De la post-comunism la pre-tranzi›ie, Victor Barsan (editor)

download De la post-comunism la pre-tranzi›ie, Victor Barsan (editor)

of 360

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  293
 • download

  6

Embed Size (px)

description

ISBN: 973-98258-1-8, Editura Pythagora, București, 1997.Lucrare din cadrul microproiectului "Funcționarea statului de drept în România" , realizat de Grupul pentru Dialog Social prin Programul PHARE pentru democrație al Delegației Comisiei Europene în Rornânia. Lucrarea descifrează într-o notă critică organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale și parlamentare din 1992 și 1996 cu accent pe cele din 1996. Veți intâlni multe din transcrierile (parțiale sau integrale ale unor ședințe de lucru, documente, analize etc. care fac lumina în 'bucătăria" și "laboratorul" alegerilor przidențiale, o altă față a democrației românești și nu în ultimul rând atitudinea politicienilor față de legi pe care chiar ei le-au promovat. Fiecare tur electoral ar trebui deslușit cu o astfel de analiză, în care voci ale tutuor taberelor trebuie să descifreze 'laboratoarele" care duc aleșii în scaunele mult-râvnite!Toate drepturile aparțin Editurii Pythagora. Dacă vreți cartea, cumpărați-o! (o găsiți prin anticariate).Varianta PDF reprezintă o copie de lucru care nu exclude drepturile de autor!

Transcript of De la post-comunism la pre-tranzi›ie, Victor Barsan (editor)

 • DE LA POSTCOflJNiSM LA PRE..TRANZITIE

 • Coperta: losif Oprescu

  Redactor: Victor Brsan

  Tehnoredactare computerizatA: Pythagora

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale:

  BARSAN, VICTOR Dc la post-comunism la pre-tranziie / Victor Brsan - Bucureti: Pythagora 1997 360 p. ; 20 cm. Bibliogr. ISBN 973-98258-1-8

  94(498),,1989..."

  Lucrare aprutA cu sprijinul De1egaiei Comisiei Europene In Romnia (Programul PHARE/TACIS pentru democrae)

  Editura PYTHAGORA

  Tiparul: CRATER

 • DE LA POST=COMUNISM LA PRE=TRANZITIE

  Lucrare din cadrul microproiectului junctionarea statului de drept In Romania64

  , realizat de Grupul pentru Dialog Social prin Programul PHARE"pentru democraoe a! Delegatiei Corrfisiei Europene In Rorna^nia

  Editor: Victor Ba^rsan

  Bucureti 1997

 • A U T OR I

  Victor Brsan. cercettor. Grupul pentru Dialog Social

  CIiH Bostan. ziarist. cotidianul Opinia, Buzu

  Dort Cosnia, jurist. Grupul pentru Dialog Social

  Sabina Fati ziaristA. Radio Europa liber

  tefari Mateescu. judecator. Curtea Supi'ern de Justitie

  Forim Gabriel Mrculeseu. ziarist. cotidianul Roninia liber

  Vaierian Stan, jurist. ofi'er (i). A1iana Civic

  h1a Stnescu. ziaiisth

  Gabrk4a Stoica, expert parlanientar

  La realizarea voluniuiui a'a contribuit cu interviuri:

  caL di'. Gheorghe Florian. Directia General; a Penitenciarelor Ghuorghiu. ckeutat PNT(J)

 • C U P R I N S

  Cuvnt introductiv I I

  Capitolul I. Activitatea electoralA din Romnia i exigene1e statului de drept 15

  Victor Brsan: Campania eIectorali i alegerile generale din 1996 15

  1. Cadrul legislativ al desfurrii alegerilor 15 2. Respectarea 1ega1itAii la formarea BEG. la anunarea

  publica i la Inregistrarea candidaturilor la preedinie 16 2.1. DesfAurarea evenimentelor 16 2.2. Implicarea partizan a unor instituii de stat 17 2.2.1. Curtea Suprem de Justiie 17 2.2.2. Ministerul de Externe 21 2.2.3. Pozitia Curii Constituioale fa de caracterul anticonsti-

  tuiona1 a celei de-a 3-a candidaturi a d-lui Ion Iliescu 24 2.2.3.1. Situaia legislativA 24 2.2.3.2. Poziia presei 25 2.2.3.3. Poziia unor juriti de prestigiu 26 2.2.3.4. Poziia Curtii ConstituionaIe 26 2.2.3.5. Poziia politicienilor 32 2.2.3.6. Poziia d-lui Ion Iliescu i a persoanelor

  din anturajul sAu 33 3. Aspecte ale campaniei electorale a partidului de guvernmtit

  incompatibile cu exigene1e statului de drept 41 3.1. Diversiunea monarhic 42 3.2. ,,Telefoanele otrAvite" 44 3.2.1. DesfAurarea evenimentelor 44 32.2. Deconspirarea 45 3.2.3. Descrierea institutului 46 3.2.4. Aspecte tehnice. Costuri 49 3.2.5. Poziia PDSR i a preediniei 50 3.2.6. Poziia instituii1or de stat 51

  5

 • 3.3. Vio1ne Inregistrate pe parcursul campaniei electorale a candidatului PDSR la pregedine 55

  4. Atitudini partizane ale unor instituii de stat In timpul campaniei electorale 57

  4. L Abuzuri ale Poliiei privind afiaju1 electoral i alte aspecte ale campaniei 57

  4.1.1. Descurajarea unor aciuni legale ale Opoziei 57 4.1.2. Jmplicarea partizanA In afiajul electoral 57 4.1.3. Incercarea de a influena votul 57 4.1.4. Acuni de intimidare 58 4.1.5. AgresAri ai reprezentanior Opoziiei 58 4.1.6. Aciuni ale polipei politice 58 4.1.7. Imixtiuni In activitatea sindicalA 59 4.1.8. Aciuni ce Impiedic buna desfurare a alegerilor 59 4.2. Implicarea partizan a Televiziunii naionale i aCNA 60 4.3. Implicarea partizanA a altor institui de stat 61 5. Funcionarea BEG, a birourilor electorale judetene

  a tribunalelor implicate In procesul electoral 63 5.1. Acceptarea necriticA de cAtre BEG a dosarelor

  de candidatur 64 5.2. Desemnarea ilegala a preedinior i vicepreedinilor

  birourilor seciior de votare 74 5.3. Alte critici la adresa birourilor electorale 79 5.4. Cazul Suian 81 5.5. Cazul Turianu 81 5.6. Liste electorale i buletine de vot 86 5.7. Critici formulate In pres In legturA cu juriti ce ocup

  funclii de mare raspundere In contextul alegerilor 87 6. Problema numArului de alegAtori i a crii de alegAtor 88 6.1. Problema numArului de alegAtori 88 6.2. Problema crilor de alegAtor 89 6.2.1. Excurs istoric 89 6.2.2. Situaia In septembrie-octombrie 1996 90 7. Abuzuri gi ilega1itai legate de observarea alegerilor 92 7.1. Organizaii neguvernamentale pro-PDSR 92 7.1.1. Cine sunt AROLID, LIRDOCT gi GADDO? 94 7.1.2. Contestarea AROLID, LIRDOCT gi GADDO 96 7.1.3. Acreditarea celor trei organizaii 96 7.2. HAriurea LADO gi Asociaiei Pro Democratia de cAtre

  reprezentan ai PDSR gi de ctre persoane neidentificate 97 7.3. Aciuni PDSR ostile bunei desfagurAri

  a observArii alegerilor 100

  6

 • 8. NurnArarea oficial a voturilor. Sistemul ELECT 96. Sisterne paralele de numrare a voturilor 101

  9. Au fost alegerile corecte? 110 9.1. CiudAenia buletinelor de vot dispArute 112 9.2. La fraude subtile, analize subtile 114 9.3. Depistarea fraudei electorale prin metodele statisticii

  rnatematice. Situalia din septembrie 1992 115 9.4. Detalii matematice privind analiza statistic prezentat

  anterior 119 9.5. Evaluri ale fraudei electorale in scrutinul

  din 3 noiernbrie 1996 120 96. Atitudinea oarnenior politici fa de corectitudinea

  alegerilor 126 9.7. Comentarii asupra corectitudinii campaniei electorale

  a alegerilor. Propuneri de legeferenda 128 10. Consideraii finale 133

  Capitolul II. Presa local In aprarea statului de drept 136

  CA-lin Boman.- Incidentul electoral de la Nehoiu 136 Giin Bo3tan: Cazul condamnArii la pedepse privative de liber-

  tate a trei ziariti de la cotidianul Opinia - BuzAu 144

  Capitolul M. Aspecte ale integrArli europene a Romniei 151

  Gabriela Stoica: Respectarea angajamentelor Rornniei faA de Consiliul Europei 151

  Doru C'osma: lndependena puterii judeca-toreti InRomnia 155

  ~tqfian Mateescu: Aspecte ale legislaiei penale In Romnia 169 Gabriela Stoica: Problema restituirii 1caurilor de cult

  greco-catolice 184 frmna Stnescu: Situa,ia caselor nalionalizate 186 Gheorghe Florian: 1mbunAtAirea condiiior de detenie

  din penitenciarele romneti 199

  Cap. IV. Aspecte legislative ale reformei 201

  Florin Gabriel Mrculescu: Guvernarea prin ordonante de urgenA 201

  Victor Brsan: Reforma In cercetarea tiinificA 204

 • I . Efectele naionaIisinu1ui comiimsl asupra cercetrii tiinifice 204

  2. Dc la CNST Ia MCT 206 3. Politica stiinific a MCI' In perioada 1992-1996 207 4. Experii occidentali despre cercetarea rornneasc 210 5 Sliinta ronineasc din perspectiva scientonietrici 215 6. LegisIaia cercetiii stfintifice

  pn In rioiemhrie 1996 217 7. Reforma In tiint, parte componenta a Programului

  de guvernare 221 8. Cercetarea tiinific sub ministeriatul

  d-lui Bogdan Bujor Teodoriu 222 9. Analiza critic a Ordonanei Guvernu]ui

  nr. 8 din 31.01.97 (0G8) 224 10. Alte acte normative emise de Guvern In domeniul

  cercetArii 226 11. Aspecte ale activitii MCT. reacii ale comunitii

  tiinifice i ale socitAii civile in perioada ianuarie- septembrie 1997 230

  Fragruente din, seminarul organizat la sediul GDS pe margi nea reformei In cercetare, 27-28 martie 1997 235

  Acad. Radu Grigorovici: Cea mai hun soluie ar fi ca M.C.T. s

  dispar 235 Prof. Eugen Borcoci: anse irosite In cercetarea romneasc 238 Dr. Aiexandru Glodeanu: Cercetitorii sunt deja in Europa 241 Dr. Victor Jingo: Programul de guvernare al CDR

  In domeniul cercetArii tiintifice 244 Intervenia d-lui profesor Virgil Petrescu, ministrul educaiei

  i InvaAmntuIui 246 lnterveni a d-Iui profesor Alexandru Balaban, vicepreedinte

  al Academiei Romiine 250 Intervent,ia d-Iui dr. Gorne! Hagiopol, ICECHIM 252

  Victor Brsan: Observaii asupra reformei legislative In Invmnt 253

  Cap. V Serviciile secrete din Roinnia 262

  Sabina Fall: Secretul informaiiIor este secretul puterii 262

  8

 • Cap. VI. Aspecte teoretice i practice ale funcionrii Consiliulni Suprem de Aprare a Tarii 281

  Florin Gabriel Mrculescu: 0 instutuie antidemocratic a-: Consiliul Suprem de Aprare al Tarii

  281 Irma Stnescu: Lungul drum al societAii civile cAtre CSAT 287 Mihai Gheorghiu: Opinii despre CSAT

  291 Victor Brsan: Organizaii1e de cercetai (scouts)

  din Romnia: un peiicol pentru sigurana naionaIA?

  293 1. Consideraii preliminare 293 2. Scoutismul astzi

  294 3. Cercet ia (scutismul) In Romnia. Hotrrea nr. 83 a

  CSAT

  295 4. Flaruielile Impotriva asociaiei ,,Cercetaii Muni1or" 300 5. Reacii externe 302

  Cap. VII. Aspecte ale luptei contra corupiei 303

  Cazul Valerian Stan 303 Valerian Stan (interviu): 0 demitere politic a unui demnitar

  apolitic 304 Cazui CNM PETROMIN Constana 320 Probierna caselor demnitarilor 325

  Ziaritii citai In Capitolul I Biroul Electoral Central: Informare Cu privire la modul de

  desfAurare a alegerilor parlameritare si prezideniale din noiembrie 1996

  343 Sistemul informatic ELECT' 96 349 Scrisoare din Nucoara 352 Contestarea validrii mandatelor de senator

  ale d-lor Ion Iliescu si Ion Predescu 355 Textul rep2rtajului difuzat la emisiunea de actua1iti a TVRI

  din 23 august 1996, ora 20

  357 Comunicat al Asociatiei ,,Cercetaii MuniIor"

  359

  9

 • CUVANT INTRODUCTIV

  Prezenta culegere de studii, articole i interviuri reprezint una dintre modalitAtile de valorificare - i cea mai important - a unui microproiect realizat de GDS cu finanarea De1egaiei Comisiei Europene la Bucureti. Microproiectul se referA la funcionarea statului de drept In Romania i la posibi1itile societApi civile de a contribui la consolidarea acestuia.

  Perioada de prof