daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

10

Transcript of daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

Page 1: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA
Page 2: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

daniela voiculescu

IEDERA ALBĂ

Colecţia OPERA OMNIA

Poezie contemporană

Page 3: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

Redactor: Aurel Ştefanachi Coordonator serie:Valeriu Stancu

Coperta și tehnoredactare: Andrei Ştefanachi

© Tipo Moldova

Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-II-ACRED-ED-2012-0355).

Iași 2014

Editura Tipo Moldova, E-mail: [email protected]

www.tipomoldova.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României VOICULESCU, DANIELA

Iedera albă / Daniela Voiculescu. - Iaşi : Tipo Moldova,2014ISBN:978-606-676-571-8

821.135.1-1

Page 4: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

daniela voiculescu

IEDERA ALBĂ

Colecţia OPERA OMNIA

Poezie contemporană

Page 5: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

Motto: „Inima” devine simbol pentru

univers în mistică şi în nefericire. Frecevenţa ei în

vocabularul cuiva indică până unde acea fiinţă se

poate dispensa de lume. Când totul te răneşte,

însângerările iau locul acelui tot. Şi astfel rănile

inimii înlocuiesc cerul şi pământul.

Emil Cioran, Amurgul gândurilor

Page 6: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

159

CUPRINS

o Ană a unui Manole ............................................................... 5

a îmbina realităţi ...................................................................... 7

o existenţă fericită .................................................................... 8

cum e, toamna, acolo? ........................................................... 10

stejarul 327 .............................................................................. 11

scut de plumb ......................................................................... 12

cine o iubeşte pe Lilith? ........................................................ 13

o felie de baobab .................................................................... 14

aici e Capela Sixtină? ............................................................. 15

ce aveţi în barca voastră? ...................................................... 16

dragoste şi iertare .................................................................. 17

soare şi smarald ..................................................................... 19

povestea destinului................................................................ 21

spaţiul se ondulează .............................................................. 22

în roata luminii ....................................................................... 24

am nevoie de dragoste .......................................................... 26

jabara ....................................................................................... 28

matematica e o scrisoare ....................................................... 30

unde se rupe gheaţa? ............................................................. 32

Page 7: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

160

culoarea inimii ........................................................................ 33

între paralele şi paralelogram .............................................. 34

azi, am inimă de fum... .......................................................... 35

eu sunt Amrita... .................................................................... 37

adâncirea ................................................................................. 39

telefonul e lângă fântână....................................................... 40

pacea în care trăiesc îngerii .................................................. 42

viaţa-i vis! ................................................................................ 43

cât eşti de portocaliu? ............................................................ 45

ia pastila cu iubire! ................................................................ 46

să plouă cu pescăruşi! ........................................................... 47

jazz şi jar, inimă de şaman! ................................................... 49

santal şi scorţişoară ................................................................ 50

până la îndumnezeire............................................................ 51

solicitare pentru... .................................................................. 53

fără nicio urmă... de tristeţe! ................................................ 55

mi-e dor de tine, Kamar! ....................................................... 57

nu te teme, crede numai! ...................................................... 58

ultima parte a drumului ....................................................... 60

nu te mai văd... ....................................................................... 61

totul se dă peste cap! ............................................................. 63

la mijloc de alb ....................................................................... 64

Page 8: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

161

nu pot uita babuinii ............................................................... 65

ia trenul din inima mea... ...................................................... 67

de iarbă albastră ..................................................................... 69

psalmi de lut ........................................................................... 71

cine a rupt drumul? ............................................................... 72

intră, fii binevenit! ................................................................. 74

şoaptele firului cu plumb ..................................................... 76

albă şi mantră ......................................................................... 77

alandala, portocala ................................................................ 78

ploaie karmică ........................................................................ 80

noapte bună, da... ................................................................... 82

cunună din cer culeasă .......................................................... 84

câţi ani are Ion Creangă? ...................................................... 85

foaie verde, de măslin! .......................................................... 86

adamantin ............................................................................... 87

la drum .................................................................................... 89

ce poveste am acasă! .............................................................. 90

teme-te, sunt posesiv! ............................................................ 92

inimă de colibri ...................................................................... 93

rădăcini îngemănate .............................................................. 94

lacrima de seară ..................................................................... 96

a trăi cu lumină ...................................................................... 98

Page 9: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

162

Întâmpinarea Domnului ..................................................... 100

pe vaporul meu .................................................................... 102

şapte cruci pe apă ................................................................ 104

poemul cu fluturi ................................................................. 105

complementul ideal ............................................................. 106

„ea mă aşteaptă să-i vin acasă” .......................................... 107

Nirvana, licorna, vară... ....................................................... 109

dulcea mea suferinţă ........................................................... 110

foaie verde, foi de nuc... ...................................................... 111

spune-mi că mă iubeşti! ...................................................... 113

am zburat... ........................................................................... 115

eter saturnian ........................................................................ 116

apă de coral ........................................................................... 118

ce lună mov! ......................................................................... 119

da, plătesc! ............................................................................ 120

o beau, cana asta! ................................................................. 122

de când mă iubeşti? ............................................................. 123

mergând pe lună .................................................................. 125

nu mă fierbe! ......................................................................... 127

ştii cântecul? ......................................................................... 129

în ceasul tămâierii ................................................................ 130

azuriu, liliachiu... ................................................................. 132

Page 10: daniela voiculescu - TIPOMOLDOVA

163

ţie ţi-au dat rolul ăsta! ......................................................... 134

ţine-mi mâna pe inimă! ....................................................... 135

un Manole al unei Ane ........................................................ 136

un sedativ, vă rog! ................................................................ 138

da... şi încă ceva! ................................................................... 139

dorul greu al unui melc ...................................................... 141

răspuns-a inima mea! .......................................................... 143

piticii sunt agresivi .............................................................. 145

şi nisipul moare! ................................................................... 146

my twisted mind .................................................................. 148

noi ne iubim .......................................................................... 150

pofta de a iubi ....................................................................... 152

de cine dorul se leagă... ....................................................... 154

o singură piesă de teatru..................................................... 155

Note biobibliografice ........................................................... 157