CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

download CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

of 27

Transcript of CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  1/27

  TETANOS

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  2/27

  TetanosDefinitie:

  boala acuta infectioasa, necontagioasa, neimunizanta, produsa de toxinabacilului Clostridium tetani, caracterizata clinic prin contractura tonica amusculaturii pe fondul careia apar crize de contractura paroxistica

  Epidemiologie: Rezervor de infectie: animale, om (bacili in tubul digestiv, ce contamineaza

  solul)

  Transmiterea: contact direct cu solul/praf contaminat prin intermediulplagilor tegumnetare/mucoase. u exista contagiozitate interumana Receptivitatea: universala in absenta vaccinarii, boala neimunizanta,

  bolnavii cu tetanos trebuie imunizati activ (vaccinare)

  Cel mai mare indice de morbiditate: regiunile tropicale apoi temperate

  Rural ! urban, "!#, mai frecvent in lunile calde, toate varstele suntreceptive (c$iar din populatiile imunizate varstnicii sunt la risc)

  %orbiditatea &'' /&''.''' in *frica, in Romania +/&''.''' '.&/&''.''' (&-), mortalitatea aprox '

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  3/27

  Clostridium tetani

  Etiologie Bacil anaerob G (+)

  sporulat, prezent inintestinul omului si

  animalelor si pe pamant(germene teluric), ai carorspori sunt rezistenti lacaldura si dezinfectiec$imica

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  4/27

  Tetanos

  Patogenie

  conditii sunt necesare pt ca sa se dezvolte un tetanos: *bsenta vaccinarii corecte 0atrunderea sporilor printro solutie de continuitate tegumente /mucoase 0otential scazut de oxidoreducere (anaerobioza), tesuturi necrozate,

  isc$emie, corp strain

  Conditii particulare (forme particulare) dupa natura portii de intrare: Tetanos postoperator infectie endogena (interventii c$ir pe colon, colecist,

  c$irurgie anorectala) Tetanos neonatorum contaminarea plagii ombilicale Tetanos postabortum /postpartum

  %ultiplicarea bacililor la locul inocularii (bacilul nu are putere invaziva)Neurotoxina:

  difuzeaza spre 1C pe calea nn perifericiare afinitate pentru celulele in$ibitorii presinapticeproduc blocarea eliberarii de neurotransmitatori inibitori (G!B!)excitabilitate neuromotorie crescuta + tendinta la cri"e paroxistice de

  contractura(catabolism excesiv)2 la nivelul sistemului nervos vegetativ stimularede tip adrenergic

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  5/27

  TetanosClinic#ncubatia: ' zile (& zile in medie) (incubatia scurta $ se%eritate mare)

  #n%a"ie(intre primele simptome si aparitia contracturii generalizate) trismus(contractura maseterilor)

  0rimul si cel mai important semn al acestei faze 3nitial la masticatie apoi permanent 3n afebrilitate 3nsotit de contractura mm paravertebrali ai gatului (redoare de ceafa), mm fetei

  (accentuarea ridurilor, fante palpebrale reduse, buze stranse), mm faringelui (disfagie)Perioada de stare:Contractura generali"ata& permanenta& dureroasa ce intereseaza: %m sc$eletica (fata ras sardonic, gat $iperextensie, trunc$i $iperlordoza, abdomen

  rigid, torace rigid) si mm viscerala (disfagie, contractura mm laringiene 4enarespiratorie)

  Cri"e paroxistice de contractura 1pontane sau la stimulare minima 5eneralizate, in extensie 1pasme tonice, uneori clonice Risc ma4or: apnee prin spasm glotic /bloca4 toracic 3nsotite de tulburari vegetative (febra, transpiratii, ta$icardie, crize 6T*, constipatie,

  oligurie, retentie vezicala)

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  6/27

  'isus sardonicus

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  7/27

  Trismus

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  8/27

  pistotonus

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  9/27

  Tetanos

  orme clinice:

  Tetanos generalizat (forme subacute usoare, acute comune,supraacut tablou sever)

  Tetanos frust la persoane partial imunizate, simptomatologiediscreta)

  Tetanos neonatorum dupa infectia plagii ombilicale, mortalitatecrescuta ''

  Tetanos splan$nic dupa plagi traumatice/ operatorii ale tubuluidigestiv, mortalitate 7''

  Tetanos localizat: cefalic (paralizie faciala periferica de aceeasiparte cu plaga/oftalmoplegie), tetanos localizat la un membru(contractura localizata a membrului unde se afla plaga)

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  10/27

  TetanosDiagnostic 8ate clinice, anamneza (absenta vaccinarii, plaga, trismus in afebrilitate), ex de

  laborator (izolarea b. tetanic, dozare *c)

  Dg diferential

  Trismus 8e cauza locala: patologie dentara, angina, artrita temporomaxilara eurologic: intoxicatia cu stricnina, consum de neuroleptice, fenotiazina

  3sterie

  E%olutie& prognostic #actori de prognostic nefavorabil:

  9 3ncubatie scurta (; zile)9 3nvazie scurta (< zile)9 =arsta: nn si varsta inaintata

  9 Tare asociate

  %ortalitate mare ('-' ;')2 cauza decesului: tulburari neurovegetative severe,actiunea toxinei asupra 1C, cord, dezec$ilibre $idroelectrolitice si acidobazice,suprainfectii, decubit prelungit (trombembolism)

  1ec$ele: denutritie cu casexie, calcificari paraarticulare, retractii tendinoase, tasarivertebrale, gibozitate, scolioza

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  11/27

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  12/27

  Tetanos

  Tratament

  Curati%: spitalizare in serviciu de reanimare (mai ales formele generalizate)

  Etiologic: >liminarea focarului tetanigen

  9 Toaleta plagii (suprimarea anaerobiozei)9 *": 0enicilina 5

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  13/27

  Tetanos

  Profilaxia tetanosului in ca" de plaga9 Toaleta plagii9 *ntibiotice: ;&' zile

  &. 0ersoane imunizate complet, corect: ani nimic, &'ani rapel, !&' ani rapel A 3g (daca risc tetanigen)

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  14/27

  ANTRAX

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  15/27

  !ntrax (crbune )

  Defini,ie Boala acuta contagioasa& transmis de la animal la om sub - forme (cutanat ./0 1i internrespirator& digesti%& meningean)

  Etiologie Bacillus antracis 2 BGP aerob& sporulat& capsulat (capsula are acti%itate antifagocitar 2

  factor de %irulen,) *porii $ extrem de re"isten,i

  Boala la animal (ierbi%ore) $ forma septicemic $ s3ngele contaminea" solul (forme%egetati%e$spori)

  *unt cu potential infec,ios: s3ngele& carnea& pielea& l3na& carcase& fin de os

  *porii de antrax 2 arma biologica (45g spori: 46/%ictime)

  (7aponia& *8!& 9area Britanie& #ra& ex 8'**) %i"ibilitate redus poten, crescut accesibilitate + u1or de diseminat

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  16/27

  Bacillus antracis

  B;antracis 2 bacil gram po"iti%aerob& sporulat& capsulat (capsulaare acti%itate antifagocitar 2factor de %irulen,)

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  17/27

  !ntrax $ epidemiologie

  'sp3ndit pe toate continentele& eradicat

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  18/27

  !ntrax $ patogenie

  Toxina bacilului:9 protecti%e antigen(P!)9 edema factor(E)9 letal factor(?) $ cau"a ma=or de deces& factor dominant de %irulen,

  P! se leag de un receptor celular 1i media" intrarea

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  19/27

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  20/27

  !ntrax $ clinic

  Crbune cutanat

  9 Pustula (malign) $ forma cea mai frec%ent maculEpapulEveziculE cu conFinut $emoragic leziune necroticE (escarE

  neagrE Gncon4uratE de coroanE de vezicule) B edem gelatinos, nedureros gg regionali uHor tumefiaFi, dureroHi (necaracteristic) manifestEri generale absente sau reduse (subfebrE, cefalee)

  Gn forma ImalignEJ bacilii virulenFi determinE septicemie (manifestErigenerale intense)

  9 Edem malign $ forma gra% leziunea la poarta de intrare discretE tablou clinic dominat de edem alb, enorm, dureros, B/ acoperit de

  flictene Hi necroze fenomene generale de GnsoFire grave (febrE GnaltE, frison, stare toxicE),septicemie prezentE aproape Gntotdeauna

  la faFE/gKt asfixie prin edem glotic

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  21/27

  !ntrax cutanat

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  22/27

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  23/27

  !ntrax @ tablou clinic

  Crbune respirator

  9 1porii de bacillus ant$racis nu secretE toxina Gnainte de a germina(dg precoce dificil)

  9 1porii a4ung Gn gg $ilari Hi mediastinali (necrozE Hi edem ce explicE

  durerea retrosternalE), tuse seacE, stridor

  9 >voluFie bifazicE: & zile semne reduse de infecFie respiratorie, subfebrE, apoi o fazE cu debut brusc Hi evoluFie letalE Gn &< zile

  (dispnee, ta$ipnee, ta$icardie, febrE B/ $ematemezE, pleurezie$emoragicE, melenE, modificEri de conHtienFE, meningitE)

  Ln absenFa unei epidemii dg este tardiv, efectul *" nul Hi evoluFialetalE MMM

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  24/27

  (From Borio L, Frank

  D, Mani V, et al.

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  25/27

  !ntrax @ tablou clinic

  Crbune digesti%9 *bdominal, intestinal (greaFE, vErsEturi, anorexie, febrE, durere

  abdominalE, $ematemezE, diaree sanguinolentE, toxemie, Hoc, deces

 • 7/24/2019 CURSUL 17 - Tetanos, Antrax

  26/27

  !ntrax $ diagnostic

  Po"iti%: epidemiologic: activitate ce expune la spori de ".a. clinic examene bacteriologice:

  9 #rotiu, culturi din diverse produse (leziune cutanatE, sputE, conFinutintestinal, exsudat faringian, DCR, rareori sKnge)

  9 8g serologic (*c anti D# Hi >#): creHterea titrului la - sEpt sau titru iniFial!&/