curs 6 microeconomie -...

31
CURS 6 MICROECONOMIE Lect.Univ.Dr. Rodica Ianole [email protected]

Transcript of curs 6 microeconomie -...

Page 1: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

CURS 6

MICROECONOMIELect.Univ.Dr. Rodica Ianole!

[email protected]!

Page 2: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

I. Producția

✤ Producția = activitatea depusă de oameni cu scopul de a transforma resursele disponibile din societate corespunzător nevoilor, urmărind crearea de bunuri şi servicii destinate consumului.!

✤ Comportamentul producătorilor relevă deciziile pe care aceștia le iau privind procesul de producție !

✤ Comportament rațional din punct de vedere economic: firmele (producătorii) urmăresc maximizarea profitului prin funcția de producție aleasă ce face legătura între inputuri și outputuri

Page 3: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Factorii de producție

✤ Resursele atrase în activitatea economică!

✤ Factorii de producție !

✤ tradiționali: resursele naturale, munca, capitalul!

✤ neofactori: informația, abilitățile manageriale, abilitățile antreprenoriale

Page 4: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

1. Resursele naturale (pământul/natura)

✤ Cuprind acele active fizice oferite de natură !

✤ Pământ!

✤ Apă!

✤ Resurse minerale!

✤ …

Page 5: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Pământul, ca factor natural de producţie, prezintă câteva trăsături specifice:!

✤ a) este un element natural preexistent, neprodus de om!

✤ b) este un element durabil şi regenerabil;!

✤ c) este limitat ca întindere, dar dispune de o (mare) capacitate de regenerare şi de creştere a fertilităţii ca rezultat al intervenţiei omului;!

✤ d) este principalul mijloc de producţie în agricultură, constituind sursa principală de producere a alimentelor şi de materii prime !

✤ Exprimarea consumului factorului pământ se face numai valoric prin cheltuielile cu dobândirea sau închirierea pământului respectiv

Page 6: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

2. Munca (capitalul uman)

✤ Este considerată factorul activ de producție!

✤ Cuprinde activitățile desfășurate de oameni, presupunând capacitatea fizică și intelectuală de a produce bunuri și servicii.

Page 7: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Aspecte ale asigurării cu factorul muncă:!

✤ ! cantitativ!

✤ existenţa resurselor de muncă în societate (acel segment al populaţiei care desfăşoară efectiv muncă)!

✤ ! durata muncii (exprimată în timpul de muncă, nr. săptămânal de ore de muncă).!

✤ ! calitativ!

✤ nivelul pregătirii şi calificării profesionale.!

✤ Exprimarea consumului factorului muncă:!

✤ ! fizic: timpul de muncă (ore)!

✤ valoric: salariile plătite posesorilor factorului muncă

Page 8: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

3. Capitalul

✤ Este un factor de productie derivat.!

✤ Bunurile de capital sunt bunuri rezultate din procesele economice anterioare si sunt utilizate pentru a produce alte bunuri si servicii!

✤ Exemple?

Page 9: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Dupa modul în care se consuma și se înlocuiesc, în cadrul proceselor economice la care participă, bunurile de capital sunt grupate în: !

✤ capital fix!

✤ capital circulant

Page 10: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

3a. Capitalul fix

✤ Se consumă și se înlocuiește după mai mulți ani de utilizare!

✤ Participa la mai multe procese de producție în cadrul cărora se consumă treptat.!

✤ Exemple: clădiri, mașini, utilaje, instalații etc.

Page 11: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Deprecierea capitalului fix este cunoscuta sub forma de uzură."

✤ Uzura poate fi:!

✤ fizică!

✤ morală!

✤ Ce diferență există între ele?

Page 12: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Amortizarea capitalului fix = recuperarea sub forma baneasca a valorii capitalului fix consumat.!

✤ Să presupunem ca o societate comerciala dispune de un capital de 300.000 lei, din care 70% capital fix, cu o durata de functionare de 7 ani. Cum vom calcula expresia valorica a capitalului fix consumat anual?

Page 13: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

3b. Capitalul circulant

✤ Bunuri care se înlocuiesc după fiecare proces de producție!

✤ Participă la un singur proces de producție, în cadrul căruia se consumă complet. !

✤ Exemple: materii prime, combustibil, energie etc.!

✤ Kt= Kf + Kc

Page 14: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Neofactori

✤ Cum explicăm faptul că informația, abilitățile manageriale sau abilitățile antreprenoriale sunt considerați factori de producție?

Page 15: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Tehnologia este cea care contribuie în mod fundamental la crearea unei funcții de producție

✤ Atragerea resurselor de producție in activitățile economice depinde de tehnologia existentă și de costurile implicate.!

✤ Condițiile tehnice existente la un moment dat oferă posibilitatea de a prelucra doar anumite resurse.!

✤ Acestea devin factori de productie efectivi, spre deosebire de resursele care nu pot fi prelucrate cu tehnologia existentă si care vor deveni (eventual) factori de producție în viitor.

Page 16: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Combinarea factorilor de producție

✤ Combinarea reprezinta modul specific de agregare a factorilor de producție în vederea producerii diferitelor bunuri si servicii.!

✤ În functie de tipul de bun sau serviciu, producătorul selectează factorii specifici domeniului de activitate respectiv, factori impuși de tehnologia de fabricație.!

✤ În functie de cantitatea de bunuri si servicii de care se estimeaza a este nevoie, producatorul va achiziționa și combina cantități mai mari sau mai mici de factori. "

✤ El trebuie să combine eficient factorii de productie, pentru a obține o cantitate maximă la un consum minim.

Page 17: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Pentru un anumit nivel de productie, exista mai multe posibilitati de combinare a factorilor de productie.!

✤ Configurația optimă este aleasă în urma substituirii unor factori de productie cu alții si a calculării unor indicatori de eficiență, precum productivitatea.!

✤ Suplimentul dintr-un factor necesar pentru a reduce cu o unitate cantitatea utilizata dintr-un alt factor astfel încât producția să nu se reducă, reprezinta rata marginala de substitutie (Rms)

Page 18: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Exemplu

✤ O firmă decide înlocuirea a 5 echipamente de producție prin angajarea suplimentară a unui număr de 12 lucrători.!

✤ Care este rata de substituție a capitalului prin muncă?

Page 19: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Productivitatea factorilor de producție✤ Productivitatea reprezintă eficienţa (randamentul) cu

care sunt combinaţi şi utilizaţi factorii de producţie în procesul de producere a bunurilor economice şi a serviciilor.!

✤ În mod concret, productivitatea exprima legătura cantitativa dintre producţia obţinută şi factorii de producţie utilizaţi

Page 20: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Productivitate medie

✤ Se calculează pentru fiecare factor de producție în parte.!

✤ Productivitatea medie a muncii se calculează ca raport întreproducţia totală (Q) exprimată în unităţi fizice şi valorice şi cantitatea de muncă utilizată (L), exprimată în număr de muncitori, numărul de om-ore sau om-zile lucrate. !

✤ Productivitatea medie a capitalului se determină ca raport dintre producţia obţinuta (Q) şi capitalul utilizat (K).!

✤ Productivitatea medie a pământului se calculează ca raport între rezultatul obţinut (Q) şi suprafaţa de teren utilizat (P)

Page 21: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Există și un indicator ce ilustrează impactul tuturor factorilor de producție asupra rezultatelor obținute.!

✤ Productivitatea globală medie se calculează ca raport între volumul rezultatelor (Q) şi volumul factorilor de producţie evaluaţi.

Page 22: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Dinamica productivităţii, adică modificarea în timp a nivelului productivităţii se măsoară cu ajutorul indicelui productivității!

✤ Acesta se calculează ca raport între productivitatea din perioada curentă (Wi) şi productivitatea din perioada de bază (W0).!

✤ Formula

Page 23: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Productivitate marginală

✤ Productivitatea marginală a unui factor de producție reprezintă suplimentul de producţie (Q) obţinut ca rezultat al utilizări unei cantităţi suplimentare din factorul respectiv (L, K sau P),în condiţiile în care ceilalţi factori rămân constanţi.!

✤ Formula pentru fiecare caz în parte.

Page 24: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Exemplu

Număr de lucrători (L) Producție (Q) Productivitate

medie a muncii

Productivitate marginală a

muncii

0 0 - -1 42 93 154 205 246 26

Page 25: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Reprezentare grafică

Page 26: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Relația dintre Wmedie și Wmg

✤ Dacă Wmg < W atunci valoarea productivității va scădea (recomandarea ar fi să nu se mai angajeze lucrători suplimentari, sau să nu se mai crească cantitatea factorilor utilizați)!

✤ Dacă Wmg >W atunci valoarea productivității medii va crește !

✤ Dacă Wmg =W atunci se consideră că s-a atins un nivel optim de producție

Page 27: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Exemplu

✤ Volumul producţiei unei firme cu 125 de salariaţi este de 2500 de produse. Câţi salariaţi trebuie să mai angajeze această firmă pentru a-şi dubla producţia în condiţiile creşterii productivităţii medii a muncii cu 25%?: a) 25; b) 125; c) 100; d) 50; e) 75.

Page 28: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ La o anumită firmă, productivitatea medie a muncii în t1 faţă de t0 sporeşte cu 50%, iar producţia se dublează. Numărul de salariaţi în t1 faţă de t0: !

a) creşte cu 75%; b) scade cu 33,33%; c) scade cu 25%;!d) scade cu 18,33%; !e) creşte cu 33,33%.

Page 29: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Legea randamentelor descrescătoare

✤ Daca va crește cantitatea tuturor factorilor, producția va crește. !

✤ Dar dacă va crește cantitatea dintr-un singur factor de producție (restul rămânând constanți), producția totală va crește de fiecare dată din ce în ce mai puțin, până cand va înceta să mai crească. !

✤ Asta este legea randamentelor descrescătoare.

Page 30: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

Importanța creșterii productivității

✤ Pentru ultimii patru ani, studiile Eurostat arată că salariaţii români au înregistrat cea mai mare creștere a nivelului productivității muncii, de 14%.!

✤ Totuși, trebuie subliniat că această creștere este atât de mare deoarece punctul de plecare se află mult sub media europeană.!

✤ Astfel, productivitatea muncii în România este de șase ori mai mică decât media în Europa, de 7,5 ori mai mică decât în Germania și de 8 ori față de Olanda.

Page 31: curs 6 microeconomie - teoriadeciziei.roteoriadeciziei.ro/wp-content/uploads/curs-6-microeconomie-.pdf · 3a. Capitalul fix Se consumă și ... 3b. Capitalul circulant

✤ Un studiu Eurofound din 2012 arată că România e pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de ore lucrate săptămânal. !

✤ Dar în ciuda orelor lungi petrecute la serviciu, angajații aduc prea puțină valoare adaugată în economie. !

✤ Acest lucru nu se datorează doar angajaților ci și tipului de muncă realizat.!

✤ Asamblarea la bandă sau coaserea unor tetiere pentru mașini e mai puțin valoroasă decât dezvoltarea unor autoturisme sau cercetarea pentru noi tehnologii. Dacă primele operațiuni sunt prestate în uzinele românești, cele din urmă, se fac în țările cu productivitate înaltă (de pildă, Germania).