Grile Seminar Microeconomie

26
Nevoile economice (seminar I) 1.Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor. ANS: T 2.Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero. ANS: T 3.Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale. ANS: F 4.Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii lor. ANS: T 5.Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxuri economice: un flux real, si un flux monetar. ANS: T 6.Bunurile economice au un caracter nelimitat. ANS: F 7.Firmele produc numai bunuri materiale. ANS: F 8.Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia. ANS: F 9. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este posibil sa se produca mai mult dintr-un alt bun. ANS: T 10.Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de raritate, alegere si cost de oportunitate. ANS: T 11.Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat mai eficienti si competitivi pe piata.

Transcript of Grile Seminar Microeconomie

Page 1: Grile Seminar Microeconomie

Nevoile economice (seminar I)

1.Problema fundamentala a tuturor economiilor o reprezinta raritatea resurselor.ANS: T

2.Daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi egal cu zero.

ANS: T

3.Microeconomia reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale.

ANS: F4.Banii indeplinesc functia de mijloc de schimb atunci cand marfurile se achita in momentul livrarii lor.

ANS: T5.Majoritatea tranzactiilor bilaterale de piata sunt formate din doua fluxuri economice: un flux real, si un flux

monetar.

ANS: T6.Bunurile economice au un caracter nelimitat.

ANS: F7.Firmele produc numai bunuri materiale.

ANS: F8.Costul de oportunitate reprezinta costul unei alternative la care se renunta in favoarea alteia.

ANS: F

9. Pe masura ce se renunta din ce in ce mai mult la producerea unui bun este posibil sa se produca mai mult dintr-un alt bun.

ANS: T10.Trasarea frontierei posibilitatilor de productie se intemeiaza pe conceptele de raritate, alegere si cost de

oportunitate.

ANS: T11.Existenta concurentei este motivul pentru care agentii economici cauta sa fie cat mai eficienti si

competitivi pe piata.

ANS: T 12.Nevoia de calculator si nevoia de imprimanta sunt considerate nevoi complementare.

ANS: T13.Economia Politica este o stiinta economica functionala.

ANS: F

14.Fluxurile de bunuri de consum de la firme la menaje constituie un exemplu de flux economic real.

ANS: T

Page 2: Grile Seminar Microeconomie

15.Fluxurilor de munca de la populatie la intreprinderi le corespund din directie opusa fluxurile monetare de plati reprezentand salariile pentru munca depusa.

ANS: T

16. Nevoilor locuitorilor din tarile dezvoltate sunt mai multe si mai mari decat ale cetatenilor din tarile subdezvoltate ANS: F

1.In raport cu evolutia nevoilor umane, resursele sporesc si se diversifica: a. mai lent; c. in acelasi timp;b. mai repede; d. fara nici o legatura.

ANS: A2. Oamenii saraci calatoresc mai mult cu autobuzul, dar oamenii bogati calatoresc de obicei cu avionul,

deoarece:a. calatoria cu autobuzul este prea ieftina in

comparatie cu statutul lor social;c. autobuzul este un mijloc de transport

foarte scump pentru oamenii cu un cost de oportunitate ridicat al timpului;

b. oamenii bogati prefera confortul avionului;

d. nu exista o legatura.

ANS: C3 . Analiza comportamentului economic al entitatilor individuale se realizeaza la nivel:

a. mezoeconomic; c. microeconomic;b. mondoeconomic; d. macroeconomic.

ANS: C

4.La baza diviziunii muncii se afla:a. dorinta oamenilor de a-si satisface mai

bine trebuintele;c. teoria economica clasica;

b. un act politic; d. libertatea alegerii.

ANS: A

5. Care din definitiile de mai jos nu definesc stiinta economica si rolul ei?a. ofera agentilor economici puterea de

anticipare ;c. accelereaza schimbul de marfuri;

b. studiaza comportamentul uman in activitatea de alocare si utilizare a resurselor;

d. explica modul in care decidem sa folosim resursele rare, cu intrebuintari alternative.

ANS: C6.De regula, pretul bunurilor economice, in conditii de libertate economica, se formeaza:

a. prin negociere; c. prin decizii guvernamentale;b. prin calcule matematice; d. prin licitatie.

ANS: A

7.Delimitarea tipurilor de economie de piata se face, printre altele, si in raport de:a. nivelul venitului national; c. forma de proprietate;b. apartenenta la diferite organisme

economice internationale;d. gradul de interventie a statului.

ANS: D

Page 3: Grile Seminar Microeconomie

8. Avantajul economic comparativ (relativ) are in vedere:a. gradul de specializare a productiei; c. tipul de tehnologie folosit in procesul de

productie;b. costul de oportunitate al alegerii de

specializare economica;d. numai bunurile materiale.

ANS: B9. Activitatea economica in economiile moderne este reglata prin:

a. consensul cumparatorilor cu vanzatorii; c. existenta unui sistem concurential;b. interventia statului pentru cresterea

ofertei;d. programare economica.

ANS: C10.Modelul economiei de piata “directionata de consum” se caracterizeaza prin:

a. acordarea unui rol major pietelor si a unui rol minim statului;

c. preponderenta invatamantului public;

b. existenta unui sistem public de asigurari sociale bine dezvoltat;

d. nivel al veniturilor stabilit in functie de pregatire si vechime.

ANS: A11. In functie de caracterul tridimensional al fiintei umane, nevoile pot fi clasificate:

a. nevoi primare, sociale, secundare;b. nevoi fiziologice, sociale, rationale;c. nevoi fiziologice, sociale, secundare;d. nevoi primare, sociale, complexe.

ANS: B12. Curba care ilustreaza problema raritatii resurselor si reflecta combinarile a doua bunuri care pot fi

produse cu un volum dat de resurse poarta denumirea de:a. curba productiei;b. curba costului de productie;c. curba posibilitatilor de productie;d. curba venitului.

ANS: C13.Rata retragerilor studentilor din invatamantul superior scade in timpul unei recesiuni deoarece:

a. costul de oportunitate al continuarii facultatii este redus;b. costul de oportunitate al continuarii facultatii este ridicat;c. costul de oportunitate al continuarii facultatii este nul;d. nu trebuie luat in calcul costul de oportunitate in aceasta situatie.

ANS: A14.Care dintre urmatorii economisti sunt considerati reprezentanti ai scolii clasice engleze:

a. Fr. Quesnay, Adam Smith, David Ricardo;b. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill;c. Adam Smith, David Ricardo, Paul Samuelson;d. John Maynard Keynes, Adam Smith, Alfred Marshall.

ANS: B

15.Economia politica este o stiinta economica:a. fundamentala;b. de ramura;c. functionala;d. de granita.

Page 4: Grile Seminar Microeconomie

ANS: A16.Un producator detine un avantaj comparativ ( relativ ) intr-o activitate, daca realizeaza bunul:

a. cu cel mai mic cost de productie in raport cu ceilalti producatori;b. cu cel mai mic cost de oportunitate in raport cu ceilalti producatori;c. cu cel mai mic consum de resurse in raport cu ceilalti producatori;d. cu cel mai mare pret de vanzare in raport cu ceilalti producatori.

ANS: B17. Modelul economiei sociale de piata, caracterizata prin atentia deosebita acordata protectiei mediului,

dezvoltarii adecvate a educatiei, ocrotirii sanatatii, asigurarii locurilor de munca si infaptuirii unor programe guvernamentale de protectie sociala, este caracteristic pentru:a. SUA;b. Italia;c. Germania si tarile nordice;d. Japonia.

ANS: C

18.In general, relatia dintre nevoi (N) si resurse (R) este de urmatoarea forma:a. N < R;b. N > R;c. N = R;d. nu se poate stabili o asemenea relatie.

ANS: B

19. Existenta tensiunii nevoi-resurse il determina pe individ:a. sa faca risipa pentru ca oricum resursele sunt insuficiente;b. sa renunte la a mai consuma bunuri pentru producerea carora se folosesc resurse rare si sa

se orienteze catre bunuri care se obtin cu resurse abundente;c. sa consume doar bunuri pe care le ofera natura;d. sa aleaga in conditiile constrangerilor existente.

ANS: D

1.Un consumator cu un buget disponibil de 2 mii RON poate cumpara 4 bunuri X sau 12 bunuri Y. În cazul in care se decide sa cumpere bunul X, determinati cate bunuri Y reprezinta costul de oportunitate al unei unitati din bunul X.

ANS:2

1. Nevoile umane reprezinta ________ materiale si spirituale, de bunuri si servicii, de mediu ecologic etc. ale vietii si activitatii oamenilor.

ANS:cerintetrebuintenecesitaticerinteletrebuintelenecesitatile

Page 5: Grile Seminar Microeconomie

2. Nevoile oamenilor constientizate, devenite mobiluri ale acestora, reprezinta ____________ economice.

ANS:intereseinteresele

3. Totalitatea elementelor care pot fi utilizate pentru producerea de bunuri materiale si servicii destinate satisfacerii nevoilor reprezinta ____________ economice.

ANS:resurseresursele

4. Activitatea economica este o componenta fundamentala a actiunii umane, in cadrul careia, prin alocarea si folosirea resurselor economice, au loc procese de productie, circulatie, distributie si _________ de bunuri materiale si servicii, in vederea satisfacerii trebuintelor.

ANS:

consumconsumul

5. Componenta esentiala a activitatii economice o reprezinta _________.

ANS:productiaproductie

6. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul intreprinderii.

ANS:MicroeconomiaMicroeconomie

7. __________________ reprezinta activitatea economica la nivel de ramura economica si zona economica.

ANS:MezoeconomiaMezoeconomie

8. __________________ reprezinta activitatea economica la nivelul economiei nationale.

ANS:MacroeconomiaMacroeconomie

9. __________________ reprezinta ansamblul economiilor nationale in interdependenta lor.

ANS:MondoeconomiaMondoeconomie

Page 6: Grile Seminar Microeconomie

10. Activitatea din ramura constructiilor se incadreaza in sectorul ___________ .

ANS: secundar

11. Activitatea din ramurile piscicultura si apicultura se incadreaza in sectorul ___________ .

ANS: primar

12. Activitatea din servicii se incadreaza in sectorul _____________ .

ANS: tertiar

13. Activitatile legate de informatica se incadreaza in sectorul _____________ .

ANS: cuaternar

14. Economia de piata se caracterizeaza prin mai multe trasaturi printre care si aceea ca regulatorul principal este _____________ .

ANS: concurenta

15. Totalitatea fluxurilor economice reale si monetare formeaza ________ economic.

ANS: circuitul

16. Piata exprima relatiile economice dintre oameni, dintre agentii economici, ce se desfasoara intr-un anumit spatiu, in cadrul carora se confrunta cererea cu oferta de marfuri, se formeaza ________, au loc negocieri si acte de vanzare - cumparare, in conditii de concurenta.

ANS:preturilepreturi

Page 7: Grile Seminar Microeconomie

Cererea şi oferta (seminar II )

1. Cererea se afla in raport ________ proportional fata de pret: cand pretul creste, cantitatea ceruta scade, deoarece la un venit dat posibilitatea de cumparare se micsoreaza, si invers, cand pretul scade, cantitatea ceruta creste.

ANS: invers

2. Cererea _______ exprima exceptiile de la legea cererii, adica situatiile in care cererea de marfuri evolueaza in acelasi sens cu pretul.

ANS: atipica

3. Efectul Giffen este o situatie de cerere ________.

ANS: atipica

4. Cererea are drept suport puterea de ________a oamenilor.

ANS: cumparare

5. Cererea ________ exprima ansamblul cererii din partea tuturor cumparatorilor la toate bunurile si serviciile existente.

ANS:agregataglobala

6. Oferta reprezinta cantitatea de bunuri si servicii destinata vanzarii, pe _______, la un moment dat.

ANS:piatapiete

7. Paradoxul ofertei exprima o exceptie de la _____ ________, cand oferta creste chiar si in cazul scaderii pretului de vanzare.

ANS: legea ofertei

8. Echilibrul pietei reflecta situatia in care cantitatile oferite si cele cerute sunt ______, la pretul pietei.

ANS:egaleaceleasiidentice

Page 8: Grile Seminar Microeconomie

9. La preturi situate peste pretul de echilibru se manifesta ________ de oferta si o presiune de reducere asupra pretului.

ANS:excesexcesulexcedentexcedentulsurplussurplusul

10. Cand cantitatea oferita scade, presupunand cererea constanta, curba ofertei se deplaseaza spre stanga si pretul de echilibru __________.

ANS: creste

11. Bunurile de stricta necesitate pentru consumatori au, de regula, o cerere in functie de pret:a. elastica;b. inelastica;c. unitara;d. perfect elastica.

ANS: B

12. Coeficientul de elasticitate al cererii in raport de venit poate avea valoarea:a. 1 la o cerere elastica;b. 2 la o cerere inelastica;c. 0,5 la o cerere elastica;d. 0,5 la o cerere inelastica.

ANS: D

13. Cand oferta creste, pretul si cantitatea de echilibru cunosc urmatoarele evolutii:a. ambele cresc;b. ambele scad;c. pretul de echilibru creste, cantitatea de echilibru scade;d. pretul scadede echilibru , cantitatea de echilibru creste.

ANS: D

14. Cand oferta scade, pretul si cantitatea de echilibru cunosc urmatoarele evolutii:a. ambele cresc;b. ambele scad;c. pretul de echilibru creste, cantitatea de echilibru scade;d. pretul de echilibru scade, cantitatea de echilibru creste.

ANS: C

15. Cand cererea scade, pretul si cantitatea de echilibru cunosc urmatoarele evolutii:a. ambele cresc;b. ambele scad;c. pretul de echilibru creste, cantitatea de echilibru scade;d. pretul scade de echilibru, cantitatea de echilibru creste.

Page 9: Grile Seminar Microeconomie

ANS: B

16. Cand cererea creste, pretul si cantitatea de echilibru cunosc urmatoarele evolutii:a. ambele cresc;b. ambele scad;c. pretul de echilibru creste, cantitatea de echilibru scade;d. pretul de echilibru scade, cantitatea de echilibru creste.

ANS: A

17. In conditii perfect concurentiale:a. cererea firmei si cererea pietei sunt egale;b. oferta firmei este perfect elastica;c. profitul firmei este maxim la orice nivel de pret;d. cererea pietei are panta negativa.

ANS: D

18. Care din afirmatii este corecta, in situatia in care pretul unei marfi creste: a. cererea este inelastica, venitul total creste; c. cererea este inelastica, venitul total se

reduce;b. cererea este elastica, venitul total creste; d. cererea este elastica, venitul total ramane

constant.

ANS: A

19. In cazul in care pretul unicului substituent al bunului X a scazut, in mod normal:a. va scadea cererea pentru substituent;b. va scadea cererea pentru bunul X;c. va creste oferta pentru substituent;d. va creste oferta pentru bunul X.

ANS: B

20. Presupunand ca pretul unicului substituent al bunului A a scazut, în mod normal: a. va scadea cererea pentru bunul A; b. va creste oferta pentru substituentul bunului A;c. va creste oferta pentru bunul A;d. va scadea cererea pentru substituentul bunului A.

ANS: A

21. In situatia in care pretul unui bun economic, avand elasticitate unitara, creste cu 9%, cantitatea ceruta din acel bun:a. creste cu 9%; c. creste cu 91%;b. scade cu 9%; d. scade cu 91%.

ANS: B

22. Presupunand ca pretul bunului x scade cu 7%, iar veniturile incasate se reduc cu 7%, in acest caz cererea este:

a. elastica; c. cu elasticitate unitara;b. inelastica; d. perfect inelastica.

ANS: D

Page 10: Grile Seminar Microeconomie

23. In situatia in care pretul unui bun creste de la 1000 u.m. la 1200 u.m. iar oferta creste de la 100 bucati la 130 bucati, oferta este:a. elastica;b. inelastica;c. cu elasticitate unitara;d. perfect elastica.

ANS: A

24. Coeficientul de elasticitate al cererii in functie de pret este cel mai ridicat la categoria:a. medicamente; c. bunuri pentru care exista substituenti;b. bunuri alimentare de prima necesitate; d. bunuri ai caror inlocuitori nu se gasesc pe

piata.

ANS: C

25. Cand pretul unei marfi este la un moment dat de 100 u.m. si ajunge la 230 u.m., inseamna ca pretul:a. a crescut cu 230%;b. a crescut la 130%;c. a crescut cu 130%;d. a crescut de 1,3 ori.

ANS: C

26. Brazii sunt mai scumpi in decembrie decat in cursul anului deoarece:a. oferta de brazi este mai mica; c. cererea de brazi este mai redusa;b. cererea de brazi este mai mare; d. veniturile populatiei sunt mai mari.

ANS: B27. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun scade cu

40%, iar cantitatea ceruta din acel bun creste cu 20%.

ANS:0,5

28. Coeficientul elasticitatii incrucisate a doua produse substituibile (berea si vinul) este 3. Precizati cu cate procente se modifica cantitatea de bere ceruta daca pretul vinului creste cu 30%.

ANS:90

29. Calculati coeficientul de elasticitate a cererii in raport de pret, in cazul in care pretul unui bun creste de la 200 la 300 u.m. iar cantitatea ceruta din acel bun scade de la 500 la 400 buc.

ANS:0,4

30. In cazul in care coeficientul de elasticitate a ofertei in raport de pret este 0,5, iar pretul bunului creste de la 400 la 600 u.m., cu cat va creste cantitatea oferita din acel bun stiind ca initial a fost de 800 buc.?

ANS:200

Page 11: Grile Seminar Microeconomie

31. Cu cate procente ar fi necesar sa creasca pretul pentru o crestere a ofertei cu 40%, in situatia in care coeficientul elasticitatii ofertei in raport de pret este egal cu 1.

ANS:40

32. Stiind ca functia cererii in raport de pret este: C(px) = 60 - px, iar functia ofertei in raport de pret este O(px) = 20 + px, sa se calculeze cantitatea de echilibru.

ANS:40

33. Dependenta cererii si ofertei pentru bunul “A” in raport cu pretul unitar al acestuia (PA) se exprima prin functiile: C(PA) = 60 - 3PA si O(PA) = 10 +2PA. Sa se determine pretul de echilibru pentru acest bun.

ANS: 10

34. Cantitatea ceruta si pretul pentru bunul X evolueaza astfel:Saptamana Cantitate ceruta (buc.) Pret unitar (u.m.)T0 80 10T1 100 8Determinati coeficientul de elasticitate a cererii în functie de pret.

ANS:1,25

35.In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este pretul de echilibru?Pret unitar (RON) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)5 30 216 28 227 26 248 25 259 23 2810 21 31

ANS:8

36. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Cat este cantitatea de echilibru?Pret unitar (RON) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)5 30 216 28 227 26 248 25 259 23 2810 21 31

ANS:25

Page 12: Grile Seminar Microeconomie

37. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati deficitul de oferta la nivelul pretului de 11 RON.Pret unitar (RON) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)10 25 1611 23 1812 22 2113 20 2014 18 2315 17 26

ANS:5

38. In tabelul urmator sunt prezentate evolutia cererii si ofertei pentru un anumit bun la diferite valori ale pretului acestuia. Calculati excedentul de oferta la nivelul pretului de 14 RON.Pret unitar (RON) Cantitate ceruta (buc.) Cantitate oferita (buc.)10 25 1611 23 1812 22 2113 20 2014 18 2315 17 26

ANS:5

39. In perioada t0-t1, pretul si cererea pentru un anumit bun au inregistrat urmatoareaevolutie:

Indicatori T0 T1

Pretul pe bucata (u.m.) 1000 2000Cererea (buc) 30 10

Sa se determine cate u.m. reprezinta variatia absoluta a cheltuielilor cumparatorilor.

40.In cazul bunurilor inferioare exista o relatie inversa intre modificarea pretului si modificarea cantitatii cerute din aceste bunuri.

ANS: T

41. Efectul de venit nul in cazul bunurilor de lux, foarte scumpe nu constituie o situatie de cerere atipica.

ANS: F

42. Daca cererea este inelastica, scaderea pretului determina cresterea venitului total al firmei.

ANS: F

43. Daca cererea este elastica, cresterea pretului duce la scaderea venitului total al firmei.

ANS: T

Page 13: Grile Seminar Microeconomie

44. Daca cererea are elasticitate unitara, scaderea pretului influenteaza marimea venitului total al firmei.

ANS: F

45. Oferta este o functie crescatoare fata de pret.

ANS: T

46. Extinderea si contractia ofertei se manifesta sub influenta altor cauze decat cele legate de evolutia pretului.

ANS: F

47. Cresterea costurilor de productie va determina cresterea ofertei pentru ca preturile pe piata vor creste si ele.

ANS: F

48. Elasticitatea ofertei in raport de pret reprezinta sensibilitatea ofertei la modificarile pretului bunului.

ANS: T

49. Reducerea taxelor şi impozitelor permit deplasarea curbei ofertei la dreapta, in conditiile in care pretul nu se modifica..

ANS: T

50. Paradoxul ofertei poate fi exemplificat prin produsele perisabile.

ANS: T

51.Actiunea efectului de substitutie este concordanta cu cea a efectului de venit in cazul tuturor bunurilor pentru care se verifica legea generala a cererii.

ANS: F

Page 14: Grile Seminar Microeconomie

Factorii de producţie(seminar III)

1. __________ este factorul de productie derivat.

ANS:capitalulcapital

2. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care participa la mai multe cicluri de productie, consumandu-se treptat si inlocuindu-se la intervale mai mari de timp.

ANS: fix

3. Capitalul ________ reprezinta acea parte a capitalului care se consuma integral intr-un singur ciclu de fabricatie si se inlocuieste dupa fiecare ciclu de productie.

ANS: circulant

4. Uzura _______ reprezinta deprecierea treptata a masinilor, echipamentelor, instalatiilor ca urmare a folosirii lor in activitatea economica sau a actiunii factorilor naturali.

ANS: fizica

5. Functia de productie exprima relatia dintre factorii de productie si _________.

ANS:productierezultate

6. Combinarea factorilor de productie se analizeaza pe termen scurt si pe termen _____.

ANS: lung

7. _____________ reprezinta posibilitatea de asociere a unei fractiuni dintr-un factor cu o cantitate din alt factor.

ANS: adaptabilitatea

8. ________________ reprezinta procesul prin care se stabilesc raporturile cantitative ale factorilor de productie ce participa la producerea unui anumit bun economic.

ANS: complementaritatea

9. ____________ reprezinta posibilitatea de a inlocui o cantitate dintr-un factor de productie printr-o cantitate determinata dintr-un alt factor in conditiile mentinerii aceluiasi nivel al productiei.

Page 15: Grile Seminar Microeconomie

ANS: substituibilitatea

10. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin ________ si pierderi interne ale scarii.

ANS:economiieconomiile

11.Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la pamant (sol), nu este corecta: a. factor de productie limitat; c. factor de productie originar;b. factor de productie neregenerabil; d. factor de productie primar.

ANS: B

12. Care din caracteristicile de mai jos nu pot fi atribuite muncii ca factor de productie:a. factor activ si determinant al productiei;b. activitate constienta;c. factor derivat;d. consum concomitent de energie fizica si intelectuala.

ANS: C

13. Capitalul - factor de productie se refera la:a. creditele contractate la banci;b. bunuri destinate producerii altor bunuri sau servicii;c. investitiile unei firme;d. bunuri economice destinate tranzactiilor pe piata.

ANS: B

14. In capitalul fix al unei firme industriale nu intra:a. cladirile sectiilor de productie; c. magaziile si depozitele;b. masinile si utilajele; d. materiale si semifabricate.

ANS: D

15. Consumul de capital fix se include in costul de productie:a. sub forma uzurii fizice a acestuia;b. sub forma uzurii fizice si morale a acestuia;c. proportional cu productia obtinuta;d. prin amortizare.

ANS: D

16. Expresia monetara a uzurii capitalului fix este exprimata de:a. cifra de afaceri; c. uzura fizica;b. amortizare; d. uzura morala.

ANS: B

17. Expresia baneasca a uzurii capitalului fix este:a. costul total;b. cheltuiala cu capitalul circulant;

Page 16: Grile Seminar Microeconomie

c. amortizarea;d. cifra de afaceri.

ANS: C

18. Clasificarea elementelor capitalului tehnic in capital fix si capital circulant are la baza si criteriul:a. modalitatii de achizitionare; c. duratei de amortizare;b. tipului uzurii; d. modului in care se consuma.

ANS: D

19. Obiectivul principal al producatorului este:a. obtinerea de castiguri legale;b. inregistrarea de profit mediu;c. maximizarea profitului;d. minimizarea pierderilor.

ANS: C

20. La baza combinarii factorilor de productie nu sta:a. diviziunea muncii; c. complementaritatea;b. adaptabilitatea; d. substituibilitatea.

ANS: A

21. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin:a. curba posibilitatilor de productie; c. curba de indiferenta;b. curba isocuantei (isoproductiei); d. curba de isoutilitate.

ANS: B

22. Functia de productie exprima legatura obiectiva existenta intre:a. cost si profit;b. factorii de productie folositi si rezultatele obtinute;c. cantitatea si calitatea factorilor de productie folositi;d. profitul brut si profitul net.

ANS: B

23. Valoarea ramasa de amortizat a unui echipament de productie, dupa 4 ani de utilizare, este de 20 mil u.m. Care a fost valoarea initiala a produsului in situatia in care a mai ramas doar un an de plata pentru amortizare.

ANS:100

Page 17: Grile Seminar Microeconomie

Productivitatea

1. Productivitatea exprima ________ combinarii factorilor de productie cu scopul obtinerii maximului de efecte utile cu minimum de eforturi.

ANS: eficienta

2 ._____________ muncii exprima eficienta cu care este consumat factorul munca.

ANS:productivitateaproductivitate

3. Cand productivitatea medie a muncii este egala cu cea marginala, atunci productivitatea medie este:a. minima; c. descrescatoare;b. maxima; d. crescatoare.

ANS: B

4. Productivitatea muncii creste pe masura ce:

a. se asimileaza noi factori de productie;b. scad cantitatile din alti factori de productie utilizati; c. factorul munca utilizat sporeste cantitativ; d. se imbunatateste calificarea fortei de munca si se introduce progresul tehnic.

ANS: D5. Productia a 3000 de bunuri necesita 60 de salariati. Angajarea a inca 20 de salariati determina un spor de

productie de 1000 de bunuri. Cat este productivitatea marginala a muncii?a. 16,4;b. 56;c. 75;d. 50.

ANS: D6. Cu cate procente creste productivitatea medie a muncii daca productia creste cu 500% iar numarul

salariatilor cu 200%?

ANS:100

7. O firma are 200 de salariati si realizeaza 4000 de produse. Cati salariati ar fi nevoie sa mai angajeze firma pentru a-si tripla productia in conditiile cresterii productivitatii medii a muncii cu 50%?

ANS:200

8. Daca o firma realizeaza o productivitate medie a muncii de 2000 produse/salariat, sa se deteremine productivitatea marginala a muncii, in cazul sporirii cu 60% a productiei si cu 30% a numarului de salariati.

ANS:

Page 18: Grile Seminar Microeconomie

40009. Productivitatea medie a capitalului la momentul T a fost de 2000 de bucati. In perioada T -T productia

totala a crescut cu 30%, iar volumul capitalului cu 20%. Sa se determine productivitatea marginala a capitalului.

ANS:3000

10. In luna mai, productia inregistrata de o firma este de 3000 bucati. Fata de luna aprilie, numarul salariatilor a crescut cu 20, devenind 70, iar productia s-a dublat. Calculati productivitatea marginala a muncii.

ANS:75

11. La o anumita firma, productivitatea medie a muncii se dubleaza, iar productia se tripleaza. Sa se determine cu cate procente se modifica numarul de salariati.

ANS:50

12. Productia totala este maxima pentru acea cantitate din factorul de productie variabil care corespunde egalitatii dintre productivitatea marginala si productivitatea medie.

ANS: F

13 .Daca pentru realizarea unui bun este necesara utilizarea mai multor factori de productie dintre care, pentru unul se adauga progresiv o cantitate constanta, in timp ce cantitatile celorlalti factori nu se modifica, produsul marginal al factorului variabil creste pana la un punct, apoi descreste.

ANS: T

14. Atunci cand curba productivitatii medii se afla deasupra curbei productivitatii marginale, productia totala scade.

ANS: F

15. Productivitatea medie este minima atunci cand este egala cu productivitatea marginala.

ANS: F

16. Coeficientul marginal al capitalului se determina prin formula:

unde: k - coeficientul marginal al capitalului K - capitalul Q - volumul productiei

ANS: F

17. Productivitatea medie a capitalului se determina cu formula de calcul:

unde: W - productivitatea medie a capitalului Q- productia

Page 19: Grile Seminar Microeconomie

K - capitalul

ANS: T

18. Productivitatea marginala a capitalului se calculeaza cu formula:

unde:W - productivitatea marginala a capitalului k - coeficientul marginal al capitalului

ANS: T

19. Randamentele de scara crescatoare si descrescatoare se explica prin fenomenele interne scarii: economii si pierderi.