Diagnosticul Sarcinii

of 60 /60

Embed Size (px)

Transcript of Diagnosticul Sarcinii

Page 1: Diagnosticul Sarcinii
Page 2: Diagnosticul Sarcinii

MODIFICMODIFICĂRILE ORGANISMULUI ĂRILE ORGANISMULUI MATERN ÎN GESTAŢIE.MATERN ÎN GESTAŢIE.

DIAGNOSTICUL SARCINIIDIAGNOSTICUL SARCINII

Page 3: Diagnosticul Sarcinii

SarcinaSarcina

= Stare fiziologicã= Stare fiziologicã

• Dg de sarcinã - în mod obişnuit, uşor de stabilitDg de sarcinã - în mod obişnuit, uşor de stabilit

• Importantã = credinţa pacientei cã este / nu însãrcinatãImportantã = credinţa pacientei cã este / nu însãrcinatã

• ÎÎn multe cazuri - identificarea sarcinii - dificilã / pot exista n multe cazuri - identificarea sarcinii - dificilã / pot exista modificãri morfologice sau funcţionale care mimeazmodificãri morfologice sau funcţionale care mimeazăă gestaţia gestaţia

• 3 grd. de certitudine în demersul diagnostic: 3 grd. de certitudine în demersul diagnostic: - prezumţie - prezumţie

- probabilitate- probabilitate- siguranţã (diagnostic pozitiv)- siguranţã (diagnostic pozitiv)

• Demersul - în special pe simptome / semne prezumtive, Demersul - în special pe simptome / semne prezumtive, mai ales în prima parte a sarciniimai ales în prima parte a sarcinii

Page 4: Diagnosticul Sarcinii

Anamnezã, Anamnezã, examen clinicexamen clinic

• Semnele şi simptomele - se intricã adeseaSemnele şi simptomele - se intricã adesea

• Un element poate fi:Un element poate fi:

– simptomsimptom - perceput de pacientã - perceput de pacientã

– semnsemn - identificat de medic (amenoree, MAF, - identificat de medic (amenoree, MAF, ↑↑ în volum în volum a abdomenului, modificãri tegumentare, mamare, a abdomenului, modificãri tegumentare, mamare, contracţii uterine)contracţii uterine)

De aceea, grupãm mai jos în aceeaşi categorie semnele De aceea, grupãm mai jos în aceeaşi categorie semnele şi simptomeleşi simptomele

Page 5: Diagnosticul Sarcinii

AmenoreeaAmenoreea

• Cel mai frecvent motiv de consultaţieCel mai frecvent motiv de consultaţie

• Oprire brutalOprire brutalăă a menstruaţiei la o femeie de vârst a menstruaţiei la o femeie de vârstăă reproductivreproductivăă cu cicluri regulate în prealabil, cu cicluri regulate în prealabil, 10 zile 10 zile dup dupăă data aşteptatdata aşteptatăă a unei menstruaţii a unei menstruaţii

• Amenoreea de sarcinAmenoreea de sarcinăă - întreţinut - întreţinutăă de estrogenii şi de estrogenii şi progesteronul secretaţi de cprogesteronul secretaţi de căătre placenttre placentăă

• Elemente ce Elemente ce compliccomplicăă diagnosticul: diagnosticul:– sarcina la o tânsarcina la o tânăărrăă înaintea menarhei înaintea menarhei– metroragia în timpul sarcinii - confundatmetroragia în timpul sarcinii - confundatăă cu o cu o menstruaţiemenstruaţie– amenoreea poate fi cauzatamenoreea poate fi cauzatăă şi de alte situaţii în afara şi de alte situaţii în afara sarciniisarcinii

Page 6: Diagnosticul Sarcinii

Manifestãri Manifestãri digestivedigestive

• Greaţã Greaţã emezis emezis - apar de obicei la 6 SA (dispare peste - apar de obicei la 6 SA (dispare peste 6-12 SA)6-12 SA)- se manifestã în prima parte a zilei, pentru câteva ore - se manifestã în prima parte a zilei, pentru câteva ore - poate persista / apare în alt moment- poate persista / apare în alt moment- etiologie neclarã- etiologie neclarã

• Alte modificãri digestive sunt:Alte modificãri digestive sunt:- sialoree- sialoree- modificãri de gust- modificãri de gust- modificãri de apetit- modificãri de apetit- pirozis- pirozis- constipaţie- constipaţie

Page 7: Diagnosticul Sarcinii

Tulburãri Tulburãri urinareurinare

• PolakiuriaPolakiuria - explicatã de: - explicatã de:• ↑↑ uterului (exercitã presiuni asupra vezicii urinare) uterului (exercitã presiuni asupra vezicii urinare)

• ↑↑ debitului urinar (poliurie)debitului urinar (poliurie)

• Pe mãsurã ce sarcina avanseazã Pe mãsurã ce sarcina avanseazã → → • uterul - organ abdominaluterul - organ abdominal

• polakiuria polakiuria ↓↓

• Reapare spre sfârşitul sarcinii - prezentaţia exercitã Reapare spre sfârşitul sarcinii - prezentaţia exercitã presiune asupra veziciipresiune asupra vezicii

Page 8: Diagnosticul Sarcinii

Manifestãri generale/ Manifestãri generale/ neuropsihiceneuropsihice

• FatigabilitateFatigabilitate • frecventã la începutul sarciniifrecventã la începutul sarcinii• asociatã cu somnolenţaasociatã cu somnolenţa

• Modificãri neuropsihiceModificãri neuropsihice - emotivitate exageratã, - emotivitate exageratã, irascibilitateirascibilitate

• ↑↑ temperaturiitemperaturii bazale: 37,1 - 37,7°C bazale: 37,1 - 37,7°C• SenzaţieSenzaţie de de balonare abdominalãbalonare abdominalã

• EdemaţiereEdemaţiere

Page 9: Diagnosticul Sarcinii

• Primipare: 20 SAPrimipare: 20 SA

• Multipare: 16 SAMultipare: 16 SA

• Senzaţie de Senzaţie de “fluturare”“fluturare” în abdomen, cu în abdomen, cu ↑↑ progresivã în progresivã în intensitateintensitate

• Element important în stabilirea vârstei gestaţionale Element important în stabilirea vârstei gestaţionale (destul de aproximativ)(destul de aproximativ)

Percepţia mişcãrilor Percepţia mişcãrilor fetalefetale

Page 10: Diagnosticul Sarcinii

ModificãrModificãri i

cutanatecutanate

• Hiperpigmentarea cutanatãHiperpigmentarea cutanatã - stimularea MSH (melanocyte - stimularea MSH (melanocyte - stimulating hormone): linea alba - stimulating hormone): linea alba →→ linea nigra linea nigra

• Zone eritematoaseZone eritematoase - în arii diverse pe corp, deseori pe - în arii diverse pe corp, deseori pe obraji (mascã de sarcinã - obraji (mascã de sarcinã - cloasmãcloasmã) şi în palme ) şi în palme

• Pete maroniiPete maronii - în locuri diverse - în locuri diverse

• VergeturileVergeturile - sâni, abdomen, coapse, fese - sâni, abdomen, coapse, fese – Cele recente (eritematoase) se deosebesc de cele Cele recente (eritematoase) se deosebesc de cele

corespunzãtoare unei sarcini precedente (albe sidefii)corespunzãtoare unei sarcini precedente (albe sidefii)

Page 11: Diagnosticul Sarcinii
Page 12: Diagnosticul Sarcinii

Modificãri Modificãri vascularevasculare

• VariceVarice

• HemoroiziHemoroizi

• Fenomene explicate de: Fenomene explicate de:

– împiedicarea întoarcerii venoase de cãtre uterul gravidîmpiedicarea întoarcerii venoase de cãtre uterul gravid

– modificãrile ţesutului de colagenmodificãrile ţesutului de colagen

Page 13: Diagnosticul Sarcinii

Modificãri mamareModificãri mamare

• ↑ ↑ volum / volum / ↑↑ consistenţãconsistenţã

• Reţea venoasã subcutanatã - Reţea venoasã subcutanatã - reţea Hallerreţea Haller

• Lãrgirea / pigmentareaLãrgirea / pigmentarea areoleiareolei

• Tuberculii MontgomeryTuberculii Montgomery - glande sebacee hipertrofice - - glande sebacee hipertrofice - câteva mici supradenivelãri areolarecâteva mici supradenivelãri areolare

• MameloaneleMameloanele - - ↑↑ volum, hiperpigmentate, uşor erectile volum, hiperpigmentate, uşor erectile

• ColostrumColostrum - lichid gros, gãlbui, dupã câteva luni de la - lichid gros, gãlbui, dupã câteva luni de la începutul sarcinii - apare la expresia mamelonuluiînceputul sarcinii - apare la expresia mamelonului

• VergeturiVergeturi - în cazul - în cazul ↑↑ semnificative de volum mamar semnificative de volum mamar

Page 14: Diagnosticul Sarcinii

Mãrirea de volum a Mãrirea de volum a abdomenuluiabdomenului

• Dupã 12 SA: uterul - organ abdominal Dupã 12 SA: uterul - organ abdominal → → ↑ ↑ înîn volumvolum

• Modificãrile de formãModificãrile de formã ale abdomenului - depind şi de ale abdomenului - depind şi de poziţia femeii - mai puţin proeminente în decubitul dorsalpoziţia femeii - mai puţin proeminente în decubitul dorsal

• Înãlţimea fundului uterinÎnãlţimea fundului uterin (cu vezica în stare de depleţie): (cu vezica în stare de depleţie): – 20 SA - la ombilic20 SA - la ombilic– 20-34 SA - înãlţimea fundului uterin (cm) = numãr SA20-34 SA - înãlţimea fundului uterin (cm) = numãr SA– la termen - 33 cmla termen - 33 cm

• Circumferinţa abdominalãCircumferinţa abdominalã (la nivelul ombilicului), la (la nivelul ombilicului), la termen = 92 cmtermen = 92 cm

Page 15: Diagnosticul Sarcinii

Modificãri de Modificãri de culoare ale culoare ale

mucoasei vaginalemucoasei vaginale • Albastru închis / roşu purpuriu Albastru închis / roşu purpuriu →→ congestionare = congestionare = semnul semnul

ChadwickChadwick

Modificãri cervicaleModificãri cervicale

• Zona de joncţiuneZona de joncţiune - uşor vizibilã - uşor vizibilã

• Consistenţa cervicalãConsistenţa cervicalã ↓↓ de la 6-8 SA = de la 6-8 SA = semnul Tarniersemnul Tarnier (schimbarea consistenţei: cartilaj nazal (schimbarea consistenţei: cartilaj nazal →→ buze) buze)

• Canalul cervicalCanalul cervical se întredeschide se întredeschide →→ admite indexuladmite indexul

• Glera cervicalãGlera cervicalã - cantitate - cantitate ↓↓- examinatã la microscop pe lamã: dispoziţie specificã, - examinatã la microscop pe lamã: dispoziţie specificã, caracteristicã stimulãrii progesteronicecaracteristicã stimulãrii progesteronice

Page 16: Diagnosticul Sarcinii

Modificãri Modificãri uterineuterine 1.1. DIMENSIUNIDIMENSIUNI

- 6 SA - mandarinǎ- 6 SA - mandarinǎ- 8 SA - portocalǎ- 8 SA - portocalǎ- 12 SA - grepfruit (aprox. 8 cm)- 12 SA - grepfruit (aprox. 8 cm)- ia contact ulterior cu peretele abdominal - ia contact ulterior cu peretele abdominal - spre termen - cu abdomenul superior şi ficatul - spre termen - cu abdomenul superior şi ficatul

2. FORMÃ2. FORMÃ- primele sãptãmâni: - primele sãptãmâni: ↑↑ intereseazã diametrul anteroposterior intereseazã diametrul anteroposterior- corpul uterin - corpul uterin →→ aproape globular aproape globular- formã piriformã - formã piriformã →→ globular şi aproape sferic globular şi aproape sferic →→ umple umple fundurile de sac vaginale fundurile de sac vaginale (semnul Noble)(semnul Noble)

3. CONSISTENŢÃ3. CONSISTENŢÕ devine pãstos – elastic (“ca o bucatã de unt”) devine pãstos – elastic (“ca o bucatã de unt”) • la 6-8 SA - corpul uterin elastic şi colul = 2 formaţiuni la 6-8 SA - corpul uterin elastic şi colul = 2 formaţiuni

independente - unite de istmul cu o consistenţã scãzutã independente - unite de istmul cu o consistenţã scãzutã (semnul Hegar)(semnul Hegar)

Page 17: Diagnosticul Sarcinii

Contractilitate uterinãContractilitate uterinã • Contracţiile Contracţiile Braxton Hicks Braxton Hicks

– palpabile, indolore, neregulate palpabile, indolore, neregulate – pot pot ↑↑ în frecvenţã / intensitate în cazul masajului uterin în frecvenţã / intensitate în cazul masajului uterin– frecvenţa frecvenţa ↑↑ în timpul nopţii, la sfârşitul sarcinii în timpul nopţii, la sfârşitul sarcinii

Balotare Balotare fetalãfetalã • La mijlocul sarcinii - volumul fetal - mic în comparaţie cu La mijlocul sarcinii - volumul fetal - mic în comparaţie cu

cel al lichidului amniotic cel al lichidului amniotic →→ balotare la palparea abdominalã balotare la palparea abdominalã

Palpare Palpare fetalãfetalã • În a 2-a parte a sarcinii: contururile fetale - palpate la În a 2-a parte a sarcinii: contururile fetale - palpate la

examenul abdominal maternexamenul abdominal matern

Page 18: Diagnosticul Sarcinii

Percepţia mişcãrilor Percepţia mişcãrilor active fetale (MAF)active fetale (MAF)

• variabile în intensitatevariabile în intensitate• 20 SA (mai devreme de cǎtre multipare), în special în 20 SA (mai devreme de cǎtre multipare), în special în

cazul inserţiei placentare posterioarecazul inserţiei placentare posterioare

Auscultaţia cordului Auscultaţia cordului fetalfetal

• Auscultaţia cu stetoscopul obstetrical Auscultaţia cu stetoscopul obstetrical (Pinard, DeLee, fetoscop) - începând de la 17-22 SA(Pinard, DeLee, fetoscop) - începând de la 17-22 SA

• Frecvenţa normalã = Frecvenţa normalã = 120-160 bãtãi / min120-160 bãtãi / min• Focarul de maximã intensitate variazã în funcţie de Focarul de maximã intensitate variazã în funcţie de poziţia fetalãpoziţia fetalã• Efectul Doppler - identificarea activitãţii cardiace fetale Efectul Doppler - identificarea activitãţii cardiace fetale de la 8-10 SA (pacientã slabã, uter anteversat)de la 8-10 SA (pacientã slabã, uter anteversat)

Page 19: Diagnosticul Sarcinii

PARACLINIPARACLINICC

• RadiografieRadiografie

• Teste hormonale Teste hormonale - hCG (human chorionic gonadotropin) - hCG (human chorionic gonadotropin)

• EcografieEcografie

Page 20: Diagnosticul Sarcinii

FARMACOLOGIFARMACOLOGICC

• Metroragia de privaţie progesteronicã (la întreruperea Metroragia de privaţie progesteronicã (la întreruperea unui tratament progestativ) - diferenţiazunui tratament progestativ) - diferenţiazăă sarcina de alte sarcina de alte cauze de amenoreecauze de amenoree

Page 21: Diagnosticul Sarcinii

PONDEREA PONDEREA ELEMENTELOR ELEMENTELOR DIAGNOSTICEDIAGNOSTICE A.A. În funcţie de gradul de siguranţã diagnosticãÎn funcţie de gradul de siguranţã diagnosticã

1.1. ELEMENTE DE PREZUMŢIEELEMENTE DE PREZUMŢIE

- - Fenomene digestiveFenomene digestive

- Fenomene urinare- Fenomene urinare

- Manifestãri generale, fatigabilitate- Manifestãri generale, fatigabilitate- Percepţia MAF- Percepţia MAF

- Amenoree- Amenoree

- Diagnostic farmacologic- Diagnostic farmacologic

- Modificãrile glerei cervicale- Modificãrile glerei cervicale

- Modificãri mamare- Modificãri mamare

- Modificãri ale mucoasei vaginale- Modificãri ale mucoasei vaginale

- Modificãri cutanate- Modificãri cutanate

Page 22: Diagnosticul Sarcinii

A.A. În funcţie de gradul de siguranţã diagnosticãÎn funcţie de gradul de siguranţã diagnosticã

2. SEMNE DE PROBABILITATE2. SEMNE DE PROBABILITATE

- - ↑↑ în volum a abdomenului în volum a abdomenului

- Modificãri uterine- Modificãri uterine

- Modificãri cervicale- Modificãri cervicale

- Contracţii Braxton Hicks- Contracţii Braxton Hicks

- Balotare fetalã- Balotare fetalã

- Palpare fetalã- Palpare fetalã

- Detectarea hCG- Detectarea hCG

PONDEREA PONDEREA ELEMENTELOR ELEMENTELOR DIAGNOSTICEDIAGNOSTICE

Page 23: Diagnosticul Sarcinii

A.A. În funcţie de gradul de siguranţã diagnosticãÎn funcţie de gradul de siguranţã diagnosticã

3. ELEMENTE POZITIVE DE DIAGNOSTIC3. ELEMENTE POZITIVE DE DIAGNOSTIC

- Identificarea activitãţii cardiace fetale- Identificarea activitãţii cardiace fetale

- Percepţia MAF (de cãtre examinator)- Percepţia MAF (de cãtre examinator)

- Ecografie- Ecografie

- Identificare radiologicã- Identificare radiologicã

PONDEREA PONDEREA ELEMENTELOR ELEMENTELOR DIAGNOSTICEDIAGNOSTICE

Page 24: Diagnosticul Sarcinii

B. În funcţie de perioada sarciniiB. În funcţie de perioada sarcinii

TRIMESTRUL ITRIMESTRUL I

a) Anamnezǎ a) Anamnezǎ • amenoree, tulburãri digestive, ale stãrii generale / amenoree, tulburãri digestive, ale stãrii generale /

neuropsihice, urinare, mamareneuropsihice, urinare, mamare

b) Examen clinic b) Examen clinic • modificãri cutaneo-mucoase, mamare, modificãri cutaneo-mucoase, mamare,

vulvaginale, cervicale, uterinevulvaginale, cervicale, uterine

c) Paraclinic c) Paraclinic • ββ-hCG, -hCG, • ecografieecografie

PONDEREA PONDEREA ELEMENTELOR ELEMENTELOR DIAGNOSTICEDIAGNOSTICE

Page 25: Diagnosticul Sarcinii

B. În funcţie de perioada sarciniiB. În funcţie de perioada sarcinii

TRIMESTRELE II, IIITRIMESTRELE II, III

a) Anamnezaa) Anamneza • amenoreeamenoree

b) Examen clinicb) Examen clinic • edeme, modificãri cutanate, vasculare, mamare, edeme, modificãri cutanate, vasculare, mamare,

cervicale, uterine - volum (+ volum abdominal), cervicale, uterine - volum (+ volum abdominal), segment inferior, contracţii uterine - palpare fãt, segment inferior, contracţii uterine - palpare fãt, MAF, BCFMAF, BCF

c) Paraclinic c) Paraclinic • ecografieecografie• radiografieradiografie

PONDEREA PONDEREA ELEMENTELOR ELEMENTELOR DIAGNOSTICEDIAGNOSTICE

Page 26: Diagnosticul Sarcinii

DIAGNOSTIC DIFERENŢIALDIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

1.1. AMENOREEAMENOREE- - PrepubertatePrepubertate- Menopauzǎ- Menopauzǎ- Lactaţie- Lactaţie- Cauze suprahipotalamice: intarziere pubertarǎ, anorexie, - Cauze suprahipotalamice: intarziere pubertarǎ, anorexie, iatrogenǎ: fenotiazine, rezerpinǎ, metildopa, antidepresive iatrogenǎ: fenotiazine, rezerpinǎ, metildopa, antidepresive triciclice, haloperidol, opiacee, contraceptive oraletriciclice, haloperidol, opiacee, contraceptive orale- Cauze hipotalamice: tumori, hidrocefalie, hiposecretie - Cauze hipotalamice: tumori, hidrocefalie, hiposecretie GnRH: hipogonadism hipogonadotrop, sindrom Kallman-GnRH: hipogonadism hipogonadotrop, sindrom Kallman-de Morsier = impuberism + anosmiede Morsier = impuberism + anosmie- Cauze hipofizare: adenoame-prolactinom / acromegalie / - Cauze hipofizare: adenoame-prolactinom / acromegalie / sindrom Cushing, sindrom Sheehansindrom Cushing, sindrom Sheehan- Cauze ovariene: disgenezii, sindrom Turner, castrare, - Cauze ovariene: disgenezii, sindrom Turner, castrare, iradiere, alchilanţiiradiere, alchilanţi- Cauze uterovaginale: imperforatie himenealǎ, malformaţii, - Cauze uterovaginale: imperforatie himenealǎ, malformaţii, sindrom Rokitansky-Kustner, sinechii, stenoze cervicale sindrom Rokitansky-Kustner, sinechii, stenoze cervicale

Page 27: Diagnosticul Sarcinii

DIAGNOSTIC DIFERENŢIALDIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

2. MODIFICÃRI CUTANATE2. MODIFICÃRI CUTANATE- Contracepţie estroprogestativã- Contracepţie estroprogestativã

3. MODIFICÃRI MAMARE / CERVICALE3. MODIFICÃRI MAMARE / CERVICALE- Modificãri luteale, premenstruale- Modificãri luteale, premenstruale- Fenotiazine- Fenotiazine- Efecte hormonale (estrogeni, progesteron, prolactinã, hPL)- Efecte hormonale (estrogeni, progesteron, prolactinã, hPL)

4. SEMN CHADWICK4. SEMN CHADWICK- Congestie pelvinã- Congestie pelvinã

5. 5. ↑↑ VOLUMULUI UTERIN VOLUMULUI UTERIN- Fibromioame- Fibromioame- Hematometrie- Hematometrie- Adenomiozã- Adenomiozã- Cancer - Cancer - Alte tumori pelviabdominale: vezicale, intestinale, - Alte tumori pelviabdominale: vezicale, intestinale, retroperitoneale retroperitoneale - Sarcina extrauterinã- Sarcina extrauterinã- Glob vezical- Glob vezical

Page 28: Diagnosticul Sarcinii

DIAGNOSTIC DIFERENŢIALDIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

6. CONTRACŢII BRAXTON HICKS6. CONTRACŢII BRAXTON HICKS- Contracţii în:- Contracţii în:

- hematometrie- hematometrie- mioame submucoase pedunculate- mioame submucoase pedunculate

7. PALPAREA FETALÃ7. PALPAREA FETALÃ- Mioame subseroase- Mioame subseroase

8. PERCEPŢIA MAF8. PERCEPŢIA MAF- Peristaltism intestinal- Peristaltism intestinal- Contracţia muşchilor abdominali- Contracţia muşchilor abdominali

9. BCF9. BCF- Suflul arterei uterine- Suflul arterei uterine- Pulsul aortic matern- Pulsul aortic matern- Sunete rezultând din mişcãrile fetale- Sunete rezultând din mişcãrile fetale- Garguimente intestinale- Garguimente intestinale

Page 29: Diagnosticul Sarcinii

DIAGNOSTIC DIFERENŢIALDIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

10. HCG10. HCG- LH (în cazul neutilizǎrii testelor specifice pentru - LH (în cazul neutilizǎrii testelor specifice pentru ββ-hCG)-hCG)- tirotoxicozã (în cazul neutilizǎrii testelor pentru - tirotoxicozã (în cazul neutilizǎrii testelor pentru ββ-hCG)-hCG)- tumori: coriocarcinom, ovar, sân, plãmân, rinichi, - tumori: coriocarcinom, ovar, sân, plãmân, rinichi, sarcoame, melanom malignsarcoame, melanom malign- lupus eritematos diseminat (LED)- lupus eritematos diseminat (LED)- Autoinjectare cu hCG- Autoinjectare cu hCG- Pentru unii: hiperlipemie, detergenţi pe sticlãria de - Pentru unii: hiperlipemie, detergenţi pe sticlãria de laborator, administrare de aldomet / alte medicamentelaborator, administrare de aldomet / alte medicamente

11. SARCINÃ IMAGINARÃ11. SARCINÃ IMAGINARÃ (sarcinǎ psihicã, pseudocyesis)(sarcinǎ psihicã, pseudocyesis) - simptomatologie de sarcinã- simptomatologie de sarcinã- - ↑↑ volumului abdominal (ţesut adipos, balonare, lichid) volumului abdominal (ţesut adipos, balonare, lichid)- anomalii menstruale / amenoree- anomalii menstruale / amenoree- uneori, modificãri mamare- uneori, modificãri mamare- impresia de MAF (peristaltism intestinal, contracţia - impresia de MAF (peristaltism intestinal, contracţia muşchilor abdominali)muşchilor abdominali)

Page 30: Diagnosticul Sarcinii

PROTOCOLPROTOCOLULUL DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC AL SARCINII AL SARCINII

ÎN TRIMESTRUL IIIÎN TRIMESTRUL III

Page 31: Diagnosticul Sarcinii

I. DIAGNOSTIC POZITIV / DIFERENŢIAL I. DIAGNOSTIC POZITIV / DIFERENŢIAL AL SARCINIIAL SARCINII

• prezentat prezentat anterioranterior

Page 32: Diagnosticul Sarcinii

II. GESTITATE, PARITATEII. GESTITATE, PARITATE

1.1. GRAD DE GESTAŢIEGRAD DE GESTAŢIE

• NNumãrul total de sarcini al gravidei (inclusiv cea umãrul total de sarcini al gravidei (inclusiv cea actualã)actualã)

• NuligestaNuligesta = femeie care nu a fost niciodatã gravidã = femeie care nu a fost niciodatã gravidã

• MultigestaMultigesta = femeie care a fost deja gravidã, = femeie care a fost deja gravidã, indiferent de rezultatul sarcinii indiferent de rezultatul sarcinii

• secundigesta (II G)secundigesta (II G) = = 2 2 sarcini anterioaresarcini anterioare

Page 33: Diagnosticul Sarcinii

II. GESTITATE, PARITATEII. GESTITATE, PARITATE

2. GRAD DE PAR2. GRAD DE PARTTUURRIŢIEIŢIE

• NNumãrul total de sarcini (inclusiv cea actualã)umãrul total de sarcini (inclusiv cea actualã) ajunse ajunse cel puţin în trimestrul III (depãşind momentul în care cel puţin în trimestrul III (depãşind momentul în care terminarea naşterii s-ar fi soldat cu un avort)terminarea naşterii s-ar fi soldat cu un avort)

• NuliparaNulipara = femeie care nu a avut nici o sarcinã ajunsã = femeie care nu a avut nici o sarcinã ajunsã cel puţin în trimestrul IIIcel puţin în trimestrul III

• PrimiparaPrimipara = femeie care a avut o sarcinã dusã cel = femeie care a avut o sarcinã dusã cel puţinpuţin pânã în trimestrul IIIpânã în trimestrul III

• MultiparaMultipara = femeie care a avut 2 / mai multe sarcini = femeie care a avut 2 / mai multe sarcini duse pânã în momentul viabilitãţii fetale (trimestrul duse pânã în momentul viabilitãţii fetale (trimestrul III); III); II PII P = 2 sarcini = 2 sarcini

Page 34: Diagnosticul Sarcinii

II. GESTITATE, II. GESTITATE, PARITATEPARITATE

3. DIFERENŢA ÎNTRE PRIMA ŞI URMÃTOARELE 3. DIFERENŢA ÎNTRE PRIMA ŞI URMÃTOARELE SARCINI AJUNSE ÎN TRIMESTRUL IIISARCINI AJUNSE ÎN TRIMESTRUL III

- Importanţã practicã: identificarea semnelor lãsate de o - Importanţã practicã: identificarea semnelor lãsate de o sarcinã prealabilãsarcinã prealabilã

a) Nuliparaa) Nulipara - abdomen ferm, tonus bun; uter simţit cu dificultatabdomen ferm, tonus bun; uter simţit cu dificultat- absenţa vergeturilor vechi şi a modificãrilor vechi absenţa vergeturilor vechi şi a modificãrilor vechi

mamaremamare- apoziţia labiilor mariapoziţia labiilor mari- frenulum intactfrenulum intact- vagin în general strâmt - pliuri transversale bine vagin în general strâmt - pliuri transversale bine

dezvoltatedezvoltate- col ramolit - în mod normal nu permite vârful degetului col ramolit - în mod normal nu permite vârful degetului

pânã la sfârşitul sarciniipânã la sfârşitul sarcinii

Page 35: Diagnosticul Sarcinii

III. VÂRSTA III. VÂRSTA GESTAŢIONALÃGESTAŢIONALÃ

• Sãptãmâni de amenoree (SA) - numãrul sãptãmânilor Sãptãmâni de amenoree (SA) - numãrul sãptãmânilor de la începutul ultimei menstruaţiide la începutul ultimei menstruaţii

A.A. IMPORTANŢÃIMPORTANŢÃ

- interpretarea testelor antenatale- interpretarea testelor antenatale

- aprecierea - aprecierea ↑ ↑ fetalefetale

- conduita obstetricalã privind suspiciunea de naştere - conduita obstetricalã privind suspiciunea de naştere prematurã / sarcinã prelungitãprematurã / sarcinã prelungitã

- planificarea operaţiei cezariene iterative- planificarea operaţiei cezariene iterative

Page 36: Diagnosticul Sarcinii

II. GESTITATE, II. GESTITATE, PARITATEPARITATE

3. DIFERENŢA ÎNTRE PRIMA ŞI URMÃTOARELE 3. DIFERENŢA ÎNTRE PRIMA ŞI URMÃTOARELE SARCINI AJUNSE ÎN TRIMESTRUL IIISARCINI AJUNSE ÎN TRIMESTRUL IIIb) Multiparab) Multipara– perete abdominal de obicei lax, uterul se palpeazperete abdominal de obicei lax, uterul se palpeazăă cu cu

uşurinţãuşurinţã– vergeturi alb-sidefiivergeturi alb-sidefii– sâni de consistenţã sâni de consistenţã << decât în prima sarcinã, frecvent decât în prima sarcinã, frecvent

cu vergeturi vechicu vergeturi vechi– gravidele cu o naştere pe cale vaginalã în antecedente gravidele cu o naştere pe cale vaginalã în antecedente

• vulvã uşor întredeschisãvulvã uşor întredeschisã• frenulum dispãrutfrenulum dispãrut• himen transformat în carunculi mirtiformihimen transformat în carunculi mirtiformi• orificiul extern cervical poate permite vârful orificiul extern cervical poate permite vârful

degetului încã din primele luni; zone cicatriceale degetului încã din primele luni; zone cicatriceale cervicalecervicale

Page 37: Diagnosticul Sarcinii

III. VÂRSTA III. VÂRSTA GESTAŢIONALÃGESTAŢIONALÃ

B. DETERMINAREB. DETERMINARE

1. ANAMNEZÃ1. ANAMNEZÃ- data ultimei menstruaţii - data ultimei menstruaţii (DUM + 10 zile + 9 luni (DUM + 10 zile + 9 luni calendaristice = DPN)calendaristice = DPN)

- primele MAF – 18 SA la multipare, 20 SA la primipare - primele MAF – 18 SA la multipare, 20 SA la primipare (20-40% dintre femei nu pot preciza)(20-40% dintre femei nu pot preciza)

- cunoaşterea precisã a momentului ovulaţiei sau - cunoaşterea precisã a momentului ovulaţiei sau concepţiei (curba terminã, determinarea picului LH, concepţiei (curba terminã, determinarea picului LH, inducţia ovulaţiei, FIV)inducţia ovulaţiei, FIV)

2. EXAMEN CLINIC2. EXAMEN CLINIC- dimensiunile uterine / mãsurarea înãlţimii fundului - dimensiunile uterine / mãsurarea înãlţimii fundului uterinuterin

- vârsta (luni) = [înãlţime (cm) / 4] + 1- vârsta (luni) = [înãlţime (cm) / 4] + 1

- primele BCF / Doppler (imprecis)- primele BCF / Doppler (imprecis)

Page 38: Diagnosticul Sarcinii

III. VÂRSTA III. VÂRSTA GESTAŢIONALÃGESTAŢIONALÃ

B. DETERMINAREB. DETERMINARE3. ECOGRAFIE3. ECOGRAFIE

- cea mai precisã - în special în cazul utilizãrii mai - cea mai precisã - în special în cazul utilizãrii mai multor parametri:multor parametri:

a) în primul trimestru:a) în primul trimestru:- diametrul mediu al sacului gestaţional- diametrul mediu al sacului gestaţional- lungimea cranio-caudalã- lungimea cranio-caudalã

b) în trimestrele II, III:b) în trimestrele II, III:- diametrul biparietal (BPD)- diametrul biparietal (BPD)- circumferinţa cranianã - circumferinţa cranianã - circumferinţa abdominalã (AC)- circumferinţa abdominalã (AC)- lungimea femurului (FL)- lungimea femurului (FL)

Page 39: Diagnosticul Sarcinii

IV. VIABILITATEA IV. VIABILITATEA FETALÃFETALÃ

A.A.ELEMENTE DIAGNOSTICEELEMENTE DIAGNOSTICE- Mişcãri fetale - pacient, examinator, ecografie- Mişcãri fetale - pacient, examinator, ecografie

- Activitatea cardiacã fetalã - auscultaţie, Doppler, - Activitatea cardiacã fetalã - auscultaţie, Doppler, ecografieecografie

B. APRECIEREA BUNÃSTÃRII FETALEB. APRECIEREA BUNÃSTÃRII FETALE- Cantitatea de lichid amniotic- Cantitatea de lichid amniotic

- MAF, respiraţie, BCF (+ test non-stres, test de stres la - MAF, respiraţie, BCF (+ test non-stres, test de stres la contracţie / stimularea acusticã)contracţie / stimularea acusticã)

- Profil biofizic- Profil biofizic

- Velocimetrie arterialã, Doppler ombilicalã, cerebralã- Velocimetrie arterialã, Doppler ombilicalã, cerebralã

DIAGNOSTICUL MORŢII FETALEDIAGNOSTICUL MORŢII FETALE - prezentat în - prezentat în capitolul corespunzǎtorcapitolul corespunzǎtor

Page 40: Diagnosticul Sarcinii

V. NUMÃRUL V. NUMÃRUL FEŢILORFEŢILOR

• Palpare Palpare

• Numãrul focarelor de ausculataţieNumãrul focarelor de ausculataţie

• Ecografie Ecografie

(detaliate în capitolul corespunzǎtor sarcinii multiple)(detaliate în capitolul corespunzǎtor sarcinii multiple)

Page 41: Diagnosticul Sarcinii

VI. ORIENTARE, PREZENTAŢIE, POZIŢIEVI. ORIENTARE, PREZENTAŢIE, POZIŢIE

• Precizarea localizãrii fãtului în uter / pelvis – Precizarea localizãrii fãtului în uter / pelvis – • ImportanImportanţţã: mecanismul travaliului şi deciziile medicale ã: mecanismul travaliului şi deciziile medicale

corespunzãtoarecorespunzãtoare• Se realizeazã prin: palparea abdominalã, tuşeu vaginal, Se realizeazã prin: palparea abdominalã, tuşeu vaginal,

auscultaţie şi - în caz de necesitate - ecografie (rar - auscultaţie şi - în caz de necesitate - ecografie (rar - radiologie, CT, RMN)radiologie, CT, RMN)

A. ORIENTAREA. ORIENTARE• Relaţia între cele 2 coloane vertebrale (axele Relaţia între cele 2 coloane vertebrale (axele

longitudinale ale acestora): fetalǎ şi maternǎlongitudinale ale acestora): fetalǎ şi maternǎ- longitudinalã- longitudinalã (verticalã) - mama şi fãtul - orientaţi în (verticalã) - mama şi fãtul - orientaţi în acelaşi axacelaşi ax- transversã- transversã - fãtul poziţionat la 90° faţã de coloana - fãtul poziţionat la 90° faţã de coloana maternãmaternã- oblicǎ- oblicǎ - fãtul în poziţie intermediarã între orientarea - fãtul în poziţie intermediarã între orientarea longitudinalã şi transversãlongitudinalã şi transversã

Page 42: Diagnosticul Sarcinii

VI. ORIENTARE, PREZENTAŢIE, POZIŢIEVI. ORIENTARE, PREZENTAŢIE, POZIŢIE

B. ATITUDINEB. ATITUDINE

- relaţia diferitelor pãrţi fetale între ele- relaţia diferitelor pãrţi fetale între ele

- - îîn mod normal: fãtul = flexie universalã - rezultatã prin n mod normal: fãtul = flexie universalã - rezultatã prin tipul de tipul de ↑↑ fetalã şi prin necesitatea fetalã de a ocupa cât fetalã şi prin necesitatea fetalã de a ocupa cât mai puţin spaţiu din cavitatea uterinãmai puţin spaţiu din cavitatea uterinã

- ecografia - utilã - ecografia - utilã

Page 43: Diagnosticul Sarcinii

VI. ORIENTARE, PREZENTAŢIE, POZIŢIEVI. ORIENTARE, PREZENTAŢIE, POZIŢIE

C. PREZENTAŢIEC. PREZENTAŢIE

= porţiunea voluminoasã fetalã plasatã cel mai jos în = porţiunea voluminoasã fetalã plasatã cel mai jos în pelvisul matern sau în proximitatea acestuiapelvisul matern sau în proximitatea acestuia

- poate fi simţitã prin orificiul cervical / uterin la tuşeul - poate fi simţitã prin orificiul cervical / uterin la tuşeul vaginal vaginal

- partea prezentatã determinã tipurile de prezentaţie:- partea prezentatã determinã tipurile de prezentaţie:

1. PREZENTAŢIE CRANIANÃ1. PREZENTAŢIE CRANIANÃ - 3 tipuri, în funcţie de - 3 tipuri, în funcţie de gradul de flexie al capului:gradul de flexie al capului:

- occipitalã- occipitalã – flectatã – flectatã

- bregmaticã- bregmaticã – incomplet flectatã – incomplet flectatã

- frontalã- frontalã – parţial deflectatã – parţial deflectatã

- facialã- facialã – complet deflectatã – complet deflectatã

Page 44: Diagnosticul Sarcinii

VI. ORIENTARE, PREZENTAŢIE, VI. ORIENTARE, PREZENTAŢIE, POZIŢIEPOZIŢIE

C. PREZENTAŢIEC. PREZENTAŢIE

2. PREZENTAŢIE PELVIANÃ2. PREZENTAŢIE PELVIANÃ - 3 tipuri:- 3 tipuri:

- completã- completã - flexie la nivelul articulaţiilor coapsei şi - flexie la nivelul articulaţiilor coapsei şi genunchiuluigenunchiului

- incompletã- incompletã - flexie la nivelul coapsei, extensie la - flexie la nivelul coapsei, extensie la nivelul genunchiuluinivelul genunchiului

- intermediarã- intermediarã - unul sau ambele picioare, unul sau - unul sau ambele picioare, unul sau ambii genunchi pot fi în poziţie inferioarã (rarã)ambii genunchi pot fi în poziţie inferioarã (rarã)

3. PREZENTAŢIE UMERALÃ3. PREZENTAŢIE UMERALÃ - descrisǎ în orientarea - descrisǎ în orientarea transversãtransversã

4.4. În În orientãrile obliceorientãrile oblice partea prezentatã este de obicei partea prezentatã este de obicei umãrulumãrul sau sau mânamâna

Page 45: Diagnosticul Sarcinii

D. POZIŢIE, VARIETATE DE POZIŢIED. POZIŢIE, VARIETATE DE POZIŢIE

1. POZIŢIA1. POZIŢIA = relaţia unui punct arbitrar ales de pe prezentaţia = relaţia unui punct arbitrar ales de pe prezentaţia (partea prezentatã) fetalã şi partea dreaptã sau stângã a (partea prezentatã) fetalã şi partea dreaptã sau stângã a pelvisului maternpelvisului matern• Elementul de reper este, în funcţie de prezentaţie: Elementul de reper este, în funcţie de prezentaţie:

- occiputul- occiputul - prezentaţia cranianã flectatã - prezentaţia cranianã flectatã (occipitalã) (occipitalã)

- fruntea- fruntea - prezentaţia bregmaticã- prezentaţia bregmaticã

- nasul- nasul - prezentaţia frontalã- prezentaţia frontalã

- mentonul - mentonul - prezentaţia facialã- prezentaţia facialã

- sacrul- sacrul - prezentaţia pelvianã- prezentaţia pelvianã

Pentru fiecare prezentaţie - 2 poziţii: dreaptã şi stângãPentru fiecare prezentaţie - 2 poziţii: dreaptã şi stângã

Page 46: Diagnosticul Sarcinii

D. POZIŢIE, VARIETATE DE POZIŢIED. POZIŢIE, VARIETATE DE POZIŢIE

2. VARIETATEA DE POZIŢIE2. VARIETATEA DE POZIŢIE

= relaţia unei anumite porţiuni (element de reper) a = relaţia unei anumite porţiuni (element de reper) a pãrţii prezentate cu partea anterioarã, lateralã pãrţii prezentate cu partea anterioarã, lateralã (transversã) sau posterioarã a pelvisului matern(transversã) sau posterioarã a pelvisului matern

• Existã, deci:Existã, deci:

– 3 varietãţi3 varietãţi pentru pentru fiecare poziţiefiecare poziţie (dreaptã şi stângã) (dreaptã şi stângã)

– 8 varietãţi8 varietãţi pentru pentru fiecare prezentaţiefiecare prezentaţie - 3 drepte, 3 - 3 drepte, 3 stângi, una anterioarã şi una posterioarãstângi, una anterioarã şi una posterioarã

Page 47: Diagnosticul Sarcinii

D. POZIŢIE, VARIETATE DE POZIŢIED. POZIŢIE, VARIETATE DE POZIŢIE

3. PREZENTAŢIA (ORIENTAREA) TRANSVERSÃ3. PREZENTAŢIA (ORIENTAREA) TRANSVERSÃ - - În aceastǎ situaţie, varietatea de poziţie - 2 modalitãţi:În aceastǎ situaţie, varietatea de poziţie - 2 modalitãţi:

• relaţia dintre un anumit umãr (acromion) - drept sau relaţia dintre un anumit umãr (acromion) - drept sau stâng - şi partea dreaptã sau stângã a pelvisului stâng - şi partea dreaptã sau stângã a pelvisului maternmatern

• relaţia între extremitatea cefalicã fetalã şi partea relaţia între extremitatea cefalicã fetalã şi partea dreaptã sau stângã a pelvisului matern, cu precizarea dreaptã sau stângã a pelvisului matern, cu precizarea poziţiei - anterioarã / posterioarã - a spatelui fetalpoziţiei - anterioarã / posterioarã - a spatelui fetal

DETERMINAREADETERMINAREA poziţiei şi a varietǎţii de poziţiepoziţiei şi a varietǎţii de poziţie - - examen clinic (palparea abdominalã şi, în special, examen clinic (palparea abdominalã şi, în special, tuşeul vaginal)tuşeul vaginal)

Page 48: Diagnosticul Sarcinii

E. NIVELUL PREZENTAŢIEIE. NIVELUL PREZENTAŢIEI

• ““station”station” = element esenţial de diagnostic, în special în = element esenţial de diagnostic, în special în travaliutravaliu

Page 49: Diagnosticul Sarcinii

1.1. MANEVRELE LEOPOLDMANEVRELE LEOPOLD = tehnicǎ de examinare prin = tehnicǎ de examinare prin palpare abdominalã a uterului gravid şi a fãtuluipalpare abdominalã a uterului gravid şi a fãtului

- apreciazã: - apreciazã: • prezentaţiaprezentaţia• gradul de angajare al prezentaţieigradul de angajare al prezentaţiei• greutatea fetalãgreutatea fetalã• prezentaţia celui de-al 2-lea fãt în sarcina prezentaţia celui de-al 2-lea fãt în sarcina

gemelarãgemelarã• starea segmentului în timpul travaliului starea segmentului în timpul travaliului

• Dificultǎţile de examinare - determinate de: Dificultǎţile de examinare - determinate de: - obezitate- obezitate- fibroame uterine- fibroame uterine- sarcini multiple- sarcini multiple- polihidramnios- polihidramnios- placentǎ inseratǎ anterior- placentǎ inseratǎ anterior

F. PROCEDURI DE F. PROCEDURI DE DETERMINAREDETERMINARE

Page 50: Diagnosticul Sarcinii

F. PROCEDURI DE DETERMINAREF. PROCEDURI DE DETERMINARE • Manevrele LeopoldManevrele Leopold1.1. 2.2.

3.3. 4.4.

Page 51: Diagnosticul Sarcinii

F. PROCEDURI DE DETERMINAREF. PROCEDURI DE DETERMINARE

2. AUSCULTAŢIE2. AUSCULTAŢIE• Susţine informaţiile obţinute prin palpareSusţine informaţiile obţinute prin palpare

• Zona de auscultaţie maximã a BCF depinde de Zona de auscultaţie maximã a BCF depinde de prezentaţie şi de gradul de angajare: prezentaţie şi de gradul de angajare: - - prezentaţia cefalicãprezentaţia cefalicã - la jumãtatea (sau unirea dintre - la jumãtatea (sau unirea dintre 1/3 şi 2/3 a) distanţei dintre ombilic şi spina iliacã 1/3 şi 2/3 a) distanţei dintre ombilic şi spina iliacã anterosuperioarãanterosuperioarã- - prezentaţiile occipitale anterioareprezentaţiile occipitale anterioare - mai aproape de - mai aproape de linia medianãlinia medianã- - varietãţile posterioarevarietãţile posterioare - mai lateral - mai lateral- - prezentaţia facialãprezentaţia facialã - mai aproape de ureche, de partea - mai aproape de ureche, de partea opusã spateluiopusã spatelui- - prezentaţia transversãprezentaţia transversã - paraombilical - paraombilical- - prezentaţia pelvianãprezentaţia pelvianã - la nivelul sau uşor deasupra - la nivelul sau uşor deasupra ombilicului, paraombilicalombilicului, paraombilical

Page 52: Diagnosticul Sarcinii

F. PROCEDURI DE DETERMINAREF. PROCEDURI DE DETERMINARE

3. TUŞEUL VAGINAL3. TUŞEUL VAGINAL

• Elemente importante de diagnostic al prezentaţiei, Elemente importante de diagnostic al prezentaţiei, poziţiei, varietãţii de poziţie şi gradului de angajare poziţiei, varietãţii de poziţie şi gradului de angajare (precum şi a scurtãrii / ştergerii colului uterin şi a (precum şi a scurtãrii / ştergerii colului uterin şi a statusului membranelor amniotice) statusului membranelor amniotice)

4. IMAGISTICÃ4. IMAGISTICÃ

• Ecografia - acurateţe de 100%Ecografia - acurateţe de 100%

• Rar - radiografia (o singurã expunere)Rar - radiografia (o singurã expunere)

Page 53: Diagnosticul Sarcinii

VII. STAREA MEMBRANELORVII. STAREA MEMBRANELOR• intacte sau rupte; diagnosticul se face clinic şi paraclinic intacte sau rupte; diagnosticul se face clinic şi paraclinic

VIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERNVIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERN• Aprecierea anatomiei pelvisului se realizeazã prin Aprecierea anatomiei pelvisului se realizeazã prin pelvimetrie - care este clinicã (externã - internã) şi prin pelvimetrie - care este clinicã (externã - internã) şi prin metode paraclinicemetode paraclinice

A. PELVIMETRIE EXTERNÃA. PELVIMETRIE EXTERNÃ- pelvimetru - date orientative- pelvimetru - date orientativeDIAMETRE:DIAMETRE: - - anteroposterioranteroposterior - (între marginea anterioarǎ a simfizei - (între marginea anterioarǎ a simfizei pubiene – pubiene – apofiza spinoasa L5) = 20 cm apofiza spinoasa L5) = 20 cm - - bispinosbispinos - (între spinele iliace antero-superioare) = 24 - (între spinele iliace antero-superioare) = 24 cmcm - - bicrestbicrest - (între punctele cele mai indepartate ale - (între punctele cele mai indepartate ale crestelor iliace) crestelor iliace) = 28 cm = 28 cm - - bitrohanterianbitrohanterian - (între trohanterele mari femurale) = 32 - (între trohanterele mari femurale) = 32 cmcm - - biischiatic biischiatic - (între tuberozitǎţile ischiatice) = 8 cm- (între tuberozitǎţile ischiatice) = 8 cmRombul lui MichaelisRombul lui Michaelis (între apofiza spinoasa L5, fosetele (între apofiza spinoasa L5, fosetele corespunzatoare spinelor iliace antero-superioare şi corespunzatoare spinelor iliace antero-superioare şi începutul sanţului interfesier) = 11/10 cmînceputul sanţului interfesier) = 11/10 cm

Page 54: Diagnosticul Sarcinii

VII. STAREA MEMBRANELORVII. STAREA MEMBRANELOR

• intacte / rupte intacte / rupte

• diagnosticul se face clinic şi paraclinic diagnosticul se face clinic şi paraclinic

Page 55: Diagnosticul Sarcinii

VIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERNVIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERN

B. PELVIMETRIE INTERNÃB. PELVIMETRIE INTERNÃ

• Prin tuşeu vaginal: Prin tuşeu vaginal:

- încercarea de atingere a promontoriului - imposibilã - încercarea de atingere a promontoriului - imposibilã normal / în caz contrar se apreciazã diametrul util (DU - normal / în caz contrar se apreciazã diametrul util (DU - promontoretropubian, promontoretropubian, conjugata veraconjugata vera) prin scãderea din ) prin scãderea din diametrul promontosubpubian (normal > 11,5 cm) a 1,5 cm; diametrul promontosubpubian (normal > 11,5 cm) a 1,5 cm; proeminenţa promontoriuluiproeminenţa promontoriului

- concavitatea, suprafaţa sacrului- concavitatea, suprafaţa sacrului

- conturul strâmtorii superioare - arc anterior, liniile nenumite - conturul strâmtorii superioare - arc anterior, liniile nenumite (în mod normal urmãrite numai pe 2/3 anterioare)(în mod normal urmãrite numai pe 2/3 anterioare)

- spinele sciatice- spinele sciatice

- strâmtoarea inferioarã, unghiul subpubian (normal: 60-90°)- strâmtoarea inferioarã, unghiul subpubian (normal: 60-90°)

Page 56: Diagnosticul Sarcinii

C. PELVIMETRIA RADIOLOGICÃC. PELVIMETRIA RADIOLOGICÃ

- Rar utilizatã:- Rar utilizatã:• prezentaţie pelvianã prezentaţie pelvianã • paciente cu fracturã de pelvis paciente cu fracturã de pelvis • evaluarea posibilitãţii de naştere vaginalã dupã evaluarea posibilitãţii de naştere vaginalã dupã

cezarianã cezarianã • suspiciune de macrozomie suspiciune de macrozomie • lipsã de progresiune a travaliului dupã stimulare lipsã de progresiune a travaliului dupã stimulare

ocitocicãocitocicã

- 1 expunere anteroposterioarã + 1 expunere lateralã – - 1 expunere anteroposterioarã + 1 expunere lateralã – mãsurãtori precise şi reproductibilemãsurãtori precise şi reproductibile

VIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERNVIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERN

Page 57: Diagnosticul Sarcinii

C. PELVIMETRIA RADIOLOGICÃC. PELVIMETRIA RADIOLOGICÃ

1. STRÂMTOAREA SUPERIOARÃ1. STRÂMTOAREA SUPERIOARÃ- diametrul antero-posterior = 10,5-11,5 cm- diametrul antero-posterior = 10,5-11,5 cm- diametrul transvers = 11,5-13,5 cm- diametrul transvers = 11,5-13,5 cm

= 20-24 cm= 20-24 cm

2. STRÂMTOAREA MIJLOCIE2. STRÂMTOAREA MIJLOCIE- diametrul antero-posterior = 11-12 cm- diametrul antero-posterior = 11-12 cm- diametrul transvers = 10-11 cm- diametrul transvers = 10-11 cm

= 20-22 cm= 20-22 cm

3. STRÂMTOAREA INFERIOARÃ3. STRÂMTOAREA INFERIOARÃ- diametrul antero-posterior = 6,5-7,5 cm- diametrul antero-posterior = 6,5-7,5 cm- diametrul transvers = 9,5-10,5 cm- diametrul transvers = 9,5-10,5 cm

= 16-18,5 cm= 16-18,5 cm

VIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERNVIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERN

Page 58: Diagnosticul Sarcinii

VIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERNVIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERN

D. TEHNICI RADIOLOGICE MODERNED. TEHNICI RADIOLOGICE MODERNE

1. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATÃ (CT)1. TOMOGRAFIA COMPUTERIZATÃ (CT)

- mai precisã decât radiografia, uşor de realizat şi de - mai precisã decât radiografia, uşor de realizat şi de interpretat, cu expunere diminuatã fetalãinterpretat, cu expunere diminuatã fetalã

- evaluarea atitudinii şi poziţiei fetale- evaluarea atitudinii şi poziţiei fetale

Date importante:Date importante:

- Strâmtoarea superioarã- Strâmtoarea superioarã- diametru antero-posterior - diametru antero-posterior 10 cm 10 cm- diametru transvers - diametru transvers 11,5 cm 11,5 cm

- Diametru biischiatic - Diametru biischiatic 9,5 cm 9,5 cm

Page 59: Diagnosticul Sarcinii

VIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERNVIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERN

D. TEHNICI RADIOLOGICE MODERNED. TEHNICI RADIOLOGICE MODERNE

2. RMN2. RMN

Avantaje:Avantaje: - lipsa radiaţiei ionizante, - lipsa radiaţiei ionizante, - rezoluţie şi contrast superioare CT (utile mai ales la - rezoluţie şi contrast superioare CT (utile mai ales la pacienţii obezi)pacienţii obezi)

ContraindicaContraindicaţii:ţii: - pacienţii cu proteze metalice- pacienţii cu proteze metalice

DEZAVANTAJ COMUN cu al DEZAVANTAJ COMUN cu al tomografiei computerizate tomografiei computerizate (CT) = (CT) = cost ridicatcost ridicat

Page 60: Diagnosticul Sarcinii

VIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERNVIII. APRECIEREA PELVISULUI MATERN

E. ECOGRAFIAE. ECOGRAFIA

• utilizatã în special împreunǎ cu utilizatã în special împreunǎ cu pelvimetria radiologicãpelvimetria radiologicã – determin– determină ă prognosticul trecerii fãtului prin filiera prognosticul trecerii fãtului prin filiera pelvinãpelvinã

IX. PATOLOGIE ASOCIATÃ IX. PATOLOGIE ASOCIATÃ

• patologia indusã, specificã sarcinii sau asociatã patologia indusã, specificã sarcinii sau asociatã acesteia: boli preexistente / coexistente acesteia: boli preexistente / coexistente