DE NU NU DUCE LIPSA - Libris.ro - Andrew...Suc de,,portocale" suprem Suc natural thailandez Suc care...

10
r I JUIH,HH an Andrew Cooper Traducere din englez5 de lsabella prodan Life{tyle PUBLI SHIN G

Transcript of DE NU NU DUCE LIPSA - Libris.ro - Andrew...Suc de,,portocale" suprem Suc natural thailandez Suc care...

rI

JUIH,HH anAndrew Cooper

Traducere din englez5 de lsabella prodan

Life{tylePUBLI SHIN G

CU PRI NS

INTRODUCERE 8

SUCURI zz

OriginalulBiuturd rdcoritoare din

pepene ro9u

Suc sdnStos din varzS kaleSucul lui Jackson de la prima

ordSuc de portocale vindecStorSuc hr5nitor pentru pieleSuc de legume verziSuc de legume revigorantSuc de sfeclS energizantSuc de sfecld iute-dulceagVindecdtorul rozSuc ugor de legumeSuc zdravdn de legumeSuc cu rdddcinoaseSuc esenlial de legumeSuc natural cu efect ninjaSuc pl5cut condimentatSuc rdcoritor de castraveteSuc cu care c6gtigi la

WimbledonSuc de,,portocale" supremSuc natural thailandezSuc care te !ine in blugi miciSuc de zmeurd energizantSuc de legume pentru

stralucire

Suc fabulos de legumeLeac de iarnd contra rScelii

Suc picant-agreabil de legumeSuc alcalinizantAnanasadd

SMOOTHIE-URl zo

Smoothie benefic pentru piele

Smoothie pentru imunitateSmoothie pentru vitalitate

maximdShake revitalizantSmoothie pentru supermameSmoothie-ul preferat al Iui

TaylorSmoothie de afine pentru tenSmoothie movSmoothie incredibilMilkshake de cSpguniSmoothie rebel de ciocolatdMango magicSmoothie verde dumnezeiescRdzboinicul verdeSmoothie furtunosShake tonic de ciocolatSShake tonic rozMarele smoothie verdeSmoothie tropical furtunosSmoothie pick-me-upSmoothie d la BangkokSmoothie dieteticSmoothie secretSmobthie natural regalSmoothie redresant gi tonifiantShake de matcha regenerant

Cireaga de pe tortSmoothie de intre!i nere

Smoothie impetuosPunci de mangoSmoothie antirdcealS

BAUTUR! ScURTE(sHoruRr) gr BAUTURITONICE rrzFa-te bine!Shot benefic pentru pieleShot matinalAbdomen plat

SOS

Shot picant energizantShot dupd yoga

BSuturS tonicd pe bazd decdrbune activ

Shot foarte picantShot vindec6torStimulent cerebralUltima instantl

cEAruRr 9r BAUTURtCALDE IzO

Bduturd caldS gi vindec5toareBSuturS caldS gi aromatS,

de iarndMatcha latteCeai de menti marocanCeai detoxifiant

LAPTE DIN FRUCTEOLEAGINOASE lge

Lapte din migdaleLapte de caju

Din seminle de dovleac,/nuci demacadamia,/semin!e decanepS/fistic

Lapte din nuci brazilieneLapte de curcumaShake la alegere

DE MANCAT Iso

M!C DEJUN 152

Musli la paharCafea de cajuMoccaccino natural, cu ghea!5Espresso de cacaoTerci de ovdz lSsat la inmuiat

peste noapteChia la borcdnelTerci de ovdz cu morcov si mdrGranola obignuitEBol cu smoothie verde, pentru

mic dejunBol cu smoothie exoticBol cu smoothie din afine, nucd

de cocos ;i chiaBol cu smoothie pentru

intinerire

PRANZ TICHID 164

Supd de oaseGazpacho de pepene roguSupd picantS de avocado Si

morcov

PE FUGA 17O

Chec de bananeTrufe proteiniceSalatd din varzS kaleChipsuri irezistibile din varz5

kale

iNoHelarA rzainghelat5 de migdale qi cdpgunlinghelat5 de caju 9i bananeinghelat5 de vanilie gi cacao

$erbet de mango

COCTEILURI r82

Cocteil picant

Martini de pepene rogu

Cocteil grozav de cocosCocteil trEsnet d la BrooklynCocteil rdcoros cu whiskyPifia Colada 4

SangriaBloody Mary

Daiquiri i la Juiceman

7a'

&-'"**-*-"*e

crNE NU RTSTPE9TENU DUCE LIPSA Tgz

Biscuili din pulpS de fructeverzi

Biscuilii lui MarkBisculi din pulpd de fructe d la

JuicemanGomaj din resturi de migdaleGomaj pentru corp, simplu 9i

rapid

DETOXIFICARE 2OO

iNrneeAnr gr RASPUNSURT

208SUCURILE CA REMEDII 2'I4

ANGROST9TT 9r FURNTZORT

219

rNDEX 220

MULTUMIRI223

'd"

Acesta e cel mai bun suc pentru incepdtori din cate gtiu eu:Morcovii proaspeli gi frumo;i au un suc grozav 9i, combinaficu mere gi ghimbir, devin irezistibili. Ghimbirul poate aveaarome gi intensitali diferite - unele sortimente sunt maipdtrunzdtoare ca altele -, aga cd pune pulin la inceput 9i,eventual, mai adaugd pe parcurs, dacS simli nevoia. Eu adoracest ingredient, iar cu c6t e mai puternici aroma, cu at6tmai binel Pentru un plus de vitalitate, adaugd gi o bucSlic5micd de rdddcina de curcuma, proaspdt curSlat5.

&J

ORIGINALUL

l mdr-""', """",- ;- :''''.-""'r/2 portocala Iara coaja

2,5 cm rddacinaproaspdta de ghimbir,

Hr:_::i:5 morcovi

CurSla ingredientele de coaj5, daci e cazul, 9ispalS-le. Stoarce-le unul cate unul, in ordineain care sunt menlionate in releta, si servegtesucul rece sau cu ghea!5.

SFAT DE LA JUICEMANAdaug5 o lingurild de ulei de c6nepd, pentruabsorbf ia completd a vitaminei A. in cazulcopiilor, ghimbirul poate fi exclus. Eu storc mdrulintreg, cu cotor cu tot, dar acesta poate fi gi

indepdrtat.

BINE DE 9TIUT! " '

Morcovii au cel mai mare aport de vitamina A.

sucuri O25

Vara este anotimpul pepenilor rogii. O sa ramaisuprins cand o s5 constaf i cat suc pof i face drn eilPepenele rogu e extrem de hidratant 9i de dulce,avand insd un aport caloric foarte mic. Cui ii maitrebuie bduturi speciale pentru slSbit, cand avempepeni rogii? Copiii mei adorS acest suc, idealpentru momentele cand iti inviti colegii Ia un grdtar

#,#

coaj5, dacd e cazul, gi

cate unul, in ordinea inre!et5, gi serveste sucul

BtNE DE 9TtUT!Limeta este un antibiotic natural.

BAUTURA RACORITOAREDIN PEPENE ROSU

t/z l l l l-letO la ra COal a

o legatura mica de mentd

t/z pepene rosu fara coajd

,

CurS!5 i ngredientele despala-le. Stoarce-le unulcare sunt menlionate inrece sau cu ghea!5.

.:?{i sucu ri

. r,-r:j.;:.|i,r;ii..,:,,

,:,:.:,rr:b$.**i"L:ir, ::r,;:rit,1:gSiittf:t::t!.'..:i:;*.qtr.:.

',i.ij:rlili:i:llt.

,*{-a*#*t

k

I

t

tFI

LEGEN DAVei gSsi urmdtoarele simboluriin carte, in dreptul reletelor.

.! PREFERATA LUI JUICEMAN!Acesta este semnul cu care am marcat reletelecare iml plac cu precSdere. Sunt unele fdrd decare n-as'rezistal Sper s5-!i placa sl tie la fel demultl

ENERGIE

Deseori avem nevoie de un plus de vitalitate. Deexemplu, in zilele in care mergi la sald, eimportant sa te asiguri cd egti hranit bine gi canivelurile tale energetice sunt la cote inalte. Este,de asemenea, important s5-!i realimentezi stoculde energie si dupd antrenament, in opinia mea,modalitatea cea mai buna este sd bei un shakeenergizant gi sd consumi o trufd proteinicd (vezipp. 91, 92 1t 17 2). Esle, totodatS, i nd icat sd-!iasiguri o nutrilie adecvata dupd antrenament,caracterizata prin niveluri bune de carbohidrali giproteine, care sprijind refacerea musculaturii gi tealuta sa te prezinli la sal5, a doua zi, fdrd durensau dificultSli de deplasare. Indiferent pentru ceai nevoie de un plus de vitalitate, atunci cand vezisemnul pentru energie inseamnd ca releta cupricina este exact ceea ce-!i trebuie.

FAMILIE

Reletele cu acest marcaj sunt adorate de toli ceidln familie - adul!i 5i copii, deopotriva.incearcd-le cu aitdisi implica-i pe to!i inrealizarea lorl Bauturile sunt cum nu se poate maigustoase gi mai salioasel Pune o m6na de spanacin smoothie-ul de capguni, iar copiii nicl n-or sdbage de seamSl Mie iml place sa preparsmoothie-uri cu copiii mei gi amestecurile pe carele consumi ei sunt de necrezut, Ma simt bine;tiind c5-gi iau, zilnic, doza de sanatate la pahar.Cu aga un obicei, pute!i consuma linigti!i, inc6te-o sear5, o przza uriald 'in familiel Cand erainsdrcinata cu Jackson, solia mea bea deseorismoothie-uri naturale. Sunt sigur ca acesta estemotivul pentru care bdiatul nostru este atat desd nEtosl.

tttr | cneDUL DE turEALA,,,

C6nd o reletd prevede ardei iute, este, fara doar gipoate, picanta. Am lnsemnat reletele cu l, 2 sau 3ardei,1 ardei = o notd ugoara de iute, suficient c6t sd nute ingrijoreze.2 ardei = destul de iute.3 ardei = iute raul

coNTINUT MtC DE ZAHARFiecare are nevoie sau cautd sd consume oanumita cantitate de zahdr, in preparate. inaceastd carte, am in vedere doar zaharul,,sdnatos", din surse naturale, precum curmalele 9inuca de cocos, care insS pot sa nu fie bune pentrutoatd lumea. Am un prieten bolnav de diabet carenu poate s5 bea nimic altceva in afard de sucuri 9ismoothie-uri din legume, Agadar, dacd !ii odietacu cerinle alimentare similare, cauta semnuldemai sus. Reletele marcate astfel sunt, in proporliede 90%, vegetariene.

IDEAL PENTRU COCTEIL

Cartea de fala cuprinde un intreg capitol desprecocteiluri, insa multe dintre bauturile nealcoolicesunt ideale ca bazd pentru cocteiluri. Prin urmare,c6nd vezi acest semn, polr sd adaugi 9i alcool inbautura ob!inuta.

introd ucere

Aldturat este un tabel pecare il folosim la sediulcentralal Juiceman. Te

ajuta sd realizezi cat deminunate su.lr rrLCtele gi

legumele! De asemenea, eplScut sd poli identificazilnic beneficiile sucL,luisau smoothie-ulLticonsumal.

SpanacInIm6 sXnSteasd

MangoldMineraie pe ntru ir.lfrumus6tare

larb5 de grAuVitalitate

CoriandruSezr/sltare eelular&

PEtrunjelEogat tn e lorofi16

AvocadoGr&sinri s6ndtoaso tlemtru inimS

Aloe veraFiele sSn&tcas$

FeniculFitsnutrimemt€

ParEAjut6 disestie

Seminte de dovleacZinc

Sare de HimalayaAlealinlzare

UsturoiAntiangiogen

Cajue upru

LEm6ieXfect ar*tiinflam&tor

Miere de ManukaEfeet amtihaeterian

Varz5 kaleFumctionarea ereierului si a oaselor

NEsturel€fect stimulant

EucaliptA.e$iune asupra sinusurilor

Oreganoeresterea irnumit6$ii

MentE?rateazB simdrornul intestinul*i iritabi!

CastravetiFiele g[ umghii

LimetEVitarnina C

LEptucE romanERegenenantS

Jelin5gteet destye$ant

MErgfeet {rece,cifiemt

CSnepEBogat5 !n {rnn€Sa

Ghimbiri&jutX respiratla

AnanasOase gi +esuturi

BananE$&n&tatea intestinelor

Curcuma (turmeric)Efeet vindeeStor

Morcov5&n$tate oeular&

Cartofi dulciS&n6{ate generalS

Ardei iuteS&nStatea imtestinelor

SfeclS rogieCfe,et purificatsr

ScortisoarEA.melionarea problem*lor de stomac

MigdaleVitamina E

CurmalePotaslu

CacaoEfect antf<,xidant

Piper negruEfect detoxifiant

PortocalSRegleazS tensiunea sangvin&

Grepfrut?rateaa6 r$ceala

Pepene ro5ue;uiA ta slxrilt

Fructe de goji$uperslirment

Ardei iuteCayenneAntiiritant

VanilieEfect calmant

Echinaceeagfeet antivi16l

NucE de cocosEfeet hidr*tant

Chia SeedsEnergising

introd ucere

SMOOTHIE PENTRU I MUNITATE

)e fiecare datd c6nd sunt extenuat, caut sd consumalimente mai bogate in vitamina C. Grepfruturile sunt osursd excelentd de vitamina C gi sunt delicioase in:ombinafie cu ingrediente mai dulci, precum cdpgunile.rcest smoothie e un tonic arozavl E ca un milkshake de:5pguni foarte vibrantl De asemenea, fiind foarte bogat in, tamina C, e bun pentru momentele in care simf i nevoia sd' mai energic gi s5-fi intdregti imunitatea.

3OO ml lapte de cocos saude migdale

1t/zlingurila de pudrd devanilie

ll:-::-1:: ll:-? 9: T_"_l!?2,5 cm riddcina proaspdtd

-9_"- 9_lt-Pit F:-: -::_:t-:1 grepfrut rogu, curdfat de

::?t: ,:t :-:l?l ?y::!:_F-2 maini de cdpguni1l.s-h"!?!-"-

o mand de cuburi de

-ohealg

Cura!5 de coaj5, spalS gi taie ingredientele inbuc5!i, dupd caz. Pune-le pe toate in blender,in ordinea in care sunt menlionate in re!et5.Amestecd preparatul in reprize scurte, panSdevine omogen.

SFAT DE LA JUICEMANPentru un plus de proteine gi de omega, presardseminle de canepa si de chia.

BrNE DE 9TrUT!Vanilia este un antioxidant extraordinarl

smoothie-uri O75