc )ericit aici )ără tine:ELL!DA Dar eu sint aici şi aici rămin Sint a ta>WANGEL Eşti a mea, Eliida:ELL!DA Nu mai 0or2i aşa Aici e toată 0ia"a şi tot su3etul tău %oată truda 0ie"iitale, aici eWANGEL Fie ce4o & Ti4am mai s'us Plecăm de aici Plecăm in alt loc(otărireaeste ire0oca2ilă,dragă EllidaELL!DA @i ce cre-i că 0om o2"ine cu asta:WANGEL % te 0ei 2ucura de sănătate şi de linişte su3eteascăELL!DA /am greu Dar tu: Mai gindeşte4te şi la tine %u ce 0ei ciştiga:WANGEL Eu am să te reciştig 'e tine, draga meaELL!DA Nu Nu 0ei 'utea Nu 0ei 'utea, Wangel> Qsta4i cel mai groa-nic lucru Egroa-nic săgindeşti aşaWANGEL %re2uie să incercăm Dacă aici ai gindurile astea, atunci intr4ade0ăr nueBistă nici o altăsal0are 'entru tine decit să 'leci citmai de'arte @i cu citmai curind, cu4atit mai2ine E lucru 5otărit,"i4am s'us8 'lecămELL!DA Nu Atunci orice s4ar intim'la e mai 2ine să4"i s'un totul %otul aşa cumesteWANGEL Da, da S'une o dată

ELL!DA Nu 0reau să &i nenorocit din cau-a mea Mai ales că tot nu mi4ar )olosi lanimic

20

Page 21: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 21/61

WANGEL Ti4ai dat cu0intul că 0rei să4mi s'ui totul aşa cum esteELL!DA Am să incerc să4"i s'un cit mai lămurit 0oi 'utea @i aşa cum mi se 'aremie că ştiu ?ino,să şedem (0e aşaă amindoi pe 'olovani!)WANGEL S'une, Ellida>ELL!DA in -iua cind ai 0enit acolo, la noi, şi m4ai intre2at dacă 'ot şi 0reau să &u ata Atunci mi4ai0or2itO;desc5is şi cinstit des're 'rima ta căsătorie Fusese atit de )ericită H s'uneaiWANGEL /5iar aşa a şi )ostELL!DA Da, da /red, dragul meu Nu de asta "i4am 'omenit de ea ?reau să4"iamintesc doar că şi eu,la rin4dul meu, am )ost cinstită cu tine Ti4am s'us lim'ede, desc5is, )ără să4"iascund nimic, că odatăin 0ia"a mea am "inut la un altul /ă ajunsesem la la un )el de logodnăWANG#L n )el

ELL!DA Da Aşa s4ar 'utea numi Dar n4a durat mult El a 'lecat intr4o călătorieAtunci eu am 0rutsă las la o 'arte tot ce4a )ost Astea "i le4am mai s'usWANGEL Da, draga mea Ellida De ce scormoneşti un trecut inde'ărtat: in )ond,ceea ce s4a intim'latatunci nu a0ea nici o legătură cu mine @i eu nici nu te4am intre2at 0reodată cineeraELL!DA Nu, n4ai intre2at %u eşti intotdeauna atit de 're0enitor cu mineWANGEL (lm'ind) , in ca-ul ăsta Aş 'utea incerca să g5icesc şi singurnumeleELL!DA Numele:WANGEL Acolo, la Sjold0ien şi 'rin im'rejurimi nu 'rea erau mul"i dintre care să

'ot alege Sau,mai 2ine -is, nu era decit unul singurELL!DA /re-i, 'oate, că era Arn5olmWANGEL Da Nu era el:ELL!DA NuWANGEL Nu el: Atunci, 5otărit, mi4a slă2it memoriaELL!DA i"i aminteşti că, intr4o toamnă tir-ie, a 0enit un 0a'or mare, american,acolo, la Sjold0ienDin 'ricina a0ariilor 'e care le su)erise 0asulWANGEL Da, imi amintesc )oarte 2ine La 2ord a )ost găsit intr4o diminea"ăcă'itanul 0asului,asasinat in ca2ina lui Am )ost 'ersonal 'e 0as şi am )ăcut auto'sia cada0ruluiELL!DA Da, ai )ostWANGEL il asasinase şe)ul de ec5i'ajELL!DA Asta n4o 'oate s'une nimeni> Pentru că lucrurile nu s4au lămuritniciodatăO;UWANGEL Dar a'roa'e că nu mai eBistă indoială Altminteri, de ce s4ar & sinucisaruncindu4se inmare, aşa cum a )ăcut:ELL!DA Nu s4a inecat S4a im2arcat 'e un 0as 'entru nordul Nor0egieiWANGEL (uimit) De unde ştii asta:ELL!DA (cu staptnire de sine) Pentru că Wangel 'entru că şe)ul de ec5i'aj

este 2ăr2atul cu caream )ost eu logodităWANGEL (sărind in sus) /e tot s'ui> /um e 'osi2il:

21

Page 22: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 22/61

ELL!DA Da Aşa este El eraWANGEL Pentru numele lui Dumne-eu, Ellida> /um ai 'utut să )aci asta: Să telogodeşti cu un om caacela> n om cu totul străin> /um il c5ema:ELL!DA Pe4atunci il c5ema Friman Pe urmă, in scrisori, iscălea Al)red o5nstonWANGEL De unde era:ELL!DA De sus, din Finnmar, s'unea e5 De alt)el, se născuse in FinlandaEmigrase de co'il cu tatălsău, du'ă cite credWANGEL Aşadar, un &nlando4nor0egian, un ?ven!ELL!DA Da Aşa li se s'uneWANGEL @i ce mai ştiai des're el:ELL!DA Numai că 'lecase de )oarte tinăr 'e mare @i că a călătorit multWANGEL Altce0a nu mai ştiai:ELL!DA Nu Nu 0or2eam des're astaWANGEL Atunci des're ce 0or2ea"i:ELL!DA ?or2eam mai mult des're mare

WANGEL A> Des're mare>ELL!DA Des're )urtună şi des're marea liniştită> Des're no'"ile intunecate 'emare Mai 0or2eam şides're marea care străluceşte toată su2 ra-ele soarelui Dar cel mai mult0or2eam des're 2alene, şides're del&ni, şi des're )ocile care au o2iceiul să se lungească 'e reci)e, incăldura amie-ii @i mai0or2eam des're 'escăruşi, şi 0ulturi, şi des're toate celelalte 'ăsări de mare, 'ecare le ştii Gindeştetenu4i eBtraordinar: /ind 0or2eam des're astea, mi se 'ărea că @i 'ăsările, şi toate0ie"uitoarelemării sint inrudite cu el

WANGEL @i tu, Ellida:O;=ELL!DA Da, mi se 'ărea că şi eu mă inrudeam cu toate la un locWANGEL Aşa De aceea te4ai logodit:ELL!DA Da El s'unea că aşa tre2uie să )acWANGEL %re2uie: %u 'ersonal n4a0eai 0oin"ă:ELL!DA Nu, cind era el in 'reajma mea , maitir-iu mi s4a 'ărut că era ce0a cutotul de nein"elesWANGEL Ai stat de multe ori im'reună cu el:ELL!DA Nu, nu de 'rea multe ori $dată a 0enit la noi ca să 0adă )arul Atunci ne4am cunoscut Peurmă, ne4am mai intilnit din cind in cind A'oi s4a intim'lat 'o0estea aceea cucă'itanul @i a tre2uitsă 'leceWANGEL Da, da, s'une4mi ce0a mai multe des're asta>ELL!DA Era de0reme de tot, in -ori, cind am 'rimit un 2ilet de la el, la#ratt5ammer H ştii,'romontoriul acela dintre )ar şi Sjold0ienWANGEL Sigur, sigur, il cunosc )oarte 2ineELL!DA 6%re2uie să 0ii imediat H scria el H 'entru că am ce0a de 0or2it cu tine7WANGEL @i te4ai dus:ELL!DA Da Nu 'uteam alt)el Atunci mi4a 'o0estit cum ;4a ucis 'e că'itan intim'ul no'"ii

WANGEL Deci, c5iar el a s'us asta> A s'us4o )oarte sim'lu>ELL!DA Da !nsă a )ost ce0a dre't şi cinstit, aşa -icea

22

Page 23: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 23/61

WANGEL Dre't şi cinstit: Atunci de ce ;4a ucis:ELL!DA Asta nu mi4a s'us Mi4a s'us că nu sint lucruri 'e care să le 'ot au-i euWANGEL @i tu l4ai cre-ut, 'ur şi sim'lu, 'entru că aşa a s'us:ELL!DA Da, nu 'uteam gindi alt)el $ricum, tre2uia să 'lece insă cind a tre2uitsă4şi ia rămas 2un dela mine Nu, niciodată n4ai să g5iceşti ce i4a trecut 'rin minteWANGEL /e: S'une odată>ELL!DA A scos din 2u-unar o 0erigă de metal 'entru c5ei şi şi4a tras din deget uninel 'e careo2işnuia să4; 'oarte Mi4a scos şi mie din deget un mic inel 'e care4; 'urtam demult A 0irit in 0eriga'entru c5ei amindouă inelele @i a s'us că acum tre2uie să ne incredin"ămamindoi măriiO;<WANGEL Să 0ă incredin"a"i:ELL!DA Da, aşa a s'us @i 'e urmă a aruncat 0eriga cu inelele noastre Aaruncat4o cu toată 'uterea,

cit mai de'arte, in adincul măriiWANGEL @i tu, Ellida: %e4ai 'otri0it tu la astea:ELL!DA Da, inc5i'uie4"i Mi se 'ărea atunci că totul este aşa cum tre2uie să &einsă, sla0ăDomnului a 'lecat>WANGEL @i du'ă ce a 'lecat:ELL!DA /rede4mă că in curind mi4am 0enit in &re Am ajuns să 'rice' că totul)usese curată ne2unie,ce0a )ără nici un rostWANGEL ?or2eai adineauri de scrisoare De4atunci ai mai au-it deci de el:ELL!DA Da, am mai au-it Mai intii, am 'rimit 0reo două rinduri de la Ar5ang5elsScria doar atit, că

0rea să 'lece in America @i4mi indica adresa unde 'ot să4i răs'undWANGEL @i i4ai răs'uns:ELL!DA indată !4am scris, 2inein"eles, că totul se s&rşise intre noi /ă nu tre2uiesă se mai gindeascăniciodată la mine, du'ă cum nici eu nu mă 0oi mai gindi la elWANGEL Ti4a scris, totuşi, din nou:ELL!DA Da, mi4a scris din nouWANGEL @i ce a răs'uns la scrisoarea ta:ELL!DA Nu su3a nici o 0or2ă des're ceea ce ii scrisesem /a şi cum nu i4aş & scriscă 0reau să ru'orice legătură cu el Scria )oarte calm şi liniştit că tre2uie să4; aşte't /ind 0a

'utea să mă ia, mă 0aanun"a @i atunci 0a tre2ui să mă duc imediat la elWANGEL Nu 0oia deci să renun"e la tine:ELL!DA Nu Atunci i4am scris din nou A'roa'e cu0int cu cu0int ca 'rima oară #ac5iar ce0a mairăs'icatWANGEL @i atunci s4a dat la o 'arte:ELL!DA $, nu, cum 'o"i crede: Mi4a scris cu acelaşi calm /a mai inainte Din nou,nici un cu0intdes're 5otă4rirea mea Atunci am in"eles că e -adarnic De aceea nu i4am maiscris niciodatăWANGEL @i n4ai mai au-it nimic des're el:

ELL!DA #a da, de4atunci am mai 'rimit trei scrisori $dată mi4a scris din /ali)orniaşi altă dată din

23

Page 24: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 24/61

/5ina ltima scrisoare era din Australia Scria că 0rea să seO;Cducă la o mină de aur Du'ă aceea nu mi4a mai trimis nici o 0esteWANGEL $mul acesta a a0ut o 'utere neo2işnuită asu'ra ta, EllidaELL!DA $, da, da $mul acesta ins'ăimintător>Wangel Dar acum nu tre2uie să te mai gindesti la el Niciodată Promite4mi4o,scum'a, 2una meaEllida Acuma 0om incerca alt tratament> n aer mai 'roas'ăt decit aici, in &ordAerul saturat de sare,aerul 'ur al mării Ellida> /e -ici:ELL!DA $, nu mai 0or2i des're astea Nici nu te mai gindi> Nu4mi 'oate & de )olos$ simt 'rea2ine oricum, n4am să 'ot scă'a nici acoloWANGEL De ce anume: Draga mea la ce anume te gindesti:ELL!DA La groa-ă, la asta mă gindesc Puterea asta de ne'ătruns, de nein"eles 'ecare o are asu'rasu3etului meu

WANGEL #ine, dar ai scă'at> De multă 0reme De atunci, de cind ai ru't4o cu el %otul a trecut demult>ELL!DA (sărind in sus) Nu, tocmai asta e, că n4a trecut>WANGEL N4a trecut:ELL!DA Nu, Wangel n4a trecut @i sint ins'ăimin4tată la gindul că nu 0a treceniciodată Pină las&rşitul 0ie"ii>WANGEL (cu voce surumată) ?rei să s'ui, deci, că in adincul &in"ei tale n4ai'utut niciodată să4;ui"i 'e străinul acela:ELL!DA il uitasem insă acum e ca şi cum s4ar intoarce din nou

WANGEL /it a trecut de4atunci:ELL!DA Sint 0reo trei ani Sau ce0a mai mult Era 'e 0remea cind aşte'tamco'ilulWANGEL A5a> Pe 0remea aceea: Da, Ellida, acum ince' să4mi dau seama de omul"ime de lucruriELL!DA Greşeşti cu totul, dragul meu> /eea ce s4a intim'lat cu mine atunci $,cred că nimeni 'elume n4ar 'utea să s'unăWANGEL (privind-o indurerat) /ind te gindesti că ai trăit trei ani intregi, aici,lingă mine, iu2ind alt2ăr2at> Altul> Nu 'e mine ci 'e altul>OO

ELL!DA $, cit greşeşti> N4am iu2it 'e nimeni, in a)ară de tineWANGEL (ină'uşit) De ce atunci, in tot tim'ul acesta, nu ai 0rut să trăieşti cumine, ca so"ie a mea:ELL!DA Din cau-a )ricii 'e care o a0eam de 2ăr2atul acela străinWANGEL Frică:ELL!DA Da, )rică> $ )rică atit de ingro-itoare, incit mi se 'are că numai marea ar'utea s4o cu'rindăPentru că tre2uie să ştii, Wangel, că(Bineret din oraş se inapoiaă prin stină, salutăşi iese prin dreapta! impreună cu el vin Arn.olm,"olette, ilde şi $%nstrand!)

#$LE%%E (in trecere) %ot 'e4aici sinte"i: ELL!DA Da, e răcoare şi 'lăcut aici, sus

A*N($LM

24

Page 25: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 25/61

Noi mergem de0ale, să dansăm WANGEL #ine, 2ine ?enim şi noi acum Y (!LDEAtunci, lare0edereELL!DA Domnule Lngstrand, o cli'ă, 0ă rog($%nstrand se opreşte! Arn.olm, "olette şi ilde ies prin dreapta!)

ELL!DA (către $%nstrand) ?ei dansa şi dumneata:L+NGS%*AND Nu, doamnă, nu cred că 0oi indră-niELL!DA Da, e mai 2ine să &i 'rudent /ind e 0or2a de 'lămini incă n4ai in0ins detot 2oalaL+NGS%*AND Nu, incă nu de totELL!DA (cu oarecare eitare) /it tim' să &e de4atunci, de cind ai )ăcut călătoriaaceea:L+NGS%*AND Atunci cind m4am im2olnă0it:ELL!DA Da, călătoria de care ne4ai 0or2it a-i4diminea"ăL+NGS%*AND Păi să tot &e cam Sta"i 'u"in Sint trei ani inc5eia"i de atunciELL!DA Prin urmare, trei aniL+NGS%*AND Poate c5iar ce0a mai mult Plecasem din America in )e2ruarie in

martie amnau)ragiat !ntrasem in )urtunile ec5inoBului de 'rimă0arăELL!DA (uitindu-se la :anel) Aşadar, 'e 0remea aceeaWANGEL #ine, Ellida dragăOO;ELL!DA Să nu te mai re"in, domnule Lngstrand> Du4te, dar să nu danse-iL+NGS%*AND Nu, o să stau doar să 'ri0esc (Iese prin dreapta!)WANGEL Ellida, dragă de ce l4ai intre2at de călătoria aceea:ELL!DA o5nston )usese la 2ord Sint a2solut sigurăWANGEL De unde4ai tras conclu-ia asta:ELL!DA (ără să răspundă) A a3at 'e 2ord că m4am căsătorit cu altul in tim' ce elera de'arte @i

atunci in aceeaşi cli'ă, am sim"it cum mă a'asă>WANGEL %eama aceea:ELL!DA Da EBact aşa cum e el, 'ot să4; 0ăd deodată, aie0ea, 0iu, in )a"a meaSau, mai 2ine s'us,mai la o 'arte Nu se uită niciodată la mine Stă doar acoloWANGEL @i cum "i se 'are că arată:ELL!DA Aşa cum l4am 0ă-ut ultima oarăWANGEL Acum -ece ani:ELL!DA Da Acolo, la #ratt5ammer /el mai distinct ii 0ăd acul de la cra0ată, un accu o 'erlă mare,al2ă4al2ăs4truie Perla aceea semăna cu un oc5i de 'eşte mort @i care mă&Bea-ăWANGEL Pentru numele lui Dumne-eu> Eşti mai 2olna0ă decit credeam> Mai2olna0ă decit i"i daitu insă"i seama, Ellida>ELL!DA Da, da ajută4mă, dacă 'o"i> Pentru că simt că se stringe din ce in ce maimult in jurul meuWANGEL @i intr4o ast)el de stare ai trăit in to"i aceşti trei ani: Să su'or"i c5inulăsta in taină, )ără sămi te incredin"e-i mie:ELL!DA Nu 'uteam> Nu mai inainte de a de0eni necesar 'entru tine Dacă ar &tre2uit să4"imărturisesc astea ar mai & tre2uit să4"i mărturisesc şi ceea ce nu se 'oate

WANGEL S'une Nu se 'oate 'o0esti: Nu se 'oate:ELL!DA (aparindu-se) Nu, nu, nu> Nu intre2a> Numai un singur lucru Nimicaltce0a Wangel

25

Page 26: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 26/61

/um am 'utea lim'e-i taina aceea grea, cu oc5ii co'ilului:WANGEL Draga mea, scum'a mea Ellida, te asigur că nu este decit o inc5i'uire ata /o'ilul a0eaoc5i normali, eBact ca oricare alt co'il normalOOOELL!DA Nu, nu4i a0ea> /um n4ai 0ă-ut: $c5ii co'ilului işi sc5im2au culoarea du'ămare /indsoarele strălucea liniştit in &ord, aşa erau şi oc5ii lui Pe )urtună, la )el $, am0ă-ut 2ine, c5iar dacătu n4ai 0ă-utWANGEL (revenindu-şi) (m aşa o & Dar c5iar dacă4i aşa> /e im'ortan"ă ara0ea:ELL!DA (cu las scăut, apropiindu-se) Am mai 0ă-ut oc5ii ăştia şi mai inainteWANGEL /ind: nde:ELL!DA Acolo, la #ratt5ammer Acum -ece aniWANGEL (retrăindu-se un pas) /e 0rei săELL!DA (şopteşte tremurind) /o'ilul a0ea oc5ii 2ăr2atului acela $c5ii străinului

WANGEL (cu un striăt involuntar) Ellida>ELL!DA (strinlndu-şi capul in miini, desperată) Acum ai 'rice'ut de ce n4am 0rutniciodată De ceniciodată n4am mai indră-nit să trăiesc cu tine, să &u a ta: (0e intoarce 'rusc şi

 porneşte la uă pestecolina din dreapta!)WANGEL (aleară ră'it după ea, striind-o) Ellida> Ellida> #iata şi ne)ericitamea Ellida>

Actul III ■.n col" mai retras din grădina doctorulu i Wangel Locul e umed,mocirlos şi um2rit de co'aci mari !n drea'ta,se 0ede marginea unui eleşteu 0er-ui $ 2arieră joasă şi desc5isă des'arte grădina decărare şi de &ordul care sea3ă in 'lanul din )und in )und de tot, dincolo de &ord, mun"ii cresta"i E o du'ă4amia-ătir-ie, a'roa'e seară#olette stă 'e o 2ancă de 'iatră, in stingă, şi coase Pe 2ancă sint cite0a căr"i şi uncoşule" de lucru (ilde şiLngstrand, amindoi cu unelte de 'escuit, se indrea'tă s're marginea eleşteului9X (!LDE (ăcindu-isemn lui $%nstrand) Nici o mişcare> ?ăd unul mare>OOL+NGS%*AND (uitlndu-se) nde4i: C (!LDE (aratlnd) Nu4; 0e-i: ite4;> @i acoloincă unul, &r4arsă &e> (/itindu-se printre copaci!) )> 0ine ăla acum şi mi4i s'erie>#$LE%%E (ridicind oc.ii) /ine 0ine: 4 (!LDE Pro)esorul tău, maică>#$LE%%E Al meu: ■K (!LDE Al meu, sla0ă Domnului, n4a )ost niciodată>(Apare printre copaci, din dreapta, proesorul Arn-.olm!)A*N($LM Sint 'eşti in eleşteu acum:(!LDE Da, se4n0irt 'e4aici ci"i0a caraşi )oarte 2ătriniA*N($LM !a te uită, deci mai trăiesc 2ătrinii caraşi Z (!LDE Da, ăştia4sincă'ă"ina"i, nu glumă>acum insă le 0enim noi de 5ac la ci"i0aA*N($LM Mai 2ine a"i incerca in &ordL+NGS%*AND Nu, eleşteul este, cum s4ar s'une, mai 'lin de taineR (!LDE Da, da, e mai ca'ti0ant> A"i )ost la mare, a-i:A*N($LM /5iar acum 0in de la ca2ine ■; (!LDE A"i intrat şi in 2a-in, nu:A*N($LM Da, nu sint un inotător 'rea 2un (!LDE @ti"i să inota"i 'e s'ate:A*N($LM Nu D! (!LDE Eu ştiu (7ătre $%nstrand!) (ai să incercăm mai incolo, in 'arteacealaltă

26

Page 27: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 27/61

(Pleacă de-a lunul eleşteului, prin dreapta!)

A*N($LM (apropiindu-se mai mult de "olette) Stai aici, singură, #olette:#$LE%%E $, da> Aşa stau de multe oriA*N($LM Mama dumitale e 'e4aici, 'rin grădină:#$LE%%E Nu /u siguran"ă că s4a dus cu tata la 'lim2areA*N($LM /um s4a mai sim"it a-i du'ă4amia-ă: #$LE%%E Nu 'rea ştiu Am uitatsă mă interese-A*N($LM /e căr"i ai aici:#$LE%%E $ carte de 2otanică şi alta de geogra&e A*N($LM !"i 'lace să citeştilucruri de4astea:OOR

#$LE%%E Da, cind am tim', da !nsă intii şi4ntii tre2uie să am grija gos'odărieiA*N($LM Dar nu te ajută mama dumitale: Mama 0itregă:#$LE%%E Nu, asta4i menirea mea A tre2uit să mă ocu' de casă in tim'ul celor doiani, cind tata arămas singur @i 'e urmă, am continuat tot euA*N($LM Dar ai 'ăstrat aceeaşi dragoste 'entru citit:#$LE%%E Da, citesc orice carte )olositoare, cind o găsesc Aş 0rea să ştiu cit maimulte des're 0ia"ă,des're lume Pentru că aici trăim cu totul in a)ară de tot ce se 'etrece in lume/5iar aşaA*N($LM $, dragă #olette, nu s'une asta>#$LE%%E #a da Am im'resia că noi, aici, nu ducem o 0ia"ă 'rea deose2ită de acaraşilor din )unduleleşteului ăstuia Fiordul e atit de a'roa'e de ei şi in &ord trec incoace şi incolo2ancuri mari de 'eştisăl2atici Dar 2ie"ii 'eşti domestici"i de aici, nu ştiu nimic des're toate asteaNiciodată n4o să treacă şiei dincolo

A*N($LM Nu cred de loc că ar duce4o mai 2ine dacă ar scă'a şi ei la larg#$LE%%E $, asta, du'ă 'ărerea mea, n4ar a0ea nici o im'ortan"ăA*N($LM De alt)el, nu se 'oate s'une că sinte"i c5iar atit de i-ola"i de lume /el'u"in 0ara, in totca-ul Acum, aici, e un )el de loc de intilnire a oamenilor din lumea intreagăA'roa'e un 'unct nodalH doar atit că ei sint numai in trecere Sint turişti#$LE%%E (im'ind) $, sigur, dumnea0oastră, care sinte"i tot un turist, 0ă 0ineuşor să ne lua"i 'este'iciorA*N($LM Să 0ă iau 'este 'icior: /e "i4a 0enit:#$LE%%E Pentru că des're toată istoria asta cu 6locul de intilnire7 şi cu 6'unctul

nodal7 i4a"i au-it0or2ind 'e oamenii din oraş Da 'entru că aşa le 'lace lor să -icăA*N($LM De> Sincer 0or2ind, am o2ser0at şi eu asta#$LE%%E in )ond, nu4i nimic serios in 0or2ele lor /el 'u"in 'entru noi care trăimaici La ce ne)oloseşte nouă că lumea cea mare trece 'e aici, ca să 'lece s're nord, 'entru aadmira soarele 'olar dela mie-ul no'"ii: Noi insă, noi niciodată nu 'lecăm cu ei Noi nu admirăm nici unsoare; H ( !2sen, Beatru, 0oi !!!OO

li

27

Page 28: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 28/61

la mie-ul no'"ii , nu, noi tre2uie să trăim cuminte, aici, in eleşteul nostru cucaraşiA*N($LM (aşelndu-se /nă ea) !a s'une4mi, #olette dragă, nu cum0a, sincer0or2ind, e ce0a carete )ace să stai singură aici, acasă, şi să tinjeşti du'ă altce0a ce0a 'recis, 0reausă s'un:#$LE%%E $, s4ar 'uteaA*N($LM @i ce anume este: Du'ă ce anume tinjeşti: #$LE%%ESă 'lec de4aiciAsta in 'rimulrind A*N($LM Asta, aşadar, in 'rimul rind: #$LE%%E Da @i, 'e urmă, să in0ă"mai mult Să ştiumai multe des're toate lucrurileA*N($LM Pe 0remea cind i"i dădeam lec"ii, tatăl dumitale s'unea adesea că artre2ui să "i se 'ermităsă studie-i mai de'arte#$LE%%E Da, 2ietul tata s'une şi el atitea> Dar cind e ca 'lanurile să &ea'licate, atunci ne

'oticnim de 0reun 3eac @i tata nu găseşte nici o solu"ieA*N($LM Da, da, ai dre'tate Dar nu4i numai asta Ai 0or2it 0reodată cu eldes're ceea ce te)rămintă: ?reau să s'un8 cu toată serio-itatea, ca des're ce0a care nu mai 'oatesu)eri aminare:#$LE%%E Nu, niciodatăA*N($LM @tii ce: Ar tre2ui nea'ărat să4i 0or2eşti Pină nu4i 'rea tir-iu, #oletteDe ce n4o )aci:#$LE%%E Poate 'entru că nici eu nu sint cu totul5otărită1 aşa cred Se 0ede că e ce0a moştenit de la tataA*N($LM (m nu cre-i că eşti nedrea'tă cu tine:#$LE%%E $, nu, din nenorocire %ata şi aşa are 'rea

'u"in tim' să se gindească la mine şi la 0iitorul meu @inici nu4i )ace 'lăcere %rece uşor 'este asta H şi c5iar cu'lăcere H ori de cite ori 'oate Pentru că e cu totul aca'aratde EllidaA*N($LM De cine: /um:#$LE%%E ?reau să s'un că el şi cu mama mea 0itregă (0e intrerupe!) %ata şimama trăiesc 'entru eiinşişi in"elege"i dumnea0oastrăA*N($LM Ei, atunci e cu4atit mai normal să 0rei să sca'i de aici#$LE%%E Da, dar mi se 'are că n4am dre'tul N4am dre'tul să4mi 'ărăsesc tatălOOU

A*N($LM #ine, #olette dragă, asta tot 0a tre2ui să se intim'le odată şi4odată,oricum @i mi se 'arecă 0a & cu4atit mai 2ine, cu cit 0a & mai curind#$LE%%E Ade0ărat, n4am incotro %re2uie totuşi să mă gindesc şi la mine %re2uiesă incerc să4mi)ac cum0a o situa"ie /ind tata, intr4o 2ună -i, n4o să mai &e, atunci nu 0a maieBista nimic care să măre"ină Dar tata, sărmanul mă ingro-esc să 'lec de lingă el A*N($LM %eingro-eşti: #$LE%%EDa, numai 'entru tataA*N($LM Dar, 'entru Dumne-eu, mama dumitale 0itregă: ?a rămine ea cudinsul

#$LE%%E Da, asta aşa4i Dar ea nu4i c5iar atit de 'rice'ută cum era mama Sint omul"ime de lucruri

28

Page 29: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 29/61

'e care ea nu le vede! Sau, 'oate, 'e care nu vrea să le 0adă sau de care puţinii pasă! Nu ştiu care4iade0ărulA*N($LM (m> /red că in"eleg destul de 2ine la ce )aci alu-ie#$LE%%E #ietul tata e un om sla2, in anumite 'ri0in"e Poate a"i remarcat şidumnea0oastră Nu4iatit de ocu'at numai ca să4şi omoare 0remea Dar Ellida e atit de inca'a2ilă, cutotul inca'a2ilă să4;s'rijine De alt)el, şi el e intrucit0a 0ino0atA*N($LM /e anume, ce 0rei să s'ui: #$LE%%E %ata 0rea să 0adă intotdeaunac5i'uri 0esele in

 jurul lui in casă tre2uie să &e 0reme insorită şi 0eselie, aşa s'une De alt)el, tataii dă ei mereu tot )elulde doctorii şi mă tem că cu tim'ul n4o să4i mai )acă 2ine A*N($LM /re-i:#$LE%%E Da, nu4mi 'ot alunga gindul ăsta Ea este uneori atit de ciudată(Ee.ement!) Qsta nu4i unmoti0 ca eu să &u ne0oită să rămin mereu aici> in )ond, tot nu4i sint de nici un

)olos tatii@i am datoriişi )a"ă de mine insămi, du'ă cit mi se 'areA*N($LM @tii ce, dragă #olette des're lucrurile astea tre2uie să 0or2im mai 'elarg#$LE%%E N4ar )olosi la mare lucru, cu siguran"ă>Soarta mea e să rămin aici, in 2alta cu caraşi, aşa credA*N($LM Nu4i c5iar aşa De'inde mult şi de dumneatainsă"i#$LE%%E (animată) Aşa s'une"i dumnea0oastră>15*

OO=

A*N($LM Da, crede4mă Stă cu totul şi cu totul in 'uterea dumitale

#$LE%%E $, dacă4ar & aşa> ?re"i 'oate să 'une"i o 0or2a 2ună 'entru mine latata:A*N($LM @i asta> Dar mai intii şi4ntii 0reau să 0or2esc cu dumneata, cu inimadesc5isă şi )ărăreticen"e, dragă #olette (Privind spre stină!) Sst> Să nu se o2ser0e nimic?or2im noi mai tir-iudes're asta(&llida intră prin stină! & ără pălărie6 are doar un şal mare, aruncat peste cap şi pe umeri!)

ELL!DA (oarte neliniştită) Aici e 2ine> Aici e )oarte 2ine>A*N($LM (ridicindu-se) A"i )ost la 'lim2are:ELL!DA Da, am )ăcut o 'lim2are 'rin im'rejurimi Lungă, lungă şi 2ună, gro-a0 de2ună /u

Wangel @i4acum 'lecăm să )acem un tur, cu 2arca cu 'in-e#$LE%%E Nu 0rei să te aşe-i:ELL!DA Nu, mul"umesc Nu şed#$LE%%E (sc.im'indu-şi locul pe 'ancă) Aici e un loc )oarte 2unELL!DA (plim'indu-se incoace şi incolo) Nu, nu Nu şed Nu şedA*N($LM Plim2area 04a 'riit ?4a in0ioratELL!DA $, mă simt eBcelent> Mă simt nes'us de )ericită> Atit de liniştită>(Privindsprestina!) /e4icu 0a'orul jicela mare care 0ine incoa:#$LE%%E (se ridică şi priveşte) %re2uie să &e 0asul acela mare, engle-escA*N($LM A rămas lingă geamandură Acolo o'reşte, de o2icei:#$LE%%E Doar o jumătate de ceas %re2uie să intre mai adinc in &ordELL!DA @i din nou in larg miine !n larg, in marea desc5isă, in marea largăGindi"i40ă, să 'o"i & 'e

29

Page 30: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 30/61

'unte> Dacă s4ar 'utea Dacă s4ar 'utea una ca asta>A*N($LM N4a"i )ăcut niciodată o călătorie lungă 'e a'ă, doamnă Wangel:ELL!DA Niciodată, niciodată> Doar cite0a eBcursii mici, aici, in &ordOO<

#$LE%%E (suspinind) Noi tre2uie să ne mul"umim cu 0ia"a 'e uscatA*N($LM Ei, in de&niti0, aici e căminul nostru

ELL!DA Nu, nu cred de loc că4i aşaA*N($LM Nu 'e 'ămint:ELL!DA Nu, nu cred de loc asta> Dim'otri0ă, cred că dacă oamenii s4ar & o2işnuitsă4şi ducă 0ia"a 'emare H sau, 'oate, in mare H am & cu totul alt)el decit sintem Am & şi mai 2uni,şi mai )erici"iA*N($LM /rede"i realmente:ELL!DA Da, mult aş da să ştiu dacă nu cum0a aşa am &I Am 0or2it de mai multeori cu Wangel des'reasta I A*N($LM Ei, şi elELL!DA /rede că 'oate aşa ar &

A*N($LM (persi2ind) #ine, 2ine, &e> Dar ce4a )ost, a )ost> $ dată 'entrutotdeauna, am luat4o 'edrumul cel rău şi am de0enit nişte &in"e terestre, nu marine Din toate 'unctelede 0edere, acum e cusiguran"ă 'rea tir-iu ca să mai 'utem indre'ta greşealaELL!DA Da, s'ui un trist ade0ăr @i cred că oamenii 2ănuie ei inşişi asta, şi4şi'oartă 'rin 0ia"ă2ănuiala ca o remuşcare şi o amărăciune secretă Pute"i să mă crede"i, de aici0ine totul1 aşa se eB'lică'entru ce oamenii işi simt su3etul greu, greu Da, da, crede4măA*N($LM Dar, dragă doamnă Wangel, eu n4am im'resia că oamenii au su3etulatit de a'ăsat Mi se

'are, dim'otri0ă, că cei mai mul"i iau 0ia"a uşor şi 0ia"a li se 'are 'lăcutăELL!DA $, nu, nu4i de loc aşa #ucuria asta seamănă )oarte mult cu 2ucurialuminii din lunile de0ară Păstrea-ă in ea amintirea intunericului care tre2uie să 0ină @i amintirea işiaruncă um2ra 'este2ucuria omenească du'ă cum norul călător işi aruncă um2ra deasu'ra &orduluiStrălucea atit delim'ede şi de al2astru> @i iată că, deodată#$LE%%E N4ar tre2ui să ai mereu ginduri triste Adineauri erai atit de 0eselă şi de'lină de 0ia"ăELL!DA Da, da, aşa eram @i toată 'o0estea asta /e 'rostie din 'artea mea(Privind neliniştită in

 ur!) Măcar de4ar 0eni Wangel Mi4a )ăgăduit )oarte serios %otuşi, nu mai 0ine/red că a uitat Dragădomnule Arn5olm, nu 0rei să te duci in locul meu şi să4; cau"i:OOC

A*N($LM Desigur, cu multă 'lăcere ELL!DA S'une4i să 0ină imediat aici Pentrucă nu4; mai 'ot0edea şiA*[($LN Nu4; mai 'ute"i 0edea: ELL!DA $, nu mă in"elegi> /ind nu4i de )a"ă, nu'ot de loc să4miamintesc cum arată E eBact ca şi cum l4aş & 'ierdut E o tortură ingro-itoareDu4te, te rog(0eplim'ă de colo pină colo pe malul elesteului!)#$LE%%E ?in şi eu cu dumnea0oastră N4o să şti"i unde să da"i de el

30

Page 31: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 31/61

A*N($LM /um, se 'oate: Mă descurc eu #$LE%%E (cu las scăut) Nu, nu1 sintneliniştită Mătem că4i la 2ordul 0asului A*N($LM %e temi:#$LE%%E Da Se duce de o2icei să 0adă dacă nu sint cunoscu"i de4ai lui 'e 0as@i, cum e şirestaurant la 2ord A*N($LM A5a> Price' Să mergem> (Arn.olm şi "olette ies

 prin stină! &llidase opreşte şi priveşte In os, la eleşteu! 9in cind in cind, vor'eşte sinură şi seintrerupe! Pe cărare,dincolo de ardul rădinii, vine prin stină un străin in ţinută de voia! Părul şi'ar'a roşcate şistuoase# poartă o 'ască scoţiană pe cap şi are un sac de voia petrecut cu ocurea pe după umăr!)S%*Q!NL (mere incet, de-a lunul ardului, cercetindrădina! 7ind o ăreşte pe &llida se opreşte, se uită insistent şi cercetător la ea şi spune cu las reţinut) #ună seara, Ellida>ELL!DA (intorcindu-se, eclamă) $, dragul meu, ai

0enit, in s&rşit>Y■ S%*Q!NL Da, in s&rşit>ELL!DA (privindu-l, acum surprinsă şi neliniştită) 7ine sinte"i dumnea0oastră: Pecine căuta"i aici:S%*Q!NL Po"i 0edea şi singură 'e cine cautELL!DA (mirată) /um 0ă 'ermite"i să 0or2i"i aşa> /u ce sco' a"i 0enit:S%*Q!NL Am 0enit 'entru tine>ELL!DA (cutremurindu-se) A5> (0e uită la el, se retrae clătinlndu-se şii'ucneşte intr-un ţipăt ină'uşit!) $c5ii> $c5ii>S%*Q!NL Ei, in s&rşit, ince'i să4"i dai seama că sint eu: %e4am recunoscut din'rima cli'ă, Ellida>

ELL!DA $c5ii> Nu te uita aşa la mine> Strig du'ă ajutor>S%*Q!NL Sst> Sst> Nu te s'eria Nu4"i )ac nimicELL!DA (acoperindu-şi oc.ii cu mlinile) Nu te uita aşa la mine, nu te uita>S%*Q!NL (reemlndu-şi mlinile de ard) Am 0enit cu 0a'orul engle-escELL!DA (privind pieiş şi uitiv la el) /e doreşti de la mine:S%*Q!NL Ti4am 'romis că am să mă intorc de indată ce 0oi 'uteaELL!DA Pleacă> Pleacă> Nu te mai intoarce niciodată> Ti4am scris că totul s4a s&rşitintre noi %otul>@tii doar>S%*Q!NL (impertur'a'il, ără să-i răspundă) Aş & 0enit mai demult la tine Dar n4am 'utut Acum,

in s&rşit, am 0enit> @i acum, eşti a mea, EllidaELL!DA /e 0rei de la mine: /e ginduri ai: Pentru ce ai 0enit:S%*Q!NL @tii 2ine că am 0enit să te iauELL!DA (trăindu-se inapoi, speriată) Să mă iei> Qsta "i4e gindul:S%*Q!NL Da, se in"elegeELL!DA Dar ştii 2ine că sint măritată>S%*Q!NL Da, ştiuELL!DA @i cu toate astea /u toate astea, 0ii să mă iei:>S%*Q!NL #inein"eles, sint aici ca să te iau cu mine>ELL!DA (luindu-şi capul In miini) $, groa-a asta> S'aima asta ne2ună>S%*Q!NL Poate că nu 0rei:ELL!DA (rătăcită) Nu te uita aşa la mine>

S%*Q!NL %e intre2 dacă 0rei>

31

Page 32: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 32/61

ELL!DA Nu, nu, nu> Pentru nimic in lume> Nu 0reau, "i4am mai s'us> Nici nu 'ot,nici nu 0reau(incet!) Nici nu indră-nesc>S%*Q!NL (trece peste 'arieră şi intră in rădină) #ine, Ellida, 2ine să4"i mais'un atunci unsingur lucru inainte de a 'lecaELL!DA (dă să uă, dar nu poate! & paraliată de rică şi se spriină de trunc.iulunui copac de pemalul elesteului!)OO;Nu mă atinge> Nu 0eni aici> Nu te a'ro'ia de mine> Nu mă atinge, cind i"i s'un>S%*Q!NL (circumspect, acind doi paşi spre ea) Nu tre2uie să te s'erii, Ellida>ELL!DA (punindu-şi mlinile la oc.i) Nu te uita aşa la mine>S%*Q!NL Dar nu te mai teme atit> Nu te teme(9octorul :anel vine prin curte, prin stină!)

WANGEL (incă la umătatea drumului, printre copaci) @tiu, ştiu că te4am lăsat săaşte'"i 'rea multELL!DA (se precipită spre el, se aaţă strins de 'raţul lui şi striă) $, Wangel,sal0ea-ă4mă>Sal0ea-ă4mă, dacă 'o"i>WANGEL Ellida, 'entru numele lui Dumne-eu>ELL!DA Sal0ea-ă4mă, Wangel> Nu4; 0e-i: ite4; acolo>WANGEL (uitindu-se) $mul acela: (0e apropie de el!) Aş 0rea să 0ă intre2 cinesinte"i: @i de ce a"iintrat aici, in grădină:S%*Q!NL (arată cu capul spre &llida) ?reau să 0or2esc cu eaWANGEL Aşa, deci> Atunci dumneata ai )ost cel care (7ătre &llida!) Am au-it căa intrat un străin

aici, in curte, şi a intre2at de tineS%*Q!NL Da, eu eramWANGEL @i ce dori"i de la so"ia mea: (intorclndu-se!) ;; cunoşti, Ellida:ELL!DA (incet, rinindu-şi miinile) $, dacă4; cunosc> Da, da, da>WANGEL ('rusc) EiELL!DA El e, Wangel /5iar el e>WANGEL /um:> /e s'ui:> (tntorcindu-se!) Dumneata eşti o5nston cel care intr4o -iS%*Q!NL Pute"i să4mi s'une"i cum 0re"i imi e totuna De alt)el, nici nu mănumesc aşaWANGEL Nu:S%*Q!NL Nu, de mult

WANGEL @i ce 0rei de la so"ia mea: @tii doar că &ica 'a-nicului )arului s4acăsătorit de atita 0reme@i cred că ştii la )el de 2ine cu cine s4a căsătoritS%*Q!NL Am a3at4o de acum trei aniOOELL!DA (incordată) /um ai a3at:S%*Q!NL Eram in drum s're tine @i mi4a că-ut in mină un -iar 0ec5i Era un -iarde 'rinmeleagurile astea Acolo am citit des're cununia 0oastrăELL!DA (privind mgolj /ununia Aşadar, asta a )ostS%*Q!NL Da şi mi s4a 'ărut ciudat Pentru că 'o0estea aceea cu inelul tot ocununie )usese,EllidaWANGEL /um i"i 'ermi"i>

32

Page 33: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 33/61

S%*Q!NL Nu4"i mai aminteşti:ELL!DA (simţindu-i privirea, i'ucneşte) Nu te uita aşa la mine>WANGEL (postindu-se in aţa străinului) ?or2eşte cu mine, nu cu ea Pe scurt8acum, cind cunoştisitua"ia, ce mai cau"i aici: De ce 0ii s4o su'eri 'e so"ia mea:S%*Q!NL !4am )ăgăduit că 0oi 0eni s4o iau de indată ce 0oi 'utea>WANGEL Ellida> !arăşi>S%*Q!NL @i Ellida mi4a )ăgăduit solemn că mă 0a aşte'ta 'ină 0oi 0eniWANGEL Aud că4i s'ui so"iei mele 'e numele mic Asemenea intimită"i nu seo2işnuiesc aici, la noiS%*Q!NL @tiu Dar, in 'rimul rind, ea imi a'ar"ine mieWANGEL !ar ince'i:ELL!DA (ascunindu-se după :anel) $ > Niciodată n4o să mă lase>WANGEL Dumneata: S'ui că4"i a'ar"ine:S%*Q!NL ?4a 0or2it ea 0reodată des're inelele noastre: !nelul meu şi al eiWANGEL Da, mi4a 'o0estit Ei şi: Du'ă aceea, a terminat cu dumneata Doar ai'rimit scrisorile ei

/e, nu ştii:S%*Q!NL Eilida şi cu mine ne in"elesesem că actul acela cu inelele noastreare tot atita 'utere şie tot atit de legal ca şi o cununieELL!DA Dar eu nu 0reau, in"elege odată> Nu 0reau să mai ştiu niciodată nimicdes're dumneata Nute mai uita aşa la mine> Nu 0reau> Nu 0reau>WANGEL @e 0ede că nu 'rea eşti intreg la minte, dacă4"i inc5i'ui că 'o"i să 0ii aicişi să 'retin-i că aidre'turi 2a-ate 'e nişte co'ilăriiOS%*Q!NL Ade0ărat Nici un dre't1 in sensul in care in"elege"i dumnea0oastră, n4

am c5iar nici undre'tWANGEL Atunci, ce mai 0rei: !"i inc5i'ui, 'oate, că ai să mi4o 'o"i lua cu sila:im'otri0a 0oin"ei ei:>S%*Q!NL Nu La ce4ar )olosi: Dacă Ellida 0rea să meargă cu mine, atunci tre2uiesă 0ina de2ună0oie#LL!DA (mirată, i'ucneşte) De 2ună0oie:WANGEL @i i"i 'o"i inc5i'ui căELL!DA (pentru sine) De 2ună0oie>WANGEL Ti4ai ieşit din min"i ?e-i4"i de drum Nu a0em nimic de im'ăr"it cudumneataS%*Q!NL (consultindu-şi ceasul) Se a'ro'ie ora cind tre2uiesămă im2arc(0eapropie cu un pas!)Da, da, Ellida Eu mi4am )ăcut datoria (0e apropie din nou!) Eu mi4am "inutcu0intul 'e care "i l4amdatELL!DA (ruătoare, traindu-se la o parte) $, nu mă atinge>S%*Q!NL aşa că ai tim' să re3ecte-i 'ină miine noa'teWANGEL Nu are la ce să re3ecte-e Mai 2ine te4ai gindi să 'leci imediatS%*Q!NL (către &llida) Acum 'lec cu 0a'orul in susul &ordului Miine noa'te măintorc insă ?indu'ă tine Să mă aşte'"i aici, in grădină Pentru că 0reau să4"i 0or2esc intre 'atru

oc5i /red că ai'rice'ut

33

Page 34: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 34/61

ELL!DA (incet, tremurind) $, il au-i, Wangel:WANGEL Fii liniştită ?om şti noi să im'iedicăm 0i-ita astaS%*Q!NL La re0edere, Ellida> Pe miine noa'te>ELL!DA (ruătoare) $, nu, nu nu mai 0eni şi miine, nu mai 0eni niciodată>S%*Q!NL Pină atunci, să te 5otărăşti să mă urme-i 'e mareELL!DA $, nu te uita aşa la mine>S%*Q!NL ?reau să s'un, să &i gata de călătorieWANGEL !ntră in casă, Ellida>ELL!DA Nu 'ot Ajută4mă> Sal0ea-ă4mă, Wangel>S%*Q!NL Pentru că tre2uie să mai ştii ce0a8 dacă nu 'leci miine cu mine, atuncitotul s4a s&rşitELL!DA (privindu-l tremurind) %otul s4a s&rşit: Pentru totdeauna:ORS%*Q!NL (confrmind cu un semn al capului) Atunci nu 0a mai & nimic de )ăcut,Ellida> Nu 0oi mai0eni niciodată in "ara asta N4ai să mă mai 0e-i niciodată> Niciodată n4ai să maiau-i de mine Pentru

tine, am să &u 'e 0eci mortELL!DA (respirind neliniştită) A>S%*Q!NL Gindeşte4te, deci, 2ine la ceea ce )aci Adio> (Iese prin rădină, seopreşte şi spune!) Neamin"eles, Ellida, 'regăteşte4te de drum 'entru miine noa'te Pentru că 0in să teiau (Pleacă incet şicalm pe cărare, prin dreapta!)ELL!DA (uitindu-se o clipă după el) De 2ună0oie, a -is> Gindeşte4te a s'us să'lec cu el de2ună0oieWANGEL Fii re-ona2ilă Acum a 'lecat @i nu4; 0ei mai 0edea niciodatăELL!DA $, cum 'o"i să s'ui asta: ?ine din nou miine noa'te

WANGEL N4are decit> %u nu tre2uie in nici un ca- să4; mai intalneştiELL!DA (dind din cap) $, Wangel, să nu cre-i că4; 'o"i o'riWANGEL Lasă, draga mea, ai incredere in mineELL!DA (pe induri,arăsa-l audă) /ind a )ost el aici: @i miine noa'te: @i cind0a 'leca 'e marecu 0a'orul:WANGEL Da, şi:ELL!DA /ine4ar şti să s'ună dacă niciodată niciodată nu se mai intoarce:WANGEL Nu, Ellida, dragă, in 'ri0in"a asta 'o"i & )oarte liniştită /e4ar mai a0ea elde )ăcut aici,du'ă toate astea: Acum a au-it c5iar din gura ta că tu nu 0rei să mai ştii de elAşa că toată 'o0estea saterminatELL!DA (pentru ea insăşi) Miine, aşadar Sau niciodatăWANGEL @i dacă s4ar gindi să mai dea 'e aiciELL!DA (incordată) Atunci, ce:WANGEL Ar sta doar in 'uterea noastră să4; )acem ino)ensi0ELL!DA $, să nu cre-i astaWANGEL Stă in 'uterea noastră, "i4am s'us doar> Dacă nu4"i 'o"i găsi liniştea din'ricina lui, atunci0a tre2ui să4şi is'ăşească crima8 el ;4a ucis 'e că'itanul 0asuluiO

ELL!DA (violent) Nu, nu, nu> Niciodată> Nu ştim nimic, nu ştim cine ;4a omorit 'ecă'itanul 0asuluiNu ştim a2solut nimic>WANGEL Nu ştim nimic> Dar c5iar el "i4a mărturisit4o>

34

Page 35: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 35/61

ELL!DA Nu, nimic des're asta Dacă 0or2eşti des're asta, neg totul Nu tre2uiesă4; inc5idă El esteomul mării desc5ise Acolo e locul luiWANGEL (se uită la ea şi spune incet) A5, Ellida Ellida>ELL!DA (aăţindu-se desperată de el) $5, dragul meu, so"ul meu 2un şi

credincios Sca'ă4mă deomul acela>WANGEL (li'erlndu-se de ea cu 'lindeţe) ?ino> ?ino cu mine>($%nslrand şi ilde, am'ii cu unelte de pescuit, sosesc din dreapta eleşteului!)

L+NGS%*AND (merind repede spre &llida) Doamnă, o să au-i"i ce0a eBtraordinar>WANGEL /e este:L+NGS%*AND inc5i'ui"i40ă> L4am 0ă-ut 'e american>WANGEL Pe american: (!LDE Da, şi eu l4am 0ă-utL+NGS%*AND Da, trecea 'e lingă grădină şi s4a urcat 'e 2ordul 0asului aceluiamare , engle-escWANGEL De unde4; cunoşti 'e omul acela:L+NGS%*AND Am )ost cu el 'e mare, odată /redeam că s4a inecat, dar acum il

0ăd -dra0ăn,sănătosWANGEL /e mai ştii des're el:L+NGS%*AND Nimic Dar e sigur că a 0enit să se ră-2une 'e so"ia sanecredincioasăNecredincioasa so"ie a marinaruluiWANGEL /e tot s'ui:r (!LDE Lngstrand 0rea să4; )olosească 'entru o o't de artă 'e care 0rea s4oreali-e-eWANGEL Nu 'rice' nici un cu0intELL!DA ?ei a3a mai tir-iu $ să4"i s'unem(Arn?olm şi "olette intră prin stină, pe cărarea dinaară rădinii!)

#$LE%%E (către cei din rădină) ?eni"i să 0ede"i> ?asul engle-esc inaintea-ă in&ordOU(/n vapor mare lunecă incet, la o oarecare depărtare!)

L+NGS%*AND (către ilde, care e /nă ard) La noa'te o găseşte cu siguran"ă4; (!LDE (dind din cap) Da, da, o găseşte 'e so"ia cea in&delăL+NGS%*AND Gindi"i40ă la mie-ul no'"ii (!LDE E ce0a )oarte 'al'itant>ELL!DA (uitindu-se după vapor) Miine, aşadarWANGEL @i 'e urmă, niciodatăELL!DA (incet şi tremurind) $, Wangel, sal0ea-ă4mă de mine insămi>WANGEL (privind-o plin de nelinişte) Ellida> Presimt că aici se mai ascunde ce0a>ELL!DA /5emareaWANGEL /5emarea:ELL!DA $mul acesta e ca marea /5emarea mării(&llida iese incet şi inditoare prin partea stină a rădinii! :anel mere neliniştit pe/nă ea, privind-ocercetător!)

Actul !?.Locuin"a doctorului Wangel $ cameră care dă in grădină La drea'ta şi la stinga, uşi in'lanul din )und, intrecele două )erestre, glas0an4dul desc5is s're 0erandă Se 0ede, in jos, o 'arte din grădinăin 'lanul din )a"ă, instinga, o so)a şi o masă in drea'ta, un 'ian şi, mai in )und, o jardinieră mare in mijloculscenei, o masă rotundăcu scaune im'rejur Pe masă, un tranda&r in3orit şi di)erite g5i0ece cu 3ori E inainte deamia-ă

35

Page 36: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 36/61

in cameră, lingă masa din stinga, #olette stă 'e so)a1 lucrea-ă la o 2roderie Lngstrandstă 'e un scaun, lacelălalt ca'ăt al mesei os, in grădină, #allested 'ictea-ă (ilde stă lingă el şi 'ri0eşte9O=

L+NGS%*AND (cu miinile pe masă, după o tăcere in care s-a uitat la "olette cumlucreaă) /red că

2roderia asta 0ă dă multă 2ătaie de ca', domnişoară Wangel#$LE%%E $, nu4i c5iar atit de com'licat %re2uie doar aten"ie ca să numeri eBactL+NGS%*AND Să numeri: %re2uie să şi numeri: #$LE%%E Da, 'unctele ita"i40ăL+NGS%*AND /5iar aşa> Nu mi4ar & dat 'rin minte> Asta4i tot un )el de artă @ti"isă şi desena"i:#$LE%%E Sigur, cind am un model in )a"ă L+NGS%*AND Alt)el nu: #$LE%%E Nu,alt)el nuL+NGS%*AND Deci, nu4i c5iar artă ade0ărată #$LE%%E Nu, e mai curind oindeminareL+NGS%*AND /red insă că dumnea0oastră a"i reuşi, 'oate, să in0ă"a"i să )ace"iartă#$LE%%E /5iar dacă n4am nici o a'titudine: L+NGS%*AND /5iar Dar să &"i mereuim'reună cuun ade0ărat artist#$LE%%E /re-i că aş 'utea in0ă"a de la el: L+NGS%*AND Nu ceea ce se in"elegein mod o2işnuit'rin a in0ă"a /red insă că a"i ajunge acolo, incetul cu incetul Aşa, 'rintr4un )el demiracol,domnişoară Wangel #$LE%%E Ar & intr4ade0ăr miraculos L+NGS%*AND (dupăciteva clipe) ?a"igindit mai 'e indelete ?reau să s'un dacă 04a"i gindit serios şi 'ro)und lacăsătorie,domnişoară:

#$LE%%E (privindu-l uitiv) La Nu L+NGS%*AND Eu, da #$LE%%E Aşa: %e4ai gindit:L+NGS%*AND Da, da deseori mă gindesc )oarte serios la asemenea lucruri Maiales la căsătorieAm şi citit des're asta Da, am citit intr4o mul"ime de căr"i Eu cred că tre2uie'ri0ită H 0or2esc decăsătorie H ca un )el de miracol Femsia se trans)ormă tre'tat, 'ină ce ince'e săsemene cu so"ul ei#$LE%%E Preia toate 'reocu'ările lui, asta 0rei să s'ui, nu:L+NGS%*AND Da, c5iar aşa#$LE%%E @i talentele: @i 'redis'o-i"iile: @i a'titudinile:L+NGS%*AND (m, de n4aş 'utea să ştiu dacă şiastea

#$LE%%E /rede"i 'oate că şi tot ceea ce a citit un 2ăr2at sau ce4a gindit tre2uiesă se răs)ringă asu'raso"ieisale:L+NGS%*AND Da incetul cu incetul EBact ca intr4un miracol @tiu insă că asta se'oate intim'lanumai intr4o căsnicie in care domneşte o &delitate, o dragoste şi o )ericire'er)ectă#$LE%%E Dar 04a trecut 0reodată 'rin minte că şi un 2ăr2at ar 'utea & in3uen"atde so"ia lui: Săde0ină la )el cu ea, asta 0reau să s'unL+NGS%*AND n 2ăr2at: Nu, la asta nu m4am ginditniciodată#$LE%%E De ce insă n4ar & 'osi2ilă, tot atit de 2ine,

36

Page 37: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 37/61

şi reci'roca:L+NGS%*AND Nu, nu4i 'osi2ilă, 'entru că 2ăr2atul are o 0oca"ie 'entru caretrăieşte @i tocmaiaceastă 0oca"ie il )ace atit de 'uternic şi de )erm, domnişoară Wangel ?ia"a luiare o c5emare#$LE%%E Fiecare 2ăr2at are o c5emare:L+NGS%*AND $, nu> Mă gindesc mai ales la artişti#$LE%%E @i dumitale "i se 'are că unui artist i se 'otri0eşte să &e căsătorit:L+NGS%*AND Da, cred că da Dacă 'oate găsi 'e cine0a la care să "ină )oartemult, atunci#$LE%%E Nici c5iar atunci> Eu cred că un artist ar tre2ui să trăiască numai 'entruarta luiL+NGS%*AND Aşa s4ar cu0eni, 'ro2a2il %otuşi, 'oate trăi numai 'entru arta lui,c5iar dacă secăsătoreşte#$LE%%E #ine, dar ea:L+NGS%*AND Ea: /um adică:

#$LE%%E /ea cu care se căsătoreşte Ea 'entru ce 0atrăi:L+NGS%*AND @i ea tre2uie să trăiască tot 'entru arta lui Mi se 'are că o )emeiear tre2ui să sesimtă )oarte )ericită cind are un ast)el de sco' in 0ia"ă#$LE%%E (m n4aş 'utea s'uneL+NGS%*AND #a da, domnişoară, crede"i4mă Dacă n4ar & decit 'entru onoarea şiconsidera"ia decare se 2ucură datorită lui E dre't, asta4i ce0a mai 'u"in im'ortant,O<OCdar )a'tul că il ajută să cree-e, că 'oate să4i uşure-e munca, &ind alături de el,

o)erindu4i con)ortul decare are ne0oie, ingrijindu4;, )ăcindu4i 0ia"a 'lăcută /red că toate astea artre2ui s4o )acă )oarte)ericită 'e o )emeie#$LE%%E $, nici nu4"i dai seama ce egoist eşti>L+NGS%*AND Eu, egoist: $, Dumne-eule> Dacă m4a"i cunoaşte numai 'u"in maimult decit măcunoaşte"i (0e apleacă şi se apropie de ea!) Domnişoară Wangel cind nu 0oimai & aici şi asta se0a intim'la destul de curind#$LE%%E (privindu-l compătimitor) (aide> Lasă gin4durile astea triste>L+NGS%*AND in )ond, nu mi se 'are că e ce0a c5iar atit de trist#$LE%%E in ce sens:L+NGS%*AND %re2uie să 'lec 'este 0reo lună Mai intii de aici @i 'e urmă tre2uiesă 'lec in sud#$LE%%E A5a, da, daL+NGS%*AND ?e"i 0oi, domnişoară, să 0ă gindi"i, din cind in cind la mine:#$LE%%E SigurL+NGS%*AND (vesel) Nu aşa, 'romite"i4mi>#$LE%%E Da, 'romitL+NGS%*AND in mod solemn, domnişoară #olette:#$LE%%E Solemn (0c.im'lnd tonul!) Dar, in de&niti0, ce rost au toate astea: Nuduc la nimic

L+NGS%*AND /um 'ute"i s'une una ca asta> Pentru mine 0a & ce0a atit de)rumos, 0a &eBtraordinar să ştiu că aici, in 'atrie, eBistă cine0a care se gindeşte la mine

37

Page 38: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 38/61

#$LE%%E Să s'unem că e aşa @i mai de'arte, ce se 0a intim'la:L+NGS%*AND Mai de'arte Nu ştiu c5iar de loc#$LE%%E Eu incă şi mai 'u"in> Sint doar atitea drumuri $rice, orice se 'oateintim'la in 0ia"ăL+NGS%*AND $, ar 'utea să se intim'le şi un alt miracol> $ intorsătură )ericită asor"iiHsau ce0aasemănător Pentru că eu cred că norocul e de 'artea mea#$LE%%E (cu insu2eţire) $, nu4i ade0ărat> Să nu cre-i asta>L+NGS%*AND #a da, cred cu toată con0ingerea @i atunci, du'ă ci"i0aani, cind mă0oi intoarceacasă,ca scul'tor cu )aimă, cu o situa"ie 2ună şi 'lin de sănătateOR

#$LE%%E Desigur, desigur Să s'erăm că aşa 0a &L+NGS%*AND Pute"i s'era cu toată con0ingerea Numai să 0ă gindi"i cu &delitateşi căldură la minein tot tim'ul in care mă 0oi a3a acolo, intr4o "ară din sud Mi4a"i dat doarcu0intul

#$LE%%E il ai (9lnd din cap!) insă asta, desigur, nu duce la nimicL+NGS%*AND #a da, domnişoară #olette, in cel mai rău ca-, imi 0a ajuta inacti0itatea mea ?oi'utea lucra mai uşor şi cu mai multă tenacitate la o'era mea#$LE%%E /5iar crede"i:L+NGS%*AND Da, simt interior, lăuntric că aşa 0a &> @i mi se 'are că acest gindar tre2ui să 0ăinsu3e"ească şi 'e dumnea0oastră, c5iar la o asemenea de'ărtare, ştiind insă căde aici mă ajuta"i săcree-#$LE%%E (privindu-l) #ine, dar la rindul dumitaleL+NGS%*AND Eu:

#$LE%%E (uitindu-se in rădină) Sst> Să sc5im2ăm 0or2a ite că 0ine 'ro)esorul(Proesorul Arn.olm apare in partea stină a rădinii! 0e opreşte şi vor'eşte cu "allesled şi ilde!)

L+NGS%*AND Tine"i la )ostul dumnea0oastră 'ro)esor, domnişoară #olette:#$LE%%E Dacă "in la el:L+NGS%*AND Da, 0reau să s'un, dacă 0ă e drag#$LE%%E Da, sigur că "in E )oarte 2ine să ai un 'rieten ca el, care i"i dă s)aturi2une @i eintotdeauna )oarte indatoritorL+NGS%*AND Nu 0i se 'are ciudat că nu s4a căsătorit 'ină acum:#$LE%%E Ti se 'are ciudat:L+NGS%*AND Da E un om instărit, du'ă cit se s'une#$LE%%E S4ar 'utea să &e aşa Dar 'oate nu i4a )ost uşor să găsească 'e cine0a

care să4; 0rea, aşacredL+NGS%*AND De ce crede"i:#$LE%%E Păi, a )ost 'ro)esorul a'roa'e al tuturor )etelor tinere 'e care lecunoaşte Asta 0or2eşte dela sineL!NGS%*AND @i ce4are a )ace una cu alta:#$LE%%E $), Doamne, nu te mări"i cu cine0a care "i4a )ost 'ro)esor;UOR;

L+NGS%*AND /rede"i că o )eti"ă nu4şi 'oate iu2i 'rece'torul, 'ro)esorul:#$LE%%E Nu, du'ă ce a incetat să mai &e o )eti"ă> L+NGS%*AND !a te uită>

#$LE%%E(prevenitoare) Sst> Sst>

38

Page 39: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 39/61

(In timpul acesta, "allested şi-a strins lucrurile şia plecat cu ele prin partea dreaptă a rădinii! ildel-a autat să şi le strina! Arn.olm urcă pe verandăşi intră In cameră!)

A*N($LM #ună seara, #olette dragă #ună seara, domnule domnule (m> (0euită nemulţumit la

$%nstrand, salutind din cap! Acesta se ridică şi se inclină!)#$LE%%E (se ridică şi se indreaptă spre Arn.olm) #ună -iua, domnule 'ro)esorA*N($LM Ei, cum mai merg a-i tre2urile:#$LE%%E Mul"umesc, 2ineA*N($LM So"ia tatălui dumitale s4a dus şi astă-i să )acă 2aie:#$LE%%E Nu, e in camera eiA*N($LM %ot nu se simte 2ine:#$LE%%E Nu ştiu S4a incuiat in camerăA*N($LM (m aşa a )ăcut:L+NGS%*AND Doamna Wangel e incă im'resionată de 'o0estea cu americanulacela de ieriA*N($LM /e ştii in legătură cu asta:

L+NGS%*AND !4am 'o0estit doamnei că l4am 0ă-ut in carne şi oase, acolo, ins'atele grădiniiA*N($LM A, aşa>#$LE%%E Dumnea0oastră şi cu tata a"i stat de 0or2ă 'ină )oarte tir-iu in noa'teaastaA*N($LM Da, destul de tir-iu Am a0ut de discutat ce0a )oarte serios#$LE%%E A"i 0or2it 'u"in şi des're mine şi des're 'ro2lemele mele:A*N($LM Nu, #olette dragă N4am mai ajuns El era cu totul a2sor2it de altce0a#$LE%%E (suspinlnd) A, da aşa4i intotdeaunaA*N($LM (uitindu-se cu inţeles la ea) Dar astă-i 0or2im noi mai 'e indeletende4i tatăl dumitaleacum: Nu cum0a e 'lecat:ORO#$LE%%E Nu %re2uie să &e jos, in 2irou Mă duc să4; cautA*N($LM Nu, mul"umesc Nu te duce il găsesc eu#$LE%%E (ascultind spre stina) Sta"i 'u"in, domnule 'ro)esor /red că tata c5iaracum urcă scărileDa $ & )ost sus, la ea(9octorul :anel intră pe uşa din stină!)

WANGEL (intinind mina lui Arn.olm) Ai şi 0enit, 2unul meu 'rieten: /e drăgu" căai 0enit atit dede0reme Pentru că mai 0reau să 0or2esc cu dumneata#$LE%%E (lui $%nstrand) /e -ici, nu mergem 'u"in in grădină, la (ilde:

L+NGS%*AND /u cea mai mare 'lăcere, domnişoară($%nstrand şi "olette co'oară in rădină, printre ar'orii din planul din und!)

A*N($LM (care i-a urmărit cu privirea, intorcindu-se spre :anel) il cunoşti maiindea'roa'e 'etinărul acesta:WANGEL Nu, de locA*N($LM Nu "i se 'are că 'rea se "ine scai toată -iua de )etele dumitale:WANGEL Aşa )ace: N4am o2ser0at 'ină acumA*N($LM N4ar & rău să &i ce0a mai atent cu lucrurile asteaWANGEL Da, sigur, ai dre'tate Dar, 'entru Dumne-eu, ce 'ot )ace eu, un 2ietom: Fetele s4au in0ă"atsă4şi 'oarte singure de grijă Nu admit să li se s'ună nimic Nu admit nici o

o2ser0a"ie, nici din 'arteamea, nici din a Ellidei

39

Page 40: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 40/61

A*N($LM Nici din 'artea Ellidei:WANGEL Nu De alt)el, nici nu i4aş 'ermite să se amestece in c5estiunile asteaNu4s 'entru ea(intrerupindu-se!) insă nu des're asta 0oiam să discutăm !a s'une4mi te4ai maigindit la tot ce am0or2it: La tot ce "i4am s'us ieri:A*N($LM Nici nu m4am mai 'utut gindi la altce0a, de cind ne4am des'ăr"it astă4noa'teWANGEL @i ce cre-i că e de )ăcut:A*N($LM Doctore dragă, mi se 'are că dumneata, ca medic, ar tre2ui să ştii mai2ine decit mine cee de )ăcutWANGEL /redeam că ai 2ăgat de seamă cit de di&cil este 'entru un medic să'ună un diagnosticcorect unui 2ol4;UORna0 de care se simte strins legat De alt)el, nici nu e 0or2a de o 2oală o2işnuită Eo 2oală la care nuajută nici un doctor şi nici un tratamentA*N($LM /um se mai simte a-i:WANGEL /5iar adineauri am )ost sus, la ea, şi mi s4a 'ărut )oarte liniştită Darintotdeauna, indărătulunei ast)el de dis'o-i"ii -ace ce0a ascuns, o stare 'e care n4am 'utut niciodată s4o desci)re- @i acumae atit de sc5im2ătoare, atit de nec5i2-uită trece atit de 2rusc de la o dis'o-i"iela altaA*N($LM %otul 'ro0ine, desigur, de la starea ei 'si5ică maladi0ăWANGEL Nu numai asta> La 2a-ă e ce0a congenital Ellida are o anumită

a'artenen"ă Ea "ine deoamenii mării Asta4i 'ro2lemaA*N($LM La dre't 0or2ind, ce 0rei să s'ui, doctore dragă:WANGEL N4ai o2ser0at că oamenii de 'e "ărmul mării desc5ise, sint un soi a'artede oameni, un )elde alt neam de oameni: E ca şi cum ar trăi 'ro'ria 0ia"ă a mării E agita"ia'uternică a 0alurilor cu3uBul şi re3uBul lor, atit in gindirea cit şi in sen-a"iile acestor oameni, şi de aceeanu 'ot & niciodatătrans'lanta"i A, tre2uia să mă gindesc mai demult la asta Am )ăcut un ade0ărat'ăcat )a"ă de Ellida soiau de4acolo şi s4o mut aiciA*N($LM Ai ajuns acum la con0ingerea asta:WANGEL Da, din ce in ce mai mult !nsă ar & tre2uit să4mi dau seama inainteAde0ărul e că ştiameu de 'e atunci !nsă n4am lăsat să răsune anumite cu0inte in mine Pentru că"ineam 'rea mult la eaDe aceea m4am gindit in 'rimul rind la 'ersoana mea> Atit de egoist eram 'e4a4tunci>A*N($LM (m orice om este 'u"in egoist in anumite im'rejurări De alt)el,de)ectul acesta nu l4amo2ser0at niciodată la dumneata, doctore WangelWANGEL (um'lind aitat prin cameră) $, 2a da> Egoist am mai )ost şi du'ă

aceea Eu sint cu mult,cu mult mai in 0irstă decit ea Ar & tre2uit să4i &u mai mult ca un tată, şi inacelaşi tim' un s)ătuitor

40

Page 41: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 41/61

Ar & tre2uit să4i de-0olt şi să4i lim'e-esc 0ia"a su3etească insă n4am )ăcut nimic?e-i dumneata, nama0ut destulă energie 'entru asta> Pen4ORR

tru că imi 'lăcea să &e aşa cum este !ar starea ei s4a inrăută"it din ce in ce @i eumă in0irteam in jurul

ei şi nu ştiam ce să )ac (>ai incet!) De aceea, in des'erarea mea, "i4am scris şite4am rugat să 0ii lanoiA*N($LM (privindu-l mirat) /um aşa: De aceea mi4ai scris:WANGEL Da Dumneata insă n4ai o2ser0atA*N($LM Dar, 'entru numele lui Dumne-eu, doctore dragă, de )a't, ce solu"ie'uteam să4"i dau eu:Nu 'rice' de locWANGEL $, e ce0a atit de sim'lu Pornisem 'e nişte urme greşite /redeam căEllida "i4a dăruitcind0a inima @i că, in secret, se mai sim"ea legată de dumneata @i că, 'oate i4

ar )ace 2ine să tere0adă şi să de'ăna"i amintiri des're casa ei şi des're -ilele acelea de4atunciA*N($LM Era, aşadar, 0or2a des're so"ia dumitale La ea te re)ereai cind imiscriai că e aici cine0acare mă aştea'tă @i 'oate ii e dor de mine>WANGEL Da, des're cine altcine0a ar & 'utut & 0or2a:A*N($LM (repede) Da, da, desigur, ai dre'tate !nsă nu 'rice'usemWANGEL Era )oarte logic, du'ă cum "i4am s'us Doar atit că 'ornisem 'e o calegreşităA*N($LM @i mai s'ui că eşti egoist>WANGEL $, am un 'ăcat atit de mare de is'ăşit> @i cred că n4ar tre2ui să 'regetin )a"a nici unui

mijloc care ar 'utea, e0entual, să4i mai uşure-e su3etulA*N($LM /um i"i eB'lici 'uterea 'e care o are asu'ra ei străinul acela:WANGEL (m, 'rietene dragă tre2uie să eBiste anumite as'ecte ale 'ro2lemei,care nu 'ot &clari&cateA*N($LM /e0a care, in sine şi 'rin sine, ar & im'osi2il de desci)rat, de clari&cat,de in"eles, 0rei săs'ui: /u totul im'osi2il de a & clari&cat:WANGEL in orice ca-, 'ină acumA*N($LM Po"i crede asemenea lucruri:WANGEL Nici nu cred, nici nu neg Atita s'un8 că nu ştiu De aceea las lucrurileaşa cum sintA*N($LM #ine, dar s'une4mi8 ce4i cu a&rma"ia sinistră in legătură cu oc5iico'ilului:ORY

WANGEL (iritat) Nu cred de loc in 'o0estea aceea cu oc5ii> Nu 0reau să cred inaşa ce0a> E o 'urăinc5i'uire a ei Nimic altce0aA*N($LM %e4ai uitat atent la oc5ii omului aceluia cind a )ost aici:WANGEL #inein"elesA*N($LM @i ai găsit 0reo asemănare:WANGEL (evaiv) (m Doamne, ce4aş 'utea să4"i răs'und: De alt)el, nici nu maiera atita lumină

cind l4am 0ă-ut @i, 'e urmă, imi s'usese atitea mai inainte, Ellida Nu ştiu deloc dacă am reuşit să

41

Page 42: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 42/61

&u o2iecti0 in ceea ce il 'ri0eşteA*N($LM Sigur, sigur că da Dar celălalt as'ect al 'ro2lemei: Neliniştea şigroa-a care au nă'ădit4oc5iar in tim' ce străinul era in drum s're 'atrie:WANGEL ?e-i dumneata asta e tot o &c"iune şi un 0is de4al ei, create dealaltăieri şi 'ină a-i Nu i4a0enit aşa, cu totul 'e neaşte'tate, dintr4o dată, aşa cum a&rmă acum Dar decind a au-it de la tinărulLngstrand că o5nston H sau Friman, sau cum l4o mai & c5emind H 'ornise indrum s're casă incăde acum trei ani, in luna martie, ea crede sincer că tul2urarea aceea a cu'rins4oc5iar in aceeaşi lunăA*N($LM @i n4a )ost aşa:WANGEL Nicidecum /u mult inainte, a a0ut anumite mani)estări, au a'ărut incom'ortarea eianumite semne, anumite sim'tome Nu4i mai 'u"in ade0ărat că, totuşi, a2solutintim'lător, c5iar in

martie, acum trei ani, a a0ut o i-2ucnire destul de 0iolentăA*N($LM ?a să -ică, totuşiWANGEL Da, insă asta se 'oate eB'lica )oarte sim'lu in situa"ia s'ecială in carese găsea ea atunciA*N($LM Deci, sim'tome 'este sim'tomeWANGEL (strinind pumnii) @i să n4o 'o"i ajuta cu nimic> Să nu4i găseşti leacul> Sănu 'o"i măcarintre-ări un remediu>A*N($LM Dar dacă te4ai 5otări să4"i sc5im2i reşedin"a: Să te mu"i in altă 'arte:N4ar trăi alt)el incondi"ii care i4ar & mai )amiliare:WANGEL $, dragul meu cre-i că nu m4am gindit: !4am 'ro'us să ne mutăm la

Sjold0ien Dar nu0reaA*N($LM Nici nu 0rea să audă:ORU

WANGEL Nu Pentru că nu crede că s4ar 'utea sc5im2a ce0a @i 'oate că aredre'tateA*N($LM (m Aşa -ici>WANGEL Da, şi cind mă gindesc mai indea'roa'e, nu ştiu cum aş 'utea,realmente, să4mi a'lic'lanul Nu ştiu ce justi&care aş 'utea găsi )a"ă de )etele mele, ca să mă mut intr4un col" de lume caacela Ele tre2uie să trăiască totuşi unde0a, intr4un loc unde să eBiste cel 'u"in'ers'ecti0a că intr4o2ună -i 0or a0ea asigurată intre"inereaA*N($LM intre"inerea: Ai ince'ut c5iar să te gin4deşti atit de mult la asta:WANGEL Dumne-eule, dar sint dator să mă gindesc Pe de altă 'arte insă, cindmă gindesc iarăşi la2iata mea 'acientă, Ellida> A, dragă Arn5olm sint acum, realmente, intreciocan şi nico0alăA*N($LM Pentru #olette n4armai tre2ui să &i c5iar atit de ingrijorat (0eintrerupe!) %are4aş 0rea săştiu unde e unde s4or & dus: (0e duce pina la uşa desc.isă şi priveşte!)WANGEL (de partea cealaltă a pianului) Aş )ace orice sacri&ciu 'entru toate trei

Numai dacă aş ştice tre2uie să )ac(&llida intră pe uşa din stină!)

42

Page 43: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 43/61

ELL!DA (precipitat, lui :anel) Nu cum0a să ieşi in diminea"a asta>WANGEL Nu, sigur, nu ies *ămin acasă cu tine (7u un est spre Arn.olm, carese apropie!) Nu 0reisă4i dai 2ună -iua 'rietenului nostru:ELL!DA (intorcindu-se) A, dumneata erai, domnule Arn5olm> (intinlndu-i mina!)#ună diminea"a>A*N($LM #ună diminea"ă, doamnă Du'ă cum 0ăd, a-i n4a"i )ost la 2aie, ca deo2icei:ELL!DA Nu, nu, nu> Astă-i nici nu 'oate & 0or2a de scaldă Dar nu 0re"i să lua"i loco cli'ă:A*N($LM Mul"umesc, nu incă (Privind la:anel!) Am )ăgăduit )etelor să mă ducdu'ă ele ingrădinăELL!DA A, Dumne-eu ştie dacă ai să le găseşti in grădină> Nu ştiu niciodată 'eunde mai um2lăWANGEL %re2uie să &e unde0a, 'e lingă ia-, cu siguran"ă>OR=

A*N($LM Ei, le dau eu de urmă, n4am nici o grijă>(0e inclină şi iese prin verandă, In rădină, prin dreapta!)

ELL;DA /it e ceasul, Wangel:WANGEL (consultindu-şi ceasul) E trecut 'u"in de uns're-eceELL!DA %recut 'u"in !ntre uns're-ece şi uns're-ece jumătate, la noa'te ?ine0a'orul $5, de4artrece odată toate>WANGEL (apropiindu-se mai mult de ea) Ellida, draga mea, "in )oarte mult să teintre2 ce0aELL!DA Des're ce este 0or2a:WANGEL Alaltăieri seara, acolo, sus, la 6#el0edere7, s'uneai că in ultimii trei ani l4ai 0ă-ut de multe

ori lim'ede, 0iu, in )a"a taELL!DA Da, aşa este Po"i să mă cre-iWANGEL #ine, dar cum l4ai 0ă-ut:ELL!DA /um l4am 0ă-ut:WANGEL ?reau să s'un cum "i se 'ărea că arată, cind credeai că4; 0e-i in )a"ata:ELL!DA Dar Wangel, dragă, il ştii şi tu acum cum aratăWANGEL Aşa era şi in re're-entările 'e care le a0eai tu:ELL!DA Desigur că aşa eraWANGEL /5iar aşa cum l4ai 0ă-ut in realitate aseară:ELL!DA Da, intocmaiWANGEL Ei, atunci cum se eB'lică totuşi că nu l4ai recunoscut imediat:

ELL!DA (mirată) Nu l4am recunoscut:WANGEL Nu %u insă"i ai s'us că la ince'ut nu ştiai de loc cine4i străinul acelaELL!DA (intriată) Da, cred că ai intr4ade0ăr dre'tate> Nu "i se 'are 2i-ar, Wangel:Gindeşte4te> Nu lamrecunoscut imediat>WANGEL Numai du'ă oc5i, aşa -iceaiELL!DA $, da oc5ii> $c5ii>WANGEL Ei dar acolo, sus la 6#el0edere7, s'uneai că intotdeauna "i se arată aşacum )usese atunci,la des'ăr"ire /u -ece ani in urmăELL!DA Aşa am s'us:

WANGEL DaOR<

ELL!DA Atunci, se 0ede că 'e 0remea aceea arăta cam tot ca astă-i

43

Page 44: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 44/61

WANGEL Nu Alaltăieri, in drum s're casă, mi4ai )ăcut o cu totul altă descriere alui S'uneai că acum-ece ani nu a0ea 2ar2ă @i că era cu totul alt)el im2răcat @i acul de cra0ată cu'erle: Nu4; mai a0eaieriELL!DA Nu, nu4; mai a0eaWANGEL (privind-o cercetător) Gindeşte4te 'u"in, dragă Ellida Sau 'o"i intr4ade0ăr să4"i maiaminteşti cum arăta cind era cu tine acolo, la #ratt5ammer:ELL!DA (pe induri, Inc.iind oc.ii o clipă) Nu4i de loc clar Nu a-i nu 'ot cu niciun c5i' Nu e2i-ar:WANGEL Nu4i c5iar atit de 2i-ar, in )ond Acum a a'ărut o nouă imagine in )a"a ta,o imagine reală!@i această nouă imagine, care este o realitate, a um2rit4o 'e cea 0ec5e Deaceea n4o mai 'o"i 0edeaELL!DA /re-i că e aşa, Wangel:

WANGEL Da !maginea cea nouă 0a reuşi să um2rească şi re're-entările talemaladi0e De aceea, e2ine că a a'ărut realitateaELL!DA Doamne> @i -ici că e 2ine:WANGEL Da Fa'tul că a 0enit, 'oate & salutar 'entru tineELL!DA (aşeindu-se pe soa) Wangel 0ino şi stai lingă mine ?reau să4"i s'untot ce gindescWANGEL Da, dragă Ellida, s'une (0e aşaă pe un scaun, de cealaltă parte amesei!)ELL!DA A )ost 'ro'riu4-is o mare nenorocire 'entru noi H şi 'entru tine, şi 'entrumine H că tocmainoi doi a tre2uit să ne unim 0ie"ile

WANGEL (mirindu-se) /e tot s'ui:>ELL!DA Da, da Aşa e @i e )oarte logic> Nici n4ar & 'utut & decit o nenorocire /el'u"in, "inindseama de )elul in care ne4am unitWANGEL in ce alt )el ar & tre2uit deci să ne unim:ELL!DA Ascultă, Wangel nu4i ne0oie să ne mai min"im, nici &ecare 'e sine şinici unul 'e celălaltWANGEL Qsta4i ade0ărul: Ne min"im, aşa -ici:ELL!DA Da, ne min"im Sau disimulăm ade0ărul, in orice ca- Pentru căade0ărul ade0ărul 'ur,crudulORC

ade0ăr este acesta că tu ai 0enit acolo şi m4ai cum'ăratWANGEL %e4am cum'ărat: Aşa ai s'us: /um'ărat:ELL!DA Dar nici eu n4am )ost cu nimic mai 2ună decit tine Eu am acce'tat M4am0indut "ieWANGEL (privind-o indurerat) Ellida te lasă inima să4mi s'ui asemenea 0or2e:ELL!DA Dar nici nu ştiu cum aş 'utea s'une alt)el> %u nu 'uteai să mai su'or"igolul din casa ta/ăutai o altă so"ieWANGEL @i o mamă 'entru co'iii mei, EllidaELL!DA Poate Dar asta mai 'u"in /u toate că nu ştiai de loc dacă eu sint cea'otri0ită A2ia mă

0ă-useşi şi a2ia 0or2iseşi cu mine de 0reo două ori Pe urmă m4ai dorit şi aşaWANGEL #ine, numeşte asta cum 0rei

44

Page 45: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 45/61

ELL!DA !ar eu, 'e de altă 'arte eram neajutorată, de-orientată şi cu totulsingură Aşa că e lesne dein"eles de ce am acce'tat cind ai 0enit tu şi te4ai o)erit să mă intre"ii 'e 0ia"ăWANGEL Nu "i4am 'ro'us să te intre"in, dragă Ellida %e4am intre2at cinstit dacă0rei să im'ăr"i cumine şi cu co'iii mei, 'u"inul 'e care4; 'uteam numi al meuELL!DA Da, aşa a )ost /u toate astea, n4ar & tre2uit să 'rimesc Niciodată şi'entru nimic in lume nar& tre2uit să 'rimesc Nu tre2uia să mă 0ind > Mai 2ine munca cea maimi-era2ilă mai 2ine celemai grele condi"ii de 0ia"ă dar in li2ertate şi la li2era, la 'ro'ria alegereWANGEL (se ridică) Aşadar, cei cinci4şase ani 'e care i4am trăit im'reună n4aunici un 're" 'entrutine:ELL!DA Să nu cre-i asta, Wangel> M4am sim"it atit de 2ine aici, la tine Nimeni 'elume nu şi4ar'utea dori mai mult Numai că n4am 0enit aici, in casa ta, de 2ună0oie Asta4i

totulWANGEL (privind-o) Nu de 2ună0oie:ELL!DA Nu Nu de 2ună0oieWANGEL (ină'uşit) A imi amintesc sc5im2area de ieriELL!DA !n sc5im2area aceea e totul Asta m4a luminat, şi de aceea acum 0ădalt)el lucrurileO

WANGEL /um le 0e-i:ELL!DA ?ăd că 0ia"a noastră nu e, in )ond, o căsnicieWANGEL (cu amărăciune) Ai s'us o 0or2ă ade0ărată ?ia"a 'e care o trăim acumnu4i o căsnicieELL!DA Nici inainte n4a )ost Niciodată n4a )ost Nici la ince'ut (Privind in ol!)

/ea dintii, aceea da,ar & 'utut & o căsnicie de'lină şi ade0ăratăWANGEL /ea dintii: /are anume: /e 0rei să s'ui:ELL!DA /u cu elWANGEL (privind-o mirat) Nu te mai in"eleg>ELL!DA $, Wangel dragă să nu ne mai min"im unul 'e altul Nici 'e noi inşineWANGEL #ine, 2ine> S'une mai de'arteELL!DA Da, 0e-i nu 0om 'utea niciodată să inde'ărtăm ceea ce a )ost atunciPentru că o'romisiune )ăcută de 2ună0oie este o legătură tot atit de 'uternică, de de'lină,ca o cununieWANGEL Pentru numele lui Dumne-eu>ELL!DA (ridicindu-se ve.ement) Dă4mi 0oie să te 'ărăsesc, Wangel>WANGEL Ellida> Ellida>ELL!DA Da, da dă4mi 0oie> Po"i să mă cre-i oricum, nu 'uteam ajunge laaltce0a Nu se 'uteaalt)el, du'ă )elul cum ne4am unitWANGEL (cu durere stapinită) Atit de de'arte au ajuns lucrurile intre noi:ELL!DA Aşa tre2uie să &e Nu 'ot & alt)elWANGEL (privind-o, cu inima rea) Aşadar, nu te4am ciştigat 'rin 0ia"a noastrălaolaltă Niciodatăniciodată n4ai )ost a mea de'linELL!DA $, Wangel dacă4aş 'utea "ine la tine aşa cum aş 0rea, cum atita aş

0rea> Atit de 'ro)undcum o meri"i> insă, simt 2ine niciodată nu se 0a intim'la asta

45

Page 46: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 46/61

WANGEL Di0or", aşadar: n di0or", un di0or" in toată legea asta 0rei:ELL!DA Dragul meu, ce 'u"in mă in"elegi> Nu mă interesea-ă de loc )ormelePentru că nimic dinceea ce ar 'utea 0eni dina)ară n4ar 'utea sc5im2a ce0a Aşa cred eu /eea ce0reau este ca noi doi săne in"elegem ca de 2ună0oie să ne de-legăm unul de altul De 2ună0oieO;WANGEL (cu amărăciune, clătinind incet din cap) Să stricăm tirgul da, daELL!DA (cu insu2eţire) /5iar aşa> Să stricăm tirgul>WANGEL @i 'e urmă, Ellida: Du'ă aceea: %e4ai gindit ce 0om de0eni amindoidu'ă aceea: /um armai & 0ia"a, şi 'entru tine şi 'entru mine:ELL!DA Ar & totuna Du'ă aceea ar & indi)erent ceea ce s4ar intim'la /eea ce terog şi te im'lor,Wangelăsta4i lucrul cel mai im'ortant *edă4mi li2ertatea> *edă4mi intreagali2ertate>WANGEL Ellida> imi ceri ce0a ingro-itor Dă4mi un răga-, să 'ot lua o 5otărire Să

0or2im mai 'eindelete @i ingaduie4"i şi "ie insă"i un tim', ca să 'o"i re3ecta asu'ra a ceea ce0rei să )aci>ELL!DA Dar nu mai e tim' de 'ierdut> %re2uie să4mi reca'ăt li2ertatea c5iar a-i>WANGEL De ce c5iar a-i:ELL!DA Pentru că 'entru că la noa'te 0ine el>WANGEL (tresărind) ?ine: El: /e amestec are aici străinul acela:ELL!DA ?reau să mă in)ă"işe- lui in de'lină li2ertateWANGEL @i ce anume ce ai de gind să )aci de4acum incolo:ELL!DA Nu 0reau să mă mai )rămint că sint so"ia ta, a doua ta so"ie Nu 0reau sămă mai )rămint cănu am ales Alt)el, n4ar mai & 0or2a de nici un )el de 5otărire

WANGEL %u 0or2eşti de alegere> Să alegi, Ellida: Să alegi intr4o 'ro2lemă ca asta:ELL!DA Da, tre2uie să )ac o alegere %re2uie să aleg una din două %re2uie să 'otsă4; las să 'lecesingur Sau sau să 'lec cu elWANGEL !"i dai 2ine seama de ceea ce s'ui: Să 'leci cu el: Să4"i 'ui 'ro'ria tasoartă in miinile lui:Să4i incredin"e-i lui 0ia"a ta:ELL!DA Dar nu mi4am 'us soarta mea intreagă in miinile tale: @i asta, )ără să ştiuce 0a & maide'arte:>WANGEL Fie Dar el: n străin săl2atic n om 'e care a2ia il cunoşti>ELL!DA Dar 'e tine te4am cunoscut 'oate şi mai 'u"in @i totuşi, am 'lecat cutineWANGEL Dar 2arem ştiai ce )el de 0ia"ă 0ei duce Dar acum: Acum: Gindeşte4te>/e ştii des're el:Nimic nu ştii Nici măcar cine este sau ce esteELL!DA (privind in ol) Ade0ărat %ocmai asta e ingro-itorWANGEL Da, e ingro-itorELL!DA De aceea mise 'are că tre'uia să mi se intim4'le astaWANGEL (privind-o) Pentru că "i se in)ă"işea-ă ce0a de groa-ă:ELL!DA Da %ocmai de astaWANGEL (apropiindu-se) Ascultă, Ellida la dre't 0or2ind, ce in"elegi tu 'rin6ce0a de groa-ă7:

ELL!DA (re2ectind) Groa-ă groa-a e ce0a care te ins'ăimintă şi te atrageWANGEL @i te atrage:

46

Page 47: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 47/61

ELL!DA Mai mult te atrage aşa credWANGEL (lent) %u te inrudeşti cu mareaELL!DA @i asta e de groa-ăWANGEL @i in tine e ce0a de groa-ă @i tu ins'ăimin"i şi atragiELL!DA /re-i, Wangel:WANGEL Niciodată nu te4am cunoscut atit de 2ine Niciodată in 'ro)un-ime A2iaacum ince' săin"elegELL!DA De aceea tre2uie să4mi redai li2ertatea> Să mă de-legi de tot ce mă leagăde tine şi de aletale> Acuma 0e-i şi tu eă e necesar %re2uie să ne des'ăr"im 'rin 2unăin"elegere De 2ună0oieWANGEL (intunecat) Poate că ar & mai 2ine 'entru amindoi dacă ne4amdes'ăr"i insă, nu 'ottotuşi> %u eşti 'entru mine ca groa-a aceea, Ellida Atrac"ia iată )or"a taELL!DA Asta "i4e 'ărerea:WANGEL Să trecem 'este -iua de a-i /u linişte de'lină in su3et Nu indră-nesc

să4"i redau li2ertateaastă-i Nu mi4este 'ermis s4o )ac Nu mi4este 'ermis, 'entru tine in 'rimul rind,Ellida Am să u-e- dedre'tul şi de datoria mea ca să te a'ărELL!DA Să mă a'eri: im'otri0a cui, im'otri0a a ce să mă a'eri: Nu mă amenin"ădina)ară nici o0iolen"ă şi nici o )or"ă %otul e in mine, iii adincul &in"ei mele Wangel DeOOO

groa-ă de groa-ă este atrac"ia din su3etul meu @i ce 'ot )ace im'otri0ă:WANGEL Pot să te intăresc şi să te s'rijin ca să 'o"i lu'taELL!DA Da dacă 0reau eu să lu't>

WANGEL Nu 0rei, deci:ELL!DA , nici eu singură nu ştiu>WANGEL La noa'te 5otărirea 0a & luată, dragă EllidaELL!DA (intreruplndu-l) Da, inc5i'uieşte4"i> (otărirea e atit de a'roa'e> 5otărire'entru toată 0ia"aWANGEL iar miineELL!DA Da, miine> Poate că ade0ăratul meu 0iitor 0a & distrus>WANGEL ade0ăratul tăuELL!DA 0ia"ă intreagă distrusă de 2ună0oie distrusă 'entru mine> @i 'oate'oate şi 'entru elWANGEL (cu las scăut, apucin6d-o de mină) Ellida il iu2eşti 'e străinul acela:ELL!DA Dacă , ce ştiu eu> @tiu doar că el re're-intă 'entru mine acel lucru de

groa-ă @i căWANGEL şi că:ELL!DA (smulindu-şi 'raţul)!!! şi că, du'ă cum mi se 'are mie, lui ii a'ar"inWANGEL (lăsind capul in piept) ince' să in"eleg din ce in ce mai 2ineELL!DA /e ajutor 'o"i tu să4mi dai: /e leac ai 'entru mine:WANGEL (privind-o intunecat) Miine el nu 0a mai & aici Atunci nenorocirea nu0a mai 'lanadeasu'ra ca'ului tău Atunci 0oi 'utea să4"i redau li2ertatea ?om lăsa să sedes)acă in0oiala dintre noidoi, EllidaELL!DA $, Wangel Miine miine 0a & 'rea tir-iu>WANGEL (privind inspre rădină) Fetele> Fetele> /el 'u"in 'e ele să le cru"ăm/el 'u"indeocamdată

47

Page 48: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 48/61

(Arn.olm, "olette, ilde şi $%nstrand vin dinsprerădină! $%nstrand işi ia rămas 'an şi pleacă sprestină! 7eilalţi intră in cameră!)

A*N($LM Ei, a3a"i că am )ăcut nişte 'lanuri (!LDE ?rem să ieşim in &ord lanoa'te şi#$LE%%E Nu, numai s'une nimic>

WANGEL @i noi doi am stat aici şi am )ăcut 'lanuri A*N($LM A ade0ărat:WANGEL Miine, Ellida 'leacă la Sjold0ien 'entru o 2ucată de 0reme#$LE%%E Pleacă:A*N($LM E )oarte re-ona2il, doamnă WangelWANGEL Ellida 0rea să se intoarcă acasă Acasă,la mare1 (!LDE (ăcind un salt spre &llida) Pleci: Pleci dela noi:ELL!DA (speriată) (ilde> /e4i cu tine: 4 (!LDE (revenindu-şi) Nimic Nu, nimic (7u

 umătate delas, intorcindu-se!) #ine Pleacă>#$LE%%E (neliniştită) %ată 0ăd 'e c5i'ul tău Pleci şi tu la Sjold0ien>WANGEL Nu, nu 'lec Poate mă 0oi duce şi eu odată şi4odată acolo#$LE%%E Dar 0ei 0eni şi aici, la noi:WANGEL @i aici, desigur#$LE%%E $dată şi4odată, da>WANGEL Fata mea dragă, aşa tre2uie> (0e plim'ă prin cameră!)A*N($LM (şoptind) ?or2im noi des're asta, #olette (0e duce /nă :anel!Eor'esc amindoi incet,/nă uşă!)ELL!DA (cu umătate de las, către "olette) /e are (ilde: Să4şi iasă din &re, in5alul ăsta>#$LE%%E Ai 2ăgat 0reodată de seamă du'ă ce tinjeşte ea de diminea"ă 'ină

seara:ELL!DA Du'ă ce tinjeşte:#$LE%%E /5iar du'ă ce ai 0enit tu aici, in casăELL!DA Nu, nu nu 'rice' de loc>#$LE%%E Du'ă o singură 0or2ă caldă din 'artea ta>ELL!DA A> Să &e şi asta ce0a din ceea ce ar tre2ui să )ac:>(Işi ia capul in miini şi priveşte nemişcată inaintea ei, stră'ătută de induri şi impulsuricontradictorii! :anel şi Arn.olmtrec, şuşotind,in planul din aţă! "olette priveşte inspre camera din dreapta! Pe urmă, desc.ide uşacamerei!)ORO

#$LE%%E %ată dragă mincarea e 'e masă Aşa că dacă 0rei

WANGEL (cu un calm orţat) Da: Per)ect> Po)tim, 'ro)esore> Să mergem să golimcu'a de adio cucu 6)emeia mării7(Ies toţi pe uşa din dreapta!)

Actul ?.$ 'arte i-olată din grădina doctorului Wangel, lingă eleşteul cu caraşi $ du'ă4amia-ătir-ie de 0arălntunericulse lasă tot mai mult Arn5olm, #olette, Lngstrand şi (ilde 'lutesc de4a lungulmalului, s're stingăintr4o 2arcă 'e care o im'ing cu o 'răjină9■\ (!LDE ite, de4aici am 'utea sări )oarte uşor 'e malA*N($LM Nu, nu, să nu sari>L+NGS%*AND Eu nu 'ot sări, domnişoară 0 (!LDE Nici dumnea0oastră, domnuleArn5olm

48

Page 49: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 49/61

'ute"i sări:A*N($LM Nici nu mă gindesc#$LE%%E (ai la de2arcaderul de lingă ca2ine (impin 'arca spre dreapta! in acelaşitimp, "alles-tedintră prin dreapta, pe cărare, in planul din aţă, ducind nişte partituri şi un corn! 0alută pecei din 'arcă, se

intoarce şi vor'eşte cu ei! *ăspunsurile se aud din ce in ce mai departe!)#ALLES%ED /e s'une"i: Sigur, e in onoarea 0asului engle- Fiindcă anul ăsta0ine aici 'entruultima oară Dacă 0re"i să 0ă delecta"i din 'lin cu 'u"ină mu-ică, să nu maiintir-ia"i mult (0triă!)/um: (7lătinlnddin cap!) Nu 'rice' ce s'une"i>(&llida, cu şalul pe cap, intră prin stină, urmată de doctorul :anel!)OUnuWANGEL Dragă Ellida te asigur mai e tim' E tim' destul>ELL!DA Nu, nu nu e> Poate sosi dintr4o cli'ă in alta#ALLES%ED (dincolo de ardul rădinii) A, 2ună seara, domnule doctor> Sărutmina, doamnă>WANGEL (o'servindu-l) Dumneata erai: ?om a0ea concert deseară:#ALLES%ED Da 6niunea su3ătorilor7 are inten"ia să se 'roducă in 'erioada astanu ducem li'să deoca-ii )esti0e La noa'te, 0a & concert in onoarea engle-uluiWANGEL A engle-ului: A de0enit 0i-i2il:#ALLES%ED incă nu Dar tre2uie să a'ară e 'e du'ă insule Nici nu ştii cind tetre-eşti cu el,deodată, in )a"a taELL!DA Da eBact aşa eWANGEL (pe umătate intors spre &llida) La noa'te e ultima călătorie Pe urmă nu

0a mai 0eni#ALLES%ED %rist lucru, domnule doctor %ocmai de4aia 0rem şi noi, cum s4ars'une, să4i dăm toateonorurile Ai, ai, ai> Acuşi, acuşi trece 0ara cea 0eselă /urind, toate strimtorile0or & inc5ise, cum ses'une intr4o tragedieELL!DA %oate strimtorile 0or & inc5ise da#ALLES%ED %rist lucru să te gindeşti la asta Să'tă4mini şi luni intregi am )ostco'iii 0eseli ai 0eriiNe 0ine greu să ne reacomodăm cu noa'tea 'olară Da, cel 'u"in laince'ut, aşa -ic eu Pentru că oamenii 'ot să se alc5iaclimati-e-e, doamnă Wangel Da, să şti"i că 'ot (0alută şi iese prin stina!)

ELL!DA (privind spre ford) $, ce incordare, ce c5in> /e e'ui-antă este aceastăultimă jumătate de orădinaintea 5otăririi>WANGEL E, deci, lucru sta2ilit că 0ei sta de 0or2ă cu el:ELL!DA %re2uie să4i 0or2esc> Pentru că tre2uie să )ac o alegere de 2ună0oieWANGEL N4ai nimic de ales, Ellida N4ai dre'tul să alegi N4ai dre'tul din cau-ameaELL!DA N4o să mă o'reşti niciodată să aleg Nici tu, nici nimeni imi 'o"i inter-icesă 'lec cu el, să4;urme-, in ca-ul cind aş alege să 'lec cu el Po"i să mă re"ii aici cu )or"a, im'otri0a0oin"ei mele Po"i să)aci asta Dar ca eu să aleg să aleg in adincul conştiin"ei mele să4; aleg 'e elşi nu 'e;= H ( !2sen, Beatru, 0oi !!!

49

Page 50: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 50/61

O=tine dacă aş 0rea şi ar tre2ui să aleg asta nu 'o"i să mă o'reştiWANGEL Nu> Ai dre'tate Nu 'ot să te o'rescELL!DA Nimic nu 'oate sta im'otri0a 5otăririi mele> Aici, acasă, nu eBistă nimiccare să mă atragăsau să mă lege> N4am nici un )el de rădăcini in casa ta, Wangel /o'iii nu4mia'ar"in Su3etul tău numia'ar"ine Asta e Niciodată mi mi4a a'ar"inut /ind am să 'lec, dacă am să 'lec,&e cu el la noa'te,&e miine diminea"ă la Sjold0ien, n4am nici o c5eie de 'redat nici o 0or2ă delăsat, des're a2solutnimic Atit de com'let )ără rădăcini sint eu in casa ta La )el de străină )a"ă deorice ca şi in 'rimacli'ăWANGEL %u ai 0rut4oELL!DA Eu n4am 0rut aşa N4am 0rut nici aşa, nici in alt )el Am lăsat doar ca toatesă rămină aşa cum

le4am găsit in -iua cind "i4am 'ăşit 'ragul %u şi nimeni altul, ai 0rut să &e aşaWANGEL Mă gindeam că aşa e mai 2ine 'entru tineELL!DA $, da, Wangel, ştiu şi asta> Dar )elul cum ai gindit s4a ră-2unat> Pentru căacum nu găsescaici nici o )or"ă care să mă lege, nimic de care să mă 'ot s'rijini, nici un ajutor,nimic care să măatragă, nimic din ceea ce ar tre2ui să &e al nostru, comun şi intimWANGEL Acum 0ăd şi eu totul, Ellida De aceea tre2uie ca, ince'ind de miine, să4"i redo2indeştili2ertatea De4aici inainte, tre2uie să4"i trăieşti 'ro'ria ta 0ia"ăELL!DA @i asta numeşti tu 'ro'ria mea 0ia"ă: Dar 'ro'ria mea 0ia"ă a ieşit de 'e)ăgaşul ei cind mam

inso"it cu tine (+rinindu-şi miinile, inroită şi neliniştită!) !ar acum, la noa'te,'este o jumătatede oră, 0ine cel 'e care l4am trădat cel la care ar & tre2uit să "in ne-druncinat,aşa cum a "inut şi el lamine> Acum 0ine şi4mi dă, 'entru ultima şi unica dată 'utin"a să4mi retrăiesc0ia"a din nou să4mitrăiesc 'ro'ria şi ade0ărata mea 0ia"ă 0ia"a care mă atrage şi mă ins'ăimintăşi de care nu mă 'oteli2era /el 'u"in, de 2ună0oie>WANGEL %ocmai de aceea e necesar 'entru tine ca so"ul tău H şi medicul tău Hsă4"i ia 'uterea din'ro'riile tale miini şi să ac"ione-e in numele tăuELL!DA Da, Wangel, in"eleg )oarte 2ine Să nu cre-i că nu am momente cind simtcă mi4aş 'utea găsi'acea şiO<

mintuirea dacă aş ajunge 'ină la adincul su3etului tău şi as tine 'ie't c5emăriişi groa-ei Dar nu 'otsă )ac asta Nu,nu nu 'ot>WANGEL (ai, Ellida 5ai să ne mai mişcăm 'u"inELL!DA Aş dori atit de mult Dar nu indră-nesc Pentru că mi4a s'us că tre2uiesă4; aşte't aici

WANGEL (ai, totuşi Mai ai incă destul tim'ELL!DA Da, cre-i:WANGEL Mai ai destul tim', te asigur

50

Page 51: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 51/61

ELL!DA Atunci, 5aidem 'u"in(Pleacă amindoi spre dreapta, in prim-plan. in momentul următor apar Arn.olm şi"olette, la etremitateaeleşteului!)

#$LE%%E (o'servlndu-i pe cei care pleacă) !a te uită>A*N($LM (incet) Sst> Lasa4i să 'lece

#$LE%%E A"i reuşit să in"elege"i ce se intim'lă cu ei de cite0a -ile:A*N($LM Ai o2ser0at ce0a:#$LE%%E Mă mai intre2a"i>A*N($LM /e0a deose2it:#$LE%%E Desigur La amindoi Dumnea0oastră nu:A*N($LM Ei, n4aş 'utea s'une 'recis#$LE%%E #a da, şi dumnea0oastră a"i o2ser0at Dar nu 0re"i să coniite"i oindiscre"ieA*N($LM /red că ar & 2ine 'entru mama dumitale 0itregă, dacă ar )ace acel mic0oiaj#$LE%%E /rede"i:

A*N($LM Mă gindesc dacă n4ar & 'oate mai 2ine 'entru toată lumea, ca ea să'lece 'u"in#$LE%%E Dacă 'leacă acum, in -ori, din nou la ea acasă, in Sjold0ien, atuncidesigur că nu se maiintoarce niciodată aici, la noiA*N($LM #ine, #olette dragă, dar cum i"i dă 'rin minte una ca asta:#$LE%%E /red cu toată tăria Aşte'ta"i 'u"in> ?e"i 0edea nu mai 0ine !n oriceca-, nu atita tim' cit

eu şi (ilde sintem aici in casăA*N($LM @i (ilde:#$LE%%E Ei, cu (ilde incă 'oate că ar mai merge Pentru că e incă un co'il @i, in)ond, cred că o

idolatri-ea-ă17*

OCI'e Ellida !nsă cu mine e cu totul altce0a, 0ede"i dumnea0oastră $

mamă 0itregă, nu mult mai in0irstă decit mineA*N($LM Dragă #olette 'entru dumneata, )ără indoială cred că nu mai esteatit de mult 'ină 0ei

'utea 'leca#$LE%%E (cu insu2eţire) Aşa s'une"i: A"i 0or2it cu tata:A*N($LM Da, am 0or2it#$LE%%E $, şi ce4a s'us:A*N($LM (m e atit de a2sor2it de cu totul alte ginduri in -ilele astea#$LE%%E Da, da, tocmai ce s'uneam şi euA*N($LM Dar atit cit am 'utut să a3u, nu 'o"i conta 'e nici un ajutor din 'artealui#$LE%%E Nici unul>A*N($LM Mi4a eB'licat )oarte lim'ede situa"ia lui @i gindeşte că un asemenealucru este cu totul

im'osi2il 'entru el#$LE%%E (cu ton de reproş) @i 04a lăsat inima să mă amăgi"i

51

Page 52: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 52/61

A*N($LM Fii sigură că n4am )ăcut asta, #olette dragă De'inde doar dedumneata H numai dedumneata H dacă 0ei 0oi sau nu să sca'i de4aici#$LE%%E /e anume de'inde de mine: S'une"i>A*N($LM Dacă 0rei să 'leci de4aici in lumea largă Să in0e"i tot ce "i4ar 'lăceamai mult Să te2ucuri de toate lucrurile du'ă care tinjeşti mai mult aici, acasă Să4"i trăieşti 0ia"ain condi"ii mai 2une,mai luminoase, #olette/e s'ui:#$LE%%E ('ătind din palme) Dumne-eule mare> Dar e ce0a cu totul im'osi2il>Dacă tata nu 0rea,sau nu 'oate, atunci Pentru că eu n4am 'e nimeni altcine0a 'e lume, s're caresă mă indre'tA*N($LM N4ai 'utea consim"i să 'rimeşti o mină de ajutor de la 2ătri de la)ostul dumitale'ro)esor:#$LE%%E De la dumnea0oastră, domnule Arn5olm: A"i a0ea 2unătatea să

A*N($LM Să4"i dau o mină de ajutor: Da, din toată inima @i cu 0or2a şi cu )a'taPo"i să ai toatăincrederea Aşadar, eşti de acord: /um: Din toată inima:#$LE%%E Dacă 0reau din toată inima: Să 'lec Să 0ăd lumea să in0ă" ceAaserios,temeinic: %ot ceeaOU

ce a re're-entat 'ină acum 'entru mine cea mai nereali-a2ilă dintre minuniA*N($LM Da, toate astea 'ot de0eni realitate /u singura condi"ie ca să 0rei#$LE%%E @i 0re"i să contri2ui"i la toată )ericirea asta care nu 'oate & eB'rimată incu0inte: ?ai, nus'une"i4mi cum aş 'utea 'rimi o asemenea jert)ă din 'artea unui străin:

A*N($LM De la mine 'o"i )oarte 2ine să acce'"i orice, #olette De la mine 'o"i'rimi orice#$LE%%E (lulndu-i miinile) Da, şi mie4mi 'are a'roa'e că aş 'utea 'rimi orice> Nuştiu cum e1 dar(0e intrerupe!) A5limi 0ine să rid şi să 'ling de 2ucurie> De )ericire> A> Aşadar,0oi trăi şi eu cuade0ăratince'usem să mă ins'ăi4mint, să cred că 0ia"a trece 'e lingă mine>A*N($LM Nu tre2uie să4"i mai &e )rică, #olette dragă Dar şi tu tre2uie să4mi s'uiH sincer de totH dacă eBistă ce0a, ce0a care te leagă de locurile astea>#$LE%%E Să mă lege: Nu, nimicA*N($LM Nimic, c5iar nimic:#$LE%%E Nu, a2solut nimic Adică de tata sint legată intr4un )el @i de (ildeDarA*N($LM Ei de tatăl tău, oricum, mai de0reme sau mai tir-iu, 0a tre2ui să tedes'ar"i @i (ilde deasemenea, işi 0a găsi intr4o 2ună -i 'ro'ria ei cale Asta nu4i decit o c5estiune detim' Dar, incă odată8 nimic nu te leagă, #olette: Nici un )el de rela"ie de legătură:#$LE%%E Nu, a2solut nimic Din 'unctul ăsta de 0edere, aş 'utea 'leca oriundeA*N($LM Atunci, dacă4i aşa, inseamnă, #olette dragă, că ai 'utea să 'leci cumine#$LE%%E ('ătind din palme) Doamne, ce )ericită aş &>

A*N($LM Pentru că s'er că ai de'lină incredere in mine, nu:#$LE%%E Da, toată increderea>

52

Page 53: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 53/61

A*N($LM @i ai indră-ni, aşadar, in toată liniştea şi cu o incredere de'lină, să teincredin"e-i mie, să"i'ui 0iitorul in miinile mele, #olette: Aşa e: Nu 'rege"i:#$LE%%E Nu, desigur că nu> De ce aş 'regeta: /um aş 'utea gindi alt)el:Dumnea0oastră, caresinte"i 2ătrinul meu 'ro)esor 0oiam să s'un 'ro)esorul meu de 'e 0remuriOU;A*N($LM Nu numai des're asta e 0or2a Nu 0reau să insist asu'ra acestei laturia 'ro2lemei DarEi eşti aşadar li2eră, #olette Nici un )el de rela"ie, nici un )el de legătură nu teleagă de cine0a @i teintre2 deci dacă ai 0rea cum0a dacă ai 0rea cum0a dacă ai 0rea să4"i legi0ia"a de a mea 'entrutotdeauna:#$LE%%E (tresărind speriată) A ce 0re"i să s'une"i: >A*N($LM Pentru toată 0ia"a, #olette Dacă 0rei să &i so"ia mea:#$LE%%E (pe umătate pentru ea insăşi) Nu, nu, nu> Asta e im'osi2il> /u totul

im'osi2il>A*N($LM Ar & c5iar atit de im'osi2il 'entru tine să#$LE%%E Dar in nici un ca- n4a"i 'utut gindi eBact aşa cum 04a"i eB'rimat,domnule Arn5olm> (0euită la el!) Sau totuşi Dacă la asta 04a"i gindit cind 04a"i o)erit să )ace"i atitde mult 'entru mine:A*N($LM Ascultă4mă, #olette Desigur că te4a sur'rins )oarte mult ceea ce "i4ams'us#$LE%%E S4ar & 'utut să nu mă sur'rindă: Din 'artea dumnea0oastră: S4ar &'utut să nu măsur'rindă:A*N($LM Poate că ai dre'tate Nu ştiai nu a0eai de unde să ştii că eu 'entru

tine am 0enit aici#$LE%%E A"i 0enit aici 'entru mine:A*N($LM Da, #olette in 'rimă0ara asta am 'rimit o scrisoare de la tatăl tău @io intorsătură de)ra-ă m4a )ăcut să cred 5m că ai 'ăstrat )ostului tău 'ro)esor ce0a ce0a maimult decit o amintire'rietenească#$LE%%E /um a 'utut tata să scrie asta:A*N($LM Nici nu se gindise, de )a't, să scrie aşa Eu insă mi4am inc5i'uit că eaici o )ată care ardori să 0in şi eu aici Nu, nu mă intreru'e, #olette dragă> @i 0e-i tu, cindcine0a e ca mine, adică numai e 'ro'riu4-is la 0irsta tinere"ii, atunci o asemenea con0ingere sau inc5i'uire)ace o )oarte'uternică im'resie A crescut in mine, tre'tat, un sentiment 0iu şi 'lin degratitudine 'entru tine Amsim"it că tre2uie să 0in la tine Să te re0ăd Să4"i s'un că4"i im'ărtăşescsentimentele 'e care imiinc5i'uiam că le nutreşti 'entru mine#$LE%%E Dar acum, cind şti"i că nu este aşa> /ă totul a )ost o nein"elegere>OUOA*N($LM Nu mai 'ot sc5im2a nimic, #olette !maginea ta, aşa cum am 'urtat4oin mine, 0a a0ea

intotdeauna culoarea şi am'renta stării su3eteşti 'e care o nein"elegere a &Bat4oin mine Poate că tunu 'rice'i destul de 2ine %otuşi, aşa este

53

Page 54: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 54/61

#$LE%%E N4aş & cre-ut niciodată că e 'osi2il să se intim'le una ca astaA*N($LM Dar acum, cind se 0ede că totuşi a )ost 'osi2il: /e s'ui, #olette: N4ai'utea să te5otărăşti să să de0ii so"ia mea:#$LE%%E $, mi se 'are cu ne'utin"ă, domnule Arn5olm Dumnea0oastră, care a"i)ost 'ro)esorulmeu Nu 'ot conce'e de loc că aş 'utea & in alte rela"ii cu dumnea0oastrăA*N($LM #ine, 2ine dacă "i se 'are că asta e cu totul im'osi2il ?a să -ică,rela"iile dintre noirămin nesc5im2ate, dragă #olette#$LE%%E /e 0re"i să s'une"i:A*N($LM Eu imi men"in, totuşi, 'ro'unerea Am să mă ingrijesc să 'o"i 'leca de4aici şi să 'o"i0edea lumea Să 'o"i in0ă"a ceea ce i"i 'lace, intr4ade0ăr să in0e"i Să 'o"i trăi incondi"ii care să4"iasigure inde'enden"a De asemenea, am să4"i asigur 0iitorul mai inde'ărtat,#olette in mine 0ei a0ea

intotdeauna un 'rieten 2un, credincios şi de incredere Po"i & 'e de'lin sigură deasta>#$LE%%E $, Doamne domnule Arn5olm toate astea sint cu totul im'osi2ileacumA*N($LM @i asta este im'osi2il:#$LE%%E Da, gindi"i40ă> Du'ă cele ce mi4a"i s'us şi du'ă răs'unsul 'e care 0i l4am dat Nu se'oate să nu in"elege"i că acum imi este im'osi2il să acce't ce0a atit de mare,care 0ine de ladumnea0oastră Niciodată, du'ă cele 'etrecute>A*N($LM ?rei, aşadar, să rămii acasă şi să4"i iroseşti 0ia"a:#$LE%%E $, e ingro-itor să mă gindesc la asta>

A*N($LM ?rei să renun"i să mai 0e-i măcar o 'arte din lumea largă: ?rei sărenun"i la tot ceea ceH du'ă cum singură s'ui H doreşti: Să ştii că toate sint )ără nici un 0iitor şi căniciodată n4ai să maiin0e"i nimic: *e3ectea-ă 2ine, #oletteOU

#$LE%%E Da, da a0e"i multă, nes'us de multă dre'tate, domnule Arn5olmA*N($LM @i intr4o 2ună -i cind tatăl tău nu 0a mai & Poate că atunci 0eirămine )ără nici uns'rijin şi singură 'e lume Sau 'oate că te 0ei dărui unui alt 2ăr2at 'entru care, e)oarte 'osi2il, nu 0eisim"i nimic#$LE%%E $, da 0ăd 2ine cit de ade0ărat este tot ce s'une"i %otuşi Sau,'oate, totuşiA*N($LM (precipitat) Ei:#$LE%%E (privindu-l, după o eitare) Poate că n4ar &, totuşi, im'osi2ilA*N($LM /e anume, #olette:#$LE%%E Să )ac să acce't ceea ce ceea cemi4a"i 'ro'usA*N($LM ?rei să s'ui că ai 'utea să 'rimeşti: /ă, in orice ca-, ai dori să4mio)eri 'lăcerea de amă lăsa să te ajut, ca un 'rieten credincios:#$LE%%E Nu, nu, nu> Asta niciodată> Asta ar & in ade0ăr ce0a cu totul im'osi2il>Nu domnule

Arn5olm ia4mă mai 2ine>A*N($LM #olette> Aşadar, 0rei totuşi>

54

Page 55: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 55/61

#$LE%%E Da cred> 0reauA*N($LM ?ei & deci so"ia mea>#$LE%%E Da Dacă 0i se mai 'are că 'ute"i să mă lua"iA*N($LM Dacă mi se 'are: (Prinindu-i miinile!) $, mul"umesc mul"umesc,#olette De alt)el,tot ce4ais'us toate e-itările tale de mai inaintenu m4au s'eriat/5iar dacă acum nu mi4ai dat inima ta 'e de4a4ntregul, am să ştiu eu să "i4ociştig #olette, am să'resar in calea ta numai tranda&ri>#$LE%%E Am să 'ot 0edea lumea> Am să 'ot să4mi trăiesc 0ia"a> Aşa mi4ai'romisA*N($LM @i am să4mi "in )ăgăduiala#$LE%%E @i 0oi 'utea să in0ă" tot ce4mi 'lace>A*N($LM Eu i"i 0oi & şi 'ro)esor> /a 'e 0remuri, #olette> Aminteşte4"i de ultimiităi ani de şcoală#$LE%%E (liniştită şi in sine) !nc5i'uie4"i să te ştii li2eră şi să ieşi in lumea

largă @i să nu &ine0oită să te mai gindeşti cu nelinişte la 0iitor Să nu te mai intre2i in4OURgro-ită dacă 0ei a0ea sau nu 'ro-aicele mijloace de eBisten"ăA*N($LM Nu, asemenea 'reocu'ări, asemenea ginduri nu 0ei mai a0ea @i H nu4i aşa, draga mea#olette H şi asta e un lucru )oarte 'lăcut: Nu:#$LE%%E Da /5iar este /u siguran"ă că esteA*N($LM (luind-o de talie) A, să 0e-i ce cămin con)orta2il şi 'lăcut ne 0om )ace@i ce 2ine, celinişti"i şi ce 'lini de incredere 0om trăi im'reună, #olette>#$LE%%E Da, ince' şi eu să /red, in )ond, că s4ar 'utea să &e şi aşa (0e uită

spre dreapta şi sedeaeaă repede!) A> Să nu s'ui nimicA*N($LM /e este, dragă:#$LE%%E $, e 2ietul (7u un est!) ite4; acoloA*N($LM %atăl tău:#$LE%%E Nu1 tinărul scul'tor E cu (ildeA*N($LM A, Lngstrand /e e cu el:#$LE%%E @tii ce slă2it şi ce 'ră'ădit e>A*N($LM Dacă nu cum0a işi inc5i'uie numai#$LE%%E $, nu, aşa e N4o mai duce mult Ar & 'oate cel mai 2un lucru 'entru elA*N($LM Draga mea, de ce ar & cel mai 2un lucru:#$LE%%E Pentru că 'entru că, desigur, nu 0a )ace niciodată nimic, nici in artă(ai să 'lecăm 'inănu 0in eiA*N($LM Da, să 'lecăm, scum'a mea #olette(ilde şi $%nstrand apar lină eleşteu!)

3 (!LDE (ei 5ei> Domniile 0oastre nu 0or să ne aşte'te:A*N($LM #olette şi cu mine tocmai 'ornisem in 'lim2are(Arn.olm şi "olette ies prin stină!)

L+NGS%*AND (riind incetişor) E )oarte amu-ant acum 'e aici> %o"i merg 'erec5iNumai cite doiF3 (!LDE (uitindu-se după ei) Aş 'utea să jur că Arn5olm ii )ace curteL+NGS%*AND Da: Ai o2ser0at ce0a:

7] (!LDE $, sigur Nu4i 'rea greu să o2ser0i cind ştii să "ii oc5ii desc5işiL+NGS%*AND Dar domnişoara #olette nu4; ia Sint sigur

55

Page 56: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 56/61

(!LDE Nu ! se 'are că e de-gustător de 2ătrin 'entru ea @i mai crede că 0a c5elicurindL+NGS%*AND Nu, nu numai de asta Dar ea, oricum, nu l4ar lua4 (!LDE De unde ştii:L+NGS%*AND Pentru că i4a 'romis cui0a că se 0a gindi la el0 (!LDE Se 0a gindi numai:L+NGS%*AND !n tim' ce 0a & 'lecat 0 (!LDE $, atunci cu siguran"ă că dumitale "i4a 'romis că se0a gindiL+NGS%*AND S4ar 'utea> 3 (!LDE Ti4a 'romis ea asta:L+NGS%*AND Da, inc5i'uieşte4"i mi4a 'romis c5iar ea> Dar să nu4i s'ui că ştiiJ (!LDE $, )erit4a Dumne-eu Sint tăcută ca mormintul L+NGS%*AND Mi s4a'ărut că e ce0a)oarte drăgu" din 'artea eii (!LDE @i cind ai să te intorci din nou, ai de gind să te logodeşti cu ea: @i 'eurmă să te insori:L+NGS%*AND Nu, nu cred că ar & cel mai nimerit lucru in 'rimii ani nici n4aş

'utea să mă gindescla asta @i cind, in s&rşit, m4aş descurca mai 2ine, atunci ea ar & 'u"intel cam2ătrină 'entru mine, aşami se 'are

  (!LDE %otuşi, ai 0rea ca #olette să se gindească tot mereu la dumneata:L+NGS%*AND Da, 'entru că ar & ce0a )oarte necesar 'entru mine Pentru mine,ca artist, 'rice'i: @iea 'oate )oarte 2ine să )acă asta, ea care nu are 'ersonal nici o 0oca"ie $ricum,e ce0a )oarte ama2ildin 'artea ei0 (!LDE /re-i că 0ei 'utea lucra mai cu s'or la o'era dumitale, dacă 0ei şti că#olette continuă să se

gindească la dumneata:L+NGS%*AND Da, aşa cred ?e-i dumneata, cind ştii că unde0a, 'e lume, este o)emeie tinără, &nă şidiscretă, care 0isea-ă la tine Mi se 'are că asta e ce0a aşa aşa Ei, nu ştiucum ar tre2ui să s'un(!LDE Ai 0rea 'oate să s'ui ca'ti0ant:OUUL+NGS%*AND /a'ti0ant: Da, da /a'ti0ant 0oiam să s'un Sau ce0a asemănător(Privind-o!) /eistea"ă eşti, domnişoară (ilde Da, da, istea"ă rău de tot /ind am samă intorcacasă, 0ei a0ea cam

aceeaşi 0irstă 'e care o are acum sora dumitale Poate că ai să ară"i cum aratăea acum Poate că 0eia0ea acelaşi su3et ca al ei acum @i 'oate ai să &i deo'otri0ă H dumneata şi soradumitale H intr4osingură &in"ă, cu un singur c5i' , (!LDE Ai dori asta:L+NGS%*AND Nu 'rea ştiu Da, mai curind cred că da Dar acum, in 0ara asta,0reau să &i doardumneata insă"i Si eBact aşa cum eşti acum (!LDE i"i 'lac mai mult aşa:L+NGS%*AND Da, imi 'laci )oarte mult (!LDE (m ia s'une4mi, ca artist, "i se'are că mă'rinde să 'ort mereu roc5ii de 0ară, in culori desc5ise:

L+NGS%*AND Da, mi se 'are că i"i 0in )oarte 2ine A (!LDE Ti se 'are că măa0antajea-ă culorile

56

Page 57: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 57/61

desc5ise: L+NGS%*AND Da, i"i 0in admira2il culorile desc5ise, sint 'e gustul meuK (!LDE Dar, ia s'une4mi dumneata care eşti artist cum cre-i că mi4ar sta innegru:L+NGS%*AND in negru, domnişoară (ilde: (!LDE Da, com'let in negru /re-i căm4ar'rinde:L+NGS%*AND Negru nu e 'ro'riu4-is o culoare 'entru 0ară De alt)el, cred că aiarăta minunat şi innegru Mai ales cu in)ă"işarea 'e care o ai; (!LDE (privind in ol) in negru 'ină la git n ja2ou negru Mănuşi negre @iun 0oallung, negru, lăsat 'e s'ateL+NGS%*AND Dacă te4ai im2răca aşa, domnişoară (ilde, atunci aş dori să &u'ictor şi aş 'icta otinără, o delicioasă şi indurerată 0ădu0ăC (!LDE Sau o tinără şi indurerată mireasăL+NGS%*AND Da, s4ar 'otri0i şi mai 2ine Dar ai dori să &i im2răcată aşa:

K (!LDE Nu ştiu Dar simt că ar & ce0a ca'ti0antL+NGS%*AND /a'ti0ant:G (!LDE E ca'ti0ant să te gindeşti la asta, nu: (Arătlnd deodată spre stină!) Ei, iate uită>OU=

L+NGS%*AND (uitindu-se) ?a'orul cel mare engle-esc> E c5iar aici, la de2arcader(:anel şi &llida apar lină eleşteu!)

WANGEL %e asigur, dragă Ellida te inşeli (ii vede pe ceilalţi!) Ei, aici era"i: Nu4iaşa, domnuleLngstrand incă nu se -ăreşteL+NGS%*AND ?a'orul cel mare engle-esc:WANGEL Desigur>

L+NGS%*AND (arătlndu-l) E acolo, domnule doctorELL!DA A> @tiam euWANGEL A 0enit>L+NGS%*AND A 0enit ca un 5o" in toiul no'"ii, s4ar 'utea s'une /u totulneo2işnuit, )ără să )acă0reun -gomotWANGEL /ondu4o 'e (ilde la de2arcader Gră2eşte4te> (ilde 0rea, desigur, săasculte mu-icaL+NGS%*AND Da, tocmai 0oiam să 'lecăm, domnule doctorWANGEL Poate 0ă ajungem şi noi din urmă /urind H (!LDE (şoptit, lui$%nstrand) @i ei tot'erec5i merg (ilde şi $%nstrand ies prin rădină# se aud sunete de anară, in

continuarea sceneicare urmeaă!)ELL!DA A 0enit> &l e aici> Da, da simtWANGEL Ar tre2ui să intri in casă, Ellida Lasă4mă să 0or2esc singur cu elELL!DA $ im'osi2il> !m'osi2il, "i4am mai s'us> (0coate un striăt!) A5 uite4;,Wangel>(0trăinul intră din stină şi se opreşte pe cărare, dincolo de poartă!)

S%*Q!NL (salutind) #ună seara /um 0e-i, m4am intors, EllidaELL!DA Da, da, da a sosit ceasul> S%*Q!NL Eşti gata de drum: Sau nu:WANGEL ?e-i 2ine cănu

S%*Q!NL Nu 0or2esc de im2răcăminte sau de alte lucruri de4astea Nu 0or2escde cu)ere 'line %otce4i tre2uie

57

Page 58: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 58/61

OU<

'entru călătorie am cu mine, la 2ord M4am ingrijit şi de ca2ină 'entru ea (7ătre&llida!) %e4amintre2at dacă eşti gata să 'leci cu mine să 'leci cu mine de 2ună0oie:ELL!DA (implorator) $, nu mă intre2a> Nu mă mai is'iti aşa(in depărtare se aude clopotul vaporului!)

S%*Q!NL A sunat la 2ord 'rima oară Acum tre2uie să s'ui8 da sau nuELL!DA (rinindu-şi miinile) (otărirea> (otărirea 'entru toată 0ia"a Să nu mai'o"i re0eni niciodată>S%*Q!NL Niciodată> Peste jumătate de oră 0a & 'rea tir-iu>ELL!DA (privindu-l timid şi cercetător) De ce "ii atit de neclintit la mine:S%*Q!NL Nu sim"i, cum simt eu, că noi ne a'ar"inem unul altuia:ELL!DA /re-i 'entru că ne4am )ăgăduit:S%*Q!NL $ )ăgăduială nu 'oate lega 'e nimeni Pe nici un 2ăr2at de nici o)emeie, şi 'e nici o)emeie de nici un 2ăr2at Tin atit de neclintit la tine 'entru că nu pot alt)elELL!DA (incet, rematind) De ce n4ai 0enit mai demult:WANGEL Ellida>ELL!DA (intrerupindu-se) $5 atrac"ia, ademenirea şi c5emarea asta anecunoscutului> %oată 'utereamării e adunată aici>(0trăinul trece portiţa rădinii!)

ELL!DA (adăpostindu-se după :anel) /e inseamnă asta: /e 0rei:S%*Q!NL %e 0ăd şi te aud, Ellida aşadar, 'e mine mă alegi totuşi 'ină la urmăWANGEL (inaintind spre el) So"ia mea nu are nici o alegere de )ăcut Eu sint aicica să aleg 'entru eaşi ca s4o a'ăr Da, s4o a'ăr Dacă nu te deci-i să 'leci de aici şi din "ară şi să nute mai intorciniciodată ştii la ce te eB'ui:

ELL!DA Nu, nu, Wangel> Asta nu>OUC

S%*Q!NL /e 0rei să )aci:WANGEL ?oi cere să &i arestat /a un criminal !mediat> !nainte de a ajunge 'e2ord> Pentru căde"in destule date des're crima din Sjold0ienELL!DA $, Wangel cum 'o"iS%*Q!NL Mă aşte'tam la asta @i de aceea (0coate un revolver din 'uunarul dela piept!) de aceeam4am 'regătitELL!DA (aruncindu-se in aţa lui :anel) Nu, nu nu4; omori> Mai 2ine omoară4mă 'e mine>

S%*Q!NL Nici 'e el, nici 'e tine Fii liniştită> Qsta e 'entru u- 'ersonal Pentru că0reau să trăiesc şisă mor ca un om li2erELL!DA (intr-o ecitaţie crescindă) Wangel> Lasă4mă să4"i s'un să s'un ca săaudă şi el Po"i, dacă0rei, să mă re"ii aici> Ai şi 'uterea şi mijloacele> @i c5iar asta 0rei să şi )aci> Darsu3etul meu, toategindurile mele, toate nă-uin"ele, toate dorin"ele, toate nostalgiile nu le 'o"i in4lăn"ui> ?or jindui şi 0or-2ura s're necunoscutul 'entru care am )ost creată şi 'e care tu mi l4ai inc5isWANGEL (cu durere calmă j?ăd 2ine,Ellida> Pas cu 'as, luneci de lingă mine Pinăla urmă, atrac"ia ta'entru ce0a )ără 5otar şi )ără s&rşit, 'entru inaccesi2il, i"i 0a tiri s'iritul intr4onoa'te neagră

58

Page 59: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 59/61

ELL!DA Da, da simt şi eu ce0a negru tene2re &l&ie in jurul meu>WANGEL Nu 0reau să ajungi 'ină acolo> @i &indcă nu e nici o altă sal0are 'entrutine in orice ca-,eu nu 0ăd alta De aceea de aceea sint de acord să se strice in0oialanoastră Aşadar, acum 'o"i să"ialegi calea in cea mai de'lină li2ertateELL!DA (il priveşte o clipă, amuţită) E ade0ărat ade0ărat ce s'ui tu: ?rei săs'ui din toatăinima:O=^

WANGEL Da din adincul inimii mele rănite, asta0reau să s'unELL!DA @i 'o"i tu, 'o"i lăsa să se intim'le asta: WANGEL Da, 'ot Pot, 'entru că teiu2esc atit demultELL!DA (incet, rematind) Atit de a'roa'e atit de intim 'ătrunsesem in tine>WANGEL Anii, 0ia"a im'reună au )ăcut astaELL!DA (rinindu-şi miinile) @i eu eu care n4am a0ut oc5i să 0ădWANGEL Gindurile tale mergeau 'e alte căi Acum insă acum eşti cu totulde-legată H de mine şide toate ale mele Acum, 'ro'ria şi ade0ărata ta 0ia"ă 'oate reintra din nou in'ro'riul ei )ăgaşPentru că acum 'o"i alege in li2ertate @i 'e 'ro'ria ta răs'undere, EllidaELL!DA (strinindu-şi capul in miini şi privind inaintea ei, spre :anel) inli2ertate şi 'e 'ro'riamea răs'undere: Pe 'ro'ria mea răs'undere: Asta este asta e ce0a care tetrans)ormă>(7lopotul vaporului sună din nou!)

S%*Q!NL Au-i, Ellida> Sună 'entru ultima oară?ino>ELL!DA (se intoarce spre el, se uită f la el şi rosteşte eneric) Du'ă cite s4auintim'lat, niciodată n4am să'lec cu tine>S%*Q!NL Nu 0ii:ELL!DA (incleştindu-se de :anel) $, niciodată n4am să te 'ot 'ărăsi du'ă toateastea>WANGEL Ellida> Ellida>S%*Q!NL S4a terminat deci totul:ELL!DA Da S4a s&rşit 'entru totdeaunaS%*Q!NL ?ăd E ce0a aici mai tare decit 0oin"a mea

ELL!DA ?oin"a ta nu mai are nici greutatea unui )ulg 'entru mine Pentru mineeşti un om mort cares4a intors din mare @i care se 0a intoarce tot in mare Dar nu mă mai s'erii detine> @i nimic nu mămai atrageO=;  

S%*Q!NL Adio, doamnă (0are peste portiţă!) De4acum incolo, nu mai eşti decitun nau)ragiu in0ia"a mea (Iese prin stină!)WANGEL (se uită un moment la ea) Ellida su3etul tău e ca marea, cu 3uBul şire3uBul ei De unde

a 0enit trans)ormarea:

59

Page 60: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 60/61

ELL!DA $, nu 'rice'i că trans)ormarea a 0enit că tre2uia să 0ină cind am'utut alege in li2ertate:WANGEL @i necunoscutul nu te mai atrage:ELL!DA Nici nu mă atrage, nici nu mă s'erie Am 'utut să4; 0ăd 'ină in adinc să'ătrund in el, dacăaş & 0rut A2ia acum am 'utut alege De aceea am si 'utut să renun" la elWANGEL ince' să te in"eleg, incetul cu incetul %u gindeşti şi sim"i in imagini şiin re're-entări0i-uale Nostalgia şi inclinarea ta 'entru mare atrac"ia 'entru el 'entrustrăinul acela toate eraueB'resia unei ne0oi adinci de li2ertate, care se tre-ea şi creştea in tine Nimicaltce0aELL!DA A, nu ştiu ce să s'un @tiu insă că ai )ost un 2un medic 'entru mine %u aigăsit unicul leac'entru mine şi ai a0ut curajul să4; )oloseştiWANGEL Da in situa"ii limită, in 'ericole eBtreme, noi, medicii, indră-nim multAşadar, acum te

intorci la mine, Ellida:ELL!DA Da, dragul şi credinciosul meu Wangel, mă intorc la tine Acum 'ot s4o )acPentru că acum0in la tine in li2ertate, de 2ună0oie şi 'e 'ro'ria mea răs'undereWANGEL (privind-o aectuos) Ellida> Ellida> /ind te gindeşti că acum 0om trăiamindoi cu totul unul'entru celălaltELL!DA şi cu amintirile 0ie"ii noastre comune Ale tale ca şi ale meleWANGEL Da, nu4i aşa, draga mea:ELL!DA @i 'entru cei doi co'ii ai noştri, WangelWANGEL Ai noştri, ai s'us>ELL!DA Aceia 'e care nu4i am dar 'e care ii 0oi ciştigaO=OWANGEL Ai noştri> (ii sărută miinile de mai multe ori, ericit!) !"i mul"umesc dintoată inima mea'entru 0or2ele astea>(ilde, "allested, $%nstrand, Arn.olm şi "olette apar in partea stină a rădinii! in acelaşi timp,trec pe cărare tineri şitinere din oraş şi seonişti!)

(!LDE (cu umătate de las, către $%nstrand) !a te uită ce aer de logodnici auamindoi, şi ea şitata>#ALLES%ED (care a auit) E 0ară, domnişoară>A*N($LM (privind la :anel şi la &llida) Acum 0a'orul engle- 'leacă

#$LE%%E (se duce la ard) De aici se 'oate 0edea mai 2ineL+NGS%*AND ltima călătorie din anul ăsta#ALLES%ED /urind, toate strimtorile 0or & inc5ise, cum s'unea 'oetul E trist,doamnă Wangel> @iacum, 0e"i li'si şi dumnea0oastră cită0a 0reme Miine 'leca"i s're Sjold0ien,aşa am au-itWANGEL Nu nu mai e 0or2a de nici o 'lecare Pentru că in noa'tea asta ne4am5otărit alt)elA*N($LM (uitindu-se cind la unul cind la altul) A5 ade0ărat:#$LE%%E (venind in aţă) %ată ade0ărat:(!LDE (avintat, spre &llida) *ămii cu noi, totuşi:ELL!DA Da, (ilde dragă dacă mă iu2eşti X (!LDE (luptind cu risulşicu plinsul)

A5 inc5i'uie4"i H dacă o iu2esc eu

60

Page 61: Femeia Marii-Henric Ibsen

7/21/2019 Femeia Marii-Henric Ibsen

http://slidepdf.com/reader/full/femeia-marii-henric-ibsen 61/61

A*N($LM (&llidei) Dar asta4i o ade0ărată sur'ri-ă>ELL!DA (im'ind, rav) Ei, 0e-i dumneata, domnule Arn5olm: Tii minte ce am0or2it ieri: /indcine0a s4a o2işnuit să trăiască de'arte de mare 'e uscat nu4şi mai găseştedrumul ina'oi la mare@i nici la 0ia"a de mare#ALLES%ED Dar asta e curat 'o0estea cu sirena mea>ELL!DA /u oarecare a'roBima"ie;<O=#ALLES%ED /u deose2irea doar că sirena moare din cau-a asta De alt)el,oamenii ei se 'otaclam acli mati-a Da, da, 0ă asigur, doamnă Wangel, ei 'ot să se a4cli4ma4ti4-e4-e>ELL!DA Da, in li2ertate, 'ot, domnule #allested>WANGEL @i 'e 'ro'ria răs'undere, Ellida dragăELL!DA (rapid, Intinlndu-i mina) Da, aşa e, Wangel Pe 'ro'ria răs'undere(Eaporul cel mare iese ără omot din ford! >uica se aude din ce in ce mai tare, dinspre ţărm!)