Etape de Realizare Proteze Scheletate

of 48 /48
8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate http://slidepdf.com/reader/full/etape-de-realizare-proteze-scheletate 1/48 ETAPELE CLINICE ŞI DE LABORATOR ALE REALIZĂRII PROTEZEI PARŢIALE SCHELETATE CU CROŞETE 1. Examenul clinic al acien!ului ". Am#en!a $%cumen!a#& '. O()ine#ea m%$elului $%cumen!a# *. Reali+a#ea !#a!amen!el%# #e#%!e!ice ,. Am#en!a #elimina#& -. O()ine#ea m%$elului #elimina# au $e !u$iu /. Anali+a m%$elului $e !u$iu la a#alel%0#a 2. Reali+a#ea !#a!amen!el%# #%#%!e!ice 3. Am#en!a unc)i%nal& 4i %()ine#ea m%$elului unc)i%nal 15. P#e0&!i#ea m%$elului $e luc#u en!#u $ulica#e 11. Dulica#ea m%$elului $e luc#u 1". O()ine#ea m%$elului $ulica! au #e#ac!a# 1'. Deena#ea c6ele!ului me!alic e m%$elul $ulica! 1*. Reali+a#ea mac6e!ei c6ele!ului me!alic e m%$elul $ulica! 1,. Am(ala#ea mac6e!ei c6ele!ului me!alic al #%!e+ei

Embed Size (px)

Transcript of Etape de Realizare Proteze Scheletate

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  1/48

  ETAPELE CLINICE ŞI DE LABORATOR ALE REALIZĂRIIPROTEZEI PARŢIALE SCHELETATE CU CROŞETE

  1. Examenul clinic al acien!ului". Am#en!a $%cumen!a#&'. O()ine#ea m%$elului $%cumen!a# *. Reali+a#ea !#a!amen!el%# #e#%!e!ice,. Am#en!a #elimina#&

  -. O()ine#ea m%$elului #elimina# au $e !u$iu/. Anali+a m%$elului $e !u$iu la a#alel%0#a 2. Reali+a#ea !#a!amen!el%# #%#%!e!ice3. Am#en!a unc)i%nal& 4i %()ine#ea m%$elului unc)i%nal

  15. P#e0&!i#ea m%$elului $e luc#u en!#u $ulica#e11. Dulica#ea m%$elului $e luc#u1". O()ine#ea m%$elului $ulica! au #e#ac!a# 1'. Deena#ea c6ele!ului me!alic e m%$elul $ulica!1*. Reali+a#ea mac6e!ei c6ele!ului me!alic e m%$elul $ulica!

  1,. Am(ala#ea mac6e!ei c6ele!ului me!alic al #%!e+ei

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  2/48

  1-. Tu#na#ea c%m%nen!ei me!alice a #%!e+ei a#)iale c6ele!a!e cuc#%4e!e

  1/. T#a!amen!e !e#mice7 $e+am(ala#ea7 #eluc#a#ea 4i inia#ea

  c%m%nen!ei me!alice a #%!e+ei c6ele!a!e12. P#%(a c6ele!ului me!alic 8n ca9i!a!ea %#al&13. C%nec)i%na#ea 4a(%anel%# $e %clu+ie"5. De!e#mina#ea #a%a#!el%# $e %clu+ie7 8n#e0i!#a#ea 4i !#ane#ul

  ace!%#a e a#!icula!%# "1. :ac6e!a#ea c%m%nen!ei ac#ilice a 9ii!%a#ei #%!e+e a#)iale c6ele!a!e"". P#%(a mac6e!ei #%!e+ei a#)iale 8n ca9i!a!ea %#al&"'. Am(ala#ea7 c%nec)i%na#ea !ia#ului 4i %lime#i+a#ea #&4inii ac#ilice"*. De+am(ala#ea 4i #eluc#a#ea #%!e+ei a#)iale c6ele!a!e

  ",. Alica#ea #%!e+ei 8n ca9i!a!ea %#al&"-. Am#en!a inal&"/. O()ine#ea m%$elului inal"-. :e!%$e $e #e%!imi+a#e a #%!e+ei a#)iale c6ele!a!e

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  3/48

  1. EXAMENUL CLINIC AL PACIENTULUI ; e!a& clinic&

  < E!e eec!ua! $e c&!#e me$ic 8n ca(ine!ul $e me$icin& $en!a#&< Se $e&4%a#& 8n mai mul!e e!ae= anamne+a7 examenul clinic ex!#a%#a  examenul clinic in!#a%#al 4i in9e!i0a)iile a#aclinice

  2. AMPRENTA DOCUMENTARĂ ; e!a& clinic&

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  4/48

  Linguri standard metalice cu perforaţii Linguri standard metalice fără perforaţii

  alginale elastomeri deconsistenţăchitoasă

  gips materialetermoplastice

  alginate+elastomeri deconsistenţă

  chitoasă

  adezivi

  Linguri standard metalice cu nervuri

  Linguri standarddin aluminiu

  -nedeformabile-deformabile

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  5/48

  Linguri standarddin plastic cuperforaţii

  Linguri standard dinplastic fără perforaţii,dar cu nervuri

  Lingurile din plastic utilizatenumai pentru o singurăamprentă prezintă un mânerinterşanjabil care poate fisterilizat şi apoi reutilizat

  pentru manevrarea altorlinguri noi

  Linguri standard din plastic de unică folosinţă

  Lingurile speciale metalicesunt prevăzute cu circuit deapă pentru răcirea materialului

  de amprentă de tipulhidrocoloizilor reversibili

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  6/48

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  7/48

  2. OBŢINREA MODELULUI DOCUMENTAR – etapă de laborator 

    a. Păstrarea şi transportul amprentelor 

   - mprentele luate cu alginate trebuiesc turnate după 12-15 min. de la !ndepărtarea din cavitatea orală

   - "e vor pune pe suporturi pentru a nu se deforma marginal, mai ales distalla mandibulă, unde susţinerea dată de lingură nu este totdeauna optimă

  - "e va evita deshidratarea amprentei prin menţinerea ei !ntr-un mediusaturat cu vapori de apă#hidrofor$ – cel mai frecvent se acoperă cu unşerveţel sau cutifon imbibat !n apă%

  &&& Nu se lasă amprenta din alginat în bolul cu apă deoarece suferă oimbibiţie cu apă care determină o crestere !n volum şi modificarea

  dimensiunilor amprentei mprenta se transportă !ntr-un ambalaj de sticlă acoperit

   -mprentele din elastomeri de sinteză se păstrează la temperatura camereipentru a le compensa reacţia de contracţie% 'nainte de turnarea modeluluiamprenta trebuie să fie uscată

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  8/48

    b. Decontaminarea amprentei 

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  9/48

  c. Momentul turnării modelului 

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  10/48

    d. Instrumente şi utilaje necesare turnării modelelor 

  In!#umen!ele 4i u!ila>ele necea#e!u#nii unui m%$el un!=(%l $e

  cauciuc7 a!ul& in%xi$a(il&7a!ul&@cu)i! $e cea#&79acuum

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  11/48

    f. Etape de turnare a modelului 

    in ale c?mului #%!e!ic.

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  12/48

  S%clul m%$elului=

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  13/48

  ). REALI*AREA TRATAMENTELOR PREPROTETICEa.intervenţii chirurgicale=

  1.ex!#ac)iile".in!e#9en)ii a>u!&!%a#e !#a!amen!el%# c%ne#9a!%a#e=

  0in0i9%

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  14/48

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  15/48

  d.tratamentul de echilibrare ocluzală=1.ec6ili(#a#ea lanului $e %clu+ie=

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  16/48

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  17/48

  +. AMPRENTA PRELIMINARĂ 

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  18/48

  ,.O'-INEREA MODELULUI PRELIMINAR AU DE TUDIU

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  19/48

  /. ANALI*A MODELULUI DE TUDIU LA PARALELO0RA

  (aralelograful  -)efiniţie aparat necesar analizei modelului de studiu de catre medic şi a modelului

  funcţional de către tehnician%  -lasificare

  u braţ orizontal fi7 u braţ orizontal articulat u braţ vertical articulat

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  20/48

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  21/48

  E%emente omponente a%e para%e%o#ra&u%ui

  P'r(i omponente-soclul,-braţul vertical,-braţul orizontal,-tija verticală,-masa%

  Ae$orii-tija de analiză,-tija portmină de grafit,-tijele retentivometrice,-spatule de ceară%

  Reten(iometre

  8,9: mm 8,:8 mm 8,;: mm

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  22/48

  Timpii ana%i)ei mo*e%u%ui *e $tu*iu %a para%e%o#ra& 

   % mplasare amodelului de studiu pe măsuţa paralelografului.% "tabilirea a7ei de inserţie şi dezinserţie/

  % 1i7area poziţiei modelului faţă de paralelograf #tripodarea$%/ )% 0rasarea ecuatorului protetic/

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  23/48

  Dubecq şi Lagerodie, reprezentanţi ai şcolii franceze, citaţi de 1orna *%a7a de inserţie = trebuie să fie !ntotdeauna verticală, iar p%anu% *e o%u)ie al modelului

  se orientează cu o !nclinare de >88 faţă de orizontală%

  Concepţia bisectoarei a lui Ackermann a7a de inserţie a protezei scheletate = bisectoarea unghiului format de a7ele longitudinaleale dinţilor care mărginesc breşa, dinţi pe care se vor aplica elemente de menţinere,sprijin şi stabilizare% 'n acest scop, se vor prelungi a7ele dinţilor stâlpi până la unirealor deasupra câmpului protetic şi se va determina bisectoarea pe un cartonaş% 'n cazul !n care e7istă mai mulţi dinţi stâlpi, se determină intâi bisectoarea unghiului

  format de doi dinţi stâlpi, apoi se determină bisectoarea unghiului format de primabisectoare şi a7a următorului dinte stâlp% "e continuă astfel până la epuizareadinţilor stâlpi% ?ltima bisectoare va reprezenta a7a de inserţie a protezei%

  Teoria e$te riat' pentru faptul că !n scopul determinării bisectoarei ia !n considerare

  a7a de !nclinare a dintelui stâlp doar !ntr-un singur plan, deşi fiecare dinte are o !nclinare !n mai multe planuri% (entru aceasta s-a proiectat un paralelograf special,cu repere !n toate planurile şi care măsoară !nclinaţia fiecărui dinte !n cel puţin douăplanuri% stfel, a7a de inserţie a unei proteze scheletate va fi media a7elor amintiteanterior%

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  24/48

  Concepţia americană consideră căa7a de inserţie poate fi aleasă !n funcţie de zonele de rentivitate ale dinţilor stâlpi şide posibilităţile de realizare a elementelor de menţinere, sprijin şi stabilizare% 6odelulpoate fi !nclinat !n orie *ire(ie care favorizează menţinere, sprijinul şi stabilitateaprotezei scheletate, tija de analiză fiind menţinută permanent pa direcţie verticală%

   stfel, (hoeni7, agna şi )e 1reest, citaţi de .ratu )%, dar şi 2onescu % precizează căfactorii care influenţează direcţia a7ei de inserţie sunt

    - planurile de ghidare  - zonele retentive ale dinţilor stâlpi  - zonele de interferenţă muco-osoase sau dentare

    - fizionomia protezei scheletate%

   /oa%a rom0nea$' Aa *e in$er(ie  )efiniţie direcţia !n care se deplasează proteza de la contactul iniţial dintre dinţii

    restanţi şi părţile rigide ale protezei până la aşezarea finală a protezei pecâmpul protetic%

    Aa *e *e)in$er(ie drumul parcurs de proteză !n sens invers a7ei de inserţie% 

  atori *eterminan([email protected]%- planurile de ghidare,9%- zonele retentive dentare,

  >%- zonele de interferenţă dentare sau muco-osoase,A%- fizionomie%

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  25/48

  1.lanurile de ghidare  BDe&ini(ie reprezintă suprafeţele pro7imale ale dinţilor stâlpi vecine spaţiilor

  edentate, paralele cu a7a de inserţie a protezei şi de-a lungul că alunecăproteza !n timpul inserţiei sau dezinserţiei%

    BAna%i)a %a para%e%o#ra& 

  -cu ajutorul tie%or *e repera $au *e ana%i)',-tija de analiză trebuie să ia contact la nivelul crestei desmalţ şi nu la nivelul coletului dentar%

    Re)u%tate%e ana%i)ei %a para%e%o#ra& a-feţe pro7imale paralele,b-feţe pro7imale neparalele

    [email protected] -se !nclină modelul spre anterior sau posterior,  b9 -se şlefuiesc !n smalţ feţele pro7imale  b> -se acoperă dinţii cu microproteze

    -când tija de analiză ia contact cu dinţii stâlpi la coletul lor   -când unul din dinţii stâlpi determină !nclinarea e7agerată a

  modelului%

  c-feţe pro7imale care determină apariţia de retentivităţi%

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  26/48

  e)e #%ximale nea#alele

  e)e #%ximale #e!en!i9e

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  27/48

  !. "onele retenti#e dentare

  BDe&ini(ie reprezintă zonele dentare la nivelul cărora se aplică porţiunile fle7ibileale braţelor retentive ale croşetelor%

  BCarateri$tii

   -sunt localizate pe feţele +e$ti!u%are şi ora%e ale dinţilor stâlpi, -se numesc şi zone subecuatoriale, -reprezintă zonele !n care se aplică porţiunile fle7ibile ale braţelor retentive

  ale croşetelor%BAna%i)a %a para%e%o#ra& 

    -*epi$tarea zonelor retentive cu tija de analiză,

    -m'$urarea unghiului de convergenţă ecuatorială cu tijele retentivometrice%

  %

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  28/48

  3Re)u%tate%e ana%i)ei mo*e%u%ui *e $tu*iu %a para%e%o#ra& 

    -)one *e reten(ie ee$i+' =B conve7ităţile e7cesive vor fi marcate cucreion roşu pe model şi şlefuite !n cavitatea orală%

    -)one *e reten(ie a!$ent' =B realizarea de incrustaţii, obturaţii dinamalgam, microproteze care să confere conve7ităţile necesare

  %  -)one *e reten(ie &a+ora!i%e = o,9:-8,;: mm%

  N.B.444 Di$tri!u(ie uni&orm' a )one%or retenti+e -

   n%inare %atera%' a mo*e%u%ui

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  29/48

  (e cât posibil a7a de inserţie trebuie să fieperpendiculară pe planul de orientare ocluzală

  )irecţia a7ei de inserţie-ed% clasa 2 şi a 22-a CennedD – a7ă multipoziţională-ed% clasa a 222-a CennedD – a7a este direcţionată de dinţiilimitanţi ai breşei

  -ed% clasa a 24-a CennedD – a7a este influenţată de dinţii limitanţi ai breşei

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  30/48

  $. Depistarea %onelor de interferen&ă

  3 De&ini(ie zone incorecte de contact !ntre elementele protezei scheletate şi cele

  ale punctului protetic, apărute !n timpul inserţiei şi dezinserţiei protezei%Ana%i)a %a para%e%o#ra&  - se realizează cu ajutorul tijelor de reperaj%

  Re)u%tate%e ana%i)ei  Inter&eren(e *entare

    -datorate a7ei de !nclinare a dinţilor   -datorate lingualizării dinţilor mandibulari,  -datorate !nclinării spre spaţiul edentat a dinţilor limitanţi ai

  breşelor 

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  31/48

  '. (i%ionomia

  -alegerea unor croşete cât mai puţin vizibile pentru a7ul de inserţie stabilit fără aprejudicia !nsă ceilalţi factori care determină a7a de inserţie sau influenţeazămenţinerea protezei%

  Inter&eren(e muo-o$oa$e man*i!u%are"  -zona retromilohioidiană,  -regiunea vestibulară a crestelor !n dreptul premolarilor,

    -regiunea vestibulară a crestelor edentate frontale,  -regiunea linguală centrală sau laterală a procesului alveolar,  -torusul mandibular cu dimensiuni mari%

  Inter&eren(e muo.o$oa$e mai%are"  -zona vestibulară a crestelor edentate frontale,

    -zona vestibulară a crestelor !n regiunea premolarilor,  -zona vestibulară sau distală a unor tuberozităţi foarte retentive,  -polul inferior al unei tuberozităţi procidente%

  C Tripo*area

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  32/48

  C. Tripo*area3De&ini(ie tripo*are metodă prin care modelul este repus pe

  măsuţa paralelografului !n aceeaşi poziţieori de câte ori este !ndepărtat%

  3Te6nii *e tripo*are

    -u mina *e #ra&it montată la paralelograf se trasează pe model > linii o linieanterioară şi două laterale stânga şi dreapta !n regiunea posterioară a modelului/ori de câte ori modelul este !ndepărtat !nclinarea măsuţei este schimbată iarrevenirea la poziţia iniţială se realizează prin adaptarea măsuţei cu modelul fi7atpână când tija de reperaj atinge cele > linii/

    -u o $patu%' a$u(it' fi7ată pe tija de reperaj se trasează > şanţuri, două pe feţele

  aterale ale soclului modelului şi unul !n zona distală a acestuia/ repoziţionareamodelului după !ndepărtare se va face cu ajutorul tijei de reperaj care trebuie sărealizeze paralelismul celor > şanţuri%

  D Tra$area euatoru%ui proteti

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  33/48

  D. Tra$area euatoru%ui proteti Euatoru% *e imp%antare reprezintă linia care uneşte conve7itaţile coronare ma7imecând dintele este poziţionat pe măsuţa paralelografului conform a7ului său deimplantare% *u este utilizat pentru plasarea braţului retentiv al unui croşet%

  Euatoru% *e ma%po)i(ie reprezintă linia care uneşte conve7ităţile ma7ime ale dinţeluistâlp malpoziţionat prin migrarea dentară către spaţiul edentat%

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  34/48

   Euator proteti linia care uneşte cele mai mari conve7ităţi ale unui dinte stâlp atuncicând modelul este fi7at conform a7ei de inserţie determinată !n etapele anterioare%  Blte denumiri -CennedD -!nălţimea celui mai mare contur,

    -!nălţimea de contur%-ummer -linie ghid%

    3 Determinare cu ajutorul minei de grafit montată la tija verticală a paralelografului,se unesc punctele de conve7itate ma7imă de pe supprafeţele lateraleale modelului poziţionat conform a7ei de inserţie

    3Traietorie #enera%'-feţele vestibulare şi orale

  -conve7e spre gingival%-feţele pro7imale

  -concav spre gingival,-drept%

    37one *entare *eterminateprin tra$area euatoru%ui proteti

  -$upraeuatoria%', situată !ntre linia ecuatorială şi

  suprafaţa ocluzală a dintelui/ la acest niuvel suntplasate elementele rigide ale unui croşet-$u!euatoria%'% situată !ntre linia ecuatorială şicoletul dintelui/ la acest nivel se plaseazăporţiunea terminală, fle7ibilă a braţului retentiv%

  G )i $ ! l 8l li iil ! i l ! l ii ! l

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  35/48

  Gn unc)ie $e !#aeul e ca#e 8l au7 liniile ecua!%#iale e %! claiica a!el= < linie ecuat%"ial! tipic!7 c?n$ linia ecua!%#ial& leac& $e la mi>l%cul e)ei #%ximale $in#e e$en!a)ie7 !#a9e#ea+& %(lic e)ele 9e!i(ula#& 4i %#al&4i e !e#min& e a)e #%ximal& %u& e$en!a)iei 8n a#%ie#ea c%le!ului

  < linie ecuat%"ial! dia#%nal! ca#e leac& $e e a)a #%ximal& $in#ee$en!a)ie $in a#%ie#ea e)ei %clu+ale7 c%(%a#& %(lic e e)ele9e!i(ula#& 4i %#al& 4i a>un0e e a)a #%ximal& %u& e$en!a)iei 8n

  9ecin&!a!ea c%le!ului

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  36/48

  Dup' Leo8eu i De Ri)i9 %inii%e *e euator proteti tra*i(iona%e suntLinia euatoria%' nr. 1 – traversează suprafaţa vestibulară a dintelui stâlp spreedentaţie este aproape de coletul dinţilor, iar spre dintele vecin este aproape desuprafaţa ocluzalăLinia euatoria%' nr.2 – traversează tot oblic faţa vestibulară dar !n sens traseuluidescris mai susLinia euatoria%' nr. :;mit'$ – este o combunaţie a celor două trasee descrise maisus pe una din fefeţe#vestibulară$ se gaseşte traseul nr%@ şi pe faţa orală traseul nr% 9sau invers

  Li i t i %' < t it t ! i i ii l l #l di ţii

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  37/48

  Linie euatoria%' nr.

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  38/48

  E. ,ta!i%irea %ou%ui n are $e p%a$ea)' +0r&u% por(iunii &%ei!i%e a !ra(u%ui retenti+a% roetu%ui

    B)epinde de tipul de croşet,  B)epinde de mărimea retentivităţii zonei subecuatoriale,  B)epinde de traiectul ecuatorului protetic%

  N.B. >0r&u% !ra(u%ui retenti+ $e +a amp%a$a n )ona eamai retenti+' $u!euatoria%' %a e#a%' *i$tan(' *e %iniaeuatoria%' i *e o%etu% *inte%ui $t0%p

  . REALI*AREA TRATAMENTELOR PROPROTETICE- 

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  39/48

  c. Inter#en&ii chirurgicale asupra osului - *eregularităţile osoase - regularizări de creste- reste retentive - rezecţie modelante- 0orus ma7ilar sau mandibular - rezecţie- 0uberozităţi ma7ilare retentive sau procidente - rezecţie modelantă- trofii marcate ale crestelor - reconstituire cu transplante

  d. Inter#en&ii asupra din&ilor st)lpi   "unt intervenţii asupra dinţilor stâlpi necesare aplicării croşetelor 

  P"e#!ti"ea dinţil%" $t3lpi ca"e nu nece$it! ac%pe"i"i cumic"%p"%te&e

  C%ndiţii #ene"ale  E )inţii stâlpi cu smalţul gros şi sănătos, fără carii sau tendiţă la carii/

  E 2gienă orală impecabilă/

  E ontrol periodic%ec4enţele p"epa"!"ii dinţil%" $t3lpi1. Rea%i)area p%anuri%or *e #6i*are2. Remo*e%area *in(i%or $t0%pi:. Prepararea %'ae%or pentru pinteni

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  40/48

  #

  -"e prepară pe suprafeţele pro7imale ale dinţilor ce mărginesc breşa/-(ermit inserţia şi dezinserţia protezei, fiind paralelă cu a7a de inserţie a acesteia/-Faportul dintre feţele pro7imale

  - paralelism prezent  absent

  - analiză şi marcare pe modelul de studiu montat la paralelograf%

    Prepararea *in(i%or pentru o!(inerea p%anuri%or *e #6i*are-piatră cilindrică, mişcări vestibulo-orale-acţiune la nivelul crestei marginale de smalţ mezială sau distală-protecţia paradonţiului marginal

  Tipuri *e e*enta(ie n are e$te nee$ar' rea%io)area p%anuri%or *e #6i*are- !n edentaţiile intercalate, paralelismul planurilor de ghidare cu a7a de inserţie a protezei este

  obligatoriu- !n edentaţiile terminale nu sunt obligatorii planurile de ghidare

  -conve7ităţile medii de pe feţele distale au rolul de a proteja dinţii stâlpi de efectul disortodonticprin reducerea suprafeţei de contact dintre conectorul secundar ⇒  este permisă !nfundareaeilor terminale

  2. Remo*e%area *in(i%or $t0%pi

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  41/48

  (

  a? re*uerea on+eit'(i%or +e$ti!u%o-ora%e ea#erate- pe &a(a +e$ti!u%ar' pentru a putea coborâ braţul retenţiei- pe &a(a ora%' pentru a putea plasa braţul opozant !n @> mijlocie !n scopul

  asigurării reciprocităţii

  !? re*uerea prin %e&uire a unor retenti+it'(i *atorate mi#r'ri%or ori)onta%e a%e*in(i%or $t0%pi? re*uerea unor )one *entare are inter&erea)' u !ra(e%e roetu%ui*? remo*e%area *in(i%or %atera%i a!ra)a(i %a are euatoru% proteti $e a&%' napropierea &e(ei o%u)a%ee? Remo*e%area *in(i%or n +e*erea o!(inerii reten(iei arti&iia%e"

  - pe *in(ii %atera%i &'r' on+eit'(i – se modelează un şanţ !n care se aplicăbraţul retentiv din sârmă → predispoziţie spre carii

  - pe *in(ii &ronta%i &'r' on+eit'(i – se prepară o cavitate mică, lustruită cugume şi protejată cu substanţe fluorizate

  :.Preparea %'ae%or pentru pinteni

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  42/48

  A. Prepararea %'ae%or pentru pinteni o%u)a%i pe *in(ii %atera%iCarateri$tii #enera%eE ?rmează şi nu precede celelalte preparaţii

  E(repararea se e7ecută astfel !ncât, forţele transmise de pinten să acţioneze !n a7ul lungal dintelui

  a? Carateri$tii $peia%e-topografie pe feţele ocluzale ale molarilor şi premolarilor !n fosetele meziale sau distale-formă apro7imativ triunghiulară, planşeul lăcaşului având aspect concav-orientare vârful triunghiului spre centrul dintelui

  -unghiul dintre pinten şi conectorul secundar = G88

  -dimensiunile lăcaşului

  -lăţime lăcaş [email protected]> din lăţimea 4% – H%-lungime lăcaş = @ A diametrul 6% – )% al dintelui-adâncime lăcaş = @,: mm la nivelul crestei marginale de smalţ

  :.Preparea %'ae%or pentru pinteni

  -structuri dentare preparate smalţ

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  43/48

  structuri dentare preparate smalţ-metodă de preparare

  -u piatr' *iamantat' $&eri' *e : mm →  reducerea marginii desmalţ cu @,: mm şi rotunjirea acesteia→ permite realizarea unui unghidrept !ntre pinteni şi conectorul secundar

  -u piatr' *iamantat' $&eri' *e : mm , se dă forma lăcaşului !n fosetă-u piatr' *iamantat' $&eri' *e 2 mm, se adânceşte lăcaşul dându-i-se

  forma concavă şi o !nclinare uşoară către centrul dintelui-&ini$are u #ume a!ra)i+e9 &re)e *e &ini$at ama%#am9 prote(ie u$u!$tan(e &%uori)ate

  @ree%i *e preparare a %'ae%orpentru pintenii o%u)a%i

  -un unghi obtuz !ntre pinten şi conectorul secundar -prepararea lăcaşului !n dentină-lipsa de adâncime a lăcaşului

  ! L'au% pentru pintenii o%u)a%i pe *in(ii $t0%pi in*ire(i

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  44/48

  !. L'au% pentru pintenii o%u)a%i pe *in(ii $t0%pi in*ire(i-are aceleaşi caracteristici ca pentru dinţii stâlpi direcţi-se realizează cât mai departe de linia de rotaţie-au rol de a opri basclarea prin desprinderea şeilor terminale

  . L'au% pentru pintenii o%u)a%i pe *in(ii a!ra)a(i

  -se indică, de obicei, acoperirea cu o proteză unidentară chiar dacă dentina estedură şi rezistentă la carii

  -datorită rapoartelor de ocluzie !n suprafaţă, lăcaşul va fi mai puţin adânc*. L'au% pentru pintenii o%u)a%i pe *in(ii n%ina(i

  -pe dinţii basculaţi spre mezial sau distal se aplică pintenii !n fosetele opusedirecţiei de basculare

  e7emplu pe un molar inferior basculat pre mezial se aplică un pinten !n fosetadistalăe. L'ae%e inter*entare

  -se prepară pe hemiarcade integre unde se folosesc croşete .onIill-se creează mai !ntâi spaţiu pentru braţele croşetului şi apoi se prepară lăcaşele

  pentru pinteni !n fosete%

  -$pa(iu% pentru !ra(e%e roetu%ui se creează cu un *i$ a!ra)i+ pe ambele feţe⇒ se

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  45/48

  p ( p ( p ţlărgeşte nia ma$tiatorie ⇒ se prelungeşte spaţiul $pre > i O ⇒şi se rotunjescmuchiile⇒ se prepară %'ae%e pentru pinteni

  B. Preparea %'ae%or pentru pinteni ini)a%i pe *in(ii anteriori

  @% Lăcaşele supracingulare  = 0repte supracingulare- indicaţii caninii superiori  incisivii centrali superiori mai rar   caninii inferiori foarte rar 

  - avantaj pintenii supracingulari acţionează aproape de a7ul dintelui- dezavantaj e7istă risul perturbării rapoartelor de ocluzie

  ⇓  apreierea $pa(iu%ui ei$tent pentru pinten pe mo*e%e%e *e $tu*iu

  - metodă de preparare - u piatr' i%in*ri'  - se prepară o treaptă supracingulară

  cu lăţime de @ mm  - se rotunjesc muchiile

  9% Lăcaşele incizale-pe caninii inferiori-!ntre caninii şi incisivii laterali-!ntre toţi dinţii frontali inferiori

  - indicaţii

  - formă triunghiulară

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  46/48

  g-metodă de preparare cu o piatră flacără sau disc diamantat se prepară lăcaşele !n

  nişele masticatorii, se prelungesc pe feţele linguale, se rotunjesc muchiile

  NB444 ,' nu pertur!e $topuri%e o%u)a%e *e #ra*u% II i #6i*au% anterior 

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  47/48

  Lăcaşul se prepară cu o frezăsferică de mărime adecvatăastfel !ncât să nu ajungă lamarginile obturaţieiEHbturaţii sau incrustaţii se pot

  aplica pe feţele vestibularecând dinţii stâlpi nu prezintăretentivităţi favorabile

  E2ncrustaţiile sauobturaţiile cudefecte sau cu cariisecundare se refac

  Aoperirea *in(i%or $t0%pi u miroprote)e0ipuri de proteze unidentare utilizate-coroane turnate metalice-coroane mi7te , mai ales metalo-ceramice-coroane de substituţie-dispozitive radiculare

  (reparaţii realizate pe o coroană de !nveliş metalică pentru dinţii laterali

    @– planuri de ghidare pe feţele pro7imale paralele cu a7a de inserţie  9– conve7itate vestibulară spre mezial sau distal pentru braţul retentiv alcroşetelor  

  >– faţa orală - perfect plană, paralelă cu a7a de inserţie

 • 8/16/2019 Etape de Realizare Proteze Scheletate

  48/48

  ţ p p p ţ  - cu prag, supragingival lat de @mm #sprijin parodontal,

  protecţia parodontală, reciprocitateaA – lăcaş sau lăcaşe pentru pinteni ocluzali

  (reparaţiile vor fi realizate cu ajutorul spatulelor din ceară ale paralelografului?tilizarea protezelor unidentare !n protezarea scheletată

  -pe canini -coroane mi7te  -coroane de substituţie cu casetă

  -pe premolari -coroane mi7te  -coroane de substituţie

  -pe rădăcini şlefuite până la nivelul parodonţiului – dispozitive radiculare când raportul