FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE culturi de celule - aspecte teoretice بکi implicaبڑii...

download FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE culturi de celule - aspecte teoretice بکi implicaبڑii medicale

of 12

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAF IE culturi de celule - aspecte teoretice بکi implicaبڑii...

 • FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

  nr.1, ianuarie - februarie 2019

 • Telefon: 0256-592.303 Email: dci@rectorat.uvt.ro

  PAGINA Website: http://www.uvt.ro/

  1

  .. FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  .

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  Newsletter CBG – nr.1/2019

  CUPRINS

  MASTERANZII DEPARTAMENTULUI DE GEOGRAFIE AU PARTICIPAT LA TĂRGUL DE TURISM DE LA VIENA /2 CBG DIN NOU DE VORBĂ CU LICEENII! /3 „NAȘTEREA” UNUI RAC /5 BANATUL ÎN CARTOGRAFIA SECOLULUI AL XVIII-LEA /6 CULTURI DE CELULE - ASPECTE TEORETICE ȘI IMPLICAȚII MEDICALE /7 REVISTA BIOSTUDENT LA ÎNCEPUT DE DRUM! /9 FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE ȘI-A PREZINTAT OFERTA EDUCAȚIONALĂ ÎN LICEELE DIN ȘTEI /10 CURS PRACTIC PENTRU PROFESORII DE CHIMIE PENTRU FAMILIARIZAREA CU UTILIZAREA PROGRAMELOR DE VIZUALIZARE ȘI ANALIZĂ A STRUCTURII COMPUȘILOR CHIMICI /11

  website:%20http://www.uvt.ro/ website:%20http://www.uvt.ro/

 • Telefon: 0256-592.303 Email: dci@rectorat.uvt.ro

  PAGINA Website: http://www.uvt.ro/

  2

  .. FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  .

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  Newsletter CBG – nr.1/2019

  MASTERANZII DEPARTAMENTULUI DE GEOGRAFIE AU PARTICIPAT LA TĂRGUL DE TURISM DE LA VIENA

  Studenții de la masterul Dezvoltare şi amenajare turistică, Departamentul de Geografie,

  Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie au participat în cadrul unei aplicații practice la Târgul de turism de la Viena între 11-13.01.2019.

  Scopul general al aplicației a fost acela de a observa direct şi a experimenta infrastructura turistică generală a unui oraş funcţional din acest punct de vedere şi infrastructura specifică desfășurării unui eveniment de promovare turistică la nivel internațional.

  In ceea ce privește Târgul de turism, obiectivele au fost de înțelegere a modului de organizare a acestuia, a modului de amenajare şi gestionare a standurilor, a activităților desfășurate şi în special a identificării profilului personalului din standuri, acțiunea de faţă fiind o aplicație practică în cadrul disciplinei de „Resurse umane în turism” din planul de învățământ al masterului ante-menționat. Organizarea târgului, a standurilor, istoricul participării unor ţări/ regiuni /orașe /organizații /tour operatori a fost prezentată studenților de către dl Simion Giurcă organizatorul principal al standului României, cu o experiență de peste 20 de ani ca şi director al Biroului român de turism de Viena. Ulterior studenții au lucrat „hands-on” pe echipe, interacționând cu personalul din standuri în limbi de circulație internațională (engleză, germană, franceză) realizând

  website:%20http://www.uvt.ro/ website:%20http://www.uvt.ro/

 • Telefon: 0256-592.303 Email: dci@rectorat.uvt.ro

  PAGINA Website: http://www.uvt.ro/

  3

  .. FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  .

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  Newsletter CBG – nr.1/2019

  evaluarea atât a unui număr de 4 standuri pe echipa (pe criterii de atractivitate, dimensiuni, organizare, activități etc.) cât şi a profilului personalului turistic prezent la târg (educația, limbi vorbite, poziția în cadrul companiei, vechimea, participările anterioare la târg, modalități de evaluarea a eficienței participării la târg).

  La sfârșitul participării la târg, studenții au avut o activitate de genul „masa-rotundă”, coordonată de către cadrul didactic organizator al aplicației, asist univ. Dr. Florentina Popescu şi de dl Simion Giurcă, unde au discutat rezultatele activității întreprinse de aceștia, fixarea şi explicarea unor aspecte importante in ceea ce privește importanta şi modalitatea de participare la un târg de turism internațional astfel încât aceasta să fie o acțiune eficientă pentru expozanți.

  Obiectivele secundare au ținut de identificarea modului de funcționare şi organizarea a altor unități turistice de stat sau private: Biroul de informații turistice, muzee (Muzeul de științele naturii, Muzeul de artă, Belvedere etc.), hotelul unde au fost cazați şi unități de alimentație publică; dar şi a profilului personalului angajat (pregătire anterioară, limbi vorbite, vechime, program, beneficii etc.).

  În vederea cunoașterii patrimoniului turistic al fostei capitale a Imperiului Habsburgic, studenți masteranzi au participat la un tur ghidat al Vienei cuprins din două părţi: panoramic, cu microbuzul din dotare şi pietonal in zona cuprinsă în interiorul renumitului „ring vienez”, in „Innere Stadt”.

  Pentru că sunt geografi, înainte de toate, studenții făcut o vizită mai amplă Muzeului de științe ale naturii, unde pe lângă modul de organizare al muzeului, a modalităților moderne de prezentare a exponatelor, a multitudinii şi diversității acestora, studenții au fost impresionați de cultura vienezilor de a-şi aduce copiii duminică dis-de-dimineață la muzeu petrecând timp cu aceștia explicându-le despre exponate.

  Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul dnei decan al Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, dna conf. Dr. Cătălina Ancuța şi al conducerii universității care a asigurat transportul studenților pe întreg parcursul aplicației.

  CBG DIN NOU DE VORBĂ CU LICEENII!

  Cadrele didactice din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie au vizitat mai multe unități școlare pe parcursul lunii ianuarie. Este vorba despre 8 licee din județul Arad (Colegiul Național ”Moise Nicoară”, Colegiul Național ”Dimitrie Țichindeal”, Conegiul Național ”Elena Ghiba Birta”, Colegiul Național ”Vasile Goldiș”, Colegiul Economic, Liceul Teologic Penticostal, Liceul ”Adam-Muller Guttenbrun”, Colegiul Tehnic de Constructii si Protectia Mediului) și 2 licee din județul Hunedoara (Liceul Teoretic “Mircea Eliade” din Lupeni, Colegiul

  Tehnic “Mihai Viteazul” din Vulcan). Asist dr. Alexandra Camelia Potra, asist dr. Fabian Timofte, asist dr. Alexandru Drăgan,

  lector dr. Adrian Sinitean, conf. dr. Nicoleta Ianovici și prof. dr. Adriana Isvoran au discutat cu elevii despre universitate, tinerețe și oferta educațională a CBG.

  Mulțumim profesorilor și conducerii acestor instituții!

  website:%20http://www.uvt.ro/ website:%20http://www.uvt.ro/ https://www.facebook.com/alexandra.p06?__tn__=KH-R&eid=ARCEFOtw9j07ilGB29MTOQb9ZcMCwQY0nOzb2BduSbayUkyawp2Co2aD-v3cpHxxa8okriCMfZPo0yvX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGZYq2euO3W0GGqAjzEqOpTKjpIgslRdi5mnxFYiJZJI5H34ysfSh9kzta_X74703NvWhpgOQBLkASGmfgokd9x0GP3_QYAV3_3jB-TohuYsL9ZAiQbUE08FrEVUOmJ1uhcqPZtOrG22wYhnWSGY4AVlCAFSBFIyuSi2piPySLav1qq3ZlB9P3ntbhAEvrEg1ILNDaGbkMnXDrHWksCi4iFdpfssbern7UygNvgCqlie-c-5jPbeeKF8BfxR4WOu40pdRmmvmcaMTRXD30-FKBS1b9Pg1IwP3SWmOtSxlSggAandAQYaoLCuporDrdHGiEsNdRB11aDC1142TPdsg https://www.facebook.com/fabian.timofte?__tn__=KH-R&eid=ARBNgecjjEVJhUUxoIgmO7_ZBQvsYpsRGoIt4KnxIGd7r34JzF8FChhLzfy1JWSXAMyIfpo3vWahV9FP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCGZYq2euO3W0GGqAjzEqOpTKjpIgslRdi5mnxFYiJZJI5H34ysfSh9kzta_X74703NvWhpgOQBLkASGmfgokd9x0GP3_QYAV3_3jB-TohuYsL9ZAiQbUE08FrEVUOmJ1uhcqPZtOrG22wYhnWSGY4AVlCAFSBFIyuSi2piPySLav1qq3ZlB9P3ntbhAEvrEg1ILNDaGbkMnXDrHWksCi4iFdpfssbern7UygNvgCqlie-c-5jPbeeKF8BfxR4WOu40pdRmmvmcaMTRXD30-FKBS1b9Pg1IwP3SWmOtSxlSggAandAQYaoLCuporDrdHGiEsNdRB11aDC1142TPdsg

 • Telefon: 0256-592.303 Email: dci@rectorat.uvt.ro

  PAGINA Website: http://www.uvt.ro/

  4

  .. FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  .

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  Newsletter CBG – nr.1/2019

  website:%20http://www.uvt.ro/ website:%20http://www.uvt.ro/

 • Telefon: 0256-592.303 Email: dci@rectorat.uvt.ro

  PAGINA Website: http://www.uvt.ro/

  5

  .. FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE.

  .

  Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România. Tel./Fax: +4 0256-592.622 (0), www.cbg.uvt.ro.

  .

  Newsletter CBG – nr.1/2019

  „NAȘTEREA” UNUI RAC Un rac mic și nebăgat în seamă de multă vreme,

  deși nu s-a ascuns vreodată vederii, a fost recent scos la lumină. A fost nevoi