FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE actori locali din domeniul turismului إںi Complexul...

download FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE actori locali din domeniul turismului إںi Complexul turistic

of 19

 • date post

  11-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE actori locali din domeniul turismului إںi Complexul...

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  nr.5, octombrie 2019

 • PAGINA | Telefon: 0256-592.303

  1

  ..

  FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  .

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  CUPRINS

  COLOCVIUL ANIVERSAR „60 DE ANI DE GEOGRAFIE LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA” – 27 SEPTEMBRIE 2019 /2

  PRACTICILE DE TERN ALE DEPARTAMENTULUI DE GEOGRAFIE / 4

  PROF. UNIV. DR. REMUS CREȚAN – PREMIANT ÎN CADRUL GALEI EXCELENȚEI UVT/ 10

  PROF. UNIV. DR. PETRU URDEA (DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE) DISTINS CU TITLUL ONORIFIC DE PROFESOR EMERITUS ÎN CADRUL GALEI UVT 75 /12

  PROIECT INEDIT DEDICAT ÎMPLINIRII A 30 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989 /14 LANSAREA CELEI DE-A DOUA EDIȚII A STUDIULUI PRIVIND EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACȚIE A TURIȘTILOR STRĂINI ÎN TIMIȘOARA ȘI ÎMPREJURIMI /17

 • PAGINA | Telefon: 0256-592.303

  2

  ..

  FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  .

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  COLOCVIUL ANIVERSAR „60 DE ANI DE GEOGRAFIE LA UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA” – 27 SEPTEMBRIE 2019

  Vârsta de 60 de ani este este asociată cu maturitatea deplină, mai ales atunci când este vorba de memoria instituțională a unei universități.Printr-o fericită coincidență aniversarea

  celor 60 de ani de geografie universitară timișoreană a coincis cu aniversarea a 75 de ani de la înființarea Universității de Vest din Timișoara. Fără viziunea creatoare a Majestății sale Regelui Ferdinand I și, mai târziu, a Majestății Sale Regelui Mihai I, care au apreciat la justa valoare potențialul uman al orașului de pe Bega, transformându-l într-un puternic centru universitar, prin înființarea, mai întâi, a Școlii Politehnice în 1920, și, mai apoi, a Universității de Vest în 1944, nu ar fi fost posibil să se vorbească astăzi despre geografia universitară timișoreană. Anul 2019 este anul în care Universitatea de Vest marchează 75 de ani de la întemeiere, prin actul regal din 31 decembrie 1944, iar Departamentul de Geografie face bilanțul a 60 de ani de Geografie la Alma Mater Timisiensis, după ce, în 1959, a fost înființată Facultatea de Istorie și Geografie a Institutului Pedagogic de 3 ani.

  Schimbările structurale deseori neașteptate cărora Universitatea trebuie să le facă față a obligat geografia să-și adapteze discursul și metodele la mutațiile din societate, astfel încât acest domeniu al cunoașterii să își consolideze poziția și funcțiile de utilitate socială. Este ceea ce transpare din evoluția sinuoasă a Geografiei la universitatea noastră.

  După ani de expansiune, mai ales a componentei pedagogice din cadrul Facultății de Istorie-Geografie în deceniul 7, deceniul 8 a adus restrângerea apoi desființarea, prin decizie politică, a geografiei la Universitatea din Timișoara, cu toate consecințele negative pe plan uman, științific și instituțional al acestei hotărâri. După 1979, Geografia a mai subzistat doar ca disciplină de predare la Facultatea de Științe Economice, pentru ca, din 1990, în condițiile cunoscute ale recâștigării unei libertăți îndelung așteptate, să fie fondat un program bine gândit științific și pedagogic, în care Geografia a cunoscut o evoluție remarcabilă.

  Departamentul de Geografie de astăzi ca entitate a prestigioasei Universități de Vest din Timișoara, posedă cu certitudine și atu-urile tinereții: dinamism, ingeniozitate, deschidere și pragmatism. Acestea s-au făcut simțite, îndeosebi după 1990, anul în care geografia

 • PAGINA | Telefon: 0256-592.303

  3

  ..

  FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  .

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  universitară timișoreană a dobândit o structură instituțională autonomă în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie. Dacă în anul 1990, la Catedra de Geografie, studiau până la cel mult 25 de studenți, într-un singur program de licență (Geografie), în prezent în cadrul Departamentului de Geografie studiază aproape 500 de studenți, masteranzi și doctoranzi în cadrul a patru programe de licență, trei programe de masterat la care se adaugă Școala Doctorală. O creștere structurală și calitativă în același timp, susținută de atracția pe care o manifestă tinerii absolvenți de liceu față de acest domeniu al cunoașterii , care își construiește un loc tot mai sigur pe piața formării superioare din țara noastră și tot mai util pe piața muncii.

  Colocviul aniversar organizat de Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie în data de 27 septembrie 2019, sub auspiciile acestei aniversări, a reunit prestigioși reprezentanți ai geografiei universitare din importante universități din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, Suceava, Oradea, Craiova), din Republica Moldova (Academia de Studii Economice) și numeroși coloboratori din mediul social-economic, care au dorit să-și exprime atât bucuria de a fi oaspeți ai geografiei timișorene la acest moment festiv, cât și satisfacția unei bogate și fructuoase colaborări cu colegii geografi din Timișoara. Departamentului de Geografie i-au fost acordate cu acest prilej numeroase diplome și distincții, ca semn de apreciere a remarcabilelor realizări științifice și profesionale și, în același timp, această manifestare a constituit un generos pretext pentru o substanțială și pertinentă dezbatere cu tema ”Geografia actuală și provocările spațialității”. În definitiv, cei 60 de ani de geografie la Universitatea de Vest din Timișoara constituie un bun start pentru viitoare îmbogățiri și reconfigurări, care să construiască solid pe acest edificiu și să facă din geografia universitară timișoreană o adevărată școală de gândire științifică, cu un profil bine conturat și cu deschidere spre dialog fertil, atât cu alte universități din țară și străinătate, cât și cu mediul social-economic în care evoluează.

  Lector Dr. Sorin PAVEL, Directorul Departamentului de Geografie - Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

 • PAGINA | Telefon: 0256-592.303

  4

  ..

  FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  .

  Newsletter CBG – nr.5/2018

  PRACTICILE DE TERN ALE DEPARTAMENTULUI DE GEOGRAFIE

  În perioada 14-18 octombrie 2019 s-au desfăşurat practicile de specialitate ale Departamentului de Geografie. Acestea sunt discipline de studiu obligatorii, având caracter tematic centrat pe formarea în rândul studenţilor a competenţelor de cercetare directă pe teren. Practica de teren din zona Maramureşului s-a desfăşurat în perioada cu 48 de studenţi din anul III de studiu de la specializările Geografia turismului şi Planificare teritorială. Coordonatorii practicii de specialitate au fost Lector dr. Ionuţ Zisu şi Asistent drd. Fabian Timofte. Programul practicii de specialitate a fost următorul: ziua 1: Timişoara – Arad – Salonta – Oradea – Sighetu Marmaţiei; principalele obiective vizitate au vizat evaluarea potențialului turistic al clădirilor istorice din centrul municipiului Oradea (Biserica cu Lună, Primăria, Palatul Vulturul Negru etc.), punându-se accent pe clădirile în stil secession; ziua 2: Sighetu Marmaţiei – Baia Sprie – Baia Mare – Vama – Negreşti Oaş – Certeze – Săpânţa – Sighetu Marmaţiei; principalele obiective au vizat importanța perpetuării și promovării melteșugurilor tradiționale în dezvoltarea locală și constituirea brandului regional; s-au vizitat: Casa Olarului din Baia Sprie (olarul Daniel Leş a oferit explicaţii studenţilor oferindu-le totodată şi o demonstraţie), Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, Cimitirul vesel din comuna Săpânţa; ziua 3: Sighetu Marmaţiei – Bârsana – Botiza – Ieud – Moisei – Borşa; obiective au vizat analiza arhitecturii tradiționale, inclusiv a celei religioase, precum și a monumentelor istorice; s-au vizitat:

  Mănăstirea Bârsana, pensiunea Casa Poienar din Botiza, biserica din Ieud-a