Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

18
U.A.U.I.M. Curs ANALIZA MORFO- TIPOLOGICA URBANA- Facultatea de Arhitectura Curs MORFOLOGIE URBANA- Facultatea de Urbanism ANUL II / sem.3 Conf.dr.arh. ANGELICA STAN CURS 2 ELEMENTE INTRODUCTIVE / DELIMITARI - Sistemul morfologic - Metodele morfologiei urbane

description

Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

Transcript of Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

Page 1: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

U.A.U.I.M.Curs ANALIZA MORFO- TIPOLOGICA URBANA- Facultatea de ArhitecturaCurs MORFOLOGIE URBANA- Facultatea de Urbanism

ANUL II / sem.3

Conf.dr.arh. ANGELICA STAN

CURS 2

ELEMENTE INTRODUCTIVE / DELIMITARI

- Sistemul morfologic- Metodele morfologiei urbane

Page 2: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

? Forma urbana

Page 3: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

? Forma urbana

Page 4: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

Formele orasului se influenteaza reciproc, capata sens prin interactiune cu modul de viata/ cultura urbana.

Forma urbană - o totalitate inteligibilă (și inteligentă) purtătoare de semnificaţie.

Ansamblul formelor urbane evoluand in cadrul unei structuri

urbane constituie forma urbana.

Page 5: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

Morfologia urbana = studiul analitic al formei urbane si al regulilor de modificare a acestei forme

•Sfârşitul secolului al XIX-lea•geografii germani•părintele morfologiei urbane - Otto Schlüter[2] -1899 > oraşul ca parte dintr-un mediu mai mare (Landschaft), idee care

s-a aflat la baza conceptului de peisaj urban (Stadtlandschaft)

Originea disciplinei:

Page 6: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

Morfologia urbană nu se limitează doar la studiul formei urbane per se, ci şi la procesele, sistemele şi agenţii urbani care contribuie la modelarea formelor urbane în timp. (Larkham, 1998; ADUAR, 2000).

Page 7: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

? MORFOLOGIA

MORFOLOGÍE = < fr. morphologie, cf. gr. morphe – formă, logos – studiu

•Biologie >> morfologia =“ramură care se ocupă de forma şi structura animalelor şi plantelor; studiază forme, relaţii, metamorfoze şi dezvoltarea filogenetică a formelor dincolo de funcţii”.

•Lingvistică >> morfologia se ocupă de sistemul, structura şi logica formării cuvintelor.

•Geografie >>geomorfologia se ocupă cu studiul sistematic al reliefului terestru.

•fig. 3 exemplu din microbiologie> Descrierea morfologică a coloniilor, -pe măsură ce microorganismele cresc şi se divid formează tipare specifice de creştere după cel puţin trei caracteristici :

-a) forma globală a coloniei-b) vedere(desfăşurată) şi -c) margine (limită)| sursa: Instructional Microbiology Website.

Page 8: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

macro-forma urbană / tiparul dezvoltării

BOSTON TOKYO PARIS

- Forma urbana devine un Brand- Brandul este folosit in relansarea dezvoltarii

Page 9: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

Abordarea morfologică pune accent pe

specific (specificitatea concretă) în detrimentul genericului şi al elementelor globalizante.

Forma urbana participa la identitatea orasului.

Page 10: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

•a>oamenii se mişcă liniar; •b> oamenii interacţionează în spaţii convexe•c>oamenii percep schimbarea în câmpul vizual în mişcare, în relaţie cu mediul construit; sursa |Bill Hillier

•elementele generatoare de hărţi mentale = elemente morfologice care genereaza tipare perceptive si mecanisme de memorare ale formei urbane •sursa: Lynch, K, 2012, Imaginea oraşului, Bucureşti, Biblioteca Urbanismul serie nouă, p47-48

Page 11: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic
Page 12: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic
Page 13: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic
Page 14: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic
Page 15: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic
Page 16: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic
Page 17: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic
Page 18: Curs AMTU II 2 Sistem Morfologic

•Morfologia istorică („arheologie urbană”) > mizează mai mult pe descompunerea zonelor de adăugire (sedimente) faţă de o formă iniţială, încercând să înţeleagă forma urbană pornind de la modificările succesive ale acesteia de-a lungul unor perioade istorice ample

•Morfologia funcţională > explică determinările / cauzalităţile; evaluează eficacitatea sau ineficacitatea acestora din punct de vedere funcţional, al fluxurilor şi activităţilor

•Morfologia normativă > păstrează legătura cu valorile vieţii sociale urbane, privind forma urbană prin prisma modului în care oglindeşte calitatea vieţii; K.Lynch vorbeşte, spre exemplu, despre forme urbane „bune”A theory of good city form. Cambridge: MIT Press, 1981

? Metodele morfologiei urbane (după Allain, 2004)