Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

download Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

of 65

Transcript of Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  1/65

  U.A.U.I.M.

  CURS MORFOLOGIE SI TEHNICA URBANAPARTEA A II-A

  ANUL III

  CURS 10

  Spatiul public urban. Definire identificareSpatiul public ca lege.Principii.Semnificatii si functii ale spatiului public urbanSpatiu public - spatiu comunitarSpatiul public in societati totalitare

  U.A.U.I.M.

  CURSANALIZA MORFOTIPOLOGICA URBANA

  ANUL II- ARHITECTURADr,arh. Angelica Stan

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  2/65

  Definiri - delimitari

  = domeniu public= tot ce nu este in proprietatea privata a unei persoane fizice sau

  juridice

  = Spatiul ce nu este destinat activitatilor de locuire, munca, productie

  juridic

  functional

  SPATIUL PUBLIC URBAN

  social = Spatiul destinat comunicarii nemijlocite la nivelul societatii,grupurilor, comunitatilor sau indivizilor, loc al dezbaterii civice

  politic = Spatiul de manifestare / reprezentare a Puterii (laice saureligioase) - institutii publice, biserica,etc

  estetic = Spatiul de expresie al artei / arhitecturii / publicitatii / informatiei

  morfologic = Parte continua a orasului care realizeaza legatura intre diferiteleobiective, zone, cartiere ale orasului si care cuprinde institutiile publice

  ale acestuia

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  3/65

  Din punct de vedere legislativ, in cadrul SPATIULUI PUBLIC functioneaza

  simultan mai multe legi (in Romania)

  * Legea 213/ 1998 a proprietatii publice si a regimului juridic alacesteia* Legea 50/ 1991 privind autorizarea constructiilor* Legea 215/ 2001 a administratiei publice locale

  * OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor deconcesiune de servicii+ modificarile ulterioare

  Daca Peisajul urban e asimilat spatiului public, atunci:Legea nr. 451 din 8 iulie 2002

  pentru ratificarea Conveniei europene a peisajului, adoptatla Florena la 20 octombrie 2000

  Daca Spatiul verde urban este public, atunci:Legea nr. 24 din 2007privind reglementarea si administrareaspatiilor verzi din zonele urbane

  Spatiul public ca LEGE:

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  4/65

  Dreptul de proprietate publica

  - apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale

  -se exercita asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz saude interes public.-se manifesta prin posesia, folosinta si dispozitia asupra bunurilor

  Legea 213/ 1998 a proprietatii publice si a regimului juridic al acesteia

  In Anexa -

  LISTA cuprinzand bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului si alunitatitor administrativ-teritoriale (domeniul public judetean si alcomunelor, oraselor si municipiilor)

  1. drumurile comunale, vicinale si strazile;2. pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile publice, precumsi zonele de agrement;

  3. lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national saujudetean;4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, gaze, statiile detratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiiIe, constructiile si terenurileaferente;5. terenurile si cladirile in care isi desfasoara- activitatea consiliul local siprimaria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatrele,bibliotecile; muzeele, spitalele, policlinicile si altele asemenea;

  6. locuintele sociale;

  Bunurile carealcatuiescdomeniul public

  al comunelor,oraselor simunicipiilor

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  5/65

  7. statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national;8. bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declaratede interes public national;9. terenurile cu destinatie forestiera, daca, nu fac parte din domeniul privat al statului sidaca nu ,sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;10. cimitirele orasenesti si comunale.

  Cadrul legislativ european (implicit cel romnesc) pentru achiziiile publice enun7 principii:

  1. nediscriminarea2. tratamentul egal3. recunoaterea reciproc4.

  transparena5. proporionalitatea6. eficiena folosirii fondurilor publice7. asumarea rspunderii

  Aceste principii reprezint baza directivelor Uniunii Europene i cadrul n care

  s-a dezvoltat legea achiziiilor publice din Romnia (OG 34 / 2006).

  Achiziiile publice(cf. OUG nr. 34/2006 )= procesele de planificare, stabilirea prioritilor, organizare, publicitate i de proceduri,n vederea realizriide cumprri de ctre organizaiile care sunt finanate total sau parial debugete publice

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  6/65

  delimitat de aliniament- ca limita dintre domeniul public si domeniul privat

  Spatiul public in Regulamentul de urbanism

  Regimul juridic si obiective de utilitate publica- circulatia terenurilor

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  7/65

  Nu trebuie inteles doar in termeni juridici si deregulament

  Spatiul public poate include si spatii private din punctde vedere juridic, dar care convin la deschidereaaccesului public nelimitat sau partial limitat

  Este un spatiu de a carui configurare si stareraspunde autoritatea locala impreuna cu societatea /

  comunitatea respectiva

  Este scena de manifestare a maimultor actori urbani:

  - Locuitorul - proprietar sau chirias

  - Vizitatorul - cotidian / sezonier- Autoritatea publica - primaria- Serviciile primariei - salubritate, politie,intretinere drumuri, echipamenteedilitare- Investitorul privat

  - Promotorul

  Gestiunea spatiului public

  = armonizarea intereselor diferiteale acestor actori urbani

  Spatiul public urban

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  8/65

  Din punct de vedere sociologic:

  -public local / metropolitan/ regional, etc

  -public mondial

  -public participant (la aciune)

  -public receptor (al unei informaii)[2].

  Spaiul public - fundamentat prin ideologia liberalismuluioccidental - sec. al XVII-lea

  Evolutia capitalismului - diversificarea notiunii de public

  [2] Zamfir, C., Vlsceanu, L. (coord.) (1993),Dicionar de sociologie, Bucureti, EdituraBabel, p. 485.

  Se defineste un SPATIU AL CONVIETUIRIIRezida in sensul comunitar al spatiului public - bazat pe norme, valori, atitudini

  http://www.history-cluj.ro/SU/cercet/Salanki/PRIVAT%20PUBLIC.htmhttp://www.history-cluj.ro/SU/cercet/Salanki/PRIVAT%20PUBLIC.htmhttp://www.history-cluj.ro/SU/cercet/Salanki/PRIVAT%20PUBLIC.htmhttp://www.history-cluj.ro/SU/cercet/Salanki/PRIVAT%20PUBLIC.htmhttp://www.history-cluj.ro/SU/cercet/Salanki/PRIVAT%20PUBLIC.htmhttp://www.history-cluj.ro/SU/cercet/Salanki/PRIVAT%20PUBLIC.htm
 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  9/65

  SPATIUL

  PUBLICURBAN

  Este constitutiv orasului / apartine istoriei stravechi aacestuia, tine de formarea orasului ca entitate fizica sisociala

  Este insasi esenta orasului - purtand raspundereadialogului dintre putere si popor/ societate

  Exprima nivelul de civilitate si gradul deemancipare ale unei societati

  Exprima vocatia democratiei - ca loc allibertatii

  Exprima forta de coeziune a tesutului urbanin cadrul proceselor dinamice de crestere

  urbana/extindere

  ORASUL poate fi inteles ca un continuum SPATIU PUBLIC - SPATIU PRIVAT

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  10/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  11/65

  Atena - agora (reconstituire)

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  12/65

  Roma - forumul - Arcul lui Septimius

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  13/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  14/65

  SPATIUL PUBLIC URBAN

  - functie de delimitare la nivel fizic: prin prezenta (sauabsenta) imprejmuirilor, a elementelor de tranzitie public -

  privat (porti, ganguri, portice)

  - functie de coagulare la nivel morfologic: formaurbana capata sens prin intermediul spatiului public care

  leaga, conecteaza diferitele componente ale orasului,conduce si polarizeaza interese

  - functie de reprezentare: orasul se auto - reprezintaprin propriul sau spatiul public

  - functie de comunicare la nivel social: interactiunea,schimbul de imagine, personalitate, atitudini si idei aleindivizilor, grupurilor sau comnunitatilor

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  15/65

  DIFERENTIERE IN CADRUL STRUCTURII URBANE -lizibilitate, decupaj clar

  SPECIFICITATE - istorie, arhitectura, practici, atitudini

  REPREZENTARE - monumetalitate, dominanta vizuala,amploare, putere de a impresiona

  INFORMATIE - inglobeaza tehnologie de varf, concentreazainformatii diverse

  EVENIMENT - punctual-individual/ colectiv,cotidian/ocazional/sezonier, comun/ extraordinar

  SPATIUL PUBLIC inseamna:

  Trecerea de la particular la general (globalizare)>>> spatiu mereu acelasi, comun, lipsit despecificitate

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  16/65

  Spatiul public al strazii

  - tipul pietonal comercial- tipul pietonal servicii - cultura- tipul pietonal recreere, belvedere (punctual sau areal)- tipul mixt - pietonal, mic comert, acces la obiecte culturale sievenimente, arta

  Spatiul public al pietei urbane- tipul piata urbana monumentala - edificiu public, catedrala- tipul piata de evenimente- tipul piata comerciala (eventual sezoniera)- tipul piata de circulatie

  Spatiul verde public - parc, scuar, gradina, zona de agrement/distractie

  SPATIUL PUBLIC - in termeni morfololgici:

  Alternanta si armonie intre linearitati(parcursuri) si polaritati (opriri) publice

  ORASUL TRADITIONAL

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  17/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  18/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  19/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  20/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  21/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  22/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  23/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  24/65

  NOI TRASATURI ALESOCIETATII ACTUALEcare fac imposibila refacereaspatiului public urban ca

  odinioara:

  Delimitarea tot mai slabantre spaiul privat i cel public

  odat cu dezvoltarea principiului publicitii - interferenta/imersiunea spatiului public in viata privata si invers

  - odat cu extinderea relaiilor economice de pia,sfera public devine o sfer a socialului care

  substituie uzul public al raiunii cu consumuldepersonalizatal societii de mas.

  SUPRAPUNEREPUBLIC- PRIVAT

  anonimitatevirtualitategrupri de tip asociativ, aleatorspecializarea rolurilor istatusurilor

  opiuni individuale n afaranormelor i valorilortradiionalevia social concentrat peocupaierezerva de privatitate (domeniual timpului liber personal)subordonat consumului

  ORASULACTUAL

  Jurgen Habermas

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  25/65

  SPATIUL PUBLIC URBAN trece

  de la o structura distincta, clara(in epocile antice, medievala, pre-moderna si moderna)

  la o configurare indistincta, amorfa, hibrida(in actualitate) - spatiu - retea, spatiu - rizom, spatiu - labirint

  SPATIUL PUBLIC ACTUAL

  - este, in buna parte, vitual, desprins de spatiul real (mutat de bloguri, etc)- este invadat de publicitate, agresat (...si mutilat chiar, la noi)- este predominant linear (dominat necesitatea deplasarii in viteza - chiar si ca

  pietoni - roller, skate)-arhitectural- este compozit, ne-unnitar (apar noi insertii, postmodernismul,pastisa, etc)- este evenimential, cvasi-imprevizibil-este politizat - in sensul dependentei dintre locatie si reprezentare- este foarte scump (de gestionat)

  Cu cat comunicarea e mai sofisticata tehnologic, mai mediata,cu atat raspunsul SPATIULUI PUBLIC este mai codificat, mai ambiguu.

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  26/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  27/65

  SPATIUL PUBLIC ACTUAL

  - un spatiu al supravegherii individului de catre Putere- un spatiu captat, codificat de catre economic.

  Michel Foucault - A supraveghea si a pedepsi

  Spatiul public actual este spatiul puterii ascunse, disimulate, dar prezente

  Puterea tinde dintotdeauna s marcheze arhitecturalspaiul, s-lscoat din "haosul" tririi colective imediate, ntmpltoarei s-ltransforme n form, s-i dea form i, astfel, s-l sacralizeze,

  sacralizndu-se pe ea nsi prin intermediuloraului.

  Puterea supra-arhitecturalizeazspaiul, "arhi-arhitecturalizeaz" spaiul urban n primul rnd ca"spaiu public" concedat, acordat societii cascen

  Bogdan Ghiu -Deconstrucia pozitiv a spaiului public

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  28/65

  Spatiul public in comunism / societati totalitare

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  29/65

  Spatiul public in comunism / societati totalitare

  - Statulera cel care organiza capcanaesteticului.

  -Ideologizarea esteticasau estetica devenita instrument de manipulare sociala.

  Trasaturile spatiului public

  - spatiu al unei ordini impuse prin mijloace ideologizante

  - spatiu estetizat dupa un canon creat de sus, defazat istoric, impropriu

  - spatiu lipsit de organicitate in raport cu orasul la care se raporta, axialitatinenaturale, monumentalizare excesiva

  - spatiu al fricii, al pericolului ascuns (securitatea omniprezenta, reguli exagerate sineclare)

  - spatiu al minciunii generalizate (rapoartele false, etc)

  - spatiu al neincrederii individului in celalalt, al urii

  - spatiu de manipulare, controlat de putere - piata publica era un loc al supravegheriisi al impunerii

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  30/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  31/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  32/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  33/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  34/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  35/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  36/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  37/65

  Poarta Brandenburg- simbolul Berlinului, pe unde trecea "Zidul Ruinii",construit n 1961 pentru a-i mpiedica pe cetenii Germaniei comuniste (RDG)

  s fug n vest.

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  38/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  39/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  40/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  41/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  42/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  43/65

  Momentul 1989 a fost (si) o recalibrare a spatiului public, care seelibera din teroare si isi recupera intelesurile:

  de spatiu - manifest al societatii civile

  de spatiu al comunicarii nemijlocitede spatiu al evenimentului social

  Ordine estetizata prin ordin Dezordine spontana

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  44/65

  Ordine estetizata prin ordin Dezordine spontana

  Spatiu canonizat Spatiu eliberat

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  45/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  46/65

  SPATIUL PUBLIC ACTUAL in Romania

  -a inlocuit estetica monumentala cu estetica libertinajului ultra-democratic

  -este un spatiu al jocului liber, un spatiu joc al fiecaruia

  -este media-fizic (Bogdan Ghiu)

  -este un spatiu specatacol, spatiu - reclama, spatiu-scena.

  -este un spatiu al lipsei de rigoare

  -este un spatiu al absentei autoritatii dar al prezentei puterii

  -este un spatiu-arhitecturacu un mesaj economic foarte clar

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  47/65

  GESTIUNEA SPATIULUI PUBLIC

  POLITICI PUBLICE

  PROIECTE PUBLICE

  TIP DE

  INTERVENTII:

  RestructurareRemodelareReamenajareReconversii

  INSTRUMENTE:

  Fonduri dedezvoltareFonduri europeneFonduri regionale

  initiate de catre autoritatile centrale sau locale

  NIVEL:

  RegionalMetropolitanLocal

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  48/65

  CADRUL GLOBAL DE INTERVENTIE LA NIVEL URBAN

  Schema de Dezvoltare a Spaiului Comunitar (SDEC)

  adoptat de UE n 1999, care definete o strategie de amenajare a teritoriuluieuropean.

  Aceast schem propune trei nivele de aciune:

  -un sistem urban mai echilibrat i policentric i o nou

  relaie ntre zonele urbane i rurale;

  -egalitatea de acces la infrastructuri i la cunoatere;

  -o gestiune prudent a patrimoniului natural i

  cultural.

  Pentru punerea n aplicare a abordrii preconizate de SDEC, sursa de

  finanare comunitar cea mai important este programul INTERREG.

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  49/65

  PROIECTE PUBLICE URBANE - tematici dominante la niveleuropean:

  Spaiile aflate n criz, respectiv zonele industriale dezafectate,zonele portuare

  Spaiile critice din punct de vedere economic i socialperiferiile urbane, marile ansambluri de locuit, centre vechidegradate

  Locuri urbane criticeca intrrile n orae, spaiile publice etc.

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  50/65

  Politicile integrate de rennoire urban

  Politici ale regiunilor, metropolei sau orasului

  POLITICI

  PROGRAME

  PLANURI

  DE DEZVOLTARE

  DE DEZVOLTARE

  DE DEZVOLTARE

  Ce trebuie facut?

  Cum trebuie facut?

  Cine face/finanteaza?

  Programe operationale

  Planuri de dezvoltare integrata, Schema decoeziune, Planuri urbanistice, etc

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  51/65

  Fonduri comunitare n Romnia

  (dup 1990)

  1991 1999Phare (n general pentru asisten tehnic)

  2000 2006 Phare CES, ISPA, SAPARD (cca. 5-600 mil.euro /an)

  din 2007 FEDR, FSE, FC, FEADR (cca. 2,5-3 mlrd. Euro /an)

  FEDRFondul European de Dezvoltare RegionalFSE - Fondul Social European

  FC Fondul de CoeziuneFEADRFondul European pentru Agricultur i Dezvoltare RuralFEP Fondul European Piscicol

  CADRUL GLOBAL DE INTERVENTIE LA NIVEL URBAN

  Fondurile Structurale Europene

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  52/65

  ntrirea coeziuniieconomice i sociale nntreaga Uniune european prinreducerea disparitilor n materie de

  dezvoltare ntre regiuni.

  Fondurile Structurale Europene POLITICA DE SOLIDARITATE

  OBIECTIV MAJOR

  - Efect benefice asupra competitivitatiiregiunilor/ oraselor

  - Efecte benefice asupra spatiilor publiceurbane >>> creativitatea oraselor in modul deutilizare a spatiului public (real sau virtual)pentru promovare, dezvoltare de evenimenteculturale, etc

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  53/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  54/65

  P liti l i

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  55/65

  Politica oraului = aciune global pe un teritoriu n cadrul unuicontract:

  Interministerial Teritorial Contractual Participativ

  POLITICA ORASULUI in Franta

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  56/65

  Sf. anilor 1960: criza modernitatii urbane

  descresterea cresterii economice

  stagnarea tendintei demografice in cadrul zonelor deja urbanizate inceputul fenimenului suburbanizarii inceputul gentrificarii nucleului vechi

  POLITICI DE REVITALIZARE A LOCUINTELOR IN ZONACENTRALA suportate de guvernul francez + autoritatile locale> relocarea populatiei indezirabile, mutarea problemei la periferie

  Fragmentare urbana, expansiunePrima politica de regenerare in 1970:

  - OPAH (Operations Programmes dAmlioration de lHabitat).- HVS (Habitat et Vie Sociale) regenerarea teritoriilor decazute

  POLITICA ORASULUI in Franta

  1981-88: DSQ Dveloppement Social des Quartiers

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  57/65

  1981-88: DSQ Dveloppement Social des Quartiers= Prima etapa a Politicii Orasului

  -Sustinuta de socialisti

  -Managementul este realizat de o comisie care aduna laolaltareprezentanti din administratia centrala, alesi locali, organizatii publice,civile, institutii financiare

  2 aspecte majore a DSQ:

  - Abordare teritoariala a fenomenului urban (targeted-area approach);- Abordare multi-sectoriala

  Le dveloppement social urbain (DEZVOLTAREA SOCIALAURBANA)

  - a corecta inegalitatile- a evita fractura sociala- a lupta impotriva excluziunii si marginalizarii cartierelor(zone urbane sensibile ZUS)- educatie sociala urbana in cartierele cu probleme

  (zone de educatie prioritara- ZEP)

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  58/65

  POLITICA ORASULUI CA POLITICA INTER- DEPARTAMENTALA SI INTER-MINISTERIALA

  ANGAJAREA COLECTIVITATILOR LOCALE-intarirea relatiei autoritate locala comunitate- cetateanProiecte interdisciplinare cu parteneri asociati municipal, departamental,regional

  IMPLICAREA CERCETARII UNIVERSITARE IN POLITCA ORASULUIEXCELENTA SI DIVERSITATE

  CONTRACTUL URBANMASURI DE ELIMINARE A DISCREPANTELOR INTRE DIFERITE ZONEALE ORASULUIMASURI DE REINTEGRARE SOCIALAMASURI DE VALORIFICARE A UNOR RESURSE

  EXEMPLE

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  59/65

  Titlu: MARELE PROIECT URBAN DIN VAULXENVELINara: FRANA

  Situl: oraul VAULXENVELIN(periferie din estul Lyonului)populaie: 44 535 dintrecare 26 000 n 9 200 de locuine colectiveContext: ValuxenVelin este caracteristic pentru politicile oraului duse de 15 ani nFrana. Are ambiia s restructureze centrul oraului i s reabiliteze dou cartiere

  de la periferie a cror emblem ZUP simbolizeaz starea proast a periferiilor.Elementele programului: centrul oraului: 2 500 m 2 pentru echipri, 1660 m 2pentru comer, 120 de locuine; cartiere ale ZUP: diversificarea habitatului,

  dezanclavare, reabilitare (1 600 de locuine).Actori: comitetul de conducere: Statul, Comunitatea Urban din Grand Lyon,

  comuna VaulxenVelin; societatea de economie mixt: Grand Lyon, comunaVaulxenVelin, Casa de depuneri i de consemnaiuni, Casa de Economii; echipa de

  conductori ai lucrrii urbane i sociale; efii de proiect.Calendar: 1984-1993

  EXEMPLE

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  60/65

  Titl l PROIECT URBAN LA KAROW NORD

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  61/65

  Titlul: PROIECT URBAN LA KAROW NORDara: GERMANIASitul: satul KAROW (periferia Berlinului)Suprafaa proiectului: 100 ha

  Termen: termen scurtContext: proiectul Karow Nord se nscrie ntrun plan de ansamblu care vizeaz sregularizeze creterea urban din Berlin, dup reunificarea celor dou Germanii.

  Este vorba de a crea noi cartiere periferice verzi (27 situri, 15 000 de locuine)

  printre care i Karow Nord. Sit prioritar, el va primi pturile medii venite din vechea

  Germanie de Est.

  Elementele programului: 5000 de locuine (dintre care 2 125 locuine sociale, 2 125locuine locative intermediare, 500 locuine cu acces la proprietate); echipri

  (colare, de petrecere a timpului liber).Actori: comitetul de conducere: Senatul, Landul Berlin, arondismentul,promotori/constructori; beneficiari: Arge din Karow Nord (Groth+Graalfs, Gehag,

  Sba,

  WW, promotori particulari).Calendar: 19921997: elaborare i realizare; iunie- octombrie1992: workshop; octombrie1992: contract de proiect urban; noiembrie 1992: contract de construcie urban.

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  62/65

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  63/65

  IMAX theater in Potsdamer Plaza

  Titlul: DOWNTOWN

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  64/65

  Titlul: DOWNTOWNFORTWORTH

  ara: SUA, TEXASSitul: Suprafaa proiectului: 800 ha

 • 8/3/2019 Curs AMTU II 2011 10 Sp Public

  65/65