FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE nr.5, iunie ... GEOPOLITICE, PROIECTE NAبڑIONALE /4...

download FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE nr.5, iunie ... GEOPOLITICE, PROIECTE NAبڑIONALE /4 WORKSHOP

of 23

 • date post

  26-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE nr.5, iunie ... GEOPOLITICE, PROIECTE NAبڑIONALE /4...

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  nr.5, iunie-iulie 2018

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  PAGINA | 1 Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  CUPRINS

  ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI. SEMNIFICAȚII. EVOLUȚIA PROBLEMATICII DE MEDIU /2

  CONFERINȚA – EVENIMENT: ROMÂNIA LA CENTENAR. EVOCĂRI, MIZE GEOPOLITICE, PROIECTE NAȚIONALE /4

  WORKSHOP NANOCHIMIA VERDE /6

  CURSUL FESTIV AL STUDENȚILOR GEOGRAFI LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA /8

  SIMPOZIONUL STUDENȚILOR CHIMIȘTI DIN DEPARTAMENTUL BIOLOGIE- CHIMIE /11

  PRACTICA DE SPECIALITATE DIN MUNȚII FĂGĂRAȘ, IULIE 2018 /12

  PRACTICA DE SPECIALITATE LA AGIGEA, IULIE 2018 / 13

  CAMPUS PARTY ITALIA 2018 / 16

  WEST SUMMER UNIVERSITY TIMIȘOARA / 20

  DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE MOBILITĂȚI ERASMUS+ / 22

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  PAGINA | 2 Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI. SEMNIFICAȚII. EVOLUȚIA PROBLEMATICII DE MEDIU.

  În cadrul șirului de acțiuni reunite sub numele de Săptămâna verde la UVT, doamna Conf. univ. Dr. Cătălina ANCUȚA, Decan al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, a susținut, în data de 5 iunie, o prelegere cu tema: Ziua Mondială a Mediului. Semnificaţii. Evoluţia problematicii de mediu. Pornind de la contextul instituirii Zilei Mondiale a Mediului, doamna conferențiar a trecut în revistă problematicile abordate începând din 1972 până în prezent, argumentând alegerea acestora prin exemple semnificative pentru importanța lor pentru funcționarea ecosistemului global: afectarea stratului de ozon, poluarea cu substanțe chimice periculoase, defrișarea, biodiversitatea, schimbările climatice, deșertificarea, afectarea ecosistemelor marine, poluarea urbană.

  Tema anului 2018 - "Să învingem poluarea cauzată de plastic“- se constituie într-o chemare la acțiu- ne pentru combaterea uneia dintre marile provocări de mediu ale timpului nostru, o invitație să analizăm modul în care putem face schimbări în viața noastră de zi cu zi pentru a reduce impactul major al poluării prin plastic asupra naturii, asupra animalelor sălbatice și asupra sănătății noastre.

  Au fost prezentate argumentele majore care au dus la identificarea temei anului 2018: • în fiecare an, utilizăm până la 5000 de miliarde de pungi de plastic de unică folosință; • 50% din plasticul pe care îl folosim este de unică folosință; • 1,5% - 4% din producția anuală globală de plastic ajunge în apele mărilor și oceanelor; • 80% din deșeurile marine sunt din plastic.

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  PAGINA | 3 Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  De asemenea, a fost prezentată Strategia Uniunii Europene pentru plastic într-o economie circulară, ale cărei principale direcții de acțiune vizează:

  • îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor din plastic; • reducerea plasticelor de unică folosință; • monitorizarea și curățarea deșeurilor maritime; • inovarea în domeniul materialelor plastice; • reducerea poluării datorate microparticulelor din plastic; • investiții în infrastructurile și soluțiile inovative destinate reducerii impactului ecologic al producției

  de plastic; • concentrarea acțiunii pe regiuni-cheie; • corelarea acțiunilor actorilor globali; • aplicarea reglementărilor la nivel național, regional și local.

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  PAGINA | 4 Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  CONFERINȚA – EVENIMENT: ROMÂNIA LA CENTENAR. EVOCĂRI, MIZE GEOPOLITICE,

  PROIECTE NAȚIONALE. ROLUL LUI EMMANUEL DE MARTONNE

  În anul Centenarului, Universitatea de Vest din Timișoara și Filiala Timiș a Societății de Geo- grafie din România au omagiat memoria marelui prieten al României care a fost Emmanuel de Marton- ne, printr-o conferință-eveniment, pe tema “România la Centenar. Evocări, mize geopolitice, proiecte naționale. Rolul lui Emmanuel de Martonne”. Evenimentul a avut loc pe 6 iunie 2018, în elegantul Amfiteatru A01 al Universității de Vest din Timișoara.

  Au participat membri ai conducerii Universității de Vest din Timișoara, ambasadorul Marii Brita- nii la București și reprezentanți ai Franței în România, reprezentanți de seamă ai Academiei Române, ai Comitetului Național de Geografie și ai Societății de Geografie din România, ai universităților de presti- giu din țară (prorectori, decani, directori de departamente, distinși colegi de la universitățile UBB Cluj- Napoca, UAIC Iași, Univ. București, Univ. Craiova, UVT Timișoara), istorici, reprezentanți ai autorită- ților locale din Timișoara și județul Timiș, oameni de cultură, cadre didactice din învățământul preuni- versitar, studenți și doctoranzi.

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  PAGINA | 5 Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  La conferința eveniment organizată în cadrul acestei manifestări, au fost prezentate 14 comunicări științifice, toate cu referire la rolul lui Emmanuel de Martonne în fondarea geografiei științifice românești și la contribuția sa decisivă în definirea granițelor României Mari. Conferința a fost completată de un mo- ment cu mare valoare simbolică: pe holul de la etajul I al Universității de Vest din Timișoara, aproape de Aula Magna, a fost dezvelită o placă omagială cu portretul în relief al savantului, realizat de tânărul sculptor Teo Papadopol, de la Facultatea de Arte și Design a UVT.

  Comunicările științifice prezentate la conferință au relevat că, dintre personalitățile din afara țării care au adus o contribuție esențială la realizarea statului unitar român, marele geograf francez Emmanuel de Martonne s-a remarcat în mod deosebit. În calitate de secretar al Comitetului de Studii și de membru în patru comisii speciale pentru trasarea frontierelor în Europa Centrală și de Sud-Est, Emmanuel de Marton- ne a sprijinit cauza României în timpul Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920), cu argumente științifi- ce solide, fondate în mulții ani de cercetări de teren întreprinse atât în Regatul României, cât și în teritoriile românești din cadrul Monarhiei austro-ungare și al Imperiului țarist.

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  PAGINA | 6 Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  În timpul Conferinței de pace, Emmanuel de Martonne a lucrat intens împreună cu delegația Româ- niei, cu primul ministru Vaida Voevod și cu ceilalți membri ai delegației, cu cele mai însemnate personali- tăți ale culturii și științei românești a vremii, fundamentând științific și convingător revendicările României și pledând pentru împlinirea aspirațiilor teritoriale ale țării noastre. Cu vastele sale cunoștințe și cu enormul