Curs Bioetica 6. Relatia_medic_pacient

60

description

et

Transcript of Curs Bioetica 6. Relatia_medic_pacient

 • RELAIA MEDIC - PACIENT

  NCREDERE RECIPROCNCREDERE RECIPROC

  PRINCIPII

  NCREDERE RECIPROCNCREDERE RECIPROC AUTONOMIA PACIENTULUIAUTONOMIA PACIENTULUI BINELE / BINELE / BENEFICIUL PENTRU PACIENTBENEFICIUL PENTRU PACIENT PRIMUM NON NOCEREPRIMUM NON NOCERE COMPASIUNE, ONESTITATE, DEMNITATECOMPASIUNE, ONESTITATE, DEMNITATE

 • RELAIA MEDICRELAIA MEDIC--PACIENTPACIENT --LEGISLATIELEGISLATIE

  Legea drepturilor pacientuluiLegea drepturilor pacientului Legea privind reforma n domeniul Legea privind reforma n domeniul

  sntii sntii Rspunderea profesional a Rspunderea profesional a personalului medicalpersonalului medicalpersonalului medicalpersonalului medical

  Ordin MS nr. 482/2007Ordin MS nr. 482/2007 -- Rspunderea civil a personalului medical i a furnizorului de produse i servicii medicale, sanitare i farmaceutice

  Codul de Etic al Colegiului MedicilorCodul de Etic al Colegiului Medicilor

 • Medicul trebuie sa actioneze intotdeauna Medicul trebuie sa actioneze intotdeauna dupa constiinta sa si in interesul maxim al dupa constiinta sa si in interesul maxim al bolnavului.bolnavului.

 • DrepturiDrepturile le pacientilorpacientilor

  fiecare persoana are dreptul de a fi fiecare persoana are dreptul de a fi respectata ca fiinta umanarespectata ca fiinta umana

  fiecare persoana are dreptul la fiecare persoana are dreptul la autodeterminareautodeterminareautodeterminareautodeterminare

  fiecare are dreptul la integritate fizica si fiecare are dreptul la integritate fizica si mintala si la securitatea persoanei salemintala si la securitatea persoanei sale

  fiecare persoana are dreptul de a pretinde fiecare persoana are dreptul de a pretinde respectarea intimitatii salerespectarea intimitatii sale

 • DrepturiDrepturile le pacientilorpacientilor

  fiecare persoana are dreptul la fiecare persoana are dreptul la respectarea valorilor sale morale si respectarea valorilor sale morale si culturale si convingerilor sale filozoficeculturale si convingerilor sale filozofice

  fiecare are dreptul la o protectie fiecare are dreptul la o protectie fiecare are dreptul la o protectie fiecare are dreptul la o protectie corespunzatoare a sanatatii, asigurata prin corespunzatoare a sanatatii, asigurata prin masuri preventive si de masuri preventive si de ingrijire a ingrijire a sanatatii, urmarind atingerea nivelului sanatatii, urmarind atingerea nivelului personal optim de sanatatepersonal optim de sanatate

 • Pacientul poate fi supus la metode de prevenie, diagnostic i tratament numai dup explicarea lor de ctre medic si solicitarea acordului scris.

  n obinerea acordului scris al pacientului,

  Acordul pacientului informat Acordul pacientului informat

  n obinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaa sunt datori s prezinte pacientului informaii la un nivel tiinific rezonabil pentru puterea de nelegere a acestuia.

 • DrepturileDrepturile pacientilor privpacientilor privindindinformareainformarea

  informarea despre serviciile de sanatate si informarea despre serviciile de sanatate si modalitatea optima de utilizare a acestoramodalitatea optima de utilizare a acestora

  informainformarearea asupra starii de sanatate, asupra starii de sanatate, asupra procedurilor medicaleasupra procedurilor medicale propuse , propuse , asupra procedurilor medicaleasupra procedurilor medicale propuse , propuse , riscurilor potentiale si beneficiilor pe care riscurilor potentiale si beneficiilor pe care le presupune fiecare procedura, asupra le presupune fiecare procedura, asupra alternativelor, diagnosticului, alternativelor, diagnosticului, prognosticului si progresiei tratamentului.prognosticului si progresiei tratamentului.

 • DrepturileDrepturile pacientilor privpacientilor privindindinformareainformarea

  informatia nu va fi comunicata pacientului informatia nu va fi comunicata pacientului numai in mod exceptional, cnumai in mod exceptional, caand exista nd exista motive serioase sa semotive serioase sa se creada ca informatia creada ca informatia ar produce un rau foarte grav pacientuluiar produce un rau foarte grav pacientuluiar produce un rau foarte grav pacientuluiar produce un rau foarte grav pacientului

  informatia va fi comunicata pacientului informatia va fi comunicata pacientului intrintr--un mod corespunzator capacitatii sale un mod corespunzator capacitatii sale de intelegere de intelegere

 • DrepturileDrepturile pacientilor privpacientilor privindindinformareainformarea

  pacientul are dreptul de a nu fi informat la pacientul are dreptul de a nu fi informat la cererea sa expresacererea sa expresa

  pacientii au dreptul de a obtine o a doua pacientii au dreptul de a obtine o a doua opinieopinieopinieopinie

 • DrepturileDrepturile pacientilor privpacientilor privindindinformareainformarea

  in caz de internare, pacientii trebuie in caz de internare, pacientii trebuie informati asupra identitatii si statutului informati asupra identitatii si statutului profesional al personalului de profesional al personalului de ingrijire a ingrijire a sanatatii care acorda asistenta si asupra sanatatii care acorda asistenta si asupra sanatatii care acorda asistenta si asupra sanatatii care acorda asistenta si asupra regulilor si reglementarilor de rutina la regulilor si reglementarilor de rutina la care trebuie sa secare trebuie sa se supuna in timpul supuna in timpul internariiinternarii

  pacientii au dreptul de a primi rezumatul pacientii au dreptul de a primi rezumatul diagnosticului, tratamentului si ingrijirii lordiagnosticului, tratamentului si ingrijirii lor

 • Informaiile trebuie s conin: Informaiile trebuie s conin:

  diagnosticul diagnosticul

  natura i scopul tratamentului natura i scopul tratamentului

  riscurile i consecinele tratamentului riscurile i consecinele tratamentului riscurile i consecinele tratamentului riscurile i consecinele tratamentului propus propus

  alternativele viabile de tratament alternativele viabile de tratament

  prognosticul bolii fr aplicarea prognosticul bolii fr aplicarea tratamentului. tratamentului.

 • Acordul pacientului informatAcordul pacientului informat

  competena pacientului capacitatea de a nelege, judeca, a lua voluntar o deciziea lua voluntar o decizie

  nelegerea informaiilor furnizate de medic

  luarea deciziei n mod voluntar

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste consimtamantulpriveste consimtamantul

  in cazul in care pacientul este incapabil sain cazul in care pacientul este incapabil sa--si exprime vointa si este necesara si exprime vointa si este necesara interventia medicala deinterventia medicala de urgenta, urgenta, consimtamantul poate fi presupus, daca consimtamantul poate fi presupus, daca consimtamantul poate fi presupus, daca consimtamantul poate fi presupus, daca pacientul nu spacientul nu s--a exprimat anterior pentru a exprimat anterior pentru refuzulrefuzul consimtamantuluiconsimtamantului

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste consimtamantulpriveste consimtamantul

  cand este necesar consimtamantul unui cand este necesar consimtamantul unui reprezentant legal, interventia medicala de reprezentant legal, interventia medicala de urgenta poate fi facuta urgenta poate fi facuta daca nu este daca nu este posibil sa se obtina la timp posibil sa se obtina la timp posibil sa se obtina la timp posibil sa se obtina la timp consimtamantulconsimtamantul

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste consimtamantulpriveste consimtamantul

  atunci cind consimtamantul atunci cind consimtamantul reprezentantului legal este solicitat, reprezentantului legal este solicitat, pacientii (minori sau adulti) vor fi totusipacientii (minori sau adulti) vor fi totusiinclusi in procesul de luare a deciziilor in inclusi in procesul de luare a deciziilor in inclusi in procesul de luare a deciziilor in inclusi in procesul de luare a deciziilor in masura posibilitatilor permise de situatia masura posibilitatilor permise de situatia lorlor

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste consimtamantulpriveste consimtamantul

  in cazul in care reprezentantul legal refuza in cazul in care reprezentantul legal refuza sasa--si dea consimtamantul, iar medicul este si dea consimtamantul, iar medicul este de parere cade parere ca interventia este in interesul interventia este in interesul pacientului, decizia trebuie solicitata unui pacientului, decizia trebuie solicitata unui pacientului, decizia trebuie solicitata unui pacientului, decizia trebuie solicitata unui tribunaltribunal

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste consimtamantulpriveste consimtamantul

  in situatia in care pacientul este incapabil in situatia in care pacientul este incapabil sasa--si dea consimtamantul si daca nu exista si dea consimtamantul si daca nu exista un reprezentant legal un reprezentant legal sau unul desemnat sau unul desemnat de pacient in acest scop, decizia se va lua de pacient in acest scop, decizia se va lua de pacient in acest scop, decizia se va lua de pacient in acest scop, decizia se va lua tintinaandundu--se se contcont de cele cunoscute privindde cele cunoscute privinddorintele probabile ale pacientuluidorintele probabile ale pacientului

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste consimtamantulpriveste consimtamantul

  consimtamantul pacientului este necesar consimtamantul pacientului este necesar pentru prezervarea sau utilizarea tuturor pentru prezervarea sau utilizarea tuturor elementelor corpuluielementelor corpului umanuman

  consimtamantul informat al pacientului consimtamantul informat al pacientului consimtamantul informat al pacientului consimtamantul informat al pacientului este necesar pentru participarea la este necesar pentru participarea la procesul de invatamprocesul de invatamaantnt medicalmedical

  consimtamantul informat al pacientului consimtamantul informat al pacientului este o conditie preliminara pentru este o conditie preliminara pentru participarea laparticiparea la cercetarea stiintificacercetarea stiintifica

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste consimtamantulpriveste consimtamantul

  Toate protocoalele trebuieToate protocoalele trebuie sasa fiefie supuse supuse procedurilor etice corespunzatoareprocedurilor etice corespunzatoare..

  Cercetarile nu pot Cercetarile nu pot fi efectuate pe pacientii fi efectuate pe pacientii care nu pot sacare nu pot sa--si exprime vointa sau daca si exprime vointa sau daca care nu pot sacare nu pot sa--si exprime vointa sau daca si exprime vointa sau daca nu snu s--a obtinut consimtamantul unuia obtinut consimtamantul unuireprezentant legalreprezentant legal,, ssau au dacadaca cercetarea nu cercetarea nu este in interesul pacientului.este in interesul pacientului.

 • Acordul scris al pacientului trebuie s conin n mod obligatoriu cel puin urmtoarele elemente:

  numele, prenumele i domiciliul sau, dup caz, reedina pacientului;

  actul medical la care urmeaz a fi supus; descrierea, pe scurt, a informaiilor ce i-au fost

  furnizate de ctre medic, medicul dentist, asistentul medical/moa; asistentul medical/moa;

  acordul exprimat fr echivoc pentru efectuarea actului medical;

  semntura i data exprimrii acordului.

  Acordul scris constituie anex la documentaia de eviden primar.

 • Doamna A, casnic, n vrst de 62 de ani, este internat i diagnosticat cu cancer tiroidian.

  Care dintre urmatoarele atitudini este cea corecta?

  1. Medicul i comunic diagnosticul i i spune c a doua zi va fi operat. A doua zi pacienta este dus la sal i se intervine chirurgical.

  2. Medicul i comunic diagnosticul i i spune c a doua zi va fi operat. nainte de a fi dus la sal, asistenta o pune s semneze o hrtie c este de acord, fr a oferi informaii suplimentare.hrtie c este de acord, fr a oferi informaii suplimentare.

  3. Medicul informeaz familia doamnei despre diagnostic, propune intervenia chirurgical i solicit acordul soului pentru operaie.

  4. Medicul o informeaz pe doamna D c sufer de carcinomdiferentiat derivat din celulele foliculare, c a doua zi urmeaz s efectueze o tiroidectomie totala i c trebuie s semneze pentruoperaie.

 • Informat fiind de medic asupra diagnosticului i posibilitilor terapeutice, doamna A hotrte c nu dorete s se opereze i solicit externarea.

  Familia doamnei D nu este de acord i face presiuni asupra medicului pentru a o ine spital i pentru efectuarea operaiei, motivnd c datoria unui medic este de a trata pacientul.este de a trata pacientul.

 • Consimmntul pacientului privind Consimmntul pacientului privind intervenia medical intervenia medical

  Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o intervenie medical asumndu-i, n scris, rspunderea pentru decizia sa.

  Consecinele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

 • ConsimmntulConsimmntul pacientuluipacientuluiprivindprivind interveniaintervenia medicalmedical

  Medicul curant, asistentul medical/moaa Medicul curant, asistentul medical/moaa rspund atunci cnd nu obin rspund atunci cnd nu obin consimmntul informat al pacientului consimmntul informat al pacientului sau al reprezentanilor legali ai acestuiasau al reprezentanilor legali ai acestuia..sau al reprezentanilor legali ai acestuiasau al reprezentanilor legali ai acestuia..

 • ConsimmntulConsimmntul pacientuluipacientuluiprivindprivind interveniaintervenia medicalmedical

  Minorii i pot exprima consimmntul n Minorii i pot exprima consimmntul n absena prinilor sau reprezentantului legal: absena prinilor sau reprezentantului legal:

  n situaii de urgen, cnd prinii sau n situaii de urgen, cnd prinii sau reprezentantul legal nu pot fi contactai, iar reprezentantul legal nu pot fi contactai, iar reprezentantul legal nu pot fi contactai, iar reprezentantul legal nu pot fi contactai, iar minorul are discernmntul necesar pentru a minorul are discernmntul necesar pentru a nelege situaia medical n care se afl; nelege situaia medical n care se afl;

  n situaii medicale legate de diagnosticul i/sau n situaii medicale legate de diagnosticul i/sau tratamentul problemelor sexuale i reproductive, tratamentul problemelor sexuale i reproductive, la solicitarea expres a minorului n vrst de la solicitarea expres a minorului n vrst de peste 16 ani. peste 16 ani.

 • ConsimmntulConsimmntul pacientuluipacientuluiprivindprivind interveniaintervenia medicalmedical

  Atunci cnd reprezentantul legal sau ruda Atunci cnd reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiat nu pot fi contactate, cea mai apropiat nu pot fi contactate, medicul, asistentul medical/moaa pot medicul, asistentul medical/moaa pot solicita autorizarea efecturii actului solicita autorizarea efecturii actului solicita autorizarea efecturii actului solicita autorizarea efecturii actului medical autoritii tutelare sau pot aciona medical autoritii tutelare sau pot aciona fr acordul acesteia n situaii de urgen, fr acordul acesteia n situaii de urgen, cnd intervalul de timp pn la exprimarea cnd intervalul de timp pn la exprimarea acordului ar pune n pericol, n mod acordului ar pune n pericol, n mod ireversibil, sntatea i viaa pacientului.ireversibil, sntatea i viaa pacientului.

 • PPersoana care a acordat ngrijirea va efectua un raport ersoana care a acordat ngrijirea va efectua un raport scris ce va fi pstrat la foaia de observaie a pacientuluiscris ce va fi pstrat la foaia de observaie a pacientuluisisi care care va cuprindeva cuprinde::

  descrierea mprejurrii n care a fost acordat ngrijirea descrierea mprejurrii n care a fost acordat ngrijirea medical, cu precizarea elementelor ce atest situaia de medical, cu precizarea elementelor ce atest situaia de urgen, precum i a datelor din care s rezulte lipsa de urgen, precum i a datelor din care s rezulte lipsa de discernmnt a pacientului. discernmnt a pacientului. urgen, precum i a datelor din care s rezulte lipsa de urgen, precum i a datelor din care s rezulte lipsa de discernmnt a pacientului. discernmnt a pacientului.

  numele i prenumele persoanei care a acordat asistena numele i prenumele persoanei care a acordat asistena medical, data i ora la care a fost ntocmit, actul medical, data i ora la care a fost ntocmit, actul medical efectuat n cauz, semntura persoanei care a medical efectuat n cauz, semntura persoanei care a efectuat actul medical. efectuat actul medical.

  DacaDaca actul medical a fost efectuat actul medical a fost efectuat de de mai multmai multeepersoane, se vor preciza numele tuturor persoanelor persoane, se vor preciza numele tuturor persoanelor care au efectuat actul n cauz i tipul de manevre care au efectuat actul n cauz i tipul de manevre medicale efectuatemedicale efectuate,, i raportul va fi semnat de toate i raportul va fi semnat de toate aceste persoane.aceste persoane.

 • Pacientul B, n vrst de 7 ani, este internat cu diagnosticul de hepatit cronic cu virus C. n cursul internrii, medicul recomand efectuarea unei puncii hepatice.

  Medicul efectueaz puncia, nesolicitnd acordul pacientului, pe motiv c acesta nu are discernmnt pentru a lua o asemenea motiv c acesta nu are discernmnt pentru a lua o asemenea decizie.

  Medicul solicit acordul prinilor, dar acetia refuz, motivnd c nu cred c o puncie poate aduce informaii suplimentare.

 • Pacientul C, n vrst de 16 ani, este victima unui accident rutier i este adus n com la spital. La examenul ecografic se evideniaz hemoragie intrabdominal i ruptur de splin.

  Medicii ncearc s contacteze prinii biatului, care ns nu sunt de gsit. n main se mai afla i prietena acestuia, care a scpat nevtmat, i i d consimmntul pentru operaia scpat nevtmat, i i d consimmntul pentru operaia prietenului su.

 • n cazul n care se cere consimmntul reprezentantului legal, pacientul trebuie s fie implicat n procesul de luare a deciziei att ct permite capacitatea lui de nelegere. nelegere.

 • Obligativitatea asigurrii asistenei medicale

  Medicul, asistentul medical/moaa au Medicul, asistentul medical/moaa au obligaia s acorde asisten medical unei obligaia s acorde asisten medical unei persoane doar dac au acceptatpersoane doar dac au acceptat--o n o n prealabil ca pacient. prealabil ca pacient. prealabil ca pacient. prealabil ca pacient.

 • Criteriile de acceptare ca pacientCriteriile de acceptare ca pacient

  metoda de prevenie, diagnostic, tratament la care metoda de prevenie, diagnostic, tratament la care urmeaz s fie supus persoana n cauz s fac parte urmeaz s fie supus persoana n cauz s fac parte din specialitatea/competena medicului, asistentului din specialitatea/competena medicului, asistentului medical/moaei; medical/moaei;

  persoana n cauz s fac o solicitare scris ctre medic, persoana n cauz s fac o solicitare scris ctre medic, persoana n cauz s fac o solicitare scris ctre medic, persoana n cauz s fac o solicitare scris ctre medic, asistentul medical/moa de acordare a asistenei asistentul medical/moa de acordare a asistenei medicale, cu excepia cazurilor n care persoana este medicale, cu excepia cazurilor n care persoana este lipsit de discernmnt sau a situaiilor de urgen lipsit de discernmnt sau a situaiilor de urgen medicomedico--chirurgical. Solicitarea va fi pstrat n fia chirurgical. Solicitarea va fi pstrat n fia medical sau, dup caz, ntrmedical sau, dup caz, ntr--un registru special; un registru special;

 • Criteriile de acceptare ca pacientCriteriile de acceptare ca pacient

  aprecierea medicului, asistentului aprecierea medicului, asistentului medical/moaei c prin acordarea medical/moaei c prin acordarea asistenei medicale nu exist riscul evident asistenei medicale nu exist riscul evident de nrutire a strii de sntate a de nrutire a strii de sntate a de nrutire a strii de sntate a de nrutire a strii de sntate a persoanei creia i se acord asisten persoanei creia i se acord asisten medical. Aprecierea se face dup un medical. Aprecierea se face dup un criteriu subiectiv i nu poate constitui criteriu subiectiv i nu poate constitui circumstan agravant n stabilirea circumstan agravant n stabilirea cazului de malpraxis.cazului de malpraxis.

 • NTRERUPEREA RELAIEI CU PACIENTUL

  odatodat cucu vindecareavindecarea boliibolii; ; de de ctrectre pacientpacient;; de de ctrectre medicmedic, , nn urmtoareleurmtoarele situaiisituaii: :

  atunciatunci cndcnd pacientulpacientul este este trimistrimis altuialtui1.1. atunciatunci cndcnd pacientulpacientul este este trimistrimis altuialtuimedicmedic, , furnizndfurniznd toatetoate dateledatele medicalemedicaleobinuteobinute, , carecare justificjustific asistenaasistena altuialtuimedicmedic cucu competenecompetene sporitesporite;;

  2.2. pacientul manifest o atitudine ostil pacientul manifest o atitudine ostil i/sau ireverenioas fa de medic.i/sau ireverenioas fa de medic.

 • NTRERUPEREA RELAIEI CU PACIENTUL

  n situaia n care medicul dorete ntreruperea relaiei cu pacientul, acesta va notifica pacientului dorina terminrii relaiei, nainte cu minimum 5 zile, pentru ca pacientul s gseasc o alternativ, doar n msura n care acest fapt o alternativ, doar n msura n care acest fapt nu pune n pericol starea sntii pacientului.

  Medicul trebuie s motiveze temeiul refuzului, astfel nct acesta s nu fie unul arbitrar.

 • Medicul, asistentul medical/moaa au obligaia de a accepta pacientul n situaii de urgen, cnd lipsa asistenei medicale poate pune n pericol, n mod grav i ireversibil, sntatea sau viaa pacientului.

  Obligativitatea asigurrii asistenei medicale

  viaa pacientului.

  Medicul, asistentul medical/moaa nu pot refuza s acorde asisten medical/ngrijiri de sntate pe criterii etnice, religioase i orientare sexual sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege.

 • Medicul care a acionat n situaii de urgen, depindu-i limitele competenei, deoarece nu era disponibil personal competent, nu va fi tras la rspundere.

  Obligativitatea asigurrii asistenei medicale

  rspundere. Dovada cazurilor n care nu este disponibil personal medical ce are competen n efectuarea unui act medical se face cu acte ce eman de la reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale i care atest personalul existent la locul furnizrii actului medical ce a fost generator de prejudicii.

 • ntr-un spital este adus un pacient care acuz dureri precordiale care au debutat de circa o or. La anamnez, medicul afl c nu are acte de identitate i nu este asigurat.Medicul refuz s i acord ngrijiri medicale pe motiv c nu este asigurat.c nu este asigurat.

 • Pacientul are dreptul de a cere i de a obine o alt opinie medical.

  Pacientul internat are dreptul i la servicii medicale acordate de ctre un medic acreditat

  DreptulDreptul pacientuluipacientului la la informaiainformaiamedicalmedical

  medicale acordate de ctre un medic acreditat din afara spitalului.

 • Domnul D se interneaz n clinica de ortopedie i este diagnosticat cu gonartroz. Medicul recomand protezarea total imediat, afirmnd c nu exist alt variant terapeutic.Domnul D nu dorete s se opereze imediat, ci intenioneaz s mai stea de vorb i cu un alt medic specialist n recuperare medical pentru a vedea n ce specialist n recuperare medical pentru a vedea n ce msur se poate temporiza intervenia chirurgical.Aflnd de aceast intenie a pacientului su, medicul chirurg l anun c nu mai dorete s l aib ca pacient i c n viitor s se adreseze altui cadru medical.

 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra strii sale de sntate, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic.

  Rudele i prietenii pacientului pot fi informai

  Dreptul pacientului la informaia Dreptul pacientului la informaia medical medical

  Rudele i prietenii pacientului pot fi informai despre evoluia investigaiilor, diagnostic i tratament, cu acordul pacientului.

 • Doamna E, n vrst de 72 ani, este diagnosticat cu cancer de colon. Dup stabilirea diagnosticului, medicul curant i comunic fiului doamnei E c mama sa este bolnav de cancer.Acesta decide s nu i spun mamei sale de ce boal sufer i i interzice medicului s i divulge ceva acesteia. Fiul recomand medicului s i spun doamnei T c nu Fiul recomand medicului s i spun doamnei T c nu are de ce s i fac griji i c sufer de o boal uoar.Fiul refuz ca mama sa s fie tratat n continuare i solicit externarea pentru a o duce acas s moar n patul ei.

 • Toate informaiile privind starea pacientului, rezultatele investigaiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confideniale chiar i dup decesul

  DreptulDreptul la la confidenialitateaconfidenialitatea informaiilorinformaiilorii viaaviaa privatprivat a a pacientuluipacientului

  sunt confideniale chiar i dup decesul acestuia.

  Informaiile cu caracter confidenial pot fi furnizate numai n cazul n care pacientul i d consimmntul explicit sau dac legea o cere n mod expres.

 • Dreptul la confidenialitatea informaiilorDreptul la confidenialitatea informaiilori viaa privat a pacientuluii viaa privat a pacientului

  n cazul n care informaiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditai, implicai n medicale acreditai, implicai n tratamentul pacientului, acordarea consimmntului nu mai este obligatorie.

 • Pacientul F este tratat de ctre doctorul M. Acesta este sunat de ctre doctorul D, vecin i bun prieten cu fiica domnului F. Doctorul D dorete s afle ca ntre colegi care este starea de sntate a domnului F i care sunt perspectivele sale de nsntoirepentru c l-a rugat fiica domnului F s se intereseze.

 • Doctorul M prezint un caz la un congres Doctorul M prezint un caz la un congres naional. Cu aceast ocazie, inser n naional. Cu aceast ocazie, inser n prezentarea sa datele personale ale prezentarea sa datele personale ale acestuia, inclusiv nume, prenume, acestuia, inclusiv nume, prenume, acestuia, inclusiv nume, prenume, acestuia, inclusiv nume, prenume, domiciliu; poze cu pacientul; buletinele de domiciliu; poze cu pacientul; buletinele de analiz cu numele acestuia; radiografii i analiz cu numele acestuia; radiografii i ecografii pe care este vizibil numele ecografii pe care este vizibil numele acestuia.acestuia.

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste consimtamantulpriveste consimtamantul

  consimtamantul informat constituie o consimtamantul informat constituie o conditie preliminara pentru orice conditie preliminara pentru orice interventie medicalainterventie medicala

  un pacient poate refuza sau opri o un pacient poate refuza sau opri o un pacient poate refuza sau opri o un pacient poate refuza sau opri o interventie medicala, insa implicatiile interventie medicala, insa implicatiile acestui refuz vor fi explicate in acestui refuz vor fi explicate in detaliu detaliu pacientuluipacientului

 • ConfidentialitateaConfidentialitatea

  In cadrul relatiei medicIn cadrul relatiei medic--bolnav un loc bolnav un loc important il ocupa important il ocupa confidenta medicala. confidenta medicala.

  Medicul este Medicul este obligat a garanta confidenta obligat a garanta confidenta bolnavului, acest drept fiind un drept la bolnavului, acest drept fiind un drept la bolnavului, acest drept fiind un drept la bolnavului, acest drept fiind un drept la intimitate si un drept judiciar.intimitate si un drept judiciar.

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste confidentialitateapriveste confidentialitatea

  toate informatiile despre starea de toate informatiile despre starea de sanatate a pacientului, diagnosticul, sanatate a pacientului, diagnosticul, prognosticul si tratamentul precum si alte prognosticul si tratamentul precum si alte informatii de natura personala vor fi informatii de natura personala vor fi informatii de natura personala vor fi informatii de natura personala vor fi prestate in regim de confidentialitate chiar prestate in regim de confidentialitate chiar si dupa moartea si dupa moartea pacientuluipacientului

  informatia confidentiala poate fi divulgata informatia confidentiala poate fi divulgata numai cu consimtamintul pacientului sau numai cu consimtamintul pacientului sau ccaand existand exista dispozitii judiciaredispozitii judiciare

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste confidentialitateapriveste confidentialitatea

  toate datele despre pacient trebuie toate datele despre pacient trebuie protejateprotejate

  pacientii au dreptul de a avea acces la pacientii au dreptul de a avea acces la fisele lor medicale sau la orice evidente fisele lor medicale sau la orice evidente fisele lor medicale sau la orice evidente fisele lor medicale sau la orice evidente legate de caz si de a primi olegate de caz si de a primi o copie dupa copie dupa dosarul si copie dupa dosarul si fisele lor dosarul si copie dupa dosarul si fisele lor medicalemedicale

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste confidentialitateapriveste confidentialitatea

  pacientii pot solicita corectarea, pacientii pot solicita corectarea, completarea, clarificarea si aducerea la zi completarea, clarificarea si aducerea la zi a datelor personale si medicale a datelor personale si medicale care sunt care sunt depasite sau necorespunzatoaredepasite sau necorespunzatoaredepasite sau necorespunzatoaredepasite sau necorespunzatoare

  nu trebuie intervenit in viata particulara a nu trebuie intervenit in viata particulara a pacientului decat cu consimtampacientului decat cu consimtamaantul ntul acestuia sau dacaacestuia sau daca interventia poate fi interventia poate fi justificata ca necesara diagnosticului, justificata ca necesara diagnosticului, tratamentului sau ingrijirii pacientuluitratamentului sau ingrijirii pacientului

 • DrepturileDrepturile pacientilor in ceea ce pacientilor in ceea ce priveste confidentialitateapriveste confidentialitatea

  interventiile medicale se efectueaza numai interventiile medicale se efectueaza numai in prezenta acelor persoane care sunt in prezenta acelor persoane care sunt necesare acesteia, dacanecesare acesteia, daca pacientul nu a pacientul nu a solicitat altfelsolicitat altfel;;solicitat altfelsolicitat altfel;;

  pacientii internati in unitati medicale au pacientii internati in unitati medicale au dreptul la facilitati care sa le asigure dreptul la facilitati care sa le asigure dreptul la intimitate, mai ales cand li se dreptul la intimitate, mai ales cand li se acorda ingrijire personala, examinari sau acorda ingrijire personala, examinari sau tratamenttratament

 • Drepturile pacientilor cu privire Drepturile pacientilor cu privire la ingrijire si tratamentla ingrijire si tratament

  fiecare pacient are dreptul de a primi o fiecare pacient are dreptul de a primi o ingrijire corespunzatoare , asistenta ingrijire corespunzatoare , asistenta preventiva si alte masuri pentru preventiva si alte masuri pentru promovarea sanatatiipromovarea sanatatiipromovarea sanatatiipromovarea sanatatii

  aceste servicii trebuie sa fie accesibile aceste servicii trebuie sa fie accesibile pentru toti, fara discriminari si in pentru toti, fara discriminari si in conformitate cu resursele financiare, conformitate cu resursele financiare, umane si materiale disponibileumane si materiale disponibile

 • Drepturile pacientilor cu privire Drepturile pacientilor cu privire la ingrijire si tratamentla ingrijire si tratament

  pacientii au dreptul la ingrijiri medicale la pacientii au dreptul la ingrijiri medicale la standarde inalte de calitatestandarde inalte de calitate

  pacientii au dreptul la continuitate in pacientii au dreptul la continuitate in ingrijire si cooperare intre toate serviciile ingrijire si cooperare intre toate serviciile ingrijire si cooperare intre toate serviciile ingrijire si cooperare intre toate serviciile de sanatate si unitatile care sunt implicate de sanatate si unitatile care sunt implicate in dagnosticul, tratamentul si ingrijirea lorin dagnosticul, tratamentul si ingrijirea lor

 • Drepturile pacientilor cu privire Drepturile pacientilor cu privire la ingrijire si tratamentla ingrijire si tratament

  alegerea pacientilor pentru un tratament alegerea pacientilor pentru un tratament pentru care nu exista posibilitate de pentru care nu exista posibilitate de acoperire aacoperire a cererii trebuie facuta dupa o cererii trebuie facuta dupa o procedura de selectie corecta, bazata pe procedura de selectie corecta, bazata pe procedura de selectie corecta, bazata pe procedura de selectie corecta, bazata pe criterii medicale si faracriterii medicale si fara discriminarediscriminare..

 • Drepturile pacientilor cu privire Drepturile pacientilor cu privire la ingrijire si tratamentla ingrijire si tratament

  pacientii pot sapacientii pot sa--si aleaga si sasi aleaga si sa--si schimbe si schimbe medicul, cu conditia ca aceasta alegere sa medicul, cu conditia ca aceasta alegere sa fie compatibila cu fie compatibila cu modul de functimodul de functioonare a nare a sistemului de ingrijire a sanatatiisistemului de ingrijire a sanatatii..sistemului de ingrijire a sanatatiisistemului de ingrijire a sanatatii..

 • Drepturile pacientilor cu privire Drepturile pacientilor cu privire la ingrijire si tratamentla ingrijire si tratament

  in cazul in care nu mai exista motive in cazul in care nu mai exista motive pentru prelungirea sederii pacientilor intrpentru prelungirea sederii pacientilor intr--o o unitate medicala, acestia trebuie sa unitate medicala, acestia trebuie sa primeasca explicatii inainte de a fi primeasca explicatii inainte de a fi primeasca explicatii inainte de a fi primeasca explicatii inainte de a fi transferati intrtransferati intr--o alta unitate sau trimisi o alta unitate sau trimisi acasa; in cazul in care acasa; in cazul in care sunt externati la sunt externati la domiciliu si este necesar, vor fi asigurate domiciliu si este necesar, vor fi asigurate servicii la domiciliuservicii la domiciliu

 • Drepturile pacientilor cu privire Drepturile pacientilor cu privire la ingrijire si tratamentla ingrijire si tratament

  pacientii au dreptul de a fi tratati cu pacientii au dreptul de a fi tratati cu demnitate in legatura cu diagnosticul, demnitate in legatura cu diagnosticul, tratamentul si ingrijirea lor, in tratamentul si ingrijirea lor, in respect cu respect cu valorile lor culturalevalorile lor culturale;;valorile lor culturalevalorile lor culturale;;

  pacientii au dreptul la sprijinul familiei, pacientii au dreptul la sprijinul familiei, rudelor si prirudelor si prieetenilor in timpul tenilor in timpul tratamentului si de a primi sprijintratamentului si de a primi sprijin spiritual spiritual si indrumare tot timpul.si indrumare tot timpul.

 • Drepturile pacientilor cu privire Drepturile pacientilor cu privire la ingrijire si tratamentla ingrijire si tratament

  pacientii au dreptul la usurarea pacientii au dreptul la usurarea suferintelor lor in conformitate cu stadiu suferintelor lor in conformitate cu stadiu actual al dezvoltarii stiinteiactual al dezvoltarii stiintei;;

  pacientii au dreptul la o ingrijire umana si pacientii au dreptul la o ingrijire umana si pacientii au dreptul la o ingrijire umana si pacientii au dreptul la o ingrijire umana si dreptul de a muri in demnitate.dreptul de a muri in demnitate.