Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

of 32 /32
MĂSURĂTORI GEODEZICE PRIN UNDE CURSUL 4. Oscilaţii şi unde

Embed Size (px)

Transcript of Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Page 1: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

MĂSURĂTORI GEODEZICE PRIN UNDE

CURSUL 4. Oscilaţii şi unde

Page 2: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Oscilaţii şi unde

Definire, Clasificări, Mărimi caracteristice, Oscilaţii armonice, Oscilaţii cvasi-armonice, Propagarea oscilaţiei armonice, unda plană, Modulaţia undelor armonice

Page 3: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Oscilaţii şi undeDefinire

Se numeşte oscilaţie (sau mişcare oscilatorie) fenomenul fizic în decursul căruia anumite mărimi ale unui sistem fizic variază în timp în mod periodic sau cvasiperiodic, având loc o transformare a energiei dintr-o formă în alta reversibil sau parţial reversibil.

Page 4: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Un sistem fizic izolat, care este pus în oscilatie printr- un impuls, efectueaza oscilatii libere sau proprii, cu o frecventa numita frecventa proprie a sistemului oscilant.

Sistemul care oscilează = oscilator, Mişcarea rezultată = oscilaţie, Oscilatiile pot fi clasificate în functie de mai multe

criterii.

Page 5: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Unda

Reprezintă procesul de propagare a oscilaţiei într-un mediu ambiant,

Unda este un fenomen periodic, Energetic are aceleaşi caracteristici ca şi

oscilaţia.

Page 6: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Caracterizarea oscilaţiilor şi a undelor

Caracterizarea cantitativă a unei oscilaţii se foloseşte elongaţia – funcţie care depinde de timp,

Caracterizarea unei unde se foloseşte funcţia de undă – funcţie care depinde de timp, dar şi de variabile spaţiale,

Page 7: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Oscilatiile pot fi clasificate în functie de mai multe

criterii.

Page 8: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

În funcţie de constanţa perioadei T

Oscilaţii periodice, dacă oscilatorul revine în aceeaşi stare după un interval de timp T,

Oscilaţii cvasi-periodice dacă oscilatorul revine în aceeaşi stare după un intervale puţin diferite

Page 9: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

În funcţie de constanţa energiei oscilatorului

Proces de oscilaţie reversibil, dacă energia oscilatorului se păstrează constantă,

Proces de oscilaţie parţial reversibil, dacă energia oscilatorului se pierde cedînd-o mediului ambiant,

Page 10: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Din punct de vedere al naturii oscilaţiei

Mecanică,(pendul mecanic) Electrică,(tensiunea electrică în circuitul alternativ) Scalară oarecare,(oscilaţiile unui pod sub sarcină variabilă) Electromagnetică, (oscilaţiile unui pendul electromagnetic )

Page 11: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Din punct de vedere al formei de energie dezvoltata în timpul oscilatiei

oscilatii elastice, mecanice (au loc prin transformarea

reciproca a energiei cinetice în energie potentiala), oscilatii electromagnetice (au loc prin transformarea

reciproca a energiei electrice în energie magnetica), oscilatii electromecanice (au loc prin transformarea

reciproca a energiei mecanice în energie electromagnetica).

Page 12: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Din punct de vedere al conservarii energiei sistemului oscilant

oscilatii nedisipative, ideale sau neamortizate (energia totala se conserva),

oscilatii disipative sau amortizate (energia se consuma

în timp), oscilatii fortate sau întretinute (se furnizeaza energie din

afara sistemului, pentru compensarea pierderilor).

Page 13: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Marimi caracteristice oscilatiilor periodice

Sa notam cu S(t) marimea fizica ce caracterizeaza o oscilatie.

Atunci, daca T este perioada oscilatiei, marimea S are aceai valoare la momentul t si la un moment ulterior, t + T:

S(t) = S(t+T )

Page 14: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Media lui S pe o perioadă se calculează prin relaţia:

Prin definiţie, valoarea efectivă a lui S este dată de:

Page 15: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Alte mărimi caracteristice:

amplitudinea A frecvența viteza unghiulară perioada T faza

Page 16: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Oscilaţia armonică

Oscilatiile armonice reprezinta acel tip de oscilatii în care marimile caracteristice se pot exprima prin functii trigonometrice (sinus, cosinus ) sau prin functii exponentiale de argument complex.

Page 17: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Exemplu

Page 18: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Oscilaţia armonică poate fi reprezentată graficca proiecţia pe axa OY a unui vector A, numit fazor,

care se roteşte în jurul originii O

Unghiul Φ care determină poziţia fazorului A la momentul t, se numeşte faza oscilaţiei

Page 19: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Starea oscilaţiei la momentul t este determinată de faza Φ prin relaţia

iar din relaţia anterioară

care reprezintă faza oscilaţiei la momentul iniţial t = 0 şi se mai numeşte constanta de fază sau unghi de fază

rezultă

Page 20: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Valoarea maximă atinsă de mărimea ce oscilează se numeşte amplitudinea oscilaţiei şi este egală cu A, adică

T reprezintă perioada oscilaţiei şi reprezintă timpul în care fazorul A execută o rotaţie

completă f se numeşte frecvenţa oscilaţiei

Page 21: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Starea oscilaţiei la momentul t se poate scrie

iar din relaţia anterioară

rezultă

Mărimea ω se mai numeşte frecvenţă circulară a oscilaţiei sau pulsaţie şi ne arată câte oscilaţii se efectuează în 2π secunde

Page 22: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

În cazul oscilaţiilor cu fază diferită

Page 23: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Oscilaţia cvasi-armonică

Se obţine din oscilaţii prin modulaţie, iar parametrii A, ω şi nu mai sunt constanţi

ci sunt, la rândul lor funcţii de timp

Page 24: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Cazul general al oscilaţiilor cvasi-armonice

Page 25: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Propagarea oscilaţiei armoniceUnda plană

Propagarea din aproape în aproape a unei oscilaţii armonice în spaţiu se numeşte undă armonică plană şi dă naştere unei

unde cvasi-armonice. Acestea se utilizează în măsurătorile de distanţe pe cale

electromagnetică, în prezent. Propagarea oscilaţiei într-un mediu dat, nu se produce

instantaneu, ci cu o viteză finită , care depinde de proprietăţile mediului şi de natura oscilaţiei.

Page 26: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Ecuaţia de propagare a undei plane

În fiecare punct şi la orice moment, ecuaţia undei plane satisface o ecuaţie cu derivate parţiale, numită ecuaţia de

propagare, ce se obţine prin derivarea de ordinul unu şi doi în

raport cu variabilile t şi x ale ecuaţiei undei plane

Page 27: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Eliminând starea y a oscilaţiei din ecuaţiile anterioare se obţine ecuaţia de propagare a undei plane

Page 28: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Imaginea undei armonice plane în propagare

Page 29: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Modulaţia undelor armonice

Undele electromagnetice constituie un mijloc foarte bun de transmitere a informaţiei la distanţă,

Transmiterea informaţiei se face modificând, după o anumită lege, funcţie de timp, unul din parametrii oscilaţiei care generează unda,

Unda generată de oscilaţia: nu poate transmite informaţie, deci nu se poate folosi la măsurarea distanţelor dacă parametrii A, ω şi φ rămân constanţi.

Page 30: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Dacă în oscilaţia care generează unda se modifică amplitudinea A, sau unghiul de

fază φ atunci se poate transmite informaţie

În acest caz funcţia este modulată, iar semnalul corespunzător mesajului

transmis se numeşte semnal de modulaţie,

operaţiunea inversă modulaţiei se numeşte demodulaţie.

Page 31: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

În funcţie de parametrul care variază în cadrul semnalului transmis:

Page 32: Cursul 4 Masuratori Geodezice Prin Unde

Dublul distanţei (2D) va fi compusă

dintr-un multiplu N de lungimi de undă λ

a undei modulate şi diferenţa de fază Δλ

În continuare trebuie determinate fracţiunile de lungimi de undă Δλ şi numărul total de lungimi de undă N.

Într-o primă fază se determină fracţiunea de lungime de undă Δλ prin măsurarea diferenţei de fază dintre semnalul emis şi cel reflectat.

Semnalul emis are forma: Semnalul recepţionat are forma: Semnalul recepţionat este defazat faţă de cel emis cu valoarea:

Detectorul de fază poate determina din diferenţa de fază φ doar componenta Δλ.

Cu aceasta se poate calcula Δλ cu relaţia: