Expert Accesare Fonduri Partea1

download Expert Accesare Fonduri Partea1

of 31

Embed Size (px)

Transcript of Expert Accesare Fonduri Partea1

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  1/31

  Expert Accesare FonduriStructurale ide CoeziuneEuropene

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  2/31

  PROGRAMELE DE FINANARE ACCESIBILE N

  ROMANIA

  Fonduri structurale

  Fondul de coeziune

  Fonduripentru agricultur, dezvoltare rural i

  pescuit

  Instrumente financiare

  Alte fonduri ale UE

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  3/31

  CE SUNT FONDURILE STRUCTURALE ?Fonduri comunitare destinate reducerii diferenelor

  de dezvoltare dintre statele membre ale Uniunii

  Europene idintre regiunile acestora.

  In perioada 2007-2013 Romania va primi 19,667

  miliarde euro din Fondurile Structurale ale Uniunii

  Europene.

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  4/31

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  5/31

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  6/31

  PROGRAMELE OPERATIONALE (PO)

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  7/31

  OBIECTIVUL COOPERARE TERITORIALA AL

  PROGRAMELOR OPERATIONALE

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  8/31

  PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL

  TRANSPORT (POS-TRANSPORT)

  este un program care se adreseaza dezvoltarii infrastructurii mari de

  transportBugetul total este de aproximativ 5.7 Miliarde EUR

  Beneficiari :

  1. Administratiile nationale ale infrastructurilor de transport feroviare,rutiere si navale,

  2. Administratiile nationale si regionale ale infrastructurii aeroportuare

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  9/31

  OBIECTIVELE SPECIFICE POS TRANSPORT

  SUNT:

  modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T

  modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de

  transportpromovarea transportului feroviar, naval si intermodal

  sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prinminimizarea efectelor adverse ale transportului asupra

  mediului, si imbunatatirea sigurantei traficului si asanatatii umane.

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  10/31

  AXE PRIORITARE POS TRANSPORT: A.P. 1 (3,854.87 mil. Euro): Modernizarea si dezvoltarea axelor

  prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii

  acestuia cu retelele de transport ale UE A.P.2 (1,397.30 mil. Euro): Modernizarea si dezvoltarea

  infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T in scopul crearii unui

  sistem national de transport durabil A.P. 3 (322.89 mil. Euro): Modernizarea sectorului de transportul

  in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor A.P. 4 (122.58 mil. Euro): Asistenta Tehnica pentru POS-T

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  11/31

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  12/31

  AXE PRIORITARE POS MEDIU Axa prioritara 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa

  uzata

  Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat aldeseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

  Axa prioritara 3: Reducerea poluarii si diminuarea efectelorschimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de

  incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica inlocalitatile cele mai afectate de poluare

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  13/31

  Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate demanagement pentru protectia naturii

  Axa prioritara 5: Implementarea infrastructurii adecvate deprevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc

  Axa prioritara 6: Asistenta Tehnica

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  14/31

  PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

  (POR)

  Obiectivul general : "sprijinirea si promovarea dezvoltariilocale durabile, atat din punct de vedere economic, cat sisocial, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea

  conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, caresustin cresterea economica.

  Sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub

  75% din media europeana.

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  15/31

  AXE PRIORITARE POR Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor

  polI urbani de crestere (30% din bugetul alocat POR)

  Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale silocale de transport (20,35% din bugetul alocat POR)

  Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale (15%din bugetul POR)

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  16/31

  AXE PRIORITARE POR Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri

  regional si local (17% din bugetul alocat POR)

  Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovareaturismuluI (15% din bugetul alocat POR)

  Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica (2,65% din bugetulalocat POR)

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  17/31

  PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL

  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POSDRU)

  Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si

  cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe totparcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporitepentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si

  inclusiva a 1.650.000 de persoane.

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  18/31

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  19/31

  AXE PRIORITARE POSDRUAxa Prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de

  Ocupare

  Axa Prioritara 5: Promovarea masurilor active deocupare

  Axa Prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale

  Axa Prioritara 7: Asistenta tehnica

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  20/31

  PROGRAMUL OPERATIONAL CRESTEREA

  COMPETITIVITATII ECONOMICE (POSCCE)

  Obiectivul general al POS CCE este crestereaproductivitatii intreprinderilor romanesti, in conformitatecu principiile unei dezvoltari durabile si reducereadecalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE.

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  21/31

  AXE PRIORITARE POSCCEAxa prioritara 1: Un sistem de productie inovativ si

  eco-eficient.

  Domenii Majore de Interventie :

  1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pepiata a intreprinderilor, in special a IMM, cu respectarea

  conditiilor de mediu2. Accesul IMM la finantare

  3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  22/31

  AXE PRIORITARE POSCCE Axa Prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru

  competitivitate

  Domenii Majore de Interventie :

  1. Cercetare in parteneriat intre universitati/institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate directaplicabile in economie

  2. Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii

  administrative3. Sprijin CDI pentru intreprinderi

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  23/31

  AXE PRIORITARE POSCCEAxa Prioritara 3: Tehnologia informatiei si

  comunicatiilor pentru sectoarele privat si public.

  Domenii Majore de Interventie :

  1. Sustinerea utilizarii TIC

  2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice

  electronice3. Sprijinirea e-Economiei

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  24/31

  AXE PRIORITARE POSCCE Axa Prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a

  securitatii furnizarii,in contextul combaterii schimbarilorclimatice.

  Domenii Majore de Interventie :1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficienteienergetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic dinpunct de vedere al mediului)

  2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentruproducerea energiei verzi3. Diversificarea retelelor de interconectare in vedereacresterii securitatii furnizarii energiei

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  25/31

  PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA

  CAPACITATII ADMINISTRATIVE (PODCA)

  Obiectivul general al PODCA este acela de a contribuila crearea unei administratii publice mai eficiente simai eficace in beneficiul socio-economic al societatiiromanesti.

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  26/31

  AXE PRIORITARE PODCA:Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale

  managementului ciclului de politici publice.

  1.1 mbunatatirea procesului de luare a deciziilor

  1.2 Cresterea responsabilizarii administratiei publice

  1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationale

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  27/31

  AXE PRIORITARE PODCA:Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei

  furnizarii serviciilor publice, cu accentual pus peprocesul de descentralizare.

  2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala aserviciilor

  2.2 Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizariiserviciilor

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  28/31

  AXE PRIORITARE PODCAAxa prioritara 3: Asistenta tehnica.

  3.1 Sprijin pentru implementarea, managementulgeneral, evaluarea PODCA si pentru pregatirea viitoruluiexercitiu de programare

  3.2 Sprijin pentru comunicarea si promovarea PODCA

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  29/31

  PO ASISTENTA TEHNICA (POAT)

  Acest program are drept obiectiv asigurarea unuiproces deimplementare a instrumentelor structurale inRomania pe baza responsabilitatilor impartite intreStatele Membre si Comisia Europeana.

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  30/31

 • 8/10/2019 Expert Accesare Fonduri Partea1

  31/31

  FONDURI PENTRU AGRICULTUR,

  DEZVOLTARE RURAL I PESCUIT

  1. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala(FEADR)

  2. Fondul European pentru Pescuit (FEP)

  3. Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA)