Curriculum vitae Europass Eppel, Ioan M lucrari Marius Eppel_RO.pdfآ  Perioada 1995-1999...

download Curriculum vitae Europass Eppel, Ioan M lucrari Marius Eppel_RO.pdfآ  Perioada 1995-1999 Calificarea

of 17

 • date post

  03-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Curriculum vitae Europass Eppel, Ioan M lucrari Marius Eppel_RO.pdfآ  Perioada 1995-1999...

 • 1

  Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume Eppel, Ioan Marius

  Adresă(e) 37, Bună Ziua, Bl. E1B, et. IV, ap. 48, 400170, Cluj-Napoca, România

  Telefon(oane) 00 40 (0) 264 405 300

  Fax(uri) 00 40 (0) 264 591 906

  E-mail(uri) mariuseppel@yahoo.fr

  Naţionalitate(-tăţi) română

  Data naşterii 26.05.1977

  Sex masculin

  Profesia Cercetător ştiinţific II

  Experienţa profesională

  Perioada

  Funcţia sau postul ocupat

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Numele şi adresa angajatorului

  Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Perioada

  Funcţia sau postul ocupat

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Numele şi adresa angajatorului

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Mai 2014 - prezent

  Cercetător ştiinţific II

  Participarea la proiecte de cercetare, relația cu centrele de cercetare internațională, organizare de

  manifestări științifice

  Universitatea “Babes-Bolyai”, Centrul de Studiere a Populaţiei

  Str. Avram Iancu, nr. 68, et. 3, Cluj-Napoca, România

  Academic

  Noiembrie 2012-prezent

  Co-coordonator seminar, Cercetător asociat și corespondent permanent pentru Europa

  Centrală și de Est

  Activități didactice de predare la nivel licență și masterat, activități de coordonare a cercetării

  științifice la nivel de masterat, doctorat.

  École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre de Recherches Historiques, 190- 198, avenue de France, 75244 Paris cedex 13, Franța http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/47/

  Academic

  mailto:mariuseppel@yahoo.fr http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/47/

 • 2

  Perioada

  Funcţia sau postul ocupat

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Numele şi adresa angajatorului

  Tipul activităţii sau sectorul de

  activitate

  Perioada

  Decembrie 2013- prezent

  Șef Serviciu Muzeele Universității

  Secretar științific al Departamentului Patrimoniu Cultural Universitar;

  Managementul activităților muzeale, managementul resursei umane,

  Managementul proiectelor de cercetare și culturale

  Universitatea “Babes-Bolyai”, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România

  Academic

  Septembrie 2008 - aprilie 2014

  Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific III

  Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la proiecte de cercetare, relația cu centrele de cercetare internațională, organizare de manifestări științifice

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Babes-Bolyai”, Centrul de Studiere a Populaţiei Str. Avram Iancu, nr. 68, et. 3, Cluj-Napoca, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Academic

  Perioada Mai 2006-Septembrie 2008

  Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific

  Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare în istoria Bisericii şi a istoriei politice

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Babes-Bolyai”, Institutul de Istorie Ecleziastică Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Academic

  Perioada Ianuarie 2006-Mai 2006

  Funcţia sau postul ocupat Muzeograf I

  Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare de expoziţii, inventariere de documente şi obiecte de patrimoniu

  Numele şi adresa angajatorului Complexul Muzeal Arad P-ţa George Enescu, nr. 1, 301131, Arad, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Muzeografie

  Perioada Noiembrie 2001-Noiembrie 2005

  Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă

  Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare în istoria Bisericii şi istorie politică, activități de secretariat de catedră

  Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Babes-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Modernă,str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Academic

 • 3

  Educaţie şi formare

  Perioada Calificarea / diploma obţinută

  Disciplinele principale studiate /

  competenţe profesionale dobândite

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Nivelul în clasificarea naţională sau

  internaţională

  Perioada

  Calificarea / diploma obţinută

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Numele şi tipul instituţiei de

  învăţământ / furnizorului de formare

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  2015 Abilitat în Domeniul Istorie Istorie, istoria familiei, istoria bisericii, antropologie culturală Universitatea “Babes-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Modernă,str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România Nivel 6 – învăţământ postuniversitar 2012-2014 Postdoctorat în Domeniul Istorie Istorie, Istoria familiei, demografie istorică, antropologie culturală

  École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre de Recherches Historiques, 190- 198 avenue de France, 75244 Paris cedex 13

  Nivel 6 – învăţământ postuniversitar

  Perioada 2001-2005

  Calificarea / diploma obţinută Doctor în Istorie

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Istoria Bisericii, Antropologie religioasă, demografie şi sociologie a populaţiei

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  Nivel 6 – învăţământ postuniversitar

  Perioada 1999-2000

  Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Teologie istorică, Istoria Bisericii ortodoxe române, Istoria Bisericii universale

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Teologie ortodoxă, B-dul Mitropoliei, Nr.20, Sibiu 550179, România

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  Nivel 6 – învăţământ postuniversitar

  Perioada 1995-1999

  Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă

 • 4

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Teologie dogmatică, teologie morală, istoria Bisericii ortodoxe române, istoria artei

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Universitatea “Aurel-Vlaicu”, Facultatea de Teologie ortodoxă, B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130, România

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  Nivel 5 – învăţământ universitar

  Perioada 1991-1995

  Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat

  Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

  Limba si literatura romana, Istorie, Lingvistica, Teoria literaturii, Limba franceza, Limba latina

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  Liceul Teoretic Sebiș, B-dul Victoriei, nr. 7, România

  Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

  Nivel 3 – învăţământ liceal

  Aptitudini şi competenţe personale

  Limba(i) maternă(e) Română

  Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie

  Discurs oral Exprimare scrisă

  Limba Franceză C1

  Utilizator experimenta

  t C2

  Utilizator experimentat

  C2 Utilizator

  experimentat C2

  Utilizator experimentat

  C2 Utilizator

  experimentat

  Limba Engleză C1

  Utilizator independent

  C1 Utilizator

  independent B2

  Utilizator independent

  B2 Utilizator

  independent B2

  Utilizator independent

  Limba Italiană B2

  Utilizator independent

  B2 Utilizator

  independent A2

  Utilizator independent

  A2 Utilizator

  independent A2

  Utilizator independent

  Limba Maghiară A2

  Utilizator independent

  A2 Utilizator

  independent A2

  Utilizator independent

  A2 Utilizator

  independent A2

  Utilizator independent

  Limba Germană A2

  Utilizator independent

  A2 Utilizator

  independent A2

  Utilizator independent

  A2 Utilizator

  independent A2

  Utilizator independent

  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

  - Limbi clasice: latina (foarte bine), greaca (bine), ebraica