Cum să ne redobândim tinerețea - John Thomas

97
CUM SĂ NE REDOBÂNDIM TINEREŢEA UN GHID AL TINEREŢII FĂRĂ BĂTRÂNEŢE SAU CUM POATE FI INVERSAT PROCESUL DE ÎMBĂTRÂNIRE John Thomas In!o"#$%!% În&'()*a!%a )n%!%as$' n# a!% %+a,- Ea s% !a"#$% .!)n!/o s,#01' ma) 1#n'2 .!)n $3*)+a!%a !%s.%$#,#) $%,o! ")n 0#! *) .!)n am.,)&)$a!%a !%s.%$#,#) "% s)n%4 Scopul acestei cărţi este acela de a-i oferi cititorului răspunsuri la toate întrebările legate de sănătate i aspect, dar mai ales de a îmbunătăţi calitatea vieţii sale. Speranţa autorului este că toţi ș cei care au cumpărat cartea au făcut-o din aceste motive. Abordarea noastră legată de sănătate şi longevitate este deopotrivă totală şi elementară. Nu credem în medicamente care acţionează pe  bază rulantă şi în pastile magice. Tot ce ne propunem este să eplicăm cititorului felul în care poate  pierde controlul asupra corpului său şi ce trebuie să facă pentru a putea eperimenta inversarea  procesului de îmbătr!nire. Nu stă în intenţia noastră să manifestăm un zel ecesiv "să oferim soluţii absolute, valabile pentru toate situaţiile#. $uţini oameni vor putea aplica în proporţie de %&&' toate sfaturile oferite în această carte. (e aceea, îi încura)ăm pe cititori să avanseze pe tăr!mul cunoaşterii personale în propriul lor ritm. Nu trebuie să vă simţiţi descura)aţi dacă nu  puteţi respecta de la început toate indicaţiile incluse în această lucrare. *mportant este să înţelegeţi că sfaturile oferite în acest material reprezintă idealul, scopul pe care trebuie să vi-l propuneţi şi către care trebuie să tindeţi+ umea ideală a sănătăţii reprezintă un mod de viaţă bazat pe o alimentaţie integrală, pe o apă pură, pe practicarea unor eerciţii moderate, dublată de suficientă odină, c!t mai puţin stres, păstrarea igienei corporale şi cultivarea unei minţi puternice. erită să faceţi toate eforturile pentru a integra aceste lucruri în viaţa dumneavoastră, ciar dacă un mod de viaţă perfect răm!ne dificil de dus într-o lume în care boala şi suferinţa reprezintă norma firească. Speranţa noastră este că această lucrare vă va a)uta să găsiţi acea cale de mi)loc care să vă permită să vă bucuraţi de viaţă într-o stare de sănătate perfectă. Trăim într-o lume imperfectă, în care idealurile sunt foarte greu de atins. /neori, circumstanţele eterioare ne scapă de sub control. 0i totuşi, avem în fiecare zi ocazia să facem 1alegeri2 care ne influenţează viaţa şi starea de sănătate, inclusiv vieţile celor din )urul nostru, în bine sau în rău. *mportant este să facem efortul de a opta corect în fiecare zi din viaţa noastră. 3eamintim cititorului că boala şi sănătatea reprezintă stări eistenţiale cumulative2 iar alternativa la o stare bună de sănătate este o eistenţă tristă şi penibilă, trăită în suferinţă. ipsa stării de sănătate ne răpeşte fericirea de a trăi, deci inclusiv 1viaţa2. (e aceea, ţintiţi c!t mai sus şi faceţi tot ce vă stă în putinţă. 4 stare bună de sănătate merită să fie cultivată mai presus de orice, indiferent c!t de mari ar părea eforturile pentru atingerea ei+ editaţi asupra acestei idei+ O 5a,oa!% n%.!%(#)'  Dacă doriţi să arătaţi şi să vă simţiţi la fel de bine ca mine atunci când veţi atinge vârsta mea, trebuie să începeţi deja să faceţi ceva! 3obert ceod 5nt!lnirea cu persoana care avea să-mi devină mentor nu a fost deloc una banală. 5ncă şi mai ciudate au fost circumstanţele în care s-a produs ea6 în sala de aşteptare a unui restaurant din San 7ernardino, 8alifornia, în anul %9:%, cu ocazia unei înt!lniri de afaceri a distribuitorilor companiei A384 "Atlantic 3icfield 8ompan;#. Absolvisem colegiul cu numai c!teva luni înainte şi eram de)a anga)at la una din marile companii ale lumii, în domeniul petrolier. *ar acum mă aflam la o convenţie la care participau alţi anga)aţi ai companiei. <ram fascinat. Ne-am împărţit instinctiv în %

Transcript of Cum să ne redobândim tinerețea - John Thomas

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 1/97

 

CUM SĂ NE REDOBÂNDIM TINEREŢEA

UN GHID AL TINEREŢII FĂRĂ BĂTRÂNEŢESAU CUM POATE FI INVERSAT PROCESUL DE ÎMBĂTRÂNIRE

John Thomas

In!o"#$%!%

În&'()*a!%a )n%!%as$' n# a!% %+a,- Ea s% !a"#$% .!)n!/o s,#01' ma) 1#n'2 .!)n $3*)+a!%a!%s.%$#,#) $%,o! ")n 0#! *) .!)n am.,)&)$a!%a !%s.%$#,#) "% s)n%4

Scopul acestei cărţi este acela de a-i oferi cititorului răspunsuri la toate întrebările legate desănătate i aspect, dar mai ales de a îmbunătăţi calitatea vieţii sale. Speranţa autorului este că toţiș

cei care au cumpărat cartea au făcut-o din aceste motive. Abordarea noastră legată de sănătate şilongevitate este deopotrivă totală şi elementară. Nu credem în medicamente care acţionează pe

 bază rulantă şi în pastile magice. Tot ce ne propunem este să eplicăm cititorului felul în care poate pierde controlul asupra corpului său şi ce trebuie să facă pentru a putea eperimenta inversarea procesului de îmbătr!nire. Nu stă în intenţia noastră să manifestăm un zel ecesiv "să oferimsoluţii absolute, valabile pentru toate situaţiile#. $uţini oameni vor putea aplica în proporţie de%&&' toate sfaturile oferite în această carte. (e aceea, îi încura)ăm pe cititori să avanseze petăr!mul cunoaşterii personale în propriul lor ritm. Nu trebuie să vă simţiţi descura)aţi dacă nu

 puteţi respecta de la început toate indicaţiile incluse în această lucrare. *mportant este să înţelegeţică sfaturile oferite în acest material reprezintă idealul, scopul pe care trebuie să vi-l propuneţi şicătre care trebuie să tindeţi+ umea ideală a sănătăţii reprezintă un mod de viaţă bazat pe oalimentaţie integrală, pe o apă pură, pe practicarea unor eerciţii moderate, dublată de suficientăodină, c!t mai puţin stres, păstrarea igienei corporale şi cultivarea unei minţi puternice. erită săfaceţi toate eforturile pentru a integra aceste lucruri în viaţa dumneavoastră, ciar dacă un mod deviaţă perfect răm!ne dificil de dus într-o lume în care boala şi suferinţa reprezintă norma firească.

Speranţa noastră este că această lucrare vă va a)uta să găsiţi acea cale de mi)loc care să vă permităsă vă bucuraţi de viaţă într-o stare de sănătate perfectă. Trăim într-o lume imperfectă, în careidealurile sunt foarte greu de atins. /neori, circumstanţele eterioare ne scapă de sub control. 0itotuşi, avem în fiecare zi ocazia să facem 1alegeri2 care ne influenţează viaţa şi starea de sănătate,inclusiv vieţile celor din )urul nostru, în bine sau în rău. *mportant este să facem efortul de a optacorect în fiecare zi din viaţa noastră. 3eamintim cititorului că boala şi sănătatea reprezintă stărieistenţiale cumulative2 iar alternativa la o stare bună de sănătate este o eistenţă tristă şi penibilă,trăită în suferinţă. ipsa stării de sănătate ne răpeşte fericirea de a trăi, deci inclusiv 1viaţa2. (e

aceea, ţintiţi c!t mai sus şi faceţi tot ce vă stă în putinţă. 4 stare bună de sănătate merită să fiecultivată mai presus de orice, indiferent c!t de mari ar părea eforturile pentru atingerea ei+ editaţiasupra acestei idei+

O 5a,oa!% n%.!%(#)'

 Dacă doriţi să arătaţi şi să vă simţiţi la fel de bine ca mine atunci când veţi atinge vârsta mea,trebuie să începeţi deja să faceţi ceva! 3obert ceod

5nt!lnirea cu persoana care avea să-mi devină mentor nu a fost deloc una banală. 5ncă şi maiciudate au fost circumstanţele în care s-a produs ea6 în sala de aşteptare a unui restaurant din San7ernardino, 8alifornia, în anul %9:%, cu ocazia unei înt!lniri de afaceri a distribuitorilor companiei

A384 "Atlantic 3icfield 8ompan;#. Absolvisem colegiul cu numai c!teva luni înainte şi eramde)a anga)at la una din marile companii ale lumii, în domeniul petrolier. *ar acum mă aflam la oconvenţie la care participau alţi anga)aţi ai companiei. <ram fascinat. Ne-am împărţit instinctiv în

%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 2/97

 

grupuri, în funcţie de poziţia pe care o ocupam în ieraria companiei. 8um conversaţiile nu eraufoarte animate, l-am putut auzi pe şeful meu r!z!nd şi făc!nd glume cam nesărate pe seama unuicoleg de-al lor, pe nume 7ob ceod. Acesta prefera să nu socializeze cu cei din grupul lui social"ceea ce sociologii numesc 1statut inconsistent2#. a r!ndul lor, colegii îl respingeau, făc!nd glume

 pe seama lui. 5n timp ce ascultam fără să vreau conversaţia lor, ceva mi-a atras atenţia6

- 0tiţi, a spus unul din ei, ceod este vegetarian. Nu măn!ncă deloc carne. < un om= ciudat+

- (a, a răspuns altul, e interesat de sănătate. Nu înţeleg ce preocupare mai poate fi şi asta+

<ra greu să-l compari pe ceod cu acest grup de directori aroganţi şi egocentrici. i-a fostimposibil să nu remarc diferenţa dintre acel grup de oameni şi obiectul ironiilor lor, acel ceod.Acesta arăta foarte t!năr. >!mbetul lui, ocii, r!sul ? nimic nu amintea faptul că avea @9 de ani.$ărul lui era încis la culoare şi avea o alură tinerească+ Abdomenul era perfect drept, iar ţinuta deadolescent. -am privit cu înc!ntare. 8!t despre ceilalţi directori, aceştia arătau cu & de ani mai

 bătr!ni dec!t ceod. 7urţile li se revărsau peste curele, părul lor era albit, unii celiseră, aveau pungi de grăsime sub oci, fumau încontinuu şi nu lăsau paarele cu băutură din m!nă. Toţi aveauceasuri de aur la m!nă. 5ntre timp, au trecut anii, şi cei mai mulţi dintre ei au înlocuit ceasurile deaur cu epitaful pe piatra de morm!nt6 1A fost un băiat bun+2

ceod ştia ceva de care ceilalţi nu aveau abar. etaforic vorbind, putem spune că era cu @9 deani mai 1t!năr2 dec!t ei. (eşi ma)oritatea celor din grupul respectiv aveau v!rste cuprinse între B&şi @& de ani, toţi arătau mai bătr!ni ca el+ Am făcut primul pas către lumea tinereţii fără bătr!neţeîndrept!ndu-mă către ceod. (upă înt!lnirea cu el, viaţa mea avea să se scimbe pentrutotdeauna. (estinul a fost cel care m-a condus la acea convenţie în acea zi, în care 7ob ceod adevenit mentorul meu. 8u adevărat, se poate spune că (omnul lucrează pe căi misterioase+ -am

 prezentat singur acestui 1t!năr2 enigmatic în v!rstă de @9 de ani şi, în timp ce vorbea, mi-am datseama că era un om cu totul deosebit. 5n sinea mea, m-am otăr!t pe loc6 18!nd o să am @9 de ani,doresc să arăt şi să mă la fel ca acest om+2 *-am vorbit despre intenţia mea, iar el mi-a răspuns6

- <ste o poveste lungă, şi va trebuie să-ţi descoperi propria cale, dar aş considera un privilegiu să

îţi pot fi de folos. Am devenit pe loc cei mai buni prieteni. (rumurile noastre nu s-au încrucişatdec!t de c!teva ori în lunile care au urmat. 4ri de c!te ori ne-am înt!lnit însă, m-a luat sub aripa sa

 protectoare şi mi-a indicat calea pe care o aveam de urmat.

- (acă doreşti să înţelegi cum am reuşit să arăt şi să mă simt cu & de ani mai t!năr dec!t v!rstamea biologică, va trebui să studiezi. 5ţi recomand să citeşti cartea doctorului $aul 8. 7ragg,

 Miracolul postului negru. Nu vei găsi acolo toate răspunsurile, dar această carte reprezintă un bunînceput. a şase luni după prima mea înt!lnire cu 7ob, am părăsit compania şi am pierdut oricecontact cu el, p!nă în august %99B. Arată şi astăzi la fel de t!năr şi de plin de energie+  (acă l-aţivedea pe stradă, nu aţi crede că are mai mult de @& şi ceva de ani. Nu e rău pentru cineva de C9=Au trecut C de ani şi a sosit r!ndul meu să îmi spun povestea. ă apropii de v!rsta de DB de ani şi

doresc să vă confirm că .#%() opri ceasul biologic, invers!nd procesul de îmbătr!nire. Nu trebuiedec!t să citiţi aceste sfaturi şi să le urmaţi.

(e cele mai multe ori, oamenii se tem să se aventureze pe un tăr!m necunoscut, să treacă graniţele,să navigeze pe ape străine ? mai ales dacă acest lucru presupune să fie diferiţi de ceilalţi.  <stevorba şi de o anumită presiune socială. $oate sunt convinşi că renunţă la ceva de valoare.   (in

 păcate, teama şi ignoranţa sunt primele bloca)e care îi împiedică pe oameni să urmeze caleacorectă a sănătăţii. <i se agaţă de vecile lor obişnuinţe, care devin astfel lopata cu care îşi sapăsinguri morm!ntul+ 8ei mai mulţi dintre participanţii de v!rsta mea la convenţia despre care amvorbit la începutul acestei cărţi sunt de)a oameni bătr!ni. 8u toţii au trecut de apogeul anabolic şisuferă astăzi de procese degenerative. /nii dintre ei au murit. 8u toţii arată mai bătr!ni dec!tv!rsta reală pe care o au, iar acest lucru este rezultatul propriilor lor 1opţiuni2. Nimeni nu poate fiînvinovăţit pentru această stare de lucruri în afară de ei înşişi. (e altfel, toţi suntem responsabili

 pentru opţiunile noastre+ 4amenii refuză să creadă că şi ei vor îmbătr!ni. 8u toţii ştim că vom

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 3/97

 

muri odată şi odată, dar întotdeauna ne g!ndim că primul care va îmbătr!ni şi va muri va fi vecinulnostru, nu noi. 0i într-o bună zi, ne trezim în faţa oglinzii, iar mintea noastră ne spune6 1Eei,

 bucură-te c!t mai poţi, căci timpul care ţi-a rămas este scurt+2 $rietenii noştri îmbătr!nesc şi mor,iar imaginea din oglindă ne confirmă acest lucru6 am atins v!rsta bolii şi a bătr!neţii.

<ste important să înţelegem diferenţa dintre o boală şi o tulburare. 4 boală este o tulburare care a primit un nume 1oficial2. Fiaţa noastră nu este afectată numai de boli, ci şi de tulburările şi

dezecilibrele care nu s-au manifestat încă sub forma unor simptome severe "care să )ustifice titlulde 1boală2#. Ambele categorii ne împiedică să ne bucurăm plenar de viaţă, aşa cum am face-o dacăam avea o stare bună de sănătate. Nicio boală nu vine din senin. <a reprezintă un dezecilibru carese dezvoltă. 8uv!ntul disease ar trebui scris dis-ease , iar noi vom păstra această ortografie p!nă lasf!rşitul cărţii, pentru a-i reaminti continuu cititorului de acest principiu6 nimeni nu moare dincauza unui disconfort "boală#, ci din cauza unei tulburări, a unui dezecilibru+ Gelul în caredefinim starea de sănătate influenţează într-o mare măsură a)#")n%a noastră legată de procesulde îmbătr!nire şi capacitatea sau incapacitatea noastră de a prelua fr!iele propriului nostru destin,redirecţion!nd acele forţe care determină îmbătr!nirea corpului fizic "sau bioelectric#.

(oriţi cu adevărat să deveniţi din nou t!nărH (acă da, tot ce trebuie să faceţi este să citiţi această

carte şi să integraţi în viaţa dv. sfaturile sugerate de ea. (acă doriţi să eperimentaţi miracolulinversării procesului de îmbătr!nire, este necesar să vizualizaţi  mental rezultatul final al acestui proces. iracolul este posibil pentru toţi cei care încearcă, dar nu se produce gratuit. <istă un preţ pentru fiecare victorie, pe care îl veţi găsi prezentat în capitolele următoare. (acă veţi înţelege înce constă procesul de îmbătr!nire, veţi înţelege la fel de uşor şi cum poate fi inversat el+ Alegereadrumului ţine de fiecare individ în parte. <l singur poate decide dacă doreşte să a)ungă într-ofundătură, sau să trăiască un mod de viaţă sănătos, activ şi fericit.

D)n no# 3n'!-

inereţea este un lucru minunat. "e crimă să o risipeşti numai pe copii! Ieorge 7ernard SaJ

7ătr!neţea urmează întotdeauna după acele zile în care ne făceam speranţe şi vise în legătură cuzilele care vor urma. Speranţele noastre se împlinesc rareori, căci trupul nu reuşeşte să ţină pasulcu mintea. /n corp îmbătr!nit şi neputincios în care sălăşluieşte o minte t!nără nu poate generaaltceva dec!t conflicte şi o stare de tensiune. Trupul pe care îl cunoşteam c!ndva se rătăceşte înmeandrele Timpului şi nu mai ştie să comunice cu mintea. Giinţa răm!ne o singură unitate, dar celedouă aspecte ale sale încep să semene cu cele două feţe ale unei monede6 o minte t!nără şi un corpîmbătr!nit, fiecare eprim!ndu-se într-un limba) diferit, fără nici un interpret care să le facătraducerea. $rocesul de îmbătr!nire este natural, dar este infinit accelerat din cauza ignoranţei ? şiimplicit prin opţiunile  pe care le facem singuri+ 4amenii îmbătr!nesc deoarece nu ştiu cum sărăm!nă tineri. 3itmul îmbătr!nirii este mult mai rapid dec!t în vremurile de altădată. Acest lucrueste cu deopotrivă valabil în ceea ce îi priveşte pe tineri, şi mai ales pe femeile cu v!rste cuprinse

între D-@D de ani. $rimele semne ale bătr!neţii apar în )urul v!rstei de @ de ani. 7oli care altădatăerau apana)ul bătr!nilor fac astăzi ravagii printre tineri. (in fericire, problema poate fi însăinversată+ 5n pofida afirmaţiilor optimiste ale e#perţilor, speranţa de viaţă nu este mai mare astăzidec!t în timpurile de demult. Statisticile folosite pentru a argumenta această viziune "a uneisperanţe de viaţă mai mari# nu ţin cont de numărul de copii care ating stadiul de adulţi. $e timpuri,

 )umătate din populaţia Statelor /nite murea înainte de a a)unge la v!rsta de & de ani. Aşa seeplică ponderea redusă a speranţei de viaţă din acele timpuri. 8reşterea statistică  a speranţei deviaţă din ultimii D& de ani i-a determinat pe oamenii naivi să accepte pretenţiile false ale mediciniilegate de victoriile sale în prelungirea vieţii. Această concluzie este greşită. 4amenii moderni nutrăiesc mai bine şi nu sunt mai sănătoşi azi dec!t în trecut. Tulburările degenerative au înlocuit

 bolile infecţioase. ai mult, incidenţa bolilor contagioase este în creştere. (e fapt, ele reprezintă

ceva mai mult dec!t un simplu duşman care s-a întors printre noi. 3evenirea lor răsp!ndeşte boala

% N. tr. Koc de cuvinte intraductibil6 disease ? boalăL dis-ease ? disconfort.

B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 4/97

 

în r!ndul celor nepregătiţi, care nu ştiu sau nu vor să se conformeze legilor naturii. 4rice om senaşte pentru a eperimenta o viaţă lungă şi sănătoasă pe această planetă.

5n %9:%, c!nd am fost iniţiat pentru prima dată în teoria îmbătr!nirii, se considera că inversareaceasului biologic este un proces etrem de dificil dacă omul a supravieţuit  de)a BD de ani într-unmod de viaţă normal. a ora actuală ar trebui să reducem această limită la numai @ de ani. iniade demarcaţie între tinereţe şi bătr!neţe scade rapid+ Atunci c!nd suntem tineri, starea noastră de

sănătate se află la apogeu şi corpul ştie să se repare rapid şi fără probleme. Această stare este foarte bine descrisă de cuv!ntul anabolism, care înseamnă absenţa distrugerii ţesuturilor în organism. <limplică regenerarea normală a muşcilor, a oaselor şi a pielii. Altfel spus, este un proces dereconstrucţie. $e măsură ce îmbătr!nim, corpul începe să funcţioneze din ce în ce mai lent, iar noidevenim din ce în ce mai fragili. 3ănile nu ni se mai vindecă la fel de uşor. Această stare estedescrisă perfect de cuv!ntul catabolism, care înseamnă degenerarea sau distrugerea ţesuturilor corporale. 8atabolismul este opusul anabolismului. $rin catabolism, energia este eliberată. <ste unfel de auto-digestie, prin care corpul se răneşte ciar cu energia eliberată prin digerarea propriilor ţesuturi. < o energie a supravieţuirii, necesară pentru a acoperi numai nevoile minime  de energieale corpului. <nergia produsă prin activitatea catabolică este o energie a înfometării. Activitateacatabolică ne poate ţine în viaţă, dar nu e ecivalentă cu sănătatea şi cu longevitatea. 8atabolismul

îşi trage rădăcinile în procesul morţii. /n organism t!năr este prin ecelenţă anabolic. Atunci c!ndîmbătr!neşte, el devine catabolic. <vident, eistă diferite grade între aceste două etreme. 5n carteade faţă, atunci c!nd folosim cuvintele anabolism şi catabolism ne referim de fapt la starea generalăa organismului şi la direcţia în care se îndreaptă corpul bioelectric, cu toate implicaţiile acesteia

 pentru procesul de îmbătr!nire.

F!rsta de @ de ani, care reprezintă linia de demarcaţie între cele două procese, este pentru noimomentul de a.o+%# ana1o,)$4 Altfel spus, este acel moment temporal c!nd t!nărul începe să seîndrepte către îmbătr!nire. <istă oameni care eperimentează acest moment ciar mai devreme dev!rsta de @ de ani. <istă alţii, care îl eperimentează ceva mai t!rziu. *mportant este că acestmoment soseşte mult prea devreme pentru om. Au fost vremuri c!nd era ceva cu totul neobişnuit

să vezi primele semne de îmbătr!nire p!nă la v!rsta de @&-@D de ani, cu ecepţia unei vieţi trăite îngreutăţi foarte mari. 4bezitatea, albirea părului, celirea, pierderea apetitului seual, ridurile şireducerea vitalităţii ? toate acestea reprezintă semne ale procesului de îmbătr!nire. 5nainte de a aflacum pot fi inversate aceste semne, este important să înţelegem cum apar ele. <ste important deasemenea să înţelegem cum  se manifestă ele. Atunci c!nd vom deveni conştienţi de trecereatimpului, vom deveni conştienţi şi de forţele invizibile ale îmbătr!nirii, care ne fac să ne trezim

 bătr!ni, deşi în sufletul nostru ne simţim în continuare tineri. Atunci c!nd atinge apogeul anabolic,omul se află la o răscruce de drumuri. <l este prins între miracolul tinereţii şi apropiereaîmbătr!nirii. $rocesul de îmbătr!nire începe discret, fără să facă valuri. <l nu este altceva dec!t un

 proces de auto-destructurare care grăbeşte trecerea timpului şi ne apropie de momentul morţii.Apogeul anabolic este punctul de cotitură în care tinereţea începe să dispară şi apar primele semne

ale bătr!neţii. Scimbaţi această stare de lucruri+  Nu-i obligatoriu ca viaţa noastră să se petreacă înacest  fel+  Noi avem libertatea să scimbăm această stare de lucruri ? indiferent de v!rstă+ Ne

 putem inversa cursul vieţii, dacă dorim să învăţăm şi să transpunem apoi în practică această nouăcunoaştere. 5n realitate, oamenii nu se tem at!t de ideea de îmbătr!nire, c!t de faptul că acest

 proces le va răpi desfătările de care se bucurau c!ndva gratuit. $entru cei mai mulţi dintre ei,g!ndul bătr!neţii este asociat cu viziunea unei fundături, a singurătăţii, durerii, suferinţei, şi înfinal a morţii. 5n realitate, umanităţii nu îi lipseşte cunoaşterea, ci înţelepciunea care să-i permită săfacă diferenţa între cunoaşterea adevărată şi cea falsă. 7ătr!neţea nu este neapărat sinonimă cu a fi

 bătr!n.  Nu este unul şi acelaşi lucru.

M%")$#,

8!nd omul e pe moarte, îi auzim deseori pe medici spun!nd6 1Nu mai e nimic de făcut+2, 1Trebuiesă acceptaţi realitatea+2 şi alte epresii de acelaşi fel, care îşi croiesc drum în subconştientul nostru,

@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 5/97

 

submin!ndu-ne dorinţa de a trăi în momentele de cumpănă. 5n realitate, este vorba de simplecuvinte goale, menite să ne determine să acceptăm şi să raţionalizăm aceste fenomene naturalenumite viaţă şi moarte. a început, c!nd boala abia începe să se manifeste, medicii se consultă şideliberează îndelung, d!ndu-şi cu părerea despre ce poate fi făcut pentru însănătoşirea pacientului.5n timp, acest proces de însănătoşire dă naştere unui )argon menit să fie înţeles nu numai de cătrespecialişti, dar şi de către pacient. 5n ceea ce îi priveşte pe pacienţii aflaţi în faze considerateterminale ale bolii, ştiinţa medicală îşi epuizează rapid )argonul savant, înlocuindu-l cu epresiilede mai sus, menite să ne ducă cu g!ndul la piatra de morm!nt care ne aşteaptă. edicul e cel careîndeamnă cemarea morţii. $acientul răspunde acestei cemări fie pregătindu-se în vedereamarelui sf!rşit, fie prin frustrare şi întrebări de genul6 1(e ceH2 18um e posibilH2 0i astfel, misterulsănătăţii şi al fericirii, al vieţii şi al morţii, răm!ne în continuare de nepătruns.

P!%o())

(ogmele religioase vor să ne convingă că fiecare avem alocat un anumit interval de timp în care sărăm!nem pe acest păm!nt, după care 1e voia lui (omnului2 să plecăm în lumea cealaltă. Kargonul

 preoţesc este altfel dec!t cel al oamenilor de ştiinţă, dar urmăreşte la r!ndul lui să ne amorţeascăemoţiile şi să ne determine să acceptăm realitatea momentului. $uţini oameni îndrăznesc să pună la

îndoială dogmele religioase. 3aţiunea nu are nici un cuv!nt de spus în această privinţă. (in păcate,noi ridicăm la rang de dogmă tot ceea ce nu înţelegem. Ne urmăm orbeşte convingerile, fără să ne punem întrebări precum 1(e ceH2 sau 14 fi adevăratH2. 0i astfel, renunţăm să luptăm. Acceptăm procesul de îmbătr!nire pentru că aşa ni s-a spus că trebuie să se înt!mple lucrurile şi murim cuc!teva decenii înainte de timpul care ne-a fost destinat, numai pentru că aşa au considerat mediciişi preoţii că este firesc. Societatea umană aniilează cu cinism îndoielile fireşti, şi astfel, oameniinu mai caută răspunsuri.

*ncapacitatea noastră de a discerne adevărul de minciună nu   este în întregime vina noastră. (emici copii, suntem învăţaţi să g!ndim într-un anume fel, să acceptăm aberaţiile emanate de cei carene conduc şi ne manipulează6 guverne, mass media, universităţi. >eul civilizaţiei noastre, pe altarulcăruia ne încinăm cu toţii, este omul de ştiinţă, care, din păcate nu ştie să răspundă la întrebarea61(in ce cauzăH2

5n fiecare zi, noi ne oferim voluntar să mergem în pelerina) la altarul 0tiinţei pentru a ne aduceomagiul în faţa ideii că efectele şi cauzele pot fi eplicate prin analize bazate pe factori singulari.Acceptăm teorii de genul că eistă un microb pentru fiecare boală, deci inclusiv o pilulă care poatevindeca fiecare tulburare. (in toate părţile ni se spune că avem în interiorul nostru un ceas biologiccare semnalează momentul în care trebuie să murim, deşi, în realitate, am putea inversa în oriceclipă mersul acelor acestui ceas, retrăind din nou zilele fericite ale tinereţii şi vitalităţii.

0tiinţa şi medicina dau vina pe bacterii şi pe viruşi, acuz!ndu-i că sunt responsabili de problemelenoastre de sănătate, în timp ce religia preferă să dea vina pe <va, al cărei păcat originar a aruncat

anatema asupra lui Adam şi a urmaşilor săi, aduc!nd în viaţa acestora boala şi moartea. 5n loc să neasumăm propria responsabilitate, continuăm să ne prosternăm la Altarului 0tiinţei   şi să plătim preţul corespunzător. 8umpărăm medicamente şi pastile pentru a trata simptomele, dar nu umblămdeloc la cauze. ai mult, acestea răm!n ciar neidentificate+ Altfel spus, trăim din paliative . (ealtfel, cam aşa operează ştiinţa medicală de azi6 ne uşurează simptomele "manifestările eterioare#,dar nu scimbă cu nimic cauzele care le-au provocat.

edicamentele de sinteză cimică produc scimbări în funcţiile organismului. <le sunt prescrise pentru a preveni, diagnostica sau vindeca bolile. Tetele care însoţesc medicamentele "scrise culitere minuscule# nu fac altceva dec!t păcălească pacientul, duc!ndu-i de multe ori în eroare ciar 

 pe medici. 8!t de diferită ar fi această viaţă, dacă oamenii ar înţelege corect în ce constă boala şi procesul de îmbătr!nire şi acţion!nd pe baza acestei cunoaşteri. (in păcate, umanitatea continuă să

trăiască sub această ipnoză indusă de ştiinţa medicală, fără să-şi pună vreodată întrebări legate demecanismele profunde ale vieţii şi morţii, ale sănătăţii şi bolii. Să fie limpede6 99' din procesul deîmbătr!nire la care suntem supuşi depinde de noi "se află sub controlul nostru direct#. 4rice om îşi

D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 6/97

 

 poate păstra un corp t!năr şi sănătos, precum şi o minte lucidă, dacă doreşte acest lucru. 8artea defaţă a fost scrisă tocmai pentru a oferi răspunsuri la întrebările evitate de ştiinţă6 1(e ceH, 8are ecauzaH2, indic!nd calea către o viaţă a tinereţii fără bătr!neţe.

C% 53!s' a5%m6

Gelul în care definim v!rsta ne poate scimba atitudinea faţă de viaţă. Atitudinea este cea care nedictează acţiunile de zi cu zi. a r!ndul lor, aceste acţiuni ne determină viitorul fiziologic şi v!rsta

 bioelectrică. F!rsta poate fi definită în funcţie de v!rsta cronologică, de cea mentală, de ceafuncţională şi, cea mai importantă, de v!rsta bioelectrică. *ată în ce constă fiecare din acestea6

V3!sa $a,%n"a!)s)$' se referă la anii pe care i-am petrecut p!nă acum pe acest păm!nt. 5n fiecarean, celebrăm această v!rstă d!nd o petrecere de ziua noastră. (in păcate, noi sărbătorim trecutul,spun!nd că am îmbătr!nit cu at!ţia ani, deşi ar trebui să spunem că am întinerit cu at!ţia ani$+

V3!sa m%na,' este definită de felul în care g!ndim. <a ţine de perspectiva noastră asupra vieţii.<ste un fel de capsulă a timpului în care este prinsă mintea noastră, în funcţie de o perioadă saualta din trecutul pe care l-am trăit. Spre eemplu, eistă oameni care au crescut în perioada arii8rize, fiind marcaţi pe viaţă de această perioadă a vieţii lor %. <istă nenumăraţi oameni în v!rstă

care reprezintă cea mai bună dovadă a acestui efect de capsulă a timpului. (in punct de vederemental, ei au rămas tineri "perioada care i-a marcat s-a petrecut de regulă în tinereţe, iar ei continuăsă se cramponeze de ea#, dar din punct de vedere fizic au îmbătr!nit. 8unoaştem cu toţii asemenea

 persoane, de multe ori ciar în familia noastră. *ndiferent c!t de t!nără se crede însă persoanarespectivă, este evident că trupul ei a trecut de mult de perioada apogeului anabolic, pierz!ndlegătura cu mintea. 5n acest caz, avem de-a face cu o minte t!nără într-un trup bătr!n.

V3!sa &#n$()ona,' se referă la capacitatea noastră de a funcţiona. edicina aşa-zis olisticădefineşte sănătatea funcţională drept capacitatea noastră de a eperimenta activităţile normale, dezi cu zi. Acest gen de definiţii ciudate acceptă eistenţa unor tulburări degenerative, consider!ndcă bunăstarea fizică are la bază felul în care ne percepem, indiferent de limitările noastre, care neîmpiedică să ducem un mod de viaţă cu adevărat sănătos, plin de vitalitate.

(efiniţiile de felul celei de mai sus m-au deran)at întotdeauna. <le nu scot nici un cuv!nt referitor la cauzele îmbătr!niri şi ale bolilor+ <le nu sunt altceva dec!t afirmaţii goale de conţinut. Apogeulsănătăţii nu poate fi cu adevărat eperimentat dec!t în absen a bolii. 8artea de faţă vă învaţă cumț

să atingeţi acest obiectiv, indiferent de c!te zile mai aveţi de trăit. <a se referă la inversarea 53!s%)1)o%,%$!)$%2 adică 53!sa !%a,' a $o!.#,#). 4dată ce veţi învăţa să manipulaţi şi controlaţi forţelecare influenţează v!rsta bioelectrică, efectul timpului asupra vieţii dumneavoastră va înceta să vămai preocupe. Nu poţi fi din nou t!năr dec!t atunci c!nd arăţi, te simţi şi g!ndeşti ca un om t!năr+

 Ni se spune pe toate canalele că procesul de celire, culoarea ocilor, diabetul, obezitatea şi problemele feminine sunt de natură genetică. 5n realitate, lucrurile nu stau ciar aşa. 8opiii se nasccu ocii albaştri, pentru ca mai t!rziu culoarea lor să se scimbe în negru sau în căprui. 4ameniicelesc2 dar prin pierderea părului pe care îl au de)a "nu se nasc celi#. Alţi oameni devin diabetici+Gemeile au anumite probleme specifice, dar nu de la bun început.  4amenii se îngraşă, nu se nascgraşi. $ersonal, am avut c!ndva ocii căprui încis. Astăzi   îi am verzi. 4amenilor celi le poatecreşte din nou  părul. (iabeticii pot redeveni normali. Gemeile îşi pot recăpăta starea de sănătate.4amenii graşi pot slăbi. $roblemele aşa-zis genetice pot fi rezolvate prin curăţarea corpului dedeşeurile metabolice, prin restaurarea ecilibrului ormonal şi consumarea unor superalimente.Aceste probleme aşa-zis genetice sunt simptomatice, niciodată cauzative. $ersonal, am asistat laregenerarea părului meu şi la re-înflorirea vieţii mele, deşi am depăşit v!rsta de D& de ani+ a fel

 puteţi face şi dumneavoastră+ 8ine deţine adevăratul controlH  $uneţi la îndoială autoritateamedicilor. 3idicaţi-vă din genunci. <ste vorba de corpul şi viaţa dumneavoastră. uaţi-vă fr!iele

 N. tr. <ste vorba de un )oc de cuvinte specific limbii engleze6 în această limbă, v!rsta este desemnată folosindcuv!ntul old "bătr!n# după numărul de ani.B N. tr. a fel, în 3om!nia eistă oameni care au crescut în perioada comunismului, fiind marcaţi pe viaţă de aceasta.

C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 7/97

 

viitorului în propriile m!ini+ N% a#o.!o+!am'm s' m#!)m prin acţiunile, cuvinte şi g!ndurilenoastre. 5n timp ce ne pregătim în această direcţie, moartea ne răpeşte rudele şi prietenii, semn căni se apropie şi nouă timpul. (in păcate, facem tot ce ne stă în puteri pentru a ne asigura că nu vomrăm!ne în urma lor=

4amenii cred că procesul de îmbătr!nire este un aspect normal al vieţii. 5n realitate, reprezintă partea anormală a procesului. 8reşterea normală ne permite să ieşim din copilărie şi să atingem

apogeul anabolic. 5mbătr!nirea prematură ne conduce de la acest moment de v!rf către morm!nt.5mbătr!nirea se produce ca urmare a unor modificări legate de timp "care-i definesc, de altfelsimptomele# precum încărunţirea, menopauza, celirea, ridurile, îngrăşarea, pierderea vitalităţii,reducerea apetitului seual. Aceste evenimente atestă trecerea timpului. <le sunt simptomatice, dar reprezintă concomitent şi semnele îmbătr!nirii+ $rocesul de îmbătr!nire poate fi încetinit, stopat şiinversat. Acest lucru nu devine însă posibil dec!t dacă deţinem cunoaşterea corectă şi o punem înaplicare. Gactorul său de control este acţiunea conştientă.4amenii îşi accelerează singuri procesul de îmbătr!nire prin ignorarea semnelor mai sus amintite.5n acest fel, ei îşi reduc cu bună ştiinţă şederea pe acest păm!nt, iar procesul de îmbătr!nire se

 produce de la sine. $utem proceda însă şi altfel6 putem opta pentru o re-eperimentare a timpului,nu prin retrăirea eperienţelor noastre anterioare, ci printr-o retrăire  a timpului însuşi ? a acelui

timp pe care l-am trăit de)a. 5mbătr!nirea şi Timpul sunt două lucruri legate între ele, dar nu şiidentice. 5mbătr!nirea este rezultatul unui Timp trăit greşit, în timp ce Timpul este veicululîmbătr!nirii. Spre eemplu, bolile sunt consecinţe ale unui Timp trăit greşit. 8ancerul determină oaccelerare a trecerii Timpului. 8!nd se petrece acest lucru, corpul nostru eperimentează un bloca)în ecilibrul său bioelectric, iar omul îmbătr!neşte+ I!ndiţi-vă la boală ca la o trecere accelerată aTimpului. <a ne privează de intervalul de timp la care am mai fi avut dreptul pe acest păm!nt.3ezultatul e procesul de îmbătr!nire, confirmarea deteriorării biologice.

T)m.#, "%5%n) 5)7)1),

S%mn%,% sunt altceva dec!t simptomele. <le se referă la evenimente eterioare şi sunt observabile.Semnele de îmbătr!nire şiMsau de boală pot fi observate şi măsurate. <le se confirmă prindiagnosticului unui medic, care stabileşte o stare morbidă. Semnele ne permit să fim conştienţi înmod dureros de modificarea funcţiilor normale ale organismului "de pildă febra sau inflamaţiile#.(e aceea, ele reprezintă o confirmare a procesului de îmbătr!nire şi trecerii timpului. (e eemplu,ocii încercănaţi sunt un semn al suprasolicitării ficatului, al funcţionării defectuoase a rinicilor,sub-idratării, congestiei limfatice şi toicităţii sistemice. Scimbarea modului de viaţă şi a dietei

 pot elimina acest semn al îmbătr!nirii premature. Semnele nu sunt altceva dec!t timpul devenitvizibil+ <le sunt capsule bioelectrice ale timpului. Semnele mai pot fi definite ca nişte evenimenteanormale,  care se petrec la nivelul procesului vieţii. <le se manifestă sub formă de evenimente

 patologice. (acă le considerăm normale, le diminuăm practic impactul asupra conştiinţei noastre şile amplificăm efectele. 4 boală e ca un oaspete nedorit care dă buzna în casa noastră. Apariţia ei

ne provoacă o serie de neplăceri. 8iar şi după ce pleacă, lasă în urmă o umbră de iritare. /neori,această umbră este evidentă, căci ne trezim că nu mai putem face o serie de lucruri care altădată neerau la îndem!nă. (e regulă însă, manifestarea plenară a procesului de îmbătr!nire se manifestăabia mai t!rziu, după o îndesire a acestor semne sau după o boală mai gravă. Timpul se accelereazăatunci pentru noi. /mbra bolii se manifestă de regulă prin deteriorarea funcţiilor organelor vitale.5ncetinirea şi încetarea funcţiilor vitale ale corpului nostru este cel mai important semn de caretrebuie să ţinem seama, scimb!ndu-ne modul de viaţă înainte de a fi prea t!rziu.

PA8II CE TREBUIE URMAŢI PENTRU A REDEVENI TÂNĂR 

Giecare pas pe care îl veţi face pentru îmbunătăţirea stării dumneavoastră de sănătate ? indiferentc!t de mic vi s-ar părea pe moment ? vă va aduce beneficii uriaşe. ai mulţi paşi mici sunt mai

eficienţi dec!t un singur pas mare. <fectul combinat al mai multor paşi este sinergetic.Fiaţa este precum un mare )ucător care )oacă în trei reprize6 p!nă la BB de ani, de la BB la @D de anişi de la @D la : de ani. a v!rsta de @D de ani nu puteţi fi încă siguri, dar la : de ani vă puteţi

:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 8/97

 

considera scos din )oc. (acă doriţi să evitaţi să a)ungeţi la v!rsta "bioelectrică# de : de ani încă dela v!rsta "calendaristică# de @D2 tot ce aveţi de făcut este să reduceţi v!rsta bioelectrică la &,BB+Triungiul tinereţii fără bătr!neţe6 (etoifierea ţesuturilor uşoare şi a ficatului elimină deşeuriledin organele vitale şi din ţesuturile con)unctive ale organismului. $recursorii ormonilor purificăreceptorii, revitalizează sistemul nervos şi permit reîntinerirea organismului. Super-alimentele aurolul de a reconstrui corpul fizic.

Transformarea copiilor în adulţi este provocată de ormoni. Atunci c!nd ormonii declanşeazăacest proces, grăsimea corporală se transformă în muşci viguroşi. 7ăieţii devin nişte armăsarinărăvaşi, iar fetele capătă formele lor specifice, unduioase. a)oritatea adolescenţilor se bucură deo sănătate perfectă, în pofida abuzurilor la care se supun. a v!rsta de D de ani, procesul dedegenerare a organelor vitale a început de)a. 5n cazul femeilor tinere, efectele dezastruoase   ale

 pastilelor anticoncepţionale asupra corpului fizic încep să se manifeste pe măsură ce receptoriiormonali se blocează, caz în care femeile cunosc iadul pe păm!nt. 5ntre şi BD de ani, femeilese îngraşă foarte tare, apar problemele tiroidiene, primele ciuperci şi infecţii urinare, energiadispare, încep probleme menstruale, părul le albeşte şiMsau se subţiază ? iar lista nu se opreşte aici.8eea ce dorim să subliniem este faptul că toate aceste tulburări sunt provocate de ormoni, put!ndfi cu uşurinţă inversate. Gemeile nu sunt obligate să sufere. Secretul constă în a păstra descisă

fereastra 1v!rstei mi)locii2 cu a)utorul precursorilor ormonali. Feţi afla mai multe despre acestsubiect în capitolele care urmează.

Ma!)) 5!'0)o!)

<ste dificil să înţelegi dilema umană dacă nu cunoşti forţele cu care acţionează ştiinţa şi medicina,care ne întunecă viziunea şi ne tulbură minţile. 4dată înţelese aceste forţe, cititorul va realizafoarte uşor de ce secretul tinereţii fără bătr!neţe poate fi revelat at!t de simplu în lucrări precumcea de faţă, dar nu şi în literatura ştiinţifică de specialitate. Adevăraţii ari Fră)itori ai ştiinţei şi aimedicinii reprezintă o specie în sine. (e multe ori, ei se află cu c!ţiva ani-lumină înaintea epocii încare trăiesc. (in acest motiv, ei reprezintă o problemă pentru cei care doresc să controleze şi sămanipuleze societatea. Analele ştiinţei şi ale medicinii sunt pline de asemenea oameni. ulţi şi-autrăit vieţile în anonimat, departe de curentele general acceptate. Auzim puţine lucruri despre ei, dar impactul pe care l-a avut viziunea lor asupra vieţii noastre pluteşte pretutindeni în )urul nostru ? fiind de multe ori asumat de alte nume, recunoscute astăzi. (oar c!ţiva dintre ei, foarte cura)oşi, au

 preferat să funcţioneze în interiorul  sistemului. Fiziunea lor a creat adevărate cratere în lumeaştiinţifică contemporană, pe care nimeni nu le-a putut contesta sau şterge, indiferent de intereselecare l-ar fi m!nat. <u îi numesc pe aceşti oameni F3OK*T43*. Fră)itorii înţeleg foarte binedirecţia greşită în care se îndreaptă ştiinţa medicală şi dilema care eistă între adevăr şi teoriile învigoare. (e altfel, rătăcirea ştiinţei medicale nu s-a petrecut accidental, ci a fost planificată. Totulţine de manipulare şi de culisele istoriei. Să vedem cum a arătat adevăratul peisa) al marilor oameni de ştiinţă din domeniul medicinii, pentru a înţelege mai bine în ce constă politica medicală

şi de ce este necesar să acceptăm asumarea responsabilităţii pentru propria noastră viaţă, ieşind dinactualul sistem medical oficial. *ată o scurtă istorie a c!torva Fră)itori ai medicinii.

D!4 Ca!%9 R%ams a fost un asemenea Fră)itor. <l a avut un al şaselea simţ în legătură cu natura,intuind forţele energetice ale vieţii care eistă la un nivel subatomic. 5n această privinţă, amanifestat din plin toate instinctele şi virtuţile geniului. a fel ca şi alţii înaintea sa, 3eams ştia

 perfect că ştiinţa şi medicina s-au rătăcit de pe cărările adevărului. <le refuzau să vadă ceea ce eraevident, prefer!nd să descopere adevăruri care necesitau studii nesf!rşite, tot felul de proceduricomplicate şi nenumărate dovezi+ 3eams a îndrăznit să reveleze coneiunea care eistă între dietă,modul de viaţă şi apariţia bolilor. 5n acest scop, s-a folosit de proceduri simple, necostisitoare, carenu necesitau dec!t stabilirea pE-ului urinei şi al salivei, la care se adăuga o artă a capilarelor lanivelul globilor oculari. 3eams a preferat să nu meargă pe căile bătătorite ale medicinii alopatice.<l ştia foarte bine că sănătatea şi vitalitatea sunt daruri  primite de la (umnezeu. A încercat să

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 9/97

 

redea aceste daruri lumii, dar a fost nevoit să înfrunte ridiculizarea din partea semenilor săi şi ciar rigorile legii "aplicate în mod abuziv#.

D!4 L)n#s Pa#,)n+ a fost un alt Fră)itor. (escoperirile sale în legătură cu vitamina 8 sunt cruciale.A fost şi el ridiculizat de colegii de profesie. ai mult, deşi a fost adevăratul descoperitor almoleculei de A(N, în anul %9D@, acest merit nu i-a fost recunoscut. /n adevărat gentleman, a

 preferat să îi felicite pe Patson şi pe 8ricQ atunci c!nd aceştia şi-au anunţat descoperirea. A murit

la v!rsta de 9@ de ani, în timp ce preda încă la /niversitatea Stanford. ilioane de oameni îidatorează doctorului $auling vindecarea lor. A fost un minunat om de ştiinţă şi un monument viu aladevărului. (e altfel, acesta este criteriul care desparte un om de ştiinţă autentic de unul fals.Adevărul trebuie pus înaintea celebrităţii şi averii. (r. $auling a fost un slu)itor al umanităţii, prea

 puţin onorat de ştiinţa pe care a propulsat-o at!t de departe.

D!4 G#nh%! En"%!,%)n a fost şi el un Fră)itor. <l a arătat că s!ngele nu este un mediu steril şi ademonstrat natura pleomorfică a formelor de viaţă microbiene, prezente în s!ngele fiinţei umanesănătoase. <l a eplicat cu precizie felul în care diferitele forme de viaţă, de la virusuri şi bacteriişi p!nă la ciuperci şi fungi apar predictibil în s!nge pe măsură ce oamenii îşi pierd controlul asupracorpului lor. (e asemenea, <nderlein a fost primul om care s-a folosit de pE-ul fluidelor corporale

 pentru a detecta prezenţa cancerului în organism. (r. Pilelm $feiffer de la /niversitatea dineipzig a pus la îndoială înţelegerea lui <nderlein asupra vieţii, pun!ndu-i întrebarea6 18are estediferenţa între plante şi animaleH2 <nderlein a răspuns calm6 1Nu eistă nici o diferenţă2. Aveadreptate şi descoperirile sale au demonstrat acest lucru.

R%n% M4 Ca)ss% a fost Fră)itoarea cancerului, fiind vestită în 8anada. <a s-a folosit de un veciremediu indian, cu a)utorul căruia a vindecat mii de bolnavi de toate tipurile de cancer şi de diabet.3ene a studiat îndelung natura şi a înţeles viaţa pe nivelele energetice subtile. 5n plus, a manifestato mare compasiune faţă de cei pe care îi îngri)ea. A fost ridiculizată de oficialităţi, dar adevărul pecare l-a propovăduit continuă să fie la fel de valabil şi astăzi. Noi deţinem reţeta ei, dar mai alessursa eactă a ierburilor pe care le folosea, a căror frecvenţă de vibraţie este foarte înaltă. 8eaiullui 3ene este singurul produs vibraţional  pe care îl importă 8ina pentru tratamentul diabetului,

cancerului şi al altor boli degenerative.D!4 Ma: G%!son a fost şi el un Fră)itor. (escoperirile sale au o importanţă cov!rşitoare pentruînţelegerea procesului de îmbătr!nire. A imigrat din Iermania în S/A, prin anii R&. A fost unecelent eemplu de geniu medical naturist. Ierson a studiat tipurile de cancer, d!nd dovadă de un

 bun simţ şi de un instinct ieşite din comun, şi a aplicat terapii necostisitoare. 8e l-a diferenţiat peIerson de alţi pretinşi medici de acelaşi fel era faptul că terapiile sale au funcţionat. 5i păsa foartemult de pacienţii săi. <ra un observator foarte atent. Findeca   bolile de cancer prin modalităţisimple, ieftine, motiv pentru care a fost atacat şi dat afară din Asociaţia edicilor Americani şi dindiferite consilii medicale, căci descoperirile sale puneau la îndoială poziţia oficială dogmaticăasupra naturii cancerului. A murit în anul %9D9, otrăvit cu arsenic.

Ra$h%, Ca!son a fost şi ea o Fră)itoare. S-a ocupat de compleul militar industrial. 5n anul %9D9 ascris o carte,  &rimăvara tăcută. 3acel a fost primul om care a legitimat   mişcarea luptătorilor 

 pentru mediu. (escoperirile sale au pus la grea încercare ţesătura de minciuni oficiale ale ştiinţei,scoţ!nd la lumină toicitatea pesticidelor. A fost proclamată eretică şi a fost 1arsă pe rug2"metaforic vorbind#, fiind contestată at!t înainte, c!t şi după ce a murit, în anul %9C@. <pitaful ei ar 

 putea fi alcătuit dintr-un singur cuv!nt6 A(<FO3+

D!4 I+na7 S%mm%,;%)s a fost un alt Fră)itor. (escoperirile lui au o importanţă cu totul particulară pentru ştiinţa medicală şi pentru noi. A profesat medicina în 7udapesta, la )umătatea secolului al*-lea. SemmelJeis a făcut greşeala să pună la îndoială metodele unei profesii dominate de

 bărbaţi, după lupte grele cu metodele tradiţionale ale ecivalentului ei feminin6 moşitul. Aportul

său la progresul ştiinţei medicale a fost simplu, dar a presupus un bun simţ cu totul neobişnuit ? atribut periculos în faţa aroganţei ştiinţifice. <l a afirmat un singur lucru6 <Do$o!)2 s.',a()/5' .%m3)n) =n!% "o) .a$)%n()-> <ra în timpul unei epidemii de scarlatină, care a afectat mii de femei

9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 10/97

 

adulte, iar spitalele erau pline de pacienţi, fiind înregistrate sute de morţi. <ra în anul %@&.(etractorii săi l-au izgonit pe bunul doctor SemmelJeis de pe scena medicală şi i-au distrusreputaţia prin mi)loace murdare. 5n plus, l-au ostracizat din punct de vedere profesional, metodă cenu dădea greş la vremea respectivă. 8iar şi azi se recurge la practica retragerii licenţei medicalecare, alături de distrugerea reputaţiei şi de defăimarea prin presă, reprezintă mi)loacele ideale deţinere sub control a medicilor care îndrăznesc să pună la îndoială metodele oficiale de vindecare. 

Statutul profesiei medicale trebuie avizat de Stat. (acă Statul îşi dă permisiunea, apare un nou profesionist, atestat pe baza unei licenţe. /n medic nu este altceva dec!t o fiinţă politică aflată ladispoziţia Statului. Se presupune că scopul licenţelor este acela de a prote)a publicul. 5n realitate,ele servesc de multe ori unor interese oculte. 5n culise, consiliile profesionale şi organizaţiilemedicilor îi monitorizează pe medici, ţin!ndu-i sub control pe cei ce îndrăznesc să 1vadă adevărul2şi să pună la îndoială dogmele ştiinţei medicale. Analele istoriei sunt pline de Fră)itori ai ştiinţei"de eemplu Ialileo, 8opernic# care au fost ostracizaţi şi ciar ucişi. Numele )ocului e controlul .*ndiferent de evenimentele politice, controlul este întotdeauna păstrat cu gri)ă. Nu uitaţi de acestlucru, pe măsură ce veţi avansa cu lectura acestei cărţi.  (e pildă, cărţile de istorie spun doar că dr.SemmelJeis le-a sugerat medicilor să se spele pe m!ini între doi pacienţi. At!t+ <le nu spun nimicdespre manevrele politice ale semenilor lui, nici despre femeile care au murit sau banii deturnaţi de

la pacienţii care s-au prosternat pe altarul ştiinţei medicale.8a să înţelegem cum s-a produs procesul de rătăcire al ştiinţei şi medicinii şi de ce se află pe picior de război umanitatea cu planeta-mamă, vă propunem să ne întoarcem la rădăcinile creştinismului,căci aici vom găsi primele indicii. 0i (umnezeu i-a spus lui Adam6 '(a în stăpânire pământul şitoate creaturile sale).  Această poruncă atribuită 8reatorului a făcut mai mult rău planetei şilocuitorilor săi, deopotrivă plante, animale şi oameni, dec!t oricare alta. (e altfel, problema nueste legată de porunca în sine, ci de interpretarea şi implementarea  ei. *nterpretată greşit, apoiaplicată eronat,  fraza a lua în stăpânire pământul şi creaturile sale a stabilit cursul şi destinulistoriei din timpul lui Adam şi p!nă în zilele noastre. 8ondamn!nd păcatul originar şi căderea dinIrădina $aradisului, în loc să recunoască faptul că at!t bărbaţii c!t şi femeile au luat propriile lor 

decizii, bărbaţii au dogmatizat )urisdicţia asupra femeilor şi au declarat război naturii şi păm!ntului. Totul, în numele lui (umnezeu. (ilema actuală a umanităţii îşi are rădăcinile înaceastă stare de vinovăţie, ce înlocuieşte respectul pentru orice formă de viaţă.

'*tăpânirea naturii şi a creaturilor sale) stă la baza ştiinţei şi a copilului acesteia, medicina, pecare le-a transformat într-un veritabil cult. 4mul a a)uns mai presus de (umnezeu. <l stăp!neşte

 păm!ntul. 7ărbatul este mai presus de femeie, căci, după cum spune 7iblia, 1<va a fost cea care l-a determinat pe Adam să păcătuiască2. 3ezultatul tragic al acestei legende stupide a fost tranziţiade la starea primordială a umanităţii, aceea de societate matriarală,  la una patriarală. iniilegenealogice nu s-au mai stabilit pe linie maternă, ci paternă. Gemeia a încetat să mai fie slăvită şirecunoscută drept născătoare a vieţii, ci învinovăţită de a-l fi determinat pe bărbat să păcătuiască.'+ncepând din această i, vei e#perimenta durerea la naştere, întru aducerea aminte a păcatuluitău). 0i astfel, femeia a devenit inferioară, o marfă care poate fi controlată, cumpărată, v!ndută,dar mai presus de toate, învinovăţită   pentru căderea lui Adam, deşi aceasta s-a datorat propriei luidecizii. Aceasta a fost scena pe care şi-a )ucat rolul dr. SemmelJeis. <l nu a înţeles că puterilor dinculise prea puţin le păsa de scarlatină. Totul era o afacere mult prea profitabilă pentru a fi lăsată săle scape din m!ini. '"e conteaă dacă o femeie moare, atâta vreme cât noi continuăm să păstrămcontrolul în domeniul medical, inclusiv asupra uriaşei cantităţi de bani implicate în acest domeniu). Numele )ocului e 1control2. (acă dorim să păstrăm controlul asupra propriilor noastrevieţi şi destine, va trebui să recunoaştem că în domeniul sănătăţii şi al finanţelor lucrurile nu suntce par a fi. Adevărul în medicină generează probleme şi, cu c!t interesele oculte ale oamenilor deafaceri din domeniu sunt puse la încercare de noile descoperiri ale Fră)itorilor, cu at!t mai puţine

şanse au aceştia să le impună pe piaţă. <vident, singurul care are de pierdut este adevărul. 5nasemenea domenii, adevărul nu poate fi victorios dec!t în afara scenei oficiale, la graniţa realităţiiacceptate. 5n această zonă crepusculară se încadrează şi cartea de faţă.

%&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 11/97

 

 vident, dacă este comparată cu propriile sarcini pe care şi le asumă şi care sunt nesfârşite,raţiunea pare slabă. Dacă este pusă în faţa nebuniilor şi pasiunilor umanităţii, care, trebuie sărecunoaştem, ne controleaă aproape în întregime destinul, dar şi viaţa de i cu i, ea pare încă şimai slabă. Albert <instein

Aproape nici un domeniu al vieţii nu poate fi privit doar în alb şi negru. Acest lucru este cudeosebire adevărat în ceea ce priveşte artele vindecătoare. Spre eemplu, să eaminăm diferenţele

care eistă între terapiile vindecătoare folosite la ora actuală6M%")$)na a,o.a' urmăreşte vindecarea prin cimioterapie, adică o restaurare a stării de sănătateindusă c/imic. Aici sunt incluse şi intervenţiile cirurgicale, medicina de urgenţă şi calmantele.Aceasta este terapia medicală care predomină în 4ccident la ora actuală. <a foloseşte medicamentecimice pentru a forţa mecanismele corporale să accepte anumite scimbări. $rincipiul care stă la

 baza alopatiei este următorul6 14rice poate fi vindecat prin opusul său2.

M%")$)na hom%o.a' reprezintă opusul medicinii alopate. ai e numită şi 1medicina principiilor similare2. Se focalizează asupra c!mpurilor energetice negative din corp, ce vibrează pe frecvenţeopuse vieţii, cre!nd astfel un stres la nivelul organelor vitale şi dezecilibre în întregul sistem.Eomeopatia foloseşte remedii vibraţionale, nu medicamente cimice, adică substanţe cu o mare

 putere, acordate  pe frecvenţe capabile să aniileze frecvenţele negative din organism, printre carese numără medicamentele, vaccinurile etc. 3emediile şterg semnătura c!mpului energetic negativşi permit astfel restabilirea stării de sănătate a pacientului, adică a omeostazei.

Ch)!o.!a$)$)%n)) consideră boala ca fiind rezultatul alinierii incorecte a vertebrelor, şi implicit ainfluenţelor acestora asupra nervilor care alcătuiesc pleul solar. Alinierea greşită influenţeazănegativ organele vitale deservite de sistemul nervos central şi de cel periferic. 8iropractica este ometodă vindecătoare, care are multe în comun cu alte terapii vibraţionale. Aşa se şi eplică de cemulţi ciropracticieni practică simultan şi terapii alternative. edicina oficială îi priveşte însă cudispreţ, căci un bun ciropractician este învăţat înainte de toate să fie orientat către pacient şi cătreobţinerea unor rezultate concrete. (e aceea, ei sunt foarte descişi la terapiile alternative.

Ana,)7a S.)na,' =n R%(%a ?N%;o!@ S.)na, Ana,9s)s NSA este o metodă nouă de ciropracticăce integrează diferite 1nivele2 de îngri)ire, în aşa fel înc!t să trezească   şi să pună în mişcareascendentă energia care curge prin coloana vertebrală. $rocesul de vindecare are loc pe fundaluleliberării ansamblului corp-minte, care îşi poate utiliza astfel propria capacitate de autoreglare.Altfel spus, vindecarea nu este rezultatul direct al ciropracticii, ci al forţelor vieţii, declanşate lanivel subtil energetic. Scopul NSA este acela de a stabili care sunt momentele cele mai potrivite dea aplica o forţă mecanică asupra ţesuturilor, înaintea practicii ciropractice propriu-zise. NSA le

 permite pacienţilor să-şi elibereze acele structuri neuronale neproductive, care blocează procesulde vindecare, declanş!nd astfel inteligenţa naturală şi forţa vitală a pacientului. Analiza Spinală în3eţea generează o îmbunătăţire semnificativă a conştiinţei de sine a pacientului şi a capacităţiiacestuia de a îşi scimba viaţa. Această terapie promiţătoare a fost creată de (onald <pstein şi esteoferită publicului de vindecători care au urmat cursuri de lungă durată, de c/iropractică în reţea.

Ps)ho,o+)a/ este o altă terapie vibraţională nouă, absolut minunată. <a îi a)ută pe oameni să îşiconştientizeze 1convingerile2 subconştiente care stau la baza comportamentului lor. 5n viziunea ei,convingerile stau la baza atitudinilor noastre, din care rezultă apoi structurile de comportament ? 

 bune sau rele ? care ne dictează acţiunile. $siologia- îi a)ută pe oameni să îşi 1reprogrameze2subconştientul, la fel cum o casetă audio poate fi ştearsă şi apoi reînregistrată cu un nou mesa). <aamplifică încrederea în sine, elimină vecile îndoieli şi temeri şi-i a)ută pe oameni să scape devecile tipare de g!ndire, generatoare de stres. 0i culmea, funcţionează+ <istă mii de oameni careau beneficiat de pe urma $siologiei- şi care nu au putut fi a)utaţi anterior de nici o altă formă deterapie. <ficienţa ei se datorează faptului că operează pe nivelul energetic subtil  al fiinţei noastre.

A fost creată de 3obert Pilliams şi este predată în seminarii de afaceri şi publice în întreaga ţară.

%%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 12/97

 

A$#.#n$#!a vindecă şi alină durerea prin introducerea unor ace pentru manipularea meridianelor energetice. <ste o terapie ecelentă, preluată din 4rientul 5ndepărtat.

G#a Sha este o terapie vece de B.&&& de ani, poate fi practicată acasă, este uşor de învăţat şietrem de eficientă. Findecă şi alină durerea prin eliberarea energiei c/i.

B)oma+n%)sm#, vindecă prin folosirea energiei unor magneţi în scop terapeutic. <ste o modalitatevindecătoare etrem de promiţătoare, cu aplicaţii multiple pentru aceia care doresc să-şi păstrezecontrolul personal asupra stării de sănătate. <ste necostisitoare şi poate fi aplicată acasă. agneţiiterapeutici variază în mărime şi formă şi pot fi aplicaţi pe scaune sau introduşi în pernele de carene spri)inim, în pantofi şi saltele. Sunt cu deosebire utili împotriva stresului şi anulează efecteledăunătoare ale c!mpurilor electromagnetice provocate de curenţii electrici de %%& volţi. $rote)eazăsistemul imunitar şi stimulează răspunsul imun al organismului. agneţii terapeutici reprezintă eiînşişi c!mpuri energetice cu fluuri directe. <nergia lor vibratorie trezeşte meridianele energeticeşi are efect de calmare a durerii. Findecarea survine după repolarizarea  la nivel celular, stimul!nd

 producţia de AT$. 5n plus, aceşti magneţi speciali stimulează circulaţia s!ngelui şi a fluiduluilimfatic. agneţii terapeutici ecilibrează c!mpul energetic din interiorul şi din )urul ţesuturilor lezate sau inflamate. ilioane de oameni preferă această terapie, care le permite să scape de

medicamentele analgezice şi să îşi îmbunătăţească în mod natural starea de sănătate. <ste folosită pe scară largă în Kaponia. 5n S/A, establisment-ul medical refuză să accepte aplicarea ei. (in păcate, singurii care suferă de pe urma acestei decizii sunt pacienţii.

M%")$)na 5)1!a()ona,' este un nume generic, care include zeci de terapii bazate pe manipulareac!mpurilor energetice subtile ale corpului, pentru a induce astfel o stare de sănătate. 5n viziuneaacestei filozofii, boala este manifestarea unor structuri energetice anormale, pe nivelul subtil alfiinţei noastre, iar vindecarea presupune o reecilibrare a lor, pentru ca pacientul să redevină o

 persoană 1întreagă2. edicina vibraţională a rezultat din amestecul  g!ndirii occidentale cu ceaorientală, rezultatele ei fiind spectaculoase. A apărut cu mii de ani înaintea medicinii alopate. Nueistă nici cea mai mică îndoială că, mai devreme sau mai t!rziu, această formă de medicină vaînlocui acest GranQenstein pe care îl numim 1alopatie2. 8!teva eemple de medicină vibraţională

sunt terapia prin laser, prin lumină "fototerapia#, aromaterapia, folosirea esenţelor din plante,ciropractica în reţea, magneţii terapeutici, Ui gong-ul, tai ci-ul, respiraţia profundă, uleiurileesenţiale, omeopatia şi folosirea apei 7<F şi a apei ionizate cu înaltă valoare medicinală. Toateaceste metode vindecă în mod natural, prin evitarea traumelor cirurgicale şi prin promovareafluurilor energetice din interiorul corpului bioelectric.

edicina alopată are la bază viziunea neJtoniană asupra realităţii. *saac NeJton considera lumeaun mecanism foarte elaborat. <l a influenţat într-o asemenea măsură medicina alopată, înc!t înultimii B&& de ani corpul a fost privit ca o maşinărie complicată, subordonată creierului prinintermediul sistemului nervos central şi al celui periferic. a ora actuală, această viziune a fostînlocuită de un model nou, care consideră trupul un fel de calculator în carne şi oase. $iuliţele şi

şuruburile au fost înlocuite de circuite electronice şi de condensatori. Asemenea abordări pierd dinvedere faptul că adevărata realitate a vieţii se manifestă pe nivelul energetic subtil  al fiinţei.Fiziunea neJtoniană ignoră acele forţe energetice numite spirit, intuiţie, g!ndire conştientă şisubconştientă, biofeedbacQ ? adică acele manifestări energetice numite 1al şaselea simţ2.  Acesteaaparţin celei de-a patra dimensiuni, nefiind de natură fizică. <le nu pot fi măsurate în lungime,lăţime şi înălţime "primele trei dimensiuni#, aparţin!nd lumii metafizicii 0meta ? dincolo de planulfizic#. $aradoal, planul fizic nu reprezintă altceva dec!t aceeaşi energie luminoasă, 1îngeţată2.

edicina vibraţională consideră corpul fizic un fel de semnătură sau de amprentă  a corpului1electric2 invizibil. <a are la bază viziunea lui <instein asupra materiei, potrivit căreia 1atuncic!nd este divizată, materia eliberează energie2. "de e., divizarea unui atom produce energia

atomică#. odelul <instein consideră fiinţa umană o reţea de c!mpuri energetice care coeistă şiinteracţionează. Altfel spus, ele reprezintă o energie condensată, care vibrează pe frecvenţe corecte"stare ecivalentă cu sănătatea# sau incorecte "boala#. Grecvenţa păm!ntului-mamă este de :,-,%

%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 13/97

 

Ez. $rocesul de vindecare vibraţională presupune o manipulare a unor c!mpuri energetice opuse,în timp ce medicina alopată se foloseşte de energia negativă a medicamentelor, pentru a forţa înmod nenatural corpul să se supună, trec!nd astfel peste inteligenţa înnăscută a organismului.edicina vibraţională nu susţine Teoria icroorganismelor care stau la baza bolilor. <a considerăcă cel care controlează bacteriile şi virusurile este c!mpul bioelectric al corpului, şi nu invers. 5n aldoilea r!nd, terapia actuală, care se foloseşte de medicamente cimice, este în realitate un amestecde efecte terapeutice sperate şi efecte adverse cunoscute. edicii nu pot dec!t să spere că efectele

 pozitive le vor depăşi pe cele negative+ edicina vibraţională evită folosirea medicamentelor,opt!nd pentru manipularea mai sigură şi mult mai puţin traumatică a corpului bioelectric. /nmedicament este un drog+ <l modifică funcţiile organismului într-o manieră negativă. Spreeemplu, medicamentele pentru artrită conţin o energie cimică, negativă, etrem de puternică, cuefecte dramatice asupra corpului, şi mai ales asupra ficatului. /şurează durerile pacientului prineliminarea simptomelor, fără să vindece însă niciodată boala în sine. 5n ultimă instanţă, sf!rşesc

 prin a ucide pacientul.

/n eemplu de manipulare a energiei se referă la trecerea unui magnet pe deasupra unei discetede calculator. agnetul neutralizează energia înmagazinată pe discetă, anul!nd frecvenţa opusă şişterg!ndu-i semnătura. (acă ecivalăm mesa)ul energetic scris pe disc cu o boală, este evident că

neutralizarea c!mpului energetic negativ nu poate duce dec!t la o ameliorare a stării de sănătate.4ri de c!te ori forţele energetice pozitive c!ştigă bătălia, corpul revine la starea sa de sănătateobişnuită. 5ntruc!t viaţa este energie, iar energia este materie, nu putem dec!t să tragem concluziacă viaţa şi energia sunt manifestări ale aceluiaşi fenomen. 4biectul de lucru şi instrumentul cu careoperează medicina vibraţională este %n%!+)a.

Ma+n%o/h)"!o")nam)$a ?MHD este un domeniu relativ nou al medicinii vibraţionale. 4biectulsău de activitate este legat de prevenirea problemelor dentare. Gormarea plăcilor pe dinţi genereazăcarii. $revenirea formării plăcii împiedică apariţia acestor manifestări neplăcute, datorate nu de

 puţine ori unei alimentaţii nesănătoase. E( previne în mod eficient formarea cariilor şi tratează problemele periodontale ale gingiei. E( utilizează un mic dispozitiv care pompează apă într-un

c!mp electromagnetic,  proces prin care ionii de idrogen sunt eliberaţi din moleculele de E4.Aceşti ioni liberi sunt încărcaţi cu o sarcină electrică pozitivă. oleculele din care este alcătuită placa dentară au o sarcină electrică negativă. (e aceea, dacă gura este spălată cu această apăîncărcată pozitiv, placa este dizolvată. E( este o terapie simplă şi necostisitoare, care poate fiaplicată acasă, deopotrivă pentru dinţii dumneavoastră sau cei ai animalelor de companie+ (acăadăugaţi la E( şi controlul $E-ului salivei, o dietă îmbunătăţită, c!teva clisme ale ficatului şi oterapie ormonală, problemele dentare se vor reduce sau vor dispărea cu desăv!rşire.

Ra")on)$a este o metodă folosită de unii fermieri care practică o agricultură alternativă. $resupuneemiterea unei energii pe anumite frecvenţe în mediul încon)urător, unde va fi captată de sol, plante,animale şi microbi. Am putea compara metoda cu o staţie de radio care transmite o melodie,receptată apoi de radioul nostru, care ne permite să o ascultăm şi să ne bucurăm de ea. Aplicată înmod corect, radionica poate mări considerabil producţia alimentelor cu înaltă valoare nutriţională,

 prin împiedicarea proliferării insectelor şi a buruienilor.

B)o")nam)$a este o agricultură omeopatică. <ste aceeaşi medicină a principiilor similare aplicatăsolului. $resupune folosirea unor cantităţi minuscule de îngrăşăminte naturale biodinamice "unv!rf de cuţit la :D l de apă pură şi energizată, pentru a se produce o fuziune a energiei#. S-a doveditcă această soluţie afectează dramatic solul, microbii, recoltele şi buruienile. $rocesul constă înintroducerea unei cantităţi de îngrăşăm!nt natural în cornul unei vaci şi îngroparea lui între celedouă ecinocţii ? în perioada septembrie-martie ? astfel înc!t să absoarbă energia cosmică   şi săsuporte o transmutare a propriei energii. 8eea ce rezultă nu mai poate fi descris ca un îngrăşăm!nt,ci ca un c!mp energetic nou, etrem de puternic, cu o vibraţie complet diferită.

Con&,)$#, $# m%")$)na *) *))n(a

%B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 14/97

 

edicina şi ştiinţa se simt ameninţate de aceste scimbări ale paradigmei, care nu au nimic de-aface cu dogmele sale clasice. <le pun la îndoială teorii care au fost ridicate de-a lungul timpului lastatutul de legi prin aşa-numitele metode ştiinţifice.  Golosirea greşită a acestora din urmă a dus lafoarte multe probleme pentru umanitate. <le ar trebui abandonate, deoarece împiedică procesul decreativitate individuală. Fiziunea intuitivă ar trebui să preceadă cercetările de laborator, şi nuinvers. 5ntruc!t medicina vibraţională are tendinţa de a înlocui vecile teorii cu modele noi, ce ducla rezultate concrete, fiecare om ar trebui să fie preocupat de aceste domenii noi, aplic!ndu-le cufiecare ocazie în viaţa de zi cu zi. *nversarea procesului de îmbătr!nire este posibilă în principal

 prin manipularea c!mpurilor de energie care alcătuiesc corpul bioelectric.

8artea de faţă are la bază aplicarea medicinii vibraţionale în viaţa noastră obişnuită. (acă deţinemcunoaşterea necesară şi instrumentele corespunzătoare, putem produce rezultate uluitoare în viaţanoastră şi a celor dragi, cu celtuieli şi riscuri minime+ Această carte oferă o viziune de ansamblureferitoare la vindecarea vibraţională. Aplicarea tenicilor discutate aici şi răspunsul pe care îl vor eperimenta cititorii vor fi însă specifice fiecărui individ în parte.

/niversul este alcătuit din două principii6 <N<3I*A şi AT<3*A. 8orpul nostru nu este altcevadec!t lumină solidificată, adică materie. (acă acest lucru e adevărat, înseamnă că medicamentele

şi substanţele cimice, care reprezintă tot materie, sunt şi ele alcătuite din energie ? lucru c!t se poate de adevărat+ (in păcate, energia din care sunt alcătuite ele este de polaritate negativă. <amanipulează boala pe termen scurt, preţul plătit fiind însăşi sănătatea şi longevitatea noastră petermen lung. Nimeni nu poate contesta progresele pe care le-a făcut medicina alopatică, îndeosebiîn domeniul înlocuirii anumitor părţi corporale şi în medicina de urgenţă. <a are însă şi o laturănegativă. <ste important să înţelegem că medicamentele şi intervenţiile cirurgicale presupunriscuri substanţiale şi un preţ ridicat, pe care îl plătesc tot bolnavii. $rocesul de îmbătr!nire este un

 proces cumulativ. <fectul combinat al negli)ării personale, bolilor şi medicamentelor accelerează procesul de îmbătr!nire la persoanele tinere. (acă ignorăm modul de viaţă sănătos, în fiinţanoastră se scimbă frecvenţa de vibraţie a energiei. 3ezultatul sunt bolile. *nversarea procesului deîmbătr!nire presupune manipularea acestor forţe, astfel înc!t scimbările să nu se mai producă

deloc sau să poată reveni c!t mai rapid la normal. 8!nd vorbim de un corp t!năr "fără v!rstă#, nereferim de fapt la un corp în care controlul este deţinut de forţele energiei pozitive, astfel înc!tacesta să nu mai aibă nevoie tot timpul de noi şi noi medicamente sau de intervenţii cirurgicale

 pentru a putea funcţiona. Tot ce facem, m!ncăm şi bem implică energie, care ne influenţeazăcorpul bioelectric. (e aceea, este foarte important să învăţăm cum putem descifra influenţele

 pozitive de cele negative. Numai dacă vom şti să identificăm aceste forţe vom putea învăţa apoi săle manipulăm fără un aport de medicamente şi fără a apela la medicina cirurgicală.

Bo,),% s#n man)&%s'!) a,% &o!(%,o! %n%!+%)$% n%+a)5% =n $o!.4 M%")$)na 5)1!a()ona,' o.!%*%*) )n5%!s%a7' .!o$%s#, "% =m1'!3n)!%2 %,)m)n' 1o,),% *) .%!m)% om#,#) o1)*n#) s' "%()n'CONTROLUL as#.!a .!o.!)%) s'!) "% s'n'a% *) as#.!a 5)%()) sa,%4

<ste important să înţelegem că noi suntem ceva mai mult dec!t un simplu trup din carne şi oase,dec!t o maşinărie biologică sau dec!t o fiinţă spirituală prinsă în capcana  corpului material întimpul vieţii sale pe păm!nt. ai presus de toate, noi suntem energie.  (in această perspectivă, noifacem parte integrantă din cosmos, care este la r!ndul lui energie, o energie pozitivă şi minunată+

Anionii şi cationii reprezintă aspecte ale energiei electronilor  eliberată în timpul reacţiilor cimice,inclusiv în stomacul şi în ficatul nostru, în timpul digestiei alimentelor ingerate. <liberarea acesteienergii de polarităţi opuse, una pozitivă şi cealaltă negativă, generează o activitate electrică ce

 permite eistenţa vieţii. 5ntreaga materie reprezintă o combinaţie a acestor energii. Spre eemplu,oţelul este obţinut cu a)utorul structurii energetice a anionilor şi cationilor. (acă este modelat înforma unei linguri, noi recunoaştem produsul finit, pe care îl identificăm ca fiind o lingură de oţel.

odificarea prin fuziune a structurii energetice a materiei ne poate permite să obţinem plumb sauaur în loc de oţel. (acă rupem forţele ce ţin laolaltă atomii sau moleculele unei substanţe, ceea ceobţinem, este energie. Această energie poate fi pozitivă sau negativă.

%@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 15/97

 

8onceptul de energie pozitivă şi negativă ecivalează cu cel de energie bună şi rea. <nergia bunăeste cea care se înv!rteşte către dreapta, în timp ce mişcarea de rotaţie a energiei rele este inversă.8ele două tipuri de energie pot fi diferenţiate prin efectele pe care le au asupra stării noastre desănătate şi asupra corpului bioelectric. <nergia pozitivă are o mişcare de rotaţie către dreapta,   însensul acelor de ceasornic. <nergia negativă are o mişcare în sens invers acelor de ceasornic.<nergia solară este o energie de tip anionic, dătătoare de viaţă. işcarea de rotaţie a păm!ntuluieste rezultatul energiei anionice, orientată spre dreapta, care pătrunde în 8entura lui Fan Allen"stratul de ozon#. $e măsură ce aceste particule de energie pătrund în stratul de ozon, ele suntatrase către păm!nt, pe care îl bombardează, provoc!nd mişcarea sa de rotaţie. 8!nd Fan Allen aemis ipoteza eistenţei acestei centuri, în anul %9@, e#perţii l-au ridiculizat. 3ăzbunarea a venitmai t!rziu, c!nd NASA a pierdut contactul cu astronautul Kon Ilenn eact c!nd acesta trecea prinstratul de ozon la întoarcerea sa pe păm!nt. <nergia anionică poate trece prin  materie. <fectele eiasupra organismelor vii este unul de alinare. Aţi remarcat vreodată diferenţa dintre căldura produsăde un lemn şi cea produsă de gaz sau de electricitateH (acă aţi trăit în climatul nordic, ştiţi c!t de

 plăcută este căldura produsă de lemnele de foc, care pătrunde p!nă în oase. 8ăldura produsă delemn este o energie anionică, ce provine de la soare. <fectul său este unul orientat către dreapta  şine încălzeşte, deoarece anionii eliberaţi prin oidarea "arderea# lemnului trec prin corpul nostru şi

ne încălzesc celulele. $rocesul este similar cu cel de încălzire al cuptoarelor cu microunde, cu osingură ecepţie, etrem de importantă6 energia microundelor este orientată către st!nga, fiinddistructivă pentru toate formele de viaţă. <nergia pozitivă, orientată către dreapta, este cea care nemenţine tineri. 8ea negativă, orientată către st!nga, este cea care provoacă procesul de îmbătr!nire.$rima ne menţine pe latura anabolică. 8ea de-a doua ne plasează pe latura catabolică. $rima seînv!rteşte către dreapta, cealaltă către st!nga. 8eea ce ne interesează este maniera în care acesteforţe energetice afectează fiinţele vii şi felul în care influenţează ele procesul de îmbătr!nire.

P%n"#,#, ,#) Fo#$a#,

$endulul este unul din instrumentele mele preferate de măsurare a celor două tipuri de energie. /n pendul funcţionează ca o antenă, eact ca cea a unei staţii de radio sau cea de pe acoperişul casei

dumneavoastră, cu ecepţia faptului că este o antenă în mişcare. Antenele pot trimite sau receptasemnale energetice. Toate substanţele emit asemenea semnale+ 8orpul însuşi trimite semnaleenergetice orientate într-un sens sau altul. /n corp cu o vitalitate ridicată emite semnale orientate

 spre dreapta1 un corp cu o vitalitate redusă emite semnale orientate spre stânga. <nergia corporalămai e cunoscută şi sub numele de 1aură2. $ietrele, medicamentele, alimentele şi corpurile vii ? toate au aură. Gotografiile irlian pot surprinde în imagine aceste aure. (acă pendulul este at!rnatde o sfoară sau un lanţ şi ţinut deasupra unui aliment, medicament etc., el va începe să se roteascăspre dreapta sau st!nga. /nele pendule sunt mai sensibile dec!t altele. 3otaţia pendulului reflectă1statutul2 c!mpului energetic al obiectului verificat. (e pildă, zaărul alb emite semnale orientatespre st!nga, cu care pendulul rezonează, intr!nd într-o mişcare similară. 5n acest caz, substanţelereprezintă transmiţătorii, pendulul antena receptoare, iar corpul interpretul. Acesta este marele

secret al pendulului+ Nu este vorba în nici un caz de o vră)itorie+ 5nvăţarea folosirii corecte a pendulului şi a lanţului vibratoriu necesită o anumită practică.

Alte terapii vibraţionale6 A)n+%!%a %!a.%#)$' ?1)o%n%!+%)$' presupune un transfer de energie pozitivă de la terapeut la pacient. <ste folosită în terapiile bioenergetice şi în masa). Secretulconstă în transferul energiei de la persoana sănătoasă către cea bolnavă, urmărind transformareac!mpurilor energetice ale celei din urmă. P,asa!%a m3)n),o! pe persoana bolnavă este o practicăreligioasă. Alături de ) Gon+2 o practică cineză, face parte din aceeaşi categorie de terapii ca şiatingerea terapeutică.

edicina alopată nu se află astăzi mai aproape de înţelegerea esenţei vieţii dec!t se afla acum osută de ani. <a nu ştie aproape nimic în legătură cu unele mecanisme de bază precum somnul,

 procesul de creştere, de îmbătr!nire, despre durere şi vindecare. edicina modernă urmăreşte sămanipuleze aceste funcţii, fără să le înţeleagă însă. >ilnic apar noi şi noi medicamente şi înalte

%D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 16/97

 

tenologii, create pentru a trata boli degenerative precum cele cardiovasculare, cancerul şi artrita, pentru a numi numai c!teva. Tratarea acestor boli presupune ecipamente de diagnosticare din ceîn ce mai sofisticate şi un şir nesf!rşit de e#perţi care să le manipuleze.

5ntr-un trecut nu prea îndepărtat, abordarea medicinii era de tipul6 1*a o pastilă şi o să-ţi treacă2. aora actuală, această viziune a fost înlocuită de medicina 1înaltei tenologii2. 7olile contagioase dintrecut au fost la r!ndul lor înlocuite de cele ale civilizaţiei. $e scurt, problemele legate de boli şi de

 procesul de îmbătr!nire nu au dispărut şi nu s-au redus deloc, cu tot apetitul nostru din ce în ce mairidicat pentru tenologie. edicina de înaltă tenologie a devenit o veritabilă etensie a conştiinţeinaţionale. $romisiunile ei seamănă cu gloanţele magice folosite în industria cinematografică. 5nmod incorect, oamenii au a)uns să pună un semn de egalitate între eforturile eroice ale medicinii şiadevărata vindecare. Tenologia bazată pe gloanţe magice mascează adevăratele probleme legatede sănătate, care nu fac dec!t să se înrăutăţească. Fiziunea marilor cuceriri ale ştiinţei ne tulburăminţile, astfel înc!t a)ungem să acceptăm viaţa în termeni marginali, în loc să ne bucurăm plenar de o stare de sănătate la apogeu.

edicina de ieri ne cunoştea în calitate de fiinţe individuale. $entru cea de azi nu mai reprezentămdec!t nişte numere într-un catalog, fiindu-ne răpită astfel demnitatea umană. Suferinţa e generată

de sistem.  Sistemul a eliminat respectul pentru fiinţa umană, la ambele etreme. $e de o parte,medicilor li se refuză dreptul de a se pregăti în domeniul nutriţional şi în medicina vibraţională. 5nacest fel, nici pacienţii nu se pot bucura de avanta)ele acestora. edicina modernă a substituitdemnitatea cu tenologia. <a nu mai crede dec!t în 1gloanţele magice2. (in păcate, la fel au a)unssă creadă şi oamenii. edicina nu înţelege mecanismul bolii la nivel energetic. <a nu face altcevadec!t să diagnosticeze boala cu a)utorul testelor, al razelor şi al scanerelor. $rofesioniştii săisunt antrenaţi să creadă numai în gloanţe magice şi în speranţă, în loc să trateze la rădăcină cauzele

 bolilor degenerative. >ilnic, ziarele sunt pline de articole laudative la adresa noilor descoperiri şi promisiuni ale tenologiei. Sărmanii oameni continuă să umple saloanele spitalelor, îngesuindu-se ca nişte vite într-un staul şi continu!nd să spere că ştiinţa va descoperi în cur!nd un glonţ magicşi pentru boala lor. Sunt oameni care recurg la gesturi disperate, fără să înţeleagă însă care este

adevărata cauză a agoniei prin care trec.S'n'a%a .!%$a!' *) 5)a(a !')' =n s)m.,)a%

Starea de sănătate precară nu este un păcat, dar este într-adevăr etrem de neplăcută şi îngrozitor de costisitoare. (in fericire, se poate trăi şi altfel.   4 viaţă trăită în simplitate vă va permite să

 preluaţi controlul asupra sănătăţii dumneavoastră. 8are sunt obstacolele în calea acestei simplităţiHIoana după bani şi după obiecte materiale. (e aceea, cel mai bine este să evaluăm ce anume estecu adevărat important pentru noi, elimin!nd din viaţa noastră celelalte aspecte. (acă alergăm după

 bani, dar ne pierdem sănătatea, banii c!ştigaţi cu at!tea sacrificii se vor duce pe celtuielile devindecare ? etrem de mari în sistemul în care trăim ? şi asta pentru că am negli)at cea mai marecomoară între toate6 sănătatea. 8!nd omul devine grav bolnav, banii nu mai contează deloc pentru

el. Ar fi în stare să dea oric!t pentru a-şi recupera sănătatea. a)oritatea împărtăşesc mentalitatea glonţului magic, deoarece aceasta le oferă rezolvarea rapidă a problemelor lor. (in păcate, ea nureprezintă dec!t un fel de trusă de prim a)utor, în cel mai bun caz.

edicii moderni au căpătat alura unor vră)itori ai înaltei tenologii îmbrăcaţi în alate albe. Fră)iţide această imagine, oamenii uită de promisiunile neonorate ale medicinii moderne şi de speranţeleveşnic am!nate. Iloanţele magice au devenit un pretet, o acceptare a unui corp uzat în speranţaunui miracol care se va produce m!ine. 8iar dacă vă bucuraţi în prezent de o stare bună desănătate, asta nu înseamnă că vă veţi bucura de ea şi m!ine. 5n mod regretabil, tinerele generaţiirepetă aceeaşi greşeală. $ersonal, prefer să îmi redob!ndesc şi să îmi păstrez sănătatea singur.

<ste o prostie să vă periclitaţi sănătatea de dragul eceselor zilei prezente. Fiitorul este doar la

c!ţiva paşi. (acă nu credeţi, întrebaţi un om în v!rstă. (e ce să eperimentaţi iadul bătr!neţii, c!nd puteţi să vă bucuraţi la nesf!rşit de aceeaşi stare de tinereţe fără bătr!neţeH Atunci c!nd eşti cuadevărat sănătos, timpul pare să se oprească în loc. (e aceea, faceţi tot ce vă stă în puteri pentru a

%C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 17/97

 

vă readuce corpul bioelectric la un indice de referinţă mai mic de &,BB. Numai atunci c!nd a)ungidin nou t!năr  îţi poţi permite luul de a renunţa la medicamente şi la gloanţele magice, regăsindu-ţicontrolul asupra corpului. 8antitatea de apă din corpul uman reprezintă în medie CD' din volumulacestuia, dar variază considerabil de la om la om, şi ciar de la o parte corporală la alta. /n bărbatsuplu poate a)unge la un procenta) al apei de :&', în timp ce o femeie poate avea numai D' apă,din cauza ţesuturilor grase, care nu reţin apa. 3educerea conţinutului de apă în organism determinăipotalamusul "centrul setei din creier# să trimită semnalul specific care generează nevoia de a bea.

 Mestecaţi lic/idele ca şi cum ar fi solide şi solidele până când devin lic/ide. (r. $. 7ragg

8artea  2udinca de ciocolată provoacă moartea m-a învăţat că nu toate alimentele sunt la fel./nele m!ncăruri sunt vii şi promovează starea de sănătate, în timp ce altele sunt moarte  şi aducdupă sine moartea. 8eea ce ne preocupă în mod deosebit pe noi sunt diferenţele între alimente şiinfluenţele pe care le au ele asupra procesului de îmbătr!nire, dar mai presus de toate amprenteleenergetice ale alimentelor. <istă asemenea diferenţe şi între diferitele tipuri de apă, dar cu o maredeosebire. Alimentele sunt clasificate şi conţin eticete în care sunt afişate valoarea lor calorică,diferitele substanţe nutritive pe care le conţin, etc. Apa îmbuteliată nu este clasificată în acest fel,deoarece nu conţine substanţe nutritive, adică proteine, lipide şi glucide.

 Ni se spune pretutindeni că apa este apă, dar lucrurile sunt mult mai complicate. Apa mai are şialte calităţi în afară de faptul că este 1udă2. Amprenta ei energetică influenţează decisiv viaţa saumoartea organismelor vii. Această amprentă este reflectată de sensul de rotaţie a energiei sale şi

 poate fi măsurată prin potenţialul ei $43. Apa este considerată o necesitate a vieţii, căci nici unorganism viu nu poate trăi fără ea. $aradoal, e#perţii  spun că trebuie să reducem alimenteleingerate, dar să bem c!t mai multă apă, fără a fi preocupaţi de tipul de apă, de memoriavibraţională a acesteia sau de potenţialul său de oidare "$43#. Apa este un aliment, la fel ca oricealt tip de rană. (e aceea, trebuie să facem din start această precizare6 nu toate tipurile de apă suntla fel+

 Ne alegem alimentele în funcţie de preferinţele personale, de felul în care arată, de culoare şi

aromă. (in păcate, foarte puţini oameni sunt preocupaţi de apa pe care o beau, întruc!t nu oconsideră un aliment. Apa este un aliment. ai mult dec!t at!t, ea reprezintă cel mai importantaliment pe care îl ingerăm. *mportanţa ei deosebită nu derivă din substanţele sale nutritive, căci nuconţine nici una, ci din energia pe care ar trebui să o conţină. Apa etrem de pură, care nu conţinedeloc substanţe contaminante, cu o memorie vibraţională curată, cu o structură terapeutică şi cu unindice $43 foarte înalt ? poate vindeca un corp bolnav. Apa 7<F este un aliment pur şi ciar unremediu. Are calităţi specifice energiei orientate spre dreapta, pe care oamenii le pot simţi la gust.<ste un veritabil medicament pentru corp, pe care îl energizează, îl idratează şi îl detoifică. Toţicei care beau această apă spun despre ea că este 1diferită2+

H!ana 5)%())

5n mod tradiţional, se consideră că rana biologic activă  are o amprentă energetică orientată cătredreapta şi produce efecte similare în organism. <a conţine enzime, minerale ionizate, vitamine şi oenergie pozitivă ? absolut necesare pentru o bună sănătate. Aceste componente ale ranei 1vii2reprezintă însuşi fundamentul vieţii. Fă propun să discutăm mai înt!i despre enzime. <nzimelesunt nişte proteine biocimice. <le au funcţia de catalizatori, acceler!nd sau provoc!nd reacţii carealtfel nu s-ar produce sau s-ar produce cu o viteză mult mai mică. <nzimele pot fi comparate cuefectul oigenului asupra focului. (acă nu eistă oigen, focul nu poate eista. a fel, dacă seconsumă oigenul, focul se stinge. 1Adevăraţii2 catalizatori nu îşi încetează niciodată activitatea.<i nu sunt modificaţi sau distruşi în urma reacţiei pe care o provoacă. /n eemplu sunt platina sauradiul folosite în convertoarele catalitice ale maşinilor. Aceste metale nobile convertesc gazeletoice precum monoidul de carbon în dioid de carbon şi apă, prin procese succesive de oidări

şi reduceri. 5n organismul viu, ma)oritatea cataliticilor biocimici sunt consumaţi, modificaţi saudistruşi ca urmare a reacţiilor pe care le dinamizează. (e aceea, ei trebuie produşi  continuu decătre corp. $rincipalul organ de producere a enzimelor şi substanţelor catalitice este ficatul. (in

%:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 18/97

 

acest motiv, el trebuie mena)at de către cei care doresc să-şi păstreze starea de sănătate. $roducereaconstantă a unor noi enzime presupune o cantitate uriaşă de energie orientată către dreapta, carenu poate proveni dec!t din acele substanţe considerate 1vii2 şi în rezonanţă cu corpul bioelectric.Alimentele moarte şi apa impură aduc energie negativă. <le reprezintă forţe energetice orientatespre st!nga, care nu numai că nu contribuie la menţinerea stării de sănătate, dar blocează şi

 beneficiile aduse de substanţele cu o energie orientată către dreapta.

8atalizatorii biologici determină o accelerare a reacţiilor biocimice, care se petrec de milioane deori mai rapid dec!t în absenţa lor. Gără biocatalizatori, viaţa ? aşa cum o cunoaştem noi ? nu ar  putea eista. Fitaminele nu pot opera în corpul nostru în absenţa tuturor mineralelor principale şisecundare "oligoelementelor#, într-o proporţie ecilibrată. 5n biocimie, vitaminele sunt numite co-factori,  întruc!t nu pot opera dec!t împreună cu mineralele şi enzimele. Av!nd în vedere căma)oritatea vitaminelor sub formă de suplimente sunt de sinteză "făcute de om# ? cit că eticetelesusţin contrariul ? ele se dovedesc inutile în cel mai bun caz, şi ciar toice pentru organele vitaleîn anumite cazuri. a)oritatea mineralelor comercializate sub formă de suplimente sunt inutile,deoarece se află într-o formă de element singular, formă în care ar trebui evitate.

8ea mai bună sursă de vitamine şi minerale biologic active sunt legumele şi fructele proaspete,

crescute fără îngrăşăminte cimice. 5n ceea ce priveşte suplimentele din comerţ "vitamine sauminerale#, aproape toate sunt substanţe de sinteză, care dau o energie negativă, tension!nd astfelorganele vitale şi gener!nd efecte secundare. Atunci c!nd în organism eistă un eces de toine şideşeuri, reacţiile biocimice încetinesc, iar circulaţia s!ngelui şi a limfei se face cu dificultate.Toinele şi deşeurile în eces  blocează buna funcţionare a organelor vitale şi ecilibrul ormonal,iar acumularea lor conduce la o degenerare 1sistemică2 "a întregului organism# şi la o îmbătr!nirerapidă. 8!teva remedii utile împotriva acestui proces sunt6 folosirea plantei numite Vucca, suculunei lăm!i proaspete băut dimineaţa şi seara, $A8, terapia colonului şi folosirea Apei 7<F şi aApei *onizate de 5naltă Faloare edicinală. Auto-masa)ul limfatic este şi el foarte util.

M3n$a!%a +')'

4rice proces de gătire la foc distruge enzimele. 4dată modificate, acestea nu îşi mai pot îndeplinifuncţiile, întruc!t îşi pierd caracteristicile iniţiale. 4dată gătită, rana îşi pierde de regulă calităţilenutritive. ai mult, gătirea incorectă distruge total valoarea energetică şi enzimele alimentelor. Nudorim să vă sugerăm neapărat renunţarea completă la procesul de gătire, ci doar să păstraţi o

 proporţie c!t mai înaltă de alimente crude şi proaspete în dieta dumneavoastră, de preferinţăcrescute în grădină "fără cimicale#. /na din plantele mele preferate, care poate fi crescută cuuşurinţă şi fără eforturi în grădina personală, este tătăneasa. 8reşte între martie şi noiembrie şi

 poate fi găsită în ma)oritatea pieţelor ţărăneşti. <vitaţi gătitul la temperaturi foarte înalte şi nu îl prelungiţi mai mult dec!t este necesar. (e pildă, în loc de fierbere, este de preferat gătitul pe abur.<vitaţi cuptoarele cu microunde, sarea de bucătărie, aromatizantele şi coloranţii. Aceste substanţedau peste cap c!mpurile energetice ale corpului şi blocează o serie de reacţii biocimice absolut

esenţiale. *ngerarea lor nu face dec!t să vă ameninţe sănătatea, prin pierderea energiei vitale.M%a1o,)sm#,

8!nd vorbim de asemenea procese, cuv!ntul metabolism ne vine automat în minte. Semnificaţialui este bio-transformare. < vorba de un proces prin care moleculele alimentelor sunt transformateîn molecule de energie care sunt conduse apoi prin circuitele energetice ale corpului. etabolismul

 presupune o serie de reacţii de fuziune,  care determină unirea atomilor individuali în moleculeenergetice orientate către dreapta. <ste vorba de energia opusă celei generate de fisiunea nucleară"din bombele atomice, din deşeurile nucleare ale uzinelor atomoelectrice sau din cuptoarele cumicrounde#. 3eacţiile de fuziune sunt anabolice şi orientate către dreapta. Altfel spus, ele suntconstructive. 3eacţiile de fisiune sunt catabolice şi orientate către st!nga. Altfel spus, distructive.

etaboliţii sunt deşeuri rezultate din reacţiile biocimice. <ste vorba de produse care n# ma) .o&) s#.#s% !ans&o!m'!))4 etaboliţii sunt deşeuri. 8!nd vorbim de deşeuri metabolice, includem

%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 19/97

 

toinele şi metaboliţii, dar şi substanţele cimice de sinteză organică "otrăvuri precum pesticideleşi erbicidele#, care conţin componenţi analogi 1estrogenului2, ce blocează receptorii ormonali.

P!o%)n%,% "% o!)+)n% an)ma,'

4mul industrializat măn!ncă mai mult dec!t este necesar. 8oncret, el măn!ncă prea multe proteinede origine animală şi prea puţine legume şi fructe. $roteinele de origine animală se află în v!rfullanţului alimentar. (acă animalele sacrificate au fost sănătoase, proteinele lor au o amprentăenergetică orientată spre dreapta, susţin!nd viaţa. (acă animalele au fost bolnave, proteinele lor vor avea o amprentă energetică orientată spre st!nga şi vor provoca boli şi îmbătr!nirea prematură.8ele mai multe proteine de origine animală din vremea noastră au o energie orientată spre st!nga,din cauza numeroaselor deşeuri toice din mediu şi a concentratelor metabolice cu care suntrănite animalele. Acestea suferă din cauza supra-alimentaţiei şi mediului toic "poluarea din aer,apă, alimente şi metaboliţii în eces#, devenind la fel de bolnăvicioase ca şi oamenii. <nergiaalimentelor derivate din animale bolnave provoacă boli la oameni de mii de ori mai rapid dec!tenergia alimentelor derivate din plante bolnave. $roteinele de origine animală pot fi o sursă deenergie şi substanţe nutritive,  dar ele reprezintă o sabie cu două tăişuri. $rincipalele problemelegate de proteinele de origine animală sunt6 cantitatea ingerată, felul în care o metabolizăm,

nivelul de substanţe analoge estrogenului pe care le conţin "de pildă, ormonii#, maniera în caresunt prelucrate de ficatul şi rinicii noştri, inclusiv eliminarea deşeurilor, şi perioada de tranzitdintre ingerare şi eliminarea deşeurilor.

5n minunata sa lucrare,  3atu 4iva, Tor Ee;erdal descrie eperienţa pe care a avut-o în anul%9B:, alături de soţia sa, cu ultimul canibal în viaţă din *nsulele arcize, un lanţ de insule situatla %.&& de mile nord-vest de Taiti. 8anibalul le-a povestit următoarele6 '"arnea umană estediferită de cea a celorlalte animale. ste mai dulce!) a fel este şi carnea unei vaci care înainte dea fi tăiată s-a aflat într-o stare catabolică şi a fost bolnavă. 8u c!t este mai toică, cu at!t carneaeste mai savuroasă. Toinele sunt mai concentrate în grăsimi, dec!t în ţesuturile slabe.

Lan(#, a,)m%na!

*ată, printr-un eemplu, ce am vrut să spunem atunci c!nd am afirmat că proteinele de origineanimală se află în v!rful lanţului alimentar. /n iepure măn!ncă morcovi contaminaţi cu pesticide.3eziduurile otrăvitoare sunt stocate şi concentrate în carnea sa, cu deosebire în ţesuturile grase.5ntr-o zi, fermierul decide că înmulţirea iepurilor a scăpat de sub control şi foloseşte o substanţătoică pentru a-i otrăvi. 5n continuare, un vultur coboară şi se răneşte din cadavrul iepurelui.Toinele aflate în iepure trec acum în trupul vulturului. 5n acest fel, ele avansează în sus, de-alungul lanţului trofic. 8!nd m!ncăm carnea provenită de la animale, păsări sau peşti bolnavi, noidevenim ca vulturul din eemplul de mai sus6 toinele şi metaboliţii se concentrează în organismulnostru. (acă intenţionaţi să m!ncaţi proteine de origine animală, urmăriţi ca ele să provină de laanimale sănătoase şi în cantităţi c!t mai mici.

Alimentele ce conţin energie negativă, indiferent de sursa de la care provin ? animale sau plante ? sunt toice. <le trebuie reduse în substanţe componente şi neutralizate de către ficat. 4rice alimentcare conţine o energie orientată către st!nga determină risipa unei mari cantităţi de energie vitalădin partea organismului, pentru ca noi să putem răm!ne tineri şi sănătoşi. Atunci c!nd m!ncămalimente bolnave, cantitatea de energie pierdută este mai mare dec!t cea c!ştigată+

$roteinele de origine animală trebuie eliminate din intestine în maimum % ore. (acă răm!n maimult de acest interval de timp, ele intră în putrefacţie şi elimină o serie de otrăvuri de sorginteorganică, etrem de toice. Substanţe precum indolii, scatolii şi fenolii fac parte din aceastăcategorie, favoriz!nd instalarea bolilor, procesul de îmbătr!nire prematură şi cancerul. *ndolii,scatolii şi fenolii sunt molecule integrale, absorbite direct prin pereţii intestinali. a)oritatea

moleculelor sunt divizate înainte de absorbţie, proces prin care ni se oferă o anumită protecţie. Nueste însă cazul produselor secundare, rezultate ca urmare a unei digestii proaste+ 8artofii absorbsubstanţe toice din îngrăşămintele naturale. Aceste molecule toice trec ")!%$ în ţesuturile

%9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 20/97

 

cartofilor ? )na$% *) )n%+!a,% ?n%")5)7a%4 oleculele toice absorbite în acest fel trec demecanismele de apărare ale corpului şi ne pun în pericol sănătatea. Alimentele nedigerate

 putrezesc în intestine, devin un mediu fertil pentru paraziţi, generează obezitate, produc gaze ur!tmirositoare şi provoacă probleme ale colonului, precum colita, diverticulita, sindromul intestinelor iritate, apendicita şi ciar cancerul, artrita, diabetul sau problemele cardiovasculare. estecareacorectă a ranei este esenţială pentru o stare bună de sănătate. 5n plus, recomand cu tărie folosireaunor produşi precum (isorb Aid sau 3ME8*, care asigură o digestie de %&&' şi absorbţia tuturor substanţelor nutritive. Acest proces este fundamental pentru a putea redeveni din nou tineri.

Grunzele de tătăneasă sunt delicioase+ 3ădăcinile plantei produc o mare cantitate de frunze, dincare iese un spanac absolut divin, gătit la foc mic sau pe abur şi dres cu ulei de măsline şi oţet demere. Grunzele de tătăneasă cresc în luna martie şi sunt foarte bogate în substanţe nutritive.ăcinate, rădăcinile vindecă ulcerul. (eşi administraţia americană nu iubeşte deloc această plantă,animalele şi oamenii o preferă+ $uii şi caprele adoră tătăneasa. $lanta este foarte bună pentrucolon. 4rice om care doreşte să-şi îmbunătăţească starea de sănătate ar trebui să cultive tătăneasă.<ste suficient să o plantaţi o dată în grădină şi ea va creşte tot timpul+

D)%%,% n%s'n'oas% *) s!%s#,

 5u e#istă alimente sărace în substanţe nutritive, ci numai diete nesănătoase. (r. Eelen IutrieToate alimentele conţin energie. <fectele lor ? bune sau rele ? asupra corpului bioelectric suntdeterminate de natura energiei şi de amprenta lor electrică. $entru a înţelege mai bine procesul deîmbătr!nire, e necesar să aflăm în ce direcţie se roteşte energia alimentelor pe care le consumăm.(irecţia procesului de rotire şi intensitatea acestuia determină capacitatea alimentelor de asatisface senzaţia de foame şi de a construi şi susţine ţesuturile şi oasele sănătoase. 8alitatea raneiingerate se măsoară în substanţele nutritive pe care le conţin alimentele. 4ficial, se consideră că înmăsura în care consumăm alimente afişate în listele cu substanţe nutritive, ne rănim corect. Seconsideră de asemenea că întreaga energie a substanţelor nutritive produce efecte pozitive asupraorganismului nostru. Aceste presupuneri sunt incorecte.

Se vorbeşte at!t de mult despre o alimentaţie nesănătoasă 6 tocmai pentru că suntem literalmenteinundaţi de acest gen de m!ncare. 4amenii identifică alimentele nesănătoase cu gustările rapide şicu restaurantele de tip fast-food. Asocierea este c!t se poate de corectă, dar eu prefer să numescaceste alimente 1bio-nesănătoase2, consider!nd că epresia descrie mai bine despre ce este vorba.Erana bio-nesănătoasă conţine energie orientată spre st!nga, acceler!nd procesul de îmbătr!nire.(acă organismul nu reuşeşte să digere sau elimine această energie, o izolează de restul sistemului,

 prin acoperirea energiei toice într-un depozit de grăsime, pe care îl construieşte în acest scop.

4 alimentaţie moartă înseamnă de fapt o moarte lentă. Alimentele nesănătoase din punct de vedere biologic modifică reacţiile biocimice din cauza amprentei lor energetice care se opune vieţii. <ledistrug sau blocează principalele canale ale corpului, mutil!nd activitatea celulară. (in păcate,

alimentele nesănătoase au capacitatea de a-şi multiplica sfera iniţială de influenţă prin transferulamprentei  lor energetice la nivelul tuturor ţesuturilor organismului. Transferul se produce penivelele energetice subtile ale corpului nostru. (e aceea, nu este greşit să ecivalăm alimentelenesănătoase cu o 1otravă2. <le conţin calităţi radiomimetice  ? care mimează  efectul radiaţieinucleare asupra ţesuturilor. 4amenii care măn!ncă alimente artificiale sf!rşesc întotdeauna prin aconstata efectele în oglindă. Alimentele nesănătoase au capacitatea de a-şi modifica amprentaenergetică inclusiv după ce pătrund în organism. $rezenţa lor în tractul digestiv declanşează o seriede reacţii perverse, care dau naştere unor radicali liberi. Aceştia provoacă mari daune organelor vitale, în special ficatului şi rinicilor. Amprenta energetică a acestor substanţe e at!t de volatilă,înc!t influenţează c!mpurile energetice ale organismului ciar din momentul în care interfereazăcu ele. 8ontinuă apoi să modifice metabolismul normal, p!nă c!nd sunt eliminate din sistem.

@ N. tr. 5n original6 jun7 food, termen specific american, folosit cu deosebire pentru m!ncarea din restaurantele de tipfast food şi care ar putea fi tradus mai corect prin 1gunoi2.

&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 21/97

 

Altfel spus, at!ta vreme c!t se află în interiorul sistemului, ele au o viaţă a lor, diferită de cea amediului în care trăiesc. $ractic, este imposibil să elimini toate substanţele toice din organism,întruc!t acestea sunt omniprezente.

3inicii au o importanţă crucială pentru menţinerea sănătăţii şi merită să acordăm toată atenţiaacelor elemente care îi afectează în sens negativ. Alimentele nesănătoase provoacă daune uriaşe petermen lung nefronilor "filtrelor de s!nge de la nivelul rinicilor#. 3inicii reprezintă cel de-al

doilea organ ca importanţă, după ficat, în eliminarea deşeurilor, iar declinul lor este o premisă ainstalării cancerului şi a altor boli grave. Taoismul susţine că sistemul urinar "rinicii şi vezicaurinară# este asociat cu elementul Apă. Taoiştii cred că  8ing "esenţa vieţii# e conţinută în apă. 5nconvingerea lor, ceia tinereţii fără bătr!neţe e gestiunea atentă a elementului Apă. Apa 7<F şi ceacu $43 "potenţial de oidare# ridicat menţin tinereţea rinicilor şi permit eliminarea rapidă adeşeurilor, fără suprasolicitarea acestor organe, a căror sarcină nu trebuie să se suprapună cu cea aficatului+

D)+%s)a *) ,)$h)"%,%

8a la c!inele lui $avlov, digestia începe prin stimularea vizualăMmentală, înainte ca alimentul să pătrundă în gură. Altfel spus, fluul sucurilor digestive din gură, stomac şi intestine este asociat cu

vederea şi cu procesul de g!ndire. (igestia începe în gură, prin procesul de masticaţie, prin carerana este amestecată cu salivă. Gluul de salivă şi cel al sucurilor digestive depind de nivelul deidratare al corpului. (acă bem suficientă apă, vom produce suficientă salivă pentru a iniţia acel

 proces de divizare a alimentelor pe care îl numim digestie. 5n plus, saliva licefiază rana, astfelînc!t să poată fi îngiţită fără probleme. 4bişnuinţa de a bea apă menţine volumul necesar defluide în organism şi permite eliminarea deşeurilor. 7ăutul de apă între mese este secretul care ne

 permite să evităm  băutul apei "sau al altor licide# în timpul meselor. 7eţi apă în timpul zilei şi<F*TAW* băutul oricăror licide cu o )umătate de oră înainte, în timpul şi cu o oră după mese.(acă nu bem suficientă apă în timpul zilei, în organism se creează un deficit de sucuri digestivecare 1limitează2 digestia. 7ăutul licidelor în timpul meselor este etrem de distructiv. Acesteadiluează sucurile gastrice, care conţin enzime şi acizi, utile procesului de digestie.

icidele reci sunt suportate cu dificultate de corp, dar mai ales de stomac şi de organele digestive.(acă în timpul unei mese bem licide reci, acestea înt!rzie şi pot ciar opri procesul de digestie.Temperatura corectă e una din premisele necesare pentru buna desfăşurare a reacţiilor biocimice,

 precum cele din stomac şi din intestine. Temperaturile )oase în tractul digestiv promovează boliledegenerative. Sucurile digestive reprezintă c!mpuri energetice de mare putere, orientate cătredreapta. icidele băute în timpul meselor diluează aceste sucuri şi afectează întregul sistemdigestiv. Eidratarea corectă a corpului accelerează circuitul sucurilor digestive şi îmbunătăţeşteradical digestia. Gicatul şi pancreasul îşi secretă sucurile specifice prin intermediul unor canaledirect în duodenul intestinal, aflat ciar sub stomac. Acidul cloridric este secretat în stomac decelulele care alcătuiesc căptuşeala interioară a acestuia. $e măsură ce îmbătr!nim, aceste celule îşi

încetează activitatea.(r. Granz orell afirmă că6 '*copul salivei este de a proteja enimele din alimente, astfel încât acestea să nu fie distruse de către sucurile digestive din stomac şi din tractul intestinal, dar nici sănu leee aceste organe. Dacă sunt e#puse sucurilor digestive într-un moment nepotrivit,cataliatorii bioc/imici îşi pierd operabilitatea. 5atura a aranjat astfel lucrurile încât sunt necesare 9-: minute pentru a mânca un măr, dar numai 9 secunde pentru a-i bea sucul). Sucurilesunt un fel de sabie cu două tăişuri. (e aceea, vă recomand să le folosiţi cu măsură+

Ho!mon)) *) h)"!aa!%a

Ilandele lipsite de canale  îşi secretă ormonii direct în s!nge, care îi transportă în întregul corp.

 Nivelele reduse de idratare a ţesuturilor restricţionează activitatea ormonală, care controlează procesul de îmbătr!nire şi vitalitatea. $e măsură ce îmbătr!nim, activitatea ormonală esteîncetinită. 5n timp, glandele lipsite de canale îşi opresc funcţionarea. /rmează, firesc, diagnosticul

%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 22/97

 

medicului. Scenariul îmbătr!nirii nu constă în altceva dec!t într-o combinaţie de acumulare dedeşeuri, idratare neadecvată, activitate ormonală redusă şi ficat cu probleme. (eşeurile în ecesîncetinesc buna funcţionare a organelor vitale şi grăbesc drumul către morm!nt. Semneleîmbătr!nirii, privite din afara organismului, nu fac dec!t să reflecte realitatea interioară.   4ameniisunt creaturi conduse de ormoni. 5ncă de la concepţie, aceştia dictează dacă noul născut va fi

 băiat sau fată. 8reşterea şi dezvoltarea sunt controlate tot de ormoni. Aceştia provoacăspectaculoasele scimbări din timpul pubertăţii, dar şi cele de la menopauză şi andropauză.Eormonii )oacă un rol central în procesul de îmbătr!nire, dar şi în cel de reîntinerire, implic!ndîntregul organism şi sub-sistemele sale. Golosirea regulată a precursorilor racemizaţi ai ormonilor vă poate a)uta să vă păstraţi ecilibrul ormonal, at!t de necesar.

Stresul sau circumstanţele neplăcute afectează în mare măsură producţia de ormoni, dar şi procesul de digestieMabsorbţie. esele liniştite, dublate de conversaţii plăcute, sunt vitale pentru o bună sănătate. (in păcate, foarte puţini oameni mai măn!ncă astfel în zilele noastre. esele luate pe fugă au devenit o regulă, iar împre)urările în care m!ncăm corespund rareori idealului. 4ameniimăn!ncă rapid, abia mai au timp să mestece şi îşi completează dieta cu băuturi reci,   în mi)loculunei atmosfere zgomotoase şi confuze. <fectele meselor ultra-rapide asupra sănătăţii sunt mortale,ciar dacă aţi m!ncat cea mai bună rană posibilă.

$avlov a făcut eperimente pe c!ini. Aceştia sunt recunoscuţi pentru capacitatea lor de a-şi îngiţirapid rana. <l a descoperit că enzimele digestive ale c!inilor începeau să fie secretate de îndată cesuna clopoţelul care anunţa masa. 8am la fel stau lucrurile şi cu oamenii moderni+ Av!nd în vederecă digestia este un proces stresant pentru organism, atunci c!nd sună clopoţelul, începeţi prin a vă

 pregăti. 4 masă ar trebui să fie o sărbătoare a forţelor spirituale, mentale şi fizice.

(igestia determină organismul să celtuiască energie, pentru a obţine apoi mai multă energie.Alimentele nesănătoase creează un deficit energetic. Erana nedigerată produce gaze şi balonări.ipsa enzimelor viabile şi a ormonilor înrăutăţeşte lucrurile. Alimentele nedigerate se transformăîntr-o energie orientată cătrere st!nga. 5n intestinele constipate şi anaerobe şi în colon, bacteriiletransformă rana nedigerată în gaze  şi în deşeuri toice,  care duc în timp la boli degenerative.

Atmosfera de la masă, enzimele digestive, calitatea ranei şi ormonii controlează sănătatea.Iazele ? îndeosebi cele etrem de ur!t mirositoare ? reprezintă un ecelent indicator al stării deecilibru a organelor vitale şi a tractului digestiv. 8u c!t gazele sunt mai ur!t mirositoare, cu at!tmai preocupaţi ar trebui să fim, căci este limpede că lucrurile N/ sunt în regulă. Iazele în ecessau foarte ur!t mirositoare indică o supraîncărcare a organismului şi trebuie considerate anormale+8arnea putrezită este un aliment necrotic . 5n sine, carnea este prelevată de la animale moarte, dar nu este necrotică. 5ntr-un mediu digestiv constipat, neaerat, carnea de toate tipurile şi br!nza intrăînsă într-un proces de putrefacţie şi produc toine etrem de periculoase şi gaze intestinale. eseleluate în condiţii de stres încura)ează mediul anaerob  şi accentuează producţia de gaze ur!tmirositoare. /n mediu anaerob este un mediu specific cancerului+ Iazele nu trebuie să aibăniciodată miros de br!nză stricată+

Sa!%a "% 1#$''!)%

4tto Parburg, dublu laureat al premiului Nobel, a primit în anul %9B% unul din cele două premii pentru cercetările făcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariţia cancerului. 18ancerulare o cauză principală, şi anume înlocuirea respiraţiei aerobe "oigenate# a celulelor cu o respiraţieanaerobă2. (r. a Ierson a făcut o serie de studii pentru a stabili !o,#, so")#,#) "unul din celedouă ingrediente principale ale sării de bucătărie# în apariţia cancerului. At!t Parburg c!t şiIerson au fost de acord că proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoigenat şi

 bogat în radicali liberi. 8ancerul nu poate apărea într-un mediu bogat în oigen+ <erciţiileaerobice9 moderate, urmate de un automasa) limfatic cu a)utorul unui 1roller pentru limfă2 pot face

minuni pentru un corp bolnav.D N. tr. Se pare că autorul nu vorbeşte eclusiv de eerciţiile consacrate la noi sub denumirea de 1aerobice2, ci de toateeerciţiile fizice care implică o respiraţie mai profundă şi o mai bună oigenare a organismului.

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 23/97

 

<ste imposibil să evităm sodiul, căci acesta este omniprezent în natură. 5l găsim în aproape toatealimentele preparate, dar şi în apa furnizată de marile oraşe. (acă simţiţi nevoia să m!ncaţi săratînseamnă că suferiţi de aşa-numitul 1sindrom al sării2. Această tulburare poate fi reglată cua)utorul mineralelor marine ionizate şi al apei 7<F. /n organism care t!n)eşte după sare este săracîn ioni ai mineralelor. /n program complet de detoificare, care să includă şi eliminarea "pe calenaturală# a pietrelor de la ficat, este etrem de util în restabilirea ecilibrului ionic al ţesuturilor.Sarea de bucătărie nu trebuie folosită în eces. <a ar trebui ciar complet evitată, căci este mortală

 pentru celulele corpului şi pentru bacteriile care produc moleculele noastre energetice necesaredigestiei. Senzaţia de sete după masă indică o sub-idratare, o alimentaţie prea sărată,  sau tensiunila nivelul adrenalelor "glandele suprarenale# ori al pancreasului. $ersonal, folosesc combinaţii din

 plante şi ierburi marine, pe care le presar pe m!ncare, alături de săruri de mare racemizate.

H!ana 5)%

$lantele cultivate acasă sunt calea cea mai ieftină către o stare perfectă de sănătate, accesibilăinclusiv săracilor. 8ei bogaţi pot beneficia la r!ndul lor de pe urma acestei alimentaţii corecte.(acă nu aveţi o grădină, puteţi cultiva legume în givece, în bidoane de plastic, etc. <ste uimitor c!t de multe plante pot fi crescute în acest fel. 5n afara plăcerii de a o cultiva personal, realitatea

este că alimentele pe care le găsim în comerţ nu oferă prea multe alternative pentru un mod deviaţă sănătos. (acă aveţi posibilitatea, integraţi-vă într-un club al cultivatorilor de plante organice.ulţi oferă spaţiu pentru înciriere în grădinile lor, care au un sol bogat şi curat din punct devedere cimic. a fel de bine, puteţi arenda o anumită suprafaţă unei persoane interesate să cultive

 păm!ntul. <istă mulţi oameni v!rstnici care au timpul necesar şi care doresc să facă ceva, cu at!tmai mult cu c!t este vorba de cultivarea unor alimente mult mai sănătoase dec!t cele oferite de

 piaţă. Nu puţini sunt specializaţi în grădinărit. Sfatul meu este să-i plătiţi bine, căci grădinăritul nueste o muncă uşoară. 4amenii îşi merită banii, iar dumneavoastră aveţi nevoie de legume

 proaspete. Irădinăritul presupune multă activitate fizică şi reprezintă o manieră ecelentă de a vămenţine în formă. unca grea este recomandată pentru corp. 5n plus, uneltele agricole manualesunt necostisitoare şi nu poluează. 5n cazul celor care nu se pot ocupa de această activitate eistă

magazine specializate în v!nzarea de alimente organice. <istă ciar fermieri care practicăagricultura organică ce fac livrări la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile oraşe.

Am%s%$#!),% "% =n+!'*'m)n% o!+an)$% ?1',%+a! *) +!'")n'!)#,

(acă doriţi să vă ocupaţi de grădinărit, este bine să ştiţi cum trebuie amestecate materiile organicefolosite ca îngrăşăm!nt. etoda corectă de amestecare a materiilor organice controlează  procesulde descompunere cimică, astfel înc!t să obţineţi în final un produs cu o înaltă valoare energetică.ediul aerob creează un amestec organic cu o energie orientată către dreapta. Amestecurileorganice încărcate pozitiv catalizează la nivelul solului o serie de reacţii energetice benefice pentrusănătatea umană. (escompunerea controlată a fura)elor din ierburi, buruienilor, frunzelor,

 bălegarului şi a celorlalte materii organice folosite ca îngrăşăminte nu generează mirosuri pestilenţiale dec!t dacă devin anaerobe. ediul anaerob de depozitare e cel care produce mirosulneplăcut al îngrăşămintelor organice, la fel ca şi cel al fecalelor umane+ $entru a iniţializa procesulde descompunere, începeţi întotdeauna cu materii organice licefiate din bălegar de vacă sau dingăinaţ de pui. /n îngrăşăm!nt organic înseamnă ceva mai mult dec!t un simplu amestec de deşeurimaronii. <l este o sursă de forţă a vieţii pentru grădină. $entru informaţii suplimentare, eistăc!teva cărţi ecelente pe tema grădinăritului biodinamic.  Irădinăritul este o terapie minunată

 pentru corp, minte şi spirit. <l simplifică viaţa şi vă a)ută să vă focalizaţi energiile asupra unor obiceiuri sănătoase. 8ine se îndrăgosteşte de această activitate nu mai renunţă niciodată la ea+

C#m n% .#%m !%+'s) )n%!%(%a

!ncaţi c!t mai multe alimente organice 8ultivaţi plante în grădina personală <vitaţi sarea de bucătărie şi SI

B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 24/97

 

Golosiţi minerale marine racemizate Gaceţi c!t mai multe eerciţii fizice <vitaţi alcoolul şi băuturile răcoritoare carbogazoase !ncaţi legume 83/(< <vitaţi oa% alimentele prelucrate 7eţi c!t mai multă apă (ormiţi at!t c!t simte nevoia organismul <vitaţi licidele în timpul meselor  estecaţi licidele şi mestecaţi substanţele solide p!nă c!nd devin licide

9&' din activităţile dumneavoastră contează în procesul de reîntinerire. *nversarea îmbătr!nirii presupune focalizare şi anga)ament, căci corpul este bătr!n şi lent, iar dumneavoastră nu sunteţiîncă t!năr+ /rmaţi sfaturile descrise mai sus şi integraţi informaţiile prezentate în această carte, şiveţi redeveni astfel tineri+ /rmăriţi ca 9&' din activităţile dumneavoastră să fie corecte şi

 bucuraţi-vă de păcatele dumneavoastră "restul de %& procente# în toată libertatea, fără să vă simţiţivinovat+ 1Gundamentul sănătăţii este ecilibrul în toate activităţile2.

S!%s#, ")+%s)5

Saturaţie mai presus de dorinţă+ 5mplinirea unui instinct primar+ 8e senzaţie poate fi mai presus decea a unui stomac plin după o masă perfectăH 8u siguranţă, m!ncarea este una din marile plăceriale vieţii. 8e arome+ 8e aspect+ 8e gust+ erită să trăieşti pentru asemenea lucruri+ (in păcate,m!naţi de dorinţa noastră de a ne satisface o nevoie fiziologică primară, ne semănăm singuriseminţele îmbătr!nirii şi ale morţii. < nevoie de o anumită perioadă de timp pentru ca digestia săse înceie. (acă m!ncăm prea mult sau prea cur!nd după o masă anterioară, corpul suferă de şoculsupraîncărcării.  4rice tip de şoc supune organele vitale "ficatul, tiroida, suprarenalele, rinicii,

 pancreasul, glanda pituitară şi organele seuale# unor tensiuni. erită să ne focalizăm atenţiaasupra şocului alimentar, întruc!t acesta accelerează procesul de îmbătr!nire.

4amenii adoră să ia tot timpul ceva în gură. <i apelează la gustări fie pentru că le este foame, fiedintr-o obişnuinţă personală sau socială. #perţii susţin că este recomandabil să m!ncăm la fiecarec!teva ore. <i afirmă că mesele dese, cu cantităţi mai mici de m!ncare, induc mai puţine tensiunisistemului organic şi au efecte benefice asupra sănătăţii noastre. ai mult, insistă asupra faptuluică aceste gustări menţin constant nivelul de zaăr în s!nge şi ciar cresc productivitatea muncii.(in păcate, e#perţii S< 5N0<AO+ Toate aceste afirmaţii sunt false. Să ne oprim şi să analizăm cese înt!mplă cu corpul atunci c!nd m!ncăm prea mult sau prea des, ciar dacă este vorba de niştesimple gustări "de altfel, gustările nu sunt altceva dec!t nişte mese obişnuite, ceva mai redusecantitativ#6 Alimentaţia induce organismului o stare de stres, căci presupune un proces de digestie.(igestia este procesul metabolic care antrenează cea mai mare cantitate de energie personală din

 partea corpului fizic. oleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate şi

reasamblate în forme energetice noi, care să poată fi folosite de organism. Substanţele inutiletrebuie depozitate sau eliminate. (e c!te ori m!ncăm, apelăm la depozitul nostru energetic, deunde împrumutăm o parte din rezerva de care dispunem. (acă energia furnizată de alimenteledigerate nu înlocuieşte cu dob!ndă energia împrumutată, a)ungem să suferim de un deficitenergetic, reflectat în pierderea sănătăţii şi a vitalităţii organelor. 4rganele vitale au o capacitate şio rezistenţă limitate.  <le necesită odină între mese. (acă nu li se asigură această odină în modregulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentaţia între mese sau la intervale de timp maidese de @ ore duce la pierderea capacităţii de regenerare a organelor vitale şi a glandelor. Stresulalimentar duce la o epuizare a organelor. <puizarea este ecivalentă cu o incapacitate de a maifuncţiona. 4rganele a)ung astfel să îmbătr!nească, unele după altele, la fel ca într-o reacţie în lanţ.Acest scenariu este valabil inclusiv dacă alimentele sunt încărcate cu o energie pozitivă şi bogate

în substanţe nutritive. Trei dintre factorii cei mai importanţi care afectează procesul digestiv sunt6cantitatea, calitatea şi frecvenţa. (acă alimentele ingerate conţin o energie negativă "orientată cătrest!nga#, stresul digestiv este infinit amplificat. (acă şi mesele sunt prea frecvente, organismul nu

@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 25/97

 

are altă soluţie dec!t să intre într-o stare de panică, în încercarea de a folosi, neutraliza, depozita şielimina c!mpurile energetice ale alimentelor ingerate. Stresul alimentar creează o serie involuntarăde reacţii în interiorul corpului, întruc!t acesta nu are altă opţiune,   dec!t aceea de a procesamateriile prime pe care le-a primit, ciar dacă acest proces se dovedeşte în detrimentul său. Atuncic!nd este rănit prea mult, prea des, sau c!nd este forţat să prelucreze alimente nesănătoase, corpulnu are de ales dec!t să-şi facă datoria, ciar dacă nu beneficiază de pe urma acestor procese. 8a şialimentele nesănătoase, fast-food-ul supraîncarcă organele vitale cu deşeuri, dezecilibreazăsistemul ormonal, distruge vitalitatea, afectează producţia de enzime şi generează procesul deîmbătr!nire. 4 altă forţă energetică puternică ce amplifică aceste efecte e stresul mental. <nergiastresului nu se pierde niciodatăL nu face dec!t să-şi scimbe forma. 5n cazul de faţă, tinereţea eînlocuită de bătr!neţe.

Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie  la nivelul organelor vitale. Trofia  înseamnă oscimbare generată de alimentaţie. (acă îi aplicăm prefiul /iper sau /ipo, ne referim la omodificare a activităţii fiziologice care se situează peste sau sub norma medie. At!t tulburările/iper  c!t şi cele /ipo conduc la disfuncţii şi dezecilibre la nivelul organelor interne. (e eemplu,ipoglicemia înseamnă conţinut redus de a/ăr în sânge. 4rganele corpului sunt interdependente.(e aceea, dacă o glandă este afectată, sunt afectate şi celelalte glande. Tulburările de sănătate sunt

întotdeauna multiple. 4 boală nu este niciodată singulară "izolată#.Auzim deseori vorbindu-se de boli şi de tulburări ale deficienţelor, dar în realitate nu eistă aşaceva. 5ntregul concept derivă din perioada de pionierat a medicinii alopate şi mai ales a influenţeiinfamei teorii asupra agriculturii inventată de Kustus von iebig şi numită egea minimului.  <l şi-acreat teoria pe la %B&. <ste considerat părintele industriei fertilizatorilor de sinteză şi al metodelor distructive practicate în agricultura modernă. egea sa afirmă că 1Solul nu trebuie îngrăşat dec!tcu substanţele nutritive minimum necesare2. $entru von iebig, solul nu însemna altceva dec!t unfel de noroi. <l credea că plantelor nu le sunt necesare dec!t trei săruri esenţiale; azotul, fosforul şi

 potasiul, cunoscute şi sub iniţialele N$. $asteur şi von iebig au fost contemporani. a fel ca încazul teoriei incorecte a lui $asteur referitoare la cauzele bolilor "pe care el le punea pe seama

microorganismelor#, ştiinţa medicală a adoptat şi teoria eronată a lui von iebig referitoare lanutriţie. Nutriţioniştii clinici continuă să perpetueze şi astăzi această teorie eronată, promov!ndideea că bolile se datorează deficienţelor. Aşa cum se înşeală e#perţii în domeniul medical, la fel seînşeală şi cei ce se ocupă de domeniile alternative ale perpetuării vieţii.  7olile sunt ciar opusulcredinţei populare. <le reprezintă manifestări ale unor ecese în interiorul organismului. <ceselese manifestă întotdeauna sub formă de deficienţe. <le sunt dezecilibre ale c!mpurilor energeticecare modifică starea de sănătate la nivel subtil. Tulburările puse pe seama deficienţelor apar atuncic!nd ecesele de energie toică (<$O0<S8 capacitatea naturală a organismului de a le compensa.Spre eemplu, ştiinţa medicală susţine că diabeticii suferă de un deficit al ormonului numitinsulină. <a îi clasifică pe aceşti bolnavi, numindu-i intoleranţi la glucoză sau insulino-rezistenţi.5n realitate, diabeticii suferă de un eces  de substanţe toice în ţesuturile şi fluidele corpului.

8orpul lor păstrează carbonul din zaăr, care circulă prin s!nge pentru a atenua deşeurile acide dinsistem. >aărul este o moleculă pe bază de carbon. Atomii de carbon acţionează ca un tampon,moder!nd întreaga viaţă pe păm!nt. 8u alte cuvinte, problema diabeticilor e legată de toinele  îneces şi de problemele ormonale. 5n cazul femeilor "şi al bărbaţilor în v!rstă#, factorul caredeclanşează diabetul e întotdeauna de natură ormonală, dator!ndu-se predominanţei estrogenuluişi blocării receptorilor ? adică unui dezecilibru cumulativ rezultat ca urmare a substanţelor analoge estrogenului, care se găsesc în carne, lapte, br!nză, materialele din plastic folosite pentruambalarea produselor alimentare şi pesticidelor "otrăvurilor# împrăştiate pe c!mpuri. Normalizareatulburării diabetice este uşor de atins dacă suferindul îşi doreşte cu adevărat să atingă din noustarea de apogeu a sănătăţii sale.

$roblemele diabeticilor de tip * "care suferă încă din copilărie de această tulburare# sunt asociate cusubstanţele super-antigene conţinute în vaccinurile anti-poliomielită şi (T$. <istă un număr infinit de dovezi medicale care atestă pericolele imunizării. :D' din copiii care suferă de diabet

D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 26/97

 

sau de tulburări de auz au fost atacaţi de virusuri şi bacterii patogene mutante sau de proteinele dinseruri "toate fiind c!mpuri energetice#, introduse în corpurile sănătoase ale copiilor de către nişteoameni nebuni+ (eblocarea receptorilor neurologici şi ormonali îi permite corpului să se vindeceşi este o terapie inevitabilă pentru toţi oamenii bolnavi. 5n loc să vă faceţi gri)i legate de 1microbii2care vă pot afecta copiii, mai bine detoificaţi-le corpurile micuţe şi răniţi-le cu superalimente

 pentru a le dinamiza sistemul imunitar, astfel înc!t bolile ? contagioase sau nu ? să nu-i mai poatăataca. Secretul constă în controlul corpului "terenul pe care se manifestă aceste forţe energetice#.Aţi înţelesH ilioane de oameni suferă de diabet clinic sau subclinic. *ncapacitatea ştiinţei de aînţelege această boală la nivel subtilMenergetic conduce la perpetuarea şi amplificarea suferinţei. (eaceea, acţiunea independentă, fără  binecuv!ntarea autorităţilor medicale, este premisa necesară

 pentru revenirea la o stare bună de sănătate. Nu vă mai bazaţi pe alţii. IXN(*W* de unul singur+

E#&o!)a m%na,' *) a1#7#!),% as#.!a $o!.#,#) &)7)$

<uforia mentală este o epidemie care afectează întreaga lume. 4amenii au devenit eperţi în a-şifolosi puterea minţii asupra corpului, dar şi puterea drogurilor asupra minţii. 8!nd sunt întrebaţicum se simt, ma)oritatea răspund6 1Irozav+2 5n acelaşi timp, peste &' din populaţia S/A suferăde boli subclinice. <uforia mentală merge m!nă în m!nă cu dezecilibrul, lipsa de realism. <a îi

duce pe oameni la abuzuri asupra corpului fizic mai presus de puterea de suportabilitate a acestuia.Alimentele toice, cafeaua, drogurile "inclusiv medicamentele# şi at!t de popularele suplimentecontribuie din plin la această euforie. <uforia mentală biciuieşte corpul bioelectric, silindu-l săintre în 1zona crepusculară2 a timpului, în care procesul de îmbătr!nire şi trecerea timpului seaccelerează. Simptomele bolilor generate de această stare de euforie mentală nu sunt întotdeaunavizibile cu uşurinţă, dar semnele lor pot fi văzute destul de uşor de cei care sunt suficient de atenţi.8!nd medicul ne pune diagnosticul de boală, această euforie dispare, dar atunci este de regulă preat!rziu. 7oala este o manifestare a stresului, o confirmare a procesului de îmbătr!nire, o manifestarea celei de-a patra dimensiuni în interiorul lumii tridimensionale a omului. 5mbătr!nirea şi boalasunt rezultatul incapacităţii noastre de a gestiona corect depozitul de energie de care dispunem.oartea este un faliment energetic, iar starea de euforie mentală o inflaţie energetică. Aceasta din

urmă reprezintă călc!iul lui Aile al omului modern, căci are la bază o g!ndire pozitivă nerealistăşi un mod de viaţă dezecilibrat. $rocesul de îmbătr!nire şi trecerea timpului se pot opri, cucondiţia să renunţăm la această euforie mentală şi să ducem un mod de viaţă simplu şi corect.

O .o5%s% "%s.!% sa()%a%

(r. 8are; 3eams povesteşte o istorie petrecută în perioada c!nd îşi creştea, alături de soţia sa,numeroasa familie. 4dată, în casa lor s-au str!ns mai mulţi vecini, împreună cu familiile lor,

 pentru a lua masa. 8!nd s-a adus m!ncarea, vecinii au făcut ocii mari de uimire, văz!ndcantităţile etrem de reduse de porumb, mazăre, piure de cartofi, carne şi dulciuri. Aştept!ndu-se lao asemenea reacţie, 3eams a început să r!dă ? în stilul său caracteristic ? prezic!ndu-le vecinilor că după terminarea mesei va răm!ne încă destulă m!ncare. (upă cum puteţi gici, eact aşa s-au

 petrecut lucrurile. Toţi s-au distrat, au m!ncat pe săturate şi au plecat acasă giftuiţi+ F-am povestitaceastă istorie pentru a vă atrage atenţia asupra nivelului de   saţietate,  care poate fi atins cuuşurinţă, cu o cantitate mică de m!ncare. $ovestea din casa lui 3eams reprezintă opusul moduluide viaţă curent. 4amenii din ziua de astăzi reuşesc de minune uimitorul parado de a se înfometacu stomacurile pline+ 5n ce constă diferenţaH Alimentele pe care le-a pus pe masă 3eams erau vii ? 

 pline de enzime, de minerale şi vitamine bio-active. Alimentele din ziua de astăzi sunt moarte şigolite complet de valoarea nutritivă. <le nu asigură dec!t o cantitate minimă de energie pentrucorp, silindu-i pe oameni să se giftuiască pentru a se simţi sătui,  căci forţele energetice pozitivelipsesc cu desăv!rşire din alimentaţia lor. Toate alimentele procesate conţin substanţe cu o energieorientată către stânga. 8orpul nu poate folosi această energie, pe care trebuie să o neutralizeze sau

să o depoziteze sub formă de grăsime+/nii cititori ar putea suspecta că ceea ce s-a petrecut în realitate la masa dată de 3eams a fost că,din politeţe, ma)oritatea mesenilor s-a abţinut de la a m!nca în eces, oamenii părăsind masa

C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 27/97

 

înfometaţi, prefăc!ndu-se înc!ntaţi+ 3eams nu era însă un mincinos. <l a relatat povestea numai pentru a sublinia că o alimentaţie corectă, bio-activă, încărcată cu o energie orientată către dreapta,este etrem de rănitoare+ $uteţi fi convinşi că toţi cei care au participat la acea cină au părăsitmasa complet sătui, cu o stare deplină de satisfacţie, dincolo de orice dorinţă suplimentară,   pentrucă tocmai aceasta este definiţia corectă a cuv!ntului saţietate. 5n vremurile pe care le trăim, puţinioameni eperimentează o stare reală de saţietate. <i nu cunosc de regulă dec!t varianta pseudo-

 saţietăţii, eperimentată atunci c!nd stomacul este plin, dar corpul nu se simte deloc rănit. 8u altecuvinte, oamenii încetează să mai măn!nce numai pentru că nu mai au unde să depozitezealimentele în stomac, nu pentru că se simt satisfăcuţi din punct de vedere nutritiv. America este onaţiune de supraponderali ale căror nevoi nutritive răm!n constant nesatisfăcute. 4amenii părăsescmasa flăm!nzi, dar prea plini pentru a mai putea m!nca+ <ste imposibil să îţi satisfaci nevoileenergetice ale corpului cu alimente goale sau care conţin o energie orientată către st!nga, lipsite desubstanţele nutritive at!t de necesare vieţii+

Apetitul reprezintă o combinaţie de nevoi fizice   şi dorinţe mentale.  <l este controlat de centriisaţietăţii şi ai foamei din interiorul ipotalamusului, o glandă aflată la nivelul creierului. 8entrulfoamei este întotdeauna activ, dacă nu este inibat . 8orpul foloseşte două mecanisme inibitorii

 pentru a regla senzaţia de foame6 stomacul plin din punct de vedere fizic şi satisfacţia nutritivă a

corpului. 8entrul foamei este un nod de celule nervoase care generează nevoia fizică şi dorinţamentală. Iustările rapide sunt o combinaţie a ambelor. a)oritatea oamenilor răspund nevoiitrupului lor de energie  nutritivă "adevărata senzaţie de foame# prin ingerarea unor calorii goale"euforia fizică#, dublată de o satisfacţie cognitivă "euforie mentală#. 8u adevărat, o combinaţiemortală+ Atunci c!nd suntem cu adevărat răniţi, centrul saţietăţii  trimite un mesa) către centrulfoamei, indic!ndu-i că nevoile sale au fost satisfăcute. 3eceptorul se încide, iar senzaţia de foamedispare. Adevărata saţietate este o rănire mai presus de dorinţă+

8!nd stomacul se goleşte doar parţial, corpul persoanei înfometate cere din nou rană, apetitulrevine "ca un fel de răzbunare#, iar ciclul reîncepe din nou. 4amenii veşnic flăm!nzi care trăiescîntr-o societate bazată pe o alimentaţie nesănătoasă c!ştigă continuu în greutate, deoarece nevoile

energetice ale corpului lor nu sunt satisfăcute, iar sistemul lor ormonal este complet dat peste cap. Nevoia de rană este doar unul din motivele pentru care oamenii se îngraşă. /n alt motiv esteecesul de toicitate. Al treilea este dezecilibrul ormonal. Alte motive sunt6 incapacitateasistemului enzimatic de a face faţă digestiei, lipsa eerciţiului fizic şi a muncii grele+ Winerea subcontrol a greutăţii naturale  presupune satisfacerea nevoilor nutritive şi ormonale ale corpului,

 plus detoifierea ţesuturilor, s!ngelui şi limfei. Sistemul nervos este divizat în sistemul nervoscentral şi sistemul nervos periferic. Stomacul este controlat de sistemul nervos periferic, care esteîmpărţit la r!ndul lui în sistemul nervos simpatic şi sistemul nervos parasimpatic. Noi deţinemcontrolul asupra sistemului nervos simpatic, pe care îl putem gestiona cu a)utorul g!ndurilor noastre, dar nu deţinem controlul asupra sistemului nervos parasimpatic, care este involuntar.Ambele sisteme comunică cu stomacul.

M#n$a +!%a

unca grea este eact ce îi spune numele ? o muncă grea, bazată pe un efort mare+ (in păcate,oamenii moderni nu mai efectuează asemenea munci. Societatea în care trăim a a)uns să priveascăacest gen de activitate ca pe un blestem ? ceva care trebuie evitat cu orice preţ+ Acest mod de a

 privi lucrurile este fundamental greşit6 corpul fizic trebuie eersat+ (e vreme ce oamenii detestăcuv!ntul 1muncă2, poate ar trebui să-i spunem eerciţii fizice grele, epresie care se potriveşte mai

 bine cu înclinaţia modernă către sport. (in păcate, aceste eerciţii sunt practicate mai nou peaparate destul de comode. (e aceea, vom face un compromis şi vom numi această muncă activitatefizică grea+  8orpul răspunde activităţii fizice grele prin construirea de ţesuturi noi şi reparareacelor veci. 8!nd corpul fizic este eersat regulat, procesul de întinerire se accelerează. 8!tevaeemple de activităţi fizice grele la care corpul răspunde printr-o regenerare accelerată sunt6mişcarea aerobică, ridicarea greutăţilor şi grădinăritul.

:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 28/97

 

8orpul se 1reînnoieşte2 complet la fiecare şapte ani "oasele, cartilagiile, muşcii, ligamentele,tendoanele şi pielea#. odul de viaţă şi sistemul ormonal stabilesc dacă 1noul2 corp este mai

 puternic sau mai slab dec!t cel de dinainte.  5n plus, procesul poate fi accelerat sau încetinit, înfuncţie de modul de viaţă şi de statutul sănătăţii fiecăruia. $e măsură ce îmbătr!nesc, oamenii îşi

 pierd capacitatea şi dorinţa de a face efort fizic. Acest fenomen se datorează parţial incapacităţiisistemului fizic, dar şi unei lipse de dorinţă şi de energie personală. /n mod de viaţă sedentar distruge corpul şi precipită reducerea masei musculare şi osoase, ca să nu mai vorbim de pierdereamobilităţii. Activităţile fizice grele accelerează circulaţia deşeurilor metabolice toice, ceea ceeplică de ce oamenii care fac eerciţii şi eforturi fizice se bucură de o sănătate mai bună. 8u c!tsuntem mai sedentari, cu at!t mai repede îmbătr!nim.

Genomenul de cocoşare este un semn clasic al osteoporozei sistemice "degenerarea oaselor şi aţesuturilor con)unctive#. Alura cocoşată sau aplecată în faţă, specifică pe vremuri numai oamenilor în v!rstă, a devenit azi comună, inclusiv la tot mai mulţi tineri, îndeosebi femei, ale căror sistemeorganice sunt afectate de o producţie prea mare de estrogen. Genomenul este uşor de inversat, iar soluţia se aplică la fel de bine bătr!nilor şi tinerilor. (acă priviţi sceletul unei persoane în v!rstă,veţi constata că şira spinării şi ţesuturile con)unctive conee şi-au redus  dimensiunile. $ersoana a

 pierdut centimetri întregi din înălţimea pe care a avut-o atunci c!nd se afla la momentul de apogeu

anabolic . Aceşti centimetri pierduţi se scad de regulă din coloana vertebrală, din cauza deteriorăriivertebrelor, tendoanelor, ligamentelor, discurilor intervertebrale. $e măsură ce aceste fenomene sead!ncesc, cutia toracică începe să coboare p!nă c!nd a)unge să se spri)ine de pelvis. $rocesul estelent, put!nd dura p!nă la @& de ani.

Scimbările petrecute la nivelul coloanei vertebrale şi al cutiei toracice afectează organele interne,modific!nd cavităţile în care îşi au sălaşul acestea. 4rganele interne sunt forţate să iasă din

 poziţiile lor clasice şi să se îngesuie unele l!ngă altele. Aşa se eplică de ce at!t de mulţi v!rstniciau probleme cu intestinele. Tasarea coloanei vertebrale duce de asemenea la o burtă proeminentă şila o înfăţişare cocoşată.  $rocesul începe din momentul în care ormonii feminini scapă de subcontrol, ceea ce eplică de ce osteoporoza se declanşează la ma)oritatea femeilor în )urul v!rstei de

B& de ani. Această boală oribilă este de regulă diagnosticată abia după menopauză, adică abia după pierderea unei proporţii substanţiale a masei osoase. Notă6 c!nd o femeie începe să acumulezegrăsimi "indiferent de v!rstă#, c!nd părul începe să i se subţieze, să-i cadă sau să-i albească, c!ndîncepe să aibă tulburări feminine, legate de energie sau de glanda tiroidă, ea trebuie să înceapăinversarea procesului de îmbătr!nire, înainte ca acest lucru să devină 1oficial2, prin diagnosticul

 pus de doctor6 'şti la menopauă!). $e vremuri, cocoşarea era un fenomen specific îndeosebi încazul persoanelor bogate. Săracii mureau de regulă prea devreme pentru a mai apuca să secocoşeze din cauza v!rstei. $e de altă parte, bogaţii nu practicau munci fizice grele, care eraurezervate săracilor. Fă prezentăm în continuare c!teva metode prin care orice femeie "dar şi orice

 bărbat# poate opri şi inversa procesul osteoporozei şi al degenerării fizice.

T%!a.)a ho!mona,' este absolut obligatorie pentru toţi cei ce doresc să redob!ndească controlulasupra vieţii lor+ 5n această privinţă2 nu eistă alternativă iar remediile necesare pentru a o pune înaplicare nu pot fi cumpărate din magazine sau de la doctori. Tocmai de aceea, procesul este absolutsigur, nu implică nici un fel de pericol şi le poate ţine tinere pe femei, foarte mult timp "pe bărbaţide asemenea#.

A3!na!%a reprezintă un procedeu simplu dar eficient de întindere a coloanei vertebrale. At!rnaţi-vă de un trapez sau de o bară, sau ciar de creanga unui copac, şi lăsaţi greutatea corpului să vătragă în )os coloana vertebrală. Gaceţi acest lucru de două ori pe zi.  5ncepeţi lent şi avansaţi gradatîn fiecare zi. At!rnarea  presupune să nu staţi cu picioarele la sol şi să vă relaaţi coloanavertebrală, fapt care amplifică circulaţia s!ngelui şi a limfei.

Gemeilor li se spune că trebuie să ia mari cantităţi de calciu sub formă de carbonat de calciu "dincarapace de scoici#, citrat de calciu, gluconat de calciu, sau tablete de calciu efervescent, ca sănumim numai c!teva dintre remediile recomandate. 8ontrar opiniei e#perţilor, aceste substanţe

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 29/97

 

trebuie evitate, căci nu numai că nu rezolvă problema, dar creează şi probleme suplimentare.3ecomandarea noastră este să nu folosiţi dec!t minerale care au trecut prin ciclul carbonului.Teoria medicală referitoare la osteoporoza la femei după menopauză "datorată estrogenului1insuficient2# e o minciună sfruntată. 4steoporoza este definită ca o reducere a densităţii oaselor şiapariţia efectului de 1fagure2 ca urmare a deficitului de calciu. $entru informaţia dumneavoastră,este bine să ştiţi că principala funcţie a calciului, în ceea ce priveşte at!t corpul uman c!t şi solul, eaceea de tampon în calea deşeurilor toice. $ersoanele osteoporotice sunt toice, iar corpul lor esilit să ia minerale din oase pentru a neutraliza toinele din s!nge şi limfă. Nutriţioniştii clinici

 promovează în mod stupid  suplimentele pe bază de calciu pentru prevenirea  şi tratareaosteoporozei. <i acţionează ca şi cum problema este ipocalcemia  "procentul mic de calciu îns!nge#. Nici vorbă de aşa ceva+ Suferinzii de osteoporoză au de regulă un procent obişnuit sauecesiv de calciu în s!nge "ipercalcemie#. <i nu au nevoie de calciu, ci doar de o detoificare acorpului lor. (acă înălţimea dumneavoastră actuală este mai mică dec!t cea pe care aţi avut-o în

 perioada de apogeu , trebuie să începeţi de)a acţiunile în vederea procesului de reîntinerire+

Ho!mon))

Eormonii sunt substanţe alcătuite din 1colesterol2. <ste imposibil să fim sănătoşi dacă renunţăm

complet la grăsimile alimentare. <F*TAW* dietele 1fără grăsimi2 ? căci ucid+ $!rgiile de controlale procesului de îmbătr!nire sunt ormonii, modul de viaţă şi dieta alimentară. <strogenul esteormonul feminin. Testosteronul este ormonul masculin. Gemeile eperimentează menopauza, iar 

 bărbaţii andropauza. (acă doresc să se bucure de o stare bună de sănătate, ambele see trebuie să-şi regleze ecilibrul ormonal specific. (acă doriţi să răm!neţi sau să redeveniţi tineri, indiferentde v!rsta pe care o aveţi, precursorii racemizaţi ai ormonilor vă pot fi de mare folos. $ersonal, lesfătuiesc pe femei să îşi facă un test al densităţii oaselor,  lu!nd apoi măsurile necesare pentru camasa lor osoasă să revină la cea specifică unei femei tinere. Acest lucru este întru totul posibil+

'"ei mai mulţi dintre oameni preferă minciuna adevărului, îndeosebi dacă mincinosul areautoritate, iar deinformarea alină durerea, la fel ca un lic/ior fin). 8arles Palters

Socrate afirma că adevărul nu poate fi dovedit, nici infirmat. ai degrabă se poate spune că el stăla baza convingerilor noastre, prin realitatea eistenţei sale. area $iramidă a lui eops face partedintre adevărurile zilelor noastre. <a nu poate fi negată, deoarece eistă. 5ntr-un capitol anterior ne-am pus întrebarea6 1(e ce îi ascultă oamenii pe e#perţi şi opiniile lorH2 4 completăm acum cu oaltă întrebare6 18um este posibil să-ţi laşi cel mai de preţ bun între toate, sănătatea, pe m!inileazardate ale medicinii moderneH2 3ăspunsul la ambele întrebări este simplu6 individul esteeliberat de răspunderea personală pe care o implică procesul de luare a unei decizii, lăs!ndu-l peseama e#perţilor . $asarea responsabilităţii ne dă o scuză şi o persoană pe care o putem învinovăţidacă lucrurile nu merg aşa cum ne-am dori noi. (in păcate, învinovăţirea altor persoane nu aredarul de a ne menţine sănătoşi, sau tineri+

S)n"!om#, <%:.%!(),o!>ult prea des, ştiinţa medicală ne spune să facem eact ce n# ar trebui să facem. Teoriile sale suntacceptate la ora actuală mai ceva ca o evangelie, ciar dacă m!ine sunt înlocuite de altele, adeseacomplet diferite sau ciar opuse primelor. Acest proces seamănă cu magia cinematografului+$ublicul naiv crede teoriile ştiinţifice, ciar dacă se dovedesc adeseori complet absurde ? cum ar fi, de pildă, cazul fluorizării apei şi a pastei de dinţi, teoria legăturii dintre colesterol şi bolile deinimă, teoria microorganismelor care stau la baza bolilor, ideea că femeile aflate la menopauză auun deficit de estrogen, că osteoporoza poate fi prevenită cu a)utorul suplimentelor de calciu, teoriaimunizării prin vaccinare şi at!tea altele. Suntem învăţaţi de mici să acceptăm fără a g!ndi

 personal, să ne ignorăm instinctele şi să ne bazăm pe părerile e#perţilor în medicină, industrie sauguvernare, a căror singură ştiinţă reală este cea a manipulării.

5n anul %D&, 8arles acQa; scria lucrarea #traordinarele iluii în masă şi nebunia mulţimilor.<l demonstra c!t de naivi sunt oamenii, arăt!nd că cu c!t circumstanţele sunt mai disperate, cu at!t

9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 30/97

 

mai mare este înclinaţia lor de a lua decizii absurde în masă ? de regulă cu a)utorul e#perţilor.4amenii înnebunesc în masă, dar îşi revin în simţiri individual.  4amenii îi caută pe e#perţii  în

 probleme medicale în speranţa că-şi vor rezolva cu a)utorul lor anumite probleme de sănătate. <inu ştiu încotro altundeva ar putea să se îndrepte. Au nevoie de un a)utor imediat care să le rezolve

 problema.  (acă ar învăţa să-şi citească  semnalele pe care le transmite propriul lor corp şi săasculte indiciile lui, oamenii ar putea să prevină foarte uşor deteriorarea sănătăţii lor, economisindastfel suferinţă, durere şi bani. Sumele uriaşe de bani ? cum sunt cele rezultate din asigurările desănătate  ? le permit e#perţilor să perpetueze şi să amplifice acest mecanism de înlănţuire a opiniei

 publice. Goarte puţini oameni reuşesc să scape din gearele lacome ale ştiinţei, ecept!nd douăsituaţii comune6 c!nd nu au deloc bani sau c!nd sunt de)a morţi+ 4pţiunile medicale nu ar trebui săaibă nici o legătură cu cel care plăteşte factura. 8u c!t asigurarea dv. e mai bună, cu at!t mai rău

 pentru dv.+  #perţii prind gustul banilor şi ne oferă în scimb doar un 1oscior2 de la masa lor îmbelşugată, asta dacă mai suntem vii după ce au terminat cu noi+ /n e#pert  este prin definiţiecineva aflat la mare distanţă faţă de noi "nu poate fi niciodată cineva din apropierea noastră#. N-ar trebui să ne bazăm niciodată pe e#perţi. <i sunt cei care ne învaţă să ne îndoim de intuiţiile noastre.Fiziunea lor asupra realităţii este una de tunelL de aceea li se şi spune e#perţi, pentru că opereazăîntr-un c!mp restr!ns. Trăim într-o lume a umbrelor, în care aproape tot ceea ce vedem şi auzim

 pare să fie adevărat, dar nu e. 8u c!t ceva este considerat într-o mai mare măsură adevărat şi cu c!tnumărul de oameni care cred acest lucru este mai mare, cu at!t mai mare este probabilitatea ca elsă fie fals. edicina alopată este o eroare. 5n greşeală se află şi cei care se bazează pe ea pentru a-şi corecta propriile decizii eronate şi propriul mod de viaţă stupid. odelul medicinii are la bazăTeoria icroorganismelor, care ar sta la originea bolilor, iar ca instrument, Teoria 0tiinţifică.I!ndiţi-vă la diferenţele care eistă între abordarea medicinii convenţionale şi cea a mediciniivibraţionale în rezolvarea problemelor unei persoane surde.

a v!rsta de %D ani, dr. $atricQ Glanagan a inventat neurofonul ? un aparat menit să-i a)ute pe surzisă audă. Glanagan a intuit că creierul este o ologramă şi că diferitele sale zone au capacitatea de arealiza funcţii multiple sau de a duplica funcţiile. 5n consecinţă, el s-a folosit de piele ca de o calede a a)unge la creier şi ca de un organ al auzului. Noul creier al persoanei surde putea acum săaudă. Glanagan a rezolvat problema auzului prin vizualizare, nu prin intervenţie cirurgicală.8reierul nu  este neregenerabil, aşa cum se predă în şcolile medicale. 4rganismul poate generacelule noi ale creierului. Avem capacitatea de a crea membre noi, oase, cartilagii, fibre nervoase,

 piele şi ţesuturi con)unctive noi. Glanagan a fost un vizionar.

D#1,a %,)$% *) %o!)a m)$!oo!+an)sm%,o!

Această viziune l-a a)utat pe Kames (. Patson, unul din descoperitorii moleculei de A(N, săzguduie lumea medicală atunci c!nd a dezvăluit )ocurile de culise ale puterii, gelozia şi luptele

 pentru atragerea de fonduri pentru proiecte ştiinţifice, în lucrarea sa, Dubla elice. Patson a oferit şiantidotul, remarc!nd că descoperirile ştiinţifice implică mai degrabă g!ndirea şi viziunea umană, şi

mai puţin testele, procedurile ştiinţifice şi microscoapele. Teoria icroorganismelor care stau la baza 7olii "T7# este dezastruoasă pentru procesul de îmbătr!nire, căci influenţează maniera încare percepem boala. <a ne-a orbit într-o asemenea măsură, înc!t am a)uns să nu mai vedemefectele cumulative ale obiceiurilor proaste pe care le avem şi ale modului de viaţă impropriu pecare îl ducem. edicina nu înţelege că adevărata bătălie pentru viaţă şi sănătate, prin contrast cumoartea şi boala, se duce pe un c!mp care nu are nimic   de-a face cu T7. (in păcate, nu ne

 putem baza pe medicină şi pe ştiinţă pentru a ne rezolva problemele pentru simplul motiv că ceidoi factori nu cunosc care sunt acestea. <i nu înţeleg fenomenul vieţii pe nivelul energetic subtil,deci nici manifestarea bolii. 8ea mai bună dovadă în acest sens este ciar faptul că  e#perţii suferăde aceleaşi probleme ca şi restul populaţiei. <i îmbătr!nesc, cad pradă aceloraşi boli, fără ca1magia2 pe care o practică asupra populaţiei să-i poată salva.

T7 este o simplă teorie, dar ştiinţa medicală o tratează ca pe o scriptură. <a reprezintă piatra detemelie pe care era construit modelul medical araic, dar a rămas valabilă p!nă astăzi. (in păcate,

B&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 31/97

 

este ca un bolovan legat de g!tul nostru+ T7 este acceptată într-o asemenea măsură, înc!t 99,9'din comunitatea medicală o integrează şi trăieşte în funcţie de ea. $robabil că la fel faceţi şidumneavoastră. Toate procedeele medicale convenţionale ? de la diagnostic şi p!nă la tratament ? se bazează pe acest model teoretic al bolii, care este fals.  odelul susţine că noi suntem alcătuiţieclusiv din substanţe cimice, din proteine, grăsimi, apă, acizi nucleici, s!nge şi carne. 7oalarezultă atunci c!nd organismul viu este invadat de un microorganism, care îl îmbolnăveşte. Altfelspus, boala apare de nicăieri+ $rostii+ (in păcate, loialitatea faţă de model împiedică scimbareasistemului. 8u toată această orbire, pătrundem astăzi într-o epocă în care realitatea corpului fizictridimensional şi cea a corpului energetic, care aparţine lumii cu patru dimensiuni, încep să fierecunoscute, fiind folosite pentru o vindecare olistică. /n corp bioelectric sănătos este ecivalentcu vibraţia la unison a rezultantei c!mpurilor energetice ale corpului cu păm!ntul-mamă.

3eviste de prestigiu precum  <ancet şi  5e= ngland 8ournal of Medicine  promovează astăzimetode de vindecare alternative. <ste vorba de o scimbare cu %&Y faţă de ultimii & de ani. $resale semnalează 1)ucătorilor2 importanţi că trebuie să ia poziţie pentru a nu pierde controlul  asupra

 procesului de tranziţie de la medicina alopată la cea vibraţională. Gorţa malefică ce animă toateaceste mişcări de trupe este legată de companiile farmaceutice. Aceste companii primesc profituriuriaşe de pe urma comerţului cu medicamente, aşa că nu sunt dispuse să renunţe uşor la luptă.

Gilmul Th% M%")$)n% Man este pur un film al viitorului. <l a fost lansat pe piaţă cu un anumitscop, semnal!nd în mod oficial marea scimbare care începe să se producă de la medicina alopată,

 bazată pe teoriile aiuritoare ale cimiei organice, la alte terapii mai naturale. edicina alternativăse răsp!ndeşte astăzi în lume cu o viteză eponenţială. Nu-i de mirare că universul medical actualşi sistemul economic în vigoare sunt sistematic zguduite. Să ne g!ndim numai la faptul că în anul%99@, @&' dintre locuitorii Statelor /nite au apelat la o formă sau alta de medicină alternativă.4amenii încep să înţeleagă faptul că medicina convenţională este limitată. Simultan, revistele despecialitate şi emisiunile de televiziune au primit undă verde pentru a arunca în ridicol metodelenaturale de vindecare. edicii convenţionali scriu cărţi şi articole care pretind că au autoritate, încare combat noile metode. $uţini medici oficiali îndrăznesc să iasă din graniţele disciplinei lor, de

teama să nu-şi piardă acreditarea.A.a / %,):)!#, )n%!%()) &'!' 1'!3n%(%

a naştere, corpul uman este alcătuit într-o proporţie mai mare de 9&' din apă. a v!rsta de treiani, nivelul de idratare scade la :D'. a adulţi, el poate a)unge la CD' la bărbaţi şi la D' lafemei. $!nă la moarte, nivelul de idratare mai poate scădea cu D-%&'. Irăsimile sunt alcătuiteîntr-o proporţie de DD' din apă, muşcii de :D', iar creierul de :D-D'. Aceste cifre au osemnificaţie deosebită, căci influenţează procesul de îmbătr!nire. <le eplică în bună măsură de ceîmbătr!nim şi ne indică ce avem de făcut pentru a inversa acest proces.

$entru a putea funcţiona, corpul bioelectric are nevoie de apă. (acă avem un deficit de apă, putem

 pune acest lucru pe seama negli)enţeiL dacă avem un surplus de apă, pe seama abuzului.  5n mod paradoal, corpurile celor mai mulţi dintre oameni suferă simultan de abuz şi de negli)enţă. 8orpul bioelectric se poate reface cu uşurinţă după asemenea abuzuri "într-un sens sau în altul#, dar pentruasta are nevoie de o apă bio-activă "care să rezoneze cu frecvenţa de vibraţie a corpului nostru#+

Apa are numeroase faţete. /nele ape sunt mai umede, altele mai uscate, unele sunt mai grele,altele mai bine structurate. Apa poartă diferite nume. $utem vorbi astfel de apă distilată, de apăobţinută prin osmoză inversată, de apă de-ionizată, de apă filtrată prin filtre de carbon sauceramice, de apă grea, uşoară, de la robinet, ionizată, apă Irander, apă udJig, apă Ange, apă $i,apă de ouă, apă miraculoasă, apă Pillard, apă ionizată cu valoare medicinală, apă salină, apăelectrostatică şi apă 7<F. /nele ape sunt pure şi integrale, în timp ce altele sunt promotoare ale

 bolii şi morţii. A.a s' ,a 1a7a o!)$'!%) s'!) 1#n% "% s'n'a% *) 5)a,)a%4 Ea %s% .!)n$).a,#,

&a$o! ")%%)$ $a!% )n&,#%n(%a7' =n!/#n s%ns sa# =n a,#, .!o$%s#, "% =m1'!3n)!%4

B%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 32/97

 

8ei care călătoresc prin diferite locuri din lume descriu ape at!t de uscate înc!t aproape că nureuşesc să se ude atunci c!nd fac duş. 5n alte locuri, ei vorbesc de ape foarte umede.  8e calităţidiferenţiază într-o măsură at!t de mare această substanţă aparent etrem de simplăH Să fie oarevorba de f!nt!na din care a fost etrasă sau de păm!ntul din care a ieşit la suprafaţăH Sau poate denici unul din aceşti factoriH (e ce au unele ape un gust at!t de bun, şi altele unul at!t de răuH (e cesting setea unele ape, în timp ce altele ne oferă o satisfacţie at!t de redusă înc!t a)ungem să leevitămH (e ce ridică anumite religii capele în )urul anumitor izvoareH 8e semnificaţie au acele

 bazine cu apă "caldă sau nu# considerate binefăcătoare pentru sănătate "şi în )urul cărora s-auconstruit staţiuni balneoclimaterice#H (e ce este folosită apa în ritualul botezuluiH (e ce cresc mai

 bine plantele atunci c!nd plouă în mod natural dec!t atunci c!nd le irigăm artificialH (ar ploile,sunt toate la felH (e ce este fluorizată şi clorurată apa în marile oraşeH (e ce este folosită ea pentrudiluarea pesticidelor şi erbicidelorH (e ce adăugăm otrăvuri "precum clorurile şi fluorurile# la apanoastră de băutH (e ce le place turiştilor să-şi instaleze corturile l!ngă r!uri şi lacuriH 0i în sf!rşit,ce are de-a face apa cu inversarea procesului de îmbătr!nireH

5n corpul uman eistă două fluide6 s!ngele şi limfa. Apa este principalul ingredient al am!ndurora.Avem nevoie de apă pentru a transpira, pentru a s!ngera, pentru a ne sufla nasul, pentru a respira,

 pentru menstruaţie, pentru a scuipa, pentru a tuşi şi pentru a defeca. Gără apă, membranele care

căptuşesc căile respiratorii şi tractul gastrointestinal n-ar putea funcţiona. 8ele patru coridoareecretorii6 pielea, plăm!nii, rinicii şi intestinele funcţionează pe bază de apă+ Apa este singurasubstanţă alimentară asupra căreia putem eercita un control complet şi deplin.

$ielea este o barieră mecanică în calea infecţiilor bacteriene. (acă nu bem suficient de multă apă,ea devine tensionată. Alte tensiuni la nivelul pielii, inclusiv accelerarea procesului de îmbătr!nire,sunt generate de îmbăierea în apa de la robinet, poluată, etrem de oidată şi cu un coeficient $43 redus. 7ăutul aceleiaşi ape slăbeşte pielea din interior şi afectează organele interne. (esidratareanu îi permite pielii să scape de toine prin intermediul transpiraţiei. 4ri de c!te ori transpirăm, noisecretăm o apă care conţine toinele dizolvate în grăsimile noastre. 8apacitatea de a transpira liber este un semn bun. $ielea care nu transpiră liber acumulează în ţesuturile subcutanate o cantitate

mare de toine, care îi blocează canalele de eliminare a deşeurilor şi forţează circulaţia acestoracătre rinici, plăm!ni şi colon, care şi aşa sunt de regulă suprasolicitate. Toinele care nu pot fieliminate din corp sunt acumulate în depozitele de grăsimi pe care corpul le produce special înacest scop. ipsa ingerării unei cantităţi suficiente de apă accelerează procesul de îmbătr!nire.

 Nivelul redus de idratare lezează sistemul respirator, reduce volumul s!ngelui şi al limfei, deciimplicit şi oigenul disponibil, şi ridică presiunea arterială şi pulsul cardiac.

$lăm!nii reprezintă o altă cale prin care organismul elimină toinele. <i depind întru totul desecreţiile mucoase care prote)ează aceste ţesuturi etrem de delicate de substanţele contaminantedin aer. $roducţia de mucoase depinde de cantitatea de apă pe care o ingerăm. Nivelele reduse deidratare a ţesuturilor provoacă mari tensiuni la nivelul mucoaselor secretate în gură, g!t, sistemulrespirator şi tractul gastrointestinal. ucoasele au un rol de lubrifiere a căilor nazale, a celor respiratorii şi a canalului vaginal. <le sunt cele care transportă în afara corpului toinele din aer.ucoasele îmbracă şi prote)ează ţesuturile stomacului şi ale intestinelor. Afecţiuni precum colita,diverticulita şi sindromul colonului iritabil îşi au rădăcina într-o reducere a secreţiilor de mucoase.

Bo,),% *) %!a.)a $o,on#,#)

Gluul de bilă depinde de apă. $ietrele la rinici şi indigestiile apar atunci c!nd nu bem suficientăapă. Artrita, fibromialgia, guta, astenia, lupusul sistemic şi zeci de alte afecţiuni răspund imediat lacorectarea nivelelor de idratare. 7olile colonului apar şi se multiplică la oamenii care nu beausuficientă apă. (in păcate, americanii nu prea folosesc remedii pentru colon. Acestea sunt foarteutile, îndeosebi dacă sunt combinate cu programele de purificare a ficatului. Scopul este să fie

descise c!t mai multe canale de ieşire pentru a elimina o cantitate c!t mai mare de deşeuri toice.(in păcate, multe programe de purificare au mai degrabă efectul de agitare a sistemului dec!t deeliminare propriu-zisă a deşeurilor. Nu trebuie uitat că scopul lor este acela al eliminării toinelor.

B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 33/97

 

At!t oamenii graşi, c!t i cei slabi, au o mare cantitate de mucoase în colon. ulţi afirmă6ș '5-amnevoie de nici o terapie a colonului, căci ies cu regularitate în fiecare i). 3egularitatea nu este uncriteriu suficient. Acumularea de deşeuri mucoide începe la v!rsta de C ani şi se agravează în timp.8!nd a murit cel mai popular coJbo; din istoria cinematografiei "Kon Pa;ne#, la autopsie au fostscoase din colonul lui nu mai puţin de BD de Qilograme de materii mucoide.  Se spune că mirosuldepăşea orice imaginaţie+ 8olonul transversal al marelui actor "partea care at!rnă deasupra linieitaliei# avea un diametru de aproape C& cm+  8ulmea, lumenul "descizătura# prin care ieşeaudeşeurile fecale nu depăşea ,D cm+ (iferenţa era acumulată sub formă de materii mucoide, toineşi medicamente. (iametrul unui colon sănătos nu trebuie să depăşească D cm.

(e c!te ori vedeţi un bărbat a cărui burtă se revarsă peste curea sau o femeie al cărei abdomenumple zonă pelviană, aveţi în faţă un colon etrem de umflat şi tensionat ? plin de deşeuri toice+

Terapia colonului este etrem de eficientă, îndeosebi dacă este combinată cu o clismă la ficat.(acă aveţi probleme grave sau multiple de sănătate, combinarea remediilor pentru purificareaficatului cu cele pentru colon, la care se adaugă terapia cu precursori racemizaţi ai ormonilor,Vucca 7lend şi consumul ceaiului de ombuca> , veci de %@ zile "preparat în casă#, va treziaproape instantaneu la viaţă corpul, prin eliminarea grăsimilor din )urul ficatului şi amplificarea

fluului de bilă. Feţi constata cum părul începe să crească din nou, viaţa seuală se îmbunătăţeşte,durerile devin mai uşor de suportat, firele de păr alb dispar, iar în cazul unora ? aşa cum mi s-aînt!mplat mie+ ? ocii căprui devin verzi+ 4are ce s-a scimbat în interiorul meuH

R%s.)!a()a .!o&#n"' *) %:%!$)()),% a%!o1)$%

3espiraţia profundă şi eerciţiile aerobice au un efect etraordinar asupra stării de sănătate. Acesteterapii simple şi eficiente ameliorează rapid starea de sănătate prin creşterea nivelului de oigendin s!nge şi din ţesuturi, stimularea activităţii imunitare şi creşterea numărului de leucocite,

 precum şi accelerarea eliminării energiei toice din plăm!ni. 3espiraţia profundă are şi efectul de aamplifica puterea de concentrare mentală şi bunăstarea interioară. $lăm!nii slăbiţi nu pot prelucrao cantitate suficientă de oigen, nici elimina suficiente toine înapoi în aer. <i sunt predispuşi către

infecţii şi favorizează formarea ţesuturilor cicatrizate. Slăbirea sistemului respirator anticipeazănumeroase boli, inclusiv s!ngele îngroşat. 0i nu uitaţi6 respiraţia profundă nu costă nimic+

B'##!),% !'$o!)oa!%

8onsumul de băuturi răcoritoare în societatea industrială este epidemic, iar efectele sale nu suntmai puţin grave dec!t cele generate de consumul de alcool. 7ăuturile răcoritoare dau peste capecilibrul calciului în organism, prin alterarea proporţiei de fosfor. <le sunt încărcate cu acidfosforic şi ioni de sodiu şi aluminiu "de la cutiile în care sunt ambalate#. Aceştia afectează nefronii"filtrele# rinicilor şi dezecilibrează pE-ul corpului. >aărul din aceste băuturi neutralizează ioniiminerali din organism, iar îndulcitorii artificiali precum aspartamul distrug ficatul. < nevoie de @&de paare de apă ionizată alcalină cu înalt efect terapeutic şi cu un potenţial $43 ridicat pentru a

neutraliza efectele unei singuri cutii de suc acidulat "numele de soda@  derivă de la cantitatea marede sodiu pe care o conţine orice băutură la pet#. 7ăuturile răcoritoare nu sunt deloc sigure+ Noi le

 privim cu alţi oci dec!t cafeaua, tutunul, drogurile şi alcoolul deoarece efectele lor se manifestădupă perioade lungi de timp, niciodată imediat. 5n realitate, dependenţii de băuturi răcoritoare nudiferă prin nimic de dependenţii de tutun, cafea, droguri sau alcool. ista bolilor asociate cu

 băuturile răcoritoare este interminabilă. (in fericire, toate pot fi inversate.

O1os%a,a *) a.a

4boseala este un semn că trupul a acumulat o cantitate ecesivă de acizi, iar rezervele de AT$ suntreduse. Atunci c!nd facem un efort fizic ecesiv  şi eperimentăm dureri musculare, avem de-aC

 N. tr. 8eaiul de ombuca este obţinut dintr-o cultură vie de ciuperci "unii spun alge# ţinute în apă, care prolifereazăetrem de rapid şi dau un gust sifonat apei, asemănător socatei. Se găseşte şi la noi în ţară, transmiţ!ndu-se de regulăde la o persoană la alta "nu se cumpără din magazine#.: N. tr. Numele popular al oricărei băuturi răcoritoare la americani.

BB

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 34/97

 

face cu o cantitate ecesivă de acizi în sistem. Acidul lactic apare atunci c!nd nu eistă suficientoigen la nivelul celulelor, ceea ce duce la o oidare incompletă a glucozei din s!nge. actatul estesarea acidului lactic, care este la r!ndul lui un produs secundar al procesului de fermentaţie. a felca şi monoidul de carbon emis de automobile, lactatul este produsul unei oidări incomplete.  5ntimpul somnului, organismul elimină lactatul şi celelalte deşeuri. (acă vă simţiţi tot timpul obositşi aveţi nevoie de mai mult somn dec!t normal, e evident că aveţi nevoie de îngri)iri suplimentare.Apa ionizată cu $43 ridicat vă va a)uta imediat să vă regăsiţi energia şi să obosiţi mai greu. <ste orealitate confirmată de toţi cei care o beau+ Saunele cu infraroşii la distanţă regenerează corpul prinneutralizarea deşeurilor acide din ţesuturi şi prin accelerarea metabolismului.

D%*%#!),% *) a,1#m)na ")n #!)n'

5n urină se găsesc uneori depozite de deşeuri, pe bună dreptate numite astfel. < vorba de depozitede săruri minerale "cum sunt cele din apa de băut#, ialină şi proteine plasmatice "albumină# careau luat forma tuburilor minuscule ale rinicilor prin care au trecut. Aceste tuburi colectează urinaşi eventualele deşeuri pe care le conţine aceasta. Atunci c!nd ies la analize, ele reprezintă unindicator de alarmă - un dezecilibru al pE-ului, degenerare, sub-idratare şi un eces de săruriminerale. Albumina este o proteină plasmatică ce poate fi găsită în s!nge şi în limfă. $rezenţa ei

 N/ este firească în interiorul urinei, atest!nd de fiecare dată un dezecilibru. $oate indica oinfecţie urinară sau ceva mai rău ? cum ar fi probleme la nivelul nefronilor rinicilor "filtrele des!nge#. /n lucru este cert6 albumina în urină este un indicator clar al procesului de îmbătr!nire.Analiza urinei oferă foarte multe informaţii. (acă beţi o cantitate suficient de mare de apă, urina ar trebui să aibă între mese culoarea paiului şi după mese o culoare galben strălucitoare. (e regulă,medicii cer pentru analiză o mostră de urină de la prima urinare din ziua respectivă. Aceasta estemult mai încisă la culoare şi are un miros puternic. /rina celor care nu beau suficient de multăapă arată la fel şi în timpul zilei. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul celor care asimilează preamultă sare "fără să bea suficientă apă#, sau în cazul celor care transpiră mult, dar urinează puţin "înaceastă situaţie, urinarea poate fi ciar un proces dureros#. (acă veţi ţine un post 1negru2 cu suc delăm!ie şi miere timp de trei zile, prima urină din cea de-a doua zi va fi etrem de   întunecată la

culoare. (acă o veţi colecta într-o sticluţă transparentă, veţi constata că în ea se formează cristalecu o formă de diamant, de culoare maroniu încis, alcătuite din deşeurile proteinelor plasmatice,cum este acidul uric.

Atunci c!nd suntem tineri, mişcarea intestinelor este regulată, căci tonusul musculaturii organelor viscerale "din cavitatea abdominală# este bun, iar efortul fizic este mult mai intens. $e măsură ceîmbătr!nim, lucrurile se scimbă şi, odată cu ele, şi starea noastră de sănătate. (acă vă adresaţiunui medic clasic, prima întrebare pe care v-o pune este6 "ând ţi-ai golit ultima oară intestinele3ăspunsul reprezintă pentru el un adevărat diagnostic. 8uv!ntul intestin vine din latină. a origineînsemna cârnat . Greud spunea că în primii ani de viaţă suntem obsedaţi de defecaţie. <l a numitaceastă perioadă6 etapa anală. Se spune despre Iandi că îşi întreba în fiecare zi soţiile dacă şi-au

golit intestinele.T%!a.)a $# a0#o!#, a.%)

5n afară de băut şi spălat, apa poate avea nenumărate alte destinaţii utile. <a poate fi folosită pentrureducerea febrei, eliminarea constipaţiei, curăţarea colonului şi stimularea fluului de bilă dinficat. 8!nd noi, copiii, eram bolnavi, primul lucru pe care îl făcea mama era să ne facă o clismă

 pentru golirea intestinelor. (etestam acest lucru, dar rezultatele erau întotdeauna foarte eficiente.

5n anul %9B, am făcut eforturi foarte mari, organismul meu s-a epuizat şi m-am îmbolnăvit degripă. Temperatura mi-a urcat la @&Z. ă simţeam foarte rău. a .&& dimineaţa, singurul lucrucare mi-a trecut prin minte a fost să fac un duş rece. Nu m-a a)utat cu nimic+ (isperat, mi-am făcuto irigare a colonului şi mi-am golit intestinele. (upă numai %D minute, febra a scăzut la B:Z. Nuam luat niciun medicament, iar recuperarea a venit foarte rapid.

H%mo!o)7)2 $ons).a()%2 .!osa'

B@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 35/97

 

Eemoroizii şi apendicita sunt veri primari. a fel sunt colita şi diverticulita. Giecare o favorizează pe cealaltă, iar împreună alcătuiesc o ecipă teribilă+ Toate sunt precedate de constipaţie. (e aceea,nu trebuie să negli)aţi niciodată această afecţiune. Aportul de apă menţine umezeala şi moliciuneadeşeurilor fecale. ipsa apei conduce la uscarea lor. Gibrele alimentare reţin apa şi acţionează ca omătură intestinală şi un lubrifiant în timpul defecaţiei. 4amenii cred că emoroizii apar din cauzastatului pe scaune tari, pe obiecte reci etc. Acestea sunt prostii. 0oferii de camion cred că boala sedatorează scaunelor neergonomice, vibraţiilor maşinii şi drumurilor proaste, lucru la fel de puţinadevărat. (acă veţi întreba o sută de medici ce anume provoacă constipaţia şi emoroizii, nu ştiudacă unul singur vă va răspunde6 A$A+ (acă sunteţi constipat, beţi trei paare mari de apădimineaţa, pe stomacul gol. /lterior, continuaţi să beţi apă de fiecare dată c!nd urinaţi. 5n timpulzilei, 3<W*N<W*-FO pe c!t posibil de la urinare, ciar dacă simţiţi că vă va eploda vezica+/rinările frecvente împiedică mişcarea intestinelor şi accelerează procesul de îmbătr!nire.  4vezică urinară plină eercită o anumită presiune asupra colonului, stimulează mişcările ritmice aleintestinelor şi produce gaze şi crampe, care intensifică mişcarea intestinelor. Alte remedii naturale

 pe care le puteţi folosi sunt dietele bogate în legume crude, merele, prunele uscate şi băutul unor cantităţi mari de ceai de ombuca.

A!#n$a() .)%!%,%-

$ietrele la ficat blocează fluul deşeurilor acide, împiedic!ndu-le să iasă din organism şiacceler!nd astfel procesul de îmbătr!nire. $ietrele la ficat conduc la o acumulare a acizilor înţesuturile corpului, care generează o fiare a toinelor la nivelul înceieturilor şi a ţesuturilor con)unctive, ce provoacă dureri, rigiditate şi degenerare. (e multe ori, toinele erup în afară subformă de coşuri sau psoriazis, căci nu mai au unde să fie stocate, corpul fiind de)a supraîncărcat.$ietrele la vezica biliară nu sunt altceva dec!t pietrele de la ficat, care se desprind de acesta şi seacumulează în vezică şi pot avea mărimi diferite. (epozitarea lor conduce la blocarea canalelor 

 biliare, necesit!nd deseori o operaţie cirurgicală urgentă. 4 soluţie mai simplă şi mai sigurăconstă într-o clismă la ficat. 5n mod normal, adulţii trebuie să facă o serie de C clisme, cea de-a -ala B săptăm!ni după prima, iar restul săptăm!nal. $rocesul este mult mai profund dec!t metodelesuperficiale folosite de medici în ultima sută de ani. Nu folosiţi intern sarea amară, căci este toică.Golosiţi preparate precum Vucca 7lend, $A8, 7iogenic 8olon $rep Gormula şi soluţii pentruînmuierea pietrelor. $rocesul este sigur şi nu este deloc dureros. Feţi putea observa pietrele plutindîn apa de la toaletă, colorate în verde, maro, negru şi roşu. 4rice om are asemenea pietre+ 

Atunci c!nd descriem felul în care ne simţim, o facem de regulă în termeni de alb şi negru6 1ăsimt bine+2, 1Nu mă simt bine+2 Nuanţele intermediare nu ne plac. (acă înlocuim cuv!ntul 1bine2cu aerob şi cuv!ntul 1rău2 cu anaerob, descrierea noastră capătă o nuanţă intermediară. 8uvintelenu mai par să aibă aceeaşi semnificaţie, a)ut!ndu-ne în scimb să înţelegem de ce ne simţim binesau rău. Atunci c!nd suntem a%!o1)2 1avem aer2. Atunci c!nd suntem ana%!o1)2 1nu avem aer2.

Ambele stări sunt influenţate de felul în care respirăm. 3espiraţia superficială stimuleazăacumularea de toine în ţesuturi şi accelerează procesul de îmbătr!nire, în timp ce respiraţia

 profundă îi permite corpului să-şi elimine toinele şi declanşează procesul de reîntinerire.3espiraţia superficială dă naştere unui deficit de oigen, unei lipse de energie şi unei puteri redusede focalizare. 3espiraţia profundă generează un surplus de oigen, o mai mare rezistenţă, multăenergie şi o mare putere de focalizare. <erciţiile fizice şi activitatea susţinută amplifică puterea derezistenţă a corpului şi capacitatea respiratorie a plăm!nilor. <le conduc la acea stare 1aerobă2 ? deopotrivă la nivel mental şi fizic. 3espiraţia se produce pe două nivele6 unul etern şi altul intern.3espiraţia %:%!n' este un proces mai degrabă mecanic care se petrece la nivelul plăm!nilor, întimp ce respiraţia )n%!n' este oarecum esoterică, întruc!t se petrece în interiorul celulelor.

$rocesul de îmbătr!nire începe la nivel celular, şi mult mai t!rziu poate fi remarcat în oglindă. (eşini se pare că îmbătr!nim în dimensiunea fizică "în planul tridimensional fizic#, în realitate acest proces reprezintă un concept energetic care transcende planul tridimensional în care ne trăim viaţa

BD

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 36/97

 

fizică. edicii se folosesc de semne pentru a diagnostica bolile. semnele eterioare suntobservabile şi reprezintă dovezi clinice ale bolii. $e de altă parte, simptomele nu sunt observabile,reprezent!nd dovezi subclinice că ceva nu este în regulă. 4mul bolnav clinic se află de regulă subsupravegere medicală, la pat sau eventual într-un spital. Boa,a $,)n)$' %s% o&)$)a,'- 8!nd văaflaţi într-o stare 1clinică2, înseamnă că aveţi probleme+

Aspectul subclinic este etapa ocultă "ascunsă# a bolii. <a se petrece pe nivelul energetic subtil al

eistenţei noastre. 3eprezintă o stare eistenţială gri "nici albă, nici neagră#, descrisă prin sintagmanu mă simt prea groav. 4amenii ignoră aceste senzaţii, sper!nd că vor dispărea de la sine. (in păcate, ele se agravează în timp, d!nd naştere semnelor  clinice şi conduc!nd la diagnosticul oficialal medicului. 8ei mai mulţi oameni îşi trăiesc viaţa pe nivelul subclinic,   în acea zonă gri situatăîntre adevărata starea de sănătate şi boala clinică "recunoscută oficial#. (in păcate, această situaţieface ca ceea ce este anormal să fie considerat drept normal, ceea ce duce la grave neînţelegeri.

M)$!o1))

icrobii îşi 1scimbă2 forma în funcţie de mediu şi de starea sănătăţii gazdei lor. 5n consecinţă, eisunt consideraţi polimorfici, căci se adaptează la mediu şi nu sunt specii diferite de organismedec!t în aparenţă. /n organism cu o amprentă energetică  sănătoasă are nevoie de agenţi aerobi

nepatogeni pentru a-şi menţine starea de sănătate la apogeu. Agenţii a%!o1) sunt de regulă microbinepatogeni, cărora le place mediul bogat în oigen. (acă amprenta energetică  a corpului devineorientată către st!nga, agenţii aerobi suferă mutaţii, care îi transformă în agenţi ana%!o1) "microbicare preferă un mediu neoigenat#, sau în agenţi &a$#,a)5 ana%!o1) "microbi care tolereazăoigenul, dar nu au nevoie de el#. /n colon constipat este un mediu ana%!o12 care favorizeazăinstalarea şi înmulţirea agenţilor anaerobi. icrobii patogeni au fost c!ndva organisme prietenoasecare s-au transformat în duşmanii organismului care îi găzduieşte, răzbun!ndu-se pe el. $rintre eise numără diferite bacterii, virusuri, ciuperci şi fungi. Toţi trăiesc în s!nge, care nu este un mediusteril, aşa cum am fost învăţaţi la şcoală. (in momentul concepţiei, s!ngele nostru devine un

 purtător al seminţelor propriei noastre distrugeri. $rintre microbii cei mai comuni organismuluiuman se numără6 stafilococul ? un agent aerob implicat deseori în infecţiile pielii, clostridium ? unanaerob facultativ care produce entero-toine "toine de origine intestinală# şi . coli ? un anaerobetrem de important, care trăieşte în colon. Scopul formelor de viaţă patogene este să atace gazdaatunci c!nd aceasta e slăbită şi supusă unor tensiuni, pentru a o elimina de pe suprafaţa

 păm!ntului. /nul din motivele pentru care oamenii care fac eerciţii fizice se bucură de o stare desănătate mai bună este acela că efortul pune în mişcare fluul de s!nge şi de limfă, amplific!ndnivelul de oigen din organism şi pun!nd în circulaţie substanţele nutritive, inclusiv deşeurilemetabolice şi dioidul de carbon, pe care le elimină din organism.

Ca!)),% *) .,a$a "%na!'

8ariile şi afecţiunile periodontale sunt indicatori ai unei activităţi microbiene în interiorul gurii şi

ai unui pE dezecilibrat al fluidelor corporale. 7acteriile care produc cariile dentare secretă osubstanţă protectoare pentru a se apăra de aer "oigen#, substanţă care dizolvă smalţul dinţilor.Aceste bacterii nu fac altceva dec!t să îşi $!%%7% mediul de care au nevoie pentru a-şi duce laîndeplinire munca. <le nu-şi pot desfăşura activitatea dec!t în mediul unei salive cu pE redus.$roblemele periodontale sunt uşor de tratat şi de vindecat cu a)utorul unui irigator dentar 

 biomagnetic. $rocedeul este desăv!rşit de o clismă a ficatului pentru 1dez-acidizarea2 salivei şiridicarea pE-ului.$E-ul redus al salivei, s!ngelui sau urinei reprezintă un semnal de alarmă foarte important.Situarea pE-ului oricărui fluid corporal în afara mediei normale poate fi tradusă printr-o boalăaflată deocamdată pe nivel subclinic. 8!nd tenicianul dentar elimină 1placa2 depusă pe dinţi, elmodifică mediul natural al bacteriilor anaerobe, dar nu împiedică formarea unei noi plăci. 5n timp,

 pacientul trebuie să revină şi să se supună din nou şi din nou aceleiaşi operaţiuni. /nii dentiştiacoperă dinţii cu un înveliş din plastic pentru a împiedica instalarea bacteriilor. etoda a)ută, dar nu rezolvă problema şi este destul de costisitoare. 5nvelirea dinţilor în plastic este varianta dentară

BC

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 37/97

 

a alinării, fără a rezolva definitiv problema. Adevărata igienă dentară şi controlul asupra corpuluieste singura metodă care permite împiedicarea formării plăcii şi a degenerării dinţilor. $laca,gingivita, s!ngerarea gingiilor şi pioreea pot fi tratate cu uşurinţă, cu a)utorul unui aparat simplu şiieftin numit )!)+ao!#, "%na! 1)oma+n%)$ care foloseşte apa plată. 5n loc să vă curăţaţi la dentistdinţii de două ori pe an, mai bine cumpăraţi-vă un irigator biomagnetic şi rezolvaţi-vă singuri

 problemele. Acest aparat simplu vă poate a)uta să economisiţi o mică avere din facturile dentare.Aparatul poate fi folosit ciar şi pentru curăţarea dinţilor c!inelui dumneavoastră ? evident, numaicu acordul acestuia+ Să nu uităm că tariful unui medic veterinar pentru curăţarea dinţilor unuianimal este de %&& [+ (inţii mei sunt curaţi şi strălucitori, deşi nu am mai fost la dentist de D ani+ 

S!%s#, *) a)#")n%a noas!'

7oala este o epresie a predominanţei energiei negative+ 8ontrar g!ndirii convenţionale, energiaatrage o energie de acelaşi fel. /n corp bolnav tinde să devină şi mai bolnav dacă omul nu faceeforturi să creeze un mediu sănătos în organismul său, rup!nd astfel ciclul bolii+ Nivelul redus devitalitate reflectă o stare energetică negativă. <nergia negativă activează   virusurile şi bacteriile

 patogene, care se rănesc cu această energie toică. /n corp plin de toine nu poate eperimenta procesul de reîntinerire p!nă c!nd toinele nu sunt neutralizate şi eliminate din sistem. $rocesul dedetoificare este la fel de important pentru regenerarea corpului cum sunt alimentaţia corectă şiapa pură pentru starea de sănătate. 5ntr-un corp intoicat, energia pozitivă este deturnată şi folosită

 pentru susţinerea şi promovarea bolii+ Nu microbii, ci mediul în care trăiesc determină momentul,locul şi maniera în care se va declanşa boala. (acă vă racordaţi la corpul bioelectric, pun!ndu-văviaţa la unison cu frecvenţa lui de vibraţie, ceasul bioelectric va începe din nou să meargă, iar dumneavoastră vă veţi bucura de o energie nelimitată şi de un corp t!năr.

$ersoanele aflate în stare de stres fizic şi mental se îmbolnăvesc frecvent, nu din cauza microbilor şi a microorganismelor, ci pentru că stresul este o stare energetică ce vine în înt!mpinarea nevoilor agenţilor patogeni. Altfel spus, stresul caută întotdeauna o cale de ieşire  şi se foloseşte de calearezistenţei minime pentru a se manifesta. Stresul atacă de regulă o rană vece sau declanşează o

 boală la nivelul unei zone slăbite a organismului. Afecţiuni precum epatita, sindromul oboseliicronice, astmul, artrita,  lupusul, fibromialgia sunt acutizate de stres şi par să apară din nimicL înrealitate, rădăcinile lor se află ad!nc înfipte într-un trup obosit şi slăbit. 7oala se declanşeazăadesea pe fundalul unui stres puternic sau al g!ndirii negative cronicizate. (e multe ori, oamenii

 par să se descurce cu stresul atunci c!nd se află sub tirul lui, dar de îndată ce tensiunile dispar, boala apare de nicăieri, gata să c!ştige din nou la puncte. <ste etrem de important să înţelegem cătrupul, mintea şi spiritul sunt legate între ele. Gelul în care g!ndim şi atitudinea noastră sunt forţe

 puternice care ne pot a)uta să luptăm cu boala şi să ne menţinem o stare bună de sănătate. $e dealtă parte, o atitudine pozitivă nu poate compensa problemele create la nivel fizic de acumulareatoinelor şi de sub-idratare.

S#1 as%")# &%1!a<istă două tipuri de stări febrile6 cea locală şi cea sistemică. /n deget infectat reprezintă o starefebrilă locală, în timp ce o boală pune întregul corp sub asediu, silindu-l astfel să reacţioneze+7olile sistemice implică de regulă6 senzaţii de vomă, erupţia intestinelor, flegmă, frisoane, febră şieliminarea unor gaze foarte ur!t mirositoare. Gebra care însoţeşte boala reprezintă modalitatea de areacţie a corpului la prezenţa unei condiţii morbide şi N/ ar trebui să fie considerată de rău augur.8ontrar credinţei populare, febra este benefică şi serveşte unui scop util. Secreţiile nazale careînsoţesc răcelile şi gripa reprezintă veiculul prin intermediul căruia toinele sunt eliminate afarădin corp. Acesta este unul din modurile prin care organismul îşi elimină deşeurile.

(acă nu i se permite să treacă de @&Z, iar pacientul e bine idratat, febra face o treabă foarte bună,

distrug!nd bacteriile şi proteinele virale, prin modificarea condiţiilor de mediu "sauna provoacă beneficii similare#. Aceste saune %!a.%#)$% pătrund în profunzimea ţesuturilor, dizolvă deşeurileacide şi ucid agenţii patogeni cu a)utorul energiei razelor infraroşii la distanţă. Nu folosesc căldura,

B:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 38/97

 

apa sau lumina. Gebra distruge de asemenea elementele cu care se rănesc microbii, îndeosebi lanivelul colonului "intestinul gros# şi al apendicelui. Gebra reprezintă una din căile prin care corpulscapă de c!mpurile energetice toice. $e de altă parte, dacă febra urcă peste @Z, ea afectează

 proteinele enzimelor din creier şi poate fi astfel mortală. edicina şi societatea au avut de-a lungultimpului o atitudine ciudată faţă de febră. Spre eemplu, în perioada revoluţiei americane, oameniiasociau păducii cu sănătatea. Astfel, dacă febra urca prea sus, păducii părăseau corpul şi

 bolnavul murea. a asemenea concluzii conduce analiza unifactorială "să asociezi păducii custarea de sănătate+ Ai păduci \ eşti sănătos. Nu ai păduci \ vei muri#.

8!nd temperatura corpului creşte foarte mult ? aşa cum se înt!mplă în accesele de febră sau în bufeurile de căldură ? enzimele din întregul corp sunt modificate şi organismul necesită odină la pat. Gebra slăbeşte enzimele proteice şi reduce electroliţii minerali responsabili de menţinereaon#s#,#) m#s$#,a!4 Acest tonus ne permite să stăm în picioare, să ne ridicăm capul sau să

 păstrăm o anumită poziţie fizică. Gără el, corpul nostru ar fi ca un )eleu. uşcii ce controleazăorganele vitale îşi primesc comenzile cerebrale prin intermediul sistemului nervos parasimpaticinvoluntar1 de aceea, pierderea tonusului muscular nu face dec!t să tensioneze şi mai multorganele vitale. 5n accesele de febră puternică, terapia colonului şi clismele se dovedesc etrem deutile. T%!a.)a $o,on#,#) !%.!%7)n' o )n%!5%n()% ")!%$'2 ,a n)5%, &)7)$2 .%n!# !%sa#!a!%a

%$h),)1!#,#) $o!.o!a, .!)n %,)m)na!%a "%*%#!),o! o:)$%4Antibioticele, aspirina şi celelalte medicamente reprezintă forme de cimioterapie. Toate modificăfuncţiile corpului şi accelerează procesul de îmbătr!nire. 5n pofida rezultatelor lor aparent  pozitive

 pe termen scurt, efectul lor pe termen lung asupra corpului este unul dezastruos. (incolo de propaganda făcută de companiile farmaceutice, nici un medicament nu este sigur. Absolut toate auefecte secundare. edicamentele sunt prezentate publicului la fel ca şi necesitatea clorurării apei

 potabile din marile oraşe sau a folosirii substanţelor toice în agricultură. 5n traducere, această prezentare ar suna astfel6  Dacă beneficiile depăşesc riscurile, medicamentul poate fi prescris.ucrul de care nu se vorbeşte niciodată sunt efectele pe termen lung ale medicamentelor asupraorganelor vitale şi glandelor. Goarte mulţi v!rstnici iau nu mai puţin de D& de pastile pe zi+ <fectele

 pe termen scurt şi lung al acestor substanţe cu o energie orientată spre st!nga e cumplit. 4 singură privire aruncată asupra contraindicaţiilor prezentate într-un prospect ar fi suficientă pentru adetermina orice om care g!ndeşte cu adevărat să opteze pentru remedii alternative.   8ompaniilefarmaceutice celtuiesc sume uriaşe pentru a produce şi a promova medicamente noi, care să leînlocuiască pe cele ale căror patente au epirat. Noile medicamente sunt întotdeauna mai scumpeşi fiecare nouă generaţie este mai periculoasă dec!t precedentele. $ropaganda oficială face o marediferenţă între medicamentele 1prescrise2 şi drogurile ilegale. 5n realitate, nu eistă nici odiferenţă+

C#m s' !'m3) s'n'os .3n' =() 5)n% 5!%m%a s' mo!)

*nstinctul de supravieţuire ne învaţă să trăim în armonie cu natura, astfel înc!t să nu avem nevoie

de medicamente+ 8ine nu cunoaşte măcar pe cineva care a suferit din cauza efectelor secundare alemedicamentelor, sau care s-a internat în spital pentru nişte simple analize şi a ieşit cu picioareleînainteH (acă veţi aplica lecţiile din această carte, nu veţi mai avea nevoie de sistemul medical şinu veţi mai alimenta statisticile medicale. edicamentele afectează activitatea ficatului şisuprasolicită rinicii. <le lezează nefronii rinicilor "filtrele ce purifică s!ngele#. edicamenteledistrug epatocitele ficatului, acele celule fundamentale care realizează mii de reacţii biocimicecare ne permit să răm!nem în viaţă şi să ne păstrăm starea de sănătate. /n corp bolnav este un corpaflat sub stare de asediu, iar medicamentele nu fac altceva dec!t să tulbure şi mai tare activitateaorganelor vitale, reduc!ndu-le eficacitatea "îndeosebi a ficatului#. /n ficat funcţional este at!t deimportant pentru sănătate înc!t orice modalitate de recuperare ? convenţională sau alternativă ? care nu urmăreşte în mod deosebit recuperarea şi buna funcţionare a ficatului sf!rşeşte prin a facemai mult rău dec!t bine. Nu trebuie să uităm că :D' din toine părăsesc corpul prin intermediulficatului, sub forma bilei şi a materiilor fecale.

B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 39/97

 

8ea mai simplă şi mai rapidă formă a unui remediu pentru colon este clisma. (e altfel, remediile pentru colon sunt considerate deseori nişte clisme mai profunde. /n remediu bine aplicat eliminădeşeurile mucoide din rect, din colonul descendent, din cel transversal şi din cel ascendent.(eşeurile mucoide sunt o combinaţie între mucoase, medicamente şi materii fecale. <le seacumulează în ani de zile pe pereţii colonului, p!nă c!nd umplu cecumul. 8!nd devin ecesive, ele

 blocează valva ileocecală pe poziţia 1descis2.

(in punct de vedere organic, c!inii şi pisicile sunt la fel ca şi oamenii, deşi merg pe patru picioare.Aceste animale suferă de aceleaşi probleme metabolice cu care se confruntă oamenii, iar corpurilelor răspund în mod similar la tratamentele de regenerare şi reîntinerire. 5ntruc!t animaleleîmbătr!nesc mai rapid dec!t oamenii, este foarte uşor să le 1vedeţi cu ocii liberi2 reîntinerind şirevenind la viaţă. Eormonii sunt substanţele responsabile de procesul de maturizare, iar apoi, înasociere cu toinele, de procesul de îmbătr!nire al oamenilor şi animalelor. (acă aveţi un animalde casă pe care îl iubiţi, răniţi-l cu 7iogenic Fitaigt, lammat Algae, puţină Vucca 7lend,$A8, minerale marine racemizate licide, şi frecaţi-le abdomenul cu precursori racemizaţi aiormonilor. Feţi constata că animalul dv. revine aproape instantaneu la viaţă. $ersonal, am asistatde nenumărate ori la acest miracol, petrecut nu numai în cazul animalelor, ci şi în cel al oamenilor+<liminaţi toinele din ţesuturi, descideţi receptorii şi răniţi-vă cu Super-alimente, iar viaţa

dumneavoastră "şi a celor dragi# va deveni un miracol permanent.<ste greu să vorbeşti despre sănătate cu cei şcoliţi prin metoda ştiinţifică. Nu că s-ar opunesănătăţii. Nici vorbă, dar lumea lor este clădită eclusiv pe statistici şi studii medicale. <i trăiescîntr-o lume a cifrelor ? cifre care dovedesc că ceva este sau nu este aşa cum vor ei. $arolele  deintrare în lumea lor sunt 1statisticile arată2 şi 1dovezi ştiinţifice2. 0tiinţa medicală considerăsănătatea şi boala probleme singulare care necesită răspunsuri unice, bazate pe 1descoperiri2. <a lecere oamenilor interesaţi de sănătate să ia parte la )ocul său statistic sau să fie acoperiţi de ridicol,sub pretetul că nu au 1dovezi ştiinţifice2.

4rice om de bun simţ ştie că, dacă doreşti să te bucuri de sănătate, trebuie să ai gri)ă de tine. 5n cazcontrar, apare boala. 4amenii cu adevărat orientaţi către sănătate ştiu că dacă măn!nci alimente

nutritive, bei suficient de multă apă pură, faci eerciţii fizice, pe care le alternezi cu perioadecorespunzătoare de odină, cultivi g!nduri pozitive, îţi păstrezi intestinele curate şi faci alteasemenea lucruri "cele descrise în această carte#, este imposibil să nu te bucuri de o stare ecelentăde sănătate. (ovada noastră sunt oamenii sănătoşi care trăiesc în armonie cu legile naturii.

0tiinţa medicală consideră sănătatea un )oc al cifrelor. Adevăratul scop al acestui )oc este sămenţină confuzia oamenilor, ameţindu-i cu o veritabilă gimnastică a studiilor şi statisticilor.<plicaţia lor constă în milioanele de bolnavi subclinic, care stau mărturie   pentru descoperirilemedicinii. Alinarea  simptomelor se pretează de minune acestui )oc al cifrelor numit 1statistică2.Alinarea este un instrument puternic de manipulare, de care ştiinţa medicală se foloseşte din plin.Alinarea  îi permite ştiinţei să îşi susţină pe termen scurt 1adevărurile2 şi să-şi bată )oc de orice

tendinţă de a afirma altceva. 0tiinţa medicală cunoaşte foarte bine riscurile care însoţesc folosireamedicamentelor. 8ulmea este că tocmai aceste medicamente sunt cele care susţin credibilitatea şi1dovezile ştiinţifice2 ale medicinii oficiale. Gără aceste instrumente de manipulare, ştiinţa medicalăşi-ar pierde statutul în faţa populaţiei şi uriaşele avanta)e financiare care derivă din acesta.

4amenii orientaţi către sănătate nu se tem de studiile şi de statisticile ştiinţei medicale. (e fapt, eile )+no!'4 $entru ei, acest )oc nu este altceva dec!t un eerciţiu stupid. 8ei cu adevărat interesaţide sănătatea lor cunosc o stare de vitalitate perfectă, pe care o ating trăind la unison cu legilenaturii. Natura le răsplăteşte eforturile printr-o stare de sănătate la apogeu, nu prin statistici şi boli.

V)!#s#!),% ")n 5!%m#!),% noas!%

5n zilele noastre auzim tot timpul de gripă, erpes, epatită, mononucleoză, sindromul oboseliicronice. Aceste stări virale afectează milioane de contemporani. 8el mai bun tratament pentruorice tip de condiţie virală este prevenirea ei. (acă dorim să înţelegem în ce constă un mod de

B9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 40/97

 

viaţă sănătos şi curat, trebuie să aflăm care sunt condiţiile   în care proliferează virusurile. <steimportant să înţelegem coneiunea care eistă între aceste forme de viaţă zdrenţuite şi procesul deîmbătr!nire, dintr-o perspectivă energetică. /n virus este o anomalie, un parado şi un stăp!n desclavi. 0tiinţa nu consideră virusurile forme de viaţă, dar ele nu sunt nici moarte. Firusurile nu se

 pot reproduce singure. <le sunt organisme oportuniste, la fel ca bacteriile. (acă le creăm mediul propice prin pierderea controlului asupra corpului nostru, virusurile preiau  controlul asupramaşinăriei celulare şi asupra vieţii noastre pe nivelul energetic subtil.

Firusurile sunt c!mpuri energetice şi au o amprentă energetică a lor. /n virus este un fragment deA(N "acid dezoiribonucleic# sau A3N "acid ribonucleic# prote)at de o capsulă proteică "unînveliş energetic#. Această imagine nu este însă completă. Firusurile eistă în zona crepuscularădintre viaţă şi moarte, neput!ndu-se reproduce şi fiind incapabile să eecute singure funcţiile uneivieţi normale. Firusurile sunt în întregime   dependente de energia generată în interiorul celulei-gazdă. <le sunt clasificate în funcţie de structură "A(N sau A3N#, de origine, modul de transport,metodele de reproducere şi locul în care se manifestă mai înt!i în organismul gazdă.

Firusurile sunt at!t de mici, înc!t multă vreme n-au putut fi văzute dec!t cu a)utorul microscopuluielectronic, înlocuit mai recent de microscopul condensor Nassens. Giind practic omniprezente, este

imposibil să fie evitate, dar într-un corp sănătos, virusurile nu reprezintă un pericol pentru gazdă,căci mediul în care trăiesc nu este propice pentru proliferarea lor. 5n consecinţă, se poate spune căvirusurile nu au acces la maşinăria celulară a organismului gazdă dec!t dacă omul le permite acestlucru, pierz!nd controlul asupra corpului său. Atunci c!nd ne aflăm în condiţii de stres mental saufizic, c!mpurile noastre energetice sunt dezecilibrate, iar sistemele de protecţie ale corpului suntameninţate. Sistemul imunitar este doar unul din aceste sisteme. 5n mod normal, sistemul imunitar 

 poate aniila activitatea virală, restaur!nd omeostaza, dar numai dacă îi asigurăm mediul necesar  pentru ca acest proces să se poată desfăşura. a fel ca şi verii lor, bacteriile şi fungii, virusurile auo sarcină de îndeplinit. Aceasta constă în a scăpa păm!ntul de formele slabe de viaţă, indiferentdacă este vorba de plante, animale sau oameni.

<erciţiile aerobice sunt cruciale pentru o stare bună de sănătate pe termen lung. <fortul fizic

intensifică circulaţia s!ngelui şi a limfei şi amplifică nivelul de oigenare a plasmei şi a celulelor.<erciţiile contribuie la revitalizarea organelor şi glandelor şi accelerează detoificarea sistemului.Oam%n)) $a!% &a$ !%+#,a %:%!$)()) &)7)$% s% =m1o,n'5%s$ ma) !a!4

S-au scris multe despre beneficiile eerciţiilor aerobice. 3ecent, presa a început să ridiculizezeaceastă idee, susţin!nd că nu avem nevoie de aceste eerciţii. 8iteam într-un articol recent6

 2eneficiile e#erciţiilor aerobice au fost supraestimate. Aamenii fac suficiente e#erciţii atunci când îşi curăţă casa sau când ies să ducă gunoiul în curte.  Nimic nu poate fi mai fals+ <ste în modevident o campanie de deinformare iniţiată de 1eperţi2 pe socoteala opiniei publice. 4ameniicare vor accepta această idee nu vor avea dec!t de suferit şi vor îmbătr!ni mai rapid+ a fel demalefice sunt articolele care promovează eerciţiile aerobice în eces.   *gnoraţi aceste articole şi

urmăriţi un program de eerciţii moderat şi ecilibrat. 4rice etremă se traduce prin6 abuz+ 7unacirculaţia a s!ngelui este o premisă a unei stări bune de sănătate. işcarea s!ngelui şi a limfeireduce acumularea deşeurilor toice în organism şi creează un mediu ostil agenţilor patogeni. /nsimplu 1roller "aparat de masa)# pentru limfă2 sau o 1saltea elastică2 îmbunătăţeşte radicalcirculaţia fluidelor şi a deşeurilor printr-un corp plin cu toine.

Aţi observat vreodată că legumele şi fructele sunt acoperite de un fel de mucegai care le stricăHAcesta este nivelul cel mai radical al creşterii paraziţilor. 8uloarea lor indică nivelul de toicitateal substanţelor respective. Albul reprezintă nivelul de toicitate minim, iar roşul nivelul maim.Ferdele, griul şi negrul sunt nuanţe intermediare. Gungii catifelaţi şi pufoşi reprezintă acelaşi lucru.

 #perţii îşi dau de multă vreme cu părerea în legătură cu rana pe care o ingerăm. <i i-au convins

 pe fermieri să folosească îngrăşăminte cimice puternice, pesticide şi erbicide, ultimele douăconţin!nd nişte ormoni 1analogi2 etrem de puternici, care murdăresc planeta şi creează acelecumplite complicaţii 1ormonale2 de care suferă deopotrivă femeile şi bărbaţii.  #perţii nu au

@&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 41/97

 

făcut altceva dec!t să tulbure ecilibrul naturii, aduc!nd asupra întregii umanităţi blestemul bolii şial deteriorării rapide a sănătăţii. 4amenii îmbătr!nesc mai rapid şi mor mai cur!nd pentru cămăn!ncă ceea ce aceşti eperţi numesc 1rană2+ <ste vorba de aceiaşi e#perţi pe care 3acel8arson i-a descris în mod satiric în best-seller-ul ei,  &rimăvara tăcută. 8artea reprezintă o lecturăobligatorie dacă doriţi să înţelegeţi mai bine natura dilemei cu care ne confruntăm. a ora actuală,

 primăvara este ciar mai tăcută dec!t atunci c!nd a fost scrisă cartea. Gructele din magazine nu maiau nici un gust şi aproape că nu mai conţin minerale.  #perţii le spun fermierilor să foloseascăîngrăşăminte şi substanţe cimice pentru a feri plantele de dăunători şi de buruieni. 8u c!t acestesubstanţe sunt folosite mai intens, cu at!t mai cumplită este răzbunarea acestor dăunători asupra

 produselor finite+ Natura nu poate fi înşelată. Singurii care plătesc preţul sunt oamenii=

B#!#)%n),% *) .!o$%s#, "% =m1'!3n)!%

$riviţi buruienile+ 8u toate cantităţile uriaşe de erbicide aruncate asupra lor, ele reuşesc săsupravieţuiască şi să prolifereze. 5n fiecare an, buruienile cresc din ce în ce mai înalte. <le suferămutaţii+  Natura le-a încredinţat un rol de îndeplinit, iar ele nu înţeleg să renunţe la sarcina primită+eonard 3idzon este fermier, un om care iubeşte păm!ntul. <ste unul din acei Fră)itori în viaţă decare vorbeam şi unul din cei mai originali g!nditori pe care i-am cunoscut vreodată. A scris cărţile

"one#iunea carbonului şi "iclul carbonului. Ambele trebuie citite. 3idzon vorbeşte de buruienicare au atins o înălţime de peste % metru+  3olul buruienilor pentru sol este similar cu cel alagenţilor patogeni pentru viaţa animală. <le proliferează şi curăţă solul de formele slabe de viaţă.(eşi par să fie o problemă, ele nu fac altceva dec!t să reacţioneze la scimbările de la nivelulsolului şi al aerului. Sarcina lor este să prote)eze păm!ntul-mamă şi să scoată în evidenţă abuzurilecomise asupra solului şi aerului cu a)utorul microbilor. isiunea unei buruieni este de a absorbic!mpurile energetice toice din atmosferă şi din sol, astfel înc!t microbii să le poată descompune

 pentru a se reîntoarce în sol sau în atmosferă într-o stare sănătoasă. 7uruienile nu sunt nişteecentricităţi ale naturii. $roliferarea lor nu reprezintă un accident, la fel cum nu esteînt!mplătoare prezenţa microorganismelor în alimente sau a virusurilor în trupurile noastre. Toateacestea sunt semne, care conduc mai devreme sau mai t!rziu la diagnosticul medicilor. 7olile sunt

avertismente ale morţii. a nivel subclinic, ele ilustrează o populaţie de oameni bolnavi şi oviolenţă în creştere. (acă folosim diferite otrăvuri împotriva păm!ntului-mamă, declanşăm unadevărat război cu acesta+ (acă otrăvim plantele şi poluăm aerul, nu trebuie să ne mirăm deconsecinţe. Ne aflăm în război cu toate fiinţele vii de pe această planetă ? inclusiv cu noi înşine ? şi plătim preţul pentru acest lucru+

Ho!mon)) <ana,o+)>

8imicalele radiomimetice eistă pretutindeni în )urul nostru. $esticidele şi erbicidele fac parte dinaceastă categorie, la fel ca şi ormonii pe care ni-i prescrie doctorul. Eormonii analogi acţioneazăla fel ca şi cei originali, fără să fie totuşi originali. <i atacă receptorii corpului, după care omuldevine prizonierul lor, nemaifiind capabil să îşi monitorizeze şi să îşi controleze singur trupul. Aşacum le spune numele, cimicalele radiomimetice mimează radiaţia nucleară. ((T-ul este un buneemplu de radical liber radiomimetic. Substanţele cimice analoage fac ca organismul să devinăun adevărat iad, şi singura cale prin care vă puteţi elibera de ele constă în 1polizarea2 receptorilor şi oidarea acestor substanţe oribile cu a)utorul precursorilor racemizaţi ai ormonilor. 8lismele laficat accelerează dramatic procesul de purificare. <ste nevoie de un interval de timp de 9& de zile

 pentru a descide receptorii şi pentru a goli corpul de moleculele ormonilor analogi. (upă celetrei luni, puteţi spune însă că v-aţi redob!ndit controlul asupra organismului dumneavoastră.$rocesul restaurează funcţiile corporale, deopotrivă la bărbaţi, femei şi animale.

 3orma de viaţă cea mai ostilă o repreintă fungii, care sunt preenţi în ţesuturile oricăruicadavru, iar adesea şi în ţesuturile pacienţilor bolnavi. (r. I]nter <nderlein, %9%C

Trăim într-o lume fizică şi percepem boala ca fiind un proces fizic deoarece îi putem vedea, simţişi măsura efectele la nivelul corpului fizic. $e de altă parte, ştim că corpul bioelectric este un corp

@%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 42/97

 

comple#, parţial fizic, parţial energetic. 0tim de asemenea că boala este manifestarea unui conflictîntre c!mpurile energetice în care predomină cele cu energia orientată către st!nga. Acest conflictîntre c!mpurile energetice se petrece în lumea invizibilă ? o lume pe care nu o putem vedea, deşi e

 prezentă alături de noi. $rocesul de îmbătr!nire se petrece în aceeaşi lume invizibilă. <l este un proces de zi cu zi.

A*%7a!%a m3)n),o! .% !#.#, .a$)%n#,#) 1o,na5

/n eemplu de energie pozitivă care curge între lumea vizibilă şi cea invizibilă este cel oferit de practica a*%7'!)) m3)n),o! .% !#.#, .a$)%n#,#) 1o,na54 Aproape că nu eistă religie care să nudescrie o variantă sau alta a acestei tenici. Aşezarea !inilor "A# face legătura între puterearugăciunii şi corpul fizic. <a presupune un transfer  de energie pozitivă de la un om sănătos la unul

 bolnav. <ste o practică ce necesită o mare putere de concentrare. Aşezarea !inilor poate vindecaspontan o persoană bolnavă. (eşi nu are nimic de-a face cu ştiinţa, este vorba de o modalitateterapeutică religioasă care implică un transfer de energie+ A nu produce întotdeauna scimbările

 pozitive aşteptate la persoana bolnavă. Acest lucru trezeşte nu de puţine ori scepticismul şi ironiaincredulilor, deşi ar trebui recunoscut ca atare6 o tentativă de acordare de a)utor din partea unei

 persoane cu intenţii bune de a-şi a)uta semenul. Goarte puţini practicanţi înţeleg fenomenele

electrice care stau la baza procesului, dar este cert că le pasă de persoana pe care o îngri)esc şi pecare o iubesc. A este un fenomen care implică manipularea energiei electrice. $rincipiile sale nudiferă de cele folosite la purificarea apei "utilizarea pendulului pentru a determina orientareaenergiei într-un aliment sau măsurarea c!mpurilor energetice cu a)utorul unui aurametru#. Singuradeosebire constă în faptul că procesul se desfăşoară într-un mediu religios, care implică el însuşi oanumită energie, focalizare şi iubire. 8!nd se produc, rezultatele pozitive sunt numite miracole.

5n contet religios, oamenii acceptă vindecările fără prea multe eplicaţii, căci rezultatele finalesunt benefice pentru ei. Fa trebui să învăţăm să acceptăm şi beneficiile care rezultă din alte terapiicare manipulează energia, căci şi acestea au rezultate la fel de pozitive. (acă am putea vindeca cua)utorul unui ")s.o7))5 &)7)$2 fie el şi o cutie neagră cu luminiţe şi clopoţei, nimeni nu ar pune îndiscuţie rezultatele vindecării. Avem nevoie de aceeaşi obiectivitate şi atunci c!nd discutăm defenomenele energetice şi de vindecările paranormale, care implică o manipulare a c!mpurilor energetice, o g!ndire pozitivă şi o focalizare intensă. Atunci c!nd combinăm concentrarea mentalăcu atingerea fizică, aşa cum se petrec lucrurile în A, rezultatele sunt întotdeauna pozitive,indiferent dacă se petrec într-o biserică, într-un spital sau în prezenţa unui vindecător.

ulte asistente medicale se folosesc cu succes de acel fenomen cunoscut sub numele de atingereterapeutică. Acesta implică atingerea  pacienţilor bolnavi, de pildă aşezarea m!inilor pe trupul lor.(eşi nu produce întotdeauna rezultate, eistă totuşi destule dovezi ale eficacităţii sale pentru a fi

 predat în şcolile superioare pentru asistente medicale, fiind folosit zilnic de către surorile cueperienţă. a naştere, cel mai dezvoltat simţ al nostru este atingerea. 8opiii recunosc întotdeaunaatingerea unei alte fiinţe umane. (acă este combinată cu iubirea, atingerea practicată de o soră

medicală poate 1descide2 centrii energetici congestionaţi ai corpului, redirecţion!nd fluul deenergie AT$ pentru a promova vindecarea. ai înt!i, sora stabileşte nivelul energetic al persoaneifolosindu-se de intuiţie şi 1citind2 aura corpului acesteia. 5n continuare, ea descide meridianeleenergetice ale corpului, pentru ca energia chi  să poată curge liber. "/i este denumirea pe care ofolosesc cinezii pentru 1energia vieţii2 "mai este scrisă şi ^i#. Atingerea Terapeutică are putereade a vindeca+ I!ndiţi-vă la cineva în prezenţa căruia vă simţiţi iubit şi a cărui atingere ? ostr!ngere de m!nă, o îmbrăţişare ? vă face să vă simţiţi în siguranţă, vindecat sau eliberat deteamă. $entru ca vindecarea să poată avea loc, ambele persoane trebuie că coopereze.*ncredulitatea, g!ndirea negativă sau dispreţul nu fac dec!t să bloceze fluul de energie.

Subiectul nostru este manipularea energiei în scopul vindecării. 0tiinţa o numeşte şarlatanie.

$entru vindecătorii vibraţionişti, procesul are însă o valoare practică foarte mare. Atingereaterapeutică, purificarea, utilizarea pendulului, 4E, terapia magnetică şi testarea muşcilor suntaspecte diferite ale aceluiaşi fenomen.

@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 43/97

 

C#.oa!%,% $# m)$!o#n"%

$roliferarea poluării cu energie electrică negativă  reprezintă o problemă cu adevărat gravă.$oluarea electrică are efecte subtile şi consecinţe dezastruoase asupra sănătăţii oamenilor. Să luămde eemplu cuptoarele cu microunde. Acestea sunt foarte populare în S/A şi ţările industrializate.5mi amintesc c!nd au apărut pentru prima oară6 ce entuziasm au st!rnit în r!ndul opiniei publice,care nu bănuia nimic+ <rau considerate răspunsul  potrivit pentru mamele care nu aveau timp de

gospodărie şi pentru conservarea energiei. Ni s-a vorbit pe larg despre beneficiile lor asuprasănătăţii noastre+ 5mi amintesc campaniile pe care le-au dus companiile de electricitate, susţin!nd

 beneficiile minunate ale epocii cuptoarelor cu microunde.  5n localitatea în care trăiam, ele audesemnat ciar un e#pert pentru a-i asista pe oameni în procesul de tranziţie de la veciul mod de agăti la cel nou. 5n facturile electrice au apărut sfaturi culinare şi reţete pentru microunde.

Goarte puţini oameni şi-au pus întrebări legate de cuptoarele cu microunde, cu ecepţia veşnicilor 1c!rcotaşi2, despre care toată lumea a fost unanim de acord că sunt 1nebuni de legat2. 4riceobiecţii au fost ignorate. *niţial, cuptoarele cu microunde au fost popularizate în şcoli şi deagenţiile guvernamentale în numele eficienţei.  8ur!nd, au apărut în mai toate restaurantele dinţară. $roprietarii lor le-au îndrăgit imediat, căci uşurează at!t de mult procesul de gătire.

$repararea ranei devenea incredibil de uşoară, iar farfuriile şi m!ncarea erau scoase fierbinţi dincuptor. Astăzi, eşti considerat în epoca de piatră dacă nu ai un cuptor cu microunde. Aceste aparateelectrice sunt considerate la ora actuală o necesitate pentru toţi oamenii aflaţi pe fugă. 4amenii leîndrăgesc deoarece pun un semn de egalitate între rană şi o masă caldă.

!ncarea gătită la microunde nu este însă vie, nici nu susţine viaţa. <a trebuie evitată cu orice preţ, căci are efecte negative asupra c!mpurilor energetice ale corpului. $e scurt, efectele sale sunteact cele opuse remediilor omeopatice folosite pentru a vindeca corpurile bolnave. <vitareacuptoarelor cu microunde este un proces simplu, care ne stă la îndem!năL de aceea, ar trebui să nefolosim de acest drept, în beneficiul sănătăţii noastre+

8uptoarele cu microunde produc o energie orientată către st!nga. <le sunt periculoase ciar pentru

adulţii şi copiii care se află în aceeaşi cameră cu ele, căci iradiază sistemul imunitar. 8!t despresănătatea alimentelor pe care le preparăm la ele, sunt mortale+ <nergia microundelor distrugeenzimele din alimente prin modificarea structurii lor moleculare. Aceste aparate produc o energiecu frecvenţe anti-viaţă, absolut incompatibilă cu fiinţele vii. 4ri de c!te ori o fiinţă sănătoasă esteepusă unei energii cu o frecvenţă incompatibilă cu ea, ea se îmbolnăveşte subclinic şi începe săsufere de diferite simptome descrise uneori drept 1sindromuri2. 4rice energii de acest felaccelerează procesul de îmbătr!nire prin modificarea structurii enzimelor corpului.

<nzimele sunt nişte substanţe care fac posibilă viaţa+ 5n starea lor naturală, enzimele din alimenteconţin o energie orientată către dreapta. 8orpul le foloseşte pentru a-şi clădi şi pentru a-şi repara

 propriile ţesuturi "anabolism#. 8!nd aceste molecule vii sunt iradiate prin microunde, ele se ard şi

devin inutile. 5n consecinţă, reacţiile biocimice nu se mai produc, iar îmbătr!nirea este accelerată.<nzimele arse nu pot susţine viaţa, iar efectul lor este catabolic+

!ncarea gătită timp de numai două secunde într-un cuptor cu microunde devine moartă.4rganismul care o ingerează este forţat să prelucreze şi să neutralizeze aceste molecule energeticeciudate2 înainte de a putea trece din nou la acele procese legate de viaţă şi sănătate pe care lenumim anabolism. Toate cuptoarele cu microunde emană în )urul lor un c!mp energetic, în pofidaopiniilor contrare ale e#perţilor. <nergia microundelor este invizibilă şi modifică frecvenţa energieiumane tot într-un univers invizibil.  8!nd m!ncaţi alimente gătite la cuptorul cu microunde sauc!nd beţi apă iradiată cu microunde, principiile omeopatice ale rezonanţei  şi transferului  reduc

 potenţialul $43 la o valoare at!t de cobor!tă, înc!t se poate spune că alimentele ingerate maidegrabă ne golesc de rezervele energetice pe care le avem, slăbindu-ne.

<nergia microundelor distruge structura moleculară a apei, transform!nd această substanţă care ar trebui să fie dătătoare de viaţă în ceva care se opune vieţii. Apa iradiată cu microunde denaturează

@B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 44/97

 

enzimele din s!nge, care este alcătuit el însuşi într-o proporţie de 9&' din apă. 5n plus, tensioneazăsistemul imunitar prin intermediul licidelor limfatice.

<istă rapoarte ale unui spital din 4Qlaoma în care o soră medicală obişnuia să încălzeascăs!ngele la un cuptor cu microunde. $acienţii cărora li s-a administrat acest s!nge au murit+ S!ngeleeste o substanţă vie. (oar două secunde într-un cuptor cu microunde sunt suficiente pentru adistruge viaţa din s!nge. ă îndoiesc că va eista vreun e#pert  care să-mi demonstreze contrariul,

accept!nd personal o transfuzie cu un asemenea s!nge+T%!m)na,%,% $a,$#,aoa!%,o!

Se spun foarte puţine lucruri despre problemele pe care le generează calculatoarele, cu ecepţiaoboselii la nivelul ocilor. Nu aţi remarcat însă niciodată cum vă simţiţi după ce aţi stat mai multeore în faţa unui monitorH 4bosit+ $oate ar fi mai corect spus6 golit de energie. 8ei care lucreazămult la calculator suferă frecvent de sindromul tunelului lui 8arpal şi de afecţiuni ale sistemuluiimunitar. 0tiaţi că vă puteţi prote)a sistemul imunitar purt!nd în dreptul glandei timusului un super-magnetH Super-magneţii vă prote)ează de frecvenţele energetice ale radiaţiilor de %%& volţi, cu oalternanţă de C& de cicluri. Aceşti magneţi de păm!nt au c!mpuri permanente de energie (8 de%.&&& gauss, care neutralizează efectele neplăcute ale radiaţiilor de %%& volţi, cu o alternanţă de

C& de cicluri, emise de luminile fluorescente, televizoare şi monitoarele calculatoarelor. Giltrele pentru ecran a)ută în ceea ce priveşte luminozitatea, "a! n# 1,o$h%a7' $3m.#, %n%!+%)$.!o.!)#/7)s4 a fel ca şi în cazul microundelor, nu toată lumea eperimentează aceleaşi problemeîn urma epunerii la c!mpurile energetice ale curenţilor alternativi ? cel puţin nu de la bun început.$entru cei mai mulţi oameni, efectele sunt aparent lente,  căci se manifestă la nivel subtil.  8!ndcorpul bioelectric nu mai poate suporta, semnele bolii apar ca prin farmec, iar medicul se grăbeştesă pună diagnosticul. Simptomele poluării electromagnetice sunt de regulă subclinice.  $rocesul dedegenerare se produce discret şi lent ? sub acoperire ? p!nă c!nd boala îşi face simţită prezenţa.5ntre timp, activitatea organelor vitale slăbeşte. $rodusele magnetizate cu valoare terapeutică potneutraliza aceste efecte ale radiaţiilor. $ersonal, port un super-magnet pentru a-mi prote)a organelevitale şi sistemul imunitar ciar în timp ce scriu aceste cuvinte la calculator. (orm pe un pat cu osaltea magnetică cu valoare terapeutică şi folosesc o pernă magnetică. Gemeile pot folosi super-magneţii pentru a-şi uşura durerile menstruale, lipindu-i deasupra ovarelor "pe părţile laterale faţă#.S-a dovedit că pacienţii bolnavi de cancer şi de Alzeimer care folosesc aceşti magneţi dorm mai

 bine. $roblemele legate de sinusuri şi congestiile datorate răcelii răspund de asemenea foarte binela acest tratament.

ALIMENTELE !a")a()% *) )!a")%!%

8uv!ntul radiaţie ne duce cu g!ndul la o energie emanată dintr-un punct central, cum este luminaemisă de un bec, dar el descrie şi energia privită ca 1substanţă2 şi ca stare. <nergia fisiunii este oradiaţie  emanată de aparatele nucleare sau de deşeurile lor radioactive. Acest tip de energie

agresează ţesuturile vii şi accelerează procesul de îmbătr!nire. 4amenii se tem pe bună dreptate deenergia nucleară. Această energie a fisiunii ionizează  moleculele vii. 8!nd spunem ionizează,înţelegem de fapt 1arde2. Arderea moleculelor vii face viaţa imposibilă şi produce suferinţă.

I!a")%!%a este un alt termen foarte des folosit în mass media. <l descrie actul ionizării fiinţelor vii.*mplică faptul că energia are o anumită 1substanţă2 şi că lasă în urma ei o anumită amprentă . Aşase petrec lucrurile cu iradierea m!ncării, în care energia negativă a ionizării este folosită pentru aarde energia moleculelor din alimente, lipsindu-le de valoare energetică. 4ricine măn!ncă alimenteiradiate va îmbătr!ni şi va muri rapid. Sursa energiei fisiunii folosită pentru a 1iradia2 rezervele derană ale americanilor sunt izotopii radioactivi şi deşeurile nucleare. 8uv!ntul 1iradiere2 esteconfuz şi este folosit adeseori pentru a-i induce în eroare pe oameni. <l este un termen cvasi-ştiinţific, folosit pentru a distorsiona adevărul şi pentru a promova minciuna. *radierea se implicăasupra actului  propriu-zis, şi mai puţin asupra efectelor   pe care le produce acesta. 8!nd audcuv!ntul iradiere,  oamenii se g!ndesc imediat la radiaţiile nucleare. $ractic, nu prea ştiu ce să

@@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 45/97

 

creadă. 5n ocii opiniei publice, iradierea nu înseamnă acelaşi lucru cu radiaţiile. 8uv!ntul iradierenu este nici alb, nici negru. <ste un cuv!nt cenuşiu+ 4mul înţelept evită cuptoarele cu microunde,refuză să măn!nce alimente modificate sau iradiate şi nu acceptă să-şi supună organismul efectelor curentului alternativ de %%& volţi cu C& de cicluri care emană din monitoarele calculatoarelor şi dinneoanele fluorescente. <istă mai multe posibilităţi prin care efectele acestor radiaţii negative potfi neutralizate. /na din cele mai bune modalităţi constă în plasarea unui super-magnet deasupraglandei timusului. 4rice om ce doreşte să trăiască o viaţă lungă şi să aibă o stare bună de sănătatetrebuie să înveţe să se apere de aceste lucruri. Alimentele iradiate nu au nimic de oferit corpului

 bioelectric. 5n scimb, ele reduc forţa vitală, ecival!nd practic cu un suicid lent.

Ra")a())2 )!a")%!% *) a,)m%n% mo")&)$a% +%n%)$

<presia 1modificat genetic2 este un sinonim de dată recentă   pentru iradiere. <l pare acceptabil pentru opinia publică, pentru că sună ştiinţific şi nu pomeneşte nimic de radiaţii. 5n capitoleleurmătoare ne vom ocupa de căderea părului, celire şi orbire. Feţi învăţa cu această ocazie că nueistă nici o diferenţă între alimentele modificate genetic şi cele iradiate. Ambele categorii suntnişte 1monstruozităţi2 energetice. <perţii vorbesc în cei mai laudativi termeni despre miracolulconservării alimentelor prin iradiere. <i ne sperie vorbindu-ne de contaminarea apei şi a ranei cu

microbi precum . coli sau "rBptosporidium, ori alte poveşti asemănătoare. 8e uită să menţionezeei sunt adevăratele motive care stau la baza iradierii alimentelor pe care le consumă americanii. <iştiu că alimentele tratate cimic nu mai au nici un fel de rezistenţă şi trebuie iradiate pentru a nu sestrica direct pe rafturile magazinelor de prezentare. Au creat astfel o industrie a alimentelor carerezistă de-a pururi2 dar care ne duc direct în cimitir. Erana iradiată capătă un înveliş de protecţiecare rezistă 1de-a pururi2. oleculele sale vii  "enzimele# sunt însă distruse. icrobii nu se maiadună în aceste alimente pentru că ei nu măn!ncă molecule arse. <i 1citesc2 semnalele energeticeemise de aceste alimente "orientate spre st!nga# şi le evită din instinct. Nu cumpăraţi niciodatăm!ncare iradiată. Nu m!ncaţi alimente gătite la cuptorul cu microunde. 5nvăţaţi să folosiţi un

 pendul sau un lanţ vibratoriu pentru a verifica un aliment înainte de a-l ingera+ Aceste metode ţinîn epoca noastră de o veritabilă luptă pentru supravieţuire. Fiaţa dumneavoastră depinde de ele.

$rezenţa c!mpurilor electromagnetice care emană din aparatele şi ecipamentele electrice este uşor de depistat. etoda prezentată în continuare măsoară o parte din energia negativă, dar mai sunt şialte asemenea c!mpuri. 8onectaţi un radio la un prelungitor şi localizaţi o frecvenţă între   douăstaţii de emisie în care nu se aude nimic. 5n continuare, aduceţi volumul la maimum şi apropiaţiradioul de monitorul calculatorului, de televizor sau de cuptorul cu microunde. 8!nd radioulîncepe să b!z!ie, înseamnă că aţi pătruns în c!mpul de influenţă electrică  al aparatului respectiv.3eţineţi, aceasta este doar o parte din energia electromagnetică din casă. 8eea ce ne preocupă penoi este lungimea timpului petrecut în c!mpul de forţă negativ şi intensitatea c!mpului.

Atunci c!nd folosiţi aparate electrice conectate la un curent alternativ de %%& volţi, de pildă uncalculator, plasaţi-vă în spatele c!mpului său de forţă şi purtaţi un super-magnet. <fectele acestor 

c!mpuri energetice anti-viaţă sunt de natură subtilă ? la fel ca şi efectele m!ncării preparate lamicrounde asupra sănătăţii. <fectele pe termen scurt răm!n neobservate, dar pe termen lung ne

 privează de sănătate şi de vitalitate, răpindu-ne în cele din urmă viaţa+ 8!mpurile energetice alecurentului alternativ au o 1prezenţă2 care depăşeşte de departe radiaţia nucleară. 4 placă de plumbcu o grosime de Dcm poate bloca radiaţia nucleară. Totuşi nu poate bloca un c!mp electromagnetical unui curent de %%& volţi să provoace leziuni corpului viu. Nu folosiţi niciodată   pături electrice.(acă vă este frig, rezolvaţi problema făc!nd eerciţii aerobice şi folosind salteaua elastică.

M%")$)na *) !a")a()),%

Terapia prin radiaţii şi cimioterapia radioactivă  folosite în tratamentul cancerului au efectedevastatoare asupra organismului. 4amenii cred în propaganda medicinii alopate şi fac coadă laclinicile medicale. <i nu înţeleg că eistă o mare diferenţă între diagnosticul pe bază de raze şiefectul ucigaş al terapiei prin radiaţii. 5n realitate, radiaţiile nu pot reprezenta o terapie, căci ele se

@D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 46/97

 

opun vieţii. Acestea intră în categoria paliativelor   "tratamentul semnelor şi simptomelor, fără ovindecare autentică a bolii care le-a declanşat#. $acienţii sunt învăţaţi s' s.%!% că se vor vindeca,dar nu li se spune nimic despre violenţa cu care radiaţiile ionizante  lovesc corpul fizic. 5n modsimilar, suntem învăţaţi să apreciem iradierea ranei pe care o m!ncăm, fără să ni se spună nimicde bolile şi moartea la care conduce în mod garantat aceasta. (acă subiectele despre care discutăm,legate de radiaţiile microundelor, m!ncarea iradiată şi ingineria genetică sunt adevărate, de ce nune spun nimic e#perţii în legătură cu eleH (eoarece cercetarea acestor zone de risc nu estefinanţată de către e#perţi. Sistemul de alocare a fondurilor aparţine marilor companii şi guvernului,care nu vor accepta niciodată contestarea celor două mari monopoluri ale istoriei6 generareaelectricităţii şi industria medicamentelor alopate. Nu depinde dec!t de dv. să vă prote)aţi. *gnoranţaeste un pretet penibil, care nu vă va salva de la îmbătr!nire. $ractic, îmbătr!nirea reprezintătotalitatea influenţelor negative din viaţa dumneavoastră. Nu veţi redeveni tineri dec!t invers!nd

 procesul prin care aţi îmbătr!nit. Giecare nouă zi poate aduce cu sine mai multă vitalitate, saudimpotrivă, reducerea acestei vitalităţi.

A.%)#, s%:#a,

$ierderea apetitului seual indică o deteriorare şi o atrofiere a organelor vitale interne. $roblema

este sistemică şi nu ţine numai de organele seuale. $ierderea apetitului seual indică disfuncţii aleovarelor şi testiculelor, prostatei şi uterului, tiroidei, adrenalelor, timusului, pancreasului şificatului. 8ondiţii precum obezitatea, afecţiunile pielii, subţierea părului şi celirea, fragilizareaungiilor şi părului, infecţiile cu ciuperci, tulburările intestinelor, scăderea masei musculare şiapariţia cutelor sunt veri primari cu pierderea apetitului seual. a bărbaţi, impotenţa anunţă demulte ori un diabet nedetectat. a baza tuturor acestor probleme de sănătate stau ormonii+ $entrua recupera apetitul seual, trebuie să vă purificaţi sistemul ormonal şi receptorii neuronali şi săreduceţi ecesele ormonale în organismul dumneavoastră. (acă veţi face acest lucru, veţicunoaşte din nou miracolul vieţii. 3ăbdarea, concentrarea, atitudinea mentală şi voinţa de a pune înaplicare remediile necesare fac parte integrantă din tratamentul aplicat pentru recuperareaapetitului seual, şi implicit a unei noi vieţi, mai sănătoasă şi mai euberantă.

C% %s% ")a1%#,ilioane de oameni din societăţile occidentale suferă de diabet. $e de altă parte, în ţările lumii atreia, în care oamenii continuă să măn!nce alimente naturale, la fel ca şi strămoşii lor, incidenţadiabetului este foarte redusă. 0tiinţa medicală aruncă vina pe genetică pentru apariţia diabetului.3ăspunsul ei este greşit. $roblema are patru cauze, dar aceasta nu se numără printre ele. (iabetuleste rezultatul %:$%s%,o! de toine din interiorul corpului, al disfuncţiilor la nivelul vezicii biliareşi al problemelor auto-imune rezultate din imunizare. (iabetul este dovada încetinirii funcţionăriiorganelor vitale şi a dezecilibrelor ormonale. $roducţia de (E<A încetează la v!rsta de @ deani, proces urmat cur!nd de încetarea producţiei de progesteron. $e măsură ce producţia deormoni se reduce, metabolismul încetineşte şi ecesele se acumulează în sistem.

8ea mai comună formă de diabet este cel de tip **. <a apare la oameni cu v!rste cuprinse între BBşi DD de ani. Aceştia sunt anii  c!nd bărbaţii 0* femeile avansează rapid către bătr!neţe şi c!ndfereastra descisă în perioada pubertăţii începe să se încidă. $ărul devine tot mai subţire, energiascade, apetitul seual aidoma, grăsimea începe să se acumuleze, apar semne de cancer, problemeale tiroidei, tulburările degenerative ale nervilor proliferează, pielea se ridează, iar muşcii devinflasci. (iabetul de tip * este o tulburare gravă, în care sistemul imunitar al copilului atacă celulele

 pancreasului responsabile de producţia de insulină. <ste o afecţiune autoimună  provocată deintroducerea superantigenilor   în organism. /n superantigen este o proteină străină, care dă pestecap sistemul imunitar. Faccinurile ($T "anti - difterie, pertusis, tetanus# şi anti-polio conţinsuperantigeni care provoacă diabetul de tip * şi surzenia. :D' din copiii cu aceste afecţiuni suferă

din cauza superantigenilor mutanţi din sistemul lor. E5)a() 5a$$)n#!),% $# o!)$% .!%(-

@C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 47/97

 

Un $o,on s'n'os

C#m !%1#)% <$))%> ma%!)),% &%$a,%

F%$a,%,% $a!% .,#%s$ ? indică o cantitate ecesivă de grăsimi ingerate şiMsau un metabolism redusal grăsimilorL un ficat cu disfuncţiiL un dezecilibru ormonal.

F%$a,%,% &)1!oas%  ? indică un colon congestionat, curbat, contractarea involuntară a muşcilor 

aferenţi colonului datorată tensiunii nervoase, un stres puternic, o g!ndire negativă.F%$a,%,% s#1 &o!m' "% $o$o,oa*% ? indică un tranzit digestiv lent, sub-idratare, o dietă săracă înfibre şiMsau o lipsă de ritmicitate.

F%$a,%,% "%s$h)s% ,a $#,oa!% ? indică disfuncţii ale ficatului, infecţii virale "fecalele albe indicăepatita#. 8uloarea obişnuită a fecalelor trebuie să fie maronie.

F%$a,%,% $# s3n+% ? indică emoroizi sau ulceraţii, lipsa eerciţiilor fizice şi a fibrelor alimentare,colită, sub-idratare, lipsa ritmicităţii, infecţii bacteriene, stres.

F%$a,%,% =n$h)s% ,a $#,oa!% ? indică un stomac leneş, s!nge încegat din cauza unui ulcer maiveci, colită, sub-idratare, sau anumite influenţe ale dietei, cum sunt prunele uscate, sfecla crudă

sau verdeţurile.F%$a,%,% $a!% ,a =n$%.# s#n &oa!% +!oas%2 )a! s.!% &)na, "%5)n s#1()!)  ? indică o forţare arectului, sub-idratare, ignorarea necesităţilor o vreme prea îndelungată, lipsa fibrelor alimentare şia eerciţiilor fizice, o evacuare incompletă.

F%$a,%,% no!ma,% ? au o culoare maronie obişnuită, ies uşor din colon, nu sunt nici prea groase,nici prea subţiri, şi indică un tranzit digestiv mai redus de % ore.

E5a$#a!%a $om.,%' a &%$a,%,o! ? caracterizează un colon 1normal2, care nu mai reţine nimic. Seînceie adeseori prin eliminarea zgomotoasă a gazelor.

NOTĂ este suficient să beţi %,D- litri de apă pe zi pentru ca tulburările descrise mai sus să se

amelioreze sensibil. 7eţi întotdeauna $%, .#()n două paare cu apă dimineaţa la trezire, urmate deun nou paar de fiecare dată c!nd urinaţi. Adăugaţi la acest tratament şi o lingură de Vucca 7lendla fiecare masă. !ncaţi c!t mai multe legume şi fructe. Gaceţi eerciţii fizice.

Boa,a 1o+a(),o!

4amenii care măn!ncă prea multe proteine de origine animală şi care au o digestie slabă seîmbolnăvesc deseori de gută. 5n trecut, guta era cunoscută sub numele de 1oa,a 1o+a(),o!4 Aceştiasufereau de inflamaţii la nivelul picioarelor, degetelor de la picioare şi m!inilor, din cauză că îşisupraîncărcau organismele cu proteine de origine animală, care produceau un eces de acid uric.Acumulările de deşeuri afectează organismul şi determină apariţia pietrelor  la ficat, care bloceazăfluul bilei. 7ila este un emulsificator al grăsimilor şi veiculul prin care corpul elimină :D' din

deşeurile sale. <liminarea pietrelor din ficat şi din vezica biliară este nedureroasă şi sigură, cucondiţia să vă pregătiţi corpul şi să urmaţi cu precizie instrucţiunile care vor urma.

$resiunile sociale fac aproape imposibil un mod de viaţă sănătos, iar acest lucru devine cu at!t maidificil cu c!t eşti mai bogat. Alcoolul, mesele luate seara t!rziu şi ecesul de carne conduc laîmbolnăvirea de gută. !ncărurile grase încarcă organismul cu purine "deşeuri proteice din carnea

 bogată în azot# şi suprasolicită rinicii, conduc!nd la o creştere accentuată a nivelului de acid uricdin s!nge şi din ţesuturi. Acidul uric ecesiv din s!nge şi din limfă se combină cu anumite bazeminerale alcaline precum calciul şi dau naştere cristalelor de sare. Aceste acumulări de cristale sedepun la înceieturile degetelor de la picioare şi la etremităţi, provoc!nd inflamaţii şi suferinţă.Iuta e un semn clasic de bătr!neţe. edicamentele împotriva gutei nu tratează dec!t simptomele,

fără să afecteze în vreun fel cauzele care au dus la apariţia lor+ Tot ce a reuşit să producă ştiinţa şiîn acest domeniu este tot un paliativ "o alinare a durerilor, fără o rezolvare a cauzelor#. 5n plus,nimeni nu le spune pacienţilor că medicamentele împotriva gutei distrug ficatul. Pa$)%n()) s#n

@:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 48/97

 

ma) "%+!a1' .!%o$#.a() "% $)n% .,'%*% &a$#!a ?as)+#!a!%a m%")$a,' "%$3 "% .)%!"%!%a .%%!m%n ,#n+ a s'n''()) ,o!4

5n trecut, guta nu reprezenta o problemă pentru clasa mi)locie şi pentru oamenii săraci, care făceaude regulă toate muncile grele din societate. odul de viaţă sedentar era apana)ul eclusiv al

 bogaţilor. Astăzi, odată cu apariţia societăţii serviciilor şi a calculatorului, modul de viaţă sedentar a devenit epidemic. Iuta nu se mai manifestă numai în lumea opulentă a bogaţilor, afect!nd

inclusiv clasa mi)locie şi săracii. Apa de băut de slabă calitate alimentează problemele de care amdiscutat mai sus. <a este plină de cimicale toice şi de minerale inutile.

Ca,$)#, *) +!'s)m),%

5n pofida opiniilor medicale, suplimentele care conţin minerale elementare luate pentru artrită şiosteoporoză sunt absolut inutile+ <le nu numai că nu rezolvă problema, dar creează probleme noi+edicii prescriu carbonat de calciu elementar "cocilii de scoici# şi compuşi ai acidului citric decalciu, pornind de la premisa că organismul are o lipsă de calciu. <i încearcă să G43W<>< corpulsă accepte mineralele în forma lor elementară. Aceste elemente precipită în fluidele corporale şi secombină cu alte deşeuri metabolice, d!nd naştere plăcii şi pintenilor osoşi. 0i mai grav este faptulcă sunt luate imediat după masă, îngreun!nd astfel activitatea stomacului şi digestia proteinelor.

(acă lanţurile peptidice ale proteinelor nu sunt rupte în stomac, acestea nu pot fi prelucrate şiasimilate. $roteinele neprelucrate putrezesc în intestine, otrăvind corpul şi aliment!nd paraziţii.8alciul şi magneziul elementar neutralizează acizii din stomac responsabili de digestia proteinelor.(e aceea, evitaţi aceste suplimente+

$ierderea masei osoase este numită osteoporoză. 7oala predomină îndeosebi la femei. <steconsiderată o problemă care apare după menopauză, dar adevărată ei instalare se produce în anii dedinaintea menopauzei "D-@& de ani#. *ată care sunt primele semne ale menopauzei la femei şi aleandropauzei la bărbaţi6 grăsimeaMcelulita, afecţiunile tiroidei, scăderea energiei, depresia, cicluldureros, balonările, acumulările de gaze după mese, problemele intestinelor, confuzia mentală,infecţiile cu ciuperci, ale vezicii urinare, artrita, cancerul la femei, căderea s!nilor, infecţiile

vaginale "venerice sau nu#, pierderea apetitului seual, tumorile fibroide, subţierea sau albirea părului etc.  $e scurt, aceste semne ne previn că fereastra descisă în timpul pubertăţii, care atransformat fetiţa în femeie şi băiatul în bărbat, începe să se încidă. Acest proces nu esterecunoscut de medici dec!t atunci c!nd se instalează menopauza "în cazul femeilor#. $!nă atunci,femeia trece printr-un adevărat iad, asist!nd neputincioasă la dispariţia frumuseţii şi bucuriei ei.

M)!os#, $o!.o!a,

irosul corporal este un semn al unui corp poluat. <l nu apare dec!t atunci c!nd deşeurile toicese acumulează într-o măsură at!t de mare înc!t a)ung în ţesuturile subcutanate, unde alimentează

 bacteriile care se rănesc cu asemenea deşeuri. irosul corporal este neplăcut din punct de vederesocial, dar prezintă riscuri mult mai mari. <l este umbra  bătr!neţii care se apropie ameninţător. (e

fapt, el nu este altceva dec!t mirosul moleculelor aromate toice, care se evaporă din corp. $rimaoară c!nd devenim conştienţi de acest miros este momentul pubertăţii. (e regulă, el apare caurmare a activităţii corporale şi al secreţiei crescute de deşeuri toice. a adulţi ? şi uneori ciar lacopii şi adolescenţi ? mirosul corporal este str!ns legat de încetinirea funcţiilor organelor vitale şide dezecilibrul ormonal. 8u c!t acest miros este mai puternic, cu at!t mai toică este persoana încauză. /n miros corporal puternic este un semn care nu trebuie ignorat+ Nu trebuie să fii foarte înv!rstă pentru a avea un miros corporal puternic. $oţi să fii t!năr  din punct de vedere calendaristic,dar bătr!n din punct de vedere corporal, şi să ai un miros puternic. (acă bătr!neţea corporală estedublată de ani, mirosul va depăşi puterea oricărui deodorant. /n corp sănătos şi curat aproape cănu are miros. 8opiii au un simţ ecelent al mirosului. <i detectează imediat toinele care emanădin bunicii lor. Altfel spus, ei miros2 imediat bătr!neţea+ $riviţi felul în care arată pielea oamenilor în v!rstă6 culoarea, paloarea şi lipsa ei de vitalitate. *maginea este deplorabilă şi eplică în planvizual de ce aceşti oameni au un miros corporal at!t de puternic. 8opiii au un miros at!t de

@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 49/97

 

 proaspăt pentru că sunt tineri, nu numai ca număr de ani, ci şi fizic. (eşi comun, mirosul corporaleste anormal. <l este un simptom al îmbătr!nirii şi al activităţii catabolice. 4amenii cu un miroscorporal puternic se pot spăla de cinci ori pe zi cu săpunul cu leşie al bunicii şi pot folosi cele mai

 bune deodorante fără a obţine vreun rezultat. 8lismele la ficat nu  au drept activitate principală purificarea ficatului şi eliminarea pietrelor, ci eliminarea fără efecte secundare a deşeurilor acidelocalizate în spaţiile celulare şi în grăsimile din întregul corp. Toate celulele din organism suntafectate de acest proces, care poate fi considerat pe bună dreptate una din cele două acţiunifundamentale  pe care trebuie să le eecute omul care doreşte să îşi inverseze procesul deîmbătr!nire şi să se vindece de boală. 8ea de-a doua acţiune este legată de sistemul ormonal. $emăsură ce mediul intern se modifică, formele de viaţă care eistă în el se scimbă şi ele. Tot ce amdiscutat p!nă acum în această carte este legat de controlul asupra mediului intern.

(eodorantele anti-transpiraţie nu trebuie folosite niciodată. <le blocează glandele sudoripare,încărc!nd astfel corpul cu metale grele şi sufoc!nd fluul deşeurilor prin sistemul limfatic.a)oritatea antiperspirantelor conţin ioni toici de aluminiu, implicaţi în afecţiuni degenerative

 precum Alzeimer. 3emarcaţi zonele din corp în care transpiraţia este foarte puternică. Acesteasunt zonele în care eistă noduri de mare concentrare limfatică, precum zona inginală, subţiorile,s!nii, g!tul şi capul. 8apacitatea limitată de a transpira liber indică un sistem limfatic leneş, deşi

 buna funcţionare a acestuia este crucială  pentru o stare bună de sănătate. 8ancerul îşi are origineaîn sistemul limfatic şi călătoreşte prin intermediul acestuia. (e altfel, este imposibil să elimini otumoare canceroasă, dacă sistemul limfatic nu funcţionează corect. Apa *onizată cu 5naltă Faloareedicinală are puterea de a scăpa corpul de mirosul puternic şi de cancer. <a nu vindecă cancerul,dar modifică mediul intern într-o măsură suficient de mare pentru ca această boală să 1dispară2.

Eormonii afectează mirosul corporal. /n eemplu ilustrativ în acest sens este menstruaţia. 8!ndcorpul feminin se goleşte de toine prin intermediul ciclului, scimbările ormonale care se

 produc accelerează emisia de molecule aromate. 4amenii nu detectează scimbările mirosurilor subtile, dar unele animale "cum sunt urşii# au această capacitate. Se cunosc cazuri de urşi care auatacat femei aflate la menstruaţie. 7ărbaţii eperimentează şi ei o scimbare ormonală lunară a

mirosului corporal. <i nu au un ciclu menstrual, dar au totuşi un ciclu lunar al ormonilor, iar ecivalentul menopauzei în cazul lor e numit andropauză 0andro ? ormoni androgeni masculini2 pauă ? încetare#. enopauza  şi andropauza  apar după o reducere a nivelului de funcţionare aorganelor vitale, cu deosebire a testiculelor şi ovarelor. 5n mod corect, ele ar trebui numitescimbări ormonale. a începutul secolului , menopauza era numită apogeul, căci reprezintăsemnul oficial al apropierii bătr!neţii. enopauza şi andropauza sunt cuvinte la timpul trecut. 5nrealitate, procesele care le corespund încep cu %D-& de ani înainte de declanşarea oficială. Festea

 bună este că efectele lor pot fi inversate. Gemeile nu vor mai fi nevoite să îmbătr!nească "sau săarate bătr!ne#+ Noi ne reînnoim corpul la fiecare şapte ani. (acă noul corp va fi mai puternic saumai slab dec!t cel veci, depinde numai de dumneavoastră.

L).sa !ans.)!a()%)Toată lumea transpiră. /nii transpiră foarte abundent, în timp ce alţii nu transpiră aproape deloc.Transpiraţia este un indicator ecelent al eficienţei cu care funcţionează pielea ca şi canal deeliminare a toinelor. (acă transpiraţi abundent, semnul e foarte bun, cu condiţia să aprovizionaţidin belşug corpul cu apă şi cu minerale ionice. (acă nu transpiraţi prea uşor, este important săînvăţaţi să a)utaţi corpul în acest proces. $ersonal, nu transpir deloc uşor. Soluţia pe care am ales-oa fost să fac în fiecare zi eerciţii aerobice şi saună cu infraroşii la distanţă. (acă nu transpiraţi cuuşurinţă, este necesar să a)uta i corpul în această direcţie sau să suportaţi consecinţele. 8orpul ne-aț

fost dat pentru a fi eersat şi folosit. 8ei care nu fac acest lucru îşi reduc cu bună ştiinţă zilele.

Sa#na $# )n&!a!o*)) ,a ")san('

7ăile cu abur şi izvoarele minerale calde sunt o cale minunată prin care vă puteţi curăţaorganismul. 7ăile fierbinţi au şi ele efecte benefice, dar şi o serie de nea)unsuri legate de lipsa

@9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 50/97

 

spaţiului, faptul că nu sunt portabile şi costul ridicat. Sauna cu infraroşii la distanţă prezintă toate beneficiile şi niciun nea)uns. Apa nu este necesară pentru acest tip de saună. 8ostul unei saune estede %D cenţi pe zi. Această nouă tenologie permite eliminarea unor cantităţi masive de toine acidedin corp. 4 saună S*( este confecţionată din lemn şi este portabilă. Toţi cei care au investit într-oasemenea saună declară că s-au îndrăgostit de ea. F!rstnicii şi suferinzii de artrită sau de tulburăridegenerative ale nervilor au parte de mare alinare dacă folosesc cu regularitate sauna cu infraroşii.

PĂRUL $% !%1#)% s' &a$%m $# %,-8eaiul de ombuca veci de %@ zile este un regenerant foarte puternic al corpului, care arecapacitatea de a elimina deşeurile toice din organismL în plus, el uşurează durerile înceieturilor şi îmbunătăţeşte activitatea intestinelor. (omeniul în care ceaiul ecelează de-a dreptul este însăcel al regenerării părului, inclusiv al repigmentării lui naturale. $ierderea culorii părului, subţiereafirelor de păr şi celirea sunt semne ale unor afecţiuni interne. $roblemele legate de păr suntîntotdeauna un semn al îmbătr!nirii. 4mul albeşte şi îşi pierde părul de sus în )os. (acă aveţi pesteD& de ani şi părul dumneavoastră ailar "de sub braţ# începe să vă albească, puteţi fi convins căurmătorul pas va fi pierderea părului. 0tiinţa medicală ignoră importanţa părului, dar acesta a fostcreat cu un anumit scop. $ărul preia toinele din ţesuturile de sub piele şi le elimină astfel din

corp. (e aceea, creşterea rapidă a părului reprezintă un semn bun. $ărul care revine la culoarea sanaturală sau care începe să crească din nou după ani de absenţă reprezintă un semn bun. 8ea maisigură cale de a obţine acest lucru este folosirea ceaiului de ombuca, dublat de IEB  şi de

 precursorii racemizaţi ai ormonilor. $ersonal, beau c!te %& litri de ceai de ombuca veci de %@zile pe săptăm!nă. 5n plus, iau o capsulă de IEB_ de două ori pe zi. Acestea sunt secretele mele

 pentru părul negru ca pana corbului pe care îl am la v!rsta de DB de ani. Alte secrete sunt legate de precursorii racemizaţi ai ormonilor, clismele la ficat şi ingerarea Super-alimentelor.

8eaiul de ombuca este foarte ieftin de preparat acasă, astfel înc!t nimeni nu se poate pl!nge cănu şi-l poate permite+ $entru a vă bucura plenar de beneficiile ceaiului de ombuca, lăsaţi-l la1macerat2 timp de %@ zile, pentru ca acidul glucoronic să a)ungă la cotă maimă. (acă vă otăr!ţisă vă preparaţi propriul ceai de ombuca, puteţi să o faceţi pe viaţă, căci organismul ombuca

se reproduce singur şi nu are nevoie de prea multe îngri)iri. $ersonal, am început de la o boală1certificată2, iar după patru ani pot afirma că am devenit tot mai puternic. 8ert este că pot prepara@ litri de ceai cu numai D& de cenţi, obţin!nd un produs net superior celui de la magazin, care costă@& de dolari+ (acă doriţi un păr natural frumos, ceaiul de ombuca, IEB şi precursorii racemizaţiai ormonilor pot face minuni. Simultan, vă veţi regenera întregul corp. Nu este nimic complicat şinu depinde dec!t de dumneavoastră să reuşiţi acest lucru.

O!'5)!%a $# a,#m)n)#

Aluminiul este un metal greu etrem de toic pentru organism. a fel ca mercurul şi plumbul, seacumulează în ţesuturile creierului, unde scurtcircuitează funcţiile neuronilor, duc!nd mai devreme

sau mai t!rziu la Alzeimer. Aluminiul conţine fluoruri. *onii acestui metal se desprind de vase şi pătrund în m!ncare. Fasele din aluminiu care au deasupra un strat subţire de teflon "o răşină ce nu permite lipirea# nu fac dec!t să creeze probleme suplimentare. (e aceea, evitaţi-le+

5n anul %9&, dr. Ketro loss a descris efectele negative ale gătitului în vase de aluminiu în carteasa,  +napoi la den. <vident, industria aluminiului a reacţionat violent, discredit!nd lucrarea.Sursele cele mai mari de aluminiu care pătrunde în dieta noastră alimentară sunt6 apa de la robinet,

 praful de copt şi băuturile răcoritoare. unicipalităţile folosesc cantităţi masive de aluminiu latratarea apei potabile.  Nu cumpăraţi niciodată alimente preparate care conţin praf de copt. $!ineaşi produsele făinoase obţinute industrial sunt încărcate cu aluminiu "puteţi obţine prafuri de coptfără aluminiu de la magazinele naturiste#. A)uns în corpul uman, aluminiul reacţionează cudeşeurile toice şi atacă sistemul nervos , induc!nd boli degenerative..

 &ielea este pentru corp ceea ce este solul pentru pământ. Kon Tomas

D&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 51/97

 

Ealogenii sunt cunoscuţi sub numele de 1pisicile sălbatice2 ale elementelor păm!ntului. Suntsubstanţe gazoase etrem de reactive din punct de vedere cimic. Termenul de /alogen vine de la/als C sare în limba greacă şi gen \ a produce. 8!nd un atom de alogen "acid# se combină cuatomul unui metal alcalin, cum sunt sodiul, calciul sau magneziul, în urma reacţiei se formează osare, de pildă clorura de sodiu. Atunci c!nd un ha,ogen se combină cu un h)"!ogen, în urmareacţiei apare un acid, cum este fluorura din pasta de dinţi. Ealogenii agravează procesul deîmbătr!nire. Atunci c!nd fac parte integrantă dintr-un amestec natural de ioni minerali, cum suntcei din sol sau din apa mării, alogenii nu pun probleme sănătăţii, întruc!t se află în ecilibru. 5nscimb, atunci c!nd omul izolează alogenii şi îi foloseşte pentru diferite produse dezecilibrate,

 procesul de îmbătr!nire se accelerează dramatic. Să luăm spre eemplu sarea de rocă, care nu estealtceva dec!t clorură de sodiu "sare de bucătărie#. Natura izolează acest produs şi îl depozitează însol. 4mul vine, îl etrage din sol şi îl pune pe masa din bucătărie, sfid!nd legile alimentare alenaturii. 8lorul şi fluorul sunt alogeni. <le sunt substanţe gazoase. Atunci c!nd aceste gaze suntdizolvate în apă, ele îşi scimbă natura, leg!ndu-se de ionii metalelor şi contaminanţilor din apă.8lorul devin clorură. Gluorul devin fluorură. Altfel spus, ele devin săruri diluate în apă. Iazelealogene sunt etrem de instabile şi foarte active din punct de vedere cimic, întruc!t au nevoie deun singur electron pentru a-şi ecilibra valenţa. $entru a contracara instabilitatea alogenilor,

industria îi depozitează sub formă de săruri 1solide2. 5n sistemele vii, fluorul o ia razna atunci c!ndlegăturile sale cimice sunt rupte prin idroliză 0/Bdro ? apăL lBsis ? a rupe#. <l se leagă de altesubstanţe componente din s!nge, form!nd compuşi noi, imprevizibili  şi ostili delicatelor proceseale vieţii. Apa de băut şi pasta de dinţi cu fluor sunt letale, iar eperţii ştiu foarte bine acest lucru.0i totuşi, municipalităţile din America şi din întreaga lume continuă să îşi silească cetăţenii săconsume aceste produse.

C,o!#,

8lorul este un bactericid. <l ucide fără discriminare bacteriile şi este etrem de eficient cadezinfectant "spre eemplu, atunci c!nd este folosit la spălarea rufelor#. (in cauza calităţilor sale

 bactericide, clorul a fost ales pentru tratarea apelor pentru consumul populaţiei, deşi este etrem de

toic pentru ficat. Golosirea clorului în apele publice este )ustificată prin ceea ce ştiinţa medicalănumeşte raportul 1beneficiu-risc2. Aplicat populaţiei, acest principiu se traduce astfel6 beneficiul

 pe care îl primeşte populaţia în ansamblul ei )ustifică eventualele daune pe care trebuie să lesuporte anumiţi indivizi "vaccinurile sunt promovate pornind de la acelaşi principiu#. Acest tip deg!ndire face ca spitalele să fie pline+ Aveţi datoria faţă de dv. înşivă să evitaţi această capcană.

8aracteristicile carcinogene ale clorului sunt binecunoscute şi se manifestă pe numeroase nivelesubtile în interiorul corpului. Am spus 1subtile2, deoarece nimeni nu moare pentru că bea apă de larobinet "cu clor#. Spre eemplu, cloroformul este un produs secundar al apei de băut clorurate,etrem de toic. <ste o otravă cu un spectru larg de acţiune, care ucide fără discriminare bacteriile

 bune şi rele din intestine şi din ţesuturi. a începutul secolului , cloroformul a înlocuit eterul ca

anestezic general în spitale. Ambele substanţe sunt letale, şi ambele au trebuit să fie înlocuite dealte substanţe 1mai puţin toice2. <istă o relaţie str!nsă între introducerea clorului în rezervele deapă publică "%9&# şi creşterea statistică alarmantă a atacurilor de cord şi a bolilor cardiovasculare.

5nainte de anul %9&, infarctul coronarian nu era o boală recunoscută statistic în Statele /nite.Ateroscleroza "crearea plăcii arteriale# are legătură directă cu clorurarea apei publice. $opularitatea

 pe care a căpătat-o iniţial introducerea clorului în apa de băut trebuie eplicată prin epidemiile carefăceau ravagii în S/A între anii %9%& şi %9&, care îşi aveau sorgintea în apa de băut infestată, careucideau zeci de mii de oameni. 5n acele vremuri nu eistau alternative, dar astăzi timpurile s-auscimbat. Nimeni nu doreşte să bea o apă contaminată cu agenţi patogeni. 5n acelaşi timp, nimenidin cei care sunt cu adevărat preocupaţi de sănătatea şi longevitatea lor nu îndrăzneşte să bea o apăgestionată de oficialităţi. a)oritatea oamenilor din S/A au ca principală sursă de apă potabilă apade la robinet. Tot mai mulţi oameni îşi cumpără apă îmbuteliată, dar nu acesta este răspunsul la

D%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 52/97

 

dilema ce ne preocupă pe noi. Singurul răspuns corect este prepararea apei 7<F şi a Apei *onizatecu 5naltă Faloare edicinală. (ecuplaţi-vă de la sistem şi luaţi-vă soarta în propriile m!ini+

3ecentele infestări ale apelor publice cu . coli şi cu crBptosporidium au determinat oficialităţilefederale să forţeze municipalităţile să folosească substanţe cimice încă şi mai toice, precumcloraminele. 8loraminele sunt etraordinar de toice pentru ficat. Sistemul 7<F le elimină, la felcum elimină fluorul, virusurile şi bacteriile, radioactivitatea şi mineralele. 4dată înceiat acest

 proces de purificare, memoria energetică a acestor contaminanţi este 1ştearsă2, iar apa esterestructurată. Se obţine astfel o apă de băut cu adevărat bioactivă "benefică pentru organismul viu#.

$entru baie şi duş, personal folosesc un filtru de oidareMreducere în trei etape. Aceste filtre sedeosebesc de cele obişnuite, care sunt de mică capacitate. Giltrele la care mă refer m-au ţinut peste

 patru ani şi )umătate. Atunci c!nd călătoresc, iau cu mine un filtru de capacitate mai mică, pentru aevita să fac baie într-o apă toică.

P!o1,%m%,% $o!.#,#)

8imicalele toice pătrund în corp legate  de ionii minerali. A)unşi în corp, clorul şi fluorul seleagă de deşeurile şi uleiurile metabolice "de rapiţă, de soia#, d!nd naştere unor toine ibride,  care

modifică mediul. Aceste scimbări se manifestă în starea s!ngelui sub forma efectului 3ouleau"s!nge îngroşat#. 8uv!ntul 1îmbătr!nire2 ne indică problema. 8uv!ntul 1degenerare2 o descrie perfect. Sodiul este unul din )ucătorii scenariului de mai sus. Nivelele ridicate de sodiu din ţesuturise manifestă deseori sub formă de ipertensiune. $e măsură ce ecesul de sodiu invadează fluideleinterstiţiale dintre celule, el dă peste cap ecilibrul sodiu-potasiu al organismului, cre!nd premiseleapariţiei cancerului.

8orpul are nevoie de o aprovizionare constantă   cu potasiu organic pentru a menţine ecilibrulsodiu-potasiu. egumele cu frunze verzi, fără cimicale "cultivate în grădina personală# sunt ceamai bună sursă de potasiu organic natural. (acă dieta alimentară nu cuprinde o cantitate suficientăde potasiu, corpul fură acest element din celule, în timp ce sodiul le invadează  şi îl înlocuieşte.*nvazia sodiului încetineşte activitatea mitocondrială şi scimbă mediul aerob "cu aer# într-unmediu anaerob "lipsit de aer#. 7acteriile aerobe "cum sunt mitocondriile# nu pot funcţiona într-unmediu bogat în sodiu. Apa clorurată de la robinet bogată în sodiu slăbeşte o întreagă populaţie.<istă alternative mai bune, dar interese industriale puternice susţin clorurarea. Situaţia în care neaflăm astăzi nu diferă prea mult de cea care eista atunci c!nd a izbucnit epidemia de scarlatină de

 pe vremea dr. SemmelJeis. 8lorul, fluorurile şi cloraminele sunt ideale pentru afaceri, căci menţinspitalele pline. Iuvernul 1corporatist2 este un 1stat2 străin ilegal ce operează sub 1steagul galben2.<l are un interes ma)or ca populaţia să fie menţinută bolnavă. 4amenii bolnavi sunt ideali pentrucolectarea de tae şi impozite. I!ndiţi-vă la efectele pe care le-ar avea o apă de băut bioactivă şisigură asupra medicinii organizate, a sistemului )uridic, a societăţii şi guvernului în ansamblul său.

M%na,)a%a .#1,)$'

Gluorura este o instituţie americană, aflată pe locul doi, după /ot dogs şi plăcinta cu mere.Americanii au o veritabilă idilă cu alogenul fluor "fluorura este sarea acestuia#. (e ceH Aceastăcarte oferă răspunsurile necesare celor care doresc să-şi înlocuiască ignoranţa cu cunoaşterea.*ndustria, medicina, cabinetele dentare şi companiile farmaceutice şi-au dat m!na şi au reuşit săspele minţile americanilor în ceea ce priveşte beneficiile fluorurilor. Gluorura este pisica sălbatică aalogenilor. <a este numărul unu pe lista elementelor atomice în ceea ce priveşte reactivitatea.(umnezeu a pus această substanţă sub ceie, izol!nd-o în apele subterane şi în depoziteleminerale. 8!nd omul a descoperit beneficiile industriale ale fluorurilor, el a descis practic 8utia$andorei. Gluorul este toic pentru toate fiinţele vii. Gluorura otrăveşte ţesuturile şi se manifestă

 prin sute de simptome. Giind o otravă sistemică, ce are nevoie de ani de zile pentru a se manifesta,

fluorura îşi poate face liniştită de cap, fiind promovată de acei nebuni care ne conduc. <plicaţiaştiinţei medicale, potrivit căreia 1nu eistă nici o dovadă ştiinţifică2 reprezintă un pretet ideal pentru otrăvirea la scară industrială a populaţiei americane.

D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 53/97

 

Apa fluorizată este o crimă+ Gluorurile întăresc dinţii, dar şi oasele capului. 8eea ce uită sămenţioneze eperţii sunt efectele secundare toice ale fluorurilor, care depăşesc de departe orice

 beneficii colaterale. Gluorura are un efect de îndobitocire. <a încetineşte activitatea cerebrală şi neface docili şi mai uşor de manipulat. Gluorura este uşor de absorbit prin piele şi membranelemucoase ale gurii, sistemului respirator şi intestinelor. $e scurt, ea este o maşină de făcut bani

 pentru sistemul medical. 4 asigurare medicală bună creează iluzia siguranţei. 7az!ndu-se pe ea,oamenii a)ung să negli)eze responsabilitatea personală pe care o au pentru starea lor de sănătate.

4 pastă de dinţi introdusă la sf!rşitul anilor RD& a primit susţinerea Asociaţiei (entiştilor Americani. <a conţine fluor şi cositor. 8ositorul este un mineral şi un metal. $rin amestecarea unuiacid "gazul fluor# cu ionii unui metal alcalin "cositorul#, rezultă o sare "cristal#. Gluorura de cositor este o sare4 (acă reuşeşti să transformi fluorura de cositor dintr-un deşeu toic într-un medicamentsusţinut ştiinţific şi acceptat de publicul larg, se poate spune că ai realizat ceva+ $rofiturile obţinuteîn urma unei asemenea afaceri depăşesc orice imaginaţie şi lăcomie. Gluorura este folosită pe scarălargă în mii de procese industriale. Gluorura de cositor este un deşeu al industriei cositorului.8ompuşii pe bază de fluor ai acestui element reprezintă c!mpuri energetice orientate către st!ngaetrem de puternice. Semnătura şi amprenta lor energetică se opun vieţii şi sunt foarte active

 biologic. 5ntr-un sistem viu, fluorura se disociază şi devine etrem de instabilă. <a caută ceva de

care să se lege, cum ar fi enzimele noastre proteice.  Se leagă într-adevăr de proteinele din oase şide mineralele din corp, încetinind metabolismul.

/nul din obiceiurile favorite ale fluorurii este acela de a ataca fibrele de colagen, care conferăelasticitate oaselor, pielii, muşcilor şi ligamentelor. $ielea ridată este un bun eemplu al efectelor secundare pe care le au ingerarea fluorurilor şi acidifierea ţesuturilor corpului. $e scurt, avem de-aface cu un proces de degenerare a ţesuturilor. Nimeni nu-şi doreşte o piele ridată, oase fragile şi un

 păr care cade, dar americanii continuă să folosească apa şi pasta de dinţi fluorizate. <i nu înţeleg cese înt!mplă+ (acă dizolvăm un os într-un acid, mineralele vor trece în soluţie şi ceea ce va răm!neva fi o substanţă ca guma, care va semăna cu o spagetă fiartă. Această substanţă este matricea decolagen în care au fost depozitate mineralele de către osteoblaste. Gluorurile acţionează la fel ca

ormonii din pilulele anticoncepţionale, înlocuitorii de estrogen şi analogii cimici din alimente şidin apă. 8!nd aceştia din urmă interferează cu osteoblastele "celulele care construiesc oasele# şi cuosteoclastele "celulele care dizolvă oasele#, oprind producţia de ţesuturi con)unctive şi osoase noi,fluorurile determină întărirea şi fragilizarea  proteinelor din colagen. 5n realitate, oasele nu trebuiesă fie dure şi fragile, ci rigide şi fleibile, la fel ca un copac sănătos.

(e-a lungul anilor, oamenii care folosesc apa fluorurată şi pastele de dinţi cu fluor acumuleazăeces de fluor în ţesuturi, care le degenerează.  #perţii dau vina pe osteoporoză, sclerodermie,lupus şi epunerea la soare. /ltimul apărut pe listă este sindromul ţesuturilor con)unctive. 3upereaoaselor şi înceieturile slabe au devenit comune printre adolescenţi, ca să nu mai vorbim deoamenii în v!rstă. (e ceH 8eva s-a scimbat+ /na din cauzele care au contribuit decisiv la acestfenomen este fluorul din apă şi din pastele de dinţi.

0tiinţa medicală a acceptat folosirea fluorurilor şi este prea orgolioasă şi prea încăpăţ!nată să-şirecunoască greşeala. Fă reamintesc în această direcţie ce spunea odată Sir Artur <dington despremintea ştiinţifică6 devăr vă spun, este mai uşor să treacă o cămilă prin urec/ile acului decât săaccepte un om de ştiinţă să treacă printr-o uşă desc/isă. 4pinia publică nu ştie că toate studiilereferitoare la beneficiile fluorului în apa de băut şi asupra cariilor dentare sunt apă de ploaie. 8eeace refuză să precizeze eperţii este faptul că sodiul  procesat de om şi fluorurile de cositor sunt multmai reactive şi mai ostile ţesuturilor vii dec!t fluorurile din natură. Sistemele 1vii2 sunt dinamice.4amenii nu sunt nişte eprubete sterile de laborator. Atunci c!nd în corpul uman sunt prezente

 pesticide, aditivi alimentari, uleiuri nocive şi deşeuri metabolice, ca să nu mai vorbim de călduraorganismului, fluorurile reacţionează.

$uternicele interese ale dentiştilor, medicilor şi farmaciştilor influenţează politica publică legată decestiuni precum fluorizarea apei potabile. Sistemul de finanţare al statului decide cine trebuie să

DB

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 54/97

 

 primească bani publici şi ce proiecte ştiinţifice trebuie spri)inite. 7anii dictează+ Aceleaşi puterniceinterese materiale stabilesc programa şcolară a facultăţilor de medicină şi au gri)ă ca manualele săservească acestor scopuri. *nterese private se folosesc de guvernul 1corporatist2 şi de cel )udiciar 

 pentru a-şi face mendrele, revărs!nd deşeurile lor letale în apa unui public care nu bănuieşte nimic. #perţii acţionează pe principiul eticetelor, invent!nd tot felul de nume pentru bolile degenerative pentru a menţine confuzia publicului, după care creează noi medicamente pentru tratarea acestora.

Ra")$a,)) ,)1%!)2 an)o:)"an()) *) a,)m%n%,% o!+an)$%Substanţele toice sunt radicali liberi. Aceştia declanşează oidarea necontrolată a celulelor şiţesuturilor. Acţiunea lor poate fi împiedicată prin utilizarea antioidanţilor  racemizaţi puternici detipul <nanced $A8, ce opresc oidarea necontrolată. /n proces de oidare presupune un scimbde electroni între substanţele moleculare. 4idarea necontrolată este o activitate catabolică ceucide celulele. Activitatea catabolică este legată de radicalii liberi şi de procesul de auto-canibalism. $esticidele sunt un alt eemplu de radicali liberi. <le sunt cimicale organice   produsede om ? concept care poate induce în eroare. $ersonal, prefer să le numesc otrăvuri+ $esticidelesunt substanţe organice prin definiţie. 8uv!ntul o!+an)$ este folosit pentru a le descrie deoareceaceste molecule letale conţin 8A374N "cel de-al %-lea element atomic#. 8arbonul este esenţa

vieţii pe păm!nt. *ndustria se foloseşte de cuv!ntul organic în mod imoral, ca o nouă modalitate dea induce în eroare opinia publică. Aceşti scamatori ai cuvintelor şi-au denumit în aşa fel produseleînc!t să pară prietenoase faţă de viaţa pe păm!nt în ocii oamenilor dezorientaţi. *nstrumentul pecare ştiu să îl folosească cel mai bine este confuzia. Adevăratul scop este întotdeauna profitul.  8!tdespre rezultate, acestea sunt evidente6 oameni, animale şi plante bolnave+ Acesta este motivul

 pentru care nu obosesc să le reamintesc cititorilor mei să ignore întotdeauna recomandările1eperţilor2. Sfaturile lor nu pot face altceva dec!t să vă sigileze morm!ntul+

8!nd aplicăm cuv!ntul organic alimentelor, dorim să spunem că otrăvurile nu sunt prezente înaceste alimente, cultivate cu fertilizatori naturali, nu comerciali, de tipul îngrăşămintelor pe bazăde săruri N$. 5n general, alimentele organice sunt mai bune dec!t cele neorganice, dar celecultivate personal, în grădina proprie, sunt cele mai bune+ 4rice om ar trebui să-şi cultive legume

 proaspete, ciar dacă nu are la dispoziţie dec!t c!teva givece sau o bucăţică mică de păm!nt.8iar şi cantităţile mici de rană 1sănătoasă2 au un efect puternic asupra sănătăţii noastre.

M%")$)) *) "%n)*))

<stablisment-ul medical, ştiinţific şi farmaceutic nu are nici cel mai mic interes să modifice statuEuo-ul care îi aduce at!ţia bani şi at!ta putere personală. M)o.)a .!o&%s)ona,' este un fenomencare îi afectează deseori pe profesionişti. ulţi dintre ei sunt produsele învăţăturii primite şi puţinireuşesc să g!ndească în afara acestui cadru. Simultan, profesioniştii sunt 1supravegeaţi2   cuatenţie de cel care le acordă licenţele, adică de stat. Toţi cei care îndrăznesc să calce 1str!mb2 şi să

 pună interesul pacienţilor lor mai presus de cel al breslei sunt taaţi pe măsură de colegii lor+

edicii şi dentiştii care doresc să păşească pe calea adevărului sunt nevoiţi să fie foarte precauţi şisă nu iasă prea mult în evidenţă. Nu strică niciodată să cunoaşteţi în zona în care vă aflaţi niştemedici profesionişti preocupaţi de metodele alternative de vindecare. $e de altă parte, nu uitaţi căun om sănătos nu este nevoit să apeleze la nimeni pentru a fi îngri)it cum se cuvine.

-am mutat recent într-un oraş cu peste && de dentişti. 8u ecepţia a doi dintre ei, toţi ceilalţifolosesc fluorul şi plombele pe bază de mercur. Asta înseamnă mai puţin de %'+ Toţi ceilalţi iau ca

 pretet ignoranţa şi se apără cu citatele din manualele de specialitate. <i refuză să accepteliteratura alternativă pentru a-şi trata pacienţii într-o manieră umană. 8ei mai mulţi dintre ei refuzăsă g!ndească sau să acţioneze în afara protocoalelor 1acceptate2 ale profesiunii lor ? ciar dacă nusunt întotdeauna at!t de ignoranţi, precum par+ Sunt prinşi între necesitatea de a face un profit

 personal, companiile de asigurare, publicul ignorant şi colegiile medicilor.

ulte companii de asigurări medicale refuză să îi asigure pe cei care lucrează în cabinete dentaredin cauza incidenţei foarte mari a bolilor în cazul acestor persoane. ercurul şi fluorul pe care îi

D@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 55/97

 

folosesc sunt nişte veritabili 1cai troieni2 în propria lor tabără, iar ei plătesc cu sănătatea şi cu viaţalor, la fel ca mulţi dintre pacienţii pe care îi îngri)esc.

ineritul şi industriile siderurgice sunt vestite pentru poluarea aerului cu fluoruri. Wările din lumeaa treia suferă din ce în ce mai mult din cauza utilizării necontrolate a fluorurilor industriale. Geţeleacelor locuitori arată bătr!ne+ Gluorurile sunt otrăvuri sistemice. *ngerarea lor este incompatibilăcu dorinţa de a răm!ne t!năr şi de a-ţi prelungi viaţa+

M)n%a *) $o!.#, Nu subestimaţi niciodată puterea minţii. $ersonal, vorbesc în fiecare zi cu oameni care nu pot fia)utaţi pentru că refuză  să-şi controleze g!ndurile. <istă numeroase cărţi foarte bune scrise petema puterii minţii. *ată c!teva din ideile pe care le sintetizează ele6

I!ndurile şi cuvintele negative, nefericite, critice, furioase, pline de teamă sau deprimateafectează producţia substanţelor cimice din creier, a ormonilor, inibă sistemul imunitar şiaduc după sine boala. I!ndurile şi cuvintele sunt gloanţe energetice+

Atunci c!nd emitem g!nduri negative, aura corpului se reduce. 7oala nu este altceva dec!t un1g!nd2 întrupat.

4 atitudine pozitivă promovează procesul de vindecare. *nvers, o atitudine mentală negativă blocează vindecarea ? indiferent c!t de bune sunt alimentele cu care ne rănim sau modulnostru de viaţă. Supravegeaţi-vă g!ndurile+

7una funcţionare a intestinelor şi a ficatului sunt afectate de emoţiile şi de g!ndurile noastre.I!ndurile pozitive sunt ciar mai bune dec!t laativele.

Fizualizarea unor imagini pozitive atrage după sine rezultate palpabile. 4mul eperimenteazăceea ce g!ndeşte. <l creează ceea ce spune.

8onvingerile legate de sine, de viitor, de viaţă şi de cei din )ur ne afectează direct, pe noi şi pecei din )urul nostru. 3efuzaţi să găzduiţi g!nduri negative+

<erciţiile sunt la fel de recomandate pentru minte ca şi pentru corpul fizic. <ersaţi zilnic.$limbaţi-vă. Gaceţi eerciţii de forţă.

I!ndurile pozitive, bunătatea faţă de cei din )ur şi iubirea de sine accelerează fundamental procesul de reîntinerire.

D)a+nos)$ sa# .os mo!%m6

 Dacă vi se pare că sănătatea e scumpă, aşteptaţi până când vă îmbolnăviţi, şi veţi vedea cât costăboala! erl;n Anderberg

<poca de aur a medicinii a durat de pe la %@& p!nă pe la %9B&. A fost o perioadă caracterizată de o

adevărată eplozie de cunoştinţe în toate domeniile de activitate. 4bservaţiile clinice ale medicilor din această perioadă prezintă un interes deosebit pentru noi, datorită impactului pe care îl auasupra procesului de îmbătr!nire. 4bservaţiile acelor medici au precedat apariţia omului modern şia greşelilor acestuia legate de mediul în care trăieşte. <poca de aur a medicinii a fost o perioadă amedicinii de dinainte de tenologie şi de epoca medicamentelor. edicii îşi sfătuiau pacienţii pe

 baza unor observaţii atente. <i îşi petreceau mult mai mult timp cu pacienţii lor, pe care a)ungeausă-i cunoască de multe ori ciar mai bine dec!t se cunoşteau ei înşişi. 3egula de aur era bunulsimţ. (acă terapia aleasă nu dădea rezultate, medicii nu aveau posibilitatea să arunce vina pe alţii.ai mult, pacienţii erau priviţi ca o unitate, nu ca nişte părţi separate. 8uv!ntul 1sindrom2 nu erala modă în acele timpuri. 8auzele, efectele, diagnosticul şi prognozele aveau la bază observaţiileatente, nu nesf!rşitele teste şi analize.

DD

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 56/97

 

M%")$)na mo"%!n'

Tenologia medicală din zilele noastre poate fi considerată parţial ca o binecuv!ntare. <aecelează în domeniul diagnosticării, al transplanturilor de organe şi în medicina de urgenţă. 5nrest, ea nu este dec!t un nesf!rşit proces de luare a unor fotografii izolate ale pacientului bolnav,care nu oferă niciodată o imagine de ansamblu. edicina modernă de înaltă tenologie suferă demiopie, căci medicii şi asistentele nu sunt antrenaţi să diagnosticeze bolile la nivel subclinic.

4bservaţiile de altădată sunt considerate depăşite ? ciar primitive ? căci nu beneficiau de preciziainstrumentelor moderne. edicina alopată se bazează absurd de mult pe miracolele tenologiei dev!rf şi pe medicamentele cimice cu amprentă energetică orientată către st!nga. <a consideră omulo maşinărie alcătuită din carne şi s!nge şi formată din piese. edicina nu înţelege conceptul deenergie pe nivele subtile, în care vitalitatea dispare înainte ca boala să se manifeste în spaţiul fizicvizibil. edicii nu ne privesc ca pe nişte fiinţe energetice dinamice şi nu înţeleg că adevărata lumeîn care trăim este cea a forţelor energetice dinamice care susţin organele vitale şi mediul corporal.

(acă ar fi posibil să privim organele vitale ale corpului şi în special glandele "pituitară, tiroida,adrenalele, timusul, pancreasul şi gonadele# efectele obişnuinţelor pe care le avem ne-ar devenimult mai evidente. (in păcate, noi nu putem privi direct aceste organe. (e aceea, avem datoria să

învăţăm cum putem să asistăm corpul bioelectric printr-un mod de viaţă sănătos şi cu a)utorul bunului simţ. (r. Pilliam Albrec, un eminent profesor de la /niversitatea din issouri, spuneaodată că noi nu mai ştim nici măcar cum arată organele sănătoase ale animalelor, căci nu vedemdec!t organe anormale. Aceasta este calea pe care a apucat-o medicina modernă. A eistat o vremec!nd medicul putea eamina at!t organele sănătoase, c!t şi cele patogene, compar!ndu-le. 0tiindcum arată un organ sănătos, medicul putea identifica boala încă din etapele ei iniţiale, iar dacă eraun bun observator, putea descifra simptomele subclinice  înainte de a se transforma în semne. aora actuală, bolnavii subclinic au devenit ma)oritari, în timp ce eforturile medicinii se limitează lanumirea noilor boli. 8eea ce ne interesează pe noi e altceva6 vindecarea tulburărilor.

$entru a compensa generalizarea unei populaţii bolnave, ştiinţa medicală a rescris standardele dupăcare sunt definite sănătatea şi boala. Spre eemplu, aşa-zisa medicină olistică predată în şcolilemedicale tradiţionale defineşte boala ca pe o stare anormală, în care nivelul actual de funcţionare ascăzut în comparaţie cu un nivel anterior. $rin această definiţie nici nivelul prezent nici cel anterior nu corespund vreunui standard clar stabilit. (efiniţiile tradiţionale nu mai definesc boala caabsenţa sănătăţii şi sănătatea ca absenţa bolii. 7oala a devenit neutră+ (efiniţiile aiuritoare alesănătăţii şi bolii din ziua de astăzi sunt construite în )urul conceptului de percepţie personală  aindividului în legătură cu starea saL altfel spus, felul în care se simte  omul. *nversarea procesuluide îmbătr!nire presupune să ştim de ce îmbătr!nim. Nu mai putem pasa răspunderea pentru stareanoastră de sănătate unei ştiinţe medicale care abar nu are care sunt cauzele bolii şi îmbătr!nirii.

S)s%m#, %n"o$!)n

$entru a înţelege mai bine ce înseamnă procesul de îmbătr!nire, vă propun să analizăm sistemulendocrin al corpului uman. Acest sistem este unul din cele două sisteme de reglare şi comunicarecare transmit şi coordonează mesa)ele către diferitele părţi ale corpului nostru. 8elălalt estesistemul nervos. Ftiinţa medicală ignoră sistemul limfatic, al treilea sistem de comunicaţii al corpului. Sistemul nervos şi cel endocrin sunt irevocabil legate unul de celălalt, dar funcţioneazădiferit. Sistemul nervos transmite impulsurile electrice emise de neuroni prin intermediul fibrelor dendritice ale aonilor. Semnalele sunt transmise în intervale de timp de ordinul milisecundelor ? cu o viteză mai mare dec!t cea a luminii. <le se deplasează de-a lungul aonilor, din sinapsă însinapsă, prin intermediul unor celule specializate numite ScJann. $e măsură ce îmbătr!nim,neurilemele care acoperă fibrele nervoase "numite şi învelişul de mielină# se deteriorează şi astfelapar tulburările degenerative precum Alzeimer, S, mielomul, neuropatia, senzaţia de căldură la

nivelul picioarelor şi lupusul. (acă procesul de degenerare a avansat suficient de mult pentru a fidiagnosticat de medic, se poate spune că pacientul a încurcat-o+ 8iar şi în asemenea situaţiidisperate, puteţi să-i mai daţi o şansă corpului, a)ut!ndu-l cu precursori racemizaţi ai ormonilor,

DC

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 57/97

 

care pot construi un întreg sistem nervos nou şi funcţional. 8orpul are o capacitate de regenerareimensă, put!nd să-şi reconstruiască membrele amputate, părul de mult căzut, să transformegrăsimea în muşci şi să construiască noi cartilagii la nivelul înceieturilor. $entru ca acestemiracole să devină posibile, este nevoie însă de un sistem endocrin funcţional.

Sistemul endocrin îşi comunică dorinţele prin intermediul unor mesageri cimici şi ormonali.esagerii cimici reprezintă o formă de energie cimică ce provoacă un răspuns rapid în interiorul

organismului. esagerii ormonali sunt diferiţi. <i au nevoie uneori de ore pentru a provoca unrăspuns. $e de altă parte, răspunsul organismului la cererile formulate de ormoni poate dura ore,zile şi săptăm!ni întregi "g!ndiţi-vă la efectele pe care le simţiţi după un eveniment deosebit, c!ndcorpul a produs o mare cantitate de adrenalină pentru a vă a)uta să faceţi faţă situaţiei#. <fecteleacestei substanţe continuă să fie resimţite ore întregi după ce evenimentul a trecut#. Eormonii necontrolează mediul intern, asigur!nd funcţionarea normală a corpului şi ecilibrul său energetic.$roducţia de ormoni şi ecilibrul lor sunt esenţiale pentru inversarea procesului de îmbătr!nire,iar la ora actuală, acest lucru poate fi realizat de toţi cei care doresc.

a)oritatea glandelor eocrine îşi varsă secreţiile în canale care conduc la anumite cavităţi alecorpului precum stomacul sau intestinele. <istă însă şi glande eocrine, precum cele sudoripare

"ale transpiraţiei# şi cele sebacee "care secretă uleiuri#, ale căror secreţii ies direct la suprafaţa pielii. Ilandele lipsite de canale  ale sistemului endocrin îşi secretă ormonii direct în spaţiileetracelulare din )urul şi dintre celulele secretoare. Spaţiile etracelulare sunt umplute cu un fluidspecific şi găzduiesc capilarele s!ngelui şi ale limfei. /nii ormoni sunt transportaţi de s!nge   ladestinaţie, care poate fi o altă glandă. Aşadar, glandele lipsite de canale depind unele de celelalte şiacţionează concertat  cu restul corpului prin intermediul receptorilor. (acă aceşti receptori se

 blocează, aşa cum este cazul femeilor care au folosit măcar o dată pilule anticoncepţionale, careau luat suplimente de estrogen sau au folosit steroizi anabolici, inclusiv (E<A sau melatonină,

 persoana îşi pierde controlul asupra corpului şi devine prizonierul acestuia. Eormonii sintetici numai eliberează receptorii cu de la sine putere.

Atunci c!nd o glandă este lezată, efectul este resimţit în întregul sistem, aşa cum se petrec de pildă

lucrurile în cazul femeilor care suferă de tiroidă. Adevărata problemă este legată de dezecilibrulormonal, datorită dominanţei estrogenului+ <istă şi glande endocrine care îşi varsă secreţiiledeopotrivă în canale şi în spaţiile etracelulare. $rintre eemple se numără pancreasul, ovarele,testiculele, rinicii, stomacul, intestinul subţire, pielea, inima şi placenta. Eormonii menţin stareade sănătate prin scimbarea ratei de activitate în organism. 8antitatea de ormoni pusă în circulaţiedepinde de nevoile organismului, de capacitatea glandei de a-i produce şi de capacitatea corpuluide a-i utiliza. <cesele ormonale se manifestă prin aşa-numitele boli ale deficitului. /nii ormonisunt transportaţi 1liber2 de s!nge. Alţii au nevoie de proteinele purtătoare  din plasma s!ngelui decare să se lege pentru a fi transportaţiL spre eemplu, insulina. $roteinele purtătoare din plasmas!ngelui sunt produse de ficat. (e aceea, un ficat tensionat amplifică stresul în restul organelor şiglandelor. Atunci c!nd receptorii celulelor ţintă răspund la mesa)ul unui ormon, răspunsul lor estetransmis glandei care a secretat ormonii pentru a înceta producţia. Eormonii rămaşi în eces sedegradează şi sunt eliminaţi, fie ciar de celulele ţintă, fie de ficat şi rinici.

A.a!)()a s)m.om%,o! 1'!3n%()) ,a )n%!)

$rintre semnele de îmbătr!nire prematură la adulţii tineri se numără6 obezitatea, subţierea şialbirea părului, celirea, ridurile, balonarea şi letargia. Simptomele care servesc drept indicatori aiunei stări precare de sănătate sunt amenoreea "menstruaţia neregulată#, reducerea apetitului seual,impotenţa, pulsul accelerat, îngeţarea etremităţilor, tendinţa către constipaţie, edemele,

 pierderea memoriei, depresia, ecesul de albumină şi de deşeuri în urină. Albumina este o proteinăeistentă în s!nge care scapă prin capilarele rinicilor. $rezenţa albuminei în urină reprezintă un

indicator serios al unei disfuncţii la nivelul rinicilor. 0i cum rinicii sunt unul din principaleleorgane de eliminare a toinelor, prezenţa albuminei în urină indică potenţiale probleme grave.(eşeurile din urină sunt alcătuite din săruri, ialină, proteine şi diferite substanţe cimice şi

D:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 58/97

 

minerale. Toate aceste deşeuri iau forma tuburilor prin care sunt filtrate de rinici. $rezenţa lor indică o activitate catabolică şi degenerare. (isfuncţiile rinicilor sunt o premisă  a instalăriicancerului şi infecţiilor virale. <le permit crearea unor avanposturi şi declanşarea unui război recede către virusurile şi bacteriile întărite de mediul acid creat în corp. <nergia deşeurilor acide are oorientare către st!nga. 5ngeţarea etremităţilor indică disfuncţii la nivelul tiroidei, al ovarelor, şiecese ormonale. Toate aceste simptome sunt asociate cu lezarea ficatului ? furnalul de ardere alcorpului. $ulsul accelerat indică o tulburare sistemică în care organismul este suprasolicitat dincauza eceselor din sistem. 8onstipaţia e o altă tulburare sistemică ce influenţează toate funcţiilecorporale. Aşa-numita aciditate la stomac este o afecţiune simptomatică eperimentată după masă.

 Nu este vorba de un mediu cu adevărat acid, ci de o incapacitate a organismului de a produceenzime digestive. 4 lingură de Vucca 7lend, (iSorb Aid şi 3ME8* aduc alinare imediată+(igestia şi absorbţia completă le permit oamenilor să se bucure plenar de alimentele lor favorite.Atunci c!nd m!ncarea este complet digerată, alergiile nu se mai pot manifesta. Gluul rapid alalimentelor complet digerate prin intestine nu asigură rana necesară microorganismelor şi

 paraziţilor, care nu pot proliferaL unul din efectele secundare este şi dispariţia balonării şi a gazelor.5n plus, digestia completă previne edemele şi acidifierea ţesuturilor din cauza acumulării de

 proteine plasmatice toice în spaţiile ţesuturilor. <demul "retenţia apei în ţesuturi# este asociat cu

ecesul  de proteine plasmatice în fluidele etracelulare. <demul este un semn al unei toicităţigrave şi este una din principalele cauze ale căderii părului. $e măsură ce îmbătr!nesc, oamenii îşi pierd părul, iar ungiile li se îngroaşă, se îngălbenesc şi devin distorsionate. edicamentele şideşeurile proteice se acumulează la nivelul picioarelor, gener!nd umflarea lor.

A,$oo,#,2 $)!o7a *) %sa!%a &)$a#,#)

A,$oo,#, %s% o o!a5'- <l ucide epatocitele din ficat. Aşa se eplică de ce se spune despre omul beat că este intoicat.  $refiul o: înseamnă 1otravă2. 4ri de c!te ori beţi alcool, vă otrăviţisingur. (acă doriţi să inversaţi procesul de îmbătr!nire, aveţi nevoie de un ficat perfect funcţional.$entru aceasta, trebuie să evitaţi consumul de alcool. $entru informaţia dv., vă spun că industriaalcoolului "la fel ca şi cea a lactatelor şi îngeţatei# nu este obligată prin lege să afişeze pe eticeta

 produsului lista ingredientelor toice pe care le adaugă, precum sulfiţii "în vinuri# şi ureea "în bere#. (acă ştiţi pe cineva care bea, vă recomand un test. 3ugaţi persoana în cauză să se întindă lasol, pe spate, şi să-şi ridice uşor genuncii pentru a-şi relaa abdomenul. 5n continuare, apăsaţiuşor, dar ferm pe partea dreaptă a abdomenului său, ciar sub cutia toracică. Feţi simţi o masă tare

 ? ficatul+ $rocedaţi cu atenţie, căci zona poate fi etrem de delicată şi un masa) prea viguros poateîmbolnăvi persoana respectivă+ 5n mod normal, ficatul trebuie să fie moale şi puţin ascuns subcoaste. Suferinzii de epatită, mononucleoză sau sindromul oboselii cronice au de regulă un ficatumflat şi dilatat. Aceste tulburări afectează  puternic ficatul.

A!o&)%!%a +,an"%,o! s%:#a,% *) o1%7)a%a

Atrofierea glandelor seuale este direct legată de toicitatea sistemică, obezitate, tiroidă, tulburăriale ficatului. 4bezitatea este semn al încetinirii ritmului metabolic şi al dezecilibrului ormonal.Atrofierea ovarelor, a foliculului din care coboară oul sau a testiculelor se produce în ani de zile.$ierderea ovarelor "castrarea feminină# duce pe loc la încetinirea metabolismului. ulţi doctorirecomandă, fără să stea prea mult pe g!nduri, etirparea cirurgicală a organelor feminine "uterulşi ovarele#. <tirparea ovarelor la femei e ecivalentă cu castrarea la bărbaţi. 8!ţi bărbaţi dornicisă fie castraţi cunoaşteţiH Gemeile trebuie să înveţe cum să răm!nă sănătoase, dacă doresc să evite

 problemele specific feminine. $recursorii racemizaţi ai ormonilor sunt de mare folos pentruambele see. Gemeile n-ar trebui să aştepte p!nă c!nd încep să apară problemele. 3eţineţi6 o

 problemă evitată este o problemă rezolvată. (etoificarea ţesuturilor face minuni în ceea ce priveşte menţinerea tinereţii şi a frumuseţii femeilor, asigur!nd fundamentul pentru o prevenire

eficientă şi pentru tratamentul problemelor feminine. Gemeile trebuie să înveţe să-şi gestionezesingure sănătatea şi să nu mai depindă de sfaturile 1eperţilor2.

 N. tr. 5n limba engleză, into#icated înseamnă i intoicat i beat.ș ș

D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 59/97

 

O1%7)a%a este semnul unui dezecilibru ormonal, unei digestii precare şi unui metabolism lent.5n medicina convenţională, ea este definită ca o depăşire cu cel puţin &' a greutăţii standard dintabelele care prezintă raportul greutateMînălţime. Spre eemplu, dacă greutatea dumneavoastrădezirabilă maimă este de CD Qg, medicina convenţională nu vă consideră obez dec!t dacă aţidepăşit : Qg+ $entru starea de sănătate ideală, greutatea dumneavoastră corectă ar fi probabil deD9 Qg. (iferenţa dintre obezitate şi greutatea ideală este în acest caz de : ? D9 \ %9 Qg. %9 Qg

înseamnă o depăşire a greutăţii cu B'+ 4bezitatea este un semn uşor de constatat. <a reprezintăun avertisment şi trebuie luat ca atare, deopotrivă de către bărbaţi şi femei.

Os%o.o!o7a

4steoporoza sau !'!)!%a "%ns)'()) oas%,o!2 $a!% "%5)n ,a &%, $a #n &a+#!% "% m)%!%2 implică un proces de vascularizare "invazie# a oaselor de către vasele de s!nge. Fasele de s!nge sunt primiisoldaţi ai organismului. <le preced at!t formarea oaselor c!t şi dizolvarea lor. 4steoporoza este unefect simptomatic. <a nu reprezintă cauza pierderii masei osoase, ci este asociată cu dezecilibrulormonal şi cu acumularea ecesului  de toicitate sub forma depozitelor de deşeuri acide, care

conduc la o reducere a procesului de formare a oaselor de către celulele osteoblaste "responsabilede crearea noilor oase şi cartilagii#. 4steoporoza este o afecţiune comună la oamenii în v!rstă, şimai ales la femeile de după menopauză, fiind datorată incapacită ii acestora de a ovula din cauzaț

atrofierii foliculilor. 4steoporoza poate fi prevenită şi tratată cu uşurinţă, întruc!t este legată directde ecesul de estrogen, dar nu are nimic de-a face cu suplimentele pe bază de calciu.

T).#!),% "% (%s##!)

Ţ%s##!),% $on0#n$)5% sunt doar unul din cele patru tipuri de ţesuturi principale ale organismului.<le au rolul de a lega, a spri)ini şi a separa celelalte ţesuturi. Sunt alcătuite dintr-un număr relativmic de celule într-o mare de 1substanţă intercelulară2. 8ele patru tipuri principale de ţesuturi sunt6ţesutul $on0#n$)5 "elastic, din colagen, reticular#, cel %.)%,)a, "al pielii#, cel m#s$#,a! "al

muşcilor# şi cel n%!5os4 /ltimele două cuvinte din definiţia ţesuturilor con)unctive "substanţăintercelulară# au o importanţă deosebită pentru procesul de îmbătr!nire. Substanţa intercelulară  sereferă la materialul dintre celule. Atunci c!nd vorbim de piele, vorbim de fapt de straturile dermiceşi subcutanate alcătuite din ţesuturi con)unctive. Această zonă este servită de sistemele de capilareale s!ngelui şi ale limfei. Aici îşi construieşte corpul depozitele de deşeuri acide, săruri minerale şigrăsimi între diferitele straturi ale pielii. Aceste deşeuri sunt depozitate de către capilarele s!ngeluiîn spaţiile dintre celule. 8!nd ţesuturile devin supraîncărcate de deşeuri şi nu mai pot funcţionanormal, ţesuturile con)unctive ale pielii se crapă şi astfel apar ridurile. (eşeurile metabolice de sub

 piele descompun ţesuturile con)unctive ce fac legătura între diferitele straturi de piele, provoc!ndîntărirea  şi îngroşarea  pielii eterioare din cauza pierderii elasticităţii. 8rema de piele glicolicăacidă "menţionată anterior# desprinde  şi elimină  straturile eterioare moarte ale pielii. oţiunea

S48 înmoaie ţesuturile cicatrizate, iar capsulele S48 dizolvă ţesuturile cicatrizate interne şistimulează formarea unor ţesuturi noi dinspre interior către eterior.  <liminarea deşeurilor serealizează cu a)utorul suplimentelor de Vucca 7lend şi <nanced $A8, la care se adaugă din noucapsulele de S48. (acă toate aceste produse sunt folosite împreună cu Apa *onizată cu 5naltăFaloare edicinală, efectele de îmbunătăţire pot fi de-a dreptul spectaculoase+ /n corp bătr!n nueste o ruşine, dec!t în cazul în care refuzaţi să aplicaţi remediile descrise aici.

Bo,),% 5%n%!)$% *) %:$%s%,% s%:#a,%

*ncidenţa bolilor infecţioase seuale e în continuă creştere, arăt!nd promiscuitatea în care trăiescoamenii şi starea lor precară de sănătate. $uţini oameni mai a)ung astăzi la starea de adult virgin.8ontractarea unei boli venerice a devenit ? deloc înt!mplător ? comună în zilele noastre. /n corpsănătos este imun la bolile venerice, la fel cum este imun la po)ar, epatită, gripă şi alte boliinfecţioase. 4 boală venerică nu poate fi luată dec!t dacă mediul intern al organismului e pregătit

D9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 60/97

 

 pentru infecţie. Afecţiuni precum erpesul genital, negii vaginali, sifilisul şi gonoreea răspund latratamentul cu Apă *onizată "acidă# cu 5naltă Faloare edicinală sub formă de duş şi aplicaţiilocale. Aveam în armată un tovarăş care vizita regulat bordelurile. 8!nd l-am întrebat dacă a luatvreodată o boală venerică, mi-a răspuns6 1Niciodată+ *mediat după actul seual storc o lăm!ie

 proaspătă şi mă spăl )os+2 Toţi cei care vor face acest lucru, se pot prote)a şi vindeca u or.ș

<cesele amoroase alterează funcţionarea glandei tiroide, lucru cunoscut evreilor în Anticitate.

Aceştia obişnuiau să eamineze g!tul miresei după noaptea nunţii. (acă acesta era umflat, erasemn că maria)ul fusese consumat, fiind un semn de activitate seuală intensă. Adulţii tineri careabuzează din punct de vedere seual de trupurile lor îşi pierd rapid înfăţişarea tinerească şiîmbătr!nesc accelerat, îndeosebi femeile din cauza stresului la care îşi supun ovarele. *ncapacitatea

 bărbaţilor de a atinge erecţia sau frigiditatea femeilor este de natură ormonală, fiind asociată cuun flu sanguin redus, o slabă idratare, probleme cu tiroida sau cu alte glande, afecţiuni la limitadiabetului, tensiuni la nivelul ficatului şiMsau atrofierea ovarelor şi a testiculelor.

7olile venerice sunt legate de mediul intern, care poate fi cu uşurinţă purificat de Apa *onizată de5naltă Faloare edicinală, proces ce dinamizează producerea moleculei de energie AT$, reducedeşeurile acide din ţesuturi şi restaurează ecilibrul. 5n plus, nu subestimaţi valoarea precursorilor 

racemizaţi ai ormonilor în procesul de curăţare a receptorilor şi în restaurarea funcţiilor pierduteale nervilor ? un efect secundar obişnuit în cazul bolilor venerice. $recursorii a)ută de asemeneafemeile predispuse către pierderea sarcinii în primul trimestru de graviditate.

 Naşterile dese, lactaţia prelungită însoţită de o dietă precară, pot precipita apariţia guşii la femei.8orpul feminin are nevoie de cel pu in doi ani de odină şi rană înainte de a mai da viaţă unui altț

copil. Suprasolicitarea ficatului alimentează tulburările menstruale şi ovariene, obezitatea şi bolilelegate de tiroidă. 5ngeţarea m!inilor şi picioarelor, lipsa energiei, incapacitatea de a te sculadimineaţa şi obezitatea sunt tulburări de natură ormonală, asociate cu nivelul zaărului din s!ngeşi lipsa energiei. <TF8 şi precursorii racemizaţi ai ormonilor fac minuni în asemenea cazuri,red!ndu-vă tinereţea şi energia. $ersonal, le folosesc pe am!ndouă.

D)a1%#,(iabetul şi obezitatea sunt veri primari. (iabetul de tip ** "la adulţi# este forma cea mai frecventă a

 bolii. Nu eistă nicio îndoială că acumularea deşeurilor metabolice şi încetinirea funcţiilor organelor interne precipită apariţia diabetului la adulţi. Atunci c!nd energia deşeurilor depă e teș ș

 puterea organismului de a le elimina, nivelul zaărului în s!nge o ia razna. 5n ceea ce priveşteapari ia diabetului )uvenil "de tip *#, este cert că vaccinurile anti-polio şi ($T )oacă un rol decisivț

în :D' din cazuri. $ierderea auzului la copii este str!ns legată de vaccinuri. <i îşi pot redob!ndiînsă auzul dacă vor folosi Neuroponul, un aparat care foloseşte pielea capului în locul nervuluiauditiv şi care se găseşte acum pe piaţă. 8eaiul lui 3ene şi Vucca 7lend sunt folosite cu succes în8ina la tratamentul diabetului şi al bolilor degenerative. uarea orală a celor două produse

neutralizează virusurile din s!nge. <TF8 îi a)ută pe diabeticii care manifestă intoleranţă la glucozăşi rezistenţă la insulină. (ar mai presus de orice, precursorii racemizaţi ai ormonilor se dovedescun tratament absolut necesar+ >aărul e o moleculă de carbon.  (iabeticii folosesc aceste molecule

 pentru a neutraliza deşeurile acide "de altfel, solul foloseşte carbonul şi calciul în acelaşi scop#. (eaceea, terapia colonului şi clismele la ficat pot face minuni în cazul diabeticilor. <liminaţideşeurile acide şi ecilibraţi ormonii, iar diabetul va dispărea de la sine. Scopul terapiei pentrudiabetici "sau al oricărei terapii# nu trebuie să fie altul dec!t revenirea la normal a bolnavului+

Io"#,

Tratamentul tradiţional pentru tulburările ipotiroidiene constă în administrarea suplimentelor deiod, la care se adaugă produse tiroidiene sintetice şi glandulare. (eşi este un element vital, iodul

este şi un stimulent  puternic al tiroidei. (e aceea, el mai mult strică dec!t repară. (acă esteadministrat unei persoane care suferă de un dezecilibru alimentar, iodul poate provoca guşă şiepuizarea glandei tiroide. Stimularea glandei tiroide din cauza insuficienţei alimentare este inutilă,

C&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 61/97

 

la fel ca şi folosirea cronică a suplimentelor de orice fel pentru tiroidă, simple paliative, care nuremediază funcţia normală a glandei. ult mai recomandabil e să faceţi o serie de clisme la ficat,combinate cu precursorii racemizaţi ai ormonilor şi cu o dietă bazată pe super-alimente.

L#a() ")n no# =n m3)n) &!3)%,% as#.!a 5)%()) "#mn%a5oas!'

(acă suferiţi de lipsă de energie, obezitate sau depresie, vă recomand c!teva produse care vă vor a)uta să redob!ndiţi controlul asupra vieţii dumneavoastră. Acestea sunt6 <TF8, (iSorb Aid,Vucca 7lend şi 3ME8*. Aceste produse contribuie la mai buna gestionare a zaărului din s!nge"proces esenţial pentru controlul greutăţii#, a îmbătr!nirii, masei musculare, energiei şi regenerăriiţesuturilor. <le îmbunătăţesc digestia şi absorbţia ranei. <TF8 se ia împreună cu micul de)un saucu pr!nzul şi menţine un nivel ridicat al energiei de-a lungul întregii zile. Irăsimea în eces esteeliminată şi înlocuită cu o masă musculară suplă. Tulburările legate de concentraţia zaărului dins!nge ? precum diabetul şi ipoglicemia ? scad în intensitate şi dispar cu timpul. Apetitul seual seîmbunătăţeşte, iar confuzia şi depresia dispar. <TF8 îi a)ută pe oameni să se simtă şi să arate mai

 bine prin desciderea căilor lor metabolice. (iSorb Aid şi 3ME8* contribuie alături de <TF8 laetragerea unei cantităţi maime de energie din alimentele ingerate şi la oprirea procesului de

 putrefacţie a ranei nedigerate din intestine, elimin!nd astfel probleme legate de paraziţi, precumgazele şi balonarea. Aceste produse sunt etrem de utile în cazul diabeticilor, întruc!t contribuie lareducerea dependenţei de insulină şi a intoleranţei la glucoză. 0i nu uitaţi6 toate problemelemenţionate mai sus sunt str!ns legate de ficat şi de sistemul dv. ormonal. $recursorii racemizaţi aiormonilor au o eficacitate inegalabilă în desciderea receptorilor şi restaurarea controlului asupracorpului. <nanced $A8 conţine @.CC& de unităţi de antioidanţi într-o singură sticlă+

R%7#,a%,% &a,s% ,a %s%

<nergia pozitivă poate induce sistemului o stare de agitaţie at!t de mare înc!t poate fi confundatăcu boala. Acest tip de reacţie este numit 1criză asociată cu vindecarea2 şi apare frecvent în cazuloamenilor cu o toicitate foarte mare. 8orpul are o inteligenţă înnăscută, care ştie şi poate anticipaefectele unei substanţe cu energie pozitivă asupra sa. (e aceea, corpul bioelectric respinge deseoriterapia, alimentul sau suplimentul de care are nevoie. /neori, el le respinge deoarece ştie prin ceva trebui să treacă. Alteori, deoarece ştie că persoana nu-şi doreşte cu adevărat să se vindece sau săsuporte suferinţa care însoţeşte procesul de vindecare. /neori, corpul îşi 1păcăleşte2 proprietaruld!nd rezultate false  la testele musculaturii sau la cele cu a)utorul pendulului. $entru a fi cuadevărat utile, multe practici de purificare presupun o ascuţire a instinctului şi o golire   a minţiicelui care le pune în aplicare. Testarea muşcilor nu e relevantă în situaţia contaminării cu metalegrele a ţesuturilor. Aceste metale acţionează asupra sistemului nervos automat şi interferează curezultatele testării. 3ăspunsurile şi interpretările false îi conduc de multe ori pe oameni pe căigreşite. Aceste rezultate eronate apar deseori la testarea produselor racemizate, din cauza activităţii

lor biologice etrem de intense atunci c!nd pătrund în organism. (upă o perioadă scurtă de timp,lucrurile se aşează şi oamenii se vindecă rapid.

En%!+)a m)n%!a,'

8ercetările profesorului 8. ouis ervran "%99-%99&# au implicaţii deosebite asupra inversării procesului de îmbătr!nire. <l a emis ipoteza că fenomenele energetice pe care le numim F*AWOsunt legate de transformarea unui mineral în altul. <l a numit acest proces 1transmutaţie2.  0tiinţa

 preferă să-i spună alcimie. Noi ne vom referi la el folosindu-ne de epresia alcimie biologică.

(acă forţele energetice din interiorul unui element sunt modificate, din el va rezulta un elementdiferit. $rocesul conduce la o eliberare de energie. ervran credea că această energie alimentează

 procesele metabolice, fiind forţa care stă la baza vieţii. 5n viziunea lui, transmutaţia presupune oscimbare a structurii elementare pe nivel atomic şi subatomic, şi o rearan)are a anionilor şi$aionilor. Altfel spus, o fuziune la rece+ (escoperirile lui ervran au venit din interiorul lumii

C%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 62/97

 

ştiinţifice. Savantul a fost membru al două Academii Naţionale ale 0tiinţelor, cea franceză şi ceaamericană, cele mai prestigioase avanposturi ale ştiinţei moderne.

$rofesorul ervran a îndrăznit  să pună întrebările corecte. <l a păcătuit   împotriva 0tiinţei şidogmei acceptate de aceasta atunci c!nd le-a oferit semenilor săi răspunsul divinită ii. 5n plus, aț

încălcat regulile unanim acceptate, refuz!nd să îşi supună descoperirile aprobării colegilor săi de breaslă. arii Fră)itori nu au colegi de breaslă+ <i au o viziune asupra creaţiei divine pe care o

 proclamă în mod profetic ? asum!ndu-şi astfel blestemele dispreţuitoare ale ştiinţei+ a fel ca şi încazul lui 8opernic, colegii de breaslă ai lui ervran l-au atacat  şi l-au ridiculizat , la fel cumfăcuseră cu at!ţia alţi Fră)itori înaintea lui. Au încercat să-l ignore, dar nu au putut contestaadevărul descoperit de el. 8!nd un vas al adevărului e descis, el nu mai poate fi încis. Adevăruleste precum o 8utie a $andorei pentru cei care trăiesc în ignoranţă şi care se tem de el ? îndeosebi

 pentru cei care se 1complac2 în mod egoist în acceptarea a tot felul de grade şi titluri.

ervran a pornit de la premisa că mineralele conţin c!mpuri concentrate de energie în cadrullegăturilor lor cimice. Fiziunea sa asupra creaţiei divine nu diferea prea mult de cea a dr. 8are;3eams, contemporanul său. 8ei doi mari oameni de ştiinţă nu s-au înt!lnit niciodată. Giecare şi-acreat propria viziune independent. <i au vorbit despre aceleaşi fenomene din perspectivă personală

şi au interpretat ceea ce au observat. 3eams şi-a numit viziunea T%o!)a B)o,o+)$' a Ion)7'!)).ervran a numit-o pe a sa T%o!)a T!ansm#a()%) B)o,o+)$%. Am!ndoi au vorbit de forţe energeticecare permit eistenţa vieţii. Am!ndoi au afirmat că energia are o amprentă sau o semnătură,fenomen descris şi de Fincent, care l-a încorporat în conceptele de apă 7<F şi Apă icroionizatăcu Faloare Terapeutică. 3eams a vorbit de ionii de energie pozitivă numiţi anioni şi de ionii deenergie negativă numiţi $aioni. ervran a descris rearan)area forţelor energetice şi fuziuneaacestor forţe pe nivelele atomice şi subatomice. 3eams a vorbit de energia care se roteşte de last!nga la dreapta sau de la dreapta la st!nga şi de eliberarea forţelor cosmice încătuşate înlegăturile cimice ale mineralelor "legăturile ionice#. ervran a descris transmutaţia mineralelor înintestinele animalelor, dar şi în pielea şi limfa păm!ntului ? adică în sol şi în apă. 5n viziuneaam!ndurora, principiul central al procesului descris era soarele. <i considerau plantele, animalele

şi microbii simpli mediatori între soare şi păm!nt. Am!ndoi au căutat răspunsuri la întrebarea 1(ece eistă această viaţăH2, încerc!nd să dezlege misterul vieţii şi al morţii, al sănătăţii şi bolii. Gor ațdivină le-a răspuns, d!ndu-le eemple vii legate de importanţa ranei vii din punct de vedere

 biologic, a apei cu un coeficient $43 ridicat şi a unui mod de viaţă disciplinat.

$lantele reprezintă o verigă între soare şi lumea animală "căreia îi aparţine şi trupul omului#. <leconvertesc energia solară în molecule de carboidraţi, cu a)utorul microbilor. $lantele aduc viaţa şienergia pe păm!nt. Tot cu a)utorul microbilor, animalele prelucrează ţesuturile vegetale şi îşitrăiesc viaţa cu a)utorul energiei electronilor eliberată în timpul procesului de digestie. (eşeurileanimale devin parte integrantă din 1pielea2 păm!ntului, cataliz!nd astfel noile procese ale vieţii ? deopotrivă vegetale, animale şi microbiene.

5n viziunea lui ervran, c!mpurile energetice ale mineralelor din sistemele vii sunt în permanenţădinamice, scimb!ndu-se din unele în altele. Spre eemplu, în stomacul multiplu al unui animalerbivor sănătos, calcarul este 1transmutat2 de bacterii pentru a satisface nevoile energetice aleanimalului. 4amenii nu au dec!t un singur stomac. (e aceea, pentru a fi eficiente, mineraleleingerate de ei trebuie să fie într-o formă biologic activă maimă. Altfel spus, ele trebuie să fie într-o formă ionizată 1racemizată2+ ervran afirmă că energia vieţii se naşte din )ocul elementelor minerale. $entru el, sănătatea era o manifestare a fiestei  microbiene din intestinele şi din ficatulomului "sau ale animalelor#+ $entru ca această fiesta să se poată desfăşura, mediul intern trebuie săfie ecilibrat din punct de vedere electric. icrobii se află în centrul acelui proces alcimic   pe careîl numim fuziune.  Guziunea la rece permite manifestarea şi menţinerea vieţii. <a presupunetransmutarea unui c!mp energetic în altul. Transmutarea c!mpurilor energetice ale mineralelor 

încetineşte procesul de îmbătr!nire şi menţine sănătatea la apogeu.

C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 63/97

 

Faca este un animal care utilizează procesul de transmutaţie. <a măn!ncă plante "alcătuite dincarbon, idrogen, sulf, azot, glucide, lipide, proteine şi minerale# pe care le converteşte în formeenergetice noi şi diferite, cum sunt muşcii şi oasele ei. Faca reuşeşte acest lucru cu a)utorulenzimelor şi microbilor din ficatul şi din tractul ei gastrointestinal. 7acteriile care trăiesc în acestmediu intern au o relaţie simbiotică cu vaca. <a le asigură un cămin, iar ele îi dăruiesc energie şivitalitate. Gără microbi şi fără enzime, fantasticele reacţii biocimice pe care ervran le-a numittransmutaţii  nu ar putea avea loc. Gără microbi, vaca nu s-ar putea răni. 5n mod similar, fărămicrobi, omul ar îmbătr!ni şi ar muri mai rapid. icrobii sunt paşaportul care îi permite omului săîşi continue eistenţa pe păm!nt. 3ătăcirile lui au făcut însă ca microbii să se revolte împotriva lui.Facile bolnave au foarte multe lucruri în comun cu oamenii bolnavi. Atunci c!nd se îmbolnăvesc,nici animalele şi nici oamenii nu mai reuşesc să utilizeze în mod eficient procesul de transmutaţie.Sănătatea şi vitalitatea omului depind de starea mediului său intern  şi de procesele pe care ervranşi 3eams le-au numit transmutaţie sau ionizare. 4 viaţă sănătoasă presupune o rănire nutritivă, cuc!mpuri energetice puternice, orientate către dreapta, minerale ionizate, o apă bio-activă cu uncoeficient $43 ridicat, eerciţii fizice şi un mediu intern curat. (acă o vacă bea apă clorurată,cimicalele din aceasta creează un dezecilibru energetic ce determină mutaţii ale microbilor înforme patogene. 3ezultatul acestei scimbări energetice este încetinirea activităţii metabolice a

intestinelor şi ficatului, şi pierderea vitalităţii şi a sănătăţii animalului. Antibioticele au un efectsimilar. <le tulbură ecilibrul florei intestinale prin scimbarea mediului intern  al corpului. Aşa-numiţii microbi 1buni2 se rănesc cu energia orientată către dreapta, în timp ce cei patogeni serănesc cu energia orientată către st!nga din mediile toice. 4rice mediu anaerob conţine o energieorientată către st!nga. 7acteriile aerobe "benefice pentru corp# nu pot trăi într-un mediu anaerob,aşa că părăsesc corpul în care apare o asemenea stare. 4 vacă bolnavă, la fel ca şi un om bolnav,nu sunt altceva dec!t reflectări ale unui mediu intern propice bolii. M)$!o1)) *) m)n%!a,%,% s#n.a*a.o!#, om#,#) $'!% ,on+%5)a% "a$' a$%sa a!% =n(%,%.$)#n%a "% a ,% !%$#noa*%)m.o!an(a $#5%n)' *) "% a !%s.%$a ,%+),% na#!))4

Can$%!#, #n s% "% !%+#,) ")&%!)%

3egulile vieţii devin diferite pentru cei care s-au îmbolnăvit de cancer, care reprezintă o starecatabolică. 5n plus, persoana canceroasă este etrem de fragilă. Abordările acestei boli eşuează demulte ori, deoarece medicul şi pacientul nu înţeleg că regulile s-au scimbat. 8ancerul deturneazăenergia corpului. Tumorile canceroase sunt veritabile găuri negre virale2 care atrag şi modificăîntreaga energie disponibilă, pe care o eportă apoi în alte colonii eterioare. 8ancerul se foloseşteşi el de alcimia biologică pentru a rupe legăturile sincronizate, aliment!ndu-şi astfel creşterea. Nuva eista niciodată un remediu magic pentru cancer. Această boală sfidează regulile şi nu respectăniciuna din legile unui corp sănătos. <l nu are dec!t un singur scop6 să-şi ucidă gazda şi să scape

 păm!ntul de un alt organism slab. 8ancerul nu e un duşman, dar este agentul dublu perfect. aiînt!i îşi ucide gazda, apoi se sinucide.  4 sincronizare perfectă+ 4mul care îşi controlează mediulintern, îşi controlează practic viaţa şi acele procese magice pe care ervran şi 3eams le-au descris

at!t de elocvent. ervran şi 3eams au descoperit un aspect esenţial al procesului pe care îl numimîmbătr!nire. 4pera lor arată calea către regenerarea corpului fizic şi redob!ndirea sănătăţii, dacăînţelegem regulile )ocului şi suntem dispuşi să ni le asumăm.

4zonul are numeroase forme. 8el cu valoare medicinală este etrem de benefic pentru sănătateadumneavoastră. 5l puteţi folosi pentru eliminarea congestiilor pulmonare, pentru alinarea astmei,oidarea mirosurilor, a virusurilor şi bacteriilor patogene din aer, covoare şi draperii. /n generator de ozonMionizator este un instrument foarte util pentru păstrarea sănătăţii şi evitarea acelor aglomerări microbiene care favorizează izbucnirea răcelilor şi a gripei. 5ndeosebi v!rstnicii pot

 beneficia enorm de pe urma acestor aparate, mai ales iarna. ulţi bolnavi care suferă de afecţiunirespiratorii constată că acestea se reduc sau dispar în c!teva zile. $rote)aţi-vă pe dumneavoastră,

familia dumneavoastră şi animalele din casă de poluanţii din aer, îndeosebi de gaze "inclusiv decele emise de materialele de construcţie, mobila şi cimicalele din casă#. Toţi cei cu o sensibilitatecrescută la mediu vor beneficia enorm de pe urma acestui aparat.

CB

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 64/97

 

T%!a.)a $on5%n()ona,' a $an$%!#,#) %s% #n 0o$ "% !#,%'-

Terapia convenţională a cancerului seamănă teribil de mult cu un )oc de ruletă+ a fel ca într-uncazinou, avem de-a face cu regulile casei, cu un dealer al casei "în cazul nostru, acesta poartă alatalb şi este controlat de comisiile de licenţiere şi de industria farmaceutică#, o ecipă de specialişti"care poartă uniforme, au licenţe şi sunt antrenaţi să facă numai anumite lucruri#. <istă deasemenea alţi )ucători, care par să c!ştige suficient de mult pentru a-ţi )ustifica apetitul de a )uca.

 Nu lipsesc nici fisele, în cazul nostru asigurările medicale, de viaţă, casa, ferma. Avem zaruri, care bineînţeles sunt măsluite în favoarea casei. <istă şi alcool ? în cazul de faţă sub forma radiaţiilor şi cimioterapiei. 7od;guarzii sunt numiţi Teama şi Speranţa, iar şansele de )oc sunt cele :D de

 procente cu care te-a încura)at dealerul în alat alb, la 1consultaţia2 de dinaintea )ocului. Toate )ocurile au un sf!rşit. 5n cazul ruletei cancerului, )ocul se termină automat atunci c!nd răm!i fără bani sau c!nd mori. (epinde care eveniment se produce primul. "asa c!ştigă întotdeauna atuncic!nd oamenii )oacă după regulile ei, cu oamenii ei. <istă vreo soluţieH <vident+ Nu )ucaţi+

Aveţi oric!nd alternativa de a vă purifica trupul. Nu mai strigaţi6 17ietul de mine+2 3!deţi+   Nu vămai cramponaţi de sentimentele de ură, teamă sau m!nie. Golosiţi-vă mintea pentru a vă crea untrup nou. Nu întreţineţi niciodată g!nduri negative. 8orpul crede întotdeauna ce îi spune mintea+ <l

devine ceea ce g!ndeşte aceasta. ie mi-au trebuit D& de ani să înţeleg acest mecanism. esa)ulmeu pentru voi este acesta6 mintea are capacitatea de a crea sau de a distruge+ Golosiţi-vă mintea pentru a vă crea o viaţă mai bună într-o lume mai bună+ 7ucuraţi-vă+ Sunteţi viu şi dacă veţi faceceea ce trebuie, veţi continua încă multă vreme să vă bucuraţi de viaţă.

T#1#, ")n )n%!)o!#, #1#,#)

Am descris mai devreme c!teva dintre caracteristicile tegumentului "pielii# legate de starea desănătate. Fom studia în continuare pielea 1interioară2, pentru a înţelege ce rol )oacă aceasta în

 procesul pe care îl numim îmbătr!nire. 8orpul uman este ca un tub în interiorul altui tub. $ieleaeste tubul eterior, în timp ce membranele mucoase alcătuiesc tubul interior. <le includ ţesuturilemoi din gură, căile nazale, tractul respiratoriu, stomac, intestine, colon şi vagin. Alcătuiesc un

traseu continuu, care începe la nivelul gurii şi se termină la nivelul anusului. embranele mucoaseau o semnifica ie aparte în procesul de îmbătr!nire şi declanşarea bolilor. Wesuturile ce încon)oarăț

gura, căile nazale, sistemul respirator şi membranele mucoase sunt numite epiteliu stratificat,   iar  principala lor sarcină e prote)area ţesuturilor anee, secreţia unor fluide şi transportul deşeurilor.8eea ce răm!ne din tubul interior este tractul gastrointestinal. embranele acestuia sunt alcătuitedintr-un epiteliu simplu, a cărui sarcină este de a absorbi substanţele nutritive, a prote)a ţesuturileanee, a secreta mucoase şi enzime şi de a transporta alimentele şi deşeurile. Tubul eterior ? 

 pielea ? are o suprafaţă totală de cca :,D m`. Giecare cm` de piele conţine nu mai puţin de %.&& pori sau descizături. 5n comparaţie cu pielea, membranele mucoase au o suprafaţă de circa @.D&&m`, de C&& de ori mai mare dec!t cea a pielii. Altfel spus, unui centimetru pătrat de piele eterioarăîi corespund C&& cm` de membrane interioare, raportul fiind de %6C&&. Acest raport este foarteimportant.

a oamenii sănătoşi, alimentaţia include un proces de digestie, absorbţie şi eliminare. (upă v!rstade @ de ani, capacitatea de digestie şi absorbţie a corpului se reduce eponenţial, căci alimenteleşi apa induc mari tensiuni corporale. Scopul unor produse precum (iSorb Aid, Vucca 7lend şi3ME8* este de a elimina aceste tensiuni şi resturile inutile de m!ncare. Acest proces de regularizareamplifică imediat energia, normalizează greutatea corporală, previne gazele şi balonarea, şi susţineun colon sănătos. 8u c!t perioada de tranzit dintre alimentaţie şi toaletă este mai mare, cu at!t maimulte toine producem şi absorbim. embranele mucoase sunt un mediu ideal de transport almedicamentelor cimice. Supozitoarele, medicamentele sublinguale şi aerosolii sunt cu uşurinţăabsorbite prin membranele rectului, vaginului şi sistemului respirator. (e aceea, nici un medic nu

îndrăzneşte să prescrie aceeaşi cantitate de medicamente administrate prin membranele mucoase,în comparaţie cu cele luate oral sau prin in)ecţii subcutanate i intramusculare.ș

C@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 65/97

 

Absorbţia celor mai multe substanţe nutritive se produce la nivelul mucoaselor intestinale. Acestaeste mediul cel mai vulnerabil şi cel mai important al corpului. *nfectarea intestinelor cu agenţi

 patogeni de tipul  salmonella, tifos sau . coli provoacă o intensificare a activităţii naturale de1năp!rlire2 a mucoaselor. 5n mod normal, această activitate conduce la eliminarea a circa & demilioane de celule uzate pe zi. Aceste celule eliminate reprezintă o sursă importantă de producere aenzimelor intestinale, cu o contribuţie decisivă în procesele de eliminare a deşeurilor. *nfecţiile

 patogene amplifică într-o asemenea măsură rata de 1năp!rlire2 a mucoaselor, înc!t digestia şiabsorbţia substanţelor nutritive şi a fluidelor se reduc considerabil, ceea ce conduce la diaree şi lamalnutriţie. Apa *onizată de 5naltă Faloare edicinală "acidă# elimină aceste infecţii.

4amenii în v!rstă sunt foarte uşor afectaţi de infecţiile cu <. coli, deoarece organele şi glandele lor sunt slăbite, iar metabolismul lent. 5n plus, rezervele lor de molecule AT$ sunt reduse, iar nivelulde toicitate este ridicat. 8orpurile lor sunt catabolice şi de regulă anaerobe. 8ălc!iul lui Aile aloricărui om bătr!n este lipsa rezistenţei organismului. a etrema cealaltă se situează copiii.Aceştia au o rezistenţă foarte mare, dar sunt de multe ori prost răniţi şi intoicaţi, căci măn!ncăalimentele obişnuite  ale dietei moderne. 7olile provocate de un nivel crescut de toicitate aorganismului, deopotrivă la copii şi adulţi, au drept cauze6 încetinirea mişcării de eliminare aintestinelor, rana nesănătoasă, capacitatea slabă de digestie şi absorbţie a organismului, precum şi

ingerarea unei ape oidate, moartă din punct de vedere biologic. /n mediu intern stresat este oinvitaţie sigură  pentru infecţiile bacteriene.

5n anul %99B, peste D&& de tone de carne contaminată cu <. coli a invadat restaurantele fast-fooddin America, dar numai c!teva sute de oameni s-au îmbolnăvit, din care numai şase au murit. (eceH 3ăspunsul este legat de frecvenţa de vibraţie a mediului intern al oamenilor bolnavi şi al celor decedaţi. icroorganismele patogene se rănesc cu energia negativă produsă de un mediu toic,ceea ce eplică de ce, într-o familie cu trei copii ? din care toţi au m!ncat alimente contaminate ? numai unul moare. Nu e nici un mister. 8!mpul energetic al corpului ? mediul intern ? e cel caredictează dacă organismul trăieşte şi se bucură de sănătate, sau dacă se îmbolnăveşte şi moare.

7olile contagioase care au afectat umanitatea de-a lungul secolelor ? ciuma bubonică, po)arul,

febra tifoidă etc. ? nu au ucis întreaga populaţie. (e fapt, cei mai mulţi oameni au supravieţuit. 8eicare au murit aveau cu siguranţă un mediu intern viciat, toic, sub-idratat şi subnutrit. Aceastăabordare ridică semne serioase de întrebare asupra absurdităţii imunizării organismului împotriva

 bolii ? un mit sacru în S/A. 3ăspunsul corect pare să fie menţinerea unui mediu intern sănătos.Apa *onizată de 5naltă Faloare edicinală poate imuniza corpul împotriva oricărei infecţii,rezolv!nd definitiv problema bolilor 1contagioase2. $anica din filmul recent intitulat O#1!%a@  ede înţeles în lumina ignoranţei care predomină în lume cu privire la bolile contagioase. $urificaţi-vă mediul intern şi virusurile de tipul <bola, Eanta, bacteria "rBptosporidium sau microbul care serăneşte cu carne vor trece pe l!ngă dumneavoastră fără să vă atingă.

4amenii de ştiinţă refuză să accepte acest gen de argumente din cauza felului în care au fost

coliţi. I!ndirea ştiinţifică nu acceptă dec!t 1metoda ştiinţifică2 şi Teoria icroorganismelor.șArgumente de tipul celor de mai sus nu se integrează în acest 1model2.

edicina vibraţională pune întrebările corecte şi dă răspunsuri corecte. <a abordează problemelede sănătate dintr-o perspectivă energetică şi nu se lasă influenţată de Teoria microorganismelor care stau la baza bolii sau de alte invenţii artificiale. 3eţineţi6 un corp sănătos nu poate fi dec!t uncorp bine rănit, curat, cu o condiţie fizică bună, care produce şi înmagazinează cantităţi uriaşe deenergie AT$. /n asemenea corp nu va accepta niciodată proliferarea agenţilor patogeni.

Po5%s%a m%a

5n anul %9:: am atins o stare de platou în ceea ce priveşte sănătatea personală. Am vizitat-o în acel

moment pe o doamnă care fusese pregătită de dr. 3eams în Teoria 7iologică a *onizării. (oll; luamostre de urină şi de salivă, pe care le analizaL în plus, citea în albul ocilor, proces diferit decititul în iris "iridologie#. 3ezultatele au arătat că aveam un colon infestat cu substanţe mucoase.

CD

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 66/97

 

Terapia pe care am urmat-o ulterior a confirmat acest lucru, întruc!t am văzut cu ocii materiilefecale dure şi compacte care au ieşit din trupul meu. (upă curăţarea intestinelor, starea mea desănătate a atins un nou apogeu, iar corpul meu a făcut un salt înapoi, revenind la anii tinereţii. Gărăterapia colonului nu aş fi reuşit niciodată să ating aceste rezultate.   Terapia colonului poate fi

 practicată acasă şi este sigură. (acă vă îmbolnăviţi grav, vă poate ciar salva viaţa. (ebran a i-văș ț

de la sistemul medical, urmaţi calea recomandată în această carte şi vă veţi simţi minunat. Acestaeste subiectul cărţii de faţă6 (acă eu am reuşit, la fel de bine puteţi reuşi şi dumneavoastră+

O:)"a!% Îm1'!3n)!%

Enhan$%" PAC previne oidarea necontrolată a celulelor mai bine ca orice alt produs disponibil pe piaţă, întruc!t e racemizat, amplific!nd astfel rata activităţii metabolice. 4idarea necontrolatăduce la auto-canibalism. (e fapt, oidare nu e dec!t un alt cuv!nt pentru îmbătr!nire. $e măsură ceîmbătr!nim, ţesuturile corpului încep să se oideze din ce în ce mai rapid4 /n eemplu de oidareetremă este atacul de cord masiv, în care muşciul inimii se poate dezintegra aproape instantaneu.Atunci c!nd vorbesc despre inima care a trecut printr-un atac de cord masiv, doctorii o descriuuneori ca o 1masă amorfă2. /n măturător de radicali liberi este o substanţă cimică ce se leagă deradicalii liberi, substanţe etrem de reactive, care au un surplus sau un deficit de electroni. $A8

 previne oidarea rapidă şi distructivele reacţii în lanţ care generează radicalii liberi. Noi ingerămcantităţi uriaşe de radicali liberi în fiecare zi, prin aer, apă şi alimente. 8orpul însuşi produceaceste substanţe în cadrul procesului de metabolism.

Atunci c!nd pătrund în corp, substanţele toice îşi scimbă forma cimică şi devin încă şi maitoice. <emple în acest sens sunt aditivii alimentari, fluorurile şi cloraminele din apa de larobinet, pesticidele, m!ncarea gătită la microunde, virusurile şi bacteriile care pătrund în corp prinvaccinare, precum şi proteinele din serul animal care le transportă. <nanced $A8 stabilizeazădeşeurile puse în circulaţie în timpul procesului de detoifiere şi al clismelor la ficat, prevenindreabsorbirea deşeurilor acide de-a lungul traseului intestinelor, în drumul lor către toaletă. Atuncic!nd $A8 este încorporat în dieta alimentară, toate bolile răspund favorabil. (acă adăugaţisimultan şi Apa *onizată de 5naltă Faloare edicinală, efectul combinat al celor două remedii

 poate fi spectaculos. Alţi ad)uvanţi benefici sunt Vucca Eerbal 7lend, Aspar-a, precursoriiracemizaţi ai ormonilor şi super-alimentele.

<nanced $A8 conţine nu mai puţin de @.CC& de unităţi antioidante în fiecare sticluţă, elimin!ndcomplet necesitatea altor antioidanţi comuni precum tabletele de vitamine A, 8 şi <, sau cele dezinc, care au efecte secundare. *nversarea procesului de îmbătr!nire nu este un lucru banal. 8u c!tsunteţi mai bătr!n sau mai bolnav, cu at!t mai mare devine această provocare. Iraţie procesului deracemizare, aproape orice tulburare poate fi inversată, sau cel puţin uşurată. 5ncercaţi c!teva dintre

 produsele racemizate şi veţi constata acest lucru pe pielea dumneavoastră. $e măsură ce un organvital îşi reduce activitatea, el le influenţează şi pe celelalte. (isfuncţiile la nivelul unui organafectează celelalte organe, declanş!nd o cascadă de boli, care se manifestă prin zeci de tulburări.

$entru ca trupul să revină la starea de sănătate, trebuie să intervenim simultan asupra tuturor organelor şi sistemelor glandulare, ceea ce eplică de ce eşuează at!tea tratamente tradiţionale saualternative. (e re inut6 toate sistemele corporale clacează simultan şi trebuie vindecate împreună.ț

E&%$#, a#!%)

8orpul este încon)urat de un c!mp energetic. Acest lucru este astăzi recunoscut în mod oficial.Gotografiile irlian pot surprinde această aură pe o placă fotografică, inclusiv forma, mărimea şiculoarea ei, care sunt str!ns legate de vitalitatea persoanei în cauză. Ealoul sau aura reprezintă oenergie orientată către dreapta. 8u c!t această aură este mai mare, cu at!t mai avansată este fiinţadin punct de vedere spiritual. Avem cu toţii această aură şi cu c!t ea este mai mare, cu at!t maisănătoşi suntem+ 8!nd ne îmbolnăvim, sarcina corpului bioelectric îşi scimbă direcţia, căpăt!nd omişcare de rotaţie orientată către st!nga, adică patogenă. 4ri de c!te ori observăm paloarea unuiom bolnav, asistăm fără să vrem la aura sa diminuată, deşi nu o recunoaştem ca atare.

CC

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 67/97

 

<istă oameni foarte obositori, care te golesc de energie şi te lasă epuizat. Aceşti oameni sunt canişte găuri negre energetice+ /nii sunt ciar simpatici, dar prezenţa lor lasă urme asupra stăriinoastre energetice. /niversul este alcătuit dintr-un singur lucru6 energie+ 5n forma sa condensată,energia este numită materie. <a are trei stări6 gazoasă, licidă şi solidă. 4rice substanţă reprezintăo variaţie a densităţii energiei şi a frecvenţei moleculare de vibraţie. $ietrele sunt tari şi solide.$ielea are o anumită tetură şi poate fi întinsă. 5n realitate, pietrele şi pielea nu sunt cu adevăratsolide, dar aşa le 1clasificăm2 noi. Solidele sunt c!mpuri energetice a căror structură le permite săaibă formă şi însu iri ce pot fi percepute prin intermediul simţurilor şi pe care le identificăm.ș

Toate obiectele, vii sau inerte, sunt înzestrate cu aură. Aura unei pietre şi efectele ei impliciteasupra obiectelor din )ur pot fi pozitive sau negative. (acă starea energetică a pietrei este pozitivă,ea va avea un efect terapeutic asupra plantelor şi invers. (acă amplificăm fluul de electroni carese rotesc în )urul nucleelor atomice dintr-o piatră, ea îşi va scimba forma. Spre eemplu, dacăîncălzim sulful, acesta va trece dintr-o formă solidă într-una licidă, iar apoi gazoasă. Apa faceacelaşi lucru6 dacă este încălzită, geaţa se transformă în apă, iar apoi în vapori.5n marea ma)oritate a religiilor, pietrelor li se acordă un statut particular în ceea ce priveşte stareade sănătate. <le au un rol sacru. (eşi nu sunt vii în înţelesul curent al cuv!ntului, pietrele posedătotuşi o anumită viaţă.  Fiaţa unei pietre se eprimă prin semnătura şi amprenta sa energetică.

4amenii iubesc pietrele. ontaniarzii sunt întrebaţi adeseori de ce le place să urce pe munţi. (eşinu toţi reuşesc să dea un răspuns precis, este cert că aceştia sunt persoane revigorante.   *ubitoriimuntelui absorb o cantitate fantastică de energie de la formaţiunile minerale st!ncoase. $ietreleemană energie, pun!ndu-l pe om în rezonanţă cu $ăm!ntul-mamă. 4mul transmută energia

 pietrelor în energie personală. 8ăţăratul pe munţi este una din modalităţile prin care omul poateavea acces la depozitul de energie al naturii. Alte modalităţi sunt scăldatul în apa mării sau mersuldesculţ prin iarbă sau nisip, ori îmbrăţişarea unui copac cu picioarele goale. <nergia păm!ntului se1transferă2 astfel corpului şi ne face să ne simţim mai bine.

Taoiştii cinezi afirmă că oamenii sunt o refleie a universului şi că o!)$% &o!m' "% 5)a(' este oilustrare a spiritului 8reatorului. 4mul are foarte multe lucruri în comun cu plantele şi cu insectele.

Acestea ne pot a)uta să înţelegem mai bine eistenţa noastră duală, pentru simplul motiv că şi eleau o eistenţă duală. $lantele au diverse funcţii. (intre acestea, două se referă la producerea deenergie alimentară şi difuzarea energiei solare în sol. 5n procesul de sintetizare a moleculelor alimentare, plantele preiau din atmosferă carbonul şi îl difuzează  în pielea păm!ntului-mamă ? suprafaţa solului ? prin rădăcinile lor. $lantele sunt nişte mediatori ai energiei solare, pe care ocaptează şi o transformă în molecule complee de natură organică, ce pot fi folosite drept rană decătre animale. oleculele alimentare organice conţin carbon, oigen, idrogen, azot, sulf şi alteminerale ionice. Aceste molecule sunt active din punct de vedere biologic şi participă la activităţileanabolice pe care le numim creştere şi regenerare. 8orpul are nevoie de sulf şi de carbon în formăsulfidrică. 8!nd sulfaţii sunt prezenţi într-o cantitate suficientă, ei dizolvă ţesuturile cicatrizate,red!nd astfel elasticitatea ţesuturilor nesănătoase. 8apsulele S48 furnizează cantităţi masive de

sulfaţi, facilit!nd astfel vindecarea.Fa$o!)) $a!% $on!)1#)% ,a a.a!)()a o1%7)'())

C:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 68/97

 

 <asă lăcomia, altminteri, groapa mormântului tău va fi de trei ori mai mare decât a oamenilor obişnuiţi. Pilliam SaQespeare

4bezitatea este blestemul lumii industrializate+ 4amenii măn!ncă ceea ce nu ar trebui să măn!nce,trăiesc pentru a m!nca în loc să măn!nce pentru a trăi şi măn!ncă mult deşi ar trebui să măn!nce

 puţin. $e scurt, îşi sapă singuri morm!ntul. 4bezitatea nu este dec!t un efect. <a nu are aproapenimic de-a face cu moştenirea genetică, ci numai cu obiceiurile greşite din viaţă. Ne propunem în

acest capitol să analizăm cauzele obezităţii şi influenţa acesteia asupra procesului de îmbătr!nire.4bezitatea e o boală. <a prevesteşte însă tulburări mult mai grave. odul de viaţă care stimuleazăinstalarea obezităţii presupune activitatea fizică redusă "lipsa mişcării# şi iperactivitatea organelor vitale. Activitatea metabolică în eces stresează organele vitale, epuiz!ndu-le, în timp ce lipsamişcării fizice slăbeşte ţesuturile con)unctive şi conduce la degenerare.

a fel ca şi cancerul, obezitatea îşi are propriile reguli. /n corp gras răspunde diferit la stimuli. (eaceea, abordările dietetice tradiţionale nu au aproape nici un efect asupra obezităţii. 4bezitatea esteo confirmare a 1încetinirii2 procesului metabolic şi a pierderii de vitalitate a mediului intern. <areprezintă cel mai evident semn al procesului de îmbătr!nire. Nu este ceva care se înt!mplă pur şisimplu, ci o tulburare autoimpusă, ce apare din cauza ignoranţei, deciziilor incorecte i lipsei deș

iubire de sine. 4bezitatea este menţinută prin credinţa în convingerile şi părerile 1eperţilor2, care perpetuează problema.

!ncarea în eces contribuie în mod evident la instalarea obezităţii, dar alţi factori, ciar maigravi dec!t primul, sunt6 dezecilibrele ormonale, digestia incompletă şi alimentele nesănătoase.(ezecilibrele ormonale încetinesc metabolismul, iar digestia incompletă conduce la un flumasiv de deşeuri în putrefacţie şi la generarea de produşi secundari toici.

$e măsură ce grăsimea corporală creşte, vitalitatea şi buna funcţionare a organelor se reduc.Irăsimea nu este o cauză a încetinirii metabolismului, ci doar o confirmare a acestei încetiniri.4bezitatea descide calea către diabet, ipertensiune, gută, frustrări psiice, o imagine de sinedezastruoasă şi o garderobă plină cu aine de mărimi neobişnuite. $e măsură ce nivelul toinelor din organism creşte, aura diminuează. <a poate fi comparată cu scutul de apărare instalat pe navacosmică nterprise. 4 aură vibrantă acţionează la fel ca un scut de apărare ? nimic nu o poate

 penetra. (acă este slabă, boala poate pătrunde cu uşurinţă în organism.

/n corp gras are o capacitate electrică limitată, reflectată în scăderea energiei sale. $e măsură cegrăsimea se acumulează, încetinirea devine din ce în ce mai pregnantă. (e aceea, omul gras seîngraşă tot mai tare, iar calea către redob!ndirea tinereţii devine din ce în ce mai greu de parcurs.4bezitatea reprezintă un cerc vicios. Gluul încetinit de s!nge şi limfă reduce respiraţia celulară şimişcarea deşeurilor toice de la ficat către colon, prin intermediul bilei. (e multe ori, persoaneleobeze nu reuşesc să înţeleagă că tocmai din cauza obezităţii lor trebuie să facă eforturi mai mari

 pentru a-şi redob!ndi sănătatea. 5n cazul lor, terapia colonului este recomandată cu tărie.

(etoifierea corpului unui om gras produce multe crize de vindecare. Acestea au loc din cauzaeliberării deşeurilor toice şi a c!mpurilor lor energetice corespondente, care trec în s!nge, limfă şiintestine. Aceste deşeuri trebuie evacuate rapid din sistemL în caz contrar, pot rezulta dureri de cap,gaze, transpiraţii reci, ameţeli. Alături de terapia colonului, sunt recomandate terapia ormonală şiclismele la ficat. $rima dă din nou drumul la energie, iar cea de-a doua elimină deşeurile. Aceastăcombinaţie este etrem de eficientă+ Gicatul îşi evacuează bila amestecată cu deşeuri în intestinulsubţire, la numai c!ţiva centimetri sub stomac, dar la circa şapte metri de anus. (acă fluul bileieste împiedicat de acumulările de materii fecale şi de mucoase, otrăvurile sunt resorbite în sistemşi induc crizele de vindecare de care vorbeam mai sus. $entru ca vindecarea să devină posibilă,deşeurile toice trebuie să părăsească organismul. $e măsură ce ele sunt eliminate din corpul

omului gras, apare de multe ori un efect de montagne russe, căci toate sistemele corporale care austat multă vreme blocate sau care de-abia funcţionau trebuie să-şi revină rapid la statutul normal.<TF8 amplifică nivelul de energie şi arde grăsimile. $A8 contribuie la eliminarea deşeurilor.

C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 69/97

 

Vucca Eerbal 7lend conduce deşeurile la ficat sub formă de soluţie. 8olon $rep Gormulacontribuie la eliminarea unor cantităţi masive de materii fecale depozitate pe pereţii colonului, iar tabletele de Fitaigt asigură mineralele de care are nevoie corpul. Super-alimentele asigură osuper-nutriţie, iar (iSorb Aid şi 3ME8* intensifică digestia.

M3n$a() ma) .#()n *) 5%() !') ma) m#,

$entru a avea o stare bună de sănătate, nu aveţi nevoie de cantităţi mari de m!ncare, cu condiţia săvă răniţi cu alimente pline de vitalitate, şi nu cu cele care se găsesc în mod normal pe piaţă.Super-alimentele sunt6 polenul armonic, algele lammat şi ficatul organic predigerat biogen,orezul taoist şi combinaţiile Earmonic S;nerg;, Taoist Give <lements and Eig $erformance.icul meu de)un este întotdeauna alcătuit din aceste alimente, la care se adaugă fructele proaspete.a cină mai adaug uneori o salată verde sau alte crudităţi. 8ei care doresc să urmeze acest regimnu vor suferi niciodată de lipsă de energie şi se vor simţi fantastic. 8!t despre grăsime, aceasta vadispărea rapid+ <vitaţi m!ncarea gătită prea mult. 8el puţin o treime din alimentaţia dv. ar trebui săfie alcătuită din crudită i+ Farza, sfecla, morcovii, merele şi celelalte fructe fac parte din alimenteleț

ideale. Toate studiile au demonstrat că animalele trăiesc mai mult, dacă rana lor este redusă laaproimativ :D' din nivelul considerat optim pentru ele. $entru a putea reduce cantitatea de rană

ingerată fără a simţi senzaţia de foame, va trebui să împliniţi necesarul de substanţe nutritive alorganismului. $e de altă parte, e imposibil să reduci grăsimea corporală şi să restabileşti ecilibrulnumai prin reducerea cantităţii de rană. $rogramul de slăbire trebuie să includă toate aspectelemenţionate mai sus. /rmăriţi să vă cultivaţi propriile plante alimentare. Nimic nu se compară cu

 plantele proaspăt smulse din grădina personală. /n petic de păm!nt sau c!teva givece mari pot produce o cantitate impresionantă de m!ncare de bună calitate.

M%a1o,)sm#, 1a7a,

etabolismul bazal se referă la cantitatea minimă de energie necesară pentru a ne menţine în viaţă.3ata metabolică bazală se măsoară de regulă la trezire, adică la % ore după ultima masă, înainte ca

 pulsul şi temperatura corpului să crească şi înainte ca emoţiile să ne asalteze. Nevoile nutriţionale

ale corpului pe care le găsiţi în tabelele şi graficele din cărţi "cele care prezintă corespondenţadintre înălţime, greutate şi activitate# sunt bazate pe această rată. (in păcate, cifrele referitoare lacalorii sunt înşelătoare. Spre eemplu, eu am o înălţime de %,D m şi o greutate de & Qg. $otrivitnutriţioniştilor, corpul meu are nevoie de aproimativ .&& de Qcal "o Qilocalorie are %.&&& decalorii# zilnic, pentru a-mi împlini nevoile minime, ţin!nd cont de activitatea   pe care o desfăşor.Acesta este necesarul meu energetic zilnic. Aceste unităţi energetice trebuie obţinute din toatesursele de rană "carboidraţi, proteine, grăsimi, legume, fructe, carne, peşte, lapte#. (in cele.&& Qcal de care am nevoie, peste &' sunt folosite pentru nevoile mele energetice fiziologiceminimale ? cum ar fi bătăile inimii, producerea căldurii corporale, respiraţia, mişcările peristaltice,

 procesele mentale etc. (acă adaug & de minute de eerciţii aerobice la rutina zilnică, necesarulenergetic nu creşte dec!t cu B&& Qcal, ceea ce înseamnă foarte puţin. (acă nu adaug aceste Qcal ladieta mea alimentară obişnuită, corpul va fi nevoit să le etragă   din rezervele de grăsime, dar numai cu condiţia ca dieta mea să fie ecilibrată şi toinele să nu fie o ameninţare pentru sistem.

/n alt motiv pentru care oamenii graşi nu slăbesc este acela că trupul lor este 1programat2 să nuslăbească. Altfel spus, aveţi nevoie de multă răbdare, căci slăbirea şi restaurarea sănătăţii sunt

 proiecte de lungă durată. 4mul gras are nevoie de aceeaşi răbdare şi putere de concentrare ca şi bolnavul de cancer. 8ontrolul mental, meditaţia şi detoifierea )oacă un rol central în aceste procese. 8orpul are capacitatea de a anticipa. <l dispune de un al şaselea simţ,  de o inteligenţăînnăscută. (etoifierea trebuie să preceadă reducerea grăsimilor. 4rice alte modalităţi de slăbirenu produc dec!t cel mult rezultate trecătoare. 4mul gras trebuie să fie atent la regulile de bază+<erciţiile fizice N/ ard grăsimea, dar produc enzimele necesare pentru acest proces, intensifică

circulaţia s!ngelui şi a limfei, şi modifică mediul intern într-unul aerob. 5n plus, reduc pofta dem!ncare şi eliberează energie, pe măsură ce ecesele sunt eliminate din sistem.

C9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 70/97

 

3enun a i la sare, la m!ncărurile gătite, la restaurante. <vitaţi alimentele care conţin glutamatț ț

monosodic şi proteine vegetale idrolizate. Sarea obişnuită de bucătărie "inclusiv cea de mare#conţine 9C' clorură de sodiu. 4bezitatea şi toicitatea sodiului sunt str!ns legate. 8!nd deşeurile

 proteice se acumulează şi stagnează în fluidele etracelulare din cauza lipsei de mişcare, se produce fenomenul retenţiei de apă. 4amenii obezi sunt endemici "reţin apa#. <erciţiile fizice şieliminarea pietrelor din ficat elimină cantităţi masive de deşeuri în s!nge, care le transportă cătreficat, iar apoi, prin intermediul bilei, către intestinul subţire şi colon. 8urăţarea fluidelor şi acelulelor de sodiu se produce natural, dacă organismul are la dispoziţie o cantitate suficientă de

 potasiu organic. egumele cu frunze verzi şi sucurile de fructe sunt surse ecelente de potasiu.

G!'s)m),%2 .!o%)n%,% *) a,%!+)),%

Irăsimile şi acizii graşi sunt etrem de importante pentru metabolismul normal al corpului. <letrebuie să reprezinte &' din dieta noastră alimentară. Nu trebuie să vă temeţi de grăsimilesaturate în mod natural, precum cele din uleiul de cocos sau grăsimile animaleL vă asigur că nu văvor face rău. Alte opţiuni la fel de bune sunt6 uleiul de măsline, de in, floarea-soarelui şi nuci.

 Nu folosiţi niciodată margarine vegetale. Nu eliminaţi uleiurile şi grăsimile din dietă, căci corpuldumneavoastră are nevoie de ele+ 5n lucrarea sa de largă circulaţie,  m fost sclav în Gusia, în care

relatează despre perioada c!nd a fost prizonier într-un gulag rusesc "%9@D-%9D@#, Kon Noble povesteşte că prizonierilor li se dădea zilnic o cană cu ulei de floarea soarelui. Gără ea, prizonieriiar fi murit+ $!nă la @&' din energia corpului trebuie să provină din grăsimi alimentare. (acăsistemul nu dispune de aceste grăsimi, multe căi interioare se blocează.  Spre eemplu, dacă nueistă o aprovizionare suficient de mare cu grăsimi, dublată de un ficat sănătos şi de o bunăfuncţionare a glandelor, producţia ormonului corticosteroid încetează.

(ietele alimentare complet lipsite de grăsimi ucid oamenii+ 5n ceea ce priveşte proteinele, acesteatrebuie sortate cu atenţie în funcţie de calitate, cantitate şi provenienţă. Nu eageraţi cu carnea şievitaţi pe c!t posibil br!nzeturile. Nu m!ncaţi niciodată proteine-gunoi, precum cele din vegetaleleteturate. 5n scimb, lintea, fasolea şi legumele sunt recomandate.

A,+%,% ,ammah *) .o,%n#, a!mon)$Algele lammat sunt unul dintre cele mai bune produse alimentare, cu un efect deosebit înarderea grăsimilor. 3eprezintă una din cele mai puternice substanţe naturale care eistă pe această

 planetă, cu o energie orientată către dreapta. 4 altă asemenea substanţă este polenul armonic.$ersonal, le măn!nc pe am!ndouă. Algele lammat cresc în lacul cu acelaşi nume, în statulamerican 4regon. $olenul armonic este produs de albine în regiunile sălbatice din nordul8olumbiei 7ritanice. Ambele sunt produse naturale, obţinute fără amestecul omului. (igestia lor este aproape instantanee. Fitamina 7-% din algele lammat este foarte uşor de asimilat, lucruimportant pentru vegetarieni. ineralele şi enzimele pe care le conţine polenul armonic suntimpresionante. (ouă tablete de alge, o lingură de polen şi un măr alcătuiesc un pr!nz ecelent,

etrem de rănitor şi energizant. Ambele conţin toate proteinele necesare organismului uman.Semnătura  electrică a algelor lammat corespunde energetic limfei "mai mult dec!t s!ngelui#,ceea ce eplică rolul lor în procesul de detoifiere. Atunci c!nd sunt folosite împreună, algelelammat şi polenul armonic stimulează sistemul imunitar şi )oacă un rol ceie în metabolismulgrăsimilor. Altfel spus, algele ard grăsimea+ 5n plus, algele lammat neutralizează radicalii liberişi reglează întregul metabolism al corpului. Sunt un aliment etrem de eficient în ecilibrareametabolismului persoanelor obeze, reduc!nd pofta de m!ncare eagerată. 4 altă combinaţieminunată este cea alcătuită din alge, polen şi 4rezul Taoist. Aceste alimente nu sunt ibride şi nuau fost manipulate  genetic. <le conţin o cantitate mare de clorofilă, minerale biologic active şienzime care alimentează reacţiile de fuziune la rece din ficat şi din intestine. Toate alimentele cu osemnătură energetică de înaltă vibraţie şi cu o amprentă energetică racemică asigură îmbunătăţireastării de sănătate a obezilor.

:&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 71/97

 

$e măsură ce grăsimea se acumulează, s!ngele şi limfa circulă tot mai încet. Nu înt!mplător,companiile de asigurări folosesc înălţimea şi greutatea drept bază de referinţă pentru primele pecare le percep. <le ştiu că obezitatea este un indicator ecelent pentru potenţiale daune pe care vor trebui să le plătească. 8ea mai bună cale de a învinge companiile de asigurări pe terenul lor este săfiţi supli, sănătoşi şi să nu cereţi niciodată despăgubiri+

5n timpul primelor etape ale procesului de detoifiere trebuie să vă aşteptaţi să vă simţiţi mai rău,

înainte de a vă simţi mai bine. $rocesul este numit metaforic6 doi paşi înainte, unul înapoi. 4riceacţiune indică însă că se petrece ceva+ Tratamentele colonului şi clismele vă vor a)uta rapid să văsimţiţi mai bine prin evacuarea deşeurilor. 8lismele de eliminare a pietrelor la ficat sunt procedurifoarte simple. <ste nevoie de o perioadă de trei săptăm!ni de pregătire, timp în care duceţi o viaţănormală şi nu renunţaţi la dieta obişnuită. 8lisma propriu-zisă se face noaptea, iar pietrele încep săfie evacuate prin intestine în următoarele @ de ore. (upă prima clismă, mai urmează cinci,efectuate săptăm!nal. a început sunt evacuate pietrele verzi, apoi cele maronii, negre şi roşii.$rocesul este absolut unic, sigur şi nedureros. ai presus de orice, funcţionează+ Atunci c!ndefectuaţi o clismă la ficat, rezolvaţi simultan mai mult de o sută de probleme ale organismului. (ealtfel, peste :D' din beneficii sunt obţinute în timpul perioadei pregătitoare.

 Nu folosiţi niciodată diuretice "pastile pentru eliminarea apei# în scopul reducerii greutăţii+  <letulbură ecilibrul electrolitic, în special pe cel al potasiului. $astilele cu potasiu nu înlocuiesc potasiul pierdut. $ierderea potasiului din organism duce la o veritabilă invazie a sodiului în celule,av!nd ca efect blocarea procesului de producere a moleculei energetice AT$ de către mitocondrii.$otasiul elimină sodiul din celule, dar numai dacă provine din alimente vii.   <demele sunt oconfirmare a eistenţei unui eces de proteine plasmatice intercelulare. 4bezii nu au nevoie dediuretice, ci de restaurarea ecilibrului intern. Supleţea dob!ndită după obezitate ecivalează cu un

 proces de reîntinerire+

GH *) $%a)#, "% om1#$ha

8orpul uman ar trebui să se regenereze la fiecare şapte ani. $e măsură ce îmbătr!nim, procesul

încetineşte, iar în cazul oamenilor bolnavi subclinic el poate dura p!nă la % ani, iar noul corp estede multe ori mai rău dec!t cel veci+ (acă doriţi ca noul dumneavoastră corp să fie mai t!năr, mai puternic şi mai bun dec!t cel pe care îl aveţi la ora actuală, integraţi în viaţa dumneavoastră ideiledin această carte. Adăugaţi de asemenea nişte IEB şi nişte ceai de ombuca.

IEB_ este un stimulator al celulelor. <ste folosit în combinaţie cu ceaiul de ombuca veci de %@zile pentru regenerarea firelor de păr şi pentru repigmentarea acestora. IEB regenerează ţesuturilefără nici un fel de efecte secundare. inia mailarelor îşi recapătă forma tinerească. $etele datorateafecţiunilor ficatului dispar ? mai ales dacă folosiţi cu regularitate creme pe bază de precursoriracemizaţi ai ormonilor. $ielea îşi recapătă înfăţişarea tinerească, iar părul albit revine la culoareasa naturală "la DB de ani, părul meu este negru ca pana corbului+#. (acă doriţi să vă bucuraţi de o

înfăţare tinerească, ine i minte6ț ț D)&%!%n(a ")n!% #n om 1'!3n *) #n "omn 

 =n 53!s' $ons' =n&%,#, =n $a!% s% =m1!a$' *) a!a' $%) "o)4

F#,+%!#, 1)o%,%$!)$-

5n anul %9:C, capitala 8inei, $eQing, a suferit din cauza unui cutremur masiv de păm!nt care aucis CD&.&&& de persoane. <venimentele care s-au produs înaintea cutremurului au corespuns întrutotul predicţiilor vră)itorului ştiinţei, Nicola Tesla "%CD-%9@#. Tesla afirmase că cutremurele potfi create  prin manipularea unor cantităţi masive de energie electrică+ <l a enumerat printre efectelecare prezic un cutremur eistenţa unei atmosfere puternic ionizate. 8lădirile şi obiectele ar urma săaibă o aură verde-albăstruie în )urul lor. 8utremurul ar fi în acest caz efectul, nu cauza uneidescărcări masive de energie electrică. Gulgerele pe care le vedem pe cer şi aşa-numitul corp

 bioelectric au foarte multe în comun. Ambele sunt epresii ale energiei electrice.

:%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 72/97

 

8orpul fizic reprezintă energie condensată "sau lumină îngeţată#, care poate fi văzută şi atinsă. <laparţine lumii tridimensionale. $e de altă parte, corpul electric  aparţine lumii cu patru dimensiuni

 ? o lume electrică invizibilă,  dar care eistă totuşi. Aura noastră aparţine şi ea lumii cu patrudimensiuni. <a reprezintă un c!mp energetic generat care emană din corpul fizic. <nergia generatătrebuie să aibă o sursă, ceva care să o producă. Ne interesează această sursă deoarece energiadefine te procesul de îmbătr!nire i capacitatea sau incapacitatea de control al acestui proces.ș ș

<nergia bioelectrică  este varianta corporală a fulgerului+ Animalele produc descărcări electriceasemănătoare fulgerelor. iparii electrici emit suficientă electricitate pentru a lumina întunericulȚ

nopţii, sau ciar pentru a ucide un om. <istă o meduză care nu reprezintă altceva dec!t o masă de protoplasmă transparentă, dar care poate ucide orice vietate care intră sub umbrela sa de tentacule, printr-o descărcare masivă de electricitate. I!ndiţi-vă la spectacolul electric care se produce atuncic!nd spermatozoidul uman intră în ovul şi îl fertilizează. 5n acea clipă sunt descărcaţi nu mai puţinde @&.&&& de volţi de electricitate "da, aţi citit bine+#.

(escărcarea de electricitate coagulează suprafaţa eterioară a ovulului şi previne penetrarea ei decătre un alt spermatozoid. <venimentul coincide cu începutul unei noi forme de viaţă. Altfel spus,este un eveniment electric de proporţii masive care generează o nouă viaţă+ oartea este tot uneveniment electric ? dar de sens contrar ? prin care energia 1spiritului2 se întoarce de unde a

 provenit, iar metabolismul încetează. At!ta vreme c!t ne aflăm pe păm!nt, este util să înţelegemsursa de bioelectricitate care ne menţine în viaţă. 5nţelegerea ei reprezintă una din ceile tinereţiifără bătr!neţe+ 8orpul poate fi privit ca o baterie de carne şi oase, care înmagazinează electricitateaşi care o poate genera. Starea de apogeu a sănătăţii depinde de capacitatea corpului bioelectric de agenera şi de a stoca energia electrică+ Noi depindem de o sursă de combustibil, de un sistem destocare şi de unul de transmisie  care să distribuie energia noastră, precum şi de o metodă de acontrola  fluctuaţiile acestei energii. <nergia este puntea dublă care uneşte tinereţea de bătr!neţe.

 Noi etragem energie electrică din depozitele corpului atunci c!nd avem nevoie de ea şi oînlocuim prin odină şi alimentaţie. (acă nu reuşim să restabilim ecilibrul electric, cădem într-undeficit total sau parţial de energie. /n cadavru descompus este un eemplu perfect de deficit total.$rocesul de îmbătr!nire este o versiune prescurtată a acestuia+ 5mbătr!nirea reprezintă confirmarea

 pierderii de vitalitate electrică. <a nu este altceva dec!t o moarte lentă.  4dată pierdut controlulasupra mediului intern, funcţiile organelor vitale şi producţia energiei AT$ încetinesc, iar în celedin urmă încetează complet.

R%n#n a ) ,a sa!%ț ț

5n condiţii normale, organismul nu permite dec!t unui număr mic de ioni de sodiu să pătrundă îninteriorul celulelor. Această legitate este dată peste cap dacă celulele sunt nevoite să renunţe la o

 parte din cantitatea de ioni de potasiu de care dispun, care sunt necesari în altă parte în corp.Giecare ion de potasiu care părăseşte celula este înlocuit cu un ion de sodiu. 4 dietă dezecilibratăS*<0T< organismul să fure  potasiu din celule, pentru a se putea menţine în viaţă. 8orpul nostru

depinde de acel proces pe care l-am numit alcimia biologică, pentru a-şi acoperi nevoilemetabolice. (acă toate sistemele sale sunt funcţionale, el îşi poate produce singur substanţele decare are nevoie. 5n condiţii de eces2 acest proces devine imposibil. Sodiul afectează de asemeneaecilibrul ormonal. <l )oacă un rol important în ciclul menstrual.

*onii de sodiu şi de potasiu sunt încărcaţi cu o sarcină electrică pozitivă şi nu diferă prea mult camărime. (e aceea, ecesul de sodiu permite cu uşurinţă înlocuirea potasiului. 8!nd ionii de sodiuinvadează celulele, activitatea mitocondriilor este blocată, vitalitatea dispare şi pe măsură cedeşeurile metabolice se acumulează, în organism se instalează boala. Acesta este mediul în care se

 produce auto-canibalismul "audo-digerarea proteinelor muşcilor#.

F!rstnicii şi suferinzii de boli degenerative acumulează cantităţi masive de toine în organismul

lor. 3ezistenţa pielii la deformaţii dispare şi se instalează edemele. Această retenţie a apei estecomună în zonele situate la etremităţi "m!ini, picioare, glezne şi tălpi#. <demele înseamnă cevamai mult dec!t o simplă retenţie a apei. <le reprezintă un semn al ecesului de proteine plasmatice

:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 73/97

 

toice în ţesuturi, al unei slabe funcţionări a inimii şi al unei încetiniri a funcţionării rinicilor. Nufolosiţi niciodată diuretice în cazul edemelor+ 5nlocuiţi aceste medicamente cu detoifiereaţesuturilor, folosind minerale marine racemizate, $A8 şi sparangel racemizat "Aspar-a#.

$e măsură ce toicitatea organismului creşte, părul corporal se răreşte. Acest lucru este comun printre oamenii în v!rstă, al căror corp celeşte complet "în special picioarele#. Alte semne suntapariţia ciupercilor sub ungiile de la picioare şi neregularităţile tălpilor. 3educerea părul corporal

este un semn evident că organismul se află pe o pantă descendentă. $ărul este un canal crucial pentru detoifierea corpului. (acă veţi urma procedurile descrise în continuare, el va începe dinnou să crească "pe întregul corp#.

<liminaţi sarea de la masă. Nu folosiţi niciodată cantitatea de sare pe care o solicită reţetele de bucătărie. ai bine dizolvaţi puţină sare într-un paar cu apă şi adăugaţi-o la reţetă, pentru aobţine efectul dorit. 5ncă şi mai bine ar fi dacă aţi folosi plante cultivate în grădina personală,foarte bogate în ioni minerali şi care nu au deloc nevoie de sare. <fectele sării sunt insidioase, iar celulele canceroase nu iubesc nimic mai mult dec!t un mediu bogat în sodiu. Tumorile şi maselecanceroase se încon)oară cu un ţesut saturat în ioni de sodiu. Nu dorim să spunem că sodiul estesingura cauză a cancerului, dar este cu siguranţă unul din principalii factori contributori.

S#")),% m%")$a,%4amenii cred orbeşte în sfaturile medicilor. a r!ndul lor, aceştia cred cu naivitate în studiilemedicale. (in păcate, ma)oritatea acestor studii sunt falsificate. $entru pacient, efectele sunt multmai dramatice, căci această naivitate îl poate costa viaţa, sau cel puţin o suferinţă nedreaptă.

Am în faţă un articol de ziar care se numeşte  3alsificarea cercetărilor medicale referitoare lacancerul mamar. Autorul afirmă că cercetătorii au falsificat timp de mai bine de un deceniustudiile referitoare la acest tip de cancer. /n alt raport condamnă mamogramele, afirm!nd că

 provoacă leziuni la nivelul ţesuturilor mamare. Asemenea rapoarte sunt înspăim!ntătoare, dar mesa)ul  lor trebuie înţeles. 5nvăţaţi să g!ndiţi singur, căci 1studiile ştiinţifice2 şi 1eperţii2 nu văvor putea salva atunci c!nd vă veţi afla la nevoie. Să sperăm că acesta este motivul pentru carecitiţi această carte. (ar mai presus de orice, nu cădeţi în capcana   inventării de motive pentru aeplica de ce nu aplicaţi tenicile indicate aici. (acă doriţi să vă recăpătaţi viaţa înapoi, faceţieforturile necesare în acest scop. Scuzele nu ţin de cald. Sănătatea şi longevitatea sunt daruri pecare le primim doar dacă ne asumăm răspunderea de a ne informa şi de a acţiona conştient. (eaceea, treceţi la treabă şi eperimentaţi şi dv. miracolul pe care l-am eperimentat personal. Făasigur că e minunat să te simţi la DB de ani ca la %9+

O s$#!' )so!)% a #,%)#!),o!

5ncep!nd din anii RB&, uleiul din seminţe de bumbac a devenit principalul ulei 1dietetic2 licidfolosit ca substitut pentru grăsimi precum untul şi os!nza. 5n timpul celui de-Al (oilea 3ăzboi

ondial, uleiul din seminţe de bumbac a fost idrogenat  pentru a crea un substitut al untului solidla temperatura camerei. $roducătorii l-au numit margarină. entalitatea specifică războiului i-adeterminat pe oameni să accepte margarina, iar prin anii RD& ? c!nd eu eram copil ? margarina adevenit un substitut al untului acceptabil. $e la începutul anilor RC&, americanii au avut parte de oaltă scimbare fundamentală în dieta lor legată de uleiuri şi grăsimi dietetice. (e data aceasta, înalimentaţia lor au fost introduse un ulei 1încă şi mai sănătos2 şi o margarină încă şi mai gustoasă,

 pentru a înlocui pe deplin grăsimile solide precum untul, os!nza şi margarina.

 #perţii şi mas-media au atacat din toate puterile untul şi os!nza, principalul lor cap de pod fiindteoria colesterolului care stă la baza bolilor cardiovasculare. $opulaţia a fost înspăim!ntată printoate mi)loacele, a)ung!nd să respingă untul, grăsimea şi ouăle. 8ur!nd, vocabularul americanilor s-a îmbogăţit cu noi cuvinte, precum nesaturat şi  poli-nesaturat. $e scena alimentaţiei au apărutuleiurile de porumb şi de şofrănel, care au înlocuit uleiul din seminţe de bumbac, deşi erau maiscumpe. >ilele de glorie ale grăsimilor solide au apusL în scimb, margarina se afla la apogeu.

:B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 74/97

 

Goarte puţini oameni mai m!ncau unt. 8!t despre os!nză "untură#, aceasta nu se mai afla dec!t pemasa săracilor. $e la sf!rşitul anilor RC&, pe rafturile supermarQeturilor a apărut uleiul din boabe desoia, inclusiv în tot felul de alimente procesate. /leiurile din seminţe de bumbac, de porumb şi deşofrănel erau încă folosite pe scară largă, dar dieteticienii s-au concentrat acum pe un nou cuv!nt6sănătatea+ 3enunţarea la grăsimile naturale ? precum untul, os!nza şi uleiul de cocos ? a devenitmai profundă şi mai argumentată ca oric!nd, la loc de cinste fiind puse margarinele licide şi semi-idrogenate,  la care s-a adăugat clorurarea şi fluorurarea apei potabile. 3ezultatulH 4 veritabilăeplozie a bolilor degenerative ale inimii în r!ndul americanilor.

 #perţii au dat vina pe grăsimile saturate naturale şi colesterol  pentru problemele cardiovasculareşi incidenţa în creştere a bolilor degenerative, ignor!nd complet modificările dietetice introduse înultima vreme. /n alt fenomen, secundar, pe care l-au ignorat, a fost cel al 1celirii2, considerat o

 problemă 1genetică2, nicidecum una 1dietetică2. /na din marile plăceri ale eperţilor e aceea de ane ameţi cu cuvinte şi epresii complicate, precum omega B şi omega C9, acizi graşi cu lanţul scurtsau lung, ori grăsimi saturate şi nesaturate. $entru omul mediu, aceşti termeni nu au niciosemnificaţie. ult mai clare sunt efectele îmbătr!nirii premature. Spre eemplu, priviţi c!t denumeroşi au devenit astăzi tinerii afectaţi de celire, sau tinerele cu părul subţiat+ Nu mai ascultaţiaceste cuvinte complicate. <le au fost concepute numai pentru a vă menţine într-o stare de

confuzie. 4dată cu apariţia noilor uleiuri 1sănătoase2 şi a margarinelor uşoare, ambele see auînceput să sufere de celire şi de subţierea părului, indiferent de v!rstă. Singurul om care aobservat că se petrece ceva a fost dr. 8are; 3eams, specialist în domeniul agricol. <l a fost voceacare a strigat în deşert.

F)$a#, *) $%a.a

18um funcţionează ficatul, aşa funcţionează şi corpul2. Gicatul este organul cel mai abuzat   dinîntregul corp. <l reprezintă principalul organ de eliminare a deşeurilor toice. /n ficat sănătos esteesenţial pentru o stare bună de sănătate, inclusiv pentru inversarea procesului de îmbătr!nire.Gicatul este o incredibilă uzină cimică, în care se produc mii de reacţii biocimice. <ste al doileaorgan ca mărime din corp şi unicul organ care se autoregenerează din proprie voinţă ? ciar dacădin el n-a mai rămas intact dec!t D'. (e altfel, capacitatea de regenerare a ficatului îi indicăimportanţa în organism. 8elulele funcţionale ale ficatului sunt numite h%.ao$)%. Sunt clasificateîn categoria celulelor parencime.

Gicatul metabolizează alimentele, medicamentele, pesticidele, deşeurile şi alcoolii, care a)ung în el prin intermediul dublei aprovizionări cu s!nge. Aceste substanţe toice impun un mare stres asupraficatului, şi implicit asupra celorlalte organe şi glande ale corpului. 8!nd ficatul devine ecedat detoine, epatocitele mor. Spaţiul rămas în urma lor este umplut de un ţesut con)unctiv de tipcicatrice, alcătuit din celulele strome, care acoperă în mod normal suprafaţa eterioară a ficatului.8!nd epatocitele mor, ţesutul stromatic invadează spaţiul rămas liber şi formează cicatrice. Aşa se

 petrec lucrurile în ciroza ficatului, o boală a ecesului, care este confundată deseori cu o boală a

deficitului, deşi nu este cazul. 8iroza determină 1îngălbenirea2 şi 1împietrirea2 ficatului.Gicatul este un organ puternic vascularizat. <l primeşte o dublă cantitate de s!nge. 8el oigenat,venit din inimă este furnizat de artera epatică, iar cel neoigenat, încărcat cu substanţe nutritive,este furnizat de vena portă epatică. (acă deşeurile se acumulează pe pereţii venei porte, presiuneas!ngelui creşte, afecţiunea fiind numită ipertensiune portală. 8elulele upffer care căptuşescvasele de s!nge ale ficatului, au o importanţă vitală pentru sănătatea şi vitalitatea noastră. <le suntsimultan epatocite  şi fagocite. Gagocitele elimină microbii, corpurile străine şi celulele albe şiroşii care au ieşit din circulaţie. Gicatul filtrează deşeurile toice din s!nge, elimin!ndu-le în modnormal prin intermediul bilei, prin intestine şi colon. 7ila acţionează ca emulsificator, dizolv!ndgrăsimile pentru o asimilare corectă. Irăsimile asigură colesterolul necesar pentru producerea

ormonilor corticosteroizi de către glandele adrenale "cel mai cunoscut steroid este cortizonul#.9 N.tr. /leiuri nesaturate aflate în măsline şi peşte, cărora li se face foarte multă reclamă inclusiv în zilele noastre, cafiind etrem de sănătoase şi indicate pentru curăţarea arterelor de colesterol.

:@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 75/97

 

5ntr-un corp bolnav sau îmbătr!nit, funcţia ficatului este at!t de compromisă, înc!t corpul a)ungesă-şi clădească rezerve de grăsimi şi de celulită. Atunci c!nd vedeţi un corp gras, vedeţi practic unorganism bolnav. $entru a-şi duce la bun sf!rşit sarcinile, ficatul are nevoie de o cantitate uriaşă deenergie. (acă se află în stare de stres ? mintal, din cauza g!ndirii negative, gri)ilor, m!niei, fricii ? sau fizic, din cauza medicamentelor, ranei şi apei toice ? ficatul oboseşte şi sf!rşeşte prin a seîmbolnăvi. *ntoicarea s!ngelui, limfei, înceieturilor şi ţesuturilor moi ale corpului au întotdeaunala bază un ficat bolnav+

Eepatita este o boală a ficatului. a fel sunt mononucleoza, <pstein-7arr şi Sindromul 4boselii8ronice. Toate aceste boli reflectă o încărcare cu toine în eces a organismului şi un dezecilibruormonal. edicii dau vina pe gunoierii naturii ? virusurile ? dar, ca de obicei, se înşeală. 5n modoficial, epatita este clasificată în A, 7, 8, (, sau <. Toate aceste afecţiuni sunt predominante înStatele /nite, dar pot fi inversate uşor, dacă persoana este dispusă să coopereze. 5n regiunilecentrale din 8ina, ceaiul lui 3ene este folosit intravenos în cazul bolilor virale, cu mare succes, întimp ce în S/A el este folosit doar de c!ţiva veterinari pentru a trata c!inii şi pisicile agresive.$A8 şi Vucca Eerbal 7lend sunt etrem de utile, la fel ca şi ceaiul de ombuca. (etoificarea,

 precursorii racemizaţi ai ormonilor, eerciţiile fizice, apa de calitate şi odina )oacă un rol la felde important în procesul de vindecare.

P%!sona,)'(),% $o,%!)$%

$e măsură ce îmbătr!nesc, oamenii îşi scimbă personalitatea. <istă un tip de personalitate, ceacolerică, ce reflectă starea ficatului persoanei respective. 8olericul are o personalitate acră, dificilăşi greu de suportat. 8uv!ntul coleric vine de la cole, care înseamnă 1bilă2 în greceşte. 8ole sereferă la sucul digestiv al ficatului, bila. 4 persoană 1biliară2 are o personalitate dificilă. Festiţi înaceastă direcţie sunt alcoolicii şi unii v!rstnici "vecii greci au clasificat personalitatea umană în

 patru tipuri6 colerică, melancolică, sanguină şi flegmatică#. 4 mare parte din istoria dezastruoasă amedicinii occidentale este rezultatul teoriilor medicului şi scriitorului grec 8laudius Ialenus "circa%B&-&& e.n.#. Acesta a fost medicul personal al împăratului roman arcus Aurelius. Ialenuscredea în cele patru tipuri esenţiale de personalitate, pe care le-a numit 1umori2. 4 umoare este unfluid corporal despre care se credea că influenţează personalitatea. 5n mare parte, teoria lui s-adovedit greşită. 8ele patru tipuri de personalitate continuă să fie la modă, dar au căpătat nume noi,

 precum6 tipul A, 7 etc. *munitatea umorală se referă la anticorpii şi antigenii aflaţi în circulaţie îns!ngele uman şi în fluidele limfatice.

A$)"#, $,o!h)"!)$2 1),a *) .!o$%s#, "% =m1'!3n)!%

5mbătr!nirea organelor vitale limitează serios capacitatea noastră de a prelucra alimentele ingerate,inund!nd corpul cu un flu nesf!rşit de substanţe toice. $roducerea insuficientă de acid cloridricde către celulele stomacului limitează digerarea proteinelor şi permite instalarea în organism a

 paraziţilor şi a ouălor lor. *ndigestia este pusă de multe ori pe seama unui eces de acid stomacal,

dar în realitate se petrece eact cazul opus. Acidul stomacal are un pE foarte redus "&,#. <l esteat!t de acid, înc!t o singură picătură căzută pe piele ar face o gaură. Atunci c!nd sunt sănătoase,membranele mucoase ale stomacului prote)ează pereţii acestuia de acest acid at!t de puternic./lcerul peptic apare la nivelul pereţilor stomacali. 8el duodenal, la nivelul pereţilor intestinuluisubţire. 5mbătr!nirea, stresul şi bacteria 4elicobacter pBlori sunt trei dintre factorii care stau la

 baza ulcerului peptic. Gicatul are un rol esenţial în procesul digestiv. /n ficat bolnav nu eliminăsuficientă bilă, ca să nu mai vorbim de calitatea acesteia, lucru observabil îndeosebi seara sau dupăo masă bogată în grăsimi. /n ficat sănătos produce circa %,%D litri de bilă pe zi. Aceasta reprezintăun suc digestiv de culoare galben-maronie, uneori maroniu-verzuie, cu un pE etrem de alcalin. <aconţine ioni minerali, colesterol şi bilirubină, preluată din celulele roşii moarte. 7ilirubina este ceacare dă bilei culoarea galbenă, maronie sau verzuie. (acă analizăm cuv!ntul $o,%s%!o,2 constatăm

că acesta este alcătuit din cole ? bilă, ster ? grăsime şi ol ? alcool. $ietrele la vezica biliară au olegătură str!nsă cu problemele digestive. <le sunt foarte comune şi reprezintă o afecţiune gravă.(in cauza problemelor ormonale, incidenţa lor este de zece ori mai mare în cazul femeilor dec!t

:D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 76/97

 

în cel al bărbaţilor+ $ietrele la vezica biliară sunt pietre ale ficatului care au migrat, stabilindu-se învezica biliară, după ce s-au pietrificat. ărimea lor oscilează de la aceea a unui bob de linte laaceea a unei mingi de golf. $uţină Vucca 7lend la fiecare masă face minuni în cazul acesteitulburări. (acă doriţi să scăpaţi complet de această problemă, vă recomand clismele la ficat.!ncarea parţial digerată "numită cim# iese din stomac şi pătrunde în prima din cele trei secţiuniale intestinului subţire, numită duoden, unde este amestecată cu secreţiile pancreasului şi cu biladin ficat. Aceste secreţii sunt etrem de alcaline  şi au scopul de a ridica pE-ul cimului, astfelînc!t legăturile cimice ale carboidraţilor să poată fi rupte şi zaarurile digerate.

A%n()% 7ăutul licidelor la masă diluează acizii şi enzimele stomacale, cre!nd mediul perfect pentru instalarea paraziţilor ? un mediu alcătuit din resturi alimentare în putrefacţie ? la care seadaugă o mare cantitate de toine, care îmbolnăvesc şi îmbătr!nesc organismul gazdă.

Fezica biliară depozitează bila secretată de ficat, eliber!nd-o în intestinul subţire ori de c!te ori procesul digestiv impune acest lucru. $entru digestie, bila reprezintă ceea ce reprezintă detergentul pentru vasele murdare cu grăsime. (acă nu eistă suficientă bilă, grăsimile alimentare nu pot fi

digerate. (igestia parţială privează organismul de energie, căci @&' din energia noastră provinedin oidarea grăsimii. Gormarea micelelor este esenţială pentru absorbţia vitaminelor liposolubileA, (, < şi . etabolismul insuficient al grăsimilor conduce la probleme grave de sănătate şi la ocantitate redusă de energie, efectele sale fiind catastrofale "aşa se înt!mplă în cazul programelor dietetice şi al produselor alimentare 1care nu conţin grăsimi2#.

7ila conţine em "fier organic#. $ierderea emului "purtătorul oigenului în emoglobină# conduceautomat la o pierdere de energie şi de vitalitate. Anemia rezultată ca urmare a deficitului de fier nureprezintă însă o consecinţă a deficitului de fier alimentar, ci a încetinirii funcţiilor organelor vitaledin cauza toicităţii sistemice şi dezecilibrelor ormonale "eceselor#. Anemia rezultată în urmadeficitului de fier poate fi tratată cu uşurinţă, dacă sunt înţelese adevăratele cauze.

Suplimentele pe bază de fier alimentar sunt dezastruoase pentru organism. Gierul este un oidant şi participă direct la formarea radicalilor liberi. Soluţia perfectă pentru cei cu deficit de fier suntalgele lammat, care asigură materia primă necesară într-o formă uşor asimilabilă de cătreorganism pentru a produce emul necesar. a fel de utile sunt legumele proaspete cu frunze verzi"de pildă, spanacul# cultivate în grădină "fără îngrăşăminte#. (acă ficatul este toic şi nu poatesepara bilirubina din s!nge, deşeurile se răsp!ndesc înapoi în organism. *cterul este rezultatul unuieces de bilă şi de bilirubină în s!nge, care generează o culoare galbenă la nivelul globulelor ocilor. Suferinzii de epatită, ciroză şi mononucleoză au adesea un ten gălbui. Iălbinarea este unsemn al unei disfuncţii grave a ficatului.

<mulsificatorul grăsimilor din bilă care menţine colesterolul în soluţie este lecitina. $e măsură ce

corpul îmbătr!neşte şi pE-ul său se modifică, colesterolul, sarea, medicamentele şi mineralele din bilă se decantează şi determină apariţia şi creşterea în dimensiuni a pietrelor la vezica biliară.Aceste pietre îşi au originea în ficat, dar a)ung la proporţii gigantice numai în vezica biliară. (acă

 pietrele din vezica biliară blocează traseul bilei dintre ficat şi intestinul subţire, cangrena se vainstala în numai c!teva ore. Wesuturile cangrenoase sunt ţesuturi moarte, care putrezesc în absenţaoigenului. 4 vezică biliară cangrenoasă trebuie etirpată cirurgicalL în caz contrar, persoana vamuri din cauza şocului rezultat prin otrăvire "toemie#. $ierderea vezicii biliare conduce de regulăla diabet în următorii & de ani dacă persoana nu face nimic pentru a preveni acest lucru. edicinamodernă a avansat foarte mult în procedeele cirurgicale, elimin!nd cu uşurinţă vezica biliară a

 bolnavilor. <ste bine însă ca oamenii să înţeleagă cauzele care stau la baza formării pietrelor lavezică, fără să se bazeze pe progresele tenologice pentru a fi salvaţi de la o moarte sigură. $ietrele

la vezica biliară sunt responsabile pentru circa .&&& de morţi şi peste un miliard de dolari anualnumai în S/A. $ietrele la vezică sunt o confirmare a faptului că bătr!neţea s-a instalat de)a,indiferent de v!rsta biologică a omului+ $ierderea vezicii biliare ecivalează cu o îmbătr!nire mai

:C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 77/97

 

accelerată şi cu o viaţă trăită pe nivelul de subzistenţă, dacă pacientul nu face nimic pentru a veniîn a)utorul corpului său. 4mul poate trăi fără vezica biliară, fără apendice, splină, testicule, ovareetc., dar preţul plătit va fi sănătatea şi vitalitatea sa. Acţiunile imediate de remediere a situaţiei suntnecesare în acest caz, ele put!nd restabili calitatea vieţii persoanei, adăug!ndu-i mulţi ani de viaţă.

Gaceţi tot ce vă stă în puteri pentru a evita pierderea vezicii biliare. 4dată eliminată, ficatul îşi vasecreta bila direct în intestin, dar picătură cu picătură, nu toată odată imediat după masă, cre!nd

astfel un stres similar celui impus organismului de gustările dintre mesele principale.

I+)%na &)$a#,#)

7olnavii de cancer ar trebui să se abţină de la consumul cărnii de orice fel şi al br!nzeturilor.Acestea conţin proteine grele, generatoare de stres,  care golesc sistemul de energie. Algelelammat, tabletele de ficat organic racemizat, plantele taoiste, polenul armonizat, EarmonicS;nerg;, toate aceste produse reprezintă Super-alimente uşor de digerat. (iSorbAid, Vucca Eerbalşi 3ME8* asigură o digestie de %&&' şi restabilirea rapidă a stării de sănătate. Gructele şi legumele

 proaspete, organice, crescute fără îngrăşăminte, sunt la fel de utile pentru ficat. actate precumiaurtul, sana şi Qefirul preparate din lapte crud sunt etrem de sănătoase. 8eaiul de ombuca şisucul proaspăt de lăm!ie reprezintă alimente ideale.

<istă alimente ? precum ceapa crudă ? care provoacă o respiraţie neplăcută, cunoscută şi subnumele de respiraţie a ficatului. 8eapa crudă este un detoifiant puternic, care produce un miros1metalic2 în respiraţia anumitor persoane. Am auzit odată o conversaţie între asistenta profesoruluimeu de biocimie şi o altă persoană, în care prima se pl!ngea de problemele ei de sănătate. 8!ndmi-a cerut a)utorul, i-am simţit imediat mirosul respiraţiei şi am recunoscut simptomul. (oamna încauză avea un ficat stresat. 4amenii care au ficatul stresat fac uşor epatită, mononucleoză, saudob!ndesc sindromul oboselii cronice. (in aceeaşi categorie fac parte suferinzii de psoriazis,mătreaţă, viermi inelari, piele uscată, ungii fragile, cancer, probleme ale gingiilor, constipaţie,diverticulită, colită, sindromul colonului iritabil, infecţii cu paraziţi, Alzeimer. Nu mai puţin de

9&' din populaţie are ficatul stresat. Aşa se eplică de ce am insistat at!t de tare asupra necesităţiidetoifierii cu orice preţ a organismului, ecilibrării ormonilor şi ingerării S/$<3-alimentelor.

<istă modalităţi diferite de a dob!ndi o stare ideală de sănătate, iar eu nu mă opun niciuneia. 5ncazul în care constataţi totuşi că sănătatea dumneavoastră nu mai este la fel de bună sau că aţiînceput să îmbătr!niţi accelerat, sfatul meu este să priviţi în faţă realitatea. $ersonal, m-am trezit lav!rsta de @D de ani, c!nd am descoperit că am probleme serioase. 5n loc să continui pe aceeaşi cale,am preferat să-mi croiesc o cale nouă, astfel înc!t astăzi, la v!rsta de DB de ani, mi-am recăpătatintegral viaţa înapoi. Acelaşi lucru îl puteţi face şi dumneavoastră+ /n ficat sănătos reprezintă ocondiţie sine Eua non pentru a redeveni tineri+

*ată care sunt super-alimentele care alcătuiesc principala mea dietă alimentară "av!nd în vedere că

nu măn!nc dec!t o singură dată pe zi#. Golosiţi-le şi veţi constata că senzaţia de foame dispare, întimp ce energia şi luciditatea dumneavoastră mentală vor atinge un nivel pe care nici măcar nu vi-l

 puteţi imagina. ai mult, după o vreme nu prea îndelungată, veţi constata că greutatea vi se vanormaliza, iar părul va începe din nou să crească. Adaug uneori la aceste produse şi un măr sau o

 pară, un fruct de mango, o piersică sau legume proaspete. $entru o absorbţie perfectă şi o eliberarec!t mai deplină a energiei, completez procesul digestiv cu (iSorb Aid, Vucca 7lend şi 3ME8*.

M)n%!a,%,% ")n a.a m'!))

Amul nu moare. l se sinucide. Seneca

4amenii adoră litoralul mării+ Aerul de acolo îi face să se simtă mai bine, întruc!t musteşte de

electricitate. Apa ionizată le revigorează trupurile. ersul cu picioarele goale prin nisip permitescurgerea unei părţi importante a energiei toice prin tălpi "mai eact, prin punctele reflee aleacestora#. Faloarea vindecătoare a aerului, apei şi nisipului de pe litoral este dată de ionii minerali

::

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 78/97

 

încărcaţi electric. area este principala baterie în care natura îşi stocează energia ei orientatăcătre dreapta+ 5nţelegerea sursei din care provine energia mării este esenţială pentru inversarea

 procesului de îmbătr!nire şi pentru sănătatea noastră. Transferul de energie poate fi obţinut şi prinalte mi)loace. (e eemplu, plimb!ndu-vă cu picioarele goale prin nisip sau iarbă, ori îmbrăţiş!ndun copac cu picioarele goale. Aceste acţiuni modifică frecvenţele anormale ale corpului şi îl pun

 pe acesta la unison cu păm!ntul-mamă. 4 plimbare de numai D minute pe zi cu picioarele goaleeliberează o cantitate masivă de energie negativă şi de stres din organism. Am cunoscut oameni cudureri insuportabile de spate, incapabili să stea cu coloana dreaptă, care, după %D minute de

 plimbare cu picioarele goale prin nisip şi-au revenit complet+ 4 altă cale constă în a purta un lanţvibratoriu. 8iropracticienii susţin că orientarea vertebrelor este direct asociată cu stresulorganelor vitale, iar plimbarea prin nisip este o dovadă că atunci c!nd energia toică este eliminatădin organism, durerea şi bolile dispar.8urentul electric este o mişcare a energiei de-a lungul unui cablu metalic. 5n fluidele corporale

 precum s!ngele şi limfa, curentul este transportat prin intermediul ionilor minerali ionizaţi. *onii însoluţie permit trecerea electricităţii. (acă un licid nu conţine ioni, curentul electric nu poate trece

 prin el. <lectricitatea care trece printr-un licid dă naştere procesului de electroliză.(r. 8arr; 3eams a primit odată nu mai puţin de %&.&&& de dolari pentru rezolvarea unei probleme

legată de electroliză într-un magazin de cromare. Nimeni, nici ciar producătorul tancului deelectroliză nu reuşea să pună aparatul în funcţiune. 3eams nu a făcut altceva dec!t să toarne c!tevaQilograme de sare în soluţie, iar fluul de electricitate a început imediat să curgă prin licidulastfel obţinut, permiţ!nd începerea procesului de placare. 8lorura de sodiu a rezolvat pe loc

 problema electrolizei apei, pentru simplul motiv că sodiul este un electrolit. 8orpul uman arenevoie de o aprovizionare $onsan' cu ioni minerali electroliţi, într-o proporţie ecilibrată, pentrua-şi menţine o sănătate optimă. 5nlocuirea sării de bucătărie cu suplimente de sodiu ? aşa cum se

 procedează în cercurile medicale alopatice ? nu rezolvă problema dec!t pe termen scurt, lăs!ndînsă neatinsă adevărata cauză. Aşa cum spuneam mai devreme, sodiul creează condiţiile pentrueces şi accelerează procesul de îmbătr!nire. Sodiul este o otravă+

ah'!#,>aărul de masă este un cristal, dar nu conduce electricitatea atunci c!nd este dizolvat în apă. <lnu este un electrolit, căci nu conţine ioni minerali. >aărul este o substanţă cu o energie orientatăcătre st!nga, foarte 1concentrată2, care reduce frecvenţa vibratorie a corpului şi îi diminuează aura.>aaroza sabotează fluul de energie din corp, întruc!t se leagă de ionii noştri minerali. 8!nd ioniise leagă de zaăr, energia lor este neutralizată.  5n cazul în care cantitatea de ioni din organismscade, apare imediat o criză de sănătate, iar procesul de îmbătr!nire se accelerează.

(acă m!ncaţi frecvent zaăr de bucătărie, vă veţi pierde vitalitatea şi veţi îmbătr!ni mai rapid. Amdiscutat mai devreme în această carte despre ceaiul de ombuca. <ste important să înţelegeţi căorganismul ombuca are capacitatea de a converti această substanţă cu energia orientată către

st!nga ? zaărul de bucătărie ? într-un c!mp energetic orientat către dreapta şi încărcat cu enzime,ormoni şi acizi organici benefici. 7acteriile produc acest rezultat prin intermediul alcimiei

 biologice. ombuca este un produs alimentar viu, al cărui c!mp energetic a fost inversat. >aărula dispărut, dar energia a rămas.

 #perţii afirmă că zaărul nu este altceva dec!t zaăr. <i susţin că nu eistă nici o diferenţă întrezaaroză, maltoză, detroză şi lactoză, ecept!nd structura moleculară a acestor produse. Afirmăciar că aspartamul, manitolul, sorbitolul şi ilitolul nu sunt periculoase pentru organismul uman.8onform opiniei lor, corpului nu-i pasă ce ce tip de zaăr îi dăm. Aşa-zisele stări melancolicedatorate ecesului de zaăr sunt în viziunea lor doar o iluzie. <i bine, toate acestea sunt minciuni,şi vă asigur că ei cunosc foarte bine acest lucru. 8orpul face o diferenţă c!t se poate de clară între

tipurile de zaăr, la fel cum face şi diferenţa între tipurile de grăsimi. Aceste diferenţe au la bazăorientarea energetică a produselor. /nele zaaruri accelerează procesul de îmbătr!nire prinneutralizarea rezervelor naturale ale corpului de ioni minerali. >aarurile albe şi artificiale distrug

:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 79/97

 

energia alimentelor prin 1ionizare2 sau prin deteriorarea moleculelor alimentare. ai eact, acestemolecule pierd sau c!ştigă electroni, modific!ndu-şi astfel structura. >aarurile purificate "zaărulde bucătărie, fructoza, siropurile# şi cele artificiale, precum aspartamul2 la care se adaugă aditiviialimentari, au proprietăţi radiomimetice  care imită efectele radiaţiei nucleare asupra A(N-uluicelular. Aceste otrăvuri 1zăpăcesc2 energia corpului şi ecivalează cu rana gătită la microunde.<le conduc în timp la albirea părului, apariţia ridurilor, diminuarea activităţii glandulare şidezecilibrele ormonale, prin 1blocarea2 receptorilor corpului. $roblema poate fi inversată cua)utorul precursorilor racemizaţi ai ormonilor. Alimentele care conţin cantităţi mari de zaăr sausare nu se strică prea uşor tocmai pentru că enzimele lor au fost deteriorate. I!ndacii nu le atacă,întruc!t nu apreciază deloc alimentele pline de zaăr sau de sare. 0tiu ei ce ştiu+

V)am)n%,%

Fitaminele n# .o funcţiona dec!t dacă ionii minerali sunt prezenţi într-o formă ecilibrată. 3olullor este destul de puţin înţeles de ştiinţa contemporană, dar se ştie că depind întru totul deminerale. 0tiinţa a aflat de importanţa lor pornind de la aşa-numite boli ale deficitului. /na dinaceste boli este pelagra. <a indică un deficit al niacinei "vitamina 7-B#. 7oala răspunde bine latratamentul cu vitamina 7, mai ales dacă este dublat de ingerarea unor proteine de calitate şi de

eliminarea eceselor din corp. 8onceptul de 5)am)n' derivă din cuv!ntul 1vital2, care înseamnănecesar, la care se adaugă sufiul 1amină2 ? numele cimic al unei molecule care conţine azot.8uv!ntul amino este asociat de asemenea cu amina. Aminele se unesc şi formează proteine ceconţin azot. 8apsulele S48 conţin carbon şi sulf racemizat, care nu trebuie confundate cu formeleelementare ale celor două substanţe# contribuind astfel la construirea legăturilor sulfidrilice careunesc proteinele.

Golosite regulat, capsulele S48 permit dizolvarea automată a ţesuturilor cicatrizate interne şieterne, care sunt înlocuite cu ţesuturi vii, alcătuite din proteine funcţionale. 8orpul este formatîntr-o proporţie de 9&' din ţesuturi con)unctive. 8u c!t omul îmbătr!neşte mai tare, cu at!t mainumeroase devin ţesuturile sale cicatrizate, care dau acea senzaţie de corp înţepenit. 8apsuleleS48 vă a)ută să redeveniţi supli+

Aminoacizii, lipidele şi carboidraţii sunt molecule organice produse de sistemele vii prinactivitatea lor anabolică. oleculele organice conţin oigen, azot, sulf şi carbon. 8uv!ntul organicînseamnă 1care conţine carbon2. 4rice materie vie conţine carbon. 8arboidraţii conţin la r!ndullor carbon. Fiaţa este imposibilă fără carbon. Nu înt!mplător, vitaminele conţin şi ele carbon,alături de azot. 3esping folosirea vitaminelor de sinteză "ciar dacă sunt eticetate 1naturale2#,recomand!ndu-le eclusiv pe cele din alimente. Fitaminele produse de om stresează ficatul şi sunttoice pentru corp. <le )m)' efectul celor naturale, dar nu au capacitatea de a construi ţesuturisănătoase. Singurul supliment pe care îl folosesc personal este Fitaigt. Nu uitaţi că rana vie,cultivată în grădină, este de o mie de ori mai bună dec!t orice supliment şi mult mai ieftină+3eţineţi următoarea afirmaţie6 Noi nu trăim din vitamine, minerale şi enzime, ci din energia

furnizată de reacţiile cimice pe care le favorizează acestea.D)nam)$a &,#)"%,o! $o!.o!a,%

 Dacă ştiinţa dă greş, aceasta se petrece deoarece nimeni nu îşi pune întrebările corecte. Foltaire

S!ngele este un element central al metabolismului corporal. <l transportă oigenul şi substanţelenutritive către celule, şi elimină dioidul de carbon şi deşeurile din celule şi din întregul sistem,

 prin intermediul rinicilor, al intestinelor, plăm!nilor şi pielii. S!ngele este un element sistemic. <lserveşte toate sistemele corporale, motiv pentru care )oacă un rol central în orice analize medicale.3eprezintă un barometru foarte util al bolilor de)a declanşate şi al celor care se pot declanşa înorice moment, fiind una din cele două surse de informare pe care le oferă fluidele corporale.

S!ngele are un frate geamăn care îndeplineşte multe funcţii similare cu ale sale. Acest sistem1diferit2 N/ are o inimă care să-l deservească precum o pompă. Gluidul său este incolor. (acăapare o urgenţă medicală, nimeni nu vă va cere să donaţi acest fluid. Numele său este *GA şi el

:9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 80/97

 

face parte din sistemul limfatic. 4 limfă sănătoasă este absolut esenţială pentru o stare bună desănătate şi de vitalitate. <ste imposibil să inversezi procesul de îmbătr!nire fără o bună circulaţie alimfei. Aceasta poate fi accelerată prin plimbări viguroase, prin alergare, eerciţii aerobice, înot,respiraţii profunde şi printr-o muncă fizică grea. Tinerii fac în mod natural aceste activităţi, în timpce v!rstnicii au tendinţa să le %5)%4

Sistemul limfatic este alcătuit dintr-o reţea de capilare şi de vase similară arterelor şi venelor prin

care circulă s!ngele, cu c!teva diferenţe notabile. 8apilarele limfei au întotdeauna o terminaţie,spre deosebire de vasele sanguine, care sunt continue. Sistemul limfatic prezintă noduri, în timp cesistemul circulator al s!ngelui nu prezintă aşa ceva. Sistemul limfatic este înainte de toate unsistem de comunicaţie a 1proteinelor plasmatice2, responsabil pentru mişcarea a :D' din

 proteinele licide ale corpului. 8apilarele sale elimină deşeurile şi servesc fluidul etracelular dinspaţiile situate între celule. $ereţii capilarelor limfatice sunt mai permeabili dec!t cei ai vaselor des!nge, şi nu operează dec!t într-o direcţie. 4dată intrat într-un capilar al limfei, fluidul etracelular nu mai poate scăpa, p!nă c!nd nu a)unge în s!ngele din vena subclaviculară situată în apropierea

 bazei anterioare a g!tului. ai t!rziu, s!ngele este filtrat de rinici şi de ficat. <ste important săînţelegem că nodurile limfatice sunt în realitate locuri de stocare a energiei. 8!mpurile de energietoică sunt stocate şi păstrate aici în toată siguranţa, p!nă c!nd corpul devine capabil să se ocupe

de ele. (acă simţiţi noduli limfatici umflaţi sub mailare, pe braţe, sub s!ni sau în eteriorulacestora, ori în zona inginală "în )urul zonei pubiene#, ceea ce simţiţi în realitate sunt c!mpuri deenergie 1condensată2. Aşa se eplică de ce ele sunt umflate şi dure. 5n mod normal, ar trebui să fiemoi şi plastice, nu umflate+ Amigdalele sunt asemenea noduri limfatice. <le se umflă şi devininflamate atunci c!nd se instalează o boală.

Săriturile şi masarea limfei pun în mişcare energia toică, astfel înc!t ficatul să o poată eliminamai t!rziu din s!nge. $rocesul este mult uşurat dacă adăugaţi Vucca Eerbal 7lend, $A8, S48 şiceai de ombuca. S!ngele este pompat acolo unde limfa nu a)unge. 8orpusculii din s!nge"celulele roşii fără nucleu# sunt pompaţi în artere sub presiunea inimii. %&' din s!ngele care

 părăseşte inima scapă sub formă de plasmă   prin pereţii capilarelor, a)ung!nd în spaţiile

etracelulare dintre celule. Acest fluid %:!acelular este cel care deserveşte în realitate celulele şiţesuturile. Sistemul limfatic îndeplineşte o funcţie critică, pe care sistemul sanguin nu o poateîndeplini. Fenele returnează 9&' din volumul de s!nge în inimă. 8analele limfatice returneazădiferenţa de %&' în s!nge, sub forma licidului limfatic. ipsa eerciţiilor fizice şi ingerarea uneicantităţi insuficiente de apă conduc la apariţia unor ţesuturi congestionate, iar mai t!rziu la boală.

Sistemul limfatic este unul din cele mai importante sisteme din organism. At!t starea de sănătatec!t şi cea de boală îşi au rădăcinile în acest fluid apos numit limfă. (acă circulaţia limfei esteactivă şi pE-ul corpului este ecilibrat, toinele şi deşeurile nu se vor acumula în sistem. 5n cazcontrar, deşeurile se vor amesteca cu otrăvurile organice, cu mineralele din apa de la robinet, cusărurile şi grăsimile, d!nd peste cap ţesuturile şi bloc!nd funcţiile organelor vitale.

8!nd ţesuturile sunt congestionate şi corpul devine incapabil să se cureţe singur, fluul de oigenşi de substanţe nutritive devine mai lent. $e măsură ce deşeurile se acumulează în fluidele%:!acelulare dintre celule, pE-ul corpului se modifică, iar raportul dintre sodiu şi potasiu seinversează. 8orpul are nevoie de o aprovizionare constantă cu potasiu organic. (acă nu reuşeştesă-l obţină, îl fură din interiorul celulelor. 8!nd potasiul iese din celule, sodiul pătrunde în acesteaşi îl înlocuieşte. 5n acest fel, producţia moleculei de AT$ de către mitocondrii încetează, fiind

 blocată. 8ancerul începe în sistemul limfatic şi se etinde "metastază# pe autostrada proteinelor  plasmatice ale corpului ? respectiv prin acelaşi sistem limfatic. <erciţiile fizice )oacă un rolfundamental în buna circulaţie a limfei, întruc!t transferul acesteia depinde de mişcările corpului şide contracţiile musculare. ini-trambulina amplifică mult circulaţia limfei. Iestul instinctiv alfemeilor de a-şi ridica m!inile şi a gesticula c!nd vorbesc reprezintă o încercare de îmbunătăţire a

circulaţiei limfei la nivelul pieptului şi s!nilor. Ar fi mult mai bine însă dacă şi-ar lăsa braţele săat!rne înainte şi înapoi, aşa cum le-a creat (umnezeu. Acest balans natural al braţelor eercită oinfluenţă mai mare asupra sistemului limfatic dec!t prescripţiile ridicole ale e#perţilor.

&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 81/97

 

*ată un eerciţiu interesant care demonstrează dinamica mişcării limfei. 3ugaţi persoana să stea în picioare şi să îşi ridice braţele pe laterală, p!nă la înălţimea umerilor. 5mpingeţi-i apoi braţul în )os,delicat, dar cu putere, observ!nd rezistenţa naturală pe care o opune. 3ugaţi apoi persoana săalerge pe loc, cu genuncii sus la piept şi mişc!ndu-şi braţele, timp de zece secunde. 3epetaţi apoieerciţiul cu braţele întinse şi remarcaţi pierderea rezistenţei naturale a acestora. $ierderea de

 putere e asociată cu punerea în mişcare a limfei şi a ionilor minerali încărcaţi electric "vă amintesccă ionii renunţă la energia lor în scimbul trecerii semnalelor electrice#.

ăduva oaselor face parte integrantă din sistemul limfatic, fiind responsabilă de producereacelulelor roşii ale s!ngelui. <ste localizată în oasele plate ale corpului şi în epifizele "terminaţiile#oaselor lungi. 5ntre epifize şi diafize "partea prelungită a oaselor# se află discurile de creştere, celecare ne conferă înălţimea specifică. Gluorul interferează cu producerea celulelor roşii. <l bloceazăactivitatea enzimelor şi slăbeşte oasele. $astele de dinţi şi băuturile răcoritoare care conţin fluor 

 pot genera o anemie periculoasă. 4amenii anemici sunt lipsiţi de vitalitate şi obosesc cu uşurinţă.<fectul fluorului asupra sănătăţii şi energiei corpului este similar cu cel al cimioterapiei în cazul

 bolnavilor de cancer, doar că se petrece mult mai lent+ Sarea de bucătărie afectează în mod negativmetabolismul corpului. <fectele devin şi mai rele în cazul în care combinăm fluorul cu sodiul.

3omanii cunoşteau puterea sării de bucătărie. 8!nd au învins 8artagina lui Eannibal, s-au asiguratcă oraşul nu va mai renaşte niciodată, săr!ndu-i solul. Sodiul în eces stresează metabolismulcorpului, în timp ce fluorurile limitează capacitatea s!ngelui de a transporta oigenul "mai puţinecelule roşii produse de măduva oaselor înseamnă mai puţin oigen transportat#. 5mpreună, elereduc producţia de AT$. Sistemul limfatic deserveşte inclusiv colonul, care începe odată cucecumul. 8ecumul este punctul de )oncţiune între intestinul subţire inferior "ileul# şi începutulintestinului gros "colonul#. Apendicele porneşte din cecum. Această zonă este cea mai toică dinorganism. Tocmai de aceea este saturată de noduli limfatici, care izolează şi gestionează deşeuriletoice, prevenind astfel moartea. Apendicita este o confirmare a unui surplus de deşeuri toice,care pot provoca moartea+ /n colon ineficient şi un sistem limfatic lent sunt simptome  asociate cuun ficat toic ce generează problemele de la nivelul intestinului gros. 4amenii care se îmbolnăvesc

de apendicită, diverticulită, colită sau sindromul colonului iritabil sunt avertizaţi astfel că pot urma probleme mult mai grave de sănătate dacă nu vor lua măsuri.

A!s#!),%2 $)$a!)$%,% *) m%m1!%,% no)

5n anul %9B am suferit din cauza unei arsuri severe, datorată unui accident. $ielea şi ţesuturile de pe partea interioară a cotului meu drept au fost arse şi distruse de o bucată de metal incandescentcare mi-a căzut peste m!nă. a vremea respectivă aveam v!rsta de @B de ani. (upă standardelemedicale, eram un om bătr!n şi ar fi trebuit să răm!n cu nişte cicatrice îngrozitoare. Findecarea s-a

 produs însă fără să lase nici o cicatrice vizibilă. Trebuie să menţionez că nu m-am dus la nici undoctor. (e ce nu au apărut cicatriceH 3ăspunsul este legat de funcţionarea organelor mele vitale, decirculaţia s!ngelui şi a limfei şi de modul meu de viaţă.

8orpul are capacitatea de a se regenera integral. <l îşi poate regenera membre, ţesuturi nervoase şioase. 8!nd afirm acest lucru, mă refer la o regenerare totală a membrelor şi la o restaurare deplinăa funcţiilor organismului, fără nici o urmă de cicatrice. Acest lucru a fost amplu demonstrat de dr.elvin Saunders, iar mai recent de )aponezi, care au a)utat o persoană diabetică să îşi refacăintegral un picior cu a)utorul Apei *onizate de 5naltă Faloare edicinală. iracolul regenerării afost eperimentat personal de itcell a;, care a scimbat istoria medicinii prin regenerareaintegrală a pielii, oaselor şi ţesuturilor nervoase după ce a suferit peste @& de rupturi ale femurului.

M)!a$o,%,% medicale sunt str!ns legate de principiile medicinii vibraţionale şi de manipulareaforţelor energetice subtile la nivelul corpului bioelectric. Adevărata stare de sănătate înseamnă ovindecare fără cicatrice şi formarea unor ţesuturi noi, dincolo de legile aparente ale ştiinţei.

Can$%!#, *) sa!%a

%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 82/97

 

 Din păcate, ignoranţa bine preentată trece adeseori drept înţelepciune. Anonim

Sarea "clorura de sodiu# este un parado. <a face parte integrantă din procesul vieţii, dar şi din celal morţii. 4 cantitate mică de sare nu vă va face prea mult rău, dar una mai mare vă poate ucide.*storia poate fi scrisă în funcţie de sare. 5n 8ina Antică, două linguri mari de sare reprezentau omodalitate acceptabilă din punct de vedere social de sinucidere. Sarea a servit drept monedă descimb şi drept laativ. Timp de mai bine de %&& de ani, medicina s-a focalizat asupra relaţiei sării

cu ipertensiunea. Ne vom concentra asupra efectelor sistemice ale sării asupra mediului intern./manitatea a tulburat ecilibrul instaurat de mama-natură. Golosim sarea pentru a ne condimentam!ncarea, grăbindu-ne astfel cu bună ştiinţă îmbătr!nirea. Erana cu adevărat nutritivă nu necesităsare, întruc!t conţine suficienţi ioni minerali pentru a căpăta savoare. !ncarea nerănitoare arenevoie de sare pentru a căpăta gust, dar şi pentru a nu se strica 4 $riviţi orice cutie sau pacet curană procesată şi veţi constata că aceasta este înţesată de sare. Alimentele la cutie au apărut în%D9, c!nd compania E.I. Eeinz a produs primele D: de produse de acest tip. Sarea a fost folosită

 pentru a crea un mediu ostil bacteriei "lostridium botulinum, o bacterie facultativ anaerobă. <a poate supravieţui cu sau fără oigen. (eşeurile sale sunt printre cele mai toice otrăvuri sistemicecunoscute. 7oala provocată de această bacterie este numită botulism+

arinarii de altădată sufereau îngrozitor din cauza cărnii pe care o consumau pe vasele lor, etremde sărată. a fel s-au petrecut lucrurile şi cu populaţia civilă. 8!nd carnea e conservată cu a)utorulsării, ea îşi pierde forţa energetică şi calităţile nutritive. 8lorura de sodiu "sarea de bucătărie# esteun conservant care dezecilibrează puternic ecilibrul potasiuMsodiu în corpul uman. <a îi îngraşănumai pe patronii pompelor funebre.

Alimentele organice au un conţinut natural mare de potasiu şi redus de sodiu, în timp ce alimentele procesate şi nesănătoase "de tip fast-food# au eact raportul invers. Sodiul dezecilibrează balanţaionilor din organism şi distruge ecilibrul energetic al solului. 5ngrăşămintele pe bază de sarecreează condiţiile pentru apariţia eceselor la nivelul solului. Acelaşi lucru se petrece în interiorulcorpului atunci c!nd ingerăm această substanţă. Sarea este un c!mp energetic concentrat, cu o

energie orientată către st!nga, care nu are ce căuta în corpul uman.(r. 8are; 3eams obişnuia să afirme că alimentele de calitate mai degrabă se desidratează dec!t

 putrezesc. <l şi-a dovedit afirmaţia prezent!nd un pepene pe care l-a cultivat în grădina personalăla un t!rg local, trei ani la r!nd+ Erana proaspătă este bogată în zaaruri naturale şi în minerale ale

 păm!ntului. 8alitatea este întotdeauna asociată cu o semnătură energetică orientată către dreapta.

Acres /SA a relatat o poveste despre un v!nzător ambulant care a dus în maşina sa trei verze timpde nouă luni, fără ca acestea să se strice. 5n JeeQ-end-uri, le lăsa la umbra unui copac p!nă lunidimineaţa, c!nd le deco)ea de frunza eterioară şi pornea din nou la drum. 8!nd nu a mai avut cem!nca, el a tăiat verzele şi le-a m!ncat crude. 8eea ce dorim să demonstrăm este faptul că unconţinut bogat în minerale şi zaaruri naturale este esenţial pentru calitatea fructelor şi legumelor.

5ngeţata preparată în casă, cu un conţinut mare de zaăr, nu îngeaţă complet, indiferent c!t deredusă este temperatura la care este păstrată. $ortocalele bogate în zaaruri se stafidesc, dar nuintră în putrefacţie. Salata şi legumele cultivate în grădina personală pot fi păstrate în frigider pesteo lună, fără a-şi pierde gustul şi savoarea+ Nivelul ridicat de zaăr din sucurile de plante indică unconţinut bogat de minerale, un gust foarte bun şi ecelente calităţi de conservare.

5n zilele de altădată, o găleată de fasole verde proaspăt culeasă c!ntărea %C Qilograme. Astăzi, eanu mai c!ntăreşte dec!t % Qilograme. (iferenţa este dată de lipsa mineralelor păm!ntului şi deconcentraţia redusă de zaăr. 8u c!t energia pozitivă este mai concentrată, cu at!t mai mare devinegreutatea produselor vegetale, prin comparaţie cu cea a plantelor crescute cu îngrăşăminte pe bazăde sare şi cu diferite otrăvuri, care nu pot dec!t să-i îmbolnăvească pe cei care le consumă.

*ată o poveste adevărată legată de maniera în care afectează sarea starea de sănătate şi de vitalitate.a începutul anilor RC&, dr. $aul 7ragg, un mare promotor al sănătăţii şi unul din mentorii mei, a

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 83/97

 

 provocat un grup de atleţi de la un colegiu să alerge împreună cu el pe o distanţă de B& de mile de-a lungul Făii orţii. <ra luna august şi afară era o temperatură de @&Z8. 1<perţii2 i-au sfătuit peatleţi să ia tablete de sare+ Atleţii au primit apă rece şi rana de care aveau nevoie, în timp ce7ragg nu a băut dec!t apă distilată caldă, nu a luat sare şi nu a acceptat nici un fel de rană.Singurul care a terminat cursa a fost 7ragg. 8!t despre atleţi, absolut toţi au necesitat îngri)irimedicale pentru a-şi reveni din epuizare şi insolaţie. 7ragg a terminat cursa în %& ore şi )umătate, adormit în cort peste noapte, după care, a doua zi, a reluat cursa pe drumul de întoarcere. F!rsta luidepăşea CD de ani+ <ra însă un om t!năr şi activ, care evita complet sarea+8elebrul corp de elită al lui 3ommel nu consuma deloc sare, dar a fost capabil să ducă c!teva dincele mai mari bătălii în deşert. 8!nd soldaţii au fost în sf!rşit capturaţi, s-a constatat că se aflauîntr-o stare ecelentă, fără să fie deloc afectaţi de căldură sau de desidratare. Americanii foloseau

 pastile de sare la care se adăuga sarea din m!ncare, aşa că nu-i de mirare că sarea le-a venit de ac.*ndienii americani nu consumau dec!t foarte puţină sare. 8!nd oamenii civilizaţi au venit peste eişi i-au deprins cu sarea, starea lor de sănătate s-a deteriorat. Sarea nu este unica premisă a bolii,dar )oacă întotdeauna un rol important în instalarea bolilor la nivel subclinic, care conduc mai apoila manifestarea lor fizică. 8!nd concentraţia de sodiu este ridicată, corpul se află într-o stareenergetică negativă. 4 dietă bogată în sodiu dezecilibrează raportul sodiuMpotasiu şi accelerează

 pierderea potasiului din celule. $otasiul este ionul predominant din interiorul celulelor, în timp cesodiul este ionul predominant în eteriorul acestora "în fluidul etracelular#. 8!nd organismul primeşte prea mult sodiu, el este silit să fure potasiul din celule şi să-l înlocuiască cu sodiul. Ambiiioni au o sarcină electrică pozitivă şi ambii sunt electroliţi, dar sodiul are o orientare energeticăspre st!nga, în timp ce potasiul are o orientare către dreapta. <demele "retenţia fluidelor înţesuturi# reprezintă un semn al unui eces de sodiu şi de deşeuri proteice în spaţiile intercelulare.4dată a)uns în interiorul celulei, sodiul scurtcircuitează maşinăria celulară, sedează mitocondriile,iar în final ucide celula. 8elulele moarte produc acizi ce trebuie eliminaţi. 8elulele aflate la limitadintre viaţă şi moarte devin o povară pentru organism. $rezenţa ţesuturilor moarte şi bolnaveconsumă multă energie vitală. <nergia AT$ care ar putea fi folosită pe creştere şi dezvoltare esteutilizată pentru a neutraliza stresul provocat de prezenţa sodiului. itocondriile n# .o funcţiona

într-un mediu bogat în sodiu. <le nu se pot reproduce dacă sodiul le-a invadat teritoriul.En%!+)a *) $an$%!#,

8ancerul este manifestarea unei energii negative. Tumorile canceroase se încon)oară întotdeaunade ţesuturi bogate în sodiu. <le concentrează energia, acţion!nd ca nişte găuri negre anaerobe, carefură şi izolează forţa vieţii organismului gazdă.

4 tumoare nu este un duşman. <a este mai degrabă o declaraţie din partea corpului, care doreşte săne transmită că nu se simte bine. ai mult, ea reprezintă o măsură de autoapărare luată de corp

 pentru a preveni condensarea  energiei toice letale. Ne referim aici la energia toică pe careorganismul nu mai este capabil să o neutralizeze şi să o elimine prin cele patru canale principale

ale sale6 plăm!nii, rinicii, intestinul gros şi pielea. Tumorile ? ciar şi cele benigne ? sunt unavertisment. 5n primele etape ale bolii, tumoarea canceroasă trece neobservată. $e măsură ceconcentrează din ce în ce mai multă energie, ea devine mai 1densă2, put!nd fi observată la razele, prin scanare şi radiografie. $oate fi ciar simţită prin palpare, dacă nu se află la o ad!ncime preamare în interiorul corpului. Tumorile canceroase nu sunt acelaşi lucru cu masele canceroase.Tumorile sunt aglomerări de ţesuturi care importă energia şi pe care corpul le formează pentru aizola c!mpurile energetice toice, scoţ!ndu-le astfel din circulaţie. Tumorile sunt nişte naţionaliste.<le răm!n pe propriul lor teritoriu şi îşi importă energia de care au nevoie. Nu se răsp!ndesc, aşacum se crede de regulă. 8!nd sunt etirpate prin intervenţii cirurgicale, corpul este slăbit într-omăsură suficient de mare pentru a se grăbi să-şi alcătuiască alte tumori, în loc să se vindece de celeveci. 5n general, tumorile canceroase nu ar trebui eliminate cirurgical. /neori, corpul îşi dizolvă

el însuşi tumorile. (e cele mai multe ori, preferă însă să le calcifieze  "le pietrifică, prin depozitareade minerale#, leg!nd astfel energia toică de o bază permanentă. Tumoarea reprezintă un efort din partea corpului de a se apăra în faţa duşmanului. (uşmanul este de regulă ciar persoana care

B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 84/97

 

locuieşte în el. (e aceea, tenicile de vindecare necesită de regulă o reprogramare a felului în careg!ndesc oamenii. 8iar dacă acţionezi corect, g!ndirea negativă te poate doborî, căci corpul

 percepe realitatea minţii, nu pe cea obiectivă. K ")n 1'',)% s% $3*)+' =n .,an#, m)n())4  *nvers,o persoană cu g!ndire pozitivă, fericită, plină de iubire, poate elimina orice formă de cancer.<vident, opţiunile sale mentale corecte trebuie transpuse şi în plan fizic, pentru ca succesul să fiedeplin. Natura face miracole, dar îndeosebi pentru oamenii care iau decizii corecte+ Aţi înţelesH

(acă vi s-a depistat o tumoare malignă, este cazul să treceţi la măsuri imediate. 8imioterapia şiradiaţia nu reprezintă o opţiune înţeleaptă. 8ele două forme de terapie reprezintă o tortură şi omare celtuială financiară, ce nu-şi au rostul. ult mai recomandabile şi mai umane sunt formelealternative de terapie, dar trebuie să faceţi dovada unei anumite discipline. Terapia alternativă

 presupune o atitudine cu adevărat pozitivă, de fericire maimă. Nu trebuie să aveţi nici cea maimică îndoială, teamă, gri)ă, ură, m!nie, nu trebuie să învinovăţiţi pe nimeni ? trebuie să fiţi totnumai iubire+ (orinţa de a trăi trebuie să fie intensă şi să ecludeţi teama de moarte.  $entru o mai

 bună înţelegere, vă recomand cu căldură cărţile6 8orpul crede fiecare cuv!nt pe care îl spui şi/niversul olografic. /nicele lucruri pe care le au în comun tumorile şi masele canceroase suntvirusurile şi mediul anaerob, cu o energie orientată către st!nga, bogat în sodiu.

4 masă canceroasă nu reprezintă o tumoare, iar cei doi termeni nu trebuie folosiţi unul în loculceluilalt. 4 masă nu este densă, aşa cum este tumoarea. <a nu poate fi simţită prin palpare, întruc!tnu are graniţe definitive. asa canceroasă este moale ca un burete, poroasă şi greu de identificat

 prin atingere. asele canceroase apar şi cresc în linişte, neştiute de nimeni. <le eistă în zonacrepusculară dintre viaţă şi moarte. Apar rareori la razele , pe scanere sau în radiografii. <steaproape imposibil să îţi dai seama unde se termină o masă canceroasă şi unde începe ţesutulsănătos folosind aceste mi)loace tenice. asele sunt invizibile, căci au o densitate redusă şi seascund în spatele altor ţesuturi. asele canceroase sunt ofensive prin natura lor. *maginaţi-vi-le ca

 pe nişte avanposturi ale epansionismului colonial dintr-o ţară în curs de dezvoltare "corpuldumneavoastră#. 8oloniile de mase se stabilizează într-o perioadă de şapte ani, pe care cercurilemedicale o numesc perioada 1ocultă2 "faza ascunsă#. 4 masă canceroasă apare şi creşte în corpul

uman cu mult înainte ca gazda ei să devină conştientă de eistenţa ei. asele urmează autostradalimfatică, sabot!nd sistemul limfatic şi pe cel imunitar, fără ca gazda să ştie ceva, ba ciar simţindu-se bine+ (in păcate, c!nd ea devine conştientă de eistenţa masei canceroase, problemaeste de multe ori prea gravă pentru a mai putea fi rezolvată+

5n timpul perioadei oculte, masa de cancer este ascunsă, invizibilă şi nedetectabilă de către gazdăsau prin mi)loacele convenţionale de testare. Altfel spus, masa foloseşte o tenică de camuflare

 pentru a nu putea fi depistată. (e multe ori, anii care preced depistarea unei mase canceroase sunt printre cei mai buni din viaţa persoanei, din punctul de vedere al înfăţişării eterioare şi alsănătăţii. 5n scimb, în ceea ce priveşte mediul său intern, modul de viaţă al persoanei, felul în careg!ndeşte ea şi opţiunile sale îşi spun cuv!ntul, procesul de îmbătr!nire acceler!ndu-se rapid.

asele canceroase determină creşterea în greutate a persoanei, fără ca dimensiunile sale eterioaresă se modifice prea mult, întruc!t apa este mai grea dec!t grăsimea "raportată la acelaşi volum#. (eaceea, orice creştere în greutate fără modificarea volumului ar trebui să vă alerteze.

$ersoanele intoicate cu sodiu suferă întotdeauna de edeme "retenţia apei în ţesuturi#, parţial dincauza sodiului şi parţial din cauza acumulării proteinelor plasmatice din spaţiile etracelulare.<demele reprezintă un semn. <le sunt ceva anormal. <demele cronice reprezintă ecivalentul unei

 proclamaţii tăcute de război şi nu trebuie niciodată ignorate. <le semnalează o invazie a sodiului lanivel celular şi o acumulare masivă a proteinelor plasmatice în spaţiile interstiţiale dintre celule./rmăriţi dacă pielea dumneavoastră a devenit pufoasă, plină de apă, lăs!nd urme vinete la cea maimică atingere. /rmăriţi cu atenţie dacă nu cumva vi s-au umflat picioarele, gleznele sau m!inile.

Aceste semne sunt asociate inclusiv cu o inimă congestionată şi cu dezecilibrele ormonale.4amenii aflaţi în primele etape ale formării maselor de cancer c!ştigă deseori substanţial îngreutate, fără un motiv aparent, de multe ori fără să-şi scimbe obişnuinţele alimentare. Abia spre

@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 85/97

 

sf!rşitul perioadei oculte încep ei să se simtă rău, devenind brusc numai piele şi oase. 8orpul lor  pare să se evaporeze subit+ 8!nd se petrece acest lucru, masa canceroasă a ieşit din perioada decamuflare şi a declanşat războiul într-o formă descisă+

<demul este modalitatea de camuflare a cancerului. 4amenii nu-şi dau seama de acest lucru+ $ur şisimplu, nu înţeleg. Sunt convinşi că totul e în regulă. 17ătr!neţea+2  5n timpul camuflării, corpulcanceros se auto-consumă  "fenomen cunoscut şi drept auto-canibalism#. <l eperimentează o

oidare masivă a radicalilor liberi, diger!ndu-şi propriile ţesuturi, proces numit auto-digestie.8orpul a)unge să trăiască eclusiv din energia stocată. /n asemenea corp se află într-o starecatabolică. (upă epuizarea rezervelor de energie, bang+, )ocul s-a terminat. (in cauza naturiiinvizibile a maselor de cancer, urmează o eplorare cirurgicală efectuată asupra bietului pacient,care încă nu bănuieşte nimic, de către nişte oameni orbi în alate albe. Această agresiune sabotează

 bruma de energie care i-a mai rămas pacientului, slăbindu-l dincolo de orice speranţă de revenire.8onfirmarea cancerului nu este nici ea o binecuv!ntare, căci la momentul respectiv, greutatea şienergia bolnavului sunt minime. Fictima devine peste noapte numai piele şi os şi începe teroarea+

 Nu eistă analize care să stabilească nivelul de intoicare cu sodiu al celulelor, dar eistă destulesemne în această direcţie. a fel stau lucrurile şi în ceea ce priveşte intoicarea cu proteine

 plasmatice la nivel %:!acelular. 5nvăţaţi să citiţi aceste semne. 8!nd vedeţi că cineva c!ştigă îngreutate, este cazul să deveniţi atent. 8onştientizaţi scimbarea bruscă a stărilor psiice şi stăriledepresive datorate oscilaţiei nivelului de zaăr din s!nge. $roblemele menstruale şi sindromul

 premenstrual nu trebuie niciodată negli)ate. Acneea, umflăturile, celirea, reducerea energiei personale ? toate sunt semne ale unor boli la nivel subclinic. *nfecţiile urinare, problemele prostatei, cele ale colonului şi albirea părului ? toate au consecinţe pe termen lung. (acă aveţi probleme, căutaţi a)utor. Giţi însă precaut în faţa terapiilor convenţionale. 4amenii se simt1uşuraţi2 c!nd duşmanul lor este identificat. <i doresc să îşi creadă pe cuv!nt medicul. Nu vă lăsaţi

 păcăliţi. $oveştile medicilor sunt amăgitoare şi nu pot conduce dec!t la decizii greşite. Da$' n#+'s)() o .%!soan' n%a&),)a' m%")$)n)) o&)$)a,%2 =n$%.%() s)n+#! ,#.a- 

3eţineţi6 cel care eecută vindecarea este întotdeauna corpul+  5n calitate de stăp!n al lui, este de

datoria dumneavoastră să îi asiguraţi mediul necesar pentru ca vindecarea să se producă. 5nvăţaţisă controlaţi mediul intern+ Terapia colonului este crucială în această direcţie. 3educerea cantităţiide rană este şi ea de dorit. Alimentele curate, cultivate în grădină, nu au egal. (etoifiereaficatului e obligatorie. $roblemele ormonale trebuie rezolvate. Apa *onizată de 5naltă Faloareedicinală e mai bună dec!t orice internare în vreo clinică medicală din lume şi poate fi preparatăciar acasă la dumneavoastră. $limbările sunt etrem de benefice. I!ndirea şi vizualizarea

 pozitivă sunt cruciale. (ezintoicarea este absolut obligatorie. Săriturile şi masa)ul limfei ar trebuisă devină parte integrantă din rutina dumneavoastră zilnică. 3!sul şi amuzamentul ar trebui să văcaracterizeze fiecare zi. Iri)ile şi teama nu sunt permise. 8ontrolaţi-vă g!ndurile, dacă nu doriţi sădeveniţi o profeţie împlinită. Amintiţi-vă de puterea rugăciunii, nu numai pentru dumneavoastră, cişi pentru cei din )ur. editaţia şi respiraţia profundă reprezintă instrumente etrem de eficiente.Timpul petrecut în grădină "cu picioarele goale#, cultivarea plantelor şi contemplarea naturii văapropie mai mult ca orice altceva de $aradis+ Gaceţi-vă timp pentru a-i a)uta pe cei din )ur. 8u c!tveţi dărui mai mult, cu at!t mai mult veţi primi. 4diniţi-vă at!t c!t are corpul nevoie. (ormiţi peo saltea magnetică cu valoare medicinală L astfel, perioadele de odină vor deveni perioade de1vindecare2.

A#o/")a+nos)$#, *) a#o/!aam%n#,

8ele mai simple instrumente pentru diagnostic sunt pendulul şi lanţul vibratoriu. Golosite corect,ele sunt nişte instrumente fantastice. 5nvăţaţi să le utilizaţi pentru a stabili profunzimea aureidumneavoastră de astăziL veţi avea astfel o referinţă pentru viitor. (acă v-aţi stabilit şi 1v!rsta

 bioelectrică2, aveţi de)a două puncte de referinţă. 5ncredeţi-vă întotdeauna în instinct. Nu-i deloc uşor să scapi de sodiul acumulat în organism, îndeosebi dacă aţi fost diagnosticat de)acu cancer. Aveţi nevoie de cantităţi mari de potasiu organic, dar nu trebuie să cădeţi în etrema

D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 86/97

 

opusă. !ncaţi alimente integrale proaspete, precum morcovi, varză, ceapă, lăm!i şi sfeclă. 7eţi-lelent sucul. Nu vă grăbiţi. 3eţineţi6 un măr este m!ncat corect în D-%& minute, în timp ce sucul său

 poate fi băut în numai două secunde. Sucurile dau peste cap sistemul, cu toate părerile contrarii.Golosiţi moderaţia şi aveţi gri)ă să adăugaţi întotdeauna puţină Vucca 7lend, (iSorb Aid şi clorurăde idrogen racemizată pentru a obţine beneficii maime. Sucurile proaspete sunt nişte detoifianţifoarte puternici şi pot inunda corpul cu toine eliberate, d!nd astfel peste cap ficatul, adrenalele şirinicii. 8el mai bine este să o luaţi încet+ Abordarea ideală este ca bolnavul să renunţe complet laalimentele obişnuite şi să consume eclusiv Super-alimentele pe care le-am menţionat p!nă acum.3ezultatele vor fi incredibile+ Findecarea este aproape garantată.

8eaiul de ombuca este şi el recomandat. Salturile uşoare pe mini-trambulină pun în mişcarefluidele corpului. asa)ul limfei cu rollerul e etrem de eficient. $ăstrarea unor obişnuinţeregulate a)ută la vindecare. a fel, pastilele de $A8 şi Aspar-a. (etoifierea deşeurilor proteicenu se petrece de la sine. 8orpul trebuie asistat în această direcţie. 4dată puse în circulaţie, acestetoine trebuie eliminate c!t mai rapid+ 8lismele la colon, $A8 şi Vucca Eerbal 7lend permit cuuşurinţă acest lucru. <vitaţi apa de la robinet. Nu beţi apă distilată. Aceasta este o apă moartă din

 punct de vedere biologic şi este încărcată cu contaminanţi de la pet-urile din plastic. 8ei care orecomandă nu ştiu ce spun. <istă opţiuni mult superioare. 4ri de c!te ori iniţiaţi un proces de

detoifiere, vă puteţi aştepta la reacţii neplăcute. $lătiţi astfel pentru propriile dumneavoastră păcate+ Nu uitaţi de puterea g!ndirii pozitive. <ste plăcut să te bazezi pe cineva din afară pentru ate a)uta să te întorci în universul sănătăţii, dar asemenea persoane sunt rare.

(e îndată ce potasiul începe să înlocuiască sodiul din celule, mitocondriile revin la viaţă şi începsă se multiplice. 8u c!t vor fi mai multe, cu at!t mai mare va fi energia de care va dispune corpuldumneavoastră pentru a se vindeca. a început vă veţi simţi rău, dar treptat, vă veţi simţi mai bine.$rocesul constă în doi paşi înainte, unul înapoi.  (etoifierea poate fi foarte greu suportată de unii

 pacienţi. 5nainte de toate, este un fel de )oc al minţii. 8orpul strigă6 1ă simt rău+2, dar trebuie săignoraţi semnalele acestea şi să-l asiguraţi că totul va fi bine în final. Forbiţi cu trupul şi spuneţi-ice aşteptaţi de la el. Nu vă grăbiţi să intraţi în etaz la primele semne de refacere metabolică.

$ăstraţi-vă cu orice preţ energia, căci veţi mai avea nevoie de ea+ >ilele bune vor mai fi urmate dezile proaste. 5n timp, cele bune vor deveni însă din ce în ce mai numeroase, iar cele proaste din ceîn ce mai rare. (acă intraţi în panică şi renunţaţi, nu vă veţi vindeca niciodată+

8imioterapia este definită ca o prevenire sau un tratament al bolilor infecţioase cu a)utorul unor substanţe cimice care acţionează în sensul prevenirii 1stării antiseptice2, simultan cu evitareaefectelor secundare grave asupra pacientului. 8uv!ntul antiseptic este alcătuit din anti ? împotrivaşi septic ? stare cauzatoare de febră, provocată de bacterii sau de produsele toice ale acestora.(acă pornim de la această definiţie din dicţionar, vi se pare cumva că cimioterapia folosită asupra

 pacienţilor de cancer se potriveşte acestei descrieriH 0tiaţi că trebuie să semnaţi un formular deacceptare înainte de a vi se permite această terapie 1miraculoasă2H

M%")$am%n% $a!% n# s#n a.!o1a%edicamentele folosite în cimioterapia cancerului sunt nişte iluzii. <le nu sunt aprobate ca sigure

 pentru tratamentul cancerului, dar sunt totuşi administrate unor persoane care nu bănuiesc nimic.edicina şi companiile farmaceutice 1se spală pe m!ini2 de eventualele responsabilităţi, pun!nd

 pacienţii să semneze înainte de a le administra tratamentul, ca să nu poată fi trase la răspundere pentru oribilele consecinţe ce vor urma. 8!nd semnează formularul 1standard2, oamenii îşi dauacceptul legal, conform legilor în vigoare. Numele )ocului în sistemul nostru legal este )urisdicţie+edicina şi tribunalul pot avea )urisdicţie asupra corpului unei persoane, la fel cum poate avea şiaceasta, dar nu în acelaşi timp. 8!nd sistemul medical capătă )urisdicţie asupra corpului persoanei,aceasta din urmă nu mai are putere legală să dispună de propriul corp. (acă persoana îşi cedează

acest drept, ştiinţa medicală capătă puteri depline asupra sa. 5n cazul pacienţilor de cancer,opţiunile în interiorul sistemului medical sunt nule. (acă nu semnezi formularul, ţi se refuză oricetratament, pentru că nu accepţi să îţi cedezi )urisdicţia asupra propriului tău corp. Altfel spus,

C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 87/97

 

semnătura ta înseamnă un contract cu răspundere limitată pentru medicină, în care tu îţi asumitoate riscurile, deşi împarţi beneficiile "eventuale# cu sistemul. Sistemul medical are nevoie de

 )urisdicţie întruc!t foloseşte medicamente eperimentale în tratamentul cancerului şi în distrugereacorpului pacientului, evident, totul cu binecuv!ntarea agenţiilor de omologare a medicamentelor.

Toată lumea ar trebui să înţeleagă principiul cunoscut în cercurile )uridice şi medicale şi numit13egula cauzei probabile2. Aceasta afirmă că6 1medicamentele eperimentale pot fi folosite numai

dacă efectele lor secundare nu sunt mai rele dec!t efectele finale ale bolii netratate2. *ndiferent detipul de medicament folosit împotriva cancerului, acesta poartă ştampila magică6 1numai pentru uzeperimental2. 8um vi se pareH 8um vă simţiţi ştiind că riscul maim pe care îl suportă bietul

 pacient nu poate fi mai rău dec!t dacă tratamentul nu ar fi administrat delocH Grumoasă alternativă6dacă nu semnezi pe linia punctată, poţi să pleci acasă şi să mori liniştit+

1Numai pentru uz eperimental2 este o afirmaţie şocantă, suficientă pentru a determina orice omcare g!ndeşte să înţeleagă că este cazul să facă ceva împotriva procesului de îmbătr!nire. 4ricumaţi da-o, sunteţi pe cont propriu. Aşa că cel mai bun lucru este să staţi liniştit acasă şi să vă trăiţiviaţa+ $ilulele magice nu au nici un efect+ Auto-tratamentul este mai sigur, iar şansele derecuperare mult mai mari, în condiţiile unor costuri infinit mai mici. Sănătatea şi viaţa

dumneavoastră valorează mult mai mult dec!t toţi banii pe care îi puteţi arunca în sistemul desănătate, în încercarea disperată de a mai salva ce se poate. Adevărata sănătate nu este de v!nzare+<a presupune în scimb multă disciplină, anga)ament, responsabilitate şi putere de decizie. <vitaţioroarea cancerului şi a bolilor degenerative, prin aplicarea lucrurilor învăţate în această carte.

Can$%!#, *) $ana,%,% !'"'$)n),o! ")n(),o!

$otrivit doctorului *ssels, un medic german, numai &' dintre oameni au canale ale rădăcinilor dinţilor. S-a dovedit însă că 9&' din bolnavii de cancer au canale ale acestor rădăcini în gura lor+Se pare că eistă o legătură între cancer şi canalele rădăcinilor. *mplicaţiile par înspăim!ntătoare,dar lucrările dentare şi implanturile au şi ele dezavanta)ele lor.8analele dinţilor devin o problemă numai dacă mediul este slăbit. 5n cazul anumitor oameni, dinţii

1morţi2 din gură produc o reacţie din partea sistemului imunitar, care le compromite starea desănătate. (acă vă aflaţi însă la apogeul sănătăţii dumneavoastră sau dacă faceţi eforturi în aceastădirecţie, nu e cazul să vă faceţi probleme în legătură cu canalele rădăcinilor dentare. ediul interneste cel care dictează dacă vă veţi bucura de o stare bună de sănătate şi de vitalitate mult timp deacum încolo sau nu, indiferent dacă aveţi sau nu canale dentare în gură. Toate problemele dentaresunt neplăcute, de la plombe şi p!nă la canalele rădăcinilorL de aceea, cel mai bun lucru pe care îl

 puteţi face este să aveţi gri)ă de dinţii dumneavoastră. /nele lucruri sunt mai rele dec!t moartea./nul dintre acestea constă în a deveni o victimă a tratamentul convenţional al cancerului. Nu vă

 bucuraţi prea devreme pentru faptul că asigurările medicale acoperă costul tratamentului.$reocupaţi-vă mai bine de ceea ce vă vor face în spital+ Giţi independent. $ăstraţi controlul asupravieţii dumneavoastră. Geriţi-vă de doctori. Aplicaţi sfaturile recomandate în această carte şi vă veţi

 putea feri de 1tortura2 de dinaintea morţii+ 4ptaţi pentru a vă trăi viaţa şi moartea aşa cum doriţi+

T)m.#, *) s.a()#,

Timpul înseamnă durată. Spaţiul înseamnă etensie. Noi nu concepem timpul şi spaţiul ca nişteentităţiL considerăm entităţi numai fiinţele şi evenimentele care ocupă acest timp şi acest spaţiu.(acă recunoaştem eistenţa unui corp material pentru că ocupă un loc în spaţiu, ce putem spunedespre un evenimentH /n eveniment este un grup de circumstanţe care ocupă un loc în timp.4biectele materiale devin astfel simultan şi evenimente, ambele fiind considerate entităţi.

/manitatea urmăreşte să definească aceste aspecte intangibile pe care le numim timp şi spaţiufolosind cuvinte şi concepte. Noi nu dispunem de organe fizice pentru a simţi timpul şi spaţiul. e

 putem anticipa însă cu a)utorul intuiţiei noastre. $utem spune aşadar că intuiţia este un al şaseleasimţ ? o proiecţie a corpului fizic ? ceva ce invocăm pentru a înţelege timpul şi spaţiul. Gilosofiane învaţă că timpul şi spaţiul reprezintă o relaţie între entităţi, că eistă o co-eistenţă şi o

:

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 88/97

 

succesiune de entităţi sau evenimente. etafizica "de la meta \ dincolo de# ne învaţă în scimb cătimpul şi spaţiul nu pot fi distinse între ele at!ta vreme c!t nu ecludem una dintre ele. Totuşi, noisuntem conştienţi de trecerea timpului. $laton spunea6 1Timpul şi spaţiul sunt substanţa careconţine identitatea şi diversitatea simultan2. (acă privim spaţiul ca pe ceva creat, rezultă că cineval-a creat. 8ine anumeH etafizica răspunde6 timpul. Goarte bine. (acă eistă o creaţie, atuncitrebuie să eiste şi o mişcare. (acă eistă mişcare, trebuie să eiste în mod evident şi cineva caresă pună în mişcare, adică o sursă a mişcării. etafizica afirmă că sursa mişcării este timpul. (acăaşa stau lucrurile, rezultă că timpul este energie. <ste timpul energie, sau este creată energia îndecursul timpuluiH (acă energia este creată, rezultă că avem de-a face cu o mişcare perpetuă carenu se desfăşoară în linie dreaptă, ci într-un cerc. Spaţiul devine astfel un efect al timpului. <l nu se

 poate mişca, întruc!t timpul a fost acela care a creat energia în epansiune, şi deci spaţiul. Se poatedemonstra că timpul şi spaţiul sunt statice, indistincte şi non-eistente. Să ilustrăm acest lucru6

Să presupunem că ne aflăm într-un avion care zboară cu o viteză egală cu viteza de rotaţie a păm!ntului, adică aproimativ %.&& de mile pe oră, şi că ne îndreptăm spre vest, urmărind soarelecu aceeaşi viteză cu care se îndepărtează el. Ne începem călătoria în NeJ VorQ la ora %.&& fiLc!nd a)ungem la os Angeles, ora este tot %.&& fi. 8e s-a petrecutH Timpul a devenit o mişcare aspaţiului, iar spaţiul o relaare a timpului. Ne-am mişcat dintr-un punct al păm!ntului în altul, dar 

timpul nu s-a scimbat deloc. Suntem prinşi între spaţiu şi timp. /n matematician care ar încercasă rezolve această dilemă ar avea dificultăţiL de aceea, vom da acestei stări necunoscute un nume61a patra variabilă2, şi vom restabili ecilibrul impun!nd ca variabilă fiă timpul.

(acă medităm mai profund asupra cestiunii, trebuie să tragem concluzia că timpul nu e un punctfi de care ne putem ancora vieţile, ci mai degrabă un mira) într-o lume fantomatică. (acă pornimde la premisa că timpul nu este un punct fi, ne pierdem astfel centrul şi punctul de referinţă, deşiintuiţia ne spune că trebuie să eiste un asemenea centru. $entru a compensa necesitatea unuicentru, omul împarte timpul în trei părţi6 trecut, prezent şi viitor. Acest lucru nu rezolvă însă

 problema, căci prezentul nu reprezintă dec!t o tranziţie de la trecut la viitor, căreia îi lipseşte at!tdimensiunea c!t şi durata. $rezentul este viitorul înainte de a ne putea g!ndi la elL în momentul în

care ne g!ndim, a devenit de)a trecut. 5n asemenea condiţii, analizarea g!ndurilor şi eperienţelor noastre senzoriale devine imposibilă. <ste oare prezentul doar o amintire dublată de aşteptareH(acă da, cum putem rezolva dilema referitoare la cei doi poli ai eternităţii6 trecutul şi viitorulH

8ele două etreme, trecut şi viitor, ne-au atras într-o enigmă pe care o numim A $atra (imensiune,cea 1incognoscibilă2. 5ntruc!t omul nu pare capabil să înţeleagă dec!t lumea tridimensională încare trăieşte, aceea a lungimii, lăţimii şi înălţimii, ideea eistenţei unei alte dimensiuni, completinvizibilă pentru el, nu face dec!t să-i amplifice dilema. Totuşi, eistenţa celei de-a @-a dimensiuninu poate fi negată. *ntuiţia este reală. <a înseamnă mult mai mult dec!t un simplu instrumentintangibil cu a)utorul căruia interpretăm timpul şi spaţiul. *ntuiţia este o etensie a minţii noastre.a urma urmei, poate că cea de-a @-a dimensiune nu este incognoscibilă, ci doar interpretată greşit.5n acest caz, nu mai eistă nici un motiv pentru ca omul să trebuiască să moară şi să-şi părăseascăacest înveliş terestru pentru a cunoaşte această dimensiune incognoscibilă. 8unoaşterea eistenţeiceleilalte dimensiuni este cu totul altceva dec!t înţelegerea ei.

(acă pătrundem în arena celei de-a @-a dimensiuni, suntem nevoiţi să vizualizăm un iperspaţiucare nu poate fi măsurat dec!t printr-o meta-geometrie "meta \ dincolo de#. umea noastră cu treidimensiuni "lungimea, lăţimea şi înălţimea# devine astfel o simplă secţiune din spaţiul cu maimulte dimensiuni. Fă propun să analizăm cu atenţie acest lucru. ungimea unei succesiuni deevenimente nu este conţinută în spaţiul cu trei dimensiuni. <tensia în timp este o proiecţie înspaţiul necunoscut al celei de-a patra dimensiuni. 5ntruc!t în anumite puncte specifice spaţiul şitimpul sunt interscimbabile, timpul devine o dimensiune a spaţiului. Altfel spus, timpul înseamnăspaţiu în mişcare, put!nd deveni viitor sau trecut. a r!ndul lui, spaţiul devine un timp proiectat ? 

un timp orizontal ? un timp care persistă, un timp în mişcare. 5ntruc!t spaţiul nu poate fi măsuratdec!t de timp, fiind definit de viteza luminii, nu putem dec!t să tragem concluzia că nu eistă nicio diferenţă între spaţiu şi timpL singură conştiinţa noastră este definită de timp. Suntem aşadar siliţi

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 89/97

 

să recunoaştem că prezentul este etern, că timpul nu eistă ca atare, fiind relativ la persoana care îl percepe. <venimentele nu se succed. Noi suntem cei care trecem pe l!ngă ele+  8u c!t ne luptămmai mult să le înţelegem, cu at!t ne scufundăm în vastitatea necunoscutului.

Giinţa numită om eistă în două lumi6 una vizibilă şi alta invizibilă. umea invizibilă este o lume aforţelor energetice pozitive şi negative, al căror )oc determină în ultimă instanţă percepţia noastrăasupra realităţii din lumea vizibilă în care eistăm. a r!ndul lor, lumea vizibilă şi corpul fizic

acţionează ca o punte de legătură cu sfera necunoscutului ? acolo unde eistă şi funcţioneazăcorpul nostru bioelectric. 4amenii care au îmbătr!nit afirmă deseori6 1Timpul pare că zboară şi, cuc!t îmbătr!neşti mai tare, cu at!t mai repede pare să zboare el+2 >ilele acestor oameni se terminăînainte de a începe. <ste acesta doar produsul imaginaţiei lor, sau o realitateH 0i dacă e o realitate,cum putem măsura acest fenomenH Timpul nu poate fi măsurat în termenii lumii tridimensionale,căci nici el, nici spaţiul, nu eistă aici. Suntem din nou la ceremul necunoscutului, al lumii cu

 patru dimensiuni în care depindem eclusiv de intuiţia noastră ? de al şaselea simţ al nostru. Noisuntem nevoiţi să invocăm intuiţia pentru a măsura trecerea timpului, căci trecerea acestuia se

 produce la nivelul subatomic al eistenţei noastre, adică la nivelul corpului nostru bioelectricinvizibil. (e aceea, ni se pare normal ca timpul să treacă mai rapid pentru omul catabolic, care atrecut de momentul apogeului său anabolic şi ale cărui celule îmbătr!nesc cu o viteză accelerată.

Timpul trece încet c!nd suntem tineri, şi din ce în ce mai rapid, pe măsură ce înaintăm în v!rstă.Am a)uns astfel la răspunsul pe care îl căutam şi care reprezintă însăşi esenţa acestei cărţi. <a

 poate fi sintetizată astfel6 încetinirea procesului de îmbătr!nire duce la încetinirea timpului, trec!nddincolo de lumea fizică şi materială. (eşi corpul fizic este limitat de spaţiu şi timp, corpul

 bioelectric e liber. <l este o etensie a Sinelui şi un punct al celei de-a @-a dimensiuni, în caremintea şi emoţiile noastre nu sunt dec!t ferestre ale sufletului. 8orpul bioelectric este spiritul şisufletul nostru. Atunci c!nd opreşti ceasul bioelectric, îţi procuri practic mai mult timp. Timpul neoferă posibilitatea de a scimba veciul corp cu unul nou şi t!năr, la fel cum ai recicla nisipul într-o clepsidră. $rocesul de reciclare nu înseamnă o retrăire a eperienţelor anterioare, ci mai degrabăo re-eperimentare a timpului. Acesta a fost subiectul real al acestei cărţi6 8um să redevii t!năr+

Tao)sm#, *) s#.%!/a,)m%n%,% ao)s%Taoiştii din 8ina Antică considerau omul o refleie în miniatură a universului. <i au studiat în

 profunzime scimbările ciclice care guvernează întreaga natură, stabilind principii şi corelaţii caredescriu efectul naturii asupra omului şi răspunsul acestuia din urmă. Au descris aceste principii întermenii lui )n şi an+4 aeştrii taoişti credeau că cele 8inci <lemente descriu ciclul natural alvieţii şi că omul urmează structurile ciclice ale naturii către 1universul său interior2. 3emediile din

 plante au fost create pentru a a)uta omul să se adapteze naturii. aeştrii taoişti insistau asupra unuiecilibru şi unei armonii depline, promovau cultivarea de sine, perfecţionarea, purificarea energieisen şi acumularea de energie )ing prin manipularea celor 8inci <lemente. (escoperirile lor suntconfirmate astăzi de fizica modernă avansată.

<lementul L%mn reprezintă ficatul şi vezica biliară, ce controlează armonia emoţională şi curgerealină a lui ci "energia#, necesară unui sistem nervos puternic şi purificării toinelor din corp.<lementul Fo$ este reprezentat de inimă şi de intestinul subţire, fiind asociat cu s!ngele, limfa şicreierul, dar şi cu sănătatea şi creşterea fizică şi mentală. <lementul P'm3n reprezintă stomaculşi splinaL el etrage şi separă ceea ce este pur de ceea ce este impur în corpul fizic. <lementulM%a, simbolizează plăm!nii şi colonulL se crede că influenţează respiraţia şi sistemul ci-uluidefensiv "sistemul imunitar#. <lementul A.' reprezintă rinicii şi vezica urinară. Taoiştii cred căenergia )ing "esenţa vieţii# sălăşluieşte în apa din interiorul corpului, asociată cu sistemulormonal şi cu cel reproducător, de care depind păstrarea tinereţii noastre şi funcţia glandulară.Gilozofia taoistă susţine că trupul are puterea de a se auto-regenera ori de c!te ori apare un stresfizic sau mental. Taoiştii cred că trupul nu poate funcţiona dec!t cu o alimentaţie integrală. <i

afirmă că oamenii pot atinge iluminarea prin ecilibru, luciditate şi eprimarea persoanei dininterior. *luminarea şi adevărul aduc după sine înţelegerea, iar superalimentele şi practicile taoiste

9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 90/97

 

aduc după sine o mai bună sănătate şi regenerarea corpului fizic. Super-alimentele taoiste au ovecime de B.D&& de ani şi sunt toate într-o formă racemizată.

S.%$)a, .%n!# "#mn%a5oas!'-

Această carte a fost scrisă cu scopul de a-i a)uta pe cititori să înţeleagă care sunt forţele careacţionează în viaţa lor şi care, din păcate, le fură sănătatea şi fericirea, scurt!ndu-le   calea către

cimitir. Autorul şi-a dat osteneala să folosească eemple c!t mai semnificative, urmărind să-l a)ute pe cititor să-şi creeze un fundament solid, adică at!t ştiinţele recunoscute oficial, c!t şi cele mai puţin cunoscute. (orim să-i reamintim cititorului că această cunoaştere trebuie aplicată  şi cărevenirea stării de sănătate şi de vitalitate necesită timp, atenţie şi răbdare.  Nu întotdeauna procesulde regenerare se dovedeşte plăcut, dar dacă sunteţi dispus să vă consacraţi toate energiile acestuiscop, răsplata va depăşi orice aşteptare iniţială. 

Giecare zi aduce cu sine noi oportunităţi de a face alegeri 1sănătoase2. Giecare pas în direcţia cea bună aduce după sine o stare mai bună de sănătate, încetinind totodată procesul de îmbătr!nire.Giecare nouă zi poate fi privită ca prima zi a restului vieţii pe care o mai aveţi de trăit. D)n no#3n'!- este mai mult dec!t o afirmaţieL este o ofertă şi un model. <ste rezultatul eperienţei deviaţă a autorului, al observaţiilor, filosofiei şi modului de viaţă al acestuia. Această carte nu a fostscrisă pentru a satisface pretenţiile 1eperţilor2. Autorul nu este şi nu a fost vreodată un 1epert2.<perţii afirmă că deţin toate răspunsurile, dar nu pot aduce cea mai elementară dovadă în acestsens, respectiv propria lor viaţă. 8u toţii suferă de boli, deşi susţin că deţin cunoaşterea necesară

 pentru a se feri de acestea. (emagogia lor nu-i salvează. <i nu ştiu dec!t să vorbească, nu şi ce estede făcut. 8ei care se încină ştiinţei medicale nu vor gusta această carte. <i vor aduce în apărareaopiniilor lor tot felul de citate din ea, o vor ironiza în fel şi cip, vor urmări să o desfiinţeze, baciar să-l acuze pe autor de simplificare. For cere dovezi ştiinţifice. Această carte a fost scrisă

 pentru cei care doresc să obţină rezultate, nu pentru cei care doresc să organizeze dezbateri.8onţinutul lucrării vă poate fi de mare folos, dar numai dacă vă aflaţi în căutarea adevărului.3eţineţi6 bătr!neţea nu este ceva amuzant. <a nu reprezintă o bucurie. 4amenii îmbătr!nesc din

ignoranţă. Aceasta nu reprezintă însă o scuză. Avem cu toţii datoria să facem mai mult pentru noiînşine. 5n acelaşi timp, sănătatea este o opţiune personală. Nimeni nu se poate transforma însăîmpotriva propriei sale voinţe+

 5u mânca mult la cină1 nici la dejun. Fi mai bine încă; dormi atât cât trebuie. 7en)amin GranQlin

Se spune că ne săpăm singuri morm!ntul cu dinţii+ 8utremurătoare cuvinte, şi foarte adevărate+ 5nce constă însă problemaH 5n ceea ce m!ncămH !ncăm prea multH $rea desH= Sau toate la unlocH Am discutat de)a etensiv despre efectele dăunătoare ale ingerării unor alimente nepotrivite.Fă propun să eaminăm acum problemele degenerative care rezultă din alte obişnuinţe legate dedieta noastră alimentară, obişnuinţe care accelerează din păcate procesul de nostru de îmbătr!nire.

S!%s#, )n"#s "% s#.!a/a,)m%na()%

Americanii trăiesc într-o ţară în care m!ncarea este abundentă şi ieftină. Treptat, ne-am învăţat cuanumite lucruri şi nu mai acordăm prea multă importanţă obişnuinţelor noastre alimentare. 8opiii"la fel ca şi adulţii# sunt încura)aţi să măn!nce orice şi oric!t de mult doresc, să se îmbuibe, deşi s-ar putea sătura cu mult mai puţin, să ia tot felul de gustări între mese, şi mai ales înainte de culcare.

 Ni se spune că orice tip de m!ncare bun. Senzaţia de foame a devenit înşelătoare, fiind luată dreptun semnal că putem m!nca. Am a)uns să credem că un stomac plin e de preferat unuia gol. 8opiiicresc cu aceste convingeri, devin adulţi şi continuă să creadă în ele p!nă c!nd mor. (in nefericire,m!ncarea nesănătoasă a devenit astăzi o normă general acceptată. ai rău, nimeni nu urmăreştesă-şi cultive o disciplină dietetică, stabilind astfel singur ce, c!nd şi c!t trebuie să măn!nce.

Atunci c!nd ne simţim obosiţi fizic şi mental, sau deprimaţi din punct de vedere psiic, nu neg!ndim că ar trebui să dormim mai mult. a urma urmei, somnul este considerat ceva normal şitoată lumea este unanim de acord în această privinţă. 5ncă şi mai puţini oameni îşi dau seama că

9&

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 91/97

 

organele vitale au nevoie şi ele de odină. Atunci c!nd m!ncăm prea mult, organele sunt forţate să prelucreze cantitatea de rană suplimentară. Supra-alimentaţia induce o stare de stres glandelor.(igestia nu este o activitate voluntară. Atunci c!nd m!ncăm, organele noastre vitale reacţionează.(acă m!ncăm prea mult sau prea des, ele devin supra-stimulate, proces ce conduce la o stare deoboseală, epuizare şi criză. 4rganismul are nevoie de un anumit timp pentru a digera alimentele,numită perioadă de reacţie la digestie "$3(#, influenţată de stres, activitatea fizică, cantitatea derană ingerată, momentul orar, c!t de des m!ncăm şi care este ritmul obişnuinţelor noastre. <fortulfizic trebuie evitat timp de o oră imediat după masă. 4rganismul are nevoie de timp pentru aîncepe procesul de digestie înainte de a putea disponibiliza s!ngele din zona abdominală. Aşa seeplică de ce ne simţim goliţi de energie după ce m!ncăm. 8u c!t masa este mai consistentă, cuat!t mai puternică este această senzaţie de lipsă de energie. (acă alimentele ingerate conţin şisubstanţe toice, precum aditivi alimentari, sare şi zaaruri prelucrate, atunci pierderea de energieşi procesul de producere a radicalilor liberi pot fi substanţiale. Iustările dintre mese creeazăacelaşi efect ca şi supraalimentarea, refuz!nd organelor vitale odina de care au nevoie.

B#!' #m&,a'

Această afecţiune este vizibilă în cazul bărbaţilor a căror burtă at!rnă peste curea sau al femeilor al

căror abdomen le umple întreaga )umătate inferioară a corpului. 4amenii vorbesc despre ecesulabdominal referindu-se la 1grăsime2, dar adevărata problemă o constituie întinderea ţesuturilor con)unctive ce susţin organele viscerale şi congestionarea colonului. 5n cazul oamenilor v!rstnici,această tulburare duce la comprimarea coloanei vertebrale şi implicit a organelor viscerale "estevorba de organele din cavitatea abdominală, printre care se numără ficatul, intestinele, splina,

 pancreasul, organele feminine, prostata şi vezica#.

*ntestinul subţire şi cel gros sunt menţinute la locurile lor de anumite ţesuturi con)unctive numitemezenter. 5n timp, din cauza acumulărilor de substanţe mucoase şi forţei gravitaţionale, acesteadevin grele şi umflate, întinz!nd mezenterul mai mult dec!t ar fi normal, ceea ce generează efectulde stomac umflat. Terapia colonului şi masa)ul limfei restabilesc tonusul viscerelor şi al ţesuturilor con)unctive. 3olerele pentru masa)ul limfei sunt pe c!t de simplu de folosit, pe at!t de eficiente.

$entru cei a căror înălţime se reduce odată cu v!rsta, at!rnarea şi întinderea coloanei vertebralesunt procedee obligatorii. e recomand celor din această categorie at!rnarea de o bară sau ciar deo creangă de copac de mai multe ori pe zi. (acă sunteţi mai în v!rstă, începeţi gradat. 3ăm!neţiat!rnat timp de D secunde, apoi timp de %& secunde şi aşa mai departe, p!nă c!nd puteţi rezistatimp de c!teva minute. Scopul acestui eerciţiu constă în întinderea înceieturilor, a ţesuturilor con)unctive "ligamente, tendoane, muşci# şi desciderea coloanei vertebrale pentru mai bunăcirculaţie a s!ngelui şi a limfei, astfel înc!t să poată fi rănită şi reconstruită. Altfel spus, coloanatrebuie alimentată cu oigen şi cu substanţe nutritive şi purificată de deşeuri. Golosiţi capsuleleS48 pentru a scăpa de durerile la înceieturi, pentru a restabili supleţea ţesuturilor şi pentru adizolva cicatricele la nivelul acestoraL pentru a stimula regenerarea ţesuturilor, vă recomand

 precursorii racemizaţi ai ormonilor. Săriturile şi masa)ul limfei trebuie făcute zilnic. 5n plus,aplicaţi eerciţiile de întindere, ridicaţi greutăţi, aplicaţi terapia colonului. 7eţi apă 7<F sauiQroJater. !ncaţi legume proaspete, crude. 8ultivaţi plante într-o grădină. Antrenaţi-vă mintea.(ezintoicaţi-vă+ (acă veţi respecta aceste sfaturi, vă veţi căpăta viaţa înapoi şi vă veţi regăsitinereţea pierdută. $ersonal, am de g!nd să trăiesc D& de ani, şi ciar mai mult+ I!ndiţi-vă la toatelucrurile bune pe care le vor realiza oamenii în viitor, la marile descoperiri ale acestuia+ Fiaţatrebuie să fie o sărbătoare- (acă vă veţi acorda şansa unei a doua vieţi, aceasta va fi mai uşoarădec!t prima+

$e vremea c!nd eram copil, mi s-a spus că lăcomia este un păcat, o încălcare a celei de-a şasea porunci. Nu acest lucru ne preocupă pe noi în această carte, ci faptul că lăcomia atrage după sine

îmbătr!nirea prematură şi moartea. 4ri de c!te ori m!ncăm mai mult dec!t este necesar pentru aatinge pragul saţietăţii minime , noi ne supraîncărcăm organismul cu deşeuri, radicali liberi şi alte

9%

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 92/97

 

substanţe toice. estecarea corectă reduce stresul alimentar şi tendinţa către obezitate. $roduseleracemizate (iSorb Aid, 3ME8* şi Vucca 7lend sunt indispensabile pentru o digestie completă.ăcomia este cauzaL efectul este obezitatea. ăcomia este una din principalele cauze pentru careomul contemporan moare de boli degenerative. /neori, lăcomia este provocată de o senzaţie defoame autentică dar, de cele mai multe ori, ea este rezultatul înfometării alimentare "generată desărăcia în substanţe nutritive a alimentelor pe care le ingerăm, indiferent de cantitate#. 8ea mairapidă cale de a scăpa de nevoia de a m!nca sunt super-alimentele precum algele, polenul armonic,orezul taoist, Earmonic S;nerg;, la care se adaugă fructele şi legumele proaspete. 

M3n$a() ma) !a!

8orpul nu a fost conceput pentru a fi suprasaturat cu alimente @ de ore pe zi. 4rganele au nevoiede o perioadă de odină şi regenerare, inclusiv de c!te o zi liberă. Ilandelor trebuie   să li se

 permită să se odinească între mese. esele nocturne şi gustările dintre mese privează organismulde energia vitală de care are nevoie pentru detoifiere, repararea ţesuturilor şi creştereL acestea dinurmă se petrec în principal în timpul somnului. $lantele au şi ele un ciclu al lor. <le îşi prelucreazărana în timpul zilei, dar cresc şi îşi repară ţesuturile în timpul nopţii. Gaceţi o vizită dimineaţadevreme în grădina dumneavoastră şi 1ascultaţi2 cum creşte porumbul. <istă nişte zgomotespecifice, care pot fi auzite. 5n timpul zilei, păm!ntul epiră. Noaptea, el inspiră. omentul c!ndse produce roua are o semnificaţie specială. (imineaţa, pe rouă, plantele şi activitatea microbianăse află la apogeu+ 3itmicitatea are o importanţă crucială pentru sănătate şi vitalitate. 4rganizaţi-văviaţa în funcţie de ritmurile naturii. 8orpul se simte at!t de odinit după un somn 1bun2 deoarecereuşeşte să îşi proceseze deşeurile acide şi să neutralizeze c!mpurile de energie anormală. Somnultrebuie să aibă loc în perioadele de transformare a energiei. Neutralizarea acidului lactic se petreceîn timpul somnului. (urerile musculare şi oboseala care rezultă după un efort fizic etensiv suntrezultatul formării de lactaţi la nivelul muşcilor "capsulele S48 pot fi luate înainte sau dupăefortul fizic pentru a preveniMuşura durerile musculareL în plus, ele grăbesc vindecarea şi reducapariţia cicatricelor tisulare atunci c!nd sunt luate înaintea unei operaţii cirurgicale#.

5n timpul somnului, corpul foloseşte mari cantităţi de energie vitală pentru a se vindeca şi a creşte.Somnul cu stomacul plin sabotează procesul de detoifiere şi blocează vindecarea. (igestianormală e încetinită sau se opreşte complet. 3ezultatulH Ne trezim cu acea senzaţie de amorţeală,ca şi cum nu ne-am fi odinit deloc+ 8iar şi m!ncarea de calitate poate deveni toică dacă esteingerată înainte de culcare. Somnul cu stomacul plin conduce la o fermentaţie anaerobă şi laapariţia gazelor ur!t mirositoare. ediul anaerob determină intrarea în putrefacţie  a alimentelor nedigerate la nivelul intestinelor şi la apariţia deşeurilor toice. (e aceea, evitaţi mesele de searat!rziu şi gustările dinaintea culcării. (igestia şi absorbţia proastă produc ecese şi deşeuri acide.a r!ndul lor, acestea conduc la boală. Somnul şi odina alimentară sunt premise importante alestării de sănătate. ipsa unui somn suficient este ecivalentă cu folosirea unui aparat cu baterii întimpul zilei, uit!nd să încărcăm bateriile în timpul nopţiiL cu o diferenţă6 noi nu suntem un simplu

aparat electric+ Gără o odină şi o detoifiere adecvată, corpul este forţat să apeleze la rezervelesale energetice. Acest mod de viaţă generează stres şi un <eces> metabolic.

$entru a învăţa să nu măn!nci în eces, ai nevoie de disciplină. a fel şi pentru a m!nca mai rar.*ntroducerea unui ritm în viaţa noastră necesită încă şi mai multă disciplină. (isciplina alimentarăimpune să ne rănim corpul+ N# m3n$a() s#1 n)$) o &o!m' ma) "%5!%m% "% o!% "% ,a #,)mamas'4 Acest lucru este valabil inclusiv pentru gustări. Iustările sunt nişte mese în miniatură, careîntrerup pauza de odină a corpului. Atunci c!nd luăm o gustare, noi forţăm glandele să lucreze canişte sclavi, peste capacitatea lor firească şi devenim epuizaţi. F-ar plăcea ca de c!te ori încercaţisă adormiţi, o persoană insistentă să vă trezească de fiecare datăH a fel se petrec lucrurile şi cumesele frecvente. (acă nu vă puteţi lipsi de gustări, cea mai bună soluţie este să folosiţi în dietă

Super-alimentele. Acestea au darul de a aniila senzaţia de foame. $ot depune mărturie în aceastădirecţie. 8!ndva, m!ncam B-@ mese pe zi. Astăzi, nu mai măn!nc dec!t o singură dată pe zi, fără

9

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 93/97

 

să-mi fie deloc greu. $ur şi simplu nu-mi este foame. 8u toate acestea, arăt şi mă simt mai bine caoric!nd, în cei DB de ani ai vieţii mele.

8opiii cresc şi îşi repară ţesuturile. (e aceea, ei măn!ncă mai mult. (in păcate, copiii din zilelenoastre sunt subnutriţi, din cauza sărăciei alimentelor în substanţe nutritive. <ste obligatoriu ca ceimici să primească alimente rănitoare, o apă de calitate şi minerale marine racemizate. 8opiii binerăniţi nu măn!ncă fără încetare. 7ăuturile răcoritoare trebuie interzise cu desăv!rşire. <fectele lor 

 pe termen lung sunt mai rele dec!t cele ale alcoolului, ciar dacă se manifestă diferit. Nu văîncura)aţi copiii să îşi dezvolte obişnuinţe proaste. Acestea le vor grăbi sf!rşitul, transform!ndu-seîntr-un mod de viaţă nesănătos. Giţi un eemplu pentru ei. 3ărirea meselor asigură un anumit ritmşi un control al obiceiurilor alimentare. Erănirea corectă temperează senzaţia de foame. Alimentelecultivate în grădina personală şi Super-alimentele alternative contribuie la formarea unei minţisănătoase într-un corp sănătos. Alimentele bogate în substanţe nutritive şi detoifierea amplifică

 puterea voinţei+ (a, puterea voinţei reprezintă produsul unei minţi sănătoase într-un corp sănătos./n corp bolnav nu poate avea prea multă voinţă. Gumatul, alcoolul, )ocurile de noroc, drogurile,lăcomia, obezitatea etc., îşi au rădăcinile într-o alimentaţie greşită şi în acidifierea ţesuturilor.$ersoanele cărora le lipsesc substanţele nutritive de bază ţipă tot timpul după m!ncare. <le iau osută de gustări pe zi şi îşi accelerează astfel drumul către morm!nt, a)ung!nd la cimitir cu c!teva

decenii mai devreme dec!t ar fi fost normal.M%!$#!#, *) =m1'!3n)!%a

5n limba )aponeză, 1Qib;o2 înseamnă boală ciudată. Termenul se referă la seria de boli ciudate careau apărut prin anii RD& în micul sat de pescari inamata, din sud-vestul coastei ;usu, înKaponia. Tulburările au devenit rapid cunoscute sub numele de 17oala inamata2. 5n anul %9D:,agentul toic care a stat la baza ciudatelor simptome şi semne ale acestei boli a fost descoperit6mercurul. $isicile înnebuneau. 8iorile cădeau din seninul cerului. 4amenii aveau ameţeli şi viziunitunelare, tulburări nervoase, le amorţeau etremităţile şi aveau arsuri la nivelul picioarelor. T4AT<formele de viaţă din regiune au avut de suferit din cauza concentraţiei mari de mercur din aer, apăşi sol. ercurul provenea de la o uzină industrială situată în apropiere. ercurul este cea maitoică substanţă cunoscută de om+ < singurul metal care se află în natură în stare licidă. * se maispune uneori şi argint viu, din cauza naturii sale greu de fiat. (acă se sparge un termometru,mercurul din interiorul acestuia se divide imediat în picături care o iau la fugă. etalul pare să seevapore la fel ca apa+ ercurul are un efect accentuat în procesul de îmbătr!nire din cauza naturiisale toice şi a prezenţei sale pretutindeni în )urul nostru. A fost folosit de industrie timp de maimulte sute de ani. (e pildă, industria blănurilor a folosit mercurul la prelucrarea blănurilor animaleîncă din timpurile 3evoluţiei *ndustriale. $rima otrăvire cu mercur în domeniu a fost constatată înanul %CD, ceea ce nu i-a împiedicat pe industriaşi să îl folosească p!nă în prin anii %9D&+

<presia 1nebun ca un pălărier2%& derivă din faptul că lucrătorii în domeniul confecţiilor şi al pălăriilor sufereau uneori de tremurături şi de o nebunie temporară. (acă vreun medic îndrăznea să

spună ceva, îşi pierdea rapid licenţa şi nu mai putea practica medicina. 8el puţin, în acele vremurivăduva unui pălărier primea un ceas de aur şi o coroană de flori pentru sicriu. 5n zilele noastre,văduvele nu mai primesc nimic+ ercurul este ecivalentul industrial al alimentelor nesănătoase.edicina dă nume noi bolilor misterioase pe care le generează el, ataş!ndu-le de regulă cuv!ntul1sindrom2. <civalentul )aponez al cuv!ntului 1sindrom2 este 1Qib;o2+

ercurul are capacitatea de a trece de bariera placentei şi de a deforma fătul. <l se depune înorganele noastre vitale şi le scurtcircuitează activitatea. 4trăvirea cu mercur duce la dezintegrareasistemului nervos şi distruge nefronii rinicilor "filtrele de s!nge ale acestora#. 4trăvirea cu mercur se petrece lent, put!nd dura un număr considerabil de ani. <a duce în final la bolile degenerative ceafectează milioane de oameni. $rincipalele surse care conduc la otrăvirea cu mercur sunt6 tonul şi

merluciul, vopselele pe bază de apă, insecticidele, fungicidele "inclusiv detergenţii pentru baie# şizeci de mii de alte produse cu care oamenii intră zilnic în contact. ercurul este at!t de prezent,%& N.tr. Specifică anglo-saonilor.

9B

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 94/97

 

înc!t se regăseşte în toate alimentele comercializate pe piaţă. Singura cale de a scăpa de el e să văcultivaţi propriile plante. icrobii dintr-un sol sănătos neutralizează mercurul, plumbul şi altemetale organice şi substanţe cimice toice. Golosirea regeneratorului pentru sol numit 7io-IroJ"un catalizator al solului biodinamic, cu energia orientată către dreapta# reprezintă cea mai rapidăcale de a scimba compoziţia solului, astfel înc!t acesta să redevină sănătos şi organic.

5n S/A, cea mai mare sursă de mercur este apa potabilă "de la robinet#. Apele publice sunt tratate

de municipalităţi cu săruri ale acidului mercuric. $roblema este etrem de gravă. Spre eemplu, întoamna anului %99B, sute de copii inocenţi s-au îmbolnăvit şi unii ciar au murit din cauza apei dela robinet contaminată cu bacterii patogene. 4raşele în care s-a petrecut această 1epidemie2 au fostilJauQee, Pasington (.8. şi 8icago. Nu ştim eact dacă nu au eistat şi alte oraşe afectate,căci aceste probleme sunt muşamalizate pentru a nu crea panică. Autorităţile au dat vina pe

 bacterii, dar adevărata problemă era legată de mercur. (epartamentul de Stat al Agriculturii dinS/A a declarat toleranţă zero  pentru mercur. Simultan, G(A a stabilit un nivel 1acceptabil2 pentrumercur. 8!nd citesc asemenea cifre, oamenii se simt în siguranţă, ca şi cum ar fi prote)aţi. Nimicnu este mai departe de adevăr.

(entiştii pun plombele cu mercur de peste o sută de ani. 7acteriile din gură convertesc mercurul

din plombe în mercur metilic, care invadează ţesuturile şi îşi începe acţiunea, provoc!nd noi şi noi boli. $lombele cu mercur reprezintă o mare afacere+ (entiştii sunt învăţaţi încă din şcoală că plombele cu mercur nu sunt toice. $acienţilor ignoranţi li se spune că singura diferenţă dintre aur şi alia)ele cu mercur se referă la cost şi la felul în care arată. (e altfel, dentiştii evită folosireacuv!ntului 1mercur2, prefer!ndu-l pe cel de 1alia)2 sau ciar de 1argint2. $ersonal, consider că esteun păcat de moarte să plombezi dinţii unor oameni nevinovaţi cu cel mai toic element de pe

 păm!nt. Golosirea lui duce la rezultate previzibile, la fel ca în cazul pălărierilor. $lombele pe bazăde alia) de mercur atrag după sine o moarte lentă. $rofesioniştii care le introduc dau vina peignoranţă şi pe lipsa 1dovezilor ştiinţifice2, dar pacienţii lor îşi pierd sănătatea şi viaţa. 0i aurulcreează probleme, dar de un tip diferit. ucrările dentare pe bază de aur conţin pe l!ngă acesta zecide alte metale, toice pentru organism. 5n ţările scandinave, Iermania şi alte ţări europene,

 plombele pe bază de alia) de mercur sunt interzise. Asociaţia (entiştilor Americani şi laceiiacesteia sunt mult prea orgolioşi pentru a-şi recunoaşte greşelile+

T##n#,

5n pofida imaginii sale negative, tutunul are o anumită importanţă pentru inversarea procesului deîmbătr!nire şi pentru sănătatea şi vitalitatea corpului fizic. Această plantă este înţeleasă însă înmod greşit de publicul american. Nimeni nu ştie nimic despre valoarea terapeutică şi dietetică atutunului, căci dincolo de fumul acestuia se ascunde un adevăr care a fost contestat multă vreme.4amenii nu au auzit dec!t de efectele negative ale tutunului, dar nu li s-a spus nimic de adevărata

 poveste care se ascunde în spatele acestuia. Această ignoranţă N/ este accidentală+ 5nainte de a fidescoperite în America, europenii nu cultivau şi nu m!ncau porumb, fasole sau dovleac. Acestealimente importante lipseau din dieta europenilor. (ezecilibrele dietetice au dus în timp la aceleecese care au grevat omul alb şi 1civilizaţia2 lui. (upă descoperirea lor, cele trei surori au fostduse în <uropa şi statutul nutritiv al oamenilor s-a îmbunătăţit. $orumbul creşte uşor şi a devenitîn timp principalul aliment al săracilor. 5n secolul al F*-lea, faptul că porumbul a devenit

 principalul aliment al oamenilor în detrimentul altora, a dus la noi dezecilibre şi ecese, gener!ndun val de boli care s-au manifestat în întreaga <uropă, dar cu deosebire în bazinul mediteranean, înţări precum *talia, Spania, Irecia şi $ortugalia. Nimeni nu ştia la acea vreme care anume estecauza acestor boli+ 5n anul %:BD, medicul spaniol 8asal a descris o boală printr-unul din semnele

 predominante prin care se manifesta aceasta. <l a numit-o mal de la rosa, 1boala roşeţei2. 8ei caresufereau cel mai mult de această boală erau ţăranii care m!ncau foarte mult porumb. Afecţiunea se

manifesta prin apariţia unui inel de culoare roşie în )urul g!tului, ce a a)uns să fie numit 1lănţişorullui 8asal2. 5n sudul Americii de Nord, unde culturile de porumb erau predominante, a apărutaceeaşi boală. 5n anul %::%, un medic italian a descris semnele unei alte afecţiuni alimentare,

9@

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 95/97

 

vorbind de o 1piele aspră, dureroasă2. 8uv!ntul pellagra "pelagră# este ecivalentul englezesc alepresiei italiene care desemna această afecţiune "piele aspră#. $!nă la începutul secolului ,nimeni nu a făcut vreo legătură între alimentaţia bazată pe porumb şi această boală a ecesului,numită pelagră. 5n S/A, boala a apărut prin anii %D&. (upă %D9, c!nd E.K. Eeinz a produs

 prima 1conservă2 alimentară, lucrurile s-au înrăutăţit. !ncarea conservată conţine în plus sare, pentru a fi prote)ată de botulism. 5n plus, prelucrarea termică distruge şi modifică proteineleenzimelor. Acestea au fost primele alimente industriale nesănătoase care au apărut pe piaţă.3ăzboiul 8ivil a adus cu sine modificări radicale în obişnuinţele alimentare ale oamenilor,îndeosebi ale fermierilor din sud. <cesele s-au generalizat. 4amenii au dat vina pe condiţiileeconomice, dar pelagra îşi are rădăcinile în trecerea de la o agricultură ecilibrată, la una aotică,specifică epocii industriale. Săracii nu mai m!ncau alimente în mod ecilibrat. <i m!ncau preamult porumb şi prea puţine legume verzi şi proteine. 4rice dietă dezecilibrată produce ecese la

 plante, animale şi oameni, indiferent în ce constă ea. <cesul de porumb creează un pE acid, cunumeroase efecte secundare.$e la sf!rşitul secolului, pelagra şi boala numită beri-beri au devenit larg răsp!ndite. 4ameniisăraci m!ncau prea mult porumb, îndeosebi în sudul Americii "unde porumbul continuă să fie şiastăzi principalul aliment#. ai mult, porumbul folosit în alimentaţia oamenilor a fost sărăcit prin

scoaterea germenilor. Iermenul e cel care generează încolţirea şi creşterea seminţei. <ste esenţaF*<W** seminţei+ 8ompaniile alimentare au descoperit că porumbul fără germen, devitalizat, poatefi păstrat mai multă vreme. <l a fost unul din primele alimente 1naturale2 nesănătoase care au fostintroduse pe piaţă. $orumbul curăţat de germeni este precum p!inea albă. Ambele produse suntconsiderate de publicul ignorant alimente de bază. !ncarea procesată a devenit cur!nd 1cuvaloare adăugată2, inclusiv cu preţuri mai mari şi deci gener!nd un profit mai mare. Sărmaniioameni nu-şi dădeau seama ce cumpără. (in păcate, nu-şi dau seama nici astăzi+

Po5%s%a n)$o)n%)

 Nicotina a fost numită astfel după numele lui Kean Nicot, ambasadorul francez în $ortugalia care atrimis primele seminţe de tutun la $aris în anul %DD&. Nu mai t!rziu de %D:%, nicotina în stare

empirică fusese de)a izolată din tutun. 5n %, a fost izolată nicotina purificată. 5n anul %C:, s-ademonstrat că nicotina vindecă limba neagră şi pelagra, dar acest lucru a fost ignorat dema)oritatea medicilor. Nicotina în stare naturală este o sursă alimentară etrem de bogată învitamina 7. 5n scimb, purificată  sau sintetizată, ea devine etrem de periculoasă. !ncată subformă de frunze şi în cantităţi mici, ea nu generează probleme. *ndienii o consumau cu regularitate.

 Nicotina din frunzele uscate de tutun nu este at!t de toică pe c!t am fost învăţaţi. 5n caz contrar,fumătorii şi cei care mestecă tutun ar muri pe loc. (oresc să vă reamintesc că membranele de petractul respiratoriu sunt cele mai delicate, absorbţia fiind etrem de rapidă prin ele. Wigările sunt

 periculoase nu din cauza nicotinei, ci din cauza celorlalţi compuşi din ele. Nu acelaşi lucru se poate spune despre trabucuri "care nu sunt deloc toice#, lucru uşor de identificat după mirosul fin.

Iso!)a 5)am)n%) PPa începutul secolului, acidul nicotinic a fost cunoscut sub numele de împrumut  factorul && , o

 prescurtare de la $ellagra $reventive. ai t!rziu, prin anii RB&, c!nd cuv!ntul 1vitamină2 a a)uns lamodă, el a fost înlocuit de vitamina && #.

5n anul %99, dr. Kosep Ioldberger de la Serviciul de Sănătate $ublică al Statelor /nite a efectuatun studiu referitor la efectele factorului $$ şi la relaţia acestuia cu pelagra. Studiul a durat %C ani,înainte de a a)unge la concluzia că eistă o asemenea relaţie, deşi acest lucru era cunoscut încă dinanul %C:+ Acest lucru nu a fost accidental. A eistat un motiv serios pentru această înt!rziere. 5ntot acest răstimp, companiile farmaceutice şi cele petroliere au reuşit să creeze vitamina $$ desinteză. *nteresele puternice nu doreau ca oamenii să ştie că-şi puteau vindeca pelagra, beri-beri şi

 bolile derivate din acestea cu a)utorul unei plante cultivate în curtea proprie. Nu se dorea caoamenii să facă legătura între factorul $$, nicotină şi tutun. 8ompaniile farmaceutice au găsit încele din urmă o cale de a produce ieftin vitamina $$ sintetică, folosind piridină de carbon din

9D

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 96/97

 

cărbune şi petrol, etrem de puţin costisitoare la acea dată. Gactorul $$ sintetic nu are însă aceeaşivaloare ca şi cel natural. Fitamina $$ reală are o energie orientată către dreapta, în timp ce ceasintetică are o energie orientată către st!nga. 8ompaniile farmaceutice nu au putut 1patenta2tutunul, dar au putut face acest lucru în ceea ce priveşte moleculele de 1sinteză2. Acelaşi lucru s-aînt!mplat cu analogii de ormoni din suplimentele de estrogen şi din pilulele anticoncepţionalecare au făcut at!t de mult rău femeilor. 4amenii trebuie să se trezească şi să realizeze că îşi potîmbunătăţi considerabil sănătatea cultiv!nd şi m!nc!nd tutun în cantităţi mici. 8u c!t o credinţă

 pare mai adevărată şi cu c!t numărul celor care cred în ea este mai mare, cu at!t mai mari suntşansele ca ea să fie falsă+ Germierii de altădată din Tennessee ştiau că dacă vrei să ai cei maifrumoşi şi mai buni cai din lume, trebuie să îi răneşti cu tutun+ (upă părerea mea, oameniivalorează cel puţin tot at!t de mult c!t caii. 8ultivaţi tutun şi consumaţi-l în cantităţi mici în salateşi ciorbe. 8ongelaţi-l verde sau uscaţi-l pentru a-l consuma mai t!rziu în timpul anului. Tutunul afost cadoul indienilor americani făcut omului alb. Tutunul cultivat în grădina personală fortificăsistemul imunitar, îmbunătăţeşte oidarea mitocondrială "producerea de energie# şi amplificăreacţiile metabolice ale ficatului.

Pa*) s)m.,) .%n!# o ma) 1#n' s'n'a%

4 stare bună de sănătate poate fi obţinută printr-un proces gradat. *ată c!ţiva paşi simpli, dar obligatorii, care trebuie făcuţi pentru o mai bună sănătate şi vitalitate6

♦ 7eţi numai apă biologic activă.♦ 5ncepeţi un program serios de detoifiere.♦ !ncaţi legume proaspete, crude, cultivate în grădina personală.♦ <vitaţi etremele. 8ăutaţi ecilibrul în toate domeniile vieţii.♦ $racticaţi postul terapeutic.♦ Golosiţi numai suplimente racemizate şi provenite din produse alimentare naturale.♦ <cilibraţi-vă ormonii şi descideţi-vă receptorii.♦ <vitaţi orice formă de alimentaţie nesănătoasă "de tip fast-food#.♦ Gaceţi c!t mai multe eerciţii aerobice.♦ Golosiţi zilnic precursorii racemizaţi ai ormonilor.♦ Geriţi-vă de doctori.♦ 8ontrolaţi-vă mintea.♦ 3!deţi+ *ubiţi+ A)utaţi-i pe cei din )ur+♦  Nu vă lăsaţi niciodată cuprinşi de ură, m!nie, lăcomie, invidie sau vinovăţie.♦ <vitaţi medicamentele, drogurile şi alcoolul.♦ /rmaţi-vă instinctele.♦ Fizualizaţi corpul pe care aţi dori să-l aveţi şi viaţa pe care aţi dori să o duceţi.

♦  Nu g!ndiţi negativ.♦ 0tergeţi amprenta c!mpurilor energetice ale vaccinurilor din trupul dumneavoastră.♦ <liminaţi mercurul şi metalele grele din trupul dumneavoastră.♦ 8reaţi-vă o viaţă interioară bogată.♦ Golosiţi o mini-trambulină pentru a pune în mişcare fluidul limfatic.♦ $racticaţi masa)ul limfatic dimineaţa şi seara.♦ Trăiţi aici şi acum. /itaţi de ziua de ieri. Nu vă g!ndiţi ecesiv la ziua de m!ine.♦ 7eţi ceai de ombuca pentru a vă regenera părul şi a-i reda culoarea naturală.♦ Gaceţi zilnic eforturi fizice grele.♦ Simplificaţi-vă c!t mai mult viaţa.♦ Scoateţi-vă plombele pe bază de mercur din gură.♦ Amestecaţi minerale marine racemizate în apa pe care o beţi.

9C

5/16/2018 Cum să ne redobândim tineretea - John Thomas - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/cum-sa-ne-redobandim-tinereea-john-thomas 97/97

 

♦ Gaceţi-vă o grădină personală şi cultivaţi plante în ea+♦ 5nvăţaţi să folosiţi pendulul şi lanţul vibratoriu.♦ Golosiţi Super-alimentele taoiste, pentru a vă bucura de o sănătate perfectă.♦ !ncaţi numai alimente organice.♦ ulţumiţi zilnic pentru faptul că sunteţi în viaţă.♦ Aveţi răbdare cu dumneavoastră. 4feriţi-i corpului o şansă.♦ <perimentaţi miracolul regenerării.♦ Trăiţi corect 9&' din viaţa dumneavoastră şi faceţi-vă de cap în celelalte %&'.♦ Gaceţi tot ce vă stă în puteri pentru a vă bucura de o viaţă sănătoasă.

5n universul sănătăţii nu eistă dec!t două tipuri de oameni6 cei tineri şi sănătoşi, şi cei bătr!ni şi bolnavi. $rimii se agaţă de tinereţea lor, iar ceilalţi îşi doresc cu disperare să revină la condiţiafizică pe care au pierdut-o. Gilozofia acestei cărţi şi folosirea produselor racemizate permit trecereauşoară peste dificultăţile etapei de tranziţie de la un corp bătr!n şi bolnav, la unul t!năr şi sănătos.

9: