DOUĂ LOTURI

of 14 /14
I.L. CARAGIALE DOUĂ LOTURI

Embed Size (px)

description

DOUĂ LOTURI. I.L. Caragiale. Personaje. principal: Lefter Popescu ; secundare: dna Popescu, c ă pitanul Pndele, comisarul Turtureanu, chivu țele; episodice: șeful, bancherul, cei doi sergenți. PERSONAJELE NUVELEI. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DOUĂ LOTURI

Page 1: DOUĂ  LOTURI

I.L. CARAGIALE

DOUĂ LOTURI

Page 2: DOUĂ  LOTURI

Personaje

principal: Lefter Popescu;

secundare: dna Popescu, căpitanul Pndele, comisarul Turtureanu, chivuțele;

episodice: șeful, bancherul, cei doi sergenți.

Page 3: DOUĂ  LOTURI

PERSONAJELE NUVELEI► Lefter Popescu , pe numele adevărat Eleutheriu Popescu,

este personajul principal din nuvela ‘’Două loturi’’ de Ion Luca Caragiale. Eroul simbolizează omul obișnuit, un slujbaș mărunt la un minister, un ‘’impiegat’’, cum il numeste seful sau. Numele său sugerează lipsa banilor , sărăcia și umilința.

► Domnul căpitan Pandele - personaj secundar - este încrezător în norocul lui si-l împrumută cu bani pe Lefter ca să cumpere biletele de loterie. Face invoială cu d. Popescu să primească din câștigul biletelor un procent de zece la sută. Meticulos și optimist, își notează în carnet numerele de pe bilete, numai că, neatent, inversează loteriile, așa că el este cel care provoacă drama psihologică a lui Lefter.

Page 4: DOUĂ  LOTURI

PERSONAJELE NUVELEIPERSONAJELE NUVELEI

Comisarul Turtureanu, personaj episodic, este reprezentantul Comisarul Turtureanu, personaj episodic, este reprezentantul autoritautorităătii, a ctii, a căărei menire este srei menire este săă protejeze pe oamenii protejeze pe oamenii cinsticinstițți "contra banditilor". Cu toate acestea, el accepti "contra banditilor". Cu toate acestea, el acceptăă s săă-i -i insoinsoțțeasceascăă pe Lefter si pe Pandele acas pe Lefter si pe Pandele acasăă la chivute abia dup la chivute abia dupăă ce este cointeresat cu cinci la suta din valoarea cce este cointeresat cu cinci la suta din valoarea câșâștigului.tigului.

Domnul Georgescu, Domnul Georgescu, șșeful lui Lefter Popescu, este un personaj eful lui Lefter Popescu, este un personaj episodicepisodic și și simbolizeazsimbolizeazăă pe omul infatuat, autoritar, care-si pe omul infatuat, autoritar, care-si permite spermite săă tipe la subalterni tipe la subalterni ,,nu pentru cnu pentru căă ar avea calit ar avea calităăti de ti de conducconducăător, ci pentru ctor, ci pentru căă slujba slujbașșii trebuie umiliti ii trebuie umiliti șși infricoi infricoșșaațți: i: "Aici nu sunt domnul Georgescu, domnule! aici sunt domnul "Aici nu sunt domnul Georgescu, domnule! aici sunt domnul șșef...". Domnul Georgescu era poreclit "turbatu" si pentru cef...". Domnul Georgescu era poreclit "turbatu" si pentru căă îîi chinuia pe cei din subordine, pentru a iei chinuia pe cei din subordine, pentru a ieșși el i el îîn evidenn evidențăță îîn n fafațța a șșefilorefilor..

Page 5: DOUĂ  LOTURI

Caracterizarea personajului principal:Lefter Popescu

Lefter Popescu

Personajprincipal

participa la toate momentele actiunii

Caracterizare directa

Caracterizareindirecta

Auto-caracterizare

“Ti-ai gasit!eu si noroc…”

neincrezator

norocos,atotputernic

“Toti zeii! Toti au murit![...]numai Norocul traieste si va trai odata cu Vremea[…]”

prin nume

“Lefter” =om fara

bani

reactii si stari interioare

agitatnu

gasestebiletele

depresivdin cauza amenintarilor sefului

revoltatimpotrivasortii

relatia cu altepersonaje

cu Taca

impulsiv

violent

cu sotia

ii reproseazalipsabiletelordin jacheta

cu seful

supus revoltat

Page 6: DOUĂ  LOTURI

LEFTER POPESCU

PRO- Energic- Hotărât - Ambițios- Harnic- Perseverent- își asuma

greșelile

CONTRA- Pesimist - Furios- Violent- Umil- Împrăștiat- Certăreț- Prea suspicios

Page 7: DOUĂ  LOTURI

Caracterizarea Domnului Caracterizarea Domnului LefterLefter DIRECTĂ- Făcută de narator : ex. cade alb ca porțelanul

- Autocaracterizare :

ex. Ți-ai găsit ! Eu și noroc !

-comisarul Turtureanu:de mare belea mi se pare mie că m-ai dat dat, nene Popescule, cu ipohondriile dumitale!

INDIRECTĂ - prin nume : Lefter-

sărac - din comportament : devine violent și

arogant , într-un final umil ; atitudinea lui variază de la un cadru la altul ;

- este în conflict cu toate personajele inclusiv el însăși.

Page 8: DOUĂ  LOTURI

Corespondențe între Lefter Ppescu și o plantă

În opinia mea, domnul Lefter Popescu poate fi asemănat cu trifoiul.

În primul rând, el este un om obișnuit, la fel și numele său. Așa și trifoiul, este des întâlnit, dar trifoiul cu patru foi este considerat o raritate.

În al doilea rând, trifoiul obișnuit și cel cu patru foi sunt ușor de confundat. Așa și Lefter , un ghinionist, își face iluzii în zadar.

În concluzie, Lefter Popescu este un trifoi ghinionist.

Page 9: DOUĂ  LOTURI

Lefter Popescu este exact opusul lui Drake din Tunele scris de Rob Gordon și Brain Williams.

În timp ce Lefter este neîncrezător în sine, Drake crede că va reuși să facă orice își propune și că poate trece peste orice obstacol. Lefter își pierde foarte ușor cumpătul, Însă Drake rămâne calm , chiar și în fața unei armate de limitatori Styx.

Cât despre asemănarea fizică, Lefter Popescu este mic și pricăjit, iar Drake este înalt și bine făcut, cu o înfățișare impunătoare.

Gata oricând să își dea viața pentru a salva pe a altuia, Drake este personajul meu favorit.

Page 10: DOUĂ  LOTURI

În opinia mea, Lefter Popescu este un personaj complex.

În primul rând, el este personajul prncipal al nuvelei. La începutul operei este un om obișnuit, cu o existență liniștită, monotonă. Lefter trece ulterior la o stare de disperare în căutarea biletelor, la violență.

În altă ordine de idei, Lefter Popescu este un personaj cu defecte și calități, implicându-se în multe conflicte exterioare, în încercarea de a-l masca pe cel interior.El este inițial ghinionist, dar , pe parcurs, devine încrezător în propriile forțe.

În concluzie, Lefter Popescu este un personaj complex.

Page 11: DOUĂ  LOTURI

Asemănare Lefter-un anotimp

După părerea mea, Lefter se aseamănă cu anotimpul iarna.

În primul rând, iarna este un anotimp sărăcăcios, pustiu, așa cum este și Lefter. Chiar numele său sugerează sărăcie.

În al doilea rând, iarna este anotimpul tristeții, dezolării.Lefter este un om cu o existență dramatică, ghinionist. Sfârșitul îl dezumanizează prin nebunie și lipsa prietenilor.

În concluzie, același pustiu și aceeași tristețe din anotimpul iarna se regăsește în personajul Lefter Popescu.

Page 12: DOUĂ  LOTURI

Caracterizarea lui Lefter PopescuIon Luca Caragiale este cunoscut în literatura română ca dramaturg, dar şi ca prozator

remarcabil. Cunoscut prin schiţele “D-l Goe...”,”Vizită...”,Caragiale surprinde şi prin nuvelele sale situate între comic şi tragic.

Lefter Popescu este personajul principal din nuvela Două loturi . In nuvelă, accentul este pus pe evoluţia personajului principal, pe caracterizarea complexă a personajului Personajele nuvelei sunt în număr redus. Personajul principal este Lefter Popescu. Chivuţele şi căpitanul Pandele sunt personaje secundare, soţia, Turtureanu şi şeful sunt personaje episodice.

Personajul principal, Lefter Popescu, trăieşte un dublu conflict, interior şi exterior Conflictul exterior este între Lefter şi soţie, între Lefter şi şeful său , respectiv între Lefter şi chivuţe.Conflictul interior îl priveşte pe Lefter care trece prin diverse stări , de la scepticismul şi neîncrederea omului care nu are noroc la violenţa celui care îşi vede câştigul ameninţat. Modalităţile de caracterizare ale personajului sunt directe şi indirecte.Caracterizarea directă a lui Lefter este făcută chiar de personaj (autocaracterizare) care crede despre sine că este un ghinionist şi de aceea nu are şansa de a câştiga la loterie.”Ţi-ai găsit! eu şi noroc!” Caracterizarea indirectă se face prin nume , gesturi, limbaj, atitudine şi prin relaţiile cu celelalte personaje. Numele sugerează că este sărac (Lefter) şi anonim (Popescu). Sigura dată când îşi scrie numele întreg, Eleutheriu, este când îşi dă demisia. Folosirea numelui adevărat, întreg, sugerează că personajul şi-a asumat identitatea.

Atitudinea lui evoluează de la linişte şi neîncredere în şansă, la speranţă într-un viitor câştig şi furie. Lefter Popescu este iniţial un om liniştit. Vestea că ar putea să fie câştigător îl transformă într-un om activ. Caută lozurile în toată casa . Apoi devine violent, în casă sparge farfuriile, se ceartă cu chivuţele. Ulterior, violenţa şi agresivitatea se transformă în umilinţă în faţa chivuţelor doar pentru a intra în posesia lozurilor. Umilinţa faţă de şef se transformă în ironie sfidătoare când se consideră câştigător. Finalul aduce în prim-plan personajul aşa cum se consideră el, adică ghinionist.

Relaţiile cu alte personaje reflectă evoluţia conflictului interior.Cu soţia este iniţial blând , calm, dar devine violent atunci când descoperă că ea a înstrăinat jacheta în care el bănuieşte că a pus biletele.Cu şeful este umil în prezenţa lui şi ironic în absenţă.Cu chivuţele este iniţial agresiv , apoi devine blând , conciliant şi chiar cu spirit de afacerist. Ca să le convingă să-i dea biletele , le propune procente din câştig. Acelaşi spirit de afacerist îl are şi cu Turtureanu.

Nuvela aminteşte cititorului faptul că destinul poate fi marcat de ghinion, dacă pricipiile după care se conduc oamenii în viaţă sunt bazate doar pe credinţa în noroc.După părerea mea, personajul este o victimă a destinului. Autorul a reuşit să contureze un personaj complex si surprins în evoluţie.

Page 13: DOUĂ  LOTURI

VICEVERSAVICEVERSA

Page 14: DOUĂ  LOTURI

GRUPA a II-aGRUPA a II-a

Coordonator Mihaela StoianCoordonator Mihaela Stoian