curs 3 microeconomie

39
CURS 3 MICROECONOMIE Conf.Univ.Dr. Rodica Ianole-Călin [email protected]

Transcript of curs 3 microeconomie

Page 1: curs 3 microeconomie

CURS 3

MICROECONOMIEConf.Univ.Dr. Rodica Ianole-Călin"

[email protected]"

Page 2: curs 3 microeconomie

I. Modelul cerere-ofertă

✤ Un model economic = o simplificare/o abstractizare prin care explicăm un anumit comportament economic"

✤ În acest caz modelul cerere-ofertă pune în evidență reacția indivizilor în fața prețurilor și a cantităților de bunurilor aflate pe piață

Page 3: curs 3 microeconomie

Ia. Cererea

✤ Este o relație între preț și cantitatea cerută (deci o funcție!) ce descrie comportamentul consumatorilor pentru un anumit bun"

✤ Cantitatea cerută = volumul pe care consumatorii intenționează să îl cumpere la un preț dat"

✤ Curba cererii ilustrează în mod grafic legătura dintre cantitate cerută și preț

Page 4: curs 3 microeconomie

Examplu: cererea pentru biciclete

Preț ($) Cantitate cerută140 18160 14180 11200 9220 7240 5260 3280 2300 1

Page 5: curs 3 microeconomie

Observații

✤ Pe măsură ce prețul crește, cantitatea cerută scade"

✤ Aceasta este de fapt legea cererii: o relație negativă între preț și cantitatea cerută, celelalte condiții rămânând constante."

✤ În exemplul nostru, dacă bicicletele devin mai scumpe, cantitatea cerută va scădea deoarece indivizii vor prefera să meargă pe jos, cu transportul public, cu mașina etc."

✤ Totuși, există oare și excepții de la acestă regulă?

Page 6: curs 3 microeconomie

Curba cererii

Page 7: curs 3 microeconomie

Explicații pentru curba cererii

✤ 1. Efectul de substituție - atunci când preţul unui bun creşte, consumatorii au tendinţa să-l înlocuiască în consumul lor cu alte bunuri"

✤ 2. Efectul de venit - creșterea prețului unui bun implică o scădere a venitului real al consumatorilor (și invers scăderea prețului implică creșterea venitului real)

Page 8: curs 3 microeconomie

Observații

✤ În funcție de preț, cantitatea cerută poate să crească sau să scadă, însă curba cererii rămâne aceeași"

✤ Dacă însă apar alte influențe, în afară de prețul bunului, care ar putea încuraja populația să-și mărească sau să-și reducă consumul de bunuri și servicii, curba cererii se poate deplasa spre dreapta sau spre stânga."

✤ Care ar putea fi aceste influențe pentru exemplul cererii de biciclete?

Page 9: curs 3 microeconomie

Factori de influență ai cererii

✤ 1. Modificarea numărului de consumatori"

✤ Exemplu: pe măsură ce mai mulți tineri își iau permisul de conducere și vor să conducă mașina părinților, populația de șoferi crește, ceea ce determină o creștere a cererii de benzină/motorină.

Page 10: curs 3 microeconomie

✤ 2. Modificarea gusturilor și preferințelor consumatorilor"

✤ Exemplu: preferințele consumatorilor români pentru achizițiile online s-au modificat în mod semnificativ în ultimii ani"

✤ Alte exemple?

Page 11: curs 3 microeconomie

✤ 3. Modificarea veniturilor influențează cererea în functie de natura bunurilor. "

✤ a. Bunuri normale - acelea pentru care cantitatea cerută crește pe măsura creșterii veniturilor (altfel spus curba cererii se va deplasa spre dreapta atunci când veniturile individuale cresc)"

✤ b. Bunuri inferioare - acele bunuri pentru care cantitatea cerută scade pe măsura creșterii veniturilor"

✤ Exemple?"

✤ O categorie aparte - bunurile Giffen (de discutat exemple la seminar)

Page 12: curs 3 microeconomie

✤ 4. Modificarea prețului altor bunuri"

✤ Bunuri substituibile - satisfac aceleași nevoi ca și bunul în discuție. Când prețul unui bun substituibil crește, curba bunului în discuție se deplaseaza spre dreapta și invers."

✤ Bunuri complementare - acele bunuri care în consum se folosesc împreună. Când pretul unui bun complementar față de altul scade, curba cererii pentru bunul inițial se va deplasa spre dreapta.

Page 13: curs 3 microeconomie

✤ 5. Perspectiva privind evoluția pieței. "

✤ O perspectiva de creștere a prețului unui bun oarecare, ce intră frecvent în consumul personal, generează, în prezent, o creștere a cererii (deci curba se deplasează spre dreapta)"

✤ Exemplu: un anunț privind creșterea TVA planificată să intre în vigoare peste două luni.

Page 14: curs 3 microeconomie

Pe scurt, curba cererii se deplasează spre stânga sau spre dreapta atunci când se modifică alți factori în afara prețului bunului analizat.

Page 15: curs 3 microeconomie

Ex.1. Care dintre următoarele variante nu va schimba cererea pentru biletele la film?

✤ O modificare a costului serviciilor de babysitting"

✤ O modificare a prețului biletelor la film"

✤ O schimbare a calității programelor de televiziune"

✤ O modificare a veniturilor persoanelor care merg la film

Page 16: curs 3 microeconomie

✤ Comentariu"

✤ Adesea, decizia individuală de cumpărare a unui anumit bun este ghidată nu doar de prețul absolut al bunului respectiv ci și de prețul său relativ în raport cu alte bunuri.

!

Page 17: curs 3 microeconomie

✤ Experiment: abonament la revista The Economist (Ariely, 2008)"

✤ O reclamă online propune următoarele tipuri de abonament:"

Abonament online 59$"Abonament print 125$"Abonament print + online 125$

Page 18: curs 3 microeconomie

✤ Ipoteză: "Varianta din mijloc pare inutilă. Rațional, nimeni nu ar alege această variantă."!Testarea ipotezei: "!Întrebarea a fost pusă unui grup de 100 de studenți de la MIT"Scenariul 1 – alternativele au fost toate cele trei variante inițiale.

Rezultate: 16 au ales varianta 1(online), 84 au ales 3 (print + online). "

!Se confirmă ipoteza?"!Scenariul 2 – a fost eliminată varianta 2 din setul alegerilor.

Rezultate: 64 au ales 1 și 32 au ales 3.

Page 19: curs 3 microeconomie

II b. Oferta

✤ Este o relație între preț și cantitatea oferită (deci o funcție!) ce descrie comportamentul producătorilor față de un anumit bun"

✤ Cantitatea oferită = volumul pe care producătorii intenționează să îl ofere spre vânzare la un preț dat"

✤ Curba ofertei ilustrează în mod grafic legătura dintre cantitatea oferită și preț

Page 20: curs 3 microeconomie

Exemplu: oferta de biciclete

Preț ($) Cantitate oferită (milioane)140 1160 4180 7200 9220 11240 13260 15280 16300 17

Page 21: curs 3 microeconomie

Observații

✤ Pe măsură ce prețul crește, cantitatea oferită crește și ea"

✤ Legea ofertei: o relație pozitivă între preț și cantitatea cerută, celelalte condiții rămânând constante.

Page 22: curs 3 microeconomie

Curba ofertei

Page 23: curs 3 microeconomie

Factori de influență ai ofertei

✤ 1. Prețul factorilor de producție$

✤ Daca prețul factorilor de producție scade, ofertanții unui anumit produs, sunt dispuși să producă mai multe bunuri, ceea ce înseamnă o deplasare spre dreapta a curbei ofertei pentru bunul respectiv.

Page 24: curs 3 microeconomie

✤ 2. Prețul altor bunuri. $

✤ Factorii de producție sunt atrași spre acele activități în care pot fi fructificați la un preț ridicat. "

✤ Dacă prețul altor bunuri crește atunci se va înregistra o migrare a factorilor de producție spre aceste bunuri "

✤ 3. Modificările tehnologice și inovațiile$

✤ Cum modifică acestea oferta?

Page 25: curs 3 microeconomie

✤ 4. Numărul de ofertanți - curba ofertei se va deplasa spre dreapta dacă în domeniu vor intra noi firme și invers."

✤ 5. Perspectivele pieței"

✤ Ce fel de evenimente pot influența oferta?"

✤ Exemplu: http://mcr.doingbusiness.ro/printeaza/cresterea-ofertei-de-gaz-natural-lichefiat-ar-putea-schimba-dramatic-piata-globala-de-petrol-si-gaze/1811

Page 26: curs 3 microeconomie

✤ 6. Costul producției - daca costul producției scade, oferta pentru bunurile respective va crește, și invers."

✤ 7. Taxele și subsidiile - creșterea fiscalității afectează oferta în mod negativ, pe când creșterea subvențiilor are un impact pozitiv"

✤ 8. Condițiile naturale

Page 27: curs 3 microeconomie

Modificări ale curbei ofertei

Page 28: curs 3 microeconomie

Ex.2. Care dintre următoarele alternative determină o deplasare a curbei ofertei pentru benzină spre dreapta?

!

✤ A) O creștere cu 10% a populației"

✤ B) O creștere a prețului benzinei"

✤ C) O scădere a prețului petrolului "

✤ D) O creștere a cererii pentru mașini electrice

Page 29: curs 3 microeconomie

II c. Echilibrul pieței

✤ Situația în care cantitatea cerută este egală cu cantitatea oferită"

✤ În mod grafic este intersecția dintre curba cererii și curba ofertei"

✤ Implică determinarea unui preț de echilibru și a unei cantități de echilibru

Page 30: curs 3 microeconomie

Punctul de echilibru pe piața bicicletelor

Page 31: curs 3 microeconomie

O privire mai atentă

Page 32: curs 3 microeconomie

✤ Dacă prețul este mai mic decât prețul de echilibru atunci cererea este mai mare decât oferta, deci va apărea o cerere în exces. "

✤ Ce fenomene pot apărea în acest caz?"

✤ Dacă preţul este mai mare decât preţul de echilibru, atunci oferta va fi mai mare decât cererea şi va apărea un surplus din produsul respectiv. "

✤ Ca urmare, unii producători vor accepta creşterea stocurilor, alţii vor reduce preţul sau cantitatea produsă."

✤ În consecinţă, în realitate, preţul tinde permanent către preţul de echilibru, oscilând în jurul acestuia. "

Page 33: curs 3 microeconomie

Ce se întâmplă pe această piață dacă cererea pentru biciclete crește?

Page 34: curs 3 microeconomie

✤ Dar dacă oferta pentru biciclete scade?"

✤ Reprezentați grafic noua situație a pieței și modificările prețului și a cantității de echilibru.

Page 35: curs 3 microeconomie

Pe scurt

Tipul modificării Efect asupra prețului de echilibru

Efect asupra cantității de echilibru

Creșterea cererii Crește Crește

Scăderea ofertei Crește Scade

Creșterea cererii și scăderea ofertei Crește Crește, scade sau

râmâne constantă

Page 36: curs 3 microeconomie

Ex.3

✤ Utilizând graficul alăturat și presupunând că trandafirii sunt un bun normal, precizați ce se va întâmpla atunci când se înregistrează o creștere a veniturilor consumatorilor de trandafiri:"

✤ A) Cantitatea de echilibru va scădea sub 10"

✤ B) Nu avem suficiente informații pentru a prezice modificarea cantității de echilibru"

✤ C) Prețul de echilibru va crește peste 25"

✤ D) Nu avem suficiente informații pentru a prezice modificarea prețului de echilibru

Page 37: curs 3 microeconomie

Ex.4

✤ Pe baza aceluiași grafic, ce trebuie să întâmple pentru ca prețul de echilibru să rămână constant, în condițiile creșterii cantității de echilibru:"

✤ A) curbele cererii și ofertei trebuie să se deplaseze spre stânga"

✤ B) curba ofertei trebuie să se deplaseze spre stânga, iar cea a cererii spre dreapta"

✤ C) curba ofertei trebuie să se deplaseze spre dreapta, iar cea a cererii spre stânga"

✤ D) curbele cererii și ofertei trebuie să se deplaseze spre dreapta.

Page 38: curs 3 microeconomie

✤ Formalizare matematică"

✤ Fie Qc = 20 – 2P (cantitatea cerută în funcție de preț) și Qo = 5 + 3P (cantitatea oferită în funcție de preț"

✤ Reprezentați grafic curba cererii și curba ofertei"

✤ Determinați prețul și cantitatea de echilibru, atât în manieră analitică, cât și pe baza graficului.

Page 39: curs 3 microeconomie

De citit

✤ Oare suferă Europa de sindromul deficitului de cerere: http://www.ecol.ro/content/oare-sufera-europa-de-sindromul-deficitului-de-cerere