Turnătoria de Artă MATERIALE METALICE Partea1-Nou

download Turnătoria de Artă MATERIALE METALICE Partea1-Nou

of 267

Transcript of Turnătoria de Artă MATERIALE METALICE Partea1-Nou

Gh

Gh. FLOREA Al. CHIRIAC I. MARGINEAN Gh. CROITORU

TURNTORIA DE ART

MATERIALE METALICEPARTEA I

Editura EUROPLUS

Galai 2008

EDITURA EUROPLUS Galai:

Str. Tecuci 235

Tel.-Fax: 0236-326.115

E-mail: [email protected]

Web: http://www.europlus-sm.ro

Refereni tiinifici: prof. dr. ing. Constantin Bratu prof. dr. ing. Ion Chira

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei

Turntoria de art / Gheorghe Florea, Alexandru Chiriac,

Ioan Mrginean, Gheorghe Croitoru. - Galai:

Europlus, 2008 Bibliogr.

ISBN 978-973-1950-17-4

I. Florea, Gheorghe

II. Chiriac, Alexandru

III. Mrginean, Ioan

IV. Croitoru, Gheorghe

669

Tiraj: 100 exemplare

Copyright ( 2008

Toate drepturile asupra acestei ediii sunt rezervate Editurii EUROPLUS Galai

CUPRINS Prefa11

Cap. I. Turnarea n art13

1.1. Obiecte de art turnate n lume 15

1.2. Opere de art turnate n Romania34

1.2.1. Arta n Romania35

1.2.2. Obiecte de art turnate n Romania57

Cap.II. Metale i aliaje folosite la turnarea de art 89

2.1. Aliaje neferoase folosite n turntoria de art89

2.1.1. Alame89

2.1.1.1. Alame binare90

2.1.1.1.1.Tipuri de alame binare90

2.1.1.1.2. Culoarea alamelor binare91

2.1.1.2. Alame speciale93

2.1.1.2.1. Alame cu aluminiu95

2.1.1.2.1.1.Tipuri de alame cu aluminiu95

2.1.1.2.1.2. Elemente de aliere98

2.1.1.2.1.3. Culoarea alamelor cu aluminiu 99

2.1.1.2.2. Alame cu siliciu99

2.1.1.2.2.1.Tipuri de alame cu siliciu99

2.1.1.2.2.2. Elemente de aliere100

2.1.1.2.2.3. Culoarea alamelor cu siliciu101

2.1.1.2.3. Alame cu plumb101

2.1.1.2.4. Alame cu staniu102

2.1.1.2.4.1.Tipuri de alame cu staniu102

2.1.1.2.4.2. Elemente de aliere103

2.1.2. Bronzuri pentru turntoria de art103

2.1.2.1. Bronzuri cu staniu103

2.1.2.1.1.Tipuri de bronzuri cu staniu103

2.1.2.1.2. Elemente de aliere108

2.1.2.1.3. Elemente de adaos109

2.1.2.1.4. Culoarea bronzurilor cu staniu109

2.1.2.2. Bronzuri speciale111

2.1.2.2.1. Bronzuri cu aluminiu111

2.1.2.2.1.1.Tipuri de bronzuri cu aluminiu 111

2.1.2.2.1.2. Elemente de aliere113

2.1.2.2.1.3. Culoarea bronzurilor cu aluminiu114

2.1.2.2.2. Bronzuri cu siliciu114

2.1.2.2.2.1. Tipuri de bronzuri cu siliciu114

2.1.2.2.2.2. Elemente de aliere i impuriti n bronzurile cu siliciu115

2.1.2.2.2.3. Culoarea bronzurilor cu siliciu115

2.1.2.2.3. Bronzuri cu mangan115

2.1.2.2.3.1. Tipuri de bronzuri cu mangan115

2.1.2.2.3.2. Elemente de aliere i impuriti n bronzurile cu mangan 116

2.1.2.2.4. Bronzuri cu nichel117

2.1.2.2.4.1. Sistemul cupru-nichel117

2.1.2.2.4.2. Elemente de aliere 121

2.1.2.2.4.3. Culoarea aliajelor cupru - nichel121

2.1.2.2.5. Bronzuri cu beriliu122

2.1.2.2.6. Bronzuri cu crom122

2.1.2.2.7. Bronzuri cu plumb123

2.1.3. Aliaje pe baz de staniu123

2.1.3.1. Tipuri de aliaje pe baz de staniu123

2.1.3.2. Culoarea staniului i aliajelor sale123

2.1.4. Aliaje pe baz de plumb124

2.1.4.1. Tipuri de aliaje pe baz de plumb124

2.1.4.2. Culoarea plumbului i aliajelor sale127

2.1.5. Aliaje pe baz de zinc127

2.1.5.1. Tipuri de aliaje pe baz de zinc127

2.1.5.2. Culoarea zincului i aliajelor sale 129

2.1.6. Aliaje pe baz de aluminiu129

2.2. Aliaje feroase folosite n turntoria de art132

2.2.1. Fonte132

Cap.III. Interaciunea metalului de baz cu elementele de aliere, adaosurile i gazele135

3.1. Interaciuni binare135

3.1.1.Interaciunea cuprului cu elementele de aliere i gazele135

3.1.1.1. Interaciunea cuprului cu aluminiul135

3.1.1.2. Interaciunea cuprului cu beriliul138

3.1.1.3. Interaciunea cuprului cu cobaltul140

3.1.1.4. Interaciunea cuprului cu cromul141

3.1.1.5. Interaciunea cuprului cu fierul142

3.1.1.6. Interaciunea cuprului cu fosforul143

3.1.1.7. Interaciunea cuprului cu manganul144

3.1.1.8. Interaciunea cuprului cu nichelul145

3.1.1.9. Interaciunea cuprului cu plumbul146

3.1.1.10.Interaciunea cuprului cu siliciul149

3.1.1.11.Interaciunea cuprului cu staniul151

3.1.1.12.Interaciunea cuprului cu stibiul153

3.1.1.13.Interaciunea cuprului cu zincul155

3.2. Interaciuni ternare158

3.2.1. Interaciunea cuprului cu aluminiul i fierul

(sistemul Cu-Al-Fe)158

3.2.2. Interaciunea cuprului cu aluminiul i manganulul

(sistemul Cu-Al-Mn)160

3.2.3. Interaciunea cuprului cu aluminiul i nichelul (sistemul Cu-Al-Ni)161

3.2.4. Interaciunea cuprului cu aluminiul i zincul (sistemul Cu-Al-Zn)161

3.2.5. Interaciunea cuprului cu beriliul i nichelul (sistemul Cu-Be-Ni)163

3.2.6. Interaciunea cuprului cu manganul i nichelul (sistemul Cu-Mn-Ni)164

3.2.7. Interaciunea cuprului cu nichelul i fosforul (sistemul Cu-Ni-P)164

3.2.8. Interaciunea cuprului cu nichelul i plumbul

(sistemul Cu-Ni-Pb)165

3.2.9. Interaciunea cuprului cu nichelul i staniul (sistemul Cu-Ni-Sn)166

3.2.10.Interaciunea cuprului cu nichelul i stibiul

(sistemul Cu-Ni-Sb)166

3.2.11.Interaciunea cuprului cu siliciul i manganul

(sistemul Cu-Si-Mn)167

3.2.12.Interaciunea cuprului cu siliciul i zincul

(sistemul Cu-Si-Zn)169

3.2.13.Interaciunea cuprului cu staniul i fosforul

(sistemul Cu-Sn-P)170

3.2.14.Interaciunea cuprului cu staniul i plumbul

(sistemul Cu-Sn-Pb)171

3.2.15.Interaciunea cuprului cu staniul i zincul

(sistemul Cu-Sn-Zn)173

3.3. Interaciuni multicomponente173

3.3.1. Interaciunea cuprului cu aluminiul, fierul i manganul (sistemul Cu-Al-Fe-Mn)173

3.3.2. Interaciunea cuprului cu aluminiul, fierul i nichelul (sistemul Cu-Al-Fe-Ni)175

3.3.3. Interaciunea cuprului cu nichelul, plumbul i zincul (sistemul Cu-Ni-Pb-Zn)176

3.3.4. Interaciunea cuprului cu nichelul, staniul i zincul (sistemul Cu-Ni-Sn-Zn)177

3.4. Interaciunea cuprului cu gazele178

3.4.1. Interaciunea cuprului cu oxigenul178

3.4.2. Interaciunea cuprului i aliajelor cu baz de cupru cu

hidrogenul 179

3.4.3. Interaciunea cuprului cu azotul182

3.5. Interaciunea plumbului cu elementele de aliere182

3.5.1. Interaciunea plumbului cu stibiul182

3.5.2. Interaciunea plumbului cu staniul183

3.5.3. Interaciunea plumbului cu staniul i stibiul184

3.6. Interaciunea staniului cu elementele de aliere185

3.6.1. Interaciunea staniului cu plumbul185

3.6.2. Interaciunea staniului cu stibiul185

3.6.3. Interaciunea staniului cu stibiul i cuprul187

3.7. Interaciunea zincului cu elementele de aliere189

3.7.1. Interaciunea zincului cu aluminiul189

3.7.2. Interaciunea zincului cu cuprul190

3.7.3. Interaciunea zincului cu aluminiul i cuprul191

3.8. Interaciunea aluminiului cu elementele de aliere192

3.8.1. Interaciunea aluminiului cu cuprul192

3.8.2. Interaciunea aluminiului cu fierul193

3.8.3. Interaciunea aluminiului cu magneziul194

3.8.4. Interaciunea aluminiului cu plumbul196

3.8.5. Interaciunea aluminiului cu siliciul 197

3.8.6. Interaciunea aluminiului cu staniul200

3.8.7. Interaciunea aluminiului cu stibiul202

3.8.8. Interaciunea aluminiului cu zincul203

3.8.9. Interaciunea aluminiului cu cuprul i fierul

3.8.10.Interaciunea aluminiului cu cuprul i magneziul205

3.8.11.Interaciunea aluminiului cu magneziul i manganul206

3.8.12.Interaciunea aluminiului cu magneziul i zincul206

3.8.13.Interaciunea aluminiului cu siliciul i cuprul208

3.8.14.Interaciunea aluminiului cu siliciul i magneziul209

3.8.15.Interaciunea aluminiului cu cuprul, magneziul i siliciul209

3.8.16.Interaciunea aluminiului cu cuprul, magneziul i zincul210

3.8.17.Interaciunea aluminiului cu cuprul, siliciul i fierul212

3.8.18.Interaciunea aluminiului cu magneziul, siliciul i fierul212

3.8.19.Interaciunea aluminiului cu magneziul, siliciul i manganul212

3.8.20.Interaciunea aluminiului cu magneziul, zincul i manganul214

3.8.21.Interaciunea aluminiului cu siliciul, fierul i manganul215

3.9. Interaciunea fierului cu carbonul215

3.9.1. Fonte de turntorie216

3.9.1.1. Fonte cenuii220

3.9.1.1.1. Formarea structurii primare220

3.9.1.1.2. Structura secundar229

3.9.1.1.3. Formarea grafitului n fonte234

3.9.1.1.3.1. Formarea germenilor de grafit 234

3.9.1.1.3.2. Creterea germenilor de grafit236

3.9.1.1.3.3. Compactizarea grafitului239

3.9.1.2. Fonte albe i pestrie242

3.9.1.2.1. Structura fontelor albe 243

3.9.1.2.1.1.Structura primar243

3.9.1.2.1.2.Structura secundar251

3.9.1.2.1.3.Formarea cementitei258

3.9.1.2.2. Structura fontelor pestrie260

Cap.IV. Proprietile mecanice ale metalelor i aliajelor folosite n

turntoria de art265

4.1. Proprietile mecanice ale cuprului i aliajelor sale 265

4.1.1. Proprietile mecanice ale cuprului265

4.1.2. Proprietile mecanice ale aliajelor cu baz de cupru268

4.1.2.1. Proprietile mecanice ale alamelor binare268

4.1.2.1.1. Influena impuritilor asupra

proprietilor mecanice ale alamelor binare270

4.1.2.2. Proprietile mecanice ale alamelor speciale271

4.1.2.2.1. Proprietile mecanice ale alamelor cu

aluminiu272

4.1.2.2.1.1. Influena elementelor de aliere

asupra proprietilor mecanice ale alamelor

cu aluminiu 273

4.1.2.2.2. Proprietile mecanice ale alamelor cu siliciu273

4.1.2.2.2.1. Influena elementelor de aliere

asupra proprietilor mecanice ale alamelor cu siliciu 274

4.1.2.2.3. Proprietile mecanice ale alamelor cu plumb275

4.1.2.2.4. Proprietile mecanice ale alamelor cu staniu275

4.1.2.2.4.1. Influena elementelor de aliere

asupra proprietilor mecanice ale alamelor cu staniu276

4.1.2.2.5. Proprietile mecanice ale alamelor cu mangan276

4.1.2.2.5.1. Influena elementelor de aliere supra proprietilor mecanice ale alamelor cu mangan277

4.1.2.3.Proprietile mecanice ale bronzurilor278

4.1.2.3.1. Proprietile mecanice ale bronzurilor cu staniu278

4.1.2.3.1.1. Influena elementelor de aliere asupra proprietilor mecanice ale bronzurilor cu staniu281

4.1.2.3.1.2. Influena elementelor de adaos

asupra proprietilor mecanice ale bronzurilor

cu staniu284

4.1.2.3.2. Proprietile mecanice ale bronzurilorspeciale285

4.1.2.3.2.1. Proprietile mecanice ale bronzurilor cu aluminiu285

4.1.2.3.2.1.1. Influena elementelor de aliere asupra proprietilor mecanice ale

bronzurilor cu aluminiu288

4.1.2.3.2.1.2. Influena elementelor de adaos asupra proprietilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu289

4.1.2.3.2.2. Proprietile mecanice ale bronzurilor cu siliciu290

4.1.2.3.2.2.1. Influena elementelor de aliere asupra proprietilor mecanice ale bronzurilor cu siliciu290

4.1.2.3.2.2.2. Influena elementelor de adaos asupra proprietilor mecanice ale bronzurilor cu siliciu291

4.1.2.3.2.3. Proprietile mecanice ale bronzurilor cu mangan 291

4.1.2.3.2.3.1. Influena elemente de aliere

asupra proprietilor mecanice ale bronzurilor cu mangan 292

4.1.2.3.2.3.2. Influena elemente de adaos

asupra proprietilor mecanice al bronzurilor cu mangan292

4.1.2.3.2.4. Proprietile mecanice ale aliajelor din sistemul cupru-nichel293

4.1.2.3.2.4.1. Influena elementelor de aliere asupra proprietile mecanice ale aliajelor din sistemul cupru - nichel295

4.1.2.3.2.5.Proprietile mecanice ale bronzurilor cu beriliu296

4.2. Proprietile mecanice ale aliajelor cu baz de aluminiu297

4.2.1. Proprietile mecanice ale aliajelor din sistemul

aluminiu-siliciu 298

4.2.1.1. Influena elementelor de aliere asupra proprietile mecanice ale aliajelor din sistemul

aluminiu-siliciu 298

4.2.2. Proprietile mecanice ale aliajelor din sistemul

aluminiu-magneziu 299

4.2.3. Proprietile mecanice ale aliajelor din sistemul

aluminiu-cupru 300

4.3. Proprietile mecanice ale zincului i aliajelor sale300

4.3.1. Influena elementelor de aliere asupra proprietile

mecanice ale aliajelor cu baz de zinc302

4.4. Proprietile mecanice ale staniului i aliajelor sale302

4.4.1. Influena elementelor de aliere asupra proprietilor

mecanice ale aliajelor cu baz de staniu304

4.5. Proprietile mecanice ale plumbului i aliajelor sale304

4.5.1. Influena elementelor de aliere asupra proprietilor

mecanice ale aliajelor cu baz de plumb305

4.6.Proprietile mecanice ale fontelor cenuii cu grafit lamelar306

4.6.1. Modulul de elasticitate307

4.6.2. Duritatea311

4.6.3. Rezistenta si plasticitatea314

4.6.4. Proprietile de compresiune320

4.6.5. Proprietile de tenacitate 321

Cap.V. Caracteristicile de turnare ale metalelor i aliajelor 324

5.1. Tensiunea superficial324

5.1.1. Tensiunea superficial a cuprului i aliajelor sale333

5.1.2. Tensiunea superficial a plumbului i aliajelor cu baz

de plumb344

5.1.3. Tensiunea superficial a staniului i aliajelor cu baz de staniu345

5.1.4. Tensiunea superficial a zincului348

5.1.5. Tensiunea superficial a aluminiului i aliajelor cu baz

de aluminiu349

5.1.6.Tensiunea superficial a fontelor358

5.2. Vscozitatea topiturilor lichide359

5.2.1. Determinarea vscozitii362

5.2.2. Vscozitatea cuprului i aliajelor sale364

5.3. Fluiditatea369

5.3.1. Determinarea fluiditii369

5.3.2. Principalii factori care influeneaz fluiditatea373

5.3.2.1. Influena proprietilor materialului formei asupra

fluiditii373

5.3.2.2. Influena condiiilor de turnare asupra fluiditii374

5.3.2.3. Influena proprietilor aliajelor375

5.3.3. Fluiditatea cuprului i a aliajelor cu baz de cupru385

5.3.3.1. Fluiditatea cuprului385

5.3.3.2. Fluiditatea aliajelor cu baz de cupru386

5.3.4. Fluiditatea zincului i a aliajelor cu baz de zinc390

5.3.4.1. Fluiditatea zincului 390

5.3.4.2. Fluiditatea aliajelor cu baz de zinc390

5.3.5. Fluiditatea plumbului i aliajlor cu baz de plumb391

5.3.5.1. Fluiditatea plumbului391

5.3.5.2. Fluiditatea aliajlor cu baz de plumb392

5.3.6. Fluiditatea staniului i aliajelor cu baz de staniu393

5.3.6.1. Fluiditatea staniului393

5.3.6.2. Fluiditatea aliajelor cu baz de staniu393

5.3.7. Fluiditatea fontelor394

5.4. Contracia pieselor turnate399

5.4.1. Contracia metalelor i aliajelor turnate n piese399

5.4.1.1. Contracia aliajelor cu baz de aluminiu403

5.4.1.2. Contracia staniului i aliajelor sale403

5.4.1.3. Contracia plumbului i aliajelor sale403

5.4.1.4. Contracia aliajelor cu baz de zinc403

5.4.2. Retasura404

5.4.3. Crpturile in peretii pieselor turnate411

5.4.3.1. Formarea crpturilor la cald411

5.4.4. Contracia fontei n piesele turnate414

Bibliografie421

PREFACe este turnarea? Ce este arta? Care sunt raporturile dintre ele? Sunt doar trei ntrebri. Puine, dar prin dimensiunile acestora i evoluiile pe care le-au nregistrat sugerate oricrui cititor iscoditor, devin de-a dreptul incitante.

Arta s-a dezvoltat odat cu uneltele omului, cu modul su de via, la fel ca i prelucarea metalelor prin turnare. Faptul c primele obiecte de art tridimensional au fost cele din ceramic, iar primele unelte frumos ornamentate n-au fost confecionate din metale, se poate spune c arta a fost cu un pas naintea turnrii ceea ce n-a mpiedicat-o pe aceasta ns s recupereze decalajul i s contribuie apoi la realizarea unor opere (de art) remarcabile i, mai ales, durabile.

Istoria fiecruia dintre cele dou domenii de activitate, pierdut n negura timpurilor, uneori n simbioz, alteori n total contradicie, constituie, indiscutabil, un vast material pentru o abordare ct mai complet, pe msura tehnologiilor de realizare i turnare existente i a lucrrilor care se nscriu n categoria obiectelor de art.

Am abordat acest subiect datorit faptului c n literatura de specialitate de la noi exist foarte puine lucrri care trateaz aceast latur a turnrii metalelor i aliajelor. Au aprut cteva capitole, deosebit de valoroase, privind numai unele aspecte, puine la numr, din lungul proces de realizare a unui obiect de art: formare, turnare, finisare etc.

Aproape n toate unitile de profil din ar s-a turnat cel puin un obiect de art, ceea ce, pentru turntori, a reprezentat o provocare, dar mai ales o lucrare executat cu mult atenie i, nu ntotdeauna cu cele mai adecvate materiale sau tehnologii, dar nu o activitate continu n domeniu, cu toate c existau anumite dotri n seciile respective. De cealalt parte, a artitilor, n schimb, sunt foarte puini cei care au reuit s-i toarne o lucrare, la aceasta contribuind, la nceput, lipsa unor cursurilor de specialitate din programa de studiu i a atelierelor de turnare din faculti, iar mai trziu, lipsa atelierelor proprii i costul ridicat al unei astfel de ntreprinderi.

Toi am dorit, la un moment dat, s cunoatem ct mai mult despre tehnologiile specifice domeniului: care este cea mai indicat metod pentru obinerea formelor necesare turnrii unei anume piese sau care sunt cele mai bune materiale de formare, care este cel mai bun aliaj sau cel mai bun utilaj de elaborare, care este cel mai bun mijloc de turnare sau de curire, care este cel mai bun raport pre/calitate etc., ns lipsa informaiilor nu ne-a putut satisface curiozitatea.

innd seama de complexitatea tehnologiilor legate de turnare i, mai ales, a celor legate de turnarea n art, dorim ca prin aceast monografie s realizm o prezentare a principalelor procedee de obinere a obiectelor de art.

Nu avem intenia s facem o delimitare ntre cele dou categorii de artiti, ci s stabilim bazele colaborrii dintre turntor i sculptor, punnd la dispoziia acestora ct mai multe tehnologii i dintr-un domeniu i din cellalt de activitate.

Urmrim s realizm o imagine sugestiv i cuprinztoare a artei turnrii de art, fr a avea pretenia epuizrii tuturor tainelor meseriei, mai ales n cazul secretelor pstrate din generaie n generaie. Dorim s obinem un document accesibil, printr-o sistematizare judicioas a materialului bibliografic, ceea ce nu nseamn c nu se poate ntmpla s avem unele omisiuni, voite sau involuntare.

Prin problemele prezentate n aceast monografie cutm s oferim i cititorilor neavizai, dar care iubesc arta, o serie de noiuni de baz i metode specifice din domeniul turnrii obiectelor de art.

Vom continua apariiile bibliografice n domeniu, n fiecare monografie urmnd s abordm ct mai multe aspecte specifice ale turnrii de art, legate de: statui, figurine, clopote, bijuterii etc.Modul de sistematizare a materialului nu este singurul posibil. Ali autori ar putea s extind un anumit capitol n defavoarea altuia, s introduc capitole noi sau s elimine altele, mai exact, s distribuie altfel accentele pe informaii, propunnd o alt abordare a subiectului.

Orice sugestie i observaie critic din partea cititorilor, menit s mbunteasc nivelul i calitatea monografiilor sau s conduc la elaborarea altora, adresate autorilor vor fi primite cu reconotin i gratitudine.

AutoriiC A P I T O L U L ITURNAREA N ART

Fcut de om pentru a-i dezvlui sau a-i compune propria sa imagine, arta este un reper al civilizaiei umane.

Unii autori definesc arta ca o activitate ce are drept scop nemijlocit producerea valorilor estetice i care utilizeaz mijloace de exprimare cu caracter sensorial, n timp ce alii consider c aceasta reprezint o transpunere a naturii prin puterea creatoare a artistului care dezvluie o alt lume, mai mult a sa dect a realitii de la care a plecat.Sintetiznd, putem considera arta ca rezultatul unei activiti umane (depuse de un artist) n vederea producerii unor opere susceptibile de a exprima un ideal moral, metafizic i estetic.

Termenul art are multiple semnificaii n timp i spaiu, fiind determinat de o sum de realiti: gusturile, mentalitile, ideologia, sistemul politic i social, tehnicile plastice i modalitile n care ele sunt folosite de ctre artiti. Arta stabilete o relaie care permite interaciunea dintre oper, creatorul ei i destinatarul acesteia, spectatorul.

Modul de reprezentare al operei prezint ns multiple modaliti de realizare deoarece exist multiple personaliti care percep lumea n tot att de multe feluri, exprimnd-o, fiecare, n felul su, ca o realitate proprie a creatorului su, ca o reflectare a realitii sau un factor de construire a unei ficiuni.

Arta apare n comuna primitiv, perioad care ncepe n paleoliticul superior i se ncheie la sfritul epocii fierului, n unele pri i mai timpuriu, cu aproximaie ntre anii 40000 i 10000 .e.n., urmele acesteia fiind descoperite peste tot n lume.

Omul primitiv a modelat din pamnt, nc din paleolitic, o serie de animale, creind primele sculpturi ale cror modele au fost luate din natur, din viaa nconjurtoare (bizoni, reni, mamui etc.), dovedind totodat mult spirit de observaie.

Dac neoliticul ne-a lsat primele podoabe i primele figurine realizate din piatr sau lut, treptat, pe msur ce metalurgiile aurului, argintului i cuprului au evoluat, au aprut i primele bijuterii i statuiete din metal.

Turnarea metalelor i aliajelor i are i ea originile n timpuri ndeprtate, iar obiectele realizate prin acest procedeu au avut o utilitate casnic sau militar, artisticul constnd n frumoase detalii care urmreau s nfrumuseeze produsele cu modele mprumutate, la nceput, de la ornarea ceramicii, pentru a sfri prin adoptarea propriilor motive.

Plecnd de la aceste consideraii se poate afirma c de fiecare din epocile istorice, se leag i un capitol al artei metalelor, nceputurile acesteia debutnd cu vasele i podoabele din metale preioase i obinuite, mult mai trziu aprnd figurinile i statuile.

Turnarea i arta, au avut de-a lungul timpurilor o evoluie independent, ns n anumite momente, atunci cnd interesul artistului pentru metal s-a ntlnit cu atracia turntorului pentru formele fine, bine conturate, cei doi, printr-o munc comun, au reuit s realizeze adevrate opere de art.

Dac ne gndim, n primul rnd, la sculptur atunci cnd este vorba despre arta metalului, nu trebuie s uitm, totui, artele aplicate, care formeaz o lume aparte, variat i complex: cteva zeci de ramuri artistice, fiecare cu tehnica ei specific, cu materialul ei, cu periodizarea i cu propriul ei caracter. Primul loc l ocup de bun seam orfevreria, printre artele aplicate ea fiind cea mai preuit de-a lungul mileniilor, aurarii formnd de regul breasla cea mai puternic i cea mai numeroas.

Dintre toate aspectele civilizaiei, cu mult mai semnificativ, mai bogat ilustrat, mai nsemnat pentru vehicularea de influene i motive stilistice este, fr ndoial, acela al artei prelucrrii metalelor. Podoabele i vasele de aur, argint sau bronz sunt de fapt cele care au reprezentat, uneori ele singure n peisajul artistic al anumitor epoci, principalele forme de manifestare a gustului i concepiei despre frumos.

Metalul i-a adus o contribuie specific la dezvoltarea mijloacelor de expresie n domeniul artei. Prin caracteristicile sale, el a dat posibilitatea realizrii unor opere trainice, care au permis o structurare specific a planurilor operelor de art.

Metalele i aliajele folosite n sculptur, spre deosebire de cele utilizate la turnarea clopotelor (bronz) sau a podoabelor au fost i vor rmne, n continuare, diverse (bronz, plumb, oel inoxidabil, aluminiu etc.), fiecare aducnd un aport calitativ propriu, n raport cu consistena, culoarea sau strlucirea sa.

Din aceast cauz nu ne propunem s facem aici o prezentare a tuturor pieselor de art realizate de-a lungul timpului n lume i n ara noastr sau a viziunii artitilor, ci vom cuta s trecem n revist o serie de obiecte, considerate adevrate opere de art la a cror realizare, pe lng geniul creatorului, turntorul a avut o contribuie nsemnat.

E drept c aceast colaborare se face simit mai mult n sculptur i la turnarea clopotelor i mai puin la realizarea podoabelor i bijuteriilor.

Nu ne propunem s dezvoltm sensibilitatea i gustul estetic al cititorilor ci dorim s prezentm o serie de opere semnificative prin care urmrim s cunoatem cteva opere-reper ale creaiei artistice universale i romneti i la realizarea crora artistul a fcut echip cu turntorul.

1.1. Obiecte de art turnate n lume Primele dovezi despre extracia i prelucrarea metalelor dateaz din neolitic. Dup cum se cunoate, la nceput au fost cunoscute i prelucrate metale gsite n stare nativ ca aurul, cuprul i argintul. Singurul mod al oamenilor din neolitic de a le deosebi de celelalte roci, mai ales de pietrele pe care le prelucrau n mod obinuit, consta n uurina deformrii. Acest lucru rezult de altfel i din denumirea de piatr roie dat cuprului n mai multe limbi arhaice.

Spturile arheologice efectuate pe locul unor aezri datnd din mileniile VII V .e.n. (de exemplu, la Siparra n Mesopotamia) au scos la iveal dovezi c n acea vreme oamenii prelucrau metale native, n special cuprul, prin ciocnire, obinnd pe lng o serie de obiecte casnice i podoabe.

Mult mai trziu, n mileniile IV III .e.n., cnd n urma dezvoltrii olritului se puteau realiza temperaturi de pn la 1200oC, omul neoliticului a nvat s obin cuprul prin reducerea minereurilor. Produsul, constnd din buci buretoase informe de cupru, se prelucra tot prin ciocnire. Printre primele mine subterane de cupru exploatate sunt cele de la Wadi-Maghiru i Wadi-Nesb din Egipt, datnd din mileniile IV III .e.n. Din aceeai perioad sunt i minele descoperite n insula Cipru. Mine de cupru, la fel de vechi, se gsesc i n alte ri din Europa, ca: Spania, Portugalia, Frana, Anglia etc.

Egiptul antic era considerat drept patria aurului. Studii recente, arat existena, pe teritoriul actual al Egiptului, a 92 de zcminte aurifere. Din aceast perioad, de la vechii egipteni, ne-au rmas numeroase obiecte de cult, de utilitate casnic sau militar confecionate din metale preioase. Spturile arheologice au dat la iveal peste 14000 de statuete din lapis lazurit i turcoaze, dar i peste 700 de statuete i podoabe din aur i alte metale.

Trecerea de la folosirea cuprului sau a altor metale luate de-a dreptul din natur (native) la exploatarea zcmintelor de minereuri, adic la extracia i reducerea acestora, reprezint natere metalurgiei propriu-zise i a produciei de piese, obinute fie prin deformare, fie prin turnare.

Metalul topit era turnat n forme din piatr (fig. 1.1), deschise sau nchise, simple sau compuse, dar mai ales n forme din lut, fcute dup modelele pieselor realizate din cear. Piesele turnate erau supuse finisrii prin lefuire i lustruire

Fig. 1.1. Forme din piatr folosite la obinerea pieselor prin turnare.

Metoda turnrii cu modele uor fuzibile era cunoscut, de altfel, cu mult timp naintea erei noastre. Astfel, cu 4000 de ani . e. n., n oraul Antiohi s-au creat obiecte de art prin acest procedeu. i acesta nu este singurul loc din lume unde s-a folosit aceast metod.

n turntoria de art, ca i n turntoriile obinuite, metalele pure nu au fost folosite ca atare ntr-o masur nsemnat, deoarece proprietile lor fizice i chimice nu erau dintre cele dorite. Din acest motiv se preferau aliajele, care, n funcie de elementele de aliere i de coninuturile acestora, aveau o serie de proprieti mecanice (rezistan la traciune, duritate, elasticitate) i fizice (punct de topire redus i fluiditate bun), cu mult peste valorile metalelor pure. Pentru turnare s-au folosit, n general, aliaje cu baz de cupru, reprezentate de dou mari familii cu utilizate n turntorii: alamele i , mai ales, bronzurile.

Bronzul, pentru cititorii nefamiliarizai cu metalurgia, este un aliaj cupru-staniu n care coninutul de staniu predomin, comparativ cu alte metale de adaos. Totui extinderea acestuia s-a fcut lent, dovad c abia dup 2500 de ani de la apariie (cu circa 5000 de ani .e.n.) s-au turnat piese din bronz n Orientul Apropiat, Caucaz, Egipt, Creta etc. Din el se turnau obiecte simple de uz casnic saui de cult i podoabe dar, mai ales, arme (vrfuri de lnci).

n giuvaergerie, alturi de pietrele preioase i semipreioase, materialele utilizate au fost aurul, argintul i bronzul.

n sculptur, alturi de btrnul bronz i, mai trziu, de font, au fcut istorie piatra (marmur, granit, calcar), argila (porelan, pmnt ars), fildeul i lemnul pentru ca mai nou s se utilizeze i o serie de metale netradiionate (plumb, aluminiu etc.), inexistente n timpurile de nceput ale omenirii. Sculptura modern i contemporan utilizeaz n egal msur textilele, sticla, cristalele lichide i alte materiale fabricate de om, astfel c, bnuim, pentru un istoric al artei, intereseaz mai puin materialele folosite i mai mult mesajul sau concepia artistic.

Cele mai vechi opere de art care s-au pstrat nedegradate de vreme au fost, ns, din argil ars, cu toate c cea mai veche sculptur din lume, se pare, dateaz de mai bine de 400000 de ani, este din piatr i a fost descoperit n Maroc. Este vorba, n acest cazul, despre un obiect din piatr care prezint modificri clare aduse de om: cteva adncituri care sugereaz gtul, braele i picioarele, iar pe suprafaa sa se observ cteva pete roii, posibile rmie ale unui strat de vopsea.

n Sumer, unde a existat prima civilizaie a lumii antice, cu cel mai vechi popor din istorie, s-au descoperit dovezi care atest c tehnica turnrii metalelor i aliajelor se cunotea de la sfritul mileniului al IV lea .e.n. Aici s-au turnat statui i plachete din cupru i bronz, iar cele de dimensiuni mai mici chiar din aur i argint. Folosind procedeele de prelucrare a metalelor i aliajelor, sumerienii au realizat numeroase opere de art, printre ele numrndu-se un cap de taur executat n ntregine prin turnare, care dateaz din prima jumtate a mileniului al III lea.

Egiptul i Creta antic stpneau foarte bine tehnicile de turnare, i chiar dac principalele piese fabricate n aceast epoc au fost armele, nu au fost neglijate ns nici vasele, bijuteriile, obiectele de cult, statuile i utilajele agricole. De altfel, epoca bronzului cunoate printre primele trepte ale dezvoltrii n Marea Egee, n special n Creta i n Insulele Ciclade.

Sculptura egiptean ni se prezint, cu treizeci sau patruzeci de secole naintea erei cretine, ca o art matur care a dat natere la tehnici i convenii pe care le-au conservat timp de peste trei mii de ani. Astfel, anterior dinastiei a opta (mileniul al III lea .e.n.), turntorii Tebei tiau s obin, printr-un procedeu asemntor celui al cerii pierdute, statuete goale la interior i uoare precum cele dou figurine de brbai din Colecia Povno, aflate astzi la Louvre.

Preocuprile din domeniul artei monumentale ale egiptenilor sunt reprezentate, de altfel, i pe un bazorelief prin doi artiti, care lucreaz la realizarea unor opere (fig. 1.2), ceea ce indic practicarea acestei meserii cu multe sute de ani naintea erei noastre. Sculele mnuite de artist indic i materialul din care era realizat sculptura: piatra, n care egiptenii au excelat.

Fig. 1.2. Bazorelief reprezentnd artiti egipteni, care lucreaz la realizarea unor statui.

Prima mare pies, cu gol interior, reprezentnd un cap de femeie, s-a turnat prin anul 650 .e.n. n Creta, apogeul turnrilor de piese de art fiind atins, tot n Creta, n anii 650 600 .e.n. i, mai trziu, n Grecia anilor 600 .. 500 .e.n.

n Grecia au trit: Myron, Polyklet, Phidias, Praxiteles i alii. De la ei ne-au rmas o serie de opere de art de o finee i miestrie deosebit cum sunt: statuia zeiei Atena, arunctorul de disc (Discobolul), Apollo din Belvedere, Venus din Millo.

Cea mai mare parte a sculpturilor greceti care au ajuns pn la noi sunt din piatr, cel mai adesea n marmur alb. Cu toate astea, n Antichitate, grecii erau departe de-a favoriza aceste materiale. Ele erau la concuren cu bronzul, cu tehnica criselefantin, nefiind ocolite nici argila i nici lemnul.

Sculptura greac reprezint, probabil, elementul cel mai cunoscut al artei greceti, cu toate c numai o mic parte din producia de sculpturi greceti ne-a parvenit. Astfel n Muzeul din Potsdan se pstreaz monumente, stele i statui funerare, printre care figureaz i lucrarea Tnr fat la rugciune, una din rarele statui greceti n bronz, rmas pn astzi i care dateat din secolul al IV lea .e.n.

Multe din capodoperele descrise n literatura antic, n cea mai mare parte, sunt acum pierdute sau distruse, iar o parte sunt cunoscute numai prin copiile epocii romane, executate cu mai mult sau mai puin indemnare sau fidelitate. Multe au fost restaurate de ctre sculptorii occidentali, ncepnd din Renatere i terminnd n zilele noastre, uneori ntr-un sens total diferit de cel al operei originale: un discobol s-a transformat, astfel, n gladiator sau un zeu a captat atributele altuia, picioarele unei statui au fost grefate la torsul alteia etc.

La sfritul secolului al VI lea .e.n. sculptorul Rhoicos descoper tehnica bronzului gol, mprumutat de la egipteni; miezul din argil era nvelit cu cear, care era apoi modelat de ctre sculptor. n continuare forma era acoperit cu argil n care se practicau o serie de canale pentru scurgerea cerii. Bronzul topit era apoi turnat n mulajul din argil, determinnd topirea cerii care curgea prin canale. Ansamblul era, n continuare, rcit, dup care statuia era degajat (dezbtut) i finisat la rece.

Din acest moment, bronzul devine materialul predilect pentru realizarea sculpturilor.

Myron (prima jumtate a secolului al V lea .e.n.) a executat un mare numr de statui, aproape toate n bronz, printre care se pot cita: Perseu, Atena, Zeus, Hera etc. Operele sale au rmas numai sub forma unor copii romane.

Phidias (secolul V .e.n.), reprezentant de frunte al perioadei clasice a artei greceti, a deprins tehnica bronzului la coala Agos, n acelai timp cu Myron i Policlet. Este cunoscut drept autorul statui Atena Promachos (cu nlimea de circa 10 m, astzi distrus), prima sa mare oper, realizat n anul 460 .e.n., pe care a sculptat-o personal. Pericle i-a ncredinat construcia Acropolei din Athena, edificat ntre anii 447 i 432 .e.n. pentru a cinsti victoria n btlia de la Maraton. Tot lui i se atribuie i statuia lui Zeus (fig. 1.3), cu nlimea de aproximativ 12,4 m, realizat n criselefantin (fide i aur), considerat una din cele apte minuni ale lumii, sculptat ntre anii 437 .. 433 .e.n., dar cu o via foarte scurt, fiind distrus de un incendiu n anul 425 .e.n.

Fig. 1.3. Statuia lui Zeus, din Acropole (reconstituire dup literatura vremii).

Polyclet (a doua jumtate a secolului al V - lea .e.n.), sculptor grec aparinnd primei perioade a clasicismului local, este unul dintre cei mai cunoscui artiti ai lumii antice. A lucrat la Atena cu Phidias i Myron. Una din celebrele sale statui, Diroforul (purttorul de lance), a devenit un model pentru proporiile umane. Toate operele sale au fost realizate n bronz, ns nici-un original nu ne-a parvenit, existnd totui numeroase copii, realizate din marmur, provenind din epoca imperial roman, ale cror detalii, probabil, reproduc foarte fidel originalul.

Despre sculptorul atenian Leochares, n activitate ntre anii 360320 .e.n., se tie c pentru statuile sale a folosit numai bronzul. Printre operele care-i sunt atribuite putem cita: Apollon din Belvedere, Zeus, Diana i, poate, cea mai celebr reprezentare a lui Ganymede (paharnicul zeilor din Olimp).

Un alt sculptor, Lysippe (370 .. 324 .e.n.), n acelai timp i un mare iubitor al bronzului, cruia i se atribuie realizarea statuii Apoxiomene, a stabilit canonul celor opt capete (capul reprezint o optime din corp). El a fost iniiatorul unei arte expresive i realiste, iar prin operele sale (Hercule, Neptun, Venus) a influenat ntreaga art elenistic.

Una dintre puinele statui greceti din bronz, originale, cu nlimea de 1,98 m, este cea a unui rzboinic, datnd din perioada 460 440 .e.n., descoperit n apele mrii la Reggio di Calabria (fig. 1.4). Calitatea execuiei i finiseea detaliilor fac din aceast statuie o pies reprezentativ a epocii clasice.

Fig. 1.4. Rzboinic grec.

Merit menionat i faptul c micenienii, pentru a da mai mult via statuilor, le curau cu regularitate.

Frumuseea muncii turntorilor este nfiat printr-o suit de desene reprezentate pe o cup antic, cu diametrul de 30 cm, datnd din perioada anilor 460 440 .e.n., n care sunt redate o serie de operaii legate de obinerea statuilor (fig. 1.5).

Pe o poriune a circumferinei vasului sunt reprezentai trei lucrtori, din care doi se afl lng un cuptor, iar ultimul fixeaz braul unei statui al crui cap se mai afl nc pe jos. Pe cealalt jumtate sunt nfiai ali doi lucrtori care finiseaz statuia unui rzboinic sub privirile atente a doi spectatori.

Fig. 1.5. Vas ceramic cu imagini dintr-un atelier de turntorie.

Cam din aceeai perioad dateaz Colosul din Rhodos (fig. 1.6), o statuie turnat n bronz.

Fig. 1.6. Colosul din Rhodos.

Colosul din Rhodos era o statuie cu nlimea de 70 de coi (referindu-ne la cotul egiptean, rezult circa 35 de metri), realizat din bronz, dup 12 ani de munc, de ctre un sculptor local, Chares din Lindos, ntre anii 294 i 282 .e.n., pentru a sluji drept far, se crede, n portul Rhodos. Acest monument a fost construit ca omagiu adus zeilor pentru c au salvat oraul de la asediul regelui Macedoniei, Demetrios I Poliorcetes, i, nu se tie exact din ce motiv, n mod special, zeului Soarelui, Helios, pe care se presupune c l-ar fi reprezentat statuia. n 225 .e.n., un cutremur a fcut ca statuia s se prbueasc n mare, iar un oracol din Delphi a interzis reconstruirea sa.

El se numr totui mpreun cu piramidele (existente), Mausoleul din Halicarnas (distrus), templul Dianei din Efes (incendiat de Erostrat care cuta s devin astfel celebru), grdinile suspendate din Babilon (disprute), farul din Alexandria (distrus) i gigantica statuie a lui Zeus din Olimp printre marile capodopere ale geniului uman.

Mrturiile istorice ale epocii, n special cele ale lui Philon din Bizan, exclud ipoteza conform creia statuia ar fi fost sculptat n piatr, apoi acoperit cu plci de bronz. Acesta arta c statuia era din bronz, iar pentru a o susine, Chares a construit o schel din fier fixat n blocuri de piatr.

Peste aproape 900 de ani, n anul 663, generalul arab Marias a recuperat ce s-a mai putut din bronz i l-a expediat cu un vas n Siria; acolo, vestigiile au fost cumprate de un negustor din Edesse i vndute mpratului Constantin Porfirogenetul, care le-a ncrcat pe o caravan, format din 900 de cmile pentru a le duce pn n Bizan.

Din secolele II i I .e.n. dateaz o serie de obiecte din bronz ornamentate artistic (arme, obiecte de uz casnic) i podoabele gsite n Siberia, Munii Ural, Asia Mijlocie, Caucaz i la nord de Marea Neagr.

n jurul anului 100 e.n. bronzul se folosea pentru turnarea pieselor de art i de ctre romani (arta timpurie roman), chinezi, bizantini etc.

Sfritul antichitii greco-romane cunoate o radical transformare n ceea ce privete arta, sub dublul aspect, stilistic i tehnic. Evoluia artelor n cea mai mare parte a Imperiului Roman trziu este concurat tot mai mult de dezvoltarea i foarte marea rspndire a podoabelor ornamentate cu pietre preioase sau semipreioase sau numai mpodobite cu past de sticl.

Respectnd o anumit cronologie n evoluia metalurgiei, nu putem omite fonta i anii 600 e.n., cu toate c folosirea bronzului n art nu nceteaz n aceast perioada. n China fonta era cunoscut nc din secolul al VII lea e.n., dar nu exist nici o dovad c tehnologia obinerii ei ar fi fost adus i n Europa. O legend rmas din acea vreme spune c un clugr, pe nume Tiong-Kung, a reuit s toarne din font statuia lui Buda, nalt de 20 metri. Prima ncercare de a turna statuia acesta a fcut-o la vrsta de 20 de ani ns lucrarea nu i-a reuit. A repetat, tot fr nici un rezultat, aceste ncercri la vrsta de 40 i apoi la 60 de ani. A patra oar, cnd avea 80 de ani, din disperare s-a aruncat n fonta lichid spernd s obin binecuvntarea zeilor prin moartea sa pentru realizarea lucrrii. Cerul i-a preuit sacrificiul, iar statuia a reuit perfect, frr nici o defeciune. Lucrri precum cea din legend nu s-au descoperit pn n prezent, dar au rmas alte capodopere, de dimensiuni mai mici, aa cum este statuia unui leu cu lungimea de 5,5 m i nlimea de 6,1 m. Statuia (fig. 1.7) a fost turnat n anul 974 i se gsete n grdina bisericii Tsanq-Ciou. Aceasta s-a obinut prin turnarea fontei ntr-o form realizat din amestec de formare.

Fig. 1.7. Statuia n font a leului din grdina bisericii Tsanq-Ciou.

Fonta, dei era cunoscut n China din primele secole ale mileniului I e.n., n Europa a ajuns s fie produs cu totul ntmpltor, peste cteva secole, n cuptoarele de lupe (Stckofen), verticale, fiind considerat ca una dintre cele mai importante descoperiri ale Evului Mediu. La nceput, apariia fontei nu era dorit deoarece chiar i atunci cnd era nroit, nu era deloc maleabil. Spre deosebire de fierul obinut pn atunci, fonta nu putea fi modelat n nici un fel, la lovirea cu ciocanul rupndu-se n buci. Din aceast cauz ea se arunca fiind considerat un rebut. Pentru a prentmpina acest lucru, se luau msuri stricte de conducere a operaiilor la cuptoarele verticale, astfel nct s fie evitat apariia acesteia, mergndu-se pn la pedepsirea celor vinovai.

Numele ei de atunci de piatr murdar (dreckstein) sau fier porcesc (pig iron) reprezint un exemplu care pune n eviden aceast stare de lucruri.

Dac nu se modela, n schimb noul material poseda cteva proprieti care l-a i fcut utilizabil puin mai trziu i anume temperatur mai mic de topire i o bun fluiditate. Aceast ultim proprietate a permis utilizarea fontei la obinerea a numeroase obiecte de folosin casnic i militar.

Dup apariia fontei i n Europa i pe msur ce au nceput s i se cunoasc proprietile de turnare ncepe s apar o alt categorie de meseriai specializai n arta obiectelor din font. Cel mai vechi obiect de acest gen descoperit pn n prezent l constituie o plac de mormnt care conine o cruce cu urmtoarea inscripie: Rugai-v pentru sufletul lui John Collins. Ea a fost gsit pe un mormnt al unei biserici din Sussex (Anglia) arheologii considernd c dateaz din secolul al XIV lea.

Din font au nceput s se toarne nu numai cruci ci i alte obiecte funerare sau casnice de forme complicate. S-au obinut, prin turnare, vase ca diferite oale cu mner i picioare, avnd ncrustaii de figuri ce ncesitau nu numai miestrie ci i o nalt tehnic.

O alt categorie de obiecte din font care a nceput s prolifereze destul de repede au fost plcile pentru sobe, aa-numitele plite.

Fonta i, cu mult timp naintea ei, bronzul, au adus o mbuntire constructiv n cazul obinerii evilor de tun prin turnare.

Producerea tunurilor cu evi din font se fcea n turntoria lui Peter Bande din Buxtead, n Sussex. Prima eav de tun, obinut prin turnare, s-a fcut n timpul regelui Henric al VIII lea (1509 1534). n aceast turntorie nu numai evile de tun se obineau prin turnare ci i bilele-proiectil (ghiulelele). n cartea sa De la Pirotechnica, Biringuccio descrie amnunit tehnologia de turnare a bilelor din font. El arat c se puteau obine prin acest procedeu, n aceeai form, cte apte bile din font.

Unul din celebrele tunuri din font, rmas din acele timpuri, era numit Turbat Greta i avea o lungime de 5,05 m i o greutate de 14,6 tone.

Pentru producerea evilor de tun din font formele de turnare se pregteau n cutii mari din stejar.

n alt parte a lumii, pe teritoriul Rusiei i Ucrainei actuale, n morminte datnd din secolele X XI e.n. s-au gsit o serie de obiecte care dovedesc nsuirea tehnicii de turnare n forme din piatr, nisip i lut cu modele din cear. Din secolul al XII - lea au rmas obiecte turnate cu modele din cear, de ctre meterul Constantin, descoperite la Vsija. La mijlocul secolului al XIV lea se turnau clopote de mai mari dimensiuni; pe porile Catedralei Sofiisk din Novgorod s-a pstrat prima imagine-portret din bronz, din Rusia, care reproduce chipul unui turntor, pe nume Avram. Peste un secol se turnau cu succes tunuri care din secolele XVI XVII se mpodobeau adesea cu imagini i ornamente obinute direct, prin turnare.

Ca exemple de piese turnate din bronz de nalt calitate, executate de meterii rui, pot servi obiectele cu ornamentare deosebit, aflate n Kremlinul din Moscova: Tunul-ar (greutatea 2400 de puduri), turnat de meterul A. Ciokov n anul 1586 i Clopotul-ar turnat de meterii moscovii, tat i fiu, Motorin. Greutatea acestui clopot, cel mai mare din lume, depete 12000 de puduri.

Fig. 1.8. Tunul ar.Fig. 1.9. Clopotul ar.

Tunul ar (fig. 1.8) msoar 5,34 m n lungime, la un calibru de 890 mm, iar diametrul su exterior este de 1200 mm. Acesta a fost realizat n timpul arului Alexei Mihailovici. Clopotul ar (fig. 1.9), are nlimea de 6,14 m i diametrul de 6,6 m. A fost turnat n perioada 1733 1735.

n Rusia primele tunuri turnate din font s-au realizat pe vremea lui Ivan al III lea (secolul al XV lea).

Pentru a putea prezenta o parte din realizrile n domeniul podoabelor, al bijuteriilor, trebuie s ne ntoarcem cu foarte muli ani naintea erei noastre pentru c realizarea acestora reprezint o activitate care i are originea aproape de cea a omenirii. Astfel, cele mai vechi bijuterii, descoperite n oraul Ur, aparin reginei Sugad i dateaz din secolul al XXIV lea .e.n.

n Persia antic existau numeroi meteri care, pe lng podoabe, realizau i vesel din aur, argint i bronz. Nu se cunoate n ct timp au adunat perii imensele tezaure constituite din aceste obiecte, ns se tie cu certitudine c n momentul cuceririi Persiei de ctre Alexandru Macedon acesta a luat, ca prad de rzboi, printre altele, pahare din aur masiv n greutate de 2216 kg i cupe mari ncrustate cu pietre preioase ce cntreau 1679 kg, acestea fiind ncrcate pe 2000 catri i 3000 cmile. Rezervele regilor persani cuprindeau, n afara lingourilor sau a obiectelor de argint, chiar i igle de aur i argint cu care erau acoperite unele temple.

La Troia s-a descoperit un imens tezaur format din piese din aur i argint despre care Schlieman, descoperitorul comorii, spunea n 1876, c toate muzeele din lume laolalt nu au atta bogie, ci cel mult a cincea parte din acesta.

Pentru a ne da seama de stadiul la care s-a ajuns n prelucrarea metalelor trebuie menionat c la Roma, n multitudinea de meteugari se gseau i modelatorii, i ncrustatorii, i poleitorii, toi legai de arta bijuteriei.

Odat cu nceputul migraiei popoarelor, a intervenit declinul artei giuvaergicale, datorit barbarizrii ei, ceea ce a determinat scderea frumuseii i deteriorarea tehnicii de realizare a bijuteriilor. ntr-o anumit masur numai Bizanul a mai reuit s menin tradiia n evul mediu.

Un salt calitativ n arta giuvaergical, confirmat prin ingeniozitate i diversitate, ncepe din al doilea mileniu n vestul Europei.

Pe plan artistic, chiar de la nceputul evului de mijloc, n Europa se petrece un complex fenomen de amalgamare a elementelor romane sau romanizate, cu unele influene, mai ales n ceea ce privete motivele ornamentale, aduse de produsele orfevrriei barbare, care ptrund chiar i n arta Imperiului roman.

Universalitatea artitilor Renaterii, care imprimau lucrrilor personalitatea lor, i-a determinat pe marii sculptori i pictori s lucreze cu metalele preioase. Italia, la nceputul secolului al XVI lea, deinea nc prioritatea n domeniul artei giuvaergicale determinnd o dezvoltare i nflorire a lucrrilor n domeniul bijuteriilor i podoabelor. Un reprezentant de seam al nceputului de secol XVI a fost Benvenuto Cellini, la fel de cunoscut ca sculptor i ca giuvaergiu.

Spre sfritul secolului al XVI lea arta giuvaergical ia o dezvoltare neobinuit i n statele germane, n afara colii create de Drer existnd i altele care au dat i ele numeroase alte nume de meteri cu faim n domeniu. Tot n aceeai perioad se dezvolt aceast art i n rile de Jos, ca i n Ungaria secolelor al XVI lea i al XVII lea.

Dac n secolul al XVI lea confecionarea bijuteriilor la francezi intr ntr-o perioad de declin, de la mijlocul secolului al XIX lea Parisul va prelua iniiativa n dezvoltarea artei giuvaergicale.

Un fapt interesant n dezvoltarea acestei arte l reprezint nceputul confecionrii imitaiilor dup bijuteriile antice, n Italia, realizate de Casa Castellani.

Ca o curiozitate, dac italienii dein circa o treime din exportul mondial de bijuterii, americanii, n schimb, dein recordul la importuri.

n timp nu numai metalele i modelele folosite pentru realizarea obiectelor de art s-au schimbat ci i tehnologiile de fabricaie.

Dac la nceput formele se executau din piatr (gresie) prin cioplire, mai trziu se realizau din argil i se uscau, pentru ca n epoca feudat s se introduc formarea cu ablonul. Aceast ultim tehnologie a nceput s fie aplicat pe scar larg la obinerea formelor n vederea turnrii clopotelor.

Dac forme primitive ale instrumentului de rezonan corespunztor clopotului din epoca noastr se cunosc din antichitatea ndeprtat, confecionarea acestora, prin turnare, intr n uz prin secolele VII VIII al erei noastre, aducnd totodat i modificri n forma, aliajul i sunetul obinut.

Primele clopote au fost descoperite n mormintele din Samthare, Jarbeck Koban etc. Erau de format mic, confecionate din lame de metal (fier) obinute prin batere cu ciocanul i aveau diverse ntrebuinri; fie se atrnau de gtul vitelor, fie erau folosite ca amulete sau ca obiecte de cult, fie ca podoab feminin sau anunarea diferitelor adunri.

Se crede c tradiia clopotului european a nceput n strvechiul Ev Mijlociu, odat cu apariia clopotelor cu limbi mici folosite la mbrcminte i harnaamentul cailor pentru a-i proteja pe cei care le purtau de spiritele malefice. Evul mediu timpuriu, a rmas tributar tehnicii antice: format mai mic, lamele forjate, forme diferite de cea actual.

Dup anul 313, cnd biserica a primit dreptul la existena legal n Imperiul Roman din partea mpratului Constantin cel Mare, s-a simit nevoia introducerii unui instrument special care s cheme credincioii la rugciune n noile lcauri de cult sau n bisericile care au nceput s se construiac peste tot.

Primele clopote n biserica rsritean s-au introdus ncepnd cu a doua jumtate a scolului al IX lea, dup ce dogele Veneiei, Ursus, a druit primele clopote mpratului Mihai al III lea al Bizanului (Constantinopolului). De aici, din Constantinopol, clopotele s-au rspndit treptat i n alte biserici ortodoxe, mai cu seam dup ncretinarea unor popoare slave. Din Bizan, acestea au ajuns i n rile romneti medievale.

Clopotele Budiste, n general, sunt de form cilindric, iar loviturile le sunt date cu buteni mari din lemn suspendai orizontal n spatele acestora.

Tehnologia turnrii de clopote din ce n ce mai mari s-a extins n Coreea i China i s-a rspndit, n acelai timp, din Coreea spre Japonia odat cu credina Budist.

Clopotele i turntorii de clopote i-au fcut apariia n secolele X i XI, secretul fabricaiei acestora fiind pstrat cu cea mai mare strictee pn n zilele noastre.

La nceput turntorii i instalau atelierul n apropierea mnstirilor pentru care turnau clopotele, mult mai trziu lund fiin atelierele de sine stttoare. Astfel, la Liege, Huy, Namur, Dinant, Bouvigne se dezvolt numeroase turntorii ale cror produse se rspndesc n Europa ntreag.

Renaterea permite s se ating perfeciunea i n fabricaie acestora. Aceasta este epoca lui Leonardo da Vinci i Michelangelo.Fig. 1.10. Studiu pentru proiectul statuii ecvestre a lui Sforza.

ntre anii 1481 1482 Leonardo da Vinci a fcut schiele (fig. 1.10) pentru statuia ecvestr a lui Francesco Sforza, iar n 1493 expune modelul acesteia, n argil, n mrime natural, care, conform dorinei stpnului, urma s aib n jur de 70 tone.

Fig. 1.11. Schia tehnologiei pregtite de Leonardo pentru turnare.

Datorit nencrederii contemporanilor n posibilitatea de a turna o statuie de o asemenea mrime, Sforza i-a retras lui Leonardo da Vinci bronzul necesar obinerii acestei opere. Specialitii de astzi au stabilit, pe baza schielor gsite n caietele lui Leonardo, c tehnologia preconizat de artist (fig. 1.11) era corect i permitea turnarea statuii. Chiar i lui Michelangelo Buonarotti i se atribuie realizarea a dou statui din bronz de ctre scriitorul Irving Stone, autorul romanului Agonie i extaz. Prima este David, realizat pentru marealul francez de Gie, iar a doua pentru Papa Iulius al II lea. Conform dorinei papei, statuia, din bronz, urma s fie un portret al acestuia n veminte de ceremonie i cu coroana pe cap i urma s fie amplasat la biserica San Petrino din Bologna. Statuia trebuia s fie tot att de mare ca i uriaa statuie ecvestr a lui Leonardo da Vinci, despre care s-a amintit anterior.

La realizarea sculpturii, Buonarotti a fost ajutat, iniial, de doi turntori de bronz din Florena, care i-au artat artistului ce se poate i ce nu se poate turna, i l-au sttuit cu privire la njghebarea armturii care s susin modelul din cear, precum i n legtur cu alctuirea modelului din lut la dimensiunile statuii. Despre unul dintre cei doi, pe nume Lotti, se spune, n roman, c fusese pregtit ca aurar i servea ca meter topitor al artileriei florentine.

Tot n roman este descris i o parte din tehnologia de formare. Astfel, se arat c modelul din cear a fost nvelit cu un amestec format din cenu, pmnt, blegar i pr de cal, aezat strat cu strat, pn la grosimea unei jumti de palm. Finalizarea lucrrii, dup concedierea celor doi meteri florentini, s-a fcut cu ajutorul unui francez, furitor de tunuri, care s-a nvoit s construiasc cuptorul i s toarne statuia.

Ca i n cazul statuii lui Leonardo da Vinci, localnicii sunt nencreztori n posibilitile de realizare a unei asemenea statui, i mai mult, pun pariuri c aceasta, fiind prea mare, nu va putea fi turnat.

Prima ncercare a condus numai la topirea i turnarea a circa jumtate din aliaj i umplerea, n aceeai proporie, a formei cu metal, ceea ce a nsemnat drmarea cuptorului pentru scoaterea metalelor netopite i reconstrucia sa. Dup a doua turnare, reuit, cele dou jumti ale statuii se unesc fr urme prea vizibile. Bronzul era rou i aspru, dar nu avea nici un cusur, iar lunga perioad de finisare a statuii, de circa patru luni, a condus la obinerea unui ton nchis i strlucitor al acesteia.

Infrngerea papei de ctre ducele Ferrara i venirea la putere, n Bologna, a familiei Bentivoglio, a nsemnat i sfritul statuii. nvingtorul, ducele Ferrara, a topit statuia i din bronzul ei a turnat un tun, pe care l-a botezat Iulia.

n secolul al XVII - lea se dezvolt turnarea bronzului pentru arta decorativ, respectiv a unor serii de elemente pentru mobil, dar i pentru amenajrile interioare (pumnale, mnere de clan, pendule, candelabre etc.), iar n secolul urmtor pentru superbe orologii.

La nceputul secolului al XVIII lea, arta rmne, n Europa, nc n slujba aristocraiei feudale, sculpturile, ca i palatele sau picturile realizate, fiind n folosul acestora. n acest secol, n sculptur se impun tot mai mult modelele create n Frana. Se fac portrete, statui ecvestre i cu subiecte mitologice, alegorii, monumente funerare, statuete de vitrin etc., n care arta redrii costumelor i a draperiilor, domin realizarea psihologiei personajelor.

Sculptorul francez Etienne Maurice Falconet (1716 1791), a crei oper capital este statuia ecvestr a lui Petru cel Mare (mpratul Petru I) din Leningrad, aezat pe malul Nevei (fig. 1.12), se bucur de o mare faim n acest secol.

Fig. 1.12. Etienne Maurice Falconet, Clreul de aram.

Opera sa monumental l reprezint pe ar clare pe un cal cabrat (sprijinit doar pe picioarele din spate), ceea ce, atunci, reprezenta o inovaie n sculptur. Considerat drept un simbol al Leningradului, statuia, cunoscut sub numele de Clreul de aram, reprezint i o capodoper a turntoriei ruse. Monumentul, cu greutatea de 32 t, a fost montat pe un bloc de granit de 1600 tone. Turnarea s-a fcut n anul 1782. La aproape 200 de ani de la inaugurare specialitii au analizat starea metalului din care a fost turnat statuia, cu ajutorul unei instalaii Roentgen, constatndu-se c acesta nu va necesita restaurri nc multe decenii nainte, din acel moment.

Rmnnd tot n Rusia, istoria turnrii statuilor din bronz ncepe din epoca lui Petru I. n anul 1764 pe lng Academia de Pictur din Petersburg a fost fondat Clasa de Turnare, n care se executau din bronz diverse obiecte pentru mpodobirea palatelor. n Clasa de Turnare i temuire, fondat n 1769, s-au pregtit sculptorul I. P. Martos i turntorul V. P. Ekimov. Ultimul are meritul, c a executat statuile impuntoare de la uile Catedralei Kazani din Petersburg i a grupului Minin i Pojarski din Moscova, turnate dintr-o singur dat dup modelul lui I. P. Martos (anul 1818). Se vede de aici c existena unei colaborri ntre artist i turntor este foarte important.

Un sculptor renumit al secolului al XIX - lea a fost Franois Rude (1784 1855). O lucrare a sa, executat n bronz, l reprezint pe Marealul Ney, unul dintre comandanii de seam ai armatelor lui Napoleon, erou aproape legendar.

Sfritul secolului al XVIII lea se remarc prin sculpturi realizate, mai ales, din marmur i bronz.

n secolul XIX, sculptori celebri (Rodin, Camille Claude, Les Moreau, Barze, Mene) au dat la turnat opere admirabile, de mare valoare, o colaborare i o prietenie sincer legnd artitii i turntorii.

Fig. 1.13. August Rodin, Burghezii din Calais: 1889, bronz, 217 x 255 x 177 cm.

Unul dintre sculptorii cei mai importani ai secolului al XIX lea este Auguste Rodin (1840 1917), autor pe lng operele din piatr i a unora din bronz. Cea mai cunoscut i mai emoionant lucrare a sa, Burghezii din Calais (fig. 1.13), este inspirat dintr-un fapt real ntmplat n timpul rzboiului de o sut de ani. Ea red momentul n care conductorii oraului Calais, desculi, mbrcai n haine de umilin, sunt obligai de conductorii armatelor engleze nvingtoare s predea cheile cetii nainte de a fi spnzurai.

Mai aproape de noi, ca timp i poziie geografic, putem meniona c meterii rui stpneau multe metode de turnare pe care le foloseau la obinerea obiectelor de art, cu toate c ncepnd cu anii 40 ai secolului XIX arta decorativ-plastic sufer o perioad de decdere.

La mijlocul secolului al XIX lea meterii moscovii Elaghin i Smidt au reprodus n bronz monumente ruseti, copii, la scar redus, dup clopotul-ar, tunurile din Kremlin etc.

La Moscova, mai trziu, la sfritul secolului al XX - lea, s-au proiectat i realizat ntreprinderi specializate n care s-a organizat producia de podoabe i obiecte de art din bronz, alam, neusilber, care se confecionau prin metoda turnrii cu modele uor fuzibile.

Dezvoltarea industriei constructoare de maini a avut ca rezultat o diversificare a metodelor de formare i turnare, conducnd la apariia diferitelor metode de formare mecanizat, turnarea n forme metalice, turnarea de precizie etc. Multe dintre aceste procedee, ntr-o faz incipient sau mai trzie, aa cum se va arta ulterior, au ajuns s se constituie n tehnologii pentru obinerea obiectelor de art.

1.2. Opere de art turnate n Romania

Arta veche romneasc debuteaz odat cu ceramica, cu vase i podoabe din metal preios i obinuit ce reflect, ca pretutindeni n Europa acelor vremuri, nsemntatea pe care arta a avut-o n dezvoltarea gustului pentru frumos i pe care o are, n continuare, pe de o parte pentru publicul larg, iar pe de alt parte pentru istoricul de art n circumscrierea unor zone stilistice i de cultur n perioade nc puin cunoscute ale istoriei noastre.

1.2.1. Arta n Romania

Arta are vechi rdcini pe teritoriul rii noastre, cu o anumit trstur de originalitete, constnd n figurine din marmur i lut, ceramic, podoabe etc., nc din epoca paleolitic, oamenii exprimndu-i unele credine i gnduri prin art, fapt dovedit de descoperea unor picturi rupestre i n ara noastr.

Cercetrile arheologice desfurate de-a lungul anilor pe teritoriul Romniei, au adus o contribuie valoroas la descoperirea de vestigii, unele dintre ele de o deosebit importan pentru elucidarea unor aspecte legate de istoria i evoluia artei.

Cea mai veche dovad a existenei unei arte primitive pe teritoriul patriei noastre poate fi considerat o pies decorat cu incizii paralele descoperit n satul Strachina (jud. Botoani) aparinnd perioadei finale a gravetianului (circa 12000 .e.n.).

Plastica de pe teritoriul rii noastre a avut o lung perioad de dezvoltare (circa 4 milenii). Reprezentrile feminine (sub forma unor figurine) sunt cele mai vechi i mai rspndite, cele masculine aprnd ntr-o etap mai trzie a neoliticului. Numrul acestora din urm s-a mrit pe msur ce rolul brbatului n societatea primitiv a crescut. Se ntlnesc, de asemenea, i figurine zoomorfe, legate de creterea animalelor i de practicile magico-religioase.

Spturile arheologice arat c figurinele, antropomorfe i zoomorfe, au aprut nc de la nceputul neoliticului. La nceput erau modelate din lut ntr-un stil schematic sau convenional, fr a se pierde ns din vedere elementele reale ale corpului omenesc.

Unele dintre miile de figurine antropomorfe i zoomorfe realizate din lut ars, descoperite n toate culturile ultimei faze a neoliticului, se situeaz la un nalt nivel artistic. Sculpturi de mari dimensiuni datnd din aceast perioad, executate din lut ars, s-au gsit n sanctuarul de la Para.

O capodoper a artei neolitice din Romnia i a neoliticului de pretutindeni este aa-numitul Gnditor de la Cernavod (cultura Hamangia), datnd din perioada 5500 .. 3500 .e.n. (fig. 1.14).

Principalele culturi, n opinia istoricilor, se caracterizeaz prin:

-plastica Hamangian se remarc prin bogia, originalitatea i varietatea sa, la care un istoric al artei ar aduga i trsturile realismului primitiv coninute;

-arta complexului Gumelnia (mil. IV III . e. n.) Slcua (2800 1900 . e. n.), este reprezentat prin figurine feminine din lut, din os i, uneori, din marmur.

-plastica culturii Cucuteni (mil. IV III . e. n.), n toate fazele sale, este de o deosebit bogie; se cunosc figurine feminine de dimensiuni mici, mijlocii i chiar exemplare care depesc, uneori, o jumtate de metru. Din aceeai perioad dateaz i o statuet masculin descoperit la Drgueni (jud. Botoani).Fig. 1.14. Gnditorul de la Hamangia.

n evoluia decorului s-au stabilit o serie de faze, care ilustreaz tot attea etape ale dezvoltrii i transformrii gustului pentru frumos al oamenilor de-a lungul vremii. La piesele descoperite se poate observa simul armoniei, al proporiilor, al combinaiilor ingenioase de motive decorative simple sau complexe ce se combin cu elegana spiralelor, a buclelor, a derivatelor acestora, a motivelor geometrice, a reprezentrilor schematice de oameni n tehnica bicromiei sau a tricromiei.

Pentru un istoric al artei importana acestor piese rezid din valoare lor artistic, pentru un istoric din punct de vedere al curentului care le-a generat, n timp ce pentru un metalurg prezint interes metalul sau aliajul din care sunt realizate i, dac este posibil, modul de obinere.

Numeroasele decoperiri arheologice fcute n diferite regiuni ale rii arat c printre deprinderile motenite de poporul romn de la naintaii si un loc de seam l ocup cele care privesc extragerea i prelucrarea metalelor.

Dup inventarea ceramicii, prelucrarea aramei a constituit cea de a doua descoperire a omului epocii neolitice, ea deschiznd calea metalurgiei.

Dac excludem cea mai veche epoc istoric, cea paleolitic, n care omul nu ajunsese s cunoasc i s valorifice nc metalele, ncepnd din epoca urmtoare, cea neolitic, moment n care societatea omeneasc descoper i valorific metalele, se poate spune c pe teritoriul rii noastre a existat o permanent activitate de extragere i prelucrare a diferitelor metale, activitate care a consemnat, cu fiecare epoc istoric, un pas n dezvoltarea continu, n perfecionarea tehnologiei n domeniu.

Din timpuri strvechi Dacia era cunoscut ca o ar bogat. Structura geologic complex a teritoriului rii noastre, favorabil acumulrii a numeroase substane minerale utile, a fcut ca extragerea i prelucrarea metalelor s reprezinte o strveche ndeletnicire. n cadrul civilizaiei i istoriei geto-dacilor, prelucrarea diferitelor metale a ocupat unul din locurile principale. Meteugarii locali prelucrau arama (cuprul), aurul, argintul i fierul.

La nceput a fost folosit numai arama nativ (destul de rar n natur) prelucrat prin ciocnire (mai nti la rece i, mai trziu, la cald).

Uurina prelucrrii cuprului prin ciocnire, ca i similitudinile cu celelalte metale, i-au determinat pe istorici s presupun c primele podoabe realizate din acest metal se obineau prin deformare. Astfel, pumnalele sub forma unor lamele subiri de aram, realizate prin batere la cald, au aprut n neolitic. Figurinele antropomorfe executate din tabl de aram au aprut n Moldova tot n aceast perioad.

Contactul omului cu arama se produce n perioada timpurie a neoliticului, spturile arheologice aducnd la suprafa mici obiecte din aram create n acele timpuri. n acest sens, neoliticul dezvoltat i, n continuare, ntr-o mai mare msur, cel trziu (2800 1900 . e. n.), ne-au lsat suficiente mrturii. Pe lng unelte i arme, a cror provenien local este atestat de existena tiparelor folosite la turnarea acestora, pe teritoriul rii noastre, n cadrul unor aezri datnd din acea perioad, s-au descoperit i podoabe.

Primele obiecte din aram cunoscute au aprut la noi, totui, n cursul neoliticului mijlociu (ncepnd de la circa 4000 .e.n.) i constau din podoabe (mrgele, verigi) fcute din srm sau din tabl de aram. n neoliticul trziu numrul obiectelor de aram folosite a crescut tot mai mult, pe lng podoabe aprnd i unelte: topoare plate n form de pan, topoare cu gaur, cu dou tiuri i, mai trziu, cu braele n cruce.

Triburile aparinnd complexelor neolitice trzii pe lng tipurile principale de unelte din piatr au nceput s foloseasc i primele arme de cupru, pumnalele.

Pe teritoriul rii noastre nceputurile metalurgiei se situeaz n neoliticul mijlociu (cu circa 3500 ani .e.n.) cnd vechii locuitori ai acestor meleaguri au nceput s folosesc i chiar s produc unelte de cupru. n aceast perioad aria lor de rspndire este mai redus limitndu-se numai la unele regiuni. Astfel de obiecte de cupru au fost descoperite lng Clrai, n mediul culturii Boian (podoabe i mici unelte).

De la o rspndire sporadic, neuniform a aramei, din neoliticul mijlociu, s-a trecut la exploatarea minereurilor locale ca urmare a nsuirii cunotinelor tehnologice legate de metalurgia cuprului.

La un moment dat al evoluiilor istorice, majoritatea culturilor neolitice au descoperit proceduri i tehnologii specifice pentru extragerea i prelucrarea anumitor metale. Este i cazul civilizaiilor neolitice de pe teriotriul rii noastre.

Cunotinele privind folosirea i practicarea metalurgiei cuprului au ptruns n spaiul carpato-danubian, ca de altfel n ntreaga Europ, prin difuziune, ncepnd cu neoliticul mijlociu (circa 3500-3000 .e.n). Comunitile neolitice de pe aceste locuri nu s-au limitat s mprumute aceste cunotine ci au participat activ la dezvoltarea lor.

Existena unui numr mare de unelte (topoare de diferite forme, pumnale din cupru, cuite-brici) impune concluzia originii lor locale, neputndu-se admite, pentru epoca respectiv (neoliticul trziu), un import att de mare de metal de la distane mari. Aceast ipotez este confirmat i de analiza obiectelor de cupru dar i a acelor din bronz din epoca neolitic i din epoca bronzului, gsite pe teritoriul rii noastre, analiz efectuat de C. Niculescu-Otin ntre anii 1910-1913.

n neoliticul trziu, n paralel cu utilizarea cuprului, la confecionarea diferitelor obiecte de podoab se folosea i aurul. Apar astfel, primele piese de podoab din aur n adevratul sens al cuvntului, reprezentate de micile srme-inele sau spiralele simple, predecesoarele inelelor cu bucl att de rspndite, mai trziu, n epoca bronzului etc.

nmulirea spectaculoas a obiectelor de aur este legat, desigur, nu numai de creterea pn la un grad nemaintlnit pn acum a puterii unei anumite persoane (sau a unei ntregi pturi sociale) din cadrul comunitii, ci i de acumularea unei experiene deosebite n domeniul confecionrii lor de-a lungul timpului.

Primele obiecte de bronz care au ajuns n posesia triburilor de pe teritoriul patriei noastre nc din neolitic, sunt aduse pe calea schimburilor cu popoare din regiuni nu prea ndeprtate ca, de exemplu, Grecia, Macedonia etc., care se aflau deja n epoca bronzului. ara noastr intr ns n epoca propriu-zis a bronzului numai atunci cnd metalurgia nu se mai ntemeiaz pe exploatarea cuprului nativ (luat din natur) sau pe importul, din regiuni mai avansate al materiei prime, ci se trece la exploatarea zcmintelor locale de minereuri, adic la extracia i reducerea acestor minereuri pe baza crora ia natere o metalurgie propriu-zis i o producie local de bronz.

Spre sfritul neoliticului, n perioada de tranziie ctre epoca bronzului (circa 1900-1700 .e.n.), zona carpato-danubian va juca unul dintre cele mai active roluri deoarece triburile de pe teritoriul actual al Romniei au fost nu numai mijlocitoare ntre sudul mediteranean, aflat deja n epoca bronzului i regiunile de la rsrit de ara noastr cu o economie predominant pastoral, cu caracter patriarhal, dar i cu cele din Europa central unde ritmul amestecului dintre triburi se accelera, fr ns a se fi reuit trecerea la epoca bronzului.

Procesul trecerii de la epoca neolitic la cea a bronzului s-a efectuat treptat. Metalurgia bronzului este o etap care apare pe parcursul evoluiei epocii bronzului i reprezint dezvoltarea fireasc a metalurgiei alamei.

Cu toate c pentru aceast trecere n revist a principalelor obiecte de art ar trebui s ne ocupm numai de cele metalice, vom meniona c vechile materiale ale epocii neolitice au continuat s fie folosite n art, alturi de noul aliaj. Astfel, din perioada de tranziie de la epoca neolitic la epoca bronzului dateaz trei sceptre de piatr care reprezint capete de cal, descoperite la Fedeleeni (Moldova), Casimcea (Dobrogea) i Slcua (Oltenia).

Statuetele din lut ars, n epoca bronzului, sunt o raritate (explicat de istorici prin schimbarea credinelor religioase), acestea ntlnindu-se, de altfel, aproape exclusiv n cultura Grla Mare Crna, prin forma i decorul lor fiind opere de art remarcabil, dar i mrturii ale unei continuiti milenare transmise pn n zilele noastre.

n plastic, statuetele de lut ars de origine sudic, reprezentnd figurile feminine cu rochii n form de clopot, aparinnd culturii Grla Mare au o deosebit valoare artistic i reprezint una dintre cele mai importante creaii ale epocii bronzului de pe teritoriul rii noastre i n Europa de sud-est. Astfel de statuete au fost descoperite n necropolele de la Balta Verde, Ostrovul Mare, Crna etc. (fig. 1.15).

Fig. 1.15. Statuet reprezentnd o femeie cu rochia n form de clopot.

Arta din perioada de tranziie ctre epoca bronzului i din epoca timpurie a bronzului (2500 1600 .e.n.) este mai srac n reprezentri i mai primitiv ca modelare.

Pe lng obiectele din piatr, silex, corn sau cele din cupru ncep s apar i primele obiecte din bronz, printre care se pot semnala pumnalele cu lame triunghiulare executate din acest nou material. Pumnalul n aceast epoc, se obinea, n general, prin turnare. Frumoasele ornamente fac din ele adevrate opere de art.

Bronzul, spre deosebire de cupru pur, prezint anumite avantaje: este mai rezistent dac proporia de staniu este corect, mai uor de turnat i cu un punct de topire mai redus i necesit mai puin combustibil pentru elaborare.

Motivele decorative de pe piesele din bronz sunt foarte numeroase i variate.

Metalurgia bronzului se prezint ca o simbioz a diverselor influene i sinteze care au jucat n acelai timp un rol de tranziie ntre Europa de rsrit, Europa central i bazinul Mediteranei rsritene i Anatolia i pe baza descoperirilor fcute n regiunile care arat prezena unor ateliere, cu o prosper activitate continuat i n perioadele Hallstatt I i II, face dovada existenei sale pe ntreg spaiul tracic carpato-dunrean. Se poate vorbi, deci, de o metalurgie a bronzului carpato-dunrean i tracic.

Cultura bronzului a atins n mileniul al II lea .e.n. o dezvoltare ce o situeaz n primele locuri ale istoriei culturii europene din acea vreme. Progresul s-a nregistrat continuu, pn n pragul primului fier local, tot tracic i el. Componenta local se gsete mereu prezent n structura pieselor, dovedind continuitatea ntre neolitic i epoca brozului.

Tezaurele descoperite la ufalu n Transilvania, Ostrovu Mare i Hinova n Mehedini, constnd din numeroase obiecte de podoab din bronz, aur i argint, dovedesc strlucirea civilizaiei autohtone din mileniul II .e.n., de pe ntreg teritoriul Romniei. Ele demonstreaz marea unitate etno-cultural a tracilor nord-dunreni prin folosirea acelorai ornamente tipice, n care predomin simetria i geometrismul. De mare importan este concluzia c tracii nord-dunreni au jucat n Europa preistoric un rol de prim rang n mbogirea tezaurului cultural al omenirii.

Formele fundamentale ale neoliticului sunt preluate pe alt plan, care nseamn, nainte de orice, etapa unei noi creaii.

Se cunosc astzi tipuri de arme i podoabe, realizate iniial din cupru, care au fost apoi reproduse n bronz, iar aceste tipuri au continuat s se dezvolte pe linia metalurgiei bronzului.

Rspndirea bronzului, nc din epoca timpurie a bronzului, s-a produs nu numai la sud ci i la nord de Carpai. Noua ndeletnicire, legat de obinerea i prelucrarea bronzului, a dus i la apariia unor noi categorii sociale, cea a meteugarilor, oameni calificai, din rndul crora s-au ridicat excepionalii artiti ai epocii.

La nceput obiectele din cupru i bronz erau relativ puin numeroase i cu o arie redus de rspndire, pentru ca pe msura mririi numrului lor totui acestea s nceap s se rspndeasc nu numai n spaiul de la sud de Carpai i la Dunre, ci i la nord de Carpai. Acest fapt trebuie pus pe seama dezvoltrii nencetate a forelor de producie, ceea ce, n epoca bronzului, a dus n chip necesar, la apariia unui surplus de producie ntre care i cea a obiectelor din cupru i bronz, dar i a celor din aur.

Dac prelucrarea aramei i bronzului sunt cunoscute pe teritoriul patriei noastre nc din mileniul al II-lea .e.n, ea va continua n epoca dacic i roman, perioad n care meteugurile cunosc o mare dezvoltare.

Dovada unei nfloritoare metalurgii a bronzului const n aceea c n epoc au fost create arme i unelte caracteristice care au cunoscut o larg rspndire n Europa, de pe malurile Mrii Adriatice pn la malurile Mrii Baltice.

Culturile tracice din epoca bronzului se prezint n totalitatea lor, chiar i n domeniul att de sensibil al artei, sub semnul unei mari uniti, de o parte i de cealalt a Carpailor, pn pe litoralul Mrii Negre.

Cea mai veche cultur a epocii bronzului din spaiul carpato-danubian, fapt dovedit, este cultura Cernavod, care se plaseaz cu cteva secole nainte de nceperea epocii bronzului n Europa central.

Din epoca timpurie a bronzului (2200 .. 1800 .e.n.) ne-au rmas ca obiecte obinute din bronz securi cu un ti i gaur de nmnuare transversal (cultura Ceanavod), securi (cultura Glina), inele, brri i coliere (Perian) etc. Importana lor ca obiecte de art rezid din motivele ornamentale i nu al utilitii i necesitii aa cum se ntmpl cu podoabele.

La jumtatea perioadei bronzului mijlociu (secolele XVI X .e.n.), ncep s se nmuleasc obiectele lucrate din bronz, care le nlocuiesc pe cele lucrate iniial din aram.

n tot decursul evoluiei culturilor bronzului mijlociu i trziu de pe teritoriul Romniei metalurgia bronzului s-a dezvoltat continuu, lund natere centre locale importante de prelucrare. Dezvoltarea accelerat a metalurgiei bronzului se produce n perioada bronzului trziu.

Pentru a simplifica modul de repartizare pe teritoriul rii a depozitelor, tezaurelor i turntoriilor istoricii au ntocmit o list, prezentat n tabelul 1.1, din care se vede c lunga serie a acestora ncepe din perioada 1700 .. 1600 .e.n., a bronzului, i se ntinde pn n pragul epocii mijlocii a fierului (600 .. 500 .e.n.).

Prezena aurului brut n cadrul unor depozite dovedete existena unor ateliere specializate n prelucrarea aurului, a cror activitate se desfoar n paralel cu aceea a atelierelor metalurgice.

Tabelul 1.1

Depozitele, tezaurele i turntoriile epocii bronzului i primei epoci a fierului

CronologieDepozite, tezaure, turntorii

Etapa bronzuluiEtapa veche1700 -1600Schitu, Ostrovu Corbului, Banlabic, Borleti, Parava etc.

Etapa mijlocie i de tranziie1600Perinari, Tufa

1600 -1500Apa, ufalu, ming, Spna etc.

1500 - 1400Ighiel, Turda, Iclod, Pecica etc.

1400 - 1300Vrad, Otomani etc.

Etapa mijlocie i trzie1300 - 1200Uriu, Domneti, Drajna de Jos, Ulmi, Ilieeni, Nicolae Blcescu etc.

Prima epoc a fieruluiHallstatt

timpuriu1200 - 1100Uioara, Ciucu, Oinac, Suseni, Pecica, Poarta Alb etc.

1100 - 1000Rafaila, Jupalnic, Predeal etc.

1000 - 900Moigrad, Tenten, Brdu, Slard etc.

900 - 800Fizeul Gherlei, Hida, Guteria etc.

Hallstatt

mijlociu800 - 700Firteaz, Boarta, Mihileni etc.

700 - 600Brlad, Vin, Blvneti etc.

La o analiz mai atent, constatm c formele fundamentale ale acestora sunt aceleai (ariile Wietenberg, Otomani, Suciul de Sus, Grla Mare, Tei, Srata-Monteoru, Folteti), deosebirile, dei n cadrul unui spaiu att de ntins, referindu-se, mai degrab la aspecte regionale ale culturii materiale create de aceeai populaie. Anumite forme ceramice, dar mai ales obiectele din aur i bronz aratr de parc provin din acelai atelier, cu toat diversitatea ntlnit n realizarea lor. Ideea existenei aa-ziilor meteri itinerani, idee nsuit de istorici, vine s ntreasc aceast subliniere. Piesele sunt asemntoare, pn la identitate, indiferent n aria crei culturi arheologice au fost descoperite (de exemplu, brrile de la Firiteaz i cele de la acoul Mare).

Obiecte din bronz din epoca mijlocie i trzie a bronzului au fost descoperite n aezrile tuturor culturilor aparinnd acestei epoci, culturi a cror arie se afl n afara arcului carpatic, n sudul i rsritul Romniei, ca, de exemplu, culturile Tei. Pe msur ce bronzul trziu se dezvolt, uneltele ncep s apar nu numai n depozite sau s le gsim tiparele ntregi sau deteriorate (Srata Monteoru, Pecica etc.), dar s se i nmuleasc.

Activitile metalurgiei aveau n fiecare zon geografic particulariti determinate, n primul rnd, de caracteristicile fizico-chimice ale minereurilor i ale celorlalte materii prime, de tradiie i de miestria lucrtorilor.

Se observ i unele influene strine cum sunr cele miceniene care se pot observa i pe obiectele tracice din bronz (n special arme, topoare i spade) ct i pe cele din aur.

Primele i cele mai de seam realizri, adevrate opere de art, se nscriu n aa numita art traco-getic, toate datnd din secolul IV .e.n. Este vorba de o serie de tezaure, n realitate inventarele unor morminte princiare, descoperite la Agighiol (Dobrogea), Biceni (Moldova), Peretu, Poiana Coofeneti (Muntenia), Poroina, Craiova i Porile de Fier (Oltenia).

Cel puin, tot att de valoroase, din punct de vedere artistic sunt i multe dintre produsele metalurgiei bronzului, meterii specializai turnnd, n tipare, arme i podoabe din bronz i chiar din aur, cu forme desvrite i modelnd alte piese prin tehnica baterii cu ciocanul.

Spre sfritul epocii bronzului i n perioada evoluiei spre epoca fierului, metalurgia bronzului din regiunea carpato-dunrean cunoate o deosebit dezvoltare, concretizat printr-o activitate sporit a atelierelor i turntoriile de bronz.

Sfritul bronzului carpatic nseamn, pe plan plastic, existena unor uniti puternice, extinse n dauna altora mai firave i gravitnd n jurul unor fortificaii din ce n ce mai puternice.

Spre deosebire de arta popoarelor din Orient sau din Balcani care, n a doua jumtate a mileniului al II lea, devine tot mai mult subjugat uneia sau mai multor dintre zeitile create de om, arta populaiei de pe meleagurile noastre, sedentar i stabil, glorific autoritatea suprem, fr a prsi ns preocuprile privind caracterul abstract, universal.

Materializarea acestui specific, cu deosebire n orfevrrie, se face simit prin geometrismul de nceput, tendin care rmne permanent, cutnd cu predilecie simbolurile. ntregul decor al obiectelor de aur, ca i formele, se transform lin spre i o mai net abstractizare. Fenomenul este absolut identic i n ceea ce privete tendina n cazul obiectelor de bronz.

Obiectele de aur s-au rspndit pe scar intens n paralel cu activitatea de prelucrare a aliajului de baz al epocii, bronzul.

Dac n neolitic, arta aurului a fost reprezentat practic de o singur categorie de obiecte, idoli antropomorfi, legate exclusiv de credine, epoca bronzului va cunoate un repertoriu mai vast de manifestri, va crea aproape tot ceea ce omul este n stare s creeze i azi n domeniul artei aurului: podoabe, obiecte de podoab, nsemne de putere.

Noile cunotine dobndite n aceast cu adevrat prim epoc a metalurgiei din istoria societii omeneti de la nordul Dunrii n prelucrarea aurului, i-au oferit omului posibilitatea s nceap exploatarea sistematic a rezervelor de aur aluvionare sau provenite din zcminte.

Din perioada timpurie a bronzului dateaz unele podoabe confecionate din foie de aur, gsite n Transilvania.

Unitatea tipologic, stilistic i tehnic de realizate a acestor obiecte pare a constitui o dovad n plus c n aceast perioad se terg sau dispar, alteori se modific structural 'marile culturi' ale epocii bronzului, ntr-un complex proces de asimilare intern a unor aspecte regionale ale civilizaiei geto-dacice.

Arta aurului marcheaz la sfritul marii epocii a bronzului, fenomenul de tergere oarecum a granielor dintre aspectele regionale, tinznd spre nchegarea ariei sale de manifestare.

La sfritul bronzului carpatic, operele artistice i mai ales obiectele din aur ncep s-i piard din atributele lor simbolice dobndind altele, mai concrete, foarte asemntoare n semnificaia lor, chiar dac, n cazul anumitor forme, mai apar unele particulariti regionale.

Toate acestea au condus la faima bine meritat a metalurgiei bronzului carpatic, care s-a putut manifesta n chip strlucit i datorit existenei minereurilor de aur i cupru pe teritoriul Transivaniei. Piesele transilvnene din bronz au ajuns, de altfel, pn la rmurile Mrii Baltice. Unele din cldruile din bronz descoperite n Transilvania, care au i unele componente turnate, alturi de vasul de aur de la Biia, sunt creaii remarcabile ale meterilor epocii.

Procedeul de obinere a obiectelor prin metoda cerii pierdute, cunoscut nc din perioada de sfrit a epocii neolitice, s-a aplicat mai mult la prelucrarea aramei i mai ales a bronzului. A fost aplicat n practic, mai cu seam, la sfritul epocii bronzului i n cursul primei epoci a fierului. Din cear se modela obiectul, la mrimea dorit, dup care se realiza decorul, orict de complicat prin zgriere, cu un vrf ascuit, direct pe cear, corectndu-l ori de cte ori era nevoie. Dup obinerea modelului acesta se acoperea cu un start de lut fin, umed. Rezulta un bloc cuprinznd att obiectul, ct i tiparul lui exact, care reproduce i cele mai mici amnunte ale decorului de pe obiectul din cear. Tiparul din lut, cu obiectul n interior, era pus la uscat i apoi la nclzire pn cnd, printr-un orificiu lsat anume, ceara se scurgea din form. n locul ei se turna arama sau bronzul, care dobndea forma exact a fostului obiect de cear. Dup ce se rcea metalul se sprgea tiparul i se scotea obiectul rezultat. Dezavantajul metodei, atunci ca i acum, consta n aceea c modelul i tiparul su se foloseau o singur dat.

ntre epoca bronzului din aria carparo-dunrean i cea a primului fier a existat o puternic legtur. Activitatea deosebit a turntorilor i atelierelor de prelucrare a bronzului, care leag laolalt prima epoc a fierului de acea a bronzului, va pune n circulaie noi unelte, arme, vase, podoabe, fr a mai vorbi de faptul c formele deja cunoscute n etapa final a bronzului i de tranziie dobndesc acum aspecte noi.

Tranziia de la splendidele culturi ale epocii bronzului tracic spre cea a fierului se face treptat fr nici o ntrerupere n evoluia local care nu cunoate vreo ntrerupere.

La nceput, fierul s-a rspndit sub form de obiecte mrunte (podoabe i unelte), fr a exista o exploatare a minereurilor de fier, care aveau, precum se tie, o larg rspndire. Dar exploatarea unor asemenea zcminte s-a fcut trziu i numai atunci fierul a reuit s nlocuiasc bronzul, ca metal al principalelor unelte i arme, dei el era mai puin rezistent, ns prezenta marele avantaj, pe care nu-l avusese bronzul, de a fi general rspndit i de a se lucra din el obiecte, ntr-o tehnic mai simpl.

Pe toat durata perioadei timpurii a fierului n spaiul carpato-dunrean a avut loc o vie activitate a metalurgiei bronzului. O manifestare de o asemenea nsemntate este dovedit de marele numr de depozite i turntorii, care conin o mare cantitate de obiecte i material brut, a cror greutate este impresionant dac inem seam de condiiile reale n care se desfura viaa de atunci i dificultile de procurare a unui metal ca bronzul, care era destul de scump. Se tie c numai depozitul-turntorie de la Uioara coninea un numr de 5800 de piese felurite, alturi de care se gseau i buci din unelte i arme uzate, adevrat fier vechi, putndu-se afirma. n total ele cntreau 1300 kg. O statistic a artat c numai cinci dintre marile depozite din Transilvania (Uioara, Spluaca, Guteria, Dipa i Band) cntreau la un loc circa 4000 kg, aproximativ ct toate depozitele din perioada final i de tranziie a bronzului. i acestea nu sunt singurele depozite descoperite pe teritoriul ntregii ri.

Fierul a fost utilizat la nceput cu predilecie pentru furirea armelor.

Nu este exclus ca primele obiecte de fier obinut prin reducere (procurat, probabil, pe calea schimburilor) s se fi lucrat chiar n atelierele meteugarilor n bronz, care au imitat mult vreme formele lucrate pn atunci n bronz. Abia mai trziu vor aprea tipuri noi, specifice noului metal i tehnologii legate de acesta.

n epoca mijlocie a fierului (800 .. 600 .e.n.) s-a nceput exploatarea zcmintelor de fier locale, pe baza crora se nfirip o nou tehnologie, o nou epoc.

Prima epoc a fierului (hallstatt) a fost mai srac n opere de art de o valoare estetic deosebit. i totui, unele piese datnd de la sfritul fazei timpurii hallstattiene i nceputul celei mijlocii conin o serie de trsturi cu o anumit valoare estetic.

Geneza celei de-a doua epoci a fierului a putut fi sesizat n primul rnd n domeniul artei i apoi n celelalte manifestri ale vieii social-economice culturale ale comunitilor omeneti.

nc de la sfritul epocii bronzului, dar mai ales de pe la jumtatea mileniului I .e.n. a avut loc o dezvoltare inegal, difereniat (zonal) a traco-geilor extracarpatici i traco-dacilor din interiorul arcului carpatic, ceea ce nu a dus niciodat la r